Edurant

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-10-2019

Aktiv bestanddel:
rilpivirinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International N.V.   
ATC-kode:
J05AG05
INN (International Name):
rilpivirine
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Edurant, er i kombination med andre antiretrovirale lægemidler, indiceret til behandling af human immundefekt virus type 1 (HIV‑1) infektion i antiretroviral treatment‑naïve patienter 12 år og ældre med en virusmængde ≤ 100.000 HIV‑1 RNA kopier/ml. Som med andre antiretrovirale lægemidler, genotypiske modstand test bør vejlede i brugen af Edurant.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002264
Autorisation dato:
2011-11-28
EMEA kode:
EMEA/H/C/002264

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

16-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

16-06-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

EDURANT 25 mg filmovertrukne tabletter

rilpivirin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage EDURANT

Sådan skal du tage EDURANT

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

EDURANT indeholder rilpivirin, der anvendes til behandling af hiv-infektion (dvs. smitte med

humant immundefektvirus). Det tilhører en gruppe af hiv-medicin, som kaldes non-nukleosid reverse

transcriptasehæmmere (NNRTI). EDURANT virker ved at reducere mængden af hiv-virus i kroppen.

EDURANT anvendes sammen med andre former for hiv-medicin til behandling af voksne og unge

over 12 år med hiv-infektion, som aldrig tidligere har fået behandling med hiv-medicin.

Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination af lægemidler der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage EDURANT

Tag ikke EDURANT, hvis du er allergisk over for rilpivirin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

EDURANT (angivet i punkt 6).

Tag ikke EDURANT i kombination med et af følgende lægemidler, da de kan påvirke virkningen

af EDURANT eller den anden medicin:

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin (medicin til behandling af epilepsi og til

forebyggelse af krampeanfald).

rifampicin, rifapentin (medicin til behandling af visse infektioner, der skyldes bakterier, såsom

tuberkulose).

omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol (syrepumpehæmmere) (medicin

til forebyggelse og behandling af mavesår, halsbrand eller tilbageløb af mavesyre).

dexamethason (et kortikosteroid, som bruges til behandling af mange forskellige tilstande, f.eks.

betændelse og allergiske reaktioner), når det tages gennem munden eller som indsprøjtning,

bortset fra som enkeltdosis.

produkter, som indeholder perikon (Hypericum perforatum) (et naturlægemiddel, som anvendes

mod depression).

Spørg lægen, om du bør have anden medicin, hvis du tager et af disse lægemidler.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager EDURANT.

EDURANT kan ikke kurere hiv-infektionen. Det er en del af en behandling, som reducerer

virusmængden i blodet. Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel,

selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler

der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

EDURANT er kun blevet anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne

aldersgruppe, skal du tale med lægen om, hvorvidt du kan tage EDURANT.

Fortæl lægen om din situation

Læs følgende punkter, og fortæl det til lægen, hvis nogen af dem gælder for dig.

Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft leverproblemer, herunder hepatitis B og/eller C

(leverbetændelse) og/eller nyreproblemer. Lægen vil vurdere, hvor alvorlig din lever- eller

nyresygdom er, før vedkommende beslutter, om du kan tage EDURANT.

Fortæl det straks til lægen, hvis du mærker symptomer på infektion (f.eks. feber,

kulderystelser, svedeture). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion, som tidligere har

haft opportunistiske infektioner (dvs. infektioner, som raske mennesker er modstandsdygtige

over for, og som kun angriber mennesker med nedsat immunforsvar), kan tegn og symptomer på

betændelse fra tidligere infektioner vise sig kort efter påbegyndelse af hiv-behandling. Disse

symptomer skyldes formodentlig en bedring i kroppens immunforsvar, som sætter kroppen i

stand til at bekæmpe infektioner, der har været til stede i kroppen uden at give synlige

symptomer.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din

hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Fortæl det til lægen, hvis du tager lægemidler, der kan give livstruende uregelmæssig

hjerterytme (torsades de pointes).

Børn

EDURANT er ikke beregnet til børn under 12 år, da det ikke er undersøgt tilstrækkeligt hos disse

patienter.

Brug af anden medicin sammen med EDURANT

Du skal tage EDURANT sammen med anden hiv-medicin. Lægen vil rådgive dig om, hvilken

hiv-medicin du kan kombinere med EDURANT, så I sammen kan finde frem til den kombination, der

bedst dækker dine behov. Følg lægens anvisninger omhyggeligt.

Nogle former for medicin kan påvirke niveauet af EDURANT i blodet, når de samtidig tages med

EDURANT.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

EDURANT bør ikke kombineres med andre non-nukleosid reverse transcriptasehæmmere (NNRTI)

såsom delavirdin, efavirenz, etravirin og nevirapin.

Virkningen af EDURANT eller af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager EDURANT

sammen med nedenstående medicin. Fortæl det til lægen, hvis du tager:

rifabutin (medicin til behandling af visse infektioner, der skyldes bakterier). Hvis du tager

rifabutin samtidig med EDURANT, skal du sætte dig grundigt ind i afsnittet i pkt. 3 om,

hvordan du skal tage EDURANT: "Vejledning i brug til voksne og unge (fra 12 til

under 18 år)".

clarithromycin, erythromycin (antibiotika).

cimetidin, famotidin, nizatidin, ranitidin (H

-receptorantagonister til behandling af mavesår eller

sår på tarmen eller til lindring af halsbrand, der skyldes tilbageløb af syre). Hvis du tager disse

former for medicin, skal du omhyggeligt læse, hvordan du skal tage dem, i pkt. 3 "Vejledning i

brug til voksne og unge (fra 12 til under 18 år)".

antacida (bruges til behandling af sygdomme forårsaget af for meget mavesyre; f.eks.

aluminium-/magnesiumhydroxid, calciumcarbonat). Hvis du tager disse former for medicin,

skal du omhyggeligt læse, hvordan du skal tage dem, i pkt. 3 "Vejledning i brug til voksne og

unge (fra 12 til under 18 år)".

methadon (anvendes i forbindelse med nedtrapning eller afhængighed af narkotika).

dabigatranetexilat (hindrer blodet i at størkne).

Graviditet og amning

Fortæl det straks til lægen, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Hvis du er gravid, skal du

spørge din læge til råds vedrørende brugen af EDURANT.

Hiv-inficerede kvinder må ikke amme, da der er risiko for, at hiv-smitten kan blive overført til barnet

via modermælken.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter kan blive trætte, svimle eller sløve under behandlingen med EDURANT. Undlad at

køre eller betjene maskiner, hvis du føler dig træt, svimmel eller sløv, mens du tager EDURANT.

EDURANT indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage EDURANT

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Vejledning i brug til voksne og unge (fra 12 til under 18 år)

Den sædvanlige dosis af EDURANT er én tablet dagligt.

EDURANT skal tages i forbindelse med et måltid. Måltidet er vigtigt, for at du kan få det rette

niveau af det aktive stof i kroppen. En ernæringsdrik (f.eks. en proteindrik) alene kan ikke erstatte et

måltid.

Fire situationer kræver særlig opmærksomhed:

Hvis du tager ribabutin (medicin til behandling af visse infektioner, der skyldes bakterier):

Tag to tabletter EDURANT en gang dagligt. Når du stopper med at tage rifabutin, skal du kun

tage én tablet EDURANT en gang dagligt. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i

tvivl.

Hvis du tager et antacidum (medicin, der bruges til behandling af sygdomme, der forbindes

med mavesyre; f.eks. aluminium-/magnesiumhydroxid, calciumcarbonat). Tag medicinen enten

mindst 2 timer før eller mindst 4 timer efter EDURANT (se "Brug af anden medicin sammen

med EDURANT" under pkt. 2).

Hvis du tager en H

2

-receptorantagonist (medicin, der bruges til behandling af mavesår eller

sår på tarmen eller til lindring af halsbrand, der skyldes tilbageløb af syre (f.eks. cimetidin,

famotidin, nizatidin eller ranitidin)). Tag H

-receptorantagonisten mindst 12 timer før eller

mindst 4 timer efter EDURANT (se "Brug af anden medicin sammen med EDURANT" under

pkt. 2). H

-receptorantagonister bør ikke tages to gange dagligt. Spørg lægen, om du kan

anvende et andet doseringsmønster.

Hvis du tager didanosin (medicin til behandling af hiv-infektion), er der ikke behov for

justering af dosis. Didanosin skal tages på tom mave mindst to timer før eller mindst fire timer

efter EDURANT (som skal tages sammen med et måltid).

Sådan fjernes det børnesikre låg

Beholderen er forsynet med et børnesikret låg. Det kan åbnes ved at trykke

skruelåget ned, samtidig med at det drejes mod uret.

Hvis du har taget for meget EDURANT

Kontakt straks lægen eller apoteket. Hvis du har taget for mange tabletter, kan du få hovedpine,

kvalme, svimmelhed og/eller unormale drømme.

Hvis du har glemt at tage EDURANT

Hvis du bemærker det inden for 12 timer efter det tidspunkt, hvor du normalt tager EDURANT,

skal du tage tabletten snarest muligt. EDURANT-tabletten skal tages i forbindelse med et måltid.

Herefter skal du blot fortsætte med den sædvanlige dosis. Hvis du bemærker det efter 12 timer, skal

du springe denne dosis over og derefter blot fortsætte med den sædvanlige dosis. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du kaster op mindre end 4 timer efter, at du har taget EDURANT, skal du tage en tablet til

sammen med et måltid. Hvis du kaster op over 4 timer efter, at du har taget EDURANT, behøver du

ikke at tage en tablet, før du skal tage den næste dosis til sædvanlig tid.

Tal med lægen, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis du har glemt en dosis eller kastet op.

Du må ikke holde op med at tage EDURANT

Hiv-behandling kurerer ikke hiv-infektionen! Du må ikke holde op med at tage EDURANT uden først

at tale med lægen. Selv om du har det bedre, må du ikke holde op med at tage EDURANT eller din

anden hiv-medicin. Hvis du gør det, øges risikoen for, at virussen udvikler resistens. Tal med lægen

først.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige:

hovedpine

kvalme

vanskelighed ved at falde i søvn (søvnløshed)

svimmelhed

ændringer i resultatet af dine rutinemæssige leverprøver (aminotransferaser)

stigning i blodets indhold af kolesterol og/eller pancreas-amylase

Almindelige:

unormale drømme

udslæt

mavesmerter

depression

træthed

opkastning

sløvhed

nedsat appetit

søvnforstyrrelser

mavegener

dårligt humør

mundtørhed

lavt antal hvide blodlegemer og/eller blodplader, fald i blodets indhold af hæmoglobin, stigning

i blodets indhold af triglycerider, lipase og/eller bilirubin

Ikke almindelige:

symptomer på betændelsestilstand eller infektion, f.eks. feber, kulderystelser, svedeture

(immunreaktiveringssyndrom)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EDURANT indeholder:

Aktivt stof: rilpivirin i form af rilpivirinhydrochlorid. Hver EDURANT tablet indeholder

rilpivirinhydrochlorid svarende til 25 mg rilpivirin.

Øvrige indholdsstoffer i den filmovertrukne tabletkerne: lactosemonohydrat,

croscarmellosenatrium, povidon K30, polysorbat 20, silicificeret mikrokrystallinsk cellulose og

magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder lactosemonohydrat, hypromellose 2910 6 mPa.s,

titandioxid E171, macrogol 3000 og triacetin.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide til offwhite, filmovertrukne, runde, bikonvekse tabletter præget med "TMC" på den ene side og

"25" på den anden side.

En beholder med børnesikret lukning, der indeholder 30 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen

Borgo San Michele

04100 Latina

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Konstitucijos pr. 21C

LT-08130 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

ж.к. Младост 4

Бизнес Парк София, сграда 4

София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Walterovo náměstí 329/1

CZ-158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 4594 8282

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta

MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955 955

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL-4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Vorgartenstraße 206B

A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7

E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Lagoas Park, Edificio 9

PT-2740-262 Porto Salvo

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Barnahely

Ringaskiddy

IRL – Co. Cork P43 FA46

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Šmartinska cesta 53

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 00

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Hörgatúni 2

IS-210 Garðabær

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Johnson & Johnson s.r.o.

CBC III, Karadžičova 12

SK-821 08 Bratislava

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Via M.Buonarroti, 23

I-20093 Cologno Monzese MI

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

FI-02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ,

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Λατσιά

CY-2234 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Box 4042

SE-169 04 Solna

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Mūkusalas iela 101

Rīga, LV-1004

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret{ MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EDURANT 25 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder rilpivirin-hydrochlorid svarende til 25 mg rilpivirin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 56 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet

Hvid til offwhite, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet, diameter 6,4 mm, præget med "TMC" på

den ene side og "25" på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

EDURANT er i kombination med andre antiretrovirale lægemidler indiceret til behandling af humant

immundefektvirus type 1- (hiv 1-) infektion hos antiretroviral-naive patienter fra 12 år med en viral

load på ≤ 100.000 hiv 1-RNA-kopier/ml.

Genotypisk resistens bør være vejledende for brugen af EDURANT (se pkt. 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør initieres af en læge med erfaring i behandling af hiv-infektion.

Dosering

Den anbefalede dosis af EDURANT er én 25 mg tablet 1 gang dagligt. EDURANT skal indtages i

forbindelse med et måltid (se pkt. 5.2).

Dosisjustering

Hos patienter i samtidig behandling med rifabutin skal dosis af EDURANT øges til 50 mg (to tabletter

a 25 mg) 1 gang dagligt. Ved seponering af rifabutin skal dosis af EDURANT nedsættes til 25 mg 1

gang dagligt (se pkt. 4.5).

Glemt dosis

Hvis en patient glemmer at tage en dosis EDURANT inden for 12 timer efter det tidspunkt, hvor

lægemidlet normalt tages, skal patienten tage lægemidlet sammen med et måltid snarest muligt og

derefter genoptage den sædvanlige behandlingsplan. Hvis en patient glemmer en dosis EDURANT i

mere end 12 timer, skal patienten ikke tage den glemte dosis, men genoptage den sædvanlige

behandlingsplan.

I tilfælde af opkastning inden for 4 timer efter indtagelse af lægemidlet skal patienten tage en tablet til

i forbindelse med et måltid. Hvis opkastningen finder sted over 4 timer efter indtagelse af lægemidlet,

behøver patienten ikke at tage en til dosis EDURANT før den næste planlagte dosis.

Særlige populationer

Ældre

Der er begrænset dokumentation for brugen af EDURANT til patienter > 65 år. Der kræves ingen

dosisjustering af EDURANT til ældre patienter (se pkt. 5.2). EDURANT bør anvendes med

forsigtighed til denne population.

Nedsat nyrefunktion

EDURANT er hovedsageligt undersøgt hos patienter med normal nyrefunktion. Der kræves ingen

dosisjustering af rilpivirin til patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion. Rilpivirin bør

anvendes med forsigtighed til patienter med svært nedsat nyrefunktion eller terminal nyresygdom. Til

patienter med svært nedsat nyrefunktion eller terminal nyresygdom bør kombinationen af rilpivirin og

en stærk CYP3A-hæmmer (f.eks. en ritonavir-boostet hiv-proteasehæmmer) kun anvendes, hvis

fordelen opvejer risikoen (se pkt. 5.2).

Behandling med rilpivirin førte til en tidlig mindre stigning i gennemsnitligt serumkreatinin, som

forblev stabilt over tid og ikke anses for klinisk relevant (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

Der foreligger begrænsede oplysninger om brug af EDURANT til patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion (Child-Pugh-score A eller B). Der kræves ingen dosisjustering af EDURANT til

patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. EDURANT bør anvendes med forsigtighed til

patienter med moderat nedsat leverfunktion. EDURANT er ikke undersøgt hos patienter med svært

nedsat leverfunktion (Child-Pugh-score C). EDURANT anbefales derfor ikke til patienter med svært

nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

EDURANTs sikkerhed og virkning hos børn < 12 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Graviditet

Der blev observeret lavere niveau af ripilvirin under graviditet, og viral load skal derfor overvåges

nøje. Alternativt kan et skift til et andet ART-regimen overvejes (se pkt. 4.4, 4.6, 5.1 og 5.2).

Administration

EDURANT skal indtages oralt en gang dagligt i forbindelse med et måltid (se pkt. 5.2). Det

anbefales, at den filmovertrukne tablet synkes hel med vand og ikke tygges eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

EDURANT må ikke anvendes i kombination med følgende lægemidler, da der kan forekomme

signifikante fald i plasmakoncentrationen af rilpivirin (på grund af CYP3A-enzyminduktion eller

stigning i gastrisk pH), hvilket kan medføre tab af terapeutisk effekt af EDURANT (se pkt. 4.5):

følgende antiepileptika: carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin

følgende antibiotika med virkning på mykobakterier: rifampicin, rifapentin

syrepumpehæmmere, f.eks. omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol

det systemiske glukokortikoid dexamethason (undtagen som enkeltdosis)

perikon (Hypericum perforatum)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Virologisk svigt og udvikling af resistens

EDURANT er ikke blevet evalueret hos patienter, som tidligere har oplevet virologisk svigt af anden

retroviral behandling. Listen over mutationer associeret med rilpivirin-resistens i pkt. 5.1 er kun

beregnet som vejledning til brug af EDURANT hos den behandlingsnaive population.

I den puljede effektanalyse efter 96 uger i fase III-studierne hos voksne havde patienter behandlet med

rilpivirin, som havde en viral load på > 100.000 hiv 1-RNA-kopier/ml ved baseline, en større risiko

for virologisk svigt (18,2 % med rilpivirin versus 7,9 % med efavirenz) sammenlignet med patienter

med en viral load på ≤ 100.000 hiv 1-RNA-kopier/ml ved baseline (5,7 % med rilpivirin versus 3,6 %

med efavirenz). Den større risiko for virologisk svigt hos patienter i rilpivirin-gruppen blev observeret

i løbet af de først 48 uger af disse studier (se pkt. 5.1). Patienter med en viral load ved baseline på

> 100.000 hiv 1-RNA-kopier/ml, som oplevede virologisk svigt, udviste en større rate af resistens

opstået efter behandlingsstart over for klassen af non-nukleosid reverse transcriptasehæmmere

(NNRTI). Der var flere patienter, som svigtede virologisk med rilpivirin, end patienter som svigtede

virologisk med efavirenz, der udviklede lamivudin/emtricitabin associeret resistens (se pkt. 5.1).

Resultaterne for unge (fra 12 til under 18 år) i TMC278-C213-studiet var generelt på linje med disse

data (se pkt. 5.1 for yderligere oplysninger).

Kun unge, der må formodes at kunne overholde den antiretrovirale behandling, bør behandles med

rilpivirin, eftersom suboptimal behandlingsoverholdelse kan føre til resistensudvikling og tab af

fremtidige behandlingsmuligheder.

Ligesom for andre antiretrovirale lægemidler bør undersøgelser for resistens være vejledende for

brugen af rilpivirin (se pkt. 5.1).

Hjerte og kar

Rilpivirin i supra-terapeutiske doser (75 og 300 mg x 1) er blevet associeret med forlængelse af QTc-

intervallet på elektrokardiogrammet (EKG) (se pkt. 4.5, 4.8 og 5.2). I den anbefalede dosis på 25 mg

x 1 er EDURANT ikke associeret med en klinisk relevant påvirkning af QTc-intervallet. EDURANT

skal anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler, der er kendt for at indebære en risiko for

torsades de pointes.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved initiering af CART opstå en

inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som kan

forårsage alvorlige kliniske tilstande eller symptomforværring. Sådanne reaktioner er typisk observeret

inden for de første uger eller måneder efter initiering af CART. Relevante eksempler er retinitis

forårsaget af cytomegalovirus, generaliserede og/eller fokale mykobakterielle infektioner og

Pneumocystis jiroveci-pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer bør evalueres, og behandling

iværksættes efter behov.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret at

forekomme i forbindelse med immunreaktivering. Tiden til udbrud er mere variabel og kan være

mange måneder efter initiering af behandling (se pkt. 4.8).

Graviditet

EDURANT bør kun anvendes under graviditet, hvis de potentielle fordele opvejer de potentielle risici.

Der blev observeret lavere eksponering for rilpivirin, når rilpivirin 25 mg blev taget én gang daglig

under graviditet. I fase III-studier har lavere rilpivirin-eksponering svarende til den, der ses under

graviditet, været forbundet med øget risiko for virologisk svigt, og viral load skal derfor overvåges

nøje (se pkt. 4.6, 5.1 og 5.2). Alternativt kan et skift til et andet ART-regimen overvejes.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i EDURANT

EDURANT indeholder lactose. Patienter med sjældne arvelige problemer med galactoseintolerans,

Lapp lactase mangel eller glucose/galactosemalabsorption bør ikke tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, som påvirker eksponeringen for rilpivirin

Rilpivirin metaboliseres primært af cytokrom P450 (CYP)3A. Lægemidler, der inducerer eller

hæmmer CYP3A, kan således påvirke clearance af rilpivirin (se pkt. 5.2). Der er observeret nedsat

plasmakoncentration af rilpivirin ved samtidig indgift af rilpivirin og lægemidler, der inducerer

CYP3A, hvilket kan reducere den terapeutiske effekt af rilpivirin.

Der er observeret øget plasmakoncentration af rilpivirin ved samtidig indgift af rilpivirin og

lægemidler, der hæmmer CYP3A.

Samtidig indgift af rilpivirin og lægemidler, der øger gastrisk pH, kan reducere plasmakoncentrationen

af rilpivirin, hvilket muligvis kan reducere den terapeutiske effekt af EDURANT.

Lægemidler, som påvirkes af rilpivirin

Det er ikke sandsynligt, at rilpivirin i en dosis på 25 mg x 1 vil have en klinisk relevant effekt på

eksponeringen for lægemidler, der metaboliseres af CYP-enzymer.

Rilpivirin hæmmer P-glykoprotein in vitro ((IC

er 9,2 μM). I et klinisk studie sås ingen signifikant

påvirkning af digoxins farmakokinetik. Det kan dog ikke helt udelukkes, at rilpivirin kan øge

eksponeringen for andre lægemidler, der transporteres af P-glykoprotein, og som er mere følsomme

for hæmning af P-glykoprotein i tarmen, f.eks. dabigatranetexilat.

Rilpivirin hæmmer transportøren MATE-2K in vitro med en IC

< 2,7 nM. Den kliniske betydning af

dette fund kendes ikke for tiden.

Fastslåede og teoretiske interaktioner med udvalgte antiretrovirale og non-antiretrovirale lægemidler

er angivet i tabel 1.

Interaktionstabel

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Interaktioner mellem rilpivirin og samtidigt indgivne lægemidler er angivet i tabel 1 (forhøjelse

angives med "↑", reduktion angives med "↓", ingen ændring angives med "↔", ikke relevant angives

med "IR", konfidensinterval angives med "CI").

Tabel 1: INTERAKTIONER OG DOSISANBEFALINGER MED ANDRE LÆGEMIDLER

Lægemidler efter

terapeutisk område

Interaktion

Geometrisk middelværdi ændring

(%)

Anbefalinger vedrørende samtidig

indgift

ANTIINFEKTIVA

Antiretrovirale midler

Hiv-NRTI/N[t]RTI

Didanosin*

400 mg x 1

didanosin AUC ↑ 12 %

didanosin C

didanosin C

rilpivirin AUC ↔

rilpivirin C

rilpivirin C

Dosisjustering ikke nødvendig.

Didanosin bør indgives mindst 2 timer

før eller mindst 4 timer efter rilpivirin.

Tenofovirdisoproxil-

fumarat*

300 mg x 1

tenofovir AUC ↑ 23 %

tenofovir C

↑ 24 %

tenofovir C

↑ 19 %

rilpivirin AUC ↔

rilpivirin C

rilpivirin C

Dosisjustering ikke nødvendig.

Andre NRTI'er

(abacavir, emtricitabin,

lamivudin, stavudin og

zidovudin)

Ikke undersøgt. Der forventes ingen

klinisk relevante lægemiddel-

interaktioner.

Dosisjustering ikke nødvendig.

Hiv-NNRTI

NNRTI

(delavirdin, efavirenz,

etravirin, nevirapin)

Ikke undersøgt.

Rilpivirin bør ikke indgives samtidig

med andre NNRTI.

Hiv-proteasehæmmere – med samtidig indgift af lavdosis ritonavir

Darunavir/ritonavir*

800/100 mg x 1

darunavir AUC ↔

darunavir C

↓ 11 %

darunavir C

rilpivirin AUC ↑ 130 %

rilpivirin C

↑ 178 %

rilpivirin C

↑ 79 %

(hæmning af CYP3A-enzymer)

Samtidig indgift af rilpivirin og

ritonavir-boostede PI øger

plasmakoncentrationen af rilpivirin,

men dosisjustering er ikke nødvendig.

Lopinavir/ritonavir

(blød gelkapsel)*

400/100 mg x 2

lopinavir AUC ↔

lopinavir C

↓ 11 %

lopinavir C

rilpivirin AUC ↑ 52 %

rilpivirin C

↑ 74 %

rilpivirin C

↑ 29 %

(hæmning af CYP3A-enzymer)

Andre boostede PI

(atazanavir/ritonavir,

fosamprenavir/ritonavir,

saquinavir/ritonavir,

tipranavir/ritonavir)

Ikke undersøgt.

Hiv-proteasehæmmere – uden samtidig indgift af lavdosis ritonavir

Ikke-boostede PI

(atazanavir,

fosamprenavir,

indinavir, nelfinavir)

Ikke undersøgt. Der forventes øget

eksponering for rilpivirin.

(hæmning af CYP3A-enzymer)

Dosisjustering ikke nødvendig.

CCR5-hæmmere

Maraviroc

Ikke undersøgt. Der forventes ingen

klinisk relevant

lægemiddelinteraktion.

Dosisjustering ikke nødvendig.

Hiv-integrasehæmmere

Raltegravir*

raltegravir AUC ↑ 9 %

raltegravir C

↑ 27 %

raltegravir C

↑ 10 %

rilpivirin AUC ↔

rilpivirin C

rilpivirin C

Dosisjustering ikke nødvendig.

Andre antivirale midler

Ribavirin

Ikke undersøgt. Der forventes ingen

klinisk relevant

lægemiddelinteraktion.

Dosisjustering ikke nødvendig.

Simeprevir*

simeprevir AUC ↔

simeprevir C

simeprevir C

↑ 10 %

rilpivirine AUC ↔

rilpivirine C

↑ 25 %

rilpivirine C

Dosisjustering ikke nødvendig.

ANDRE LÆGEMIDLER

ANTIEPILEPTIKA

Carbamazepin

Oxcarbazepin

Phenobarbital

Phenytoin

Ikke undersøgt. Der forventes

signifikante fald i rilpivirins

plasmakoncentration.

(induktion af CYP3A-enzymer)

Rilpivirin må ikke anvendes i

kombination med disse antiepileptika,

da samtidig indgift kan medføre tab af

terapeutisk effekt af rilpivirin (se

pkt. 4.3).

AZOL-ANTIMYKOTIKA

Ketoconazol*

400 mg x 1

ketoconazol AUC ↓ 24 %

ketoconazol C

↓ 66 %

ketoconazol C

(induktion af CYP3A pga. høj dosis

rilpivirin i studiet)

rilpivirin AUC ↑ 49 %

rilpivirin C

↑ 76 %

rilpivirin C

↑ 30 %

(hæmning af CYP3A enzymer)

Dosisjustering er ikke nødvendig, når

rilpivirin (i den anbefalede dosis på

25 mg x 1) indgives sammen med

ketoconazol.

Fluconazol

Itraconazol

Posaconazol

Voriconazol

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

EDURANT og azol-antimykotika kan

øge plasmakoncentrationen af

rilpivirin.

(hæmning af CYP3A-enzymer)

Dosisjustering ikke nødvendig.

ANTIBIOTIKA MED VIRKNING PÅ MYKOBAKTERIER

Rifabutin*

300 mg x 1

rifabutin AUC ↔

rifabutin C

rifabutin C

25-O-desacetylrifabutin AUC ↔

25-O-desacetylrifabutin C

25-O-desacetylrifabutin C

Ved samtidig administration af

rilpivirin og rifabutin skal dosis af

rilpivirin øges fra 25 mg x 1 til 50 mg

x 1. Ved seponering af rifabutin skal

dosis af rilpivirin nedsættes til 25 mg

x 1.

300 mg x 1

(+ 25 mg rilpivirin x 1)

rilpivirin AUC ↓ 42 %

rilpivirin C

↓ 48 %

rilpivirin C

↓ 31 %

300 mg x 1

(+ 50 mg rilpivirin x 1)

rilpivirin AUC ↑ 16 %

rilpivirin C

↔*

rilpivirin C

↑ 43 %

* sammenlignet med 25 mg rilpivirin x 1

alene

(induktion af CYP3A-enzymer)

Rifampicin*

600 mg x 1

rifampicin AUC ↔

rifampicin C

rifampicin C

25-desacetylrifampicin AUC ↓ 9 %

25-desacetylrifampicin C

25-desacetylrifampicin C

rilpivirin AUC ↓ 80 %

rilpivirin C

↓ 89 %

rilpivirin C

↓ 69 %

(induktion af CYP3A-enzymer)

Rilpivirin må ikke anvendes i

kombination med rifampicin, da

samtidig indgift sandsynligvis vil

medføre tab af terapeutisk effekt af

rilpivirin (se pkt. 4.3).

Rifapentin

Ikke undersøgt. Der forventes

signifikante fald i rilpivirins

plasmakoncentration.

(induktion af CYP3A-enzymer)

Rilpivirin må ikke anvendes i

kombination med rifapentin, da

samtidig indgift sandsynligvis vil

medføre tab af terapeutisk effekt af

rilpivirin (se pkt. 4.3).

MAKROLIDANTIBIOTIKA

Clarithromycin

Erythromycin

Ikke undersøgt. Der forventes øget

eksponering for rilpivirin.

(hæmning af CYP3A-enzymer)

Hvis det er muligt, bør alternativer

som azithromycin overvejes.

GLUKOKORTIKOIDER

Dexamethason

(systemisk, undtagen

ved enkeltdosering)

Ikke undersøgt. Der forventes

dosisafhængige fald i rilpivirins

plasmakoncentration.

(induktion af CYP3A-enzymer)

Rilpivirin bør ikke anvendes i

kombination med systemisk

dexamethason (undtagen som en

enkeltdosis), da samtidig indgift kan

medføre tab af terapeutisk effekt af

rilpivirin (se pkt. 4.3). Alternativer bør

overvejes, navnlig ved

langtidsbehandling.

PROTONPUMPEHÆMMERE

Omeprazol*

20 mg x 1

omeprazol AUC ↓ 14 %

omeprazol C

omeprazol C

↓ 14 %

rilpivirin AUC ↓ 40 %

rilpivirin C

↓ 33 %

rilpivirin C

↓ 40 %

(reduceret absorption pga. stigning i

gastrisk pH)

Rilpivirin må ikke anvendes i

kombination med syrepumpe-

hæmmere, da samtidig indgift

sandsynligvis vil medføre tab af

terapeutisk effekt af rilpivirin (se

pkt. 4.3).

Lansoprazol

Rabeprazol

Pantoprazol

Esomeprazol

Ikke undersøgt. Der forventes

signifikante fald i rilpivirins

plasmakoncentration.

(reduceret absorption pga. stigning i

gastrisk pH)

H

2

-RECEPTORANTAGONISTER

Famotidin*

40 mg enkeltdosis taget

12 timer før rilpivirin

rilpivirin AUC ↓ 9 %

rilpivirin C

rilpivirin C

Samtidig behandling med rilpivirin og

en H

-receptorantagonist bør ske med

ekstra forsigtighed. Kun H

receptorantagonister, der kan doseres

en gang dagligt, bør anvendes. Der

skal foreligge en stringent

behandlingsplan, hvor H

receptorantagonisten skal tages mindst

12 timer før eller mindst 4 timer efter

rilpivirin.

Famotidin*

40 mg enkeltdosis taget

2 timer før rilpivirin

rilpivirin AUC ↓ 76 %

rilpivirin C

rilpivirin C

↓ 85 %

(reduceret absorption pga. stigning i

gastrisk pH)

Famotidin*

40 mg enkeltdosis taget

4 timer efter rilpivirin

rilpivirin AUC ↑ 13 %

rilpivirin C

rilpivirin C

↑ 21 %

Cimetidin

Nizatidin

Ranitidin

Ikke undersøgt.

(reduceret absorption pga. stigning i

gastrisk pH)

ANTACIDA

Antacida (f.eks.

aluminium- eller

magnesiumhydroxid,

calciumcarbonat)

Ikke undersøgt. Der forventes

signifikante fald i rilpivirins

plasmakoncentration.

(reduceret absorption pga. stigning i

gastrisk pH)

Samtidig behandling med rilpivirin og

antacida bør ske med ekstra

forsigtighed. Antacida bør kun

indgives enten mindst 2 timer før eller

mindst 4 timer efter rilpivirin.

NARKOTISKE ANALGETIKA

Methadon*

60-100 mg x 1,

individuel dosis

R(-) methadon AUC ↓ 16 %

R(-) methadon C

↓ 22 %

R(-) methadon C

↓ 14 %

rilpivirin AUC ↔*

rilpivirin C

↔*

rilpivirin C

↔*

baseret på historiske kontroller

Der kræves ingen dosisjustering ved

påbegyndelse af samtidig indgift af

methadon og rilpivirin. Klinisk

monitorering anbefales dog, da det hos

nogle patienter kan være nødvendigt at

justere vedligeholdelsesbehandling

med methadon.

ANTIARYTMIKA

Digoxin

digoxin AUC ↔

digoxin C

digoxin C

Dosisjustering ikke nødvendig.

ANTIKOAGULANTIA

Dabigatranetexilat

Ikke undersøgt. Det kan ikke

udelukkes, at der er risiko for øget

dabigatran-plasmakoncentration.

(hæmning af P-gp i tarmen).

Samtidig behandling med rilpivirin og

dabigatranetexilat bør ske med

forsigtighed.

ANTIDIABETIKA

Metformin *

850 mg enkeltdosis

metformin AUC ↔

metformin C

metformin C

Dosisjustering ikke nødvendig.

NATURLÆGEMIDLER

Perikon (Hypericum

perforatum)

Ikke undersøgt. Der forventes

signifikante fald i rilpivirins

plasmakoncentration.

(induktion af CYP3A-enzymer)

Rilpivirin må ikke anvendes i

kombination med produkter, der

indeholder perikon, da samtidig indgift

kan medføre tab af terapeutisk effekt

af rilpivirin (se pkt. 4.3).

ANALGETIKA

Paracetamol*

500 mg enkeltdosis

paracetamol AUC ↔

paracetamol C

paracetamol C

rilpivirin AUC ↔

rilpivirin C

↑ 26 %

rilpivirin C

Dosisjustering ikke nødvendig.

ORALE ANTIKONCEPTIVA

Ethinylestradiol*

0,035 mg x 1

Norethindron*

1 mg x 1

ethinylestradiol AUC ↔

ethinylestradiol C

ethinylestradiol C

↑ 17 %

norethindron AUC ↔

norethindron C

norethindron C

rilpivirin AUC ↔*

rilpivirin C

↔*

rilpivirin C

↔*

baseret på historiske kontroller

Dosisjustering ikke nødvendig.

HMG-COA-REDUKTASEHÆMMERE

Atorvastatin*

40 mg x 1

atorvastatin AUC ↔

atorvastatin C

↓ 15 %

atorvastatin C

↑ 35 %

rilpivirin AUC ↔

rilpivirin C

rilpivirin C

↓ 9 %

Dosisjustering ikke nødvendig.

FOSFODIESTERASE-5-HÆMMERE (PDE5-HÆMMERE)

Sildenafil*

50 mg enkeltdosis

sildenafil AUC ↔

sildenafil C

sildenafil C

rilpivirin AUC ↔

rilpivirin C

rilpivirin C

Dosisjustering ikke nødvendig.

Vardenafil

Tadalafil

Ikke undersøgt.

Dosisjustering ikke nødvendig.

Interaktionen mellem rilpivirin og lægemidlet blev vurderet i et klinisk studie. Alle andre viste

lægemiddelinteraktioner er forventede.

Dette interaktionsstudie blev udført med en højere dosis rilpivirin end den anbefalede dosis til vurdering af den

maksimale effekt på det samtidigt indgivne lægemiddel. Doseringsanbefalingen gælder for den anbefalede dosis af

rilpivirin på 25 mg x 1

Dette interaktionsstudie blev udført med en højere dosis rilpivirin end den anbefalede.

QT-forlængende lægemidler

Der er kun begrænsede oplysninger tilgængelige om muligheden for en farmakodynamisk interaktion

mellem rilpivirin og lægemidler, der forlænger QTc-intervallet på EKG'et. I et studie med raske

forsøgspersoner har det vist sig, at supraterapeutiske doser af rilpivirin (75 mg x 1 og 300 mg x 1)

forlænger QTc-intervallet på EKG'et (se pkt. 5.1). EDURANT bør anvendes med forsigtighed, når det

indgives samtidigt med et lægemiddel med kendt risiko for torsades de pointes.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data (mindre end 300 gravide forsøgspersoner) fra anvendelse af rilpivirin til

gravide kvinder (se pkt. 4.4, 5.1 og 5.2). Der blev observeret lavere eksponering for rilpivirin under

graviditet, og viral load skal derfor overvåges nøje.

Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

For en sikkerheds skyld bør EDURANT undgås under graviditeten.

Amning

Det er ukendt, om rilpivirin udskilles i human mælk. Rilpivirin udskilles i mælk hos rotter. På grund af

både den potentielle risiko for hiv-smitte og risikoen for bivirkninger hos det ammede barn bør mødre

informeres om, at de ikke bør amme, hvis de er i behandling med rilpivirin.

Fertilitet

Der findes ingen data om rilpivirins virkning på fertiliteten hos mennesker. Der er ikke set klinisk

relevante virkninger på fertiliteten i dyrestudier (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

EDURANT påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Der foreligger dog rapporter om træthed, svimmelhed og døsighed hos nogle patienter, der

fik EDURANT, og dette bør tages i betragtning ved vurdering af en patients evne til at køre bil eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I løbet af det kliniske udviklingsprogram (1.368 patienter i de kontrollerede fase III-studier

TMC278-C209 (ECHO) og TMC278-C215 (THRIVE)) oplevede 55,7 % af forsøgspersonerne mindst

én bivirkning (se pkt. 5.1). De hyppigst rapporterede bivirkninger (≥ 2 %), som var mindst af moderat

intensitet, var depression (4,1 %), hovedpine (3,5 %), søvnløshed (3,5 %), udslæt (2,3 %) og

abdominalsmerter (2,0 %). De hyppigste alvorlige behandlingsrelaterede bivirkninger blev rapporteret

hos 7 (1,0 %) patienter, der fik rilpivirin. Medianvarigheden af eksponering var henholdsvis 104,3 og

104,1 uger hos patienterne i rilpivirin-gruppen og efavirenz-gruppen. De fleste bivirkninger opstod i

løbet af de første 48 behandlingsuger.

Udvalgte behandlingsrelaterede klinisk abnorme laboratorieværdier (af grad 3 eller 4), der blev

betragtet som bivirkninger, og som blev rapporteret hos EDURANT-behandlede patienter, var

forhøjede pankreas-amylaser (3,8 %), forhøjet ASAT (2,3 %), forhøjet ALAT (1,6 %), forhøjet LDL-

kolesterol (fastende, 1,5 %), fald i leukocyttal (1,2 %), forhøjet lipase (0,9 %), forhøjet bilirubin

(0,7 %), forhøjede triglycerider (fastende, 0,6 %), fald i hæmoglobin (0,1 %), fald i trombocyttal

(0,1 %) og forhøjet totalkolesterol (fastende, 0,1 %).

Liste i tabelform over bivirkninger

Bivirkninger, som er rapporteret hos voksne patienter i behandling med rilpivirin, er opsummeret i

tabel 2. Bivirkningerne er opført efter systemorganklasse og frekvens. Frekvenser defineres som meget

almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) og ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100). Inden

for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter frekvens med de hyppigste først.

Tabel 2: Bivirkninger rapporteret hos antiretroviral-naive hiv 1-inficerede voksne patienter behandlet

med rilpivirin

(poolede data fra analysen i uge 96 i fase III-studierne ECHO og THRIVE) N = 686

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

(rilpivirin + BR)

Blod og lymfesystem

Almindelige

fald i leukocyttal

fald i hæmoglobin

fald i trombocyttal

Immunsystemet

ikke almindelige

immunreaktiveringssyndrom

Metabolisme og ernæring

meget almindelige

forhøjet totalkolesterol (fastende)

forhøjet LDL-kolesterol (fastende)

Almindelige

nedsat appetit

forhøjede triglycerider (fastende)

Psykiske forstyrrelser

meget almindelige

søvnløshed

Almindelige

unormale drømme

depression

søvnforstyrrelser

nedsat stemningsleje

Nervesystemet

meget almindelige

hovedpine

svimmelhed

Almindelige

døsighed

Mave-tarm-kanalen

meget almindelige

kvalme

forhøjede pankreas-amylaser

Almindelige

abdominalsmerter

opkastning

forhøjet lipase

abdominalgener

mundtørhed

Lever og galdeveje

meget almindelige

forhøjede aminotransferaser

Almindelige

forhøjet bilirubin

Hud og subkutane væv

Almindelige

udslæt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelige

træthed

BR = baggrundsregime

N = antal forsøgspersoner

Abnorme laboratorieværdier

I rilpivirin-gruppen viste analysen fra uge 96 i fase III-studierne ECHO og THRIVE en gennemsnitlig

ændring fra baseline i total-kolesterol (fastende) på 5 mg/dl, i HDL-kolesterol (fastende) på 4 mg/dl, i

LDL-kolesterol (fastende) på 1 mg/dl og i triglycerider (fastende) på -7 mg/dl.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens på tidspunktet for initiering af antiretroviral

kombinationsbehandling (CART) kan der opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller

residuale opportunistiske infektioner. Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom og autoimmun

hepatitis) er også set; tiden til udbrud er mere variabel og kan være mange måneder efter initiering af

behandling (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population (fra 12 til under 18 år)

Sikkerhedsvurderingen er baseret på analysen efter 48 uger af det åbne, enkeltarmede fase II-studie

TMC278-C213, i hvilket 36 antiretroviral-naive hiv 1-inficerede unge patienter, der vejede mindst

32 kg, fik rilpivirin (25 mg én gang dagligt) i kombination med andre antiretrovirale midler (se

pkt. 5.1). Middeleksponeringsvarigheden for patienterne var 63,5 uger. Der var ingen patienter, som

afbrød behandlingen på grund af bivirkninger. Der blev ikke identificeret nye bivirkninger i forhold til

dem, der ses hos voksne.

De fleste bivirkninger var af grad 1 eller 2. De hyppigste bivirkninger (samtlige grader, over eller lig

med 10 %) var hovedpine (19,4 %), depression (19,4 %), døsighed (13,9 %) og kvalme (11,1 %). Der

blev ikke indberettet nogen grad 3-4 abnorme laboratorieværdier for ASAT/ALAT eller grad 3-4

bivirkninger med relation til forhøjede aminotransferaser.

Der blev ikke identificeret nye sikkerhedsproblemer i analysen i uge 240 i TMC278-C213-studiet hos

unge.

Rilpivirins sikkerhed og virkning hos børn i alderen < 12 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Andre særlige populationer

Patienter, som er co-inficeret med hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus

Hos patienter, der var co-inficeret med hepatitis B- eller C-virus, og som fik rilpivirin, var

forekomsten af forhøjede leverenzymer højere end hos patienter, der fik rilpivirin, og som ikke havde

co-infektion. Det samme blev observeret i efavirenz-gruppen. Den farmakokinetiske eksponering for

rilpivirin hos patienter med co-infektion var sammenlignelig med eksponeringen hos patienter uden

co-infektion.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der findes ingen specifik modgift mod overdosering af EDURANT. Erfaringen med overdosering af

rilpivirin er begrænset. Symptomer på en overdosis kan omfatte hovedpine, kvalme, svimmelhed

og/eller unormale drømme. Behandlingen af overdosering med rilpivirin består af generelle

understøttende tiltag, herunder monitorering af vitale tegn og EKG (QT-interval) samt observation af

klinisk status. Yderligere behandlingstiltag bør bygge på de kliniske tegn eller følge anbefalingerne fra

Giftlinjen, om muligt. Eftersom rilpivirin i høj grad er bundet til plasmaproteiner, er det usandsynligt,

at dialyse kan medføre signifikant eliminering af det aktive stof.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiviralt middel til systemisk brug, non-nukleosid reverse

transcriptasehæmmere, ATC-kode: J05AG05.

Virkningsmekanisme

Rilpivirin er en diarylpyrimidin-NNRTI af hiv 1. Aktiviteten af rilpivirin medieres af ikke-kompetitiv

hæmning af hiv 1 revers transcriptase (RT). Rilpivirin hæmmer ikke humane cellulære DNA-

polymeraser α, β og γ.

Antiviral in vitro-aktivitet

Rilpivirin udviste aktivitet mod laboratoriestammer af vildtype hiv 1 i en akut inficeret T-cellelinje

med en median EC

-værdi for hiv 1/IIIB på 0,73 nM (0,27 ng/ml). Selv om der med rilpivirin er

påvist begrænset in vitro-aktivitet mod hiv-2 med EC

–værdier fra 2.510 til 10.830 nM (920 til

3.970 ng/ml), anbefales behandling af hiv-2-infektion med rilpivirin ikke, på grund af fraværet af

kliniske data.

Rilpivirin har også vist antiviral aktivitet mod et bredt panel af hiv 1 gruppe M (undertype A, B, C, D,

F, G, H) primære isolater med EC

–værdier fra 0,07 til 1,01 nM (0,03 til 0,37 ng/ml) og gruppe O

primære isolater med EC

–værdier fra 2,88 til 8,45 nM (1,06 til 3,10 ng/ml).

Resistens

I cellekultur

Rilpivirin-resistente stammer blev selekterede i cellekultur startende fra vildtype hiv 1 af forskellig

oprindelse og undertyper samt NNRTI-resistent hiv 1. De hyppigst observerede resistensassocierede

mutationer, der opstod, omfattede L100I, K101E, V108I, E138K, V179F, Y181C, H221Y, F227C og

M230I.

Resistens over for rilpivirin blev fastsat som en ændring (i fold) i EC

-værdien over analysens

biologiske skæringspunkt.

Hos behandlingsnaive voksne forsøgspersoner

Til resistensanalysen anvendtes en bredere definition på virologisk svigt end i den primære

effektanalyse. I den poolede resistensanalyse fra uge 48 i fase III-studierne havde 62 (ud af i alt 72)

med virologiske svigt i rilpivirin-gruppen resistensdata ved baseline og på tidspunktet for svigt. I

denne analyse var de resistensassocierede mutationer (RAM) forbundet med NNRTI-resistens, der

blev udviklet i mindst 2 af tilfældene med virologisk svigt af rilpivirin, V90I, K101E, E138K, E138Q,

V179I, Y181C, V189I, H221Y og F227C. I disse studier blev respons ikke påvirket af tilstedeværelsen

af mutationerne V90I og V189I ved baseline. E138K-substitutionen fremkom hyppigst under

behandling med rilpivirin og sædvanligvis i kombination med M184I-substitutionen. I analysen i

uge 48 havde 31 ud af 62 forsøgspersoner med virologisk svigt af rilpivirin samtidig RAM forbundet

med NNRTI og NRTI. 17 ud af de 31 havde en kombination af E138K og M184I. De almindeligste

mutationer var de samme i uge 48- og uge 96-analyserne.

I den poolede resistensanalyse efter 96 uger sås en lavere hyppighed af virologisk svigt i

behandlingens sidste 48 uger end i de førte 48 uger. I analysen af uge 48 til uge 96 forekom der

yderligere 24 (3,5 %) og 14 (2,1 %) tilfælde af virologisk svigt i henholdsvis rilpivirin- og efavirenz-

gruppen. Af disse virologiske svigt forekom henholdsvis 9 ud af 24 og 4 ud af 14 hos forsøgspersoner

med en viral load på < 100.000 kopier/ml ved baseline.

Hos behandlingsnaive unge forsøgspersoner

I resistensanalysen i uge 240 i TMC278-C213-studiet sås der rilpivirin-resistensassocierede mutationer

(RAM) hos 46,7 % (7/15) af forsøgspersonerne med virologisk svigt og genotypedata efter baseline.

Alle forsøgspersoner med rilpivirin-RAM havde også mindst 1 behandlingsrelateret NRTI RAM på

det sidste tidspunkt efter baseline med genotypedata.

I betragtning af alle de tilgængelige in vitro- og in vivo-data hos behandlingsnaive forsøgspersoner kan

følgende resistensassocierede mutationer påvirke aktiviteten af rilpivirin, når de er til stede ved

baseline: K101E, K101P, E138A, E138G, E138K, E138R, E138Q, V179L, Y181C, Y181I, Y181V,

Y188L, H221Y, F227C, M230I og M230L. Disse rilpivirin resistensassocierede mutationer bør kun

anvendes til at vejlede brug af EDURANT i den behandlingsnaive population. Disse

resistensassocierede mutationer blev udledt fra in vivo-data, der kun vedrørte behandlingsnaive

forsøgspersoner, og de kan derfor ikke anvendes til at forudsige virkningen af rilpivirin hos personer

der har haft virologisk svigt i et antiretroviralt behandlingsregime.

Ligesom for andre antiretrovirale lægemidler bør resistensundersøgelser være vejledende for brugen af

EDURANT.

Krydsresistens

Site-directed NNRT-mutant virus

I et panel af 67 hiv 1-rekombinante laboratoriestammer med en resistensassocieret mutation ved RT-

positioner forbundet med NNRTI-resistens, herunder de hyppigst sete K103N og Y181C, viste

rilpivirin antiviral aktivitet mod 64 (96 %) af disse stammer. De enkelte resistensassocierede

mutationer forbundet med tab af følsomhed over for rilpivirin var: K101P, Y181I og Y181V. K103N-

substitutionen alene medførte ikke nedsat følsomhed for rilpivirin, men kombinationen af K103N og

L100I medført en syvdobbelt reduktion af følsomheden for rilpivirin.

Rekombinante kliniske isolater

Rilpivirin bibeholdt sensitivitet (FC ≤ BCO) over for 62 % af 4.786 hiv 1-rekombinante kliniske

isolater, der var resistente over for efavirenz og/eller nevirapin.

Behandlingsnaive hiv 1-inficerede voksne patienter

I den poolede resistensanalyse efter 96 uger i fase III-studierne (ECHO og THRIVE) udviste 42 ud af

86 forsøgspersoner med virologisk svigt på rilpivirin behandlingsudviklet resistens over for rilpivirin

(ved genotypeanalyse). Hos disse patienter blev der observeret fænotypekrydsresistens over for andre

NNRTI med følgende hyppighed: etravirin 32/42, efavirenz 30/42 og nevirapin 16/42. Hos patienter

med viral load ≤ 100.000 kopier/ml ved baseline udviste 9 ud af 27 patienter med virologisk svigt på

rilpivirin behandlingsudviklet resistens over for rilpivirin (ved genotypeanalyse) med følgende

hyppighed af fænotypekrydsresistens: etravirin 4/9, efavirenz 3/9 og nevirapin 1/9.

Effekt på elektrokardiogram

Effekten af rilpivirin ved den anbefalede dosis 25 mg x 1 på QTcF-intervallet blev vurderet i et

randomiseret, placebokontrolleret og aktivt kontrolleret (moxifloxacin 400 mg x 1)

overkrydsningsstudie med 60 raske voksne, hvor der blev udført 13 målinger i løbet af 24 timer ved

steady state. EDURANT ved den anbefalede dosis 25 mg x 1 er ikke forbundet med en klinisk relevant

effekt på QTc.

Ved undersøgelse af supraterapeutiske doser på 75 mg x 1 og 300 mg x 1 af rilpivirin til raske voksne

var de højeste gennemsnitlige tidsmæssigt afstemte (95 % øvre konfidensgrænse) forskelle i QTcF-

interval i forhold til placebo efter baselinekorrektion henholdsvis 10,7 (15,3) og 23,3 (28,4) ms. Steady

state-indgift af rilpivirin 75 mg x 1 og 300 mg x 1 resulterede i et gennemsnitligt C

på henholdsvis

ca. 2,6 og 6,7 gange højere end det gennemsnitlige C

ved steady state, der blev observeret med den

anbefalede dosis på 25 mg x 1 af rilpivirin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Behandlingsnaive hiv 1-inficerede voksne patienter

Evidensen for effekten af rilpivirin er baseret på analyserne af data efter 96 uger fra 2 randomiserede,

dobbeltblinde, aktivt kontrollerede fase III-studier, TMC278-C209 (ECHO) og TMC278-C215

(THRIVE). Studierne var identiske med hensyn til design bortset fra baggrundsregimet (BR). I

effektanalysen efter 96 uger blev den virologiske responsrate (konfirmeret udetekterbar viral load

(< 50 hiv 1-RNA-kopier/ml)) vurderet hos patienter behandlet med rilpivirin 25 mg x 1 ud over et

baggrundsregime versus patienter behandlet med efavirenz 600 mg x 1 ud over et baggrundsregime.

Sammenlignelig effekt blev påvist for rilpivirin i hvert af studierne, hvilket påviste noninferioritet i

forhold til efavirenz.

Antiretroviralnaive hiv 1-inficerede patienter, som havde hiv 1-RNA ≥ 5.000 kopier/ml i plasma og

blev screenet for følsomhed over for N(t)RTI-præparater og for fravær af specifikke NNRTI-

resistensassocierede mutationer, blev inkluderet. I ECHO blev baggrundsregimet fastsat til N(t)RTI-

præparaterne tenofovirdisoproxilfumarat plus emtricitabin. I THRIVE bestod baggrundsregimet af

2 investigatorvalgte N(t)RTI: tenofovirdisoproxilfumarat plus emtricitabin eller zidovudin plus

lamivudin eller abacavir plus lamivudin. I ECHO blev randomiseringen stratificeret ud fra viral load

ved screening. I THRIVE blev randomiseringen stratificeret ud fra viral load ved screening og ud fra

N(t)RTI-baggrundsregime.

Denne analyse omfattede 690 patienter i ECHO og 678 patienter i THRIVE, som havde gennemført 96

ugers behandling, eller som var udtrådt tidligere.

I den poolede analyse for ECHO og THRIVE var demografiske karakteristika og

baselinekarakteristika afbalanceret mellem rilpivirin-gruppen og efavirenz-gruppen. I tabel 3 vises

udvalgte sygdomskarakteristika ved baseline for patienterne i rilpivirin-gruppen og efavirenz-gruppen.

Tabel 3: Sygdomskarakteristika ved baseline for antiretroviralnaive hiv 1-inficerede voksne

forsøgspersoner i studierne ECHO og THRIVE (poolet analyse)

Poolede data fra studierne ECHO og THRIVE

Rilpivirin + BR

N = 686

Efavirenz + BR

N = 682

Sygdomskarakteristika ved baseline

Median hiv 1-RNA (interval), log

kopier/ml i

plasma ved baseline

(2-7)

(3-7)

Median CD4+ celletal (interval), x 10

celler/l

ved baseline

(1-888)

(1-1.137)

Procentdel af forsøgspersoner med:

hepatitis B-/C-virus co-infektion

7,3 %

9,5 %

Procentdel af patienter med følgende

baggrundsregimer:

tenofovirdisoproxilfumarat plus emtricitabin

zidovudin plus lamivudin

abacavir plus lamivudin

80,2 %

14,7 %

5,1 %

80,1 %

15,1 %

4,8 %

BR = baggrundsregime

I nedenstående tabel 4 vises resultaterne af analyser efter 48 uger og 96 uger for patienter behandlet

med rilpivirin og patienter behandlet med efavirenz fra de poolede data fra studierne ECHO og

THRIVE. Der sås sammenlignelige responsrater (konfirmeret udetekterbar viral load < 50 hiv 1-RNA-

kopier/ml) i uge 96 i rilpivirin-gruppen og efavirenz-gruppen. Incidensen af virologisk svigt var højere

i rilpivirin-gruppen end i efavirenz-gruppen i uge 96. De fleste tilfælde af virologisk svigt opstod dog i

løbet af de første 48 behandlingsuger. Ved uge 96 forekom seponering på grund af bivirkninger

hyppigere i efavirenz-gruppen end i rilpivirin-gruppen. De fleste af sådanne seponeringer forekom i

løbet af de første 48 ugers behandling.

Tabel 4: Virologisk resultat hos voksne forsøgspersoner i studierne ECHO og THRIVE

(puljede data i uge 48 (primær analyse) og uge 96; ITT-TLOVR

*

)

Resultat af analysen i uge 48

Resultat af analysen i uge 96

Rilpivirin +

BR

N=686

Efavirenz

+ BR

N=682

Observeret

difference

(95 % CI)

Rilpivirin +

BR

N=686

Efavirenz

+ BR

N=682

Observeret

difference

(95 % CI)

Respons (konfirmeret

< 50 hiv 1-RNA-

kopier/ml)

84,3 %

(578/686)

82,3 %

(561/682)

(-2,0; 6,0)

77,6 %

(532/686)

77,6 %

(529/682)

(-4,4; 4,4)

Manglende respons

Virologisk svigt

I alt

9,0 %

(62/686)

4,8 %

(33/682)

11,5 %

(79/686)

5,9 %

(40/682)

≤ 100.000

3,8 %

(14/368)

3,3 %

(11/330)

5,7 %

(21/368)

3,6 %

(12/329)

> 100.000

15,1 %

(48/318)

6,3 %

(22/352)

18,2 %

(58/318)

7,9 %

(28/353)

Dødsfald

0,1 %

(1/686)

0,4 %

(3/682)

0,1 %

(1/686)

0,9 %

(6/682)

Udtrådt på grund af

bivirkning/uønsket

hændelse

2,0 %

(14/686)

6,7 %

(46/682)

3,8 %

(26/682)

7,6 %

(52/682)

Udtrådt af anden årsag

end bivirkning/uønsket

hændelse

4,5 %

(31/686)

5,7 %

(39/682)

7,0 %

(48/682)

8,1 %

(55/682)

Respons efter underkategori

Inddelt efter baggrunds-NRTI

Tenofovir/emtricitabin

83,5 %

(459/550)

82,4 %

(450/546)

(-3,4; 5,5)

76,9 %

(423/550)

77,3 %

(422/546)

-0,4 %

(-5,4; 4,6)

Zidovudin/lamivudin

87,1 %

(88/101)

80,6 %

(83/103)

(-3,6; 16,7)

81,2 %

(82/101)

76,7 %

(79/103)

4,5 %

(-6,8; 15,7)

Abacavir/lamivudin

88,6 %

(31/35)

84,8 %

(28/33)

(-12,7; 20,1)

77,1 %

(27/35)

84,8 %

(28/33)

-7,7 %

(-26,7; 11,3)

Inddelt efter viral load ved baseline (kopier/ml)

≤ 100.000

90,2 %

(332/368)

83,6 %

(276/330)

(1,6; 11,5)

84,0 %

(309/368)

79,9 %

(263/329)

(-1,7; 9,7)

> 100.000

77,4 %

(246/318)

81,0 %

(285/352)

-3,6

(-9,8; 2,5)

70,1 %

(223/318)

75,4 %

(266/353)

-5,2

(-12,0;1,5)

Inddelt efter CD4+ celletal (x 10

6

celler/l)

< 50

58,8 %

(20/34)

80,6 %

(29/36)

-21,7

(-43,0; -0,5)

55,9 %

(19/34)

69,4 %

(25/36)

-13,6

(-36,4; 9,3)

≥ 50-< 200

80,4 %

(156/194)

81,7 %

(143/175)

-1,3

(-9,3; 6,7)

71,1 %

(138/194)

74,9 %

(131/175)

-3,7

(-12,8; 5,4)

≥ 200-< 350

86,9 %

(272/313)

82,4 %

(253/307)

(-1,2; 10,2)

80,5 %

(252/313)

79,5 %

(244/307)

(-5,3; 7,3)

≥ 350

90,3 %

(130/144)

82,9 %

(136/164)

(-0,3; 15,0)

85,4 %

(123/144)

78,7 %

(129/164)

(-1,9; 15,4)

N = antal forsøgspersoner pr. behandlingsgruppe.

Intent-to-treat time to loss of virologic response.

Baseret på tilnærmelse til normal fordeling

Forsøgspersonerne opnåede virologisk respons (to konsekutive viral loads < 50 kopier/ml) og opretholdt respons til og

med uge 48.

Forventet forskel i responsrater (95 % CI) for analysen i uge 48: 1,6 % (-2,2 %; 5,3 %) og for analysen i uge 96: -0,4 %

(-4,6 %; 3,8 %); begge p-værdi < 0,0001 (noninferioritet ved en margin på 12 %) fra logistisk regressionsmodel,

herunder stratificeringsfaktorer og studie.

Virologisk svigt i poolet effektanalyse: Omfatter forsøgspersoner med rebound (konfirmeret viral load ≥ 50 kopier/ml

efter respons) eller som aldrig var supprimerede (ingen konfirmeret viral load < 50 kopier/ml, enten i behandling eller

efter seponering af behandling pga. manglende eller tab af virkning).

f.eks. tabt for opfølgning, manglende compliance, samtykke trukket tilbage.

I uge 96 var den gennemsnitlige ændring fra baseline i CD4+ celletal +228 x 10

celler/l i rilpivirin-

gruppen og +219 x 10

celler/l i efavirenz-gruppen i den poolede analyse af studierne ECHO og

THRIVE [estimeret behandlingsforskel (95 % CI): 11,3 (-6,8; 29,4)].

Udfaldet af resistens fra den poolede resistensanalyse i uge 96 hos patienter med virologisk svigt som

defineret i protokollen og med parrede genotyper (ved baseline og svigt) fremgår af tabel 5.

Tabel 5: Resistensreultater ud fra det anvendte NRTI-baggrundsregime

(poolede data fra studierne ECHO og THRIVE i resistensanalysen i uge 96)

tenofovir/

emtricitabin

zidovudin/

lamivudin

abacavir/

lamivudin

Alle*

Behandling med rilpivirin

Resistens

over for

emtricitabin/lamivudin

% (n/N)

6,9 (38/550)

3,0 (3/101)

8,6 (3/35)

6,4 (44/686)

Resistens over for

rilpivirin

% (n/N)

6,5 (36/550)

3,0 (3/101)

8,6 (3/35)

6,1 (42/686)

Behandling med efavirenz

Resistens over for

emtricitabin/lamivudin

% (n/N)

1,1 (6/546)

1,9 (2/103)

3,0 (1/33)

1,3 (9/682)

Resistens over for

efavirenz

% (n/N)

2,4 (13/546)

2,9 (3/103)

3,0 (1/33)

2,5 (17/682)

Antallet af patienter med virologisk svigt og parrede genotyper (ved baseline og svigt) var henholdsvis 71, 11 og 4 i

rilpivirin-gruppen og 30, 10 og 2 i efavirenz-gruppen for regimerne tenofovir/emtricitabin, zidovudin/lamivudin og

abacavir/lamivudin.

Resistens var defineret som enhver mutation forbundet med resistens ved svigt.

Hos de patienter, der oplevede behandlingssvigt med rilpivirin og som udviklede resistens over for

rilpivirin, sås der generelt krydsresistens over for andre godkendte NNRTI (etravirin, efavirenz,

nevirapin).

Studie TMC278-C204 var et randomiseret, aktivt kontrolleret, fase IIb-studie antiretroviralnaive

hiv 1-inficerede voksne patienter bestående af 2 dele: en indledende delvist blindet dosisbestemmende

del [doserne af (rilpivirin) er blindede] på op til 96 uger, efterfulgt af en langvarig, åben del. I den

åbne del af studiet blev patienter, der oprindeligt var randomiseret til en af de tre doser af rilpivirin,

alle behandlet med rilpivirin 25 mg x 1 som tillæg til BR, efter at dosis til fase III-studierne var valgt.

Patienterne i kontrolgruppen fik efavirenz 600 mg x 1 som tillæg til BR i begge dele af studiet. BR

bestod af 2 investigatorvalgte N(t)RTI: zidovudin plus lamivudin eller tenofovirdisoproxilfumarat plus

emtricitabin.

I studie TMC278-C204 blev der inkluderet 368 hiv 1-inficerede behandlingsnaive voksne patienter,

som havde hiv 1-RNA ≥ 5.000 kopier/ml i plasma, tidligere havde fået ≤ 2 ugers behandling med en

N(t)RTI eller proteasehæmmer, ikke tidligere havde taget NNRTI og blev screenet for følsomhed over

for N(t)RTI og for fravær af specifikke NNRTI-resistensassocierede mutationer.

Efter 96 uger var andelen af patienter med < 50 hiv 1-RNA-kopier/ml, der fik rilpivirin 25 mg

(N = 93), sammenlignet med patienter, der fik efavirenz (N = 89), henholdsvis 76 % og 71 %. Den

gennemsnitlige stigning i forhold til baseline i CD4+ tal var 146 x 10

celler/l hos patienter, der fik

rilpivirin 25 mg, og 160 x 10

celler/l hos patienter, der fik efavirenz.

Af de patienter, der var responders i uge 96, havde 74 % af de patienter, der fik rilpivirin, fortsat

udetekterbar viral load (< 50 hiv 1-RNA-kopier/ml) i uge 240 sammenlignet med 81 % af de patienter,

der fik efavirenz. Der blev ikke identificeret sikkerhedsproblemer i uge 240-analyserne.

Pædiatrisk population

Farmakokinetik, sikkerhed, tolerabilitet og virkning af rilpivirin 25 mg én gang dagligt i kombination

med et investigator-valgt BR med to NRTI’er blev evalueret i TMC278-C213-studiet, et enkeltarmet,

åbent fase II-studie med antiretroviral-naive hiv 1-inficerede unge forsøgspersoner, der vejede mindst

32 kg. Denne analyse inkluderede 36 patienter, der havde gennemført mindst 48 ugers behandling eller

havde afbrudt behandlingen tidligere.

De 36 forsøgspersoner havde en gennemsnitsalder på 14,5 år (interval 12 til 17 år) og omfattede

55,6 % kvinder, 88,9 % sorte og 11,1 % asiater. Median hiv 1-RNA i plasma ved baseline var 4,8 log

kopier/ml, og median CD4+-celletal ved baseline var 414 x 10

celler/l (interval 25 til

983 x 10

celler/l).

Tabel 6 viser en oversigt over de virologiske resultater i uge 48 og uge 240 for TMC278-C213-studiet.

Seks forsøgspersoner afbrød behandlingen på grund af virologisk svigt op til uge 48, og

3 forsøgspersoner afbrød behandlingen efter uge 48. Én forsøgsperson afbrød behandlingen på grund

af en bivirkning i uge 48, mens der i analysen i uge 240 ikke var yderligere forsøgspersoner, der

afbrød behandlingen på grund af bivirkninger.

Tabel 6:

Virologisk resultat hos unge forsøgspersoner i TMC278-C213-studiet – analyse i uge 48 og

uge 240; ITT-TLOVR*

Uge 48

N=36

Uge 240

N=32

Respons (konfirmeret

< 50 hiv-1 RNA kopier/ml)

72,2 %

(26/36)

43,8 %

(14/32)

≤ 100.000

78,6 %

(22/28)

48 %

(12/25)

> 100.000

50 %

(4/8)

28,6 %

(2/7)

Manglende respons

Virologisk svigt

I alt

22,2 %

(8/36)

50 %

(16/32)

≤ 100.000

17,9 %

(5/28)

48 %

(12/25)

> 100.000

37,5 %

(3/8)

57,1 %

(4/7)

Stigning i CD4+ celletal (middel)

201,2 x 10

celler/l

113,6 x 10

celler/l

antal forsøgspersoner pr. behandlingsgruppe

Intent-to-treat tid til tab af virologisk respons.

Forsøgspersonerne opnåede virologisk respons (to konsekutive virale belastninger < 50 kopier/ml) og opretholdt

respons til og med uge 48 og uge 240

Virologisk svigt i effektanalyse: Omfatter forsøgspersoner med rebound (konfirmeret viral belastning ≥ 50 kopier/ml

efter respons) eller som aldrig var supprimerede (ingen konfirmeret viral belastning < 50 kopier/ml, enten i behandling

eller efter seponering af behandling pga. manglende eller tabt virkning).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med rilpivirin i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til behandling af humant

immundefektvirus type 1-(hiv 1-) infektion (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Graviditet

Rilpivirin kombineret med et baggrundsregimen blev evalueret i et klinisk studie med 19 gravide

kvinder i løbet af andet og tredje trimester og postpartum. De farmakokinetiske data påviste, at den

samlede eksponering (AUC) for rilpivirin som en del af et antiretroviralt regimen var ca. 30 % lavere

under graviditet sammenlignet med postpartum (6-12 uger). Det virologiske respons blev generelt

bevaret under hele studiet: Ud af de 12 forsøgspersoner, der gennemførte studiet, var der viral

hæmning hos 10 forsøgspersoner ved slutningen af studiet. Hos de andre 2 forsøgspersoner blev der

kun observeret en forøgelse i viral load postpartum, for mindst 1 forsøgsperson pga. suboptimal

behandlingsoverholdelse. Der sås ingen overførsel fra moder til barn hos nogen af de 10 fødte

spædbørn til de mødre, som gennemførte studiet, og for hvem hiv-statussen var tilgængelig. Der var

god tolerans over for rilpivirin under graviditet og postpartum. Der var ingen nye forekomster

vedrørende sikkerhed sammenlignet med den kendte sikkerhedsprofil for rilpivirin hos hiv-1-

inficerede voksne (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Rilpivirins farmakokinetiske egenskaber er blevet evalueret hos raske voksne forsøgspersoner og hos

antiretroviralnaive hiv 1-inficerede patienter fra 12 år og derover. Eksponeringen for rilpivirin var

generelt lavere hos hiv 1-inficerede patienter end hos raske forsøgspersoner.

Absorption

Efter peroral indgift opnås den maksimale plasmakoncentration af rilpivirin normalt inden for

4-5 timer. Den absolutte biotilgængelighed af EDURANT kendes ikke.

Fødevarers virkning på absorptionen

Eksponeringen for rilpivirin var ca. 40 % lavere, når EDURANT blev taget i fastende tilstand

sammenlignet med et måltid med et normalt kalorieindhold (533 kcal) eller et måltid med et højt

fedtindhold og et højt kalorieindhold (928 kcal). Når EDURANT blev taget kun sammen med en

proteinrig ernæringsdrik, var eksponeringen 50 % lavere end, når det blev taget sammen med et

måltid. EDURANT skal tages i forbindelse med et måltid for at opnå optimal absorption. Indtagelse

af EDURANT i fastende tilstand eller kun sammen med en ernæringsdrik kan reducere

plasmakoncentrationen af rilpivirin, hvilket muligvis kan reducere den terapeutiske effekt af

EDURANT (se pkt. 4.2).

Fordeling

Rilpivirin er ca. 99,7 % bundet til plasmaproteiner in vitro, primært til albumin. Fordelingen af

rilpivirin i andre kompartmenter end plasma (f.eks. cerebrospinalvæske, genitalsekreter) er ikke

vurderet hos mennesker.

Biotransformation

In vitro-studier tyder på, at rilpivirin primært gennemgår oxidativ metabolisme medieret af

cytokrom P450 (CYP) 3A-systemet.

Elimination

Rilpivirins terminale elimineringshalveringstid er ca. 45 timer. Efter indgift som en enkelt peroral

dosis af

C-rilpivirin kunne gennemsnitligt 85 % og 6,1 % af radioaktiviteten genfindes i henholdsvis

fæces og urin. I fæces udgjorde uforandret rilpivirin gennemsnitligt 25 % af den indgivne dosis. Kun

spor af uforandret rilpivirin (< 1 % af dosis) blev påvist i urin.

Yderligere oplysninger om særlige populationer

Pædiatrisk population (under 18 år)

Rilpivirins farmakokinetiske egenskaber hos antiretroviral-naive hiv 1-inficerede unge patienter, der

fik EDURANT 25 mg én gang dagligt, var sammenlignelige med de farmakokinetiske egenskaber hos

behandlingsnaive hiv 1-inficerede voksne patienter, der fik EDURANT 25 mg én gang dagligt.

Svarende til det, der observeredes hos voksne, havde legemsvægten ingen indflydelse på rilpivirins

farmakokinetiske egenskaber hos pædiatriske patienter i TMC278-C213-studiet (33 til 93 kg).

Der pågår undersøgelser af rilpivirins farmakokinetiske egenskaber hos pædiatriske patienter under

12 år. Der kan ikke gives dosisanbefalinger for pædiatriske patienter under 12 år på grund af

utilstrækkelige data (se pkt. 4.2).

Ældre

En farmakokinetisk populationsanalyse af hiv-inficerede patienter har vist, at rilpivirins

farmakokinetiske egenskaber ikke varierede i den evaluerede aldersgruppe (18-78 år), hvor kun 3

patienter var 65 år eller derover. Der kræves ingen dosisjustering af EDURANT til ældre patienter.

EDURANT bør anvendes med forsigtighed til denne population (se pkt. 4.2).

Køn

Der er ikke observeret klinisk relevante forskelle i farmakokinetikken for rilpivirin mellem mænd og

kvinder.

Race

En populationsfarmakokinetisk analyse af rilpivirin hos hiv-inficerede patienter viste, at etnisk

tilhørsforhold ikke havde nogen klinisk relevant effekt på eksponeringen for rilpivirin.

Nedsat leverfunktion

Rilpivirin metaboliseres og elimineres primært af leveren. I et studie, hvor 8 patienter med let nedsat

leverfunktion (Child-Pugh-score A) blev sammenlignet med 8 matchede kontrolpersoner, og

8 patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh-score B) blev sammenlignet med

8 matchede kontrolpersoner, var eksponeringen ved flere doser af rilpivirin 47 % højere hos patienter

med let nedsat leverfunktion og 5 % højere hos patienter med moderat nedsat leverfunktion. Det kan

dog ikke udelukkes, at eksponering for farmakologisk aktivt, ubundet rilpivirin øges signifikant ved

moderat nedsat leverfunktion.

Der foreslås ikke dosisjustering, men forsigtighed tilrådes hos patienter med moderat nedsat

leverfunktion. EDURANT er ikke undersøgt til patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh-

score C). EDURANT anbefales derfor ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus co-infektion

Den populationsfarmakokinetiske analyse tydede på, at samtidig infektion med hepatitis B- og/eller C-

virus ikke havde nogen klinisk relevant effekt på eksponeringen for rilpivirin.

Nedsat nyrefunktion

Rilpivirins farmakokinetiske egenskaber er ikke undersøgt hos patienter med nyreinsufficiens. Renal

elimination af rilpivirin er ubetydelig. Der er ikke behov for dosisjustering til patienter med let eller

moderat nedsat nyrefunktion. EDURANT bør anvendes med forsigtighed til patienter med svært

nedsat nyrefunktion eller terminal nyresygdom, da plasmakoncentrationen kan øges som følge af

ændring i lægemiddeloptagelse, -fordeling og/eller -metabolisme, der er sekundær til nyredysfunktion.

Til patienter med svært nedsat nyrefunktion eller terminal nyresygdom bør kombinationen af

EDURANT og en stærk CYP3A-hæmmer kun anvendes, hvis fordelen opvejer risikoen. Eftersom

rilpivirin i høj grad er bundet til plasmaproteiner, er det usandsynligt, at stoffet vil kunne elimineres

signifikant ved hæmodialyse eller peritonealdialyse (se pkt. 4.2).

Graviditet og postpartum

Eksponeringen for total-rilpivirin efter indtagelse af rilpivirin 25 mg én gang daglig som en del af et

antiretroviralt regimen var lavere under graviditet (tilsvarende 2. og 3. trimester) sammenlignet med

postpartum (se tabel 7). Reduktionen i de farmakokinetiske parametre for ubundet (dvs. aktiv)

rilpivirin under graviditet sammenlignet med postpartum var mindre udtalt end for total-rilpivirin.

Hos kvinder, der fik rilpivirin 25 mg én gang daglig under graviditetens 2. trimester, var de

gennemsnitlige intra-individuelle værdier for C

, AUC

og C

for total-rilpivirin henholdsvis

21 %, 29 % og 35 % lavere ved sammenligning med postpartum. Under graviditetens 3. trimester var

værdierne for C

, AUC

og C

henholdsvis 20 %, 31 % og 42 % lavere ved sammenligning med

postpartum.

Tabel 7:

Farmakokinetiske resultater for total-rilpivirin efter administration af rilpivirin 25 mg én

gang daglig som del af et antiretroviralt regimen under graviditetens 2. trimester, 3. trimester og

postpartum

Farmakokinetik for total-

rilpivirin

(gennemsnit ± SD, t

: median

[interval])

Postpartum

(6-12 uger)

(n=11)

Graviditetens

2. trimester

(n=15)

Graviditetens

3. trimester

(n=13)

, ng/ml

84,0 ± 58,8

54,3 ± 25,8

52,9 ± 24,4

, ng/ml

167 ± 101

121 ± 45,9

123 ± 47,5

4,00 (2,03-25,08)

4,00 (1,00-9,00)

4,00 (2,00-24,93)

, ng.h/ml

2714 ± 1535

1792 ± 711

1762 ± 662

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitet efter gentagne doser

Der er observeret levertoksicitet forbundet med leverenzyminduktion hos gnavere. Hos hunde er der

set kolestaselignende virkninger.

Reproduktionstoksikologistudier

Dyrestudier har ikke vist tegn på relevant embryonal eller føtal toksicitet eller påvirkning af den

reproduktive funktion. Der var ingen teratogenicitet med rilpivirin hos rotter eller kaniner.

Eksponeringerne ved embryoføtale niveauer uden observerede negative effekter (NOAEL) hos rotter

og kaniner var henholdsvis 15 og 70 gange højere end eksponeringen hos mennesker ved den

anbefalede dosis 25 mg x 1

Karcinogenese og mutagenese

Rilpivirin er blevet vurderet med hensyn til karcinogent potentiale ved tvangsfodring per os af mus og

rotter i op til 104 uger. Ved de laveste testede doser i karcinogenicitetsstudierne var de systemiske

eksponeringer (baseret på AUC) for rilpivirin 21 gange højere (mus) og 3 gange højere (rotter) end

dem, der er observeret hos mennesker ved den anbefalede dosis (25 mg x 1). Hos rotter var der ingen

lægemiddelrelaterede neoplasmer. Hos både han- og hunmus var rilpivirin positivt for hepatocellulære

neoplasmer. De observerede hepatocellulære fund hos mus kan være gnaverspecifikke.

Rilpivirin er testet negativt ved fravær og tilstedeværelse af et metabolisk aktiveringssystem i

in vitro-Ames revers mutationstest og in vitro-clastogenicitetsanalysen af muselymfomer. Rilpivirin

inducerede ikke kromosomskader i in vivo–mikronukleustesten hos mus.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Croscarmellosenatrium

Povidon K30

Polysorbat 20

Silicificeret mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Lactosemonohydrat

Hypromellose 2910 6 mPa.s

Titandioxid E171

Macrogol 3000

Triacetin

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

75 ml HDPE-beholder (polyethylen med høj densitet) med børnesikret PP-låg (polypropylen) og

induktionsforsegling. Hver karton indeholder en beholder med 30 tabletter.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/736/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 28. november 2011

Dato for seneste fornyelse: 22. juli 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om EDURANT findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Et EU-agentur

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/752608/2015

EMEA/H/C/002264

EPAR sammenfatning for offentligheden

Edurant

rilpivirin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Edurant. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Edurant.

Hvad er Edurant?

Edurant er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof rilpivirin. Det leveres som tabletter (25 mg).

Hvad anvendes Edurant til?

Edurant anvendes i kombination med andre antivirale lægemidler til behandling af voksne og unge i

alderen 12 år og opefter, der er smittet med humant immundefektvirus type 1 (hiv-1), som er et virus,

der forårsager erhvervet immundefektsyndrom (aids). Lægemidlet anvendes kun til patienter, der ikke

tidligere er behandlet mod hiv, og hvis indhold af hiv i blodet højst er 100 000 hiv-1 RNA-kopier/ml.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Edurant?

Behandlingen med Edurant bør indledes af en læge med erfaring i behandling af hiv-infektion. Den

anbefalede dosis Edurant er én tablet én gang dagligt. Hvis Edurant gives sammen med rifabutin, bør

lægen øge dosen af Edurant til to tabletter én gang dagligt, så længe behandlingen med rifabutin

varer. Edurant skal indtages sammen med et måltid.

Hvordan virker Edurant?

Edurant er et antiviralt lægemiddel. Det aktive stof i Edurant, rilpivirin, er en non-nukleosid revers

transkriptasehæmmer (NNRTI). Det virker ved at blokere revers transkriptase, et enzym, der

produceres af hiv-1 og gør det muligt for virusset at producere flere virus i de celler, det har inficeret.

Edurant

EMA/752608/2015

Side 2/3

Ved at blokere dette enzym mindsker Edurant, anvendt i kombination med andre antivirale

lægemidler, hiv-mængden i blodet og holder den nede. Edurant helbreder ikke hiv-infektion eller aids,

men kan sinke den skade på immunsystemet og de infektioner og sygdomme, der er forbundet med

aids.

Hvordan blev Edurant undersøgt?

Edurant var genstand for to hovedundersøgelser med 1 368 tidligere ubehandlede patienter, der var

inficeret med hiv-1. I den første undersøgelse blev Edurant sammenlignet med et andet NNRTI,

efavirenz, og de to lægemidler blev givet sammen med en fast kombination af de antivirale lægemidler

tenofovirdisoproxil og emtricitabin. I den anden undersøgelse blev Edurant sammenlignet med

efavirenz, når begge lægemidler blev givet sammen med en fast kombination af de antivirale

lægemidler tenofovirdisoproxil og emtricitabin eller sammen med to andre nukleosid- eller nukleotid-

reverse transkriptasehæmmere. Edurant var også genstand for en anden undersøgelse omfattende 36

tidligere ubehandlede unge (mellem 12 og 18 år) smittet med hiv-1. Edurant blev givet sammen med

en fast kombination af antivirale lægemidler og blev ikke sammenlignet med andre behandlinger.

I alle undersøgelser blev behandlingens virkning hovedsagelig bedømt på mindskelsen af

virusindholdet. Hos patienter, der opnåede et virusindhold på mindre end 50 hiv-1 RNA-kopier/ml efter

48 ugers behandling, ansås behandlingen for at have virket.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Edurant?

Hos voksne var Edurant, i kombination med andre antiretrovirale lægemidler, lige så effektivt som

sammenligningspræparatet til at mindske indholdet af hiv-1 i patienternes blod. De to undersøgelser

viste, at behandlingen efter ét år virkede hos 84 % af de patienter, der fik Edurant, sammenholdt med

82 % af de patienter, der fik efavirenz. Edurant var også effektivt hos unge, idet ca. 72 % af

patienterne responderede på behandlingen efter 48 uger.

Hvilken risiko er der forbundet med Edurant?

De hyppigste bivirkninger ved Edurant (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine, søvnløshed, svimmelhed, kvalme og forhøjede værdier af total kolesterol, low-density-

lipoprotein (LDL), kolesterol, pankreasamylase (et enzym, der produceres i bugspytkirtlen og

nedbryder stivelse til sukkerarter) og transaminaser (leverenzymer). Den fuldstændige liste over

indberettede bivirkninger ved Edurant fremgår af indlægssedlen.

Edurant må ikke anvendes sammen med følgende lægemidler, da disse kan mindske blodets indhold af

rilpivirin, så virkningen af Edurant mindskes:

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, fenytoin (lægemidler mod krampeanfald)

rifampicin og rifapentin (antibiotika)

omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol (syrepumpehæmmere, der

nedsætter mavesyreproduktionen)

systemisk dexamethason (et steroidt antiinflammatorisk og immunundertrykkende lægemiddel),

undtagen når det indgives som én enkelt dosis

prikbladet perikum (naturlægemiddel mod depression).

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Edurant

EMA/752608/2015

Side 3/3

Hvorfor blev Edurant godkendt?

CHMP konkluderede, at Edurant i kombination med andre antiretrovirale lægemidler er lige så effektivt

som de vigtigste NNRTI, der i dag anvendes som førstevalgsbehandling af patienter med hiv-1-

infektion. Ydermere har Edurant vist sig at være effektivt hos børn mellem 12 og 18 år. Udvalget

fremhævede, at Edurant medfører færre bivirkninger i de tidlige stadier af behandlingen og har den

fordel, at patienten kan nøjes med én tablet én gang dagligt. CHMP bemærkede dog, at der er en vis

risiko for, at hiv-1 udvikler resistens over for rilpivirin, og at denne risiko ser ud til at være mindre hos

patienter med mindre virusindhold i blodet. CHMP var derfor af den opfattelse, at fordelene ved

Edurant opvejer risiciene hos patienter med lavt indhold af hiv-1, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for denne gruppe af patienter.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Edurant?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Edurant anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Edurant, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale bør følge.

Andre oplysninger om Edurant

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Edurant den 28. november 2011.

Den fuldstændige EPAR for Edurant findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Edurant, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 11-2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information