Entacapone "Mylan" 200 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-09-2017

Aktiv bestanddel:
ENTACAPON
Tilgængelig fra:
Mylan AB
ATC-kode:
N04BX02
INN (International Name):
entacapone
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
47219
Autorisation dato:
2011-07-15

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Entacapone Mylan 200 mg filmovertrukne tabletter

Entacapon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Entacapone Mylan til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Entacapone Mylan

Sådan skal du tage Entacapone Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Entacapone Mylan tabletter indeholder entacapon og bruges sammen med levodopa til behandling af

Parkinsons sygdom. Entacapone Mylan understøtter levodopa og lindrer derved symptomerne på

Parkinsons sygdom.

Entacapone Mylan har kun lindrende virkning på symptomerne på Parkinsons sygdom, hvis det tages

sammen med levodopa.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Entacapone Mylan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Entacapone Mylan

- hvis du er allergisk over for entacapon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Entacapone Mylan

(angivet i afsnit 6). Symptomer på allergi omfatter åndenød, hvæsende vejrtrækning eller

vejrtrækningsbesvær, hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen, udslæt, kløe eller

nældefeber på huden

- hvis du har fæokromocytoma (en svulst på binyren, som er en kirtel i nærheden af nyrerne), da det

kan øge risikoen for kraftigt forhøjet blodtryk

hvis du tager visse former for medicin mod depression kaldet non-selektive

monoaminoxidasehæmmere (MAOH). Det kan f.eks. være phenelzin og tranylcypromin (kontakt din

læge eller apoteket, som kan undersøge, om din medicin kan tages sammen med Entacapone Mylan)

- hvis du tager reversible monoaminoxidasehæmmere type A (f.eks. moclobemid) sammen med

monoaminoxidasehæmmere type B (f.eks. selegilin)

- hvis du har en leversygdom

- hvis du tidligere har haft en sjælden reaktion over for antipsykotisk medicin kaldet malignt

neuroleptikasyndrom (MNS). Se afsnit 4 (Bivirkninger) i denne indlægsseddel for symptomer på

hvis du tidligere har haft en sjælden muskelsygdom, der kaldes rhabdomyolyse, som ikke var udløst

af en skade. Rhabdomyolyse kan forårsage smerter, ømhed og muskelsvaghed, følsomhed over for

tryk, og kan medføre nyreproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Entacapone Mylan:

- hvis du har haft et hjertetilfælde eller andre hjertesygdomme

- hvis du tager medicin, som kan medføre svimmelhed (på grund af lavt blodtryk), når du rejser dig fra

en stol eller sengen

- hvis du oplever uforklarlige muskelsmerter, ømhed og muskelsvaghed eller følsomhed over for tryk

- hvis du får længerevarende diarré. Kontakt lægen, da det kan være tegn på betændelse i tyktarmen

- hvis du får diarré. Regelmæssig kontrol af din vægt anbefales for at undgå for stort vægttab

- hvis du inden for relativt kort tid får tiltagende appetitløshed, føler dig svækket, udmattet og taber

dig. Din læge bør overveje, om der skal foretages en generel medicinsk bedømmelse, herunder

undersøgelse af din leverfunktion.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler en voldsom og ikke

kontrollerbar trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller

fristelsen til at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for

opførsel kaldes impulskontrolforstyrrelser og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning

eller købelyst, unormal stor sexlyst eller øget seksuel tankegang eller seksuelle følelser.

Der kan være

behov for, at din læge ændrer din behandling.

Da Entacapone Mylan tabletter skal tages sammen med anden levodopa-medicin, skal du også læse

indlægssedlen for disse lægemidler omhyggeligt.

Når du starter med at tage Entacapone Mylan, kan det være nødvendigt at justere din dosis af andre

lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom. Følg den vejledning, lægen har givet dig.

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) er en alvorlig, men sjælden reaktion på visse lægemidler, som

især kan forekomme, hvis behandling med Entacapone Mylan og andre lægemidler til behandling af

Parkinsons sygdom pludseligt stoppes, eller hvis dosis pludseligt nedsættes. Se symptomer på MNS i

afsnit 4 (Bivirkninger). Din læge kan råde dig til langsomt at stoppe behandlingen med Entacapone

Mylan og andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom.

Samtidig brug af Entacapone Mylan og levodopa kan gøre dig mere sløv, og nogle gange kan du

pludseligt falde i søvn. Hvis dette sker, må du ikke køre bil eller betjene maskiner (se Trafik og

arbejdssikkerhed).

Børn og unge

Erfaringer med Entacapone Mylan til patienter under 18 år er begrænset. Derfor bør Entacapone

Mylan ikke anvendes til børn.

Brug af anden medicin sammen med Entacapone Mylan

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager noget af følgende:

rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-methyldopa, apomorfin

lægemidler mod depression, tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin, desipramin), maprotilin,

venlafaxin, paroxetin, reversible monoaminoxidasehæmmere type A (f.eks. moclobemid)

warfarin (blodfortyndende medicin)

jerntilskud. Entacapone Mylan kan gøre det sværere at fordøje jern. Du må derfor ikke tage

Entacapone Mylan og jerntilskud på samme tid. Vent mindst 2 til 3 timer efter at du har taget det ene

af dem, til du tager det andet.

Brug af Entacapone Mylan sammen med mad og drikke

Dette lægemiddel kan tages sammen med eller uden mad.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Entacapone Mylan under graviditet, eller hvis du ammer.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik og arbejdssikkerhed

Entacapone Mylan taget sammen med levodopa kan nedsætte dit blodtryk, hvilket kan få dig til at føle

dig ør i hovedet eller svimmel. Du skal være meget forsigtig, når du kører bil eller betjener maskiner.

Entacapone Mylan taget sammen med levodopa kan endvidere gøre dig meget søvnig eller af og til få

dig til pludseligt at falde i søvn.

Hvis du får disse bivirkninger, må du ikke køre bil, motorcykel eller arbejde med værktøj eller

maskiner.

Entacapone Mylan indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Entacapone Mylan

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Entacapone Mylan tages sammen med medicin, der indeholder levodopa (enten levodopa/carbidopa-

præparater eller levodopa/benserazid-præparater). Du kan også tage anden medicin til behandling af

Parkinsons sygdom samtidigt.

Den anbefalede dosis af Entacapone Mylan er en 200 mg tablet sammen med hver levodopadosis. Den

højeste anbefalede dosis er 10 tabletter pr. dag, dvs. 2.000 mg Entacapone Mylan.

Hvis du er i dialyse, fordi du har nyreproblemer, vil din læge måske bede dig om at øge tiden

mellem doserne.

Hvis du har taget for mange Entacapone Mylan filmovertrukne tabletter

Kontakt

straks

lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere Entacapone Mylan end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomerne

omfatter forvirring, nedsat aktivitetsniveau, søvnighed, nedsat muskelspænding, misfarvnng af huden

og nældefeber.

Hvis du har glemt at tage Entacapone Mylan

Hvis du har glemt at tage din Entacapone Mylan tablet sammen med din levodopadosis, skal du

genoptage behandlingen ved at tage den næste Entacapone Mylan tablet sammen med den næste

levodopadosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Entacapone Mylan

Du må kun ophøre med at tage Entacapone Mylan, hvis din læge har sagt det.

Hvis du stopper, kan det være nødvendigt for din læge at justere doseringen af din anden medicin til

behandling af Parkinsons sygdom. Pludseligt stop med brug af Entacapone Mylan og anden medicin

til behandling af Parkinsons sygdom kan give bivirkninger. Se afsnit 2 i denne indlægsseddel

(Advarsler og forsigtighedsregler).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De

hyppigste bivirkninger, der skyldes Entacapone Mylan, er milde til moderate.

Nogle af bivirkningerne skyldes oftest en øget virkning af levodopabehandlingen og er mest

almindelige i begyndelsen af behandlingen. Hvis du oplever sådanne bivirkninger i begyndelsen af

behandlingen med Entacapone Mylan, skal du kontakte din læge, som kan vælge at justere din

levodopadosis.

Fortæl det til lægen, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Entacapone Mylan taget sammen med levodopa kan i sjældne tilfælde få dig til at føle dig meget

døsig om dagen og medføre, at du pludseligt falder i søvn.

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) er en sjælden, men alvorlig bivirkning ved medicin, der

anvendes til behandling af forstyrrelser i nervesystemet og som kan opstå, hvis behandlingen med

dette lægemiddel afbrydes pludseligt. Det er karakteriseret ved stivhed, muskeltrækninger, rysten,

uro og forvirring, bevidstløshed, høj feber, hurtig hjerterytme og ustabilt blodtryk.

En sjælden, men alvorlig muskelsygdom (rhabdomyolyse), som medfører muskelsmerter, -ømhed

og -svaghed, følsomhed over for tryk, og som kan give nyreproblemer.

Manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget som kan være skadeligt, hvilket kan være:

Sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser

Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, for

eksempel øget sexlyst

Ukontrolleret og overdreven købelyst eller brug af penge

Udtalt overspisning (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser

mere mad end normalt, eller mere end der skal til for at gøre dig mæt)

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer; Lægen vil diskutere, hvordan

symptomerne kan nedsættes eller kontrolleres.

Hjerteanfald (symptomerne omfatter brystsmerte, som kan føles som om den vandrer til andre dele

af kroppen som f.eks. din venstre arm, kæbe og nakke, åndenød, angst, følelse af svimmelhed og

kvalme eller opkastning. Dette er en ikke almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 100

personer).

Betændelse i tyktarmen (colitis: symptomerne omfatter længerevarende eller vedvarende diarre) eller

leverbetændelse (hepatitis) med gulfarvning af huden og det hvide i øjnene. Hyppigheden af disse

bivirkninger er ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de eksisterende oplysninger)

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

ukontrollerbare bevægelser med besvær med at udføre ønskede bevægelser (dyskinesier)

kvalme

harmløs rødbrun misfarvning af urinen

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

overdrevne bevægelser (hyperkinesier), forværring af symptomer på Parkinsons sygdom,

langvarige muskelkramper (dystoni)

opkastning, diarré, mavesmerter, forstoppelse, mundtørhed

svimmelhed, træthed, øget svedtendens, fald

hallucinationer (se/høre/føle/lugte noget, som i virkeligheden ikke er der), søvnløshed, livlige

drømme, forvirring

symptomer på hjerte- eller karsygdom (f.eks. brystsmerter, brystkrampe)

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

hududslæt, der er karakteriseret ved rødme og knopper på huden

unormale leverfunktionsprøver

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

uro

nedsat appetit, vægttab

nældefeber

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de eksisterende oplysninger)

misfarvning af hud, hår, skæg og negle

Hvis Entacapone Mylan gives i større doser:

Ved doser på 1.400 til 2.000 mg pr. dag er følgende bivirkninger mere almindelige:

ukontrollable bevægelser, svært ved at udføre frivillige bevægelser (dyskinesi)

kvalme

mavesmerter

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Blisterpakning: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Flaskepakning: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Efter åbning: 100 dage.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Entacapone Mylan indeholder:

- Det aktive stof er entacapon. Hver tablet indeholder 200 mg entacapon.

- Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, mannitol, lav-substitueret

hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat, hydrogeneret vegetabilsk olie.

- Filmovertrækket indeholder hypromellose, titandioxid (E171), glycerin, magnesiumstearat, gul

jernoxid (E172), saccharose, polysorbat 80, rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Entacapone Mylan 200 mg filmovertrukne tabletter er en lys orange, oval, bikonveks, filmovertrukket

tablet med ”EE200” præget på den ene side og ”M” på den anden side. De er pakket i blister, flasker

og kartoner indeholdende flere flasker.

Blisterpakning bestående af klar transparent PVC/PE/PVdC film på den ene side og hård hærdet

aluminiumsfolie overtrukket med varmeforseglet lak på den anden side. Indeholder 30, 60, 100, 200,

300, 400 tabletter, eller en perforeret enkeltdosis blisterpakning med 100x1 tabletter.

Flaske af hvid HDPE med hvidt uigennemsigtigt polypropylen (PP) skruelåg med 30, 50, 60, 100, 250

eller 500 tabletter.

Æsker med 200, 300 eller 400 tabletter i 4, 6 eller 8 flasker med hver 50 tabletter. Flasken består af

hvid HDPE med hvidt uigennemsigtigt polypropylen (PP) skruelåg.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Ynglingagatan 14

10435 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

Fax: +46 (0) 8 555 227 51

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road

Dublin 13

Irland

eller

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom

Mylan utca 1

Ungarn

eller

Generics (UK) Ltd.

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

England

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Entacapone Mylan 200 mg

filmomhulde tabletten

Cypern

Entacapone Mylan

Danmark

Entacapone Mylan

Finland

Entacapone Mylan

Frankrig

Entacapone Mylan

Holland

Entacapone Mylan

Irland

Entacapone Mylan

Luxenborg

Entacapone Mylan 200 mg

comprimés pelliculés

Portugal

Entacapona Mylan

Rumænien

Entacaponă Mylan 200 mg

comprimate filmate

Slovakiet

Entakapon Mylan

Spanien

Entacapona MYLAN 200 mg

comprimidos recubiertos con

película EFG

Storbrittanien

Entacapone Mylan

Sverige

Entacapone Mylan

Tjekkiet

Entakapon Mylan 200 mg

Ungarn

Entakapon Mylan

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2013

28. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Entacapone "Mylan", filmovertrukne tabletter

1.

D.SP.NR.

27363

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Entacapone "Mylan"

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,136 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tabletter (tabletter)

Lys orange, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet med "EE200" præget på den ene side

og "M" på den anden side.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Entacapon er indiceret som adjuvant til levodopa/benserazid eller levodopa/carbidopa hos

voksne patienter med Parkinsons sygdom og end-of-dose fluktuationer, der ikke kan

stabiliseres på disse kombinationer.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Entacapon bør kun ordineres sammen med levodopa/benserazid eller levodopa/carbidopa.

Tilsvarende ordinationsinformation gælder for disse levodopapræparater med hensyn til

ordination sammen med entacapon.

47219_spc.docx

Side 1 af 11

Dosering

En 200 mg tablet tages sammen med hver dosis af levodopa/dopa-decarboxylasehæmmer.

Den maksimalt anbefalede dosis er 200 mg 10 gange dagligt, dvs. 2000 mg entacapon.

Entacapon forøger effekten af levodopa. For at reducere levodopa-relaterede bivirkninger

såsom dyskinesier, kvalme, opkastning og hallucinationer er det ofte nødvendigt at justere

levodopa-doseringen inden for de første dage til uger efter start af entacapon behandling.

Den daglige dosis af levodopa bør eventuelt reduceres med 10–30 % ved at forlænge

doseringsintervallet og/eller ved at reducere mængden af levodopa pr. dosis, afhængig af

patientens kliniske tilstand.

Hvis entacapon behandlingen afbrydes, er det nødvendigt at justere doseringen af de andre

antiparkinsonpræparater, specielt levodopa, for at opnå tilstrækkelig kontrol med

symptomerne.

Entacapon øger biotilgængeligheden af levodopa for

levodopa/benserazidstandardpræparater en smule mere (5–10 %) end for

levodopa/carbidopastandardpræparater. Dette kan medføre, at patienter, der behandles med

levodopa/benserazidstandardpræparater, behøver en større reduktion af deres

levodopadosis, når entacapon behandlingen påbegyndes.

Nedsat nyrefunktion

Nyreinsufficiens påvirker ikke entacapons farmakokinetik, og det er ikke nødvendigt at

justere doseringen ved nyreinsufficiens. Kun hos patienter i dialysebehandling bør det

overvejes at forlænge doseringsintervallet (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Se pkt. 4.3

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af entacapon hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

Entacapon administreres oralt samtidig med hver dosering af levodopa/benserazid eller

levodopa/carbidopa.

Entacapon kan indtages sammen med eller uden fødeindtagelse (se pkt. 5.2).

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Nedsat leverfunktion.

Fæokromocytom.

Samtidig brug af entacapon og nonselektive monoaminoxidase (MAO-A og MAO-B)-

hæmmere (f.eks. phenelzin, tranylcypromin).

47219_spc.docx

Side 2 af 11

Samtidig brug af en selektiv MAO-A-hæmmer plus en selektiv MAO-B-hæmmer og

entacapon (se pkt. 4.5).

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) og/eller ikke-traumatisk rhabdomyolyse i

anamnesen.

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Rhabdomyolyse sekundært til svære dykinesier eller malignt neuroleptikasyndrom (MNS)

er i sjældne tilfælde set hos patienter med Parkinsons sygdom.

MNS, inklusive rhabdomyolyse og hyperthermia er karakteriseret ved muskelsymptomer

(stivhed, myocloni, rysten), ændring af mental status (f.eks. agitation, konfusion, koma),

hypertermi, autonomisk dysfunktion (takykardi, labilt blodtryk) og forhøjet

serumkreatinphosphokinase. I enkelte tilfælde er kun nogle af disse symptomer og/eller

fund til stede.

Hverken MNS eller rhabdomyolyse er blevet rapporteret i forbindelse med entacapon

behandling i kontrollerede studier, hvor entacapon behandling blev brat afsluttet. Efter

markedsføring er der indrapporteret enkeltstående tilfælde af MNS, især efter pludselig

nedsættelse eller afbrydelse af entacapon og andre samtidige dopaminerge lægemidler. Når

det skønnes nødvendigt, skal behandlingsafbrydelse af entacapon og anden dopaminerg

behandling ske langsomt, og hvis der opstår tegn og/eller symptomer på MNS eller

rhabdomyolyse på trods af en langsom nedtrapning af entacapon, kan en øgning i

levodopadosis være nødvendigt.

Entacapon behandling bør administreres med forsigtighed til patienter med iskæmisk

hjertesygdom.

På grund af sin virkningsmekanisme kan entacapon indvirke på metabolismen af

lægemidler, der indeholder en catechol-gruppe og potensere deres effekt. Entacapon bør

derfor administreres med forsigtighed til patienter, der behandles med lægemidler, der

metaboliseres af catechol-O-metyl transferase (COMT), f.eks. rimiterol, isoprenalin,

adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfamethyldopa og apomorfin (se pkt. 4.5).

Entacapon administreres altid som adjuvant til levodopa behandling. Derfor bør

forsigtighedsregler vedrørende levodopa behandling overvejes i forbindelse med entacapon

behandling. Entacapon øger biotilgængeligheden af levodopa for standardpræparater af

levodopa/benserazid 5-10 % mere end for standardpræparater af levodopa/carbidopa.

Derfor kan dopaminerge bivirkningsreaktioner forekomme hyppigere, hvis entacapon føjes

til levodopa/benserazidbehandlingen (se ligeledes pkt. 4.8). For at nedsætte de levodopa-

relaterede bivirkninger vil det ofte være nødvendigt at justere levodopadoseringen inden

for de første dage eller uger efter starten på entacapon behandlingen afhængig af patientens

kliniske tilstand (se pkt. 4.2 og pkt. 4.8).

Entacapon kan forværre levodopa-induceret ortostatisk hypotension. Entacapon bør gives

med forsigtighed til patienter, der tager andre lægemidler, som forårsager ortostatisk

hypotension.

I kliniske forsøg var dopaminerge bivirkninger f.eks. dyskinesier hyppigere hos de

patienter, der behandledes med entacapon og dopaminerge agonister (som f.eks.

bromocriptin), selegilin eller amantadin sammenlignet med de patienter, der fik placebo

47219_spc.docx

Side 3 af 11

sammen med agonisterne. Doseringen af andre antiparkinson lægemidler må muligvis

justeres, når der startes behandling med entacapon.

Entacapon i forbindelse med levodopa er sat i forbindelse med døsighed samt episoder

med pludselig søvnanfald hos patienter med Parkinsons sygdom. Derfor bør der udvises

forsigtighed, når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner (se også pkt. 4.7).

Hvis patienten får diarré, anbefales det at kontrollere vægten regelmæssigt for at undgå et

eventuelt uforholdsmæssigt stort vægttab. Længerevarende eller vedvarende diarré, der

optræder ved anvendelse af entacapon, kan være tegn på colitis. I tilfælde af

længerevarende eller vedvarende diarré bør lægemidlet seponeres og passende behandling

og undersøgelser overvejes.

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og

impulshandlinger. Patienter og behandlere skal gøres opmærksomme på, at

adfærdssymptomer patologisk vane- og impulskontrol inklusiv patologisk spillelyst,

forøget libido og hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og

tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlede med dopaminagonister

og/eller andre dopaminerge behandlinger såsom Entacapone Mylan i kombination med

levodopa. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Hvis patienten oplever progressiv anoreksi, asteni og vægttab inden for relativt kort tid, bør

det overvejes at udføre en generel medicinsk evaluering inklusive undersøgelse af

leverfunktionen.

Entacapone "Mylan" 200 mg filmovertrukne tabletter indeholder saccharose. Patienter med

arvelig fructose intolerans, glucose/galactose malabsorption syndrom eller sucrase-

isomaltase mangel, bør ikke anvende dette lægemiddel.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke med den rekommanderede administration og dosering observeret nogen

interaktion med carbidopa. Farmakokinetiske interaktioner med benserazid er ikke

undersøgt.

I enkeltdosis kliniske forsøg med raske frivillige fandtes ikke interaktion mellem

entacapon og imipramin eller entacapon og moclobemid. I kliniske forsøg med gentagen

dosering hos Parkinsonpatienter fandtes ikke interaktion med selegilin. Der er stadig

begrænset erfaring med samtidig administration af entacapon og en række lægemidler som

MAO-A-hæmmere, tricykliske antidepressiva, noradrenalin re-uptake-hæmmere

(desipramin, maprotilin og venlafaxin) samt lægemidler, som metaboliseres af COMT

(f.eks. katechol-strukturforbindelser: rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin,

dopamin, dobutamin, alfa-methyldopa, apomorphin og paroxetin). Der bør udvises

forsigtighed, når disse produkter anvendes samtidigt med entacapon (se pkt. 4.3 og pkt.

4.4).

Entacapon kan anvendes med selegilin (en selektiv MAO-B-hæmmer), men den daglige

dosis af selegilin bør ikke overstige 10 mg.

Entacapon kan i mave-tarm-kanalen danne chelater med jern. Entacapon og jernpræparater

bør tages med mindst 2–3 timers mellemrum (se pkt. 4.8).

47219_spc.docx

Side 4 af 11

Entacapon bindes til humant albumin - bindingssted II, hvilket også kan binde adskillige

andre lægemidler inklusive diazepam og ibuprofen. Kliniske interaktionsforsøg med

diazepam og nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler er ikke udført. Ifølge in vitro

forsøg forventes signifikant forskydning ikke ved terapeutiske koncentrationer af

lægemidlet.

På grund af affinitet til cytokrom P450 2C9 in vitro (se pkt. 5.2), kan entacapon potentielt

interferere med lægemidler med metabolisme, der er afhængig af dette isoenzym, såsom S-

warfarin.

I et interaktionsstudie med raske forsøgspersoner sås ingen ændringer af S-warfarin på

plasmaniveau, mens AUC for R-warfarin i gennemsnit øgedes med 18 % [CI90 11-26 %].

INR-værdierne øgedes i gennemsnit med 13 % [CI90 6-19 %]. Derfor anbefales kontrol af

INR, når entacapon gives til patienter, der samtidig er i behandling med warfarin.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke observeret nogen teratogen eller primær føtotoksisk effekt i dyreforsøg, hvor

entacapon blev administreret i betydeligt højere doser end de terapeutisk anbefalede doser.

Da der ikke er erfaring med administration af entacapon til gravide kvinder, bør entacapon

ikke anvendes under graviditet.

Amning

I dyreforsøg udskilles entacapon i modermælken. Sikkerheden ved administration af

entacapon til børn er ukendt. Kvinder bør derfor ikke amme ved behandling med

entacapon.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Entacapone "Mylan" sammen med levodopa kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Entacapon kan sammen med levodopa forårsage

svimmelhed og symptomatisk ortostatisme. Derfor bør der udvises forsigtighed, når der

føres bil eller betjenes maskiner.

Patienter, der er i behandling med entacapon i forbindelse med levodopa, og hvor døsighed

og/eller perioder med pludselige søvnanfald optræder, skal oplyses om, at de skal undlade

at føre motorkøretøj og undgå at deltage i aktiviteter (f.eks. betjening af maskiner), hvor

nedsat opmærksomhed kan bringe deres eget eller andres liv og helbred i fare. Dette

gælder så længe disse bivirkninger optræder (se også pkt. 4.4).

5.8

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger forårsaget af entacapon er relateret til øget dopaminerg aktivitet

og optræder hyppigst i begyndelsen af behandlingen. Reduktion af levodopa-dosis

nedsætter sværhedsgraden og hyppigheden af disse bivirkninger. Den anden hyppige

gruppe af bivirkninger er relateret til mave-tarm-kanalen og inkluderer kvalme, opkastning,

abdominale smerter, forstoppelse og diarré. Urinen kan blive misfarvet og blive farvet

rødbrun af entacapon, men denne bivirkning er harmløs.

Sædvanligvis er bivirkninger forårsaget af entacapon milde til moderate. I kliniske studier

har den mest almindelige bivirkning, der har ført til afbrydning af behandlingen med

47219_spc.docx

Side 5 af 11

entacapon, været symptomer fra mave-tarmkanalen (f.eks. diarré 2,5 %) og øget

dopaminerg bivirkning af levodopa (f.eks. dyskinesi 1,7 %).

Dyskinesier (27 %), kvalme (11 %), diarré (8 %), abdominal smerte (7 %) og mundtørhed

(4,2 %) blev rapporteret signifikant hyppigere med entacapon end placebo i poolede data

fra kliniske studier, hvor 406 patienter har fået den aktive medicin, og 296 patienter har

fået placebo.

Visse af disse bivirkninger, som dyskinesier, kvalme og abdominale smerter, kan være

hyppigere ved højere doser (1.400–2.000 mg per dag) end ved lavere doser af entacapon.

Bivirkningerne er sat i rækkefølge under overskrifterne efter frekvens, den hyppigt

forekomne først, ved anvendelse af følgende konvention: Meget almindelig (>1/10);

almindelig (>1/100 til <1/10); ikke almindelig (>1/1.000 til <1/100); sjælden (>1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data.

Følgende bivirkningerne er akkumuleret både fra kliniske studier med entacapon og efter

markedsføring af entacapon.

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Insomni, hallucinationer, konfusion, paroniria (mareridt)

Meget sjælden

Agitation

Nervesystemet

Meget almindelig

Dyskinesi

Almindelig

Forværring af Parkinsons sygdom, svimmelhed, dystoni,

hyperkinesi

Hjerte *

Almindelig

Andre tilfælde af iskæmisk hjertesygdom end

myokardieinfarkt (f.eks. angina pectoris)

Ikke almindelig

Myokardieinfarkt

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Diarré, abdominalsmerter, mundtørhed, forstoppelse,

opkastning

Meget sjælden

Anoreksi

Ikke kendt

Colitis

Lever og galdeveje

Sjælden

Unormale leverfunktionstests

Ikke kendt

Leverbetændelse hovedsagelig kolestase (se pkt.4.4)

Hud og subkutane væv

Sjælden

Erytematøst og makulopapuløst udslæt

Meget sjælden

Urticaria

Ikke kendt

Misfarvning af hud, hår, skæg og negle

Nyrer og urinveje

Meget almindelig

Farveændring af urin

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed, øget svedtendens, fald

Meget sjælden

Vægttab

47219_spc.docx

Side 6 af 11

* Incidensraterne af myokardieinfarkt og andre tilfælde af iskæmisk hjertesygdom

(henholdsvis 0,43 % og 1,54 %) stammer fra en analyse af 13 dobbeltblinde undersøgelser

med 2.082 patienter med motoriske end-of-dose fluktuationer, der fik entacapon.

Entacapon i forbindelse med levodopa er i isolerede tilfælde blevet sat i forbindelse med

døsighed i dagtimerne og episoder, hvor patienten pludselig falder i søvn.

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patologisk spillelyst, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb,

spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlet med

dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger såsom Entacapone Mylan i

kombination med levodopa (se pkt. 4.4).

Enkeltstående tilfælde af MNS er indrapporteret efter pludselig nedsættelse eller afbrydelse

af entacapon og anden tilsvarende dopaminerg behandling.

Enkeltstående tilfælde af rhabdomyolyse er indrapporteret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Data efter markedsføring inkluderer enkeltstående tilfælde af overdosering, hvor den højest

rapporterede daglige dosis af entacapon var 16.000 mg. De akutte symptomer og tegn i

disse tilfælde af overdosering var konfusion, nedsat aktivitet, døsighed, hypotoni,

misfarvning af hud samt urticaria. Behandling af en akut overdosis er symptomatisk.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode kode: N 04 BX 02. Antiparkinsonmidler, andre dopaminerge stoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Entacapon tilhører en ny terapeutisk klasse, catechol-O-metyl-transferase (COMT)-

hæmmere. Det er en reversibel, specifik og primært perifert virkende COMT-hæmmer

udviklet til samtidig administration med levodopapræparater. Entacapon nedsætter det

metaboliske tab af levodopa til 3-Ometyldopa (3-OMD) via en inhibering af COMT-

47219_spc.docx

Side 7 af 11

enzymet. Dette medfører højere levodopa AUC. Mængden af tilgængelig levodopa til

hjernen øges. Dermed forlænger entacapon den kliniske effekt af levodopa.

Farmakodynamisk virkning

Entacapon inhiberer primært COMT-enzymet i de perifere væv. COMT-inhiberingen i de

røde blodlegemer følger tæt plasmakoncentrationen, hvilket indikerer den reversible natur

af COMT-hæmningen.

Klinisk virkning og sikkerhed

I to fase III dobbelt-blindede undersøgelser blev entacapon eller placebo givet med hver

dosis af levodopa/dopa-decarboxylasehæmmere til i alt 376 patienter med Parkinsons

sygdom og end-of-dose fluktuationer. Resultaterne fremgår af Tabel 1. I studie I blev

daglig ON tid (timer) målt ud fra hjemmedagbøger og i studie II andelen af daglig ON-tid.

Tabel 1: Daglig ON tid (middelværdi ±SD)

Undersøgelse I: Daglig ON tid (timer)

Entacapon (n=85)

Placebo (n=86)

Forskel

Baseline

9,3±2,2

9,2±2,5

Uge 8–24

10,7±2,2

9,4±2,6

1 t 20 min

(8,3 %)

CI95 %, 45 min, 1 t

56 min

Undersøgelse II: Daglig ON tid ( %)

Entacapon (n=103)

Placebo (n=102)

Forskel

Baseline

60,0±15,2

60,8±14,0

Uge 8–24

66,8±14,5

62,8±16,8

4,5 % (0 t 35 min)

CI95 %, 0,93 %, 7,97

Der var et tilsvarende fald i OFF tid.

Den %-vise ændring fra baseline i OFF tid var -24 % i entacapongruppen og 0 % i

placebogruppen i undersøgelse I. De tilsvarende resultater er -18 % og -5 % for

undersøgelse II.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Generelle karakteristika ved det aktive indholdsstof

Absorption

Der er store intra- og interindividuelle variationer i absorptionen af entacapon.

Den maksimale plasmakoncentration (C

) opnås ca. 1 time efter indtagelse af en 200 mg

entacapon tablet. Entacapon har en betydelig first pass metabolisme. Biotilgængeligheden

er ca. 35 % efter en oral dosis. Fødeindtagelse ændrer ikke signifikant absorptionen af

entacapon.

47219_spc.docx

Side 8 af 11

Fordeling

Efter absorption fra mave-tarmkanalen fordeles entacapon hurtigt til de perifere væv med

et fordelingsvolumen på 20 liter ved steady state (Vdss). Cirka 92 % af en dosis elimineres

under betaeliminationsfasen med en kort eliminationshalveringstid på 30 minutter. Den

totale clearance af entacapon er ca. 800 ml/min.

Entacapon bindes betydeligt til plasmaproteiner, primært til albumin. I humant plasma er

den ikke bundne fraktion ca. 2,0 % i det terapeutiske koncentrationsområde. Ved

terapeutiske koncentrationer displacerer entacapon ikke andre substanser med høj

proteinbinding (f.eks. warfarin, salicylsyre, phenylbutazon eller diazepam), og entacapon

bliver heller ikke (hverken i terapeutisk eller højere koncentration) i nogen signifikant grad

displaceret af disse substanser.

Biotransformation

En lille mængde entacapon, (E)-isomeren, omdannes til (Z)-isomeren. (E)-isomeren udgør

ca. 95 % af AUC for entacapon. (Z)-isomeren og andre metabolitter udgør de resterende 5

Data fra in vitro forsøg, hvor der er anvendt humant levermikrosomalt materiale, indikerer

at entacapon hæmmer cytokrom P450 2C9 (IC50 ~ 4 μM). Entacapon udviser lav eller

ingen hæmning af andre typer af P450 isoenzymer (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6,

CYP2E1, CYP3A og CYP2C19) (se pkt. 4.5).

Elimination

Entacapon elimineres primært via den non-renale rute. Det skønnes, at 80-90 % af en

dosering udskilles i fæces, selvom dette ikke er verificeret i mennesket. Omkring 10-20 %

udskilles i urinen. Kun spormængder af entacapon udskilles uændret i urinen. Den primære

del af entacapon, der udskilles i urinen, konjugeres med glucuronsyre. Af de metabolitter,

der findes i urinen, er kun ca. 1 % omdannet via oxidation.

Andre særlige populationer

Ældre

De farmakokinetiske egenskaber for entacapon er de samme både hos unge og ældre

patienter.

Nedsat leverfunktion

Entacapons metabolisme er nedsat hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens

(Child-Pugh klasse A og B), hvilket medfører øget plasmakoncentration af entacapon i

både absorptions- og eliminationsfasen (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion

Nyreinsufficiens påvirker ikke entacapons farmakokinetiske egenskaber. Imidlertid bør

forlænget doseringsinterval overvejes for patienter i dialysebehandling.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet. I toksicitetsforsøg med gentagen dosering er der observeret anæmi,

hvilket sandsynligvis skyldes entacapons jernchelaterende egenskaber. Med hensyn til

47219_spc.docx

Side 9 af 11

reproduktionstoksicitetsforsøg sås lavere fostervægt og let forsinket knogleudvikling hos

kaniner ved systemiske eksponeringsniveauer i det terapeutiske område.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Cellulose, mikrokrystallinsk

Mannitol

Hydroxypropylcellulose, lav-substitueret

Magnesiumstearat

Vegetabilsk olie, hydrogeneret

Filmovertræk

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Glycerin

Magnesiumstearat

Gul jernoxid (E172)

Saccharose

Polysorbat 80

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Blisterpakning

3 år.

HDPE-beholder

3 år.

Efter åbning: 100 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVdC blisterpakning

Blisterpakning bestående af klar, transparent PVC/PE/PVdC film på den ene side og hård,

hærdet aluminiumsfolie overtrukket med varmeforseglet lak på den anden side.

Pakningsstørrelser

30, 60, 100, 200, 300 og 400 stk.

Perforeret enkeltdosisblister med 100×1 stk.

47219_spc.docx

Side 10 af 11

Hvid, high-density polyethylen (HDPE) tabletbeholder med hvidt, uigennemsigtigt

polypropylen (PP) skruelåg

Pakningsstørrelser

30, 50, 60, 100, 250 og 500 stk.

Æsker med 200, 300 og 400 stk med henholdsvis 4, 6 og 8 beholdere á 50 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

47219

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. juli 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. august 2017

47219_spc.docx

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information