Enstilar 50 mikrog/g+0,5 mg/g kutanskum

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-02-2021

Aktiv bestanddel:
BETAMETHASONDINATRIUMPHOSPHAT, Calcipotriol
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
D05AX52
INN (International Name):
BETAMETHASONDINATUMPHOSPHATE, Calcipotriol
Dosering:
50 mikrog/g+0,5 mg/g
Lægemiddelform:
kutanskum
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
58878
Autorisation dato:
2017-02-09

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til patienten

Enstilar 50 mikrogram/0,5 mg/g kutanskum

calcipotriol/betamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Enstilar

3. Sådan skal du bruge Enstilar

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Enstilar anvendes på huden til behandling af psoriasis vulgaris hos voksne. Når du har psoriasis, sker celledelingen i din hud for

hurtigt. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden.

Enstilar indeholder calcipotriol og betamethason. Calcipotriol bidrager til at normalisere hudens celledeling og betamethason

mindsker inflammationen.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Enstilar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Enstilar:

hvis du er allergisk over for calcipotriol, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Enstilar (angivet i punkt 6)

hvis du har problem med calciumniveauet i blodet (spørg din læge)

hvis du har visse typer af psoriasis, f. eks. erytrodermisk psoriasis eller pustuløs psoriasis (spørg din læge, hvis du er usikker).

Enstilar indeholder et stærkt virkende steroid. Du må derfor IKKE bruge Enstilar på hud påvirket af:

hudinfektion forårsaget af virus (f.eks. forkølelsessår eller skoldkopper)

hudinfektion forårsaget af svampe (f.eks. fodsvamp eller ringorm)

hudinfektion forårsaget af bakterier

hudinfektion forårsaget af parasitter (f.eks. fnat)

tuberkulosis (TB)

perioral dermatitis (rødt udslæt omkring munden)

tynd hud, skørhed i hudens kar, strækmærker

ichthyosis (tør hud med fiskeskællignende afskalning)

akne (bumser)

rosacea (alvorlig blussen eller rødme i ansigtet)

sår eller beskadiget hud.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Enstilar, hvis:

du har diabetes mellitus (sukkersyge), da dit blodsukkerniveau kan blive påvirket af steroidet

du bruger anden medicin, der indeholder steroider, da du kan få bivirkninger

du har psoriasis af typen guttat psoriasis.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet under behandlingen med Enstilar, hvis:

du har brugt dette lægemiddel i lang tid og har tænkt dig at stoppe behandlingen (da pludselig afbrydelse af behandlingen med

steroider kan medføre risiko for forværring eller opblussen af din psoriasis)

der går betændelse i din hud, og du kan blive nødt til at afbryde behandlingen

calciumniveauet i dit blod ændres (se punkt 4 for yderligere information).

du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Særlige forsigtighedsregler

undgå brug under bandage eller omslag, da det øger optagelsen af steroid

undgå brug af mere end 15 gram om dagen. Dette betyder, at en 60 g Enstilar beholder skal vare i mindst 4 dage. 15 gram

dispenseres, hvis sprayknappen trykkes helt i bund i ca. 1 minut. Sprøjtning i 2 sekunder giver ca. 0,5 gram Enstilar. Som en

vejledning oplyses det, at 0,5 g skum bør dække et område på huden, der cirka svarer til overfladen af en voksens hånd.

undgå at behandle mere end 30 % af din krop

undgå brug på store områder beskadiget hud, slimhinder eller i hudfolder (lyske, armhuler, under brysterne), da det øger

optagelsen af steroid

undgå brug i ansigtet eller på kønsorganerne, da disse hudområder er meget følsomme over for steroider

undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarier eller andre former for lysbehandling, da din hud er lysfølsom.

Børn og unge

Enstilar anbefales ikke til brug hos børn under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Enstilar

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin har gjort det for nylig eller har

tænkt dig at gøre det.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før

du bruger dette lægemiddel. Undgå at smøre Enstilar på brystet, hvis du har aftalt med din læge, at du kan amme under

behandlingen. Se "Brugsanvisning".

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker ikke dine evner til at køre eller betjene maskiner.

Enstilar indeholder butylhydroxytoluen (E321)

Dette kan forårsage lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) eller irritation af øjne og slimhinder. Se "Brugsanvisning"

3. Sådan skal du bruge Enstilar

Brug altid Enstilar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Enstilar skal anvendes på huden.

Læs brugsanvisningen før brug, selvom du har anvendt Enstilar før.

Enstilar er beregnet til direkte anvendelse (påsprøjtning) på din hud, hvor du har psoriasis vulgaris.

Brugsanvisning

Ved anvendelse på kroppen

1. Omryst beholderen i et par sekunder

inden brug.

2. Påfør skummet ved at holde beholderen

mindst 3 cm fra huden og sprøjt direkte

på det enkelte påvirkede område.

5. Efter påføring af skummet, sættes hætten tilbage på beholderen for at forhindre utilsigtet sprøjtning, når den ikke er i brug.

6. Vask hænderne grundigt efter brug af Enstilar (medmindre du behandler dine hænder med skummet). Dette vil forhindre

uhensigtsmæssig overførsel af skummet til andre dele af din krop (specielt ansigt, mund og øjne). For at opnå optimal effekt,

anbefales det ikke, at tage et bad umiddelbart efter påføring af Enstilar.

Lad skummet sidde på huden natten over eller i løbet af dagen.

Ved anvendelse på hovedbunden

5. Vask dine hænder grundigt efter brugen af Enstilar. Dette er med til at forhindre, at skummet ved et uheld spredes til andre steder

på din krop (især ansigt, mund og øjne).

For at opnå optimal effekt, anbefales det ikke, at vaske håret umiddelbart efter påføring af Enstilar. Lad skummet sidde på

hovedbunden natten over eller i løbet af dagen.

Følgende instruktioner kan være hjælpsomme, når du vasker dit hår:

1. Kæm håret og fjern alle løse flager.

2. Omryst beholderen inden brug

3. Hold beholderen i en afstand på mindst 3

cm fra huden. Sprøjt skummet direkte ind

i din håndflade. Skummet kan sprøjtes

ved at holde beholderen i alle retninger

undtagen vandret.

4. Påfør skummet på din finger og kom det direkte på

de berørte områder. Undgå at komme skummet i

håret, for lettere at vaske det ud. Gnid forsigtigt

skummet ind i hovedbunden.

Efter påføring af skummet, sættes hætten tilbage på

beholderen for at forhindre utilsigtet sprøjtning, når

den ikke er i brug.

3. Hold beholderen i en afstand på mindst 3

cm fra huden. Sprøjt skummet direkte ind

i din håndflade. Skummet kan sprøjtes

ved at holde beholderen i alle retninger

undtagen vandret.

4. Påfør skummet på din finger og kom

det direkte på de berørte områder.

Undgå at komme skummet i håret, for

lettere at vaske det ud. Gnid forsigtigt

skummet ind i hovedbunden.

Efter påføring af skummet, sættes

hætten tilbage på beholderen for at

forhindre utilsigtet sprøjtning, når den

ikke er i brug.

2. Massér shampooen i det tørre hår/hovedbunden. Lad shampooen sidde på hovedbunden i nogle minutter inden det vaskes ud.

3. Skyl grundigt med vand.

4. Gentag almindelig hårvask, hvis nødvendigt.

Yderligere oplysninger om korrekt brug:

brug kun på hud påvirket af psoriasis og ikke på hud, der ikke er påvirket af psoriasis

vask eller skyl grundigt, hvis du ved et uheld får skum i øjnene, munden, på kønsorganer eller på brystet, når du ammer

bliv ikke bekymret, hvis du ved et uheld kommer til at påføre skum på normal hud nær din psoriasis, men tør det af, hvis det spreder

sig for langt

brug ikke tætsiddende bandage eller lignende på det behandlede hudområde

for at opnå optimal effekt, bør du ikke tage et brusebad eller bad umiddelbart efter påføring af skummet

undgå kontakt med tekstiler, der let tager imod fedtpletter (f.eks. silke), når du har påført skummet.

Behandlingsvarighed

Anvend skummet én gang daglig. Det kan være en fordel at anvende skummet om aftenen.

Den sædvanlige behandlingsvarighed er 4 uger, men din læge kan bestemme en anden varighed.

Din læge har muligvis anvist, at du skal bruge Enstilar to gange om ugen, når din psoriasis er forsvundet eller næsten er forsvundet.

Enstilar skal påføres to gange om ugen på to ikke-forløbende dage (f.eks. onsdag og fredag) på områder, hvor du tidligere har haft

psoriasis. Der skal gå 2-3 dage uden behandling med Enstilar mellem hver påføring.

Hvis symptomer kommer igen, skal du bruge Enstilar én gang om dagen som beskrevet ovenfor og kontakte lægen for at få vurderet

din behandling.

Hvis du har brugt for meget Enstilar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Enstilar, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Vigtigt: En 60 gram Enstilar beholder bør vare i mindst 4 dage (se pkt. 2 "Særlige forsigtighedsregler". Hvis du bruger andre

lægemidler indeholdende calcipotriol, må den samlede mængde af lægemidler indeholdende calcipotriol, inklusiv Enstilar, ikke

overstige 15 gram om dagen.

Overdreven brug af Enstilar kan give problemer med calciumkoncentrationen i dit blod, men den vil sædvanligvis normaliseres igen,

når behandlingen stoppes.

Ovedreven langtidsbrug kan medføre, at dine binyrer holder op med at fungere normalt (binyrerne sidder i nærheden af dine nyrer og

producerer hormoner).

Se punkt 4 for yderligere information.

Hvis du har glemt at bruge Enstilar

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Enstilar

Du skal stoppe behandlingen med Enstilar på den måde, som din læge har fortalt dig. Det kan være nødvendigt at stoppe

behandlingen gradvist, specielt hvis behandlingen har varet i lang tid.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, der er blevet observeret for Enstilar

Ikke almindelige bivirkninger (kan ses hos op til 1 ud af 100 personer):

allergisk reaktion. Symptomer kan omfatte hududslæt og hævelse af huden, ansigt eller mund

din psoriasis blusser op eller forværres efter at behandlingen er afsluttet

en stigning af calciumkoncentrationen i blodet

hudirritation, som kan omfatte kløe, smerte, svie og brændende fornemmelse og/eller rødme i huden

rødme, smerte eller hævelse af hårsækkene i huden (folliculitis)

tab af hudens farve (pigmenttab).

1. Påfør en mild shampoo, uden medicin, i

det tørre hår. Fokusér på de områder,

hvor skummet blev påført.

Det er nemmere at fjerne Enstilar, når

shampooen påføres i tørt hår, fordi vand

fortynder den rensende effekt af

shampoo.

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

sløret syn

Enstilar indeholder betamethason (et stærkt virkende steroid) og calcipotriol. Du kan derfor opleve følgende bivirkninger. Disse

bivirkninger er mere tilbøjelige til at ske, hvis Enstilar bruges i lang tid, under bandager eller i hudfolder (f.eks. lyske, armhuler eller

under brysterne) eller hvis Enstilar anvendes på store hudområder:

allergisk reaktion med hævelse af ansigt eller andre dele af kroppen, såsom hænder og fødder.

Hævelse af mund/svælg og vejrtrækningsbesvær kan forekomme.

calciumkoncentrationen i blod eller urin kan stige så meget, at du får symptomer, såsom hyppig vandladning, forstoppelse,

muskelsvaghed og forvirring. Når behandlingen stoppes normaliseres calciumkoncentrationen.

dine binyrer kan holde op med at fungere normalt. Symptom herpå er træthed, depression, angst

uklart og tåget syn, besvær med at se om natten, følsomhed overfor lys (dette kan være et tegn på grå stær)

smerter i øjet, røde øjne, nedsat eller uklart syn (dette kan være et tegn på øget tryk i øjet)

infektioner (fordi dit immunsystem er svækket)

pustuløs psoriasis (et rødt område af psoriasis med gule, pusholdige blærer (bumser))

du kan opleve udsving i blodsukkeret.

Hvis du oplever nogen af de ovennævnte bivirkninger, bør ud straks kontakte din læge.

Mindre alvorlige bivirkninger, der vides at være forårsaget af calcipotriol og betamethason omfatter følgende:

tynd hud

strækmærker

blodkar under huden kan blive mere fremtrædende

ændringer i hårvæksten

rødt udslæt rundt om munden (perioral dermatitis)

forværring af din psoriasis

følsomhed i huden overfor lys, der kan resultere i udslæt

kløende hududslæt (eksem)

hvidt eller gråt hår kan forbigående ændre farve til en gullig farve ved applikationsstedet ved anvendelse i hovedbunden

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke

er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og beholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Beholderen bør kasseres 6 måneder efter åbning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enstilar indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer:

Calcipotriol og betamethason

Et gram kutanskum indeholder 50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 g betamethason (som dipropionat).

Øvrige indholdsstoffer:

Paraffinolie

Polyoxypropylenstearylether

All-rac-α-tocopherol

Forsigtig: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan eksplodere ved opvarmning. Beskyttes mod sollys. Må ikke

udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tom. Sprøjt ikke mod åben ild

eller andre antændelseskilder. Holdes borte fra gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt i nærheden af

beholderen.

Hvid blød paraffin

Butylhydroxytoluen (E321)

Butan

Dimethylether

Udseende og pakningsstørrelser

Enstilar er en kutanskum.

Der dannes et hvidt til off-white skum efter sprøjtning.

Aluminiumsbeholder med en indre polyamid-imid lak, udstyret med en kontinuerlig reguleret ventil og sprayknap.

Beholderen indeholder 60 g skum, eksklusiv mængden af drivgas.

Pakningsstørrelser: 60 g, 2 × 60 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Tlf.: +45 6395 2700

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 10/2020.

1000108921-001-04

Læs hele dokumentet

19. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Enstilar, kutanskum (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

29711

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enstilar

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et gram kutanskum indeholder 50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg

betamethason (som dipropionat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Et gram kutanskum indeholder 50 mikrogram butylhydroxytoluen (E321).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kutanskum (Orifarm)

Efter sprøjtning dannes en hvid til off-white skum. Skummet ser ud som en ikke-

ekspanderende skum, som gradvist falder sammen efter påføringen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Topikal behandling af psoriasis vulgaris hos voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandling ved udbrud

Enstilar kutanskum påføres det berørte hudområde en gang daglig. Den anbefalede

behandlingstid er 4 uger. Hvis det er nødvendigt at fortsætte eller påbegynde behandling

igen efter denne periode, bør behandlingen fortsættes efter en læges vurdering, og lægen

bør følge patienten regelmæssigt.

dk_hum_58878_spc.doc

Side 1 af 12

Langvarig vedligeholdelsesbehandling

Patienter med respons ved 4 ugers behandling med Enstilar

én gang dagligt er egnet til

langvarig vedligeholdelsesbehandling. Enstilar skal påføres to gange ugentligt på to ikke-

fortløbende dage på områder, som tidligere var påvirket af psoriasis vulgaris. Der skal gå

2-3 dage uden behandling med Enstilar mellem hver påføring.

Hvis der forekommer tegn på recidiv, skal udbrudsbehandling påbegyndes igen som

beskrevet ovenfor.

Maksimal dosis

Den maksimale daglige dosis Enstilar bør ikke overstige 15 g, dvs. at en 60 g beholder bør

vare til mindst 4 dages behandling. 15 g svarer til den mængde, der administreres fra

beholderen, hvis sprayknappen er trykket helt i bund i ca. et minut. Et 2-sekunders tryk

leverer ca. 0,5 g. Som en vejledning bør 0,5 g kutanskum dække et område på huden, der

cirka svarer til overfladen af en voksens hånd.

Ved brug af andre topikale præparater indeholdende calcipotriol, foruden Enstilar, bør den

totale dosis af alle præparater indeholdende calcipotriol ikke overstige 15 g pr. dag.

Kroppens samlede behandlede areal bør ikke overstige 30 %.

Særlige populationer

Nedsat nyre- og leverfunktion

Enstilar kutanskums sikkerhed og virkningen hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens

eller alvorlige leversygedomme er ikke blevet undersøgt.

Pædiatrisk population

Enstilar kutanskums sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

De foreliggende data for børn i alderen 12 til 17 år er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1, men der

kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Til kutan anvendelse.

Beholderen skal omrystes et par sekunder før brug. Enstilar skal påføres ved at sprøjte i en

afstand på mindst 3 cm fra huden. Skummet kan sprøjtes uanset hvilken retning beholderen

holdes i undtagen vandret.

Enstilar skal sprøjtes direkte på hvert afficeret område og gnides forsigtigt ind i huden.

Hvis Enstilar anvendes på hovedbunden, bør det sprøjtes i håndfladen og herefter påføres

på de berørte områder på hovedbunden med fingerspidserne. Instruktioner til hårvask kan

findes i indlægssedlen. Hænderne skal vaskes efter brug af Enstilar (medmindre Enstilar

anvendes til behandling af hænderne) for at undgå utilsigtet overførsel til andre dele af

kroppen samt utilsigtet absorption af lægemidlet på hænderne. Anvendelse under

okklusionsbandager bør undgås, da det øger den systemiske absorption af kortikosteroider.

Det anbefales ikke at tage brusebad eller bad umiddelbar efter påføring af Enstilar. Lad

skummet sidde på hovedbunden og/eller på huden natten over eller i løbet af dagen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

dk_hum_58878_spc.doc

Side 2 af 12

Enstilar er kontraindiceret ved erytrodermisk og pustular psoriasis.

På grund af indholdet af calcipotriol er Enstilar kontraindiceret i patienter med kendt

forstyrrelse i kalciumstofskiftet (se pkt. 4.4).

På grund af indholdet af kortikosteroid er Enstilar kontraindiceret ved følgende lidelser,

hvis tilstede i behandlingsområdet: Hudinfektioner forårsaget af virus (f.eks. herpes eller

varicella), svampe- eller bakterieinfektioner i huden, infektioner forårsaget af parasitter,

hudsygdomme relateret til tuberkulose, perioral dermatitis, hudatrofi, striae atrophicae,

skørhed i hudens kar, ichthyosis, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, ulcerationer og sår

(se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Virkning på det endokrine system

Bivirkninger, der ses i forbindelse med systemisk kortikosteroidbehandling, såsom

adrenokortikal suppression eller forringet glykæmisk kontrol af diabetes mellitus, kan også

opstå ved topikal kortikosteroidbehandling på grund af systemisk absorption.

Anvendelse under okklusionsbandager bør undgås, da det øger den systemiske absorption

af kortikosteroider. Anvendelse på store områder med beskadiget hud, på slimhinder eller i

hudfolder bør undgås, da det øger den systemiske absorption af kortikosteroider (se pkt.

4.8).

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Virkning på kalciummetabolismen

På grund af calcipotriolindholdet i Enstilar kan hyperkalcæmi forekomme. Serumcalcium

normaliseres, når behandlingen seponeres. Risikoen for hyperkalcæmi er minimal, når den

maksimale daglige dosis af Enstilar (15 g) ikke overskrides (se pkt. 4.2).

Lokale bivirkninger

Enstilar indeholder et stærkt virkende gruppe III-steroid, og samtidig behandling med

andre steroider på det samme behandlingsområde bør undgås.

Huden i ansigtet og på genitalierne er meget følsom over for kortikosteroider. Lægemidlet

bør ikke anvendes i disse områder.

Patienten skal instrueres i korrekt brug af præparatet for at undgå applikation i og utilsigtet

overførsel til ansigt, mund og øjne. Hænderne skal vaskes efter hver påføring for at undgå

utilsigtet overførsel til disse områder samt utilsigtet absorption af lægemidlet på hænderne.

Sekundære hudinfektioner

Hvis læsioner inficeres sekundært, skal de behandles med antimikrobielle midler. Hvis

infektionen forværres, skal behandlingen med kortikosteroider afbrydes (se pkt. 4.3).

dk_hum_58878_spc.doc

Side 3 af 12

Behandlingsophør

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteroider kan der være risiko for rebound

effekt ved behandlingens ophør. Lægen bør derfor følge patienten i en periode efter

behandlingsophør.

Langtidsbehandling

Langtidsbehandling med kortikosteroider kan øge risikoen for lokale og systemiske

bivirkninger. Behandlingen bør seponeres i tilfælde af bivirkninger relateret til

langtidsbrug af kortikosteroider (se pkt. 4.8).

Ikke-evalueret brug

Der er ingen erfaring med brug af Enstilar ved guttat psoriasis.

Bivirkninger ved hjælpestoffer

Enstilar indeholder butylhydroxytoluen (E321) som hjælpestof, der kan give lokale

hudreaktioner (f.eks. kontakteksem) eller irritation af øjne og slimhinder.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med Enstilar.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Forsøg med rotter med orale doser af calcipotriol og betamethason dipropionat viste ingen

forringelse af mandlig og kvindelig fertilitet (se pkt. 5.3). Der findes ingen data for human

fertilitet.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Enstilar til gravide kvinder. Ved oral

administration i dyr har undersøgelser af calcipotriol ikke vist teratogene påvirkning, men

reproduktionstoksicitet er påvist (se pkt. 5.3). Dyreforsøg med glukokortikoider har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3), men en række epidemiologiske undersøgelser (med

færre end 300 fødsler) har ikke vist medfødte misdannelser blandt børn født af kvinder

behandlet med kortikosteroider under graviditeten. Den potentielle risiko for mennesker er

usikker. Derfor bør Enstilar kun anvendes under graviditet, når den potentielle fordel

opvejer den potentielle risiko.

Amning

Betamethason udskilles i modermælk, men risiko for bivirkninger hos barnet er meget lille

ved terapeutiske doser. Der er ingen data for udskillelse af calcipotriol i modermælk. Der

bør udvises forsigtighed ved behandling med Enstilar til kvinder, der ammer. Patienten bør

informeres om ikke at bruge Enstilar på brystet ved amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Enstilar påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

dk_hum_58878_spc.doc

Side 4 af 12

4.8

Bivirkninger

Estimeringen af frekvensen af bivirkninger er baseret på en samlet analyse af data fra

kliniske studier. De hyppigst rapporterede bivirkninger under behandling er reaktioner på

applikationsstedet.

Bivirkninger er listet i henhold til MedDRA SOC og de individuelle bivirkninger er listet

med den hyppigste først. Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne listet med

faldende alvorlighed.

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden

(< 1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Folliculitis

Immunsystemet

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Hyperkalcæmi*

Øjne

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Sløret syn**

Hud- og subkutane væv

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Hypopigmentering af huden

Ikke kendt

Forandring af hårfarve***

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Rebound effekt

Pruritus ved applikationsstedet

Irritation ved applikationsstedet

Smerte ved applikationsstedet****

* Mild hyperkalcæmi er observeret.

** Se også pkt. 4.4.

*** Forbigående misfarvning af hår ved applikationsstedet i hovedbunden, til en gullig

farve i hvidt eller gråt hår, er rapporteret for kombinationsprodukter med calcipotriol og

betamethason.

**** Svie ved applikationsstedet er omfattet af smerte ved applikationsstedet.

Pædiatrisk population

Der er ikke observeret nogen klinisk relevante forskelle i sikkerhedsprofilerne mellem

voksne og unge populationer. I alt blev 106 unge behandlet i et åbent klinisk forsøg. Se

pkt. 5.1 for yderligere oplysninger om dette forsøg.

dk_hum_58878_spc.doc

Side 5 af 12

Følgende bivirkninger anses for at være relateret til de farmakologiske klasser for hhv.

calcipotriol og betamethason:

Calcipotriol

Bivirkninger omfatter reaktioner på administrationsstedet, pruritus, hudirritation, en

brændende og sviende fornemmelse, tør hud, erytem, udslæt, dermatitis, forværring af

psoriasis, lysfølsomhed og overfølsomhedsreaktioner, herunder meget sjældne tilfælde af

angioødem og ansigtsødem.

Systemiske bivirkninger efter topikal anvendelse kan meget sjældent forårsage

hyperkalcæmi og hyperkalciuri (se pkt. 4.4).

Betamethason (som dipropionat)

Lokale reaktioner kan opstå efter topikal anvendelse, særligt ved langvarig behandling,

herunder hudatrofi, telangiektasi, striae, folliculitis, hypertrikose, perioral dermititis,

allegisk kontaktdermatitis, depigmentering og kolloid milium.

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteroider kan der være risiko for

generaliseret pustuløs psoriasis.

Systemiske bivirkninger på grund af brug af topikale kortikosteroider er sjældne hos

voksne, men de kan være alvorlige. Binyrebarksuppression, katarakt, infektioner,

svækkelse af glykæmisk kontrol af diabetes mellitus og øget intraokulært tryk kan opstå,

specielt efter langvarig behandling. Systemiske bivirkninger forekommer oftere ved

okklusion (plastik, hudfolder), ved anvendelse på store hudområder og ved langvarig

behandling (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Anvendelse af højere dosis end den anbefalede kan medføre forhøjet serum-kalcium, som

aftager efter seponering af behandlingen. Symptomer af hyperkalcæmi inkluderer polyuri,

forstoppelse, muskelsvaghed, forvirring og koma.

Overdreven langvarig brug af topikale kortikosteroider kan resultere i adrenokortikal

undertrykkelse som normalt er reversibel. Symptomatisk behandling kan være nødvendig.

I tilfælde af kronisk toksicitet skal kortikosteroidbehandlingen seponeres gradvist.

4.10

Udlevering

dk_hum_58878_spc.doc

Side 6 af 12

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 05 AX 52. Midler mod psoriasis. Andre midler mod psoriasis til udvortes

brug. Calcipotriol, kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Enstilar kutanskum kombinerer de farmakologiske virkninger af calcipotriolhydrat, som er

en syntetisk vitamin D3 analog, og betamethasondipropionat, som er et syntetisk

kortikosteroid.

I psoriasis virker vitamin D og dets analoger primært ved at hæmme keratinocytprolifera-

tionen og inducere keratinocytdifferentieringen. Den underliggende antiproliferative

mekanisme af vitamin D i keratinocytter involverer induktion af den vækstinhiberende

faktor transforming growth factor-β og af cyclin-dependent kinase hæmmere, med

efterfølgende standsning af vækst i G1-fasen af cellecyklus plus nedregulering af de to

proliferationsfaktorer, early growth response-1 og polo-like kinase-2.

Vitamin D har desuden en immunmodulerende virkning ved at undertrykke aktivering og

differentiering af Th17/Th1 celler, mens et Th2/Treg respons induceres.

I psoriasis undertrykker kortikosteroider immunsystemet, især pro-inflammatoriske

cytokiner og chemokiner, og derved hæmmes T-celleaktiveringen. På molekylært niveau

virker kortikosteroider via den intracellulær glukocorticoidreceptor og den

antiinflammatoriske funktion skyldes transrepression af proinflammatoriske

transkriptionsfaktorer såsom nuclear factor κB, activator protein-1 og interferon regulatory

factor-3.

Kombinationen af calcipotriol monohydrat og betamethason dipropionat fremmer større

anti-inflammatoriske og anti-proliferative virkninger end hver komponent gør alene.

Farmakodynamisk virkning

Korttidsdata

Ved maksimal brug, hos patienter med udbredt psoriasis på kroppen og i hovedbunden og

behandlet i op til 4 uger, blev det adrenale respons til ACTH bestemt ved at måle serum-

cortisol niveau. Ingen af 35 patienter havde undertrykte serum-cortisol niveauer ved 30

eller 60 minutter efter ACTH-stimulering. Det fremgår således, at risikoen for adrenal

undertrykkelse er lav for Enstilar, når den anvendes til omfattende psoriasis vulgaris i 4

uger. Ligeledes var der ingen tegn på unormal calciummetabolisme efter anvendelse af

Enstilar til omfattende psoriasis vulgaris i 4 uger.

Langtidsdata

Det adrenale respons ved ACTH-eksponering blev vurderet hos voksne patienter med

moderat til svær psoriasis vulgaris, der omfattede mindst 10 % af kroppens samlede areal.

Patienterne blev randomiseret til at få Enstilar eller skumvehikel to gange ugentligt i op til

52 uger (langvarig vedligeholdelsesbehandling). Patienter, der oplevede recidiv, blev

behandlet med Enstilar én gang dagligt i 4 uger, og fortsatte derefter med den

randomiserede behandling.

dk_hum_58878_spc.doc

Side 7 af 12

Forsøgsresultaterne svarede til en lav risiko for adrenal undertrykkelse hos patienter med

udbredt psoriasis (BSA 10-30 %), der bruger Enstilar to gange ugentligt og som beskrevet i

op til 52 uger. Der var ingen klinisk relevant effekt på calciumstofskiftet i dette forsøg.

Klinisk virkning

Korttidsdata

Effekten af en daglig behandling med Enstilar er blevet undersøgt i tre randomiserede,

dobbeltblindede eller investigator-blindede, 4-ugers kliniske forsøg, der inkluderede mere

end 1100 patienter med psoriasis på kroppen (samt i hovedbunden i Studie 2) med mindst

mild sværhedsgrad i henhold til "Physician´s Global Assessment of disease severity"

(PGA), med påvirkning af mindst 2 % legemsoverflade (body surface area, BSA), og med

et modificeret "Psoriasis Area Severity Index" (m-PASI) på mindst 2.

PGA udføres ved hjælp af en 5-trins skala (ingen symptomer, næsten ingen symptomer,

mild, moderat og svær) baseret på den gennemsnitlige psoriasislæsion.

Det primære endepunkt var patienter med "behandlingssucces" ("ingen symptom" eller

"næsten ingen symptom" for patienter med mindst moderat sygdom ved studiestart eller

"ingen symptom" for patienter med mild sygdom ved studiestart) i henhold til PGA i uge 4.

Sygdomsrelaterede karakteristika ved studiestart

Studie 1

(N=426)

Studie 2

(N=302)

Studie 3

(N=376)

Sygdommens sværhedsgrad

ved studiestart (PGA):

Mild

65 (15,3%)

41 (13,6%)

63 (16,8%)

Moderat

319 (74,9%)

230 (76,2%)

292 (77,7%)

Svær

42 (9,9%)

31 (10,3%)

21 (5,6%)

Middelværdi BSA (interval)

7,5% (2-30%)

7,1% (2-28%)

7,5% (2-30%)

Middelværdi m-PASI (interval)

7,5 (2,0-47,0)

7,6 (2,0-28,0)

6,8 (2,0-22,6)

Procentdel af patienter med "behandlingssucces" i henhold til PGA af kroppen i

uge 4

Enstilar

Skum-

vehikel

BDP i

skum-

vehikel

Calcipotriol i

skum-vehikel

Daivobet

salve

Salve-

vehikel

Studie 1

(N=323)

53,3%

(N=103)

4,8%

Studie 2

(N=100)

45,0%

(N=101)

30,7%

(N=101)

14,9%

Studie 3

(N=141)

54,6%

(N=49)

6,1%

(N=135)

43,0%

(N=51)

7,8%

Resultat for det primære endepunkt "behandlingssucces" (PGA) af kroppen i uge 4 viste, at

Enstilar er statistisk signifikant mere effektiv end alle inkluderede komparatorer og

responset blev observeret i alle kategorier af sygdommens sværhedsgrader ved studiestart.

I studie 2 blev effekten af Enstilar i hovedbundspsoriasis undersøgt som andelen af

patienter med "behandlingssucces" i henhold til PGA i hovedbunden i uge 4.

dk_hum_58878_spc.doc

Side 8 af 12

Procentdel af patienter med "behandlingssucces" i henhold til PGA af hovedbunden i

uge 4.

Enstilar

BDP i skumvehikel

Calcipotriol i

skumvehikel

Studie 2

(N=100)

53.0 %

(N=101)

47.5 %

(N=101)

35.6 %

Enstilar var statistisk signifikant mere effektiv end calcipotriol og også associeret med en

højere andel af behandlingssucces end BDP, men denne sammenligning opnåede ikke

statistisk signifikans.

Effekten af Enstilar på kløe og kløe-relateret søvntab blev undersøgt i studie 1 ved hjælp af

en visuel analog skala (VAS) i intervallet fra 0 mm (ingen kløe/intet søvntab overhovedet)

til 100 mm (værste kløe du kan forstille dig/størst muligt søvntab). Sammenlignet med

vehikel opnående en statistisk signifikant højere andel patienter behandlet med Enstilar

70 % reduktion i kløe og kløe-relateret søvntab fra dag 3 og igennem behandlingsperioden.

Effekten af Enstilar på livskvaliteten blev undersøgt i studie 1 ved at bruge det generiske

EQ-5D-5L-spørgeskema og det dermatologisk specifikke DLQI-spørgeskema. DLQI for

Enstilar viste statistisk signifikant større forbedring i livskvalitet fra uge 1 og gennem hele

behandlingsperioden og for EQ-5D-5L fra uge 4.

Langtidsdata

Virkningen og sikkerheden af behandling med Enstilar blev undersøgt i et randomiseret,

dobbeltblindet, vehikelkontrolleret forsøg (Forsøg Fire). Patienterne blev behandlet åbent

én gang dagligt med Enstilar i 4 uger, og de patienter, der havde respons, blev derefter

randomiseret til at få Enstilar (langvarig vedligeholdelsesbehandling) eller skumvehikel to

gange ugentligt i op til 52 uger. Patienter i begge behandlingsarme, der oplevede recidiv,

blev behandlet én gang dagligt med Enstilar i 4 uger, og de, der havde respons, fortsatte

derefter den randomiserede behandling.

Sygdomsrelaterede karakteristika ved forsøgsstart (alle randomiserede patienter)

Forsøg Fire (N=545)

Sygdommens sværhedsgrad

ved forsøgsstart (PGA):)

Mild

Moderat

Svær

58 (10,6 %)

447 (82,0 %)

40 (7,3 %)

Middelværdi BSA (interval)

8,3 (1,0-38,0)

Middelværdi m-PASI (interval)

7,8 (2,0-28,0)

Patienter, der fik langvarig vedligeholdelsesbehandling med Enstilar, havde længere tid til

første recidiv, en større procentdel dage med remission under forsøget og færre tilfælde af

recidiv end de patienter, der brugte skumvehikel. Nedenstående tabel giver en oversigt

over effekten på recidiv i dette forsøg.

dk_hum_58878_spc.doc

Side 9 af 12

Oversigt over virkning af op til 52 ugers langvarig vedligeholdelsesbehandling

(Forsøg Fire)

Endepunkt

Data observeret i forsøget

Resultater af statistisk analyse (N=521)*

Langvarig

vedligeholdelse +

recidivbehandling

(N=256)

Vehikel + recidiv-

behandling

(N=265)

Estimater [95 % CI]

p-værdi

Primært:

Tid til

første

recidiv

Mediantid til første

recidiv=56 dage

Mediantid til første

recidiv=30 dage

HR=0,57 [0,47; 0,69]

(Reduktion på 43 % [31 %;

53 %])

p<0,001

Sekundært

:

Procentdel

dage med

remission

Medianprocentdel

dage=69,3 %

Medianprocentdel

dage=56,6 %

DP=11 % [8 %;14 %]

(Stigning på 41 [29; 53] dage)

p<0,001

Sekundært

: Antal

recidiver

Medianantal

recidiver=2,0

Medianantal

recidiver=3,0

RR=0,54 [0,46;0,63]

(Reduktion på 46 % [37 %;

54 %])

p<0,001

*Statistisk analyse sammenlignede langvarig vedligeholdelsesbehandling + recidiv-

behandling med vehikel + recidivbehandling

CI: Konfidensinterval, DP: Forskel i procentdel dage pr. år, HR: Hazard-ratio; N: antal

patienter i fuldt analysesæt, RR: Rate-ratio

Pædiatrisk population

Virkninger på calciummetabolismen blev undersøgt i et ukontrolleret, åbent, 4-ugers

studie, i 106 unge i alderen 12-17 år med psoriasis i hovedbunden og på kroppen.

Patienterne anvendte op til 105 g Enstilar per uge. Ingen tilfælde af hypercalcæmi og ingen

klinisk relevante ændringer i urin-calcium blev rapporteret.

Adrenalrespons på eksponering for ACTH blev målt i 33 patienter med omfattende plaque

psoriasis på mindst 20 % af hovedbunden og 10 % af kroppens overfladeareal. Efter

4 ugers behandling med Enstilar havde to patienter et cortisolrespons på ≤18

mikrogram/dl, 30 minutter efter ACTH-eksponering, men de havde et normalt respons igen

efter 60 minutter. En tredje patient havde minimal cortisolrespons efter ACTH-

eksponeringen ved baseline, hvilket medførte utilstrækkelige resultater efter behandlingen.

Ingen af disse tilfælde havde kliniske manifestationer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter systemisk eksponering bliver begge de aktive substanser – calcipotriol og

betamethason dipropionat – metaboliseret hurtigt og ekstensivt.

Calcipotriol udskilles hovedsageligt via fæces (rotter og minigrise) og betamethason-

dipropionat via urinen (rotter og mus). Hos rotter har undersøgelser af vævsfordelingen af

radioaktivt mærket calcipotriol og betamethasondipropionat vist, at nyrerne og leveren har

det højeste niveau af radioaktivitet.

Omfanget af perkutan absorption af de to aktive substanser efter lokal applikation af

Enstilar blev bestemt i HPA-akselstudiet hos patienter med omfattende psoriasis vulgaris

(se pkt. 5.1). Calcipotriol og betamethasondipropionat var under den målbare grænse i

hovedparten af prøverne fra 35 patienter, der blev behandlet en gang daglig i 4 uger for

udbredt psoriasis på kroppen og i hårbunden. Calcipotriol var målbar på et tidspunkt for 1

dk_hum_58878_spc.doc

Side 10 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information