Dysport 500 enheder pulver til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-01-2020

Aktiv bestanddel:
Clostridium botulinum, type A toxin
Tilgængelig fra:
Institut Produits Synthése (Ipsen) AB
ATC-kode:
M03AX01
INN (International Name):
Clostridium botulinum, type A toxin
Dosering:
500 enheder
Lægemiddelform:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
14586
Autorisation dato:
1994-08-30

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dysport 500 enheder, pulver til injektionsvæske, opløsning

Clostridium botulinum

type A toksin-hæmagglutinin kompleks

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Dysport

Sådan bliver du behandlet med Dysport

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Dysport er et hvidt pulver. Pulveret skal opløses, inden det indsprøjtes under huden eller i en muskel.

Dysport er et muskelafslappende og svedhæmmende middel. Dysport virker ved at binde sig til nerveenderne

i det område, der bliver behandlet. Herefter kan de stoffer, der transporterer signaler fra nerven til musklen,

ikke længere frigives. Derfor bliver musklerne afslappede, og de ufrivillige kramper i musklerne mindskes.

Dysport har en tilsvarende virkning på kontakten mellem nerveender og svedkirtler. Efter indsprøjtning med

Dysport i armhulen ophører svedkirtlerne med at producere sved.

Behandlingens virkning er tidsbegrænset, fordi nerver, muskler og kirtler stadig fungerer. Nervekontakten

genopstår efter nogen tid og behandlingen skal gentages, hvis behandlingsresultatet ønskes opretholdt.

Du kan få Dysport til behandling af

voksne med kramper i armen og skulderen

muskelkramper, som giver spidsfod og dermed vanskeligheder ved at gå hos børn på 2 år eller ældre

muskelkramper i armene hos børn med spastisk lammelse på 2 år eller ældre

voksne med kramper i hals- og nakkemusklerne

voksne med kramper i musklerne omkring øjnene

voksne med kramper i ansigtsmusklerne

vedvarende stærkt forøget svedsekretion i armhulerne, som forstyrrer daglige aktiviteter og som ikke kan

behandles med lokale midler.

Lægen kan give dig Dysport for noget andet. Spørg lægen.

2.

DET SKAL DU VIDE OM DYSPORT

Du må ikke få Dysport

hvis du er allergisk over for

Clostridium botulinum

type A toksin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Dysport (angivet i punkt 6)

hvis du har en infektion på det sted, hvor Dysport skal indsprøjtes

hvis du lider af en sygdom, som påvirker impulsoverførslen mellem nerverne og giver muskelsvækkelse

(f.eks. myasthenia gravis eller Lambert-Eaton syndrom).

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Dysport

hvis du har, eller tidligere efter behandling med Dysport har haft problemer med at synke, har fået

lungebetændelse og/eller du har følt dig mærkbart svag

hvis du tidligere har oplevet, at sekret, som f.eks. vand og opkast, har passeret gennem luftrøret og ned i

lungerne

hvis du får en eller anden form for blødningsforstyrrelse

hvis du tager blodfortyndende medicin (antikoagulantia)

hvis du lider af sygdomme, der giver forstyrrelser i nerveledningen i perifere muskler (f.eks.

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS))

hvis du er meget svag i den muskel, som Dysport skal sprøjtes ind i.

Til fremstilling af Dysport anvendes humant blod eller blodprodukter. Derfor indeholder Dysport en lille rest

af humant albumin, som kan give risiko for overførsel af infektion.

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får problemer med at synke, tale eller trække vejret

efter behandlingen med Dysport.

Kramper i ansigtet og rundt omkring øjnene:

Hvis du har risiko for at udvikle øjensygdommen vinkelblokglaukom, vil lægen tage særlige forholdsregler

ved indsprøjtning af Dysport, og behandlingen kan eventuelt kræve beskyttende dråber, salver, bløde

bandage-kontaktlinser eller tillukning af øjet med klap.

Hvis du har lidelser i ansigtsnerven vil lægen tage særlige forholdsregler ved indsprøjtning af Dysport. Har

du tidligere fået foretaget øjenoperationer, vil lægen teste følsomheden i hornhinden før indsprøjtning af

Dysport.

Kramper i hals og nakkemuskler:

Indsprøjtning af Dysport i hals- og nakkemusklerne kan medføre synkebesvær. Hvis du får meget store

problemer med at synke, kan du risikere, at sekret, som f.eks. vand og opkast passerer gennem luftrøret og

ned i lungerne. Dette resulterer i åndenød. I alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at give dig en

ernæringssonde, indtil synkebesværet er forsvundet.

Børn

Ved behandling af muskelkramper som giver spidsfod hos børn må Dysport kun anvendes til børn på 2 år

eller ældre.

Brug af anden medicin sammen med Dysport

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Dysport bør bruges med forsigtighed sammen med anden medicin, som påvirker kontakten mellem nerverne.

Noget af denne medicin kan forøge virkningen af Dysport.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Dysport bør kun anvendes under graviditeten, hvis det er absolut nødvendigt. Tal med lægen.

Amning

Du må ikke amme, hvis du får Dysport. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dysport kan give bivirkninger (muskelsvaghed, synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Dysport indeholder natrium

Dysport indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED DYSPORT

Din læge vil klargøre og give dig injektionerne med Dysport. Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og

hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan

ændre dosis. Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af din sygdom. Dysport må kun

gives til dig af en læge, som har erfaring med at behandle muskelkramper og stærkt forøget svedsekretion.

De angivne vejledninger gælder kun for Dysport.

Kramper i armen og skulderen:

Voksne:

Dosis bestemmes af lægen og vil sædvanligvis være mellem 500 og 1.000 enheder.

Dysport indsprøjtes i de angrebne muskler i armen og skulderen, og dosis bør ikke overstige 1.000 enheder

ved hver behandlingsgang. Du kan forvente at symptomerne vil blive mindre inden for 1 uge efter

injektionerne. Lægen vil gentage behandlingen ca. hver 16. uge eller efter behov, men ikke oftere end hver

12. uge.

Brug til børn:

Produktets sikkerhed og virkning ved behandling af kramper i armen og skulderen hos børn er

ikke klarlagt.

Muskelkramper

som giver spidsfod hos børn:

Børn over 2 år:

Dosen bestemmes af lægen. Dysport indsprøjtes i de angrebne muskler i benene. Dosen må

ikke være højere end 1.000 enheder eller 30 enheder pr. kg ved hver behandlingsgang. Lægen vil gentage

behandlingen ca. hver 16.-22. uge eller efter behov, men ikke oftere end hver 12. uge.

Muskelkramper i armene hos børn med spastisk lammelse:

Børn på 2 år eller ældre:

Dosen bestemmes af lægen. Dysport injiceres i de angrebne muskler i armen. Hvis

behandlingen omfatter injektion i én arm, må dosen ikke være højere end 640 enheder eller 16 enheder pr. kg

ved en given behandlingsgang, alt efter, hvad der er lavest. Hvis behandlingen omfatter injektion i begge

arme, må dosen ikke være højere end 840 enheder eller 21 enheder pr. kg ved en given behandlingsgang, alt

efter, hvad der er lavest. Dine muskelkramper bør normalt forbedres i ugerne efter behandlingen. Lægen vil

gentage behandlingen efter behov, men ikke oftere end hver 16. uge.

Muskelkramper i arme og ben hos børn med spastisk lammelse:

Hvis der kræves behandling i arme og ben under samme behandlingsgang, skal dosen af Dysport, der

injiceres i hvert arm/ben, bestemmes af lægen uden at overskride en samlet dosis pr. behandlingsgang på

1.000 enheder eller 30 enheder pr. kg, alt efter, hvad der er lavest. Genbehandling af arme og ben kombineret

bør ikke overvejes før 12-16 uger efter den foregående behandlingsgang.

Kramper i hals og nakkemuskler:

Voksne:

Den sædvanlige startdosis er 500 enheder.

Dysport indsprøjtes i de angrebne muskler i halsen og nakken. Du kan forvente at symptomerne vil forsvinde

inden for 1 uge efter injektionerne. Lægen vil gentage behandlingen ca. hver 16. uge, eller efter behov, dog

ikke oftere end hver. 12. uge. Den maksimale dosis bør ikke overstige 1.000 enheder.

Brug til børn:

Produktets sikkerhed og virkning ved behandling af kramper i hals og nakkemuskler hos børn

er ikke klarlagt.

Kramper i ansigtet og rundt om øjnene:

Voksne:

Den sædvanlige anbefalede startdosis til behandling af kramper rundt om øjnene er 120 enheder pr.

øje.

Dysport indsprøjtes under huden i ansigtet og rundt om øjnene. Dine symptomer vil mindskes 2-4 dage efter

injektionerne. Symptomerne forventes at forsvinde inden for 2 uger. Lægen vil gentage behandlingen ca.

hver 12. uge.

Brug til børn:

Produktets sikkerhed og virkning ved behandling af kramper rundt om øjnene og i ansigtet hos

børn er ikke klarlagt.

Stærkt forøget svedsekretion i armhulerne:

Voksne:

Den sædvanlige anbefalede startdosis til behandling af svedsekretion i armhulerne er 100 enheder i

hver armhule.

Dysport indsprøjtes under huden i armhulerne. Den maksimale virkning ses 2 uger efter injektionerne. I de

fleste tilfælde vil virkningen vare i ca. 48 uger. Den maksimale dosis bør ikke overstige 200 enheder pr.

armhule.

Brug til børn:

Produktets sikkerhed og virkning ved behandling af svedsekretion i armhulerne hos børn er

ikke klarlagt.

Hvis du har fået for meget Dysport

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Dysport og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være: Dobbeltsyn, hængende øjenlåg, besvær med at tale, synke og trække

vejret samt generel følelse af kraftesløshed.

Hvis en dosis Dysport er blevet glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Hyppigheden af nedenstående mulige bivirkninger er defineret på følgende måde:

Meget almindelig: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

Almindelig: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Ikke almindelig: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Sjælden: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Meget sjælden: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Bivirkninger, som kan ses ved alle anvendelsesområder:

Alvorlige bivirkninger

Sjælden:

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig:

Synkebesvær

Lokal muskelsvaghed

Generel svaghed

Træthed

Influenzalignende symptomer

Smerte/blåt mærke på injektionsstedet.

Ikke almindelig:

Kløe

Unormal leverfunktion.

Sjælden:

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Nervepåvirkning, der medfører gradvist indsættende oftest ensidige skuldersmerter (neuralgisk

amyotrofi)

Hududslæt

For højt blodtryk.

Bivirkninger, som kan ses ved behandling af kramper i armene og skuldrene hos voksne:

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig:

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i munden

Kvalme

Blodudtrædning under huden eller i slimhinder

Mindre blødning i hud og slimhinder

Muskelsvaghed, smerter i muskler og knogler, smerter i arme og ben

Smerter, rødme, hævelse på injektionsstedet

Kraftesløshed og svaghed

Træthed

Influenzalignende sygdom.

Ikke almindelig:

Nedsat følelse ved berøring

Hovedpine

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

Besvær med at koordinere bevægelser

Hukommelsestab

Svimmelhed

Eksem eller irritation af huden/udslæt

Kløe

Udslæt

Smerter i leddene

Betændelsestilstand i slimsækkene

Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling

pga. lavt blodtryk

Synkebesvær

Smerter

Hævede fødder, ankler og hænder

Depression

Søvnløshed.

Bivirkninger, som kan ses ved behandling af muskelkramper som giver spidsfod hos børn:

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig:

Muskelsmerter

Muskelsvaghed

Ufrivillig vandladning

Influenzalignende symptomer

Smerter, rødme, blå mærker på injektionsstedet

Unormal gang

Træthed

Fald

Ikke almindelig:

Kraftesløshed og svaghed

Bivirkninger, som kan ses ved behandling af muskelkramper i armene hos børn med spastisk lammelse:

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig:

Muskelsvaghed

Smerter i arme og ben

Influenzalignende symptomer

Kraftesløshed og svaghed

Træthed

Blå mærker på injektionsstedet

Udslæt

Ikke almindelig:

Muskelsmerter

Eksem på injektionsstedet

Smerter på injektionsstedet

Udslæt på injektionsstedet

Hævelse på injektionsstedet

Bivirkninger, der kan ses ved behandling af muskelkramper i arme og ben hos børn med spastisk lammelse:

Der er ikke fundet nogen specifikke bivirkninger for indgivelse af Dysport ved samme behandlingsgang i

arm og ben i forhold til dem, der forventes ved behandling i arm eller ben hver for sig.

Bivirkninger, som kan ses ved behandling af kramper i halsen og nakken:

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelig:

Diaré med slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelig:

Infektioner i de øvre luftveje

Synkebesvær

Mundtørhed

Muskelsvaghed.

Almindelig:

Hovedpine

Svimmelhed

Ansigtslammelse

Sløret syn

Vanskeligheder med at se klart

Talebesvær

Kortåndethed

Nakkesmerter

Smerter i bevægeapparatet

Stivhed i bevægeapparatet

Muskelsmerter

Smerter i hænder og fødder

Svaghed i nakkemuskler

Muskelsvækkelse

Rygsmerter.

Ikke almindelig:

Rysten

Dobbeltsyn

Øjensmerter

Hængende øjenlåg

Kvalme

Diaré

Opkastning

Hududslæt

Rødme af huden

Kløe

Øget svedtendens

Skeletsmerter

Tab af muskelvæv

Kæbesygdom

Kraftesløshed og svaghed

Betændelsestilstand og ømhed ved injektionsstedet.

Sjælden:

Åndedrætsbesvær

Passage af sekret som f.eks. vand og opkast gennem luftrøret og ned i lungerne.

Bivirkninger, som kan ses ved behandling af kramper i ansigtet og rundt om øjnene:

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelig:

Hængende øjenlåg.

Almindelig:

Svaghed i ansigtsmuskler

Lammelse af øjenlåg

Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd

Hornhindebetændelse

Lysfølsomhed

Hævelse af øjenlåg

Dobbeltsyn

Tørre øjne

Tåreflåd

Problemer med at lukke øjnene helt i

Irritation og hævelse i ansigtet.

Ikke almindelig:

Lammelse af ansigtsnerver

Svimmelhed

Ansigtslammelse

Lammelse af øjenmusklerne

Udadvendende øjenlåg

Synsforstyrrelser som tågesyn

Eksem eller irritation af huden

Kløe

Blodudtrædning under huden eller i slimhinder

Træthed.

Sjælden:

Indadvendende øjenlåg

Meget sjælden:

Sår på hornhinden.

Bivirkninger, som kan ses ved behandling af stærkt forøget svedsekretion i armhulerne:

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig:

Åndenød/åndedrætsbesvær

Kraftig sveden andre steder end i armhulerne

Kløe

Smerter i skulder, overarm og hals

Muskelsmerter i skulder og ben

Muskelsvaghed

Ledlidelser

Rødme

Feber

Smerte og blodudtrædning på injektionsstedet

Nervøsitet.

Ikke almindelig:

Hovedpine

Svimmelhed

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

Ufrivillige muskelsammentrækninger i øjenlåget

Næseblod

Kvalme

Kraftesløshed og svaghed

Smerte og hævelse på injektionsstedet.

Sjælden:

Allergiske reaktioner, såsom udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Dysport utilgængeligt for børn.

Pulveret opbevares i køleskab

2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i 24 timer ved 2 °C - 8 °C. Ud fra et mikrobiologisk

synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er

på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 °C - 8 °C med mindre rekonstitution er udført

under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Brug ikke Dysport efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dysport indeholder:

Aktivt stof:

Clostridium botulinum

type A toksin.

Øvrige indholdsstoffer: humant albumin og lactose.

Udseende og pakningsstørrelse

Dysport er et hvidt pulver i 3 ml hætteglas.

Dysport findes i pakningerne:

1 x 1 hætteglas

2 x 1 hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE-164 51 Kista

Sverige

Tlf.: +46 8 451 60 00

info.se@ipsen.com

Fremstiller

Ipsen Biopharm Ltd

Ash Road, Wrexham Industrial Estate,

Wrexham, LL13 9UF, Storbritannien

Ipsen Manufacturing Ireland Limited

Blanchardstown Industrial Park

Blanchardstown

Dublin 15

Irland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2020

9. januar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Dysport, pulver til injektionsvæske, opløsning 500 enheder

0.

D.SP.NR.

8675

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dysport

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Botulinum type A toxin 500 enheder.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dysport er indiceret til:

- Symptomatisk behandling af fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos voksne.

- Dynamisk spidsfods-deformitet på grund af spasticitet hos oppegående børn som følge af

infantil cerebral parese i alderen fra 2 år.

- Symptomatisk behandling af fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos børn med cerebral

parese i alderen fra 2 år.

- Spasmodisk torticollis hos voksne.

- Blefarospasme hos voksne.

- Hemifaciale spasmer hos voksne.

- Persisterende svær primær aksillær hyperhidrose, der interfererer med daglige gøremål og

som ikke responderer på topikale behandlingsmidler.

4.2

Dosering og administration

De angivne enheder af botulinumtoxin gælder udelukkende for Dysport og kan ikke

erstattes af andre botulinumtoxinpræparater.

Dysport bør kun administreres af erfarne læger, som er bekendt med anvendelse af

lægemidlet.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 1 af 24

Instruktionerne til rekonstitution er specifikke for hætteglas med 500 enheder. Disse

voluminer giver koncentrationer, der er specifikke til anvendelse til hver indikation.

Volumen af

solvens* for

hætteglas med 500

enheder

Resulterende

koncentration

1 ml

500 enheder pr. ml

2,5 ml

200 enheder pr. ml

5 ml

100 enheder pr. ml

*Ukonserveret 0,9% natriumchloridinjektionsvæske

Det kan være nødvendigt med yderligere fortynding for at opnå det endelige volumen til

injektion til pædiatriske patienter med spasticitet på grund af cerebral parese, da

doseringen beregnes i enheder pr. kilogram legemsvægt.

Symptomatisk behandling af fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos voksne:

Dosering

Den maksimale administrerede dosis må ikke overstige 1000 enheder ved en given

behandling.

Dosering til den indledende og følgende behandling skal tilrettes den enkelte patient

baseret på størrelse, antal og placering af de berørte muskler, sværhedsgraden af spasticitet,

tilstedeværelse af lokal muskelsvaghed, patientens reaktion på tidligere behandling og/eller

tidligere bivirkninger ved behandling med botulinumtoksin type A-

hæmagglutininkompleks. I kliniske studier blev doser på 500 enheder og 1000 enheder

fordelt mellem udvalgte muskler ved en given behandling som angivet nedenfor.

Der må almindeligvis ikke administreres mere end 1 ml på noget injektionssted.

Injicerede muskler

Anbefalet dosis

DYSPORT (E)

Flexor carpi radialis (FCR)

100-200 E

Flexor carpi ulnaris (FCU)

100-200 E

Flexor digitorum profundus

(FDP)

100-200 E

Flexor digitorum superficialis

(FDS)

100-200 E

Flexor Pollicis Longus

100-200 E

Adductor Pollicis

25-50 E

Brachialis

200-400 E

Brachioradialis

100-200 E

Biceps Brachii (BB)

200-400 E

Pronator Teres

100-200 E

Triceps Brachii (lange hoved)

150-300 E

Pectoralis Major

150-300 E

Subscapularis

150-300 E

Latissimus Dorsi

150-300 E

dk_hum_14586_spc.doc

Side 2 af 24

Selvom de endelige injektionssteder kan bestemmes ved palpation anbefales det at anvende

injektionsvejledende teknik, f.eks. elektromyografi, elektrisk stimulering eller ultralyd til at

målrette injektionsstederne.

Gentagelse af Dysport-behandling bør administreres, når virkningen af en tidligere

injektion er aftaget, men ikke tidligere end 12 uger efter den tidligere injektion.

Størstedelen af patienterne i kliniske studier blev genbehandlet efter 12-16 uger, men hos

nogle patienter varede reaktionen længere tid, f.eks. 20 uger. Graden og mønstret af

muskelspasticitet på tidspunktet for næste injektion kan gøre det nødvendigt at ændre dosis

af Dysport samt de muskler, der skal injiceres i. Der forventes klinisk forbedring én uge

efter administration af Dysport.

Ældre patienter (≥65 år): Klinisk erfaring har ikke identificeret en sammenhæng mellem

virkning og alder, men nogle bivirkninger var hyppigere blandt ældre patienter. Generelt

bør ældre patienter observeres for at evaluere, hvor godt de tåler Dysport på grund af den

højere hyppighed af anden tilstedeværende sygdom og behandling med anden medicin.

Administration:

Ved behandling af fokal spasticitet, i de øvre ekstremiteter hos voksne rekonstitueres

Dysport med natriumchloridopløsning (0,9%), hvilket giver en opløsning, som indeholder

enten 100 enheder pr. ml, 200 enheder pr. ml eller 500 enheder pr. ml Dysport. Dysport

administreres via intramuskulær injektion i de ovennævnte muskler.

Dynamisk spidsfods-deformitet på grund af spasticitet hos oppegående børn som følge af

infantil cerebral parese i alderen fra 2 år:

Dosering

Dosering af den initiale og efterfølgende behandlingssessioner skal tilpasses den

individuelle patient på baggrund af patientens vægt, størrelse, antal og placering af de

involverede muskler, sværhedsgrad af spasticitet, tilstedeværelse af lokal muskelsvaghed,

patientens respons på tidligere behandling og/eller bivirkninger med botulinumtoksiner.

Den maksimale samlede dosis Dysport, som administreres pr. behandlingssession må ikke

overskride 15 enheder pr. kg for unilaterale injektioner i nedre ekstremiteter eller 30

enheder pr. kg for bilaterale injektioner. Yderligere må den samlede Dysport dosis pr.

behandlingssession ikke overskride 1000 enheder eller 30E/kg, hvad der end er lavest. Den

samlede administrerede dosis skal opdeles mellem de pågældende spastiske muskler i

nedre ekstremitet(er). Om muligt skal dosen fordeles på mere end et injektionssted i hver

muskel. Der må ikke administreres mere end 0,5 ml Dysport på hvert injektionssted. Se

nedenstående tabel for anbefalet dosering.

Muskel

Anbefalet dosisinterval pr. muskel pr.

ben (E/kg legemsvægt)

Antal injektionssteder

pr. muskel

Gastrocnemius

5 til 15 E/kg

Op til 4

Soleus

4 til 6 E/kg

Op til 2

Tibialis posterior

3 til 5 E/kg

Op til 2

Samlet dosis

Op til 15 E/kg pr. ben.

Selvom de endelige injektionssteder kan bestemmes ved palpation anbefales det at anvende

injektionsvejledende teknik, f.eks. elektromyografi, elektrisk stimulering eller ultralyd til at

målrette injektionsstederne.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 3 af 24

Gentagelse af Dysport-behandling bør administreres, når virkningen af en tidligere

injektion er aftaget, men ikke tidligere end 12 uger efter den forrige injektion. Graden og

mønstret af muskelspasticitet på tidspunktet for næste injektion kan gøre det nødvendigt at

ændre dosis af Dysport samt de muskler, der skal injiceres i.

Administration

Ved behandling af spasticitet i de nedre ekstremiteter hos børn rekonstitueres Dysport med

natriumchlorid injektionsvæske (0,9%) og administreres via intramuskulær injektion som

beskrevet ovenfor.

Fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos børn med cerebral parese i alderen fra 2 år

Dosering

Dosering i den initiale

og de efterfølgende behandlingssessioner bør tilpasses den

individuelle patient på baggrund af størrelse, antal og placering af de involverede muskler,

sværhedsgrad af spasticitet, tilstedeværelse af lokal muskelsvaghed, patientens respons på

tidligere behandling og/eller bivirkningsanamnesen med botulinumtoksiner.

Den maksimale dosis af Dysport, administreret pr. behandlingssession, når den injiceres

unilateralt, må ikke overstige 16 E/kg eller 640 E, alt efter, hvad der er lavest. Når der

injiceres bilateralt, må den maksimale Dysport dosis pr. behandlingssession ikke overstige

21 E/kg eller 840 E, alt efter, hvad der er lavest.

Den samlede dosis, der indgives, skal opdeles mellem de berørte spastiske muskler i

overekstremiteterne. Der må ikke administreres mere end 0,5 ml Dysport på hvert

injektionssted. Se nedenstående tabel for anbefalet dosering:

Dysport, dosering i muskel til infantil spasticitet i øvre ekstremiteter

Muskel

Anbefalet dosisinterval pr. muskel

pr. øvre ekstremitet

(E/kg kropsvægt)

Antal injektionssteder

pr. muskel

Brachialis

3 til 6 E/kg

Op til 2

Brachioradialis

1,5 til 3 E/kg

Biceps brachii

3 til 6 E/kg

Op til 2

Pronator teres

1 til 2 E/kg

Pronator quadratus

0,5 til 1 E/kg

Flexor carpi radialis

2 til 4 E/kg

Op til 2

Flexor carpi ulnaris

1,5 til 3 E/kg

Flexor digitorum

profundus

1 til 2 E/kg

Flexor digitorum

superficialis

1,5 til 3 E/kg

Op til 4

Flexor pollicis brevis/

opponens pollicis

0,5 til 1 E/kg

Adductor pollicis

0,5 til 1 E/kg

Samlet dosis

Op til 16 E/kg i en enkelt øvre ekstremitet (og ikke over

21 E/kg hvis begge øvre ekstremiteter injiceres)

Selvom den faktiske placering af injektionsstederne kan bestemmes ved palpation, kan

anvendelsen af injektionsstyringsteknik, f.eks. elektromyografi, elektrisk stimulering eller

ultralyd anbefales for at målrette injektionsstederne.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 4 af 24

Gentagelse af Dysport-behandling bør administreres, når virkningen af en tidligere

injektion er aftaget, men ikke tidligere end 16 uger efter den tidligere injektion. Graden og

mønstret af muskelspasticitet på tidspunktet for næste injektion kan gøre det nødvendigt at

ændre dosis af Dysport samt de muskler, der skal injiceres i.

Administration

Ved behandling af øvre ekstremiteter forbundet med cerebral parese hos børn

rekonstitueres Dysport med natriumchloridopløsning (0,9 %) (se pkt. 6.6) og indgives ved

intramuskulær injektion som beskrevet ovenfor.

Fokal spasticitet i øvre og nedre ekstremiteter hos børn med cerebral parese i alderen

fra 2 år

Dosering

Ved behandling af kombineret spasticitet i øvre og nedre ekstremiteter hos børn i alderen

fra 2 år henvises til doseringsafsnittet for den enkelte indikation, dvs. behandling af fokal

spasticitet i over- eller underekstremiteterne som følge af infantil cerebral parese hos børn i

alderen fra 2 år. Dysport-dosen, der skal injiceres til samtidig behandling, bør ikke

overstige en total dosis pr. behandlingssession på 30 E/kg eller 1000 E, alt efter, hvad der

er lavest.

Genbehandlingen af kombinerede øvre og nedre ekstremiteter bør ikke overvejes før end i

uge 12-16 efter den foregående behandlingssession. Den optimale tid til genbehandling bør

vælges ud fra patientens individuelle fremskridt og respons på behandling.

Administration

Ved behandling af kombineret spasticitet i øvre og nedre ekstremiteter associeret med

cerebral parese hos børn henvises til afsnittet om administration til den individuelle

indikation, dvs. behandling af fokal spasticitet i øvre eller nedre ekstremiteter som følge af

infantil cerebral parese hos børn i alderen fra 2 år.

Spasmodisk torticollis:

Dosering

De anbefalede doser til behandling af torticollis gælder for voksne normalvægtige patienter

uden tegn på lav muskelmasse i halsregionen. En lavere dosis kan være relevant, hvis

patienten er udpræget undervægtig, eller til ældre hvor reduceret muskelmasse kan

forekomme.

Initialdosis til behandling af spasmodisk torticollis er 500 enheder (1 ml af en opløsning på

500 enheder/ml) pr. patient givet som en delt dosis - injiceret i de 2 eller 3 mest aktive

halsmuskler.

Ved efterfølgende administration kan doserne justeres på baggrund af både det kliniske

respons og de observerede bivirkninger. Doser i intervallet 250-1000 enheder anbefales,

selvom de højere doser kan være forbundet med flere bivirkninger, specielt dysfagi. Den

maksimale administrerede dosis må ikke overstige 1000 enheder. Injektionerne kan

gentages ca. hver 16. uge eller efter behov for at opretholde respons, dog ikke oftere end

hver 12. uge.

Ved roterende torticollis gives 500 enheder fordelt på 350 enheder i splenius capitis-

musklen, ipsilateralt til retningen af hage/hovedrotationen og 150 enheder i

sternokleidomastoid-musklen kontralateralt til rotationen.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 5 af 24

Ved laterocollis gives 500 enheder fordelt med 350 enheder i den ipsilaterale splenius

capitis-muskel og 150 enheder i den ipsilaterale sternokleidomatoid-muskel. I tilfælde med

skulderelevation kan de ipsilaterale trapezoide eller levator scapulae-muskler behøve

behandling på baggrund af synlig muskelhypertrofi eller resultater af EMG-test.

I tilfælde hvor 3 muskler behøver behandling injiceres 500 enheder fordelt med 300

enheder i splenius capitis-musklen, 100 enheder i sternokleidomastoid-musklen og 100

enheder i den 3. muskel.

Ved retrocollis gives 500 enheder fordelt med 250 enheder i hver af splenius capitis-

musklerne. Bilaterale injektioner i splenius-musklerne kan forøge risikoen for

muskelsvaghed i halsregionen.

Alle andre former for torticollis er i høj grad afhængig af specialviden samt EMG for at

kunne identificere og behandle de mest aktive muskler. EMG bør bruges diagnostisk ved

alle komplekse former for torticollis, til revurdering af mislykkede injektioner ved ukom-

plicerede tilfælde samt som guide ved injektioner i dybereliggende muskler eller hos

overvægtige patienter med kun svagt palpable halsmuskler.

Ved lettere tilfælde af spasmodisk torticollis bør primær konservativ behandling som

fysiurgi eller oral spasmolytisk behandling overvejes. Behandling med Dysport er en

specialistopgave.

Symptomerne ved torticollis kan forventes at forsvinde inden for en uge efter

injektionerne.

Pædiatrisk population: Dysports sikkerhed og virkning ved behandling af spasmodisk

torticollis hos børn er ikke klarlagt.

Administration

Ved behandling af spasmodisk torticollis rekonstitueres Dysport med 1 ml natrium-

chloridopløsning (0,9%), hvilket giver en opløsning indeholdende 500 enheder pr. ml

Dysport. Ved behandling af spasmodisk torticollis gives Dysport som intramuskulære

injektioner.

Blefarospasme og hemifaciale spasmer:

Dosering

Til behandling af dobbeltsidige blefarospasmer er den anbefalede initialdosis 120 enheder

pr. øje.

Efter rensning af øjenomgivelserne foretages følgende injektioner. En dosis på 0,1 ml (20

enheder) gives medialt, og en dosis på 0,2 ml (40 enheder) gives lateralt i overgangen

mellem den preseptale og den orbitale del af både den øvre og nedre orbicularis oculi-

muskel i hvert øje. Til injektioner i det øvre øjenlåg skal kanylens retning pege væk fra

øjets centrum for at undgå levatormusklen. Billedet viser, hvor injektioner skal placeres.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 6 af 24

Lindring af symptomerne kan forventes at indtræde inden for 2-4 dage med maksimal

virkning inden for 2 uger.

Injektionerne bør gentages cirka hver 12. uge. Afhængig af patientens respons og

bivirkninger, kan dosis ved efterfølgende behandlinger, reduceres til 80 enheder pr. øje –

nemlig: 0,1 ml (20 enheder) medialt og 0,1 ml (20 enheder) lateralt over og under hvert øje

som tidligere beskrevet. Dosis kan yderligere reduceres til 60 enheder pr. øje ved at

udelade injektionen medialt i nedre øjenlåg.

I tilfælde af ensidige blefarospasmer begrænses injektionerne til det angrebne øje. Patienter

med hemifaciale spasmer behandles som ved ensidige blefarospasmer. De anbefalede

doser kan anvendes til voksne i alle aldre inklusive ældre patienter.

Pædiatrisk population: Dysports sikkerhed og virkning ved behandling af blefarospasme

og hemifaciale spasmer hos børn er ikke klarlagt.

Administration

Ved behandling af blefarospasme og hemifaciale spasmer rekonstitueres Dysport med 2,5

ml natriumchloridopløsning (0,9%), hvilket giver en opløsning, som indeholder 200

enheder pr. ml Dysport. Dysport gives som subkutane injektioner medialt og lateralt i

overgangen mellem den preseptale og den orbitale del af både den øvre og nedre del af

øjets m. orbicularis oculi.

Aksillær hyperhidrose:

Dosering

Initaldosis bør være 100 enheder per armhule. Hvis den ønskede effekt ikke opnås, kan der

gives op til 200 enheder per armhule ved efterfølgende injektioner. På forhånd bør

injektionsområdet være bestemt ved hjælp af iod-stivelsestesten. Begge armhuler bør være

rengjorte og desinficeret. Derefter gives intradermale injektioner ti steder, 10 enheder hvert

sted, 100 enheder per armhule. Den maksimale effekt bør ses i uge to efter behandlingen. I

de fleste tilfælde vil den anbefalede dosis undertrykke svedsekretionen tilstrækkeligt i ca.

48 uger. Tidspunktet for yderligere behandling bestemmes individuelt, når patientens

svedsekretion igen er normal, men ikke oftere end hver 12. uge. Der er tegn på kumulativ

effekt ved gentagne doser og behandlingstidspunktet for en given patient bør derfor

vurderes individuelt. Den maksimale administrerede dosis må ikke overstige 200 enheder

pr. armhule.

Pædiatrisk population: Dysports sikkerhed og virkning ved behandling af aksillær

hyperhidrose hos børn er ikke klarlagt.

Administration

dk_hum_14586_spc.doc

Side 7 af 24

Ved behandling af aksillær hyperhidrose rekonstitueres Dysport med 2,5 ml natriumchlorid

opløsning (0,9%), hvilket giver en opløsning indeholdende 200 enheder pr. ml Dysport.

Ved behandling af aksillær hyperhidrose gives Dysport som intradermale injektioner på ti

steder.

4.3

Kontraindikationer

Dysport er kontraindiceret hos patienter med:

Overfølsomhed over for det aktive stof botulinum type A-neurotoksin eller over for et

eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Infektion på det foreslåede injektionssted.

Generaliserede forstyrrelser i muskelaktivitet (f.eks. Myasthenia gravis, Lambert-

Eaton syndrom).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Den anbefalede dosering og doseringshyppighed for Dysport må ikke overskrides.

Der er rapporteret bivirkninger, der skyldtes spredning af toksinet fjernt fra administra-

tionsstedet (se pkt. 4.8) og somme tider var dødelige. I nogle tilfælde var de forbundet med

dysfagi, pneumoni og/eller signifikant svækkelse.

Patienter, der behandles med terapeutiske doser, kan opleve voldsom muskelsvaghed.

Risikoen for forekomst af sådanne bivirkninger kan reduceres ved at benytte den lavest

mulige effektive dosis og ved ikke at overskride den maksimale anbefalede dosis.

Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af dødsfald, af og til i forbindelse med

dysfagi, pneumopati (herunder, men ikke begrænset til, dyspnø, respirationssvigt,

respirationsophør) og/eller for patienter med signifikant asteni, efter behandling med

botulinumtoksin A eller B.

Patienter med tilgrundliggende neurologiske lidelser inklusive synkebesvær har en øget

risiko for at få disse bivirkninger. Hos disse patienter bør botulinumtoksin-produktet

anvendes under tilsyn af en speciallæge, og det må kun anvendes, hvis fordelene ved

behandlingen anses for at overstige risikoen. Patienter med dysfagi og aspiration i

anamnesen bør behandles med ekstrem forsigtighed, da disse problemer kan forværres

efter udbredelsen af toksinvirkningen til de relevante muskler. Aspiration er forekommet i

sjældne tilfælde og er en risiko ved behandling af patienter med en kronisk respiratorisk

sygdom.

Patienter eller deres omsorgspersoner bør rådgives om, at de omgående skal søge

lægehjælp, hvis der opstår synke-, tale- eller vejrtrækningsbesvær.

I sjældne tilfælde kan der opstå en anafylaktisk reaktion efter injektion af botulinum type

A-neurotoksin (se pkt. 4.8). Adrenalin og andre antianafylaksi midler skal være til

rådighed.

Før administration af Dysport skal lægen gøre sig bekendt med patientens anatomi og

eventuelle ændringer af anatomien grundet tidligere kirurgiske indgreb. Efter

administration af botulinumtoxin nær thorax er der rapporteret pneumothorax, som blev sat

i forbindelse med injektionsproceduren.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 8 af 24

Der bør udvises ekstra forsigtighed, når injektionen gives tæt på følsomme strukturer

såsom halspulsåren og lungespidser.

Dysport må kun med forsigtighed anvendes til behandling af spasticitet hos patienter, som

har udviklet en fikseret kontraktur.

Dysport bør anvendes med forsigtighed:

Hvis der opstår en blødningsforstyrrelse uanset art

Hos patienter, der behandles med antikoagulantia

Hos patienter, der lider af amyotrofisk lateralsklerose eller andre sygdomme, der

resulterer i perifer neuromuskulær dysfunktion

I målmuskler, der udviser udtalt svaghed eller atrofi.

Den kliniske virkning af botulinum type A-neurotoksin kan øges eller reduceres ved

gentagne injektioner.

Det kan muligvis skyldes forskellige rekonstitutionsmetoder, de valgte intervaller mellem

injektioner, de injicerede muskler og marginale forskelle mellem toksinets virkning, der

skyldes den anvendte biologiske testprocedure eller sekundært manglende respons.

Der er i sjældne tilfælde noteret antistofdannelse mod botulinumtoxin hos patienter, der får

Dysport. Ved en væsentlig svækkelse i behandlingsrespons og/eller ved behovet for

konstant anvendelse af forhøjede doser bør neutraliserende antistoffer mistænkes.

Der er en øget risiko for antistofdannelse, når der anvendes høje doser af Dysport, og når

intervallerne mellem injektionerne er korte. For alle indikationer skal intervallet mellem

injektionerne være mindst 3 måneder, og der må ikke gives boosterinjektioner.

Dette præparat indeholder en lille mængde humant albumin. Risikoen for overførsel af

infektion kan ikke med sikkerhed udelukkes, idet der er anvendt humant blod eller

blodprodukter.

Blefarospasme

På grund af den anticholinerge virkning af botulinum type A-neurotoksin bør Dysport

anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for at udvikle vinkelblokglaukom.

For at forebygge ektropion bør injektioner ikke gives i området ved det nedre øjenlåg, og

omhyggelig behandling af enhver epiteldefekt er nødvendig. Dette kan kræve beskyttende

dråber, salver, bløde bandage-kontaktlinser eller tillukning af øjet med klap eller lignende

tiltag.

Reduceret blinken efter injektion af Dysport i musculus orbicularis kan føre til eksposition

af cornea, vedvarende epiteldefekter og cornea-ulceration, især hos patienter med lidelser i

kranienerver (ansigtsnerven). Patienter, der tidligere har fået øjenoperationer, skal testes

omhyggeligt for følsomhed i cornea.

Ekkymose opstår let i øjenlågets bløde væv. Risikoen kan mindskes ved øjeblikkeligt at

påføre et let tryk.

Spasmodisk torticollis

Patienterne bør oplyses om, at injektioner med Dysport til behandling af spasmodisk

torticollis kan medføre let til svær dysfagi med risiko for aspiration og dyspnø. Det kan

dk_hum_14586_spc.doc

Side 9 af 24

kræve medicinske indgreb (f.eks. i form af en ernæringssonde) (se også pkt. 4.8). Dysfagi

kan vare i op til 2-3 uger efter injektion, men i et enkelt tilfælde rapporteredes op til 5

måneders varighed. Begrænsning af den dosis, der injiceres i sternocleidomastoideus

musklen til mindre end 100 enheder, kan muligvis nedsætte forekomsten af dysfagi.

Patienter med mindre halsmuskelmasse eller patienter med behov for bilaterale injektioner

i musculus sternocleidomastoideus har større risiko for dysfagi.

Forekomsten af dysfagi kan henføres til spredningen af Dysports farmakologiske virkning

som følge af neurotoksinets spredning ind i den øsofageale muskulatur.

Dysport pulver til injektionsvæske, opløsning indeholder mindre end 1 mmol (23 mg)

natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

Dysport må kun bruges til at behandle en enkelt patient under en enkelt behandling.

Ubrugte produktrester skal destrueres i overensstemmelse med pkt. 6.6. Der skal tages

særlige forholdsregler ved klargøring og administration af produktet; inaktivering og

destruktion af ubrugt rekonstitueret opløsning (se pkt. 6.6).

Pædiatrisk anvendelse

Til behandling af spasticitet forbundet med cerebral parese hos børn må Dysport kun

anvendes hos børn på 2 år eller ældre. Efter markedsføringen er der fremkommet rapporter

med frekvensen meget sjælden om mulig fjernspredning af toksinet hos børn med co-

morbiditet, hovedsageligt børn med cerebral parese. Generelt oversteg doserne anvendt i

disse tilfælde rekommandationerne (se pkt. 4.8).

Der foreligger sjældne spontane rapporter om dødsfald, der i visse tilfælde er sat i

forbindelse med aspirationspneumoni hos børn med svær cerebral parese, også efter off-

label behandling med botulinumtoksin (f.eks. i nakkeområdet). Der bør udvises stor

forsigtighed ved behandling af børn, som har en væsentligt neurologisk svækkelse, dysfagi,

eller som for nylig har haft aspirationspneumoni eller lungesygdom. Behandling af

patienter med underliggende dårlig helbredstilstand bør kun finde sted, hvis den potentielle

fordel for den enkelte patient anses for at overstige risikoen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkningerne af botulinumtoksin kan forstærkes af stoffer, som interfererer direkte eller

indirekte med den neuromuskulære funktion og sådanne stoffer bør anvendes med

forsigtighed til patienter, som behandles med botulinumtoksin. Perifere muskelrelaksantia

bør anvendes med forsigtighed, om nødvendigt med reduktion af initialdosis af det

muskelafslappende middel frem for stoffer med længerevarende virkning.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er påvist påvirkning af fertiliteten i studier med han- og hunrotter (se pkt. 5.3).

Graviditet

Data for anvendelse af Clostridium botulinum type A toxin-hæmagglutininkompleks til

gravide er begrænsede. Dyreforsøg indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige

virkninger på drægtighed, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale

udvikling bortset fra, at højere doser forårsager maternel toksicitet (se pkt. 5.3).

Dysport bør kun anvendes under graviditet, hvis fordelen retfærdiggør enhver potentiel

risiko for fostret. Dysport bør kun anvendes med forsigtighed til gravide.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 10 af 24

Amning

Det er ukendt om Clostridium botulinum Type A toxin-hæmagglutininkompleks udskilles i

modermælken. Udskillelsen af Clostridium botulinum Type A toxin-

hæmagglutininkompleks i mælk er ikke undersøgt hos dyr. Clostridium botulinum Type A

toxin-hæmagglutininkompleks bør ikke anvendes under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er en potentiel risiko for muskelsvaghed eller synsforstyrrelser, som, hvis de opleves,

temporært kan hæmme evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Ca. 25% af de behandlede patienter vil få bivirkninger. Bivirkninger kan opstå på grund af

fejlplacerede injektioner af Dysport, der midlertidigt paralyserer nærliggende

muskelgrupper.

Generelt

De følgende bivirkninger er ikke indikationsspecifikke, og blev set hos patienter behandlet

på tværs af forskellige indikationer, herunder blefarospasme, hemifaciale spasmer,

torticollis, spasticitet forbundet med infantil cerebral parese, fokal spasticitet i øvre

ekstremiteter hos voksne og aksillær hyperhidrose:

Immunsystemet

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Anafylaktisk reaktion.

Nervesystemet

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Neuralgisk amyotrofi.

Hjerte

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Arytmier

, myokardieinfarkt

Vaskulære sygdomme

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Hypertension.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Dysfagi.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Unormal leverfunktion.

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Pruritus.

Udslæt.

Knogler, led, muskler og bindevæv

dk_hum_14586_spc.doc

Side 11 af 24

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Lokal muskelsvaghed.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Asteni, træthed, influenza-lignendesygdom,

smerte/blåt mærke på injektionsstedet.

Der har været sjældne rapporter om bivirkninger relateret til det kardiovaskulære system

såsom arytmi og myokardieinfarkt - nogle med dødelig udgang. Det forbliver uklart, om

disse dødsfald blev induceret af konventionelle præparater med botulinum type A-

toksinkompleks eller skyldtes eksisterende kardiovaskulære lidelser.

Der er rapporteret meget sjældne bivirkninger, der skyldtes spredning af toksinet fjernt fra

administrationsstedet (voldsom muskelsvækkelse, dysfagi og aspirationspneumoni med

dødeligt udfald i nogle tilfælde) (se pkt. 4.4).

Følgende bivirkninger er indikationsspecifikke:

Symptomatisk behandling af fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos voksne

Følgende bivirkninger blev observeret hos patienter, som blev behandlet med Dysport som

symptomatisk behandling af fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos voksne.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Depression, søvnløshed.

Nervesystemet

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Hypoæstesi, hovedpine, paræstesi,

dyskoordination, amnesi.

Øre og labyrint

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Vertigo.

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Ortostatisk hypotension.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Oral paræstesi, kvalme.

Dysfagi*.

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Ekkymose, purpura.

Dermatit, pruritus, udslæt.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Muskelsvaghed, smerter i muskler og

knogler, smerter i ekstremiteter.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 12 af 24

Ikke almindelig (1/1.000 til <1/100)

Artralgi, bursit.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Reaktioner på injektionsstedet (f.eks.

smerter, erythema, hævelse etc.), asteni,

træthed, influenzalignende sygdom.

Smerter, perifert ødem.

* Hyppigheden for dysfagi stammer fra poolede åbne studier. Dysfagi blev ikke set i de

dobbeltblindede studier i indikationen fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos voksne.

Dynamisk spidsfods-deformitet på grund af spasticitet hos oppegående børn som følge af

infantil cerebral parese i alderen fra 2 år

Følgende bivirkninger er observeret hos pædiatriske patienter, som blev behandlet med

Dysport for spasticitet på grund af cerebral parese.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Myalgi, muskelsvaghed.

Nyrer og urinveje

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Urininkontinens

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Influenzalignende sygdom, reaktioner på

injektionsstedet (f.eks. smerter, erytem, blå

mærker etc.), gangforstyrrelse, træthed.

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Asteni.

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Fald.

Fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos børn med cerebral parese i alderen fra 2 år

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Muskelsvaghed, smerter i ekstremiteter

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Myalgi

dk_hum_14586_spc.doc

Side 13 af 24

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Influenzalignende sygdom, asteni, træthed,

blå mærker på injektionsstedet

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Eksem på injektionsstedet

Smerter på injektionsstedet

Udslæt på injektionsstedet

Hævelse på injektionsstedet

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Udslæt

Fokal spasticitet i øvre og nedre ekstremiteter hos børn med cerebral parese i alderen fra

2 år

Ved samtidig behandling af øvre og nedre ekstremiteter med Dysport i en samlet dosis på

op til 30 E/kg eller 1000 E, alt efter, hvad der er lavest, er der ingen sikkerhedsfund ud

over dem, der forventes ved behandling af enten musklerne i øvre ekstremiteter eller nedre

ekstremiteter alene.

Spasmodisk torticollis

Følgende bivirkninger blev observeret hos patienter, som blev behandlet med Dysport for

spasmodisk torticollis.

Nervesystemet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Hovedpine, svimmelhed, ansigtslammelse

Tremor.

Øjne

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sløret syn, synsskarphed reduceret.

Dobbeltsyn, øjensmerter, ptosis.

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Øvre luftvejsinfektioner.

Dysfoni, dyspnø.

Respiratoriske sygdomme som

åndingsbesvær, aspiration.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig (≥1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Dysfagi

, mundtørhed.

Kvalme, diaré, opkastning, colit.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 14 af 24

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Hududslæt, erytem, pruritus, øget

svedtendens.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Muskelsvaghed.

Nakkesmerter, smerter i bevægeapparatet,

myalgi, ekstremitetssmerter, stivhed i

bevægeapparatet, svaghed af nakkemuskler,

rygsmerter.

Muskelatrofi, kæbesygdom, skeletsmerter.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Asteni, inflammation og ømhed ved

injektionsstedet.

Dysfagi er dosisafhængig og forekommer hyppigst efter injektion i sternomastoidmusklen

(sternokleidomastoid-musklen). En mild diæt kan være nødvendig indtil symptomerne er

gået over.

Blefarospasme og hemifaciale spasmer

De følgende bivirkninger blev observeret hos patienter, som blev behandlet med Dysport

for blefarospasmer og hemifaciale spasmer.

Nervesystemet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Facialisparese.

Facialisparalyse, svimmelhed.

Øjne

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ptosis.

Øjenlågslammelse, konjunktivit,

overfladisk punktformig keratitis,

lysfølsomhed, øjenlågsødem, dobbeltsyn,

tørre øjne, øget tåreflåd, lagoftalmi.

Oftalmoplegi, entropion, ectropion,

synsforstyrrelser som tågesyn.

Cornea-ulceration.

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Øjenlågsødem

Dermatit, pruritus, ekkymose.

Entropion.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 15 af 24

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Irritation og ansigtsødem.

Træthed.

Bivirkninger, som temporært paralyserer andre tæt på liggende muskelgrupper, kan

forekomme på grund af dybe eller forkert placerede injektioner af Dysport.

Aksillær hyperhidrose

De følgende bivirkninger blev observeret hos patienter, som blev behandlet med Dysport

for hyperhidrose.

Psykiske forstyrrelser

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Nervøsitet.

Nervesystemet

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Svimmelhed, hovedpine, paræstesi,

ufrivillige muskelsammentrækninger i

øjenlåget.

Vaskulære sygdomme

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Rødme.

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Dyspnø.

Epistaxis.

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Kvalme.

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Kompensatorisk hyperhidrose på andre

hudområder, pruritus.

Allergiske reaktioner som udslæt.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Smerter i skulder, overarm og hals, myalgi

i skulder og ben, muskelsvaghed, artropati.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Feber, smerte og hæmorrhagi på

injektionsstedet.

Asteni, smerte og ødem på injektionsstedet.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 16 af 24

Erfaring efter markedsføring

Bivirkningsprofilen efter markedsføringen reflekterer produktets farmakologi og

bivirkningsprofilen set i de kliniske forsøg. Der har været sporadiske rapporter om

overfølsomhed.

I sjældne tilfælde har der været rapporteret om bivirkninger som følge af spredning af

virkningerne af toksinet til steder fjernt fra injektionsstedet (usædvanlig stor

muskelsvaghed, dysfagi, aspirationspneumoni, som kan være dødelig).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdosering kan resultere i udtalt neuromuskulær paralyse fjernt fra injektionsstedet.

Overdosering kan medføre øget risiko for, at neurotoksin trænger ind i blodbanen, og kan

forårsage komplikationer, som ligner virkningerne ved forgiftning med oral botulinum (f.eks.

dysfagi og dysfoni). Det kan være nødvendigt med assisteret ventilation i de tilfælde, hvor

store overdoser forårsager paralyse af respirationsmusklerne. Generel understøttende

behandling tilrådes. Symptomerne på overdosering opstår ikke umiddelbart efter injektionen.

Hvis der sker fejlagtig injektion eller oral indgift, skal patienten være under lægeovervågning

i flere uger for eventuelle tegn og/eller symptomer på udtalt muskelsvaghed eller

muskelparalyse.

Behandling

I tilfælde af overdosering skal patienten være under lægetilsyn for symptomer på udtalt

muskelsvaghed eller muskelparalyse. Symptomatisk behandling bør institueres om

nødvendigt.

4.10

Udlevering

Må kun udleveres til sygehuse eller efter ordination af speciallæger i oftalmologi,

neurologi, plastikkirurgi og dermato-venerologi.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M 03 AX 01 Perifert virkende muskelrelaksantia

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

C. botulinum type A toxin-hæmagglutininkompleks blokerer den perifere kolinerge

transmission ved den neuromuskulære forbindelse ved en præsynaptisk indvirkning tæt ved

stedet, hvor acetylcholin frigøres. Toksinet virker på eller i nerveenden som antagonist i de

dk_hum_14586_spc.doc

Side 17 af 24

bindinger, der er eksciteret af calcium og som resulterer i en frigørelse af

transmittersubstans. Det indvirker ikke på den kolinerge transmission eller den

postganglionære sympatiske transmission.

Virkningen af toksinet omfatter en initial binding, hvorved toksinet hurtigt angriber den

præsynaptiske nervemembran. Herefter transporteres toksinet over den præsynaptiske

membran uden at igangsætte paralyse. Til sidst forhindrer toksinet frigivelsen af

acetylcholin ved at afbryde den Ca

-medierede acetylcholin-frigørelsesreaktion, hvorved

potentialet over nerveenden udlignes og paralysen indtræder.

Regenerering af impulstransmissionen sker gradvist i takt med at nye nerveender dannes

og der opnås kontakt til den postsynaptiske motoriske endeplade - en proces, der normalt

tagen 6-8 uger i eksperimentelle dyremodeller.

Symptomatisk behandling af fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos voksne

Sikkerhed og effekt af Dysport til behandling af spasticitet i de øvre ekstremiteter blev

evalueret i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterstudie i en

enkelt behandlingscyklus.

Den primære effektvariabelanalyse omfattede 238 patienter (159 Dysport og 79 placebo)

med spasticitet i de øvre ekstremiteter, som havde haft et slagtilfælde eller fået en

traumatisk hjerneskade mindst 6 måneder forinden.

Den primære effektvariabel var den primære målrettede muskelgruppe (PTMG)-

muskeltonus i uge 4 målt med Modified Ashworth Scale (MAS) og det første sekundære

endepunkt var Physician Global Assessment (PGA) af respons på behandling. De

gennemsnitlige ændringer fra baseline i muskeltonus for individuelle muskelgrupper blev

vurderet som tertiære endepunkter. Hovedresultaterne opnået i uge 4 og uge 12 er vist

nedenfor for patienter med afsluttede målinger ved hvert besøg:

Uge 4

Uge 12

Placebo

Dysport

(500 en-

heder)

Dysport

(1000 en-

heder)

Placeb

Dysport

(500 en-

heder)

Dysport

(1000

enheder)

LS middelændring fra

baseline i PTMG-

muskeltonus på MAS

-0,3

n=79

-1,2**

n=80

-1,4**

n=79

-0,1

n=75

-0,7**

n=76

-0,8**

n=76

LS middel PGA af respons på

behandling

n=78

1,4*

n=80

1,8**

n=78

n=75

n=76

1,0*

n=75

LS middelændring fra

baseline i muskeltonus i

håndledsbøjning på MAS

-0,3

n=54

-1,4**

n=57

-1,6**

n=58

-0,3

n=52

-0,7*

n=54

-0,9*

n=56

LS middelændring fra

baseline i muskeltonus i

fingerbøjning på MAS

-0,3

n=70

-0,9*

n=66

-1,2**

n=73

-0,1

n=67

-0,4*

n=62

-0,6*

n=70

LS middelændring fra

baseline i muskeltonus i

albuebøjning på MAS

-0,3

n=56

-1,0*

n=61

-1,2**

n=48

-0,3

n=53

-0,7*

n=58

-0,8*

n=46

Middelændring fra baseline i

muskeltonus i

skulderekstensor på MAS (1)

-0,4

n=12

-0,6

-0,7

n=12

-0,9

dk_hum_14586_spc.doc

Side 18 af 24

*p<0,05; ** p<0,0001;

LS = mindste kvadrat (least square)

(1) Ingen udførte statistiske tests på grund af lav hyppighed i behandlings- og placebogrupper

For at undersøge effekten af behandling på funktionsnedsættelse blev der udført

vurderinger på Disability Assessment Scale [DAS], som betragtes som et andet sekundært

endepunkt. Numeriske forbedringer i den gennemsnitlige ændring fra baseline i det

primære mål for behandling, PTT (Principal Target of Treatment) af DAS blev fundet i uge

4 i Dysport-grupperne sammenlignet med placebo men opnåede ikke statistisk signifikans

(for Dysport 500 E var værdien for p=0,2560 og for Dysport 1000 E var p=0,0772). DAS-

score-respondenterne (deltagere, der opnåede en grad eller flere graders forbedring) i PTT

var et tertiært endepunkt og resultaterne fra disse analyser kan ses nedenfor:

Behandlings-

gruppe

Uge 4 % re-

spondenter

Uge 12 % re-

spondenter

Dysport 500E

50,0

n=80

p = 0,13

41,3

n=76

p = 0,11

Dysport 1000E

62,0

n=78

p = 0,0018

55,7

n=76

p = 0,0004

Placebo

39,2

n=79

32,9

n=75

*Områder, der er inkluderet i DAS, er hygiejne, position af

ekstremiteterne, påklædning og smerte.

Responsanalyser på MAS er også blevet gennemført som et tertiært endepunkt.

Procentdelen af MAS-respondenter (mindst en grads reduktion fra baseline på MAS i

PTMG) i PTMG i uge 1, 4 og 12 var henholdsvis 15,2%, 22,8% og 13,9% i

placebogruppen sammenlignet med 52,5%, 73,8% og 42,5% i Dysport 500 E gruppen og

med 67,1%, 78,5% og 48,1% i Dysport 1000 E gruppen; i uge 1, 4 og 12 var p-værdien for

både 500 E- og 1000 E-doserne alle <0,0001.

For at fuldende vurderingen af Dysports virkning i den symptomatiske behandling af fokal

spasticitet, der påvirker de øvre ekstremiteter, har man desuden analyseret følgende

tertiære endepunkter: gennemsnitlig ændring fra baseline af spasticitet vurderet efter

Tardieu-skalaen, i aktive bevægelighed (AROM) for enkelte muskelgrupper, i

aktivfunktion ved anvendelse af Modified Frenchay Scale (MFS) og desuden ved

anvendelse af skinner og livskvalitet (SF-36 og EQ-5D).

Både 500E og 1000E resulterede i statistisk signifikante forbedringer i vinkel og grad af

spasticitet målt efter Tardieu-skalaen i uge 4 i alle muskelgrupper (finger-, håndled- eller

albuebøjning) sammenlignet med placebo. Reduktion i spasticitetsgrad var også signifikant

i uge 12 for alle muskelgrupper ved dosis på 1000E sammenlignet med placebo.

Dysport 1000 E forbedrede statistisk signifikant AROM med klinisk betydningsfulde

margener i albue- (+18,3 grader), håndleds- (+35,2 grader) og fingermuskler (+11,8

grader) i uge 4, mens der ikke var nogen forbedring i placebogruppen. Dysport 500 E

udviste lignende fordele for fingermuskler.

dk_hum_14586_spc.doc

Side 19 af 24

Forbedringer i hvor let det var for patienten at påføre en skinne var statistisk signifikant

højere i behandlingsgrupperne med Dysport 1000 E og 500 E end i placebogruppen i uge 4

og uge 12.

Der blev ikke observeret nogen ændring i skalaerne for MFS eller livskvalitet.

Testproceduren for statistisk signifikans tog højde for multipliciteten for det primære

endepunkt MAS og det første sekundære endepunkt PGA; for øvrige effektmæssige

resultatmål er ikke-justerede nominelle p-værdier angivet.

Dynamisk spidsfods-deformitet på grund af spasticitet hos oppegående børn som følge af

infantil cerebral parese i alderen fra 2 år

Der blev udført et dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterstudie (Studie Y-55-

52120-141) med ambulante børn med dynamisk spidsfodsdeformitet, som skyldes

spasticitet hos børnene med cerebral parese. I alt 239 botulinumtoksinnaive eller

ikke-naive patienter med en Modified Ashworth Score (MAS) af 2. grad eller højere fik

studiemedicinen på én gang. To doser blev evalueret for virkning; Dysport 10

enheder/kg/ben (N=79), Dysport 15 enheder/kg/ben (N=79) i forhold til placebo (N=77).

41 % af patienterne blev behandlet bilateralt, hvilket resulterede i en samlet Dysport-dosis

på enten 20 enheder/kg eller 30 enheder/kg. Den primære effektvariabel var den

gennemsnitlige ændring fra baseline i MAS i anklens plantar flexorer i uge 4. De

sekundære effektvariabler var den gennemsnitlige Physicians Global Assessment (PGA)-

score (primær) og Mean Goal Attainment Scaling (GAS)-score i uge 4. De tertiære

effektvariabler inkluderede Tardieu scale (TS), Observational Gait Scale (OGS) samlet

score og Paediatric Quality of Life-skema. Patienterne blev fulgt i mindst 12 uger efter

behandlingen og op til maksimalt 28 uger. Ved afslutning af dette studie blev patienterne

tilbudt at deltage i et åbent forlængelsesstudie (Studie Y-55-52120-147).

MAS-ændring fra baseline i uge 4 og uge 12, PGA og GAS i uge 4 og uge 12 (ITT-

population)

Parameter

Placebo

(N=77)

DYSPORT

10 E/kg/ben

(N=79)

E/kg/ben

(N=79)

LS middelændring fra baseline i

ankel-plantar MAS-score

Uge 4

-0,5

-0,9 **

-1,0 ***

Uge 12

-0,5

-0,8 *

-1,0 ***

LS middelscore for PGA-respons på

behandling

Uge 4

1,5 ***

1,5 ***

Uge 12

0,8 *

1,0 **

LS middel GAS-score [a]

Uge 4

46,2

51,5 ***

50,9 **

Uge 12

45,9

52,5 ***

50,5 *

* p≤ 0,05; **p≤ 0,003; *** p≤ 0,0006 sammenlignet med placebo; LS=mindste kvadrat

(least square)

[a] GAS-score måler fremskridt henimod de mål, der var valgt fra baseline fra en liste

med tolv kategorier. De fem mest almindeligt valgte mål var forbedret gangmønster

(70,2 %), forbedret balance (32,3 %), nedsat faldhyppighed (31,1%), nedsat

snublehyppighed (19,6%) og forbedret udholdenhed (17,0%)

dk_hum_14586_spc.doc

Side 20 af 24

Der blev observeret en forbedring i spasticiteten af anklens plantar flexorer vurderet i

henhold til Tardieu-skalaen. Denne spasticitets bedømmelse (Y) var statistisk signifikant

forbedret sammenlignet med placebo for både behandlingsgruppen med Dysport 10

E/kg/ben og 15 E/kg/ben i uge 4 og uge 12, og catch-vinklen (Xv3) var signifikant for

gruppen med Dysport 10 E/kg/ben i uge 12 og i både uge 4 og uge 12 for gruppen med 15

E/kg/ben Dysport.

Begge Dysport-behandlingsgrupper, 10 E/kg/ben og 15 E/kg/ben, udviste en signifikant

forbedring fra baseline i den samlede Observational Gait Scale (OGS)-score i uge 4 i

sammenligning med placebo, og en statistisk signifikant højere andel af patienterne

responderede på behandlingen for initial fodkontakt på OGS i uge 4 og uge 12.

Efter afslutning af dette studie deltog 216 patienter i et åbent sikkerhedsforlængelsesstudie

(Y-55-52120-147), hvor de igen kunne få behandling baseret på det kliniske behov. Både

distale (gastrocnemius, soleus og tibialis posterior) og proksimale (hamstring og

hofteadduktorer) muskler var tilladt for injektioner, herunder injektioner på flere niveauer.

Der blev opretholdt effekt i gentagne behandlingssessioner i op til 1 år, bedømt efter MAS,

PGA og GAS.

Størstedelen af patienterne i kliniske studier blev genbehandlet efter 16-22 uger, men nogle

patienter oplevede en længere virkningsvarighed over tid, f.eks. 28 uger.

Fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos børn med cerebral parese i alderen fra 2 år

Effekten og sikkerheden ved Dysport til behandling af spasticitet i øvre ekstremiteter hos

børn blev evalueret i et randomiseret, dobbeltblindet, kontrolleret multicenterstudie, hvor

doser på 8 E/kg og 16 E/kg i den udvalgte studerede øvre ekstremitet blev sammenlignet

med en lavdosis-kontrolgruppe på 2 E/kg. I alt 210 botulinumtoksin-naive eller ikke-naive

patienter med spasticitet i øvre ekstremiteter som følge af cerebral parese (Modified

Ashworth Scale (MAS) score ≥2 i den primære målrettede muskelgruppe (PTMG)) blev

randomiseret og behandlet i studiet.

Efter den initiale behandling kunne op til 3 yderligere behandlinger af Dysport

administreres ved planlagte doser på enten 8 E/kg eller 16 E/kg, selvom investigatoren

kunne vælge at øge eller nedsætte dosen (men ikke overskride 16 E/kg).

Den totale dosis af Dysport blev injiceret intramuskulært i de berørte muskler i øvre

ekstremiteter, som inkluderede PTMG af enten albue- eller håndledsfleksorer samt andre

øvre ekstremiteters muskler ifølge sygdomspræsentationen. Det var ikke tilladt at indgive

mere end 0,5 ml pr. injektionssted. Imidlertid var det tilladt at anvende mere end ét

injektionssted pr. muskel.

En elektrisk stimulering (ES) og/eller ultralyd blev brugt til at målrette injektionen i

musklen.

Den primære effektivitetsvariabel var den gennemsnitlige ændring fra baseline i MAS i

PTMG i uge 6. Sekundære effektvariabler var den gennemsnitlige Physicians Global

Assessment (PGA)-score og gennemsnitlige Goal Attainment Scale (GAS)-score i uge 6.

MAS-ændring fra baseline i uge 6 og uge 16,

PGA og GAS i uge 6 og uge 16 - Behandlingscyklus 1 (mITT)

dk_hum_14586_spc.doc

Side 21 af 24

Dysport 2 E/kg

(N=69)

Dysport 8 E/kg

(N=69)

Dysport 16 E/kg

(N=70)

LS middelændring fra baseline i

PTMG MAS-score

Uge 6

-1,6

-2,0 *

-2,3***

Uge 16

-0,9

-1,2*

-1,5**

LS middelændring fra baseline i

håndledsfleksor MAS-score

Uge 6

-1,4

-1,6

-1,7*

Uge 16

-0,9

-0,9

-1,1

LS middelændring fra baseline i

albuefleksor MAS-score

Uge 6

-1,1

-1,7**

-1,9***

Uge 16

-0,6

-0,9*

-1,1***

LS middelændring fra baseline i

fingerfleksor MAS-score

Uge 6

-0,6

-1,5**

-1,4*

Uge 16

-0,8

-1,1

-1,4*

LS middel PGA-score

Uge 6

Uge 16

LS middel total GAS-score [a]

Uge 6

52,1

52,6

52,6

Uge 16

55,1

54,2

55,7

LS=mindste kvadrat (least square)

PTMG: albuefleksorer eller håndledsfleksorer

For MAS- og PGA-score er LS middel baseret på tilbagetransformeret værdi og p-værdi baseret

på rangeret ANCOVA/ANOVA-analyse.

* p≤ 0,05; **p≤ 0,001; *** p≤ 0,0001; sammenlignet med 2 E/kg dosis-gruppen

[a] De fire mest almindeligt udvalgte primære mål var at Få fat i, Gribe og slippe, Brug af

ekstremiteter som en hjælpende hånd for at stabilisere og Involvere berørte arm mere i daglige

aktiviteter.

Der blev observeret en forbedring i PTMG-spasticitet, som blev vurderet på Tardieu-

skalaen. I PTMG albuefleksorer var catch-vinklen (Xv3) statistisk signifikant forbedret

sammenlignet med Dysport 2 E/kg i uge 6 i både 8 og 16 E/kg behandlingsgrupperne og

også i uge 16 for Dysport 16 E/kg-gruppen. Derudover blev der observeret et statistisk

signifikant fald fra baseline i spasticitetsklasse (Y) i uge 6 og 16 for Dysport 16 E/kg-

gruppen sammenlignet med Dysport 2 E/kg. I PTMG håndledsfleksorer

observeredes

statistisk signifikante forbedringer fra baseline i Xv3 og Y i Dysport 16 E/kg-gruppen

sammenlignet med Dysport 2 E/kg-gruppen i uge 6, men ikke for 8 E/kg-gruppen.

Forældre udfyldte det betingelsesspecifikke Module for Cerebral Palsy for Paediatric

Quality of Life-skema. I uge 16 var der en statistisk signifikant forbedring fra baseline i

træthed (p = 0,0251) i Dysport 8 E/kg-gruppen og i bevægelse og balance (p = 0,0253) i

16 E/kg-gruppen sammenlignet med Dysport 2 E/kg-gruppen. Der blev ikke observeret

andre statistisk signifikante forbedringer i de andre underskalaer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

dk_hum_14586_spc.doc

Side 22 af 24

Undersøgelser, hvori man har anvendt I

mærket toksin har vist, at receptorbindingen er

specifik.

Dosisresponsundersøgelser hos aber har vist, at der ved lave doser ses en forsinkelse på 2-3

dage med peak-effekt på 5-6 dage efter injektion.

Virkningsvarigheden målt som ændringer i øjets trimning samt muskulær paralyse varierer

mellem 2 uger og 8 måneder.

Dette mønster ses også hos mennesket og tilskrives bindingen af toksinet, transporten over

nervemembranen og ændringerne ved den neuromuskulære overledning.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdatastudier

I et kronisk toksicitetsforsøg med rotter, som fik op til 12 enheder/dyr, var der ingen tegn

på systemisk toksicitet. Reproduktionstoksiske forsøg hos drægtige rotter og kaniner, som

fik Clostridium botulinum Type A toxin-hæmagglutininkompleks ved daglig

intramuskulær injektion med doser på 79 enheder/kg og 42 enheder/kg til henholdsvis

rotter og kaniner, medførte ikke toksicitet for embryoet/fostret. Hos begge dyrearter blev

der set alvorlig maternel toksicitet forbundet med implantationskader ved højere doser.

Clostridium botulinum Type A toxin-hæmagglutininkompleks viste ingen teratogen

aktivitet hos hverken rotter eller kaniner, og der blev ikke observeret nogen virkninger i det

præ- og postnatale forsøg på F1 generationen hos rotter. Sekundært til muskelparalyser ved

høje doser var fertiliteten hos både hanner og hunner nedsat på grund af reduceret parring.

I et juvenilt toksicitetsstudie viste rotter ingen bivirkninger på postnatal vækst (herunder

skeletevaluering), reproduktiv, neurologisk og neuro-adfærdsmæssig udvikling. NOAEL-

værdierne var 33 E/kg (samlet dosis), svarende til den maksimalt administrerede dosis til

børn (1.000 E eller 30 E/kg).

De toksikologiske virkninger set i reproduktions-, juvenile og kronisk toksicitets præ-

kliniske forsøg var begrænset til ændringer på injektionsmuskler relateret til

virkningsmekanismen for Clostridium botulinum Type A toxin-hæmagglutininkompleks.

Der var ingen okular irritation efter administration af Clostridium botulinum Type A toxin-

hæmagglutininkompleks i kaninøjne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Human albumin

Lactose.

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

Injektionssubstans: 2 år.

Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i 24 timer ved 2°C – 8°C. Ud fra

et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre

dk_hum_14586_spc.doc

Side 23 af 24

opbevaringstider og –betingelser er på brugeres eget ansvar og må ikke overstige 24 timer

2°C – 8°C, med mindre rekonstitution er udført under kontrollerede og validerede

aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Injektionssubstans: Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke fryses eller udsættes for

frost.

Færdig opløsning: Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke fryses eller udsættes for

frost.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Overskydende opløsning i kanyle, sprøjte og hætteglas skal inaktiveres med 1 %

hypochlorit-opløsning inden bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retnings-

linjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE-164 51 Kista

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

14586

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. august 1994

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

9. januar 2020

dk_hum_14586_spc.doc

Side 24 af 24

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information