Ebymect

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-09-2020

Aktiv bestanddel:
dapagliflozin propandiol monohydrat, metformin-hydrochlorid
Tilgængelig fra:
AstraZeneca AB
ATC-kode:
A10BD15
INN (International Name):
dapagliflozin, metformin
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Type 2-diabetes mellitusFor behandling af utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes som et supplement til kost og motion. som monoterapi når metformin anses for uhensigtsmæssig på grund af intolerance. i tillæg til andre lægemidler til behandling af type 2-diabetes. For undersøgelsens resultater med hensyn til kombination af behandlinger, effekt på glykæmisk kontrol og hjerte-kar-hændelser, og de befolkninger, der studerede, se afsnit 4. 4, 4. 5 og 5. Type 1-diabetes mellitusEdistride er indiceret hos voksne til behandling af utilstrækkeligt kontrolleret type 1 diabetes som et supplement til insulin hos patienter med BMI ≥ 27 kg/m2, når insulin alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol på trods af den optimale insulin terapi.
Produkt oversigt:
Revision: 16
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004162
Autorisation dato:
2015-11-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/004162

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

28-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

28-08-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Ebymect 5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Ebymect 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

dapagliflozin/metforminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ebymect

Sådan skal du tage Ebymect

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ebymect indeholder to forskellige aktive stoffer, der hedder dapagliflozin og metformin. Begge

tilhører en gruppe medicin, der kaldes orale antidiabetika. Begge stoffer er medicin mod diabetes, der

indtages gennem munden.

Ebymect anvendes til en type diabetes, der hedder “type 2-diabetes” hos voksne patienter (18 år og

derover). Hvis du har type 2-diabetes producerer din bugspytkirtel ikke nok insulin, eller din krop er

ikke i stand til at udnytte det insulin, den producerer, godt nok. Dette medfører højt indhold af sukker

(glukose) i dit blod.

Dapagliflozin virker ved at fjerne det overskydende sukker fra din krop via urinen og nedsætter

mængden af sukker i dit blod. Det kan også hjælpe med at forebygge hjertesygdom.

Metformin virker hovedsageligt ved at hæmme produktionen af glukose i leveren.

Til behandling af type 2-diabetes:

Denne medicin tages i kombination med diæt og motion.

Dette lægemiddel anvendes, hvis din diabetes ikke kan kontrolleres med andre lægemidler til

behandling af diabetes.

Lægen kan bede dig om at tage dette lægemiddel alene eller sammen med anden medicin til

behandling af diabetes. Det kan være et andet lægemiddel indtaget gennem munden, og/eller

medicin indgivet ved injektion.

Hvis du allerede tager både dapagliflozin og metformin som særskilte tabletter kan lægen bede

dig om at skifte til dette lægemiddel. For at undgå en overdosis, skal du stoppe med at tage

dapagliflozin- og metformintabletter, hvis du tager Ebymect.

Det er vigtigt, at du fortsætter med at følge de råd om kost og motion, som din læge, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet har givet dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ebymect

Tag ikke Ebymect

hvis du er allergisk over for dapagliflozin, metformin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du for nylig har haft diabetisk koma.

hvis du har dårligt kontrolleret diabetes, der eksempelvis er ledsaget af alvorlig hyperglykæmi

(højt blodsukker), kvalme, opkastning, diarré, hurtigt vægttab, laktatacidose (se ”Risiko for

laktatacidose” nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand, hvor såkaldte ketonstoffer

ophobes i blodet, hvilket kan føre til diabetisk prækoma. Symptomerne omfatter mavesmerter,

hurtig og dyb vejrtrækning og søvnighed, og din ånde kan få en usædvanlig frugtagtig lugt.

hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.

hvis du har tilstande, der kan forværre din nyrefunktion, som for eksempel

tab af meget væske fra kroppen (dehydrering), f.eks. på grund af langvarig eller alvorlig

diarre, eller hvis du har kastet op flere gange i træk

alvorlig infektion

alvorlige problemer med kredsløbet (kredsløbschok)

hvis du har en sygdom, der kan forårsage problemer med at få blod ud til dine organer, for

eksempel hvis du har

hjertesvigt

vejrtrækningsbesvær på grund af akut hjerte- eller lungesygdom

for nylig har haft et hjerteanfald

alvorlige problemer med kredsløbet (kredsløbschok)

hvis du har problemer med din lever.

hvis du indtager større mængder alkohol, enten hver dag eller kun ind imellem (se afsnittet “Brug

af Ebymect sammen med alkohol”).

Tag ikke dette lægemiddel, hvis noget af ovennævnte gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Risiko for laktatacidose

Ebymect kan forårsage en meget sjælden, men meget alvorlig bivirkning, som kaldes laktatacidose,

især hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt. Risikoen for at udvikle laktatacidose er også forhøjet ved

dårligt kontrolleret diabetes, alvorlige infektioner, længerevarende faste eller alkoholindtagelse,

dehydrering (væskemangel) (se yderligere oplysninger nedenfor), leverproblemer og enhver tilstand

med nedsat iltforsyning til en legemsdel (såsom akut alvorlig hjertesygdom).

Kontakt lægen for at få yderligere vejledning, hvis noget af ovennævnte gælder for dig.

Stop med at tage Ebymect i en kort periode, hvis du har en tilstand, som kan være forbundet

med dehydrering (betydeligt tab af kropsvæsker), såsom alvorlig opkastning, diarré, feber, udsættelse

for varme eller indtagelse af mindre væske end normalt. Kontakt lægen for at få yderligere rådgivning.

Stop med at tage Ebymect og kontakt omgående læge eller nærmeste hospital, hvis du får et

eller flere af nedenstående symptomer på laktatacidose, da denne tilstand kan føre til koma.

Symptomerne på laktatacidose omfatter:

opkastning

mavesmerter

muskelkramper

almen utilpashed med udpræget træthed

vejrtrækningsbesvær

nedsat kropstemperatur og langsommere puls

Laktatacidose er en alvorlig tilstand, der skal behandles på et hospital.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Ebymect og under

behandling:

hvis du oplever hurtigt vægttab, kvalme, opkastning, mavesmerter, udtalt tørst, hurtig og dyb

vejrtrækning, forvirring, usædvanlig søvnighed eller træthed, din ånde lugter sødligt, en sød

eller metallisk smag i munden eller en forandret lugt af din urin eller sved skal du straks

kontakte læge eller skadestue. Disse symptomer kan være tegn på ”diabetisk ketoacidose” – en

sjælden, men alvorlig, til tider livstruende komplikation, du kan få ved diabetes på grund af

forhøjet niveau af ”ketonstoffer” i urinen eller blodet, som kan ses i laboratorieanalyser.

Risikoen for at udvikle diabetisk ketoacidose kan være forøget ved længerevarende faste,

overdreven alkoholindtagelse, dehydrering, pludselig nedsættelse af insulindosis eller øget

behov for insulin på grund af større operationer eller alvorlig sygdom.

hvis du har "type 1-diabetes", producerer kroppen ikke noget insulin. Ebymect må ikke bruges

til behandlling af denne sygdom.

hvis du har meget høje niveauer af glukose (sukker) i blodet, som kan gøre dig dehydreret (få

dig til at tabe for meget kropsvæske). Mulige tegn på dehydrering er anført øverst i punkt 4.

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis du får et af disse symptomer.

hvis du tager medicin, der skal sænke dit blodtryk (antihypertensiva) og har en sygehistorie med

for lavt blodtryk (hypotension). Herom yderligere oplysninger under ”Brug af anden medicin

sammen med Ebymect”.

hvis du ofte får urinvejsinfektioner. Denne medicin kan give dig urinvejsinfektioner, og lægen

vil måske overvåge dig mere intenst. Lægen kan overveje kortvarigt at ændre din behandling,

hvis du udvikler en alvorlig infektion.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), så tal med lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken, før du begynder at tage dette lægemiddel.

Kontakt øjeblikkeligt lægen, hvis du oplever en kombination af smerter, ømhed, rødme eller hævelse

af kønsdelene eller i området mellem kønsdelene og anus med feber eller generel utilpashed. Disse

symptomer kan være et tegn på en sjælden, men alvorlig og muligvis livstruende infektion (såkaldt

nekrotiserende fasciitis i mellemkødet eller Fourniers gangræn), der ødelægger vævet under huden.

Fourniers gangræn skal behandles øjeblikkeligt.

Operationer

Hvis du skal have foretaget en større operation, skal du stoppe med at tage Ebymect før indgrebet og i

nogen tid herefter. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med Ebymect, og hvornår

du kan genoptage den igen.

Nyrefunktionen

Dine nyrer skal kontrolleres, før du begynder at tage Ebymect. Under behandlingen med dette

lægemiddel vil lægen kontrollere din nyrefunktion en gang om året eller hyppigere, hvis du er ældre

og/eller hvis din nyrefunktion bliver dårligere.

Fodpleje

Det er vigtigt, at du får kontrolleret dine fødder regelmæssigt og overholder en hvilken som helst

rådgivning om fodpleje, som du får af sundhedspersonalet.

Glukose i urinen

På grund af dette lægemiddels virkemåde vil urinprøver vise, at du har sukker (glukose) i urinen, mens

du tager denne medicin.

Ældre (65 år og derover)

Hvis du er ældre, kan der være forhøjet risiko for, at din nyrefunktion er mindre god samt at du bliver

behandlet med andre lægemidler (se også "Nyrefunktionen" ovenfor og "Brug af anden medicin

sammen med Ebymect" nedenfor).

Børn og unge

Dette lægemiddel frarådes til børn og unge under 18 år, da det ikke er blevet undersøgt hos disse

patienter.

Brug af anden medicin sammen med Ebymect

Hvis du skal have sprøjtet et kontrastmiddel, som indeholder jod, ind i dit blod, for eksempel i

forbindelse med en røntgenundersøgelse eller scanning, skal du stoppe med at tage Ebymect forud for

eller på tidspunktet for injektionen. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med

Ebymect, og hvornår du kan genoptage den igen.

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller

planlægger at tage anden medicin. Du skal eventuelt have kontrollere dit blodsukker eller din

nyrefunktion hyppigere, eller lægen kan ændre din dosis af Ebymect. Det er især vigtigt, at du nævner

følgende:

hvis du tager vanddrivende medicin (diuretika). Din læge kan bede dig om at stoppe med dette

lægemiddel. Mulige tegn på overdrevent væsketab fra kroppen er anført øverst i punkt 4.

hvis du tager anden medicin, som sænker sukkerindholdet i blodet, såsom insulin eller et

”sulfonylurinstof”. Din læge kan ønske at nedsætte dosen af disse andre lægemidler for at

undgå, at du får et for lavt blodsukkerniveau (hypoglykæmi).

hvis du tager cimetidin, der er en medicin mod maveproblemer.

hvis du tager bronchodilatorer (beta-2 agonister), der bruges til behandling af astma.

hvis du bruger kortikosteroider til behandling af betændelseslignende reaktioner i forbindelse

med sygdomme som astma og leddegigt, som gives gennem munden, som en insprøjtning eller

som inhalation.

hvis du tager lægemidler mod smerter og betændelseslignende tilstande (NSAID’er og COX-2-

hæmmere, såsom ibuprofen og celecoxib).

hvis du tager visse lægemidler, der nedsætter blodtrykket (ACE-hæmmere og angiotensin II-

receptorantagonister).

Brug af Ebymect sammen med alkohol

Du skal undgå at indtage store mængder alkohol, mens du er i behandling med Ebymect, da det kan

øge risikoen for laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Hold op med at tage dette lægemiddel, hvis

du bliver gravid, da det ikke bør tages i andet og tredje trimester (de sidste seks måneder) af

graviditeten. Tal med din læge om den bedste måde at kontrollere dit blodsukker på, mens du er

gravid.

Tal med din læge, før du tager dette lægemiddel, hvis du ammer eller ønsker at amme. Du bør ikke

tage dette lægemiddel, hvis du ammer. Metformin passerer over i modermælk i små mængder. Det

vides ikke, om dapagliflozin går over i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker ikke eller kun i mindre grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken. Hvis du tager det sammen med andre lægemidler, der nedsætter mængden af sukker

i dit blod, f.eks. insulin eller et ”sulfonylurinstof”, kan dit blodsukker blive for lavt (hypoglykæmi),

hvilket kan give symptomer såsom svaghed, svimmelhed, øget svedudbrud, hurtig hjerterytme,

synspåvirkning eller koncentrationsbesvær og kan påvirke din evne til at færdes i trafikken eller

betjene maskiner. Lad være med at køre i trafikken eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du

begynder at få disse symptomer.

Ebymect indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium per dosis, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Ebymect

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Så meget skal du tage

Den mængde af dette lægemiddel, som du skal tage, afhænger af din tilstand og de doser, du på

nuværende tidspunkt tager af metformin og/eller separate tabletter af dapagliflozin og

metformin. Din læge vil fortælle dig præcis hvilken styrke af dette lægemiddel, du skal tage.

Den anbefalede dosis er 1 tablet to gange dagligt.

Sådan indtager du medicinen

Synk tabletten hel med et halvt glas vand.

Tag din tablet sammen med mad. Dette skal du gøre for at nedsætte risikoen for bivirkninger i

maven.

Tag din tablet to gange dagligt, én gang om morgenen (morgenmad) og én gang om aftenen

(aftensmad).

Din læge kan ordinere dette lægemiddel sammen med et eller flere andre lægemidler for at sænke

sukkerindholdet i blodet. Det kan være lægemidler, som indtages via munden, eller indgivet ved

injektion, såsom insulin eller en GLP-1-receptoragonist. Husk at tage disse andre lægemidler, som din

læge har fortalt dig. Det vil hjælpe med at opnå de bedste resultater for dit helbred.

Diæt og motion

For at kontrollere din diabetes skal du stadig følge kostrådene og motionere, også selvom du tager

denne medicin. Derfor er det vigtigt, at du fortsætter med at følge de råd om kost og motion, som din

læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. Især hvis du følger en diabetesdiæt

med vægtkontrol, skal du fortsat følge denne, mens du tager dette lægemiddel.

Hvis du har taget for meget Ebymect

Hvis du har taget flere Ebymect-tabletter end du skulle, kan du få laktatacidose. Symptomerne på

laktatacidose omfatter kvalme eller opkastning, mavesmerter, muskelkramper, udtalt træthed eller

vejrtrækningsbesvær. Hvis det sker for dig, kan du have behov for akut medicinsk behandling, da

laktatacidose kan medføre koma. Du skal omgående stoppe med at tage dette lægemiddel og straks

kontakte en læge eller nærmeste hospital (se punkt 2). Tag lægemiddelpakningen med dig.

Hvis du har glemt at tage Ebymect

Hvis du glemmer en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du først kommer i

tanker om det, når det er tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og tage næste

dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis af dette lægemiddel som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Ebymect

Hold ikke op med at tage dette lægemiddel uden først at tale med din læge. Dit blodsukker kan stige,

hvis du ikke tager din medicin.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Ebymect og opsøg straks en læge, hvis du får nogen af følgende alvorlige eller

potentielt alvorlige bivirkninger:

Laktatacidose, ses meget sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer).

Ebymect kan forårsage en meget sjælden, men meget alvorlig bivirkning, der kaldes laktatacidose (se

afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Hvis dette sker for dig, skal du omgående stoppe med at

tage Ebymect og kontakte læge eller nærmeste hospital, da laktatacidose kan føre til koma.

Kontakt straks en læge eller nærmeste skadestue, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

Diabetisk ketoacidose, ses sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Nedenstående symptomer er tegnene på diabetisk ketoacidose (se også punkt 2 Advarsler og

forsigtighedsregler):

- forhøjet niveau af ”ketonstoffer” i urinen eller blodet

- hurtigt vægttab

- kvalme eller opkastning

- mavesmerter

- udtalt tørst

- hurtig og dyb vejrtrækning

- forvirring

- usædvanlig søvnighed eller træthed

- dine ånde lugter sødligt, en sød eller metallisk smag i munden eller en forandret lugt af din

urin eller sved.

Dette kan forekomme uanset niveauet af blodsukker. Lægen kan beslutte at stoppe behandlingen med

Ebymect midlertidigt eller permanent.

Nekrotiserende fasciitis i mellemkødet (Fourniers gangræn), en alvorlig bløddelsinfektion i

kønsdelene eller området mellem kønsdelene og anus; forekommer meget sjældent.

Stop med at tage Ebymect, og opsøg hurtigst muligt en læge, hvis du får nogen af følgende

alvorlige eller potentielt alvorlige bivirkninger:

Dehydrering: for stort væsketab fra kroppen – en ikke almindelig bivirkning (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).

Følgende er tegn på dehydrering:

- meget tør eller klæbrig mund, at du føler dig meget tørstig

- at du føler dig meget søvnig eller træt

- at du afgiver lidt eller intet urin

- hurtig hjerterytme.

Urinvejsinfektion – en almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer).

Følgende er tegn på en alvorlig urinvejsinfektion:

- feber og/eller kulderystelser

- brændende fornemmelse ved vandladning

- smerter i ryggen eller siden.

Hvis du ser blod i urinen, skal du straks fortælle det til din læge; dette forekommer dog sjældent.

Kontakt straks din læge, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

Lavt blodsukker (hypoglykæmi) – en meget almindelig bivirkning (kan forekomme hos mere

end 1 ud af 10 personer) - når denne medicin tages sammen med et sulfonylurinstof eller anden

medicin, der sænker mængden af sukker i dit blod, som f.eks. insulin.

Følgende er tegn på lavt blodsukker:

- rysten, svedtendens, stærk angstfølelse, hurtig hjerterytme (puls)

- sultfornemmelse, hovedpine, synsforstyrrelser

- humørsvingninger eller forvirring.

Din læge vil fortælle dig, hvordan du skal behandle for lavt blodsukker, og hvad du skal gøre, hvis du

får nogen af ovenstående tegn. Hvis du har symptomer på lavt blodsukker, skal du spise nogle

glukosetabletter, et mellemmåltid med højt sukkerindhold eller drikke noget frugtjuice. Mål dit

blodsukker om muligt og hvil dig.

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelig

kvalme, opkastning

diarré eller mavepine

appetitløshed

Almindelig

infektion i kønsorganerne (trøske) på penis eller i skeden (tegn på dette kan være irritation, kløe,

usædvanlig udflåd eller lugt)

rygsmerter

ubehag ved vandladning, vandladning af større mængder urin end sædvanligt eller hyppigere

vandladningstrang

ændringer i mængden af kolesterol eller fedtstoffer i blodet (påvist i blodprøver)

øgning af mængden af røde blodlegemer i blodet (påvist i blodprøver)

nedsat kreatininclearance (påvist i blodprøver) i starten af behandlingen

smagsændringer

svimmelhed

udslæt

Ikke almindelig

svampeinfektion

tørst

forstoppelse

opvågning om natten for at lade vandet

mundtørhed

vægttab

forhøjet kreatinin (påvist i laboratorieblodprøver) i starten af behandlingen

forhøjet urea (påvist i laboratorieblodprøver)

Meget sjælden

nedsatte vitamin B12-niveauer i blodet

abnormiteter i leverfunktionstests, leverbetændelse (hepatitis)

rødme af huden (erytem), kløe eller kløende udslæt (nældefeber)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren eller æsken efter ‘EXP’. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ebymect indeholder

Aktive stoffer: dapagliflozin og metforminhydrochlorid (metformin HCl).

Hver Ebymect 5 mg/850 mg filmovertrukket tablet (tablet) indeholder

dapagliflozinpropandiolmonohydrat svarende til 5 mg dapagliflozin og 850 mg

metforminhydrochlorid.

Hver Ebymect 5 mg/1000 mg filmovertrukket tablet (tablet) indeholder

dapagliflozinpropandiolmonohydrat svarende til 5 mg dapagliflozin og 1000 mg

metforminhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

tabletkerne: hydroxypropylcellulose (E463), mikrokrystallinsk cellulose (E460(i)),

magnesiumstearat (E470b), natriumstivelsesglycolat (type A).

filmovertræk: polyvinylalkohol (E1203), macrogol (3350) (E1521), talcum (E553b),

titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172) (kun for

Ebymect 5 mg/850 mg).

Udseende og pakningsstørrelser

Ebymect 5 mg/850 mg er 9,5 x 20 mm ovale, brune filmovertrukne tabletter. De har “5/850” på

den ene side og “1067” på den anden side.

Ebymect 5 mg/1000 mg er 10,5 x 21,5 mm ovale, gule filmovertrukne tabletter. De har

“5/1000” på den ene side og “1069” på den anden side.

Ebymect 5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter og Ebymect 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter er

tilgængelige i PVC/PCTFE/Alu-blister. Pakningsstørrelserne er 14, 28, 56 og 196 (2 pakninger a

98) filmovertrukne tabletter i ikke-perforerede kalenderblistere med 14 tabletter, 60 filmovertrukne

tabletter i ikke-perforerede blistere med 10 tabletter og 60x1 filmovertrukne tabletter i perforerede

enkeltdosisblistere.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Fremstiller

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

Esteve Pharmaceuticals, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

Laboratorio Tau, S. A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

BIAL-Portela & Cª., S.A.

Tel.: +351 22 986 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ebymect 5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Ebymect 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ebymect 5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder dapagliflozinpropandiolmonohydrat svarende til 5 mg dapagliflozin og 850 mg

metforminhydrochlorid.

Ebymect 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder dapagliflozinpropandiolmonohydrat svarende til 5 mg dapagliflozin og

1000 mg metforminhydrochlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter (tablet).

Ebymect 5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Brune, bikonvekse, 9,5 x 20 mm ovale, filmovertrukne tabletter præget med “5/850” på den ene side

og “1067” på den anden side.

Ebymect 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

Gule, bikonvekse, 10,5 x 21,5 mm ovale, filmovertrukne tabletter præget med “5/1000” på den ene

side og “1069” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ebymect er indiceret til voksne til behandling af type 2-diabetes mellitus som supplement til diæt og

motion:

til patienter, hvis maksimalt tålte dosis af metformin alene ikke giver tilstrækkelig kontrol

i kombination med andre lægemidler til behandling af diabetes til patienter, hvor metformin og

disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig kontrol

til patienter, der allerede er i behandling med kombinationen af dapagliflozin og metformin som

separate tabletter.

For studieresultater angående en kombination af behandlinger, virkning på glykæmisk kontrol,

kardiovaskulære hændelser og de undersøgte populationer, se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne med normal nyrefunktion (glomerulær filtrationshastighed

GFR] ≥ 90 ml/min)

Den anbefalede dosis er én tablet to gange dagligt. Hver tablet indeholder en fast kombination af

dapagliflozin og metformin (se pkt. 2).

Til patienter, der er utilstrækkeligt kontrolleret på monoterapi med metformin eller metformin i

kombination med andre lægemidler til behandling af diabetes

Patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på metformin alene eller i kombination med andre

lægemidler til behandling af diabetes bør have en samlet daglig dosis af Ebymect svarende til

10 mg dapagliflozin plus den samlede daglige dosis metformin eller den nærmeste terapeutisk egnede

dosis, der allerede tages. Når Ebymect anvendes i kombination med insulin eller et ß-

cellestimulerende middel såsom sulfonylurinstof, kan det overvejes at give en lavere dosis af insulinet

eller sulfonylurinstoffet for at reducere risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.5 og 4.8).

Til patienter, der skifter fra separate dapagliflozin- og metformintabletter

Patienter, der skifter fra separate dapagliflozintabletter (10 mg total daglig dosis) og

metformintabletter til Ebymect bør modtage den samme daglige dosis dapagliflozin og metformin, der

tages allerede, eller den nærmeste terapeutisk egnede dosis metformin.

Glemt dosis

Hvis en dosis bliver glemt, skal den tages så snart patienten kommer i tanke om det. Der må dog ikke

tages to doser samtidig. Hvis det næsten er tid til næste dosis, skal den glemte dosis springes over.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

GFR skal bestemmes, inden behandling med metforminholdige lægemidler iværksættes og derefter

mindst én gang om året. Hos patienter med øget risiko for yderligere progression af nyreinsufficiens

og hos ældre bør nyrefunktionen vurderes oftere, f.eks. hver 3.-6. måned.

Den maksimale daglige dosis metformin skal helst fordeles på 2-3 daglige doser. Faktorer, der kan øge

risikoen for laktacidose (se pkt. 4.4), bør vurderes, før man overvejer at starte behandling med

metformin hos patienter med GFR < 60 ml/min.

Hvis der ikke findes en passende styrke af Ebymect, bør enkeltstofferne anvendes enkeltvist i stedet

for fastdosis-kombinationen.

Tabel 1.

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion

GFR ml/min

Metformin

Dapagliflozin

60-89

Maksimal daglig dosis er 3.000 mg.

Dosisreduktion kan overvejes i relation til

faldende nyrefunktion.

Maksimal, total daglig dosis er 10 mg.

45-59

Maksimal daglig dosis er 2.000 mg.

Startdosis er højst halvdelen af den

maksimale dosis.

Dapagliflozin bør ikke initieres.

Maksimal, total daglig dosis er 10 mg.

30-44

Maksimal daglig dosis er 1.000 mg.

Startdosis er højst halvdelen af den

maksimale dosis.

Dapagliflozin anbefales ikke.

<30

Metformin er kontraindiceret.

Dapagliflozin anbefales ikke.

Nedsat leverfunktion

Dette lægemiddel må ikke anvendes til patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Ældre (≥ 65 år)

Da metformin delvist udskilles af nyrerne, og da ældre patienter har større sandsynlighed for at få

nedsat nyrefunktion, bør dette lægemiddel anvendes med forsigtighed efterhånden som alderen stiger.

Monitorering af nyrefunktionen er nødvendig for at forhindre metformin-associeret laktatacidose,

specielt hos ældre patienter (se pkt. 4.3 og 4.4). Der bør også tages hensyn til risikoen for

volumendepletering med dapagliflozin (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Ebymects sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 0 til < 18 år er endnu ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Ebymect gives to gange dagligt sammen med måltider for at reducere de gastrointestinale

bivirkninger, der er forbundet med metformin.

4.3

Kontraindikationer

Ebymect er kontraindiceret til patienter med:

overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1;

enhver type af akut metabolisk acidose (såsom laktatacidose, diabetisk ketoacidose) (se pkt. 4.4);

diabetisk prækoma;

svær nyreinsufficiens (GFR < 30 ml/min) (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.2);

akutte tilstande med potentiale til at ændre nyrefunktionen såsom:

dehydrering,

svær infektion,

shock;

akut eller kronisk sygdom som kan forårsage vævshypoksi såsom:

hjerte- eller respirationssvigt,

nyligt overstået myokardieinfarkt,

shock;

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.2);

akut alkoholintoksikation, alkoholisme (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Laktatacidose

Laktatacidose er en meget sjælden, men alvorlig metabolisk komplikation, som oftest indtræder ved

akut forværring af nyrefunktionen eller ved kardiopulmonal sygdom eller sepsis. Ved akut forværring

af nyrefunktionen akkumuleres metformin, hvilket øger risikoen for laktatacidose.

I tilfælde af dehydrering (alvorlig diarré eller opkastning, feber eller nedsat væskeindtagelse) skal

metformin

behandlingen afbrydes midlertidigt, og det anbefales at kontakte en læge.

Lægemidler, som kan medføre akut nedsættelse af nyrefunktionen (såsom antihypertensiva, diuretika

og non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

NSAID’er]), bør opstartes med forsigtighed hos

patienter i behandling med metformin. Andre risikofaktorer for laktatacidose omfatter stort

alkoholforbrug, leverinsufficiens, utilstrækkeligt kontrolleret diabetes, ketose, langvarig faste og

enhver tilstand forbundet med hypoksi samt samtidig brug af lægemidler, der kan forårsage

laktatacidose (se pkt. 4.3 og 4.5).

Patienter og/eller omsorgspersoner skal informeres om risikoen for laktatacidose. Laktatacidose er

kendetegnet ved acidotisk dyspnø, abdominalsmerter, muskelkramper, asteni og hypotermi efterfulgt

af koma. Patienterne skal informeres om at stoppe med at tage metformin og øjeblikkeligt søge

lægehjælp ved symptomer, der kan give mistanke om laktatacidose. Diagnostiske laboratoriefund er

nedsat pH i blodet (< 7,35), forhøjet laktatniveau i blodet (> 5 mmol/l) samt øget anion-gap og

laktat/pyruvat-ratio.

Nyrefunktion

Den glykæmiske virkning af dapagliflozin er afhængig af nyrefunktionen, og virkningen reduceres hos

patienter, som har moderat nedsat nyrefunktion, og er sandsynligvis ikke til stede hos patienter med

svær nedsat nyrefunktion. Dapagliflozin bør ikke initieres hos patienter med GFR under 60 ml/min og

skal seponeres ved GFR, der vedvarende er under 45 ml/min (se pkt. 4.2).

Metformin udskilles af nyrerne, og moderat til svær nyreinsufficiens øger risikoen for laktatacidose (se

også "Laktatacidose" i pkt. 4.4).

Overvågning af nyrefunktion

Nyrefunktionen skal bestemmes:

Inden behandlingsstart og regelmæssigt derefter (se pkt. 4.2, 4.8, 5.1 og 5.2).

Mindst 2 til 4 gange om året ved nyrefunktion med et GFR-niveau < 60 ml/min, og hos ældre

patienter.

Før start på behandling med samtidige lægemidler, der kan nedsætte nyrefunktionen, og

periodisk derefter.

Hvis nyrefunktionen vedvarende falder til under GFR 45 ml/min, skal behandlingen seponeres.

Metformin er kontraindiceret hos patienter med GFR < 30 ml/min, og behandlingen skal

afbrydes midlertidigt ved tilstedeværelse af tilstande, der påvirker nyrefunktionen (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion er hyppig og asymptomatisk hos ældre patienter. Der skal udvises særlig omhu i

situationer, hvor nyrefunktionen kan blive nedsat, f.eks. ved initiering af antihypertensiv eller diuretisk

behandling, eller ved start af behandling med et NSAID.

Anvendelse til patienter med risiko for volumendepletering og/eller hypotension

På grund af dapagliflozins virkningsmekanisme øges diuresen, hvilket kan medføre det moderate

blodtryksfald, der er observeret i kliniske studier (se pkt. 5.1). Det kan være mere udtalt hos patienter

med meget høje koncentrationer af glukose i blodet.

Lægemidlet bør anvendes med forsigtighed til patienter, hvor det blodtryksfald, som dapagliflozin kan

fremkalde, kan udgøre en risiko for patienten. Dette gælder patienter i antihypertensiv behandling med

hypotension i anamnesen samt ældre patienter.

I tilfælde af tilstødende lidelser, der kan føre til volumendepletering (f.eks. mave-tarm-sygdom),

monitoreres nøje for væskestatus (f.eks. objektiv undersøgelse, blodtryksmålinger, laboratorieprøver

inklusive hæmatokrit og elektrolytter). Midlertidig afbrydelse af behandlingen med dette lægemiddel

anbefales hos patienter, som udvikler volumendepletering, indtil volumendepleteringen er blevet

korrigeret (se pkt. 4.8).

Diabetisk ketoacidose

Der er rapporteret sjældne tilfælde af diabetisk ketoacidose (DKA), herunder livstruende og dødelige

tilfælde, hos patienter, som blev behandlet med natrium-glukose co-transporter 2 (SGLT2)-hæmmere,

herunder dapagliflozin. I et antal tilfælde fremstod tilstanden atypisk, idet der kun var moderat forhøjet

blodglukose, under 14 mmol/l (250 mg/dl). Det er ukendt, om der er større sandsynlighed for DKA

ved højere doser af dapagliflozin.

Risikoen for diabetisk ketoacidose skal overvejes i tilfælde af ikke-specifikke symptomer, såsom

kvalme, opkastning, anoreksi, abdominalsmerter, udtalt tørst, vejrtrækningsbesvær, konfusion,

usædvanlig træthed eller søvnighed. Patienterne skal straks vurderes for ketoacidose, hvis disse

symptomer opstår, uanset blodglukoseniveau.

Dapagliflozin skal straks seponeres hos patienter med mistænkt eller verificeret DKA.

Behandlingen bør afbrydes hos patienter, som hospitalindlægges på grund af større operationer eller

alvorlige akutte sygdomme. Det anbefales, at disse patienter overvåges for ketonstoffer. Niveauet af

ketonstoffer bør måles i blodet snarere end i urinen. Behandlingen med dapagliflozin kan genoptages,

når ketonstofværdierne er normale, og patientens tilstand er stabiliseret.

Inden behandlingen med dapagliflozin påbegyndes, skal faktorer i patientens anamnese, der kan

prædisponere for ketoacidose, vurderes.

Patienter, der kan have højere risiko for DKA, omfatter patienter med lav restfunktion af betaceller

(f.eks. type 2-diabetespatienter med lavt C-peptid, latent autoimmun diabetes hos voksne (LADA)

eller patienter med pankreatitis i anamnesen), patienter med tilstande, der medfører lav fødeindtagelse

eller alvorlig dehydrering, patienter, hvis insulindosis er reduceret, samt patienter med øget behov for

insulin på grund af akut sygdom, operation eller alkoholmisbrug. SGLT2-hæmmere bør anvendes med

forsigtighed til disse patienter.

Genstart af behandling med SGLT2-hæmmer hos patienter med fortilfælde af DKA under behandling

med SGLT2-hæmmer frarådes, medmindre en anden klar medvirkende faktor identificeres og afklares.

Ebymects sikkerhed og virkning hos patienter med type 1-diabetes er ikke klarlagt, og Ebymect bør

ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes.I studier med type 1-diabetes mellitus blev DKA

rapporteret med hyppigheden ”almindelig”.

Nekrotiserende fasciitis i perineum (Fourniers gangræn)

Efter markedsføring er der rapporteret om tilfælde af nekrotiserende fasciitis i perineum (også kendt

som Fourniers gangræn) hos kvindelige og mandlige patienter, der behandles med SGLT2-hæmmere

(se pkt. 4.8). Dette er en sjælden, men alvorlig og potentielt livstruende hændelse, der kræver hurtig

operation og antibiotisk behandling.

Patienter skal have besked på at søge lægehjælp, hvis de oplever en kombination af smerter, ømhed,

erytem eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet med feber eller utilpashed. Vær

opmærksom på, at såvel urogenitale infektioner som abscesser i mellemkødet kan optræde før fore-

komst af nekrotiserende fasciitis. Hvis der er mistanke om Fourniers gangræn, bør Ebymect seponeres,

og øjeblikkelig behandling (herunder antibiotika og kirurgisk debridement) bør iværksættes.

Urinvejsinfektioner

Udskillelse af glukose i urinen kan være forbundet med en øget risiko for urinvejsinfektioner; derfor

bør en midlertidig afbrydelse af behandlingen overvejes ved behandling af pyelonefritis eller

urosepsis.

Ældre (≥ 65 år)

Ældre patienter kan have en øget risiko for volumendepletering og en større sandsynlighed for at være

i behandling med diuretika.

Ældre patienter har større sandsynlighed for at få nedsat nyrefunktion og/eller for at være i behandling

med antihypertensiva, der kan medføre ændringer i nyrefunktionen, såsom ACE-hæmmere og

angiotensin-II type 1-receptorblokkere (ARB). Der gælder de samme anbefalinger relateret til

nyrefunktionen for ældre patienter som for alle andre patienter (se pkt. 4.2, 4.4, 4.8 og 5.1).

Hjertesvigt

Der er ingen erfaringer fra kliniske studier med dapagliflozin i NYHA-klasse IV.

Amputation af underekstremitet

Der er blevet observeret en stigning i antallet af amputationer af en underekstremitet (primært af en tå)

i igangværende kliniske langtidsstudier med en anden SGLT2-hæmmer. Det er ukendt, om dette er en

klasseeffekt. Som det gælder for alle diabetespatienter, at det er vigtigt at informere patienterne om

rutinemæssig forebyggende fodpleje.

Laboratorieanalyser af urinprøver

På grund af lægemidlets virkningsmekanisme vil patienter, der tager dette lægemiddel, få et positivt

analyseresultat for glukose i urinen.

Administration af iodholdige kontrastmidler

Intravaskulær administration af iodholdige kontrastmidler kan medføre kontrastinduceret nefropati,

resulterende i akkumulation af metformin og en øget risiko for laktatacidose. Behandling med

metformin skal afbrydes forud for eller på tidspunktet for en billeddiagnostisk procedure og først

genoptages efter mindst 48 timer, forudsat at nyrefunktionen er blevet vurderet og fundet stabil, se

pkt. 4.2 og 4.5.

Kirurgi

Behandling med metformin skal afbrydes på tidspunktet for kirurgi under generel, spinal eller epidural

anæstesi og må tidligst genoptages 48 timer efter kirurgi eller genoptagelse af oral ernæring og under

forudsætning af, at nyrefunktionen er blevet vurderet og fundet stabil.

Ændring i klinisk status hos patienter med tidligere kontrolleret type 2-diabetes

Da dette lægemiddel indeholder metformin, skal en patient med type 2-diabetes, der tidligere har været

velkontrolleret på det, og som udvikler laboratorieanomalier eller klinisk sygdom (især uklar og dårligt

defineret sygdom) straks vurderes for tegn på ketoacidose eller laktatacidose. Vurderingen bør omfatte

serumelektrolytter og ketoner, blodglukose og, hvis indiceret, blod-pH-, laktat-, pyruvat- og

metforminniveau. Hvis der opstår acidose af den ene eller anden form, skal behandlingen standses

omgående, og der skal påbegyndes andre relevante, korrigerende forholdsregler.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige "natriumfrit".

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af flere doser af dapagliflozin og metformin ændrer ikke farmakokinetikken

af hverken dapagliflozin eller metformin væsentligt hos raske patienter.

Der er ikke udført interaktionsstudier for Ebymect. De følgende redegørelser afspejler de oplysninger,

der er tilgængelige for de enkelte aktive stoffer.

Dapagliflozin

Farmakodynamiske interaktioner

Diuretika

Dette lægemiddel kan øge den diuretiske virkning fra thiazid og loop-diuretika, hvilket kan øge

risikoen for dehydrering og hypotension (se pkt. 4.4).

Insulin og ß-cellestimulerende midler

Insulin og ß-cellestimulerende midler såsom sulfonylurinstoffer medfører hypoglykæmi. Det kan

derfor være nødvendigt at give en lavere dosis af insulinet eller det ß-cellestimulerende middel for at

reducere risikoen for hypoglykæmi ved anvendelse i kombination med dapagliflozin (se

pkt. 4.2 og 4.8).

Farmakokinetiske interaktioner

Dapagliflozins metabolisme foregår primært via glukuronidkonjugering medieret af UDP-glukuronyl-

transferase 1A9 (UGT1A9).

I in vitro-studier medførte dapagliflozin hverken hæmning af CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8,

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 eller CYP3A4 eller induktion af CYP1A2, CYP2B6 eller CYP3A4.

Dette lægemiddel forventes således ikke at ændre den metaboliske clearance af samtidigt

administrerede lægemidler, der metaboliseres af disse enzymer.

Virkning af andre lægemidler på dapagliflozin

Interaktionsstudier udført på raske forsøgspersoner hovedsageligt med enkeltdosisdesign tyder på, at

farmakokinetikken af dapagliflozin ikke ændres af pioglitazon, sitagliptin, glimepirid, voglibose,

hydrochlorthiazid, bumetanid, valsartan eller simvastatin.

Efter samtidig administration af dapagliflozin og rifampicin (induktor af forskellige aktive enzymer til

transport og metabolisering af lægemiddelstoffer) sås 22 % fald i systemisk eksponering for

dapagliflozin (AUC), men uden klinisk væsentlig påvirkning af glukoseudskillelsen i døgnurin.

Dosisjustering er ikke nødvendig. Der forventes ingen klinisk relevant effekt ved samtidig brug af

andre induktorer (f.eks. carbamazepin, phenytoin, phenobarbital).

Efter samtidig administration af dapagliflozin og mefenamsyre (en UGT1A9-hæmmer) sås 55 %

stigning i systemisk eksponering for dapagliflozin, men uden en klinisk væsentlig påvirkning af

glukoseudskillelsen i døgnurin. Dosisjustering er ikke nødvendig.

Virkning af dapagliflozin på andre lægemidler

I interaktionsstudier med raske forsøgspersoner hovedsageligt med enkeltdosisdesign ændrede

dapagliflozin ikke farmakokinetikken af pioglitazon, sitagliptin, glimepirid, hydrochlorthiazid,

bumetanid, valsartan, digoxin (et P-gp-substrat) eller warfarin (S-warfarin, et CYP2C9-substrat) eller

de antikoagulerende virkninger af warfarin, målt ud fra INR-værdi. En kombination af en enkeltdosis

dapagliflozin 20 mg og simvastatin (et CYP3A4-substrat) resulterede i en 19 % stigning i AUC af

simvastatin og en 31 % stigning i AUC af simvastatinsyre. De højere simvastatin- og simvastatinsyre-

eksponeringer betragtes ikke som klinisk relevante.

Interferens med 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG)-assay

Overvågning af glykæmisk kontrol med 1,5-AG-assay kan ikke anbefales, da måling af 1,5-AG er

upålidelig til vurdering af den glykæmiske kontrol hos patienter, som tager SGLT2-hæmmere. Brug af

alternative metoder til overvågning af den glykæmiske kontrol anbefales.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Metformin

Samtidig brug frarådes

Kationiske stoffer, som elimineres renalt ved tubulær sekretion (f.eks. cimetidin) kan interagere med

metformin ved at konkurrere om fælles tubulære transportsystemer. Et studie udført med syv raske

frivillige viste, at cimetidin administreret som 400 mg to gange dagligt øgede metformins systemiske

eksponering (AUC) med 50 % og C

med 81 %. Tæt monitorering af glykæmisk kontrol,

dosisjustering inden for den anbefalede dosering og ændring af diabetesbehandlingen skal derfor

overvejes ved administration sammen med kationiske lægemidler, som elimineres ved tubulær

sekretion.

Alkohol

Alkoholintoksikation er forbundet med en øget risiko for laktatacidose, især i tilfælde af faste,

fejlernæring eller leverinsufficiens. Intoksikationen forårsages af den aktive substans metformin i dette

lægemiddel (se pkt. 4.4). Indtagelse af alkohol og lægemidler, der indeholder alkohol, skal undgås.

Iodholdige kontrastmidler

Intravaskulær administration af iodinerede kontrastmidler kan medføre kontrastinduceret nefropati,

hvilket medfører metforminophobning og øget risiko for laktatacidose. Behandling med metformin

skal afbrydes forud for eller på tidspunktet for billeddiagnostiske procedurer og først genoptages

mindst 48 timer herefter, forudsat at nyrefunktionen er blevet vurderet og fundet stabil (se pkt. 4.2

og 4.4).

Kombinationer, der kræver forsigtighed

Glukokortikoider (givet ad systemiske og lokale veje), beta-2-agonister og diuretika har egen

hyperglykæmisk aktivitet. Patienten bør informeres, og der skal foretages hyppigere

blodglukosemonitorering, især i begyndelsen af behandlingen med den slags lægemidler. Om

nødvendigt skal dosen af det glukosesænkende lægemiddel justeres under behandling med det andet

lægemiddel og ved seponering af det.

Visse lægemidler kan påvirke nyrefunktionen negativt, hvilket kan øge risikoen for laktatacidose,

f.eks. NSAID’er, herunder selektive cyklooxygenase (COX) II-hæmmere, ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister og diuretika, især loop-diuretika. Ved initiering eller brug af

sådanne præparater i kombination med metformin skal nyrefunktionen monitoreres tæt.

Insulin og ß-cellestimulerende midler

Insulin og ß-cellestimulerende midler, såsom sulfonylurinstoffer, forårsager hypoglykæmi. Derfor kan

det være nødvendigt at give en lavere dosis af insulin eller et ß-cellestimulerende middel for at

nedsætte risikoen for hypoglykæmi, når det anvendes sammen med metformin (se pkt. 4.2 og 4.8).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af Ebymect eller dapagliflozin til gravide kvinder. Studier med rotter,

som blev behandlet med dapagliflozin, har påvist toksicitet for udviklingen af nyrerne i den

tidsperiode, der svarer til andet og tredje trimester af menneskets graviditet (se pkt. 5.3). Derfor

anbefales det ikke at anvende dette lægemiddel i løbet af det andet og tredje trimester af graviditeten.

En begrænset datamængde fra brugen af metformin til gravide kvinder indikerer ikke en øget risiko for

medfødte misdannelser. Dyrestudier med metformin indikerer ingen skadelige virkninger for

graviditeten, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Når patienten planlægger at blive gravid og under graviditeten anbefales det, at diabetes ikke

behandles med dette lægemiddel, men at insulin anvendes til at opretholde blodglukoseniveauerne så

tæt på normal som muligt, for at reducere risikoen for misdannelser af føtus, som er forbundet med

abnorme blodglukoseniveauer.

Amning

Det vides ikke, om dette lægemiddel eller dapagliflozin (og/eller dets metabolitter) udskilles i human

mælk. Tilgængelige farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist udskillelse af

dapagliflozin/metabolitter i mælk, såvel som farmakologisk fremkaldte virkninger på diende afkom (se

pkt. 5.3). Metformin udskilles i human mælk i små mængder. Risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke

udelukkes.

Dette lægemiddel bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Virkningen af dette lægemiddel eller dapagliflozin på fertiliteten hos mennesker er ikke undersøgt.

Hos rotter af begge køn viste dapagliflozin ingen virkninger på fertiliteten ved nogen af de testede

doser. For metformin har dyrestudier ikke påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ebymect påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Patienterne bør advares om risikoen for hypoglykæmi, når dette lægemiddel anvendes i kombination

med andre glukosesænkende lægemidler, som er kendt for at forårsage hypoglykæmi samt at

svimmelhed er en bivirkning, der er observeret ved dapagliflozin (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Der er påvist bioækvivalens mellem Ebymect og samtidig administration af dapagliflozin og

metformin (se pkt. 5.2). Der er ikke blevet udført terapeutiske kliniske studier med Ebymect-tabletter.

Dapagliflozin plus metformin

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

I en analyse af 5 placebokontrollerede studier med dapagliflozin som tillægsbehandling til metformin,

lignede sikkerhedsresultaterne dem fra den præspecificerede poolede analyse med

13 placebokontrollerede dapagliflozinstudier (se Dapagliflozin, Sammendrag af sikkerhedsprofilen

nedenfor). Der blev ikke identificeret nogen yderligere bivirkninger for gruppen, som fik dapagliflozin

plus metformin sammenlignet med dem, som blev rapporteret for de individuelle studier. I den

særskilte poolede analyse af dapagliflozin som tillægsbehandling til metformin blev

623 forsøgspersoner behandlet med dapagliflozin 10 mg som tillægsbehandling til metformin og 523

blev behandlet med placebo plus metformin.

Dapagliflozin

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

I de kliniske studier i type 2-diabetes er mere end 15.000 patienter blevet behandlet med dapagliflozin.

Den primære vurdering af sikkerhed og tolerabilitet blev udført i en planlagt puljet analyse af

13 placebokontrollerede studier af kort varighed (op til 24 uger) med 2.360 forsøgspersoner behandlet

med dapagliflozin 10 mg og 2.295 behandlet med placebo.

I studiet med kardiovaskulære hændelser af dapagliflozin (se pkt. 5.1) fik 8.574 patienter dapagliflozin

10 mg og 8.569 fik placebo med median-eksponeringstid på 48 måneder. I alt var der

30.623 patientårs eksponering af dapagliflozin.

Den hyppigste bivirkning på tværs af de kliniske studier var genitale infektioner.

Oversigt over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er identificeret i de placebokontrollerede kliniske studier med dapagliflozin

plus metformin, kliniske studier med dapagliflozin og kliniske studier med metformin samt erfaring

efter markedsføring. Ingen af dem blev påvist at være dosisrelaterede. De nedenfor anførte

bivirkninger er klassificeret efter hyppighed og systemorganklasse. Hyppighedskategorier inddeles

efter følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig

(≥ 1/1000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/425446/2019

EMEA/H/C/004162

Ebymect (dapagliflozin/metformin)

En oversigt over Ebymect, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Ebymect, og hvad anvendes det til?

Ebymect er et lægemiddel mod diabetes (sukkersyge), som anvendes sammen med diæt og motion til

voksne med type 2-diabetes. Det indeholder de aktive stoffer dapagliflozin og metformin.

Ebymect anvendes:

som enebehandling hos patienter, hvis sygdom ikke reguleres tilstrækkeligt med metformin alene

i kombination med andre lægemidler mod diabetes, når disse lægemidler sammen med metformin ikke

kan regulere diabetes tilstrækkeligt.

Ebymect kan derudover anvendes til at erstatte dapagliflozin og metformin som separate tabletter.

Hvordan anvendes Ebymect?

Ebymect fås som tabletter indeholdende 5 mg dapagliflozin med 850 mg metformin og som 5 mg

dapagliflozin med 1.000 mg metformin. Den anbefalede dosis er 1 tablet to gange dagligt sammen

med et måltid. Der skal vælges en styrke, så patienten i alt får 10 mg dapagliflozin dagligt, og den

samme (eller næsten samme) dosis metformin, som patienten allerede fik inden behandlingen med

Ebymect.

Når Ebymect tilføjes til en behandling med insulin eller et lægemiddel, der hjælper kroppen med at

producere insulin, f.eks. et sulfonylurinstof, kan lægen være nødt til at nedsætte dosen af insulin eller

sulfonylurinstoffer for at forhindre hypoglykæmi (lavt blodsukker).

Lægemidlet fås kun på recept. Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Ebymect, kan du

læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Ebymect?

Ved type 2-diabetes producerer bugspytkirtlen enten ikke nok insulin til at regulere mængden af

glukose (sukker) i blodet, eller også kan kroppen ikke udnytte insulinet effektivt. Det medfører et

forhøjet indhold af glukose i blodet.

Ebymect indeholder to forskellige aktive stoffer, der virker på hver sin måde:

Ebymect (dapagliflozin/metformin)

EMA/425446/2019

Side 2/3

Dapagliflozin blokerer virkningen af proteinet natrium-glukose-kotransporter 2 (SGLT2) i nyrerne. Når

blodet filtreres i nyrerne, forhindrer SGLT2 glukosen i blodbanen i at blive udskilt i urinen. Ved at

blokere virkningen af SGLT2 får dapagliflozin nyrerne til at udskille mere glukose gennem urinen, så

glukoseindholdet i blodet falder. Dapagliflozin har været godkendt i EU under navnet Forxiga siden

2012.

Metformin virker hovedsagelig ved at reducere produktionen af glukose og mindske dets optagelse i

tarmen. Det har været på markedet i EU siden 1950'erne.

Tilsammen nedsætter de to aktive stoffer blodsukkeret og forbedrer dermed reguleringen af type 2-

diabetes.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Ebymect?

Dapagliflozin kombineret med metformin blev vurderet i 6 hovedstudier med 3.200 voksne med type

2-diabetes. Størstedelen af dataene var allerede blevet brugt ved godkendelsen af Forxiga.

I ét hovedstudie, hvor dapagliflozin blev anvendt i en dosis på 5 mg to gange dagligt som supplement

til metformin (samme kombination som i Ebymect), nedsatte det koncentrationen af HbA

(glykosyleret hæmoglobin) med 0,65 % efter 16 uger sammenholdt med en reduktion på 0,30 % med

placebo (en uvirksom behandling) og metformin. HbA

er et stof i blodet, der fortæller, hvor godt

blodsukkeret er reguleret.

To andre studier viste, at dapagliflozin, anvendt i 24 uger sammen med metformin og et andet

diabeteslægemiddel, sitagliptin eller insulin, nedsatte HbA

endnu mere: Dapagliflozin-kombinationen

nedbragte her HbA

-koncentrationen 0,40 % mere end placebo og metformin som tillægsbehandling

til sitagliptin, og 0,61 % mere end placebo og metformin som tillægsbehandling til insulin.

Yderligere studier bekræftede, at forskellige doser dapagliflozin med metformin nedbragte HbA

mere

end placebo plus tilsvarende doser af metformin, og at dapagliflozin plus metformin var mindst lige så

effektivt til at nedbringe HbA

som diabeteslægemidlet glipizid (et lægemiddel af typen

sulfonylurinstoffer).

Ét studie viste, at patienter på dapagliflozin plus metformin efter 24 ugers behandling i gennemsnit

tabte sig ca. 2 kg mere end dem, der fik placebo plus metformin.

Et studie, der omfattede over 17.000 patienter med type 2-diabetes, så på virkningerne af

dapagliflozin på hjerte-karsygdomme. Studiet viste, at dapagliflozins virkninger svarede til

virkningerne af andre diabeteslægemidler, som også virkede ved at blokere SGLT2.

Hvilke risici er der forbundet med Ebymect?

De hyppigste bivirkninger ved Ebymect (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer), er

for lavt blodsukker (hypoglykæmi) (ved brug sammen med insulin eller et sulfonylurinstof) og

symptomer, der påvirker mave-tarm-kanalen (gastrointestinale symptomer). Den fuldstændige liste

over bivirkninger ved Ebymect fremgår af indlægssedlen.

Ebymect må ikke anvendes hos:

patienter med en hvilken som helst form for akut metabolisk acidose (ophobning af syre i blodet),

f.eks. diabetisk ketoacidose (høj koncentration i blodet af syrer kaldet ketoner) eller mælkesyreacidose

(ophobning af mælkesyre i kroppen)

patienter med diabetisk prækoma (en farlig tilstand, der kan forekomme ved diabetes)

patienter med nedsat leverfunktion

Ebymect (dapagliflozin/metformin)

EMA/425446/2019

Side 3/3

patienter med svært nedsat nyrefunktion eller med tilstande, der kan ændre nyrefunktionen, såsom

dehydrering, svær infektion eller chok

patienter med sygdomme, der kan forårsage vævshypoksi (lavt iltniveau i kropsvævet), som f.eks.

hjerte- eller lungesvigt (hvor hjertet og lungerne ikke virker så godt, som de bør), og med nylige

hjerteanfald eller chok

patienter, som er påvirket af alkohol (berusede), eller som jævnligt drikker meget store mængder

alkohol.

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Ebymect godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Ebymect opvejer risiciene, og

anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Agenturet fandt, at Ebymect var effektivt til

behandling af type 2-diabetes. Det bevirker desuden vægttab, hvilket anses for en fordel hos

diabetespatienter. Agenturet bemærkede også, at kombinationen af dapagliflozin og metformin i én

enkelt tablet kunne være en ekstra behandlingsmulighed for patienter med type 2-diabetes, og at

dette kan hjælpe patienterne med at overholde behandlingen bedre. Hvad angår sikkerhedsprofilen,

blev den anset for at svare til sikkerhedsprofilen for dapagliflozin.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ebymect?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ebymect.

Som for alle lægemidler er data vedrørende brug af Ebymect løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Ebymect vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Ebymect

Ebymect fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 15. november 2015.

Markedsføringstilladelsen var baseret på den tilladelse, som blev udstedt for Xigduo i 2014

("informeret samtykke").

Yderligere information om Ebymect findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ebymect

Denne oversigt blev sidst ajourført i 08-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information