Emselex

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-11-2020

Aktiv bestanddel:
darifenacinhydrobromid
Tilgængelig fra:
Merus Labs Luxco II S.à R.L.
ATC-kode:
G04BD10
INN (International Name):
darifenacin hydrobromide
Terapeutisk gruppe:
Urologicals, Lægemidler til urin frekvens og inkontinens
Terapeutisk område:
Urin-Inkontinens, Urge, Urinblæren, Overaktiv
Terapeutiske indikationer:
Symptomatisk behandling af tranginkontinens og / eller øget urinfrekvens og haster som kan forekomme hos voksne patienter med overaktivt blære syndrom.
Produkt oversigt:
Revision: 23
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000554
Autorisation dato:
2004-10-22
EMEA kode:
EMEA/H/C/000554

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

24-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

24-05-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

24-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

24-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

24-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

24-11-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: information til brugeren

Emselex 7,5 mg depottabletter

Darifenacin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Emselex

Sådan skal du tage Emselex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvordan virker Emselex

Emselex nedsætter aktiviteten af en overaktiv blære. Dette gør, at du kan vente længere, før du

behøver at gå på toilettet, og det øger den urinmængde, som din blære kan holde på.

Hvad bruges Emselex til

Emselex hører til gruppen af stoffer som virker afslappende på blæremusklen. Det anvendes til voksne

til behandling af tilstande med symptomer på overaktiv blære – såsom pludselig trang til hurtigt at

skulle på toilettet, behov for hyppige toiletbesøg og/eller ikke at nå på toilettet i tide og derfor bliver

våd (urgeinkontinens).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Emselex

Tag ikke Emselex:

hvis du er allergisk over for aliskiren eller et af de øvrige indholdsstoffer i Emselex (angivet i

punkt 6).

hvis du har besvær med at tømme blæren (urinretension).

hvis du har svært ved at tømme mavesækken for indhold (ventrikelretention).

hvis du har højt tryk i øjet og ikke bliver behandlet for dette (snævervinklet glaukom).

hvis du har myastenia gravis (en sygdom, som markerer sig ved usædvanlig træthed og svaghed

i bestemte muskler).

hvis du har svær tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller toksisk megacolon (akut udvidelse

af tyktarmen pga. komplikationer med infektion eller betændelse).

hvis du har alvorlige leverproblemer.

hvis du tager medicin der kraftigt nedsætter aktiviteten af nogle leverenzymer, såsom

ciclosporin (medicin, der bruges i forbindelse med transplantation for at forhindre

organafstødning eller til andre sygdomme fx reumatoid arthritis eller atopisk dermatitis),

verapamil (medicin, der bruges til at sænke blodtrykket, til at korrigere hjerterytmen eller til at

behandle angina pectoris), medicin mod svampeinfektioner (fx. ketoconazol og itraconazol) og

visse antivirale lægemidler (fx ritonavir), – se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med

Emselex”.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Emselex

hvis du har autonom neuropati (skade på nerverne, der kommunikerer mellem hjernen og indre

organer, muskler, hud og blodårer for at regulere livsvigtige funktioner, inkl. hjerterytmen,

blodtrykket og tarmfunktionen) – din læge vil have fortalt dig det, hvis du lider af dette.

hvis du har en tilstand, hvor et eller flere organer i maven har bevæget sig op i brystet gennem

et åbning i mellemgulvet, der fører til halsbrand og hyppig bøvsning.

hvis du har besvær med at komme af med urinen og en svag urinstråle.

hvis du lider af svær forstoppelse (2 eller færre gange afføring om ugen).

hvis du har fordøjelsesproblemer.

hvis du har en obstruktiv mave-tarmlidelse (enhver tilstopning af passagen i mave-tarm-

kanalen, såsom forsnævring af pylorus, den nederste del af maven) – din læge vil have fortalt

dig, hvis du lider af dette.

hvis du tager medicin, der kan forårsage eller forværre betændelse i spiserøret såsom orale

bisfosfonater (en klasse af lægemidler, der forebygger tab af knoglemasse og bruges til

behandling af knogleskørhed).

hvis du er i behandling for højt tryk i øjet (snævervinklet glaukom).

hvis du har en leversygdom.

hvis du har en urinvejsinfektion eller andre nyreproblemer.

hvis du har en overaktiv muskel, der kontrollerer tømningen af blæren, hvilket kan forårsage

utilsigtet urinafgang (en tilstand kaldet detrusor overaktivitet) – din læge vil have fortalt dig,

hvis du lider af dette.

hvis du har en hjertesygdom.

Kontakt lægen, inden du begynder at tage Emselex, hvis nogen af ovenstående tilstande gælder for

dig.

Hvis du oplever hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg (tegn på angioødem) under behandling

med Emselex, skal du straks kontakte lægen og stoppe med at tage Emselex.

Børn og unge

Emselex frarådes til brug hos børn og unge (<18 år).

Brug af anden medicin sammen med Emselex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er specielt vigtigt, hvis du tager et

af følgende lægemidler, da din læge muligvis skal justere din Emselexdosis og/eller det andet

lægemiddel:

visse antibiotika (fx erythromycin, clarithromycin, telithromycin og rifampicin),

medicin mod svampeinfektion (fx ketoconazol og itraconazol – se afsnittet ”Tag ikke Emselex”,

fluconazole, terbinafin),

medicin som bruges til at undertrykke immunsystemet, for eksempel efter organtransplantation

(fx ciclosporin – se afsnittet “Tag ikke Emselex”),

antivirale lægemidler (fx ritonavir – se afsnittet “Tag ikke Emselex”),

antipsykotisk medicin (fx thioridazin),

bestemte typer af medicin mod depression (fx imipramin og paroxetin),

visse krampestillende midler (carbamacepin, barbiturater),

visse typer af medicin som bruges til behandling af problemer med hjertet (fx verapamil – se

afsnittet “Tag ikke Emselex”, flecainid, digoxin og quinidin),

visse typer af medicin som bruges til behandling af maveproblemer (fx cimetidin),

andre antimuskarine lægemidler (fx tolterodin, oxybutynin og flavoxat).

Du skal også fortælle din læge, hvis du tager medicin, der indeholder perikon.

Brug af Emselex sammen med mad og drikke

Indtagelse af mad har ingen indflydelse på virkningen af Emselex. Grapefrugtjuice kan påvirke

virkningen af Emselex. Fortæl lægen, hvis du tager grapefrugtjuice regelmæssigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge Deres din læge til råds, før De du tager bruger dette lægemiddel.

Emselex frarådes under graviditet.

Brug af Emselex bør ske med forsigtighed under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Emselex kan give bivirkninger såsom svimmelhed, sløret syn, søvnproblemer eller døsighed. Hvis du

oplever nogen af disse bivirkninger, mens du tager Emselex, skal du kontakte din læge for råd om

ændring af doseringen eller overvejelse af alternativ behandling. Du bør ikke køre bil eller betjene

maskiner, hvis du oplever disse bivirkninger. Disse bivirkninger er for Emselex rapporteret til at være

”ikke almindelige” (se pkt. 4).

3.

Sådan skal du tage Emselex

Tag altid Emselex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. Hvis

du mener, at virkningerne af Emselex er for kraftige eller for svage, bør du tale med din læge eller

apotek herom.

Hvor meget Emselex skal du tage

Den anbefalede startdosis er 7,5 mg daglig. Dette gælder også for patienter over 65 år. Afhængigt af

virkningen af Emselex kan din læge øge doseringen til 15 mg daglig efter 2 ugers behandling.

Denne dosering er egnet til patienter med milde leversygdomme eller patienter med nyrelidelser.

Tag Emselex-tabletter en gang daglig sammen med væske, og på omtrent samme tid hver dag.

Tabletterne kan tages med eller uden mad. Tabletterne skal synkes hele. Tabletterne må ikke tygges,

deles eller knuses.

Hvis du har taget for meget Emselex

Hvis du har taget flere tabletter end lægen har foreskrevet, eller hvis en anden ved et uheld indtager

dine tabletter, skal du straks henvende dig til din læge eller på skadestuen for at få råd. Når du søger

lægehjælp, skal du sikre dig, at du medbringer denne indlægsseddel og pakningen med de resterende

tabletter for at vise dem til lægen. Folk, der har taget en overdosis, kan få tørhed i munden,

forstoppelse, hovedpine, fordøjelsesproblemer og tørhed i næsen. Overdosis af Emselex kan give

svære symptomer, der kræver akut behandling på sygehus.

Hvis du har glemt at tage Emselex

Hvis du har glemt at tage Emselex til sædvanlig tid, skal du tage medicinen så snart, du husker det. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Emselex

Din læge vil fortælle dig hvor længe behandlingen med Emselex skal vare. Du må ikke stoppe

behandlingen, selvom du ikke mærker nogen umiddelbar virkning. Din blære har brug for nogen tid til

at tilpasse sig. Gennemfør behandlingsforløbet som din læge har foreskrevet. Hvis du ikke har mærket

nogen effekt ved behandlingens afslutning, skal du tale med din læge om det.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger forårsaget af Emselex er normalt milde og forbigående.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Alvorlige allergiske reaktioner inklusiv hævelse, hovedsageligt i ansigtet og halsen (angioødem).

Andre bivirkninger

Meget almindelige (forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter)

Mundtørhed, forstoppelse.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

Hovedpine, mavesmerter, nedsat fordøjelse, utilpashed, tørre øjne, tørhed i næsen.

Ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

Træthed, utilsigtede skader, hævelse i ansigtet, forhøjet blodtryk, diarré, flatulens, sår i

mundslimhinden, forhøjede levertal (dette viser unormal funktion af leveren), hævelser inklusive

hævelse af hænder, ankler eller fødder, svimmelhed, søvnløshed, døsighed, unormal tankegang,

løbende næse (rinitis), hoste, åndenød, tør hud, kløe, hududslæt, svedtendens, synsforstyrrelser

inklusive sløret syn, smagsforstyrrelser, urinvejsforstyrrelser eller -infektion, impotens, udflåd og kløe

i skeden, blæresmerter, besvær med at tømme blæren.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Nedtrykthed/humørsvingninger, hallucinationer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker at pakningen er beskadiget eller viser tegn på at have

været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emselex indeholder

Aktivt stof: darifenacin. Hver tablet indeholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid).

Øvrige indholdsstoffer: vandfrit calciumhydrogenphosphat, hypromellose, magnesiumstearat,

polyethylenglycol, titandioxid (E171) og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Emselex 7,5 mg depottabletter er runde, konvekse, hvide tabletter, som er præget med ”DF” på den

ene side og ”7.5” på den anden.

Tabletterne er tilgængelige i blisterpakninger, som indeholder 7, 14, 28, 49, 56 eller 98 tabletter eller

som multipakninger indeholdende 140 (10x14) tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merus Labs Luxco II S.à R.L.

26-28, rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

Tlf: +352 26 37 58 78

Fremstiller

Norgine B. V.,

Antonio vivaldistraat 150,

1083 HP Amsterdam,

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om Emselex på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Indlægsseddel: information til brugeren

Emselex 15 mg depottabletter

Darifenacin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Emselex

Sådan skal du tage Emselex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvordan virker Emselex

Emselex nedsætter aktiviteten af en overaktiv blære. Dette gør, at du kan vente længere, før du

behøver at gå på toilettet, og det øger den urinmængde, som din blære kan holde på.

Hvad bruges Emselex til

Emselex hører til gruppen af stoffer som virker afslappende på blæremusklen. Det anvendes til voksne

til behandling af tilstande med symptomer på overaktiv blære – såsom pludselig trang til hurtigt at

skulle på toilettet, behov for hyppige toiletbesøg og/eller ikke at nå på toilettet i tide og derfor bliver

våd (urgeinkontinens).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Emselex

Tag ikke Emselex:

hvis du er allergisk over for aliskiren eller et af de øvrige indholdsstoffer i Emselex (angivet i

punkt 6).

hvis du har besvær med at tømme blæren (urinretension).

hvis du har svært ved at tømme mavesækken for indhold (ventrikelretention).

hvis du har højt tryk i øjet og ikke bliver behandlet for dette (snævervinklet glaukom).

hvis du har myastenia gravis (en sygdom, som markerer sig ved usædvanlig træthed og svaghed

i bestemte muskler).

hvis du har svær tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller toksisk megacolon (akut udvidelse

af tyktarmen pga. komplikationer med infektion eller betændelse).

hvis du har alvorlige leverproblemer.

hvis du tager medicin der kraftigt nedsætter aktiviteten af nogle leverenzymer, såsom

ciclosporin (medicin, der bruges i forbindelse med transplantation for at forhindre

organafstødning eller til andre sygdomme fx reumatoid arthritis eller atopisk dermatitis),

verapamil (medicin, der bruges til at sænke blodtrykket, til at korrigere hjerterytmen eller til at

behandle angina pectoris), medicin mod svampeinfektioner (fx. ketoconazol og itraconazol) og

visse antivirale lægemidler (fx ritonavir), – se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med

Emselex”.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Emselex

hvis du har autonom neuropati (skade på nerverne, der kommunikerer mellem hjernen og indre

organer, muskler, hud og blodårer for at regulere livsvigtige funktioner, inkl. hjerterytmen,

blodtrykket og tarmfunktionen) – din læge vil have fortalt dig det, hvis du lider af dette.

hvis du har en tilstand, hvor et eller flere organer i maven har bevæget sig op i brystet gennem

et åbning i mellemgulvet, der fører til halsbrand og hyppig bøvsning.

hvis du har besvær med at komme af med urinen og en svag urinstråle.

hvis du lider af svær forstoppelse (2 eller færre gange afføring om ugen).

hvis du har fordøjelsesproblemer.

hvis du har en obstruktiv mave-tarmlidelse (enhver tilstopning af passagen i mave-tarm-

kanalen, såsom forsnævring af pylorus, den nederste del af maven) – din læge vil have fortalt

dig, hvis du lider af dette.

hvis du tager medicin, der kan forårsage eller forværre betændelse i spiserøret såsom orale

bisfosfonater (en klasse af lægemidler, der forebygger tab af knoglemasse og bruges til

behandling af knogleskørhed).

hvis du er i behandling for højt tryk i øjet (snævervinklet glaukom).

hvis du har en leversygdom.

hvis du har en urinvejsinfektion eller andre nyreproblemer.

hvis du har en overaktiv muskel, der kontrollerer tømningen af blæren, hvilket kan forårsage

utilsigtet urinafgang (en tilstand kaldet detrusor overaktivitet) – din læge vil have fortalt dig,

hvis du lider af dette.

hvis du har en hjertesygdom.

Kontakt lægen, inden du begynder at tage Emselex, hvis nogen af ovenstående tilstande gælder for

dig.

Hvis du oplever hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg (tegn på angioødem) under behandling

med Emselex, skal du straks kontakte lægen og stoppe med at tage Emselex.

Børn og unge

Emselex frarådes til brug hos børn og unge (<18 år).

Brug af anden medicin sammen med Emselex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er specielt vigtigt, hvis du tager et

af følgende lægemidler, da din læge muligvis skal justere din Emselexdosis og/eller det andet

lægemiddel:

visse antibiotika (fx erythromycin, clarithromycin, telithromycin og rifampicin),

medicin mod svampeinfektion (fx ketoconazol og itraconazol – se afsnittet ”Tag ikke Emselex”,

fluconazole, terbinafin),

medicin som bruges til at undertrykke immunsystemet, for eksempel efter organtransplantation

(fx ciclosporin – se afsnittet “Tag ikke Emselex”),

antivirale lægemidler (fx ritonavir – se afsnittet “Tag ikke Emselex”),

antipsykotisk medicin (fx thioridazin),

bestemte typer af medicin mod depression (fx imipramin og paroxetin),

visse krampestillende midler (carbamacepin, barbiturater),

visse typer af medicin som bruges til behandling af problemer med hjertet (fx verapamil – se

afsnittet “Tag ikke Emselex”, flecainid, digoxin og quinidin),

visse typer af medicin som bruges til behandling af maveproblemer (fk cimetidin),

andre antimuskarine lægemidler (fx tolterodin, oxybutynin og flavoxat).

Du skal også fortælle din læge, hvis du tager medicin, der indeholder perikon.

Brug af Emselex sammen med mad og drikke

Indtagelse af mad har ingen indflydelse på virkningen af Emselex.

Grapefrugtjuice kan påvirke virkningen af Emselex. Fortæl lægen, hvis du tager grapefrugtjuice

regelmæssigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge Deres din læge til råds, før De du tager bruger dette lægemiddel.

Emselex frarådes under graviditet.

Brug af Emselex bør ske med forsigtighed under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Emselex kan give bivirkninger såsom svimmelhed, sløret syn, søvnproblemer eller døsighed. Hvis du

oplever nogen af disse bivirkninger, mens du tager Emselex, skal du kontakte din læge for råd om

ændring af doseringen eller overvejelse af alternativ behandling. Du bør ikke køre bil eller betjene

maskiner, hvis du oplever disse bivirkninger. Disse bivirkninger er for Emselex rapporteret til at være

”ikke almindelige” (se pkt. 4).

3.

Sådan skal du tage Emselex

Tag altid Emselex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. Hvis

du mener, at virkningerne af Emselex er for kraftige eller for svage, bør du tale med din læge eller

apotek herom.

Hvor meget Emselex skal du tage

Den anbefalede startdosis er 7,5 mg daglig. Dette gælder også for patienter over 65 år. Afhængigt af

virkningen af Emselex kan din læge øge doseringen til 15 mg daglig efter 2 ugers behandling.

Denne dosering er egnet til patienter med milde leversygdomme eller patienter med nyrelidelser.

Tag Emselex-tabletter en gang daglig sammen med væske og på omtrent samme tid hver dag.

Tabletterne kan tages med eller uden mad. Tabletterne skal synkes hele. Tabletterne må ikke tygges,

deles eller knuses.

Hvis du har taget for meget Emselex

Hvis du har taget flere tabletter end lægen har foreskrevet, eller hvis en anden ved et uheld indtager

dine tabletter, skal du straks henvende dig til din læge eller på skadestuen for at få råd. Når du søger

lægehjælp, skal du sikre dig, at du medbringer denne indlægsseddel og pakningen med de resterende

tabletter for at vise dem til lægen. Folk, der har taget en overdosis, kan få tørhed i munden,

forstoppelse, hovedpine, fordøjelsesproblemer og tørhed i næsen. Overdosis af Emselex kan give

svære symptomer, der kræver akut behandling på sygehus.

Hvis du har glemt at tage Emselex

Hvis du har glemt at tage Emselex til sædvanlig tid, skal du tage medicinen så snart, du husker det. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Emselex

Din læge vil fortælle dig hvor længe behandlingen med Emselex skal vare. Du må ikke stoppe

behandlingen, selvom du ikke mærker nogen umiddelbar virkning. Din blære har brug for nogen tid til

at tilpasse sig. Gennemfør behandlingsforløbet som din læge har foreskrevet. Hvis du ikke har mærket

nogen effekt ved behandlingens afslutning, skal du tale med din læge om det.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler , men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger

forårsaget af Emselex er normalt milde og forbigående.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Alvorlige allergiske reaktioner inklusiv hævelse, hovedsageligt i ansigtet og halsen (angioødem).

Andre bivirkninger

Meget almindelige (forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter)

Mundtørhed, forstoppelse.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

Hovedpine, mavesmerter, nedsat fordøjelse, utilpashed, tørre øjne, tørhed i næsen.

Ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

Træthed, utilsigtede skader, hævelse i ansigtet, forhøjet blodtryk, diarré, flatulens, sår i

mundslimhinden, forhøjede levertal (dette viser unormal funktion af leveren), hævelser inklusive

hævelse af hænder, ankler eller fødder, svimmelhed, søvnløshed, døsighed, unormal tankegang,

løbende næse (rinitis), hoste, åndenød, tør hud, kløe, hududslæt, svedtendens, synsforstyrrelser

inklusive sløret syn, smagsforstyrrelser, urinvejsforstyrrelser eller -infektion, impotens, udflåd og kløe

i skeden, blæresmerter, besvær med at tømme blæren.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Nedtrykthed/humørsvingninger, hallucinationer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen styrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker at pakningen er beskadiget eller viser tegn på at have

været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emselex indeholder

Aktivt stof: darifenacin. Hver tablet indeholder 15 mg darifenacin (som hydrobromid).

Øvrige indholdsstoffer: vandfrit calciumhydrogenphosphat, hypromellose, magnesiumstearat,

polyethylenglycol, talcum, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Emselex 15 mg depottabletter er runde, konvekse, let ferskenfarvede tabletter, som er præget med

”DF” på den ene side og ”15” på den anden.

Tabletterne er tilgængelige i blisterpakninger, som indeholder 7, 14, 28, 49, 56 eller 98 tabletter eller

som multipakninger indeholdende 140 (10x14) tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Emselex 7,5 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottablet

Hvid rund, konveks tablet, præget med ”DF” på den ene side og ”7.5” på den modsatte.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af urgeinkontinens og/eller øget vandladningsfrekvens og imperiøs

vandladning, som kan forekomme hos voksne patienter med overaktiv blæresyndrom.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne

Den anbefalede startdosering er 7,5 mg daglig. Patienterne bør revurderes 2 uger efter

behandlingsstart. For patienter, som behøver større symptomlindring, kan dosis øges til 15 mg daglig

afhængigt af individuelt respons.

Ældre (

65 år)

Den anbefalede startdosis for ældre er 7,5 mg daglig. Patienterne bør revurderes 2 uger efter

behandlingsstart med henblik på effekt og sikkerhed. For patienter, som har en acceptabel

tolerenceprofil, men kræver større symptomlindring, kan dosis øges til 15 mg daglig baseret på

individuelt respons (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Emselex bør ikke anvendes til børn under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed og

virkning.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion. Der bør dog tilrådes

forsigtighed ved behandling af denne patientgruppe (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der kræves ikke dosisjustering hos patienter med mildt nedsat leverfunktion (Child Pugh A). Der er

dog risiko for øget eksponering hos denne patientgruppe (se pkt. 5.2).

Patienter med moderat leverfunktionsnedsættelse (Child Pugh B) bør kun behandles, hvis fordelene

opvejer risiciene, og dosis bør begrænses til 7,5 mg daglig (se pkt. 5.2). Emselex er kontraindiceret

hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child Pugh C) (se pkt. 4.3).

Patienter i samtidig behandling med stoffer, som er potente hæmmere af CYP2D6 eller moderate

hæmmere af CYP3A4

Til patienter, som får stoffer, der er potente CYP2D6 hæmmere, såsom paroxetin, terbinafin, quinidin

og cimetidin, bør behandlingen starte med en dosis på 7,5 mg. Doseringen kan titreres til 15 mg daglig

for at opnå forbedret klinisk respons forudsat, at doseringen er vel tolereret. Der bør dog udvises

forsigtighed.

Til patienter, som får stoffer, der er moderate CYP3A4 hæmmere, såsom fluconazol, grapefrugtjuice

og erythromycin bør behandlingen starte med en dosis på 7,5 mg. Doseringen kan titreres til 15 mg

daglig for at opnå forbedret klinisk respons forudsat, at doseringen er vel tolereret. Der bør dog

udvises forsigtighed.

Administration

Emselex er til oral anvendelse. Tabletterne bør tages en gang daglig sammen med væske. De kan tages

med eller uden mad og skal synkes hele. Tabletterne må ikke tygges, deles eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Emselex er kontraindiceret hos patienter med

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Urinretention.

Ventrikelretention.

Ukontrolleret snævervinklet glaukom.

Myastenia gravis.

Svær leverfunktionsnedsættelse (Child Pugh C).

Svær colitis ulcerosa.

Toksisk megacolon.

Samtidig behandling med potente CYP3A4 hæmmere (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Emselex skal anvendes med forsigtighed til patienter med autonom neuropati, hiatushernie, klinisk

signifikant blæreobstruktion, risiko for urinretension, svær forstoppelse eller gastroentestinal

obstruktion såsom pylorusstenose.

Emselex bør anvendes med forsigtighed hos patienter, som er i behandling for snævervinkel glaukom

(se pkt. 4.3).

Andre årsager til hyppig vandladning (hjertesvigt eller renal sygdom) bør undersøges før behandling

med Emselex. Hvis urinvejsinfektion forekommer, skal passende antibakteriel behandling startes.

Emselex bør anvendes med forsigtighed til patienter med risiko for nedsat gastrointestinal motilitet,

gastroøsofagal reflux og/eller samtidig tager lægemidler, der kan være årsag til eller forværre

esophagitis (så som orale bisphosphonater).

Sikkerhed og effekt er endnu ikke undersøgt hos patienter med neurologisk betinget overaktiveret

detrusor.

Der bør udvises forsigtighed, når antimuskarinika udskrives til patienter med præeksisterende

hjertelidelser.

Som ved andre antimuskarinika skal patienterne informeres om at stoppe med at tage Emselex og

øjeblikkeligt søge lægehjælp, hvis de oplever ødem på tungen eller i svælget eller

vejrtrækningsproblemer (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Effekt af andre lægemidler på darifenacin

Darifenacins metabolisme medieres primært af cytochrom P450 enzymer CYP2D6 og CYP3A4.

Hæmmere af disse enzymer kan derfor øge darifenacins eksponering.

CYP2D6 hæmmere

Til patienter, som får stoffer, der er potente CYP2D6 hæmmere (fx paroxetin, terbinafin, cimetidin og

quinidin), er den anbefalede begyndelsesdosis 7,5 mg daglig. Doseringen kan titreres til 15 mg daglig

for at opnå et forbedret klinisk respons, forudsat at dosering er veltolereret. Samtidig behandling med

potente CYP2D6 hæmmere resulterer i en øget eksponering (fx 33% for 20 mg paroxetin ved en

dosering på 30 mg darifenacin).

CYP3A4 hæmmere

Darifenacin bør ikke anvendes sammen med potente CYP3A4 hæmmere (se pkt. 4.3), så som

proteasehæmmere (fx ritonavir), ketoconazol og itraconazol. Potente P-glycoprotein hæmmere som

ciclosporin og verapamil bør også undgås. Co-administration af darifenacin 7,5 mg og den potente

CYP3A4 hæmmer ketoconazol 400 mg, resulterede i 5 gange så høj AUC for darifenacin ved steady-

state. Hos patienter, som har beskeden metabolisme, øges eksponeringen af darifenacin cirka

10 gange. Grundet en større indsats af CYP3A4 efter højere darifenacin doser, forventes størrelsen af

effekten at være mere udtalt, når ketoconazol kombineres med darifenacin 15 mg.

Ved co-administrering med moderate CYP3A4 hæmmere, som erythromycin, clarithromycin,

telithromycin, fluconazol og grapefrugtjuice, bør den anbefalede begyndelsesdosis af darifenacin være

7,5 mg daglig. Doseringen kan titreres til 15 mg daglig for at opnå et forbedret klinisk respons,

forudsat at dosering er veltolereret. Hos patienter med stor metabolisme var AUC

og C

darifenacin 95% og 128% højere ved doseringen 30 mg 1 gang daglig, når erythromycin (moderat

CYP3A4 hæmmer) blev co-administreret med darifenacin, end når darifenacin blev taget alene.

Enzym induktorer

Stoffer, som er CYP3A4 induktorer, som rifampicin, carbamazepin, barbiturater og prikbladet

perikum (

Hypericum perforatum

), vil sandsynligvis nedsætte plasmakoncentrationen af darifenacin.

Effekt af darifenacin på andre lægemidler

CYP2D6 substrater

Darifenacin er en moderat hæmmer af enzymet CYP2D6. Der tilrådes forsigtighed, når darifenacin

anvendes samtidig med lægemidler, som fortrinsvis metaboliseres af CYP2D6, og som har et snævert

terapeutisk vindue, såsom flecainide, thioridazine eller tricycliske antidepressiva som imipramin.

Effekten af darifenacin på metabolismen af CYP2D6 substrater er hovedsagelig klinisk relevant for

CYP2D6 substrater, som dosistitreres individuelt.

CYP3A4 substrater

Behandling med darifenacin resulterede i en lettere øget eksponering af CYP3A4 substratet

midazolam. Tilgængelige data tyder dog ikke på, at darifenacin ændrer hverken midazolam clearance

eller biotilgængelighed. Det kan derfor konkluderes, at administration af darifenacin ikke ændrer

farmakokinetikken af CYP3A4 substrater

in vivo

. Interaktionen med midazolam mangler klinisk

relevans, og derfor er det ikke nødvendigt med dosisjustering for CYP3A4 substrater.

Warfarin

Standard tidsmonitorering af terapeutisk protrombin skal fortsættes uændret. Effekten af warfarin på

protrombin blev ikke ændret ved samtidig administration af darifenacin.

Digoxin

Monitoring af digoxin bør foretages, når behandling med darifenacin initieres og afsluttes samt ved

ændring af darifenacin doseringen. Samtidig indgift af 30 mg darifenacin 1 gang daglig, (det dobbelte

af den anbefalede daglige dosis) og digoxin ved steady state resulterede i en lille øgning af digoxin

eksponering (AUC: 16% og C

: 20%). Den øgede digoxin eksponering kan skyldes konkurrence

mellem darifenacin og digoxin om P-glycoprotein. Andre transportrelaterede interaktioner kan ikke

udelukkes.

Antimuskarine stoffer

Som for andre antimuskarine stoffer kan samtidig brug af lægemidler, der har antimuskarine

egenskaber, som oxybutynin, tolterodin og flavoxat, føre til øget terapeutisk effekt og mere udtalte

bivirkninger. Potentiering af antikolinerg effekt med anti-parkinson midler og tricykliske

antidepressiva kan også forekomme, hvis antimuskarine stoffer bruges samtidig med sådanne

lægemidler. Der er dog ikke udført interaktionsstudier med anti-parkinson midler og tricykliske

antidepressiva.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er begrænset dokumentation for brugen af darifenacin hos gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

toksicitet ved fødsel (for detaljer, se pkt. 5.3). Emselex anbefales ikke under graviditet.

Amning

Darifenacin udskilles i mælk hos rotter. Det er ukendt, om darifenacin udskilles i human mælk. En

risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Der bør foretages en vurdering af fordele og risiciene,

når der skal tages en beslutning om at undlade amning eller at undlade Emselexbehandling under

amning.

Fertilitet

Der findes ikke humane fertilitetsdata for darifenacin. Darifenacin havde ingen effekt på fertiliteten

hos han- eller hunrotter eller på reproduktionsorganerne hos han/hunrotter og han/hunhunde (for

detaljer, se pkt. 5.3). Kvinder i den fødedygtige alder bør informeres om manglen på fertilitetsdata, og

Emselex bør kun gives, efter individuelle risici og fordele er vurderet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Som for andre antimuskarine stoffer kan Emselex give bivirkninger såsom svimmelhed, sløret syn,

søvnløshed og somnolens. Patienter, der oplever disse bivirkninger, bør ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Disse bivirkninger er for Emselex rapporteret som værende usædvanlige.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

I overensstemmelse med den farmakologiske profil er de hyppigst rapporterede bivirkninger

mundtørhed (som forekom hos 20,2% og 35% af patienterne behandlet med henholdsvis 7,5 mg og

15 mg darifenacin, 18,7% efter fleksibel dosistitrering og 8% - 9% for placebo) og forstoppelse

(14,8% og 21% for henholdsvis 7,5 mg og 15 mg dosis darifenacin, 20,9% efter fleksibel dosistitrering

og 5,4% - 7,9% for placebo). I almindelighed er de antikolinerge bivirkninger dosisafhængige.

Antallet af patienter som stoppede behandlingen på grund af disse bivirkninger var dog lav

(mundtørhed: 0% - 0,9% og forstoppelse: 0,6% - 2,2% for darifenacin, afhængig af dosis; og 0% og

0,3% for placebo, for henholdsvis mundtørhed og forstoppelse).

Tabuleret liste over bivirkninger

Frekvensen af bivirkninger er defineret som følgende: Meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000),

meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for

hver frekvensgruppe er bivirkningerne præsenteret i faldende rækkefølge af alvorlighed.

Tabel 1: Bivirkninger for Emselex 7,5 mg og 15 mg depottabletter

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Urinvejsinfektion

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Søvnløshed, unormale tanker

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Svimmelhed, smagsforstyrrelser, somnolens

Øjne

Almindelig

Tørre øjne

Ikke almindelig

Synsforstyrrelser, inklusive sløret syn

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Tørhed i næsen

Ikke almindelig

Dyspnø, hoste, rinit

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Forstoppelse, tør mund

Almindelig

Mavesmerter, kvalme, dyspepsia

Ikke almindelig

Flatulens, diarré, ulcerative stomatit

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Udslæt, tør hud, kløe, hyperhidrose

Ikke kendt

Angioødem

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Urinretension, urinvejsforstyrrelse, blæresmerter

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig

Erektil dysfunktion, vaginit

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig

Perifert ødem, asteni, ansigtsødem, ødem

Undersøgelser

Ikke almindelig

Forhøjet aspartataminotransferase, forhøjet

alaninaminotransferase

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Ikke almindelig

Skade

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I de kliniske studier med doseringen af 7,5 mg og 15 mg Emselex var bivirkningsrapporteringen som

vist i ovenstående tabel. De fleste af bivirkningerne var milde til moderate og førte hos hovedparten af

patienterne ikke til seponering af behandlingen.

Behandling med Emselex kan muligvis maskere symptomer associeret til lidelser i galdeblæren. Der

var imidlertid ingen sammenhæng mellem forekomst af bivirkninger relateret til galdevejen hos

darifenacinbehandlede patienter og stigende alder.

Hyppigheden af bivirkninger ved doseringerne af 7,5 mg og 15 mg Emselex faldt i løbet at

behandlingsperioden på 6 måneder. En lignende udvikling sås også i frekvensen af ophør med

behandlingen.

Post-marketing erfaringer

Erfaringer fra brug af darifenacin efter markedsføring på verdensplan har vist tilfælde af

generaliserede overfølsomhedsreaktioner, inklusive angioødem, nedtrykthed/humørsvingninger,

hallucinationer. Da disse spontant rapporterede tilfælde er baseret på erfaringer fra brug efter

markedsføring på verdensplan er det ikke muligt at fastsætte frekvensen ud fra de tilgængelige data.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Emselex er i kliniske studier blevet administreret i doser op til 75 mg (5 gange den maksimale

terapeutiske dosering). De mest almindelige bivirkninger var mundtørhed, forstoppelse, hovedpine,

dyspepsi og nasal tørhed.Overdosering med darifenacin kan imidlertid potentielt føre til svære

antikolinerge virkninger, og skal behandles i overensstemmelse hermed. Behandlingen skal rettes mod

at modvirke de antikolinerge symptomer under nøje medicinsk overvågning. Brug af stoffer som

physostigmin kan medvirke til at revertere sådanne symptomer.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Urologika, lægemidler til urinfrekvens og -inkontinens, ATC-kode:

G04BD10.

Virkningsmekanisme

Darifenacin er en selektiv muskarin M3 receptorantagonist (M

SRA)

in vitro

. M3 receptoren er den

vigtigste undergruppe der kontrollerer urinblærens muskelkontraktion. Det vides ikke, om denne

selektivitet for M3 receptorer, kan overføres til nogen klinisk fordel, når symptomer på overaktiv

blæresyndrom behandles.

Klinisk virkning og sikkerhed

Cytometriske studier udført med darifenacin hos patienter med ufrivillige blærekontraktioner viste

øget blærekapacitet, øget volumentærskel for ustabile kontraktioner og mindsket frekvens af ustabile

detrusorkontraktioner.

Behandling med Emselex administreret i doser á 7,5 mg og 15 mg daglig er blevet undersøgt i fire

dobbelt-blindede, randomiserede, kontrollerede fase III kliniske studier på mandlige og kvindlige

patienter med symptomer på overaktiv blære. Som det ses i tabel 2 herunder, viste en samlet analyse af

behandlingerne på 3 af studierne for både Emselex 7,5 mg og 15 mg en signifikant forbedring i det

primære endepunkt, reduktion af inkontinensepisoder, i forhold til placebo.

Tabel 2: Samlet analyse af data fra tre fase III kliniske studier bestemt på faste doser à 7,5 mg og

15 mg Emselex

Dosering

Inkontinensepisoder pr uge

95% KI

P værdi

Basis-

niveau

(median)

Uge 12

(median)

Ændring fra

basisniveau

(median)

Forskel fra

placebo

(median)

Emselex 7,5 mg

1 gang daglig

16,0

-8,8 (-68%)

-2,0

(-3,6, -0,7)

0,004

Placebo

16,6

-7,0 (-54%)

Emselex 15 mg

1 gang daglig

16,9

-10,6 (-77%)

-3,2

(-4,5, -2,0)

<0,001

Placebo

16,6

-7,5 (-58%)

Hodges Lehmann estimat: median forskel fra placebo ved ændringer fra basisniveau

Opdelt Wilcoxon test for forskellen fra placebo.

Emselex doser á 7,5 mg og 15 mg reducerede signifikant både alvorlighed og antallet af imperiøs

vandladning og antallet af sygelig trang til vandladning, mens der ses en signifikant øgning af

middelvolumen målt fra basisniveau.

Behandling med 7,5 mg og 15 mg Emselex viste statistisk signifikant forbedring af nogle

livskvalitetsmål i forhold til placebo målt med Kings Health Questionnaire, inkluderende betydning af

at være inkontinent, begrænsninger i adfærd, sociale begrænsninger og mål for sværhedsgrad.

Den procentvise median reduktion i antallet af inkontinensepisoder pr. uge i forhold til basisniveau var

for både 7,5 mg og 15 mg, ens for mænd og kvinder. Den observerede forskel fra placebo i form af

procentisk og absolut reduktion i inkontinensepisoder var lavere for mænd end for kvinder.

Effekten af behandling med 15 mg og 75 mg darifenacin på QT/QTc intervallet blev evalueret i et

studie på 6 dage med 179 raske voksne (44% mænd: 56% kvinder) i alderen 18 til 65 år (til steady

state). Terapeutiske og supra-terapeutiske doser af darifenacin resulterede ikke i nogen øget

forlængelse af QT/QTc interval fra basisniveau ved maksimal darifenacin eksponering, sammenlignet

med placebo.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Darifenacin metaboliseres af CYP3A4 og CYP2D6. Grundet genetiske forskelle, mangler omkring 7%

af kaukasiere CYP2D6 enzymet og siges at have beskeden metabolisme. Nogle få procent af

populationen har øget CYP2D6 enzym niveau (ultra hurtig metabolisme). Med mindre andet er

angivet gælder informationerne herunder for patienter med et normalt CYP2D6 aktivitet (stor

metabolisme).

Absorption

På grund af stor first-pass metabolisme har darifenacin en biotilgængelighed ved steady state omkring

15% og 19% efter doser på 7,5 mg og 15 mg daglig. Maximal plasmakoncentration nås efter ca.

7 timer og steady-state plasmakoncentrationen opnås på 6.dagen for påbegyndt behandling. Ved

steady-state er fluktationerne mellem laveste og højeste plasmakoncentrationer af darifenacin små

(PTF: 0,87 for 7,5 mg og 0,76 for 15 mg), hvilket betyder, at terapeutisk plasmakoncentration

bibeholdes over doseringsintervallet. Fødeindtagelse har ingen indvirkning på darifenacins

farmakokinetik ved kontinuerlig indtagelse af depottabletterne.

Fordeling

Darifenacin er en lipofil base, 98% er bundet til plasmaproteiner (primært alfa-1-syre-glycoprotein).

Steady-state fordelingsvolumen (V

) er estimeret til 163 l.

Biotransformation

Darifenacin metaboliseres efter oral indgift hovedsagelig i leveren.

Darifenacin undergår signifikant metabolisme af cytochrom CYP3A4 og CYP2D6 i leveren og i

tarmvæggen af CYP3A4. De tre vigtigste metaboliseringsveje er følgende:

monohydroxylering i dihydrobenzfuranringen;

åbning af dihydrobenzfuranringen og;

N-dealkylering af nitrogen i pyrrolidin.

De initiale metabolitter som dannes ved hydroxylering og N-dealkylering er de vigtigste cirkulerende

hovedmetabolitter. Ingen af disse bidrager signifikant til den kliniske effekt.

Darifenacins farmakokinetik er dosisafhængig ved steady state på grund af mætning af CYP2D6

enzymet.

Fordobling af darifenacindosis fra 7,5 mg til 15 mg resulterer i 150% øgning ved steady state

eksponering. Denne dosisafhængighed skyldes formodentlig mætning af den CYP2D6 katalyserede

metabolisme, muligvis sammen med mætning af CYP3A4-medieret metabolisme i tarmvæggen.

Elimination

Efter oral administration af

C-darifenacin til frivillige raske forsøgspersoner, blev cirka 60% af

radioaktiviteten genfundet i urinen og 40% i fæces. Kun en lille procentdel af den udskilte mængde

var uomdannet darifenacin (3%). Darifenacinclearence er beregnet til 40 l/time. Eliminations

halveringstiden af darifenacin efter kontinuerlig dosering er ca. 13-19 timer.

Specielle patientgrupper

Køn

En populationsfarmakokinetisk analyse af patientdata indikerede at ekspositionen var 23% lavere hos

mænd end hos kvinder (se pkt. 5.1).

Ældre

En populationsfarmakokinetisk analyse af patientdata indikerede en tendens til, at clearence falder

med alderen (19% pr. 10-år baseret på fase III populationsfarmakokinetikanalyse af patienter i alderen

60–89 år), se pkt. 4.2.

Børn

Der er ikke foretaget farmakokinetiske undersøgelser med darifenacin hos børn.

Patienter med beskeden CYP2D6 metabolisme

Principielt er metabolismen af darifenacin hos patienter med beskeden CYP2D6 metabolisme medieret

af CYP3A4. I et farmakokinetisk studie af patienter med beskeden metabolisme var eksponeringen

164% og 99% højere ved steady state ved behandling med henholdsvis 7,5 mg og 15 mg en gang

daglig. Det er dog indikeret i en fase III populationsfarmakokinetikanalyse, at ved gennemsnitlig

steady state er eksponering 66% højere hos patienter med beskeden metabolisme i forhold til patienter

med stor metabolisme. Der var et betydeligt overlap mellem omfanget af eksponering set i de to

populationer (se pkt. 4.2).

Nyreinsufficiens

I et lille forsøg med patienter (n=24) med varierende grader af nyreinsufficiens (creatinin clearence

mellem 10 ml/min og 136 ml/min) som fik 15 mg darifenacin en gang daglig indtil steady state sås

ikke sammenhæng mellem nyrefunktion og darifenacin clearence (se pkt.4.2).

Leverinsufficiens

Darifenacins farmakokinetik blev undersøgt hos en gruppe patienter med mild (Child Pugh A) eller

moderat (Child Pugh B) nedsat leverfunktion. Disse patienter blev behandlet med 15 mg darifenacin

en gang daglig til steady state blev opnået. Let nedsat leverfunktion havde ingen indvirkning på

darifenacins farmakokinetik. Proteinbinding af darifenacin blev dog påvirket af moderat

leverinsufficiens. Ubundet darifenacin eksponering blev beregnet til at være 4,7 gange højere hos

patienter med moderat nedsat leverfunktion sammenlignet med patienter med normal leverfunktion (se

pkt. 4.2).

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og karcinogent potentiale. Der

var ikke nogen indvirkning på fertiliteten hos han- og hunrotter behandlet med orale doser på op til

50 mg/kg/dag (78 gange AUC

0-24t

af den frie plasmakoncentration ved den maksimalt anbefalede

humane dosis [MRHD]). Der var ingen indvirkning på reproduktionsorganerne hos hverken han- eller

hunhunde behandlet i 1 år med orale doser på op til 6 mg/kg/dag (82 gange AUC

0-24t

af den frie

plasmakoncentration ved MRHD). Darifenacin var ikke teratogent i rotter og kaniner i doser op til

henholdsvis 50 og 30 mg/kg/dag. Ved en dosis på 50 mg/kg/dag i rotter (59 gange AUC

0-24t

af den frie

plasmakoncentration ved MRHD) blev der observeret forsinkelse i ossifikationen af sakrale og

kaudale vertebrae. Ved en dosis på 30 mg/kg/dag i kaniner (28 gange AUC

0-24t

af den frie

plasmakoncentration ved MRHD) blev der observeret maternal toksicitet og føtotoksicitet (øget post-

implantationstab og nedsat antal levedygtige fostre per kuld). I peri- og postnatale studier i rotter, blev

der observeret dystoci, øget fosterdød

in utero

og toksicitet for postnatal udvikling (ungernes

kropsvægt og udvikling af karaktertræk) ved systemiske eksponeringsniveauer på op til 11 gange

0-24t

af den frie plasmakoncentration ved MRHD.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Calciumhydrogenphosphat, vandfri

Hypromellose

Magnesiumstearat

Filmcoating

Polyethylenglycol

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Talcum

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Klar PVC/CTFE/aluminium eller PVC/PVDC/aluminium blister i kartoner indeholdende 7, 14, 28, 49,

56 eller 98 tabletter som enkeltpakning eller i multipakninger indeholdende 140 (10x14) tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merus Labs Luxco II S.à R.L.

15, rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/294/001-006

EU/1/04/294/013

EU/1/04/294/015-020

EU/1/04/294/027

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/273564/2013

EMEA/H/C/000554

EPAR - sammendrag for offentligheden

Emselex

darifenacin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Emselex. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Emselex.

Hvad er Emselex?

Emselex er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof darifenacin. Det leveres som depottabletter

(7,5 mg og 15 mg). Depottabletter betyder, at stoffet darifenacin langsomt frigives fra tabletten i løbet

af få timer.

Hvad anvendes Emselex til?

Emselex anvendes hos voksne patienter med overaktiv blæresyndrom. Det anvendes til behandling af

den urge-inkontinens (pludselig manglende kontrol over vandladningen), øgede vandladningshyppighed

og øgede pludselige vandladningstrang, som er knyttet til syndromet.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Emselex?

Den anbefalede startdosis af Emselex er 7,5 mg én gang om dagen. Hos patienter, der har større

behov for afhjælpning af symptomerne, kan dosis øges til 15 mg. Tabletterne skal sluges hele med

væske og må ikke tygges, deles eller knuses.

Hvordan virker Emselex?

Det aktive stof i Emselex, darifenacin, er et antikolinergisk lægemiddel. Det blokerer en receptor i

kroppen kaldet den muskarine M3-receptor, og dermed afslappes de muskler, der presser urinen ud af

Emselex

Side 2/3

blæren. Dette giver en større blærekapacitet og ændrer den måde, hvorpå blæremusklerne trækker sig

sammen, når blæren fyldes. Derved medvirker Emselex til at forebygge ufrivillig vandladning.

Hvordan blev Emselex undersøgt?

Der er gennemført fire hovedundersøgelser af Emselex hos i alt 2 078 mandlige og kvindelige patienter

med symptomer på overaktiv blære. Emselex blev anvendt i forskellige doseringer (fra 3,75 mg til

30 mg dagligt) og sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) eller med tolterodin (et

andet lægemiddel, der anvendes til behandling af denne lidelse). Hovedmålet for virkningen var

ændringen i det ugentlige antal inkontinensepisoder.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Emselex?

Når resultaterne af alle fire undersøgelser lægges sammen, var Emselex mere effektivt end placebo til

at mindske antallet af episoder med ufrivillig vandladning. Ved undersøgelsens start havde patienterne

ca. 16 episoder om måneden. Efter 12 ugers behandling havde patienter, der fik Emselex 7,5 mg eller

15 mg, 8,8 (68 %) eller 10,6 (77 %) færre episoder af inkontinens pr. uge, og patienter, der fik

placebo, havde 7 eller 7,5 (54 eller 58 %) færre episoder pr. uge.

Hvilken risiko er der forbundet med Emselex?

De hyppigste bivirkninger ved Emselex (som ses hos flere end 1 ud af 10 patienter) er tør mund og

forstoppelse. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Emselex fremgår af

indlægssedlen.

Emselex må ikke anvendes til patienter, som er overfølsomme (allergiske) over for darifenacin eller

andre af indholdsstofferne. Det må ikke anvendes til patienter med:

urinretention (manglende evne til at lade vandet)

ventrikelretention (manglende evne til at tømme mavesækken ordentligt)

ukontrolleret snævervinklet grøn stær (for højt væsketryk i øjet, selv når det behandles)

patienter med myasthenia gravis (en sygdom, der giver muskelsvækkelse)

svær leversygdom

svær colitis ulcerosa (alvorlig tyktarmsbetændelse, der medfører sårdannelse og blødning)

toksisk megacolon (en meget alvorlig komplikation af tyktarmsbetændelse).

Emselex må ikke anvendes til patienter, som også tager lægemidler, der kan påvirke den måde,

hvorpå Emselex nedbrydes i kroppen, f.eks. proteasehæmmere (lægemidler mod hiv-infektion som

f.eks. ritonavir) eller ketoconazol eller itraconazol (lægemidler til behandling af svampeinfektioner).

Hvorfor blev Emselex godkendt?

CHMP konkluderede, at Emselex’ virkning svarede til andre antikolinergiske lægemidler mod overaktiv

blæresyndrom. Udvalget besluttede, at fordelene ved Emselex opvejer risiciene og anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse for Emselex.

Emselex

Side 3/3

Andre oplysninger om Emselex:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Emselex den 22. oktober 2004.

Den fuldstændige EPAR for Emselex findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Emselex, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2013.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information