Entacapone Orion

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-11-2020

Aktiv bestanddel:
entacapon
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
N04BX02
INN (International Name):
entacapone
Terapeutisk gruppe:
Anti-Parkinson-lægemidler
Terapeutisk område:
Parkinsons sygdom
Terapeutiske indikationer:
Entacapone er indiceret som et supplement til standard præparater af levodopa / benserazid eller levodopa / carbidopa til brug hos voksne patienter med Parkinsons sygdom og slutningen af dosis motoriske svingninger, der ikke kan være stabiliseret på disse kombinationer.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002440
Autorisation dato:
2011-08-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/002440

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

04-11-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Entacapone Orion 200 mg filmovertrukne tabletter

entacapon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Entacapone Orion

Sådan skal du tage Entacapone Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Entacapone Orion-tabletter indeholder entacapon og bruges sammen med levodopa til behandling af

Parkinsons sygdom. Entacapone Orion understøtter levodopa og lindrer derved symptomerne på

Parkinsons sygdom. Entacapone Orion har kun lindrende virkning på symptomerne fra Parkinsons

sygdom, hvis det tages sammen med levodopa.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Entacapone Orion

Tag ikke Entacapone Orion

hvis du er allergisk over for entacapon eller over for jordnødder eller soja eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Entacapone Orion (angivet i punkt 6);

hvis du har en svulst på binyren (kaldet fæokromocytom; det kan øge risikoen for svært forhøjet

blodtryk);

hvis du tager visse former for lægemidler mod depression (antidepressiva). Kontakt din læge

eller apotekspersonalet, som kan undersøge, om din medicin kan tages sammen med Entacapone

Orion;

hvis du har en leversygdom;

hvis du tidligere har haft en sjælden reaktion på antipsykotisk medicin kaldet malignt

neuroleptikasyndrom (MNS). Se symptomer på MNS i punkt 4 Bivirkninger;

hvis du tidligere har haft en sjælden muskelsygdom, der kaldes rabdomyolyse, som ikke var

udløst af en skade.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Entacapone Orion:

hvis du har haft et hjertetilfælde eller andre hjertesygdomme;

hvis du tager medicin, som kan medføre svimmelhed (på grund af lavt blodtryk), når du rejser

dig fra en stol eller sengen;

hvis du får længerevarende diarré. Kontakt lægen, da det kan være tegn på betændelse i

tyktarmen;

hvis du får diarré. Regelmæssig kontrol af din vægt anbefales for at undgå et eventuelt meget

stort vægttab;

hvis du inden for relativt kort tid får tiltagende appetitløshed, føler dig svækket, udmattet og

taber i vægt. Din læge bør overveje, om der skal foretages en generel medicinsk bedømmelse

inklusive undersøgelse af din leverfunktion.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du udvikler en stærk trang til

handlinger, som er usædvanlige for dig eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen for at

udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for adfærd kaldes sygelige

vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge,

unormal stor sexlyst eller hyppigere seksuelle tanker og følelser. Der kan være behov for, at din læge

ændrer din behandling.

Da Entacapone Orion-tabletter skal tages sammen med andre levodopa-lægemidler, skal du også læse

indlægssedlen for disse lægemidler omhyggeligt.

Når du starter med at tage Entacapone Orion, kan det være nødvendigt at justere din dosis af andre

lægemidler mod Parkinsons sygdom. Følg den vejledning lægen har givet dig.

Malignt neuroleptika syndrom (MNS) er en alvorlig, men sjælden reaktion på visse lægemidler, som

især kan forekomme, hvis behandling med Entacapone Orion og andre lægemidler til behandling af

Parkinsons sygdom pludseligt stoppes, eller hvis dosis pludseligt nedsættes. Se symptomer på MNS i

punkt 4 Bivirkninger. Din læge kan råde dig til langsomt at stoppe behandlingen med Entacapone

Orion og andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom.

Samtidig brug af Entacapone Orion og levodopa kan gøre dig mere sløv, og nogen gange kan du

pludseligt falde i søvn. Hvis dette sker, må du ikke køre bil eller betjene maskiner (se Trafik- og

arbejdssikkerhed).

Brug af anden medicin sammen med Entacapone Orion:

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager noget af følgende:

rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, metyldopa, apomorphin

lægemidler mod depression, herunder desipramin, maprotilin, venlafaxin, paroxetin

warfarin (blodfortyndende medicin)

jerntilskud. Entacapone Orion kan gøre det sværere at optage jern. Du må derfor ikke tage

Entacapone Orion og jerntilskud på samme tid. Vent mindst 2 til 3 timer efter, at du har taget

det ene af dem, til du tager det andet.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke tage Entacapone Orion under graviditet, eller hvis du ammer. Hvis du er gravid eller

ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Entacapone Orion taget sammen med levodopa kan nedsætte dit blodtryk, hvilket kan få dig til at føle

dig ør i hovedet eller svimmel. Du skal være meget forsigtig, når du kører bil eller betjener maskiner.

Entacapone Orion taget sammen med levodopa kan endvidere gøre dig meget søvnig eller af og til få

dig til pludseligt at falde i søvn. Hvis du får disse bivirkninger, må du ikke køre bil motorcykel eller

arbejde med værktøj eller maskiner.

Entacapone Orion indeholder sojalecithin

Entacapone Orion indeholder sojalecithin. Du må ikke tage denne medicin, hvis du er allergisk over

for jordnødder eller soja.

3.

Sådan skal du tage Entacapone Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Entacapone Orion tages sammen med medicin, der indeholder levodopa (enten levodopa/carbidopa-

præparater eller levodopa/benserazid-præparater). Du kan også tage anden medicin til behandling af

Parkinsons sygdom samtidigt.

Den anbefalede dosis af Entacapone Orion er en 200 mg tablet sammen med hver levodopadosis. Den

højeste anbefalede dosis er 10 tabletter pr. dag, dvs. 2.000 mg Entacapone Orion.

Hvis du er i dialyse på grund af nedsat nyrefunktion, vil din læge måske bede dig om at øge tiden

mellem doserne.

Når du skal åbne beholderen første gang: Åben låget og

tryk derefter tommelfingeren nedad på forseglingen,

indtil den brydes.

Se figur 1.

Figur 1

Brug til børn og unge

Der er begrænset erfaring med brug af Entacapone Orion til patienter under 18 år. Brug af Entacapone

Orion frarådes derfor til børn eller unge.

Hvis du har taget for mange Entacapone Orion

Hvis du har taget en overdosis af Entacapone Orion, skal du straks henvende dig til din læge, på

apoteket eller nærmeste hospital.

Hvis du har glemt at tage Entacapone Orion

Hvis du har glemt at tage din Entacapone Orion-tablet sammen med din levodopadosis, genoptager du

behandlingen ved at tage den næste Entacapone Orion-tablet sammen med den næste levodopadosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Entacapone Orion

Du må kun ophøre med at tage Entacapone Orion, hvis din læge har sagt det.

Hvis du stopper, kan det være nødvendigt for din læge at justere doseringen af din anden medicin til

behandling af Parkinsons sygdom. Pludseligt stop med brug af Entacapone Orion og anden medicin til

behandling af Parkinsons sygdom kan give uønskede bivirkninger. Se punkt 2 Advarsler og

forsigtighedsregler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De

hyppigste bivirkninger, der skyldes brug af Entacapone Orion, er milde til moderate.

Nogle af bivirkningerne skyldes oftest en øget virkning af levodopabehandlingen og er mest

almindelige i begyndelsen af behandlingen. Hvis du oplever sådanne bivirkninger i begyndelsen af

behandlingen med Entacapone Orion, skal du kontakte din læge, som kan vælge at justere din

levodopadosis.

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

ukontrollerbare bevægelser med besvær med at udføre ønskede bevægelser (dyskinesier)

kvalme

harmløs farveændring af urinen.

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

overdrevne bevægelser (hyperkinesier), forværring af symptomer på Parkinsons sygdom,

langvarige muskelkramper (dystoni)

opkastning, diarré, mavesmerter, forstoppelse, mundtørhed

svimmelhed, træthed, øget svedtendens, fald

hallucinationer (se/høre/føle/lugte noget, som i virkeligheden ikke er der), søvnløshed, livlige

drømme, forvirring

symptomer på hjerte- eller karsygdom (f.eks. brystsmerter).

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

hjerteanfald.

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

hududslæt

unormale leverfunktionsprøver.

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)

nedsat appetit, vægttab

nældefeber.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra forhåndenværende data)

tyktarmsbetændelse (colitis), leverbetændelse (hepatitis) med gulfarvning af huden og det hvide i

øjnene

misfarvning af hud, hår, skæg og negle.

Hvis Entacapone Orion gives i større doser:

Ved doser på 1.400 til 2.000 mg pr. dag er følgende bivirkninger mere almindelige:

ukontrollable bevægelser

kvalme

mavesmerter.

Følgende vigtige bivirkninger kan også forekomme:

Entacapone Orion taget sammen med levodopa kan i sjældne tilfælde få dig til at føle dig meget

døsig om dagen og medføre, at du pludseligt falder i søvn.

malignt neuroleptikasyndrom (MNS) er en sjælden, men alvorlig bivirkning til medicin, der

anvendes til behandling af forstyrrelser i nervesystemet. Det er karakteriseret ved stivhed,

muskeltrækninger, rysten, uro og forvirring, bevidstløshed, høj feber, hurtig hjerterytme og

ustabilt blodtryk.

en sjælden, men alvorlig muskelsygdom (rabdomyolyse), som medfører muskelsmerter, -ømhed

og –svaghed, og som kan give nyreproblemer.

Du kan opleve følgende bivirkninger:

Manglende evne til at modstå trangen til audføre handlinger, som kan være skadelige, som f.

eks.:

Sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser

Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, for

eksempel øget sexlyst

Ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af penge

Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere

mad end normalt eller mere, end der skal til for at gøre dig mæt).

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer. Lægen vil tale med dig om,

hvordan du kan reducere og kontrollere disse symptomer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på etiketten. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Entacapone Orion indeholder:

Aktivt stof: Entacapon. Hver tablet indeholder 200 mg entacapon.

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: cellulose, mikrokrystallinsk; croscarmellosenatrium;

povidon og magnesiumstearat.

Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket: polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret; talcum;

macrogol; sojalecithin; gul jernoxid (E172); rød jernoxid (E172) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Entacapone Orion 200 mg filmovertrukne tabletter er brun-orange, ovale tabletter mærket med

”COMT” på den ene side. Tabletterne er pakket i en tabletbeholder.

Der findes fire forskellige pakningsstørrelser (beholdere med 30, 60, 100 eller 175 tabletter). Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Orion Corporation

Tél./Tel: +358 10 4261

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tel: +370 5 276 9499

България

Orion Corporation

Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Orion Corporation

Tél./Tel: +358 10 4261

Česká republika

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Magyarország

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malta

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tel: +49 40 899 689-0

Nederland

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tel: +372 66 44 550

Norge

Orion Pharma AS

Tlf.: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

ORION PHARMA HELLAS Μ.Ε.Π.Ε

Tηλ: + 30 210 9803355

Österreich

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

España

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

Polska

Orion Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 8333177

France

Orion Corporation

Tél.: +358 10 4261

Portugal

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Hrvatska

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

România

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tel: +353 1 428 7777

Slovenija

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Italia

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Orion Corporation

Tηλ: +358 10 4261

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība

Tel: +371 20028332

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tel: +44 1635 520 300

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Entacapone Orion 200 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukken tablet indeholder 0,53 mg sojalecithin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet)

Brun-orange, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet med ”COMT” præget på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Entacapon er indiceret som adjuvant til levodopa/benserazid eller levodopa/carbidopa hos voksne

patienter med Parkinsons sygdom og end-of-dose fluktuationer, der ikke kan stabiliseres på disse

kombinationer.

4.2

Dosering og administration

Entacapon bør kun ordineres sammen med levodopa/benserazid eller levodopa/carbidopa. Tilsvarende

ordinationsinformation gælder for disse levodopapræparater med hensyn til ordination sammen med

entacapon.

Dosering

En 200 mg tablet tages sammen med hver dosis af levodopa/dopa-decarboxylasehæmmer. Den

maksimale anbefalede dosis er 200 mg 10 gange daglig, hvilket er 2000 mg entacapon.

Entacapon forøger virkningen af levodopa. For at reducere de til levodopa-relaterede bivirkninger

såsom dyskinesier, kvalme, opkastning og hallucinationer er det ofte nødvendigt at justere

levodopadoseringen inden for de første dage til uger efter start af entacaponbehandling. Den daglige

dosis af levodopa bør eventuelt reduceres med 10–30% ved at forlænge doseringsintervallet og/eller

ved at reducere mængden af levodopa pr. dosis, afhængig af patientens kliniske tilstand.

Hvis entacaponbehandlingen afbrydes, er det nødvendigt at justere doseringen af de andre

antiparkinsonpræparater, specielt levodopa for at opnå tilstrækkelig kontrol med symptomerne.

Entacapon øger biotilgængeligheden af levodopa for levodopa/benserazidstandardformuleringer en

smule mere (5–10%) end for levodopa/carbidopastandardformuleringer. Dette kan medføre, at

patienter, der behandles med levodopa/benserazidstandardformuleringer, behøver en større reduktion

af deres levodopadosis, når entacaponbehandlingen påbegyndes.

Nedsat nyrefunktion

Nyreinsufficiens påvirker ikke entacapons farmakokinetik, og det er ikke nødvendigt at justere

doseringen ved nyreinsufficiens. Kun hos patienter i dialysebehandling bør det overvejes at forlænge

doseringsintervallet (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Se pkt. 4.3

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre.

Pædiatrisk population

Entacapone Orions sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Entacapon administreres oralt samtidig med hver dosering af levodopa/benserazid eller

levodopa/carbidopa.

Entacapon kan indtages sammen med eller uden fødeindtagelse (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for jordnødder eller soja eller over for et eller

flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Nedsat leverfunktion.

Fæokromocytom.

Samtidig brug af entacapon og nonselektive monoaminoxidase (MAO-A og MAO-B)-hæmmere

(f.eks. phenelzin, tranylcypromin).

Samtidig brug af en selektiv MAO-A-hæmmer plus en selektiv MAO-B-hæmmer og entacapon

(se pkt. 4.5).

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) og/eller ikke-traumatisk rabdomyolyse i anamnesen.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Rabdomyolyse sekundært til svære dykinesier eller malignt neuroleptikasyndrom (MNS) er i sjældne

tilfælde set hos patienter med Parkinsons sygdom.

MNS, inklusive rabdomyolyse og hypertermi, er karakteriseret ved muskelsymptomer (stivhed,

myokloni, rysten), ændring af mental status (f.eks. agitation, konfusion, koma), hypertermi,

autonomisk dysfunktion (takykardi, labilt blodtryk) og forhøjet serumkreatinfosfokinase. I enkelte

tilfælde er kun nogle af disse symptomer og/eller fund tilstede.

Hverken MNS eller rabdomyolyse er blevet rapporteret i forbindelse med entacaponbehandling i

kontrollerede studier, hvor entacaponbehandling blev brat afsluttet. Efter markedsføring er

indrapporteret enkeltstående tilfælde af MNS, især efter pludselig nedsættelse eller afbrydelse af

entacapon og andre samtidige dopaminerge lægemidler. Når det skønnes nødvendigt, skal

behandlingsafbrydelse af entacapon og anden dopaminerg behandling ske langsomt, og hvis der opstår

tegn og/eller symptomer på MNS eller rabdomyolyse på trods af en langsom nedtrapning af

entacapon, kan en øgning i levodopadosis være nødvendigt.

Entacaponbehandling bør administreres med forsigtighed til patienter med iskæmisk hjertesygdom.

På grund af sin virkningsmekanisme kan entacapon indvirke på metabolismen af stoffer, der

indeholder en catechol-gruppe og potensere deres virkning. Entacapon bør derfor administreres med

forsigtighed til patienter, der behandles med lægemidler, der metaboliseres af catechol-O-metyl

transferase (COMT), f.eks. rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-

methyldopa og apomorphin (se pkt. 4.5).

Entacapon administreres altid som adjuvant til levodopabehandling. Derfor bør forsigtighedsregler

vedrørende levodopabehandling overvejes i forbindelse med entacaponbehandling. Entacapon øger

biotilgængeligheden af levodopa for standardformuleringer af levodopa/benserazid 5–10% mere end

for standardformuleringer af levodopa/carbidopa. Derfor kan dopaminerge bivirkningsreaktioner

forekomme hyppigere, hvis entacapon føjes til levodopa/benserazidbehandlingen (se ligeledes pkt.

4.8). For at nedsætte de levodopa-relaterede bivirkninger vil det ofte være nødvendigt at justere

levodopadoseringen inden for de første dage eller uger efter starten på entacaponbehandlingen

afhængig af patientens kliniske tilstand (se pkt. 4.2 og pkt. 4.8).

Entacapon kan forværre levodopa-induceret ortostatisk hypotension. Entacapon bør gives med

forsigtighed til patienter, der tager andre lægemidler, som forårsager ortostatisk hypotension.

I kliniske studier var dopaminerge bivirkninger f.eks. dyskinesier hyppigere hos de patienter, der

behandledes med entacapon og dopaminerge agonister (som f.eks. bromocriptin), selegilin eller

amantadin sammenlignet med de patienter, der fik placebo sammen med agonisterne. Doseringen af

andre antiparkinson lægemidler må muligvis justeres, når der startes behandling med entacapon.

Entacapon i forbindelse med levodopa er sat i forbindelse med unaturlig døsighed (somnolens) samt

episoder med pludselig søvn-anfald hos patienter med Parkinsons sygdom. Derfor bør der udvises

forsigtighed, når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner (se også pkt. 4.7).

Hvis patienten får diarré, anbefales det at kontrollere vægten regelmæssigt for at undgå et eventuelt

uforholdsmæssigt stort vægttab. Længerevarende eller vedvarende diarré, der optræder ved anvendelse

af entacapon, kan være tegn på colitis. I tilfælde af længerevarende eller vedvarende diarré bør

lægemidlet seponeres og passende behandling og undersøgelser overvejes.

Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger.

Patienter og omsorgspersoner skal gøres opmærksomme på, at symptomer på patologiske vane- og

impulshandlinger inklusive patologisk spillelyst, forøget libido og hyperseksualitet, kompulsiv brug af

penge og indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter, som får dopaminagonister

og/eller anden dopaminerg terapi, såsom Entacapone Orion i kombination med levodopa. Det

anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Hvis patienten oplever progressiv anoreksi, asteni og vægttab inden for relativt kort tid, bør det

overvejes at udføre en generel medicinsk evaluering inklusive undersøgelse af leverfunktionen.

Entacapone Orion indeholder sojalecithin. Patienter, som er overfølsomme over for

jordnødder eller soja, bør ikke tage denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke med den rekommanderede administration og dosering observeret nogen interaktion med

carbidopa. Farmakokinetiske interaktioner med benserazid er ikke undersøgt.

I enkeltdosis kliniske studier med raske frivillige fandtes ikke interaktion mellem entacapon og

imipramin eller entacapon og meclobemid. I kliniske studier med gentagne doser hos

Parkinsonpatienter fandtes ikke interaktion med selegilin. Der er stadig begrænset erfaring med

samtidig administration af entacapon og en række lægemidler som MAO-A-hæmmere, tricykliske

antidepressiva, noradrenalin re-uptake-hæmmere (desipramin, maprotilin og venlafaxin) samt

lægemidler, som metaboliseres af COMT (f.eks. katechol-strukturforbindelser: rimiterol, isoprenalin,

adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-metyldopa, apomorphin og paroxetin). Der bør

udvises forsigtighed, når disse produkter anvendes samtidigt med entacapon (se pkt. 4.3 og 4.4).

Entacapon kan anvendes med selegilin (en selektiv MAO-B-hæmmer), men den daglige dosis af

selegilin bør ikke overstige 10 mg.

Entacapon kan i mave-tarmkanalen danne chelater med jern. Entacapon og jernpræparater bør tages

med mindst 2–3 timers mellemrum (se pkt. 4.8).

Entacapon bindes til humant albumin - bindingssted II, hvilket også kan binde adskillige andre

lægemidler inklusive diazepam og ibuprofen. Kliniske interaktionsstudier med diazepam og non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler er ikke udført. Ifølge in vitro studier er signifikant

forskydning ikke forekommet ved terapeutiske koncentrationer af lægemidlet.

På grund af affinitet til cytokrom P450 2C9 in vitro (se pkt. 5.2), kan entacapon potentielt interferere

med lægemidler med metabolisme, der er afhængig af dette isoenzym, såsom S-warfarin.I et

interaktionsstudie med raske forsøgspersoner sås ingen ændringer af S-warfarin på plasmaniveau,

mens AUC for R-warfarin i gennemsnit øgedes med 18% [CI

11-26%]. INR-værdierne øgedes i

gennemsnit med 13% [CI

6-19%]. Derfor anbefales kontrol af INR, når entacapon gives til patienter,

der samtidig er i behandling med warfarin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke observeret nogen teratogen eller primær føtotoksisk virkning i dyrestudier, hvor entacapon

blev administreret i betydeligt højere doser end de terapeutisk anbefalede doser. Da der ikke er

erfaring med administration af entacapon til gravide kvinder, bør entacapon ikke anvendes under

graviditet.

Amning

I dyreforsøg udskilles entacapon i mælken. Entacapons sikkerhed hos børn er ukendt. Kvinder bør

derfor ikke amme under behandling med entacapon.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Entacapone Orion sammen med levodopa kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj

og betjene maskiner. Entacapon kan sammen med levodopa forårsage svimmelhed og symptomatisk

ortostatisme. Derfor bør forsigtighed udvises, når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner.

Patienter, der er i behandling med entacapon i forbindelse med levodopa, og hvor unaturlig døsighed

(somnolens) og/eller perioder med pludselige søvnanfald optræder, skal oplyses om, at de skal undlade

at føre motorkøretøj og undgå at deltage i aktiviteter (f.eks. betjening af maskiner), hvor nedsat

opmærksomhed kan bringe deres eget eller andres liv og helbred i fare. Dette gælder så længe disse

bivirkninger optræder (se også pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger forårsaget af entacapon er relateret til øget dopaminerg aktivitet og

optræder hyppigst i begyndelsen af behandlingen. Reduktion af levodopadosis nedsætter

sværhedsgraden og hyppigheden af disse bivirkninger. Den anden hyppige gruppe af bivirkninger er

relateret til mave-tarmkanalen og inkluderer kvalme, opkastning, abdominalsmerter, forstoppelse og

diarré. Urinen kan blive misfarvet og blive farvet rødbrun af entacapon, men denne bivirkning er

harmløs.

Sædvanligvis er bivirkninger forårsaget af entacapon milde til moderate. I kliniske studier har den

mest almindelige bivirkning, der har ført til afbrydning af behandlingen med entacapon, været

symptomer fra mave-tarmkanalen (f.eks. diarré 2,5%) og øget dopaminerg bivirkning af levodopa

(f.eks. dyskinesi 1,7%).

Dyskinesier (27%), kvalme (11%), diarré (8%), abdominalsmerter (7%) og mundtørhed (4,2%) blev

rapporteret signifikant hyppigere med entacapon end placebo i poolede data fra kliniske studier, hvor

406 patienter har fået den aktive medicin, og 296 patienter har fået placebo.

Visse af disse bivirkninger, som dyskinesier, kvalme og abdominale smerter, kan være hyppigere ved

højere doser (1.400–2.000 mg per dag) end ved lavere doser af entacapon.

Bivirkninger listet i tabelform

Bivirkningerne listet i nedenstående Tabel 1 er akkumuleret både fra kliniske studier med entacapon

og efter markedsføring af entacapon.

Tabel 1. Bivirkninger*

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Insomni, hallucinationer, konfusion, paroniria (mareridt)

Meget sjælden:

Agitation

Nervesystemet

Meget almindelig:

Dyskinesi

Almindelig:

Forværring af Parkinsons sygdom, svimmelhed, dystoni,

hyperkinesi

Hjerte **

Almindelig:

Andre tilfælde af iskæmisk hjertesygdom end

myokardieinfarkt (f.eks. angina pectoris)

Ikke almindelig:

Myokardieinfarkt

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

Kvalme

Almindelig:

Diarré, abdominalsmerter, mundtørhed, forstoppelse,

opkastning

Meget sjælden:

Anoreksi

Ikke kendt:

Colitis

Lever og galdeveje

Sjælden:

Unormale leverfunktionstests

Ikke kendt:

Leverbetændelse hovedsagelig kolestase (se pkt.4.4)

Hud og subkutane væv

Sjælden:

Erytematøst og makulopapuløst udslæt

Meget sjælden:

Urticaria

Ikke kendt:

Misfarvning af hud, hår, skæg og negle

Nyrer og urinveje

Meget almindelig:

Farveændring af urin

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Træthed, øget svedtendens, fald

Meget sjælden:

Vægttab

Bivirkningerne er sat i rækkefølge under overskrifterne efter frekvens, den hyppigst

forekomne først, ved anvendelse af følgende konventionelle regler: Meget almindelig (>1/10);

almindelig (>1/100 til <1/10); ikke almindelig (>1/1.000 til <1/100); sjælden (>1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data, da ingen valide estimater har kunnet opnås i kliniske og

epidemiologiske studier).

**

Incidensraterne af myokardieinfarkt og andre tilfælde af iskæmisk hjertesygdom (henholdsvis

0,43% og 1,54%) stammer fra en analyse af 13 dobbeltblinde undersøgelser med

2.082 patienter med motoriske end-of-dose fluktuationer, der fik entacapon.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Entacapon i forbindelse med levodopa er i isolerede tilfælde blevet sat i forbindelse med udtalt træthed

(somnolens) i dagtimerne og episoder, hvor patienten pludselig falder i søvn.

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patologisk spillelyst, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie

og tvangsspisning kan opstå hos patienter, som får dopaminagonister og/eller anden dopaminerg

terapi, såsom Entacapone Orion i kombination med levodopa (se pkt. 4.4).

Enkeltstående tilfælde af MNS er indrapporteret efter pludselig nedsættelse eller afbrydelse af

entacapon og anden tilsvarende dopaminerg behandling.

Enkeltstående tilfælde af rabdomyolyse er indrapporteret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Data efter markedsføring inkluderer enkeltstående tilfælde af overdosering, hvor den højest

rapporterede daglige dosis af entacapon var 16.000 mg. De akutte symptomer og tegn i disse tilfælde

af overdosering var konfusion, nedsat aktivitet, døsighed, hypotoni, misfarvning af hud samt

nældefeber. Behandling af en akut overdosis er symptomatisk.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiparkinsonmidler, andre dopaminerge stoffer, ATC-kode:

N04BX02.

Entacapon tilhører en ny terapeutisk klasse, catechol-O-metyl-transferase (COMT)-hæmmere. Det er

en reversibel, specifik og primært perifert virkende COMT-hæmmer udviklet til samtidig

administration med levodopapræparater. Entacapon nedsætter det metaboliske tab af levodopa til 3-O-

metyldopa (3-OMD) via en inhibering af COMT- enzymet. Dette medfører højere levodopa AUC.

Mængden af tilgængelig levodopa til hjernen øges. Dermed forlænger entacapon den kliniske virkning

af levodopa.

Entacapon inhiberer primært COMT-enzymet i de perifere væv. COMT-inhiberingen i de røde

blodlegemer følger tæt plasmakoncentrationen, hvilket indikerer den reversible natur af COMT-

hæmningen.

Kliniske studier

I to fase III dobbelt-blindede undersøgelser blev entacapon eller placebo givet med hver dosis af

levodopa/dopa-decarboxylasehæmmere til i alt 376 patienter med Parkinsons sygdom og end-of-dose

fluktuationer. Resultaterne fremgår af Tabel 2. I studie I blev daglig ON tid (timer) målt ud fra

hjemmedagbøger og i studie II andelen af daglig ON tid.

Tabel 2. Daglig ON tid (middelværdi

SD)

Undersøgelse I: Daglig ON tid (timer)

Entacapon (n=85)

Placebo (n=86)

Forskel

Baseline

9,3±2,2

9,2±2,5

Uge 8–24

10,7±2,2

9,4±2,6

1 t 20 min

(8,3%)

95%,

45 min, 1 t 56 min

Undersøgelse II: Daglig ON tid (%)

Entacapon (n=103)

Placebo (n=102)

Forskel

Baseline

60,0±15,2

60,8±14,0

Uge 8–24

66,8±14,5

62,8±16,8

4,5% (0 t 35 min)

95%,

0,93%, 7,97%

Der var et tilsvarende fald i OFF tid.

Den %-vise ændring fra baseline i OFF tid var –24% i entacapongruppen og 0% i placebogruppen i

undersøgelse I. De tilsvarende resultater er –18% og –5% for undersøgelse II.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Generelle karakteristika af det aktive indholdsstof

Absorption

Der er store intra- og internindividuelle variationer i absorptionen af entacapon.

Den maksimale plasmakoncentration (C

) opnås ca. 1 time efter indtagelse af en 200 mg entacapon

tablet. Entacapon har en betydelig first pass metabolisme. Biotilgængeligheden er ca. 35% efter en oral

dosering. Fødeindtagelse ændrer ikke signifikant absorptionen af entacapon.

Fordeling

Efter absorption fra mave-tarmkanalen fordeles entacapon hurtigt til de perifere væv med et

fordelingsvolumen på 20 liter ved steady state (Vd

). Cirka 92% af en dosis elimineres under beta-

eliminationsfasen med en eliminationshalveringstid på 30 minutter. Den totale clearance af entacapon

er ca. 800 ml/min.

Entacapon bindes betydeligt til plasmaproteiner, primært til albumin. I humant plasma er den ikke

bundne fraktion ca. 2,0% i det terapeutiske koncentrationsområde. Ved terapeutiske koncentrationer

displacerer entacapon ikke andre substanser med høj proteinbinding (f.eks. warfarin, salicylsyre,

phenylbutazon eller diazepam), og entacapon bliver heller ikke (hverken i terapeutisk eller højere

koncentration) i nogen signifikant grad displaceret af disse substanser.

Biotransformation

En lille mængde entacapon, (E)-isomeren, omdannes til (Z)-isomeren. (E)-isomeren udgør ca. 95% af

AUC for entacapon. (Z)-isomeren og andre metabolitter udgør de resterende 5%.

Data fra in vitro studier, hvor der er anvendt humant levermikrosomalt materiale, indikerer at

entacapon hæmmer cytokrom P450 2C9 (IC

M). Entacapon udviser lav eller ingen hæmning af

andre typer af P450 isoenzymer (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A og CYP2C19) (se

pkt. 4.5).

Elimination

Entacapon elimineres primært via den non-renale rute. Det skønnes, at 80–90% af en dosering

udskilles i fæces, selvom dette ikke er verificeret i mennesket. Omkring 10–20% udskilles i urinen.

Kun spormængder af entacapon udskilles uændret i urinen. Den primære del af entacapon, der

udskilles i urinen, konjugeres med glucuronsyre. Af de metabolitter, der findes i urinen, er kun ca. 1%

omdannet via oxidation.

Patientkarakteristika

De farmakokinetiske egenskaber for entacapon er de samme både i unge personer og ældre.

Entacapons metabolisme er nedsat i patienter med mild til moderat leverinsufficiens (Child-Pugh

klasse A og B), hvilket medfører øget plasmakoncentration af entacapon i både absorptions- og

eliminationsfasen (se pkt. 4.3). Nyreinsufficiens påvirker ikke entacapons farmakokinetiske

egenskaber. Imidlertid bør forlænget doseringsinterval overvejes for patienter i dialysebehandling.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og karcinogenicitet. I studier af

toksicitet efter gentagne doser er anæmi observeret, hvilket sandsynligvis skyldes entacapons

jernchelaterende egenskaber. Med hensyn til studier af reproduktionstoksicitet sås lavere fostervægt og

let forsinket knogleudvikling hos kaniner ved systemiske eksponeringsniveauer i det terapeutiske

område.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Cellulose, mikrokrystallinsk

Croscarmellosenatrium

Povidon

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret

Talcum

Macrogoler

Sojalecithin

Gul jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

Titandioxid (E171).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hvid high-density polyethylen (HDPE) beholder med hvidt forseglet polypropylen (PP) låg

indeholdende 30, 60, 100 eller 175 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/708/001-004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18 august 2011

Dato for seneste fornyelse: 8 april 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information