Enalapril "Orion" 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-01-2018

Aktiv bestanddel:
ENALAPRILMALEAT
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
C09AA02
INN (International Name):
enalapril maleate
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
52940
Autorisation dato:
2014-03-19

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til patienten

Enalapril Orion 5 mg, 10 mg og 20 mg tabletter

enalaprilmaleat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Enalapril Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Orion

Sådan skal du tage Enalapril Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Enalapril Orion er enalaprilmaleat. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der er kendt

som angiotensin-konverterende enzymhæmmere (ACE-hæmmere).

Enalapril Orion anvendes til:

behandling af forhøjet blodtryk

behandling af hjertesvigt (nedsat hjertefunktion). Det kan reducere behovet for

sygehusindlæggelse og forlænge livet hos visse patienter

forebyggelse af symptomer på hjertesvigt, der omfatter åndenød, træthed efter let fysisk aktivitet,

såsom gang, eller hævelse af ankler og fødder.

Lægemidlet virker ved at udvide blodårerne og dermed sænker det blodtrykket. Normalt indsætter

virkningen inden for én time og varer mindst 24 timer. Nogen patienter har behov for behandling i

adskillige uger, før den optimale virkning på blodtrykket er opnået.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Enalapril Orion

hvis du er allergisk over for enalaprilmaleat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Enalapril Orion

(angivet i punkt 6)

hvis du har haft allergiske reaktioner over for et lægemiddel fra samme lægemiddelgruppe (ACE-

hæmmere)

hvis du tidligere har haft hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller svælg i forbindelse med

synke- og/eller vejrtrækningsbesvær (angioødem) uden kendt årsag eller hvis disse reaktioner er

arvelige

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå

Enalapril Orion tidligt i graviditeten – se afsnittet ”Graviditet og amning”)

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren

hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til

behandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne, da risikoen for angioødem

(hurtig hævelse under huden i et område såsom halsen) er øget.

Hvis du tager nogen af følgende lægemidler, kan risikoen for angioødem øges:

racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré

lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ og til kræft (f.eks.

temsirolimus, sirolimus, everolimus)

vildagliptin, et lægemiddel til behandling af diabetes.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager, for nyligt har taget eller planlægger at tage nogen

af følgende lægemidler:

kaliumtilskud (inklusive salterstatninger), kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, der

kan øge mængden af kalium i dit blod (f.eks. trimethoprim og co-trimoxazol til infektioner

forårsaget af bakterier; ciclosporin, et immunsuppressivt lægemiddel til at forhindre afstødning af

et transplanteret organ; og heparin, et blodfortyndende lægemiddel til at forhindre blodpropper).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril Orion

hvis du har forstyrrelser i blodcirkulationen i hjernen

hvis du har en blodsygdom, såsom lavt indhold af hvide blodlegemer eller mangel på hvide

blodlegemer, lavt indhold af blodplader eller lavt indhold af røde blodlegemer (blodmangel)

hvis du har en leversygdom

hvis du har en nyresygdom (herunder nyretransplantation). Det kan forårsage stigning i

kaliumindholdet i blodet, som kan blive alvorligt. Din læge kan være nødt til at justere din dosis

eller kontrollere kaliumindholdet i dit blod

hvis du er i dialysebehandling

hvis du for nylig har haft opkastning eller diarré

hvis du er på en saltfattig diæt, tager kaliumholdige produkter, kaliumbesparende lægemidler eller

kaliumholdige salttilskud

hvis du har sukkersyge. I så fald skal du nøje overvåge dit blodsukker, især i de første måneder af

behandlingen. Dit indhold af kalium i blodet kan også stige

hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner med hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg samt

synke- og/eller vejrtrækningsbesvær. Sorte personer har større risiko for denne type reaktioner i

forbindelse med ACE-hæmmer behandling

hvis dit blodtryk er lavt (kan vise sig som følelse af svaghed, eller svimmelhed, især når du rejser

dig op)

hvis du har en bindevævssygdom (f.eks. SLE- lupus erythematosus, leddegigt eller scleroderma),

du tager medicin, der hæmmer immunforsvaret, tager allopurinol eller procainamid eller du har en

kombination af nogen af disse

hvis du er i en behandling, der skal fjerne kolesterol fra blodet (LDL-afarese)

hvis det er planlagt, at du skal have foretaget en operation eller bedøvelse på grund af et indgreb

(herunder hos tandlægen)

hvis du er i en behandling, som nedsætter overfølsomhedssymptomer over for bi- eller hvepsestik

(desensibilisering).

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner f.eks. valsartan,

telmisartan, irbesartan), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge

aliskiren.

hvis du tager et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (pludselige hævelser i

huden i områder såsom halsen):

sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere (bruges

til at forhindre afstødning af transplanterede organer)

neprilysin-hæmmer, f.eks. medicin der indeholder sacubitril til behandling af hjertesvigt.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Enalapril Orion”.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril Orion, hvis du er usikker på om noget

af ovenstående gælder for dig.

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage

Enalapril Orion tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i

graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Den blodttrykssænkende virkning af lægemidlet er generelt svagere hos sorte patienter.

Børn

Der er begrænset erfaring med anvendelse af dette lægemiddel til børn med højt blodtryk. Dette

lægemiddel anbefales ikke til nyfødte spædbørn (den første uge efter fødslen) eller til børn med en

nyresygdom.

Brug af anden medicin sammen med Enalapril Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det drejer sig både om receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og naturmedicin.

Samtidig brug af visse lægemidler, kan påvirke andre lægemidlers virkning eller Enalapril Orions

virkning eller du kan få bivirkninger. Disse lægemidler omfatter f.eks.:

andre blodtrykssænkende lægemidler, såsom betablokkere og vanddrivende lægemidler (diuretika)

kaliumtilskud eller salttilskud, der indeholder kalium, diuretika (vanddrivende lægemidler,

specielt de såkaldte kaliumbesparende), andre lægemidler, som kan øge kaliumindholdet i din

krop (såsom heparin og co-trimoxazol også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol)

lægemidler mod sukkersyge (både til indtagelse gennem munden og insulin)

lithium (lægemiddel til behandling af visse typer depression)

lægemidler til behandling af depression, der kaldes tricykliske antidepressiva

lægemidler til behandling af psykiske sygdomme

visse lægemidler mod hoste og influenza samt midler til vægtkontrol, der indeholde

”sympatomimetika”

visse smertestillende lægemidler samt lægemidler mod gigt, herunder guldbehandling

acetylsalicylsyre (aspirin)

lægemidler, der opløser blodpropper (trombolytika)

lægemidler, som oftest anvendes til at forhindre afstødning af transplanterede organer (sirolimus,

everolimus og andre lægemidler som tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se afsnittet “Advarsler

og forsigtighedsregler”.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB), aliskiren eller en neprilysin-

hæmmer (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Enalapril Orion” og ”Advarsler og

forsigtighedsregler”).

Brug af Enalapril Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Alkohol

Undgå alkohol, da alkohol i udstrakt grad kan forstærke den blodtrykssænkende virkning af Enalapril

Orion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil

normalt råde dig til at stoppe med at tage Enalapril Orion og tage en anden medicin i stedet for, før du

bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.

Du bør ikke tage Enalapril Orion tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end

3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Hvis du ammer, og dit barn er nyfødt

(første uger efter fødslen) eller født for tidligt, bør du ikke tage Enalapril Orion.

Hvis spædbarnet er ældre, bør din læge informere dig om fordele og risici ved at tage Enalapril Orion,

mens du ammer, sammenlignet med andre behandlinger.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel kan forårsage svimmelhed og døsighed og dermed nedsætte evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner. Du bør undgå at føre motorkøjetøj og betjene maskiner i

begyndelsen af behandlingen, indtil du ved hvordan dette lægemiddel påvirker lige netop dig.

Enalapril Orion indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder 64 mg (5 mg tablet), 59 mg (10 mg tablet) eller 118 mg (20 mg tablet)

lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Andre indholdsstoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. daglig dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Enalapril Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Sådan skal du tage lægemidlet

Tabletterne kan tages sammen med eller uden mad. Drik et glas vand eller anden væske, når du tager

tabletten.

Dosis

Forhøjet blodtryk

den sædvanlige startdosis er 5–20 mg én gang dagligt

nogle patienter kan starte med en lavere dosis

den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 20 mg én gang dagligt

den højeste vedligeholdelsesdosis er 40 mg én gang dagligt.

Hjertesvigt

den sædvanlige startdosis er 2,5 mg én gang dagligt

din læge vil gradvist øge din dosis, indtil du har opnået en dosis, der er egnet til dig

den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 20 mg dagligt, der kan tages som én eller fordeles på to

doser

den højeste vedligeholdelsesdosis er 40 mg dagligt, der skal tages som 2 doser.

Nyresygdom

Din dosis vil blive ændret, afhængigt af din nyrefunktion

moderat nedsat nyrefunktion: 5 mg til 10 mg dagligt

alvorligt nedsat nyrefunktion: 2,5 mg dagligt

hvis du er i dialysebehandling: 2,5 mg dagligt. På de dage, du ikke er i dialyse, kan din dosis være

anderledes, afhængigt af hvor lavt dit blodtryk er.

Ældre patienter

Din læge afgør hvilken dosis du skal have, den vil være afhængig af din nyrefunktion. Alder som

sådan, har ingen indvirkning på den dosis, du skal tage.

Brug til børn

Der er begrænset erfaring med anvendelse af enalapril til børn med forhøjet blodtryk. Hvis barnet kan

tage tabletter, vil dosis blive bestemt ud fra barnets vægt og virkningen på blodtrykket.

Den sædvanlige startdosis er:

Til patienter der vejer 20–50 kg: 2,5 mg dagligt

Til patienter der vejer mere end 50 kg: 5 mg dagligt.

Dosis kan ændres afhængigt af barnets behov:

højst 20 mg dagligt til børn der vejer 20–50 kg

højst 40 mg dagligt til børn der vejer mere end 50 kg.

Det frarådes at bruge dette lægemiddel til nyfødte spædbørn (den første uge efter fødslen) eller til børn

med nyresygdom.

Hvis du har taget for mange Enalapril Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du, eller et barn utilsigtet, har taget mere af Enalapril

Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosis kan omfatte svimmelhed eller følelse af, at alt drejer rundt, forårsaget af et

pludseligt eller udtalt fald i blodtrykket.

Hvis du har glemt at tage Enalapril Orion

Hvis du har glemt en tablet, skal du springe den glemte dosis over. Tag den næste dosis til normal tid.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Enalapril Orion

Du må ikke ændre din dosis eller holde op med at tage din medicin, uden at tale med din læge om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold op med at tage tabletterne og kontakt straks lægen, hvis du får

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg, der kan forårsage vejrtræknings- og/eller synkebesvær

hævelse af hænder, fødder eller ankler

rødt, kløende udslæt (nældefeber)

Sorte patienter har større risiko for disse typer reaktioner.

Kontakt lægen om nødvendigt, hvis:

I begyndelsen af behandlingen kan du opleve svimmelhed eller en fornemmelse af at alt drejer rundt,

der er forårsaget af at dit blodtryk falder. Hvis du lægger dig ned, kan det lindre symptomerne. Dine

symptomer vil sandsynligvis bedres, når du fortsætter med behandlingen. Hvis du bliver bekymret

over disse symptomer, skal du kontakte din læge.

Meget almindelig (

kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer

svimmelhed, kraftesløshed eller utilpashed

sløret syn

hoste.

Almindelig

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

lavt blodtryk, ændring i hjerterytmen, hurtigere hjerterytme, hjertekramper (angina pectoris) eller

brystsmerter

hovedpine

smagsforstyrrelser, åndenød

diarré eller mavesmerter, udslæt

træthed, depression

allergiske reaktioner, såsom hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg, der kan forårsage

vejrtræknings- og/eller synkebesvær

stigning i indholdet af kalium og/eller kreatinin (begge kan ses i blodprøver).

Ikke almindelig

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

pludseligt blodtryksfald

hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (hjertebanken)

hjerteanfald (der kan forårsages af meget lavt blodtryk hos nogle patienter i risikogruppen,

herunder patienter med hjertekarsygdom)

blodmangel

slagtilfælde (der kan forårsages af lavt blodtryk hos risikopatienter)

forvirring, søvnløshed eller døsighed, nervøsitet, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelse i

huden, svimmelhed

stikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden

ringen for ørerne (tinnitus)

næseflod, ondt i halsen eller hæshed, astma

betændelse i bugspytkirtlen

kvalme (opkastning), fordøjelsesbesvær, forstoppelse, appetitløshed

maveirritation, mundtørhed, mavesår, nedsat nyrefunktion, nyresvigt

svedtendens, kløe eller udslæt, hårtab

muskelkramper, rødme, generel utilpashed, feber, impotens

højt indhold af æggehvidestoffer i urinen (ses i urinprøve)

lavt blodsukker eller lavt indhold af natrium i blodet, højt indhold af urinstof i blodet (ses i

blodprøver).

Sjælden

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

Raynauds syndrom, hvor hænder og fødder kan blive meget kolde og hvide, på grund af nedsat

blodgennemstrømning

ændringer i blodet, såsom nedsat antal hvide og røde blodlegemer, lavt indhold af hæmoglobin

(blodlegemers røde farvestof), nedsat antal blodplader

nedsat funktion af knoglemarven

påvirkninger af immunsystemet (autoimmune sygdomme)

unormale drømme og søvnproblemer

pletter på lungen (ses på røntgen), betændelse i næseslimhinden, lungebetændelse

betændelse i kæben, gummer, tunge, læber, strubehoved

nedsat udskillelse af urin

erythema multiforme eller Steven-Johnson syndrom, dvs. alvorlige hudlidelser i forbindelse med

rødme og afskalning, blisterdannelse eller blodige sår eller afstødning af de øverste hudlag fra de

nederste hudlag

leverforstyrrelser såsom nedsat leverfunktion, leverbetændelse, gulsot (gulfarvning af huden og

det hvide i øjnene), højt indhold af leverenzymer eller af galdefarvestoffet bilirubin (ses i

blodprøver)

forstørrelse af brystkirtler hos mænd.

Meget sjælden

(kan påvirke færre end 1 ud af 10.000 personer):

hævelse af tarmvæggen (intestinalt angioødem).

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

overproduktion af antidiuretisk hormon, hvilket kan medføre ophobning af væske i kroppen, som

kan resultere i svaghed, træthed eller forvirring

der er rapporteret om et kompleks af symptomer, som kan inkludere nogle eller alle af følgende:

feber, betændelse i blodkar (serositis/vaskulitis), muskelsmerter (myalgi/myositis), ledsmerter

(artralgi/arthritis). Udslæt, lysfølsomhed eller andre dermatologiske symptomer kan forekomme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Enalapril Orion efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enalapril Orion indeholder:

Aktivt stof: Enalaprilmaleat

Hver tablet indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg enalaprilmaleat.

Øvrige indholdsstoffer: Maleinsyre, lactosemonohydrat, hypromellose, croscarmellosenatrium

og natriumstearylfumarat.

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg: hvide eller næsten hvide, flade, tabletter med skrå kanter og præget med ”5” på den ene side og

delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

10 mg: hvide eller næsten hvide, flade, tabletter med skrå kanter og præget med ”10” på den ene side

og delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

20 mg: hvide til næsten hvide, flade, tabletter med skrå kanter og præget med ”20” på den ene side og

delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakninger: 30 tabletter (3×10)

Plastbeholder: 100 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019

Læs hele dokumentet

18. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Enalapril "Orion", tabletter

0.

D.SP.NR.

28918

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enalapril "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg enalaprilmaleat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

5 mg: 60,68 mg lactose (som lactosemonohydrat).

10 mg: 55,93 mg lactose (som lactosemonohydrat).

20 mg: 111,87 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

5 mg: hvid eller næsten hvid, flad, tablet med skrå kanter og præget med "5" på den ene

side og delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

10 mg: hvid eller næsten hvid, flad, tablet med skrå kanter og præget med "10" på den ene

side og delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

20 mg: hvid til næsten hvid, flad, tablet med skrå kanter og præget med "20" på den ene

side og delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af hypertension

Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens

52940_spc.docx

Side 1 af 17

Forebyggelse af symptomatisk hjerteinsufficiens hos patienter med asymptomatisk

venstre ventrikel dysfunktion (uddrivningsfraktion ≤ 35 %).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Absorptionen af Enalapril "Orion" påvirkes ikke af fødeindtag.

Dosis bør tilpasses individuelt i forhold til patientprofil samt blodtryksrespons (se pkt. 4.4).

Voksne

Hypertension

Initialdosis er 5 mg - 20 mg (maksimalt) afhængigt af graden af hypertension og patientens

tilstand. Enalapril "Orion" administreres én gang dagligt (se nedenfor). Ved let

hypertension er den anbefalede initialdosis 5 mg til 10 mg. Patienter med stærkt aktiveret

renin-angiotensin-aldosteronsystem (f.eks. renovaskulær hypertension, salt- og/eller

volumendepletering, hjerteinsufficiens eller alvorlig hypertension) kan opleve et kraftigt

blodtryksfald efter initialdosis. Den anbefalede initialdosis til disse patienter er 5 mg eller

mindre, og behandlingen bør initieres under lægelig overvågning.

Ved initiering af enalaprilbehandling kan tidligere behandling med højdosis diuretika

resultere i volumendepletering samt risiko for hypotension. Den anbefalede initialdosis til

disse patienter er 5 mg eller mindre. Om muligt bør diuretikabehandlingen afsluttes 2-

3 dage før initiering af behandling med Enalapril "Orion". Nyrefunktion samt serumkalium

bør monitoreres.

Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 20 mg daglig. Maksimal vedligeholdelsesdosis er 40

mg daglig.

Hjerteinsufficiens/asymptomatisk venstre ventrikel dysfunktion

I behandlingen af symptomatisk hjerteinsufficiens administreres Enalapril "Orion" i

kombination med diuretika, og hvor det skønnes hensigtsmæssigt, i kombination med

digitalis eller β-blokkere. Initialdosis af Enalapril "Orion" til behandling af patienter med

symptomatisk hjerteinsufficiens eller asymptomatisk venstre ventrikel dysfunktion er

2,5 mg, og dosis bør administreres under omhyggelig medicinsk overvågning med henblik

på at kunne afgøre den initiale virkning på blodtrykket. Hvis der ikke er symptomatisk

hypotension, eller hvis symptomatisk hypotension er effektivt kontrolleret efter initiering

af Enalapril "Orion" til behandling af hjerteinsufficiens, bør dosis gradvist øges til

sædvanlig, daglig vedligeholdelsesdosis på 20 mg, enten som éngangsdosis eller fordelt på

to daglige doser, alt efter patientens tolerance. Dosistitrering anbefales at foregå over en

periode på 2-4 uger. Den maksimale dosis er 40 mg dagligt fordelt på to doser.

Foreslået dosistitrering af Enalapril "Orion" til patienter med hjerteinsufficiens/asymp-

tomatisk venstre ventrikel dysfunktion.

Uge

Dosis

(mg/dag)

Uge 1

Dag 1-3: 2,5 mg/dag* som enkeltdosis

Dag 4-7: 5 mg/dag fordelt på to doser

Uge 2

10 mg/dag som enkeltdosis eller fordelt på to doser

52940_spc.docx

Side 2 af 17

Uge 3 og 4

20 mg/dag som enkeltdosis eller fordelt på to doser

* Der bør tages særlige forholdsregler hos patienter med nedsat nyrefunktion samt hos

patienter i diuretikabehandling (se pkt. 4.4).

Blodtryk og nyrefunktion bør monitoreres omhyggeligt både før og efter behandlingsstart

med Enalapril "Orion" (se pkt. 4.4), da hypotension og (sjældnere) deraf følgende nedsat

nyrefunktion er rapporteret. Hos patienter behandlet med diuretika bør dosis om muligt

nedsættes før start af behandling med Enalapril "Orion". Forekomst af hypotension efter

initialdosis af Enalapril "Orion" er ikke ensbetydende med, at hypotension vil genopstå

under kronisk behandling med Enalapril "Orion" og udelukker ikke fortsat anvendelse af

præparatet. Serumkaliumniveauet og nyrefunktion bør også følges.

Dosis ved nedsat nyrefunktion

Intervaller mellem enalapriladministration bør generelt forlænges og/eller dosis reduceres.

Kreatininclearance (CrCL)

ml/min

Initialdosis (mg/dag)

30 < CrCL < 80 ml/min

5-10 mg

10 < CrCL

30 ml/min

2,5 mg

CrCL

10 ml/min

2,5 mg på dage med dialyse*

*Se pkt. 4.4. Enalaprilat er dialyserbart. På dage hvor patienten ikke er i dialyse, bør dosis

afpasses blodtryksrespons.

Brug til ældre

Dosis bør afstemmes i forhold til den ældre patients nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Der er begrænsede erfaringer fra kliniske studier med brug af enalapril til hypertensive,

pædiatriske patienter (se pkt. 4.4, 5.1 og 5.2).

Til pædiatriske patienter, som kan sluge tabletter, bør dosis tilpasses individuelt i forhold

til patientprofil og blodtryksrespons. Anbefalet initialdosis er 2,5 mg til patienter, som

vejer 20 til <50 kg og 5 mg til patienter, som vejer ≥50 kg. Enalapril "Orion" administreres

én gang dagligt. Dosis bør justeres under hensyntagen til den enkelte patients behov, dog

maksimalt 20 mg dagligt til patienter, som vejer 20 til <50 kg og 40 mg til patienter, som

vejer ≥50 kg.

Enalapril "Orion" frarådes til nyfødte eller til pædiatriske patienter med glomerulær

filtreringshastighed <30 ml/min/1,73 m², da der ikke foreligger data.

Administration

Oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1. eller enhver anden ACE-hæmmer.

Angioneurotisk ødem i anamnesen relateret til tidligere behandling med en ACE-

hæmmer.

Arveligt eller idiopatisk angioødem.

52940_spc.docx

Side 3 af 17

Graviditetens andet og tredje trimester (se pkt. 4.4 og 4.6).

Samtidig brug af Enalapril "Orion" og lægemidler indeholdende aliskiren er

kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Symptomatisk hypotension

Symptomatisk hypotension ses sjældent hos ukomplicerede hypertensive patienter. Hos

hypertensive patienter, der får enalapril, er det mest sandsynligt, at symptomatisk

hypotension opstår, hvis patienten har haft væskemangel, f.eks. pga. diuretisk behandling,

saltfattig diæt, dialyse, diarré eller opkastning (se pkt. 4.5 og 4.8). Hos patienter med

hjerteinsufficiens, med eller uden nedsat nyrefunktion, er der observeret symptomatisk

hypotension. Hypotension forekommer oftest hos patienter med sværere grader af

hjerteinsufficiens, afspejlende anvendelsen af høje doser loop-diuretika, hyponatriæmi eller

nedsat nyrefunktion. Hos disse patienter bør behandling initieres under indlæggelse, og

patienterne bør følges nøje, når dosis af enalapril og/eller diuretikum justeres. Lignende

forholdsregler bør tages ved behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom eller

cerebrovaskulær lidelse, da drastisk blodtryksfald kan afstedkomme myokardieinfarkt eller

cerebrovaskulært tilfælde.

I tilfælde af hypotension skal patienten anbringes i rygleje, og om nødvendigt gives

normalt natriumchlorid som intravenøs infusion. Et forbigående hypotensivt respons

medfører ikke kontraindikation for yderligere doser, som sædvanligvis vil kunne gives

uden problemer, når blodtrykket atter er steget efter volumenekspansion.

Hos nogle patienter med hjerteinsufficiens, som har normalt eller lavt blodtryk, kan der ses

yderligere sænkning af det systemiske blodtryk med enalapril. Denne virkning er

forventelig og er normalt ikke begrundelse nok for at seponere behandlingen. Hvis

hypotensionen bliver symptomatisk, kan det blive nødvendigt med en reduktion af dosis

og/eller seponering af behandlingen med diuretika og/eller enalapril.

Aorta- eller mitralklapstenose/hypertrofisk kardiomyopati

Som med alle vasodilatorer bør ACE-hæmmere gives med forsigtighed til patienter med

venstre ventrikelklap- og udløbsobstruktion samt undgås i tilfælde af kardiogent shock og

hæmodynamisk signifikant obstruktion.

Nedsat nyrefunktion

I tilfælde af nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 80 ml/min) bør initialdosis af

enalapril justeres i overensstemmelse med patientens kreatininclearance (se pkt. 4.2) og

derefter som en funktion af patientens respons på behandlingen. Rutinemæssig

monitorering af kalium og kreatinin bør være normal praksis i relation til disse patienter.

Der er set nedsat nyrefunktion i forbindelse med enalaprilbehandling. Dette har

hovedsageligt været hos patienter med svær hjerteinsufficiens eller underliggende

nyresygdom, inklusive nyrearteriestenose. Hvis det erkendes og behandles straks, er nedsat

nyrefunktion i forbindelse med enalaprilbehandling sædvanligvis reversibel.

Nogle hypertensive patienter, tilsyneladende uden allerede eksisterende nyresygdom, har

udviklet forhøjelser i serumcarbamid og -kreatinin, når enalapril blev givet samtidigt med

et diuretikum. Reduktion af enalaprildosis og/eller seponering af diuretikum kan være

52940_spc.docx

Side 4 af 17

nødvendig. Denne situation bør vække mistanke om en underliggende nyrearteriestenose

(se pkt. 4.4 – Renovaskulær hypertension).

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for hypotension og nedsat nyrefunktion, når patienter med bilateral

nyrearteriestenose i en enkelt fungerende nyre behandles med ACE-hæmmere. Tab af

nyrefunktion kan ske selv ved en svag ændring i serumkreatinin. Hos disse patienter bør

behandling påbegyndes under nøje lægelig overvågning og monitorering af

nyrefunktionen.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaring med administration af enalapril til nyligt nyretransplanterede

patienter. Behandling med Enalapril "Orion" anbefales derfor ikke.

Leversvigt

ACE-hæmmere forbindes sjældent med et syndrom, som begynder med cholestatisk icterus

eller hepatitis og som progredierer over i fulminant levernekrose og (undertiden) død.

Dette syndroms mekanisme er ikke forstået. Patienter, som behandles med ACE-hæmmere

og som udvikler icterus eller markante forhøjelser af leverenzymer, bør ophøre med ACE-

hæmmer-behandling og modtage passende medicinsk opfølgning.

Neutropeni/agranulocytose

Der er rapporteret neutropeni/agranulocytose, trombocytopeni og anæmi hos patienter, som

er i ACE-hæmmerbehandling. Hos patienter med normal nyrefunktion og uden

komplicerende faktorer opstår neutropeni dog sjældent. Enalapril bør bruges med ekstrem

forsigtighed til patienter med collagen vaskulær sygdom, samtidig immunosuppressiv

behandling, behandling med allopurinol eller procainamid eller en kombination af disse

komplicerende faktorer, især hvis nedsat nyrefunktion allerede forekommer. Nogle af disse

patienter udviklede alvorlige infektioner, som i nogle få tilfælde ikke responderede på

intensiv antibiotisk behandling. Hvis enalapril anvendes til disse patienter, tilrådes

periodisk kontrol af hvide blodlegemer, og patienterne bør vejledes om at rapportere

ethvert tegn på infektion.

Hypersensibilitet/angioødem

Angioødem omfattende ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx er

rapporteret hos patienter behandlet med ACE-hæmmere, inklusive enalapril. Angioødem

kan forekomme på ethvert tidspunkt under behandlingen. I sådanne tilfælde skal Enalapril

"Orion" seponeres øjeblikkeligt og patienten observeres omhyggeligt for at sikre

fuldstændig ophør af symptomer, før patienten afsluttes. Selv i tilfælde, hvor hævelsen er

begrænset til tungen uden respirationsdepression, kan det være nødvendigt med fortsat

patientovervågning, idet behandling med antihistaminer og kortikosteroider ikke altid er

tilstrækkelig.

Der er blevet rapporteret om meget sjældne tilfælde af dødsfald på grund af angioødem

forbundet med larynx- eller tungeødem. Hos patienter, hvor tungen, glottis eller larynx er

påvirket, er der sandsynlighed for luftvejsobstruktion, særligt hos patienter med

respirationskirurgi i anamnesen. I tilfælde, der omfatter tungen, glottis eller larynx, og hvor

der er sandsynlighed for tillukning af luftvejene, skal der igangsættes passende behandling,

der kan inkludere subkutan adrenalinopløsning (1 mg/ml; 0,3-0,5 ml) øjeblikkeligt

institueres og/eller forholdsregler med henblik på at sikre tilstrækkelig lufttilførsel tages.

52940_spc.docx

Side 5 af 17

Det er rapporteret, at negroide patienter i behandling med ACE-hæmmere har højere

incidens af angioødem sammenlignet med kaukasere.

Patienter med tidligere tilfælde af angioødem uden relation til behandling med ACE-

hæmmere, kan have øget risiko for udvikling af angioødem under ACE-hæmmer-

behandling (se pkt. 4.3).

Samtidig brug af mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

Patienter, der får samtidig behandling med mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) kan have en øget risiko for angioødem (f.eks. hævelse i luftvejene eller

tungen med eller uden åndedrætshæmning) (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner under hymenoptera-desensibilisering

I sjældne tilfælde har patienter, som fik ACE-hæmmer under desensibilisering med

hymenopteravenom, oplevet livstruende anafylaktiske reaktioner. Disse reaktioner kan

undgås ved midlertidigt ophør af ACE-hæmmerbehandling forud for hver

desensibilisering.

Anafylaktiske reaktioner under LDL-aferese

I sjældne tilfælde har patienter, som fik ACE-hæmmer under LDL-aferese med

dextransulfat, oplevet livstruende anafylaktiske reaktioner. Disse reaktioner kan undgås

ved midlertidigt ophør af ACE-hæmmerbehandling forud for hver aferese.

Hæmodialysepatienter

Anafylaktiske reaktioner er rapporteret hos patienter i dialysebehandling med high-flux

membraner (f.eks. AN69®) og samtidig ACE-hæmmerbehandling. Hos disse patienter bør

det overvejes at anvende en anden type dialysemembran eller en anden klasse af

antihypertensiva.

Hypoglykæmi

Diabetespatienter, der bliver behandlet med orale antidiabetika eller insulin, og som skal

starte behandling med ACE-hæmmere, skal instrueres i at overvåge blodsukkeret grundigt,

særligt i den første måned med samtidig behandling (se pkt. 4.5).

Hoste

Der er rapporteret hoste ved anvendelse af ACE-hæmmere. Det er karakteristisk for hosten,

at den er non-produktiv, vedvarende og forsvinder efter seponering af behandling. ACE-

hæmmerinduceret hoste bør betragtes som en differentialdiagnose ved hoste.

Operation/anæstesi

Hos patienter, der gennemgår større operation, eller er i anæstesi med stoffer, der

forårsager hypotension, blokerer enalapril dannelsen af angiotensin II og derved patientens

kompensatoriske reninfrigørelse. Hvis der opstår hypotension som følge af denne

mekanisme, kan den korrigeres med volumenekspansion.

Hyperkaliæmi

Forhøjet serumkalium er observeret hos nogle patienter i behandling med ACE-hæmmere,

herunder enalapril. Patienter med risiko for at udvikle hyperkaliæmi omfatter patienter med

nedsat nyrefunktion, forringelse af nyrefunktionen, alder (> 70 år), diabetes, tilstødende

komplikationer især dehydrering, akut hjerteinsufficiens, metabolisk acidose og samtidig

brug af kaliumbesparende diuretika (f.eks. spironolacton, eplerenon, triamteren eller

52940_spc.docx

Side 6 af 17

amilorid), kaliumsupplement eller kaliumholdige salterstatninger, eller patienter, der

bruger anden medicin, som associeres med øget serumkalium (f.eks. heparin,

co-trimoxazol

også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol

). Anvendelse af kaliumsupplement,

kaliumbesparende diuretika eller kaliumholdige salterstatninger, især hos patienter med

nedsat nyrefunktion, kan medføre en betydelig stigning i serumkalium. Hyperkaliæmi kan

forårsage alvorlige, nogle gange dødelige, arytmier. Hvis samtidig brug af enalapril med

ethvert af de ovennævnte stoffer anses for hensigtsmæssig, skal de anvendes med

forsigtighed og med regelmæssig monitorering af serumkalium (se pkt. 4.5).

Lithium

Kombination af lithium og enalapril anbefales generelt ikke (se pkt. 4.5).

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Pædiatrisk population

Der er begrænset erfaring med virkning og sikkerhed hos hypertensive børn >6 år, men

ingen erfaring med andre indikationer. Der er begrænsede farmakokinetiske data

tilgængelige for børn ældre end 2 måneder (se pkt. 4.2, 5.1 og 5.2). Enalapril "Orion"

frarådes til børn med andre indikationer end hypertension.

Enalapril "Orion" anbefales ikke til nyfødte eller til pædiatriske patienter med glomerulær

filtreringshastighed <30 ml/min/1,73 m², da der ikke foreligger data (se pkt. 4.2).

Graviditet

Behandling med ACE-hæmmere bør ikke påbegyndes under graviditet. Ved planlægning

af graviditet bør patienten overgå til alternativ antihypertensiv behandling med en kendt

sikkerhedsprofil vedrørende brug under graviditet, med mindre fortsat behandling med

ACE-hæmmere vurderes at være nødvendig. Ved påvist graviditet bør behandling med

ACE-hæmmere seponeres omgående, og alternativ antihypertensiv behandling eventuelt

indledes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Etniske forskelle

Som med andre ACE-hæmmere er enalapril tilsyneladende mindre effektiv til nedsættelse

af blodtrykket hos sorte personer end ikke-sorte personer, muligvis på grund af en højere

prævalens af lavreninstatus i den sorte hypertensive befolkning.

Hjælpestoffer

Tabletterne indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactose-

intolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

52940_spc.docx

Side 7 af 17

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteron-

systemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-

receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af bivirkninger

som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt)

sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1).

Kaliumbesparende diuretika og kaliumtilskud

ACE-hæmmere mindsker det diuretisk-inducerede kaliumtab. Kaliumbesparende diuretika

(f.eks. spironolacton, eplerenon, triamteren eller amilorid), kaliumtilskud eller

kaliumholdige salterstatninger kan føre til signifikante stigninger i serumkalium. Hvis

samtidig brug er nødvendig, på grund af påvist hypokaliæmi bør de anvendes med

forsigtighed og med hyppig monitorering af serumkalium (se pkt. 4.4).

Diuretika (thiazid- eller loop-diuretika)

Forudgående behandling med høje doser diuretika kan medføre volumendepletering og

risiko for hypotension ved indledning af behandlingen med enalapril (se pkt. 4.4). Den

hypotensive virkning kan nedsættes ved at seponere diuretika, øge volumen- eller ved at

øge saltindtaget eller ved at initiere behandling med en lav dosis af enalapril.

Andre antihypertensive lægemidler

Samtidig brug af disse lægemidler kan øge den hypotensive virkning af enalapril. Samtidig

brug af nitroglycerin og andre nitrater eller andre vasodilatorer kan nedsætte blodtrykket

yderligere.

Lithium

Der er rapporteret om reversible forhøjelser af serumlithiumkoncentrationen og toksicitet

ved samtidig brug af lithium og ACE-hæmmere. Samtidig brug af thiazid-diuretika kan

yderligere øge lithiumkoncentrationen og forøge risikoen for lithiumtoksicitet ved

anvendelse af ACE-hæmmere. Brug af enalapril sammen med lithium frarådes, men hvis

kombinationen skønnes nødvendig, bør der udføres omhyggelig kontrol af

serumlithiumkoncentrationen (se pkt. 4.4).

Tricykliske antidepressiva/antipsykotika/ anæstetika/narkotika

Samtidig brug af visse anæstetika, tricykliske antidepressiva samt antipsykotika med ACE-

hæmmere kan give yderligere blodtrykssænkning (se pkt. 4.4).

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

Kronisk administration af NSAID-præparater kan reducere den antihypertensive virkning

af ACE-hæmmere. NSAID-præparater (herunder COX-2-hæmmere) og ACE-hæmmere

udøver en additiv virkning på øgningen af serumkalium og kan resultere i forringelse af

nyrefunktionen. Dette er sædvanligvis reversibelt. I sjældne tilfælde opstår akut nedsat

nyrefunktion, specielt hos patienter med kompromitteret nyrefunktion (som f.eks. ældre

eller volumendepleterede patienter, herunder patienter i diuretikabehandling).

Guld

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af nitritoide reaktioner (med symptomer såsom

ansigtsrødmen, kvalme, opkastning og hypotension) hos patienter, der fik samtidig

52940_spc.docx

Side 8 af 17

behandling med injicerbar guld (natriumaurothiomalat) og ACE-hæmmere, herunder

enalapril.

Sympatomimetika

Sympatomimetika kan nedsætte ACE-hæmmeres blodtrykssænkende virkning.

Antidiabetika

Epidemiologiske studier tyder på, at samtidig administration af ACE-hæmmere og

antidiabetika (insulin, perorale antidiabetika) kan sænke blodsukkeret yderligere og

dermed øge risikoen for hypoglykæmi. Dette fænomen forekommer især i løbet af de første

uger af kombinationsbehandling samt hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og

4.8).

Alkohol

Alkohol forstærker ACE-hæmmeres hypotensive virkning.

Acetylsalicylsyre, trombolytika og

-blokkere

Enalapril kan anvendes sikkert sammen med acetylsalicylsyre (i kardiologiske doser),

trombolytika og ß-blokkere.

mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

Patienter, der får samtidig behandling med mTOR-hæmmere, kan have en øget risiko for

angioødem (se pkt. 4.4).

Co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol)

Patienter, der får samtidig behandling med c

o-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol)

kan have en øget risiko for hyperkaliæmi (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Anvendelse af ACE-hæmmere frarådes i graviditetens første trimester (se pkt. 4.4).

Anvendelse af ACE-hæmmere er kontraindiceret i graviditetens andet og tredje trimester

(se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske undersøgelser af risikoen for teratogenicitet ved behandling med ACE-

hæmmere under graviditetens første trimester er inkonklusive, men en lille forøget risiko

kan ikke udelukkes.

Ved planlægning af graviditet bør patienten overgå til alternativ antihypertensiv

behandling med en kendt sikkerhedsprofil vedrørende brug under graviditet, medmindre

fortsat behandling med ACE-hæmmere vurderes at være nødvendig. Ved påvist graviditet

bør behandling med ACE-hæmmere seponeres omgående, og alternativ behandling

eventuelt indledes.

Det er kendt, at eksponering for ACE-hæmmere i graviditetens andet og tredje trimester

forårsager human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket

ossifikation af kraniet) og neonatal toksicitet (nedsat nyrefunktion, hypotension,

hyperkaliæmi) (se også pkt. 5.3). Maternel oligohydramnion, der formodentlig er udtryk

for nedsat føtal nyrefunktion er forekommet og kan forårsage kontrakturer i ekstremiteter,

kraniofaciale deformationer samt hypoplastisk lungeudvikling. Ved eksponering for ACE-

hæmmere i andet eller tredje trimester anbefales ultralydsscanning af fosterets

52940_spc.docx

Side 9 af 17

nyrefunktion og kranium. Børn, hvis mødre har taget ACE-hæmmere, bør observeres nøje

for hypotension (se pkt. 4.3 og 4.4).

Amning

Begrænsede farmakokinetiske data viser, at enalapril udskilles i modermælken i meget lave

koncentrationer (se pkt. 5.2). Selvom disse koncentrationer synes at være uden klinisk

relevans, kan det ikke anbefales at anvende Enalapril "Orion" hos mødre, der ammer et

præmaturt spædbarn eller et nyfødt barn i dets første leveuger, da der er en hypotetisk

risiko for kardiovaskulære og renale virkninger, og fordi den kliniske erfaring hermed ikke

er tilstrækkelig. Hvis der er tale om et ældre barn, kan det overvejes at behandle den

ammende moder med Enalapril "Orion", hvis behandlingen er nødvendig for hende, og

hvis barnet overvåges for bivirkninger

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ved bilkørsel og betjening af maskiner skal det tages i betragtning, at der lejlighedsvis kan

forekomme svimmelhed eller træthed.

4.8

Bivirkninger

Inden for hver hyppighedsangivelse er bivirkningerne anført efter faldende alvorlighed.

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til

< 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig: Anæmi (herunder aplastisk og hæmolytisk).

Sjælden: Neutropeni, fald i hæmoglobinniveauet, fald i hæmatokritniveauet,

trombocytopeni, agranulocytose, knoglemarvsdepression, pancytopeni, lymfadenopati,

autoimmune sygdomme.

Det endokrine system

Ikke kendt: Syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon (SIADH).

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig: Hypoglykæmi (se pkt. 4.4).

Nervesystemet og psykiske forstyrrelser

Almindelig: Hovedpine, depression.

Ikke almindelig: Konfusion, somnolens, søvnløshed, nervøsitet, paræstesier, vertigo.

Sjælden: Abnorme drømme, søvnforstyrrelser.

Øjne

Meget almindelig: Sløret syn

Hjerte og vaskulære sygdomme

Meget almindelig: Svimmelhed.

Almindelige: Hypotension (inklusive ortostatisk hypotension), synkope, brystsmerter,

rytmeforstyrrelser, angina pectoris, tachykardi.

52940_spc.docx

Side 10 af 17

Ikke almindelig: Ortostatisk hypotension, palpitationer, myokardieinfarkt eller

cerebrovaskulær hændelse*, der kan være sekundært til udtalt hypotension hos

højrisikopatienter (se pkt. 4.4).

Sjælden: Raynaud’s fænomen.

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelige: Hoste.

Almindelige: Dyspnø.

Ikke almindelig: Næseflåd, ondt i halsen og hæshed, bronkospasme/astma.

Sjælden: Lungeinfiltrater, rhinitis, allergisk alveolitis/eosinofil pneumoni.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Kvalme.

Almindelige: Diarré, abdominale smerter, smagsændringer.

Ikke almindelige: Ileus, pancreatitis, opkastning, dyspepsi, obstipation, anoreksi,

epigastriske gener, mundtørhed, ulcus pepticum.

Sjælden: Stomatitis/aftøse ulcerationer, glossitis.

Meget sjælden: Intestinalt angioødem.

Lever og galdeveje

Sjældne: Leverinsufficiens, hepatitis (enten hepatocellulær eller cholestatisk), hepatitis

(inklusive nekrose), cholestase (inklusive icterus).

Hud og subkutane væv

Almindelig: Udslæt, overfølsomhed/angioneurotisk ødem: angioneurotisk ødem

omfattende ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx (se pkt. 4.4).

Ikke almindelig: Diaforese, pruritus, urticaria, alopeci.

Sjælden: Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitis, toksisk

epidermal nekrolyse, pemphigus, erythematosus.

Der er rapporteret om et symptomkompleks, som kan omfatte nogle eller alle af følgende

symptomer: Feber, serositis, vaskulitis, myalgi/myositis, artralgi/arthritis, en positiv ANA,

forhøjet blodsænkning, eosinofili og leukocytose. Udslæt, lysfølsomhed eller andre

dermatologiske symptomer kan forekomme.

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig: Påvirket nyrefunktion, nedsat nyrefunktion, proteinuri.

Sjældne: Oliguri.

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig: Impotens.

Sjælden: Gynækomasti.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Asteni.

Almindelig: Træthed.

Ikke almindelig: Muskelkramper, rødmen, tinnitus, ubehag, feber.

Undersøgelser

Almindelig: Hyperkaliæmi, stigninger i niveauet af serumkreatinin.

Ikke almindelig: Stigninger i niveauet af blodurea, hyponatriæmi.

52940_spc.docx

Side 11 af 17

Sjælden: Forhøjede niveauer af leverenzymer, forhøjet niveau af serumbilirubin.

* Hyppighederne i placebo- og kontrolgruppen var sammenlignelige.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er begrænset data med hensyn til overdosering hos mennesker. De mest fremtrædende

symptomer rapporteret til dato er udtalt hypotension indsættende ca. 6 timer efter

indtagelse af tabletter samtidig med blokade af renin-angiotensin systemet og stupor.

Symptomer forbundet med overdosis af ACE-hæmmere kan omfatte kredsløbsshock,

elektrolytforstyrrelser, nedsat nyrefunktion, hyperventilation, tachykardi, palpitationer,

bradykardi, svimmelhed, angst og hoste. Der er rapporteret serumenalaprilatniveauer 100

og 200 gange højere end normalt set efter terapeutiske doser efter indtagelse af henholdsvis

300 mg og 440 mg enalapril.

Anbefalet behandling af overdosering er intravenøs infusion af saltvandsopløsning. Hvis

hypotension opstår, bør patienten placeres i Trendelenburgs leje. Behandling med

angiotensin II infusion og/eller intravenøse catecholaminer kan også overvejes. Hvis

indtagelse er sket for nylig, bør der tages skridt til at eliminere enalaprilmaleat (f.eks.

opkastning, udpumpning, administration af adsorbenser og natriumsulfat). Enalaprilat kan

fjernes fra det systemiske kredsløb ved hæmodialyse (se pkt. 4.4). Behandling med

pacemaker er indiceret ved behandlingsresistent bradykardi. Livstegn, serumelektrolytter

og kreatininkoncentrationer bør løbende kontrolleres.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 AA 02. ACE-hæmmere, usammensatte.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Enalapril "Orion" (enalaprilmaleat) er maleatsaltet af enalapril. Enalapril er et derivat af to

aminosyrer, L-alanin og L-prolin. Angiotensinkonverterende enzym (ACE) er en

peptidyldipeptidase, som katalyserer konverteringen af angiotensin I til pressorsubstansen

angiotensin II. Efter absorption hydrolyseres enalapril til enalaprilat, som hæmmer ACE.

Hæmning af ACE resulterer i nedsat plasmaangiotensin II, som medfører øget

plasmareninaktivitet (pga. fjernelse af negativ feedback fra reninfrigørelse) og nedsat

aldosteronsekretion.

52940_spc.docx

Side 12 af 17

ACE er identisk med kinase II-enzym. Dermed blokerer Enalapril "Orion" nedbrydning af

bradykinin, et potent vasodepressorpeptid. Betydningen af dette for den terapeutiske

virkning er imidlertid endnu ikke belyst.

Virkningsmekanisme

Selvom enalaprils blodtrykssænkende mekanisme menes primært at være suppression af

renin-angiotensin-aldosteronsystemet, virker enalapril også antihypertensivt hos patienter

med lavreninhypertension.

Farmakodynamisk virkning

Administration af enalapril til patienter med hypertension reducerer både liggende og

stående blodtryk uden at øge hjertefrekvensen signifikant.

Symptomatisk hypotension forekommer sjældent ved stillingsskift. Hos visse patienter kan

det tage adskillige ugers behandling at opnå optimalt blodtryk. Pludselig seponering af

enalapril er ikke forbundet med hurtig stigning i blodtrykket.

Effektiv inhibering af ACE-aktiviteten indtræder typisk 2-4 timer efter oral administration

af en enkeltdosis enalapril. Begyndende reduktion i blodtryk ses sædvanligvis efter 1 time

med maksimal reduktion 4-6 timer efter administration. Varigheden af virkningen er

dosisrelateret. Ved anbefalede doser bibeholdes den antihypertensive og hæmodynamiske

virkning i mindst 24 timer.

I hæmodynamiske studier af patienter med essentiel hypertension er sænkning af

blodtrykket forbundet med reduktion i den perifere arteriemodstand og stigning i det

kardielle output samt lille eller ingen ændring i hjertefrekvens. Efter indtagelse af enalapril

sås der øgning i renal gennemblødning, og den glomerulære filtreringshastighed forblev

uændret. Der sås ingen tegn på natrium- eller væskeretention. Hos patienter med lav

glomerulær filtreringshastighed før behandlingsstart blev denne typisk øget.

I korterevarende kliniske studier af diabetikere og ikke-diabetikere med nyresygdom sås

fald i albuminuri, urinudskillelse af IgG og totalprotein i urinen efter administration af

enalapril.

Ved samtidig administration med thiazid-diuretika er den blodtrykssænkende virkning af

Enalapril "Orion" som minimum additiv. Enalapril "Orion" kan reducere eller forebygge

udvikling af thiazidinduceret hypokaliæmi.

Hos patienter med hjerteinsufficiens i behandling med digitalis og diuretika, er oral

enalaprilmaleat eller injektion forbundet med reduktion af den perifere modstand og

blodtryk. Minutvolumen blev øget, mens hjertefrekvensen faldt (sædvanligvis forhøjet hos

patienter med hjerteinsufficiens). Lungekapillærtrykket blev også reduceret. Tolerancen

over for motion og sværhedsgraden af hjerteinsufficiens, målt efter kriterier fastsat af New

York Heart Association, forbedredes. Disse virkninger blev bevaret ved kronisk

behandling.

Hos patienter med let til moderat hjerteinsufficiens forsinkede enalapril den progressive

hjerteudvidelse/-forstørrelse og hjerteinsufficiens. Dette blev målt som reduceret volumen

af venstre ventrikel, diastolisk og systolisk volumen samt forbedret uddrivningsfraktion.

Et randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret multicenterstudie (SOLVD

forebyggelsesstudie) undersøgte en population med asymptomatisk venstre ventrikel

dysfunktion (LVEF <35%). 4228 patienter blev randomiseret til at få enten placebo

52940_spc.docx

Side 13 af 17

(n=2117) eller enalapril (n=2111). I placebogruppen fik 818 patienter hjerteinsufficiens

eller døde (38,6%) i sammenligning med 630 i enalaprilgruppen (29,8 %) (risikoreduktion:

29%; 95% CI; 21-36%; p<0,001). 518 patienter i placebogruppen (24,5%) og 434 i

enalaprilgruppen (20,6%) døde eller blev indlagt på grund af ny eller forværret

hjerteinsufficiens (risikoreduktion 20%; 95% CI; 9-30%; p<0,001).

Klinisk virkning og sikkerhed

Et randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret multicenterstudie (SOLVD

behandlingsstudie) undersøgte en population med symptomatisk kongestiv hjerte-

insufficiens grundet systolisk dysfunktion (uddrivningsfraktion <35%). 2569 patienter,

som fik konventionel behandling for hjerteinsufficiens, blev randomiseret til at modtage

enten placebo (n=1284) eller enalapril (n=1285). Der var 510 dødsfald i placebogruppen

(39,7%) sammenlignet med 452 i enalaprilgruppen (35,2%) (risikoreduktion: 16%; 95%

CI; 5-26%; p<0,0036). Der var 461 kardiovaskulære dødsfald i placebogruppen

sammenlignet med 399 i enalaprilgruppen (risikoreduktion: 18%; 95% CI; 6-28%;

p<0,002), hovedsageligt grundet fald i dødsfald på grund af progressiv hjerteinsufficiens

(251 i placebogruppen sammenlignet med 209 i enalaprilgruppen, risikoreduktion: 22%;

95% CI; 6-35%). Færre patienter døde eller blev indlagt for forværret hjerteinsufficiens

(736 i placebogruppen og 613 i enalaprilgruppen, risikoreduktion; 26%; 95% CI; 18-34%;

p<0,001). Generelt i SOLVD studiet hos patienter med venstre ventrikel dysfunktion

reducerede enalapril risikoen for myokardieinfarkt med 23% (95% CI; 11-34%; p<0,001)

og reducerede risikoen for indlæggelse på grund af ustabil angina pectoris med 20% (95%

CI; 9-19%; p<0,001).

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

52940_spc.docx

Side 14 af 17

Pædiatrisk population

Der er begrænsede erfaringer med anvendelse til hypertensive pædiatriske patienter >6 år. I

et klinisk studie med 110 hypertensive pædiatriske patienter i alderen 6-16 år med en

legemsvægt ≥20 kg og en glomerulær filtreringshastighed >30 ml/min/1,73 m² fik

patienter, som vejede <50 kg enten 0,625 mg, 2,5 mg eller 20 mg enalapril dagligt, og

patienter, som vejede ≥50 kg fik enten 1,25 mg, 5 mg eller 40 mg enalapril dagligt.

Enalapriladministration én gang dagligt nedsatte dosisafhængigt blodtrykket. Den

dosisafhængige antihypertensive virkning af enalapril var konstant i alle undergrupper

(alder, Tanner niveau, køn, race). De laveste undersøgte doser, 0,625 mg og 1,25 mg

svarende til gennemsnitligt 0,02 mg/kg én gang daglig, syntes ikke at give konstant

antihypertensiv virkning. Den maksimale undersøgte dosis var 0,58 mg/kg (op til 40 mg)

én gang daglig. Bivirkningsprofilen for pædiatriske patienter er ikke forskellig fra den, som

ses hos voksne patienter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Oralt doseret enalapril absorberes hurtigt, og maksimale serumkoncentrationer af enalapril

forekommer i løbet af 1 time. Baseret på fund i urin er mængden af absorberet enalapril fra

oral enalapril ca. 60%. Absorptionen af oral Enalapril "Orion" påvirkes ikke af

tilstedeværelsen af føde i mave-tarmkanalen.

Efter absorption hydrolyseres oralt indgivet enalapril hurtigt og i stort omfang til

enalaprilat, en potent ACE-hæmmer. Maksimale serumkoncentrationer af enalaprilat opnås

ca. 4 timer efter oral dosis af enalapril. Den effektive halveringstid for akkumuleret

enalaprilat efter gentagne orale doser enalapril er 11 timer. Hos personer med normal

nyrefunktion opnås steady-state serumkoncentrationer af enalaprilat efter 4 dages

behandling.

Fordeling

Ved de koncentrationer, som er terapeutisk relevante, overstiger bindingen af enalaprilat til

humane plasmaproteiner ikke 60%.

Biotransformation

Udover omdannelse til enalaprilat er der ingen tegn på signifikant metabolisme af

enalapril.

Elimination

Udskillelse af enalaprilat er primært renal. De primære komponenter i urinen er enalaprilat,

dette gælder ca. 40% af dosis og intakt enalapril (ca. 20%).

Nedsat nyrefunktion

Eksponering for enalapril og enalaprilat øges for patienter med nedsat nyrefunktion. Hos

patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 40-60 ml/min) var

steady-state AUC for enalaprilat ca. to gange større end hos patienter med normal

nyrefunktion efter administration af 5 mg én gang dagligt. Hos patienter med alvorlig

nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≤30 ml/min) blev AUC ca. 8 gange større. Med

denne grad af nedsat nyrefunktion og efter flere doser af enalaprilmaleat forlænges den

effektive halveringstid, og tiden til steady-state forsinkes (se pkt. 4.2). Enalapril kan fjernes

fra det systemiske kredsløb ved hæmodialyse. Dialyseclearance er 62 ml/min.

52940_spc.docx

Side 15 af 17

Børn og unge

Et flerdosis farmakokinetisk studie blev udført blandt 40 hypertensive mandlige og

kvindelige pædiatriske patienter i alderen 2 måneder til ≤16 år efter daglig oral

administration af 0,07-0,14 mg/kg enalaprilmaleat. Der var ingen væsentlige forskelle i

farmakokinetik for enalapril hos børn sammenlignet med historiske data for voksne. Data

indikerer en øgning af AUC (normaliseret til dosis pr. legemsvægt) ved stigende alder; en

øgning af AUC ses imidlertid ikke, når data normaliseres pr. legemsoverfladeareal. Ved

steady-state var den gennemsnitlige effektive halveringstid for akkumuleret enalaprilat

14 timer.

Amning

Hos fem post partum kvinder blev den gennemsnitlige maksimale enalaprilkoncentration i

modermælken opnået 4-6 timer efter administration af én enkelt 20 mg oral dosis og var på

1,7 μg/l (interval 0,54 til 5,9 μg/l). Den gennemsnitlige maksimale enalaprilkoncentration

var 1,7 μg/l (interval 1,2 til 2,3 μg/l). De maksimale koncentrationer blev opnået på

forskellige tidspunkter over en 24 timers periode. På baggrund af de maksimale

koncentrationer i modermælken bedømmes det, at et fuldt ammet barn vil indtage ca.

0,16% af den maternelle, vægtjusterede dosis.

Hos én kvinde, der havde taget 10 mg oral enalapril daglig i 11 måneder, blev de

maksimale enalaprilkoncentrationer i mælken opnået 4 timer efter indtagelsen af dosis og

var på 2 μg/l, og de maksimale enalaprilkoncentrationer var på 0,75 μg/l og blev opnået ca.

9 timer efter dosis. Den totale mængde enalapril og enalaprilat, der blev målt i mælken

over en 24 timers periode, var henholdsvis 1,44 μg/l mælk og 0,63 μg/l mælk. 4 timer efter

administration af en enkelt dosis enalapril 5 mg hos en moder og 10 mg hos to andre

mødre var enalaprilkoncentrationen i mælken ikke målbar (<0,2 μg/l). Enalaprilniveauerne

blev ikke bestemt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet.

Reproduktionstoksicitetsstudier antyder, at enalapril ikke har nogen virkning på fertiliteten

og reproduktionsevnen i rotter, samt at det ikke er teratogent. I et studie med hunrotter, der

fik doser inden parring og frem til de var drægtige, sås øget dødelighed blandt ungerne i

dieperioden.

Det er vist, at det aktive stof passerer placenta og udskilles i mælk. ACE-hæmmere som

klasse er vist at være føtotoksisk (giver skader og/eller er dødelige for fosteret), når de

indgives i andet eller tredje trimester.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Maleinsyre

Lactosemonohydrat

Hypromellose

Croscarmellosenatrium

Natriumstearylfumarat

52940_spc.docx

Side 16 af 17

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Uigennemsigtig PVDC/PVC/Aluminium blisterpakning 30 tabletter (3x10).

HDPE-beholder: 100 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S,

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

52939

10 mg:

52940

20 mg:

52941

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. marts 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. januar 2018

52940_spc.docx

Side 17 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information