Enbrel

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
etanercept
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kode:
L04AB01
INN (International Name):
etanercept
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Spondylitis, Ankyloserende, Arthritis, Juvenil Reumatoid Arthritis, Psoriasis, Psoriasis Arthritis, Reumatoid
Terapeutiske indikationer:
Reumatoid arthritis Enbrel i kombination med methotrexat er indiceret til behandling af moderat til svær aktiv reumatoid artritis hos voksne, når svar på sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, herunder methotrexat (medmindre kontraindiceret), har været utilstrækkelig. Enbrel kan gives som monoterapi i tilfælde af intolerance overfor methotrexat eller når fortsatte behandling med methotrexat er upassende. Enbrel er også indiceret til behandling af alvorlig, aktiv og progressiv reumatoid artritis hos voksne, der ikke tidligere er behandlet med methotrexat. Enbrel, alene eller i kombination med methotrexat, har vist sig at reducere hastigheden af progressionen af ledskader, som målt ved hjælp af X-ray, og til at forbedre den fysiske funktion. Juvenil idiopatisk arthritis Behandling af polyarthritis (rheumatoid-faktor-positive eller negative) og udvidet oligoarthritis i børn og unge fra en alder af to år, der har haft en utilstrækkelig reaktion på, eller som har vist sig at være intolerant over for, meth
Produkt oversigt:
Revision: 60
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000262
Autorisation dato:
2000-02-02
EMEA kode:
EMEA/H/C/000262

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enbrel 25 mg pulver til opløsning til injektion

Etanercept

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Din læge vil give dig et ’Patientkort’, som indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du

skal være opmærksom på før og under behandlingen med Enbrel.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Enbrel til dig eller dit barn. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du eller

barnet har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Sådan skal du tage Enbrel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel

1.

Virkning og anvendelse

Enbrel er et lægemiddel fremstillet af to proteiner, som findes naturligt hos mennesker. Det blokerer

aktiviteten af et andet protein i kroppen, som forårsager inflammation (betændelse). Enbrel virker ved at

reducere inflammationen i forbindelse med visse sygdomme.

Hos voksne (18 år eller derover) kan Enbrel anvendes til moderat til svær reumatoid artrit (leddegigt),

psoriasisartrit (psoriasisgigt), svær aksial spondylartrit, herunder ankyloserende spondylitis

(rygsøjlegigt), og moderat eller svær psoriasis. Enbrel bruges sædvanligvis, når andre gængse

behandlinger har været utilstrækkelige eller ikke er egnede til dig.

Enbrel anvendes oftest i kombination med methotrexat til behandling af reumatoid artrit. Det kan dog

også anvendes alene, hvis behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig for dig. Hvad enten Enbrel

anvendes alene eller i kombination med methotrexat, kan hastigheden, hvormed leddene beskadiges på

grund af reumatoid artrit nedsættes, og dermed forbedres din evne til at udføre daglige aktiviteter.

Hos patienter med psoriasisgigt med flere angrebne led kan Enbrel forbedre evnen til at udføre normale

daglige aktiviteter. Hos patienter med flere symmetriske, smertefulde eller opsvulmede led (f.eks. hænder,

håndled og fødder) kan Enbrel nedsætte hastigheden, hvormed leddenes struktur ødelægges på grund af

sygdommen.

Enbrel ordineres også til behandling af følgende sygdomme hos børn og unge:

til følgende typer af juvenil idiopatisk artrit (børnegigt), hvor behandling med methotrexat har

været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes:

Polyartrit (ledbetændelse i 5 eller flere led) (reumafaktor-positiv eller -negativ) og udvidet

oligoartrit (ledbetændelse i 2-4 led de første 6 måneder af sygdommen, men med senere

øgning til 5 eller flere led) hos patienter fra 2 år.

Psoriasisgigt hos patienter fra 12 år.

enthesitis-relateret artrit (gigt associeret med inflammation af sener og disses tilhæftningssteder)

hos patienter fra 12 år, når anden behandling har været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes.

Svær psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen, hvor virkningen af lysbehandling eller systemisk

behandling har været utilstrækkelig, eller du ikke har kunnet tåle det.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Tag ikke Enbrel:

hvis du eller dit barn, er allergiske over for etanercept eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Enbrel (angivet i afsnit 6). Hvis du eller barnet får allergiske reaktioner som for eksempel

trykken for brystet, hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel,

og du skal straks kontakte lægen.

hvis du eller barnet har eller er i risiko for at udvikle en alvorlig blodinfektion kaldet sepsis

(blodforgiftning). Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

hvis du eller barnet lider af nogen form for infektion. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Enbrel.

Allergiske reaktioner: Hvis du eller barnet får allergiske reaktioner som f.eks. trykken for

brystet, hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel, og du skal

straks kontakte lægen.

Infektioner/operation: Hvis du eller barnet udvikler en ny infektion eller skal gennemgå en

større operation i den nærmeste fremtid, vil lægen muligvis ønske at overvåge behandlingen

med Enbrel.

Infektioner/sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

tilbagevendende infektioner, sukkersyge eller andre tilstande, hvor risikoen for infektion kan

være øget.

Infektioner/overvågning: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet for nylig har rejst uden for

Europa. Hvis du eller barnet udvikler symptomer på en infektion, f.eks. feber, forkølelse eller

hoste, skal du straks fortælle det til lægen. Lægen kan beslutte at fortsætte med at kontrollere,

om du eller barnet har infektioner, efter at du eller barnet er holdt op med at bruge Enbrel.

Tuberkulose: Der har været indberetninger om tuberkulose hos patienter i behandling med

Enbrel. Derfor vil lægen søge efter tegn eller symptomer på tuberkulose, inden behandlingen

med Enbrel påbegyndes. Undersøgelsen kan omfatte en grundig gennemgang af din eller

barnets helbredstilstand, røntgenbillede af brystkassen og en tuberkulinundersøgelse. Udførelsen

af disse prøver skal noteres i ’Patientkort’. Det er meget vigtigt, at du fortæller lægen, om du

eller barnet nogensinde har haft tuberkulose, eller været i nær kontakt med nogen, som har haft

tuberkulose. Hvis du skulle få symptomer på tuberkulose (som f.eks. vedvarende hoste, vægttab,

sløvhed, let feber) eller nogen anden infektion under eller efter behandlingen, skal du straks

fortælle det til lægen.

Hepatitis B: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har eller nogensinde har haft hepatitis B

(en type leverbetændelse). Lægen bør teste for tilstedeværelse af hepatitis B-infektion, før du

eller barnet påbegynder behandling med Enbrel. Behandling med Enbrel kan medføre

genopblussen af hepatitis B hos patienter, som tidligere har haft hepatitis B-infektion. Hvis dette

sker, skal du ophøre med at bruge Enbrel.

Hepatitis C: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har hepatitis C. Lægen kan ønske at

overvåge behandlingen med Enbrel, i tilfælde af at infektionen forværres.

Blodsygdomme: Søg omgående læge, hvis du eller barnet har nogen tegn eller symptomer som

f.eks. vedvarende feber, øm hals, blå mærker, blødning eller bleghed. Sådanne symptomer kan

pege på tilstedeværelsen af en livstruende blodsygdom, som kan kræve, at behandling med

Enbrel ophører.

Sygdomme i nervesystemet eller øjnene: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

dissemineret sklerose, betændelse i øjets nerver (optisk neuritis) eller betændelse i rygmarven

(transversel myelitis). Lægen vil afgøre, om behandling med Enbrel er hensigtsmæssig.

Hjerteinsufficiens (hjertesvigt): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

hjerteinsufficiens, da Enbrel i så fald skal bruges med forsigtighed.

Kræft: Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft kræft i lymfesystemet (lymfom) eller

andre former for kræft.

Patienter med alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i lang tid, kan have større

risiko end gennemsnittet for at udvikle kræft i lymfesystemet.

Børn og voksne, som får Enbrel, kan have øget risiko for at udvikle kræft i lymfesystemet eller

andre former for kræft.

Nogle børne- og teenage-patienter, som har fået Enbrel eller anden medicin, der virker på

samme måde som Enbrel, har udviklet kræft, inkl. sjældne former for kræft, som nogle gange

har medført død.

Nogle patienter i behandling med Enbrel har udviklet hudkræft. Fortæl det til lægen, hvis din

eller barnets hud på nogen måde ændrer udseende, eller der kommer udvækster.

Skoldkopper: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet bliver udsat for skoldkopper under

behandlingen med Enbrel. Lægen vil afgøre, om forebyggende behandling mod skoldkopper er

hensigtsmæssig.

Alkoholmisbrug: Enbrel må ikke bruges til behandling af leverbetændelse (hepatitis) i

forbindelse med alkoholmisbrug. Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har eller har haft et

alkoholmisbrug.

Wegeners granulomatose: Enbrel anbefales ikke til behandling af Wegeners granulomatose,

som er en sjælden betændelsessygdom. Hvis du eller dit barn lider af Wegeners granulomatose,

skal du tale med din læge.

Medicin mod sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har diabetes

eller tager medicin til behandling af diabetes. Lægen kan beslutte, at du eller barnet skal have en

mindre dosis medicin mod sukkersyge, mens du eller barnet får Enbrel.

Børn og teenagere

Vaccinationer: Hvis det er muligt, skal børn være ajour med alle vaccinationer, før du får

Enbrel. Nogle vacciner, som for eksempel oral poliovaccine, må ikke gives, mens man får

Enbrel. Spørg din læge, inden du eller barnet får nogen vacciner.

Betændelse i tarmsystemet (inflammatorisk tarmsygdom): Der har været rapporter om

betændelse i tarmsystemet hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (børnegigt), som behandles

med Enbrel. Fortæl lægen, hvis barnet får mavekramper eller mavesmerter, diarré, vægttab eller

blod i afføringen.

Enbrel må normalt ikke bruges til behandling af polyartrit eller udvidet oligoartrit hos børn under 2 år,

til behandling af børn med enthesitis-relateret artrit eller psoriatisartrit under 12 år, eller til behandling

af psoriasis hos børn under 6 år.

Brug af anden medicin sammen med Enbrel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller barnet bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig (herunder anakinra, abatacept eller sulfasalazin). Det gælder også medicin, som

ikke er købt på recept. Du eller barnet bør ikke bruge Enbrel sammen med medicin, som indeholder de

aktive stoffer anakinra eller abatacept.

Graviditet og amning

Enbrel bør kun anvendes under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt. Kontakt din læge, hvis du

bliver gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Hvis du har taget Enbrel under graviditeten, kan dit spædbarn have en øget risiko for at få en infektion.

Desuden viste et studie, at barnet hyppigere havde medfødte misdannelser, når kvinden havde taget

Enbrel under graviditeten, sammenlignet med kvinder, der ikke havde taget Enbrel eller andre

tilsvarende lægemidler (TNF-antagonister) under graviditet. Det var ikke en bestemt type af medfødte

misdannelser, der blev indberettet. Et andet studie fandt ingen øget risiko for fødselsdefekter, hvis

moderen havde taget Enbrel under graviditeten. Din læge vil hjælpe dig med at afgøre, om fordelene

ved behandlingen opvejer den mulige risiko for dit barn. Det er vigtigt, at du fortæller læger og andre

sundhedspersoner, at du har taget Enbrel under graviditeten, inden dit spædbarn vaccineres (for mere

information, se afsnit 2 ”Vaccinationer”).

Kvinder i Enbrel-behandling må ikke amme, da Enbrel passerer over i mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Anvendelse af Enbrel forventes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Enbrel

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Hvis du føler, at virkningen af Enbrel er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller

apotek.

Dosering til voksne patienter (18 år og derover)

Reumatoid artrit (leddegigt), psoriasisartrit (psoriasisgigt) og aksial spondylartrit, herunder ankyloserende

spondylitis (rygsøjlegigt):

Den almindelige dosis er 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om ugen givet som en injektion

under huden. Lægen kan dog beslutte en anden hyppighed for injicering af Enbrel.

Plaque psoriasis:

Den almindelige dosis er 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om ugen. Alternativt kan 50 mg

indgives to gange om ugen i op til 12 uger efterfulgt af 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om

ugen.

Lægen vil afgøre, hvor længe du skal tage Enbrel, og om gentagende behandling er nødvendig, afhængig

af hvordan du reagerer på behandlingen. Hvis der ikke er nogen effekt af Enbrel-behandlingen efter 12

uger, fortæller lægen dig måske, at behandlingen skal stoppes.

Dosering til børn og teenagere

Den dosis og doseringshyppighed, der er passende til barnet eller den unge, vil variere afhængigt af

barnets vægt og sygdom. Lægen vil sørge for, at du får detaljeret vejledning om tilberedelse og måling af

den dosis, der passer til barnet.

Til polyartrit eller udvidet oligoartrit hos patienter fra 2-års-alderen og til enthesitis-relateret artrit eller

psoriasisgigt hos patienter fra 12 års alderen er den sædvanlige dosis 0,4 mg Enbrel per kg kropsvægt

(op til højst 25 mg per dosis) to gange om ugen, eller 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op til højst 50

mg per dosis) en gang om ugen.

Til psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen er den sædvanlige dosis 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op til

højst 50 mg per dosis) en gang om ugen. Hvis Enbrel ikke har nogen virkning på barnets tilstand efter 12

uger, kan lægen fortælle dig, at behandlingen stoppes.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Enbrel indgives som en injektion under huden (subkutan injektion).

Du kan tage Enbrel i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Pulveret skal opløses før brug. Detaljeret vejledning om tilberedning og injektion af Enbrel findes i

afsnit 7, ”Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel”. Bland ikke Enbrel opløsningen med

andre lægemidler.

For at hjælpe dig med at huske hvilke ugedage Enbrel skal tages, kan det være en hjælp at skrive det i en

kalender.

Hvis du har taget for meget Enbrel:

Hvis du har anvendt mere Enbrel, end du bør (enten ved at injicere for meget en enkelt gang eller ved at

anvende det for ofte), bør du straks tale med lægen eller apoteket. Medbring altid medicinæsken også selv

om den er tom.

Hvis du har glemt at injicere Enbrel:

Hvis du glemmer en injektion, skal du injicere, så snart du kommer i tanke om det, medmindre at den

næste planlagte dosis er den følgende dag. I det tilfælde skal du springe den glemte dosis over. Fortsæt

dernæst med at injicere din medicin på de sædvanlige dage. Hvis du ikke husker det før den dag, du skal

tage den næste dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme dag) som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Enbrel:

Symptomerne kan vende tilbage, hvis behandlingen stopper.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Hvis en eller flere af følgende reaktioner optræder, må du ikke injicere mere Enbrel. Fortæl det straks

til lægen eller tag på skadesstuen på det nærmeste hospital.

Besvær med at synke eller trække vejret

Opsvulmen af ansigt, hals, hænder eller fødder

Følelse af nervøsitet eller angst, bankende fornemmelser eller pludselig rødmen i huden og/eller

en følelse af varme

Kraftigt udslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør).

Alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Hvilken som helst af ovennævnte symptomer kan dog tyde

på en allergisk reaktion over for Enbrel, og du skal derfor søge øjeblikkelig lægehjælp.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du eller dit barn får en eller flere af følgende bivirkninger, kan du eller barnet have brug for

omgående lægehjælp.

Tegn på alvorlig infektion, som f.eks. høj feber evt. ledsaget af hoste, stakåndethed,

kuldegysninger, slaphed eller et varmt, rødt, ømt, smertende område på hud eller led.

Tegn på blodsygdom, som f.eks. blødning, blå mærker eller bleghed.

Tegn på nervesygdom, som f.eks. følelsesløshed eller snurren, synsforstyrrelser, øjensmerte

eller pludselig svaghed i en arm eller ben.

Tegn på hjerteinsufficiens eller forværring af hjerteinsufficiens, som f.eks. træthed eller

stakåndethed ved aktivitet, opsvulmen af anklerne, en følelse af oppustethed i nakken eller

maven, stakåndethed eller hosten om natten, blåligfarvning af neglene eller rundt om læberne.

Tegn på kræft. Kræft kan påvirke hele kroppen, herunder hud og blod, og mulige tegn på kræft

afhænger af typen og lokalisering i kroppen. Disse symptomer kan være vægttab, feber,

hævelser (med eller uden smerte), vedvarende hoste, knuder eller udvækster på huden.

Tegn på autoimmune reaktioner (hvor der dannes antistoffer, der kan skade normalt væv i

kroppen), som f.eks. smerter, kløe, svaghed og unormal vejrtræking, tankegang, følesans eller

syn.

Tegn på lupus eller lupuslignende syndrom, herunder vægtændringer, vedvarende udslæt, feber

led- eller muskelsmerter, eller træthed.

Tegn på betændelse i blodkarrene, herunder smerter, feber, rødme eller varme i huden eller

kløe.

Dette er sjældne eller usædvanlige bivirkninger, men det er alvorlige tilstande (hvoraf nogle i sjældne

tilfælde kan være dødelige). Hvis disse tegn forekommer, skal du omgående fortælle det til lægen eller

tage på skadestuen på det nærmeste hospital.

Nedenstående bivirkninger for Enbrel er inddelt i grupper efter faldende frekvens.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Infektioner (herunder forkølelse, bihulebetændelse, bronkitis, urinvejsinfektioner og

hudinfektioner). Reaktioner på injektionsstedet (herunder blødning, blå mærker, rødme, kløe,

smerte og opsvulmen). Reaktioner på injektionsstedet (optræder ikke så ofte efter den første

måneds behandling). Nogle patienter har haft en reaktion på et injektionsted, som havde været

brugt før.

Almindelig: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

Allergiske reaktioner, feber, udslæt, kløe, antistoffer mod normalt væv (autoantistofdannelse).

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

Alvorlige infektioner (herunder lungebetændelse, dybe hudinfektioner, ledinfektioner,

blodinfektion og infektioner andre steder), forværring af hjerteinsufficiens (hjertesvigt), lavt

antal røde blodceller, lavt antal hvide blodceller, lavt antal neutrofiler (en type hvide blodceller),

lavt antal blodplader, hudkræft (ikke melanom), lokal opsvulmen af huden (angioødem),

nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør), betændelse i øjet, psoriasis

(nyopstået eller forværret), inflammation (betændelsesagtig tilstand) i blodkarrene, hvilket kan

påvirke flere organer, forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver (hos patienter, der også får

behandling med methotrexat, er hyppigheden af forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver

almindelig), mavekramper eller mavesmerter, diarré, vægttab eller blod i afføringen (tegn på

tarmproblemer).

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner (herunder alvorlig lokal opsvulmen af huden og hiven efter

vejret), lymfom (en form for blodkræft), leukæmi (en kræftform, der påvirker blod og

knoglemarv), melanom (en form for hudkræft), kombineret lavt antal blodplader, røde og hvide

blodceller, sygdomme i nervesystemet (med alvorlig muskelsvaghed og tegn og symptomer

svarende til dissemineret sklerose eller betændelse i øjets nerver eller nerver i rygmarven),

tuberkulose, nyopstået hjertesvigt, kramper, lupus eller lupuslignende syndrom (symptomerne

kan omfatte vedvarende udslæt, feber, ledsmerte og træthed), hududslæt som kan føre til

alvorlig blæredannelse og afskalning af huden, lichenoide reaktioner (kløende, rødligt-lilla

hududslæt og/eller trådlignende gråhvide linjer på slimhinderne), leverbetændelse, der udløses

af kroppens immunsystem (autoimmun hepatitis; hos patienter der samtidig får behandling med

metotrexat, er hyppigheden ’ikke almindelig’), lidelse i immunsystemet, som kan påvirke

lunger, hud og lymfekirtler (sarkoidose), inflammation eller ardannelse i lungerne (hos

patienter, som også behandles med metotrexat, er hyppigheden af inflammation eller ardannelse

i lungerne ’ikke almindelig’.

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

Knoglemarvens manglende evne til at danne vigtige blodceller.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra forhåndenværende data):

En form for hudkræft (Merkelcellekarcinom). Overaktivering af de hvide blodlegemer i

forbindelse med inflammation (makrofag-aktiverings-syndrom); genopblussen af hepatitis B (en

type leverbetændelse), forværring af en tilstand kaldet dermatomyositis (viser sig ved svaghed

og inflammation (en betændelseslignende reaktion) i musklerne og hududslæt).

Bivirkninger hos børn og teenagere

Bivirkninger hos børn og teenagere svarer til dem, der er beskrevet ovenfor.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Før Enbrel-injektionsvæsken klargøres, kan Enbrel opbevares uden for køleskabet ved temperaturer op

til højst 25 °C i en enkelt periode på op til 4 uger, hvorefter det ikke må nedkøles igen. Enbrel skal

kasseres, hvis det ikke er brugt inden for 4 uger efter, at det er taget ud af køleskabet. Det anbefales, at

du noterer den dato, hvor Enbrel tages ud af køleskabet, og den dato, hvor Enbrel skal kasseres (højst 4

uger efter, at det er taget ud af køleskabet).

Efter tilberedning af Enbrel-injektionsvæsken anbefales umiddelbar brug. Injektionsvæsken kan dog

anvendes i op til 6 timer, når den opbevares ved temperaturer på op til 25 °C.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker, at opløsningen ikke er klar eller indholder partikler.

Opløsningen skal være klar, farveløs til bleg gul eller lysebrun, uden klumper, flager eller partikler.

Bortskaf omhyggeligt eventuel resterende Enbrel-injektionsvæske, der ikke er blevet injiceret i løbet af

6 timer.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enbrel indeholder:

Aktivt stof: etanercept. Hvert hætteglas Enbrel 25 mg indeholder 25 mg etanercept.

Øvrige indholdsstoffer: Pulver: Mannitol (E421), saccharose og trometamol

Udseende og pakningsstørrelser

Enbrel 25 mg leveres som et hvidt pulver og solvens til opløsning til injektion (pulver til injektion).

Hver pakke indeholder 4 enkeltdosis hætteglas og 8 alkoholservietter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen :

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller:

Wyeth Pharmaceuticals

New Lane

Havant

Hampshire, PO9 2NG

Storbritannien

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12,

2870 Puurs

Belgien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Enbrel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)



: +357 22 817690

Česká Republika

Pfizer PFE, spol. s-r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Télf: +34 91 490 99 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: (+351) 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica

za svetovanje s področja farmacevtske

dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel. +371 67035775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

7.

Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel

Dette afsnit er inddelt i følgende underafsnit:

a.

Indledning

b.

Forberedelse til injektion

c.

Forberedelse af Enbrel dosis til injektion

d.

Tilsætning af vand til injektionsvæsker

e.

Optrækning af Enbrel injektionsvæsken fra hætteglasset

f.

Valg af injektionssted

g.

Forberedelse af injektionssted og injektion af Enbrel injektionsvæsken

h.

Bortskaffelse af udstyr

a.

Indledning

Nedenstående vejledning forklarer, hvordan man tilbereder og injicerer Enbrel. Læs vejledningen

grundigt, og følg den trin for trin. Din læge eller hans/hendes assistent vil instruere dig i at injicere dig

selv eller i at give en injektion til et barn. Forsøg ikke at injicere før du er sikker på, at du er klar over,

hvordan du skal forberede injektionsvæsken og injicere.

Denne injektion må ikke blandes med anden medicin.

b.

Forberedelse til injektion

Vask hænderne grundigt.

Vælg en ren, godt belyst, flad arbejdsflade.

Tag Enbrel hætteglasset ud af køleskabet og stil det på en plan overflade.

Du skal også bruge følgende:

En steril sprøjte og nål(e) på 25 x 16 mm eller lignende

Et hætteglas eller ampul med vand til injektionsvæsker

2 alkoholservietter

Kontroller udløbsdatoen på etiketten på både Enbrel hætteglasset og vandet til injektion. Du må

ikke bruges efter den angivne måned og år.

c.

Forberedelse af Enbrel dosis til injektion

Fjern plastichætten fra Enbrel-hætteglasset. Fjern IKKE den grå prop eller aluminiumsringen

rundt om hætteglassetstop.

Brug en ny alkoholserviet til at rense den grå prop på Enbrel- hætteglasset. Efter rengøring må

du ikke berøre proppen med fingrene.

Se efter at der er en kanyle i sprøjten. Hvis du ikke ved hvordan en kanyle sættes i, spørg din

læge eller sygeplejerske.

Fjern kanylehætten ved at trække den lige af med et fast tag, og sørg for ikke at berøre kanylen,

og for at kanylen ikke berører nogen anden overflade (se billede 1). Vær omhyggelig med ikke

at bøje eller vride hætten, når den trækkes af, så nålen ikke bliver beskadiget.

Billede 1

Kontroller at sprøjten indeholder 1 ml vand til injektionsvæsker.

Hvis ikke ved, hvordan du skal fylde sprøjten, spørg din læge eller sygeplejerske.

Kontroller at sprøjten ikke indeholder nogen luftbobler.

Placer Enbrel hætteglasset på en plan flade, f.eks. et bord, og stik kanylen lige ned igennem

midten af hætteglassets grå prop (se billede 2). Hvis nålen er korrekt placeret, føles en let

modstand og derefter et “pop”, når nålen går igennem midten af proppen. Se efter nålespidsen

inde i propvinduet (se billede 3). Hvis nålen ikke er korrekt placeret, føles konstant modstand,

når den går igennem proppen og intet “pop”. Skub ikke nålen skævt ind, da dette kan få nålen til

at bøje sig og/eller forhindre korrekt tilsætning af solvens i hætteglasset (se billede 4).

Billede 2

Billede 3

Billede 4

d.

Tilsætning af vand til injektionsvæsker

Skub stemplet MEGET LANGSOMT ind, indtil alt vand til injektionsvæsker er i glasset. Det vil

hjælpe med til at reducere dannelse af luftbobler (se billede 5).

Billede 5

Lad sprøjten sidde. Bevæg hætteglasset med cirkelformede bevægelser et par gange, således at

pulveret opløses (se billede 6). Ryst IKKE hætteglasset. Vent indtil alt pulveret er opløst (tager

normalt under 10 min.). Opløsningen skal være klar og farveløs til bleg eller lysebrun, uden

klumper, flager eller partikler. Der kan stadig være hvidt skum i hætteglasset – dette er normalt.

Enbrel må IKKE benyttes, hvis pulveret i glasset ikke er opløst i løbet af 10 minutter. Begynd

igen med et nyt Enbrel hætteglas, vand til injektionsvæsker, sprøjte, nål og servietter.

Billede 6

e.

Optrækning af Enbrel injektionsvæsken fra hætteglasset

Mens kanylen stadig sidder i glasset, skal hætteglasset holdes, således at glasset vender på

hovedet i øjenhøjde. Træk langsomt stemplet tilbage for at trække væsken ind i sprøjten (se

billede 7). Når væskeniveauet falder i glasset, kan det være nødvendigt at trække kanylen delvist

ud for at holde kanylens spids i væsken. Til voksne patienter trækkes al væsken ud. Til børn

trækkes kun den mængde væske ud, som barnets læge har anvist.

FORKERT

KORREKT

Billede 7

Mens kanylen stadig sidder i glasset, skal du kontrollere, om der er luftbobler i sprøjten. Slå let

på sprøjten for at få boblerne til at stige op til toppen af sprøjten i nærheden af kanylen (se

billede 8). Tryk langsomt på stemplet for at presse boblerne ud af sprøjten og tilbage ind i

glasset. Hvis du herved kommer til at presse væske tilbage i glasset, skal du langsomt trække

stemplet ud for at trække væsken tilbage i sprøjten igen.

Billede 8

Træk kanylen helt ud af hætteglasset. Sørg igen for ikke at berøre kanylen, og sørg for, at den

ikke berører nogen overflader.

(Bemærk: Når du er færdig med disse trin, kan der stadig være en lille smule væske i hætteglasset.

Dette er normalt).

f.

Valg af injektionssted

Du tre anbefalede injektionssteder for Enbrel omfatter: (1) foran midt på lårene; (2) maven,

undtagen i et område på 5 cm omkring navlen; og (3) bagsiden af overarmen (se billede 9). Hvis

du skal injicere dig selv, skal du ikke anvende bagsiden af overarmen.

Billede 9

Du skal vælge et nyt sted for hver ny injektion. Hver ny injektion skal gives mindst 3 cm fra et

tidligere anvendt sted. Du må ikke give en injektion på et område, hvor huden er øm, stødt, rød

eller hård. Undgå områder med ar eller strækmærker. (Det kan være en god ide at føre en

fortegnelse over tidligere injektioner).

Hvis du eller barnet har psoriasis, skal du ikke forsøge at injicere direkte ind i hudområder, der

er hævede, hårde, røde eller skællede (”psoriasis hudlæsioner”).

g.

Forberedelse af injektionssted og injektion af Enbrel injektionsvæsken

Tør området, hvor Enbrel skal injiceres, af med en alkoholserviet med cirkulære bevægelser.

RØR IKKE dette område igen før injektionen.

Når det rensede hudområde er tørt, klemmes det forsigtigt sammen med den ene hånd og holdes

fast. Med den anden hånd holdes sprøjten som en blyant.

Pres kanylen helt ind i huden med en hurtig, kort bevægelse i en vinkel mellem 45

og 90

billede 10). Efter erfaring med injektionerne vil du finde den vinkel, der er mest behagelig for

dig eller barnet. Vær forsigtig med ikke at presse nålen for langsomt eller med for stor kraft ind

i huden.

Billede 10

Når nålen er helt inde i huden, giv da slip på det sammenklemte hudområde. Med den frie hånd

holdes kanylen i nærheden af udgangspunktet for at stabilisere den. Pres så stemplet ind for at

injicere al injektionsvæsken med en langsom og jævn hastighed (se billede 11).

Billede 11

Når sprøjten er tom, skal du trække kanylen ud af huden og sørge for at holde den i den samme

vinkel, som da du førte den ind.

Pres et stykke vat over injektionsstedet i 10 sekunder. Der kan forekomme let blødning. Du må

IKKE gnubbe på injektionsstedet. Brug af bandage efter ønske.

h.

Bortskaffelse af udstyr

Sprøjten og kanylen må ALDRIG genbruges. Sæt aldrig hætten tilbage på kanylen. Bortskaf

kanyle og sprøjte som angivet af din læge, sygeplejerske eller apotek.

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til en læge, sygeplejerske eller apotekspersonale,

som kender til Enbrel.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enbrel 25 mg pulver og solvens til injektion, opløsning

Etanercept

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Din læge vil give dig et ’Patientkort’, som indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du

skal være opmærksom på før og under behandlingen med Enbrel.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Enbrel til dig eller dit barn. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du eller

barnet har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Sådan skal du tage Enbrel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel

1.

Virkning og anvendelse

Enbrel er et lægemiddel fremstillet af to proteiner, som findes naturligt hos mennesker. Det blokerer

aktiviteten af et andet protein i kroppen, som forårsager inflammation (betændelse). Enbrel virker ved at

reducere inflammationen i forbindelse med visse sygdomme.

Hos voksne (18 år eller derover) kan Enbrel anvendes til moderat til svær reumatoid artrit (leddegigt),

psoriasisartrit (psoriasisgigt), svær aksial spondylartrit, herunder ankyloserende spondylitis

(rygsøjlegigt), og moderat eller svær psoriasis. Enbrel bruges sædvanligvis, når andre gængse

behandlinger har været utilstrækkelige eller ikke er egnede til dig.

Enbrel anvendes oftest i kombination med methotrexat til behandling af reumatoid artrit. Det kan dog

også anvendes alene, hvis behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig for dig. Hvad enten Enbrel

anvendes alene eller i kombination med methotrexat, kan hastigheden, hvormed leddene beskadiges på

grund af reumatoid artrit nedsættes, og dermed forbedres din evne til at udføre daglige aktiviteter.

Hos patienter med psoriasisgigt med flere angrebne led kan Enbrel forbedre evnen til at udføre normale

daglige aktiviteter. Hos patienter med flere symmetriske, smertefulde eller opsvulmede led (f.eks. hænder,

håndled og fødder) kan Enbrel nedsætte hastigheden, hvormed leddenes struktur ødelægges på grund af

sygdommen.

Enbrel ordineres også til behandling af følgende sygdomme hos børn og unge:

til følgende typer af juvenil idiopatisk artrit (børnegigt), hvor behandling med methotrexat har

været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes:

Polyartrit (ledbetændelse i 5 eller flere led) (reumafaktor-positiv eller -negativ) og udvidet

oligoartrit (ledbetændelse i 2-4 led de første 6 måneder af sygdommen, men med senere

øgning til 5 eller flere led) hos patienter fra 2 år.

Psoriasisgigt hos patienter fra 12 år.

enthesitis-relateret artrit (gigt associeret med inflammation af sener og disses tilhæftningssteder)

hos patienter fra 12 år, når anden behandling har været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes.

Svær psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen, hvor virkningen af lysbehandling eller systemisk

behandling har været utilstrækkelig, eller du ikke har kunnet tåle det.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Tag ikke Enbrel:

hvis du eller dit barn, er allergiske over for etanercept eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Enbrel (angivet i afsnit 6). Hvis du eller barnet får allergiske reaktioner som for eksempel

trykken for brystet, hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel,

og du skal straks kontakte lægen.

hvis du eller barnet har eller er i risiko for at udvikle en alvorlig blodinfektion kaldet sepsis

(blodforgiftning). Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

hvis du eller barnet lider af nogen form for infektion. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Enbrel.

Allergiske reaktioner: Hvis du eller barnet får allergiske reaktioner som f.eks. trykken for

brystet, hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel, og du skal

straks kontakte lægen.

Infektioner/operation: Hvis du eller barnet udvikler en ny infektion eller skal gennemgå en

større operation i den nærmeste fremtid, vil lægen muligvis ønske at overvåge behandlingen

med Enbrel.

Infektioner/sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

tilbagevendende infektioner, sukkersyge eller andre tilstande, hvor risikoen for infektion kan

være øget.

Infektioner/overvågning: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet for nylig har rejst uden for

Europa. Hvis du eller barnet udvikler symptomer på en infektion, f.eks. feber, forkølelse eller

hoste, skal du straks fortælle det til lægen. Lægen kan beslutte at fortsætte med at kontrollere,

om du eller barnet har infektioner, efter at du eller barnet er holdt op med at bruge Enbrel.

Tuberkulose: Der har været indberetninger om tuberkulose hos patienter i behandling med

Enbrel. Derfor vil lægen søge efter tegn eller symptomer på tuberkulose, inden behandlingen

med Enbrel påbegyndes. Undersøgelsen kan omfatte en grundig gennemgang af din eller

barnets helbredstilstand, røntgenbillede af brystkassen og en tuberkulinundersøgelse. Udførelsen

af disse prøver skal noteres i ’Patientkort’. Det er meget vigtigt, at du fortæller lægen, om du

eller barnet nogensinde har haft tuberkulose, eller været i nær kontakt med nogen, som har haft

tuberkulose. Hvis du skulle få symptomer på tuberkulose (som f.eks. vedvarende hoste, vægttab,

sløvhed, let feber) eller nogen anden infektion under eller efter behandlingen, skal du straks

fortælle det til lægen.

Hepatitis B: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har eller nogensinde har haft hepatitis B

(en type leverbetændelse). Lægen bør teste for tilstedeværelse af hepatitis B-infektion, før du

eller barnet påbegynder behandling med Enbrel. Behandling med Enbrel kan medføre

genopblussen af hepatitis B hos patienter, som tidligere har haft hepatitis B-infektion. Hvis dette

sker, skal du ophøre med at bruge Enbrel.

Hepatitis C: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har hepatitis C. Lægen kan ønske at

overvåge behandlingen med Enbrel, i tilfælde af at infektionen forværres.

Blodsygdomme: Søg omgående læge, hvis du eller barnet har nogen tegn eller symptomer som

f.eks. vedvarende feber, øm hals, blå mærker, blødning eller bleghed. Sådanne symptomer kan

pege på tilstedeværelsen af en livstruende blodsygdom, som kan kræve, at behandling med

Enbrel ophører.

Sygdomme i nervesystemet eller øjnene: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

dissemineret sklerose, betændelse i øjets nerver (optisk neuritis) eller betændelse i rygmarven

(transversel myelitis). Lægen vil afgøre, om behandling med Enbrel er hensigtsmæssig.

Hjerteinsufficiens (hjertesvigt): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

hjerteinsufficiens, da Enbrel i så fald skal bruges med forsigtighed.

Kræft: Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft kræft i lymfesystemet (lymfom) eller

andre former for kræft.

Patienter med alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i lang tid, kan have større

risiko end gennemsnittet for at udvikle kræft i lymfesystemet.

Børn og voksne, som får Enbrel, kan have øget risiko for at udvikle kræft i lymfesystemet eller

andre former for kræft.

Nogle børne- og teenage-patienter, som har fået Enbrel eller anden medicin, der virker på

samme måde som Enbrel, har udviklet kræft, inkl. sjældne former for kræft, som nogle gange

har medført død.

Nogle patienter i behandling med Enbrel har udviklet hudkræft. Fortæl det til lægen, hvis din

eller barnets hud på nogen måde ændrer udseende, eller der kommer udvækster.

Skoldkopper: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet bliver udsat for skoldkopper under

behandlingen med Enbrel. Lægen vil afgøre, om forebyggende behandling mod skoldkopper er

hensigtsmæssig.

Alkoholmisbrug: Enbrel må ikke bruges til behandling af leverbetændelse (hepatitis) i

forbindelse med alkoholmisbrug. Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har eller har haft et

alkoholmisbrug.

Wegeners granulomatose: Enbrel anbefales ikke til behandling af Wegeners granulomatose,

som er en sjælden betændelsessygdom. Hvis du eller dit barn lider af Wegeners granulomatose,

skal du tale med din læge.

Medicin mod sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har diabetes

eller tager medicin til behandling af diabetes. Lægen kan beslutte, at du eller barnet skal have en

mindre dosis medicin mod sukkersyge, mens du eller barnet får Enbrel.

Børn og teenagere

Vaccinationer: Hvis det er muligt, skal børn være ajour med alle vaccinationer, før du får

Enbrel. Nogle vacciner, som for eksempel oral poliovaccine, må ikke gives, mens man får

Enbrel. Spørg din læge, inden du eller barnet får nogen vacciner.

Betændelse i tarmsystemet (inflammatorisk tarmsygdom): Der har været rapporter om

betændelse i tarmsystemet hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA) (børnegigt), som

behandles med Enbrel. Fortæl lægen, hvis barnet får mavekramper eller mavesmerter, diarré,

vægttab eller blod i afføringen.

Enbrel må normalt ikke bruges til behandling af polyartrit eller udvidet oligoartrit hos børn under 2 år,

til behandling af børn med enthesitis-relateret artrit eller psoriatisartrit under 12 år, eller til behandling

af psoriasis hos børn under 6 år.

Brug af anden medicin sammen med Enbrel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller barnet bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig (herunder anakinra, abatacept eller sulfasalazin). Det gælder også medicin, som

ikke er købt på recept. Du eller barnet bør ikke bruge Enbrel sammen med medicin, som indeholder de

aktive stoffer anakinra eller abatacept.

Graviditet og amning

Enbrel bør kun anvendes under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt. Kontakt din læge, hvis du

bliver gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Hvis du har taget Enbrel under graviditeten, kan dit spædbarn have en øget risiko for at få en infektion.

Desuden viste et studie, at barnet hyppigere havde medfødte misdannelser, når kvinden havde taget

Enbrel under graviditeten, sammenlignet med kvinder, der ikke havde taget Enbrel eller andre

tilsvarende lægemidler (TNF-antagonister) under graviditet. Det var ikke en bestemt type af medfødte

misdannelser, der blev indberettet. Et andet studie fandt ingen øget risiko for fødselsdefekter, hvis

moderen havde taget Enbrel under graviditeten. Din læge vil hjælpe dig med at afgøre, om fordelene

ved behandlingen opvejer den mulige risiko for dit barn. Det er vigtigt, at du fortæller læger og andre

sundhedspersoner, at du har taget Enbrel under graviditeten, inden dit spædbarn vaccineres (for mere

information, se afsnit 2 ”Vaccinationer”).

Kvinder i Enbrel-behandling må ikke amme, da Enbrel passerer over i mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Anvendelse af Enbrel forventes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Enbrel

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Hvis du føler, at virkningen af Enbrel er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller

apotek.

Dosering til voksne patienter (18 år og derover)

Reumatoid artrit (leddegigt), psoriasisartrit (psoriasisgigt) og aksial spondylartrit, herunder ankyloserende

spondylitis (rygsøjlegigt):

Den almindelige dosis er 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om ugen givet som en injektion

under huden. Lægen kan dog beslutte en anden hyppighed for injicering af Enbrel.

Plaque psoriasis:

Den almindelige dosis er 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om ugen. Alternativt kan 50 mg

indgives to gange om ugen i op til 12 uger efterfulgt af 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om

ugen.

Lægen vil afgøre, hvor længe du skal tage Enbrel, og om gentagende behandling er nødvendig, afhængig

af hvordan du reagerer på behandlingen. Hvis der ikke er nogen effekt af Enbrel-behandlingen efter 12

uger, fortæller lægen dig måske, at behandlingen skal stoppes.

Dosering til børn og teenagere

Den dosis og doseringshyppighed, der er passende til barnet eller den unge, vil variere afhængigt af

barnets vægt og sygdom. Lægen vil sørge for, at du får detaljeret vejledning om tilberedelse og måling af

den dosis, der passer til barnet.

Til polyartrit eller udvidet oligoartrit hos patienter fra 2-års-alderen og til enthesitis-relateret artrit eller

psoriasisgigt hos patienter fra 12 års alderen er den sædvanlige dosis 0,4 mg Enbrel per kg kropsvægt

(op til højst 25 mg per dosis) to gange om ugen, eller 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op til højst 50

mg per dosis) en gang om ugen.

Til psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen er den sædvanlige dosis 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op til

højst 50 mg per dosis) en gang om ugen. Hvis Enbrel ikke har nogen virkning på barnets tilstand efter 12

uger, kan lægen fortælle dig, at behandlingen stoppes.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Enbrel indgives som en injektion under huden (subkutan injektion).

Du kan tage Enbrel i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Pulveret skal opløses før brug. Detaljeret vejledning om tilberedning og injektion af Enbrel findes i

afsnit 7, ”Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel”. Bland ikke Enbrel opløsningen med

andre lægemidler.

For at hjælpe dig med at huske hvilke ugedage Enbrel skal tages, kan det være en hjælp at skrive det i en

kalender.

Hvis du har taget for meget Enbrel:

Hvis du har anvendt mere Enbrel, end du bør (enten ved at injicere for meget en enkelt gang eller ved at

anvende det for ofte), bør du straks tale med lægen eller apoteket. Medbring altid medicinæsken også selv

om den er tom.

Hvis du har glemt at injicere Enbrel:

Hvis du glemmer en injektion, skal du injicere, så snart du kommer i tanke om det, medmindre at den

næste planlagte dosis er den følgende dag. I det tilfælde skal du springe den glemte dosis over. Fortsæt

dernæst med at injicere din medicin på de sædvanlige dage. Hvis du ikke husker det før den dag, du skal

tage den næste dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme dag) som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Enbrel:

Symptomerne kan vende tilbage, hvis behandlingen stopper.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Hvis en eller flere af følgende reaktioner optræder, må du ikke injicere mere Enbrel. Fortæl det straks

til lægen eller tag på skadesstuen på det nærmeste hospital.

Besvær med at synke eller trække vejret

Opsvulmen af ansigt, hals, hænder eller fødder

Følelse af nervøsitet eller angst, bankende fornemmelser eller pludselig rødmen i huden og/eller

en følelse af varme

Kraftigt udslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør).

Alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Hvilken som helst af ovennævnte symptomer kan dog tyde

på en allergisk reaktion over for Enbrel, og du skal derfor søge øjeblikkelig lægehjælp.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du eller dit barn får en eller flere af følgende bivirkninger, kan du eller barnet have brug for

omgående lægehjælp.

Tegn på alvorlig infektion, som f.eks. høj feber evt. ledsaget af hoste, stakåndethed,

kuldegysninger, slaphed eller et varmt, rødt, ømt, smertende område på hud eller led.

Tegn på blodsygdom, som f.eks. blødning, blå mærker eller bleghed.

Tegn på nervesygdom, som f.eks. følelsesløshed eller snurren, synsforstyrrelser, øjensmerte

eller pludselig svaghed i en arm eller ben.

Tegn på hjerteinsufficiens eller forværring af hjerteinsufficiens, som f.eks. træthed eller

stakåndethed ved aktivitet, opsvulmen af anklerne, en følelse af oppustethed i nakken eller

maven, stakåndethed eller hosten om natten, blåligfarvning af neglene eller rundt om læberne.

Tegn på kræft. Kræft kan påvirke hele kroppen, herunder hud og blod, og mulige tegn på kræft

afhænger af typen og lokalisering i kroppen. Disse symptomer kan være vægttab, feber,

hævelser (med eller uden smerte), vedvarende hoste, knuder eller udvækster på huden.

Tegn på autoimmune reaktioner (hvor der dannes antistoffer, der kan skade normalt væv i

kroppen), som f.eks. smerter, kløe, svaghed og unormal vejrtræking, tankegang, følesans eller

syn.

Tegn på lupus eller lupuslignende syndrom, herunder vægtændringer, vedvarende udslæt, feber

led- eller muskelsmerter, eller træthed.

Tegn på betændelse i blodkarrene, herunder smerter, feber, rødme eller varme i huden eller

kløe.

Dette er sjældne eller usædvanlige bivirkninger, men det er alvorlige tilstande (hvoraf nogle i sjældne

tilfælde kan være dødelige). Hvis disse tegn forekommer, skal du omgående fortælle det til lægen eller

tage på skadestuen på det nærmeste hospital.

Nedenstående bivirkninger for Enbrel er inddelt i grupper efter faldende frekvens.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Infektioner (herunder forkølelse, bihulebetændelse, bronkitis, urinvejsinfektioner og

hudinfektioner). Reaktioner på injektionsstedet (herunder blødning, blå mærker, rødme, kløe,

smerte og opsvulmen). Reaktioner på injektionsstedet (optræder ikke så ofte efter den første

måneds behandling). Nogle patienter har haft en reaktion på et injektionsted, som havde været

brugt før.

Almindelig: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

Allergiske reaktioner, feber, udslæt, kløe, antistoffer mod normalt væv (autoantistofdannelse).

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

Alvorlige infektioner (herunder lungebetændelse, dybe hudinfektioner, ledinfektioner,

blodinfektion og infektioner andre steder), forværring af hjerteinsufficiens (hjertesvigt), lavt

antal røde blodceller, lavt antal hvide blodceller, lavt antal neutrofiler (en type hvide blodceller),

lavt antal blodplader, hudkræft (ikke melanom), lokal opsvulmen af huden (angioødem),

nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør), betændelse i øjet, psoriasis

(nyopstået eller forværret), inflammation (betændelsesagtig tilstand) i blodkarrene, hvilket kan

påvirke flere organer, forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver (hos patienter, der også får

behandling med methotrexat, er hyppigheden af forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver

almindelig), mavekramper eller mavesmerter, diarré, vægttab eller blod i afføringen (tegn på

tarmproblemer).

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner (herunder alvorlig lokal opsvulmen af huden og hiven efter

vejret), lymfom (en form for blodkræft), leukæmi (en kræftform, der påvirker blod og

knoglemarv), melanom (en form for hudkræft), kombineret lavt antal blodplader, røde og hvide

blodceller, sygdomme i nervesystemet (med alvorlig muskelsvaghed og tegn og symptomer

svarende til dissemineret sklerose eller betændelse i øjets nerver eller nerver i rygmarven),

tuberkulose, nyopstået hjertesvigt, kramper, lupus eller lupuslignende syndrom (symptomerne

kan omfatte vedvarende udslæt, feber, ledsmerte og træthed), hududslæt som kan føre til

alvorlig blæredannelse og afskalning af huden, Lichenoide reaktioner (kløende, rødligt-lilla

hududslæt og/eller trådlignende gråhvide linjer på slimhinderne), leverbetændelse, der udløses

af kroppens immunsystem (autoimmun hepatitis: hos patienter der samtidig får behandling med

metotrexat er hyppigheden’ ikke almindelig’), lidelse i immunsystemet, som kan påvirke lunger,

hud og lymfekirtler (sarkoidose), inflammation eller ardannelse i lungerne (hos patienter, som

også behandles med metotrexat, er hyppigheden af inflammation eller ardannelse i lungerne

’ikke almindelig’

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

Knoglemarvens manglende evne til at danne vigtige blodceller.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra forhåndenværende data):

En form for hudkræft (Merkelcellekarcinom). Overaktivering af de hvide blodlegemer i

forbindelse med inflammation (makrofag-aktiverings-syndrom); genopblussen af hepatitis B (en

type leverbetændelse), forværring af en tilstand kaldet dermatomyositis (viser sig ved svaghed

og inflammation (en betændelseslignende reaktion) i musklerne og hududslæt).

Bivirkninger hos børn og teenagere

Bivirkninger hos børn og teenagere svarer til dem, der er beskrevet ovenfor.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Før Enbrel-injektionsvæsken klargøres, kan Enbrel opbevares uden for køleskabet ved temperaturer op

til højst 25 °C i en enkelt periode på op til 4 uger, hvorefter det ikke må nedkøles igen. Enbrel skal

kasseres, hvis det ikke er brugt inden for 4 uger efter, at det er taget ud af køleskabet. Det anbefales, at

du noterer den dato, hvor Enbrel tages ud af køleskabet, og den dato, hvor Enbrel skal kasseres (højst 4

uger efter, at det er taget ud af køleskabet).

Efter tilberedning af Enbrel-injektionsvæsken anbefales umiddelbar brug. Injektionsvæsken kan dog

anvendes i op til 6 timer, når den opbevares ved temperaturer på op til 25 °C.

Brug ikke dette lægemiddel hvis du bemærker, at opløsningen ikke er klar eller indeholder partikler.

Opløsningen skal være klar, farveløs til bleg gul eller lysebrun, uden klumper, flager eller partikler.

Bortskaf omhyggeligt eventuel resterende Enbrel-injektionsvæske, der ikke er blevet injiceret i løbet af

6 timer.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enbrel indeholder:

Aktivt stof: etanercept. Hvert hætteglas Enbrel 25 mg indeholder 25 mg etanercept.

Øvrige indholdsstoffer: Pulver: Mannitol (E421), saccharose og trometamol

Solvens: Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Enbrel 25 mg leveres som et hvidt pulver og solvens til opløsning til injektion (pulver til injektion).

Hver pakke indeholder 4, 8 eller 24 enkeltdosis hætteglas, 4, 8 eller 24 fyldte injektionssprøjter med

vand til injektionsvæsker, 4, 8 eller 24 kanyler, 4, 8 eller 24 hætteglasadaptere og 8, 16 eller 48

alkoholservietter. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen :

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller:

Wyeth Pharmaceuticals

New Lane

Havant

Hampshire, PO9 2NG

Storbritannien

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12,

2870 Puurs

Belgien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Enbrel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)



: +357 22 817690

Česká Republika

Pfizer PFE, spol. s-r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Télf: +34 91 490 99 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: (+351) 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica

za svetovanje s področja farmacevtske

dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel. +371 67035775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7.

Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel

Dette afsnit er inddelt i følgende underafsnit:

a.

Indledning

b.

Forberedelse til injektion

c.

Forberedelse af Enbrel dosis til injektion

d.

Tilsætning af solvens

e.

Optrækning af Enbrel injektionsvæsken fra hætteglasset

f.

Placering af kanylen på sprøjten

g.

Valg af injektionssted

h.

Forberedelse af injektionssted og injektion af Enbrel injektionsvæsken

i.

Bortskaffelse af udstyr

a.

Indledning

Nedenstående vejledning forklarer, hvordan man tilbereder og injicerer Enbrel. Læs vejledningen

grundigt, og følg den trin for trin. Din læge eller hans/hendes assistent vil instruere dig i at injicere dig

selv eller i at give en injektion til et barn. Forsøg ikke at injicere før du er sikker på, at du er klar over,

hvordan du skal tilberede injektionsvæsken og injicere.

Denne injektion må ikke blandes med anden medicin.

b.

Forberedelse til injektion

Vask hænderne grundigt.

Vælg en ren, godt belyst, plan arbejdsflade.

Dosisbakken skal indeholde nedenstående ting (hvis dette ikke er tilfældet, skal du ikke benytte

dosisbakken, men i stedet kontakte dit apotek). Brug kun de ting, der er angivet. Brug IKKE en

anden sprøjte.

1 Enbrel hætteglas

1 fyldt injektionssprøjte indeholdende klar, farveløs solvens (vand til injektionsvæsker)

1 kanyle

1 adapter

2 alkoholservietter

Kontroller udløbsdatoen på både glassets og sprøjtens mærkat. Du må ikke bruges efter den

angivne måned og år.

c.

Forberedelse af Enbrel dosis til injektion

Tag indholdet ud af bakken.

Fjern plastikhætten fra Enbrel-hætteglasset (se billede 1). Fjern IKKE den grå prop eller

aluminiumsringen rundt om hætteglassets top.

Billede 1

Brug en ny alkoholserviet til at rense den grå prop på Enbrel-hætteglasset. Efter rengøring må

du ikke berøre proppen med fingrene eller lade den berøre nogen anden overflade.

Stil hætteglasset lodret på en ren, plan overflade.

Fjern papirbagsiden fra adapteræsken.

Placer adapteren på toppen af Enbrel hætteglasset, mens den stadig er i plastikbeholderen, så

spidsen på adapteren er placeret midt i den markerede cirkel på toppen af hætteglassets prop (se

billede 2).

Hold hætteglasset fast på den plane overflade med den ene hånd. Med den anden hånd presses

FAST NED på adapterbeholderen, indtil det kan mærkes, at adapterspidsen trænger igennem

hætteglassets prop, og FØLES OG HØRES AT ADAPTERKRAVEN KLIKKER PÅ PLADS

(se billede 3). Pres IKKE adapteren skævt ned (se billede 4). Det er vigtigt, at adapterspidsen

trænger fuldstændigt igennem proppen på hætteglasset.

Billede 2

Billede 3

Billede 4

KORREKT

FORKERT

Hold hætteglasset i den ene hånd og fjern plastikbeholderen fra adapteren (se billede 5).

Billede 5

Fjern gummibeskyttelseshætten fra sprøjtens spids ved at brække den hvide hætte af langs

perforeringen. Dette gøres ved at holde på kraven af den hvide hætte samtidig med at man tager

fat om den hvide hætte med den anden hånd og bøjer den op og ned, indtil den brækker af (se

billede 6). Fjern IKKE den hvide krave, som stadig sidder på sprøjten.

Billede 6

Brug ikke sprøjten, hvis denne perforering allerede er brudt. Begynd igen med en anden

dosisbakke.

Hold på selve glasset på sprøjten (ikke den hvide krave) med den ene hånd og adapteren (ikke

hætteglasset) med den anden. Saml sprøjten og adapteren ved at sætte spidsen ind i åbningen og

dreje med uret, indtil den sidder helt fast (se billede 7).

Billede 7

d.

Tilsætning af solvens

Hold hætteglasset lodret på den plane overflade og skub stemplet MEGET LANGSOMT ind,

indtil al solvens er i hætteglasset. Det vil hjælpe med til at reducere dannelse af luftbobler (se

billede 8).

Når solvensen er tilsat til Enbrel, kan stemplet bevæge sig opad af sig selv. Dette skyldes

lufttryk og betyder ikke noget.

Billede 8

Mens sprøjten stadig sidder fast, bevæges hætteglasset med cirkelformede bevægelser et par

gange, således at pulveret opløses (se billede 9). Ryst IKKE hætteglasset. Vent indtil alt

pulveret er opløst (tager normalt under 10 min.). Opløsningen skal være klar og farveløs til bleg

gul eller lysebrun, uden klumper, flager eller partikler. Der kan stadig være hvidt skum i

hætteglasset– dette er normalt. Enbrel må IKKE benyttes, hvis pulveret i glasset ikke er opløst i

løbet af 10 minutter. Begynd igen med en anden dosisbakke.

Billede 9

e.

Optrækning af Enbrel injektionsvæsken fra hætteglasset

Mens sprøjten stadig sidder i hætteglasset og adapteren, holdes hætteglasset på hovedet i

øjenhøjde. Skub stemplet helt ind i sprøjten (se billede 10).

Billede 10

Træk så langsomt stemplet tilbage for at trække væsken ind i sprøjten (se billede 11). Til voksne

patienter trækkes al væsken ud. Til børn trækkes kun den mængde væske ud, som barnets læge

har anvist. Efter at have trukket Enbrel tilbage fra hætteglasset kan der være noget luft i

sprøjten. Det betyder ikke noget, da luften vil blive fjernet på et senere tidspunkt.

Billede 11

Hold hætteglasset på hovedet og skru sprøjten af adapteren ved at dreje den mod uret (se billede

12).

Billede 12

Stil den fyldte sprøjte på en ren, plan overflade. Pas på at spidsen ikke rører ved noget. Pas på

ikke at skubbe stemplet nedad.

(Bemærk: Når du er færdig med disse trin, kan der stadig være en lille smule væske i hætteglasset.

Dette er normalt).

f.

Placering af kanylen på sprøjten

Kanylen ligger i en plasikbeholder for at holde den steril.

For at åbne plastikbeholderen holdes den korte, brede ende i én hånd. Sæt den anden hånd på

den lange del af beholderen.

For at bryde forseglingen bøjes den længste ende ned og op, indtil den brækker (se billede 13).

Billede 13

Når forseglingen er brudt, fjernes den korte, brede ende af plastikbeholderen.

Kanylen bliver siddende i den lange del af pakningen.

Hold kanylen og beholderen i én hånd, tag sprøjten op og sæt sprøjtespidsen ind i

kanyleåbningen.

Sæt sprøjten fast til kanylen ved at dreje med uret, indtil den sidder fast (se billede 14).

Billede 14

Fjern kanylehætten ved at trække den lige af med et fast tag, og sørg for ikke at berøre kanylen,

og for at kanylen ikke berører nogen anden overflade (se billede 15). Vær omhyggelig med ikke

at bøje eller vride hætten, når den trækkes af, så nålen ikke bliver beskadiget.

Billede 15

Hold sprøjten lodret og fjern eventuelle luftbobler ved langsomt at støde til stemplet, indtil

luftboblerne er væk (se billede 16).

Billede 16

g.

Valg af injektionssted

De tre anbefalede injektionssteder for Enbrel omfatter: (1) foran midt på lårene; (2) maven,

undtagen i et område på 5 cm omkring navlen; og (3) bagsiden af overarmen (se billede 17).

Hvis du skal injicere dig selv, skal du ikke anvende bagsiden af overarmen.

Billede 17

Du skal vælge et nyt sted for hver ny injektion. Hver ny injektion skal gives mindst 3 cm fra et

tidligere anvendt sted. Du må ikke give en injektion på et område, hvor huden er øm, stødt, rød

eller hård. Undgå områder med ar eller strækmærker. (Det kan være en god ide at føre en

fortegnelse over tidligere injektioner).

Hvis du eller barnet har psoriasis, skal du ikke forsøge at injicere direkte ind i hudområder, der

er hævede, hårde, røde eller skællede (”psoriasis hudlæsioner”).

h.

Forberedelse af injektionssted og injektion af Enbrel injektionsvæsken

Tør området, hvor Enbrel skal injiceres, af med en alkoholserviet med cirkulære bevægelser.

RØR IKKE dette område igen før injektionen.

Når det rensede hudområde er tørt, klemmes det forsigtigt sammen med den ene hånd og holdes

fast. Med den anden hånd holdes sprøjten som en blyant.

Pres kanylen helt ind i huden med en hurtig, kort bevægelse i en vinkel mellem 45

og 90

billede 18). Efter erfaring med injektionerne vil du finde den vinkel, der er mest behagelig for

dig eller barnet. Vær forsigtig med ikke at presse nålen for langsomt eller med for stor kraft ind

i huden.

Billede 18

Når nålen er helt inde i huden, giv da slip på det sammenklemte hudområde. Med den frie hånd

holdes kanylen i nærheden af udgangspunktet for at stabilisere den. Pres så stemplet ind for at

injicere al injektionsvæsken med en langsom og jævn hastighed (se billede 19).

Billede 19

Når sprøjten er tom, skal du trække kanylen ud af huden og sørge for at holde den i den samme

vinkel, som da du førte den ind.

Pres et stykke vat over injektionsstedet i 10 sekunder. Der kan forekomme let blødning. Du må

IKKE gnubbe på injektionsstedet. Brug af bandage efter ønske.

i.

Bortskaffelse af udstyr

Sprøjten og kanylen må ALDRIG genbruges. Bortskaf kanyle og sprøjte som angivet af din

læge, sygeplejerske eller apotek.

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til en læge, sygeplejerske eller apotekspersonale,

som kender til Enbrel.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enbrel 25 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Enbrel 50 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Etanercept

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Din læge vil give dig et ’Patientkort’, som indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du

skal være opmærksom på før og under behandlingen med Enbrel.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Enbrel til dig eller dit barn. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme sygdomstegn, som du eller

barnet har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Sådan skal du tage Enbrel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel

1.

Virkning og anvendelse

Enbrel er et lægemiddel fremstillet af to proteiner, som findes naturligt hos mennesker. Det blokerer

aktiviteten af et andet protein i kroppen, som forårsager inflammation (betændelse). Enbrel virker ved at

reducere inflammationen i forbindelse med visse sygdomme.

Hos voksne (18 år eller derover) kan Enbrel anvendes til moderat til svær reumatoid artrit (leddegigt),

psoriasisartrit (psoriasisgigt), svær aksial spondylartrit, herunder ankyloserende spondylitis

(rygsøjlegigt), og moderat eller svær psoriasis. Enbrel bruges sædvanligvis, når andre gængse

behandlinger har været utilstrækkelige eller ikke er egnede til dig.

Enbrel anvendes oftest i kombination med methotrexat til behandling af reumatoid artrit. Det kan dog

også anvendes alene, hvis behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig for dig. Hvad enten Enbrel

anvendes alene eller i kombination med methotrexat, kan hastigheden, hvormed leddene beskadiges på

grund af reumatoid artrit nedsættes, og dermed forbedres din evne til at udføre daglige aktiviteter.

Hos patienter med psoriasisgigt med flere angrebne led kan Enbrel forbedre evnen til at udføre normale

daglige aktiviteter. Hos patienter med flere symmetriske, smertefulde eller opsvulmede led (f.eks. hænder,

håndled og fødder) kan Enbrel nedsætte hastigheden, hvormed leddenes struktur ødelægges på grund af

sygdommen.

Enbrel ordineres også til behandling af følgende sygdomme hos børn og unge:

til følgende typer af juvenil idiopatisk artrit (børnegigt), hvor behandling med methotrexat har

været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes:

Polyartrit (ledbetændelse i 5 eller flere led) (reumafaktor-positiv eller -negativ) og udvidet

oligoartrit (ledbetændelse i 2-4 led de første 6 måneder af sygdommen, men med senere

øgning til 5 eller flere led) hos patienter fra 2 år.

Psoriasisgigt hos patienter fra 12 år.

enthesitis-relateret artrit (gigt associeret med inflammation af sener og disses tilhæftningssteder)

hos patienter fra 12 år, når anden behandling har været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes.

Svær psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen, hvor virkningen af lysbehandling eller systemisk

behandling har været utilstrækkelig, eller du ikke har kunnet tåle det.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Tag ikke Enbrel:

hvis du eller dit barn, er allergiske over for etanercept eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Enbrel (angivet i afsnit 6). Hvis du eller barnet får allergiske reaktioner som for eksempel

trykken for brystet, hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel

og du skal straks kontakte lægen.

hvis du eller barnet har eller er i risiko for at udvikle en alvorlig blodinfektion kaldet sepsis

(blodforgiftning). Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

hvis du eller barnet lider af nogen form for infektion. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Enbrel.

Allergiske reaktioner: Hvis du eller barnet får allergiske reaktioner som f.eks. trykken for

brystet, hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel, og du skal

straks kontakte lægen.

Infektioner/operation: Hvis du eller barnet udvikler en ny infektion eller skal gennemgå en

større operation i den nærmeste fremtid, vil lægen muligvis ønske at overvåge behandlingen

med Enbrel.

Infektioner/sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

tilbagevendende infektioner, sukkersyge eller andre tilstande, hvor risikoen for infektion kan

være øget.

Infektioner/overvågning: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet for nylig har rejst uden for

Europa. Hvis du eller barnet udvikler symptomer på en infektion, f.eks. feber, forkølelse eller

hoste, skal du straks fortælle det til lægen. Lægen kan beslutte at fortsætte med at kontrollere,

om du eller barnet har infektioner, efter at du eller barnet er holdt op med at bruge Enbrel.

Tuberkulose: Der har været indberetninger om tuberkulose hos patienter i behandling med

Enbrel. Derfor vil lægen søge efter tegn eller symptomer på tuberkulose, inden behandlingen

med Enbrel påbegyndes. Undersøgelsen kan omfatte en grundig gennemgang af din eller

barnets helbredstilstand, røntgenbillede af brystkassen og en tuberkulinundersøgelse. Udførelsen

af disse prøver skal noteres i ’Patientkort’. Det er meget vigtigt, at du fortæller lægen, om du

eller barnet nogensinde har haft tuberkulose, eller været i nær kontakt med nogen, som har haft

tuberkulose. Hvis du skulle få symptomer på tuberkulose (som f.eks. vedvarende hoste, vægttab,

sløvhed, let feber) eller nogen anden infektion under eller efter behandlingen, skal du straks

fortælle det til lægen.

Hepatitis B: Fortæl Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har eller nogensinde har haft

hepatitis B (en type leverbetændelse). Lægen bør teste for tilstedeværelse af hepatitis B-

infektion, før du eller barnet påbegynder behandling med Enbrel. Behandling med Enbrel kan

medføre genopblussen af hepatitis B hos patienter, som tidligere har haft hepatitis B-infektion.

Hvis dette sker, skal du ophøre med at bruge Enbrel.

Hepatitis C: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har hepatitis C. Lægen kan ønske at

overvåge behandlingen med Enbrel, i tilfælde af at infektionen forværres.

Blodsygdomme: Søg omgående læge, hvis du eller barnet har nogen tegn eller symptomer som

f.eks. vedvarende feber, øm hals, blå mærker, blødning eller bleghed. Sådanne symptomer kan

pege på tilstedeværelsen af en livstruende blodsygdom, som kan kræve, at behandling med

Enbrel ophører.

Sygdomme i nervesystemet eller øjnene: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

dissemineret sklerose, betændelse i øjets nerver (optisk neuritis) eller betændelse i rygmarven

(transversel myelitis). Lægen vil afgøre, om behandling med Enbrel er hensigtsmæssig.

Hjerteinsufficiens (hjertesvigt): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

hjerteinsufficiens, da Enbrel i så fald skal bruges med forsigtighed.

Kræft: Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft kræft i lymfesystemet (lymfom) eller

andre former for kræft.

Patienter med alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i lang tid, kan have større

risiko end gennemsnittet for at udvikle kræft i lymfesystemet.

Børn og voksne, som får Enbrel, kan have øget risiko for at udvikle kræft i lymfesystemet eller

andre former for kræft.

Nogle børne- og teenage-patienter, som har fået Enbrel eller anden medicin, der virker på

samme måde som Enbrel, har udviklet kræft, inkl. sjældne former for kræft, som nogle gange

har medført død.

Nogle patienter i behandling med Enbrel har udviklet hudkræft. Fortæl det til lægen, hvis din

eller barnets hud på nogen måde ændrer udseende, eller der kommer udvækster.

Skoldkopper: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet bliver udsat for skoldkopper under

behandlingen med Enbrel. Lægen vil afgøre, om forebyggende behandling mod skoldkopper er

hensigtsmæssig.

Latex: Nålehætten er lavet af latex (tørt naturgummi). Kontakt din læge før brug af Enbrel, hvis

nålehætten skal håndteres af, eller Enbrel indgives til, en person med kendt eller mulig

overfølsomhed (allergi) over for latex.

Alkoholmisbrug: Enbrel må ikke bruges til behandling af leverbetændelse (hepatitis) i

forbindelse med alkoholmisbrug. Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har eller har haft et

alkoholmisbrug.

Wegeners granulomatose: Enbrel anbefales ikke til behandling af Wegeners granulomatose,

som er en sjælden betændelsessygdom. Hvis du eller dit barn lider af Wegeners granulomatose,

skal du tale med din læge.

Medicin mod sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har diabetes

eller tager medicin til behandling af diabetes. Lægen kan beslutte, at du eller barnet skal have en

mindre dosis medicin mod sukkersyge, mens du eller barnet får Enbrel.

Børn og teenagere

Vaccinationer: Hvis det er muligt, skal børn være ajour med alle vaccinationer, før du får

Enbrel. Nogle vacciner, som for eksempel oral poliovaccine, må ikke gives, mens man får

Enbrel. Spørg din læge, inden du eller barnet får nogen vacciner.

Betændelse i tarmsystemet (inflammatorisk tarmsygdom): Der har været rapporter om

betændelse i tarmsystemet hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA) (børnegigt), som

behandles med Enbrel. Fortæl lægen, hvis barnet får mavekramper eller mavesmerter, diarré,

vægttab eller blod i afføringen.

Enbrel må normalt ikke bruges til behandling af polyartrit eller udvidet oligoartrit hos børn under 2 år,

til behandling af børn med enthesitis-relateret artrit eller psoriatisartrit under 12 år, eller til behandling

af psoriasis hos børn under 6 år.

Brug af anden medicin sammen med Enbrel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller barnet bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig (herunder anakinra, abatacept eller sulfasalazin). Det gælder også medicin, som

ikke er købt på recept. Du eller barnet bør ikke bruge Enbrel sammen med medicin, som indeholder de

aktive stoffer anakinra eller abatacept.

Graviditet og amning

Enbrel bør kun anvendes under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt. Kontakt din læge, hvis du

bliver gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Hvis du har taget Enbrel under graviditeten, kan dit spædbarn have en øget risiko for at få en infektion.

Desuden viste et studie, at barnet hyppigere havde medfødte misdannelser, når kvinden havde taget

Enbrel under graviditeten, sammenlignet med kvinder, der ikke havde taget Enbrel eller andre

tilsvarende lægemidler (TNF-antagonister) under graviditet. Det var ikke en bestemt type af medfødte

misdannelser, der blev indberettet. Et andet studie fandt ingen øget risiko for fødselsdefekter, hvis

moderen havde taget Enbrel under graviditeten. Din læge vil hjælpe dig med at afgøre, om fordelene

ved behandlingen opvejer den mulige risiko for dit barn. Det er vigtigt, at du fortæller læger og andre

sundhedspersoner, at du har taget Enbrel under graviditeten, inden dit spædbarn vaccineres (for mere

information, se afsnit 2 ”Vaccinationer”).

Kvinder i Enbrel-behandling må ikke amme, da Enbrel passerer over i mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Anvendelse af Enbrel forventes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Enbrel

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Hvis du føler, at virkningen af Enbrel er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller

apotek.

Den fyldte injektionssprøjte findes i doseringsstyrkerne 25 mg og 50 mg.

Dosering til voksne patienter (18 år og derover)

Reumatoid artrit (leddegigt), psoriasisartrit (psoriasisgigt) og aksial spondylartrit, herunder ankyloserende

spondylitis (rygsøjlegigt):

Den almindelige dosis er 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om ugen givet som en injektion

under huden. Lægen kan dog beslutte en anden hyppighed for injicering af Enbrel.

Plaque psoriasis:

Den almindelige dosis er 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om ugen. Alternativt kan 50 mg

indgives to gange om ugen i op til 12 uger efterfulgt af 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om

ugen.

Lægen vil afgøre, hvor længe du skal tage Enbrel, og om gentagende behandling er nødvendig, afhængig

af hvordan du reagerer på behandlingen. Hvis der ikke er nogen effekt af Enbrel-behandlingen efter 12

uger, fortæller lægen dig måske, at behandlingen skal stoppes.

Dosering til børn og teenagere

Den dosis og doseringshyppighed, der er passende til barnet eller den unge, vil variere afhængigt af

barnets vægt og sygdom. Lægen vil beregne den rette dosis for barnet og ordinere en passende styrke af

Enbrel (10 mg, 25 mg eller 50 mg).

Til polyartrit eller udvidet oligoartrit hos patienter fra 2-års-alderen, og til enthesitis-relateret artrit

eller psoriasisgigt hos patienter fra 12 års alderen er den sædvanlige dosis 0,4 mg Enbrel per kg

kropsvægt (op til højst 25 mg per dosis) to gange om ugen, eller 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op

til højst 50 mg per dosis) en gang om ugen.

Til psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen er den sædvanlige dosis 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op til

højst 50 mg per dosis) en gang om ugen. Hvis Enbrel ikke har nogen virkning på barnets tilstand efter 12

uger, kan lægen fortælle dig, at behandlingen stoppes.

Lægen vil give dig nøjagtige anvisninger i klargøring og afmåling af den rette dosis.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Enbrel indgives som en injektion under huden (subkutan injektion).

Enbrel kan anvendes med eller uden mad og drikke.

Detaljeret vejledning om injektion af Enbrel findes i afsnit 7, ”Vejledning til indgivelse af Enbrel”.

Bland ikke Enbrel opløsningen med andre lægemidler.

For at hjælpe dig med at huske hvilke ugedage Enbrel skal tages, kan det være en hjælp at skrive det i en

kalender.

Hvis du har taget for meget Enbrel:

Hvis du har anvendt mere Enbrel, end du bør (enten ved at injicere for meget en enkelt gang eller ved at

anvende det for ofte), bør du straks tale med lægen eller apoteket. Medbring altid medicinæsken også selv

om den er tom.

Hvis du har glemt at injicere Enbrel:

Hvis du glemmer en injektion, skal du injicere, så snart du kommer i tanke om det, medmindre at den

næste planlagte dosis er den følgende dag. I det tilfælde skal du springe den glemte dosis over. Fortsæt

dernæst med at injicere din medicin på de sædvanlige dage. Hvis du ikke husker det før den dag, du skal

tage den næste dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme dag) som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Enbrel:

Symptomerne kan vende tilbage, hvis behandlingen stopper.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Hvis en eller flere af følgende reaktioner optræder, må du ikke injicere mere Enbrel. Fortæl det straks

til lægen eller tag på skadesstuen på det nærmeste hospital.

Besvær med at synke eller trække vejret

Opsvulmen af ansigt, hals, hænder eller fødder

Følelse af nervøsitet eller angst, bankende fornemmelser eller pludselig rødmen i huden og/eller

en følelse af varme

Kraftigt udslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør).

Alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Hvilken som helst af ovennævnte symptomer kan dog tyde

på en allergisk reaktion over for Enbrel, og du skal derfor søge øjeblikkelig lægehjælp.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du eller dit barn får en eller flere af følgende bivirkninger, kan du eller barnet have brug for

omgående lægehjælp.

Tegn på alvorlig infektion, som f.eks. høj feber evt. ledsaget af hoste, stakåndethed,

kuldegysninger, slaphed eller et varmt, rødt, ømt, smertende område på hud eller led.

Tegn på blodsygdom, som f.eks. blødning, blå mærker eller bleghed.

Tegn på nervesygdom, som f.eks. følelsesløshed eller snurren, synsforstyrrelser, øjensmerte

eller pludselig svaghed i en arm eller ben.

Tegn på hjerteinsufficiens eller forværring af hjerteinsufficiens, som f.eks. træthed eller

stakåndethed ved aktivitet, opsvulmen af anklerne, en følelse af oppustethed i nakken eller

maven, stakåndethed eller hosten om natten, blåligfarvning af neglene eller rundt om læberne.

Tegn på kræft. Kræft kan påvirke hele kroppen, herunder hud og blod, og mulige tegn på kræft

afhænger af typen og lokalisering i kroppen. Disse symptomer kan være vægttab, feber,

hævelser (med eller uden smerte), vedvarende hoste, knuder eller udvækster på huden.

Tegn på autoimmune reaktioner (hvor der dannes antistoffer, der kan skade normalt væv),

som f.eks. smerter, kløe, svaghed og unormal vejrtræking, tankegang, følesans eller syn.

Tegn på lupus eller lupuslignende syndrom, herunder vægtændringer, vedvarende udslæt, feber

led- eller muskelsmerter, eller træthed.

Tegn på betændelse i blodkarrene, herunder smerter, feber, rødme eller varme i huden eller

kløe.

Dette er sjældne eller usædvanlige bivirkninger, men det er alvorlige tilstande (hvoraf nogle i sjældne

tilfælde kan være dødelige). Hvis disse tegn forekommer, skal du omgående fortælle det til lægen eller

tage på skadestuen på det nærmeste hospital.

Nedenstående bivirkninger for Enbrel er inddelt i grupper efter faldende frekvens.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Infektioner (herunder forkølelse, bihulebetændelse, bronkitis, urinvejsinfektioner og

hudinfektioner). Reaktioner på injektionsstedet (herunder blødning, blå mærker, rødme, kløe,

smerte og opsvulmen). Reaktioner på injektionsstedet (optræder ikke så ofte efter den første

måneds behandling). Nogle patienter har haft en reaktion på et injektionsted, som havde været

brugt før.

Almindelig: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

Allergiske reaktioner, feber, udslæt, kløe, antistoffer mod normalt væv (autoantistofdannelse).

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

Alvorlige infektioner (herunder lungebetændelse, dybe hudinfektioner, ledinfektioner,

blodinfektion og infektioner andre steder), forværring af hjerteinsufficiens (hjertesvigt), lavt

antal røde blodceller, lavt antal hvide blodceller, lavt antal neutrofiler (en type hvide

blodceller), lavt antal blodplader, hudkræft (ikke melanom), lokal opsvulmen af huden

(angioødem), nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør), betændelse i øjet,

psoriasis (nyopstået eller forværret), inflammation (betændelsesagtig tilstand) i blodkarrene,

hvilket kan påvirke flere organer, forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver (hos patienter, der

også får behandling med methotrexat, er hyppigheden af forhøjede tal for leverfunktion i

blodprøver almindelig), mavekramper eller mavesmerter, diarré, vægttab eller blod i afføringen

(tegn på tarmproblemer).

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner (herunder alvorlig lokal opsvulmen af huden og hiven efter

vejret), lymfom (en form for blodkræft), leukæmi (en kræftform, der påvirker blod og

knoglemarv), melanom (en form for hudkræft), kombineret lavt antal blodplader, røde og hvide

blodceller, sygdomme i nervesystemet (med alvorlig muskelsvaghed og tegn og symptomer

svarende til dissemineret sklerose eller betændelse i øjets nerver eller nerver i rygmarven),

tuberkulose, nyopstået hjertesvigt, kramper, lupus eller lupuslignende syndrom (symptomerne

kan omfatte vedvarende udslæt, feber, ledsmerte og træthed), hududslæt som kan føre til

alvorlig blæredannelse og afskalning af huden, lichenoide reaktioner (kløende, rødligt-lilla

hududslæt og/eller trådlignende gråhvide linjer på slimhinderne), leverbetændelse, der udløses

af kroppens immunsystem (autoimmun hepatitis; hos patienter der samtidig får behandling med

metotrexat er hyppigheden’ ikke almindelig’), lidelse i immunsystemet, som kan påvirke lunger,

hud og lymfekirtler (sarkoidose), inflammation eller ardannelse i lungerne (hos patienter som

også behandles med metotrexat, er hyppigheden af inflammation eller ardannelse i lungerne

’ikke almindelig’.

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

Knoglemarvens manglende evne til at danne vigtige blodceller.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra forhåndenværende data):

En form for hudkræft (Merkelcellekarcinom). Overaktivering af de hvide blodlegemer i

forbindelse med inflammation (makrofag-aktiverings-syndrom); genopblussen af hepatitis B (en

type leverbetændelse), forværring af en tilstand kaldet dermatomyositis (viser sig ved svaghed

og inflammation (en betændelseslignende reaktion) i musklerne og hududslæt).

Bivirkninger hos børn og teenagere

Bivirkninger hos børn og teenagere svarer til dem, der er beskrevet ovenfor.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og den fyldte injektionssprøjte

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Når sprøjten er taget ud af køleskabet, skal du vente ca. 15-30 minutter på at Enbrel-

injektionsvæsken i sprøjten opnår stuetemperatur. Må ikke opvarmes på nogen anden måde.

Herefter anbefales umiddelbar brug.

Enbrel kan opbevares uden for køleskab ved temperaturer op til højst 25 °C i en enkelt periode på op

til 4 uger, hvorefter det ikke må nedkøles igen. Enbrel skal kasseres, hvis det ikke er brugt inden for 4

uger efter, at det er taget ud af køleskabet. Det anbefales, at du noterer den dato, hvor Enbrel tages ud

af køleskabet, og den dato, hvor Enbrel skal kasseres (højst 4 uger efter, at det er taget ud af

køleskabet).

Kontroller injektionsvæsken i sprøjten. Injektionsvæsken skal være klar eller svagt opaliserende,

farveløs til svagt gul eller lysebrun og kan indeholde små, hvide eller næsten gennemsigtige

proteinpartikler. Dette udseende er normalt for Enbrel. Opløsningen må ikke bruges, hvis den er

misfarvet eller uklar, eller hvis den indeholder andre partikler end dem, der er beskrevet ovenfor. Hvis

du er bekymret over opløsningens udseende, skal du kontakte dit apotek for assistance.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enbrel indeholder:

Enbrel 25 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Aktivt stof: etanercept. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 0,5 ml injektionsvæske, der rummer 25

mg etanercept.

Enbrel 50 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Aktivt stof: etanercept. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 1,0 ml injektionsvæske, der rummer

50 mg etanercept.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, natriumchlorid, L-Argininhydrochlorid,

natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdihydrat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Enbrel 25 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Enbrel leveres som en fyldt injektionssprøjte, der indeholder en klar, farveløs til svagt gul eller

lysebrun opløsning til injektion. Hver pakke indeholder 4, 8, 12 eller 24 fyldte injektionssprøjter og 4,

8, 12 eller 24 alkoholservietter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Enbrel 50 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Enbrel leveres som en fyldt injektionssprøjte, der indeholder en klar, farveløs til svagt gul eller

lysebrun opløsning til injektion. Hver pakke indeholder 2, 4 eller 12 fyldte injektionssprøjter og 2, 4

eller 12 alkoholservietter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen :

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller:

Wyeth Pharmaceuticals

New Lane

Havant

Hampshire, PO9 2NG

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12,

2870 Puurs

Belgien

Storbritannien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Enbrel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)



: +357 22 817690

Česká Republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Télf: +34 91 490 99 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: (+351) 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica

za svetovanje s področja farmacevtske

dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel. +371 67035775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7.

Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel

Dette afsnit er inddelt i følgende underafsnit:

Indledning

Trin 1:

Forberedelse til injektion

Trin 2:

Valg af injektionssted

Trin 3:

Injektion af Enbrel injektionsvæsken

Trin 4:

Bortskaffelse af udstyr

Indledning

Nedenstående vejledning forklarer, hvordan man skal tilberede og injicerer Enbrel. Læs vejledningen

grundigt, og følg den trin for trin. Din læge eller hans/hendes assistent vil instruere injektionsteknik

hos dig selv eller injektion af et barn. Forsøg ikke at injicere før du er sikker på, at du er klar over,

hvordan du skal tilberede injektionsvæsken og injicere.

Enbrel injektionsvæsken må ikke blandes med anden medicin.

Trin 1: Forberedelse til injektion

Vælg en ren, godt belyst, plan arbejdsflade.

Tag Enbrelæsken med de fyldte injektionssprøjter ud af køleskabet, og placer den på en plan

arbejdsflade. Start ved et af de øverste hjørner og træk papiret væk fra toppen og siderne af

bakken. Tag en fyldt injektionssprøjte og en alkoholserviet og anbring dem på arbejdsfladen.

Den fyldte injektionssprøjte med Enbrel må ikke rystes. Fold papiret tilbage over bakken og stil

æsken med de resterende fyldte injektionssprøjter tilbage i køleskabet. Se venligst afsnit 5

vedrørende opbevaring af Enbrel. Kontakt din læge, sygeplejerske eller apoteket for yderligere

instruktioner hvis du har nogen spørgsmål om opbevaring.

Du skal lade Enbrel injektionsvæsken i sprøjten opnå stuetemperatur ved at lade sprøjten

henstå i 15 til 30 minutter. FJERN IKKE nålehætten mens det opnår stuetemperatur. Det kan

gøre injektionen mere behageligt for dig, hvis du lader injektionsvæsken opnå stuetemperatur.

Enbrel må ikke opvarmes på nogen anden måde (må for eksempel ikke opvarmes i

mikrobølgeovn eller i varmt vand).

Klargør det øvrige udstyr. Det er en alkoholserviet fra Enbrel-æsken eller et stykke gaze.

Vask dine hænder med sæbe og varmt vand.

Kontroller injektionsvæsken i sprøjten. Injektionsvæsken skal være klar eller svagt opaliserende,

farveløs til svagt gul eller lysebrun og kan indeholde små, hvide eller næsten gennemsigtige

proteinpartikler. Dette udseende er normalt for Enbrel. Opløsningen må ikke bruges, hvis den er

misfarvet eller uklar, eller hvis den indeholder andre partikler end dem, der er beskrevet

ovenfor. Hvis du er bekymret over opløsningens udseende, skal du kontakte dit apotek for

assistance.

Trin 2: Valg af injektionssted

De tre anbefalede injektionssteder for Enbrel fyldt injektionssprøjte omfatter: (1) foran midt på

lårene; (2) maven, undtagen i et område på 5 cm omkring navlen; og (3) bagsiden af overarmen

(se billede 1). Hvis du skal injicere dig selv, skal du ikke anvende bagsiden af overarmen.

Billede 1

Du skal vælge et nyt sted for hver ny injektion. Hver ny injektion skal gives mindst 3 cm fra et

tidligere anvendt sted. Du må ikke give en injektion på et område, hvor huden er øm, stødt, rød

eller hård. Undgå områder med ar eller strækmærker. (Det kan være en god ide at føre en

fortegnelse over tidligere injektioner).

Hvis du eller dit barn har psoriasis, skal du ikke forsøge at injicere direkte ind i hudområder, der

er hævede, hårde, røde eller skællede (”psoriasis hudlæsioner”).

Trin 3: Injektion af Enbrel injektionsvæsken

Tør området, hvor Enbrel skal injiceres, af med en alkoholserviet med cirkulære bevægelser.

RØR IKKE dette område igen før injektionen.

Tag den fyldte injektionssprøjte fra den plane arbejdsflade. Fjern nålehætten ved at trække den

bestemt og lige af kanylen (se billede 2). For at undgå at kanylen bliver beskadiget, vær

forsigtig med ikke at bøje eller vride hætten under aftagningen.

Når du trækker nålehætten af, kan der være en væskedråbe for enden af nålen; det er normalt. Rør ikke

nålen og undgå at nålen rører nogen overflader. Rør eller stød ikke stemplet. Det kan få væsken til at

løbe ud.

Billede 2

Når det rensede hudområde er tørt, klemmes det forsigtigt sammen med den ene hånd og holdes

fast. Med den anden hånd holdes sprøjten som en blyant.

Pres kanylen helt ind i huden med en hurtig, kort bevægelse i en vinkel mellem 45

og 90

billede 3). Efter erfaring med injektionerne, vil du finde den vinkel, der er mest behagelig for

dig eller barnet. Vær forsigtig med ikke at presse nålen for langsomt eller med for stor kraft ind

i huden.

Billede 3

Når nålen er helt inde i huden, giv da slip på det sammenklemte hudområde. Med den frie hånd

holdes kanylen i nærheden af udgangspunktet for at stabilisere den. Pres så stemplet ind for at

injicere al injektionsvæsken med en langsom og jævn hastighed (se billede 4).

Billede 4

Træk nålen ud af huden, når sprøjten er tom. Vær opmærksom på at holde nålen i samme vinkel,

som da den blev stukket ind. Der kan være en smule blødning på injektionsstedet. Du kan trykke

et stykke vat eller gaze på injektionsstedet i 10 sekunder. Gnub ikke på injektionsstedet. Hvis

det er nødvendigt, kan du dække injektionsstedet med en bandage.

Trin 4: Bortskaffelse af udstyr

a.

De fyldte injektionssprøjter er kun til engangsbrug. Sprøjten og kanylen må ALDRIG

genbruges. Sæt ALDRIG hætten tilbage på kanylen. Bortskaf kanyle og sprøjte som angivet af

din læge, sygeplejerske eller apotek.

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til en læge, sygeplejerske eller apotekspersonale,

som kender til Enbrel.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enbrel 25 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Etanercept

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Din læge vil give dig et ’Patientkort’, som indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal

være opmærksom på, før og under behandlingen med Enbrel.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Enbrel til dig eller dit barn. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du eller barnet har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Sådan skal du tage Enbrel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brug af MYCLIC fyldt pen til at injicere Enbrel

1.

Virkning og anvendelse

Enbrel er et lægemiddel fremstillet af to proteiner, som findes naturligt hos mennesker. Det blokerer

aktiviteten af et andet protein i kroppen, som forårsager inflammation (betændelse). Enbrel virker ved at

reducere inflammationen i forbindelse med visse sygdomme.

Hos voksne (18 år eller derover) kan Enbrel anvendes til moderat til svær reumatoid artrit (leddegigt),

psoriasisartrit (psoriasisgigt), svær aksial spondylartrit, herunder ankyloserende spondylitis

(rygsøjlegigt), og moderat eller svær psoriasis. Enbrel bruges sædvanligvis, når andre gængse

behandlinger har været utilstrækkelige eller ikke er egnede til dig.

Enbrel anvendes oftest i kombination med methotrexat til behandling af reumatoid artrit. Det kan dog

også anvendes alene, hvis behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig for dig. Hvad enten Enbrel

anvendes alene eller i kombination med methotrexat, kan hastigheden, hvormed leddene beskadiges på

grund af reumatoid artrit nedsættes, og dermed forbedres din evne til at udføre daglige aktiviteter.

Hos patienter med psoriasisgigt med flere angrebne led kan Enbrel forbedre evnen til at udføre normale

daglige aktiviteter. Hos patienter med flere symmetriske, smertefulde eller opsvulmede led (f.eks. hænder,

håndled og fødder) kan Enbrel nedsætte hastigheden, hvormed leddenes struktur ødelægges på grund af

sygdommen.

Enbrel ordineres også til behandling af følgende sygdomme hos børn og unge:

til følgende typer af juvenil idiopatisk artrit (børnegigt), hvor behandling med methotrexat har

været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes:

Polyartrit (ledbetændelse i 5 eller flere led) (reumafaktor-positiv eller -negativ) og udvidet

oligoartrit (ledbetændelse i 2-4 led de første 6 måneder af sygdommen, men med senere

øgning til 5 eller flere led) hos patienter fra 2 år.

Psoriasisgigt hos patienter fra 12 år.

enthesitis-relateret artrit (gigt associeret med inflammation af sener og disses tilhæftningssteder)

hos patienter fra 12 år, når anden behandling har været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes.

Svær psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen, hvor virkningen af lysbehandling eller systemisk

behandling har været utilstrækkelig, eller du ikke har kunnet tåle det.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Tag ikke Enbrel:

hvis du eller dit barn, er allergiske over for etanercept eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Enbrel (angivet i afsnit 6). Hvis du eller barnet får allergiske reaktioner som for eksempel

trykken for brystet, hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel

og du skal straks kontakte lægen.

hvis du eller barnet har eller er i risiko for at udvikle en alvorlig blodinfektion kaldet sepsis

(blodforgiftning). Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

hvis du eller barnet lider af nogen form for infektion. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Enbrel.

Allergiske reaktioner: Hvis du eller barnet får allergiske reaktioner som f.eks. trykken for

brystet, hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel, og du skal

straks kontakte lægen.

Infektioner/operation: Hvis du eller barnet udvikler en ny infektion eller skal gennemgå en

større operation i den nærmeste fremtid, vil lægen muligvis ønske at overvåge behandlingen

med Enbrel.

Infektioner/sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

tilbagevendende infektioner, sukkersyge eller andre tilstande, hvor risikoen for infektion kan

være øget.

Infektioner/overvågning: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet for nylig har rejst uden for

Europa. Hvis du eller barnet udvikler symptomer på en infektion, f.eks. feber, forkølelse eller

hoste, skal du straks fortælle det til lægen. Lægen kan beslutte at fortsætte med at kontrollere,

om du eller barnet har infektioner, efter at du eller barnet er holdt op med at bruge Enbrel.

Tuberkulose: Der har været indberetninger om tuberkulose hos patienter i behandling med

Enbrel. Derfor vil lægen søge efter tegn eller symptomer på tuberkulose, inden behandlingen

med Enbrel påbegyndes. Undersøgelsen kan omfatte en grundig gennemgang af din eller

barnets helbredstilstand, røntgenbillede af brystkassen og en tuberkulinundersøgelse. Udførelsen

af disse prøver skal noteres i ’Patientkort’. Det er meget vigtigt, at du fortæller lægen, om du

eller barnet nogensinde har haft tuberkulose, eller været i nær kontakt med nogen, som har haft

tuberkulose. Hvis du skulle få symptomer på tuberkulose (som f.eks. vedvarende hoste, vægttab,

sløvhed, let feber) eller nogen anden infektion under eller efter behandlingen, skal du straks

fortælle det til lægen.

Hepatitis B: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har eller nogensinde har haft hepatitis B

(en type leverbetændelse). Lægen bør teste for tilstedeværelse af hepatitis B-infektion, før du

eller barnet påbegynder behandling med Enbrel. Behandling med Enbrel kan medføre

genopblussen af hepatitis B hos patienter, som tidligere har haft hepatitis B-infektion. Hvis dette

sker, skal du ophøre med at bruge Enbrel.

Hepatitis C: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har hepatitis C. Lægen kan ønske at

overvåge behandlingen med Enbrel, i tilfælde af at infektionen forværres.

Blodsygdomme: Søg omgående læge, hvis du eller barnet har nogen tegn eller symptomer som

f.eks. vedvarende feber, øm hals, blå mærker, blødning eller bleghed. Sådanne symptomer kan

pege på tilstedeværelsen af en livstruende blodsygdom, som kan kræve, at behandling med

Enbrel ophører.

Sygdomme i nervesystemet eller øjnene: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

dissemineret sklerose, betændelse i øjets nerver (optisk neuritis) eller betændelse i rygmarven

(transversel myelitis). Lægen vil afgøre, om behandling med Enbrel er hensigtsmæssig.

Hjerteinsufficiens (hjertesvigt): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

hjerteinsufficiens, da Enbrel i så fald skal bruges med forsigtighed.

Kræft: Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft kræft i lymfesystemet (lymfom) eller

andre former for kræft.

Patienter med alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i lang tid, kan have større

risiko end gennemsnittet for at udvikle kræft i lymfesystemet.

Børn og voksne, som får Enbrel, kan have øget risiko for at udvikle kræft i lymfesystemet eller

andre former for kræft.

Nogle børne- og teenage-patienter, som har fået Enbrel eller anden medicin, der virker på

samme måde som Enbrel, har udviklet kræft, inkl. sjældne former for kræft, som nogle gange

har medført død.

Nogle patienter i behandling med Enbrel har udviklet hudkræft. Fortæl det til lægen, hvis din

eller barnets hud på nogen måde ændrer udseende, eller der kommer udvækster.

Skoldkopper: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet bliver udsat for skoldkopper under

behandlingen med Enbrel. Lægen vil afgøre, om forebyggende behandling mod skoldkopper er

hensigtsmæssig.

Latex: Nålehætten er lavet af latex (tørt naturgummi). Kontakt din læge før brug af Enbrel, hvis

nålehætten skal håndteres af, eller Enbrel indgives til, en person med kendt eller mulig

overfølsomhed (allergi) over for latex.

Alkoholmisbrug: Enbrel må ikke bruges til behandling af leverbetændelse (hepatitis) i

forbindelse med alkoholmisbrug. Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har eller har haft et

alkoholmisbrug.

Wegeners granulomatose: Enbrel anbefales ikke til behandling af Wegeners granulomatose,

som er en sjælden betændelsessygdom. Hvis du eller dit barn lider af Wegeners granulomatose,

skal du tale med din læge.

Medicin mod sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har diabetes

eller tager medicin til behandling af diabetes. Lægen kan beslutte, at du eller barnet skal have en

mindre dosis medicin mod sukkersyge, mens du eller barnet får Enbrel.

Børn og teenagere

Vaccinationer: Hvis det er muligt, skal børn være ajour med alle vaccinationer, før du får

Enbrel. Nogle vacciner, som for eksempel oral poliovaccine, må ikke gives, mens man får

Enbrel. Spørg din læge, inden du eller barnet får nogen vacciner.

Betændelse i tarmsystemet (inflammatorisk tarmsygdom): Der har været rapporter om

betændelse i tarmsystemet hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA) (børnegigt), som

behandles med Enbrel. Fortæl lægen, hvis barnet får mavekramper eller mavesmerter, diarré,

vægttab eller blod i afføringen.

Enbrel må normalt ikke bruges til behandling af polyartrit eller udvidet oligoartrit hos børn under 2 år,

til behandling af børn med enthesitis-relateret artrit eller psoriatisartrit under 12 år, eller til behandling

af psoriasis hos børn under 6 år.

Brug af anden medicin sammen med Enbrel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller barnet bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig (herunder anakinra, abatacept eller sulfasalazin). Det gælder også medicin, som

ikke er købt på recept. Du eller barnet bør ikke bruge Enbrel sammen med medicin, som indeholder de

aktive stoffer anakinra eller abatacept.

Graviditet og amning

Enbrel bør kun anvendes under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt. Kontakt din læge, hvis du

bliver gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Hvis du har taget Enbrel under graviditeten, kan dit spædbarn have en øget risiko for at få en infektion.

Desuden viste et studie, at barnet hyppigere havde medfødte misdannelser, når kvinden havde taget

Enbrel under graviditeten, sammenlignet med kvinder, der ikke havde taget Enbrel eller andre

tilsvarende lægemidler (TNF-antagonister) under graviditet. Det var ikke en bestemt type af medfødte

misdannelser, der blev indberettet. Et andet studie fandt ingen øget risiko for fødselsdefekter, hvis

moderen havde taget Enbrel under graviditeten. Din læge vil hjælpe dig med at afgøre, om fordelene

ved behandlingen opvejer den mulige risiko for dit barn. Det er vigtigt, at du fortæller læger og andre

sundhedspersoner, at du har taget Enbrel under graviditeten, inden dit spædbarn vaccineres (for mere

information, se afsnit 2 ”Vaccinationer”).

Kvinder i Enbrel-behandling må ikke amme, da Enbrel passerer over i mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Anvendelse af Enbrel forventes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Enbrel

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spør lægen eller på

apoteket.

Hvis du føler, at virkningen af Enbrel er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller

apotek.

Du har fået en recept på Enbrel i styrken 25 mg. Der findes en styrke på 50 mg Enbrel til doser på

50 mg.

Reumatoid artrit (leddegigt), psoriasisartrit (psoriasisgigt) og aksial spondylartrit, herunder ankyloserende

spondylitis (rygsøjlegigt):

Den almindelige dosis er 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om ugen givet som en injektion

under huden. Lægen kan dog beslutte en anden hyppighed for injicering af Enbrel.

Plaque psoriasis:

Den almindelige dosis er 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om ugen. Alternativt kan 50 mg

indgives to gange om ugen i op til 12 uger efterfulgt af 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om

ugen.

Lægen vil afgøre, hvor længe du skal tage Enbrel, og om gentagende behandling er nødvendig, afhængig

af hvordan du reagerer på behandlingen. Hvis der ikke er nogen effekt af Enbrel-behandlingen efter 12

uger, fortæller lægen dig måske, at behandlingen skal stoppes.

Dosering til børn og teenagere

Den dosis og doseringshyppighed, der er passende til barnet eller den unge, vil variere afhængigt af

barnets vægt og sygdom. Lægen vil beregne den rette dosis for barnet og ordinere en passende styrke af

Enbrel (10 mg, 25 mg eller 50 mg).

Til polyartrit eller udvidet oligoartrit hos patienter fra 2-års-alderen, og til enthesitis-relateret artrit

eller psoriasisgigt hos patienter fra 12 års alderen er den sædvanlige dosis 0,4 mg Enbrel per kg

kropsvægt (op til højst 25 mg per dosis) to gange om ugen, eller 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op

til højst 50 mg per dosis) en gang om ugen.

Til psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen er den sædvanlige dosis 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op til

højst 50 mg per dosis) en gang om ugen. Hvis Enbrel ikke har nogen virkning på barnets tilstand efter 12

uger, kan lægen fortælle dig, at behandlingen stoppes.

Lægen vil give dig nøjagtige anvisninger i klargøring og afmåling af den rette dosis.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Enbrel indgives som en injektion under huden (subkutan injektion).

Enbrel kan anvendes med eller uden mad og drikke.

Detaljeret vejledning om injektion af Enbrel findes i afsnit 7, ”Brug af MYCLIC fyldt pen til at

injicere Enbrel”. Bland ikke Enbrel opløsningen med andre lægemidler.

For at hjælpe dig med at huske hvilke ugedage Enbrel skal tages, kan det være en hjælp at skrive det i en

kalender.

Hvis du har taget for meget Enbrel:

Hvis du har anvendt mere Enbrel, end du bør (enten ved at injicere for meget en enkelt gang eller ved at

anvende det for ofte), bør du straks tale med lægen eller apoteket. Medbring altid medicinæsken også selv

om den er tom.

Hvis du har glemt at injicere Enbrel:

Hvis du glemmer en injektion, skal du injicere, så snart du kommer i tanke om det, medmindre at den

næste planlagte dosis er den følgende dag. I det tilfælde skal du springe den glemte dosis over. Fortsæt

dernæst med at injicere din medicin på de sædvanlige dage. Hvis du ikke husker det før den dag, du skal

tage den næste dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme dag) som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Enbrel:

Symptomerne kan vende tilbage, hvis behandlingen stopper.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Hvis en eller flere af følgende reaktioner optræder, må du ikke injicere mere Enbrel. Fortæl det straks

til lægen eller tag på skadesstuen på det nærmeste hospital.

Besvær med at synke eller trække vejret.

Opsvulmen af ansigt, hals, hænder eller fødder.

Følelse af nervøsitet eller angst, bankende fornemmelser eller pludselig rødmen i huden og/eller

en følelse af varme.

Kraftigt udslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør).

Alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Hvilken som helst af ovennævnte symptomer kan dog tyde

på en allergisk reaktion over for Enbrel, og du skal derfor søge øjeblikkelig lægehjælp.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du eller dit barn får en eller flere af følgende bivirkninger, kan du eller barnet have brug for

omgående lægehjælp.

Tegn på alvorlig infektion, som f.eks. høj feber evt. ledsaget af hoste, stakåndethed,

kuldegysninger, slaphed eller et varmt, rødt, ømt, smertende område på hud eller led.

Tegn på blodsygdom, som f.eks. blødning, blå mærker eller bleghed.

Tegn på nervesygdom, som f.eks. følelsesløshed eller snurren, synsforstyrrelser, øjensmerte

eller pludselig svaghed i en arm eller ben.

Tegn på hjerteinsufficiens eller forværring af hjerteinsufficiens, som f.eks. træthed eller

stakåndethed ved aktivitet, opsvulmen af anklerne, en følelse af oppustethed i nakken eller

maven, stakåndethed eller hosten om natten, blåligfarvning af neglene eller rundt om læberne.

Tegn på kræft. Kræft kan påvirke hele kroppen, herunder hud og blod, og mulige tegn på kræft

afhænger af typen og lokalisering i kroppen. Disse symptomer kan være vægttab, feber,

hævelser (med eller uden smerte), vedvarende hoste, knuder eller udvækster på huden.

Tegn på autoimmune reaktioner (hvor der dannes antistoffer, der kan skade normalt væv),

som f.eks. smerter, kløe, svaghed og unormal vejrtræking, tankegang, følesans eller syn.

Tegn på lupus eller lupuslignende syndrom, herunder vægtændringer, vedvarende udslæt, feber

led- eller muskelsmerter, eller træthed.

Tegn på betændelse i blodkarrene, herunder smerter, feber, rødme eller varme i huden eller

kløe.

Dette er sjældne eller usædvanlige bivirkninger, men det er alvorlige tilstande (hvoraf nogle i sjældne

tilfælde kan være dødelige). Hvis disse tegn forekommer, skal du omgående fortælle det til lægen eller

tage på skadestuen på det nærmeste hospital.

Nedenstående bivirkninger for Enbrel er inddelt i grupper efter faldende frekvens.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Infektioner (herunder forkølelse, bihulebetændelse, bronkitis, urinvejsinfektioner og

hudinfektioner). Reaktioner på injektionsstedet (herunder blødning, blå mærker, rødme, kløe,

smerte og opsvulmen). Reaktioner på injektionsstedet (optræder ikke så ofte efter den første

måneds behandling). Nogle patienter har haft en reaktion på et injektionsted, som havde været

brugt før.

Almindelig: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

Allergiske reaktioner, feber, udslæt, kløe, antistoffer mod normalt væv (autoantistofdannelse).

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

Alvorlige infektioner (herunder lungebetændelse, dybe hudinfektioner, ledinfektioner,

blodinfektion og infektioner andre steder), forværring af hjerteinsufficiens (hjertesvigt), lavt

antal røde blodceller, lavt antal hvide blodceller, lavt antal neutrofiler (en type hvide blodceller),

lavt antal blodplader, hudkræft (ikke melanom), lokal opsvulmen af huden (angioødem),

nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør), betændelse i øjet, psoriasis

(nyopstået eller forværret), inflammation (betændelsesagtig tilstand) i blodkarrene, hvilket kan

påvirke flere organer, forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver (hos patienter, der også får

behandling med methotrexat, er hyppigheden af forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver

almindelig), mavekramper eller mavesmerter, diarré, vægttab eller blod i afføringen (tegn på

tarmproblemer).

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner (herunder alvorlig lokal opsvulmen af huden og hiven efter

vejret), lymfom (en form for blodkræft), leukæmi (en kræftform, der påvirker blod og

knoglemarv), melanom (en form for hudkræft), kombineret lavt antal blodplader, røde og hvide

blodceller, sygdomme i nervesystemet (med alvorlig muskelsvaghed og tegn og symptomer

svarende til dissemineret sklerose eller betændelse i øjets nerver eller nerver i rygmarven),

tuberkulose, nyopstået hjertesvigt, kramper, lupus eller lupuslignende syndrom (symptomerne

kan omfatte vedvarende udslæt, feber, ledsmerte og træthed), hududslæt som kan føre til

alvorlig blæredannelse og afskalning af huden, lichenoide reaktioner (kløende, rødligt-lilla

hududslæt og/eller trådlignende gråhvide linjer på slimhinderne), leverbetændelse, der udløses

af kroppens immunsystem (autoimmun hepatitis; hos patienter der samtidig får behandling med

metotrexat er hyppigheden’ikke almindelig’), lidelse i immunsystemet, som kan påvirke lunger,

hud og lymfekirtler (sarkoidose), inflammation eller ardannelse i lungerne (hos patienter, som

også behandles med metotrexat, er hyppigheden af inflammation eller ardannelse i lungerne

’ikke almindelig’.

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

Knoglemarvens manglende evne til at danne vigtige blodceller.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra forhåndenværende data):

En form for hudkræft (Merkelcellekarcinom). Overaktivering af de hvide blodlegemer i

forbindelse med inflammation (makrofag-aktiverings-syndrom); genopblussen af hepatitis B (en

type leverbetændelse), forværring af en tilstand kaldet dermatomyositis (viser sig ved svaghed

og inflammation (en betændelseslignende reaktion) i musklerne og hududslæt).

Bivirkninger hos børn og teenagere

Bivirkninger hos børn og teenagere svarer til dem, der er beskrevet ovenfor.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og på MYCLIC fyldt pen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar den fyldte pen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Når pennen er taget ud af køleskabet, skal du vente ca. 15-30 minutter på, at Enbrel-

injektionsvæsken i pennen opnår stuetemperatur. Må ikke opvarmes på nogen anden måde.

Herefter anbefales umiddelbar brug.

Enbrel kan opbevares uden for køleskab ved temperaturer op til højst 25 °C i en enkelt periode på op

til 4 uger, hvorefter det ikke må nedkøles igen. Enbrel skal kasseres, hvis det ikke er brugt inden for 4

uger efter, at det er taget ud af køleskabet. Det anbefales, at du noterer den dato, hvor Enbrel tages ud

af køleskabet, og den dato, hvor Enbrel skal kasseres (højst 4 uger efter, at det er taget ud af

køleskabet).

Kontroller injektionsvæsken i pennen ved at se gennem inspektionsvinduet. Injektionsvæsken skal

være klar eller svagt opaliserende, farveløs til svagt gul eller lysebrun og kan indeholde små, hvide

eller næsten gennemsigtige proteinpartikler. Dette udseende er normalt for Enbrel. Opløsningen må

ikke bruges, hvis den er misfarvet eller uklar, eller hvis den indeholder andre partikler end dem, der er

beskrevet ovenfor. Hvis du er bekymret over opløsningens udseende, skal du kontakte dit apotek for

assistance.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enbrel indeholder:

Aktivt stof: etanercept. Hver MYCLIC fyldt pen indeholder 25 mg etanercept.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, natriumchlorid, L-Argininhydrochlorid,

natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdihydrat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Enbrel leveres som en injektionsvæske til injektion i en fyldt pen (MYCLIC). MYCLIC pennen

indeholder en klar, farveløs til svagt gul eller lysebrun opløsning til injektion. Hver pakke indeholder

4, 8 eller 24 penne og 4, 8 eller 24 alkoholservietter. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres

nødvendigvis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen :

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller:

Wyeth Pharmaceuticals

New Lane

Havant

Hampshire, PO9 2NG

Storbritannien

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12,

2870 Puurs

Belgien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Enbrel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)



: +357 22 817690

Česká Republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Télf: +34 91 490 99 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: (+351) 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica

za svetovanje s področja farmacevtske

dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel. +371 67035775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7.

Brug af MYCLIC fyldt pen til at injicere Enbrel

Dette afsnit er inddelt i følgende underafsnit:

Indledning

Trin 1:

Forberedelse til injektion af Enbrel

Trin 2:

Valg af injektionssted

Trin 3:

Injektion af Enbrel-injektionsvæsken

Trin 4:

Bortskaffelse af den brugte MYCLIC pen

Indledning

Nedenstående vejledning forklarer, hvordan MYCLIC pennen bruges til injektion af Enbrel. Læs

vejledningen grundigt, og følg den trin for trin. Din læge eller sygeplejerske vil instruere dig i,

hvordan du skal injicere. Forsøg ikke at injicere før du er sikker på, at du er klar over, hvordan

MYCLIC pennen bruges korrekt. Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis du har nogen spørgsmål

omkring injektionen.

Trin 1: Forberedelse til injektion af Enbrel

Vælg en ren, godt belyst, plan arbejdsflade.

Saml de ting du skal bruge til injektionen og læg dem på den valgte arbejdsflade:

En MYCLIC fyldt pen og en alkoholserviet (tages fra æsken med penne i køleskabet).

Ryst ikke pennen.

Et stykke vat eller gaze.

Kontroller udløbsdatoen (måned/år) på pennen. Anvend ikke pennen, hvis datoen er

overskredet. Kontakt apoteket for hjælp.

Kontroller injektionsvæsken i pennen gennem inspektionsvinduet. Injektionsvæsken skal være

klar eller svagt opaliserende, farveløs til svagt gul eller lysebrun og kan indeholde små, hvide

eller næsten gennemsigtige proteinpartikler. Dette udseende er normalt for Enbrel. Opløsningen

må ikke bruges, hvis den er misfarvet eller uklar, eller hvis den indeholder andre partikler end

dem, der er beskrevet ovenfor. Hvis du er bekymret over opløsningens udseende, skal du

kontakte dit apotek for at få hjælp.

Udløbsdato

Hvid nålehætte

Gennemsigtigt inspektionsvindue

Grå aktiveringsknap

Billede 1

MYCLIC fyldt pen

Lad den hvide nålehætte blive siddende på pennen og vent ca. 15-30 minutter til Enbrel-

injektionsvæsken i pennen har opnået stuetemperaturtur. Det kan gøre injektionen mere

behagelig for dig, hvis du lader injektionsvæsken opnå stuetemperatur. Enbrel må ikke

opvarmes på nogen anden måde. Pennen må aldrig efterlades inden for børns syns- og

rækkevidde.

Læs trin 2 (neden for), mens du venter på, at pennen opnår stuetemperatur, og vælg et injektionssted.

Trin 2: Valg af injektionssted (se billede 2)

Det anbefalede injektionssted er foran midt på lårene. Hvis du foretrækker det, kan du

alternativt bruge maveregionen, men du skal vælge et område, der er mindst 5 cm fra navlen.

Hvis det er en anden person, der injicerer, kan bagsiden af overarmene også bruges.

Hver injektion skal gives mindst 3 cm fra et tidligere anvendt sted. Du må ikke injicere på et

område, hvor huden er øm, stødt eller hård. Undgå områder med ar eller strækmærker. (Det kan

være en god ide at registrere, eksempelvis i kalenderdagbogen, hvor du tidligere har injiceret).

Hvis du har psoriasis, bør du undgå at injicere direkte ind i hudområder, der er hævede, hårde,

røde eller skællede.

Trin 3: Injektion af Enbrel-injektionsvæsken

Efter at have ventet ca. 15-30 minutter på at injektionsvæsken i pennen har opnået

stuetemperatur, skal du vaske hænder med vand og sæbe.

Tør injektionsområdet af med en alkoholserviet med cirkulære bevægelser og lad det tørre. Rør

ikke dette område igen før injektionen.

Tag pennen op og fjern den hvide nålehætte ved at trække den lige af (se billede 3). For at

undgå at nålen i pennen bliver beskadiget, må den hvide nålehætte ikke bøjes eller vrides, når

den tages af, og du må ikke sætte den på igen, når først den er taget af. Efter at nålehætten er

taget af, kan man se en lilla sikkerhedshætte, der beskytter nålen. Nålen vil forblive beskyttet

inde i pennen, indtil pennen aktiveres. Brug ikke pennen, hvis du taber den, efter nålehætten er

taget af.

Billede 2

Hvis du klemmer let om huden omkring injektionsstedet mellem tommel- og pegefinger på den

frie hånd, gør det injektionen lettere og mere behagelig.

Hold pennen i en ret vinkel (90º) mod injektionsstedet. Pres den åbne ende af pennen fast ned

mod huden, så nålens sikkerhedshætte presses helt ind i pennen. En lille hulning vil kunne ses i

huden (se billede 4). Pennen kan kun aktiveres, når sikkerhedshætten er presset helt ind i

pennen.

Mens pennen presses fast mod huden for at sikre, at sikkerhedshætten er presset helt ind i

pennen, skal du trykke med tommelfingeren midt på den grå aktiveringsknap øverst på pennen

for at begynde injektionen (se billede 5). Når du trykker midt på knappen, vil du høre et klik.

Fortsæt med at holde pennen fast mod huden, indtil du hører endnu et klik, eller indtil der

er gået 10 sekunder fra første klik (alt efter hvad der kommer først).

Billede 3

Hvid nålehætte

Lilla

sikkerhedshætte

Billede 4

Sikkerhedshætten forsvinder ind i pennen

Bemærk: Hvis du ikke kan injicere som beskrevet, skal du presse pennen fastere mod huden og

trykke på den grå knap igen.

Injektionen er færdig, når det andet klik lyder (eller efter at der er gået 10 sekunder) (se billede

6). Du kan nu tage pennen væk fra huden (se billede 7). Når du løfter pennen, vil den lilla

sikkerhedshætte automatisk komme frem og dække nålen.

Inspektionsvinduet i pennen skal nu være helt lilla som tegn på at injektionen er udført korrekt

(se billede 8). Hvis vinduet ikke er helt lilla, skal du spørge lægen, sygeplejersken eller apoteket

om hjælp, da pennen muligvis ikke har injiceret al Enbrel-injektionsvæsken. Lad være med at

bruge pennen igen, og brug ikke en anden pen uden at aftale det med lægen, sygeplejersken eller

apoteket.

Billede 5

Billede 6

Billede 7

Lilla sikkerhedshætte

dækker nålen

Inspektionsvindue er

blevet lilla

Hvis der kommer lidt blødning på injektionsstedet, kan du trykke et stykke vat eller gaze mod

injektionsstedet i 10 sekunder. Gnub ikke på injektionsstedet.

Trin 4: Bortskaffelse af den brugte MYCLIC pen

Pennen er kun til engangsbrug - den må ALDRIG genbruges. Bortskaf den brugte pen som

angivet af din læge, sygeplejerske eller apotek. Forsøg ikke at sætte hætten på pennen igen.

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til en læge, sygeplejerske eller apotekspersonale,

som kender til Enbrel.

Inspektionsvinduet er

blevet lilla

Billede 8

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enbrel 50 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Etanercept

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Din læge vil give dig et ’Patientkort’, som indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du

skal være opmærksom på, før og under behandlingen med Enbrel.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Enbrel til dig eller dit barn. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du eller

barnet har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Sådan skal du tage Enbrel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brug af MYCLIC fyldt pen til at injicere Enbrel

1.

Virkning og anvendelse

Enbrel er et lægemiddel fremstillet af to proteiner, som findes naturligt hos mennesker. Det blokerer

aktiviteten af et andet protein i kroppen, som forårsager inflammation (betændelse). Enbrel virker ved at

reducere inflammationen i forbindelse med visse sygdomme.

Hos voksne (18 år eller derover) kan Enbrel anvendes til moderat til svær reumatoid artrit (leddegigt),

psoriasisartrit (psoriasisgigt), svær aksial spondylartrit, herunder ankyloserende spondylitis

(rygsøjlegigt), og moderat eller svær psoriasis. Enbrel bruges sædvanligvis, når andre gængse

behandlinger har været utilstrækkelige eller ikke er egnede til dig.

Enbrel anvendes oftest i kombination med methotrexat til behandling af reumatoid artrit. Det kan dog

også anvendes alene, hvis behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig for dig. Hvad enten Enbrel

anvendes alene eller i kombination med methotrexat, kan hastigheden, hvormed leddene beskadiges på

grund af reumatoid artrit nedsættes, og dermed forbedres din evne til at udføre daglige aktiviteter.

Hos patienter med psoriasisgigt med flere angrebne led kan Enbrel forbedre evnen til at udføre normale

daglige aktiviteter. Hos patienter med flere symmetriske, smertefulde eller opsvulmede led (f.eks. hænder,

håndled og fødder) kan Enbrel nedsætte hastigheden, hvormed leddenes struktur ødelægges på grund af

sygdommen.

Enbrel ordineres også til behandling af følgende sygdomme hos børn og unge:

til følgende typer af juvenil idiopatisk artrit (børnegigt), hvor behandling med methotrexat har

været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes:

Polyartrit (ledbetændelse i 5 eller flere led) (reumafaktor-positiv eller -negativ) og udvidet

oligoartrit (ledbetændelse i 2-4 led de første 6 måneder af sygdommen, men med senere

øgning til 5 eller flere led) hos patienter fra 2 år.

Psoriasisgigt hos patienter fra 12 år.

enthesitis-relateret artrit (gigt associeret med inflammation af sener og disses tilhæftningssteder)

hos patienter fra 12 år, når anden behandling har været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes.

Svær psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen, hvor virkningen af lysbehandling eller systemisk

behandling har været utilstrækkelig, eller du ikke har kunnet tåle det.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Tag ikke Enbrel:

hvis du eller dit barn, er allergiske over for etanercept eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Enbrel (angivet i afsnit 6). Hvis du eller barnet får allergiske reaktioner som for eksempel

trykken for brystet, hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel

og du skal straks kontakte lægen.

hvis du eller barnet har eller er i risiko for at udvikle en alvorlig blodinfektion kaldet sepsis

(blodforgiftning). Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

hvis du eller barnet lider af nogen form for infektion. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Enbrel.

Allergiske reaktioner: Hvis du eller barnet får allergiske reaktioner som f.eks. trykken for

brystet, hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel, og du skal

straks kontakte lægen.

Infektioner/operation: Hvis du eller barnet udvikler en ny infektion eller skal gennemgå en

større operation i den nærmeste fremtid, vil lægen muligvis ønske at overvåge behandlingen

med Enbrel.

Infektioner/sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

tilbagevendende infektioner, sukkersyge eller andre tilstande, hvor risikoen for infektion kan

være øget.

Infektioner/overvågning: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet for nylig har rejst uden for

Europa. Hvis du eller barnet udvikler symptomer på en infektion, f.eks. feber, forkølelse eller

hoste, skal du straks fortælle det til lægen. Lægen kan beslutte at fortsætte med at kontrollere,

om du eller barnet har infektioner, efter at du eller barnet er holdt op med at bruge Enbrel.

Tuberkulose: Der har været indberetninger om tuberkulose hos patienter i behandling med

Enbrel. Derfor vil lægen søge efter tegn eller symptomer på tuberkulose, inden behandlingen

med Enbrel påbegyndes. Undersøgelsen kan omfatte en grundig gennemgang af din eller

barnets helbredstilstand, røntgenbillede af brystkassen og en tuberkulinundersøgelse. Udførelsen

af disse prøver skal noteres i ’Patientkort’. Det er meget vigtigt, at du fortæller lægen, om du

eller barnet nogensinde har haft tuberkulose, eller været i nær kontakt med nogen, som har haft

tuberkulose. Hvis du skulle få symptomer på tuberkulose (som f.eks. vedvarende hoste, vægttab,

sløvhed, let feber) eller nogen anden infektion under eller efter behandlingen, skal du straks

fortælle det til lægen.

Hepatitis B: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har eller nogensinde har haft hepatitis B

(en type leverbetændelse). Lægen bør teste for tilstedeværelse af hepatitis B-infektion, før du

eller barnet påbegynder behandling med Enbrel. Behandling med Enbrel kan medføre

genopblussen af hepatitis B hos patienter, som tidligere har haft hepatitis B-infektion. Hvis dette

sker, skal du ophøre med at bruge Enbrel.

Hepatitis C: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har hepatitis C. Lægen kan ønske at

overvåge behandlingen med Enbrel, i tilfælde af at infektionen forværres.

Blodsygdomme: Søg omgående læge, hvis du eller barnet har nogen tegn eller symptomer som

f.eks. vedvarende feber, øm hals, blå mærker, blødning eller bleghed. Sådanne symptomer kan

pege på tilstedeværelsen af en livstruende blodsygdom, som kan kræve, at behandling med

Enbrel ophører.

Sygdomme i nervesystemet eller øjnene: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

dissemineret sklerose, betændelse i øjets nerver (optisk neuritis) eller betændelse i rygmarven

(transversel myelitis). Lægen vil afgøre, om behandling med Enbrel er hensigtsmæssig.

Hjerteinsufficiens (hjertesvigt): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet lider af

hjerteinsufficiens, da Enbrel i så fald skal bruges med forsigtighed.

Kræft: Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft kræft i lymfesystemet (lymfom) eller

andre former for kræft.

Patienter med alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i lang tid, kan have større

risiko end gennemsnittet for at udvikle kræft i lymfesystemet.

Børn og voksne, som får Enbrel, kan have øget risiko for at udvikle kræft i lymfesystemet eller

andre former for kræft.

Nogle børne- og teenage-patienter, som har fået Enbrel eller anden medicin, der virker på

samme måde som Enbrel, har udviklet kræft, inkl. sjældne former for kræft, som nogle gange

har medført død.

Nogle patienter i behandling med Enbrel har udviklet hudkræft. Fortæl det til lægen, hvis din

eller barnets hud på nogen måde ændrer udseende, eller der kommer udvækster.

Skoldkopper: Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet bliver udsat for skoldkopper under

behandlingen med Enbrel. Lægen vil afgøre, om forebyggende behandling mod skoldkopper er

hensigtsmæssig.

Latex: Nålehætten på MYCLIC pennen er lavet af latex (tørt naturgummi). Kontakt lægen før

brug af Enbrel, hvis nålehætten skal håndteres af, eller Enbrel indgives til en person med kendt

eller mulig overfølsomhed (allergi) over for latex.

Alkoholmisbrug: Enbrel må ikke bruges til behandling af leverbetændelse (hepatitis) i

forbindelse med alkoholmisbrug. Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har eller har haft et

alkoholmisbrug.

Wegeners granulomatose: Enbrel anbefales ikke til behandling af Wegeners granulomatose,

som er en sjælden betændelsessygdom. Hvis du eller dit barn lider af Wegeners granulomatose,

skal du tale med din læge.

Medicin mod sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis du eller barnet har diabetes

eller tager medicin til behandling af diabetes. Lægen kan beslutte, at du eller barnet skal have en

mindre dosis medicin mod sukkersyge, mens du eller barnet får Enbrel.

Børn og teenagere

Vaccinationer: Hvis det er muligt, skal børn være ajour med alle vaccinationer, før du får

Enbrel. Nogle vacciner, som for eksempel oral poliovaccine, må ikke gives, mens man får

Enbrel. Spørg din læge, inden du eller barnet får nogen vacciner.

Betændelse i tarmsystemet (inflammatorisk tarmsygdom): Der har været rapporter om

betændelse i tarmsystemet hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA) (børnegigt), som

behandles med Enbrel. Fortæl lægen, hvis barnet får mavekramper eller mavesmerter, diarré,

vægttab eller blod i afføringen.

Brug af anden medicin sammen med Enbrel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller barnet bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig (herunder anakinra, abatacept eller sulfasalazin). Det gælder også medicin, som

ikke er købt på recept. Du eller barnet bør ikke bruge Enbrel sammen med medicin, som indeholder de

aktive stoffer anakinra eller abatacept.

Graviditet og amning

Enbrel bør kun anvendes under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt. Kontakt din læge, hvis du

bliver gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Hvis du har taget Enbrel under graviditeten, kan dit spædbarn have en øget risiko for at få en infektion.

Desuden viste et studie, at barnet hyppigere havde medfødte misdannelser, når kvinden havde taget

Enbrel under graviditeten, sammenlignet med kvinder, der ikke havde taget Enbrel eller andre

tilsvarende lægemidler (TNF-antagonister) under graviditet. Det var ikke en bestemt type af medfødte

misdannelser, der blev indberettet. Et andet studie fandt ingen øget risiko for fødselsdefekter, hvis

moderen havde taget Enbrel under graviditeten. Din læge vil hjælpe dig med at afgøre, om fordelene

ved behandlingen opvejer den mulige risiko for dit barn. Det er vigtigt, at du fortæller læger og andre

sundhedspersoner, at du har taget Enbrel under graviditeten, inden dit spædbarn vaccineres (for mere

information, se afsnit 2 ”Vaccinationer”).

Kvinder i Enbrel-behandling må ikke amme, da Enbrel passerer over i mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Anvendelse af Enbrel forventes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Enbrel

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spør lægen eller på

apoteket.

Hvis du føler, at virkningen af Enbrel er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller

apotek.

Du har fået en recept på Enbrel i styrken 50 mg. Der findes en styrke på 25 mg Enbrel til doser på 25

Reumatoid artrit (leddegigt), psoriasisartrit (psoriasisgigt) og aksial spondylartrit, herunder ankyloserende

spondylitis (rygsøjlegigt):

Den almindelige dosis er 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om ugen givet som en injektion

under huden. Lægen kan dog beslutte en anden hyppighed for injicering af Enbrel.

Plaque psoriasis:

Den almindelige dosis er 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om ugen. Alternativt kan 50 mg

indgives to gange om ugen i op til 12 uger efterfulgt af 25 mg to gange om ugen eller 50 mg en gang om

ugen.

Lægen vil afgøre, hvor længe du skal tage Enbrel, og om gentagende behandling er nødvendig, afhængig

af hvordan du reagerer på behandlingen. Hvis der ikke er nogen effekt af Enbrel-behandlingen efter 12

uger, fortæller lægen dig måske, at behandlingen skal stoppes.

Dosering til børn og teenagere

Den dosis og doseringshyppighed, der er passende til barnet eller den unge, vil variere afhængigt af

barnets vægt og sygdom. Lægen vil beregne den rette dosis for barnet og ordinere en passende styrke af

Enbrel (10 mg, 25 mg eller 50 mg).

Til polyartrit eller udvidet oligoartrit hos patienter fra 2-års-alderen, og til enthesitis-relateret artrit

eller psoriasisgigt hos patienter fra 12 års alderen er den sædvanlige dosis 0,4 mg Enbrel per kg

kropsvægt (op til højst 25 mg per dosis) to gange om ugen, eller 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op

til højst 50 mg per dosis) en gang om ugen.

Til psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen er den sædvanlige dosis 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op til

højst 50 mg per dosis) en gang om ugen. Hvis Enbrel ikke har nogen virkning på barnets tilstand efter 12

uger, kan lægen fortælle dig, at behandlingen stoppes.

Lægen vil give dig nøjagtige anvisninger i klargøring og afmåling af den rette dosis.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Enbrel indgives som en injektion under huden (subkutan injektion).

Enbrel kan anvendes med eller uden mad og drikke.

Detaljeret vejledning om injektion af Enbrel findes i afsnit 7, ”Brug af MYCLIC fyldt pen til at

injicere Enbrel”. Bland ikke Enbrel opløsningen med andre lægemidler.

For at hjælpe dig med at huske hvilke ugedage Enbrel skal tages, kan det være en hjælp at skrive det i en

kalender.

Hvis du har taget for meget Enbrel:

Hvis du har anvendt mere Enbrel, end du bør (enten ved at injicere for meget en enkelt gang eller ved at

anvende det for ofte), bør du straks tale med lægen eller apoteket. Medbring altid medicinæsken også selv

om den er tom.

Hvis du har glemt at injicere Enbrel:

Hvis du glemmer en injektion, skal du injicere, så snart du kommer i tanke om det, medmindre at den

næste planlagte dosis er den følgende dag. I det tilfælde skal du springe den glemte dosis over. Fortsæt

dernæst med at injicere din medicin på de sædvanlige dage. Hvis du ikke husker det før den dag, du skal

tage den næste dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme dag) som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Enbrel:

Symptomerne kan vende tilbage, hvis behandlingen stopper.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Hvis en eller flere af følgende reaktioner optræder, må du ikke injicere mere Enbrel. Fortæl det straks

til lægen eller tag på skadesstuen på det nærmeste hospital.

Besvær med at synke eller trække vejret.

Opsvulmen af ansigt, hals, hænder eller fødder.

Følelse af nervøsitet eller angst, bankende fornemmelser eller pludselig rødmen i huden og/eller

en følelse af varme.

Kraftigt udslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør).

Alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Hvilken som helst af ovennævnte symptomer kan dog tyde

på en allergisk reaktion over for Enbrel, og du skal derfor søge øjeblikkelig lægehjælp.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du eller dit barn får en eller flere af følgende bivirkninger, kan du eller barnet have brug for

omgående lægehjælp.

Tegn på alvorlig infektion, som f.eks. høj feber evt. ledsaget af hoste, stakåndethed,

kuldegysninger, slaphed eller et varmt, rødt, ømt, smertende område på hud eller led.

Tegn på blodsygdom, som f.eks. blødning, blå mærker eller bleghed.

Tegn på nervesygdom, som f.eks. følelsesløshed eller snurren, synsforstyrrelser, øjensmerte

eller pludselig svaghed i en arm eller ben.

Tegn på hjerteinsufficiens eller forværring af hjerteinsufficiens, som f.eks. træthed eller

stakåndethed ved aktivitet, opsvulmen af anklerne, en følelse af oppustethed i nakken eller

maven, stakåndethed eller hosten om natten, blåligfarvning af neglene eller rundt om læberne.

Tegn på kræft. Kræft kan påvirke hele kroppen, herunder hud og blod, og mulige tegn på kræft

afhænger af typen og lokalisering i kroppen. Disse symptomer kan være vægttab, feber,

hævelser (med eller uden smerte), vedvarende hoste, knuder eller udvækster på huden.

Tegn på autoimmune reaktioner (hvor der dannes antistoffer, der kan skade normalt væv),

som f.eks. smerter, kløe, svaghed og unormal vejrtræking, tankegang, følesans eller syn.

Tegn på lupus eller lupuslignende syndrom, herunder vægtændringer, vedvarende udslæt, feber

led- eller muskelsmerter, eller træthed.

Tegn på betændelse i blodkarrene, herunder smerter, feber, rødme eller varme i huden eller

kløe.

Dette er sjældne eller usædvanlige bivirkninger, men det er alvorlige tilstande (hvoraf nogle i sjældne

tilfælde kan være dødelige). Hvis disse tegn forekommer, skal du omgående fortælle det til lægen eller

tage på skadestuen på det nærmeste hospital.

Nedenstående bivirkninger for Enbrel er inddelt i grupper efter faldende frekvens.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Infektioner (herunder forkølelse, bihulebetændelse, bronkitis, urinvejsinfektioner og

hudinfektioner). Reaktioner på injektionsstedet (herunder blødning, blå mærker, rødme, kløe,

smerte og opsvulmen). Reaktioner på injektionsstedet (optræder ikke så ofte efter den første

måneds behandling). Nogle patienter har haft en reaktion på et injektionsted, som havde været

brugt før.

Almindelig: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

Allergiske reaktioner, feber, udslæt, kløe, antistoffer mod normalt væv (autoantistofdannelse).

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

Alvorlige infektioner (herunder lungebetændelse, dybe hudinfektioner, ledinfektioner,

blodinfektion og infektioner andre steder), forværring af hjerteinsufficiens (hjertesvigt), lavt

antal røde blodceller, lavt antal hvide blodceller, lavt antal neutrofiler (en type hvide blodceller),

lavt antal blodplader, hudkræft (ikke melanom), lokal opsvulmen af huden (angioødem),

nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør), betændelse i øjet, psoriasis

(nyopstået eller forværret), inflammation (betændelsesagtig tilstand) i blodkarrene, hvilket kan

påvirke flere organer, forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver (hos patienter, der også får

behandling med methotrexat, er hyppigheden af forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver

almindelig), mavekramper eller mavesmerter, diarré, vægttab eller blod i afføringen (tegn på

tarmproblemer).

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner (herunder alvorlig lokal opsvulmen af huden og hiven efter

vejret), lymfom (en form for blodkræft), melanom (en form for hudkræft), leukæmi (en

kræftform, der påvirker blod og knoglemarv), kombineret lavt antal blodplader, røde og hvide

blodceller, sygdomme i nervesystemet (med alvorlig muskelsvaghed og tegn og symptomer

svarende til dissemineret sklerose eller betændelse i øjets nerver eller nerver i rygmarven),

tuberkulose, hjertesvigt, kramper, lupus eller lupuslignende syndrom (symptomerne kan omfatte

vedvarende udslæt, feber, ledsmerte og træthed), hududslæt som kan føre til alvorlig

blæredannelse og afskalning af huden, lichenoide reaktioner (kløende, rødligt-lilla hududslæt

og/eller trådlignende gråhvide linjer på slimhinderne), leverbetændelse, der udløses af kroppens

immunsystem (autoimmun hepatitis; hos patienter der samtidig får behandling med metotrexat

er hyppigheden ’ikke almindelig’), lidelse i immunsystemet, som kan påvirke lunger, hud og

lymfekirtler (sarkoidose) inflammation eller ardannelse i lungerne (hos patienter, som også

behandles med metotrexat er hyppigheden af inflammation eller ardannelse i lungerne ’ikke

almindelig’) .

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

Knoglemarvens manglende evne til at danne vigtige blodceller.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra forhåndenværende data):

En form for hudkræft (Merkelcellekarcinom). Overaktivering af de hvide blodlegemer i

forbindelse med inflammation (makrofag-aktiverings-syndrom); genopblussen af hepatitis B (en

type leverbetændelse), forværring af en tilstand kaldet dermatomyositis (viser sig ved svaghed

og inflammation (en betændelseslignende reaktion) i musklerne og hududslæt).

Bivirkninger hos børn og teenagere

Bivirkninger hos børn og teenagere svarer til dem, der er beskrevet ovenfor.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og på MYCLIC fyldt pen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar den fyldte pen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Når pennen er taget ud af køleskabet, skal du vente ca. 15-30 minutter på, at Enbrel-

injektionsvæsken i pennen opnår stuetemperatur. Må ikke opvarmes på nogen anden måde.

Herefter anbefales umiddelbar brug.

Enbrel kan opbevares uden for køleskab ved temperaturer op til højst 25 °C i en enkelt periode på op

til 4 uger, hvorefter det ikke må nedkøles igen. Enbrel skal kasseres, hvis det ikke er brugt inden for 4

uger efter, at det er taget ud af køleskabet. Det anbefales, at du noterer den dato, hvor Enbrel tages ud

af køleskabet, og den dato, hvor Enbrel skal kasseres (højst 4 uger efter, at det er taget ud af

køleskabet).

Kontroller injektionsvæsken i pennen ved at se gennem inspektionsvinduet. Injektionsvæsken skal

være klar eller svagt opaliserende, farveløs til svagt gul eller lysebrun og kan indeholde små, hvide

eller næsten gennemsigtige proteinpartikler. Dette udseende er normalt for Enbrel. Opløsningen må

ikke bruges, hvis den er misfarvet eller uklar, eller hvis den indeholder andre partikler end dem, der er

beskrevet ovenfor. Hvis du er bekymret over opløsningens udseende, skal du kontakte dit apotek for

assistance.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enbrel indeholder:

Aktivt stof: etanercept. Hver MYCLIC fyldt pen indeholder 50 mg etanercept.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, natriumchlorid, L-Argininhydrochlorid,

natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdihydrat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Enbrel leveres som en injektionsvæske til injektion i en fyldt pen (MYCLIC). MYCLIC pennen

indeholder en klar, farveløs til svagt gul eller lysebrun opløsning til injektion. Hver pakke indeholder

2, 4 eller 12 penne og 2, 4 eller 12 alkoholservietter. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres

nødvendigvis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen :

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller:

Wyeth Pharmaceuticals

New Lane

Havant

Hampshire, PO9 2NG

Storbritannien

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12,

2870 Puurs

Belgium

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Enbrel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)



: +357 22 817690

Česká Republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Télf: +34 91 490 99 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: (+351) 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica

za svetovanje s področja farmacevtske

dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel. +371 67035775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7.

Brug af MYCLIC fyldt pen til at injicere Enbrel

Dette afsnit er inddelt i følgende underafsnit:

Indledning

Trin 1:

Forberedelse til injektion af Enbrel

Trin 2:

Valg af injektionssted

Trin 3:

Injektion af Enbrel-injektionsvæsken

Trin 4:

Bortskaffelse af den brugte MYCLIC pen

Indledning

Nedenstående vejledning forklarer, hvordan MYCLIC pennen bruges til injektion af Enbrel. Læs

vejledningen grundigt, og følg den trin for trin. Din læge eller sygeplejerske vil instruere dig i,

hvordan du skal injicere. Forsøg ikke at injicere før du er sikker på, at du er klar over, hvordan

MYCLIC pennen bruges korrekt. Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis du har nogen spørgsmål

omkring injektionen.

Billede 1

MYCLIC fyldt pen

Trin 1: Forberedelse til injektion af Enbrel

Vælg en ren, godt belyst, plan arbejdsflade.

Saml de ting du skal bruge til injektionen og læg dem på den valgte arbejdsflade:

En MYCLIC fyldt pen og en alkoholserviet (tages fra æsken med penne i køleskabet).

Ryst ikke pennen.

Et stykke vat eller gaze.

Kontroller udløbsdatoen (måned/år) på pennen. Anvend ikke pennen, hvis datoen er

overskredet. Kontakt apoteket for hjælp.

Kontroller injektionsvæsken i pennen gennem inspektionsvinduet. Injektionsvæsken skal være

klar eller svagt opaliserende, farveløs til svagt gul eller lysebrun og kan indeholde små, hvide

eller næsten gennemsigtige proteinpartikler. Dette udseende er normalt for Enbrel. Opløsningen

må ikke bruges, hvis den er misfarvet eller uklar, eller hvis den indeholder andre partikler end

dem, der er beskrevet ovenfor. Hvis du er bekymret over opløsningens udseende, skal du

kontakte dit apotek for at få hjælp.

Lad den hvide nålehætte blive siddende på pennen og vent ca. 15-30 minutter til Enbrel-

injektionsvæsken i pennen har opnået stuetemperaturtur. Det kan gøre injektionen mere

Udløbsdato

Hvid nålehætte

Gennemsigtigt inspektionsvindue

Grøn aktiveringsknap

behagelig for dig, hvis du lader injektionsvæsken opnå stuetemperatur. Enbrel må ikke

opvarmes på nogen anden måde. Pennen må aldrig efterlades inden for børns syns- og

rækkevidde.

Læs trin 2 (neden for), mens du venter på, at pennen opnår stuetemperatur, og vælg et injektionssted.

Trin 2: Valg af injektionssted (se billede 2)

Det anbefalede injektionssted er foran midt på lårene. Hvis du foretrækker det, kan du alternativt

bruge maveregionen, men du skal vælge et område, der er mindst 5 cm fra navlen. Hvis det er en

anden person, der injicerer, kan bagsiden af overarmene også bruges.

Billede 2

Hver injektion skal gives mindst 3 cm fra et tidligere anvendt sted. Du må ikke injicere på et

område, hvor huden er øm, stødt eller hård. Undgå områder med ar eller strækmærker. (Det kan

være en god ide at registrere, eksempelvis i kalenderdagbogen, hvor du tidligere har injiceret).

Hvis du har psoriasis, bør du undgå at injicere direkte ind i hudområder, der er hævede, hårde,

røde eller skællede.

Trin 3: Injektion af Enbrel-injektionsvæsken

Efter at have ventet ca. 15-30 minutter på at injektionsvæsken i pennen har opnået

stuetemperatur, skal du vaske hænder med vand og sæbe.

Tør injektionsområdet af med en alkoholserviet med cirkulære bevægelser og lad det tørre. Rør

ikke dette område igen før injektionen.

Tag pennen op og fjern den hvide nålehætte ved at trække den lige af (se billede 3). For at

undgå at nålen i pennen bliver beskadiget, må den hvide nålehætte ikke bøjes eller vrides, når

den tages af, og du må ikke sætte den på igen, når først den er taget af. Efter at nålehætten er

taget af, kan man se en lilla sikkerhedshætte, der beskytter nålen. Nålen vil forblive beskyttet

inde i pennen, indtil pennen aktiveres. Brug ikke pennen, hvis du taber den, efter nålehætten er

taget af.

Billede 3

Hvid nålehætte

Lilla sikkerhedshætte

Hvis du klemmer let om huden omkring injektionsstedet mellem tommel- og pegefinger på den

frie hånd, gør det injektionen lettere og mere behagelig.

Hold pennen i en ret vinkel (90º) mod injektionsstedet. Pres den åbne ende af pennen fast ned

mod huden, så nålens sikkerhedshætte presses helt ind i pennen. En lille hulning vil kunne ses i

huden (se billede 4). Pennen kan kun aktiveres, når sikkerhedshætten er presset helt ind i

pennen.

Billede 4

Sikkerhedshætten

forsvinder ind i pennen

Mens pennen presses fast mod huden for at sikre, at sikkerhedshætten er presset helt ind i

pennen, skal du trykke med tommelfingeren midt på den grønne aktiveringsknap øverst på

pennen for at begynde injektionen (se billede 5). Når du trykker midt på knappen, vil du høre et

klik. Fortsæt med at holde pennen fast mod huden, indtil du hører endnu et klik, eller indtil

der er gået 10 sekunder fra første klik (alt efter hvad der kommer først).

Bemærk: Hvis du ikke kan injicere som beskrevet, skal du presse pennen fastere mod huden og

trykke på den grønne knap igen.

Billede 5

Injektionen er færdig, når det andet klik lyder (eller efter at der er gået 10 sekunder) (se billede

6). Du kan nu tage pennen væk fra huden (se billede 7). Når du løfter pennen, vil den lilla

sikkerhedshætte automatisk komme frem og dække nålen.

Billede 6

Billede 7

Lilla sikkerhedshætte

Inspektionsvindue er

dækker nålen

blevet lilla

Inspektionsvinduet i pennen skal nu være helt lilla som tegn på at injektionen er udført korrekt

(se billede 8). Hvis vinduet ikke er helt lilla, skal du spørge lægen, sygeplejersken eller apoteket

om hjælp, da pennen muligvis ikke har injiceret al Enbrel-injektionsvæsken. Lad være med at

bruge pennen igen, og brug ikke en anden pen uden at aftale det med lægen, sygeplejersken eller

apoteket.

Billede 8

Hvis der kommer lidt blødning på injektionsstedet, kan du trykke et stykke vat eller gaze mod

injektionsstedet i 10 sekunder. Gnub ikke på injektionsstedet.

Trin 4: Bortskaffelse af den brugte MYCLIC pen

a.

Pennen er kun til engangsbrug - den må ALDRIG genbruges. Bortskaf den brugte pen som

angivet af din læge, sygeplejerske eller apotek. Forsøg ikke at sætte hætten på pennen igen.

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til en læge, sygeplejerske eller apotekspersonale,

som kender til Enbrel.

Inspektionsvinduet er

blevet lilla

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enbrel 10 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning, til pædiatrisk brug

Etanercept

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Din læge vil give dig et ’Patientkort’, som indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du

skal være opmærksom på, før og under behandlingen med Enbrel.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Enbrel til et barn, som du har ansvar for. Lad være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som barnet,

du har ansvar for, har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Sådan skal du tage Enbrel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel

1.

Virkning og anvendelse

Enbrel er et lægemiddel fremstillet af to proteiner, som findes naturligt hos mennesker. Det blokerer

aktiviteten af et andet protein i kroppen, som forårsager inflammation (betændelse). Enbrel virker ved at

reducere inflammationen i forbindelse med den sygdom, som barnet, du har ansvar for, har.

Enbrel ordineres til behandling af følgende sygdomme hos børn og unge:

til følgende typer af juvenil idiopatisk artrit (børnegigt), hvor behandling med methotrexat har

været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes:

Polyartrit (ledbetændelse i 5 eller flere led) (reumafaktor-positiv eller -negativ) og udvidet

oligoartrit (ledbetændelse i 2-4 led de første 6 måneder af sygdommen, men med senere

øgning til 5 eller flere led) hos patienter fra 2 år.

Psoriasisgigt hos patienter fra 12 år.

enthesitis-relateret artrit (gigt associeret med inflammation af sener og disses tilhæftningssteder)

hos patienter fra 12 år, når anden behandling har været utilstrækkelig eller ikke kan anvendes.

Svær psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen, hvor responset på lysbehandling eller systemisk

behandling har været utilstrækkeligt, eller du ikke har kunnet anvende dem.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Enbrel

Tag ikke Enbrel:

hvis dit barn er allergisk over for etanercept eller nogle af de andre indholdsstoffer i Enbrel

(angivet i afsnit 6). Hvis barnet får allergiske reaktioner som for eksempel trykken for brystet,

hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel og du skal straks

kontakte lægen.

hvis barnet har eller er i risiko for at udvikle en alvorlig blodinfektion kaldet sepsis

(blodforgiftning). Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

hvis barnet lider af nogen form for infektion. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Enbrel.

Allergiske reaktioner: Hvis barnet får allergiske reaktioner som f.eks. trykken for brystet,

hiven efter vejret, svimmelhed eller udslæt, må du ikke injicere mere Enbrel, og du skal straks

kontakte lægen.

Infektioner/operation: Hvis barnet udvikler en ny infektion eller skal gennemgå en større

operation i den nærmeste fremtid, vil lægen muligvis ønske at overvåge barnets behandling med

Enbrel.

Infektioner/sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis barnet lider af tilbagevendende

infektioner, sukkersyge eller andre tilstande, hvor risikoen for infektion kan være øget.

Infektioner/overvågning: Fortæl det til lægen, hvis barnet for nylig har rejst uden for Europa.

Hvis barnet udvikler symptomer på en infektion, f.eks. feber, forkølelse eller hoste, skal du

straks fortælle det til lægen. Lægen kan beslutte at fortsætte med at kontrollere, om barnet har

infektioner, efter at barnet er holdt op med at bruge Enbrel.

Tuberkulose: Der har været indberetninger om tuberkulose hos patienter i behandling med

Enbrel. Derfor vil lægen søge efter tegn eller symptomer på tuberkulose, inden behandlingen

med Enbrel påbegyndes. Undersøgelsen kan omfatte en grundig gennemgang af barnets

helbredstilstand, røntgenbillede af brystkassen og en tuberkulinundersøgelse. Udførelsen af

disse prøver skal noteres i et ’Patientkort’. Det er meget vigtigt, at du fortæller lægen, om barnet

nogensinde har haft tuberkulose, eller været i nær kontakt med nogen, som har haft tuberkulose.

Hvis barnet får symptomer på tuberkulose (som f.eks. vedvarende hoste, vægttab, sløvhed, let

feber) eller nogen anden infektion under eller efter behandlingen, skal du straks kontakte lægen.

Hepatitis B: Fortæl det til lægen, hvis barnet har, eller nogensinde har haft hepatitis B (en type

leverbetændelse). Lægen bør teste for tilstedeværelse af hepatitis B-infektion, før barnet

påbegynder behandling med Enbrel. Behandling med Enbrel kan medføre genopblussen af

hepatitis B hos patienter, som tidligere har haft hepatitis B-infektion. Hvis dette sker, skal du

ophøre med at bruge Enbrel.

Hepatitis C: Fortæl det til lægen, hvis barnet har hepatitis C. Lægen kan ønske at overvåge

behandlingen med Enbrel, i tilfælde af at infektionen forværres.

Blodsygdomme: Søg omgående læge, hvis barnet har nogen tegn eller symptomer som f.eks.

vedvarende feber, øm hals, blå mærker, blødning eller bleghed. Sådanne symptomer kan pege

på tilstedeværelsen af en potentiel livstruende blodsygdom, som kan kræve, at behandling med

Enbrel ophører.

Sygdomme i nervesystemet og øjnene: Fortæl det til lægen, hvis barnet lider af dissemineret

sklerose, betændelse i øjets nerver (optisk neuritis) eller betændelse i rygmarven (transversel

myelitis). Lægen vil afgøre om behandling med Enbrel er hensigtsmæssig.

Hjerteinsufficiens (hjertesvigt): Fortæl det til lægen, hvis barnet lider af hjerteinsufficiens, da

Enbrel i så fald skal bruges med forsigtighed.

Kræft: Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft kræft i lymfesystemet (lymfom) eller

andre former for kræft.

Patienter med alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i lang tid, kan have større

risiko end gennemsnittet for at udvikle lymfom.

Børn og voksne, som får Enbrel, kan have øget risiko for at udvikle kræft i lymfesystemet eller

andre former for kræft.

Nogle børne- og teenage-patienter, som har fået Enbrel eller anden medicin, der virker på

samme måde som Enbrel, har udviklet kræft, inkl. sjældne former for kræft, som nogle gange

har medført død.

Nogle patienter i behandling med Enbrel har udviklet hudkræft. Fortæl det til lægen, hvis din

eller barnets hud på nogen måde ændrer udseende, eller der kommer udvækster.

Skoldkopper: Fortæl det til lægen, hvis barnet bliver udsat for skoldkopper under behandlingen

med Enbrel. Lægen vil afgøre, om forebyggende behandling mod skoldkopper er

hensigtsmæssig.

Alkoholmisbrug: Enbrel må ikke bruges til behandling af hepatitis i forbindelse med

alkoholmisbrug. Fortæl det til lægen, hvis barnet har eller har haft et alkoholmisbrug.

Wegeners granulomatose: Enbrel anbefales ikke til behandling af Wegeners granulomatose, en

sjælden betændelsessygdom. Hvis barnet lider af Wegeners granulomatose, skal du tale med din

læge.

Medicin mod sukkersyge (diabetes): Fortæl det til lægen, hvis barnet har diabetes eller tager

medicin til behandling af diabetes. Lægen kan beslutte, at barnet skal have en mindre dosis

medicin mod sukkersyge, mens barnet får Enbrel

Børn og teenagere

Vaccinationer: Hvis det er muligt, skal børn være ajour med alle vaccinationer, før du får

Enbrel. Nogle vacciner, som for eksempel oral poliovaccine, må ikke gives, mens man får

Enbrel. Spørg din læge, inden du eller barnet får nogen vacciner.

Betændelse i tarmsystemet (inflammatorisk tarmsygdom): Der har været rapporter om

betændelse i tarmsystemet hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA) (børnegigt), som

behandles med Enbrel. Fortæl lægen, hvis barnet får mavekramper eller mavesmerter, diarré,

vægttab eller blod i afføringen.

Enbrel må normalt ikke bruges til behandling af polyartrit eller udvidet oligoartrit hos børn under 2 år,

til behandling af børn med enthesitis-relateret artrit eller psoriatisgigt under 12 år, eller til behandling

af psoriasis hos børn under 6 år.

Brug af anden medicin sammen med Enbrel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller barnet bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig (herunder anakinra, abatacept eller sulfasalazin). Det gælder også medicin, som

ikke er købt på recept. Barnet bør ikke bruge Enbrel sammen med medicin, som indeholder de aktive

stoffer anakinra eller abatacept.

Graviditet og amning

Enbrel bør kun anvendes under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt. Kontakt din læge, hvis du

bliver gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Hvis du har taget Enbrel under graviditeten, kan dit spædbarn have en øget risiko for at få en infektion.

Desuden viste et studie, at barnet hyppigere havde medfødte misdannelser, når kvinden havde taget

Enbrel under graviditeten, sammenlignet med kvinder, der ikke havde taget Enbrel eller andre

tilsvarende lægemidler (TNF-antagonister) under graviditet. Det var ikke en bestemt type af medfødte

misdannelser, der blev indberettet. Et andet studie fandt ingen øget risiko for fødselsdefekter, hvis

moderen havde taget Enbrel under graviditeten. Din læge vil hjælpe dig med at afgøre, om fordelene

ved behandlingen opvejer den mulige risiko for dit barn. Det er vigtigt, at du fortæller læger og andre

sundhedspersoner, at du har taget Enbrel under graviditeten, inden dit spædbarn vaccineres (for mere

information, se afsnit 2 ”Vaccinationer”).

Kvinder i Enbrel-behandling må ikke amme, da Enbrel passerer over i mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Anvendelse af Enbrel forventes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Enbrel

Dosering til børn og teenagere

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Hvis du føler, at virkningen af Enbrel er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller

apotek.

Den dosis og doseringshyppighed, der er passende til barnet eller den unge, vil variere afhængigt af

barnets vægt og sygdom. Lægen vil sørge for, at du får detaljeret vejledning om tilberedelse og måling af

den dosis, der passer til barnet.

Hætteglasset med 10 mg er beregnet til børn, der har fået ordineret en dosis på 10 mg eller mindre. Hvert

hætteglas bør kun anvendes til én dosis til én patient, og al overskydende medicin skal kasseres.

Til polyartrit eller udvidet oligoartrit hos patienter fra 2-års-alderen, og til enthesitis-relateret artrit

eller psoriasisgigt hos patienter fra 12 års alderen er den sædvanlige dosis 0,4 mg Enbrel per kg

kropsvægt (op til højst 25 mg per dosis) to gange om ugen, eller 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op

til højst 50 mg per dosis) en gang om ugen.

Til psoriasis hos patienter fra 6 års-alderen er den sædvanlige dosis 0,8 mg Enbrel per kg kropsvægt (op til

højst 50 mg per dosis) en gang om ugen. Hvis Enbrel ikke har nogen virkning på barnets tilstand efter 12

uger, kan lægen fortælle dig, at behandlingen stoppes.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Enbrel indgives som en injektion under huden (subkutan injektion).

Enbrel kan anvendes med eller uden mad og drikke.

Pulveret skal opløses før brug. Detajleret vejledning om tilberedning og injektion af Enbrel findes i

afsnit 7 – ”Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel”. Bland ikke Enbrel opløsningen med

andre lægemidler.

For at hjælpe dig med at huske hvilke ugedage Enbrel skal tages, kan det være en hjælp at skrive det i en

kalender.

Hvis du har taget for meget Enbrel

Hvis du har anvendt mere Enbrel, end du bør (enten ved at injicere for meget en enkelt gang eller ved at

anvende det for ofte), bør du straks tale med lægen eller apoteket. Medbring altid medicinæsken også selv

om den er tom.

Hvis du har glemt at injicere Enbrel

Hvis du glemmer en dosis, skal du injicere, så snart du kommer i tanke om det, medmindre at den næste

planlagte dosis er den følgende dag. I det tilfælde skal du springe den glemte dosis over. Fortsæt dernæst

med at injicere medicinen på de sædvanlige dage. Hvis du ikke husker det, før dagen hvor næste injektion

skal gives, må du ikke give barnet en dobbeltdosis (2 doser på samme dag) som erstatning for en glemt

dosis.

Hvis du holder op med at tage Enbrel

Symptomerne kan vende tilbage, hvis behandlingen stoppes.

Spørg din læge eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Hvis en eller flere af følgende reaktioner optræder hos barnet, må du ikke give barnet mere Enbrel.

Fortæl det straks til lægen eller tag på skadesstuen på det nærmeste hospital.

Besvær med at synke eller trække vejret

Opsvulmen af ansigt, hals, hænder eller fødder

Følelse af nervøsitet eller angst, bankende fornemmelser eller pludselig rødmen i huden og/eller

en følelse af varme

Kraftigt udslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør).

Alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Hvis barnet har nogen af ovennævnte symptomer, kan

han/hun have en allergisk reaktion over for Enbrel, og du skal derfor søge øjeblikkelig lægehjælp.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du bemærker noget af følgende, kan barnet have brug for omgående lægehjælp.

Tegn på alvorlig infektion, som f.eks. høj feber evt. ledsaget af hoste, stakåndethed,

kuldegysninger, slaphed eller et varmt, rødt, ømt, smertende område på barnets hud eller led.

Tegn på blodsygdom, som f.eks. blødning, blå mærker eller bleghed.

Tegn på nervesygdom, som f.eks. følelsesløshed eller snurren, synsforstyrrelser, øjensmerte

eller pludselig svaghed i en arm eller ben.

Tegn på hjerteinsufficiens eller forværring af hjerteinsufficiens, som f.eks. træthed eller

stakåndethed ved aktivitet, opsvulmen af anklerne, en følelse af oppustethed i nakken eller

maven, stakåndethed eller hosten om natten, blåligfarvning af barnets negle eller rundt om

barnets læber.

Tegn på kræft. Kræft kan påvirke hele kroppen, herunder hud og blod, og mulige tegn på kræft

afhænger af typen og lokalisering i kroppen. Disse symptomer kan være vægttab, feber,

hævelser (med eller uden smerte), vedvarende hoste, knuder eller udvækster på huden.

Tegn på autoimmune reaktioner (hvor der dannes antistoffer, der kan skade normalt væv i

kroppen), som f.eks. smerter, kløe, svaghed og unormal vejrtræking, tankegang, følesans eller

syn.

Tegn på lupus eller lupuslignende syndrom, herunder vægtændringer, vedvarende udslæt, feber

led- eller muskelsmerter, eller træthed.

Tegn på betændelse i blodkarrene, herunder smerter, feber, rødme eller varme i huden eller

kløe.

Dette er sjældne eller usædvanlige bivirkninger, men det er alvorlige tilstande (hvoraf nogle i sjældne

tilfælde kan være dødelige). Hvis disse tegn forekommer, skal du omgående fortælle det til lægen eller

tage på skadestuen på det nærmeste hospital.

Nedenstående bivirkninger for Enbrel er inddelt i grupper efter faldende frekvens.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Infektioner (herunder forkølelse, bihulebetændelse, bronkitis, urinvejsinfektioner og

hudinfektioner). Reaktioner på injektionsstedet (herunder blødning, blå mærker, rødme, kløe,

smerte og opsvulmen). Reaktioner på injektionsstedet (optræder ikke så ofte efter den første

måneds behandling). Nogle patienter har haft en reaktion på et injektionsted, som havde været

brugt før.

Almindelig: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

Allergiske reaktioner, feber, udslæt, kløe, antistoffer mod normalt væv (autoantistofdannelse).

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

Alvorlige infektioner (herunder lungebetændelse, dybe hudinfektioner, ledinfektioner,

blodinfektion og infektioner andre steder), forværring af hjerteinsufficiens (hjertesvigt), lavt

antal røde blodceller, lavt antal hvide blodceller, lavt antal neutrofiler (en type hvide blodceller),

lavt antal blodplader, hudkræft (ikke melanom), lokal opsvulmen af huden (angioødem),

nældefeber (hævede pletter af rød eller bleg hud, som ofte klør), betændelse i øjet, psoriasis

(nyopstået eller forværret), inflammation (betændelsesagtig tilstand) i blodkarrene, hvilket kan

påvirke flere organer, forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver (hos patienter, der også får

behandling med methotrexat, er hyppigheden af forhøjede tal for leverfunktion i blodprøver

almindelig), mavekramper eller mavesmerter, diarré, vægttab eller blod i afføringen (tegn på

tarmproblemer).

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner (herunder alvorlig lokal opsvulmen af huden og hiven efter

vejret), lymfom (en form for blodkræft), leukæmi (en kræftform, der påvirker blod og

knoglemarv), melanom (en form for hudkræft), kombineret lavt antal blodplader, røde og hvide

blodceller, sygdomme i nervesystemet (med alvorlig muskelsvaghed og tegn og symptomer

svarende til dissemineret sklerose eller betændelse i øjets nerver eller nerver i rygmarven),

tuberkulose, nyopstået hjertesvigt, kramper, lupus eller lupuslignende syndrom (symptomerne

kan omfatte vedvarende udslæt, feber, ledsmerte og træthed), lavt antal røde blodceller, lavt

antal hvide blodceller, lavt antal neutrofiler (en type hvide blodceller), hududslæt som kan føre

til alvorlig blæredannelse og afskalning af huden, lichenoide reaktioner (kløende, rødligt-lilla

hududslæt og/eller trådlignende gråhvide linjer på slimhinderne), leverbetændelse, der udløses

af kroppens immunsystem (autoimmun hepatitis; hos patienter der samtidig får behandling med

metotrexat er hyppigheden ’ikke almindelig’), lidelse i immunsystemet, som kan påvirke lunger,

hud og lymfekirtler (sarkoidose), inflammation eller ardannelse i lungerne (hos patienter som

også får behandling med metotrexat er hyppigheden af inflammation eller ardannelse i lungerne

’ikke almindelig’).

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

Knoglemarvens manglende evne til at danne vigtige blodceller.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra forhåndenværende data):

En form for hudkræft (Merkelcellekarcinom). Overaktivering af de hvide blodlegemer i

forbindelse med inflammation (makrofag-aktiverings-syndrom); genopblussen af hepatitis B (en

type leverbetændelse), forværring af en tilstand kaldet dermatomyositis (viser sig ved svaghed

og inflammation (en betændelseslignende reaktion) i musklerne og hududslæt).

Bivirkninger hos børn og teenagere

Bivirkninger hos børn og teenagere svarer til dem, der er beskrevet ovenfor.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Før Enbrel klargøres, kan Enbrel opbevares uden for køleskab ved temperaturer op til højst 25 °C i en

enkelt periode på op til 4 uger, hvorefter det ikke må nedkøles igen. Enbrel skal kasseres, hvis det ikke

er brugt inden for 4 uger efter, at det er taget ud af køleskabet. Det anbefales, at du noterer den dato,

hvor Enbrel tages ud af køleskabet, og den dato, hvor Enbrel skal kasseres (højst 4 uger efter, at det er

taget ud af køleskabet). Den nye udløbsdato må ikke overskride udløbsdatoen noteret på den ydre

karton.

Efter tilberedning af Enbrel-injektionsvæsken anbefales det at bruge den med det samme.

Injektionsvæsken kan dog anvendes i op til 6 timer, når den opbevares ved højst 25°C.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker, at opløsningen ikke er klar eller indeholder partikler.

Opløsningen skal være klar, farveløs til bleg gul eller lysebrun, uden klumper, flager eller partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enbrel indeholder:

Aktivt stof: etanercept. Hvert hætteglas Enbrel 10 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning,

til pædiatrisk brug indeholder 10 mg etanercept. Efter

rekonstitution indeholder injektionsvæsken 10 mg/ml etanercept.

Øvrige indholdsstoffer: Pulver: Mannitol (E421), saccharose og trometamol

Solvens: Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Enbrel pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning, til pædiatrisk brug leveres som et hvidt pulver

og solvens til opløsning til injektion (pulver til injektion). Hver pakke indeholder 4 hætteglas, 4 fyldte

injektionssprøjter med solvens 4 kanyler, 4 hætteglasadaptorer og 8 alkoholservietter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen :

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller:

Wyeth Pharmaceuticals

New Lane

Havant

Hampshire, PO9 2NG

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12,

2870 Puurs

Belgien

Storbritannien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Enbrel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)



: +357 22 817690

Česká Republika

Pfizer FPE, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Télf: +34 91 490 99 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: (+351) 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica

za svetovanje s področja farmacevtske

dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel. +371 67035775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

7.

Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel

Dette afsnit er inddelt i følgende underafsnit:

a.

Indledning

b.

Forberedelse til injektion

c.

Forberedelse af Enbrel dosis til injektion

d.

Tilsætning af solvens

e.

Optrækning af Enbrel injektionsvæsken fra hætteglasset

f.

Placering af kanylen på sprøjten

g.

Valg af injektionssted

h.

Forberedelse af injektionssted og injektion af Enbrel injektionsvæsken

i.

Bortskaffelse af udstyr

a.

Indledning

Nedenstående vejledning forklarer, hvordan man skal tilberede og injicerer Enbrel. Læs vejledningen

grundigt, og følg den trin for trin. Dit barns læge eller hans/hendes assistent vil instruere dig i, hvordan

man giver en injektion, og hvilken mængde der skal gives til barnet. Forsøg ikke at injicere før du er

sikker på, at du er klar over, hvordan du skal tilberede injektionsvæsken og injicere.

Denne injektion må ikke blandes med anden medicin i samme sprøjte eller hætteglas. Se pkt. 5

vedrørende vejledning i opbevaring af Enbrel.

b.

Forberedelse til injektion

Vask hænderne grundigt.

Vælg en ren, godt belyst, plan arbejdsflade.

Dosisbakken skal indeholde nedenstående ting (hvis dette ikke er tilfældet, skal du ikke benytte

dosisbakken, men i stedet kontakte dit apotek). Brug kun de ting, der er angivet. Brug IKKE en

anden sprøjte.

1 Enbrel hætteglas

1 Fyldt injektionssprøjte indeholdende klar, farveløs solvens (vand til injektionsvæsker)

1 kanyle

1 adapter

2 alkoholservietter

Kontroller udløbsdatoen på både glassets og sprøjtens mærkat. Du må ikke bruges efter den

angivne måned og år.

c.

Forberedelse af Enbrel dosis til injektion

Tag indholdet ud af bakken.

Fjern plastikhætten fra Enbrel-hætteglasset (se billede 1). Fjern IKKE den grå prop eller

aluminiumsringen rundt om hætteglassets top.

Billede 1

Brug en ny alkoholserviet til at rense den grå prop på Enbrel-hætteglasset. Efter rengøring må

du ikke berøre proppen med fingrene eller lade den berøre nogen anden overflade.

Stil hætteglasset lodret på en ren, plan overflade.

Fjern papirbagsiden fra adapteræsken.

Placer adapteren på toppen af Enbrel hætteglasset, mens den stadig er i plastikbeholderen, så

spidsen på adapteren er placeret midt i den markerede cirkel på toppen af hætteglassets prop (se

billede 2).

Hold hætteglasset fast på den plane overflade med den ene hånd. Med den anden hånd presses

FAST NED på adapterbeholderen, indtil det kan mærkes, at adapterspidsen trænger igennem

hætteglassets prop, og FØLES OG HØRES AT ADAPTERKRAVEN KLIKKER PÅ PLADS

(se billede 3). Pres IKKE adapteren skævt ned (se billede 4). Det er vigtigt, at adapterspidsen

trænger fuldstændigt igennem proppen på hætteglasset.

Billede 2

Billede 3

Billede 4

KORREKT

FORKERT

Hold hætteglasset i den ene hånd og fjern plastikbeholderen fra adapteren (se billede 5).

Billede 5

Fjern gummibeskyttelseshætten fra sprøjtens spids ved at brække den hvide hætte af langs

perforeringen. Dette gøres ved at holde på kraven af den hvide hætte samtidig med at man tager

fat om den hvide hætte med den anden hånd og bøjer den op og ned, indtil den brækker af (se

billede 6). Fjern IKKE den hvide krave, som stadig sidder på sprøjten.

Billede 6

Brug ikke sprøjten, hvis perforeringen mellem spidsen og kraven allerede er brudt. Begynd igen

med en anden dosisbakke.

Hold på selve glasset på sprøjten (ikke den hvide krave) med den ene hånd og adapteren (ikke

hætteglasset) med den anden. Saml sprøjten og adapteren ved at sætte spidsen ind i åbningen og

dreje med uret, indtil den sidder helt fast (se billede 7).

Billede 7

d.

Tilsætning af solvens

Hold hætteglasset lodret på den plane overflade og skub stemplet MEGET LANGSOMT ind,

indtil al solvens er i hætteglasset. Det vil hjælpe med til at reducere dannelse af luftbobler (se

billede 8).

Når solvensen er tilsat til Enbrel, kan stemplet bevæge sig opad af sig selv. Dette skyldes

lufttryk og betyder ikke noget.

Billede 8

Mens sprøjten stadig sidder fast, bevæges hætteglasset med cirkelformede bevægelser et par

gange, således at pulveret opløses (se billede 9). Ryst IKKE hætteglasset. Vent indtil alt

pulveret er opløst (tager normalt under 10 min.). Opløsningen skal være klar og farveløs til bleg

gul eller lysebrun, uden klumper, flager eller partikler. Der kan stadig være hvidt skum i

hætteglasset – dette er normalt. Enbrel må IKKE benyttes, hvis pulveret i glasset ikke er opløst i

løbet af 10 minutter. Begynd igen med en anden dosisbakke.

Billede 9

e.

Optrækning af Enbrel injektionsvæsken fra hætteglasset

Lægen eller hans/hendes assistent skal have instrueret dig i den korrekte mængde

injektionsvæske, der skal trækkes ud af hætteglasset. Hvis lægen ikke har givet dig denne

instruktion, skal du kontakte ham/hende.

Mens sprøjten stadig sidder i hætteglasset og adapteren, holdes hætteglasset på hovedet i

øjenhøjde. Skub stemplet helt ind i sprøjten (se billede 10).

Billede 10

Træk så langsomt stemplet tilbage for at trække væsken ind i sprøjten (se billede 11). Træk kun

den mængde væske ud, som barnets læge har anvist. Efter at have trukket Enbrel ud af

hætteglasset kan der være noget luft i sprøjten. Det betyder ikke noget, da luften vil blive fjernet

på et senere tidspunkt.

Billede 11

Hold hætteglasset på hovedet og skru sprøjten af adapteren ved at dreje den mod uret (se billede

12).

Billede 12

Stil den fyldte sprøjte på en ren, plan overflade. Pas på at spidsen ikke rører ved noget. Pas på

ikke at skubbe stemplet nedad.

f.

Placering af kanylen på sprøjten

Kanylen ligger i en plasikbeholder for at holde den steril.

For at åbne plastikbeholderen holdes den korte, brede ende i én hånd. Sæt den anden hånd på

den lange del af beholderen.

For at bryde forseglingen bøjes den længste ende ned og op, indtil den brækker (se billede 13).

Billede 13

Når forseglingen er brudt, fjernes den korte, brede ende af plastikbeholderen.

Kanylen bliver siddende i den lange del af pakningen.

Hold kanylen og beholderen i én hånd, tag sprøjten op og sæt sprøjtespidsen ind i

kanyleåbningen.

Sæt sprøjten fast til kanylen ved at dreje med uret, indtil den sidder fast (se billede 14).

Billede 14

Fjern kanylehætten ved at trække den lige af med et fast tag, og sørg for ikke at berøre kanylen,

og for at kanylen ikke berører nogen anden overflade (se billede 15). Vær omhyggelig med ikke

at bøje eller vride hætten, når den trækkes af, så nålen ikke bliver beskadiget.

Billede 15

Hold sprøjten lodret og fjern eventuelle luftbobler ved langsomt at støde til stemplet, indtil

luftboblerne er væk (se billede 16).

Billede 16

g.

Valg af injektionssted

De tre anbefalede injektionssteder for Enbrel omfatter: (1) foran midt på lårene; (2) maven,

undtagen i et område på 5 cm omkring navlen; og (3) bagsiden af overarmen (se billede 17).

Hvis du skal injicere dig selv, skal du ikke anvende bagsiden af overarmen.

Billede 17

Du skal vælge et nyt sted for hver ny injektion. Hver ny injektion skal gives mindst 3 cm fra et

tidligere anvendt sted. Du må ikke give en injektion på et område, hvor huden er øm, stødt, rød

eller hård. (Det kan være en god ide at føre en fortegnelse over tidligere injektioner).

Hvis barnet har psoriasis, skal du ikke forsøge at injicere direkte ind i hudområder, der er

hævede, hårde, røde eller skællede (”psoriasis hudlæsioner”).

h.

Forberedelse af injektionssted og injektion af Enbrel injektionsvæsken

Tør området, hvor Enbrel skal injiceres, af med en ny alkoholserviet med cirkulære bevægelser.

RØR IKKE dette område igen før injektionen.

Når det rensede hudområde er tørt, klemmes det forsigtigt sammen med den ene hånd og holdes

fast. Med den anden hånd holdes sprøjten som en blyant.

Pres kanylen helt ind i huden med en hurtig, kort bevægelse i en vinkel mellem 45

og 90

billede 18). Efter erfaring med injektionerne vil du finde den vinkel, der er mest behagelig for

barnet. Vær forsigtig med ikke at presse nålen for langsomt eller med for stor kraft ind i huden.

Billede 18

Når nålen er helt inde i huden, giv da slip på det sammenklemte hudområde. Med den frie hånd

holdes kanylen i nærheden af udgangspunktet for at stabilisere den. Pres så stemplet ind for at

injicere al injektionsvæsken med en langsom og jævn hastighed (se billede 19).

Billede 19

Når sprøjten er tom, skal du trække kanylen ud af huden og sørge for at holde den i den samme

vinkel, som da du førte den ind.

Pres et stykke vat over injektionsstedet i 10 sekunder. Der kan forekomme let blødning. Du må

IKKE gnubbe på injektionsstedet. Brug af bandage efter ønske.

i.

Bortskaffelse af udstyr

Sprøjten og kanylen må ALDRIG genbruges. Bortskaf kanyle og sprøjte som angivet af din

læge, sygeplejerske eller apotek.

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til en læge, sygeplejerske eller apotekspersonale,

som kender til Enbrel.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE

FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC

s vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for etanercept (undtagen

biosimilært lægemiddel) er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

På baggrund af gennemgangen af litteraturen og den spontane indberetning fremsat i denne PSUSA,

der dækker perioden fra den 3. februar 2018 til den 2. februar 2019, samt samlede data siden datoen

for den første europæiske markedsføringstilladelse, mener PRAC, at en kausal sammenhæng mellem

inflammatorisk tarmsygdom og etanercept ikke kan udelukkes og anbefaler derfor, at

produktinformationen for lægemidler, der indeholder det aktive stof etanercept, skal opdateres som

følger: opdatering af produktresuméets punkt 4.8 med tilføjelse af inflammatorisk tarmsygdom med

hyppigheden ’ikke almindelig’. Indlægssedlen opdateres tilsvarende.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for etanercept (undtagen biosimilært lægemiddel) er

CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder

etanercept (undtagen biosimilært lægemiddel), forbliver uændret under forudsætning af, at de

foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enbrel 25 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 25 mg etanercept.

Etanercept er et humant tumornekrosefaktorreceptor p75 Fc-fusionsprotein, som er fremstillet ved

rekombinant dna-teknologi i et mammalt ekspressionssystem fra kinesiske hamstres ovarier (CHO).

Etanercept er en dimer af et chimerisk protein, som gensplejses ved sammensmeltning af det

ekstracellulære, ligandbindende domæne af human tumornekrosefaktorreceptor –2 (TNFR2/p75) til Fc-

domænet af human IgG1. Denne Fc-komponent indeholder hængslet, CH

- og CH

-regioner, men ikke

-området for lgG1. Etanercept indeholder 934 aminosyrer og har en tilsyneladende molekylevægt på

ca. 150 kilodalton. Etanercepts specifikke aktivitet er 1,7 x 10

enheder/mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til opløsning til injektion (pulver til injektion).

Pulveret er hvidt.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatoid artrit

Enbrel i kombination med methotrexat er indikeret til behandling af moderat til svær, aktiv reumatoid

artrit hos voksne, hvor responset på sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler incl. methotrexat

(medmindre det er kontraindikeret) har været utilstrækkeligt.

Enbrel kan gives som monoterapi i tilfælde af intolerance over for methotrexat, eller hvis fortsat

behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig.

Enbrel er også indikeret til behandling af alvorlig, aktiv og progressiv reumatoid artrit hos voksne, som

ikke tidligere har været behandlet med methotrexat.

Enbrel, alene eller i kombination med methotrexat, er vist at reducere udviklingen af ledskader, målt ved

hjælp af røntgen, og at forbedre den fysiske funktion.

Juvenil idiopatisk artrit

Behandling af polyartrit (reumafaktor-positiv eller -negativ) eller udvidet oligoartrit hos børn og unge i

alderen fra 2 år, som har vist utilstrækkeligt respons på eller intolerans over for methotrexat.

Behandling af psoriasisartrit hos unge i alderen fra 12 år, som har vist utilstrækkeligt respons på eller

intolerans over for methotrexat.

Behandling af enthesitis-relateret artrit hos unge i alderen fra 12 år, som har vist utilstrækkeligt respons

på eller intolerans over for konventionel behandling.

Enbrel er ikke undersøgt hos børn under 2 år.

Psoriasisartrit

Behandling af aktiv og progressiv psoriasisartrit hos voksne, hvor responset på tidligere

sygdomsmodificerende antireumatisk medicinsk behandling har været utilstrækkeligt. Hos patienter med

psoriasisartrit har Enbrel vist sig at forbedre den fysiske funktion og at reducere udviklingen af perifere

ledskader, målt ved hjælp af røntgen, hos patienter med polyartikulære, symmetriske undertyper af

sygdommen.

Aksial spondylartrit

Ankyloserende spondylitis (AS)

Behandling af voksne med alvorlig aktiv ankyloserende spondylitis, hvor responset på konventionel

behandling har været utilstrækkeligt.

Nonradiografisk aksial spondylartrit

Behandling af voksne med svær nonradiografisk aksial spondylartrit med objektive tegn på inflammation

indikeret ved forhøjet C-reaktivt protein (CRP) og/eller magnetisk resonans scanning (MRI), der har vist

utilstrækkeligt respons på nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID).

Plaque psoriasis

Behandling af voksne med moderat til svær plaque psoriasis, som har vist utilstrækkeligt respons på,

eller viste sig at være intolerante overfor, anden systemisk behandling inklusiv ciclosporin, methotrexat

eller psoralen og ultraviolet-A lys (PUVA), eller hvor den systemiske behandling inklusiv ciclosporin,

methotrexat eller PUVA er kontraindiceret (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk plaque psoriasis

Behandling af kronisk svær plaque psoriasis hos børn og unge i alderen fra 6 år, som er utilstrækkeligt

behandlede med eller intolerante over for andre systemiske behandlinger eller lysbehandlinger.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Enbrel bør iværksættes og overvåges af specialister med erfaring i diagnosticering og

behandling af reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, ankyloserende spondylitis,

nonradiografisk aksial spondylartrit, plaque psoriasis eller pædiatrisk plaque psoriasis. Patienter i

behandling med Enbrel bør få udleveret et eksemplar af ’Patientkort’.

Enbrel findes i styrkerne 10 mg, 25 mg og 50 mg.

Dosering

Reumatoid artrit

25 mg Enbrel, indgivet to gange om ugen, er den anbefalede dosis. Alternativt kan 50 mg indgives en

gang om ugen, hvilket har vist sig at være sikkert og effektivt (se pkt. 5.1).

Psoriasisartritis, ankyloserende spondylitis og nonradiografisk aksial spondylartrit

Den anbefalede dosis er 25 mg Enbrel indgivet to gange om ugen eller 50 mg indgivet en gang om ugen.

For de ovenfor nævnte indikationer tyder tilgængelige data på, at klinisk respons normalt opnås i løbet af

12 uger. Fortsat behandling bør nøje revurderes hos patienter, som ikke responderer inden for dette

tidsrum.

Plaque psoriasis

Den anbefalede dosis er 25 mg Enbrel indgivet to gange om ugen eller 50 mg indgivet én gang om ugen.

Alternativt kan 50 mg to gange om ugen indgives i op til 12 uger, efterfulgt af, hvis nødvendigt, en dosis

på 25 mg to gange om ugen eller 50 mg én gang om ugen. Behandlingen med Enbrel bør fortsættes indtil

remission er nået, i op til 24 uger. Fortsat behandling ud over 24 uger kan være relevant for visse voksne

patienter (se pkt. 5.1). Behandlingen bør stoppes hos patienter, som ikke viser respons efter 12 uger.

Ovenstående anbefalinger vedrørende behandlingsvarighed bør følges, hvis gentagen behandling med

Enbrel er indiceret. Dosis bør være 25 mg to gange om ugen eller 50 mg én gang om ugen.

Særlige populationer

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Der kræves ingen dosisjustering.

Ældre

Der kræves ingen dosisjustering. Dosering og indgivelse er den samme som hos voksne på 18-64 år.

Pædiatrisk population

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Den anbefalede dosis er 0,4 mg/kg (op til maksimalt 25 mg per dosis) indgivet to gange ugentligt som

subkutan injektion med et interval på 3-4 dage mellem doserne, eller 0,8 mg/kg (op til maksimalt 50

mg per dosis) indgivet en gang om ugen. Seponering bør overvejes hos patienter, som ikke viser nogen

respons efter 4 måneder.

Hætteglasset med 10 mg kan være bedre egnet til administration til børn med JIA, der vejer mindre

end 25 kg.

Der er ikke gennemført formelle kliniske forsøg hos børn i alderen 2-3 år. Begrænsede sikkerhedsdata

fra et patientregister tyder dog på, at sikkerhedsprofilen hos børn i alderen 2-3 år svarer til

sikkerhedsprofilen hos voksne og børn på 4 år og derover ved doser på 0,8 mg/kg s.c. ugentligt (se pkt.

5.1).

Generelt er anvendelse af Enbrel til børn under 2 år med juvenil idiopatisk artrit ikke relevant.

Pædiatrisk plaque psoriasis (fra 6 år og ældre)

Den anbefalede dosis er 0,8 mg/kg (op til et maksimum på 50 mg per dosis) en gang om ugen i op til

24 uger. Behandlingen bør seponeres hos patienter, som ikke viser nogen respons efter 12 uger.

Ovenstående anbefalinger vedrørende behandlingsvarighed bør følges, hvis gentagen behandling med

Enbrel er indiceret. Dosis bør være 0,8 mg/kg (op til et maksimum på 50 mg per dosis) en gang om ugen.

Generelt er anvendelse af Enbrel til børn under 6 år med plaque psoriasis ikke relevant.

Indgivelsesmåde

Enbrel indgives ved subkutan injektion. Enbrel pulver til injektionsvæske skal rekonstitueres i 1 ml

solvens inden brug (se pkt. 6.6).

Detaljeret vejledning om tilberedning og indgivelse af rekonstitueret Enbrel findes i indlægssedlen, afsnit

7, ”Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel”.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Sepsis eller risiko for sepsis.

Behandling med Enbrel bør ikke påbegyndes hos patienter med aktive infektioner, inkl. kroniske eller

lokaliserede infektioner.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

For at øge sporbarheden af biologiske lægemidler skal præparatnavnet og batchnummeret på det

administrerede lægemiddel tydeligt noteres i patientjournalen.

Infektioner

Patienterne bør undersøges for infektioner før, under og efter behandling med Enbrel, under hensyntagen

til at middeleliminationshalveringstiden for etanercept er ca. 70 timer (spændende fra 7 til 300 timer).

Der er blevet rapporteret om alvorlige infektioner, sepsis, tuberkulose og opportunistiske infektioner,

herunder invasive svampeinfektioner, listeriose og legionærsygdom i forbindelse med brugen af Enbrel

(se pkt. 4.8). Disse infektioner skyldtes bakterier, mykobakterier, svampe, vira og parasitter (herunder

protozoer). I visse tilfælde blev især svampe- og andre opportunistiske infektioner ikke diagnosticeret,

hvilket resulterede i forsinket instituering af relevant behandling og i visse tilfælde død. Når patienterne

bliver vurderet med hensyn til infektioner, bør patientens risiko for relevante opportunistiske infektioner

(f.eks. eksponering for endemisk mykose) tages med i overvejelserne.

Patienter, som udvikler en ny infektion, mens de gennemgår behandling med Enbrel, bør overvåges nøje.

Indgivelse af Enbrel skal ophøre, hvis en patient udvikler en alvorlig infektion. Sikkerhed og effekt ved

brug af Enbrel til patienter med kroniske infektioner er ikke blevet vurderet. Læger skal være forsigtige,

når de overvejer brug af Enbrel til patienter, der har en anamnese med tilbagevendende eller kroniske

infektioner eller med tilgrundliggende sygdomstilstande, som kan prædisponere patienterne til infektioner,

for eksempel fremskreden eller dårligt kontrolleret diabetes.

Tuberkulose

Der er indberettet tilfælde af aktiv tuberkulose, herunder miliær tuberkulose og tuberkulose med

ekstrapulmonal position, hos patienter i behandling med Enbrel.

Før behandling med Enbrel påbegyndes, skal alle patienter undersøges for både aktiv og inaktiv (latent)

tuberkulose. Dette studie bør omfatte en detaljeret anamnese om tuberkulose eller mulig, tidligere kontakt

med tuberkulose og tidligere og/eller nuværende behandling med immunsuppressiva. Der bør udføres

hensigtsmæssige screeningsstudier, dvs Mantoux’ intrakutane tuberkulinreaktion og røntgen af thorax, på

alle patienter (nationale anbefalinger kan være gældende). Det anbefales, at udførelsen af disse studier

noteres i patientens ’Patientkort’. Receptudstedernes opmærksomhed henledes på risikoen for falsk

negative resultater af Mantoux-testen, specielt hos patienter som er alvorligt syge eller

immunforsvarskompromitterede.

Hvis diagnosen aktiv tuberkulose stilles, må behandling med Enbrel ikke påbegyndes. Hvis diagnosen

inaktiv (latent) tuberkulose stilles, skal behandling af latent tuberkulose påbegyndes med anti-

tuberkulosebehandling i overensstemmelse med nationale anbefalinger, før behandling med Enbrel

påbegyndes. I denne situation bør risk-benefit-forholdet ved behandlingen med Enbrel overvejes meget

nøje.

Alle patienter skal informeres om at søge lægelig rådgivning, hvis der viser sig tegn/symptomer, som

kunne tyde på tuberkulose (f.eks. vedvarende hoste, vægtøgning/vægttab, let feber) under eller efter

behandling med Enbrel.

Hepatitis B-reaktivering

Der er indberetninger om reaktivering af hepatitis B hos patienter, som tidligere havde været inficeret med

hepatitis B-virus (HBV), og som samtidig fik behandling med TNF-antagonister, herunder Enbrel. Dette

omfatter rapporter om reaktivering af hepatitis B hos patienter, som var anti-HBc-positive, men HBsAg-

negative. Patienter bør testes for HBV-infektion inden opstart af behandling med Enbrel. Patienter, der

testes positive for HBV-infektion, bør konsultere en læge med ekspertise i behandling af hepatitis B. Der

bør udvises forsigtighed, hvis Enbrel gives til patienter, der tidligere har været inficeret med HBV. Disse

patienter bør monitoreres for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion gennem hele

behandlingsforløbet og i flere uger efter, at behandlingen er afsluttet. Der foreligger ikke tilstrækkelige

data fra HBV-inficerede patienter, der har fået antiviral behandling samtidig med TNF-antagonist-

behandling. Patienter, der udvikler HBV-infektion, bør stoppe behandlingen med Enbrel og starte effektiv

antiviral behandling med passende supportiv behandling.

Forværring af hepatitis C

Der er indberetninger om forværring af hepatitis C hos patienter i behandling med Enbrel. Enbrel skal

anvendes med forsigtighed til patienter med en anamnese med hepatitis C.

Samtidig behandling med anakinra

Samtidig administration af Enbrel og anakinra er blevet forbundet med en øget risiko for alvorlige

infektioner og neutropeni sammenlignet med Enbrel alene. Denne kombination har ikke vist øget

klinisk værdi. Derfor anbefales denne kombinerede brug af Enbrel og anakinra ikke (se pkt. 4.5 og

4.8).

Samtidig behandling med abatacept

I kliniske studier resulterede samtidig administration af abatacept og Enbrel i et øget antal tilfælde af

alvorlige bivirkninger. Denne kombination har ikke vist øget klinisk udbytte. Denne brug frarådes (se

pkt. 4.5).

Allergiske reaktioner

Under kliniske forsøg rapporteres hyppigt om allergiske reaktioner associeret med indgivelse af

Enbrel. I postmarketingerfaring har allergiske reaktioner indbefattet angio-ødem og urticaria såvel som

alvorlige reaktioner. Hvis der opstår en alvorlig allergisk reaktion eller anafylaksi, skal behandling med

Enbrel ophøre med det samme, og en egnet behandling skal begynde.

Svækkelse af immunforsvaret

Der er mulighed for, at TNF-antagonister, herunder Enbrel, kan påvirke patientens modstandsdygtighed

over for infektioner og maligniteter, eftersom TNF formidler betændelse og modulerer

celleimmunrespons. I et studie med 49 voksne patienter med reumatoid artrit, som blev behandlet med

Enbrel, var der ingen tegn på nedsættelse af tardiv overfølsomhed, nedsættelse af immunoglobulin-

niveauer eller ændring i optællingen af effektorcellepopulationer.

To patienter med juvenil, idiopatisk artrit udviklede varicellainfektion og tegn og symptomer på aseptisk

meningitis, som forsvandt uden følgetilstande. Patienter, som er signifikant udsat for varicellavirus, bør

midlertidigt stoppe behandlingen med Enbrel, og profylaktisk behandling med varicella zoster

immunglobulin bør overvejes.

Sikkerhed og effekt ved brug af Enbrel til patienter med immunosuppression er ikke blevet vurderet.

Maligniteter og lymfeproliferative sygdomme

Solide og hæmatopoietiske maligniteter (eksklusive hudkræft)

Der er efter markedsføringen modtaget rapporter om forskellige maligniteter (herunder bryst- og

lungecarcinom og lymfom) (se pkt. 4.8).

I de kontrollerede dele af de kliniske studier med TNF-antagonister blev der observeret flere tilfælde af

lymfom blandt patienter, der fik en TNF-antagonist, sammenlignet med kontrolpatienterne. Forekomsten

var dog sjælden, og opfølgningstiden for placebopatienter var kortere end for patienter, der fik TNF-

antagonistbehandling. Efter markedsføring af lægemidlet er der rapporteret leukæmitilfælde hos patienter,

der har fået behandling med TNF-antagonister. Der er en øget baggrundsrisiko for lymfom og leukæmi

hos patienter med reumatoid artrit med langvarig, meget aktiv inflammatorisk sygdom, hvilket

komplicerer risikovurderingen.

På baggrund af den nuværende viden kan en mulig risiko for udvikling af lymfomer, leukæmi eller andre

hæmatopoietiske eller solide maligniteter hos patienter behandlet med en TNF-antagonist ikke udelukkes.

Det bør udvises forsigtighed, hvis behandling med en TNF-antagonist overvejes hos patienter med

malign sygdom i anamnesen, eller hvis det overvejes at fortsætte behandlingen hos patienter, der

udvikler maligne tilstande.

Efter markedsføring er der rapporteret om maligniteter, heraf nogle letale, hos børn, unge og unge

voksne (op til 22 år), der er behandlet med TNF-antagonister (start på behandling ≤ 18 år), herunder

Enbrel. Cirka halvdelen af disse tilfælde var lymfomer. De resterende tilfælde omfattede en række

andre maligniteter, herunder sjældne maligniteter, der typisk bliver forbundet med immunsuppresion.

Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for udvikling af maligniteter hos børn og yngre voksne

behandlet med TNF-antagonister.

Hudkræft

Der er indberetninger om melanom og ikke-melanom hudkræft (NMSC) hos patienter behandlet med

TNF-antagonister, herunder Enbrel. Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om

Merkelcellekarcinom postmarketing hos patienter behandlet med Enbrel. Regelmæssige

hudundersøgelser anbefales for alle patienter, og især for patienter med risikofaktorer for hudkræft.

Ved kombination af resultater fra kontrollerede kliniske forsøg blev der observeret flere tilfælde af NMSC

hos patienter behandlet med Enbrel, specielt psoriasispatienter, sammenlignet med kontrolpatienterne.

Vaccinationer

Levende vacciner bør ikke gives samtidigt med Enbrel. Der er ingen data til rådighed om sekundær

transmission af infektion via levende vacciner hos patienter, som får Enbrel I et dobbeltblindt, placebo-

kontrolleret, randomiseret klinisk studie med voksne patienter med psoriasisartrit, modtog 184 af

patienterne også en multivalent pneumokok polysakkarid vaccine i uge 4. I dette studie var de fleste

psoriasisartrit patienter behandlet med Enbrel i stand til at rejse en effektivt B-celle immunrespons mod

pneumokok-polysakkarid-vaccine, men aggregattitrene var moderat lavere, og få patienter havde dobbelt

stigning i titrene i sammenligning med patienter, som ikke fik Enbrel. Den kliniske betydning af dette er

ukendt.

Dannelse af autoantistof

Behandling med Enbrel kan resultere i dannelse af autoimmunantistoffer (se pkt. 4.8).

Hæmatologiske reaktioner

Sjældne tilfælde af pancytopeni og meget sjældne tilfælde af aplastisk anæmi, nogle med dødeligt

udfald, er rapporteret hos patienter i behandling med Enbrel. Der bør udvises forsigtighed hos

patienter i behandling med Enbrel, som tidligere har haft bloddyskrasi. Alle patienter og

forældre/plejere skal informeres om, at hvis patienten udvikler tegn eller symptomer, som kan pege på

bloddyskrasi eller infektioner (f.eks. vedvarende feber, øm hals, blå mærker, blødning, bleghed) mens

de er i behandling med Enbrel, skal de omgående søge læge. Sådanne patienter skal undersøges

øjeblikkeligt, inkl. fuldstændig blodtælling. Hvis bloddyskrasi bekræftes, skal Enbrel-behandling

ophøre.

Neurologiske sygdomme

Der har været sjældne rapporter om CNS-demyeliniseringslidelser hos patienter behandlet med Enbrel

(se pkt. 4.8); Derudover har der i sjældne tilfælde været rapporteret om perifere demyeliniserende

polyneuropatier (herunder Guillain-Barré-syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserende

polyneuropati, demyeliniserende polyneuropati og multifokal motorisk neuropati). Selvom der ikke har

været foretaget nogle kliniske studier for at evaluere Enbrel-behandling af patienter med multipel

sclerose, har kliniske studier af andre TNF antagonister hos patienter med multipel sclerose vist

forøgelse i sygdoms aktiviteten. En omhyggelig risiko/benefit evaluering, incl. neurologisk vurderinig,

anbefales når Enbrel udskrives til patienter med eksisterende eller begyndende

demyeliniseringssygdomme, eller til patienter som vurderes at have en øget risiko for at udvikle

demyeliniseringssygdom.

Kombinationsbehandling

I en kontrolleret klinisk afprøvning af to års varighed med patienter med reumatoid artrit, resulterede

kombinationen Enbrel og methotrexat ikke i uventede sikkerhedsfund, og sikkerhedsprofilen for

Enbrel givet i kombination med methotrexat var den samme som de profiler, der er rapporteret fra

studier af Enbrel og methotrexat alene. Der er langtidsstudier i gang til vurdering af sikkerheden ved

kombinationsbehandlingen. Sikkerheden på lang sigt ved Enbrel-behandling i kombination med andre

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARDs) er ikke fastslået.

Brugen af Enbrel i kombination med andre systemiske behandlinger eller med lysbehandling til

behandling af psoriasis er ikke undersøgt.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Baseret på farmakokinetiske data (se pkt. 5.2) er dosisjustering til patienter med renal eller hepatisk

svækkelse ikke nødvendig; klinisk erfaring med disse patienter er begrænset.

Hjerteinsufficiens (hjertesvigt)

Læger bør udvise forsigtighed ved brug af Enbrel i patienter med hjerteinsufficiens (CHF).

Der har været postmarketingrapporter om forværring af CHF, med og uden identificerbare fremskyndende

faktorer hos patienter der tager Enbrel. Der har også været sjældne (< 0,1 %) rapporter om nyopstået CHF,

herunder CHF hos patienter uden kendt forudeksisterende hjerte-kar-sygdom. Nogle af disse patienter har

været under 50 år. To store kliniske forsøg, der evaluerede brugen af Enbrel i behandlingen af CHF, blev

afsluttet før tiden på grund af manglende effektivitet. Selvom de ikke er endelige, antyder data fra ét af

disse forsøg en mulig tendens til forværret CHF hos de patienter, der var anvist til Enbrelbehandling.

Alkoholisk hepatitis

I et fase II randomiseret, placebokontrolleret forsøg med 48 indlagte patienter behandlet med Enbrel eller

placebo for moderat til svær alkoholisk hepatitis var Enbrel ikke effektivt, og mortaliteten for patienter

behandlet med Enbrel var signifikant højere efter 6 måneder. Enbrel bør derfor ikke anvendes til

behandling af patienter med alkoholisk hepatitis. Læger bør udvise forsigtighed ved behandling med

Enbrel af patienter, som også har moderat til svær alkoholisk hepatitis.

Wegeners granulomatose

Et placebo-kontrolleret studie, hvor 89 voksne patienter blev behandlet med Enbrel sammen med

standardbehandling (incl. cyclofosfamid eller methotrexate, og glucokortikoider) i gennemsnitligt 25

måneder, viste ikke at Enbrel var effektivt til behandling af Wegeners granulomatose. Hyppigheden af

ikke-kutane maligniteter af forskellig type var signifikant højere hos patienter behandlet med Enbrel end i

kontrolgruppen. Enbrel anbefales ikke til behandling af Wegeners granulomatose.

Hypoglykæmi hos patienter i diabetesbehandling

Der har været indberetninger om, at hypoglykæmi er opstået, efter behandling med Enbrel er påbegyndt

hos patienter, der får medicin mod diabetes, hvilket har nødvendiggjort en nedsættelse af dosis af den anti-

diabetiske medicin hos nogle af disse patienter.

Særlige populationer

Ældre

I fase 3-forsøgene med reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis blev der ikke

observeret nogen overordnede forskelle i bivirkninger, alvorlige bivirknnger og alvorlige infektioner hos

patienter over 65 år, som fik Enbrel, sammenlignet med yngre patienter. Der skal dog udvises

forsigtighed ved behandling af ældre patienter, specielt med henblik på forekomst af infektioner.

Pædiatrisk population

Vaccinationer

Det anbefales, at pædiatriske patienter om muligt bringes à jour med al immunisering i overensstemmelse

med gældende retningslinjer for immunisering, før behandling med Enbrel påbegyndes (se Vaccinationer

ovenfor).

Inflammatorisk tarmsygdom (IBD) og uveitis hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Der har været rapporter om IBD og uveitis hos JIA-patienter, som behandles med Enbrel (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig behandling med anakinra

For voksne patienter i behandling med Enbrel og anakinra blev der observeret en større hyppighed af

alvorlige infektioner sammenlignet med patienter behandlet med enten Enbrel eller anakinra alene

(historiske data).

I et dobbeltblindt placebo-kontrolleret studie blandt voksne patienter, der basalt blev behandlet med

methotrexat, blev patienterne behandlet med Enbrel og anakinra desuden observeret at have en større

hyppighed af alvorlige infektioner (7 %) og neutropeni end patienterne behandlet med Enbrel (se pkt.

4.4 og 4.8). Kombinationen af Enbrel og anakinra har ikke vist øgede kliniske fordele og anbefales

derfor ikke.

Samtidig behandling med abatacept

I kliniske studier resulterede samtidig administration af abatacept og Enbrel i et øget antal tilfælde af

alvorlige bivirkninger. Denne kombination har ikke vist øget klinisk udbytte. Denne brug frarådes (se

pkt. 4.4).

Samtidig behandling med sulfasalazin

I et klinisk studie med voksne patienter i behandling med sulfasalazin, hvortil Enbrel blev tilføjet, havde

patienterne i kombinationsgruppen et statistisk signifikant fald i middelværdierne for hvide blodlegemer

sammenlignet med grupperne, der blev behandlet med enten Enbrel eller sulfasalazin. Den kliniske

betydning af denne interaktion er ukendt. Læger skal være forsigtige, når de overvejer

kombinationsbehandling med sulfasalazin.

Samtidig behandling hvor interaktioner ikke er observeret

Der er ikke observeret nogen interaktion i kliniske forsøg, hvor Enbrel blev indgivet sammen med

glukocorticoider, salicylater (undtagen sulfasalazin), non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID), smertestillende midler eller methotrexat. Se pkt. 4.4 om råd om vaccination.

Der blev ikke observeret nogen klinisk betydende, farmakokinetiske lægemiddel-lægemiddel-

interaktioner i studier med methotrexat, digoxin og warfarin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal overveje at anvende sikker kontraception under behandlingen med

Enbrel og i 3 uger efter behandlingen for at undgå graviditet.

Graviditet

Udviklingstoksicitetsstudier på rotter og kaniner har ikke afsløret nogen tegn på skader på fostre eller

nyfødte rotter på grund af etanercept. To observationskohortestudier har undersøgt etanercepts

virkning på graviditet. Ét observationsstudie viste, at der var en øget hyppighed af alvorlige medførte

misdannelser hos kvinder eksponeret for etanercept (n=370) i første trimester sammenlignet med

kvinder, der ikke var blevet eksponeret for etanercept eller andre TNF-antagonister (n=164) under

graviditeten (justeret oddsratio 2,4; 95 % CI: 1,0-5,5). Typerne af de alvorlige medførte misdannelser

svarede til dem, der hyppigst blev rapporteret i den almene befolkning, og der blev ikke fundet et

bestemt mønster i abnormiteterne. Studiet påviste ikke en øget hyppighed af spontan abort, dødsfødsel,

for tidlig fødsel eller mindre misdannelser. Et andet observationelt registerstudie omfattende flere

lande sammenlignede risikoen for negative graviditetsudfald hos kvinder, der blev eksponeret for

etanercept i de første 90 dage af graviditeten (n=425) sammenlignet med dem, der blev eksponeret for

ikke-biologiske lægemidler (n=3497), og her blev der ikke observeret en øget risiko for alvorlige

fødselsdefekter (odds ratio [OR]= 1,22, 95 % CI: 0,79-1,90; justeret OR = 0,96, 95 % CI: 0,58-1,60

efter justering efter land, maternel sygdom, paritet, maternel alder og rygning tidligt i graviditeten).

Studiet viste heller ingen øget risiko for mindre alvorlige fødselsdefekter, for tidlig fødsel, dødfødsel

eller infektioner i det første år for børn, der er født af kvinder eksponeret for etanercept under

graviditeten. Enbrel bør kun anvendes under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt.

Etanercept passerer placenta og er påvist i serum hos spædbørn født af kvinder, der er blevet behandlet

med Enbrel under graviditeten. Den kliniske effekt af dette er ikke kendt, men spædbørnene kan have

en øget risiko for infektioner. Administration af levende vacciner til spædbørn inden for 16 uger efter

moderens sidste Enbrel-dosis anbefales generelt ikke.

Amning

Etanercept udskilles i human mælk efter subkutan administration. Efter subkutan administration til

diegivende rotter blev etanercept udskilt i mælken og påvist i serum hos ungerne. Da immunglobuliner

lige som mange andre lægemidler kan udskilles i human mælk, skal der tages en beslutning om, hvorvidt

amning skal ophøre, eller brugen af Enbrel skal ophøre under amning, idet fordelen ved amning for barnet

og fordelen ved behandlingen af kvinden tages i betragtning.

Fertilitet

Der foreligger ikke prækliniske data angående peri- og postnatal etanercept-toksicitet, eller hvad angår

etanercepts virkning på fertilitet og generel reproduktionsevne.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier om indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger er reaktioner på injektionsstedet (som smerte, hævelse. kløe,

rødme og blødning på indstiksstedet), infektioner (som infektioner i de øvre luftveje, bronkitis,

blærebetændelse og hudinfektioner), allergiske reaktioner, udvikling af autoantistoffer, kløe og feber.

Der er også rapporteret om alvorlige bivirkninger for Enbrel: TNF-antagonister som Enbrel påvirker

immunsystemet, og brugen af dem kan påvirke kroppens forsvar mod infektioner og cancer. Alvorlige

infektioner ses hos færre end 1 ud af 100 patienter, der behandles med Enbrel. Rapporterne har

omfattet letale og livstruende infektioner og sepsis. Der er også rapporteret om forskellige maligniteter

i forbindelse med brugen af Enbrel, herunder bryst- og lungecancer samt cancer i hud og lymfekirtler

(lymfom).

Der er også rapporteret om alvorlige hæmatologiske, neurologiske og autoimmune reaktioner. Disse

inkluderer sjældne rapporter om pancytopeni og meget sjældne rapporter om aplastisk anæmi. Centrale

og perifere demyeliniserende hændelser er blevet set henholdsvis sjældent og meget sjældent i

forbindelse med brug af Enbrel. Der har været sjældne rapporter om lupus, lupus-relaterede sygdomme

og vaskulitis.

Bivirkninger opstillet i tabelform

Følgende liste over bivirkninger er baseret på erfaringer fra kliniske forsøg og på postmarketing erfaring.

Indenfor organsystemklassifikationerne er bivirkningerne opført under overskrifter om hyppighed (antal

patienter der forventes at komme ud for reaktionen). De følgende kategorier benyttes: meget almindelig

(≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorgankla

sse

Meget

almindelig

≥ 1/10

Almindelig

≥ 1/100

to < 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 to

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 to

< 1/1.000

Meget sjælden

< 1/10.000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra

forhåndenvær

ende data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektion

(inklusive

øvre

luftvejsinfek

tion,

bronkitis,

blærebetænd

else,

hudinfektion

Alvorlige

infektioner

(inklusive

lungebetændelse,

cellulitis,

bakteriel arthritis,

sepsis og

parasitinfektion)*

Tuberkulose,

opportunistisk

infektion

(herunder

invasive fungale,

protozoale,

bakterielle,

atypiske

mykobakterielle

og virale

infektioner samt

Legionella-

infektion)*

Hepatitis B

reaktivering,

listeria

Benigne,

maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og

polypper)

Ikke-melanom

hudkræft* (se pkt.

4.4)

Malignt

melanom (se pkt.

4.4), lymfom,

leukæmi

Merkelcellekar

cinom (se pkt.

4.4)

Blod og

lymfesystem

Thrombocytopeni,

anæmi, leukopeni,

neutropeni

Pancytopeni*

Aplastisk

anæmi*

Histiocytosis

haematophagic

(makrofagaktiv

eringssyndrom

Immunsystemet

Allergiske

reaktioner (se

Hud og

subkutane væv),

dannelse af

autoantistoffer*

Vaskulitis (inkl.

anti-neutrofil

cytoplasmatisk

antistof-positiv

vaskulitis)

Alvorlige

allergiske/anafyl

aktiske

reaktioner

(inklusive

angioødem,

bronkospasme),

sarkoidose

Forværring af

symptomer på

dermatomyositis

Nervesystemet

CNS-

demyeliniserings

tilfælde som

antyder multipel

sklerose eller

lokaliserede

demyeliniserings

forhold som for

eksempel

opticusneuritis

og transversel

myelitis (se pkt

4.4).

Perifere

demyeliniserend

e hændelser

herunder

Guillain-Barrés

syndrom, kronisk

inflammatorisk

demyeliniserend

e polyneuropati,

demyeliniserend

e polyneuropati

og multifokal

Systemorgankla

sse

Meget

almindelig

≥ 1/10

Almindelig

≥ 1/100

to < 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 to

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 to

< 1/1.000

Meget sjælden

< 1/10.000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra

forhåndenvær

ende data)

motorisk

neuropati (se pkt

4.4), anfald

Øjne

Uveitis, scleritis

Hjerte

Forværring af

hjerteinsufficiens

(se pkt. 4.4).

Nyopstået

hjerteinsufficiens

(se pkt. 4.4).

Luftveje, thorax

og mediastinum

Interstitiel

lungesygdom

(herunder

pneumonitis og

lungefibrose)*

Mave-tarm-

kanalen

Inflammatorisk

tarmsygdom

Lever og

galdeveje

Forhøjede

leverenzymer*

Autoimmun

hepatitis*

Hud og

subkutane væv

Pruritus, udslæt

Angioedem,

psoriasis (herunder

nyt udbrud eller

forværring og

pustuløst, primært

håndflader og

fodsåler), urticaria,

psoriasisagtigt

udslæt,

Stevens-Johnson

syndrom, kutan

vasculitis (inkl.

hypersensitivitets

vaskulitis),

erythema

multiforme,

lichenoide

reaktioner

Toksisk

epidermal

nekrolyse

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Kutan lupus

erythematosus,

subakut kutan

lupus

erythematosus,

lupus-lignende

syndrom

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Reaktioner

injektionsste

(herunder

blødning,

blå mærker,

erytem,

kløe, smerte,

hævelse)*

Pyreksi

* se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger, nedenfor.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Maligniteter og lymfoproliferative sygdomme

Der er observeret 129 nye maligniteter af forskellig type hos 4.114 patienter med reumatoid artrit, som

i kliniske forsøg blev behandlet med Enbrel i op til ca. 6 år, inklusiv 231 patienter behandlet med

Enbrel i kombination med methotrexat i det to-årige aktivt kontrollerede forsøg. De observerede tal og

forekomster i disse kliniske forsøg svarede til dem, der forventedes for den behandlede gruppe. Der blev

rapporteret om ialt 2 maligniteter i kliniske studier af ca. 2 års varighed omfattende 240 patienter med

psoriasisartrit behandlet med Enbrel. I kliniske studier af mere end 2 års varighed med 351 patienter med

ankyloserende spondylitis blev der rapporteret om 6 maligniteter hos patienter behandlet med Enbrel.. I

dobbeltblinde og åbne studier af op til 2,5 års varighed omfattende 2.711 patienter med plaque psoriasis

behandlet med Enbrel blev der rapporteret om 30 maligniteter og 43 tilfælde af ikke-melanom hudkræft.

Der blev rapporteret om 18 tilfælde af lymfom hos 7.416 patienter behandlet med Enbrel i kliniske studier

omfattende reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserende spondylitis og psoriasis.

Rapporter om forskellige maligniteter (inkl. bryst- og lungecarcinom og lymfom), er blevet modtaget i

postmarketingperioden (se pkt. 4.4).

Reaktioner på injektionsstedet

Sammenlignet med placebo, forekom der en betydeligt højere procentdel af reaktioner på

injektionsstedetblandt patienter med reumatiske sygdomme, som blev behandlet med Enbrel (36 % versus

9 %). Reaktioner på injektionsstedet forekom som regel i den første måned. Den gennemsnitlige varighed

var ca. 3 til 5 dage. Der blev ikke givet nogen behandling for størstedelen af injektionsstedsreaktioner hos

Enbrelbehandlingsgrupperne, og størstedelen af de patienter, som fik behandling, modtog topiske

præparater som for eksempel cortikosterioder eller antihistaminer til oral indtagelse. Derudover udviklede

nogle patienter fornyede injektionsstedsreaktioner karakteriseret af en hudreaktion på det nyeste

injektionssted og en samtidig fremkomst af injektionsstedsreaktioner på tidligere injektionssteder. Disse

reaktioner var generelt forbigående og opstod ikke igen efter behandling.

I kontrollerede studier med patienter med plaque psoriasis-fik ca. 13.6 % af patienterne behandlet med

Enbrel reaktioner på injektionsstedet i løbet af de første 12 ugers behandling sammenlignet med 3,4 % af

patienterne behandlet med placebo.

Alvorlige infektioner

I placebo-kontrollerede forsøg blev der ikke observeret nogen stigning i forekomsten af alvorlige

infektioner (dødelige, livstruende, eller som kræver hospitalsindlæggelse eller intravenøs

antibiotikabehandling). Alvorlige infektioner forekom hos 6,3 % af patienterne med reumatoid artrit

behandlet med Enbrel i op til 48 måneder. Disse infektioner omfattede f.eks. absces (forskellige steder),

bakteriæmi, bronkitis, bursitis, cellulitis, cholecystitis, diaré, diverticulitis, endocarditis (mistænkt),

gastroenteritis, hepatitis B, herpes zoster, sår på benene, infektioner i munden, osteomyelitis, otitis,

peritonitis, pneumoni, pyelonephritis, sepsis, septisk arthritis, hudinfektion, sår på huden,

urinvejsinfektion, vasculitis og sårinfektion. I det to-årige aktivt kontrollerede forsøg, hvor patienterne

blev behandlet med enten Enbrel alene, methotrexat alene eller Enbrel i kombination med methotrexat,

var antallet af alvorlige infektioner det samme i behandlingsgrupperne. Det kan dog ikke udelukkes, at

kombinationen Enbrel og methotrexat kan være forbundet med en stigning i infektionsraten.

Der var ingen forskel i infektionsraten blandt patienter behandlet med Enbrel og patienter, som fik

placebo mod plaque psoriasis, i placebokontrollerede studier af op til 24 ugers varighed. Blandt de

alvorlige infektioner, som patienter i behandling med Enbrel kunne blive ramt af, var cellulitis,

gastroenteritis, pneumoni, kolecystit, osteomyelitis, gastritis, appendicitis, streptokok-fasciitis, myositis,

septisk chok, diverticulitis og absces. I de dobbeltblinde og åbne studier med psoriasis arthritis

indberettede én patient en alvorlig infektion (pneumoni).

Alvorlige og dødelige infektioner er blevet rapporteret ved brug af Enbrel. Rapporterede patogener

omfatter bakterier, mykobakterier (herunder tuberkulose), vira og svamp. Nogle forekom i løbet af et par

uger efter start af behandling med Enbrel hos patienter, som har tilgrundliggende sygdomsforhold (for

eksempel diabetes, hjertestop, patienthistorie med aktive eller kroniske infektioner) ud over reumatoid

artrit. (se pkt. 4.4). Enbrelbehandling kan forøge dødeligheden hos patienter med etableret sepsis.

Der er rapporteret om opportunistiske infektioner i forbindelse med Enbrel, herunder invasive

svampeinfektioner samt parasitinfektion (herunder forårsaget af protozoer), virale (inkl. herpes zoster),

bakterielle (herunder Listeria og Legionella) og atypiske mykobakterielle infektioner. Data fra flere

kliniske studier viste, at den samlede forekomst af opportunistiske infektioner var 0,09 % for de 15.402

patienter, som blev behandlet med Enbrel. Den eksponeringsjusterede hyppighed var 0,06 tilfælde per 100

patientår.

Erfaringer efter markedsføring viser, at cirka halvdelen af alle indberetninger om opportunistiske

infektioner på verdensplan var invasive svampeinfektioner. De mest almindeligt indberettede invasive

svampeinfektioner var forårsaget af Candida, Pneumocystis, Aspergillus og Histoplasma. Invasive

svampeinfektioner stod for mere end halvdelen af dødsfaldene blandt patienter, som udviklede

opportunistiske infektioner. Hovedparten af tilfældene med dødelig udgang var patienter med

Pneumocystis pneumoni, uspecifikke systemiske svampeinfektioner og aspergillose (se pkt. 4.4).

Autoantistoffer

Voksne patienter fik testet serumprøver for autoantistoffer på flere tidspunkter. Af de patienter med

reumatoid artrit, som blev evalueret for antinukleare antistoffer (ANA), var den procentdel af patienter,

som udviklede nye positive antinukleare antistoffer (>1:40), højere hos patienter, som modtog behandling

med Enbrel (11 %), end hos patienter med placebo-behandling (5 %). Den procentdel af patienter, som

udviklede nye positive anti-dobbeltstrengede DNA-antistoffer, var også højere ved radioimmun-

bestemmelse (15 % af patienter, der blev behandlet med Enbrel, sammenlignet med 4 % af de patienter,

der fik placebo) og ved Crithidia liciliae-bestemmelse (3 % af patienter, der blev behandlet med Enbrel

sammenlignet med ingen af de patienter, der fik placebo). Den andel af patienter, der fik behandling med

Enbrel, og som udviklede anticardiolipin-antistoffer, steg i samme omfang som for patienter, der fik

placebo. Ingen patienter udviklede kliniske tegn, som tydede på et lupus-lignende syndrom eller andre nye

autoimmunsygdomme. Det vides ikke, hvilken virkning en langvarig behandling med Enbrel vil have på

udviklingen af autoimmunsygdomme.

Der har været sjældne rapporter om patienter, herunder rheumatoid faktor positive patienter, som har

udviklet andre autoantistoffer i forbindelse med udslæt som er kompatibel med subaktiv kutan lupus

eller diskoid lupus ved klinisk præsentation og biopsi.

Pancytopeni og aplastisk anæmi

Der har været postmarketingsrapporter om pancytopeni og aplastisk anæmi, hvoraf visse havde dødelig

udgang (se pkt. 4.4).

Interstitiel lungesygdom

I kontrollerede kliniske studier med etanercept på tværs af alle indikationer var hyppigheden af interstitiel

lungesygdom hos patienter, der fik etanercept uden samtidig methotrexat, 0,06 % (hyppighed

’sjælden’). I de kontrollerede kliniske studier, der tillod samtidig behandling med etanercept og

methotrexat, var hyppigheden af interstitiel lungesygdom 0,47 % (hyppighed ’ikke almindelig’). Der

er efter markedsføring rapporteret om interstitiel lungesygdom (herunder pneumonitis og lungefibrose),

nogle med dødelig udgang.

Samtidig behandling med anakinra

I studier, hvor voksne patienter blev behandlet samtidig med Enbrel og anakinra, blev der observeret

en større hyppighed af alvorlige infektioner sammenlignet med Enbrel alene, og 2 % af patienterne

(3/139) udviklede neutropeni (absolut neutrofiltælling < 1000/mm

). En patient med neutropeni

udviklede cellulitis, som svandt efter hospitalsindlæggelse (se pkt. 4.4 og 4.5).

Forhøjede leverenzymer

I de dobbeltblinde perioder i kontrollerede kliniske studier af etanercept på tværs af alle indikationer

var hyppigheden af bivirkningen ’forhøjede leverenzymer’ hos patienter, der fik etanercept uden

samtidig methotrexat, 0,54 % (hyppighed ’ikke almindelig’). I de dobbeltblinde perioder i

kontrollerede studier, der tillod samtidig behandling med etanercept og methotrexat, var hyppigheden

af bivirkningen ’forhøjede leverenzymer’ 4,18 % (hyppighed ’almindelig’).

Autoimmun hepatitis

I kontrollerede kliniske studier af etanercept på tværs af alle indikationer var hyppigheden af

autoimmun hepatitis hos patienter, der fik etanercept uden samtidig methotrexat, 0,02 % (hyppighed

’sjælden’). I kontrollerede studier, der tillod samtidig behandling med etanercept og methotrexat, var

hyppigheden af autoimmun hepatitis 0,24 % (hyppighed ’ikke almindelig’).

Pædiatrisk population

Bivirkninger hos pædiatriske patienter med juvenil idiopatisk artrit

Generelt var bivirkningerne hos de pædiatriske patienter med juvenil idiopatisk artrit af samme

hyppighed og type som dem, man så hos voksne patienter. Forskellene i forhold til de voksne og andre

specielle faktorer omtales i følgende afsnit.

Typen af infektioner, som blev observeret i kliniske studier med patienter med juvenil, idiopatisk artrit i

alderen 2 til 18 år, var generelt milde til moderate og svarende til dem, som almindeligvis ses hos

ambulante, pædiatriske populationer. Alvorlige rapporterede bivirkninger omfattede varicella med tegn og

symptomer på aseptisk meningitis, som forsvandt under eftervirkninger (se også pkt. 4.4), appendicit,

gastroenteritis, depression/personlighedsforstyrrelse, sår på huden og oesofagitis/gastritis.

I et studie med børn i alderen 4 til 17 år med juvenil, idiopatisk artrit fik 43 af 69 (62 %) af børnene en

infektion, mens de fik Enbrel i løbet af studiets 3 måneder (del 1, open-label), og hyppigheden og

sværhedsgraden af infektioner var ens hos 58 patienter, som gennemførte 12 måneders utilsløret forlænget

behandling. Typerne og andelen af andre bivirkninger hos patienter med juvenil idiopatisk artrit var de

samme som dem, man så i studier af Enbrel til voksne patienter med reumatoid artrit, og hovedparten var

milde. Flere bivirkninger blev rapporteret hyppigere hos 69 patienter med juvenil idiopatisk artrit, som fik

Enbrel i 3 måneder, i sammenligning med 349 voksne patienter med reumatoid artrit. Disse omfattede

hovedpine (19 % af patienterne, 1,7 forekomst pr. patientår), kvalme (9 %, 1,0 forekomst pr. patientår),

abdominal smerte (19 %, 0,74 forekomst pr. patientår), og opkastning (13 %, 0,74 forekomst pr.

patientår).

I kliniske studier omkring juvenil idiopatisk artrit var der 4 indberetninger om makrofag-aktiverings-

syndrom.

Post-marketing har der været rapporter om inflammatorisk tarmsygdom og uveitis hos JIA-patienter,

som behandles med Enbrel, herunder meget få tilfælde, som kunne tyde på genopblussen af

symptomer ved genoptagelse af behandling (se pkt. 4.4).

Bivirkninger hos pædiatriske patienter med plaque psoriasis

I et studie af 48 ugers varighed med 211 børn i alderen 4 til 17 år med pædiatrisk plaque psoriasis var de

indberettede bivirkninger de samme som dem, man havde set i tidligere studier hos voksne med plaque

psoriasis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der blev ikke observeret dosisbegrænsende toksiciteter under kliniske forsøg med patienter med

reumatoid artrit. Den største dosis, der er blevet evalueret, var en intravenøs belastningsdosis på 32 mg/m

efterfulgt af subkutane doser på 16 mg/m

, indgivet to gange ugentligt. En patient med reumatoid artrit tog

ved en fejltagelse 62 mg Enbrel subkutant to gange om ugen i tre uger uden at registrere uønskede

virkninger. Der er ingen kendt modgift mod Enbrel.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunsuppressiva, tumornekrosefaktor-alfa (TNF-α) hæmmere.

ATC-kode: L04AB01.

Tumornekrosefaktor (TNF) er et dominerende cytokin i betændelsesprocessen ved reumatoid artrit.

Forhøjede TNF-niveauer er også fundet i synovia og psoriasis plaque hos patienter med psoriasisartrit og i

serum og synovialt væv hos patienter med ankyloserende spondylitis. Ved plaque psoriasis fører

infiltration med inflammatoriske celler, inklusiv T-celler, til forhøjede TNF niveauer i psoriasis

læsionerne sammenlignet med niveauerne i ikke-angrebet hud. Etanercept er en kompetitiv inhibitor af

TNF-binding til celleoverfladereceptorer og hæmmer dermed TNF’s biologiske aktivitet.TNF og

lymfotoksin er pro-inflammatoriske cytokiner, som binder sig til to adskilte celleoverfladereceptorer: 55-

kilodalton (p55) og 75-kilodalton (p75) tumornekrosefaktorreceptorer (TNFR). Begge TNF-receptorer

eksisterer naturligt i membranbundne og opløselige former. Opløselige TNF-receptorer menes at regulere

biologisk TNF-aktivitet.

TNF og lymfotoksin eksisterer hovedsageligt som homotrimere, og deres biologiske aktivitet er afhængig

af tværbinding af celleoverflade TNF-receptorer. Dimerisk opløselige receptorer som for eksempel

etanercept har en højere affinitet for TNF end monomeriske receptorer og er betydeligt mere potent

kompetitive inhibitorer af TNF-binding til cellereceptorerne. Derudover bibringer brugen af en

immunoglobulin Fc-region som et fusionselement i opbyggelsen af en dimerisk receptor en længere

serum-halveringstid.

Virkningsmekanisme

Meget af den fælles patologi inden for reumatoid artrit og ankyloserende spondylitis og hudpatologien ved

plaque psoriasis formidles af pro-inflammatoriske molekyler, som er bundet i et netværk, der kontrolleres

af TNF. Etanercepts virkningsmekanisme menes at være dens kompetitive hæmning af TNF-bindingen til

celleoverflade TNF-receptorer, hvilket forhindrer TNF-formidlede cellereaktioner ved at gøre TNF

biologisk inaktiv. Etanercept kan også modulere biologiske reaktioner, som kontrolleres af yderligere

downstream-molekyler (f.eks. cytokiner, adhesionsmolekyler eller proteinaser), som forårsages eller

reguleres af TNF.

Klinisk virkning og sikkerhed

Dette afsnit indeholder data fra fire randomiserede, kontrollerede studier hos voksne med reumatoid artrit,

et studie hos voksne med psoriasisartrit, et studie hos voksne med ankyloserende spondylitis, et studie hos

voksne med nonradiografisk aksial spondylartrit, fire studier hos voksne med plaque psoriasis, tre studier

hos patienter med juvenil idiopatisk artrit og pædiatriske patienter med plaque psoriasis.

Voksne patienter med reumatoid artrit

Enbrels effekt blev vurderet i en randomiseret, dobbelt-blind, placebokontrolleret studie. Studiet

evaluerede 234 voksne patienter med aktiv reumatoid artrit, hvor behandlingen var mislykkedes med

mindst ét men ikke flere end fire sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARDs). Der

blev givet doser på 10 mg eller 25 mg Enbrel eller placebo subkutant to gange om ugen i 6 måneder i

træk. Resultaterne af dette kontrollerede forsøg blev angivet i procentvis forbedring af reumatoid artrit

ved anvendelse af American College of Rheumatology’s (ACR) kriterier for respons.

ACR 20 og 50 respons var højere hos patienter, der blev behandlet med Enbrel, ved 3 og 6 måneder,

end hos patienter behandlet med placebo (ACR 20: Enbrel 62 % og 59 %, placebo 23 % og 11 % ved

henholdsvis 3 og 6 måneder; ACR 50: Enbrel 41 % og 40 %, placebo 8 % og 5 % ved henholdsvis 3

og 6 måneder; p<0,01 Enbrel versus placebo ved alle tidspunkter for både ACR 20 og ACR 50

respons.

Ca. 15 % af de forsøgspersoner, der fik Enbrel, opnåede ACR 70 respons ved måned 3 og måned

6 sammenlignet med færre end 5 % af forsøgspersonerne i placebo gruppen. Blandt de patienter, der

fik Enbrel, viste de kliniske reaktioner sig generelt inden for 1-2 uger efter påbegyndelse af

behandlingen og skete næsten altid senest måned 3. Man så en dosisrespons: resultater med 10 mg lå

mellem placebo og 25 mg. Enbrel var betydeligt bedre end placebo i alle dele af ACR-kriterierne såvel

som andre mål for sygdomsaktiviteten af reumatoid artrit, der ikke er medtaget i ACR-

responskriterierne, som f.eks. morgenstivhed. Der blev besvaret et spørgeskema om helbredstilstand

(SHT), omfattende handicap, vitalitet, mentalhygiejne, generel sundhedstilstand og helbredsstatus for

arthritis-afhængige underområder hver 3. måned under forsøget. Alle underområder i SHT'et blev

forbedret hos patienter, der var behandlet med Enbrel, ved 3 og 6 måneder sammenlignet med

kontrolpersonerne.

Efter ophør med Enbrel vendte symptomerne på artrit almindeligvis tilbage inden for en måned.

Gentoptaget behandling med Enbrel efter ophør i op til 24 måneder resulterede i samme størrelse af

respons som hos patienter, som fik Enbrel uden behandlingsafbrydelse, baseret på resultater fra åbne

studier. Fortsat, varigt respons er set i op til 10 år i åbne, forlængede studier hos patienter, som fik

Enbrel unden afbrydelse.

Effekten af Enbrel blev sammenlignet med mehotrexat i et randomiseret, aktivt kontrolleret forsøg

med blindet radiografisk evaluering som primært mål hos 632 vosne patienter med aktiv reumatoid

artrit (<3 års varighed), som ikke tidligere var blevet behandlet med methotrexat. Doser á 10 mg eller

25 mg blev administreret subkutant to gange om ugen i op til 24 måneder. Methotrexatdoser blev

gradvist øget fra 7,5 mg/uge til en maksimal dosis på 20 mg/uge over de første 8 uger af forsøget og

fortsatte herefter i op til 24 uger. Det kliniske fremskridt inkl. virkningsstart inden for 2 uger for

Enbrel 25 mg var det samme, som man havde set i de tidligere forsøg, og blev vedligeholdt i op til 24

måneder. Ved baseline havde patienterne en moderat grad af handicap, med en gennemsnitlig score på

1,4 til 1,5 ud fra deres spørgeskema om helbredstilstand (SHT). Behandling med Enbrel 25 mg

resulterede i i betydelig bedring efter 12 måneder, hvor omkring 44 % af patienterne havde opnået en

normal SHT score (mindre end 0,5). Denne bedring vedligeholdtes i år 2 af studiet.

I dette forsøg blev strukturel ledskade vurderet radiografisk og udtrykt som ændring i Total Sharp

Score (TSS) og dets bestanddele, erosions score og score for forsnævring af ledspalter (JSN).

Røntgenbilleder af hænder/håndled og fødder blev vurderet ved baseline og efter hhv. 6, 12 og 24

måneder. Dosen på 10 mg Enbrel havde gennemgående mindre effekt på den strukturelle skade end

dosen på 25 mg. Enbrel 25 mg var signifikant bedre end methotrexat med hensyn til erosion score

efter både 12 og 24 måneder. Forskellene i TSS og JSN mellem methotrexat og Enbrel 25 mg var ikke

statistisk signifikant. Resultaterne er skitseret i figuren nedenfor.

RADIOGRAFISK PROGRESSION: SAMMENLIGNING AF ENBREL vs. METHOTREXAT

HOS PATIENTER MED REUMATOID ARTRIT AF < 3 ÅRS VARIGHED

Change from Baseline

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

MTX

Enbrel 25 mg

12 Months

24 Months

TSS

Erosions

JSN

TSS

Erosions

JSN

1.3

0.8

0.9

0.4*

0.4 0.4

2.2

1.2*

1.3

0.6*

0.9

0.6

*p < 0.05

I et andet aktivt-kontrolleret, dobbeltblindt, randomiseret studie blev klinisk effekt, sikkerhed og

radiografisk progession hos patienter med reumatoid artrit behandlet med Enbrel alene (25 mg to

gange om ugen), methotrexat alene (7,5 til 20 mg om ugen, median dosis 20 mg) og en kombination af

Enbrel og methotrexat påbegyndt samtidig, sammenlignet hos 682 voksne patienter med aktiv

reumatoid artrit af 6 måneder til 20 års varighed (median 5 år), som havde en mindre end

tilfredsstillende respons på mindst et sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel (DMARD)

bortset fra methotrexat.

Gruppen af patienter i behandling med Enbrel i kombination med methotrexat havde signifikant højere

ACR 20, ACR 50, ACR 70 respons og forbedring af DAS og HAQ score ved både 24 og 52 uger end

patienterne i hver af enkeltterapi grupperne (resultater vises neden for). Signifikante fordele ved

Enbrel i kombination med methotrexat sammenlignet med Enbrel monoterapi og methotrexat

monoterapi blev også observeret efter 24 måneder.

RESULTER FOR KLINISK EFFEKT EFTER 12 MÅNEDER: SAMMENLIGNING AF

ENBREL vs. METHOTREXAT vs. ENBREL I KOMBINATION MED

METHOTREXAT HOS PATIENTER MED REUMATOID ARTRIT AF 6 MÅNEDER

TIL 20 ÅRS VARIGHED

Slutmål

Tidspunkt

Methotrexat

(n = 228)

Enbrel

(n = 223)

Enbrel +

Methotrexat

(n = 231)

ACR Respons

ACR 20

58,8 %

65,5 %

74,5 %

†,

ACR 50

36,4 %

43,0 %

63,2 %

†,

ACR 70

16,7 %

22,0 %

39,8 %

†,

DAS

Baseline score

Uge 52 score

†,

Remission

14 %

18 %

37 %

†,

HAQ

Baseline

Uge 52

†,

A: Patienter, som ikke gennemførte 12 måneder af studiet, blev betragtet som ikke-

responderende.

b: Værdier for sygdoms aktivitets score (Disease Activity Score, DAS) er middelværdier.

c: remission er defineret som DAS<1,6

Parvis sammenligning af p-værdier: † = p < 0,05 for sammenligning af etanercept +

methotrexat vs. methotrexat og

= p < 0,05 for sammenligning af etanercept + methotrexat vs.

Etanercept

Radiografisk progession var signifikant mindre i Enbrel gruppen end i methotrexat gruppen ved 12

måneder, hvorimod kombinationen var signifikant bedre end begge monoterapier til at forsinke

radiografisk progression (se nedenstående figur).

RADIOGRAFISK PROGRESSION: SAMMENLIGNING AF ENBREL vs. METHOTREXAT

vs. ENBREL I KOMBINATION MED METHOTREXAT HOS PATIENTER MED

REUMATOID ARTRIT

AF 6 MÅNEDER TIL 20 ÅRS VARIGHED (12 MÅNEDERS RESULTER)

Change from Baseline

-1.0

-0.5

Methotrexate

Enbrel

Enbrel + Methotrexate

2.80

0.52*

-0.54

,

1.68

0.21*

-0.30

1.12

0.32

-0.23

,

TSS

Erosions

JSN

Parvis sammenligning af p-værdier: * = p < 0,05 for sammenligning

af Enbrel vs. methotrexat, † = p < 0,05 for sammenligning af Enbrel +

methotrexat vs. methotrexat og

= p < 0,05 for sammenligning af

Enbrel + methotrexat vs. Enbrel

Signifikante fordele ved Enbrel i kombination med methotrexat sammenlignet med Enbrel monoterapi

og methotrexat monoterapi blev også observeret efter 24 måneder. Tilsvarende blev også observeret

signifikante fordele ved Enbrel monoterapi sammenlignet med methotrexat monoterapi efter 24

måneder.

I en analyse, hvor alle patienter, som uanset grund udgik af studiet, blev anset for at have progression,

var procentdelen af patienter uden progession (TSS ændring ≤ 0,5) efter 24 måneder højere i gruppen,

som fik Enbrel i kombination med methotrexat sammenlignet med grupperne som fik Enbrel alene og

methotrexat alene (henholdsvis 62 %, 50 %, og 36 %; p<0,05). Forskellen mellem Enbrel alene og

methotrexat alene var også signifikant (p<0,05). Blandt patienter, som gennemførte studiets 24

måneders behandling, var ikke-progessionsraterne henholdsvis 78 %, 70 % og 62 %.

Sikkerhed og effekt af 50 mg Enbrel (to gange 25 mg subkutan injektion) indgivet en gang om ugen

blev undersøgt i et dobbeltblindt, placebo-kontrolleret studie med 420 patienter med aktiv reumatoid

artrit. I dette studie fik 53 patienter placebo, 214 patienter fik 50 mg Enbrel en gang om ugen, og 153

patienter fik 25 mg Enbrel to gange om ugen. Sikkerheds- og effektprofilerne af de to Enbrel

behandlingsformer var sammenlignelige ved uge 8 med hensyn til effekten på tegn og symptomer ved

reumatoid artrit; data fra uge 16 viste ikke sammenlignelighed (non-inferiority) mellem de to

behandlingsformer.

Voksne patienter med psoriasisartrit

Effekten af Enbrel blev bedømt i et randomiseret, dobbeltblindt placebokontrolleret studie med 205

patienter med psoriasisartrit. Patienterne var mellem 18 og 70 år gamle og havde aktiv prosiasis artrit (

svulne led og

3 ømme led) i mindst en af følgende former: (1) i distale interfalangeale led, (2)

polyartikulær artrit (ingen reumatoide knuder og tilstedeværelse af psoriasis), (3) arthritis mutilans, (4)

asymetrisk psoriasisartrit eller (5) spondylitis-lignende ankylose. Patienterne havde også plaque psoriasis

med et læsionsmål på

2 cm i diameter. Patienterne var tidligere blevet behandlet med NSAID (86 %),

DMARD (80 %) og kortikosteroider (24 %). Patienter, som var i gang med methotrexat behandling

(stabile

2 måneder) kunne fortsætte på en fast dosis på

25 mg/uge methotrexat. Doser på 25 mg

Enbrel (baseret på dosisstudier hos patienter med reumatoid artrit) eller placebo blev indgivet

subkutant to gange om ugen i 6 måneder. Ved afslutningen af det dobbeltblinde studie kunne

patienterne indgå i et langtids-, åbent, forlænget studie med en samlet varighed på op til 2 år.

Klinisk respons blev udtrykt i procent af patienter, som opnåede ACR 20, 50 eller 70 respons og

procenter for forbedring i Psoriatic Arthritis Respons Criteria (PsARC). Resultaterne er opsummeret i

nedenstående tabel.

RESPONS HOS PATIENTER MED PSORIASISARTRIT I

PLACEBO-KONTROLLEREDE FORSØG

% af patienter

Placebo

Enbrel

Psoriasisartrit respons

n = 104

n = 101

ACR 20

Måned 3

Måned 6

ACR 50

Måned 3

Måned 6

ACR 70

Måned 3

Måned 6

PsARC

Måned 3

Måned 6

____________________________________________________

a: 25 mg Enbrel subkutant to gange om ugen

b: p < 0,001, Enbrel vs. placebo

c: p < 0,01, Enbrel vs. placebo

Blandt patienter med psoriasisartrit, som fik Enbrel, var det kliniske respons tydeligt på tidspunktet for

første besøg (4 uger) og blev opretholdt gennem 6 måneders behandling. Enbrel var signifikant bedre end

placebo på alle mål for sygdomsaktivitet (p<0,001), og responset var det samme med og uden samtidig

methotrexat behandling. Livskvaliteten hos patienterne med psoriasisartrit blev bedømt på hvert tidspunkt

ved brug af HAQs invaliditetsindeks. Scoren på invaliditetsindekset blev signifikant forbedret på alle

tidspunkter hos patienter med psoriasisartrit i behandling med Enbrel i sammenligning med placebo

(p<0,001).

I psoriasisartrit studiet blev de røntgenologiske forandringer bedømt. Der blev taget røntgenbilleder af

hænder og håndled ved baseline og måned 6, 12 og 24. Den modificerede TSS ved 12 måneder vises i

tabellen nedenfor. I en analyse, hvor alle patienter, som uanset grund udgik af studiet, blev anset for at

have progression, var procentdelen af patienter uden progession (TSS ændring ≤ 0.5) efter 12 måneder

højere i gruppen, som fik Enbrel, sammenlignet med placebogruppen (henholdsvis 73 % og 47 %, p ≤

0,001). Enbrels effekt på den røntgenologiske progression blev fastholdt hos de patienter, som fortsatte

med behandling i løbet af det andet år. Den forsinkede skade på perifere led blev observeret hos

patienter med polyartikulær, symmetrisk artrit.

MIDDEL (SE) ÆNDRING FRA BASELINE I TOTAL SHARP SCORE PÅ ÅRSBASIS

Placebo

Etanercept

(n = 104)

(n = 101)

Måned 12

1,00 (0,29)

-0,03 (0,09)

SE = standard error

a. p = 0,0001

Behandling med Enbrel resulterede i forbedret fysisk funktion i den dobbeltblinde studieperiode, og denne

bedring blev fastholdt i det forlængede studie på op til 2 år.

Der er ikke tilstrækkeligt bevis for effekten af Enbrel hos patienter med ankyloserende spondylitis-

lignende og artritis mutilans psoriasis artropatier på grund af det lille antal patienter, der er undersøgt.

Der er ikke udført studier af patienter med psoriasisartrit, som blev behandlet med 50 mg en gang om

ugen. Evidens for effekt af behandlingen med én ugentlig dosis hos denne patientgruppe er baseret på data

fra studiet af patienter med ankyloserende spondylitis.

Voksne patienter med ankyloserende spondylitis

Effekten af Enbrel over for ankyloserende spondylitis blev bedømt i 3 randomiserede, dobbeltblinde

studier, hvor indgivelse af 25 mg Enbrel to gange om ugen blev sammenlignet med placebo. Ialt 401

patienter blev inkluderet, af hvilke 203 blev behandlet med Enbrel. Den største af disse studier (n = 277)

inkluderede patienter mellem 18 og 70 år, som havde aktiv ankyloserende spondylitis defineret som visuel

analogskala (VAS) score på

30 for gennemsnitsvarighed og intensiteten af morgenstivhed, plus VAS

score på

30 for mindst 2 af følgende 3 parametre: Patientens almene bedømmelse, gennemsnit af VAS

værdier for natlig rygsmerte og total rygsmerte, gennemsnit af 10 spørgsmål om Bath Ankylosing

Spondylitis Functional Index (BASFI). Patienter i behandling med DMARD, NSAID eller

kortikosteroider kunne fortsætte med disse på stabile doser. Patienter med total spinal ankylose blev ikke

inkluderet i studiet. Doser på 25 mg Enbrel (baseret på dosisstudier hos patienter med reumatoid artrit)

eller placebo blev indgivet subkutant to gange om ugen i 6 måneder hos 138 patienter.

Det primære mål for effekt (ASAS 20) var en

20 % forbedring i mindst 3 af 4 af responskriterierne i

Assessment in Ankylosing Spondylitis (ASAS) (patientens helhedsvurdering, rygsmerter, BASFI og

inflammation) og ingen forringelse i det sidste af kriterierne. De samme responskriterier blev anvendt ved

ASAS 50 og 70 med henholdsvis 50 % forbedring eller 70 % forbedring.

Sammenlignet med placebo resulterede behandling med Enbrel i signifikante forbedringer i ASAS 20,

ASAS 50 og ASAS 70 så tidligt som 2 uger efter påbegyndelse af behandling.

RESPONS FRA PATIENTER MED

ANKYLOSERENDE SPONDYLITIS I ET PLACEBO-

KONTROLLERET STUDIE

Procent patienter

Ankyloserende spondylitis

Respons

Placebo

N = 139

Enbrel

N = 138

ASAS 20

2 uger

3 måneder

6 måneder

ASAS 50

2 uger

3 måneder

6 måneder

ASAS 70 :

2 uger

3 måneder

6 måneder

a: p < 0,001, Enbrel vs. Placebo

b: p=0,002, Enbrel vs. Placebo

Hos patienter med ankyloserende spondylitis, som fik Enbrel, var det kliniske respons synligt på

tidspunktet for første besøg (2 uger) og blev opretholdt gennem 6 måneders behandling. Responset var det

samme hos patienter med og uden samtidig behandling ved baseline.

Lignende resultater blev opnået i de 2 mindre studier af ankyloserende spondylitis.

I et fjerde studie blev sikkerhed og effekt af 50 mg Enbrel (to gange 25 mg subkutane injektioner)

indgivet en gang om ugen versus 25 mg Enbrel indgivet to gange om ugen vurderet i et dobbeltblindt,

placebo-kontrolleret studie med 356 patienter med aktiv ankyloserende spondylitis. Profilerne for

sikkerhed og effekt for 50 mg en gang ugentligt og 25 mg to gange ugentligt var ens.

Voksne patienter med nonradiografisk aksial spondylartrit

Effekten af Enbrel hos patienter med nonradiografisk aksial spondylartrit (nr-AxSpa) blev vurderet i et

randomiseret, placebokontrolleret studie, der var dobbeltblindet i 12 uger. I studiet blev 215 voksne

patienter (modificeret intent-to-treat-population) i alderen 18 til 49 år med aktiv nr-AxSpa, defineret

som de patienter, der opfyldte ASAS-klassifikationskriterierne for aksial spondylartrit, men ikke

opfyldte de modificerede New York-kriterier for AS, vurderet. Patienterne skulle desuden have

utilstrækkeligt respons på eller være intolerante over for to eller flere NSAID. I den dobbeltblindede

periode fik patienterne Enbrel 50 mg ugentligt eller placebo i 12 uger. Det primære effektmål (ASAS

40) var en forbedring på 40 % i mindst tre af de fire ASAS-domæner og ingen forværring i det

resterende domæne. Den dobbeltblindede periode blev efterfulgt af en åben studieperiode, hvor alle

patienter fik Enbrel 50 mg ugentligt i op til yderligere 92 uger. Sakroliakaleddet (SI-leddet) og

rygsøjlen blev MR-scannet for at vurdere inflammation ved baseline og i uge 12 og 104.

I sammenligning med placebo gav behandlingen med Enbrel en statistisk signifikant forbedring i

ASAS 40, ASAS 20 og ASAS 5/6. Der blev også iagttaget en signifikant forbedring for ASAS på

partiel remission og BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) 50. Resultaterne

fra uge 12 er vist i tabellen nedenfor.

Effektrespons i placebokontrolleret nr-AxSpa-studie: Procentdel af patienter, der opnåede

endepunkterne

Dobbeltblindet klinisk respons i uge 12

Placebo

N=106 til 109*

Enbrel

N=103 til 105*

ASAS** 40

15,7

32,4

ASAS 20

36,1

52,4

ASAS 5/6

10,4

33,0

ASAS delvis remission

11,9

24,8

BASDAI***50

23,9

43,8

*Nogle patienter leverede ikke fuldstændige data for alle endepunkter

**ASAS=Assessment in Spondyloarthritis International Society

***Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

a: p<0,001; b: p<0,01 og c: p<0,05 mellem henholdsvis Enbrel og placebo

I uge 12 var der en statistisk signifikant forbedring i SPARCC-scoren (Spondyloarthritis Research

Consortium of Canada) for SI-leddet målt ved hjælp af MR hos patienter, der fik Enbrel. Den

korrigerede gennemsnitlige ændring fra baseline var 3,8 for patienter i Enbrel-armen (n=95) i forhold

til 0,8 for patienter i placebo-armen (n=105) (p<0,001). I uge 104 var den gennemsnitlige ændring fra

baseline i SPARCC-scoren målt ved hjælp af MR hos alle patienter, der fik Enbrel 4,64 for SI-leddet

(n=153) og 1,40 for rygsøjlen (n=154).

Enbrel viste en statistisk signifikant større forbedring fra baseline til uge 12 sammenlignet med

placebo i de fleste helbredsrelaterede vurderinger af livskvalitet og fysisk funktion, herunder BASFI-

funktionsindekset (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) og EuroQol 5D-spørgeskemaerne

Overall Health State Score og SF-36 Physical Component Score.

Det kliniske respons hos nr-AxSpa-patienter, der blev behandlet med Enbrel, var tydeligt ved det første

besøg (2 uger) og blev opretholdt gennem 2 års behandling. Forbedringer i helbredsrelaterede vurderinger

af livskvalitet og fysisk funktion blev også opretholdt gennem 2 års behandling. Data for de 2 år afslørede

ingen nye sikkerhedsresultater. I uge 104 var der 8 patienter, som havde forværring til en bilateral score

grad 2 ved røntgen af rygsøjlen jf. den modificerede NewYork Radiological Grade, hvilket tyder på axial

spondylartropati.

Voksne patienter med plaque psoriasis

Patienter, som Enbrel anbefales til er defineret i pkt. 4.1. Patienter, som ”ikke responderer” er

defineret ved utilstrækkeligt respons (PASI<50 eller PGA mindre end god) eller forværring af

sygdommen under behandling med mindst én af de tre systemiske behandlinger i tilstrækkelige doser

og af tilstrækkelig varighed for at opnå respons.

Effekten af Enbrel versus andre systemiske behandlinger til patienter med moderat til svær psorisis

(responderende på andre systemiske behandlinger) er endnu ikke evalueret i direkte sammenlignende

studier med Enbrel overfor andre systemiske behandlinger. Sikkerheden og effekten af Enbrel er i

stedet for blevet evalueret i fire randomiserede, dobbeltblinde, placebo-kontrollerede studier. Det

primære slutmål for effekt var i alle fire studier antallet af patienter i hver gruppe, som opnåede PASI

75 (dvs mindst 75 % forbedring i Psorisis Arealet og på Severity Index scoren i forhold til baseline)

efter 12 ugers behandling.

Studie 1, som er et fase 2 studie med patienter med aktiv, men klinisk stabil plaque psoriasis

omfattende

10 % af kroppens overflade areal. Patienterne var

18 år. 112 patienter blev randomiseret

til at få 25 mg Enbrel (n = 57) eller placebo (n = 55) to gange om ugen i 24 uger.

Studie 2 evalueredes 652 patienter med kronisk plaque psoriasis. Inklusionskriterierne var de samme

som i studie 1 med den tilføjelse, at patienterne havde et minimum psoriasis areal og sværheds indeks

(PASI) på 10 ved screeningen. Enbrel blev givet i doser på 25 mg en gang om ugen, 25 mg to gange om

ugen eller 50 mg to gange om ugen i 6 på hinanden følgende måneder. I de første 12 uger af den

dobbeltblinde behandlingsperiode fik patienterne placebo eller en af ovennævnte tre Enbrel doser. Efter

12 ugers behandling begyndte patienterne i placebogruppen behandling med blindet Enbrel (25 mg to

gange om ugen). Patienter i grupperne med aktiv behandling fortsatte til uge 24 på den dosis, de

oprindeligt blev randomiseret til.

Studie 3 evalueredes 583 patienter. Inklusionskriterierne var de samme som i studie 2. Patienterne i dette

studie fik en dosis Enbrel på 25 mg eller 50 mg, eller placebo 2 gange om ugen i 12 uger, og derefter fik

alle patienter i åbent studie 25 mg Enbrel to gange om ugen i yderligere 24 uger.

Studie 4 evaluerede 142 patienter og havde samme inklusionskriterier som studie 2 og 3. I dette studie fik

patienterne en dosis Enbrel på 50 mg eller placebo én gang om ugen i 12 uger, og derefter fik alle

patienterne open-label Enbrel 50 mg én gang om ugen i yderligere 12 uger.

I studie 1 var der efter 12 uger et signifikant større antal patienter med PASI 75-respons i den Enbrel

behandlede gruppe (30 %) sammenlignet med den placebo behandlede gruppe (2 %) (p<0,0001). Efter 24

uger havde 56 % af patienterne i den Enbrel behandlede gruppe opnået PASI 75 sammenlignet med 5 % i

den placebo behandlede gruppe. De vigtigste resultater fra studie 2, 3 og 4 er vist nedenfor.

RESPONS HOS PATIENTER MED PSORIASIS I STUDIE 2, 3 OG 4

Respons

( %)

-------------------------Studie 2------------- ------------Studie 3--------- ------------Studie 4---------

Placebo

---------------Enbrel------------

Placebo

-------Enbrel----

Placebo

-------Enbrel----

25 mg 2 x uge

50 mg 2 x uge

25 mg

50 mg

50 mg

50 mg

2 x uge 2 x uge

1 x uge 1 x uge

n = 166 n =162 n =162 n = 164 n = 164 n = 193 n = 196 n = 196

n = 46

n = 96

n = 90

uge 12 uge 12 uge 24

uge 12 uge 24

uge 12

uge 12 uge 12

uge 12

uge 12 uge 24

PASI 50

PASI 75

DSGA

klar eller

næsten

klar

0,0001 sammenlignet med placebo

a. Der blev ikke foretaget nogen statistisk sammenligning med placebo ved uge 24 i studie 2 og 4, fordi

den oprindelige placebogruppe begyndte at få Enbrel 25 mg to gange om ugen eller 50 mg én gang om

ugen fra uge 13 til uge 24.

b. Dermatologist Static Global Assessment. Klar eller næsten klar defineret som 0 eller 1 på en skala fra

0 til 5.

Hos patienter med plaque psoriasis, som blev behandlet med Enbrel, var der ved første besøg (2 uger)

signifikant respons sammenlignet med placebo. Dette blev opretholdt gennem 24 ugers behandling.

I studie 2 var der også en periode uden behandling, hvor patienter, som efter 24 uger havde opnået en

forbedring på mindst 50 % på PASI, fik stoppet behandlingen. Patienterne blev observeret uden

behandling for at se forekomsten af rebound (PASI

150 % i forhold til baseline) og se tiden til relapse

(defineret som tab af mindst halvdelen af forbedringen opnået mellem baseline og uge 24). I den

behandlingsfrie periode vendte symptomerne på psoriasis gradvist tilbage med en mediantid til sygdoms

relapse på 3 måneder. Der blev ikke observeret nogen rebound opblussen af sygdommen og ingen

psoriasis-relaterede alvorlige bivirkninger. Der var tegn på at patienter, som initialt responderede på

Enbrel-behandlingen, havde gavn af en genoptagelse af Enbrel-behandling.

I studie 3 opretholdt hovedparten af de patienter (77 %), som initialt blev randomiseret til 50 mg to gange

om ugen og som fik nedsat deres Enbrel dosis til 25 mg to gange om ugen efter 12 uger, deres PASI 75-

respons til uge 36. For patienter som fik 25 mg to gange om ugen igennem hele studiet, fortsatte PASI 75-

responset med at forbedres mellem uge 12 og 36.

I studie 4 havde gruppen, som blev behandlet med Enbrel, en højere andel af patienter med PASI 75 i uge

12 (38 %) sammenlignet med gruppen, som fik placebo (2 %) (p<0,0001). For patienter, som fik 50 mg én

gang om ugen i hele studiet, fortsatte effekt-responset med at forbedres, så 71 % opnåede PASI 75 i uge

I åbne langtidsstudier (op til 34 måneder), hvor Enbrel blev givet uden afbrydelser, blev det kliniske

respons opretholdt, og sikkerheden var den samme som i korttidsstudier.

En analyse af data fra de kliniske studier afslørede ingen baseline sygdomskarakteristika, som kunne

understøtte klinikerens valg af bedste dosering (intermitterende eller kontinuerlig). Valget af

intermitterende eller kontinuerlig behandling skal derfor baseres på lægens bedømmelse og den

enkelte patients behov.

Antistoffer mod Enbrel

Antistoffer mod etanercept er blevet konstateret i sera hos nogle patienter i behandling med etanercept.

Disse antistoffer har alle været ikke-neutraliserende og generelt forbigående. Der synes ikke at være

nogen sammenhæng mellem antistofdannelse og klinisk respons eller bivirkninger.

I kliniske studier af op til 12 måneders varighed med patienter i behandling med godkendte doser af

etanercept var den kumulative incidens af anti-etanercept antistoffer ca. 6 % af patienterne med reumatoid

artrit, 7,5 % af patienterne med psoriasisartrit, 2 % af patienterne med ankyloserende spondylitis, 7 % af

patienterne med psoriasis, 9,7 % af patienterne med pædiatrisk psoriasis og 4,8 % af patienterne med

juvenil, idiopatisk artrit.

Andelen af patienter, som udvikler antistoffer mod etanercept i langtidsstudier (af op til 3,5 års varighed),

stiger over tid som forventet. Da antistofferne er forbigående af natur, var incidensen af antistofdannelse

ved hvert bedømmelsespunkt typisk mindre end 7 % af patienterne med reumatoid artrit og psoriasis.

I et langtidsstudie med psoriasispatienter, som fik 50 mg to gange om ugen i 96 uger, var incidensen af

antistoffer ved hvert bedømmelsespunkt op til ca. 9 %.

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter med juvenil idiopatisk artrit

Sikkerheden og effekten af Enbrel blev vurderet i et to-delt studie med 69 patienter med et

polyartikulært forløb af juvenil idiopatisk artrit, som havde forskellige begyndelsestyper af juvenil

idiopatisk artrit (polyartrit, pauciartrit, systemisk frembrud). Patienterne, der indgik i studiet, var i

alderen 4 til 17 år med moderat til svært aktivt polyartikulært forløb af juvenil idiopatisk artrit,

resistent eller intolerant over for methotrexat. Patienterne fik fortsat en stabil dosis af et enkelt

nonsteroidt anti-inflammatorisk præparat og/eller prednison (<0,2 mg/kg/dag eller maksimum 10 mg).

I første del af studiet fik alle patienter 0,4 mg/kg (maksimum 25 mg per dosis) Enbrel subkutant to

gange om ugen. I anden del blev patienterne med klinisk respons på dag 90 randomiseret til at forsætte

med Enbrel eller få placebo i fire måneder for at evaluere, om sygdommen blussede op. Responset

blev målt ved brug af ACR Pedi 30, defineret som

30 % forbedring af mindst tre af seks og

30 %

forværring af højst en af seks JRA kernekriterier, inkl. tælling af aktive led, begrænsning af motion,

lægens og patientens/forældrenes almene bedømmelse, funktionsbedømmelse og erytrocyt-

sedimentationsrate (ESR). Sygdomsopblussen blev defineret som en

30 % forværring af tre af seks

JRA kernekriterier og

30 % forbedring i højst en af seks JRA kernekriterier, og et minimum af to

aktive led.

I første del af studiet viste 51 af 69 (74 %) af patienterne klinisk respons og deltog i anden del. I anden

del fik 6 af 25 (24 %) patienter, som fortsatte med Enbrel, sygdomsopblussen sammenlignet med 20 af

26 (77 %) patienter, som fik placebo (p=0,007). Fra anden dels begyndelse var mediantiden til

sygdomsopblussen

116 dage for patienter, som fik Enbrel, og 28 dage for patienter, som fik placebo.

Af de patienter, som viste klinisk respons på 90 dage og indgik i anden del af studiet, fortsatte

forbedringen hos nogle af patienterne, som fortsatte med Enbrel, fra måned 3 til måned 7, mens de, der

fik placebo, ikke blev bedre.

I et åbent, forlænget sikkerhedsstudie fortsatte 58 pædiatriske patienter fra ovenstående studie (i

alderen fra 4 år ved studiestart) med at få Enbrel i op til 10 år. Hyppigheden af alvorlige bivirkninger

eller alvorlige infektioner steg ikke ved langvarig behandling.

Langtidssikkerhedsdata for Enbrel som monoterapi (n=103), Enbrel plus methotrexat (n=294) eller

methotrexat som monoterapi (n=197) blev vurderet i op til 3 år i et register med 594 børn i alderen 2-

18 år med juvenil idiopatisk artrit; heraf var 39 i alderen 2-3 år. Generelt blev der hyppigere

indberettet infektioner hos patienter, som blev behandlet med etanercept i forhold til methotrexat alene

(3,8 % versus 2 %), og de infektioner, der var forbundet med brug af etanercept, var alvorligere.

I et andet åbent, enkelt-arm studie med 60 patienter med udvidet oligoartrit (15 patienter i alderen 2-4

år, 23 patienter i alderen 5-11 år og 22 patienter i alderen 12-17 år), 38 patienter med enthesitis-

relateret artrit (i alderen 12-17 år) og 29 patienter med psoriasisartrit (i alderen 12-17 år) blev behandlet

med 0,8 mg/kg Enbrel (op til maksimalt 50 mg per dosis) indgivet en gang om ugen i 12 uger. For hver

JIA-undertype opfyldte størstedelen af patienterne ACR Pedi 30-kriteriet og viste en klinisk forbedring

på sekundære endepunkter, herunder antallet af ømme led og lægernes samlede vurdering.

Sikkerhedsprofilen var i overensstemmelse med observationer fra andre JIA-studier.

Der er ikke udført studier med patienter med juvenil idiopatisk artrit til evaluering af fortsat Enbrel-

behandling til patienter, som ikke responderede inden for 3 måneder efter påbegyndelse af Enbrel-

behandling. Desuden er der ikke gennemført studier til vurdering af virkningen af seponering af Enbrel

eller reduktion af den anbefalede dosis ved langvarig behandling af patienter med JIA.

Pædiatriske patienter med plaque psoriasis

Effekten af Enbrel blev vurderet i et randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret studie med 211

pædiatriske patienter i alderen 4 til 17 år med moderat til svær plaque psoriasis (defineret ved en sPGA

score

3, omfattende

10 % af BSA og PASI

12). Egnede patienter havde tidligere fået lysbehandling

eller systemisk behandling, eller de havde haft utilstrækkelig effekt af topisk behandling.

Patienterne fik 0,8 mg/kg Enbrel (op til 50 mg) eller placebo en gang om ugen i 12 uger. Efter 12 uger

havde flere patienter, der var randomiseret til Enbrel, positiv effekt-respons (f.eks. PASI 75) end patienter,

der var randomiseret til placebo.

Resultater for pædiatrisk plaque psoriasis efter 12 uger

Enbrel

0,8 mg/kg

1 gang om ugen

(N = 106)

Placebo

(N = 105)

PASI 75, n ( %)

PASI 50, n ( %)

sPGA ”klar” eller ”minimal”, n ( %)

60 (57 %)

79 (75 %)

56 (53 %)

12 (11 %)

24 (23 %)

14 (13 %)

Forkortelse: sPGA: static Physician Global Assessment

p < 0,0001 sammenlignet med placebo

Efter den 12 uger lange dobbeltblinde behandlingsperiode fik alle patienter 0,8 mg/kg Enbrel (op til 50

mg) en gang om ugen i yderligere 24 uger. Det observerede respons i den åbne studieperiode var det

samme som det, der blev observeret i den dobbeltblindede periode.

I løbet af en randomiseret aftrapningsperiode fik signifikant flere patienter, som var gen-randomiseret

til placebo, sygdomstilbagefald (tab af PASI 75-respons) sammenlignet med patienter, som var gen-

randomiseret til Enbrel. Med fortsat behandling blev responset fastholdt i op til 48 uger.

Langtidssikkerhed og -virkning af Enbrel 0,8 mg/kg (op til 50 mg) én gang ugentligt blev vurderet i et

open-label forlængelsesstudie med 181 pædiatriske patienter med plaque psoriasis i op til 2 år ud over

det 48-ugers studie, der er nævnt herover. Erfaringerne fra langtidsstudiet med Enbrel var generelt

sammenlignelige med det oprindelige 48-ugers studie og gav ingen nye sikkerhedsresultater.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Etanercept-serumværdier blev bestemt med en ELISA-enzymimmunanalyse, som kan opdage ELISA-

reaktive omdannelsesprodukter så vel som moderforbindelsen.

Absorption

Etanercept absorberes langsomt fra det sted, hvor den subkutane injektion foretages, og når op på den

maksimale koncentration ca. 48 timer efter en enkelt dosis. Den absolutte biotilgængelighed er 76 %. Med

to ugentlige doser forventes det, at steady-state koncentrationerne er ca. to gange så høje som dem, der

observeres efter enkelte doser. Efter en enkelt subkutan dosis med 25 mg etanercept, var den

gennemsnitlige maksimale serumkoncentration, som blev observeret hos sunde frivillige, 1,65 ± 0,66

g/ml, og arealet under kurven var 235 ± 96,6

t/ml.

Middelserumkoncentrationsprofilerne ved steady-state hos behandlede patienter med reumatoid artrit var

henholdsvis C

på 2,4 mg/l vs. 2,6 mg/l, C

på 1,2 mg/l vs. 1,4 mg/l og partiel AUC på 297 mg

t/l vs.

316 mg

t/l for Enbrel 50 mg en gang om ugen (n=21) vs. Enbrel 25 mg to gange om ugen (n=16). I et

åbent, enkeltdosis, dobbeltbehandling, cross-over studie med raske frivillige blev etanercept givet som en

enkelt 50 mg/ml injektion fundet at være bioækvivalent med to samtidige injektioner af 25 mg/ml.

I en farmakokinetisk populationsanalyse af patienter med ankyloserende spondylitis var etanercept steady-

state-AUC henholdsvis 466

t/ml og 474

t/ml for 50 mg Enbrel en gang om ugen (N = 154) og 25

mg to gange om ugen (N = 148).

Distribution

Der kræves en bieksponentiel kurve for at beskrive koncentrationstidskurven for etanercept. Den centrale

distributionsvolumen for etanercept er 7,6 l, mens distributionsvolumen ved steady-state er 10,4 l.

Elimination

Etanercept udskilles langsomt fra kroppen. Dets halveringstid er lang, ca. 70 timer. Clearance er ca. 0,066

l/t hos patienter med reumatoid artrit, hvilket er noget lavere end værdien på 0,11 l/t, som blev observeret

hos sunde frivillige. Herudover er Enbrels farmakokinetik den samme for patienter med reumatoid artrit,

ankyloserende spondylitis og plaque psoriasis.

Der er ingen klar farmakokinetisk forskel mellem mænd og kvinder.

Linearitet

Dosisproportionalitet er ikke blevet evalueret formelt, men der er tilsyneladende ingen mætning af

clearance hen over dosisområdet.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Selvom der udskilles radioaktivitet i urinen efter indgivelse af radioaktivt mærket etanercept til patienter

og frivillige, blev der ikke observeret øgede etanercept-koncentrationer hos patienter med akut nyresvigt.

Dosisjustering bør ikke være nødvendig ved nedsat nyrefunktion .

Nedsat leverfunktion

Der blev ikke set øgede etanercept-koncentrationer hos patienter med akut leversvigt. Dosisjustering bør

ikke være nødvendig ved nedsat leverfunktion.

Ældre

Indvirkning af fremskreden alder blev undersøgt i den farmakokinetiske populationsanalyse af etanercept-

serumkoncentrationer. Clearance- og volumenvurderinger hos patienter mellem 65 og 87 år svarede til

vurderinger hos patienter, som var under 65 år.

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter med juvenil idiopatisk artrit

I et forsøg med etanercept til patienter med et polyartikulært forløb af juvenil idiopatisk artrit, fik 69

patienter (i alderen 4 til 17 år) 0,4 mg/kg to gange om ugen i tre måneder. Serumkoncentrationsprofilerne

svarede til dem, der blev registreret hos voksne patienter med reumatoid artrit. De yngste børn (på 4 år)

havde nedsat clearance (øget clearance hvis vægten var normaliseret) sammenlignet med ældre børn (12

år gamle) og voksne. Dosissimulering antyder, at mens ældre børn (10-17 år gamle) vil have

serumniveauer tæt på dem, der ses hos voksne, vil yngre børn have væsentligt lavere niveauer.

Pædiatriske patienter med plaque psoriasis

Patienter med pædiatrisk plaque psoriasis (i alderen 4 til 17 år) fik indgivet 0,8 mg/kg (op til en

maksimumdosis på 50 mg) etanercept en gang om ugen i op til 48 uger. De gennemsnitlige steady-state

trough-koncentrationer i serum varierede fra 1,6 til 2,1 mcg/ml ved uge 12, 24 og 48. Disse

middelkoncentrationer hos patienter med pædiatrisk plaque psoriasis var de samme som de

koncentrationer, der blev observeret hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (behandlet med 0,4 mg/kg

etanercept to gange om ugen, op til en maksimumdosis på 50 mg om ugen). Disse middelkoncentrationer

var de samme som dem, der blev observeret hos voksne patienter med plaque psoriasis behandlet med 25

mg etanercept to gange om ugen.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de toksikologiske studier med Enbrel var der ingen tydelig dosisbegrænsning eller målorgantoksicitet.

Enbrel blev anset for at være non-genotoksisk på grundlag af en serie in vitro- og in vivo-studier.

Carcinogenitetsstudier samt standardvurderinger af fertilitet og postnatal toksicitet blev ikke udført med

Enbrel på grund af udvikling af neutraliserende antistoffer hos gnavere.

Enbrel forårsagede ikke letalitet eller genkendelige tegn på toksicitet hos mus eller rotter efter en enkelt

subkutan dosis på 2000 mg/kg eller en enkelt intravenøs dosis på 1000 mg/kg. Enbrel fremkaldte ikke

dosisbegrænsende eller målorgantoksicitet hos cynomolgus-aber efter subkutan indgivelse to gange

ugentligt i 4 eller 26 uger i træk med en dosis (15 mg/kg), som resulterede i AUC-baserede

serumkoncentrationer af stoffet, der var over 27 gange højere end dem, der blev opnået hos mennesker

ved den anbefalede dosis på 25 mg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol (E421)

Saccharose

Trometamol.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke er foretaget forligelighedsstudier, må dette medicinske produkt ikke blandes med andre

medicinske produkter.

6.3

Opbevaringstid

4 år

Kemisk og fysisk stabilitet efter anbrud er vist at være 6 timer ved temperaturer op til 25 °C efter

rekonstitution. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør det rekonstituerede lægemiddel anvendes

umiddelbart. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og -forhold inden brug brugerens

ansvar og bør normalt ikke være mere end 6 timer ved temperaturer op til 25 °C, med mindre

opblandingen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

Enbrel kan opbevares ved temperaturer op til maks. 25 °C i en enkelt periode på op til 4 uger,

hvorefter det ikke må nedkøles igen. Enbrel skal kasseres, hvis det ikke er brugt inden for 4 uger efter,

at det er taget ud af køleskabet.

Se opbevaringsforhold for det rekonstituerede medicinske produkt i pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Klart hætteglas (4 ml, type I glas) med gummipropper, aluminiumssegl, og plasticlåg til at skubbe af.

Æskerne indeholder 4 flasker Enbrel med 8 alkoholservietter.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Instruktioner vedrørende anvendelse og håndtering

Enbrel rekonstitueres med 1 ml vand til injektionsvæsker før brug og indgives som en subkutan

injektion. Enbrel indeholder ikke noget antibakterielt konserveringsmiddel, og derfor skal

injektionsvæsker , som er tilberedt med vand til injektionsvæsker, indgives så hurtigt som muligt og i

løbet af seks timer efter rekonstitution. Opløsningen skal være klar og farveløs til bleg gul eller

lysebrun, uden klumper, flager eller partikler. Lidt hvidt skum kan være tilbage i glasset – dette er

normalt. Enbrel må ikke anvendes, hvis ikke alt pulveret i glasset er opløst inden for 10 minutter.

Begynd igen med et andet glas, hvis dette ikke er tilfældet.

Detaljeret vejledning om tilberedning og indgivelse af rekonstitueret Enbrel findes i indlægssedlen,

afsnit 7, ”Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel”.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/126/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 03. februar 2000

Dato for sidste fornyelse: 03. februar 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enbrel 25 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 25 mg etanercept.

Etanercept er et humant tumornekrosefaktorreceptor p75 Fc-fusionsprotein, som er fremstillet ved

rekombinant dna-teknologi i et mammalt ekspressionssystem fra kinesiske hamstres ovarier (CHO).

Etanercept er en dimer af et chimerisk protein, som gensplejses ved sammensmeltning af det

ekstracellulære, ligandbindende domæne af human tumornekrosefaktorreceptor –2 (TNFR2/p75) til Fc-

domænet af human IgG1. Denne Fc-komponent indeholder hængslet, CH

- og CH

-regioner, men ikke

-området for lgG1. Etanercept indeholder 934 aminosyrer og har en tilsyneladende molekylevægt på

ca. 150 kilodaltonEtanercepts specifikke aktivitet er 1,7 x 10

enheder/mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning (pulver til injektion).

Pulveret er hvidt. Solvensen er en klar, farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatoid artrit

Enbrel i kombination med methotrexat er indikeret til behandling af moderat til svær, aktiv reumatoid

artrit hos voksne, hvor responset på sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler incl. methotrexat

(med mindre det er kontraindikeret) har været utilstrækkeligt.

Enbrel kan gives som monoterapi i tilfælde af intolerance over for methotrexat, eller hvis fortsat

behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig.

Enbrel er også indikeret til behandling af alvorlig, aktiv og progressiv reumatoid artrit hos voksne, som

ikke tidligere har været behandlet med methotrexat.

Enbrel, alene eller i kombination med methotrexat, er vist at reducere udviklingen af ledskader, målt ved

hjælp af røntgen, og at forbedre den fysiske funktion.

Juvenil idiopatisk artrit

Behandling af polyartrit (reumafaktor-positiv eller -negativ) eller udvidet oligoartrit hos børn og unge i

alderen fra 2 år, som har vist utilstrækkeligt respons på eller intolerans over for methotrexat.

Behandling af psoriasisartrit hos unge i alderen fra 12 år, som har vist utilstrækkeligt respons på eller

intolerans over for methotrexat.

Behandling af enthesitis-relateret artrit hos unge i alderen fra 12 år, som har vist utilstrækkeligt respons

på eller intolerans over for konventionel behandling.

Enbrel er ikke undersøgt hos børn under 2 år.

Psoriasisartrit

Behandling af aktiv og progressiv psoriasisartrit hos voksne, hvor responset på tidligere

sygdomsmodificerende antireumatisk medicinsk behandling har været utilstrækkeligt. Hos patienter med

psoriasisartrit har Enbrel vist sig at forbedre den fysiske funktion og at reducere udviklingen af perifere

ledskader, målt ved hjælp af røntgen, hos patienter med polyartikulære, symmetriske undertyper af

sygdommen.

Aksial spondylartrit

Ankyloserende spondylitis (AS)

Behandling af voksne med alvorlig aktiv ankyloserende spondylitis, hvor responset på konventionel

behandling har været utilstrækkeligt.

Nonradiografisk aksial spondylartrit

Behandling af voksne med svær nonradiografisk aksial spondylartrit med objektive tegn på inflammation

indikeret ved forhøjet C-reaktivt protein (CRP) og/eller magnetisk resonans scanning (MRI), der har vist

utilstrækkeligt respons på nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID).

Plaque psoriasis

Behandling af voksne med moderat til svær plaque psoriasis, som har vist utilstrækkeligt respons på,

eller viste sig at være intolerante overfor, anden systemisk behandling inklusiv ciclosporin, methotrexat

eller psoralen og ultraviolet-A lys (PUVA), eller hvor den systemiske behandling inklusiv ciclosporin,

methotrexat eller PUVA er kontraindiceret (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk plaque psoriasis

Behandling af kronisk svær plaque psoriasis hos børn og unge i alderen fra 6 år, som er utilstrækkeligt

behandlede med eller intolerante over for andre systemiske behandlinger eller lysbehandlinger.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Enbrel bør iværksættes og overvåges af specialister med erfaring i diagnosticering og

behandling af reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, ankyloserende spondylitis,

nonradiografisk aksial spondylartrit, plaque psoriasis eller pædiatrisk plaque psoriasis. Patienter i

behandling med Enbrel bør få udleveret et eksemplar af ’Patientkort’.

Enbrel findes i styrkerne 10 mg, 25 mg og 50 mg.

Dosering

Reumatoid artrit

25 mg Enbrel, indgivet to gange om ugen, er den anbefalede dosis. Alternativt kan 50 mg indgives en

gang om ugen, hvilket har vist sig at være sikkert og effektivt (se pkt. 5.1).

Psoriasisartrit, ankyloserende spondylitis og nonradiografisk aksial spondylartrit

Den anbefalede dosis er 25 mg Enbrel indgivet to gange om ugen eller 50 mg indgivet en gang om ugen.

For de ovenfor nævnte indikationer tyder tilgængelige data på, at klinisk respons normalt opnås i løbet af

12 uger. Fortsat behandling bør nøje revurderes hos patienter, som ikke responderer inden for dette

tidsrum.

Plaque psoriasis

Den anbefalede dosis er 25 mg Enbrel indgivet to gange om ugen eller 50 mg indgivet én gang om ugen.

Alternativt kan 50 mg to gange om ugen indgives i op til 12 uger, efterfulgt af, hvis nødvendigt, en dosis

på 25 mg to gange om ugen eller 50 mg én gang om ugen. Behandlingen med Enbrel bør fortsættes indtil

remission er nået, i op til 24 uger. Fortsat behandling ud over 24 uger kan være relevant for visse voksne

patienter (se pkt. 5.1). Behandlingen bør stoppes hos patienter, som ikke viser respons efter 12 uger.

Ovenstående anbefalinger vedrørende behandlingsvarighed bør følges, hvis gentagen behandling med

Enbrel er indiceret. Dosis bør være 25 mg to gange om ugen eller 50 mg én gang om ugen.

Særlige populationer

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Der kræves ingen dosisjustering.

Ældre

Der kræves ingen dosisjustering. Dosering og indgivelse er den samme som hos voksne på 18-64 år.

Pædiatrisk population

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Den anbefalede dosis er 0,4 mg/kg (op til maksimalt 25 mg per dosis) indgivet to gange ugentligt som

subkutan injektion med et interval på 3-4 dage mellem doserne, eller 0,8 mg/kg (op til maksimalt 50

mg per dosis) indgivet en gang om ugen. Seponering bør overvejes hos patienter, som ikke viser nogen

respons efter 4 måneder.

Hætteglasset med 10 mg kan være bedre egnet til administration til børn med JIA, der vejer mindre

end 25 kg.

Der er ikke gennemført formelle kliniske forsøg hos børn i alderen 2-3 år. Begrænsede sikkerhedsdata

fra et patientregister tyder dog på, at sikkerhedsprofilen hos børn i alderen 2-3 år svarer til

sikkerhedsprofilen hos voksne og børn på 4 år og derover ved doser på 0,8 mg/kg s.c. ugentligt (se pkt.

5.1).

Generelt er anvendelse af Enbrel til børn under 2 år med juvenil idiopatisk artrit ikke relevant.

Pædiatrisk plaque psoriasis (fra 6 år og ældre)

Den anbefalede dosis er 0,8 mg/kg (op til et maksimum på 50 mg per dosis) en gang om ugen i op til

24 uger. Behandlingen bør seponeres hos patienter, som ikke viser nogen respons efter 12 uger.

Ovenstående anbefalinger vedrørende behandlingsvarighed bør følges, hvis gentagen behandling med

Enbrel er indiceret. Dosis bør være 0,8 mg/kg (op til et maksimum på 50 mg per dosis) en gang om

ugen.

Generelt er anvendelse af Enbrel til børn under 6 år med plaque psoriasis ikke relevant.

Indgivelsesmåde

Enbrel indgives ved subkutan injektion. Enbrel pulver til injektionsvæske skal rekonstitueres i 1 ml

solvens inden brug (se pkt. 6.6).

Detaljeret vejledning om tilberedning og indgivelse af rekonstitueret Enbrel findes i indlægssedlen, afsnit

7, ”Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel”.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Sepsis eller risiko for sepsis.

Behandling med Enbrel bør ikke påbegyndes hos patienter med aktive infektioner, inckl. kroniske eller

lokaliserede infektioner.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

For at øge sporbarheden af biologiske lægemidler skal præparatnavnet og batchnummeret på det

administrerede lægemiddel tydeligt noteres i patientjournalen.

Infektioner

Patienterne bør undersøges for infektioner før, under og efter behandling med Enbrel, under hensyntagen

til at middeleliminationshalveringstiden for etanercept er ca. 70 timer (spændende fra 7 til 300 timer).

Der er blevet rapporteret om alvorlige infektioner, sepsis, tuberkulose og opportunistiske infektioner,

herunder invasive svampeinfektioner, listeriose og legionærsygdom i forbindelse med brugen af Enbrel

(se pkt. 4.8). Disse infektioner skyldtes bakterier, mykobakterier, svampe, vira og parasitter (herunder

protozoer). I visse tilfælde blev især svampe- og andre opportunistiske infektioner ikke diagnosticeret,

hvilket resulterede i forsinket instituering af relevant behandling og i visse tilfælde død. Når patienterne

bliver vurderet med hensyn til infektioner, bør patientens risiko for relevante opportunistiske infektioner

(f.eks. eksponering for endemisk mykose) tages med i overvejelserne.

Patienter, som udvikler en ny infektion, mens de gennemgår behandling med Enbrel, bør overvåges nøje.

Indgivelse af Enbrel skal ophøre, hvis en patient udvikler en alvorlig infektion. Sikkerhed og effekt ved

brug af Enbrel til patienter med kroniske infektioner er ikke blevet vurderet. Læger skal være forsigtige,

når de overvejer brug af Enbrel til patienter, der har en anamnese med tilbagevendende eller kroniske

infektioner eller med tilgrundliggende sygdomstilstande, som kan prædisponere patienterne til infektioner,

for eksempel fremskreden eller dårligt kontrolleret diabetes.

Tuberkulose

Der er indberettet tilfælde af aktiv tuberkulose, herunder miliær tuberkulose og tuberkulose med

ekstrapulmonal position, hos patienter i behandling med Enbrel.

Før behandling med Enbrel påbegyndes, skal alle patienter undersøges for både aktiv og inaktiv (latent)

tuberkulose. Dette studie bør omfatte en detaljeret anamnese om tuberkulose eller mulig, tidligere kontakt

med tuberkulose og tidligere og/eller nuværende behandling med immunsuppressiva. Der bør udføres

hensigtsmæssige screeningsstudier, dvs Mantoux’ intrakutane tuberkulinreaktion og røntgen af thorax, på

alle patienter (nationale anbefalinger kan være gældende). Det anbefales, at udførelsen af disse studier

noteres i patientens ’Patientkort’. Receptudstedernes opmærksomhed henledes på risikoen for falsk

negative resultater af Mantoux-testen, specielt hos patienter som er alvorligt syge eller

immunforsvarskompromitterede.

Hvis diagnosen aktiv tuberkulose stilles, må behandling med Enbrel ikke påbegyndes. Hvis diagnosen

inaktiv (latent) tuberkulose stilles, skal behandling af latent tuberkulose påbegyndes med anti-

tuberkulosebehandling i overensstemmelse med nationale anbefalinger, før behandling med Enbrel

påbegyndes. I denne situation bør risk-benefit-forholdet ved behandlingen med Enbrel overvejes meget

nøje.

Alle patienter skal informeres om at søge lægelig rådgivning, hvis der viser sig tegn/symptomer, som

kunne tyde på tuberkulose (f.eks. vedvarende hoste, vægtøgning/vægttab, let feber) under eller efter

behandling med Enbrel.

Hepatitis B-reaktivering

Der er indberetninger om reaktivering af hepatitis B hos patienter, som tidligere havde været inficeret med

hepatitis B-virus (HBV), og som samtidig fik behandling med TNF-antagonister, herunder Enbrel. Dette

omfatter rapporter om reaktivering af hepatitis B hos patienter, som var anti-HBc-positive, men HBsAg-

negative. Patienter bør testes for HBV-infektion inden opstart af behandling med Enbrel. Patienter, der

testes positive for HBV-infektion, bør konsultere en læge med ekspertise i behandling af hepatitis B. Der

bør udvises forsigtighed, hvis Enbrel gives til patienter, der tidligere har været inficeret med HBV. Disse

patienter bør monitoreres for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion gennem hele

behandlingsforløbet og i flere uger efter, at behandlingen er afsluttet. Der foreligger ikke tilstrækkelige

data fra HBV-inficerede patienter, der har fået antiviral behandling samtidig med TNF-antagonist-

behandling. Patienter, der udvikler HBV-infektion, bør stoppe behandlingen med Enbrel og starte effektiv

antiviral behandling med passende supportiv behandling.

Forværring af hepatitis C

Der er indberetninger om forværring af hepatitis C hos patienter i behandling med Enbrel. Enbrel skal

anvendes med forsigtighed til patienter med en anamnese med hepatitis C.

Samtidig behandling med anakinra

Samtidig administration af Enbrel og anakinra er blevet forbundet med en øget risiko for alvorlige

infektioner og neutropeni sammenlignet med Enbrel alene. Denne kombination har ikke vist øget

klinisk værdi. Derfor anbefales denne kombinerede brug af Enbrel og anakinra ikke (se pkt. 4.5 og

4.8).

Samtidig behandling med abatacept

I kliniske studier resulterede samtidig administration af abatacept og Enbrel i et øget antal tilfælde af

alvorlige bivirkninger. Denne kombination har ikke vist øget klinisk udbytte. Denne brug frarådes (se

pkt. 4.5).

Allergiske reaktioner

Der er hyppigt rapporteret om allergiske reaktioner associeret med indgivelse af Enbrel. Allergiske

reaktioner har inkluderet angio-ødem og urticaria, alvorlige reaktioner er forekommet. Hvis der opstår en

alvorlig allergisk reaktion eller anafylaksi, skal behandling med Enbrel ophøre med det samme, og en

egnet behandling skal begynde.

Svækkelse af immunforsvaret

Der er mulighed for, at TNF-antagonister, herunder Enbrel, kan påvirke patientens modstandsdygtighed

over for infektioner og maligniteter, eftersom TNF formidler betændelse og modulerer

celleimmunrespons. I et studie med 49 voksne patienter med reumatoid artrit, som blev behandlet med

Enbrel, var der ingen tegn på nedsættelse af tardiv overfølsomhed, nedsættelse af immunoglobulin-

niveauer eller ændring i optællingen af effektorcellepopulationer

To patienter med juvenil, idiopatisk artrit udviklede varicellainfektion og tegn og symptomer på aseptisk

meningitis, som forsvandt uden følgetilstande. Patienter, som er signifikant udsat for varicellavirus, bør

midlertidigt stoppe behandlingen med Enbrel, og profylaktisk behandling med varicella zoster

immunglobulin bør overvejes.

Sikkerhed og effekt ved brug af Enbrel til patienter med immunosuppression er ikke blevet vurderet.

Maligniteter og lymfeproliferative sygdomme

Solide og hæmatopoietiske maligniteter (eksklusive hudkræft)

Der er efter markedsføringen modtaget rapporter om forskellige maligniteter (herunder bryst- og

lungecarcinom og lymfom) (se pkt. 4.8).

I de kontrollerede dele af de kliniske studier med TNF-antagonister blev der observeret flere tilfælde af

lymfom blandt patienter, der fik en TNF-antagonist, sammenlignet med kontrolpatienterne. Forekomsten

var dog sjælden, og opfølgningstiden for placebopatienter var kortere end for patienter, der fik TNF-

antagonistbehandling. Efter markedsføring af lægemidlet er der rapporteret leukæmitilfælde hos patienter,

der har fået behandling med TNF-antagonister. Der er en øget baggrundsrisiko for lymfom og leukæmi

hos patienter med reumatoid artrit med langvarig, meget aktiv inflammatorisk sygdom, hvilket

komplicerer risikovurderingen.

På baggrund af den nuværende viden kan en mulig risiko for udvikling af lymfomer, leukæmi eller andre

hæmatopoietiske eller solide maligniteter hos patienter behandlet med en TNF-antagonist ikke udelukkes.

Det bør udvises forsigtighed, hvis behandling med en TNF-antagonist overvejes hos patienter med

malign sygdom i anamnesen, eller hvis det overvejes at fortsætte behandlingen hos patienter, der

udvikler maligne tilstande.

Efter markedsføring er der rapporteret om maligniteter, heraf nogle letale, hos børn, unge og unge

voksne (op til 22 år), der er behandlet med TNF-antagonister (start på behandling ≤ 18 år), herunder

Enbrel. Cirka halvdelen af disse tilfælde var lymfomer. De resterende tilfælde omfattede en række

andre maligniteter, herunder sjældne maligniteter, der typisk bliver forbundet med immunsuppresion.

Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for udvikling af maligniteter hos børn og yngre voksne

behandlet med TNF-antagonister.

Hudkræft

Der er indberetninger om melanom og ikke-melanom hudkræft (NMSC) hos patienter behandlet med

TNF-antagonister, herunder Enbrel. Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om

Merkelcellekarcinom postmarketing hos patienter behandlet med Enbrel. Regelmæssige

hudundersøgelser anbefales for alle patienter, og især for patienter med risikofaktorer for hudkræft.

Ved kombination af resultater fra kontrollerede kliniske forsøg blev der observeret flere tilfælde af NMSC

hos patienter behandlet med Enbrel, specielt psoriasispatienter, sammenlignet med kontrolpatienterne.

Vaccinationer

Levende vacciner bør ikke gives samtidigt med Enbrel. Der er ingen data til rådighed om sekundær

transmission af infektion via levende vacciner hos patienter, som får Enbrel. I et dobbeltblindt, placebo-

kontrolleret, randomiseret klinisk studie med voksne patienter med psoriasisartrit, modtog 184 af

patienterne også en multivalent pneumokok polysakkarid vaccine i uge 4. I dette studie var de fleste

psoriasisartrit patienter behandlet med Enbrel i stand til at rejse en effektivt B-celle immunrespons mod

pneumokok-polysakkarid-vaccine, men aggregattitrene var moderat lavere, og få patienter havde dobbelt

stigning i titrene i sammenligning med patienter, som ikke fik Enbrel. Den kliniske betydning af dette er

ukendt.

Dannelse af autoantistof

Behandling med Enbrel kan resultere i dannelse af autoimmunantistoffer (se pkt. 4.8).

Hæmatologiske reaktioner

Sjældne tilfælde af pancytopeni og meget sjældne tilfælde af aplastisk anæmi, nogle med dødeligt

udfald, er rapporteret hos patienter i behandling med Enbrel. Der bør udvises forsigtighed hos

patienter i behandling med Enbrel, som tidligere har haft bloddyskrasi. Alle patienter og

forældre/plejere skal informeres om, at hvis patienten udvikler tegn eller symptomer, som kan pege på

bloddyskrasi eller infektioner (f.eks. vedvarende feber, øm hals, blå mærker, blødning, bleghed) mens

de er i behandling med Enbrel, skal de omgående søge læge. Sådanne patienter skal undersøges

øjeblikkeligt, inkl. fuldstændig blodtælling. Hvis bloddyskrasi bekræftes, skal Enbrel-behandling

ophøre.

Neurologiske sygdomme

Der har været sjældne rapporter om CNS-demyeliniseringslidelser hos patienter behandlet med Enbrel

(se pkt. 4.8); Derudover har der i sjældne tilfælde været rapporteret om perifere demyeliniserende

polyneuropatier (herunder Guillain-Barré-syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserende

polyneuropati, demyeliniserende polyneuropati og multifokal motorisk neuropati) Selvom der ikke har

været foretaget nogle kliniske studier for at evaluere Enbrel-behandling af patienter med multipel

sclerose, har kliniske studier af andre TNF antagonister hos patienter med multipel sclerose vist

forøgelse i sygdoms aktiviteten. En omhyggelig risiko/benefit evaluering, incl. neurologisk vurdering,

anbefales, når Enbrel udskrives til patienter med eksisterende eller begyndende

demyeliniseringssygdomme, eller til patienter som vurderes at have en øget risiko for at udvikle

demyeliniseringssygdom.

Kombinationsbehandling

I en kontrolleret klinisk afprøvning af 70 års varighed med patienter med reumatoid artrit resulterede

kombinationen Enbrel og methotrexat ikke i uventede sikkerhedsfund, og sikkerhedsprofilen for

Enbrel givet i kombination med methotrexat var den samme som de profiler, der er rapporteret fra

studier af Enbrel og methotrexat alene. Der er langtidsstudier i gang til vurdering af sikkerheden ved

kombinationsbehandlingen. Sikkerheden på lang sigt ved Enbrel-behandling i kombination med andre

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARDs) er ikke fastslået.

Brugen af Enbrel i kombination med andre systemiske behandlinger eller med lysbehandling til

behandling af psoriasis er ikke undersøgt.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Baseret på farmakokinetiske data (se pkt. 5.2) er dosisjustering til patienter med renal eller hepatisk

svækkelse ikke nødvendig; klinisk erfaring med disse patienter er begrænset.

Hjerteinsufficiens (hjertesvigt)

Læger bør udvise forsigtighed ved brug af Enbrel i patienter med kongestiv hjerteinsufficiens (CHF).

Der har været postmarketingrapporter om forværring af CHF, med og uden identificerbare fremskyndende

faktorer hos patienter der tager Enbrel. Der har også været sjældne (< 0,1 %) rapporter om nyopstået CHF,

herunder CHF hos patienter uden kendt forudeksisterende hjerte-kar-sygdom. Nogle af disse patienter har

været under 50 år. To store kliniske forsøg, der evaluerede brugen af Enbrel i behandlingen af CHF, blev

afsluttet før tiden på grund af manglende effektivitet. Selvom de ikke er endelige, antyder data fra ét af

disse forsøg en mulig tendens til forværret CHF hos de patienter, der var anvist til Enbrelbehandling.

Alkoholisk hepatitis

I et fase II randomiseret, placebokontrolleret forsøg med 48 indlagte patienter behandlet med Enbrel eller

placebo for moderat til svær alkoholisk hepatitis var Enbrel ikke effektivt, og mortaliteten for patienter

behandlet med Enbrel var signifikant højere efter 6 måneder. Enbrel bør derfor ikke anvendes til

behandling af patienter med alkoholisk hepatitis. Læger bør udvise forsigtighed ved behandling med

Enbrel af patienter, som også har moderat til svær alkoholisk hepatitis.

Wegeners granulomatose

Et placebo-kontrolleret studie, hvor 89 voksne patienter blev behandlet med Enbrel sammen med

standardbehandling (incl. cyclofosfamid eller methotrexate, og glucokortikoider) i gennemsnitligt 25

måneder, viste ikke at Enbrel var effektivt til behandling af Wegeners granulomatose. Hyppigheden af

ikke-kutane maligniteter af forskellig type var signifikant højere hos patienter behandlet med Enbrel end i

kontrolgruppen. Enbrel anbefales ikke til behandling af Wegeners granulomatose.

Hypoglykæmi hos patienter i diabetesbehandling

Der har været indberetninger om, at hypoglykæmi er opstået, efter behandling med Enbrel er påbegyndt

hos patienter, der får medicin mod diabetes, hvilket har nødvendiggjort en nedsættelse af dosis af den anti-

diabetiske medicin hos nogle af disse patienter.

Særlige populationer

Ældre

I fase 3-forsøgene med reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis blev der ikke

observeret nogen overordnede forskelle i bivirkninger, alvorlige bivirknnger og alvorlige infektioner hos

patienter over 65 år, som fik Enbrel, sammenlignet med yngre patienter. Der skal dog udvises

forsigtighed ved behandling af ældre patienter, specielt med henblik på forekomst af infektioner.

Pædiatrisk population

Vaccinationer

Det anbefales, at pædiatriske patienter om muligt bringes à jour med al immunisering i overensstemmelse

med gældende retningslinjer for immunisering, før behandling med Enbrel påbegyndes (se Vaccinationer

ovenfor).

Inflammatorisk tarmsygdom (IBD) og uveitis hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Der har været rapporter om IBD og uveitis hos JIA-patienter, som behandles med Enbrel (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig behandling med anakinra

For voksne patienter i behandling med Enbrel og anakinra blev der observeret en større hyppighed af

alvorlige infektioner sammenlignet med patienter behandlet med enten Enbrel eller anakinra alene

(historiske data).

I et dobbeltblindt placebo-kontrolleret studie blandt voksne patienter, der basalt blev behandlet med

methotrexat, blev patienterne behandlet med Enbrel og anakinra desuden observeret at have en større

hyppighed af alvorlige infektioner (7 %) og neutropeni end patienterne behandlet med Enbrel (se pkt.

4.4 og 4.8). Kombinationen af Enbrel og anakinra har ikke vist øgede kliniske fordele og anbefales

derfor ikke.

Samtidig behandling med abatacept

I kliniske studier resulterede samtidig administration af abatacept og Enbrel i et øget antal tilfælde af

alvorlige bivirkninger. Denne kombination har ikke vist øget klinisk udbytte. Denne brug frarådes (se

pkt. 4.4).

Samtidig behandling med sulfasalazin

I et klinisk studie med voksne patienter i behandling med sulfasalazin, hvortil Enbrel blev tilføjet, havde

patienterne i kombinationsgruppen et statistisk signifikant fald i middelværdierne for hvide blodlegemer

sammenlignet med grupperne, der blev behandlet med enten Enbrel eller sulfasalazin. Den kliniske

betydning af denne interaktion er ukendt. Læger skal være forsigtige, når de overvejer

kombinationsbehandling med sulfasalazin.

Samtidig behandling hvor interaktioner ikke er observeret

Der er ikke observeret nogen interaktion i kliniske forsøg, hvor Enbrel blev indgivet sammen med

glukocorticoider, salicylater (undtagen sulfasalazin), non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID), smertestillende midler eller methotrexat. Se pkt. 4.4 om råd om vaccination.

Der blev ikke observeret nogen klinisk betydende, farmakokinetiske lægemiddel-lægemiddel-

interaktioner i studier med methotrexat, digoxin og warfarin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal overveje at anvende sikker kontraception under behandlingen med

Enbrel og i 3 uger efter behandlingen for at undgå graviditet.

Graviditet

Udviklingstoksicitetsstudier på rotter og kaniner har ikke afsløret nogen tegn på skader på fostre eller

nyfødte rotter på grund af etanercept. To observationskohortestudier har undersøgt etanercepts

virkning på graviditet. Ét observationsstudie viste, at der var en øget hyppighed af alvorlige medførte

misdannelser hos kvinder eksponeret for etanercept (n=370) i første trimester sammenlignet med

kvinder, der ikke var blevet eksponeret for etanercept eller andre TNF-antagonister (n=164) under

graviditeten (justeret oddsratio 2,4; 95 % CI: 1,0-5,5). Typerne af de alvorlige medførte misdannelser

svarede til dem, der hyppigst blev rapporteret i den almene befolkning, og der blev ikke fundet et

bestemt mønster i abnormiteterne. Studiet påviste ikke en øget hyppighed af spontan abort, dødsfødsel,

for tidlig fødsel eller mindre misdannelser. Et andet observationeltregisterstudie omfattende flere lande

sammenlignede risikoen for negative graviditetsufald hos kvinder, der blev eksponeret for etanercept i

de første 90 dage af graviditeten (n=425) sammenlignet med dem, der blev eksponeret for ikke-

biologiske lægemidler (n=3497), og her blev der ikke observeret en øget risiko for alvorlige

fødselsdefekter (odds ratio [OR]= 1,22, 95 % CI: 0,79-1,90; justeret OR = 0,96, 95 % CI: 0,58-1,60

efter justering efter land, maternel sygdom, paritet, maternel alder og rygning tidligt i graviditeten).

Studiet viste heller ingen øget risiko for mindre alvorlige fødselsdefekter, for tidlig fødsel, dødfødsel

eller infektioner i det første år for børn, der er født af kvinder eksponeret for etanercept under

graviditeten. Enbrel bør kun anvendes under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt.

Etanercept passerer placenta og er påvist i serum hos spædbørn født af kvinder, der er blevet behandlet

med Enbrel under graviditeten. Den kliniske effekt af dette er ikke kendt, men spædbørnene kan have

en øget risiko for infektioner. Administration af levende vacciner til spædbørn inden for 16 uger efter

moderens sidste Enbrel-dosis anbefales generelt ikke.

Amning

Etanercept udskilles i human mælk efter subkutan administration. Efter subkutan administration til

diegivende rotter blev etanercept udskilt i mælken og påvist i serum hos ungerne. Da immunglobuliner

lige som mange andre lægemidler kan udskilles i human mælk, skal der tages en beslutning om, hvorvidt

amning skal ophøre, eller brugen af Enbrel skal ophøre under amning, idet fordelen ved amning for barnet

og fordelen ved behandlingen af kvinden tages i betragtning.

Fertilitet

Der foreligger ikke prækliniske data angående peri- og postnatal etanercept-toksicitet, eller hvad angår

etanercepts virkning på fertilitet og generel reproduktionsevne.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier om indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger er reaktioner på injektionsstedet (som smerte, hævelse. kløe,

rødme og blødning på indstiksstedet), infektioner (som infektioner i de øvre luftveje, bronkitis,

blærebetændelse og hudinfektioner), allergiske reaktioner, udvikling af autoantistoffer, kløe og feber.

Der er også rapporteret om alvorlige bivirkninger for Enbrel: TNF-antagonister som Enbrel påvirker

immunsystemet, og brugen af dem kan påvirke kroppens forsvar mod infektioner og cancer. Alvorlige

infektioner ses hos færre end 1 ud af 100 patienter, der behandles med Enbrel. Rapporterne har

omfattet letale og livstruende infektioner og sepsis. Der er også rapporteret om forskellige maligniteter

i forbindelse med brugen af Enbrel, herunder bryst- og lungecancer samt cancer ihud og lymfekirtler

(lymfom).

Der er også rapporteret om alvorlige hæmatologiske, neurologiske og autoimmune reaktioner. Disse

inkluderer sjældne rapporter om pancytopeni og meget sjældne rapporter om aplastisk anæmi. Centrale

og perifere demyeliniserende hændelser er blevet set henholdsvis sjældent og meget sjældent i

forbindelse med brug af Enbrel. Der har været sjældne rapporter om lupus, lupus-relaterede sygdomme

og vaskulitis.

Bivirkninger opstillet i tabelform

Følgende liste over bivirkninger er baseret på erfaringer fra kliniske forsøg og på postmarketing erfaring.

Indenfor organsystemklassifikationerne, er bivirkningerne opført under overskrifter om hyppighed (antal

patienter der forventes at komme ud for reaktionen). De følgende kategorier benyttes: meget almindelig

(≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorgankla

sse

Meget

almindelig

≥ 1/10

Almindelig

≥ 1/100

to < 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 to

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 to

< 1/1.000

Meget sjælden

< 1/10.000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra

forhåndenvær

ende data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektion

(inklusive

øvre

luftvejsinfek

tion,

bronkitis,

blærebetænd

else,

hudinfektion

Alvorlige

infektioner

(inklusive

lungebetændelse,

cellulitis,

bakteriel arthritis,

sepsis og

parasitinfektion)*

Tuberkulose,

opportunistisk

infektion

(herunder

invasive fungale,

protozoale,

bakterielle,

atypiske

mykobakterielle

og virale

infektioner samt

Legionella-

infektion)*

Hepatitis B

reaktivering,

listeria

Benigne,

maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og

polypper)

Ikke-melanom

hudkræft* (se pkt.

4.4)

Malignt

melanom (se pkt.

4.4), lymfom,

leukæmi

Merkelcellekar

cinom (se pkt.

4.4)

Blod og

lymfesystem

Thrombocytopeni,

anæmi, leukopeni,

neutropeni

Pancytopeni*

Aplastisk

anæmi*

Histiocytosis

haematophagic

(makrofagaktiv

eringssyndrom

Immunsystemet

Allergiske

reaktioner (se

Hud og

subkutane væv),

dannelse af

autoantistoffer*

Vaskulitis (inkl.

anti-neutrofil

cytoplasmatisk

antistof-positiv

vaskulitis)

Alvorlige

allergiske/anafyl

aktiske

reaktioner

(inklusive

angioødem,

bronkospasme),

sarkoidose

Forværring af

symptomer på

dermatomyositis

Nervesystemet

CNS-

demyeliniserings

tilfælde som

antyder multipel

sklerose eller

lokaliserede

demyeliniserings

forhold som for

eksempel

opticusneuritis

og transversel

myelitis (se pkt

4.4).

Perifere

demyeliniserend

e hændelser

herunder

Guillain-Barrés

syndrom, kronisk

inflammatorisk

demyeliniserend

e polyneuropati,

demyeliniserend

e polyneuropati

og multifokal

Systemorgankla

sse

Meget

almindelig

≥ 1/10

Almindelig

≥ 1/100

to < 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 to

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 to

< 1/1.000

Meget sjælden

< 1/10.000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra

forhåndenvær

ende data)

motorisk

neuropati (se pkt

4.4), anfald

Øjne

Uveitis, scleritis

Hjerte

Forværring af

hjerteinsufficiens

(se pkt. 4.4).

Nyopstået

hjerteinsufficiens

(se pkt. 4.4).

Luftveje, thorax

og mediastinum

Interstitiel

lungesygdom

(herunder

pneumonitis og

lungefibrose)*

Mave-tarm-

kanalen

Inflammatorisk

tarmsygdom

Lever og

galdeveje

Forhøjede

leverenzymer*

Autoimmun

hepatitis*

Hud og

subkutane væv

Pruritus, udslæt

Angioedem,

psoriasis (herunder

nyt udbrud eller

forværring og

pustuløst, primært

håndflader og

fodsåler), urticaria,

psoriasisagtigt

udslæt,

Stevens-Johnson

syndrom, kutan

vasculitis (inkl.

hypersensitivitets

vaskulitis),

erythema

multiforme,

lichenoide

reaktioner

Toksisk

epidermal

nekrolyse

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Kutan lupus

erythematosus,

subakut kutan

lupus

erythematosus,

lupus-lignende

syndrom

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Reaktioner

injektionsste

(herunder

blødning,

blå mærker,

erytem,

kløe, smerte,

hævelse)*

Pyreksi

* se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger, nedenfor.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Maligniteter og lymfoproliferative sygdomme

Der er observeret 129 nye maligniteter af forskellig type hos 4.114 patienter med reumatoid artrit, som

i kliniske forsøg blev behandlet med Enbrel i op til ca. 6 år, inklusiv 231 patienter behandlet med

Enbrel i kombination med methotrexat i det to-årige aktivt kontrollerede forsøg. De observerede tal og

forekomster i disse kliniske forsøg svarede til dem, der forventedes for den behandlede gruppe. Der blev

rapporteret om ialt 2 maligniteter i kliniske studier af ca. 2 års varighed omfattende 240 patienter med

psoriasisartrit behandlet med Enbrel. I kliniske studier af mere end 2 års varighed med 351 patienter me

ankyloserende spondylitis blev der rapporteret om 6 maligniteter hos patienter behandlet med Enbrel. I

dobbeltblinde og åbne studier af op til 2,5 års varighed omfattende 2.711 patienter med plaque psoriasis

behandlet med Enbrel blev der rapporteret om 30 maligniteter og 43 tilfælde af ikke-melanom hudkræft.

Der blev rapporteret om 18 tilfælde af lymfom hos 7.416 patienter behandlet med Enbrel i kliniske studier

omfattende reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserende spondylitis og psoriasis.

Rapporter om forskellige maligniteter (inkl. bryst- og lungecarcinom og lymfom), er blevet modtaget i

postmarketingperioden (se pkt. 4.4).

Reaktioner på injektionsstedet

Sammenlignet med placebo, forekom der en betydeligt højere procentdel af reaktioner på injektionsstedet

blandt patienter med reumatiske sygdomme, som blev behandlet med Enbrel (36 % versus 9 %).

Reaktioner på injektionsstedet forekom som regel i den første måned og fortog sig efterfølgende i

hyppighed. Den gennemsnitlige varighed var ca. 3 til 5 dage. Der blev ikke givet nogen behandling for

størstedelen af injektionsstedsreaktioner hos Enbrelbehandlingsgrupperne, og størstedelen af de patienter,

som fik behandling, modtog topiske præparater som for eksempel cortikosterioder eller antihistaminer til

oral indtagelse. Derudover udviklede nogle patienter fornyede injektionsstedsraktioner, som var

karakteriseret af en hudreaktion på det nyeste injektionssted og en samtidig fremkomst af

injektionsstedsreaktioner på tidligere injektionssteder. Disse reaktioner var generelt forbigående og opstod

ikke igen efter behandling.

I kontrollerede studier med patienter med plaque psoriasis fik ca. 13,6 % af patienterne behandlet med

Enbrel reaktioner på injektionsstedet i løbet af de første 12 ugers behandling sammenlignet med 3,4 % af

patienterne behandlet med placebo.

Alvorlige infektioner

I placebo-kontrollerede forsøg blev der ikke observeret nogen stigning i forekomsten af alvorlige

infektioner (dødelige, livstruende, eller som kræver hospitalsindlæggelse eller intravenøs

antibiotikabehandling). Alvorlige infektioner forekom hos 6,3 % af patienterne med reumatoid artrit, som

blev behandlet med Enbrel i op til 48 måneder. Disse infektioner omfattede f.eks. absces (forskellige

steder), bakteriæmi, bronkitis, bursitis, cellulitis, cholecystitis, diaré, diverticulitis, endocarditis

(mistænkt), gastroenteritis, hepatitis B, herpes zoster, sår på benene, infektioner i munden, osteomyelitis,

ototis, peritonitis, pneumoni, pyelonephritis, sepsis, septisk arthritis, sinusitis, hudinfektion, sår på huden,

urinvejsinfektion, vasculitis og sårinfektion. I det to-årige aktivt kontrollerede forsøg, hvor patienterne

blev behandlet med enten Enbrel alene, methotrexat alene eller Enbrel i behandling med methotrexat, var

antallet af alvorlige infektioner det samme i behandlingsgrupperne. Det kan dog ikke udelukkes, at

kombinationen Enbrel og methotrexat kan være forbundet med en stigning i infektionsraten.

Der var ingen forskel i infektionsraten blandt patienter behandlet med Enbrel og patienter, som fik

placebo mod plaque psoriasis, i placebokontrollerede studier af op til 24 ugers varighed. Blandt de

alvorlige infektioner, som patienter i behandling med Enbrel kunne blive ramt af, var cellulitis,

gastroenteritis, pneumoni, kolecystit, osteomyelitis, gastritis, appendicitis, streptokok-fasciitis, myositis,

septisk chok, diverticulitis og absces. I de dobbeltblinde og åbne studier med psoriasis arthritis

indberettede én patient en alvorlig infektion (pneumoni).

Alvorlige og dødelige infektioner er blevet rapporteret ved brug af Enbrel. Rapporterede patogener

omfatter bakterier, mykobakterier (herunder tuberkulose), vira og svamp. Nogle forekom i løbet af et par

uger efter start af behandling med Enbrel hos patienter, som har tilgrundliggende sygdomsforhold (for

eksempel diabetes, hjertestop, patienthistorie med aktive eller kroniske infektioner) ud over reumatoid

artrit (se pkt. 4.4). Enbrelbehandling kan forøge dødeligheden hos patienter med etableret sepsis.

Der er rapporteret om opportunistiske infektioner i forbindelse med Enbrel, herunder invasive

svampeinfektioner samt parasitinfektion (herunder forårsaget af protozoer), virale (inkl. herpes zoster),

bakterielle (herunder Listeria og Legionella) og atypiske mykobakterielle infektioner. Data fra flere

kliniske studier viste, at den samlede forekomst af opportunistiske infektioner var 0,09 % for de 15.402

patienter, som blev behandlet med Enbrel. Den eksponeringsjusterede hyppighed var 0,06 tilfælde per 100

patientår.

Erfaringer efter markedsføring viser, at cirka halvdelen af alle indberetninger om opportunistiske

infektioner på verdensplan var invasive svampeinfektioner. De mest almindeligt indberettede invasive

svampeinfektioner var forårsaget af Candida, Pneumocystis, Aspergillus og Histoplasma. Invasive

svampeinfektioner stod for mere end halvdelen af dødsfaldene blandt patienter, som udviklede

opportunistiske infektioner. Hovedparten af tilfældene med dødelig udgang var patienter med

Pneumocystis pneumoni, uspecifikke systemiske svampeinfektioner og aspergillose (se pkt. 4.4).

Autoantistoffer

Voksne patienter fik testet serumprøver for autoantistoffer på flere tidspunkter. Af de patienter med

reumatoid artrit, som blev evalueret for antinukleare antistoffer (ANA), var den procentdel af patienter,

som udviklede nye positive antinukleare antistoffer (1:40), højere hos patienter, som modtog behandling

med Enbrel (11 %), end hos patienter med placebo-behandling (5 %). Den procentdel af patienter, som

udviklede nye positive anti-dobbeltstrengede DNA-antistoffer, var også højere ved radioimmun-

bestemmelse (15 % af patienter, der blev behandlet med Enbrel, sammenlignet med 4 % af de patienter,

der fik placebo) og ved Crithidia liciliae-bestemmelse (3 % af patienter, der blev behandlet med Enbrel

sammenlignet med ingen af de patienter, der fik placebo). Den andel af patienter, der fik behandling med

Enbrel, og som udviklede anticardiolipin-antistoffer, steg i samme omfang som for patienter, der fik

placebo. Det vides ikke, hvilken virkning en langvarig behandling med Enbrel vil have på udviklingen af

autoimmunsygdomme.

Der har været sjældne rapporter om patienter, herunder rheumatoid faktor positive patienter, som har

udviklet andre autoantistoffer i forbindelse med lupus-lignende syndrom eller udslæt, som er

kompatibel med subaktiv kutan lupus eller diskoid lupus ved klinisk præsentation og biopsi.

Pancytopeni og aplastisk anæmi

Der har været postmarketingsrapporter om pancytopeni og aplastisk anæmi, hvoraf visse havde dødelig

udgang (se pkt. 4.4).

Interstitiel lungesygdom

I kontrollerede kliniske studier med etanercept på tværs af alle indikationer var hyppigheden af interstitiel

lungesygdom hos patienter, der fik etanercept uden samtidig methotrexat, 0,06 % (hyppighed

’sjælden’). I de kontrollerede kliniske studier, der tillod samtidig behandling med etanercept og

methotrexat, var hyppighedenaf interstitiel lungesygdom 0,47 % (hyppighed ’ikke almindelig’). Der er

efter markedsføring rapporteret om interstitiel lungesygdom (herunder pneumonitis og lungefibrose),

nogle med dødelig udgang.

Samtidig behandling med anakinra

I studier, hvor voksne patienter blev behandlet samtidig med Enbrel og anakinra, blev der observeret

en større hyppighed af alvorlige infektioner sammenlignet med Enbrel alene, og 2 % af patienterne

(3/139) udviklede neutropeni (absolut neutrofiltælling < 1000/mm

). En patient med neutropeni

udviklede cellulitis, som svandt efter hospitalsindlæggelse (se pkt. 4.4 og 4.5).

Forhøjede leverenzymer

I de dobbeltblinde perioder i kontrollerede kliniske studier af etanercept på tværs af alle indikationer

var hyppigheden af bivirkningen ’forhøjede leverenzymer’ hos patienter, der fik etanercept uden

samtidig methotrexat, 0,54 % (hyppighed ’ikke almindelig’). I de dobbeltblinde perioder i

kontrollerede studier, der tillod samtidig behandling med etanercept og methotrexat, var hyppigheden

af bivirkningen ’forhøjede leverenzymer’ 4,18 % (hyppighed ’almindelig ’).

Autoimmun hepatitis

I kontrollerede kliniske studier af etanercept på tværs af alle indikationer var hyppigheden af

autoimmun hepatitis hos patienter, der fik etanercept uden samtidig methotrexat, 0,02 % (hyppighed

’sjælden’). I kontrollerede studier, der tillod samtidig behandling med etanercept og methotrexat, var

hyppigheden af autoimmun hepatitis 0,24 % (hyppighed ’ikke almindelig’).

Pædiatrisk population

Bivirkninger hos pædiatriske patienter med juvenil idiopatisk artrit

Generelt var bivirkningerne hos de pædiatriske patienter med juvenil idiopatisk artrit af samme

hyppighed og type som dem, man så hos voksne patienter. Forskellene i forhold til de voksne og andre

specielle faktorer omtales i følgende afsnit.

Typen af infektioner, som blev observeret i kliniske studier med patienter med juvenil, idiopatisk artrit i

alderen 2 til 18 år, var generelt milde til moderate og svarende til dem, som almindeligvis ses hos

ambulante, pædiatriske populationer. Alvorlige rapporterede bivirkninger omfattede varicella med tegn og

symptomer på aseptisk meningitis, som forsvandt under eftervirkninger (se også pkt. 4.4), appendicit,

gastroenteritis, depression/personlighedsforstyrrelse, sår på huden, oesofagitis/gastritis, gruppe A

streptokok septisk chok, type 1 diabetes mellitus, samt infektion af bløddele eller post-operative sår.

I et studie med børn i alderen 4 til 17 år med juvenil, idiopatisk artrit fik 43 af 69 (62 %) af børnene en

infektion, mens de fik Enbrel i løbet af studiets 3 måneder (del 1, open-label), og hyppigheden og

sværhedsgraden af infektioner var ens hos 58 patienter, som gennemførte 12 måneders utilsløret forlænget

behandling. Typerne og andelen af andre bivirkninger hos patienter med juvenil idiopatisk artrit var de

samme som dem, man så i studier af Enbrel til voksne patienter med reumatoid artrit, og hovedparten var

milde. Flere bivirkninger blev rapporteret hyppigere hos 69 patienter med juvenil idiopatisk artrit, som fik

Enbrel i 3 måneder, i sammenligning med 349 voksne patienter med reumatoid artrit. Disse omfattede

hovedpine (19 % af patienterne, 1,7 forekomst pr. patientår), kvalme (9 %, 1,0 forekomst pr. patientår),

abdominal smerte (19 %, 0,74 forekomst pr. patientår), og opkastning (13 %, 0,74 forekomst pr.

patientår).

I kliniske studier omkring juvenil idiopatisk artrit var der 4 indberetninger om makrofag-aktiverings-

syndrom.

Post-marketing har der været rapporter om inflammatorisk tarmsygdom og uveitis hos JIA-patienter,

som behandles med Enbrel, herunder meget få tilfælde, som kunne tyde på genopblussen af

symptomer ved genoptagelse af behandling (se pkt. 4.4).

Bivirkninger hos pædiatriske patienter med plaque psoriasis

I et studie af 48 ugers varighed med 211 børn i alderen 4 til 17 år med pædiatrisk plaque psoriasis var de

indberettede bivirkninger de samme som dem, man havde set i tidligere studier hos voksne med plaque

psoriasis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der blev ikke observeret dosisbegrænsende toksiciteter under kliniske forsøg med patienter med

reumatoid artrit. Den største dosis, der er blevet evalueret, var en intravenøs belastningsdosis på 32 mg/m

efterfulgt af subkutane doser på 16 mg/m

, indgivet to gange ugentligt. En patient med reumatoid artrit tog

ved en fejltagelse 62 mg Enbrel subkutant to gange om ugen i tre uger uden at registrere uønskede

virkninger. Der er ingen kendt modgift mod Enbrel.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunsuppressiva, tumornekrosefaktor-alfa (TNF-α) hæmmere.

ATC-kode: L04AB01.

Tumornekrosefaktor (TNF) er et dominerende cytokin i betændelsesprocessen ved reumatoid artrit.

Forhøjede TNF-niveauer er også fundet i synovia og psoriasis plaque hos patienter med psoriasisartrit og i

serum og synovialt væv hos patienter med ankyloserende spondylitis. Ved plaque psoriasis fører

infiltration med inflammatoriske celler, inklusiv T-celler, til forhøjede TNF niveauer i psoriasis

læsionerne sammenlignet med niveauerne i ikke-angrebet hud. Etanercept er en kompetitiv inhibitor af

TNF-binding til celleoverfladereceptorer og hæmmer dermed TNF’s biologiske aktivitet.

TNF og lymfotoksin er pro-inflammatoriske cytokiner, som binder sig til to adskilte

celleoverfladereceptorer: 55-kilodalton (p55) og 75-kilodalton (p75) tumornekrosefaktorreceptorer

(TNFR). Begge TNF-receptorer eksisterer naturligt i membranbundne og opløselige former. Opløselige

TNF-receptorer menes at regulere biologisk TNF-aktivitet.

TNF og lymfotoksin eksisterer hovedsageligt som homotrimere, og deres biologiske aktivitet er afhængig

af tværbinding af celleoverflade TNF-receptorer. Dimerisk opløselige receptorer som for eksempel

etanercept har en højere affinitet for TNF end monomeriske receptorer og er betydeligt mere potent

kompetitive inhibitorer af TNF-binding til cellereceptorerne. Derudover bibringer brugen af en

immunoglobulin Fc-region som et fusionselement i opbyggelsen af en dimerisk receptor en længere

serum-halveringstid.

Virkningsmekanisme

Meget af den fælles patologi inden for reumatoid artrit og ankyloserende spondylitis og hudpatologien ved

plaque psoriasis formidles af pro-inflammatoriske molekyler, som er bundet i et netværk, der kontrolleres

af TNF. Etanercepts virkningsmekanisme menes at være dens kompetitive hæmning af TNF-bindingen til

celleoverflade TNF-receptorer, hvilket forhindrer TNF-formidlede cellereaktioner ved at gøre TNF

biologisk inaktiv. Etanercept kan også modulere biologiske reaktioner, som kontrolleres af yderligere

downstream-molekyler (f.eks. cytokiner, adhesionsmolekyler eller proteinaser), som forårsages eller

reguleres af TNF.

Klinisk virkning og sikkerhed

Dette afsnit indeholder data fra fire randomiserede, kontrollerede studier hos voksne med reumatoid artrit,

et studie hos voksne med psoriasisartrit, et studie hos voksne med ankyloserende spondylitis, et studie hos

voksne med nonradiografisk aksial spondylartrit, fire studier hos voksne med plaque psoriasis, tre studier

hos patienter med juvenil idiopatisk artrit og et studie hos pædiatriske patienter med plaque psoriasis.

Voksne patienter med reumatoid artrit

Enbrels effekt blev vurderet i et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret studie. Studiet

evaluerede 234 patienter med aktiv reumatoid artrit, hvor behandlingen var mislykkedes med mindst ét

men ikke flere end fire sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARDs). Der blev givet

doser på 10 mg eller 25 mg Enbrel eller placebo subkutant to gange om ugen i 6 måneder i træk.

Resultaterne af dette kontrollerede forsøg blev angivet i procentvis forbedring af reumatoid artrit ved

anvendelse af American College of Rheumatology’s (ACR) kriterier for respons.

ACR 20 og 50 respons var højere hos patienter, der blev behandlet med Enbrel, ved 3 og 6 måneder,

end hos patienter behandlet med placebo (ACR 20: Enbrel 62 % og 59 %, placebo 23 % og 11 % ved

henholdsvis 3 og 6 måneder; ACR 50: Enbrel 41 % og 40 %, placebo 8 % og 5 % ved henholdsvis 3

og 6 måneder; p<0,01 Enbrel versus placebo ved alle tidspunkter for både ACR 20 og ACR 50

respons.

Ca. 15 % af de forsøgspersoner, der fik Enbrel, opnåede ACR 70 respons ved måned 3 og måned

6 sammenlignet med færre end 5 % af forsøgspersonerne i placebo gruppen. Blandt de patienter, der

fik Enbrel, viste de kliniske reaktioner sig generelt inden for 1-2 uger efter påbegyndelse af

behandlingen og skete næsten altid senest måned 3. Man så en dosisrespons: resultater med 10 mg lå

mellem placebo og 25 mg. Enbrel var betydeligt bedre end placebo i alle dele af ACR-kriterierne såvel

som andre mål for sygdomsaktiviteten af reumatoid artrit, der ikke er medtaget i ACR-

responskriterierne, som f.eks. morgenstivhed. Der blev besvaret et spørgeskema om helbredstilstand

(SHT), omfattende handicap, vitalitet, mentalhygiejne, generel sundhedstilstand og helbredsstatus for

arthritis-afhængige underområder hver 3. måned under forsøget. Alle underområder i SHT'et blev

forbedret hos patienter, der var behandlet med Enbrel, ved 3 og 6 måneder sammenlignet med

kontrolpersonerne.

Efter ophør med Enbrel vendte symptomerne på arthritis almindeligvis tilbage inden for en måned.

Gentoptaget behandling med Enbrel efter ophør i op til 24 måneder resulterede i samme størrelse af

respons som hos patienter, som fik Enbrel uden behandlingsafbrydelse, baseret på resultater fra åbne

studier. Fortsat, varigt respons er set i op til 10 år i åbne, forlængede studier hos patienter, som fik

Enbrel unden afbrydelse.

Effekten af Enbrel blev sammenlignet med methotrexat i et randomiseret, aktivt kontrolleret forsøg

med blindet radiografisk evaluering som primært mål hos 632 vosne patienter med aktiv reumatoid

artrit (<3 års varighed), som ikke tidligere var blevet behandlet med methotrexat. Doser á 10 mg eller

25 mg blev administreret subkutant to gange om ugen i op til 24 måneder. Methotrexatdoser blev

gradvist øget fra 7,5 mg/uge til en maksimal dosis på 20 mg/uge over de første 8 uger af forsøget og

fortsatte herefter i op til 24 uger. Det kliniske fremskridt inkl. virkningsstart inden for 2 uger for

Enbrel 25 mg var det samme, som man havde set i de tidligere forsøg, og blev vedligeholdt i op til 24

måneder. Ved baseline havde patienterne en moderat grad af handicap, med en gennemsnitlig score på

1,4 til 1,5 ud fra deres spørgeskema om helbredstilstand (SHT). Behandling med Enbrel 25 mg

resulterede i i betydelig bedring efter 12 måneder, hvor omkring 44 % af patienterne havde opnået en

normal SHT score (mindre end 0,5). Denne bedring vedligeholdtes i år 2 af studiet.

I dette forsøg blev strukturel ledskade vurderet radiografisk og udtrykt som ændring i Total Sharp

Score (TSS) og dets bestanddele, erosions score og score for forsnævring af ledspalter (JSN).

Røntgenbilleder af hænder/håndled og fødder blev vurderet ved baseline og efter hhv. 6, 12 og 24

måneder. Dosen på 10 mg Enbrel havde gennemgående mindre effekt på den strukturelle skade end

dosen på 25 mg. Enbrel 25 mg var signifikant bedre end methotrexat med hensyn til erosion score

efter både 12 og 24 måneder. Forskellene i TSS og JSN mellem methotrexat og Enbrel 25 mg var ikke

statistisk signifikant. Resultaterne er skitseret i figuren nedenfor.

RADIOGRAFISK PROGRESSION: SAMMENLIGNING AF ENBREL vs. METHOTREXAT

HOS PATIENTER MED REUMATOID ARTRIT AF<3 ÅRS VARIGHED

Change from Baseline

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

MTX

Enbrel 25 mg

12 Months

24 Months

TSS

Erosions

JSN

TSS

Erosions

JSN

1.3

0.8

0.9

0.4*

0.4 0.4

2.2

1.2*

1.3

0.6*

0.9

0.6

*p < 0.05

I et andet aktivt kontrolleret, dobbeltblindt, randomiseret studie blev klinisk effekt, sikkerhed og

radiografisk progession hos patienter med reumatoid artrit behandlet med Enbrel alene (25 mg to

gange om ugen), methotrexat alene (7,5 til 20 mg om ugen, median dosis 20 mg) og en kombination af

Enbrel og methotrexat påbegyndt samtidig, sammenlignet hos 682 voksne patienter med aktiv

reumatoid artrit af 6 måneder til 20 års varighed (median 5 år), som havde en mindre end

tilfredsstillende respons på mindst et sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel (DMARD)

bortset fra methotrexat.

Gruppen af patienter i behandling med Enbrel i kombination med methotrexat havde signifikant højere

ACR 20, ACR 50, ACR 70 respons og forbedring af DAS og HAQ score ved både 24 og 52 uger end

patienterne i hver af enkeltterapi grupperne (resultater vises neden for). Signifikante fordele ved

Enbrel i kombination med methotrexat sammenlignet med Enbrel monoterapi og methotrexat

monoterapi blev også observeret efter 24 måneder.

RESULTER FOR KLINISK EFFEKT EFTER 12 MÅNEDER: SAMMENLIGNING AF

ENBREL vs. METHOTREXAT vs. ENBREL I KOMBINATION MED

METHOTREXAT HOS PATIENTER MED REUMATOID ARTRIT AF 6 MÅNEDER

TIL 20 ÅRS VARIGHED

Slutmål

Tidspunkt

Methotrexat

(n = 228)

Enbrel

(n = 223)

Enbrel +

Methotrexat

(n = 231)

ACR Respons

ACR20

58,8 %

65,5 %

74,5 %

†,

ACR 50

36,4 %

43,0 %

63,2 %

†,

ACR 70

16,7 %

22,0 %

39,8 %

†,

DAS

Baseline score

Uge 52 score

†,

Remission

14 %

18 %

37 %

†,

HAQ

Baseline

Uge 52

†,

a: Patienter, som ikke gennemførte 12 måneder af studiet, b lev betragtet som ikke-

responderende.

b: Værdier for sygdoms aktivitets score (Disease Activity Score, DAS) er middelværdier.

c: remission er defineret som DAS<1,6

Parvis sammenligning af p-værdier: † = p < 0,05 for sammenligning af etanercept +

methotrexat vs. methotrexat og

= p < 0,05 for sammenligning af etanercept + methotrexat vs.

Etanercept

Radiografisk progession var signifikant mindre i Enbrel gruppen end i methotrexat gruppen ved 12

måneder, hvorimod kombinationen var signifikant bedre end begge monoterapier til at forsinke

radiografisk progression (se nedenstående figur).

RADIOGRAFISK PROGRESSION: SAMMENLIGNING AF ENBREL vs. METHOTREXAT

vs. ENBREL I KOMBINATION MED METHOTREXAT HOS PATIENTER MED

REUMATOID ARTRIT

AF 6 MÅNEDER TIL 20 ÅRS VARIGHED (12 MÅNEDERS RESULTER)

Change from Baseline

-1.0

-0.5

Methotrexate

Enbrel

Enbrel + Methotrexate

2.80

0.52*

-0.54

,

1.68

0.21*

-0.30

1.12

0.32

-0.23

,

TSS

Erosions

JSN

Parvis sammenligning af p-værdier: * = p < 0,05 for sammenligning af Enbrel vs.

methotrexat, † = p < 0,05 for sammenligning af Enbrel + methotrexat vs. methotrexat og

= p < 0,05 for sammenligning af Enbrel + methotrexat vs. Enbrel

Signifikante fordele ved Enbrel i kombination med methotrexat sammenlignet med Enbrel monoterapi

og methotrexat monoterapi blev også observeret efter 24 måneder. Tilsvarende blev også observeret

signifikante fordele ved Enbrel monoterapi sammenlignet med methotrexat monoterapi efter 24

måneder.

I en analyse, hvor alle patienter, som uanset grund udgik af studiet, blev anset for at have progression,

var procentdelen af patienter uden progession (TSS ændring ≤ 0,5) efter 24 måneder højere i gruppen,

som fik Enbrel i kombination med methotrexat sammenlignet med grupperne som fik Enbrel alene og

methotrexat alene (henholdsvis 62 %, 50 %, og 36 %; p<0,05). Forskellen mellem Enbrel alene og

methotrexat alene var også signifikant (p<0,05). Blandt patienter, som gennemførte studiets 24

måneders behandling, var ikke-progessionsraterne henholdsvis 78 %, 70 % og 62 %.

Sikkerhed og effekt af 50 mg Enbrel (to gange 25 mg subkutan injektion) indgivet en gang om ugen

blev undersøgt i et dobbeltblindt, placebo-kontrolleret studie med 420 patienter med aktiv reumatoid

artrit. I dette studie fik 53 patienter placebo, 214 patienter fik 50 mg Enbrel en gang om ugen, og 153

patienter fik 25 mg Enbrel to gange om ugen. Sikkerheds- og effektprofilerne af de to Enbrel

behandlingsformer var sammenlignelige ved uge 8 med hensyn til effekten på tegn og symptomer ved

reumatoid artrit; data fra uge 16 viste ikke sammenlignelighed (non-inferiority) mellem de to

behandlingsformer.

Voksne patienter med psoriasisartrit

Effekten af Enbrel blev bedømt i et randomiseret, dobbeltblindt placebokontrolleret studie med 205

patienter med psoriasisartrit. Patienterne var mellem 18 og 70 år gamle og havde aktiv prosiasis artrit (

svulne led og

3 ømme led) i mindst en af følgende former: (1) i distale interfalangeale led, (2)

polyartikulær artrit (ingen reumatoide knuder og tilstedeværelse af psoriasis), (3) arthritis mutilans, (4)

asymetrisk psoriasisartrit eller (5) spondylitis-lignende ankylose. Patienterne havde også plaque psoriasis

med et læsionsmål på

2 cm i diameter. Patienterne var tidligere blevet behandlet med NSAID (86 %),

DMARD (80 %) og kortikosteroider (24 %). Patienter, som var i gang med methotrexat behandling

(stabile

2 måneder) kunne fortsætte på en fast dosis på

25 mg/uge methotrexat. Doser på 25 mg

Enbrel (baseret på dosisstudier hos patienter med reumatoid artrit) eller placebo blev indgivet

subkutant to gange om ugen i 6 måneder. Ved afslutningen af det dobbeltblinde studie kunne patienter

indgå i et langtids-, åbent, forlænget studie med en samlet varighed på op til 2 år.

Klinisk respons blev udtrykt i procent af patienter, som opnåede ACR 20, 50 eller 70 respons og

procenter for forbedring i Psoriatic Arthritis Respons Criteria (PsARC). Resultaterne er opsummeret i

nedenstående tabel.

RESPONS HOS PATIENTER MED PSORIASISARTRIT I

PLACEBO-KONTROLLEREDE FORSØG

% af patienter

Placebo

Enbrel

Psoriasisartrit respons

n = 104

n = 101

ACR 20

Måned 3

Måned 6

ACR 50

Måned 3

Måned 6

ACR 70

Måned 3

Måned 6

PsARC

Måned 3

Måned 6

____________________________________________________

a: 25 mg Enbrel subkutant to gange om ugen

b: p < 0,001, Enbrel vs. placebo

c: p < 0,01, Enbrel vs. placebo

Blandt patienter med psoriasisartrit, som fik Enbrel, var det kliniske respons tydeligt på tidspunktet for

første besøg (4 uger) og blev opretholdt gennem 6 måneders behandling. Enbrel var signifikant bedre end

placebo på alle mål for sygdomsaktivitet (p<0,001), og responset var det samme med og uden samtidig

methotrexat behandling. Livskvaliteten hos patienterne med psoriasisartrit blev bedømt på hvert tidspunkt

ved brug af HAQs invaliditetsindeks. Scoren på invaliditetsindekset blev signifikant forbedret på alle

tidspunkter hos patienter med psoriasisartrit i behandling med Enbrel i sammenligning med placebo

(p<0,001).

I psoriasisartrit-studiet blev de røntgenologiske forandringer bedømt. Der blev taget røntgenbilleder af

hænder og håndled ved baseline og måned 6, 12 og 24. Den modificerede TSS ved 12 måneder vises i

tabellen nedenfor. I en analyse, hvor alle patienter, som uanset grund udgik af studiet, blev anset for at

have progression, var procentdelen af patienter uden progession (TSS ændring ≤ 0,5) efter 12 måneder

højere i gruppen, som fik Enbrel, sammenlignet med placebogruppen (henholdsvis 73 % og 47 %, p ≤

0,001). Enbrels effekt på den røntgenologiske progression blev fastholdt hos de patienter, som fortsatte

med behandling i løbet af det andet år. Den forsinkede skade på perifere led blev observeret hos

patienter med polyartikulær, symmetrisk artrit.

MIDDEL (SE) ÆNDRING FRA BASELINE I TOTAL SHARP SCORE PÅ ÅRSBASIS

Placebo

Etanercept

(n = 104)

(n = 101)

Måned 12

1,00 (0,29)

-0,03 (0,09)

SE = standard error

a. p = 0,0001

Behandling med Enbrel resulterede i forbedret fysisk funktion i den dobbeltblinde studieperiode, og denne

bedring blev fastholdt i det forlængede studie på op til 2 år.

Der er ikke tilstrækkeligt bevis for effekten af Enbrel hos patienter med ankyloserende spondylitis-

lignende og artritis mutilans psoriasis artropatier på grund af det lille antal patienter, der er undersøgt.

Der er ikke udført studier af patienter med psoriasisartrit, som blev behandlet med 50 mg en gang om

ugen. Evidens for effekt af behandlingen med én ugentlig dosis hos denne patientgruppe er baseret på data

fra studiet af patienter med ankyloserende spondylitis.

Voksne patienter med ankyloserende spondylitis

Effekten af Enbrel over for ankyloserende spondylitis blev bedømt i 3 randomiserede, dobbeltblinde

studier, hvor indgivelse af 25 mg Enbrel to gange om ugen blev sammenlignet med placebo. Ialt 401

patienter blev inkluderet, af hvilke 203 blev behandlet med Enbrel. Den største af disse studier (n = 277)

inkluderede patienter mellem 18 og 70 år, som havde aktiv ankyloserende spondylitis defineret som visuel

analogskala (VAS) score på

30 for gennemsnitsvarighed og intensiteten af morgenstivhed, plus VAS

score på

30 for mindst 2 af følgende 3 parametre: Patientens almene bedømmelse, gennemsnit af VAS

værdier for natlig rygsmerte og total rygsmerte, gennemsnit af 10 spørgsmål om Bath Ankylosing

Spondylitis Functional Index (BASFI). Patienter i behandling med DMARD, NSAID eller

kortikosteroider kunne fortsætte med disse på stabile doser. Patienter med total spinal ankylose blev ikke

inkluderet i studiet. Doser på 25 mg Enbrel (baseret på dosisstudier hos patienter med reumatoid artrit)

eller placebo blev indgivet subkutant to gange om ugen i 6 måneder hos 138 patienter.

Det primære mål for effekt (ASAS 20) var en

20 % forbedring i mindst 3 af 4 af responskriterierne i

Assessment in Ankylosing Spondylitis (ASAS) (patientens helhedsvurdering, rygsmerter, BASFI og

inflammation) og ingen forringelse i det sidste af kriterierne. De samme responskriterier blev anvendt ved

ASAS 50 og 70 med henholdsvis 50 % forbedring eller 70 % forbedring.

Sammenlignet med placebo resulterede behandling med Enbrel i signifikante forbedringer i ASAS 20,

ASAS 50 og ASAS 70 så tidligt som 2 uger efter påbegyndelse af behandling.

RESPONS FRA PATIENTER MED

ANKYLOSERENDE SPONDYLITIS I ET PLACEBO-

KONTROLLERET STUDIE

Procent patienter

Ankyloserende spondylitis

Respons

Placebo

N = 139

Enbrel

N = 138

ASAS 20

2 uger

3 måneder

6 måneder

ASAS 50

2 uger

3 måneder

6 måneder

ASAS 70 :

2 uger

3 måneder

6 måneder

a: p < 0,001, Enbrel vs. placebo

b: p=0,002, Enbrel vs. Placebo

Hos patienter med ankyloserende spondylitis, som fik Enbrel, var det kliniske respons synligt på

tidspunktet for første besøg (2 uger) og blev opretholdt gennem 6 måneders behandling. Responset var det

samme hos patienter med og uden samtidig behandling ved baseline.

Lignende resultater blev opnået i de 2 mindre studier af ankyloserende spondylitis.

I et fjerde studie blev sikkerhed og effekt af 50 mg Enbrel (to gange 25 mg subkutane injektioner)

indgivet en gang om ugen versus 25 mg Enbrel indgivet to gange om ugen vurderet i et dobbeltblindt,

placebo-kontrolleret studie med 356 patienter med aktiv ankyloserende spondylitis. Profilerne for

sikkerhed og effekt for 50 mg en gang ugentligt og 25 mg to gange ugentligt var ens.

Voksne patienter med nonradiografisk aksial spondylartrit

Effekten af Enbrel hos patienter med nonradiografisk aksial spondylartrit (nr-AxSpa) blev vurderet i et

randomiseret, placebokontrolleret studie, der var dobbeltblindet i 12 uger. I studiet blev 215 voksne

patienter (modificeret intent-to-treat-population) i alderen 18 til 49 år med aktiv nr-AxSpa, defineret

som de patienter, der opfyldte ASAS-klassifikationskriterierne for aksial spondylartrit, men ikke

opfyldte de modificerede New York-kriterier for AS, vurderet. Patienterne skulle desuden have

utilstrækkeligt respons på eller være intolerante over for to eller flere NSAID. I den dobbeltblindede

periode fik patienterne Enbrel 50 mg ugentligt eller placebo i 12 uger. Det primære effektmål (ASAS

40) var en forbedring på 40 % i mindst tre af de fire ASAS-domæner og ingen forværring i det

resterende domæne. Den dobbeltblindede periode blev efterfulgt af en åben studieperiode, hvor alle

patienter fik Enbrel 50 mg ugentligt i op til yderligere 92 uger. Sakroliakaleddet (SI-leddet) og

rygsøjlen blev MR-scannet for at vurdere inflammation ved baseline og i uge 12 og 104.

I sammenligning med placebo gav behandlingen med Enbrel en statistisk signifikant forbedring i

ASAS 40, ASAS 20 og ASAS 5/6. Der blev også iagttaget en signifikant forbedring for ASAS på

partiel remission og BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) 50. Resultaterne

fra uge 12 er vist i tabellen nedenfor.

Effektrespons i placebokontrolleret nr-AxSpa-studie: Procentdel af patienter, der opnåede

endepunkterne

Dobbeltblindet klinisk respons i uge 12

Placebo

N=106 til 109*

Enbrel

N=103 til 105*

ASAS** 40

15,7

32,4

ASAS 20

36,1

52,4

ASAS 5/6

10,4

33,0

ASAS delvis remission

11,9

24,8

BASDAI***50

23,9

43,8

*Nogle patienter leverede ikke fuldstændige data for alle endepunkter

**ASAS=Assessment in Spondyloarthritis International Society

***Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

a: p<0,001; b: p<0,01 og c: p<0,05 mellem henholdsvis Enbrel og placebo

I uge 12 var der en statistisk signifikant forbedring i SPARCC-scoren (Spondyloarthritis Research

Consortium of Canada) for SI-leddet målt ved hjælp af MR hos patienter, der fik Enbrel. Den

korrigerede gennemsnitlige ændring fra baseline var 3,8 for patienter i Enbrel-armen (n=95) i forhold

til 0,8 for patienter i placebo-armen (n=105) (p<0,001). I uge 104 var den gennemsnitlige ændring fra

baseline i SPARCC-scoren målt ved hjælp af MR hos alle patienter, der fik Enbrel 4,64 for SI-leddet

(n=153) og 1,40 for rygsøjlen (n=154).

Enbrel viste en statistisk signifikant større forbedring fra baseline til uge 12 sammenlignet med

placebo i de fleste helbredsrelaterede vurderinger af livskvalitet og fysisk funktion, herunder BASFI-

funktionsindekset (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) og EuroQol 5D-spørgeskemaerne

Overall Health State Score og SF-36 Physical Component Score.

Det kliniske respons hos nr-AxSpa-patienter, der blev behandlet med Enbrel, var tydeligt ved det første

besøg (2 uger) og blev opretholdt gennem 2 års behandling. Forbedringer i helbredsrelaterede vurderinger

af livskvalitet og fysisk funktion blev også opretholdt gennem 2 års behandling. Data for de 2 år afslørede

ingen nye sikkerhedsresultater. I uge 104 var der 8 patienter, som havde forværring til en bilateral score

grad 2 ved røntgen af rygsøjlen jf. den modificerede NewYork Radiological Grade, hvilket tyder på axial

spondylartropati.

Voksne patienter med plaque psoriasis

Patienter, som Enbrel anbefales til er defineret i pkt. 4.1. Patienter, som ”ikke responderer” er

defineret ved utilstrækkeligt respons (PASI<50 eller PGA mindre end god) eller forværring af

sygdommen under behandling med mindst én af de tre systemiske behandlinger i tilstrækkelige doser

og af tilstrækkelig varighed for at opnå respons.

Effekten af Enbrel versus andre systemiske behandlinger til patienter med moderat til svær psorisis

(responderende på andre systemiske behandlinger) er endnu ikke evalueret i direkte sammenlignende

studier med Enbrel overfor andre systemiske behandlinger. Sikkerheden og effekten af Enbrel er i

stedet for blevet evalueret i fire randomiserede, dobbeltblinde, placebo-kontrollerede studier. Det

primære slutmål for effekt var i alle fire studier antallet af patienter i hver gruppe, som opnåede PASI

75 (dvs mindst 75 % forbedring i Psorisis Arealet og på Severity Index scoren i forhold til baseline)

efter 12 ugers behandling.

Studie 1, som er et fase 2 studie med patienter med aktiv, men klinisk stabil plaque psoriasis

omfattende

10 % af kroppens overflade areal. Patienterne var

18 år. 112 patienter blev randomiseret

til at få 25 mg Enbrel (n = 57) eller placebo (n = 55) to gange om ugen i 24 uger.

Studie 2 evalueredes 652 patienter med kronisk plaque psoriasis. Inklusionskriterierne var de samme

som i studie 1 med den tilføjelse, at patienterne havde et minimum psoriasis areal og sværheds indeks

(PASI) på 10 ved screeningen. Enbrel blev givet i doser på 25 mg en gang om ugen, 25 mg to gange om

ugen eller 50 mg to gange om ugen i 6 på hinanden følgende måneder. I de første 12 uger af den

dobbeltblinde behandlingsperiode fik patienterne placebo eller en af ovennævnte tre Enbrel doser. Efter

12 ugers behandling begyndte patienterne i placebogruppen behandling med blindet Enbrel (25 mg to

gange om ugen). Patienter i grupperne med aktiv behandling fortsatte til uge 24 på den dosis, de

oprindeligt blev randomiseret til.

Studie 3 evalueredes 583 patienter. Inklusionskriterierne var de samme som i studie 2. Patienterne i dette

studie fik en dosis Enbrel på 25 mg eller 50 mg, eller placebo 2 gange om ugen i 12 uger, og derefter fik

alle patienter i åbent studie 25 mg Enbrel to gange om ugen i yderligere 24 uger.

Studie 4 evaluerede 142 patienter og havde samme inklusionskriterier som studie 2 og 3. I dette studie fik

patienterne en dosis Enbrel på 50 mg eller placebo én gang om ugen i 12 uger, og derefter fik alle

patienterne open-label Enbrel 50 mg én gang om ugen i yderligere 12 uger.

I studie 1 var der efter 12 uger et signifikant større antal patienter med PASI 75-respons i den Enbrel

behandlede gruppe (30 %) sammenlignet med den placebo behandlede gruppe (2 %) (p<0,0001). Efter 24

uger havde 56 % af patienterne i den Enbrel behandlede gruppe opnået PASI 75 sammenlignet med 5 % i

den placebo behandlede gruppe. De vigtigste resultater fra studie 2, 3 og 4 er vist nedenfor.

RESPONS HOS PATIENTER MED PSORIASIS I STUDIE 2, 3 OG 4

Respons

( %)

-------------------------Studie 2------------- ------------Studie 3--------- ------------Studie 4---------

Placebo

---------------Enbrel------------

Placebo

-------Enbrel----

Placebo

-------Enbrel----

25 mg 2 x uge

50 mg 2 x uge

25 mg

50 mg

50 mg

50 mg

2 x uge 2 x uge

1 x uge 1 x uge

n = 166 n =162 n =162 n = 164 n = 164 n = 193 n = 196 n = 196

n = 46

n = 96

n = 90

uge 12 uge 12 uge 24

uge 12 uge 24

uge 12

uge 12 uge 12

uge 12

uge 12 uge 24

PASI 50

PASI 75

DSGA

klar eller

næsten

klar

0,0001 sammenlignet med placebo

a. Der blev ikke foretaget nogen statistisk sammenligning med placebo ved uge 24 i studie 2 og 4, fordi

den oprindelige placebogruppe begyndte at få Enbrel 25 mg to gange om ugen eller 50 mg én gang om

ugen fra uge 13 til uge 24.

b. Dermatologist Static Global Assessment. Klar eller næsten klar defineret som 0 eller 1 på en skala fra

0 til 5.

Hos patienter med plaque psoriasis, som blev behandlet med Enbrel, var der ved første besøg (2 uger)

signifikant respons sammenlignet med placebo. Dette blev opretholdt gennem 24 ugers behandling.

I studie 2 var der også en periode uden behandling, hvor patienter, som efter 24 uger havde opnået en

forbedring på mindst 50 % på PASI, fik stoppet behandlingen. Patienterne blev observeret uden

behandling for at se forekomsten af rebound (PASI

150 % i forhold til baseline) og se tiden til relapse

(defineret som tab af mindst halvdelen af forbedringen opnået mellem baseline og uge 24). I den

behandlingsfrie periode vendte symptomerne på psoriasis gradvist tilbage med en mediantid til sygdoms

relapse på 3 måneder. Der blev ikke observeret nogen rebound opblussen af sygdommen og ingen

psoriasis-relaterede alvorlige bivirkninger. Der var tegn på at patienter, som initialt responderede på

Enbrel-behandlingen, havde gavn af en genoptagelse af Enbrel-behandling.

I studie 3 opretholdt hovedparten af de patienter (77 %), som initialt blev randomiseret til 50 mg to gange

om ugen og som fik nedsat deres Enbrel dosis til 25 mg to gange om ugen efter 12 uger, deres PASI 75-

respons til uge 36. For patienter som fik 25 mg to gange om ugen igennem hele studiet, fortsatte PASI 75-

responset med at forbedres mellem uge 12 og 36.

I studie 4 havde gruppen, som blev behandlet med Enbrel, en højere andel af patienter med PASI 75 i uge

12 (38 %) sammenlignet med gruppen, som fik placebo (2 %) (p<0,0001). For de patienter, som fik 50 mg

én gang om ugen i hele studiet, fortsatte effekt-responset med at forbedres, så 71 % opnåede PASI 75 i

uge 24.

I åbne langtidsstudier (op til 34 måneder), hvor Enbrel blev givet uden afbrydelser, blev det kliniske

respons opretholdt, og sikkerheden var den samme som i korttidsstudier.

En analyse af data fra de kliniske studier afslørede ingen baseline sygdomskarakteristika, som kunne

understøtte klinikerens valg af bedste dosering (intermitterende eller kontinuerlig). Valget af

intermitterende eller kontinuerlig behandling skal derfor baseres på lægens bedømmelse og den

enkelte patients behov.

Antistoffer mod Enbrel

Antistoffer mod etanercept er blevet konstateret i sera hos nogle patienter i behandling med etanercept.

Disse antistoffer har alle været ikke-neutraliserende og generelt forbigående. Der synes ikke at være

nogen sammenhæng mellem antistofdannelse og klinisk respons eller bivirkninger.

I kliniske studier af op til 12 måneders varighed med patienter i behandling med godkendte doser af

etanercept var den kumulative incidens af anti-etanercept antistoffer ca. 6 % af patienterne med reumatoid

artrit, 7,5 % af patienterne med psoriasisartrit, 2 % af patienterne med ankyloserende spondylitis, 7 % af

patienterne med psoriasis, 9,7 % af patienterne med pædiatrisk psoriasis og 4,8 % af patienterne med

juvenil, idiopatisk artrit.

Andelen af patienter, som udvikler antistoffer mod etanercept i langtidsstudier (af op til 3,5 års varighed),

stiger over tid som forventet. Da antistofferne er forbigående af natur, var incidensen af antistofdannelse

ved hvert bedømmelsespunkt typisk mindre end 7 % af patienterne med reumatoid artrit og psoriasis.

I et langtidsstudie med psoriasispatienter, som fik 50 mg to gange om ugen i 96 uger, var incidensen af

antistoffer ved hvert bedømmelsespunkt op til ca. 9 %.

Pædiatriske populationer

Pædiatriske patienter med juvenil idiopatisk artrit

Sikkerheden og effekten af Enbrel blev vurderet i et to-delt studie med 69 patienter med et

polyartikulært forløb af juvenil idiopatisk artrit, som havde forskellige begyndelsestyper af juvenil

idiopatisk artrit (polyartrit, pauciartrit, systemisk frembrud). Patienterne, der indgik i studiet, var i

alderen 4 til 17 år med moderat til svært aktivt polyartikulært forløb af juvenil idiopatisk artrit,

resistent eller intolerant over for methotrexat. Patienterne fik fortsat en stabil dosis af et enkelt

nonsteroidt anti-inflammatorisk præparat og/eller prednison (<0,2 mg/kg/dag eller maksimum 10 mg).

I første del af studiet fik alle patienter 0,4 mg/kg (maksimum 25 mg per dosis) Enbrel subkutant to

gange om ugen. I anden del blev patienterne med klinisk respons på dag 90 randomiseret til at forsætte

med Enbrel eller få placebo i fire måneder for at evaluere, om sygdommen blussede op. Responset

blev målt ved brug af ACR Pedi 30, defineret som

30 % forbedring af mindst tre af seks og

30 %

forværring af højst en af seks JRA kernekriterier, inkl. tælling af aktive led, begrænsning af motion,

lægens og patientens/forældrenes almene bedømmelse, funktionsbedømmelse og erytrocyt-

sedimentationsrate (ESR). Sygdomsopblussen blev defineret som en

30 % forværring af tre af seks

JRA kernekriterier og

30 % forbedring i højst en af seks JRA kernekriterier, og et minimum af to

aktive led.

I første del af studiet viste 51 af 69 (74 %) af patienterne klinisk respons og deltog i anden del. I anden

del fik 6 af 25 (24 %) patienter, som fortsatte med Enbrel, sygdomsopblussen sammenlignet med 20 af

26 (77 %) patienter, som fik placebo (p=0,007). Fra anden dels begyndelse var mediantiden til

sygdomsopblussen

116 dage for patienter, som fik Enbrel, og 28 dage for patienter, som fik placebo.

Af de patienter, som viste klinisk respons på 90 dage og indgik i anden del af studiet, fortsatte

forbedringen hos nogle af patienterne, som fortsatte med Enbrel, fra måned 3 til måned 7, mens de, der

fik placebo, ikke blev bedre.

I et åbent, forlænget sikkerhedsstudie fortsatte 58 pædiatriske patienter fra ovenstående studie (i

alderen fra 4 år ved studiestart) med at få Enbrel i op til 10 år. Hyppigheden af alvorlige bivirkninger

eller alvorlige infektioner steg ikke ved langvarig behandling.

Langtidssikkerhedsdata for Enbrel som monoterapi (n=103), Enbrel plus methotrexat (n=294) eller

methotrexat som monoterapi (n=197) blev vurderet i op til 3 år i et register med 594 børn i alderen 2-

18 år med juvenil idiopatisk artrit; heraf var 39 i alderen 2-3 år. Generelt blev der hyppigere

indberettet infektioner hos patienter, som blev behandlet med etanercept i forhold til methotrexat alene

(3,8 % versus 2 %), og de infektioner, der var forbundet med brug af etanercept, var alvorligere.

I et andet åbent, enkelt-arm studie med 60 patienter med udvidet oligoartrit (15 patienter i alderen 2-4

år, 23 patienter i alderen 5-11 år og 22 patienter i alderen 12-17 år), 38 patienter med enthesitis-

relateret artrit (i alderen 12-17 år) og 29 patienter med psoriasisartrit (i alderen 12-17 år) blev behandlet

med 0,8 mg/kg Enbrel (op til maksimalt 50 mg per dosis) indgivet en gang om ugen i 12 uger. For hver

JIA-undertype opfyldte størstedelen af patienterne ACR Pedi 30-kriteriet og viste en klinisk forbedring

på sekundære endepunkter, herunder antallet af ømme led og lægernes samlede vurdering.

Sikkerhedsprofilen var i overensstemmelse med observationer fra andre JIA-studier.

Der er ikke udført studier med patienter med juvenil idiopatisk artrit til evaluering af fortsat Enbrel-

behandling til patienter, som ikke responderede inden for 3 måneder efter påbegyndelse af Enbrel-

behandling. Desuden er der ikke gennemført studier til vurdering af virkningen af seponering af Enbrel

eller reduktion af den anbefalede dosis ved langvarig behandling af patienter med JIA.

Pædiatriske patienter med plaque psoriasis

Effekten af Enbrel blev vurderet i et randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret studie med 211

pædiatriske patienter i alderen 4 til 17 år med moderat til svær plaque psoriasis (defineret ved en sPGA

score

3, omfattende

10 % af BSA og PASI

12). Egnede patienter havde tidligere fået lysbehandling

eller systemisk behandling, eller de havde haft utilstrækkelig effekt af topisk behandling.

Patienterne fik 0,8 mg/kg Enbrel (op til 50 mg) eller placebo en gang om ugen i 12 uger. Efter 12 uger

havde flere patienter, der var randomiseret til Enbrel, positiv effekt-respons (f.eks. PASI 75) end patienter,

der var randomiseret til placebo.

Resultater for pædiatrisk plaque psoriasis efter 12 uger

Enbrel

0,8 mg/kg

1 gang om ugen

(N = 106)

Placebo

(N = 105)

PASI 75, n ( %)

PASI 50, n ( %)

sPGA ”klar” eller ”minimal”, n ( %)

60 (57 %)

79 (75 %)

56 (53 %)

12 (11 %)

24 (23 %)

14 (13 %)

Forkortelse: sPGA: static Physician Global Assessment

p < 0,0001 sammenlignet med placebo

Efter den 12 uger lange dobbeltblinde behandlingsperiode fik alle patienter 0,8 mg/kg Enbrel (op til 50

mg) en gang om ugen i yderligere 24 uger. Det observerede respons i den åbne studieperiode var det

samme som det, der blev observeret i den dobbeltblindede periode.

I løbet af en randomiseret aftrapningsperiode fik signifikant flere patienter, som var gen-randomiseret

til placebo, sygdomstilbagefald (tab af PASI 75-respons) sammenlignet med patienter, som var gen-

randomiseret til Enbrel. Med fortsat behandling blev responset fastholdt i op til 48 uger.

Langtidssikkerhed og -virkning af Enbrel 0,8 mg/kg (op til 50 mg) én gang ugentligt blev vurderet i et

open-label forlængelsesstudie med 181 pædiatriske patienter med plaque psoriasis i op til 2 år ud over

det 48-ugers studie, der er nævnt herover. Erfaringerne fra langtidsstudiet med Enbrel var generelt

sammenlignelige med det oprindelige 48-ugers studie og gav ingen nye sikkerhedsresultater.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Etanercept-serumværdier blev bestemt med en ELISA-enzymimmunanalyse, som kan opdage ELISA-

reaktive omdannelsesprodukter så vel som moderforbindelsen.

Absorption

Etanercept absorberes langsomt fra det sted, hvor den subkutane injektion foretages, og når op på den

maksimale koncentration ca. 48 timer efter en enkelt dosis. Den absolutte biotilgængelighed er 76 %. Med

to ugentlige doser forventes det, at steady-state koncentrationerne er ca. to gange så høje som dem, der

observeres efter enkelte doser. Efter en enkelt subkutan dosis med 25 mg etanercept, var den

gennemsnitlige maksimale serumkoncentration, som blev observeret hos sunde frivillige, 1,65 ± 0,66

g/ml, og arealet under kurven var 235 ± 96,6

t/ml.

Middelserumkoncentrationsprofilerne ved steady-state hos behandlede patienter med reumatoid artrit var

henholdsvis C

på 2,4 mg/l vs. 2,6 mg/l, C

på 1,2 mg/l vs. 1,4 mg/l og partiel AUC på 297 mg

t/l vs.

316 mg

t/l for Enbrel 50 mg en gang om ugen (n=21) vs. Enbrel 25 mg to gange om ugen (n=16). I et

åbent, enkeltdosis, dobbeltbehandling, cross-over studie med raske frivillige blev etanercept givet som en

enkelt 50 mg/ml injektion fundet at være bioækvivalent med to samtidige injektioner af 25 mg/ml.

I en farmakokinetisk populationsanalyse af patienter med ankyloserende spondylitis var etanercept steady-

state-AUC henholdsvis 466

t/ml og 474

t/ml for 50 mg Enbrel en gang om ugen (N = 154) og 25

mg to gange om ugen (N = 148).

Distribution

Der kræves en bieksponentiel kurve for at beskrive koncentrationstidskurven for etanercept. Den centrale

distributionsvolumen for etanercept er 7,6 l, mens distributionsvolumen ved steady-state er 10,4 l.

Elimination

Etanercept udskilles langsomt fra kroppen. Dets halveringstid er lang, ca. 70 timer. Clearance er ca. 0,066

l/t hos patienter med reumatoid artrit, hvilket er noget lavere end værdien på 0,11 l/t, som blev observeret

hos sunde frivillige. Herudover er Enbrels farmakokinetik den samme for patienter med reumatoid artrit,

ankyloserende spondylitis og plaque psoriasis.

Der er ingen klar farmakokinetisk forskel mellem mænd og kvinder.

Linearitet

Dosisproportionalitet er ikke blevet evalueret formelt, men der er tilsyneladende ingen mætning af

clearance hen over dosisområdet.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Selvom der udskilles radioaktivitet i urinen efter indgivelse af radioaktivt mærket etanercept til patienter

og frivillige, blev der ikke observeret øgede etanercept-koncentrationer hos patienter med akut nyresvigt.

Dosisjustering bør ikke være nødvendig ved nedsat nyrefunktion .

Nedsat leverfunktion

Der blev ikke set øgede etanercept-koncentrationer hos patienter med akut leversvigt. Dosisjustering bør

ikke være nødvendig ved nedsat leverfunktion.

Ældre

Indvirkning af fremskreden alder blev undersøgt i den farmakokinetiske populationsanalyse af etanercept-

serumkoncentrationer. Clearance- og volumenvurderinger hos patienter mellem 65 og 87 år svarede til

vurderinger hos patienter, som var under 65 år.

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter med juvenil idiopatisk artrit

I et forsøg med etanercept til patienter med et polyartikulært forløb af juvenil idiopatisk artrit, fik 69

patienter (i alderen 4 til 17 år) 0,4 mg/kg to gange om ugen i tre måneder. Serumkoncentrationsprofilerne

svarede til dem, der blev registreret hos voksne patienter med reumatoid artrit. De yngste børn (på 4 år)

havde nedsat clearance (øget clearance hvis vægten var normaliseret) sammenlignet med ældre børn (12

år gamle) og voksne. Dosissimulering antyder, at mens ældre børn (10-17 år gamle) vil have

serumniveauer tæt på dem, der ses hos voksne, vil yngre børn have væsentligt lavere niveauer.

Pædiatriske patienter med plaque psoriasis

Patienter med pædiatrisk plaque psoriasis (i alderen 4 til 17 år) fik indgivet 0,8 mg/kg (op til en

maksimumdosis på 50 mg) etanercept en gang om ugen i op til 48 uger. De gennemsnitlige steady-state-

through-koncentrationer i serum varierede fra 1,6 til 2,1 mcg/ml ved uge 12, 24 og 48. Disse

middelkoncentrationer hos patienter med pædiatrisk plaque psoriasis var de samme som de

koncentrationer, der blev observeret hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (behandlet med 0,4 mg/kg

etanercept to gange om ugen, op til en maksimumdosis på 50 mg om ugen). Disse middelkoncentrationer

var de samme som dem, der blev observeret hos voksne patienter med plaque psoriasis behandlet med 25

mg etanercept to gange om ugen.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de toksikologiske studier med Enbrel var der ingen tydelig dosisbegrænsning eller målorgantoksicitet.

Enbrel blev anset for at være non-genotoksisk på grundlag af en serie in vitro- og in vivo-studier.

Carcinogenitetsstudier samt standardvurderinger af fertilitet og postnatal toksicitet blev ikke udført med

Enbrel på grund af udvikling af neutraliserende antistoffer hos gnavere.

Enbrel forårsagede ikke letalitet eller genkendelige tegn på toksicitet hos mus eller rotter efter en enkelt

subkutan dosis på 2000 mg/kg eller en enkelt intravenøs dosis på 1000 mg/kg. Enbrel fremkaldte ikke

dosisbegrænsende eller målorgantoksicitet hos cynomolgus-aber efter subkutan indgivelse to gange

ugentligt i 4 eller 26 uger i træk med en dosis (15 mg/kg), som resulterede i AUC-baserede

serumkoncentrationer af stoffet, der var over 27 gange højere end dem, der blev opnået hos mennesker

ved den anbefalede dosis på 25 mg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol (E421)

Saccharose

Trometamol

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke er foretaget forligelighedsstudier, må dette medicinske produkt ikke blandes med andre

medicinske produkter.

6.3

Opbevaringstid

4 år

Kemisk og fysisk stabilitet er vist at være 6 timer ved temperaturer op til 25 °C efter rekonstitution. Fra

et mikrobiologisk synspunkt bør det rekonstituerede lægemiddel anvendes umiddelbart. Hvis det ikke

anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og -forhold inden brug brugerens ansvar og bør normalt ikke

være mere end 6 timer ved temperaturer op til 25 °C, medmindre opblandingen har fundet sted under

kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke fryses.

Enbrel kan opbevares ved temperaturer op til højst 25

C i en enkelt periode på op til 4 uger,

hvorefter det ikke må nedkøles igen. Enbrel skal kasseres, hvis det ikke er brugt inden for 4 uger efter,

at det er taget ud af køleskabet.

Se opbevaringsforhold for det rekonstituerede medicinske produkt i pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Klart hætteglas (4 ml, type I glas) med gummipropper, aluminiumssegl, og plastiklåg til at skubbe af.

Enbrel leveres med fyldte injektionssprøjter, som indeholder vand til injektionsvæsker. Sprøjterne er af

type I glas.

Æskerne indeholder 4, 8 eller 24 hætteglas Enbrel med 4, 8 eller 24 fyldte injektionssprøjter med

solvens, 4, 8 eller 24 kanyler, 4, 8 eller 24 adaptere og 8, 16 eller 48 alkoholservietter.Ikke nødvendigvis

alle pakningsstørrelser markedsføres.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Instruktioner vedrørende anvendelse og håndtering

Enbrel rekonstitueres med 1 ml vand til injektionsvæsker før brug og indgives som en subkutan

injektion. Enbrel indeholder ikke noget antibakterielt konserveringsmiddel, og derfor skal

injektionsvæsker, som er tilberedt med vand til injektionsvæsker, indgives så hurtigt som muligt og i

løbet af seks timer efter rekonstitution. Opløsningen skal være klar og farveløs til bleg gul eller

lysebrun, uden klumper, flager eller partikler. Lidt hvidt skum kan være tilbage i glasset – dette er

normalt. Enbrel må ikke anvendes, hvis ikke alt pulveret i glasset er opløst inden for 10 minutter.

Begynd igen med et andet glas, hvis det ikke er tilfældet.

Detaljeret vejledning om tilberedning og indgivelse af rekonstitueret Enbrel findes i indlægssedlen,

afsnit 7, ”Vejledning til tilberedning og indgivelse af Enbrel”.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/126/003

EU/1/99/126/004

EU/1/99/126/005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 03. februar 2000

Dato for sidste fornyelse: 03. februar 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enbrel 25 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Enbrel 50 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Enbrel 25 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 25 mg etanercept.

Enbrel 50 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 50 mg etanercept.

Etanercept er et humant tumornekrosefaktorreceptor p75 Fc-fusionsprotein, som er fremstillet ved

rekombinant dna-teknologi i et mammalt ekspressionssystem fra kinesiske hamstres ovarier (CHO).

Etanercept er en dimer af et chimerisk protein, som gensplejses ved sammensmeltning af det

ekstracellulære, ligandbindende domæne af human tumornekrosefaktorreceptor –2 (TNFR2/p75) til Fc-

domænet af human IgG1. Denne Fc-komponent indeholder hængslet, CH

- og CH

-regioner, men ikke

-området for lgG1. Etanercept indeholder 934 aminosyrer og har en tilsyneladende molekylevægt på

ca. 150 kilodalton. Etanercepts specifikke aktivitet er 1,7 x 10

enheder/mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Opløsningen er klar, og farveløs til svagt gul eller lysebrun.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatoid artrit

Enbrel i kombination med methotrexat er indikeret til behandling af moderat til svær, aktiv reumatoid

artrit hos voksne, hvor responset på sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler incl. methotrexat

(medmindre det er kontraindikeret) har været utilstrækkeligt.

Enbrel kan gives som monoterapi i tilfælde af intolerance over for methotrexat, eller hvis fortsat

behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig.

Enbrel er også indikeret til behandling af alvorlig, aktiv og progressiv reumatoid artrit hos voksne, som

ikke tidligere har været behandlet med methotrexat.

Enbrel, alene eller i kombination med methotrexat, er vist at reducere udviklingen af ledskader, målt ved

hjælp af røntgen, og at forbedre den fysiske funktion.

Juvenil idiopatisk artrit

Behandling af polyartrit (reumafaktor-positiv eller -negativ) eller udvidet oligoartrit hos børn og unge i

alderen fra 2 år, som har vist utilstrækkeligt respons på eller intolerans over for methotrexat.

Behandling af psoriasisartrit hos unge i alderen fra 12 år, som har vist utilstrækkeligt respons på eller

intolerans over for methotrexat.

Behandling af enthesitis-relateret artrit hos unge i alderen fra 12 år, som har vist utilstrækkeligt respons

på eller intolerans over for konventionel behandling.

Enbrel er ikke undersøgt hos børn under 2 år.

Psoriasisartrit

Behandling af aktiv og progressiv psoriasisartrit hos voksne, hvor responset på tidligere

sygdomsmodificerende antireumatisk medicinsk behandling har været utilstrækkeligt. Hos patienter med

psoriasisartrit har Enbrel vist sig at forbedre den fysiske funktion og at reducere udviklingen af perifere

ledskader, målt ved hjælp af røntgen, hos patienter med polyartikulære, symmetriske undertyper af

sygdommen.

Aksial spondylartrit

Ankyloserende spondylitis (AS)

Behandling af voksne med alvorlig aktiv ankyloserende spondylitis, hvor responset på konventionel

behandling har været utilstrækkeligt.

Nonradiografisk aksial spondylartrit

Behandling af voksne med svær nonradiografisk aksial spondylartrit med objektive tegn på inflammation

indikeret ved forhøjet C-reaktivt protein (CRP)