Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" 20+12,5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
ENALAPRILMALEAT, HYDROCHLORTHIAZID
Tilgængelig fra:
Mylan AB
ATC-kode:
C09BA02
INN (International Name):
ENALAPRILMALEATE, HYDROCHLORTHIAZID
Dosering:
20+12,5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
49939
Autorisation dato:
2013-04-15

Indlægsseddel: Information til patienten

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan 20 mg/12,5 mg tabletter

enalaprilmaleat/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

Sådan skal du tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan indeholder en kombination af enalaprilmaleat og

hydrochlorthiazid.

Enalapril tilhører en medicingruppe kaldet angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACE-

hæmmere), som sænker blodtrykket ved at udvide blodårerne.

Hydrochlorthiazid tilhører en medicingruppe kaldet diuretika (vanddrivende midler), som

sænker blodtrykket ved at øge den mængde urin, man producerer.

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, hvor enalapril

alene ikke giver tilstrækkelig virkning.

Lægen kan også ordinere Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan tabletter i stedet for separate tabletter

med samme dosis af henholdsvis enalapril og hydrochlorthiazid.

Denne faste dosiskombination er ikke egnet som startbehandling.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

Tag ikke Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan:

hvis du er allergisk over for enalapril, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan (angivet i afsnit 6).

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du har vandladningsproblemer.

hvis du tidligere har fået allergiske reaktioner i form af hævelser af lemmer, ansigt, læber,

svælg, mund eller tunge (angioødem) i forbindelse med behandling med andre ACE-hæmmere

som f.eks. ramipril eller under andre omstændigheder.

hvis nogen i din familie har haft allergiske reaktioner i form af hævelser af lemmer, ansigt,

læber, svælg, mund eller tunge (angioødem).

hvis du er allergisk over for en type medicin, der kaldes ”sulfonamider”.

hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at undgå brug af

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan tidligere i graviditeten. Se graviditetsafsnittet).

hvis du har alvorlige leverproblemer.

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Du må ikke tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan, hvis et eller flere af ovenstående punkter

gælder for dig. Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Enalapril/Hydrochlorothiazide

Mylan, hvis du er i tvivl.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan:

hvis du har nyreproblemer som f.eks. ”nyrearteriestenose” (nedsat blodtilførsel til nyrerne),

for nylig har fået foretaget en nyretransplantation, er dialysepatient eller hvis du tager et

vanddrivende middel (diuretika)

hvis du har en blodsygdom eller leverproblemer

hvis du har lavt blodtryk, er på en saltfattig diæt eller for nylig har haft voldsom opkastning

eller diarre

hvis du har en hjertesygdom, der kaldes iskæmisk hjertesygdom, der reducerer blodtilførslen

til hjertet

hvis du har en hjertesygdom, der kaldes ”aortastenose”, ”hypertrofisk kardiomyopati” eller

”obstruktion af venstresidig ventrikulær udløb”

hvis du har en tilstand, der påvirker blodtilførslen til hjernen (cerebrovaskulær sygdom)

hvis du har nedsat hjertefunktion

hvis du har en vaskulær bindevævssygdom som f.eks. systemisk lupus erythematosus (SLE)

eller skleroderma, som kan være forbundet med hududslæt, ledsmerter og feber

hvis du tager medicin, der hæmmer immunsystemets funktion (til behandling af autoimmune

sygdomme som f.eks. kronisk leddegigt eller efter en organtransplantation)

hvis du får et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (hurtig hævelse under

huden på områder som f.eks. halsen):

sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere

(bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer)

hvis du har urinsyregigt eller tager allopurinol (til behandling af gigt) eller procainamid (til

behandling af unormal hjerterytme)

hvis du tidligere har haft ”angioødem” (udslæt og hævelser), mens du tog medicin.

Symptomerne kan have vist sig som kløe, nældefeber, hvæsende vejrtrækning eller hævelser

af læber, svælg, mund, tunge eller øjenlåg (se afsnit 4)

hvis du har sukkersyge og tager sukkersygemedicin, herunder insulin (du bør holde øje med at

dit blodsukker ikke bliver for lavt, især i den første måned af behandlingen)

hvis du tager kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger

hvis du tager anden medicin, der kan påvirke kaliumkoncentrationen i dit blod såsom heparin

(blodfortyndende medicin)

hvis du har store mængder kalium i blodet

hvis du tager lithium, som anvendes til behandling af visse psykiske tilstande

hvis du har unormale vand- og mineralniveauer i kroppen (væske-/elektrolytforstyrrelse)

hvis du skal have undersøgt, hvordan din biskjoldbruskkirtel fungerer

hvis du har allergiproblemer eller astma

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan,

telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge

aliskiren

hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen.

Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen

for visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-

stråler, mens du tager Enalapril/Hydrochlortiazide Mylan

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan”).

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere

end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet

og amning”).

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan kan være mindre effektiv hos patienter af afrikansk afstamning.

Hvis du skal gennemgå en af følgende behandlinger, skal du fortælle den behandlende læge, at

du tager Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan:

En operation eller hvis du skal bedøves (også hos tandlægen)

En behandling, der kaldes LDL-aferese, hvor man får fjernet kolesterol fra blodet ved hjælp

af en maskine

Gennemgår behandling (desensibilisering) for at mindske allergisk reaktion over for bi- eller

hvepsestik.

Rutineundersøgelser

Når du begynder behandlingen med Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan, vil lægen holde øje med

dit blodtryk for at sikre, at du har fået den rette dosis. Hos nogle patienter vil lægen måske desuden

tage prøver, der skal måle koncentrationen af kalium, natrium, magnesium, kreatinin og leverenzymer.

Fortæl det til lægen, hvis du har fået eller skal have foretaget en anti-dopingtest, da denne medicin

kan give et positivt resultat.

Børn

Anvendelse af Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan frarådes til børn.

Brug af anden medicin sammen med Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan også påvirke virkningen af Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan. Dette gælder

navnlig, hvis du også tager:

Lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (sirolimus,

everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se punktet

“Advarsler og forsigtighedsregler”.

Vanddrivende medicin (diuretika), der bruges til behandling af forhøjet blodtryk, herunder

spironolacton, eplerenon, triamteren eller amilorid, kaliumtilskud eller kaliumholdige

salterstatninger. Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan kan øge mængden af kalium i dit blod,

hvilket medfører højt kaliumniveau i blodet. Dette giver kun få symptomer og kan normalt

konstateres ved en blodprøve

Vanddrivende medicin (diuretika som f.eks. thiazid, furosemid, bumetanid), navnlig de

såkaldte kaliumbesparende), andre lægemidler, som kan øge kaliumindholdet i din krop (som

f.eks. heparin og co-trimoxazol, også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol).

Anden medicin, der bruges til behandling af forhøjet blodtryk som f.eks. nitroglycerin,

nitrater, karudvidende medicin, methyldopa og angiotensin II receptor antagonister som f.eks.

candesartan, irbesartan og losartan.

Lithium (medicin til behandling af psykiske forstyrrelser). Enalapril/Hydrochlorothiazide

Mylan bør ikke tages sammen med lithium

Barbiturater (beroligende medicin mod søvnbesvær eller epilepsi)

Tricykliske antidepressiva som f.eks. amitriptylin mod depression og antipsykotika som f.eks.

phenothiaziner mod voldsom angst

Smertestillende midler som f.eks. morfin eller bedøvelsesmidler, da dit blodtryk kan blive for

lavt

Kolestyramin eller kolestipol (medvirker til at nedsætte kolesterolniveauet i blodet)

Medicin mod stive muskler og inflammation i forbindelse med smertefulde lidelser, især

lidelser, der påvirker muskler, knogler og led som f.eks.:

behandling med guld (natriumaurotiomalat), som kan medføre rødme i

ansigtet, kvalme, opkastning og lavt blodtryk, når det tages sammen med

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) som f.eks. diflunisal

eller diclofenac. Disse lægemidler kan forhindre dit blodtryk i at være

velkontrolleret og kan øge kaliumindholdet i blodet.

Medicin såsom ephedrin, der bruges i nogle midler mod hoste og forkølelse, eller

noradrenalin og adrenalin, der bruges mod lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller

allergi. Når denne type medicin tages sammen med Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan, kan

den forhindre, at blodtrykket falder

Kortikotropin (ACTH), der bruges til at teste, om dine binyrer virker korrekt

Kortikosteroider (anvendes til behandling af visse lidelser som f.eks. reumatisme,

ledbetændelse, allergiske tilstande, astma eller visse blodsygdomme)

Probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol (anvendes til at behandle urinsyregigt)

Ciclosporin (stoffer der hæmmer immunsystemets funktion og som anvendes mod

autoimmune sygdomme)

Medicin til behandling af cancer, såsom cyclophoshamid eller methotrexat

Syredæmpende midler (mod fordøjelsesbesvær)

Procainamid, amiodaron, sotalol, quinidin, hydroquinidin, disopyramid, dofetilid eller ibutilid

(mod unormal hjerterytme)

Digitalis (hjertemedicin, mod forstyrrelser i hjerterytmen)

Carbenoxalon (mod mavesår)

Overdreven brug af afføringsmidler

Sukkersygemedicin som f.eks. insulin og metformin. Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

kan få dit blodsukker til at falde endnu mere, hvis du tager det sammen med

sukkersygemedicin.

Smertestillende medicin og medicin mod inflammation som f.eks. acetylsalicylsyre (mere end

300 mg/dag)

Muskelafslappende midler (f.eks. tubocurarinchlorid, som anvendes under operationer til at få

musklerne til at slappe af)

Calciumsalte og D-vitamin

Carbamazepin mod epilepsi eller bipolar sygdom

Amfoteracin-B mod svampeinfektioner

Jodholdige kontrastmidler, som anvendes under røntgenundersøgelser.

Medicin som indeholder atropin eller biperiden.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også

information under overskrifterne ”Tag ikke Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan” og

”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Hvis du er i tvivl om et eller flere af ovenstående punkter gælder for dig, skal du tale med lægen eller

apotekspersonalet, inden du tager Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan.

Brug af Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan sammen med alkohol

Hvis du drikker alkohol, mens du tager Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan, kan det få dit blodtryk

til at falde for meget, og du kan opleve svimmelhed, uklarhed eller mathed. Du bør holde dit

alkoholforbrug til et minimum.

Graviditet og amning

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil sædvanligvis råde

dig til at stoppe med tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan, inden du bliver gravid eller så snart

du opdager, at du er gravid og anbefale et du tager en anden medicin i stedet for

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan. Det frarådes at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

tidligt i graviditeten og Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan må ikke anvendes, hvis du er mere end

3 måneder henne i din graviditet, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det tages efter

graviditetens tredje måned.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

kan ikke anbefales til ammende mødre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed og træthed er rapporteret af patienter som tager Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan.

Hvis du oplever disse bivirkninger, må du ikke køre bil eller betjene maskiner (se også afsnit “4.

Bivirkninger”).

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 tablet en gang dagligt.

Ældre

Din læge vil omhyggeligt justere dosis af enalapril og hydrochlorthiazid.

Nyreproblemer

Din læge vil omhyggeligt justere dosis af enalapril og hydrochlorthiazid

Brug til børn

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan frarådes til brug til børn.

Indgivelsesmåde

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan kan tages med eller uden mad.

Tabletterne bør synkes sammen med lidt vand.

Tabletterne kan deles i to lige store doser.

Hvis du har taget for mange Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Enalapril/Hydrochlortazide

Mylan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Søg straks lægehjælp, hvis du (eller en anden) har slugt en masse tabletter på en gang eller hvis du

tror, at et barn har spist en eller flere tabletter. En overdosis vil sandsynligvis medføre lavt blodtryk,

meget hurtig eller langsom puls, palpitationer (en fornemmelse af alt for hurtig eller uregelmæssig

hjerterytme), shock, hurtigt åndedræt, hoste, kvalme og opkastning, krampeanfald, svimmelhed,

træthed og forvirring eller angst, overdreven vandladning eller manglende evne til at lade vandet.

Tag indlægssedlen, resten af tabletterne og beholderen med til hospitalet eller lægen, så de ved hvilke

tabletter, der er taget.

Hvis du har glemt at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet. Du skal tage den næste dosis på

det planlagte tidspunkt. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

Behandling af forhøjet blodtryk er en langvarig behandling, og afbrydelse af behandlingen skal

drøftes med lægen. Behandlingsafbrydelse eller -ophør kan få blodtrykket til at stige.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan og kontakt straks lægen eller nærmeste

skadestue, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Almindelig bivirkninger:

forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

En alvorlig allergisk reaktion med symptomer som udslæt, kløe, vejrtrækningsbesvær eller

hvæsende vejrtrækning, opsvulmede hænder, ansigt, øjne, læber, tunge, mund eller svælg, som

kan gøre det vanskeligt at synke eller trække vejret (som kaldes angioødem). Du skal være

opmærksom på at patienter af afrikansk afstamning har større risiko for at få disse reaktioner, når

de får ACE-hæmmere.

Smerter med en følelse af trykken, pres eller tyngde i brystet (angina)

Voldsom svimmelhed, uklarhed, især i begyndelsen af behandlingen eller når du rejser dig op.

Ikke almindelige bivirkninger:

forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Betændelse i bugspytkirtlen som forårsager alvorlige smerter i maven og ryggen (pancreatitis)

Hjerteanfald eller slagtilfælde (hos patienter i højrisikogruppen)

Vedvarende forstoppelse med ubehag eller oppustehed, i nogle tilfælde med kvalme eller

opkastning. Dette kan være tegn på blokering i tarmen.

Brændende smerter i maven med en følelse af tomhed og sult, især når maven er tom. Dette kan

være tegn på mavesår.

Vandladningsbesvær eller smerter ved vandladning med blod i urinen eller ændring i farve eller

mængde af urin. Smerter i lænden, kvalme eller opkastning, generel utilpashed. Dette kan være

tegn på alvorlige nyreproblemer.

Ændring i antallet af bestemte celler i blodet, som kan gøre, at du føler dig mere træt end

sædvanlig, svag, stakåndet eller er bleg (færre røde blodlegemer), hyppigere får infektioner med

feber, kulderystelser, ondt i halsen eller sår i munden (færre hvide blodlegemer) eller at du

nemmere eller i længere tid bløder eller får blå mærker (færre blodplader).

Sjældne bivirkninger:

forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Hududslæt, i form af blister og små pletter med centrale mørke pletter omgivet af en blegere

område, med en mørk ring omkring kanten (erythema multiforme)

Blærer på huden, munden, øjnene og kønsorganerne (Stevens-Johnson syndrom)

Huden ser ud, som om det er forbrændt og skaller af (toksisk epidermal nekrolyse)

En tilstand med blisterdannelse og sår, som normalt begynder i munden (pemfigus), nældefeber,

hårtab og kløe. I nogle tilfælde kan hudproblemerne være ledsaget af feber, alvorlig

betændelsestilstand, betændelse i blodkar, muskelsmerter og/eller ledsmerter, ændringer i blodets

sammensætning og øget sedimentationshastighed (en blodprøve til måling af betændelsestilstand)

Alvorlige vejrtrækningsproblemer, også selvom man ikke bevæger sig, generel utilpashed med

øgede kulderystelser, feber, svedudbrud, hoste eller hvæsende vejrtrækning.

Kvalme eller opkastning, tab af appetit, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og

det hvide i øjnene (gulsot), lys afføring og mørk urin, som kan være tegn på leversvigt eller

leverbetændelse.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: Hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de

eksisterende oplysninger

Hævede og ømme spytkirtler

Lavt indhold af natrium i blodet, som kan få dig til at føle dig svag og forvirret med

muskelsmerter. Dette kan skyldes uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon, som er et

hormon der gør at kroppen ophober væske og fortynder blodet. Derved mindskes mængden af

natrium.

Hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft)

Andre mulige bivirkninger

Der er som meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) bivirkning

rapporteret om en vedvarende tør hoste ved brug af Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan og andre

ACE-hæmmere, men det kan også være et symptom på en anden lidelse i luftvejene. Du bør kontakte

lægen, hvis du får dette symptom.

Meget almindelig bivirkninger:

forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Sløret syn

Svimmelhed

Kvalme

Svaghedsfølelse.

Almindelig bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Hovedpine, depression, besvimelse

Lavt blodtryk (som kan gøre dig svimmel, når du rejser dig op)

Smerter i brystkassen

Ændret hjerterytme, hurtig puls

Åndenød

Diarre, smerter i maven, ændret smagsopfattelse, træthed

Udslæt

Øget mængde kalium i blodet, stigning i serumkreatinin (begge vises ved en blodprøve)

Lavt indhold af kalium i blodet som kan medføre muskelsvaghed, muskeltrækninger eller unormal

hjerterytme, øget kolesterolniveau, øget mængde triglycerider, øget mængde urinsyre i blodet

Muskelkramper.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

En følelse af forøget opmærksomhed eller sitrende følelse (skyldes for lavt blodsukker)

Forvirring, søvnighed, søvnbesvær, nervøsitet, snurrende eller prikkende fornemmelse, følelse af

at alting drejer rundt (vertigo)

Rødme af huden, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme

Løbende næse, ondt i halsen og hæshed, vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning

Opkastning, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, manglende appetit, maveirritation, tør mund, luft i

maven

Svedudbrud, kløe, nældefeber (urticaria), hårtab

Nyreproblemer, protein i urinen (påvises ved en urinprøve)

Impotens, nedsat sexlyst

Feber, svaghedsfølelse (utilpashed)

Ringen for ørerne

Øget mængde urinstof i blodet og fald i blodets indhold af natrium (opdages normalt ved en

blodprøve)

Lave niveauer af magnesium i blodet (hypomagnesemia)

Ledsmerter, sygdom med smertefulde hævede led forårsaget af urinsyrekrystaller (urinsyregigt).

Sjældne bivirkninger:

forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Mærkelige drømme, søvnbesvær, svaghed som kan medføre nedsat evne til at bevæge sig

Hævede lymfekirtler i hals, armhuler eller lysken

Dårlig blodtilførsel til fingre og tæer, som medfører rødme og smerter (Raynauds syndrom)

Løbende eller tilstoppet næse

Smerter, hævelse eller sår i munden, infektion eller smerter og hævet tunge

Mindre mængde urin ved vandladning

Hævelse på indersiden af næsen

Vejrtrækningsbesvær

Afskalning af huden, udtalt rødme på huden, blæredannelse, blå eller rødbrune mærker på huden

Udvikling af bryster hos mænd

Øget mængde leverenzymer eller galdefarvestof i blodet (opdages normalt ved en blodprøve).

Stigning i blodsukker eller nedsat mængde hæmoglobulin i blodet (konstateres normalt ved en

blodprøve)

Betændelse i galdeblæren.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

Hævelse i tarmene. Symptomer kan være mavesmerter, kvalme og opkastning

Forhøjet indhold af calcium i blodet, som medfører mavesmerter, kvalme og opkastning,

forstoppelse, manglende appetit, stor tørst, øget urinmængde, træthed, svaghedsfølelse og vægttab

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de

eksisterende oplysninger)

Sukker (glukose) i urinen

Svimmelhed

Nogle patienter kan opleve en gruppe af bivirkninger på samme tid. Disse kan være feber forårsaget af

betændelse eller ændringer i blodlegemerne (som kan kræve akut lægehjælp – se øverst i dette afsnit),

ledsmerter, hævede led og hudproblemer, som kan omfatte øget følsomhed over for sollys.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringstemperaturer. Opbevares i den originale pakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan indeholder:

Aktive stoffer: Enalaprilmaleat og hydrochlorthiazid. En tablet indeholder 20 mg

enalaprilmaleat og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret stivelse, lactose, kolloid,

vandfri silica, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat, maleinsyre, gul jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan er gule, kapselformede, bikonvekse tabletter mærket med E på

Den ene side af delekærven og H på den anden side af delekærven og M på den anden side af

tabletten.

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan fås i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 60, 90 og 100

tabletter, kalenderpakning med 28 tabletter og perforeret enkeltdosis-blisterpakning med 30 x 1

tabletter.

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan fås i beholdere med 500 tabletter. Beholderen indeholder også

en kapsel med et tørremiddel.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Fremstiller

Mylan Hungary Kft.

H-2900, Komárom

Mylan utca 1

Ungarn

eller

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

Storbritannien

eller

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13

Irland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

Frankrig

ENALAPRIL/ HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 20

Holland

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg, tabletten

Italien

Enalapril e Idroclorotiazide Mylan

Portugal

Enalapril + Hidroclorotiazida Mylan

Spanien

Enalapril/Hidroclorotiazida Mylan Pharmaceuticals 20 mg/12,5 mg

comprimidos EFG

Storbritannien

Enalapril Maleate and Hydrochlorothiazide 20 mg/12.5 mg Tablets

Sverige

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2020.

22. januar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan", tabletter

0.

D.SP.NR.

28155

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 272,4 mg vandfri lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Gule, kapselformede, bikonvekse tabletter mærket med E og H på hver sin side af

delekærven og M på den anden side af tabletten.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Denne faste dosiskombination er indiceret til patienter, hvis blodtryk ikke kontrolleres

adækvat med enalapril alene.

Denne faste dosis kan også erstatte en kombination af 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg

hydrochlorthiazid hos patienter, som er stabiliseret med de enkelte aktive indholdsstoffer,

når disse gives i samme mængder som enkeltstofpræparater.

(Se pkt. 4.3, 4.4, 4.5 og 5.1).

dk_hum_49939_spc.doc

Side 1 af 24

Denne faste dosiskombination er ikke egnet til initialbehandling.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er en tablet daglig.

Individuel dosistitrering af begge aktive indholdsstoffer kan anbefales.

Hvis det skønnes klinisk passende, kan et direkte skift fra monoterapi med en ACE-

hæmmer til den faste kombination overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med kreatininclearance > 30 ml/min og < 80 ml/min, bør

enalapril/hydrochlorthiazid kun anvendes efter titrering af det enkelte aktive indholdsstof.

Loop-diuretika foretrækkes frem for thiazider hos denne population. Dosis af

enalaprilmaleat og hydrochlorthiazid bør holdes så lav som muligt (se pkt. 4.4).

Kalium og kreatinin bør kontrolleres regelmæssigt hos disse patienter, f.eks. hver 2.

måned, når behandlingen er blevet stabiliseret (se pkt. 4.4).

Patienter med kreatininclearance < 30 ml/min: se pkt. 4.3.

Særlige populationer

Hos salt-/volumendepleterede patienter, er startdosis 5 mg enalapril eller lavere. Det

anbefales at foretage en individuel dosistitrering med enalapril og hydrochlorthiazid.

Ældre

Det er i kliniske studier påvist, at anvendelsen til ældre er lige så god som til yngre

hypertensive patienter.

I tilfælde af fysiologisk nedsat nyrefunktion anbefales dosistitrering med enalapril, før den

faste kombinationen tages i brug.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" hos børn og unge under

18 år er ikke klarlagt.

Administration

Til oral anvendelse med eller uden samtidig fødeindtagelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≤ 30 ml/min).

Anuri.

Angioneurotisk ødem i anamnesen relateret til tidligere behandling med en ACE-

hæmmer.

Arveligt eller idiopatisk angioødem.

Overfølsomhed over for sulfonamidafledte lægemidler.

Under graviditetens andet og tredje trimester (se pkt. 4.4 og 4.6).

Alvorlig nedsat leverfunktion.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 2 af 24

Samtidig brug af Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" og lægemidler indeholdende

aliskiren er kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.4 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Enalaprilmaleat/hydrochlorthiazid

Hypotension og forstyrrelser i væske-/elektrolytbalancen

Symptomatisk hypotension ses sjældent hos ukomplicerede hypertensive patienter. Hos

hypertensive patienter, der får enalapril/hydrochlorthiazid, er det mest sandsynligt, at

symptomatisk hypotension opstår, hvis patienten har haft væskemangel, f.eks. pga.

vanddrivende behandling, saltfattig diæt, diarré eller opkastning (se pkt. 4.5 og 4.8). Der

skal foretages regelmæssig bestemmelse af serumelektrolytter ved passende intervaller hos

sådanne patienter. Der skal tages særligt hensyn til patienter med iskæmisk hjerte- eller

cerebrovaskulær sygdom, hos hvem et voldsomt fald i blodtryk kan føre til

myokardieinfarkt eller slagtilfælde. Symptomatisk hypotension er observeret hos

hypertensive patienter med hjertesvigt, med eller uden associeret nyreinsufficiens.

Det er mest sandsynligt hos de patienter, der har svære tilfælde af hjertesvigt, som afspejler

sig i anvendelse af større doser loop-diuretika, hyponatræmi eller funktionel

nyresvækkelse. Hos disse patienter skal behandlingen påbegyndes under overvågning af en

læge, og patienten skal følges nøje, når dosis af enalapril og/eller diuretika justeres.

I tilfælde af hypotension skal patienten anbringes i rygleje, og om nødvendigt gives

normalt saltvand som intravenøs infusion. En forbigående hypotensiv respons medfører

ikke kontraindikation for yderligere doser, som sædvanligvis vil kunne gives uden

problemer, når blodtrykket atter er steget efter volumenekspansion.

Hos nogle patienter med nedsat hjertefunktion, som har normalt eller lavt blodtryk, kan der

ses yderligere sænkning af det systemiske blodtryk med enalapril/hydrochlorthiazid. Denne

virkning er forventelig og er normalt ikke begrundelse nok for at standse behandlingen.

Hvis hypotensionen bliver symptomatisk, kan det blive nødvendigt med en reduktion af

dosis og/eller ophør med diuretika og/eller enalapril.

Nedsat nyrefunktion

Enalapril/hydrochlorthiazid må ikke gives til patienter med nyreinsufficiens

(kreatininclearance < 80 ml/min og > 30 ml/min) indtil der ved titrering af enalapril er

påvist behov for dosen i denne formulering (se pkt. 4.2).

Nogle hypertensive patienter, som tilsyneladende ikke tidligere har haft en nyresygdom,

har udviklet stigninger i blodurea og kreatinin ved behandling med enalapril samtidig med

et diuretikum (se pkt. 4.4). Hvis dette sker, skal behandling med

enalapril/hydrochlorthiazid seponeres. Denne situation kan skyldes underliggende

nyrearteriestenose (se pkt. 4.4).

Samtidig brug af Enalapril/Hydrochlorothiazide og lægemidler indeholdende aliskiren er

kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60

ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.3).

dk_hum_49939_spc.doc

Side 3 af 24

Hyperkaliæmi

Kombinationen af enalapril og et lavdosis-diuretikum kan ikke udelukke muligheden for,

at hyperkaliæmi opstår (se pkt. 4.4).

Lithium

Kombinationen af lithium med enalapril og diuretika kan generelt ikke anbefales (se pkt.

4.5).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" til børn er ikke klarlagt i

kontrollerede kliniske studier.

Hjælpestoffer

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" indeholder lactose.

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær

lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

Enalaprilmaleat

Aorta- eller mitralklapstenose/hypertrofisk kardiomyopati

Som alle andre vasodilatatorer skal ACE-hæmmere gives med forsigtighed til patienter

med venstre ventrikelklap- eller aortaudløbsobstruktion og bør undgås i tilfælde af

kardiogent shock og væsentlig hæmodynamisk obstruktion.

Nedsat nyrefunktion

Der er rapporteret om nyreinsufficiens i forbindelse med enalapril, hovedsageligt hos

patienter med svær hjerteinsufficiens og bagvedliggende nyresygdom, herunder

nyrearteriestenose. Hvis det opdages i tide og behandles behørigt, vil nyreinsufficiens, som

opstår i forbindelse med enalaprilbehandling, sædvanligvis være reversibel (se pkt. 4.2 og

4). Rutinemæssig monitorering af serumkalium og kreatinin ved enalapril-behandling er en

del af den normale behandling af disse patienter.

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med bilateral

nyerearteriestenose eller arteriestenose i en enkelt fungerende nyre behandles med ACE-

hæmmere. Tab af nyrefunktion kan ske selv ved en svag ændring i serumkreatinin. Hos

disse patienter bør behandling påbegyndes under nøje lægelig overvågning og

monitorering af nyrefunktionen.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaring med administration af enalapril til patienter, som for nylig har

gennemgået en nyretransplantation. Behandling med enalapril anbefales derfor ikke.

Hæmodialysepatienter

Brugen af enalapril er ikke indiceret til patienter, der har behov for dialyse på grund af

nyresvigt. Der er rapporteret om anafylaktoide reaktioner hos patienter, der dialyseres med

high-flux membraner (f.eks. AN 69®) og samtidig behandles med en ACE-hæmmer. Hos

disse patienter bør det overvejes at anvende en anden type dialysemembran eller en anden

gruppe antihypertensiva.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 4 af 24

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Leverinsufficiens

ACE-hæmmere er sjældne tilfælde blevet associeret med et syndrom, der starter med

kolestatisk icterus eller hepatitis og udvikler sig til fulminant levernekrose og (til tider)

dødsfald. Mekanismen i dette syndrom er ikke klarlagt. Patienter, der får ACE-hæmmere

og udvikler icterus eller markant forhøjede leverenzymtal, skal have seponeret deres ACE-

hæmmer og gå til kontrol hos en læge (se pkt. 4.4).

Neutropeni/agranulocytose

Der er rapporteret om neutropeni/agranulocytose, trombocytopeni og anæmi hos patienter,

der får ACE-hæmmere. Patienter med normal nyrefunktion og ingen andre komplicerede

faktorer får sjældent neutropeni. Enalapril skal anvendes med ekstrem forsigtighed hos

patienter, der har kollagen vaskulær sygdom, får immunosuppressiva, behandles med

allopurinol eller procainamid, eller en kombination af disse komplicerende faktorer,

navnlig hvis patienten allerede har nedsat nyrefunktion. Nogle af disse patienter fik

alvorlige infektioner, som i nogle få tilfælde ikke reagerede på intensiv

antibiotikabehandling. Hvis enalapril anvendes til sådanne patienter, tilrådes regelmæssig

monitorering af leukocyttal, ligesom patienterne skal instrueres i at henvende sig ved tegn

på infektion.

Hyperkaliæmi

Forhøjet serum-kalium er observeret hos nogle patienter i behandling med ACE-hæmmere,

herunder enalapril. Patienter med risiko for at udvikle hyperkaliæmi omfatter patienter med

nyreinsufficiens, forringelse af nyrefunktionen, alder (> 70 år), diabetes mellitus,

tilstødende komplikationer især dehydrering, akut dekompenseret hjertesygdom,

metabolisk acidose og samtidig brug af kaliumbesparende diuretika (f.eks. spironolacton,

eplerenon, triamteren eller amilorid), kaliumsupplement eller kaliumholdige saltsurrogater,

eller patienter, der bruger anden medicin, som associeres med øget serum-kalium (f.eks.

heparin, co-trimoxazol, også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol). Anvendelse af

kaliumsupplement, kaliumbesparende diuretika eller kaliumholdige saltsurrogater, især hos

patienter med nedsat nyrefunktion, kan medføre en betydelig stigning i serumkalium.

Hyperkaliæmi kan forårsage alvorlige, nogle gange dødelige, arytmier. Hvis samtidig brug

af de ovennævnte stoffer anses for hensigtsmæssig, skal de anvendes med forsigtighed og

med regelmæssig monitorering af serum-kalium (se pkt. 4.4 og pkt. 4.5).

Diabetespatienter

Diabetikere, der behandles med perorale antidiabetika eller insulin, som påbegynder

behandling med en ACE-hæmmer, skal informeres om at holde nøje øje med om de

dk_hum_49939_spc.doc

Side 5 af 24

udvikler hypoglykæmi, især under den første måned med kombineret behandling (se pkt.

4.4 og 4.5).

Overfølsomhed/angioneurotisk ødem

Angioneurotisk ødem i ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx er

indberettet for patienter behandlet med ACE-hæmmere, herunder enalapril. Dette kan ske

når som helst under behandlingen. I så fald skal enalapril/hydrochlorthiazid straks

seponeres, og der skal indledes hensigtsmæssig monitorering for at sikre en fuldstændig

afklaring af symptomerne, før patienten sendes hjem. Selv i de tilfælde, hvor hævelsen

indskrænker sig til tungen alene, uden åndedrætsbesvær, kan længerevarende overvågning

af patienterne være påkrævet, idet behandling med antihistaminer og kortikosterioder kan

være utilstrækkelig.

I sjældne tilfælde er der rapporteret om dødsfald forårsaget af angioødem i forbindelse med

et ødem i larynx eller i tungen. Hos patienter, hvor tungen, glottis eller larynx er

involveret, er der sandsynlighed for obstruktion af luftvejene, specielt hos patienter med

luftvejsoperationer i anamnesen. Hvis tunge, glottis eller larynx er involveret og der derfor

er sandsynlighed for obstruktion af luftvejene, skal der omgående gives en hensigtsmæssig

behandling, som kan omfatte subkutan epinephrinopløsning 1:1000 (0,3 ml til 0,5 ml)

og/eller foranstaltninger til at sørge for uhindret luftvejspassage.

Patienter af negroid afstamning, der får ACE-hæmmere, rapporteres at have en højere

incidens af angioødemer end patienter af ikke-negroid afstamning. Generelt tyder det

imidlertid på, at patienter af negroid afstamning har en øget risiko for angioødemer.

Patienter med angioødem i anamnesen uden forbindelse til behandling med ACE-

hæmmere kan have en øget risiko for at udvikle angioødemer under behandling med en

ACE-hæmmer (se pkt. 4.3).

Samtidig brug af mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

Patienter, der får behandling med samtidige mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) kan have en øget risiko for angioødem (f.eks. hævelse i

luftvejene eller tungen, med eller uden åndedrætshæmning) (se pkt. 4.5).

Anafylaktoide reaktioner under hymenopteradesensibilisering

I sjældne tilfælde har patienter, der får ACE-hæmmere under desensibilisering med

hymenopteragift, fået livstruende anafylaktoide reaktioner. Disse reaktioner undgås ved, at

behandlingen med ACE-hæmmer seponeres midlertidigt før hver desensibilisering.

Anafylaktoide reaktioner under LDL-aferese

Patienter, der får ACE-hæmmere under LDL-aferese (LDL = lavdensitetslipoprotein) med

dextransulfat, får i sjældne tilfælde livstruende anafylaktiske reaktioner. Man undgik disse

reaktioner ved at seponere behandlingen med ACE-hæmmer midlertidigt før hver aferese.

Hoste

Der er rapporteret om hoste ved brug af ACE-hæmmere. Det er kendetegnende, at hosten

er ikke-produktiv, vedvarende og forsvinder, når behandlingen seponeres. ACE-

hæmmerinduceret hoste skal betragtes som en del af differentialdiagnosen til hoste.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 6 af 24

Kirurgi/anæstesi

Enalapril blokerer dannelse af angiotensin II og hæmmer derfor evnen hos patienter, der

gennemgår større kirurgiske indgreb eller er under anæstesi med stoffer, der fremkalder

hypotension, til at kompensere via renin-angiotensinsystemet. Hypotension, der opstår på

grund af denne mekanisme, kan korrigeres med volumenekspansion (se pkt. 4.5).

Graviditet

Behandling med ACE-hæmmere bør ikke påbegyndes under graviditet. Ved planlægning

af graviditet bør patienten overgå til alternativ antihypertensiv behandling med en kendt

sikkerhedsprofil vedrørende brug under graviditet, medmindre fortsat behandling med

ACE-hæmmere vurderes at være nødvendig. Ved påvist graviditet bør behandling med

ACE-hæmmere seponeres omgående, og alternativ antihypertensiv behandling eventuelt

indledes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Etniske forskelle

Lige som andre ACE-hæmmere giver enalapril øjensynligt mindre effektiv

blodtrykssænkning hos patienter af negroid afstamning end hos patienter af ikke-negroid

afstamning, hvilket kunne skyldes en højere forekomst af tilstande med lave reninværdier

hos den sorte population med hypertension.

Hydrochlorthiazid

Nedsat nyrefunktion

Thiazider er muligvis ikke egnede diuretika for patienter med nedsat nyrefunktion og er

ineffektive ved kreatininclearanceværdier på 30 ml/min eller under (dvs. moderat eller

alvorlig nedsat nyrefunktion) (se pkt. 4.2 og 4.4).

Hypovolæmi, der er sekundær til diuretikainduceret væske- og natriumtab ved

behandlingens start, medfører nedsat glomerulær filtrering. Dette kan medføre øgede

niveauer af urea og kreatinin i blodet.

Denne forbigående nyrefunktionsnedsættelse er uden konsekvenser hos patienter med

normal nyrefunktion, men kan forværre eksisterende nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Thiazider bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion eller

progredierende leversygdom, eftersom mindre ændringer i væske- og elektrolytbalancen

kan udløse hepatisk koma (se pkt. 4.4).

Metaboliske og endokrine virkninger

Thiazidbehandling kan nedsætte glucosetolerancen. Det kan være nødvendigt at justere

dosis af diabetesmedicin, herunder insulin (se pkt. 4.4). Thiazider kan sænke

serumnatrium, -magnesium og –kaliumkoncentrationen.

Forhøjede koncentrationer af kolesterol og triglycerid er sat i forbindelse med

diuretikabehandling med thiazider. Ved en dosis på 12,5 mg hydrochlorthiazid blev der

dog rapporteret om ringe eller ingen virkning. I kliniske studier med 6 mg

hydrochlorthiazid blev der derudover ikke rapporteret om nogen klinisk signifikant

virkning på glucose, kolesterol, triglycerider, natrium, magnesium eller kalium.

Thiazidbehandling kan fremskynde hyperurikæmi og/eller urinsyregigt hos visse patienter.

Thiazidbehandlingens effekt på hyperurikæmi synes at være dosisafhængig og er ikke

dk_hum_49939_spc.doc

Side 7 af 24

klinisk signifikant for 6 mg dosis af hydrochlorothiazide indeholdt i

enalapril/hydrocholorothiazide. Desuden kan Enalapril øge udskillelsen af urinsyre i urinen

og således mindske hydrochlorthiazids hyperurikæmiske virkning.

Som hos alle patienter i diuretikabehandling bør der foretages periodisk kontrol af serum-

elektrolytter med passende intervaller.

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan forårsage forstyrrelser i væske- eller elektrolyt-

balancen (hypokaliæmi, hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose). Forstyrrelser i

væske- eller elektrolytbalancen viser sig som xerostomi, tørst, svækkelse, apati, døsighed,

rastløshed, muskelsmerter eller -kramper, muskeltræthed, hypotension, oliguri, takykardi

og gastrointestinale forstyrrelser såsom kvalme og opkastninger.

Selvom hypokaliæmi kan forekomme under anvendelse af thiaziddiuretika, kan samtidig

behandling med enalapril reducere hypokaliæmi, som skyldes diuretika. Risikoen for

hypokaliæmi er størst hos patienter med levercirrose, patienter med hurtig diurese,

patienter med utilstrækkelig peroral indtagelse af elektrolytter samt hos patienter i samtidig

behandling med kortikosteroider eller ACTH (se pkt. 4.5).

Hos patienter med arveligt eller lægemiddelinduceret forlænget QT-interval øger

hypokaliæmi risikoen for alvorlige arrytmier, især potentielt dødelig torsades de pointes,

særligt ved tilstedeværelse af bradykardi.

Kaliumkoncentrationen bør fra den første behandlingsuge monitoreres med jævne

mellemrum.

Natriumkoncentrationen skal undersøges inden behandlingsstart og med jævne

mellemrum. Enhver behandling med diuretika kan forårsage hyponatriæmi, til tider med

alvorlige konsekvenser. Reduktionen i serumnatrium kan i begyndelsen være uden

symptomer og derfor er regelmæssig monitorering essentiel og kan være mere almindelig

hos risikopopulationer som f.eks. ældre, fejlernærede personer og cirrosepatienter (se pkt.

4.8 og 4.9).

Hyponatriæmi kan opstå hos ødematøse patienter i meget varmt vejr. Chloridmangel er

sædvanligvis af mild grad, som normalt ikke kræver behandling.

Thiazider kan nedsætte urinudskillelsen af calcium og forårsage intermitterende og let

forhøjet serumcalcium, også hvis der ikke i forvejen forekommer calciummetaboliske

forstyrrelser. Markant hypercalcæmi kan være tegn på skjult hyperparatyroidisme.

Thiazider skal seponeres, før parathyroidfunktionen kontrolleres.

Thiazider har vist sig at forhøje urinudskillelsen af magnesium, hvilket kan give

hypomagnesiæmi.

Anti-doping test

Dette lægemiddel indeholder hydrochlorthiazid, som kan medføre positive

analyseresultater i en anti-doping test.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 8 af 24

Hypersensitivitet

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme hos patienter, der får thiazider, med eller uden

allergi eller astma bronkiale i anamnesen. Der er rapporteret om forværring eller aktivering

af systemisk lupuserythematose ved brug af thiazider.

Non-melanom hudkræft

I to epidemiologiske studier baseret på det danske Cancerregister er der observeret øget

risiko for non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom) ved en

stigende kumulativ dosis af hydrochlorthiazid. Hydrochlorthiazids fotosensibiliserende

virkning kan være en mulig mekanisme i forhold til non-melanom hudkræft.

Patienter, der tager hydrochlorthiazid, skal informeres om risikoen for non-melanom

hudkræft og have at vide, at de skal tjekke deres hud regelmæssigt for nye læsioner og

straks kontakte lægen, hvis de observerer mistænkelige hudlæsioner. For at minimere

risikoen for hudkræft bør patienterne rådes til at træffe forebyggende foranstaltninger som

f.eks. at begrænse eksponeringen for sollys og UV-stråler og, ved eksponering, at sørge for

tilstrækkelig beskyttelse. Mistænkelige hudlæsioner bør straks undersøges, herunder

eventuelt ved hjælp af histologisk biopsianalyse. Det kan også være nødvendigt at

genoverveje, om hydrochlorthiazid bør anvendes hos patienter, der tidligere har haft non-

melanom hudkræft (se også pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Enalaprilmaleat hydrochlorthiazid

Andre antihypertensiva

Samtidig brug af disse midler (f.eks. beta-adrenere receptorblokkere, methyldopa,

calciumkanalblokkere) kan øge enalaprils og hydrochlorthiazids hypotensive virkning.

Samtidig brug af nitroglycerin og andre nitrater eller andre vasodilatatorer kan sænke

blodtrykket yderligere.

Lithium

Reversible forhøjelser af serum-lithium og toksicitet er observeret under samtidig

administration af lithium og ACE-hæmmere. Samtidig brug af thiaziddiuretika kan yderligere

forhøje niveauet af lithium og dermed øge risikoen for lithiumforgiftning ved brug af ACE-

hæmmere.

Samtidig brug af enalaprilmaleat/hydrochlorthiazid og lithium frarådes, men hvis en sådan

kombination er nødvendig skal serum-lithium overvåges omhyggeligt (se pkt. 4.4).

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) inklusive selektive cyclooxygenase-2

(COX-2)-hæmmere

Kronisk administration af NSAID kan reducere ACE-hæmmeres antihypertensive virkning.

Administration af NSAID kan reducere den diuretiske, natriuretiske og antihypertensive

virkning af diuretika.

NSAIDer (inklusive COX-2 hæmmere) og angiotensin II receptor antagonister eller ACE-

hæmmere udøver en additiv virkning på stigningen af serum-kalium, og kan resultere i en

forringelse af nyrefunktionen. Disse virkninger er normalt reversible. I sjældne tilfælde kan

dk_hum_49939_spc.doc

Side 9 af 24

akut nyreinsufficiens opstå, især hos patienter med kompromitteret nyrefunktion (såsom ældre

eller patienter, som er volumendepleterede, herunder patienter på diuretisk behandling).

Dobbelt hæmning af renin-angiotensin-aldosteron systemet

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet

(RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-

receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af bivirkninger som

hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt) sammenlignet

med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel. Dobbelthæmning (fx ved tilsætning af en

ACE-hæmmer til en angiotensin II-receptorantagonist) bør begrænses til individuelt

definerede patienter og nyrefunktionen bør overvåges omhyggeligt.

Enalaprilmaleat

Kaliumbesparende diuretika eller kaliumtilskud

ACE-hæmmere mindsker det diuretisk-inducerede kaliumtab. Kaliumbesparende diuretika

(f.eks. spironolacton, eplerenon, triamteren eller amilorid), kaliumtilskud eller

kaliumholdige salterstatninger kan føre til signifikante stigninger i serum kalium. Hvis

samtidig brug er nødvendig på grund af påvist hypokaliæmi bør de anvendes med

forsigtighed og med hyppig monitorering af serum kalium (se pkt. 4.4).

Diuretika (thiazid- eller loop-diuretika)

Forudgående behandling med høje doser diuretika kan medføre volumendepletering og risiko

for hypotension ved indledning af behandlingen med enalapril (se pkt. 4.2 og 4.4). Den

hypotensive virkning kan nedsættes ved at seponere diuretika eller øge volumen- eller ved at

øge saltindtaget.

Tricykliske antidepressiva/antipsykotika/ anæstetika

Samtidig brug af visse anæstetika, tricykliske antidepressiva samt antipsykotika med ACE-

hæmmere kan give yderligere blodtrykssænkning (se pkt. 4.4).

Sympatomimetika

Sympatomimetika kan nedsætte ACE-hæmmeres blodtrykssænkende virkning.

Antidiabetika

Epidemiologiske undersøgelser tyder på, at samtidig administration af ACE-hæmmere og

antidiabetika (insulin, perorale antidiabetika) kan sænke blodsukkeret yderligere og dermed

øge risikoen for hypoglykæmi. Dette syntes især at forekomme i løbet af de første ugers

kombinationsbehandling samt hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.8).

Alkohol

Alkohol forstærker ACE-hæmmeres hypotensive virkning.

Acetylsalicylsyre, trombolytika og

-blokkere

Enalapril kan anvendes sikkert sammen med acetylsalicylsyre (i kardiologiske doser),

trombolytika og ß-blokkere.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 10 af 24

Guld

I sjældne tilfælde har patienter, behandlet med injicerbar guld (natriumaurothiomalat) og

samtidig ACE-hæmmer, herunder enalapril, oplevet nitritoid reaktion (symptomerne omfatter

ansigtsødem, kvalme, opkastning og hypotension).

mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

Patienter, der får samtidig behandling med mTOR-hæmmere, kan have en øget risiko for

angioødem (se pkt. 4.4).

Co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol)

Patienter, der får samtidig co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), kan have en øget

risiko for hyperkaliæmi (se pkt. 4.4).

Hydrochlorthiazid

Non-depolariserende muskelrelaksantia

Thiazider kan forstærke tubocurarins virkning.

Alkohol, barbiturater og opioidanalgetika, antidepressiva

Forstærkning af ortostatisk hypotension kan forekomme.

Antidiabetiske lægemidler (insulin og peroral antidiabetika)

Dosisjusteringer af antideabetika kan være nødvendig (se pkt. 4.8).

Thiazidbehandling kan påvirke glucosetolerancen. Metformin skal anvendes med

forsigtighed på grund af risikoen for laktisk acidose forårsaget af funktionelt nyresvigt i

forbindelse med hydrochlorthiazid.

Colestyramin og colestipolresiner

Absorption af hydrochlorthiazid nedsættes ved tilstedeværelsen af anionbytterresiner.

Enkeltdoser af enten colestyramin eller colestipolresiner binder hydrochlorthiazid og

nedsætter absorptionen af stoffet fra det gastrointestinalesystem med op til henholdsvis 85%

og 43%.

Digitalisglycosider

Hypokaliæmi kan sensibilisere eller øge hjertets reaktion på de toksiske effekter af digitalis

(f.eks. øget ventrikulær irritabilitet).

Amphotericin B (parenteral), kortikosteroider, ACTH

Øget elektrolytdepletering, især hypokalæmi.

Kaliuretiske diuretika (f.eks. furosemid), carbenoxolon, eller misbrug af laksantia

Hydrochlorthiazid kan øge tabet af kalium og / eller magnesium.

Pressoraminer (f.eks. noradrenalin)

Virkningen af vasopressorer kan være nedsat.

Cytostatika (f.eks. cyclophosphamid, methotrexat)

Thiazider kan reducere den renale udskillelse af cytotoksiske lægemidler og forstærke deres

myelosuppressive virkning.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 11 af 24

Midler til behandling af urinsyregigt (probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol)

Det kan være nødvendigt at justere dosis af lægemidler mod urinsyregigt, da

hydrochlorthiazid er tilbøjelig til at øge urinsyreniveauet. En øget dosis af probenecid eller

sulfinpyrazon kan være nødvendig. Samtidig administration af thiazid kan øge

forekomsten af overfølsomhedsreaktioner over for allopurinol.

Antikolinerge midler (f.eks. atropin, biperiden)

Øger thiaziddiuretikas biotilgængelighed ved at nedsætte den gastrointestinale motilitet og

ventrikeltømningshastighed.

Salicylater

Ved høje doser af salicylater kan hydrochlorthiazid forøge salicylaternes toksiske virkning

på centralnervesystemet.

Methyldopa

Der har været isolerede rapporter om hæmolytisk anæmi, som er opstået ved samtidig brug

af hydrochlorthiazid og methyldopa.

Ciclosporin

Samtidig behandling med ciclosporin kan forøge risikoen for hyperurikæmi og

urinsyregigt-lignende komplikationer.

Lægemidler, der påvirkes af

serumkaliumforstyrrelser og øger QT-intervallet

Periodisk overvågning af serumkalium og EKG anbefales, når enalapril/hydrochlorthiazid

administreres sammen med lægemidler, der påvirkes af serumkaliumforstyrrelser (f.eks.

digitalisglycosider og antiarytmika) og sammen med de følgende torsades de pointes

(ventrikulær takykardi)-inducerende lægemidler (herunder nogle antiarytmika), hvor

hypokaliæmi er en prædisponerende faktor for torsades de pointes (ventrikulær takykardi):

Klasse Ia-antiarytmika (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid, procainamid).

Klasse III-antiarytmika (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid).

Nogle antipsykotika (f.eks. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol).

Andre (f.eks. bepridil, cisaprid, diphemanil, erythromycin IV, halofantrin, mizolastin,

pentamidin, terfenadin, vincamin IV).

Calciumsalte

og D-vitamin

Thiazid-diuretika kan forøge serumcalciumniveauer på grund af nedsat ekskretion. Hvis

calciumtilskud skal ordineres, bør serumcalciumniveauer overvåges, og calciumdosen skal

justeres tilsvarende.

Interaktioner ved laboratorieprøver

Grundet thiaziders virkning på calciummetabolismen, kan de forstyrre undersøgelser af

parathyroid-funktionen (se pkt. 4.4).

Carbamazepin

Risiko for symptomatisk hyponatriæmi. Klinisk og biologisk overvågning er påkrævet.

Jodholdige kontraststoffer

I tilfælde af diuretika-induceret dehydrering er der en øget risiko for akut nyresvigt, særligt

ved høje doser af det jodholdige produkt.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 12 af 24

Patienter skal rehydreres inden administration.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

ACE-hæmmere

Anvendelse af ACE-hæmmere frarådes i graviditetens første trimester (se pkt. 4.4).

Anvendelse af ACE-hæmmere er kontraindiceret i graviditetens andet og tredje trimester

(se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske undersøgelser af risikoen for teratogenicitet ved behandling med ACE-

hæmmere under graviditetens første trimester er inkonklusive, men en lille forøget risiko

kan ikke udelukkes.

Ved planlægning af graviditet bør patienten overgå til alternativ antihypertensiv

behandling med en kendt sikkerhedsprofil vedrørende brug under graviditet, medmindre

fortsat behandling med ACE-hæmmere vurderes at være nødvendig.

Ved påvist graviditet bør behandling med ACE-hæmmere seponeres omgående, og

alternativ behandling eventuelt indledes.

Det er kendt, at eksponering for ACE-hæmmere i graviditetens andet og tredje trimester

forårsager human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinket

ossifikation af kraniet) og neonatal toksicitet (nyreinsufficiens, hypotension, hyperkaliæmi)

(se også pkt. 5.3). Maternel oligohydramnios, der formodentlig er udtryk for nedsat føtal

nyrefunktion er forekommet og kan forårsage kontrakturer i ekstremiteter, kraniofaciale

deformationer samt hypoplastisk lungeudvikling.

Ved eksponering for ACE-hæmmere i andet eller tredje trimester anbefales

ultralydsscanning af fosterets nyrefunktion og kranium. Børn, hvis mødre har taget ACE-

hæmmere, bør observeres nøje for hypotension (se pkt. 4.3 og 4.4).

Hydrochlorothiazid

Der er begrænset erfaring med anvendelse af hydrochlorthiazid under graviditet især i

graviditetens første trimester. Dyrestudier er insufficiente.

Hydrochlorthiazid passerer placenta. Baseret på hydrochlorthiazids farmakologiske

virkningsmekanisme kan anvendelse i graviditetens andet og tredje trimester

kompromittere føto-placental perfusion, hvilket kan medføre føtale og neonatale virkninger

såsom icterus, elektrolytforstyrrelser og trombocytopeni.

Hydrochlortiazid bør ikke anvendes til patienter med ødemer/hypertension under

graviditeten eller præeklampsi, da det indebærer en risiko for nedsat plasmavolumen og

placental hypoperfusion uden gavnlig effekt på sygdommens forløb.

Hydrochlortiazid bør ikke anvendes mod essentiel hypertension til gravide kvinder

undtaget i sjældne situationer, hvor anden behandling ikke kan anvendes.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 13 af 24

Amning

Enalapril

Begrænsede farmakokinetiske data viser, at enalapril udskilles i modermælken i meget lave

koncentrationer (se pkt. 5.2). Selvom disse koncentrationer synes at være uden klinisk

relevans, kan det ikke anbefales at anvende Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" hos

mødre, der ammer et præmaturt spædbarn eller et nyfødt barn i dets første leveuger, da der

er en hypotetisk risiko for kardiovaskulære og renale effekter, og fordi den kliniske

erfaring hermed ikke er tilstrækkelig. Hvis der er tale om et ældre barn, kan det overvejes

at behandle den ammende moder med Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan", hvis

behandlingen er nødvendig for hende, og hvis barnet overvåges for bivirkninger

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid udskilles i små mængder i modermælk. Høje doser thiazider forårsager

kraftig diurese og kan derved hæmme mælkeproduktionen. Brug af

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" ved amning anbefales ikke. Hvis

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" anvendes ved amning skal dosis holdes så lav som

muligt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Ved bilkørsel eller betjening af maskiner skal det

tages i betragtning, at der lejlighedsvis kan forekomme svimmelhed eller træthed (se pkt.

4.8).

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger, der er indberettet ved brug af enalapril/hydrochlorthiazids, enalapril alene

eller hydrochlorthiazid alene enten under kliniske studier eller efter markedsføring af

lægemidlet, omfatter:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til

< 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig: Anæmi (herunder aplastisk og hæmolytisk).

Sjælden: Neutropeni, fald i hæmoglobinniveauet, fald i hæmatokritniveauet,

trombocytopeni, agranulocytose, knoglemarvsdepression, leukopeni, pancytopeni,

lymfadenopati, autoimmune sygdomme.

Det endokrine system

Ikke kendt: Syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon (SIADH).

Metabolisme og ernæring

Almindelig: Hypokaliæmi, øget niveau af kolesterol, øget niveau af triglycerider,

hyperurikæmi.

Ikke almindelig: Hypoglykæmi (se pkt. 4.4), hypomagnesiæmi, urinsyregigt*.

Sjælden: Øget niveau af blodglucose.

Meget sjælden: Hyperkalcæmi (se pkt. 4.4).

dk_hum_49939_spc.doc

Side 14 af 24

Psykiske forstyrrelser

Almindelig: Depression.

Ikke almindelig: Insomni, nervøsitet, nedsat libido*.

Sjælden: Abnorme drømme, søvnforstyrrelser.

Nervesystemet

Meget sjælden: Svimmelhed.

Almindelig: Hovedpine, synkope, ændret smagssans.

Ikke almindelig: Konfusion, døsighed, paræstesi, vertigo.

Sjælden: Parese (som følge af hypokaliæmi).

Øjne

Meget almindelig: Sløret syn.

Øre og labyrint

Ikke almindelig: Tinnitus.

Hjerte

Almindelig: Arytmier, angina pectoris, takykardi.

Ikke almindelig: Palpitationer, myokardieinfarkt, eventuelt sekundært til udtalt

hypotension hos højrisikopatienter (se pkt. 4.4).

Vaskulære sygdomme

Almindelig: Hypotension, ortostatisk hypotension

Ikke almindelig: Rødmen, hjerneblødning*, eventuelt sekundært til udtalt hypotension hos

højrisikopatienter (se pkt. 4.4).

Sjælden: Raynauds fænomen.

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig: Hoste.

Almindelig: Dyspnø.

Ikke almindelig: Næseflåd, ondt i halsen og hæshed, bronkospasme/astma.

Sjælden: Lungeinfiltrater, respirationsbesvær (herunder pneumonitis og lungeødem),

rhinitis, allergisk alveolitis/eosinofil pneumoni.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Kvalme.

Almindelig: Diarré, abdominale smerter.

Ikke almindelig: Ileus, pancreatitis, opkastning, dyspepsi, obstipation, anoreksi,

epigastriske gener, mundtørhed, ulcus pepticum, flatulens*.

Sjælden: Stomatitis/aftøse ulcerationer, glossitis.

Meget sjælden: Intestinalt angioødem.

Lever og galdeveje

Sjælden: Leversvigt, levernekrose (kan være fatalt), hepatitis – enten hepatocellulær eller

cholestatisk, icterus, cholecystitis (særligt hos patienter, der i forvejen har cholelithiasis).

dk_hum_49939_spc.doc

Side 15 af 24

Hud og subkutane væv

Almindelig: Udslæt (exanthema), overfølsomhed/angioneurotisk ødem: angioneurotisk

ødem omfattende ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx (se pkt. 4.4).

Ikke almindelig: Diaforese, pruritus, urticaria, alopeci.

Sjælden: Erythema multiforme, Stevens-Johnson's syndrom, eksfoliativ dermatitis, toksisk

epidermal nekrolyse, purpura, kutan lupus erythematosus, erytrodermi, pemphigus.

Der er rapporteret om et symptomkompleks, som kan omfatte nogle eller alle af følgende

symptomer: Feber, serositis, vaskulitis, myalgi/myositis, artralgi/arthritis, en positiv ANA

(antinukleære antistoffer), forhøjet ESR (erytrocytsedimentationshastighed), eosinofili og

leukocytose. Udslæt, lysfølsomhed eller andre dermatologiske symptomer kan forekomme.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig: Muskelkramper

Ikke almindelig: Artralgi*.

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig: Påvirket nyrefunktion, nyresvigt, proteinuri.

Sjælden: Oliguri, interstitiel nefritis.

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig: Impotens.

Sjælden: Gynækomasti.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Asteni.

Almindelig: Thorakale smerter, træthed.

Ikke almindelig: Utilpashed, feber.

Undersøgelser

Almindelig: Hyperkaliæmi, stigninger i niveauet af serumkreatinin.

Ikke almindelig: Stigninger i niveauet af blodurea, hyponatriæmi.

Sjælden: Forhøjede niveauer af leverenzymer, forhøjet niveau af serumbilirubin.

*Disse bivirkninger er kun relevant for 12,5 mg som i Enalapril/Hydrochlorothiazide

"Mylan" og 25 mg doser.

Definitionen "almindelig" for hyppigheden af muskelkramper relaterer til 12,5 mg doser

af hydrochlorthiazid, som findes i Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" og 25 mg, mens

hyppigheden af bivirkningen er sjælden for 6 mg doser af hydrochlorthiazid.

Yderligere bivirkninger relateret til hydrochlorthiazid

Infektioner og parasitære sygdomme: Sialoadenitis

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Hyppighed ikke kendt: Non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og

pladecellekarcinom)

dk_hum_49939_spc.doc

Side 16 af 24

Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ dosis- afhængig

forbindelse mellem hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft (se også pkt. 4.4 og

5.1).

Metabolisme og ernæring: Glycosuri

Nervesystemet: Svimmelhed

Hud og subkutane væv: Anafylaksi

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Enalapril/hydrochlorthiazid

Der foreligger ingen specifikke data om behandling af overdosering med

enalapril/hydrochlorthiazid.

Behandling

Behandlingen er symptomatisk og understøttende. Behandlingen med

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Mylan" skal seponeres og patienten observeres nøje.

Anbefalede tiltag er blandt andet induktion af emesis, administration af aktivt kul og

administration af et laksantium, hvis indtagelsen er sket for nylig, samt rehydrering,

reetablering af elektrolytbalancen og afhjælpning af hypotension ved hjælp af etablerede

procedurer.

Enalaprilmaleat

Symptomer

De hyppigst observerede tegn på overdosering, der er rapporteret om til dato, er udtalt

hypotension, der starter ca. 6 timer efter indtagelsen af tabletterne, samtidig med blokering

af renin-angiotensin-systemet og stupor. Symptomer i forbindelse med en overdosering af

ACE-hæmmere er bl.a. kredsløbsshock, elektrolytforstyrrelser, nyresvigt, hyperventilation,

takykardi, palpitationer, bradykardi, svimmelhed, angst og hoste. Efter indtagelse af 300

mg og 440 mg enalaprilmaleat er der fundet serumkoncentrationer af enalaprilat, der var

100 henholdsvis 200 gange højere end, hvad der normalt ses efter terapeutiske doser.

Behandling

Den anbefalede behandling af overdosering er intravenøs infusion af fysiologisk

saltvandsopløsning. Hvis der forekommer hypotension, skal patienten anbringes i

Trendelenburgs leje. Hvis det er muligt, kan behandling med infusion af angiotensin II og/

eller intravenøs infusion af catecholaminer også overvejes. Hvis tabletterne er indtaget for

dk_hum_49939_spc.doc

Side 17 af 24

nylig, skal behandlingen rettes mod at fjerne enalaprilmaleat (f.eks. emesis,

ventrikelskylning, administration af absorbenter og natriumsulfat). Enalaprilat kan fjernes

fra det systemiske kredsløb med hæmodialyse (se pkt. 4.4). Behandling med pacemaker er

indiceret ved behandlingsresistent bradykardi. Vitale tegn, niveauer af serumelektrolytter

og kreatininkoncentrationer skal monitoreres løbende.

Hydrochlorthiazid

Symptomer

De mest almindelige tegn og symptomer, der er observeret, er de tegn og symptomer, der

skyldes elektrolytudtømning (hypokaliæmi, hypochloræmi, hyponatriæmi) og dehydrering

som følge af overdreven diurese. Hvis der også er administreret digitalis, kan hypokaliæmi

forstærke hjertearytmier.

Udover forventelig diurese kan overdosering af thiazider forårsage forskellige grader af

letargi, der inden for nogle få timer kan udvikle sig til koma med let nedsat respiration og

hjerte-karfunktion og uden tegn på ændringer i serum-elektrolytter eller dehydrering.

Mekanismen bag thiazidforårsaget CNS-depression er ukendt.

Der er rapporteret om gastrointestinal irritation samt stigning i blodureanitrogn (BUN), og

særligt hos patienter med nedsat nyrefunktion kan der opstå ændringer i serumelektrolytter.

Betragtet ud fra en klinisk synsvinkel kan der opstå kvalme, opkastning, hypotension,

kramper, svimmelhed, døsighed, forvirring, polyuri eller oliguri, der kan udvikle sig til

anuri (pga. hypovolæmi).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 BA 02. ACE-hæmmere og diuretika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Forbundet med enalapril

Enalaprilmaleat er enalaprils maleatsalt, et derivat af to aminosyrer, L-alanin og L-prolin.

Angiotensinkonverterende enzym (ACE) er et peptidyldipeptidase, der katalyserer

konverteringen af angiotensin-I til pressorsubstansen angtiotensin-II.

Efter abosorption hydrolyseres enalapril til enalaprilat, der hæmmer ACE. Hæmningen af

ACE medfører nedsat angiotensin-II i plasma, hvilket resulterer i øget reninaktivitet i

plasma (på grund af afskaffelsen af negativ feedback af reninudskillelse), og nedsat

aldosteronudskillelse.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 18 af 24

ACE er identisk med kininase-II. Derfor kan enalapril også blokere nedbrydningen af

bradykinin, der er et potent vasodepressorpeptid. Dog er det ikke klarlagt, hvilken rolle

dette spiller for enalaprils terapeutiske effekt.

Forbundet med hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid er et thiaziddiuretikum, der virker vanddrivende og blodtrykssænkende

ved at hæmme stoffer, der øger den tubulære reabsorption af natrium i nyrebarkens

diluerende segment.

Dette øger udskillelsen af natrium og chlorid i urinen og i mindre grad udskillelsen af

kalium og magnesium, hvorved diuresis øges, og der udøves en antihypertensiv effekt.

Karakteristika for den antihypertensive behandling

Forbundet med enalapril

Skønt mekanismen bag enalaprils blodtrykssænkende virkning menes hovedsageligt at

være resultatet af en undertrykkelse af renin-angiotensin-aldosteronsystemet, er enalapril

blodtrykssænkende selv hos patienter med lav-renin hypertension.

Administration af enalapril til hypertensive patienter medfører en sænkning af blodtrykket

i både liggende og oprejst stilling uden at øge hjertefrekvensen betydeligt.

Symptomatisk postural hypotension er sjældent. Hos visse patienter kan det kræve

adskillige ugers behandling at opnå et optimalt blodtryksfald. Pludselig seponering af

enalapril er ikke blevet forbundet med hurtig blodtryksstigning.

Der opnås som regel en effektiv hæmning af ACE-aktiviteten 2 til 4 timer efter oral

administration af en individuel dosis enalapril. Der blev generelt observeret begyndende

antihypertensiv aktivitet efter en time og maksimal blodtrykssænkning 4-6 timer efter

administration. Varigheden af effekten er dosisrelateret. Ved de anbefalede doser blev der

påvist antihypertensiv og hæmodynamisk effekt i minimum 24 timer.

I hæmodynamiske studier med patienter med essentiel hypertension blev

blodtrykssænkningen ledsaget af reduceret perifer arteriel modstand og øget kardiel

minutvolumen samt små eller ingen ændringer i hjertefrekvensen. Efter administration af

enalapril sås en stigning i den renale blodgennemstrømning. Den glomerulære

filtrationshastighed var uændret. Der var ingen tegn på natrium- eller vandretention. Hos

patienter med lave glomerulære filtrationshastigheder inden behandlingen steg

hastighederne dog som regel.

I kortsigtede kliniske studier med diabetiske og ikke-diabetiske patienter med nyresygdom

blev der observeret fald i albuminuria og i renal udskillelse af IgG samt i den totale

urinprotein efter administration af enalapril.

Når enalapril gives sammen med diuretika af thiazidtypen, er enalaprils blodtrykssænkende

virkning mindst additiv. Enalapril kan sænke eller forebygge udviklingen af

thiazidforårsaget hypokaliæmi.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

dk_hum_49939_spc.doc

Side 19 af 24

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning. VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes

mellitus og diabetisk nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes.

På baggrund af de fælles farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante

for andre ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Forbundet med hydrochlorthiazid

Den diuretiske virkning begynder efter cirka 2 timer. Maksimal diuretisk aktivitet opnås

efter 4 timer og vedvarer i 6 til 12 timer.

Ved doser over et vist niveau, når thiaziddiuretika et loft med hensyn til den terapeutiske

virkning, hvorimod antallet af bivirkninger fortsætter med at stige. Når behandlingen ikke

er effektiv, har det derfor intet formål at overstige de anbefalede doser, hvilket oftest fører

til flere bivirkninger.

Forbundet med kombinationen enalapril/hydrochlorthiazid

I kliniske studier sænkede samtidig administration af enalapril og hydrochlorthiazid

blodtrykket i signifikant højere grad end administration af et af de aktive stoffer alene.

Administration af enalapril hæmmer renin-angiotensin-aldosteronsystemet og har tendens

til at sænke niveauet af hydrochlorthiazidforårsaget kalium.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og thiaziddiuretika fremkalder en synergistisk effekt

og sænker samtidig risikoen for hypokaliæmi, der er forårsaget af diuretika alene.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 20 af 24

Klinisk virkning og sikkerhed

Forbundet med hydrochlorthiazid

Non-melanom hudkræft: Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en

kumulativ dosis- afhængig forbindelse mellem hydrochlorthiazid og non-melanom

hudkræft. Et studie omfattede en population med 71.533 tilfælde af basalcellekarcinom og

8.629 tilfælde af placecellekarcinom, der blev matchet med hhv. 1.430.833 og 172,462

forsøgspersoner i kontrolgrupper. Stort forbrug af hydrochlorthiazid (≥ 50.000 mg

kumulativt) var forbundet med en justeret OR-værdi på 1,29 (95 %- KI: 1,23-1,35) for

basalcellekarcinom og på 3,98 (95 %-KI: 3,68-4,31) for pladecellekarcinom. Der sås en

klar kumulativ dosis/respons relation, hvad angår både basalcellekarcinom og

pladecellekarcinom.

Et andet studie viste en mulig forbindelse mellem læbekræft (pladecellekarcinom) og

eksponering for hydrochlorthiazid: 633 tilfælde af læbekræft blev matchet med 63.067

forsøgspersoner i kontrolgrupper under anvendelse af en risk set sampling-strategi. Der

blev påvist en kumulativ dosis/respons relation med en justeret OR-værdi på 2,1 (95 %-

KI: 1,7-2,6), der steg til OR 3,9 (3,0-4,9) ved et stort forbrug (~25.000 mg) og OR 7,7

(5,7-10,5) ved den højeste kumulative dosis

(~100.000 mg) (se også pkt. 4.4).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Samtidig administration af enalapril og hydrochlorthiazid i forskellige doser har ringe eller

ingen indflydelse på biotilgængeligheden af de to aktive stoffer.

Forbundet med enalapril

Absorption

Oralt administreret enalapril absorberes hurtigt, og maksimale serumkoncentrationer opnås

inden for en time. Udregnet på baggrund af mængden af genvunden enalapril i urinen, er

absorptionen af enalapril fra peroralt administreret enalaprilmaleat ca. 60 %. Absorptionen

af oralt administreret enalapril påvirkes ikke af føde i mave-tarm-kanalen.

Fordeling

Efter absorption hydrolyseres oralt enalapril hurtigt og i høj grad til enalaprilat, der er en

potent ACE-hæmmer. Maksimale serumkoncentrationer af enalaprilat opnås efter 3 til 4

timer efter administration af en oral dosis enalaprilmaleat. Den effektive halveringstid for

akkumulering af enalapril efter multiple doser af oral enalapril er 11 timer.

Ved de koncentrationer, der er terapeutisk relevante, overstiger enalaprils bindning til

humane plasmaproteiner ikke 60 %.

Amning

Efter en enkelt oral dosis på 20 mg til fem kvinder postpartum var det gennemsnitlige

maksimale niveau af enalapril i mælken 1,7 µg/l (område 0,54 til 5,9 µg/l) 4 til 6 timer

efter dosering. Det gennemsnitlige maksimale niveau af enalaprilat var 1,7 µg/l (område

1,2 til 2,3 µg/l). De maksimale niveauer forekom på forskellige tidspunkter i løbet af

perioden på 24 timer. Ved at anvendes dataene om det maksimale niveau i mælken vil den

estimerede maksimale indtagelse hos et spædbarn, der udelukkende ammes, være ca. 0,16

% af moderens vægtjusterede dosis. En kvinde, som havde taget en oral dosis enalapril på

10 mg om dagen i 11 måneder, havde et maksimalt niveau af enalapril i mælken på 2 µg/l

4 timer efter en dosis, og et maksimalt niveau af enalaprilat på 0,75 µg/l ca. 9 timer efter

dk_hum_49939_spc.doc

Side 21 af 24

dosis. Den totale mængde enalapril og enalaprilat, som blev målt i mælken i løbet af

perioden på 24 timer, var henholdsvis 1,44 µg/l og 0,63 µg/l. Niveauet af enalaprilat i

mælken kunne ikke spores (< 0,2 µg/l) 4 timer efter en enkelt dosis enalapril på 5 mg hos

én moder og 10 mg hos to mødre; niveauet af enalapril blev ikke bestemt.

Biotransformation

Udover omdannelsen til enalaprilat er der ingen tegn på betydelig metabolisme af

enalapril.

Elimination

Enalapril udskilles primært via nyrerne. De vigtigste komponenter i urinen er enalaprilat

med ca. 40 % af dosis og intakt enalapril (ca. 20 %).

Nedsat nyrefunktion

Eksponeringen for enalaprilat og enalapril er øget hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med mildt til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 40-60 ml/min)

var steady state AUC af enalaprilat ca. to gange højere end hos patienter med normal

nyrefunktion efter administration af 5 mg en gang daglig. I tilfælde af alvorligt nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance ≤ 30 ml/min) var AUC ca. 8 gange højere. Nedsat

nyrefunktion i en sådan grad medfører, at enalaprilats effektive halveringstid efter

adskillige doser er forlænget, og at det tager længere tid at opnå steady state. (Se punkt 4.2

"Nedsat nyrefunktion")

Enalaprilat kan fjernes fra kredsløbet ved hjælp af hæmodialyse. Dialyseclearance er 62

ml/min.

Forbundet med hydrochlorthiazid

Absorption

Den orale absorption af hydrochlorthiazid er relativt hurtig.

Hydrochlorthiazids biotilgængelighed varierer fra 60 til 80 %. Maksimale

plasmakoncentrationer (T

) opnås efter 1,5 til 5 timer (gennemsnitligt 4 timer).

Fordeling

Plasmaproteinbindingen er ca. 40 %.

Den gennemsnitlige halveringstid i plasma hos fastende personer er rapporteret til at være

mellem 5 og 15 timer.

Elimination

Hydrochlorthiazid udskilles hurtigt via nyrerne og udskilles uforandret (> 95 %) i urinen.

Minimum 61 % af orale doser udskilles uforandret inden for 24 timer.

Ved nedsat nyre- og hjertefunktion samt hos ældre er den renale clearance af

hydrochlorthiazid nedsat og eliminationshalveringstiden øget. Hos ældre er de maksimale

plasmakoncentrationer også øgede.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 22 af 24

Reproduktionstoksicitetsstudier antyder, at enalapril ikke har nogen virkning på fertiliteten

og reproduktionsevnen i rotter, samt at det ikke er teratogent. I et studie med hunrotter, der

fik doser inden parring og frem til de var drægtige, sås øget dødelighed blandt ungerne i

dieperioden.

Angiotensinkonverterende enzymhæmmere som klasse har vist sig at være føtotoksisk

(forårsager fosterskader og/eller -død), når det indgives i andet eller tredje

graviditetstrimester.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Prægelatineret stivelse

Kolloid, vandfri silica

Magnesiumstearat

Natriumlaurilsulfat

Vandfri lactose

Maleinsyre

Jernoxid, gul (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringstemperaturer.

Opbevares i original emballage.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Uigennemsigtig OPA/Aluminium/PE/Aluminium blisterpakning, i kartonæske

Pakningsstørrelser

10, 14, 20, 28, 30, 60, 90 og 100 stk.

Kalenderpakning med 28 stk.

Perforeret enkeltdosis-blisterpakning med 30×1 stk.

Klar PVC/Aclar/Aluminium blisterpakning, i kartonæske

Pakningsstørrelser

10, 14, 20, 28, 30, 60, 90 og 100 stk.

Kalenderpakning med 28 stk.

Perforeret enkeltdosis-blisterpakning med 30×1 stk.

Hvid, uigennemsigtig HDPE-beholder med hvidt, uigennemsigtigt polypropylen (PP)

skruelåg med induktionsforsegling af aluminium og en tørrecylinder.

dk_hum_49939_spc.doc

Side 23 af 24

HDPE-beholderen er enten pakket i en kartonæske eller uden en kartonæske afhængigt af

markedskravene.

Pakningsstørrelser: 500 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

49939

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. april 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. januar 2020

dk_hum_49939_spc.doc

Side 24 af 24

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information