Enalapril Hydrochlorthiazid "Teva" 20+12,5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
ENALAPRILMALEAT, HYDROCHLORTHIAZID
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
C09BA02
INN (International Name):
ENALAPRILMALEATE, HYDROCHLORTHIAZID
Dosering:
20+12,5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
39543
Autorisation dato:
2007-03-14

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva 20 mg/12,5 mg tabletter

enalaprilmaleat/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Enalapril Hydrochlorthiazid Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Hydrochlorthiazid Teva

Sådan skal du tage Enalapril Hydrochlorthiazid Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Enalapril tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes ACE-hæmmere (angiotensin converting enzyme-

hæmmere), som sænker blodtrykket ved at udvide blodkarrene.

Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes diuretika (vanddrivende medicin), som

sænker blodtrykket ved at øge urindannelsen.

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva-tabletter indeholder en kombination af enalapril og

hydrochlorthiazid og anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, hvor enalapril alene ikke giver

tilstrækkelig virkning.

Lægen kan også ordinere Enalapril Hydrochlorthiazid Teva-tabletter i stedet for separate tabletter med

samme dosis enalapril og hydrochlorthiazid.

Denne faste dosiskombination er ikke egnet som startbehandling.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Hydrochlortiazid Teva

Tag ikke Enalapril Hydrochlorthiazid Teva:

hvis du er allergisk over for enalapril, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6).

hvis du er allergisk over for andre ACE-hæmmere, f.eks. ramipril eller sulfonamidderiverede

lægemidler (hovedsageligt antibiotika som f.eks. sulfametoxazol).

hvis du tidligere har fået allergiske reaktioner i form af hævelse af lemmer, ansigt, læber, svælg, mund

eller tunge i forbindelse med behandling med andre ACE-hæmmere som f.eks. ramipril.

hvis du tidligere har fået allergiske reaktioner i form af hævelse af lemmer, ansigt, læber, svælg, mund

eller tunge under andre omstændigheder.

hvis nogen i din familie har haft allergiske reaktioner i form af hævelse af lemmer, ansigt, læber,

svælg, mund eller tunge.

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du ikke tisser.

hvis du har alvorlige leverproblemer eller en lidelse i nervesystemet forårsaget af alvorlige

leverproblemer.

hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at undgå brug af Enalapril

Hydrochlorthiazid Teva tidligere i graviditeten. Se punkt 2 under “Graviditet, amning og fertilitet”).

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel,

der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril Hydrochlorthiazid Teva:

hvis du lider af åreforkalkning, problemer med blodforsyningen til hjernen, såsom slagtilfælde eller

”mini-slagtilfælde”.

hvis du lider af hjertesvigt.

hvis du har lavt blodtryk, er på en saltfattig diæt eller tager vanddrivende medicin.

hvis du har unormale vand- og mineralniveauer i kroppen (væske-/elektrolytforstyrrelse).

hvis du har en hjertemuskelsygdom (hypertrofisk cardiomyopati), en forsnævring af hovedpulsåren,

der fører blodet væk fra hjertet eller andre udløbshindrende hjerteproblemer.

hvis du er i LDL-aferese (får fjernet kolesterol fra blodet ved hjælp af en maskine).

hvis du gennemgår desensibiliseringsbehandling mod nogle insektgifte, f.eks. bi- eller hvepsestik.

hvis du har sukkersyge.

hvis du har urinsyregigt, høje niveauer af urinsyre i blodet eller behandles med allopurinol.

hvis du skal bedøves.

hvis du for nylig har haft langvarig, kraftig opkastning og/eller alvorlig diarré.

hvis du skal have din bi skjoldbruskkirtel kontrolleret.

hvis du har eller har haft lever- eller nyreproblemer, eller hvis du har problemer med blodtilførslen til

nyrerne eller kun har én fungerende nyre, eller hvis du er i dialysebehandling.

hvis du lider af hudsygdomme med hududslæt (f.eks. systemisk lupuserythematose (SLE) eller

skleroderma), som kan være forbundet med hududslæt, ledsmerter og feber.

hvis du har allergi eller astma.

hvis du tager lithium, som bruges til behandling af nogle psykiatriske sygdomme.

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

- en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan,

irbesartan.), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge

- aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med

jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Enalapril Hydrochlorthiazid Teva”.

hvis du får et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (hurtig hævelse under huden på

områder som f.eks. halsen):

sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere (bruges til at

undgå afstødning af transplanterede organer)

hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen. Behandling

med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for visse typer hud- og

læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-stråler, mens du tager Enalapril

Hydrochlorthiazid Teva

Informer din læge, før du tager Enalapril Hydrochlorthiazid Teva, hvis du er gravid, tror du er gravid eller

planlægger at blive gravid. Det frarådes at tage Enalapril Hydrochlorthiazid Teva tidligt i graviditeten, og

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva må ikke anvendes, hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet,

da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det tages på dette tidspunkt (se punkt 2 under

”Graviditet, amning og fertilitet”).

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva anbefales generelt ikke i følgende situationer, så tal med lægen, før du

starter med at tage dette lægemiddel:

hvis du for nylig har gennemgået en nyretransplantation.

hvis du har et højt kaliumniveau i blodet.

Se også "Brug af anden medicin sammen med Enalapril Hydrochlorthiazid Teva" nedenfor.

Tal med din læge, hvis du er sportsudøver og skal tage en dopingtest, da Enalapril Hydrochlorthiazid Teva

indeholder et aktivt stof, der kan give positive resultater i en dopingtest.

Ældre eller fejlernærede patienter skal være særligt forsigtige, når de anvender Enalapril Hydrochlorthiazid

Teva.

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva kan være mindre effektiv hos patienter af negroid afstamning.

Brugen af dette lægemiddel anbefales ikke til børn.

Mens du tager Enalapril Hydrochlorthiazid Teva:

Kontakt straks lægen, hvis du udvikler ét eller flere af følgende symptomer:

Du føler dig svimmel efter første dosis. Nogle få personer reagerer på den første dosis, eller når dosis

øges, ved at føle sig svimmel, svag, mat og syg.

Pludselig hævelse af læber, ansigt og nakke, muligvis også hænder og fødder, hvæsen eller hæshed.

Denne tilstand kaldes angioødem. Dette kan ske når som helst under behandlingen. ACE-hæmmere

forårsager oftere angioødem hos patienter af negroid afstamning end hos patienter, der ikke er af

negroid afstamning.

Feber, ondt i halsen eller mundsår (dette kan være tegn på infektion, som skyldes en reduktion i

antallet af hvide blodlegemer).

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot), hvilket kan være tegn på leversygdom.

En langvarig tør hoste. Hoste er rapporteret i forbindelse med brugen af ACE-hæmmere, men kan også

være et symptom på andre øvre luftvejssygdomme.

Brug af anden medicin sammen med Enalapril Hydrochlorthiazid Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

andre lægemidler, som kan øge kaliumindholdet i din krop (som f.eks. heparin og co-trimoxazol, også

kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol). Anden medicin, der bruges til behandling af forhøjet

blodtryk.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under

overskrifterne ”Tag ikke Enalapril Hydrochlorthiazid Teva” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Anæstetika og medicin til psykiske lidelser eller depression, medicin til behandling af psykotisk

sygdom, tricykliske antidepressive midler eller beroligende medicin.

Lithium (medicin til behandling af psykiske forstyrrelser).

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID’er), da de kan forhindre dit blodtryk i at være

velkontrolleret og kan øge kaliumniveauet i blodet.

Guldinjektioner (natriumaurothiomalat), medicin til injektion mod rheumatisk arthritis.

Medicin såsom ephedrin, der bruges i nogle midler mod hoste og forkølelse, eller noradrenalin og

adrenalin, der bruges mod lavt blodtryk, chok, hjertesvigt, astma eller allergi.

Medicin, der sænker blodsukkeret, såsom insulin eller tabletter til behandling af forhøjet blodsukker.

Kolestyraminresin og kolestipol, aktive stoffer til at sænke fedtniveauet i blodet.

Kortikosteroider, antiinflammatoriske hormonlignende stoffer.

Kortikotropin (ACTH), der hovedsageligt bruges til at teste, om dine binyrer virker korrekt.

Muskelafslappende midler (f.eks. tubocurarinchlorid, medicin, som anvendes under operationer til at

få musklerne til at slappe af).

Medicin til behandling af cancer, såsom cyclophoshamid eller methotrexat.

Hjerteglycosider (f.eks. digoxin, medicin til at styrke hjertet).

Medicin, der som bivirkning kan forårsage anormaliteter i stimuleringen af hjerteledningen, såsom

medicin mod forstyrrelse af hjerterytmen (f.eks. quinidin, procainamid, amiodaron, sotalol).

Lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (sirolimus,

everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se punktet “Advarsler og

forsigtighedsregler”.

Brug af Enalapril Hydrochlorthiazid Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva kan tages med eller uden et måltid.

Indtagelse af alkohol sammen med denne medicin kan forøge den blodtrykssænkende virkning (og kan

således forårsage svimmelhed, blandt andet, når du rejser dig op).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Informér din læge, hvis du tror, du er (eller måske bliver) gravid. Din læge vil oftest råde dig til at stoppe

behandlingen med Enalapril Hydrochlorthiazid Teva, før du bliver gravid, eller så snart du opdager, du er

gravid. Lægen vil råde dig til at tage et andet præparat end Enalapril Hydrochlorthiazid Teva.

Det frarådes at tage Enalapril Hydrochlorthiazid Teva tidligt i graviditeten og Enalapril Hydrochlorthiazid

Teva må ikke anvendes, hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet, da det kan medføre alvorlige

skader på dit barn, hvis det tages efter graviditetens tredje måned.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Enalapril

Hydrochlorthiazid Teva

kan ikke

anbefales til ammende mødre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed og træthed er rapporteret af patienter, som tager Enalapril Hydrochlorthiazid Teva. Hvis du

oplever disse bivirkninger, må du ikke køre bil eller betjene maskiner (se punkt “4. Bivirkninger”).

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva indeholder lactose

Patienter med lactoseintolerance bør være opmærksomme på, at Enalapril Hydrochlorthiazid Teva tabletter

indeholder en lille mængde lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Enalapril Hydrochlorthiazid Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen

eller på apoteket.

Voksne

Den anbefalede dosis er én tablet én gang dagligt.

Ældre

Lægen kan foretage en nøje justering af doseringen med enalapril og hydrochlorthiazid.

Nyreproblemer

Lægen vil foretage en nøje justering af doseringen med enalapril og hydrochlorthiazid.

Indgivelsesmåde

Tabletterne skal synkes med vand. Enalapril Hydrochlorthiazid Teva kan tages med eller uden et måltid eller

på tom mave.

Hvis du har taget for mange Enalapril Hydrochlorthiazid Teva

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden) har taget flere Enalapril

Hydrochlorthiazid Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler

dig utilpas), eller hvis du tror, at et barn har slugt nogle af tabletterne. En overdosis vil sandsynligvis

medføre lavt blodtryk, meget hurtigt eller langsomt hjerteslag, palpitationer (en fornemmelse af alt for

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag), chok, hurtigt åndedræt, hoste, kvalme og opkastning, krampeanfald,

svimmelhed, træthed og forvirring eller angst, overdreven vandladning eller manglende evne til at lade

vandet. Tag denne indlægsseddel, resterende tabletter samt æsken med på sygehuset eller til lægen, så de kan

se, hvilke tabletter, der er blevet taget.

Hvis du har glemt at tage Enalapril Hydrochlorthiazid Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag næste dosis på det sædvanlige

tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Enalapril Hydrochlorthiazid Teva

Behandlingen af forhøjet blodtryk er en langvarig behandling, og afbrydelse af behandlingen skal drøftes

med lægen. Behandlingsafbrydelse eller -ophør kan få blodtrykket til at stige.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Enalapril Hydrochlorthiazid Teva, og straks

kontakte din læge eller tage på skadestuen på det nærmeste sygehus:

En alvorlig allergisk reaktion, som kaldes angioødem (udslæt, kløe, opsvulmede lemmer, ansigt,

læber, mund eller svælg, som kan gøre det vanskeligt at synke eller trække vejret).

Dette er en alvorlig og almindelig bivirkning. Du har muligvis brug for akut lægehjælp eller

indlæggelse.

Gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene).

Dette er en potentielt alvorlig men sjælden bivirkning, som indikerer leverbetændelse. Du har muligvis

brug for akut lægehjælp eller indlæggelse.

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva forårsager ofte lavt blodtryk, som kan være forbundet med en følelse af

svimmelhed og slaphed. Hos nogle patienter kan dette ske efter den første dosis, eller når dosis øges. Hvis du

oplever disse symptomer, bør du straks kontakte din læge.

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva kan forårsage en reduktion i antallet af hvide blodlegemer, og din

modstandsdygtighed overfor infektioner kan blive reduceret. Hvis du får en infektion med symptomer som

f.eks. feber og alvorlig svækkelse af din almene tilstand, eller feber med lokale infektionssymptomer som

f.eks. ondt i halsen/struben/munden eller vandladningsproblemer, bør du straks kontakte lægen. Der vil blive

taget en blodprøve for at kontrollere en mulig reduktion af de hvide blodlegemer. Det er vigtig at informere

lægen om, at du er i behandling med Enalapril Hydrochlorthiazid Teva.

Der er som almindelig bivirkning rapporteret om en vedvarende tør hoste ved brug af Enalapril

Hydrochlorthiazid Teva og andre ACE-hæmmere, men det kan også være et symptom på en anden lidelse i

luftvejene. Du bør kontakte lægen, hvis du udvikler dette symptom.

Der er også rapporteret om følgende bivirkninger:

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Sløret syn

Svimmelhed

Hoste

Kvalme

Vedvarende bevidsthedssvækkelse.

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Hovedpine, depression, lavt blodtryk

Besvimelse, brystsmerter, unormal hjerterytme, brystsmerter, meget hurtig hjerterytme

Hjerteanfald eller hjerneblødning ("mini-slagtilfælde") (hovedsageligt hos patienter, der lider af lavt

blodtryk)

Åndenød

Diarré, mavesmerter, smagsforstyrrelser, forandringer i smag, væskeophobning

Udslæt, overfølsomhed/nældefeber: nældefeber i ansigtet, hænder og fødder, læber, tunge, glottis

(stemmeridsen; vævet omkring strubens stemmedannende del) og/eller svælget er indberettet

Træthed

Muskelkramper

Højt kaliumniveau i blodet, som kan føre til unormal hjerterytme; stigning i mængden af kreatinin i

blodet, lavt indhold af kalium i blodet, højt kolesterolindhold, øget indhold af triglycerider, øget

indhold af urinsyre i blodet.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Reduktion i antallet af røde blodlegemer, som kan gøre huden bleg og føre til slaphed eller åndenød

Lavt blodsukkerniveau (se “Advarsler og forsigtighedsregler” i punkt 2)

Forvirring, træthed, søvnløshed, nervøsitet, myrekryb eller følelsesløshed, svimmelhed.

Lavt blodtryk forbundet med stillingsskift (som f.eks. svimmelhed eller slaphed, når du rejser dig op

efter at have ligget ned), palpitationer (en følelse af et hurtigt eller specielt kraftigt eller uregelmæssigt

hjerteslag), hjerteanfald eller slagtilfælde (hos højrisikopatienter)

Næseflåd, ondt i halsen, hæshed, åndedrætsbesvær, hvæsen

Tarmslyng, betændelse i bugspytkirtlen, som fører til kraftige mave- og rygsmerter, opkastning,

fordøjelsesbesvær, forstoppelse, appetitløshed, maveirritation, mundtørhed, mavesår, luft i maven,

urinsyregigt

Øget svedtendens, kløe, nældefeber, hårtab

Nyreproblemer, protein i urinen

Ledsmerter

Impotens, nedsat sexlyst

Muskelkramper, rødmen, ringen for ørerne, utilpashed, feber

Lavt indhold af magnesium i blodet

Lave natriumniveauer i blodet, som kan føre til træthed og forvirring, muskeltrækninger,

krampeanfald eller bevidsthedstab, og som også kan føre til væskemangel og lavt blodtryk med

svimmelhed, når du rejser dig op; øgning i mængden af urinstof i blodet.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Reduktion i antallet af hvide blodlegemer, som gør infektion mere sandsynlig, reduktion i antallet af

andre blodlegemer, ændringer i blodsammensætningen, ringe produktion af knoglemarv, sygdom i

lymferne, autoimmune sygdomme, hvor kroppen angriber sig selv

Unormale drømme, søvnforstyrrelser

Raynauds syndrom, en blodkarsygdom, hvilket kan få fingre og tæer til at snurre og blive blege, så

blålige og derefter rødlige.

Lungeproblemer inklusive lungebetændelse, betændelse i næsens slimhinder, som får næsen til at løbe

Sår i munden, betændelse i tungen

Leverproblemer

Hududslæt, store blærer, rødmen, Stevens Johnsons syndrom (blæredannelse på huden, omkring

munden, øjnene og kønsdelene), Lyells syndrom (huden ser brændt ud og skaller), en tilstand med

blærer og læsioner, der normalt starter i munden, nældefeber, hårtab og kløe, lysfølsom hud,

hudproblemer med røde, skællede pletter over næsen og kinderne - denne tilstand kan forværres hos

patienter, som allerede har det, alvorlige allergiske reaktioner. Hudproblemer kan til tider være

ledsaget af feber, alvorlig betændelse, betændelse i blodkarrene, muskelsmerter og/eller ledsmerter,

ændringer i blodsammensætningen og en øget sætningshastighed (en blodprøve kan anvendes til at

påvise betændelse)

Reduceret urindannelse, betændelse i nyrerne

Brystforstørrelser, også hos mænd

En øget mængde enzymer og affaldsstoffer produceret af leveren, øget blodsukker

Muskelsvaghed, nogle gange på grund af lavt kaliumindhold.

Meget sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Tarmhævelser

Øget calciumindhold i blodet.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende

oplysninger)

Syndrom med uhensigtsmæssig vanddrivende hormonudskillelse (SIADH): stigning i blodsukker-,

fedt- og urinsyreniveauerne, sukker i urinen, lave kaliumniveauer i blodet, som kan føre til

muskelsvaghed, muskeltrækninger eller unormal hjerterytme; høje calciumniveauer i blodet, som kan

føre til mavesmerter, sygdomsfølelse og opkastning, forstoppelse, appetitløshed, overdreven tørst,

overdreven vandladning, træthed, slaphed og vægttab

Hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

, eller ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Enalapril Hydrochlorthiazid Teva efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva indeholder

Aktive stoffer: enalaprilmaleat og hydrochlorthiazid

Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, prægelatineret majsstivelse,

natriumhydrogencarbonat, magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva 20/12,5 mg tabletter er hvide og runde med lettere afrundede kanter,

mærket “EL”, “20” og med delekærv på den ene side og glatte på den anden side. Tabletten kan deles i to

lige store doser.

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva 20/12,5 mg tabletterne kan fås i pakningsstørrelser på 14, 20, 28, 28 (4x7),

30, 49, 49 (49x1), 50, 56, 60, 90, 98, 98 (14x7) og 100 tabletter. Hospitalspakninger på 50 og 300 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf. nr.: +45 4498 5511

info@tevapharm.dk

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical

Works Private Limited

Company

Pallagi ùt 13

4042 Debrecen,

Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Storbritannien

Pharmachemie B.V

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Enalapril/HCT-TEVA 20 mg/12,5 mg Tabletten

Enalapril/HCT-TEVA® 20 mg/12,5 mg Tabletten

Enalapril Hydrochlorthiazid Teva.

Enalapril/ HIDROCLOROTIAZIDA TEVA 20/12,5 mg Comprimidos EFG

Enalapril/Hydrochlorothiazide Teva 20 mg/12,5 mg tablettia.

Enalapril-HCTZ-Teva 20 mg/12,5 mg tabletta

ENAZIDE 20 mg/12,5 mg compresse

Enalaprilmaleaat/HCT 20/12,5 mg Teva, tabletten

Enalapril/Hydrochlorothiazide Teva 20 mg/ 12,5mg tabletter

Enalapril + Hidroclorotiazida Teva

Enalapril/Hydrochlorothiazide Teva 20 mg/12,5 mg tabletter

Enalapril/hidroklorotiazid Teva 20 mg/12,5 mg tablete

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2019.

27. marts 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Enalapril Hydrochlorthiazid "Teva", tabletter

0.

D.SP.NR.

23499

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enalapril Hydrochlorthiazid "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg hydrochlorthiazid (HCT).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 140 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvide, runde tabletter med lettere afrundede kanter, mærket "EL", "20", med delekærv på

den ene side og glatte på den anden side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Denne faste dosiskombination er indikeret til patienter, hvis blodtryk ikke kontrolleres

adækvat med enalapril alene.

Denne faste dosis kan også erstatte en kombination af 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg

hydrochlorthiazid hos patienter, som er stabiliseret med de enkelte aktive indholdsstoffer,

når disse gives i samme mængder som enkeltstofpræparater.

Denne faste dosiskombination er ikke egnet til initialbehandling.

dk_hum_39543_spc.doc

Side 1 af 21

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Enalapril Hydrochlorthiazid "Teva" kan administreres som en enkeltdosis/dag med eller

uden samtidig fødeindtagelse.

Individuel dosistitrering af begge aktive indholdsstoffer kan anbefales.

Hvis det skønnes klinisk passende, kan et direkte skift fra monoterapi med en ACE-

hæmmer til den faste kombination overvejes.

Dosering til patienter med normal nyrefunktion

Den normale dosis er én tablet én gang daglig.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Kreatininclearance ≥ 30 ml/min: Før overgang til den faste kombination bør doseringen

af enalapril titreres hos patienter med nedsat nyrefunktion, hvis kreatininclearance er ≥

30 ml/min. Loop-diuretika foretrækkes frem for thiazider hos denne population. Dosis

af enalaprilmaleat og hydrochlorthiazid bør holdes så lav som muligt (se pkt. 4.4).

Kalium og kreatinin bør kontrolleres regelmæssigt hos disse patienter, f.eks. hver 2.

måned, når behandlingen er blevet stabiliseret (se pkt. 4.4).

Kreatininclearance < 30 ml/min: Se pkt. 4.3.

Specielle populationer

Hos salt-/volumendepleterede patienter, er startdosis 5 mg enalapril eller lavere. Det

anbefales at foretage en individuel dosistitrering med enalapril og hydrochlorthiazid.

Ældre

Det er påvist, at anvendelsen til ældre er lige så god som til yngre hypertensive patienter. I

tilfælde af fysiologisk nedsat nyrefunktion anbefales dosistitrering med enalapril, før den

faste kombinationen tages i brug.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Enalapril Hydrochlorthiazid "Teva" hos børn og unge er ikke

fastlagt.

4.3

Kontraindikationer

Enalapril

Dette lægemiddel må ikke anvendes til patienter med:

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre angiotensin-omdannende enzym (ACE)-

hæmmere eller maleat eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Angioneurotisk ødem (Quinckes ødem) i anamnesen relateret til tidligere behandling

med en ACE-hæmmer og/eller hos patienter med arveligt eller idiopatisk angioødem.

Under graviditetens andet og tredje trimester (se pkt. 4.4 og 4.6).

Samtidig brug af Enalapril Hydrochlorthiazid Teva og lægemidler indeholdende

aliskiren er kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

dk_hum_39543_spc.doc

Side 2 af 21

Hydrochlorthiazid

Dette lægemiddel må ikke anvendes til patienter med:

Overfølsomhed over for det aktive stof eller andre sulfonamidafledte lægemidler

Alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

30 ml/min)

Anuri

Alvorlig nedsat leverfunktion/hepatisk encefalopati

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

I forbindelse med hjælpestofferne

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. Patienter med hereditær

galactoseintolerans, Lapp lactasemangel eller glucose-/galactosemalabsorption bør ikke

tage dette lægemiddel.

I forbindelse med enalapril og hydrochlorthiazid

Hypotension og forstyrrelser i væske-/elektrolytbalancen

Symptomatisk hypotension ses sjældent hos ukomplicerede hypertensive patienter. Hos

hypertensive patienter, der får enalapril/hydrochlorthiazid, er det mest sandsynligt, at

symptomatisk hypotension opstår, hvis patienten har haft væskemangel, f.eks. pga.

vanddrivende behandling, saltfattig diæt, diarré eller opkastning (se pkt. 4.5 og 4.8). Der

skal foretages regelmæssig bestemmelse af serumelektrolytter ved passende intervaller hos

sådanne patienter. Der skal tages særligt hensyn til patienter med iskæmisk hjerte- eller

cerebrovaskulær sygdom, hos hvem et voldsomt fald i blodtryk kan føre til

myokardieinfarkt eller slagtilfælde. Symptomatisk hypotension er observeret hos

hypertensive patienter med hjertesvigt, med eller uden associeret nyreinsufficiens.

I tilfælde af hypotension skal patienten anbringes i rygleje, og om nødvendigt gives

normalt saltvand som intravenøs infusion. En forbigående hypotensiv respons medfører

ikke kontraindikation for yderligere doser, som sædvanligvis vil kunne gives uden

problemer, når blodtrykket atter er steget efter volumenekspansion.

Nedsat nyrefunktion

Enalapril/hydrochlorthiazid må ikke gives til patienter med nyreinsufficiens

(kreatininclearance < 80 ml/min og > 30 ml/min) før titrering af enalapril har vist behov

for dosen i denne formulering (se pkt. 4.2).

Nogle hypertensive patienter, som tilsyneladende ikke tidligere har haft en nyresygdom,

har udviklet stigninger i blodurea og kreatinin ved behandling med enalapril samtidig med

et diuretikum (se pkt. 4.4 Enalapril - Nedsat nyrefunktion; Hydrochlorthiazid - Nedsat

nyrefunktion). Hvis dette sker, skal behandling med enalapril/hydrochlorthiazid seponeres.

Denne situation kan skyldes underliggende nyrearteriestenose (se pkt. 4.4 - Enalapril -

Renovaskulær hypertension).

Samtidig brug af Enalapril Hydrochlorthiazid Teva og lægemidler indeholdende aliskiren

er kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR

< 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.3, 4.5 og 5.1).

dk_hum_39543_spc.doc

Side 3 af 21

Hyperkaliæmi

Kombinationen af enalapril og et lavdosis-diuretikum kan ikke udelukke muligheden for,

at hyperkaliæmi opstår (se pkt. 4.4 - Enalapril - Hyperkaliæmi).

Lithium

Kombinationen af lithium med enalapril og diuretika kan generelt ikke anbefales (se pkt.

4.5).

Pædiatrisk population

Produktets sikkerhed og effektivitet er ikke klarlagt i kontrollerede studier på børn.

I forbindelse med enalapril

Aorta- eller mitralklapstenose/hypertrofisk kardiomyopati

Som alle andre vasodilatatorer skal ACE-hæmmere gives med forsigtighed til patienter

med venstre ventrikelklap- eller aortaudløbsobstruktion og bør undgås i tilfælde af

kardiogent shock og væsentlig hæmodynamisk obstruktion.

Nedsat nyrefunktion

Der er rapporteret om nyreinsufficiens i forbindelse med enalapril, hovedsageligt hos

patienter med svær hjerteinsufficiens og bagvedliggende nyresygdom, herunder

nyrearteriestenose. Hvis det opdages i tide og behandles behørigt, vil nyreinsufficiens, som

opstår i forbindelse med enalaprilbehandling, sædvanligvis være reversibel (se pkt. 4.2 og

4.4 - Enalapril/hydrochlorthiazid - Nedsat nyrefunktion; Hydrochlorthiazid - Nedsat

nyrefunktion).

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med bilateral

nyerearteriestenose eller arteriestenose i en enkelt fungerende nyre behandles med ACE-

hæmmere. Tab af nyrefunktion kan ske selv ved en svag ændring i serumkreatinin. Hos

disse patienter bør behandling påbegyndes under nøje lægelig overvågning med lave doser,

omhyggelig titrering og monitorering af nyrefunktionen.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaring med indgift af enalapril til patienter, som for nylig har gennemgået

en nyretransplantation. Behandling med enalapril anbefales derfor ikke.

Hæmodialysepatienter

Anvendelse af enalapril er ikke indiceret til patienter, som er i dialyse pga. nedsat

nyrefunktion.

Der er rapporteret om anafylaktoide reaktioner hos patienter, der dialyseres med high-flux

membraner (f.eks. AN 69®) og samtidig behandles med en ACE-hæmmer. Hos disse

patienter bør det overvejes at anvende en anden type dialysemembran eller en anden

gruppe antihypertensiva.

Leverinsufficiens

ACE-hæmmere er sjældent blevet associeret med et syndrom, der starter med kolestatisk

icterus eller hepatitis og udvikler sig til fulminant levernekrose og (til tider) dødsfald.

Mekanismen i dette syndrom er ikke klarlagt. Patienter, der får ACE-hæmmere og udvikler

dk_hum_39543_spc.doc

Side 4 af 21

icterus eller markant forhøjede leverenzymtal, skal have seponeret deres ACE-hæmmer og

gå til kontrol hos en læge (se pkt. 4.4 - Hydrochlorthiazid - Leversygdomme).

Neutropeni/agranulocytose

Der er rapporteret om neutropeni/agranulocytose, trombocytopeni og anæmi hos patienter,

der får ACE-hæmmere. Patienter med normal nyrefunktion og ingen andre komplikationer

får sjældent neutropeni. Enalapril skal anvendes med stor forsigtighed hos patienter, der

har kollagen vaskulær sygdom, får immunosuppressiva eller behandles med allopurinol

eller procainamid, eller som har en kombination af disse komplicerende faktorer, navnlig

hvis der allerede forekommer nedsat nyrefunktion. Nogle af disse patienter fik alvorlige

infektioner, som i nogle få tilfælde ikke reagerede på intensiv antibiotikabehandling. Hvis

enalapril anvendes til sådanne patienter, tilrådes regelmæssig monitorering af leukocyttal,

ligesom patienterne skal instrueres i at henvende sig ved tegn på infektion.

Hyperkaliæmi

Forhøjet serum-kalium er observeret hos nogle patienter i behandling med ACE-hæmmere,

inklusive enalapril. Patienter med risiko for at udvikle hyperkaliæmi omfatter patienter

med nyreinsufficiens, forværring af nyrefunktionen, alder (> 70 år), diabetes mellitus,

tilstødende komplikationer især dehydrering, akut hjertedekompensation, metabolisk

acidose og samtidig brug af kaliumbesparende diuretika (f.eks. spironolacton, eplerenon,

triamteren eller amilorid), kaliumsupplement eller kaliumholdige saltsurrogater, eller

patienter, der bruger anden medicin, som associeres med øget serum-kalium (f.eks.

heparin, co-trimoxazol, også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol). Anvendelse af

kaliumsupplement, kaliumbesparende diuretika eller kaliumholdige saltsurrogater, især hos

patienter med nedsat nyrefunktion, kan medføre en betydelig stigning i serumkalium.

Hyperkaliæmi kan forårsage alvorlige, nogle gange dødelige, arytmier. Hvis samtidig brug

af enalapril og nogle af de ovennævnte stoffer anses for hensigtsmæssig, bør de anvendes

med forsigtighed og med hyppig monitorering af serum-kalium (se pkt. 4.4 -

Enalapril/hydrochlorthiazid - Hyperkaliæmi; Hydrochlorthiazid - Metaboliske og

endokrine virkninger og pkt. 4.5).

Diabetespatienter

Diabetikere, der er behandlet med perorale antidiabetika eller insulin, som starter med

behandling med en ACE-hæmmer, skal informeres om at holde nøje øje med om de

udvikler hypoglykæmi, især under den første måneds med kombineret behandling (se pkt.

4.4 - Hydrochlorthiazid - Metaboliske og endokrine virkninger og 4.5).

Overfølsomhed/angioødem

Angioneurotisk ødem i ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx er

indberettet for patienter behandlet med ACE-hæmmere, herunder enalapril. Dette kan ske

når som helst under behandlingen. I så fald skal enalapril straks seponeres, og der skal

indledes hensigtsmæssig monitorering for at sikre en fuldstændig afklaring af

symptomerne, før patienten sendes hjem. I de tilfælde, hvor hævelsen indskrænkede sig til

ansigt og læber, fortog den sig normalt uden behandling. Imidlertid har antihistaminer vist

sig at kunne afhjælpe symptomerne. Selv i de tilfælde, hvor hævelsen indskrænker sig til

tungen alene, uden åndedrætsbesvær, kan længerevarende overvågning af patienterne være

påkrævet, idet behandling med antihistaminer og kortikosterioder kan være utilstrækkelig.

I sjældne tilfælde er der rapporteret om dødsfald forårsaget af angioødem i forbindelse med

et ødem i larynx eller i tungen. Hos patienter, hvor tungen, glottis eller larynx er

dk_hum_39543_spc.doc

Side 5 af 21

involveret, er der sandsynlighed for obstruktion af luftvejene, specielt hos patienter med

luftvejsoperationer i anamnesen. Hvis tunge, glottis eller larynx er involveret med

sandsynlighed for obstruktion af luftvejene, skal der omgående gives en hensigtsmæssig

behandling, som kan omfatte subkutan epinephrinopløsning 1:1000 (0,3 ml til 0,5 ml)

og/eller foranstaltninger til at sørge for uhindret luftvejspassage.

Sorte patienter, der får ACE-hæmmere, rapporteres at have en højere incidens af

angioødemer end ikke-sorte patienter. Generelt tyder det imidlertid på, at sorte har en øget

risiko for angioødemer.

Patienter med angioødem i anamnesen uden forbindelse til behandling med ACE-

hæmmere kan have en øget risiko for at udvikle angioødemer under behandling med en

ACE-hæmmer (se pkt. 4.3).

Samtidig brug af mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus):

Patienter, der får samtidig behandling med mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) kan have en øget risiko for angioødem (f.eks. hævelse i luftvejene eller

tungen, med eller uden åndedrætshæmning (se pkt. 4.5).

Anafylaktoide reaktioner under hymenopteradesensibilisering

I sjældne tilfælde har patienter, der får ACE-hæmmere under desensibilisering med

hymenopteragift, fået livstruende anafylaktoide reaktioner. Disse reaktioner undgås ved, at

behandlingen med ACE-hæmmer seponeres midlertidigt før hver desensibilisering.

Anafylaktoide reaktioner under LDL-aferese

Patienter, der får ACE-hæmmere under LDL-aferese (LDL = lavdensitetslipoprotein) med

dextransulfat, får sjældent livstruende anafylaktoide reaktioner. Man undgik disse

reaktioner ved at seponere behandlingen med ACE-hæmmer midlertidigt før hver aferese.

Hoste

Der er rapporteret om hoste ved brug af ACE-hæmmere. Det er kendetegnende, at hosten

er ikke-produktiv, vedvarende og forsvinder, når behandlingen seponeres. ACE-

hæmmerinduceret hoste skal betragtes som en del af differentialdiagnosen hoste.

Kirurgi/anæstesi

Enalapril blokerer dannelse af angiotensin II og hæmmer derfor evnen hos patienter, der

gennemgår større kirurgiske indgreb eller er under anæstesi med stoffer, der fremkalder

hypotension, til at kompensere via renin-angiotensinsystemet. Hypotension, der opstår på

grund af denne mekanisme, kan korrigeres med volumenekspansion (se pkt. 4.5).

Etniske forskelle

Lige som andre ACE-hæmmere giver enalapril øjensynligt mindre effektiv

blodtrykssænkning hos sorte end hos ikke-sorte, hvilket kunne skyldes en højere forekomst

af tilstande med lave reninværdier hos den sorte population med hypertension.

Graviditet

ACE-hæmmere bør ikke initieres under graviditet. Med mindre fortsat behandling med

ACE-hæmmere vurderes at være essentiel, bør patienter, der planlægger graviditet, skifte

til alternativ antihypertensiv behandling med en velkendt sikkerhedsprofil for anvendelse

under graviditet. Når graviditet er diagnosticeret, skal behandling med ACE-hæmmere

dk_hum_39543_spc.doc

Side 6 af 21

straks ophøre, og hvis det er hensigtsmæssigt, bør alternativ behandling påbegyndes (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

I forbindelse med hydrochlorthiazid

Nedsat nyrefunktion

Thiazider er muligvis ikke egnede diuretika for patienter med nedsat nyrefunktion og er

ineffektive ved kreatininclearanceværdier på 30 ml/min eller under (dvs. moderat eller

alvorlig nedsat nyrefunktion) (se pkt. 4.2 og 4.4 - Enalapril/hydrochlorthiazid - Nedsat

nyrefunktion; Enalapril - Nedsat nyrefunktion).

Nedsat leverfunktion

Thiazider bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion eller

progredierende leversygdom, eftersom mindre ændringer i væske- og elektrolytbalancen

kan udløse hepatisk koma (se pkt. 4.4 - Enalapril - Leversvigt).

Metaboliske og endokrine virkninger

Thiazidbehandling kan nedsætte glukosetolerancen. Det kan være nødvendigt at justere

dosis af diabetesmedicin, herunder insulin (se pkt. 4.4 - Enalapril - Diabetespatienter).

Forhøjede koncentrationer af kolesterol og triglycerid er sat i forbindelse med

diuretikabehandling med thiazider. Ved en dosis på 12,5 mg hydrochlorthiazid blev der

dog rapporteret om ringe eller ingen virkning. I kliniske studier med 6 mg

hydrochlorthiazid blev der derudover ikke rapporteret om nogen virkning på glucose,

kolesterol, triglycerider, natrium, magnesium eller kalium.

Thiazidbehandling kan fremskynde hyperurikæmi og/eller urinsyregigt hos visse patienter.

Denne virkning på hyperurikæmi synes at være dosisrelateret og er ikke klinisk signifikant

ved dosen på 6 mg hydrochlorthiazid, der er indeholdt i dette produkt. Derudover kan

enalapril øge urinsyre og således mindske hydrochlorthiazids hyperurikæmiske virkning.

Som hos alle patienter i diuretikabehandling bør der foretages periodisk kontrol af serum-

elektrolytter med passende intervaller.

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan forårsage forstyrrelser i væske- eller elektrolyt-

balancen (hypokaliæmi, hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose). Forstyrrelser i

væske- eller elektrolytbalancen viser sig som mundtørhed, tørst, svækkelse, apati,

somnolens, rastløshed, muskelsmerter eller -kramper, muskeltræthed, hypotension, oliguri,

takykardi og mavetarmforstyrrelser såsom kvalme og opkastninger.

dk_hum_39543_spc.doc

Side 7 af 21

Selvom hypokaliæmi kan forekomme under anvendelse af thiaziddiuretika, kan ledsagende

behandling med enalapril reducere hypokaliæmi, som skyldes diuretika. Risikoen for

hypokaliæmi er størst hos patienter med levercirrose, patienter med hurtig diurese,

patienter med utilstrækkelig peroral indtagelse af elektrolytter samt hos patienter i samtidig

behandling med kortikosteroider eller ACTH (se pkt. 4.5).

Hyponatriæmi kan opstå hos ødematøse patienter i meget varmt vejr. Desuden forekommer

sædvanligvis lettere tilfælde af chloridmangel, som normalt ikke kræver behandling.

Thiazider kan nedsætte urinudskillelsen af calcium og forårsage intermitterende og let

forhøjet serumcalcium, også hvis der ikke i forvejen forekommer calciummetaboliske

forstyrrelser. Markant hypercalcæmi kan være tegn på skjult hyperparatyroidisme.

Thiazider skal seponeres, før parathyroidfunktionen kontrolleres.

Thiazider har vist sig at forhøje urinudskillelsen af magnesium, hvilket kan give

hypomagnesiæmi.

Non-melanom hudkræft

I to epidemiologiske studier baseret på det danske Cancerregister er der observeret øget

risiko for non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom) ved en

stigende kumulativ dosis af hydrochlorthiazid. Hydrochlorthiazids fotosensibiliserende

virkning kan være en mulig mekanisme i forhold til non-melanom hudkræft.

Patienter, der tager hydrochlorthiazid, skal informeres om risikoen for non-melanom

hudkræft og have at vide, at de skal tjekke deres hud regelmæssigt for nye læsioner og

straks kontakte lægen, hvis de observerer mistænkelige hudlæsioner. For at minimere

risikoen for hudkræft bør patienterne rådes til at træffe forebyggende foranstaltninger som

f.eks. at begrænse eksponeringen for sollys og UV-stråler og, ved eksponering, at sørge for

tilstrækkelig beskyttelse. Mistænkelige hudlæsioner bør straks undersøges, herunder

eventuelt ved hjælp af histologisk biopsianalyse. Det kan også være nødvendigt at

genoverveje, om hydrochlorthiazid bør anvendes hos patienter, der tidligere har haft non-

melanom hudkræft (se også pkt. 4.8).

Antidopingtest

Hydrochlorthiazid indeholdt i dette lægemiddel kan give et positivt analyseresultat i en

antidopingtest.

Hypersensitivitet

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme hos patienter, der får thiazider, med eller uden

allergi eller astma bronkiale i anamnesen. Der er rapporteret om forværring eller aktivering

af systemisk lupuserythematose ved brug af thiazider.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Vedrørende enalapril/hydrochlorthiazid

Andre antihypertensiva

Samtidig brug af disse midler (f.eks. adrenerge betablokkere, methyldopa,

kalciumkanalblokkere) kan øge enalapril og hydrochlorothiazids hypotensive effekt.

dk_hum_39543_spc.doc

Side 8 af 21

Samtidig brug med nitroglycerin og andre nitrater eller andre vasodilatatorer, kan føre til

yderligere reduktion af blodtrykket.

Lithium

Reversible stigninger i serumlithiumkoncentrationer og toksicitet er rapporteret under

samtidig administration af lithium med ACE-hæmmere. Samtidig brug af thiaziddiuretika

kan yderligere øge lithiumniveauerne og øge risikoen for lithiumtoksicitet med ACE-

hæmmere.

Anvendelse af enalapril/hydrochlorothiazid og lithium kan ikke anbefales, men hvis

kombinationen er nødvendig, skal der udføres nøje overvågning af serumlithiumniveauer

(se pkt. 4.4).

Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er)

Kronisk administration af NSAID'er kan reducere den antihypertensive effekt af en ACE-

hæmmer eller kan nedsætte diuretikas diuretiske, natriuretiske og antihypertensive

virkning.

NSAID'er (herunder COX-2-inhibitorer) og angiotensin II receptor antagonister eller ACE-

hæmmere udøver en additiv virkning på stigningen i serumkalium og kan medføre

forværring af nyrefunktionen. Disse virkninger er sædvanligvis reversible. I sjældne

tilfælde kan der forekomme akut nyresvigt, især hos patienter med kompromitteret

nyrefunktion (såsom ældre eller patienter, der har væskemangel, herunder patienter i

behandling med diuretika).

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1)

Vedrørende enalapril

Kaliumbesparende diuretika og kaliumtilskud

ACE-hæmmere mindsker diuretisk fremkaldt kaliumtab. Kaliumbesparende diuretika

(f.eks. spironolacton, eplerenon, triamteren eller amilorid), kaliumtilskud eller

kaliumholdige salterstatninger kan føre til en betydelig stigning i serumkalium. Hvis

samtidig brug er indiceret på grund af påvist hypokaliæmi, skal anvendelse ske med

forsigtighed og med hyppig overvågning af serumkalium (se pkt. 4.4).

Diuretika (thiazid- eller loop-diuretika)

Tidligere forudgående behandling med højdosisdiuretika kan føre til volumendepletering

og således risiko for hypotension, når behandling med enalapril indledes (se pkt. 4.4). Den

hypotensive virkning kan reduceres ved at seponere diuretikaet eller ved at øge volumen-

eller saltindtag.

dk_hum_39543_spc.doc

Side 9 af 21

Tricykliske antidepressiva/antipsykotika/anæstetika

Samtidig brug af ACE-hæmmere og visse anæstetika, tricykliske antidepressiva og

antipsykotika kan føre til yderligere reduktion af blodtrykket (se pkt. 4.4).

Guld

Nitritoide reaktioner (symptomer, herunder rødmen, kvalme, opkastning, svimmelhed og

hypotension) er i sjældne tilfælde indberettet hos patienter, der behandles med injicerbar

guld (for eksempel natriumaurothiomalat) og samtidig behandling med ACE-hæmmere,

herunder enalapril.

Sympatomimetika

Sympatomimetika kan nedsætte ACE-hæmmeres antihypertensive virkning.

Antidiabetika

Epidemiologiske undersøgelser antyder, at samtidig administration af ACE-hæmmere og

antidiabetika (insulin, orale hypoglykæmiske midler) kan give en øget blodsukkersænkende

virkning med risiko for hypoglykæmi. Dette fænomen synes mest sandsynligt i de første

uger af en kombineret behandling og hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.8).

Alkohol

Alkohol forstærker ACE-hæmmeres hypotensive virkning.

Acetylsalicylsyre, thrombolytika, beta-blokkere

Enalapril kan administreres sikkert samtidigt med acetylsalicylsyre (i kardiologiske doser),

thrombolytika og betablokkere.

mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus):

Patienter, der får samtidig behandling med mTOR-hæmmere, kan have en øget risiko for

angioødem (se pkt. 4.4).

Co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol):

Patienter, der får samtidig co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), kan have en øget

risiko for hyperkaliæmi (se pkt. 4.4).

Vedrørende hydrochlorthiazid

Ikke depolariserende muskelrelaksantia

Thiazider kan øge reaktionen på tubocurarin.

Alkohol, barbiturater eller opioide analgetika

Der kan forekomme forstærket ortostatisk hypotension.

Antidiabetiske lægemidler (orale stoffer og insulin)

Det kan være nødvendigt med dosisjustering af det antidiabetiske lægemiddel (se pkt. 4.8).

Colestyramin og colestipolresiner

Absorption af hydrochlorthiazid nedsættes ved tilstedeværelse af anionbytterresiner.

Enkeltdoser af enten colestyramin eller colestipolresiner binder hydrochlorthiazid og

reducerer absorptionen heraf fra mave-tarm-kanalen med op til henholdsvis 85 og 43

procent.

dk_hum_39543_spc.doc

Side 10 af 21

Øgning af QT-intervallet (f.eks. quinidin, procainamid, amiodaron, sotalol).

Øget risiko for torsades de pointes.

Kortikosteroider, ACTH

Elektrolytdepletion, specielt hypokaliæmi, kan forstærkes.

Kaliuretiske diuretika (f.eks. furosemid), carbenoxolon eller laksativ misbrug

Hydrochlorthiazid kan øge tabet af kalium og/eller magnesium.

Pressoraminer (f.eks. noradrenalin)

Effekten af pressoraminer kan sænkes.

Cytotostatika(f.eks. cyclophosphamid, methotrexat)

Thiazider kan reducere den renale ekskretion af cytostatika og forstærke deres

myelosuppressive effekt.

Digitalisglycosider

Hypokaliæmi kan sensitere eller overdrive hjertets respons på de toksiske effekter af

digitalis (f.eks. øget ventrikelirritabilitet).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

ACE-hæmmere

Det frarådes at bruge ACE-hæmmere i første trimester af graviditeten (se pkt. 4.4).

Brug af ACE-hæmmere er kontraindiceret i andet og tredje trimester af graviditeten (se

pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske undersøgelser af risikoen for teratogenitet ved behandling med ACE-

hæmmere under graviditetens første trimester er inkonklusive, men en lille forøget risiko

kan ikke udelukkes. Ved planlægning af graviditet bør patienten overgå til alternativ

antihypertensiv behandling med en kendt sikkerhedsprofil vedrørende brug under

graviditet, med mindre fortsat behandling med ACE-hæmmere vurderes at være

nødvendig. Ved påvist graviditet bør behandling med ACE-hæmmere seponeres

omgående, og alternativ antihypertensiv behandling eventuelt indledes.

Det er kendt, at eksponering for ACE-hæmmere i graviditetens andet og tredje trimester

forårsager human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket

ossifikation af kraniet) og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se

også punkt 5.3). Ved eksponering for ACE-hæmmere i andet eller tredje trimester

anbefales ultralydsscanning af fosterets nyrefunktion og kranium. Spædbørn, hvis mødre

har taget ACE-hæmmere, bør observeres nøje for hypotension (se punkt 4.3 og 4.4).

Hydrochlorthiazid

Der er begrænset erfaring med anvendelse af hydrochlorothiazid under graviditet især i

graviditetens første trimester. Dyrestudier er insufficiente.

Hydrochlorothiazid passerer placenta. Baseret på hydrochlorothiazids farmakologiske

virkningsmekanisme kan anvendelse i graviditetens andet og tredje trimester kompromittere

dk_hum_39543_spc.doc

Side 11 af 21

føto-placental perfusion, hvilket kan medføre føtale og neonatale virkninger såsom icterus,

elektrolytforstyrrelser og trombocytopeni.

Hydrochlorotiazid bør ikke anvendes til patienter med ødemer/hypertension under

graviditeten eller præeklampsi, da det indebærer en risiko for nedsat plasmavolumen og

placental hypoperfusion uden gavnlig effekt på sygdommens forløb.

Hydrochlorotiazid bør ikke anvendes mod essentiel hypertension til gravide kvinder undtaget

i sjældne situationer, hvor anden behandling ikke kan anvendes.

Amning

Enalapril

Begrænsede farmakokinetiske data viser meget lave koncentrationer i modermælk (se pkt.

5.2). Selv om disse koncentrationer synes at være klinisk irrelevante, anbefales brugen af

enalapril/HCT ikke under amning af præterm spædbørn og i de første uger efter fødslen

generelt, på grund af den hypotetiske risiko for kardiovaskulære og renale virkninger og

fordi der er begrænset klinisk erfaring. Ved ældre spædbørn kan anvendelse af

enalapril/HCT til ammende mødre overvejes, hvis behandlingen er nødvendig for moderen

og hvis barnet observeres for uønskede virkninger.

Hydrochlorotiazid

Hydrochlorthiazid udskilles i human modermælk i små mængder.

Høje doser thiazid, der forårsager intens diurese, kan hæmme mælkeproduktionen. Brugen

af enalapril/HCT under amning kan ikke anbefales. Hvis enalapril/HCT tages under

amning, skal doser være så lave som mulig.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ved bilkørsel eller maskinbetjening bør der tages højde for, at der kan forekomme

svimmelhed eller ørhed (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger der er rapporteret med enalapril/hydrochlorothiazid, enalapril alene eller

hydrochlorothiazid alene enten i kliniske studier eller postmarketing inkluderer:

Frekvensen af bivirkningerne er rangeret efter følgende: meget almindelig (

1/10),

almindelig (

1/100 til

1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100), sjælden

1/10.000 til

1/1.000), meget sjælden (

1/10,000), ikke-kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data).

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Hyppighed ikke kendt: Non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og

pladecellekarcinom)

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig:

Anæmi (inklusive aplastisk og hæmolytisk anæmi)

dk_hum_39543_spc.doc

Side 12 af 21

Sjælden:

Neutropeni, fald i hæmoglobin, fald i hæmatokrit, trombocytopeni,

agranulocytose, knoglemarvsdepression, pancytopeni, lymfadenopati,

autoimmune sygdomme

Det endokrine system

Ikke kendt:

Syndrom med uhensigtsmæssig antidiuretisk hormonudskillelse

(SIADH)

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Hypokaliæmi, stigning i kolesterol, øgede triglycerider, hyperurikæmi

Ikke almindelig:

Hypoglykæmi (se pkt. 4.4), hypomagnesiæmi, urinsyregigt*

Sjælden:

Stigning i glucose i blodet

Meget sjælden:

Hyperkalcæmi (se pkt. 4.4)

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Depression

Ikke almindelig:

Konfusion, insomni, nervøsitet, nedsat libido*

Sjælden:

Unormale drømme, søvnforstyrrelser

Nervesystemet

Almindelig:

Hovedpine, synkope, smagsændringer

Ikke almindelig:

Somnolens, paræstesier, vertigo

Sjælden:

Parese (pga. hypokaliæmi)

Øjne

Meget almindelig:

Sløret syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig:

Tinnitus

Hjerte

Meget almindelig:

Svimmelhed

Almindelig:

Rytmeforstyrrelser, angina pectoris, takykardi.

Ikke almindelig:

Palpitationer, myokardieinfarkt eller cerebrovaskulært tilfælde,

muligvis sekundært til alvorlig hypotension hos højrisikopatienter (se

pkt. 4.4)

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

Hypotension, ortostatisk hypotension

Ikke almindelig:

Rødmen

Sjælden:

Raynauds syndrom

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig:

Hoste

Almindelig:

Dyspnø

Ikke almindelig:

Næseflåd, ondt i halsen og hæshed, bronkospasmer/astma.

Sjælden:

Lungeinfiltrater, åndedrætsbesvær (herunder pneumonitis og

pulmonært ødem), rhinitis, allergisk alveolitis/eosinofil pneumoni

dk_hum_39543_spc.doc

Side 13 af 21

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

Kvalme.

Almindelig:

Diaré, abdominalsmerter

Ikke almindelig:

Ileus, pancreatitis, opkastning, dyspepsi, konstipation, anoreksi,

epigastriske gener, mundtørhed, mavesår, flatulens*

Sjælden:

Stomatitis/after, glossitis

Meget sjælden:

Intestinalt angioneurotisk ødem

Lever og galdeveje

Sjælden:

Leverinsufficiens, hepatitis – enten hepatocellulær eller kolestatisk,

hepatitisk nekrose (kan være dødelig), gulsot, kolestase (især hos

patienter med allerede eksisterende cholelithiasis)

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Udslæt (exantem), overfølsomhed/angioneurotisk ødem:

angioneurotisk ødem i ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis

og/eller larynx er indberettet (se punkt 4.4)

Ikke almindelig:

Diaforese, pruritus, urticaria, alopeci

Sjælden:

Erythema multiforme, Stevens Johnson's syndrom, exfoliativ

dermatitis, toksisk epidermal nekrolyse, purpura, kutan lupus

erythematosus, pemphigus, erythroderma

Der er indberettet et symptomkompleks, som kan omfatte alle eller nogle af følgende

symptomer: Feber, serositis, vaskulitis, myalgi/myositis, arthralgi/arthritis, positiv ANA,

forhøjet ESR, eosinofili og leukocytose. Udslæt, fotosensitivitet eller andre dermatologiske

manifestationer kan forekomme.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig:

Muskelkramper**

Ikke almindelig:

Artralgi*

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig:

Nedsat nyrefunktion, nyreinsuffciens, proteinuri

Sjælden:

Oliguri, interstitiel nefritis

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig:

Impotens

Sjælden:

Gynækomasti

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

Asteni

Almindelig:

Brystsmerter, træthed

Ikke almindelig:

Ubehag, feber

Undersøgelser

Almindelig:

Hyperkaliæmi, forhøjelser i serumkreatinin

Ikke almindelig:

Øget indhold af urea i blod, hyponatriæmi

Sjælden:

Forhøjede leverenzymtal, forhøjelse af serumbilirubin

*Disse bivirkninger er kun relevante for doser af hydrochlorthiazid på 12,5 mg og 25 mg

dk_hum_39543_spc.doc

Side 14 af 21

**Hyppigheden af muskelkramper som almindelig gælder for doser af hydrochlorthiazid

på 12,5 mg og 25 mg, hvorimod hyppigheden af bivirkningen er ikke almindelig, når den

gælder for doser på 6 mg hydrochlorthiazid.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Non-melanom hudkræft: Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ

dosis-afhængig forbindelse mellem hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft (se også

pkt. 4.4 og 5.1).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen særlige oplysninger om behandling af overdosering med

Enalapril/HCT 20 mg/12,5 mg. Behandlingen er symptomatisk og understøttende.

Behandling med enalapril/hydrochlorthiazid skal seponeres, og patienten skal overvåges

nøje. Anbefalede tiltag omfatter fremkaldelse af opkastning, administration af aktivt kul og

administration af laksantia, hvis indtagelse er sket kort tid forinden, og genoprettelse af

dehydrering, elektrolytforstyrrelser og hypotension ved hjælp af etablerede procedurer.

Enalapril

Det hidtil hyppigst indberettede symptom på overdosering er alvorlig hypotension, der

sætter ind ca. 6 timer efter indtagelse af tabletterne, og er ledsaget af blokering af renin-

angiotensin-systemet samt stupor. Symptomer, der forbindes med overdosering af ACE-

hæmmere, omfatter bl.a. kredsløbsshock, forstyrrelser i elektrolytbalancen, nyresvigt,

hyperventilation, takykardi, palpitationer, bradykardi, vertigo, angst og hoste. Efter

indtagelse af 300 henholdsvis 440 mg enalapril blev der observeret serumkoncentrationer

af enalapril, som var 100 henholdsvis 200 gange højere end normalt efter terapeutiske

doser.

Den anbefalede behandling af overdosering er intravenøs infusion af normal

saltvandsopløsning. Hvis der opstår hypotension, skal patienten anbringes i

Trendelenburgs leje. Behandling med angiotensin II-infusion og/eller intravenøse

katekolaminer kan, hvis dette er tilgængeligt, også overvejes. Hvis indtagelsen er sket kort

tid forinden, skal der tages forholdsregler for at eliminere enalapril (f.eks. opkastning,

maveskylning, administration af absorberende stoffer og natriumsulfat). Enalaprilat kan

fjernes fra det generelle kredsløb ved hæmodialyse (se pkt. 4.4). Behandling med

pacemaker er indiceret for behandlingsresistent bradykardi. Vitale funktioner,

serumelektrolytter og kreatininkoncentrationer skal overvåges uafbrudt.

dk_hum_39543_spc.doc

Side 15 af 21

Hydrochlorthiazid

De mest almindeligt observerede tegn og symptomer er dem, der forårsages af

elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypochloræmi, hyponatriæmi) og dehydrering som

resultat af overdreven diurese. Hvis digitalis også er blevet administreret, kan hypokaliæmi

forstærke hjertearytmi.

Kombinationen af enalapril og hydrochlorthiazid

Der gives symptomatisk og understøttende behandling. Behandlingen med Enalapril

Hydrochlorthiazid "Teva" 20 mg/12,5 mg seponeres, og patienten bør overvåges nøje. De

anbefalede forholdsregler omfatter fremkaldelse af opkastning, administration af aktivt kul

og administration af laksativa og/eller maveudskylning, hvis tabletterne blev taget for

nylig. Uanset grad bør dehydrering, forstyrrelser i elektrolytbalancen og hypotension

behandles behørigt. Enalaprilat kan fjernes fra kredsløbet via hæmodialyse (se pkt. 4.4).

Det vides ikke, i hvilket omfang hydrochlorthiazid kan fjernes.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 BA 02. ACE-hæmmere og diuretika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakologisk virkningsmekanisme

I forbindelse med enalapril

Enalaprilmaleat er maleatsalt af enalapril, et derivat af to aminosyrer, L-alanin og L-prolin.

Det angiotensinkonverterende enzym (ACE) er en peptidyldipeptidase, som katalyserer

omdannelsen af angiotensin I til pressorsubstansen angiotensin II. Efter absorption

hydrolyseres enalapril til enalaprilat, som hæmmer ACE. Hæmning af ACE resulterer i

nedsat plasmaangiotensin II, som medfører øget plasmareninaktivitet (pga. fjernelse af

negativ feedback fra reninfrigørelse) og nedsat aldosteronsekretion.

ACE er identisk med kinase II. Dermed kan enalapril også blokere nedbrydningen af

bradykinin, som er et potent vasodepressorpeptid. Betydningen af dette for den

terapeutiske virkning er imidlertid endnu ikke belyst.

I forbindelse med hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid er et thiaziddiuretikum, som agerer som vanddrivende og

blodtrykssænkende middel ved at hæmme stoffer, der øger tubulær reabsorption af natrium

i det kortikale segment.

Lægemidlet øger urinudskillelsen af natrium og chlorid og, i mindre grad, udskillelsen af

kalium og magnesium, og øger derved diurese og udøver en antihypertensiv effekt.

dk_hum_39543_spc.doc

Side 16 af 21

Karakteristika af den antihypertensive behandling

Enalapril

Selvom enalaprils blodtrykssænkende mekanisme menes primært at være suppression af

renin-angiotensin-aldosteronsystemet, virker enalapril også antihypertensivt hos patienter

med lavreninhypertension.

Administration af enalapril til patienter med hypertension reducerer både liggende og

stående blodtryk uden at øge hjertefrekvensen signifikant.

Symptomatisk hypotension forekommer sjældent ved stillingsskift. Hos visse patienter kan

det tage adskillige ugers behandling at opnå optimalt blodtryk. Pludselig seponering af

enalapril er ikke forbundet med hurtig stigning i blodtrykket.

Effektiv inhibering af ACE-aktiviteten indtræder typisk 2-4 timer efter oral administration

af en enkeltdosis enalapril. Begyndende reduktion i blodtryk ses sædvanligvis efter 1 time

med maksimal reduktion 4-6 timer efter administration. Varigheden af virkningen er

dosisrelateret. Ved anbefalede doser bibeholdes den antihypertensive og hæmodynamiske

virkning i mindst 24 timer.

I hæmodynamiske undersøgelser af patienter med essentiel hypertension er sænkning af

blodtrykket forbundet med reduktion i den perifere arteriemodstand og stigning i det

kardielle output samt lille eller ingen ændring i hjertefrekvensen. Efter indtagelse af

enalapril sås der øgning i renal gennemblødning, og den glomerulære filtreringshastighed

forblev uændret. Der sås ingen tegn på natrium- eller væskeretention. Hos patienter med

lav glomerulær filtreringshastighed før behandlingsstart blev denne typisk øget.

I korterevarende kliniske undersøgelser af diabetikere og ikke-diabetikere med

nyresygdom sås fald i albuminuri, urinudskillelse af IgG og totalprotein i urinen efter

administration af enalapril.

Ved samtidig administration med thiazid-diuretika er den blodtrykssænkende virkning af

enalapril som minimum additiv. Enalapril kan reducere eller forebygge udvikling af

thiazidinduceret hypokaliæmi.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

dk_hum_39543_spc.doc

Side 17 af 21

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Hydrochlorthiazid

Tiden til diuretisk aktivitet er cirka 2 timer. Diuretisk aktivitet når maksimum efter 4 timer

og vedligeholdes i 6 til 12 timer.

Over en vis dosis når thiaziddiuretika et plateau med hensyn til terapeutisk effekt, mens

bivirkningerne fortsat øges. Når behandlingen ikke er effektiv, vil en øgning af dosis over

anbefalede dosisniveauer ikke give yderligere fordele men ofte øge bivirkningerne.

Non-melanom hudkræft: Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ

dosis-afhængig forbindelse mellem hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft. Et studie

omfattede en population med 71.533 tilfælde af basalcellekarcinom og 8.629 tilfælde af

placecellekarcinom, der blev matchet med hhv. 1.430.833 og 172,462 forsøgspersoner i

kontrolgrupper. Stort forbrug af hydrochlorthiazid (≥ 50.000 mg kumulativt) var forbundet

med en justeret OR-værdi på 1,29 (95 %-KI: 1,23-1,35) for basalcellekarcinom og på 3,98

(95 %-KI: 3,68-4,31) for pladecellekarcinom. Der sås en klar kumulativ dosis/respons

relation, hvad angår både basalcellekarcinom og pladecellekarcinom. Et andet studie viste

en mulig forbindelse mellem læbekræft (pladecellekarcinom) og eksponering for

hydrochlorthiazid: 633 tilfælde af læbekræft blev matchet med 63.067 forsøgspersoner i

kontrolgrupper under anvendelse af en risk set sampling-strategi. Der blev påvist en

kumulativ dosis/respons relation med en justeret OR-værdi på 2,1 (95 %-KI: 1,7-2,6), der

steg til OR 3,9 (3,0-4,9) ved et stort forbrug (~25.000 mg) og OR 7,7 (5,7-10,5) ved den

højeste kumulative dosis (~100.000 mg) (se også pkt. 4.4).

Kombinationen af enalapril og hydrochlorthiazid

I kliniske studier reducerede samtidig administration af enalapril og hydrochlorthiazid

blodtrykket betydeligt mere end administration med ét af stofferne alene.

Administration af enalapril hæmmer renin-angiotensin-aldosteronsystemet og har tendens

til at reducere det hydrochlorthiazidinducerede kaliumtab.

Kombinationen af en ACE-hæmmer med et thiaziddiuretikum producerer en synergistisk

effekt og reducerer risikoen for hypokaliæmi fremprovokeret af diuretikummet alene.

dk_hum_39543_spc.doc

Side 18 af 21

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Samtidig administration af forskellige doser af enalapril og hydrochlorthiazid påvirker ikke

eller kun i ringe grad stoffernes biotilgængelighed.

Enalapril

Absorption

Enalapril absorberes hurtigt, når det indtages peroralt, og maksimal serumkoncentration

nås i løbet af en time. At dømme ud fra den mængde, der genfindes i urin, er absorptionen

af peroralt enalapril fra enalaprilmaleat cirka 60 %. Enalaprils absorption påvirkes ikke af

forekomsten af føde i gastrointestinalkanalen.

Fordeling

Efter absorption hydrolyseres enalapril hurtigt og hovedsageligt til enalaprilat, som er en

kraftig ACE-hæmmer. Maksimal serumkoncentration af enalaprilat nås 3-4 timer efter en

peroral dosis enalaprilmaleat. Den effektive halveringstid for akkumulering af enalapril

efter multiple doser af oral enalapril er 11 timer. Hos patienter med normal nyrefunktion

opnåedes steady-state serumkoncentrationer af enalaprilat efter 4 dages behandling.

Over koncentrationsområdet, som er terapeutisk relevant, overskrider enalaprilbinding til

menneskelige plasmaproteiner ikke 60 %.

Amning

Efter en enkelt oral dosis på 20 mg hos fem kvinder efter fødslen, var det gennemsnitlige

maksimale niveau af enalapril i blodet 1,7 µg/l (interval 0,54 til 5,9 µg/l) 4 til 6 timer efter

dosen. Det gennemsnitlige maksimale niveau af enalaprilat var 1,7 µg/l (interval 1,2 til

2,3 µg/l); toppene forekom på forskellige tidspunkter i tidsrummet på 24 timer. Ved

anvendelse af dataene for maksimalt niveau i mælken ville den estimerede maksimale

indtagelse hos et barn, der udelukkende blev ammet, være ca. 0,16 % af den maternelle

vægtjusterede dosis. En kvinde, som har taget oral enalapril 10 mg dagligt i 11 måneder

havde maksimale enalaprilniveauer i mælken på 2 µg/l 4 timer efter en dosis og maksimale

enalaprilatniveauer på 0,75 µg/l ca. 9 timer efter dosen. Den samlede mængde enalapril og

enalaprilat målt i mælken i tidsrummet på 24 timer var henholdsvis 1,44 µg/l og 0,63 µg/l

mælk. Enalaprilatniveauerne i mælken kunne ikke måles (<0,2 µg/l) 4 timer efter en enkelt

dosis enalapril 5 mg hos én moder og 10 mg hos to mødre; enalaprilniveauerne blev ikke

bestemt.

Biotransformation

Der er ikke indikation for større metaboliske omdannelser af enalapril ud over

omdannelsen til enalaprilat.

Elimination

Enalapril udskilles hovedsagelig gennem nyrerne. Hovedkomponenterne i urin er

enalaprilat – cirka 40 % af dosis – og uomdannet enalapril (cirka 20 %).

Nedsat nyrefunktion

Eksponeringen for enalapril og enalaprilat er højere hos patienter med nyreinsufficiens.

Hos patienter med mild til moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance 40-60 ml/min) var

AUC for enalaprilat ved steady state cirka dobbelt så højt som hos patienter med normal

nyrefunktion efter administration af 5 mg én gang daglig. Hos patienter med alvorligt

dk_hum_39543_spc.doc

Side 19 af 21

nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≤ 30 ml/min) var AUC omtrent 8 gange så høj.

Enalaprilats effektive halveringstid efter gentagen dosering af enalaprilmaleat forlænges og

tid til steady state forsinkes. (Se pkt. 4.2, Dosering ved nyreinsufficiens).

Enalaprilat kan fjernes fra kredsløbet ved hæmodialyse. Dialyseclearance er 62 ml/min.

Hydrochlorthiazid

Absorption

Den perorale absorption af hydrochlorthiazid er relativt hurtig

Hydrochlorthiazids biotilgængelighed er 60-80 %. Tid til maksimal plasmakoncentration

(Tmax) varierer mellem 1,5 og 5 timer, med et gennemsnit på cirka 4 timer.

Fordeling

Proteinbindingen er cirka 40 %.

Den gennemsnitlige plasmahalveringstid hos fastende individer er rapporteret til at være 5

til 15 timer.

Elimination

Hydrochlorthiazid elimineres hurtigt gennem nyrerne og udskilles uomdannet (> 95 %) i

urinen. Mindst 61 % af en peroral dosis udskilles uomdannet i løbet af 24 timer.

Ved nedsat nyre- og hjertefunktion, som hos ældre patienter, reduceres nyreclearance af

hydrochlorthiazid, og eliminationens halveringstid øges. Ældre patienter viser også øgede

maksimale plasmakoncentrationer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ikke nogen særlig risiko for mennesker baseret på konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, gentagen dosistoksicitet, genotoksicitet og

carcinogent potentiale.

Reproduktive toksicitetsundersøgelser viser, at enalapril ikke har virkning på fertilitet og

reproduktion hos rotter og ikke er teratogent. I en undersøgelse, hvor hunrotter blev

medicineret før parring og drægtighed, var der en øget dødelighed blandt ungerne i

dieperioden.

Det er vist, at det aktive stof passerer placenta og udskilles i mælk.

ACE-hæmmere som klasse har vist sig at være føtotoksiske (giver skader og/eller er

dødelige for fosteret), når de indgives i andet eller tredje trimester.

Hydrochlorthiazid passerer placenta, men ikke blod-hjernebarrieren.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Majsstivelse, prægelatineret

Natriumhydrogencarbonat

Magnesiumstearat

dk_hum_39543_spc.doc

Side 20 af 21

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Orienteret polyamid (OPA)/Alu/PVC koldt formbart folie/aluminiumsfolie blisterpakning.

Pakningsstørrelser: 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100 og 300 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

39543

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. marts 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

27. marts 2019

dk_hum_39543_spc.doc

Side 21 af 21

Andre produkter

search_alerts

share_this_information