Elidel 1 % creme

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-11-2019

Aktiv bestanddel:
Pimecrolimus
Tilgængelig fra:
Mylan Denmark ApS
ATC-kode:
D11AH02
INN (International Name):
pimecrolimus
Dosering:
1 %
Lægemiddelform:
creme
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
32700
Autorisation dato:
2002-03-15

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Elidel

®

10 mg/g creme

pimecrolimus

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Elidel

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den seneste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Elidel

Sådan skal du tage Elidel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Elidel

creme indeholder et lægemiddel, som kaldes pimecrolimus. Den indeholder ikke steroider.

Elidel

creme virker specifikt på en betændelsestilstand i huden, kaldet atopisk dermatitis (eksem). Den

virker i de hudceller, der er årsat til betændelsen og den karakteristiske rødme og kløe der opstår i

forbindelse med eksemen.

Cremen bruges til at behandle tegn og symptomer på mild til moderat eksem (f.eks. rødmen ogkløe) hos

børn (2 år og derover), teenagers og voksne. Hvis cremen bruges til at behandle tidlige tegn og

symptomer, kan den forhindre udbrud i at forværres til svær opblussen.

Elidel

må kun bruges, hvis anden receptpligtig medicin eller fugtighedscremer ikke har virket, eller hvis

din læge anbefaler, at anden receptpligtig medicin ikke må bruges.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 6 uger.

2.

Det skal du veide, før du begynder at bruge Elidel

®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisninger og oplysningerne på doseringsetiketten.

Læs følgende information, før du begynder at bruge Elidel

Brug ikke Elidel

®

hvis du er overfølsom over for pimcrolimus eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Være ekstra forsigtig med at bruge Elidel

®

Elidel

®

er ikke godkendt til behandling af brn under 2 år

og bør derfor ikke bruges til denne

aldersgruppe. Spørg lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal kontakte lægen før brug af Elidel

, hvis du har et

svækket immunforsvar

(immunkompromiseret), uanset hvilken årsag.

Elidel

®

må kun bruges til behandling af atopisk dermatitis.

Brug ikke cremen til andre hudsygdomme.

Elidel

®

er kun til udvortes brug.

Brug det ikke i næsen, øjnene eller munden. Hvis cremen ved et uheld

påføres disse områder, skal den tørres grundigt af og/eller skylles af med vand. Vær forsigtig med ikke at

synke cremen eller ved et ueld få cremen ind i muhden, når den f.eks. er smurt på hænderne.

Smør ikke cremen på hudområder, der er påvirket af aktive virusinfektioner,

som f.eks.

forkølelsessår (også kaldet herpes simplex) eller skoldkopper.

Kontakt lægen før du bruger Elidel

®

, hvis du har en hudinfektion.

Din læge vil måske ordinere et

lægemiddel til behandling af infektionen. Når infektionen er færdigbehandlet, kan starte behandling med

Elidel

. Kontakt din læge, hvis du får en hudinfektion under behandling med Elidel

. Lægen kan bede dig

om at afbryde Elidel

-behandlingen, indtil hudinfektionen er tilstrækkeligt behandlet.

Elidel

kan være forbundet med en øget risiko for udbrud af en alvorlig herpes simplex hudinfektion

(eczema herpeticum). Kontakt straks lægen, hvis du får smertefulde sår et hvilket som helst sted på

kroppen. Behandling med Elidel

bør afbrydes, indtil infektionen er behandlet.

Elidel

kan være årsat til

reaktioner ved påsmøringsstedet

som f.eks. en varm og/eller brændende

fornemmelse. Disse reaktioner er normalt milde og varer kun et kort stykke tid. Kontakt straks lægen,

hvis du får en voldsom reaktion af Elidel

Hvis du bruger Elidel

, må du ikke tildække den behandlede hud med bandager og forbindinger. Du kan

imidlertid stadig have almindeligt tøj på.

Undgå overdreven udsættelse for sollys,

højfjeldssol og solarium under behandling med Elidel

. Når du

opholder dig udendørs efter påsmøring, bør du være iført løstsiddende tøj, bruge relevant solbeskyttelse

ogikke opholde dig længere tid i solen end højst nødvendigt.

Hvis du lider af erytrodermi (rødme på næsten hele kroppen), eller hvis du lider af en hudsygdom kaldet

Nethertons syndrom, skal du kontakte lægen, inden du starter behandling med Elidel

Du skal også kontakte lægen før brug af Elidel

, hvis du har

ondartede svulster i huden (tumorer).

Rådfør dig med din læge, hvis du får

forstørrede lymfeknuder,

mens du er i behandling med Elidel

creme.

Børn

Brugen af Elidel

til børn under 2 år kan ikke anbefales før der foreligger yderligere data.

Brug af anden medicin sammen med Elidel

®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Behandling med Elidel

vaccinationssteder

anbefales ikke så længe lokale reaktioner (f.eks) rødme,

hævelse, varme) varer ved.

Hvis du har udbredt eksem, er der muligt, at behandling med Elidel

skal stoppes, før du får en

vaccination

. Din læge vil fortælle dig det, hvis det er nødvendigt.

Elidel

må ikke bruges samtidig med

ultraviolet lysbehandling

(som f.eks. UVA, PUVA, UVB) eller

sammen med systemisk immunsupressiv medicin (som f.eks. azathioprin eller ciclosporin)

Det er ikke sandsynligt at Elidel

vil påvirke anden medicin, som du bruger.

Brug af Elidel

®

sammen med mad, drikke og alkohol

I sjældne tilfælde kan du opleve ansigtrødme, udslæt, brændende fornemmelse, kløe eller hævelse kort

efter indtag af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge til råds, før du starter din behandling med Elidel

®

.

Du må ikke bruge Elidel

hvis du er gravid.

Det vides ikke, om det aktive stof i Elidel

udskilles i modermælken efter påsmøring på huden. Bruge

ikke Elidel

på brysterne, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elidel

har ingen kendt effekt på arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Elidel

®

indeholder cetylalkohok, stearylalkohol, benzylalkohol og propylenglycol (E1520)

Cetylalkohol og stearylalkohol kan forårsage lokale hudreaktioner (f.eks. kontaktdermatitis).

Benzylalkohol kan forårsage reaktioner og mild, lokal irritation.

Propylenglycol (E1520) kan forårsage hudirritation.

3.

Sådan skal du bruge Elidel

®

Tag altid Elidel

®

nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Du an bruge Elidel

på alle hudoverflader, inkl. Hoved, ansigt, hals og hudfolder.

Sådan skal du bruge Elidel

Vask og tør hænderne

Åbn tuben (Første gang du bruger tuben, skal du bryde forseglingen ved at bruge spidsen i toppen af

hætten)

Tryk cremen ud på en finger

Smør et tyndt lag Elidel

på den angrebne hud, og sørg for at dække dette område fuldstændigt

Brug kun cremen på hud, der er angrebet af eksem

Gnid forsigtigt cremen helt ind

Sæt hætten på tuben igen.

Elidel

®

bør bruges 2 gange dagligt,

f.eks. 1 gang om morgenen og 1 gang om aftenen. Du kan godt

bruge fugtighedscreme sammen med Elidel

. Hvis du bruger fugtighedscremer, skal disse påføres

umiddelbart efer påsmøring af Elidel

. Tag ikke bad, brusebad eller svøm lige efter påsmøring af Elidel

Cremen kan da blive skyllet af.

Hvor længe skal Elidel

®

bruges

Langtidsbehandling bør være med cremefri perioder og ikke en uafbrudt behandling. Afbryd

behandlingen med Elidel

så snart tegn på eksem er forsvundet.

Brug cremen lige så længe, som lægen råder dig til.

Stop behandlingen

og kontakt lægen,

hvis der ikke er sket en forbedring efter 6 uger, eller hvis din

eksem forværres.

Ved langtidsbehandling af eksem skal du begynde at bruge Elidel

, lige så snart du opdager tegn og

symptomer (rødme og kløe). Dette vi forhindre udbrud i at forværres til svær opblussen.

Hvis tegn og symptomer kommer igen, skal du genoptage behandlingen.

Hvis du har brug for meget Elidel

®

Hvis du kommer til at smøre mere creme på huden, end du skulle, kan du blot tørre det af.

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Elidel

, end der står her, eller

mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Elidel

®

Hvis du har glemt en påsmøring af cremen, så brug den snart du kommer i tanke om det, og fortsæt så

ellers med behandlingen som hidtil. Hvis det næsten er tid for næste påsmøring, skal du dog droppe den

mistede dosis og fortsætte med din normale påsmøringsrutine. Smør ikke ekstra creme på for at erstatte

den mistede påsmøring.

Hvis du holder op med at bruge Elidel

®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du ved et uheld synker Elidel

®

Hvis du eller en anden ved et uheld synker Elidel

, skal du straks kontakte lægen.

4.

Bivirkninger

Elidel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår

af denne indlægssedde.

De mest almindelige bivirkninger ved Elidel

er reaktioner ved påsmøringsstedet (f.eks. gener). Disse

reaktioner er generelt milde/moderate, opstår tidligt i behandlingen og varer kun et kort stykke tid.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Angioødem: kløe, nældefeber (urticaria), røde mærker på hænder, fødder og hals, hævelse i halsen

og tungen, hævelse omkring øjne og læber, vejrtræknings- og synkebesvær. Kan være alvorligt. Tal

med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Anafylaktisk reaktion: hududslæt, herunder kløende hud, hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt,

læber, mund eller svælg (disse symptomer er også beskrevet som angioødem og kan forårsage

besvær med at synke eller trække vejret), og du kan føle at du vil besvime. Kan være livsfarligt. Ring

112.

Hvis du får nogen af disse bivirkninger

hurtigt efter at have Elidel

creme,

skal du stoppe

behandlingen og straks kontakte lægen.

Andre bivirkninger kan være.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

En varm og/eller brændende fornemmelse på påsmøringsstedet

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Irritation, kløe og rødmen af huden på påsmøringsstedet

Hudinfektioner (f.eks. betændelse i hårsække)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Hudinfektioner, som f.eks. impetigo (en bakteriel infektion), forkølelsessår (herpes simplex),

helvedesild (herpes zoster), herpes simplex-dermatitis (eczema herpeticum), molluscum contagiosum

(en virusinfektion), vorter og bylder

Reaktioner på påsmøringsstedet, så som udslæt, smerter, prikkende fornemmelse, let afskalning af

huden, tørhed, hævelse og forværring af eksemsymptomer.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Ansigtrødme, udslæt, brændende fornemmelse, kløe eller hævelse kort efter indtag af alkohol

Ændringer i hudens farve (bliver lysere eller mørkere end den omkringliggende hud).

Tilfælde af ondartede sygdomme, herunder lymfeknudekræft og hudkræft er set hod patienter, der bruger

Elidel

Tilfælde af forstørrede lymfeknuder er set hos patienter, der bruger Elidel

. Der er dog ikke påvist en

sammenhæng melem behandling med Elidel

og forstørrede lymfeknuder.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre,

eller du

får bivirkninger, der ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1,

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Elidel

efter den udløbsdato, der står på karton og tube. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i

den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale emballage. Hold tuben helt lukket.

Efter åbning bør tuben bruges inden 12 måneder. Det kan være en hjælp at skrive datoen, hvor du åbnede

tuben, på kartonen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrrelser og yderligere oplysninger

Elidel

®

indeholder:

Aktivt stof: pimecrolimus. 1 g Elidel

creme indeholder 10 mg pimecrolimus

Øvrige indholdsstoffer: triglycerider af middelkædelængde, oleyalkohol, propylenglycon (E1520),

stearylalkohol, cetylalkohol, mono- og di-glycerider, natriumcetostearylsulfat, benzylalkohol, vandfri

citronsyre, natriumhydroxid, renset vand.

Dette lægemiddel indeholder 10 mg benzylalkohol og 50 mg propylenblycol ( E1520) i 1 g creme. Se

punkt 2.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Elidel

er en hvid, lugtfri creme, der ikke pletter og er let at smøre ind.

Elidel

findes i tuber med 15 g, 30 g, 60 g og 100 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Mylan Denmark ApS

Borupvang 1

2750 Ballerup

Fremstiller

Meda Pharma GmbH & Co KG

Benzstr. 1

61352 Bad Homburg

Tyskland

MEDA Manufacturing

Avenue J. F. Kennedy

33800 Mérignac

Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Elidel

10 mg/g crème

Bulgarien:

Елидел 10mg/g крем

Cypern:

Elidel

cream 10 mg/g

Danmark:

Elidel

10 mg/g creme

Estland:

Elidel

10 mg/g kreem

Finland:

Elidel

10 mg/g emulsiovoide

Grækenland:

Elidel, κρεμα 10 mg/g

Holland:

Elidel

10 mg/g crème

Island:

Elidel

10 mg/g krem

Italien:

Elidel

10 mg/g crema

Kroatien:

Elidel

10 mg/g krema

Letland:

Elidel

10 mg/g krèms

Litauen:

Elidel

10 mg/g kremas

Luxemburg:

Elidel

10 mg/g Creme

Malta:

Elidel

10 mg/g cream

Norge:

Elidel

10 mg/g krem

Polen:

Elidel

10 mg/g krem

Portugal:

Elidel

10 mg/g creme

Rumænien:

Elidel

10 mg/g crem

Slovakiet:

Elidel

10 mg/g krém

Slovenien:

Elidel

10 mg/g krema

Spanien:

Elidel

10 mg/g crema

Storbritannien:

Elidel

10 mg/g cream

Sverige:

Elidel

10 mg/g kräm

Tjekkiet:

Elidel

10 mg/g krém

Tyskland:

Elidel

10 mg/g Creme

Ungarn:

Elidel

10 mg/g krém

Østrig:

Elidel 10 mg/g Creme

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i november 2019.

Læs hele dokumentet

4. november 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Elidel, creme

0.

D.SP.NR.

21034

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Elidel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g creme indeholder 10 mg pimecrolimus.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

10 mg benzylalkohol, 40 mg cetylalkohol, 40 mg stearylalkohol og 50 mg propylenglycol

(E1520) 1 g creme.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Creme

Hvidlig og ensartet.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Elidel er indiceret til patienter med mild eller moderat atopisk dermatitis i aldersgruppen

2 år og derover, hvor behandling med topikale kortikosteroider enten ikke er tilrådelig eller

ikke er mulige. Dette kan være ved

Intolerance overfor topikale kortikosteroider

Manglende effekt af topikale kortikosteroider

Brug i ansigt og på hals hvor langvarig intermitterende behandling med topikale

kortikosteroider kan være uhensigtsmæssig.

dk_hum_32700_spc.doc

Side 1 af 12

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandling med Elidel bør initieres af læger med erfaring i diagnosticering og behandling

af atopisk dermatitis.

Elidel kan bruges til korttidsbehandling af symptomer på atopisk dermatitis og

intermitterende over lang tid til forebyggelse af opblussen.

Elidelbehandling bør påbegyndes ved første optræden af symptomer på atopisk dermatitis.

Elidel bør kun påsmøres områder der er angrebet af atopisk dermatitis. Elidel bør anvendes

i så korte perioder som muligt ved opblussen af sygdommen. Patienten eller plejepersonen

bør stoppe brugen af Elidel når symptomerne forsvinder. Behandlingen bør være

intermitterende, kortvarig og ikke vedvarende.

Data fra kliniske undersøgelser støtter intermitterende behandling med Elidel i op til

12 måneder.

Hvis der ikke ses bedring inden for 6 uger, eller i tilfælde af forværring af sygdommen, bør

behandling med Elidel ophøre og diagnosen atopisk dermatitis bør genovervejes og

yderligere terapeutiske tiltag overvejes.

Voksne

Smør 2 gange daglig et tyndt lag Elidel creme på den afficerede hud, og gnid forsigtigt

cremen fuldstændigt ind. Alle påvirkede områder af huden bør behandles med Elidel, indtil

symptomerne er svundne. Behandlingen bør herefter seponeres.

Elidel kan anvendes på alle hudområder, inklusiv hoved og ansigt, hals og intertrigenøse

områder, bortset fra slimhinder. Elidel bør ikke påføres ved okklusion (se pkt. 4.4).

Ved langtidsbehandling af atopisk dermatitis (eksem), skal behandling med Elidel

påbegyndes straks ved forekomst af symptomer på atopisk dermatitis for at forebygge

opblussen af sygdommen. Elidel skal anvendes 2 gange daglig.

Fugtighedscreme kan appliceres umiddelbart efter anvendelse af Elidel.

Børn

Anvendelse af Elidel til børn under 2 år kan ikke anbefales før der foreligger yderligere

data.

Dosering og administration er den samme for børn (2-11 år) og unge (12-17 år) som for

voksne.

Ældre patienter

Atopisk dermatitis (eksem) ses sjældent hos patienter over 65 år. Kliniske undersøgelser

med Elidel har ikke inkluderet et tilstrækkeligt antal patienter i denne aldersgruppe til at

fastlægge, hvorvidt de skulle respondere anderledes end yngre patienter.

Administration

Elidel bør appliceres 2 gange daglig i et tyndt lag på de afficerede områder.

dk_hum_32700_spc.doc

Side 2 af 12

4.3

Kontraindikationer

Hypersensitivitet over for pimecrolimus, andre makrolaktamer eller et eller flere af

hjælpestofferne. Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Elidel creme bør ikke bruges hos patienter med medfødte eller erhvervede immundefekter

eller hos patienter, der er i en behandling, som kan give immunsuppression.

Langtidseffekten på det lokale hudimmunrespons og på forekomsten af maligne

hudsygdomme er ukendt. Elidel bør ikke appliceres på maligne eller præmaligne

hudlæsioner.

Elidel må ikke appliceres på områder med akut, kutan virusinfektion (herpes simplex,

skoldkopper).

Elidel er ikke undersøgt med henblik på effekt og sikkerhed ved behandling af klinisk

inficeret atopisk dermatitis. Kliniske infektioner ved behandlingsstedet bør være

færdigbehandlede, inden behandlingen med Elidel påbegyndes.

Da patienter med atopisk dermatitis er disponerede for overfladiske hudinfektioner inklusiv

eczema herpeticum (Kaposis varicelliform eruption), kan behandling med Elidel være

forbundet med en øget risiko for herpes simplex virusinfektion på huden eller eczema

herpeticum (manifesterende sig som hurtigt spredende vesikuløse og erosive læsioner).

Ved forekomst af herpes simplex infektion på huden, skal behandling med Elidel

seponeres ved infektionsstedet indtil virusinfektionen er svunden.

Patienter med svær atopisk dermatitis kan have øget risiko for bakterielle hudinfektioner

(impetigo) under behandling med Elidel.

Anvendelse af Elidel kan forårsage milde og forbigående reaktioner på applikationsstedet,

så som varm og/eller brændende fornemmelse. Hvis reaktionen på applikationsstedet er af

svær grad, bør risk-benefit ved behandlingen revurderes.

Kontakt med øjne og slimhinder bør undgås. Hvis cremen ved et uheld påføres disse

områder, skal den tørres grundigt af og/eller vaskes af med vand.

Lægen bør rådgive patienten om relevant solbeskyttelse, så som minimering af ophold i

solen, anvendelse af solblokkere samt tildækning af huden med hensigtsmæssig

påklædning (se pkt. 4.5).

Elidel indeholder cetylalkohol og stearylalkohol, som kan forårsage lokale hudreaktioner

(f.eks. kontaktdermatitis) og benzylalkohol, som kan forårsage anafylaktoide reaktioner og

mild lokal irritation. Elidel indeholder også propylenglycol (E1520), som kan forårsage

hudirritation.

Elidel indeholder den aktive substans pimecrolimus, som er en calcineurinhæmmer. Hos

transplanterede patienter har langvarig systemisk eksponering af kraftig immunsuppression

som følge af systemisk indgift af calcineurinhæmmere givet anledning til øget risiko for

udvikling af lymfomer og maligne hudlidelser.

dk_hum_32700_spc.doc

Side 3 af 12

Der er indberettet tilfælde af maligne lidelser, inklusiv kutane- og andre typer af lymfomer

samt hudcancere hos patienter, som har anvendt pimecrolimus creme (se pkt. 4.8). Der er

dog ikke fundet signifikante systemiske koncentrationer af pimecrolimus hos atopisk

dermatitis patienter, som er behandlet med Elidel.

Der er i kliniske studier konstateret lymphadenopati hos 14 af 1.544 patienter (0,9 %), som

var i behandling med Elidel 10 mg/g creme. Disse tilfælde af lymphadenopati var

sædvanligvis relateret til infektioner og forsvandt ved passende antibiotisk behandling. Af

de 14 tilfælde havde hovedparten enten en klar ætiologi, eller det vides at

lymphadenopatien forsvandt. Hos patienter, som er i behandling med Elidel 10 mg/g

creme, og som får lymphadenopati, bør årsagen til lymphadenopatien udredes. Ved akut

infektiøs mononukleose eller hvis der ikke foreligger en klar årsag til bør behandlingen

med Elidel afbrydes. Patienter, som får lymphadenopati bør følges for at sikre, at

lymphadenopatien forsvinder.

Populationer med potentielt højere risiko for systemisk eksponering.

Elidel er ikke undersøgt hos patienter med Nethertons syndrom. På grund af risiko for øget

systemisk absorption af pimecrolimus, kan Elidel ikke anbefales til patienter med

Nethertons syndrom.

Da sikkerhed ved Elidel ikke er undersøgt hos erytrodermiske patienter, frarådes

anvendelse af produktet hos disse patienter.

Anvendelse af Elidel i forbindelse med okklusion er ikke undersøgt hos patienter.

Okklusive forbindinger anbefales ikke.

De systemiske koncentrationer kan være højere hos patienter med svær inflammation

og/eller skadet hud.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Potentielle interaktioner mellem Elidel og andre lægemidler er ikke systematisk undersøgt.

Pimecrolimus metaboliseres udelukkende af CYP 450 3A4. Baseret på den minimale

absorptionsgrad, er det ikke sandsynligt, at der skulle opstå interaktioner mellem Elidel og

systemisk administrerede lægemidler (se pkt. 5.2).

Nuværende data viser, at Elidel kan anvendes samtidig med antibiotika, antihistaminer og

kortikosteroider (orale/nasale/inhalerede).

Baseret på den minimale grad af absorption er det ikke sandsynligt, at der skulle

forekomme systemisk interaktion med vaccinationer. Denne interaktion er dog ikke

undersøgt. Det anbefales derfor at patienter med udbredt sygdom vaccineres i

behandlingsfrie intervaller.

Behandling med Elidel på vaccinationssteder er ikke undersøgt og anbefales ikke, så længe

lokale reaktioner varer ved.

Der er ingen erfaring med samtidigt brug af immunosuppressive behandlinger for atopisk

eksem, så som UVB, UVA, PUVA, azathioprin eller ciclosporin A.

dk_hum_32700_spc.doc

Side 4 af 12

Elidel har intet fotocarcinogent potentiale hos dyr (se pkt. 5.3). Da relevansen for

mennesker er ukendt, bør voldsom påvirkning af huden i form af ultraviolet lys, inklusiv

solarium, behandling med PUVA, UVA eller UVB, imidlertid undgås under behandling

med Elidel.

Sjældne tilfælde af ansigtsrødme, udslæt, brændende fornemmelse, kløe eller hævelse er

observeret kort efter alkoholindtag hos patienter i behandling med pimecrolimus creme (se

pkt. 4.8).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen kliniske data om virkningen af pimecrolimus på mandlig og kvindelig

fertilitet (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data med henblik på anvendelse af Elidel til gravide kvinder.

Dyrestudier med dermal applikation indikerer hverken direkte eller indirekte skadelig

virkning med hensyn til embryo/føtal udvikling. Dyrestudier efter oral applikation har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Baseret på den minimale grad af absorption af

pimecrolimus efter topikal applikation af Elidel (se pkt. 5.2), betragtes den potentielle

risiko for mennesker som værende begrænset. Elidel bør dog ikke anvendes under

graviditet.

Amning

Der er ikke udført dyrestudier vedrørende udskillelse i mælk efter topikal applikation, og

brug af Elidel til ammende kvinder er ikke undersøgt. Det vides ikke, om pimecrolimus

udskilles i mælken efter topikal applikation.

Baseret på den minimale grad af absorption af pimecrolimus efter topikal applikation af

Elidel (se pkt. 5.2), vurderes den potentielle risiko for mennesker dog som værende

begrænset. Der bør udvises forsigtighed når Elidel bruges af ammende kvinder.

Ammende mødre kan anvende Elidel, men bør ikke applicere Elidel på brystet, for at

undgå at barnet utilsigtet indtager cremen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Elidel har ingen kendt indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger var reaktioner ved applikationsstedet, som blev

indberettet hos ca. 19 % af patienterne behandlet med Elidel og 16 % af patienterne i

kontrolgrupperne. Disse reaktioner opstod som regel tidligt i behandlingen, var af

mild/moderat sværhedsgrad og kortvarige.

Hyppighedsberegning: Meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100, <1/10); ikke

almindelig (

1/1000, <1/100); sjælden (

1/10.000, <1/1000); meget sjælden (<1/10.000),

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_32700_spc.doc

Side 5 af 12

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Molluscum contagiosum

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaktiske reaktioner, inklusive alvorlige tilfælde

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Alkoholintolerance (i de fleste tilfælde,

ansigtsrødme, udslæt, brændende fornemmelse, kløe

eller hævelse kort efter alkoholindtagelse)

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hudinfektioner (folliculitis)

Ikke almindelig

Furunkel, impetigo, herpes simplex, herpes zoster,

herpes simplex dermatitis (eczema herpeticum),

hudpapillomer og forværret tilstand

Sjælden

Allergiske reaktioner (f.eks. udslæt, nældefeber,

angioødem), misfarvning af huden (f.eks.

hypopigmentering, hyperpigmentering)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Brænden ved applikationsstedet

Almindelig

Reaktioner ved applikationsstedet (irritation, pruritus

og erythem)

Ikke almindelig

Reaktioner ved applikationsstedet (udslæt, smerter,

paræstesier, desquamatio, tørhed, ødem)

Efter markedsføring: Der er rapporteret tilfælde af malignitet, inklusive kutane og andre

typer af lymfomer og hudcancere hos patienter, som har været behandlet med

pimecrolimus creme (se pkt. 4.4). Tilfælde af lymphadenopati er rapporteret ved post-

marketing brug og kliniske studier, men en årsagssammenhæng med Elidel behandling er

ikke blevet påvist (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen erfaring med overdosering af Elidel.

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.

4.10

Udlevering

dk_hum_32700_spc.doc

Side 6 af 12

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 11 AH 02. Dermatologiske midler eksklusive kortikosteroider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Pimecrolimus er et lipofilt, anti-inflammatorisk ascomycinmacrolactamderivat og en

celleselektiv hæmmer af dannelsen og frigørelsen af pro-inflammatoriske cytokiner.

Pimecrolimus bindes med høj affinitet til macrofilin-12 og hæmmer den calciumafhængige

fosfatase calcineurin. Derved blokeres syntesen af inflammatoriske cytokiner i T-celler.

Farmakodynamisk virkning

Pimecrolimus udviser efter topikal og systemisk applikation høj anti-inflammatorisk

aktivitet i dyremodeller af hudinflammation. Pimecrolimus er i grisemodellen af allergisk

kontaktdermatitis lige så effektivt som potente kortikosteroider. I modsætning til

kortikosteroider forårsager pimecrolimus ikke hudatrofi hos grise og påvirker ikke de

Langerhanske celler i murin hud.

Pimecrolimus nedsætter hverken det primære immunrespons eller påvirker lymfeknuder i

murin allergisk kontaktdermatitis. Topikalt administreret pimecrolimus penetrerer human

hud på samme vis som kortikosteroider, men med langt mindre permeation, hvilket

indikerer meget lille potentiale for systemisk absorption.

Pimecrolimus har derfor en hudselektiv farmakologisk profil, der adskiller sig fra

kortikosteroider

Klinisk virkning og sikkerhed

Elidels effekt og sikkerhedsprofil er vurderet hos mere end 2000 patienter, omfattende små

børn (

3 måneder), børn, unge og voksne, i fase II og III undersøgelser. Mere end 1500 af

disse patienter blev behandlet med Elidel og mere end 500 blev behandlet med

kontrolbehandling, det vil sige enten Elidel vehiklet og/eller topikale kortikosteroider.

Korterevarende (akut) behandling

Børn og unge: Der er udført to 6-ugers, vehikelkontrollerede undersøgelser, inkluderende i

alt 403 pædiatriske patienter i alderen 2-17 år. Patienterne blev behandlet 2 gange daglig

med Elidel. Data fra begge undersøgelser blev poolet.

Små børn: Der er udført lignende 6-ugers undersøgelse med 186 patienter i alderen 3-

23 måneder.

dk_hum_32700_spc.doc

Side 7 af 12

I disse tre 6-ugers undersøgelser var effektresultaterne ved endpoint som følger:

Børn og unge

Små børn

Endpoint

Kriterier

Elidel

(N=267)

Vehikel

(N=136

p-værdi

Elidel

(N=123)

Vehikel

(N=63)

p-værdi

IGA*:

Klar eller næsten klar

34,8 %

18,4 %

< 0,001

54,5 % %

<0,001

IGA*

Forbedring

59,9 %

33 %

ikke

udført

68 %

ikke

udført

Pruritus:

Ingen eller mild

56,6 %

33,8 %

< 0,001

72,4 % %

<0,001

EASI°:

Total (gennemsnitlig

ændring i %)

-43,6

-0,7

< 0,001

-61,8

<0,001

EASI°:

Hoved/nakke

(gennemsnitlig ændring i

-61,1

+0,6

< 0,001

-74,0

+31,48

<0,001

* Global Investigator Vurdering (Investigators Global Assessment)

° Indeks vedrørende sværhedsgrad af det eksematøse område (Eczema Area Severity Index): gennemsnitlig

ændring i % i kliniske tegn (erythem, infiltration, excoriatio, lichenisatio) samt afficeret legemsoverfladeareal.

: p-værdi baseret på CMH test stratificeret af centret

: Forbedring=lavere IGA end ved baseline

: p-værdi baseret på ANCOVA modellen af EASI ved Dag 43 endpoint, med centret og behandlingen som

faktorer og baseline (Dag 1) EASI et co-variat

Hos 44 % af børn og unge og hos 70 % af små børn sås betydelig forbedring i pruritus

inden for den første uges behandling.

Voksne: Elidel var mindre effektivt end 0,1 % betamethason-17-valerat til

korttidsbehandling (3 uger) hos voksne med moderat til svær atopisk dermatitis.

Langtidsbehandling

Der er udført 2 dobbeltblinde undersøgelser med længerevarende behandling af atopisk

dermatitis hos 713 børn og unge (2-17 år) og 251 små børn (3-23 måneder). Elidel blev

undersøgt som basisbehandling.

Elidel blev anvendt ved første tegn på kløe eller rødme med henblik på at forhindre

progression til opblussen af atopisk dermatitis. Kun i tilfælde af manglende kontrol af

opblussen til svær sygdom med Elidel, initieredes behandling med topikalt kortikosteroid

af middel styrke. Ved initiering af kortikosteroidbehandling ved opblussen, blev

behandling med Elidel seponeret. Kontrolgruppen blev behandlet med Elidel vehiklet for at

opretholde blindingen.

Begge undersøgelser viste en signifikant reduktion i incidens af opblussen (p<0,001) til

fordel for behandling med Elidel. Behandling med Elidel viste bedre effekt i alle

sekundære målinger (EASI, IGA, patientens egen vurdering); pruritus blev afhjulpet inden

for 1 uges behandling med Elidel. Flere patienter behandlet med Elidel gennemførte

6 måneders (børn [61 % Elidel vs 34 % kontrol]; små børn [70 % Elidel vs 33 % kontrol])

og 12 måneders behandling uden opblussen (børn [51 % Elidel vs 28 % kontrol]; små børn

[57 % Elidel vs 28 % kontrol]).

dk_hum_32700_spc.doc

Side 8 af 12

Elidel havde en besparende effekt på brugen af topikale kortikosteroider: flere patienter i

behandling med Elidel anvendte ikke kortikosteroider i 12 måneder

børn (57 % Elidel vs

32 % kontrol), små børn (64 % Elidel vs. 35 % kontrol)

. Effekten af Elidel blev opretholdt

over tid.

En 6-måneders randomiseret, dobbelt-blind, parallel, vehikelkontrolleret undersøgelse af

tilsvarende design blev udført med 192 voksne med moderat til svær atopisk dermatitis. I

den 24-ugers behandlingsperiode anvendte Elidelgruppen topikalt kortikosteroid i 14,2 ±

24,2 % af dagene og kontrolgruppen i 37,2 ± 34,6 % af dagene (p<0,001). I alt 50,0 % af

patienterne behandlet med Elidel oplevede ingen opblussen sammenlignet med 24,0 % af

patienterne randomiseret til kontrolgruppen.

Der er udført en 1-årig dobbelt-blind undersøgelse hos voksne med moderat til svær

atopisk dermatitis med henblik på at sammenligne Elidel med 0,1 % triamcinolon-

acetonidcreme (til krop og ekstremiteter) plus 1 % hydrocortisonacetatcreme (til ansigt,

hals og intertrigenøse områder). Både Elidel og de topikale kortikosteroider blev anvendt

uden restriktioner. Halvdelen af patienterne i kontrolgruppen fik topikale kortikosteroider i

mere end 95 % af undersøgelsens forløb. Elidel var mindre effektivt end 0,1 %

triamcinolonacetonidcreme (til krop og ekstremiteter) plus 1 % hydrocortisonacetatcreme

(til ansigt, hals og intertrigonøse områder) ved langtidsbehandling (52 uger) af voksne med

moderat til svær atopisk dermatitis.

Længerevarende, kontrollerede kliniske undersøgelser varede 1 år. Der foreligger kliniske

data for op til 24 måneders behandling hos pædiatriske patienter.

Applikationshyppighed over 2 gange daglig er ikke undersøgt.

Specialundersøgelser

Elidel har i tolerabilitetsundersøgelser ikke vist kontaktsensitiverende, fototoksisk eller

fotosensitiverende potentiale eller nogen kumulativ irritation.

Elidels atrofiinducerende potentiale hos mennesker er sammenlignet med middel- og

højpotente topikale steroider (betamethason-17-valerat 0,1 % creme, triamcinolonacetonid

0,1 % creme) og vehikel hos 16 raske frivillige behandlet i 4 uger. Begge topikale

kortikosteroider inducerede betydelig reduktion i hudtykkelse målt ved ekkografi,

sammenlignet med Elidel og vehikel, som ikke inducerede reduktion i hudtykkelsen.

Pædiatrisk population

Resultater fra relevante undersøgelser hos spædbørn, børn og voksne er nærmere beskrevet

ovenfor i pkt. 5.1.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Dyredata

Biotilgængeligheden af pimecrolimus i mini-grise efter en enkelt dermal dosis

(administreret i 22 timer under semi-okklusion) var 0,03 %. Mængden af aktivt

substansrelateret materiale i huden på applikationsstedet (næsten udelukkende uomdannet

pimecrolimus) forblev næsten konstant i 10 dage.

dk_hum_32700_spc.doc

Side 9 af 12

Humandata

Absorption hos voksne

Systemisk optagelse af pimecrolimus er undersøgt hos 12 voksne med atopisk dermatitis

behandlet med Elidel 2 gange daglig i 3 uger. Det afficerede BSA (areal af

legemsoverfladen) varierede fra 15-59 %. 77,5 % af pimecrolimus blodkoncentrationerne

var under 0,5 ng/ml, og 99,8 % af de samlede prøver var under 1 ng/ml. Den højeste

pimecrolimus-blodkoncentration målt hos én patient var 1,4 ng/ml.

Hos 40 voksne patienter behandlet i op til 1 år med Elidel og med 14-62 % afficeret BSA

ved baseline, var 98 % af blodkoncentrationerne under 0,5 ng/ml. Kun hos 2 patienter sås

en maksimal blodkoncentration på 0,8 ng/ml i undersøgelsens behandlingsuge 6. Der var

ingen stigning i blodkoncentrationen over tid hos nogen af patienterne igennem de

12 måneders behandling. Hos 8 voksne patienter med atopisk dermatitis, hvor AUC-

niveauerne kunne kvantificeres, varierede AUC(0-12 timer) fra 2,5-11,4 ng·t/ml.

Absorption hos børn

Systemisk optagelse af pimecrolimus blev undersøgt hos 58 pædiatriske patienter i alderen

3 måneder til 14 år. Det afficerede BSA varierede fra 10-92 %. Børnene blev behandlet

med Elidel 2 gange daglig i 3 uger, og 5 af dem blev behandlet i op til 1 år på ”efter

behov” basis.

Pimecrolimus-blodkoncentrationerne var vedvarende lave, uanset graden af den

behandlede læsion og varighed af behandlingen. Blodkoncentrationerne lå inden for et

område der svarede til det, der blev målt hos voksne patienter. Ca. 60 % af pimecrolimus-

blodkoncentrationerne var under 0,5 ng/ml, og 97 % af alle prøver var under 2 ng/ml. De

højeste blodkoncentrationer målt hos 2 pædiatriske patienter i alderen 8 måneder til 14 år

var 2,0 ng/ml.

Hos små børn (i alderen 3-23 måneder) var den højest målte blodkoncentration, målt hos

én patient, 2,6 ng/ml. Hos de 5 børn der blev behandlet i 1 år, var blodkoncentrationerne

vedvarende lave (højeste blodkoncentration var 1,94 ng/ml hos én patient). Der sås ingen

stigning i blodkoncentrationen over tid hos nogen af patienterne igennem de 12 måneders

behandling.

Hos 8 pædiatriske patienter i alderen 2-14 år varierede AUC (0-12 timer) fra 5,4 til

18,8 ng·t/ml. AUC-værdier hos patienter med <40 % afficeret BSA ved baseline var

sammenlignelige med værdier hos patienter med

40 % BSA.

Det maksimale BSA behandlet i farmakologiske undersøgelser var 92 %, og op til 100 % i

fase III undersøgelser.

Fordeling

Blodkoncentrationer af pimecrolimus efter topikal administration er, i overensstemmelse

med hudselektiviteten, meget lave. Pimecrolimus’ metabolisme efter topikal administration

kan derfor ikke fastlægges. In vitro plasma protein bindingsstudier har vist, at 99,6 % af

pimecrolimus i plasma er bundet til proteiner. Den største del af pimecrolimus i plasma er

bundet til forskellige lipoproteiner.

dk_hum_32700_spc.doc

Side 10 af 12

Biotransformation

Efter enkelt oral administration af radiomærket pimecrolimus til raske frivillige, udgjorde

uomdannet pimecrolimus den største aktiv substansrelaterede bestanddel i blodet, og der

var flere mindre metabolitter af moderat polaritet, som synes at være produkter af O-

demethyleringer og oxydering. Ingen mtabolisme af pimocrolimus var observeret i

menneskehud in vitro.

Elimination

Aktiv substansrelateret radioaktivitet blev primært udskilt via fæces (78,4 %) og kun en

lille del (2,5 %) blev genfundet i urinen. Gennemsnitlig genfunden radioaktivitet var totalt

80,9 %. Der blev ikke sporet moderstof i urinen og uomdannet pimecrolimus udgjorde

mindre end 1 % af radioaktiviteten i fæces.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Data for konventionelle studier med peroral indgift, toksicitet ved gentagen dosering,

reproduktionstoksicitet og karcinogenicitet har vist, at påvirkning først ses efter en

eksponering, der er så meget højere end den humane eksponering, at den kan betragtes som

værende uden klinisk betydning. Pimecrolimus havde intet genotoksisk, antigent,

fototoksisk, fotoallergent eller fotokarcinogent potentiale. Embryo/føtale udviklings-

undersøgelser med dermal applikation til rotter og kaniner samt karcinogenicitets-

undersøgelser med mus og rotter var negative.

Der er set påvirkning af de reproduktive organer og ændret kønshormonfunktion hos han-

og hunrotter i undersøgelser vedrørende gentagen dosistoksicitet efter peroral

administration af 10 og 40 mg/kg/dag (= 20-60 gange den maksimale humane optagelse

efter dermal applikation). Dette afspejles i fundene i fertilitetsundersøgelsen. NOAEL (No

Observed Adverse Effect Level) for fertiliteten hos hundyr var 10 mg/kg/dag (= 20 gange

den maksimale humane optagelse efter dermal applikation). I orale embryotoksicitets-

undersøgelser med kaniner, sås højere resorptionsrate i forbindelse med maternel toksicitet

ved 20 mg/kg/dag (=7 gange den maksimale humane optagelse efter dermal applikation);

det gennemsnitlige antal af levende fostre var uændret.

Der observeredes en dosisafhængig øgning i forekomst af lymfomer ved alle dosistrin i et

39 ugers oralt toxicitetsstudie på aber. Der blev set tegn på bedring og/eller i det mindste

delvis reversibilitet af effekten ved ophør af indgift hos nogle få dyr. At det ikke lykkedes

at opnå et NOAEL udelukker en vurdering af sikkerhedsmargin mellem en ikke-

carcinogen koncentration hos aber og eksponering hos patienter. Den systemiske

eksponering ved LOAEL på 15 mg/kg/dag var 31 gange højere end den højeste maksimale

eskponering, som er set hos mennesker (pædiatrisk patient). Risiko for mennesker kan ikke

udelukkes fuldstændigt, da potentialet for lokal immunsuppression ved langtidsbrug af

pimecrolimus ikke er kendt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Triglycerider, middelkædelængde

Oleylalkohol

Propylenglycol (E 1520)

Stearylalkohol

dk_hum_32700_spc.doc

Side 11 af 12

Cetylalkohol

Mono- og diglycerider

Natriumcetostearylsulfat

Benzylalkohol

Citronsyre, vandfri

Natriumhydroxid

Vand, renset

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter anbrud: 12 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke fryses.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminiumstube med beskyttende fenolepoxy-inderlak og polypropylenskruehætte.

Pakningsstørrelser: Tuber med 5, 15, 30, 60 og 100 gram.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Fugtighedscremer kan anvendes sammen med Elidel (se pkt. 4.2).

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan Denmark ApS

Borupvang 1

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

32700

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. marts 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. november 2019

dk_hum_32700_spc.doc

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information