Entocord 3 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-05-2020

Aktiv bestanddel:
BUDESONID
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
A07EA06
INN (International Name):
BUDESONIDE
Dosering:
3 mg
Lægemiddelform:
kapsler med modificeret udløsning, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
36116
Autorisation dato:
2004-07-01

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Entocord.

3. Sådan skal du tage Entocord.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Entocord er et binyrebarkhormon, som virker lokalt.

Entocord virker ved at dæmpe den betændelse, som fremkommer

ved Morbus Crohn´s sygdom.

Du kan tage Entocord til behandling af Morbus Crohn´s sygdom i

tyndtarmen og den øverste del af tyktarmen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplys-

ningerne på doseringsetiketten..

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Entocord

Tag ikke Entocord

hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indhold-

sstoffer.

hvis du har en infektion som skyldes svamp, virus eller bakterier.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Entocord

hvis

du har:

Tuberkulose.

Infektioner.

For højt blodtryk.

Sukkersyge.

Knogleskørhed.

Mavesår.

Grå eller grøn stær.

Nedsat leverfunktion.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling

med Entocord.

Fortæl også lægen, hvis der er nogen i din familie, som har sukker-

syge eller grøn stær.

Børn:

Børn, der behandles med Entocord i længere tid, bør regelmæssigt få

kontrolleret højden hos lægen. Hvis væksten er nedsat, bør be‑

handlingen overvejes påny.

Tal med lægen inden du tager Entocord

hvis du:

får skoldkopper eller mæslinger eller, hvis du har været udsat for

smitte og ikke tidligere har haft sygdommene eller ikke er blevet

vaccineret mod dem.

skifter fra anden medicin med binyrebarkhormon til Entocord eller

når du slutter din behandling med Entocord. Du kan få eksem eller

allergisk snue, som i så fald skal behandles på anden vis. Tal med

lægen.

ønsker at stoppe med behandlingen.

Doping: Entocord står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse

ved sportsstævner. Spørg lægen.

Brug af anden medicin sammen med Entocord

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

Graviditet eller overgangsalder (østrogener).

For meget mavesyre (cimetidin).

Svamp (ketokonazol og itrakonazol).

Hiv (atazanavir/ritonavir eller darunavir/ritonavir).

Epilepsi (carbamazepin)

Hvis du allerede er i behandling med prednisolon, når du begynder

at tage Entocord, skal du trappes ud af prednisolon gradvist. Tal med

lægen.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Entocord sammen med mad og drikke og alkohol

Du kan tage Entocord sammen med mad og drikke, dog ikke sammen

med grapefrugtjuice.

Graviditet og amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for

medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Entocord efter aftale med lægen.

Bliver du gravid, mens du tager Entocord, bør du kontakte lægen så

hurtigt som muligt.

Amning:

Entocord går over i mælken, med det er ikke sandsynligt, at det vil

skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Entocord påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Entocord

Denne medicin indeholder saccharose. Hvis din læge har fortalt dig

at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager

Entocord.

3. Sådan skal du tage Entocord

Tag altid Entocord nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket

Kapslerne bør indtages hele sammen med rigelig mængde vand (1½

dl). Du må ikke dele eller tygge kapslerne.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Ved aktiv sygdom:

Begyndelsesdosis er 3 kapsler (9 mg) én gang dagligt om morgenen i

op til 8 uger.

Det tager normalt 2‑4 uger, inden Entocord giver fuld virkning.

Til forhindring af tilbagefald af sygdommen:

Begyndelsesdosis er 2 kapsler (6 mg) én gang dagligt om morgenen.

Tal med din læge, hvis du tager medicinen i længere tid. Dosis bør

holdes så lav som muligt.

Hvis du ophører med behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist.

Tal med lægen.

Dosis for patienter der overgår fra behandling med medicin der inde-

holder prednisolon:

2 kapsler (6 mg) én gang dagligt om morgenen.

Når du starter med Entocord, skal du langsomt aftrappe prednisolon-

behandlingen. Det skal altid ske i samråd med din læge.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn:

Du må ikke give Entocord til børn. Følg lægens anvisninger.

Indlægsseddel: Information til brugeren

ENTOCORD

®

3 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Budesonid

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret

Entocord til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1000097407‑001‑02

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag altid Entocord nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har taget for mange Entocord

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Entocord, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Entocord

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Entocord

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

Din dosis skal aftrappes gradvist, inden du stopper helt med at tage

Entocord. Der er set alment ubehag, f.eks. smerter i muskler og led.

I sjældne tilfælde også symptomer som træthed, hovedpine, kvalme

og opkast.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga.

for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i

nakken. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed(anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.

Hyppigheden er ikke kendt:

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet

tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.

For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig

med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjerte-

stop). Tal med lægen.

Hjertebanken.

Tågesyn.

Sure opstød / halsbrand.

Hududslæt, nældefeber.

Muskelkramper.

Menstruationsforstyrrelser.

Nervøsitet, søvnløshed, humørsvingninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Rysten.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK‑2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E‑mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Entocord utilgængeligt for børn.

Tag ikke Entocord efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

Opbevar Entocord i original beholder, tæt tillukket.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys-

ninger

Entocord, 3 mg, hårde kapsler med modificeret udløsning indehold-

er:

Budesonid 3 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Ethylcellulose; acetyltributylcitrat; methacrylsyre copolymer; triethyl-

citrat; polysorbat 80; talcum; dimethiconblanding med syre, kolloid

silica; saccharose; gelatine; titandioxid (E 171); sort og rød jern‑

oxid (E 172); vand.

Pakningsstørrelser:

Entocord fås i:

Entocord 3 mg i pakninger med 50 eller 100 (2x50) hårde kapsler med

modificeret udløsning.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Entocord

også som Entocort

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2015.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

28. april 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Entocord (Orifarm), hårde kapsler med modificeret udløsning

0.

D.SP.NR.

08647

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Entocord

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En Entocord kapsel indeholder 3.0 mg budesonid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler med modificeret udløsning (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Morbus Crohn: Morbus Crohn lokaliseret til ileum og/eller ascenderende del af colon.

Mikroskopisk colitis.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Morbus Crohn

Induktion af remission

For at opnå remission af morbus Crohn anbefales en daglig dosis på 9 mg, taget som 9 mg 1

gang dagligt om morgenen i op til 8 uger. Fuld effekt opnås sædvanligvis efter 2-4 uger.

Vedligeholdelse af remission

Initialt 6 mg dagligt taget som 1 daglig dosis om morgenen. Vedligeholdelsesdosis bør holdes

på det minimum, som er nødvendigt for at kontrollere sygdommens symptomer. Under

dk_hum_36116_spc.doc

Side 1 af 10

langvarig behandling kan det være nødvendigt at justere dosis afhængig af sygdommens

aktivitet.

Ved erstatning af prednisolon hos steroid-afhængige patienter er den anbefalede dosis 6 mg

daglig, taget som 1 daglig dosis om morgenen. Når behandling med Entocord kapsler med

modificeret udløsning, hårde påbegyndes, bør prednisolon nedtrappes gradvist.

For at forhindre opblussen efter operation hos patienter med høj sygdomsaktivitet er den

anbefalede dosis 6 mg 1 gang daglig om morgenen. Der er ikke set en gavnlig effekt efter

operation hos patienter med obstruktiv fibrostenosisk morbus Crohn.

Mikroskopisk colitis

Induktion af remission

Den anbefalede dosis er 9 mg 1 gang dagligt om morgenen (svarende til 3 kapsler) i op til 8

uger. Fuld effekt opnås sædvanligvis efter 2-4 uger.

Vedligeholdelse af remission

Vedligeholdelsesbehandling bør kun initieres hos patienter med hyppigt tilbagevendende

symptomer på mikroskopisk colitis efter vellykket induktionsbehandling. Et doseringsregime

af to kapsler en gang dagligt om morgenen (6 mg budesonid) eller af to kapsler en gang

dagligt om morgenen skiftevis med en kapsel dagligt om morgenen (svarende til en

gennemsnitlig daglig dosis på 4,5 mg budesonid) kan anvendes ifølge til de individuelle

behov hos patienten. Den laveste effektive dosis skal anvendes.

Ved vedligeholdelsesbehandling skal behandlingseffekten evalueres regelmæssigt for at

vurdere, om fortsat behandling er nødvendig, ikke senere end 12 måneder efter påbegyndelse

af vedligeholdelsesbehandling. Vedligeholdelsesbehandling bør kun forlænges ud over en

varighed på 12 måneder, hvis fordelene for den enkelte patient anses for at opveje risikoen.

Pædiatrisk population

Bør ikke anvendes til børn, da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig.

Ældre

Der anbefales ingen specielle dosisjusteringer til ældre, men erfaringer med Entocord til ældre

er begrænsede.

Administration

Kapslerne må ikke deles eller tygges. Skal synkes hele med vand.

Dosen skal reduceres gradvist inden behandlingen seponeres.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Systemiske eller lokale infektioner fremkaldt af bakterier, svampe eller vira.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der kan opstå bivirkninger, der er typiske for kortikosteroider. Glaukom er blandt de

potentielle systemiske virkninger.

Forsigtighed tilrådes hos patienter med tuberkulose, infektioner, hypertension, diabetes

mellitus, osteoporose, mavesår, glaukom eller katarakt, eller med familiær optræden af

dk_hum_36116_spc.doc

Side 2 af 10

glaukom eller diabetes eller ved andre tilstande, hvor glukokortikoider kan give uønskede

virkninger.

Når patienter skifter fra systemisk steroidbehandling med højere systemisk effekt til

Entocord kapsler med modificeret udløsning, kan adrenocortical suppression forekomme.

Monitorering af adrenocortical funktion bør derfor overvejes hos disse patienter, ligesom

dosis af systemisk steroid bør reduceres forsigtigt.

Nogle patienter føler alment ubehag, f.eks. smerter i muskler og led, under seponeringsfasen.

I sjældne tilfælde oplever patienten symptomer som træthed, hovedpine, kvalme og opkast,

som må formodes at skyldes en generel utilstrækkelig glukokortikoideffekt. I sådanne tilfælde

kan en midlertidig øget dosis af systemisk glukokortikoid være nødvendig.

Skoldkopper og mæslinger kan få et mere alvorligt forløb hos patienter, der er i behandling

med perorale glukokortikoider. Patienter, der ikke har haft disse sygdomme, bør undgå at

udsætte sig for smitte herfor. Hvis de udsættes for smitte, kan det være indikeret at behandle

med varicella zoster immun globulin (VZIG) eller intravenøs immunglobulin (IVIG). Hvis

skoldkopper udvikler sig, kan man overveje at behandle med antivirale midler.

Glukokortikoider kan nedsætte stress-respons fra hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)

aksen. I situationer, hvor patienten udsættes for kirurgiske indgreb eller andre metaboliske

stress-påvirkninger, anbefales det at supplere med systemiske glukokortikoider.

Nedsat leverfunktion kan påvirke glukokortikoiders elimination, hvilket medfører en

langsommere elimination og en højere systemisk eksponering. Vær opmærksom på mulige

systemiske bivirkninger. Efter peroral indgift af budesonid var farmakokinetikken påvirket

af nedsat leverfunktion, hvilket kom til udtryk gennem øget systemisk tilgængelighed. Ved

indgift af budesonid intravenøst var der dog ingen væsentlige forskelle i

farmakokinetikken hos patienter med cirrhose og raske patienter.

Erstatning af systemisk glukokortikoidbehandling med højere systemisk effekt til Entocord

kapsler med modificeret udløsning, hårde kan undertiden demaskere allergier, f.eks. rhinitis

og eksem, som tidligere blev kontrolleret af det systemisk indgivne lægemiddel. Disse

allergier bør behandles symptomatisk med et antihistamin og/eller lægemidler til lokal brug.

Det forventes, at samtidig behandling med CYP3A-hæmmere, herunder ketoconazol eller

cobicistat-holdige lægemidler, øger risikoen for systemiske bivirkninger. Kombination bør

undgås, medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Hvis ikke dette er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang

som mulig, og en reduktion af budesoniddosen kan også overvejes (se pkt. 4.5).

Efter omfattende indtagelse af grapefrugtjuice (som fortrinsvis hæmmer CYP3A4-

aktiviteten i tarmslimhinden), øges den systemiske eksponering for oral budesonid cirka to

gange. Som med andre lægemidler, der primært metaboliseres gennem CYP3A4, bør

regelmæssig indtagelse af grapefrugt eller juice undgås i forbindelse med budesonid-

administration (andre safter, såsom appelsinjuice eller æblejuice hæmmer ikke CYP3A4).

Se også afsnit 4.5.

Såfremt Entocord kapsler med modificeret udløsning anvendes kronisk i høje doser, kan

systemisk glukokortikoideffekt såsom hypercorticismus og adrenal suppression forekomme.

dk_hum_36116_spc.doc

Side 3 af 10

Indeholder saccharose: Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Pædiatrisk population

Vækstpåvirkning

Det anbefales regelmæssigt at kontrollere højden hos børn, der behandles med

glukokortikoider i længere tid. Hvis væksten hæmmes, bør behandlingen tages op til

fornyet overvejelse. Fordelene ved behandling med glukokortikoider og den potentielle

risiko for væksthæmning skal afvejes nøje. Der foreligger ingen langtidsstudier med børn,

der er blevet behandlet med Entocord kapsler.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Forhøjede plasmaværdier og øget effekt af glukokortikoider er rapporteret hos kvinder, der

samtidig indtager østrogener eller oral kontraceptiva. Dog havde lav-dosis kombinations

kontraceptiva, der mere end fordoblede plasmakonsentrationen af oral prednisolon, ingen

signifikant effekt på plasmakoncentrationen af oral budesonid.

Ved anbefalede doser har omeprazol ingen og cimetidin en beskeden virkning på

farmakokinetikken for oralt indgivet budesonid.

Metabolismen af budesonid er primært medieret af CYP3A4. Hæmmere af dette enzym,

f.eks. ketoconazol og itraconazol, hiv-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan derfor

forstærke den systemiske eksponering over for budesonid kraftigt, se pkt. 4.4. Da der ikke

foreligger data, som understøtter en dosisanbefaling, bør denne kombination således

undgås. Hvis ikke dette er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang som

muligt, og en reduktion af budesoniddosis kan også overvejes.

Det er usandsynligt, at budesonid hæmmer andre lægemidler, der metaboliseres af

CYP3A4, da det kun bindes til enzymet i lav grad.

Samtidig behandling med CYP3A4-induktorer, såsom carbamazepin, reducerer

sandsynligvis budesonideksponeringen, hvilket kan kræve en dosisforøgelse.

Da binyrebarkfunktionen muligvis dæmpes, kan en ACTH stimuleringstest til at

diagnosticere hypofyse-insufficiens vise fejlagtige resultater (lave værdier).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Budesonid kan anvendes til gravide, når de forventede fordele for moderen kan opveje

mulige risici for fostret.

dk_hum_36116_spc.doc

Side 4 af 10

Hos drægtige forsøgsdyr har indgift af budesonid i lighed med andre glukokortikoider

været forbundet med unormal fosterudvikling. Det er ikke fastslået, om disse observationer

har nogen relevans for mennesker. Som med andre lægemidler, der administreres under

graviditeten, skal fordelen ved administrationen af budesonid for moderen opvejes mod

risiciene for fosteret.

Amning

Budesonid udskilles i modermælk.

Vedligeholdelsesbehandling med inhaleret budesonid (200 eller 400 mikrogram to gange

daglig) af astmatiske ammende kvinder medfører en neglegiabel systemisk eksponering

hos de ammede spædbørn.

I en farmakokinetisk undersøgelse var den anslåede daglige dosis til spædbørn 0,3 % af

moderens dosis for begge niveauer, og den gennemsnitlige plasmakoncentration hos

spædbørn blev anslået at være 1/600 af koncentrationerne, der blev observeret i moderens

plasma, idet det antages en fuldkommen oral biotilgængelighed hos spædbarnet.

Budesonidkoncentrationer i plasmaprøver fra spædbørn var mindre end grænsen for

kvantificeringen.

Baseret på data fra inhaleret budesonid, og det faktum, at budesonid udviser lineære

farmakokinetiske karakteristika inden for de terapeutiske dosisintervaller efter inhaleret,

oral eller rektal administration af budesonid, forventes eksponeringen af budesonid hos det

ammede barn at være lav ved terapeutiske doser af Entocord.

Disse data understøtter brugen af budesonid, oral og rektal administration, under amning.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Entocord påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

I de kliniske studier var de fleste bivirkninger milde til moderate og af ikke-alvorlig

karakter.

Bivirkninger, som er forbundet med Entocord kapsler med modificeret udløsning, hårde ses

i nedenstående tabel.

Følgende definitioner gælder for hyppigheden af bivirkninger:

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1,000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10,000 til ≤ 1/1,000); meget sjælden (≤ 1/10,000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger

Organklasse

Hyppighed

Bivirkning

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaktisk reaktion

Det endokrine system

Almindelig

Cushing-lignende træk

Meget sjælden

Væksthæmning

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hypokaliæmi

dk_hum_36116_spc.doc

Side 5 af 10

Organklasse

Hyppighed

Bivirkning

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Adfærdsmæssige ændringer,

såsom nervøsitet, søvnløshed,

humørsvingninger og depression

Ikke almindelig

Angst

Sjælden

Aggression

Nervesystemet

Ikke almindelig

Tremor, psykomotorisk

hyperaktivitet

Øjne

Sjælden

Glaukom, katarakt herunder

subkapsulær katarakt, sløret

syn (se også pkt. 4.4)

Hjerte

Almindelig

Palpitationer

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Dyspepsi

Ikke almindelig

Duodenal- eller mavesår

Sjælden

Pancreatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hudreaktioner (urticaria,

exanthem)

Sjælden

Ekkymose

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Muskelkramper

Sjælden

Osteonekrose

Det reproduktive system

og mammae

Almindelig

Menstruationsforstyrrelser

De fleste bivirkninger, nævnt i dette produktresumé, kan også forventes for andre

behandlinger med glukokortikoider.

Beskrivelse af udvalgte

bivirkninger

Bivirkninger, der er typiske for systemiske kortikosteroider (f.eks. cushingoide træk og

væksthæmning) kan opstå. Disse bivirkninger afhænger af dosis, behandlingstid, samtidig

og tidligere kortikosteroidbehandling og individuel følsomhed.

Kliniske forsøg har vist at frekvensen af steroid-associerede bivirkninger af Entocord kapsler

med modificeret udløsning, hårde er betydeligt reduceret (omtrent halveret) i sammenligning

med konventionel prednisolonbehandling i ækvivalente doser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dk_hum_36116_spc.doc

Side 6 af 10

4.9

Overdosering

Rapporter om akut forgiftning eller dødsfald som følge af overdosering med glukokortikoider

er sjældne. Akut overdosering med Entocord kapsler, selv ved kraftige doser, forventes ikke

at udgøre et klinisk problem. I tilfælde af akut overdosering findes der ingen specifik antidot.

Behandling består i øjeblikkelig maveskylning eller opkastning med efterfølgende

understøttende og symptomatisk behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 07 EA 06. Kortikosteroider med lokal virkning.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Budesonid er et glukokortikosteroid med en høj lokal anti-inflammatorisk effekt.

Den nøjagtige virkemåde af glukokortikosteroider ved behandlingen af Crohns sygdom er

ikke kendt. Anti-inflammatoriske virkninger, som f.eks. hæmning af frigørelsen af

inflammatoriske mediatorer og hæmning af immunologisk cellulær respons, spiller muligvis

en rolle.

Data fra kliniske farmakologiske undersøgelser og kontrollerede kliniske undersøgelser, tyder

på, at Entocord virker lokalt. Det understøttes af, at Entocord er lige så effektivt som

prednisolon, men i mindre grad påvirker HPA-aksen og inflammatoriske markører.

Ved anbefalede doser påvirker Entocord, sammenlignet med prednisolon 20-40 mg, i

signifikant mindre grad morgenniveauet af plasma-cortisol, 24-timers plasma-cortisol og 24

timers urin-cortisol. ACTH-test har vist, at Entocord påvirker binyrernes funktion signifikant

mindre end prednisolon.

Et studie der undersøgte knogledensiteten under behandling med Entocord kapsler med

modificeret udløsning, hårde eller prednisolon i op til 2 år viste, at behandling med Entocord

kapsler med modificeret udløsning, hårde resulterede i et signifikant mindre knogletab end

behandling med prednisolon hos patienter, som ikke tidligere havde været i steroid

behandling.

Pædiatrisk population

HPA-aksens funktion. I de anbefalede doser giver Entocord kapsler en signifikant mindre

effekt end 20–40 mg prednisolon daglig, på plasmakoncentrationen af hydrocortison om

morgenen, på plasmakoncentrationen af hydrocortison over et døgn (AUC 0–24 timer) og

på koncentrationen af hydrocortison i døgnurin. ACTH-tests har ligeledes vist, at Entocord

kapsler påvirker binyrefunktionen signifikant mindre end prednisolon. Børn med morbus

Crohn opnår lidt højere systemisk eksponering og suppression af hydrocortison end voksne

med morbus Crohn.

Der foreligger ingen langtidsstudier med børn, der er blevet behandlet med Entocord

kapsler. I et studie til evaluering af Entocord kapslers påvirkning på suppressionen af

hydrocortison hos 8 børn (i alderen 9–14 år) og 6 voksne, inducerede oral administration af

dk_hum_36116_spc.doc

Side 7 af 10

9 mg Entocord kapsler i 7 dage en gennemsnitlig suppression af hydrocortison (± SD) på

64 % (± 18 %) hos børn og 50 % (± 27 %) hos voksne i forhold til baseline-værdierne. Der

er ikke rapporteret kliniske fund af relevans for sikkerheden.

I et studie med børn, der havde morbus Crohn i mild til moderat grad (CDAI) ≥ 200), blev

aktiviteten af Entocord kapsler i en dosis på 9 mg en gang daglig sammenlignet med

aktiviteten af prednisolon, der blev givet i faldende doser med 1 mg/kg som udgangspunkt.

22 patienter blev behandlet med Entocord kapsler, og 26 patienter blev behandlet med

referencestoffet prednisolon. Efter 8 ugers behandling havde 70,8 % af de patienter, der fik

prednisolon, nået endepunktet (CDAI ≤ 150) sammenlignet med 54,5 % af dem, der fik

Entocord. Forskellen var ikke statistisk signifikant (p = 0,13). I løbet af studiet blev der

observeret uønskede hændelser hos 96 % af de patienter, der fik prednisolon, og hos 91 %

af dem, der fik Entocord. Der sås samme type hændelser i begge studiegrupper, men

incidensen af glukokortikoid-relaterede bivirkninger (såsom akne og fuldmåneansigt) var

lavere hos de patienter, der blev behandlet med Entocord.

Studiet D9422C0001 var et åbent, ukontrolleret studie beregnet til at vurdere Entocord hos

108 pædiatriske patienter (børn og unge i alderen 5 til 17 år) med diagnosen Crohns

sygdom i mild til moderat grad i ileum og/eller den ascenderende del af colon. Den

mediane varighed af behandlingseksponeringen for Entocord var 58 dage (interval: 5 dage

til 90 dage). Patienterne fik doseringer med oral Entocord én gang daglig efter legemsvægt.

Patienter, der vejede ≤25 kg fik 6 mg én gang daglig i 8 uger; patienter, der vejede >25 kg

fik 9 mg én gang daglig i 8 uger. I løbet af de 8 ugers behandling sås en reduktion i den

gennemsnitlige (±SD) PCDAI score fra 19,1 (±10,1) til 9,1 (±8,5), hvilket indikerer en

forbedring i sygdomsaktiviteten, samt en forbedring i den gennemsnitlige (±SD) IMPACT

3 score fra 132,1 (±18,8) til 140,9 (±16,9). Der blev observeret bivirkninger i tilsvarende

hyppighed og sværhedsgrad som hos voksne, og disse var hyppigst relateret til Crohns

sygdom, pubertet og mulige glukokortikoid-relaterede bivirkninger.

Studiet D9422C00002 var et åbent ikke komparativt studie beregnet til at vurdere Entocord

6 mg én gang daglig som vedligeholdelsesbehandling hos 50 pædiatriske patienter (børn og

unge i alderen 5 til 17 år) med diagnosen Crohns sygdom i mild til moderat grad i ileum

og/eller den ascenderende del af colon, som var i klinisk remission (PCDAI ≤10).

Behandlingen bestod af en 12 ugers fase med vedligeholdelsesbehandling i form af 6 mg

én gang daglig og en 2 ugers nedtrapningsfase til 3 mg én gang daglig. Den mediane

varighed af behandlingseksponeringen for Entocord var 98,5 dage (interval: 11 dage til 135

dage). De fleste patienter forblev i klinisk remission, idet der ikke skete nogen større

ændringer i den gennemsnitlige sammensatte PCDAI score eller IMPACT 3 score. Den

gennemsnitlige (±SD) PCDAI var 4,85 (3,62) ved baseline og 6,89 (8,08) efter 12 ugers

vedligeholdelsesbehandling med Entocord 6 mg daglig. På samme tidspunkter var den

gennemsnitlige IMPACT3 score henholdsvis 145,62 (12,43) og 146,98 (15,48). Der blev

observeret bivirkninger i tilsvarende hyppighed og sværhedsgrad som hos voksne, og disse

var hyppigst relateret til Crohns sygdom, pubertet og mulige glukokortikoid-relaterede

bivirkninger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter peroral indgift af budesonid i den almindelige mikroniserede form ses hurtig og

fuldstændig absorption. Entocord kapsler med modificeret udløsning, hårde består af

gelatinekapsler fyldt med gastro-resistent granulat med forlænget udløsningshastighed til oral

dk_hum_36116_spc.doc

Side 8 af 10

anvendelse. Hovedparten absorberes i ileum og ascenderende del af colon. Efter en enkelt

dosis af Entocord er den gennemsnitlige systemiske tilgængelighed ca. 10 til 20 %.

Distribution

Budesonid har et fordelingsvolumen på ca. 3 L/kg. Den gennemsnitlige plasmaproteinbinding

er 85-90 %. Efter peroral indgift af Entocord 9 mg er den gennemsnitlige

plasmakoncentration efter 3-5 timer på 5-10 nmol/l.

Biotransformation

Budesonid undergår i leveren omfattende biotransformation til metabolitter med lav

glukokortikosteroid aktivitet. Hovedmetabolitterne, 6

-hydroxybudesonid og 16

hydroxyprednisolon har en aktivitet på under 1 % af aktiviteten af budesonid. Metabolismen

af budesonid er primært medieret af CYP3A4, en undergruppe af cytochrom 450 systemet.

Elimination

Eliminationen af budesonid i form af Entocord kapsler med modificeret udløsning, hårde

begrænses af absorptionshastigheden, og den terminale halveringstid er på ca. 4 timer.

Metabolitterne udskilles uomdannet eller i en konjungeret form, primært via nyrerne. Der er

ikke detekteret uomdannet budesonid i urin. Budesonid har en høj systemisk clearance (1,2 L/

min), og en gennemsnitlig plasmahalveringstid efter i.v. administration på 2-3 timer.

Linearitet

Kinetikken viser proportionalitet med dosis i kliniske relevante doser.

Pædiatrisk population

I et studie til sammenligning af Entocord kapslers farmakokinetik hos 8 børn (i alderen 9

14 år) og 6 voksne inducerede Entocord 9 mg kapsler i 7 dage systemisk eksponering (AUC),

der var 17 % højere hos børn end hos voksne, mens de maksimale koncentrationer (Cmax)

var 50 % højere hos børn end hos voksne (gennemsnitligt AUC ± SD: børn 41,3 nmol/l ±

21,2; voksne 35,0 nmol/l ± 19,8. Gennemsnitligt Cmax ± SD: børn 5,99 nmol/l ± 3,45;

voksne 3,97 nmol/l ± 2,11).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Resultater fra akutte, subakutte og kroniske forsøg over toksicitet viser, at de systemiske

virkninger af budesonid, som f.eks. mindsket vægtøgning og atrofi af lymfoidt væv og

binyrebark, er af mindre sværhedsgrad eller lig med de virkninger, der er observeret efter

indgift af andre glukokortikosteroider.

Budesonid bedømt i seks forskellige test-systemer viste intet tegn på mutagene eller

clastogene virkninger.

En øget forekomst af hjerne-gliomer hos hanrotter i et carcinogenicitetsforsøg kunne ikke

bekræftes i et gentaget forsøg, hvor forekomsten af gliomer ikke adskilte sig inden for de

forskellige grupper med aktiv behandling (budesonid, prednisolon, triamcinolon acetonid)

og kontrolgruppen.

Leverforandringer (primære hepatocellulære neoplasmer) fundet hos hanrotter i det

oprindelige carcinogenicitetsforsøg blev genfundet i et nyt forsøg med budesonid såvel

som med reference-glukokortikosteroider. Disse virkninger er sandsynligvis relateret til en

receptor-effekt og repræsenterer derfor en klasseeffekt.

dk_hum_36116_spc.doc

Side 9 af 10

Tilgængelige kliniske erfaringer tyder ikke på, at budesonid eller andre glukokortiko-

steroider inducerer hjerne-gliomer eller primære hepatocellulære neoplasmer hos

mennesker.

Toksiciteten af Entocord, med fokus på mave-tarmkanalen, er undersøgt hos cynomolgus aber

i doser op til 5 mg/kg (> 25 gange den anbefalede døgndosis hos mennesker) efter gentagen

peroral dosering i op til 6 måneder. Der observeredes igen påvirkninger af mave-tarmkanalen,

hverken ved grovpatologiske eller histopatologiske undersøgelser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i originalemballage, tæt tillukket.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE tabletbeholder. Beholderen er forsynet med et polypropylen skruelåg forsynet med

tørrekapsel.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

36116

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. juli 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. april 2020

dk_hum_36116_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information