Dynastat

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
parecoxibnatrium
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kode:
M01AH04
INN (International Name):
parecoxib
Terapeutisk gruppe:
Antiinflammatoriske og antireumatiske produkter, Coxibs
Terapeutisk område:
Smerte, postoperative
Terapeutiske indikationer:
Til kortvarig behandling af postoperativ smerte hos voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 29
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000381
Autorisation dato:
2002-03-22
EMEA kode:
EMEA/H/C/000381

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dynastat 40 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

parecoxib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De får Dynastat

Sådan gives Dynastat

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Dynastat indeholder det aktive stof parecoxib.

Dynastat bruges til korttidsbehandling af smerter hos voksne efter operation. Dynastat tilhører en

lægemiddelgruppe, der kaldes COX-2-hæmmere (en forkortelse af cyklo-oxygenase-2-hæmmere).

Smerter og hævelser kan sommetider skyldes nogle stoffer i kroppen, som kaldes prostaglandiner.

Dynastat virker ved at mindske antallet af disse prostaglandiner.

2.

Det skal De vide, før De får Dynastat

De må ikke få Dynastat:

hvis De er allergisk over for parecoxib eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

hvis De har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion (især alvorlig hudreaktion) over for et

lægemiddel

hvis De har haft en overfølsomhedsreaktion over for den gruppe lægemidler, der kaldes

”sulfonamider” (f.eks. visse antibiotika, der bruges til at behandle infektioner med)

hvis De for tiden har mavesår, sår på tarmen eller blødning fra maven eller tarmen

hvis De har haft en allergisk reaktion mod acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater

(f.eks. ibuprofen) eller andre COX-2-hæmmere. Reaktionerne efter at have taget disse

lægemidler kan omfatte hvæsende vejrtrækning (bronkospasmer), alvorligt tilstoppet næse,

hudkløe, udslæt eller hævelser i ansigtet, læber eller tunge, andre allergiske reaktioner eller

polypper i næsen

hvis De er mere end 6 måneder henne i graviditeten

hvis De ammer

hvis De har en alvorlig leverlidelse

hvis De har tarmbetændelse (ulcerøs colitis eller Crohns sygdom)

hvis De har hjertesvigt

hvis De i nær fremtid skal have foretaget en hjerteoperation eller en operation i en pulsåre

(inklusive ethvert indgreb i koronararterien)

hvis De har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis De

har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående nedsat blodtilførsel til hjernen (TIA =

transitorisk iskæmisk attack) eller tilstopning af blodårerne til hjertet eller hjernen, eller har fået

foretaget en ballonudvidelse eller en by-passoperation

hvis De har haft problemer med blodomløbet (perifer arteriel sygdom).

Fortæl straks Deres læge eller sygeplejerske, hvis noget af ovenstående gælder for Dem, idet De i

givet fald ikke vil få injektionen.

Advarsler og forsigtighedsregler

De må ikke få Dynastat, hvis De tidligere har haft mavesår, sår på tarmen eller blødning fra maven

eller tarmen.

De må ikke få Dynastat, hvis De har en svær leversygdom.

Fortæl det til lægen eller sygeplejersken, før De får Dynastat:

hvis De tidligere har haft mavesår, hul på tarmen eller blødning fra maven eller tarmen

hvis De tager acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen)

hvis De ryger eller drikker alkohol

hvis De har diabetes

hvis De har angina, blodpropper, højt blodtryk eller forhøjet kolesterol

hvis De tager blodpladehæmmende behandling (f.eks. acetylsalicylsyre)

hvis De har væskeansamlinger (ødemer)

hvis De har lever- eller nyresygdomme.

hvis De er dehydreret – dette kan være tilfældet, hvis De har haft diarré eller opkastning eller

ikke har været i stand til at drikke væske

hvis De har en infektion, da medicinen kan skjule feber (som er et tegn på infektion)

hvis De bruger medicin for at nedsætte blodets evne til at størkne (f.eks. warfarin/warfarin-

lignende antikoagulerende lægemidler eller nye antikoagulerende lægemidler, f.eks. apixaban,

dabigatran og rivaroxaban)

hvis De bruger lægemidler, der kaldes kortikosteroider (f.eks. prednison)

hvis De tager en klasse af lægemidler til behandling af depression, der kaldes selektive

serotonin-genoptagelseshæmmere (f.eks. sertralin)

Dynastat kan give forhøjet blodtryk eller forværre eksisterende for højt blodtryk, som kan medføre

flere bivirkninger forbundet med hjertesygdom. Deres læge vil muligvis måle Deres blodtryk, mens

De er i behandling med Dynastat.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke få Dynastat.

Brug af anden medicin sammen med Dynastat

Fortæl altid lægen eller sygeplejersken, hvis De tager anden medicin, har gjort det for nylig eller

påtænker at tage anden medicin. Medicin kan somme tider påvirke virkningen af anden medicin. Deres

læge vil muligvis nedsætte mængden af Dynastat eller af andre lægemidler, eller det kan være

nødvendigt, at De tager et andet lægemiddel. Det er især vigtigt at nævne:

Acetylsalicylsyre eller andre antiinflammatoriske lægemidler

Fluconazol – anvendes mod svampeinfektioner

ACE-hæmmere, angiotensin-II-hæmmere, betablokkere og diuretika – anvendes mod forhøjet

blodtryk og hjertelidelser

Ciclosporin eller tacrolimus – anvendes efter transplantationer

Warfarin – eller andre warfarin-lignende lægemidler, som anvendes for at hindre blodet i at

størkne, herunder nyere lægemidler som apixaban, dabigatran og rivaroxaban.

Lithium – anvendes til behandling af depression

Rifampicin – anvendes mod bakterielle infektioner

Antiarytmika – anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme

Phenytoin eller carbamazepin – anvendes mod epilepsi

Methotrexat – anvendes mod leddegigt og kræft

Diazepam – anvendes som beroligende og mod angst

Omeprazol – anvendes til behandling af mavesår

Graviditet, amning og frugtbarhed

fortæl det til lægen, hvis De er gravid eller prøver på at blive gravid. Dynastat anbefales ikke i

de første 6 måneder af graviditeten, og De må ikke få Dynastat i de sidste 3 måneder af

graviditeten.

De må ikke få Dynastat, hvis De ammer, da små mængder Dynastat går over i mælken.

NSAID-præparater, herunder Dynastat, kan gøre det sværere at blive gravid. De skal fortælle det

til lægen, hvis De har planer om at blive gravid, eller hvis De har problemer med at blive gravid.

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller sygeplejersken til råds, før De får dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle, hvis injektionen gør Dem svimmel eller træt.

Lad vær med at arbejde med værktøj eller maskiner, før De føler Dem normal igen.

Dynastat indeholder

Dette lægemiddel indeholder mindre end 23 mg natrium pr. dosis, og er derfor praktisk taget

natriumfrit.

3.

Sådan gives Dynastat

En læge eller en sygeplejerske vil give Dem Dynastat. Lægen/sygeplejersken vil opløse pulveret,

inden de giver Dem injektionen enten i en vene eller i en muskel. Injektionen kan gives hurtigt og

direkte i en vene eller i et eksisterende intravenøst drop (en tynd slange, der løber ind i en vene) eller

det kan gives langsomt og dybt i en muskel. De vil kun få Dynastat i korte perioder og kun til

smertelindring.

Den sædvanlige begyndelsesdosis er 40 mg.

Det er muligt, at De får endnu en dosis – enten 20 mg eller 40 mg – 6-12 timer efter den første dosis.

De vil højest få 80 mg i løbet af 24 timer.

Nogle personer kan få lavere doser:

Personer med leverproblemer

Personer med alvorlige nyreproblemer

Personer over 65 år, der vejer mindre end 50 kg

Personer, der tager fluconazol.

Hvis Dynastat bruges sammen med stærk smertestillende medicin (såkaldte opioidanalgetika)

som f.eks. morphin, vil De få samme dosis, som anført ovenfor.

Hvis De får mere Dynastat end De bør, kan De få bivirkninger, som er set ved anbefalede doser.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Dynastat og fortæl straks Deres læge:

hvis De får udslæt eller sårdannelse på et vilkårligt sted på kroppen (f.eks. hud, mund, øjne,

ansigt, læber eller tunge) eller ethvert andet tegn på overfølsomhedsreaktioner såsom hududslæt,

hævelse i ansigtet, læber eller tunge, som giver hvæsende vejrtrækning, åndedrætsbesvær eller

synkebesvær – dette opstår sjældent

hvis De får blæredannelse eller afskalning af huden – dette opstår sjældent

hudreaktioner kan optræde når som helst, men optræder hyppigst i løbet af den første måned af

behandlingen. Hyppigheden af disse rapporter synes at være højere for valdecoxib, et lægemid-

del, der er i familie med parecoxib, end for andre COX-2-hæmmere

hvis De får gulsot (huden eller det hvide i øjnene bliver gult)

hvis De får tegn på blødning fra maven eller tarmen, f.eks. har sort eller blodig afførring eller

blodig opkastning.

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer

Kvalme.

Almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer

Ændringer i blodtrykket (kan blive højt eller lavt)

Rygsmerter

Ankler, ben og fødder kan hæve (væskeansamling)

Nedsat følsomhed i huden for smerte og berøring

Opkastning, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, oppustethed og luft i maven

Blodprøver kan vise en unormal nyrefunktion

Uro og besvær med at sove

Svimmelhed

Blodmangel, ændringer i de røde blodlegemer, som kan give træthed og åndenød

Ondt i halsen eller åndedrætsbesvær (åndenød)

Kløe

Nedsat urinudskillelse

Infektion i kæben (betændelse og smerte efter tandudtrækning)

Øget svedtendens

Lavt indhold af kalium ved blodprøver.

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos færre end 1 ud af 100 personer

Hjerteanfald

Der er risiko for cerebrovaskulær sygdom, f.eks. slagtilfælde eller forbigående iskæmisk anfald

(forbigående nedsat blodtilførsel til hjernen)/mindre slagtilfælde eller hjertekramper, eller

nedsat blodtilførsel til hjertet og hjernen

Blodprop i lungerne

Forværring af forhøjet blodtryk

Sår i fordøjelseskanalen, kronisk sure opstød

Langsommere puls

Lavt blodtryk når De rejser Dem op fra siddende stilling

Blodprøver kan vise en unormal leverfunktion

Blå mærker pga. en nedsat mængde blodplader

Betændelse i operationssår, unormalt flåd fra operationssår

Misfarvning af huden eller blå mærker

Komplikationer ved heling af sår efter operationer

Højt sukkerindhold i blodet

Smerter eller reaktion ved injektionsstedet

Kløe eller kløende udslæt (nældefeber)

Appetitløshed

Ledsmerter

Forhøjet niveau af blodenzymer i blodprøver, der tyder på skader eller stress på hjerte, hjerne

eller muskelvæv

Mundtørhed

Muskelsvaghed

Ørepine

Unormale lyde fra maven.

Sjældne bivirkninger: forekommer hos færre end 1 ud af 1000 personer

Udslæt eller sårdannelse på et vilkårligt sted på kroppen (f.eks. hud, mund, øjne, ansigt, læber

eller tunge) eller ethvert andet tegn på overfølsomhedsreaktioner såsom hududslæt, hævelse i

ansigtet, læber og tunge, hvæsende vejrtrækning, åndedrætsbesvær eller problemer med at

synke. Kan være livstruende.

Hævelser, blæredannelse eller afskalning af huden

Akut nyresvigt

Hepatitis (leverbetændelse)

Betændelse i spiserøret (oesophagus)

Betændelse i bugspytkirtlen (kan give mavesmerter).

Ikke kendt: frekvens kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Kollaps på grund af alvorligt nedsat blodtryk

Hjertesvigt

Nyresvigt

Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)

Kortåndethed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller sygeplejerske. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på hætteglassets etiket efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen, før det bliver

blandet.

Det anbefales, at Dynastat anvendes så hurtigt som muligt efter, at det er blevet blandet med solvens,

selv om det kan opbevares, hvis instruktionen i slutningen af denne indlægsseddel følges meget nøje.

Injektionsvæsken skal være en klar farveløs væske. Hvis der er partikler i injektionsvæsken, eller

hvis pulveret eller opløsningen er misfarvet, må opløsningen ikke anvendes.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dynastat indeholder

Aktivt stof: parecoxib (som parecoxibnatrium). Hvert hætteglas indeholder 40 mg parecoxib

som 42,36 mg parecoxibnatrium. Efter rekonstitution med 2 ml solvens er koncentrationen af

parecoxib 20 mg/ml. Efter rekonstitution med natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

indeholder Dynastat ca. 0,44 mEq natrium pr. hætteglas.

Øvrige indholdsstoffer:

Dinatriumhydrogenphosphat

Phosphorsyre og/eller natriumhydroxid (kan være tilsat for pH-justering).

Udseende og pakningsstørrelser

Dynastat er et hvidt/off-white pulver.

Pulveret findes i farveløse hætteglas af glas (5 ml) med en prop, lukket med en lilla aftagelig

plasthætte på en aluminiumskapsel.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050

Bruxelles, Belgien.

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgien.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje.

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká Republika

Pfizer PFE, spol sr.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel:+ 49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 4301

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E.,

λ: +30 210 67 85 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel:+351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)152 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret i {måned ÅÅÅÅ}.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Dosering: Den anbefalede dosis er 40 mg indgivet intravenøst (i.v.) eller intramuskulært (i.m.)

efterfulgt af 20 mg eller 40 mg hver 6.-12. time efter behov. Dosis må ikke overskride 80 mg/dag. I.v.

bolus-injektion kan gives hurtigt og direkte i en vene eller i en eksisterende i.v.-adgang. I.m. injektion

skal gives langsomt og dybt i musklen.

Der er begrænset klinisk erfaring med Dynastatbehandling i mere end 3 dage.

Da den kardiovaskulære risiko ved brug af selektive cyklooxygenase-2 (COX-2)-hæmmere kan øges

med dosis og behandlingsvarighed, skal den kortest mulige behandlingsvarighed og den laveste

effektive daglige dosis anvendes.

Tilfælde af alvorlig hypotension kort efter indgivelse af parecoxib er blevet rapporteret efter markeds-

føringen af parecoxib. Nogle af disse tilfælde er opstået uden andre tegn på anafylaksi. Lægen skal

være forberedt på at behandle alvorlig hypotension.

Administration ved intramuskulær (i.m.) eller intravenøs (i.v.) injektion. I.m. injektion skal gives

langsomt og dybt i en muskel, og i.v. bolus-injektion kan gives hurtigt og direkte i en vene eller i et

eksisterende drop.

Administration ud over i.v. eller i.m.

Andre administrationsmåder end i.v. og i.m. (f.eks. intra-artikulær, intratekal) er ikke undersøgt og bør

derfor ikke anvendes.

Solvens til rekonstitution

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler. Det må kun rekonstitueres i en af

følgende:

natriumchloridinjektions-/infusionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

glucoseinfusionsvæske 50 mg/ml (5%) eller

natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45%) og glucose 50 mg/ml (5%) injektions-/infusionsvæske

Følgende opløsninger kan ikke anvendes til rekonstituering:

Brug af Ringer-lactat-injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5%) i Ringer-lactat-injektions-

væske til rekonstitution vil få parecoxib til at udfælde fra opløsningen, og det kan derfor ikke

anbefales.

Brug af vand til injektionsvæsker til rekonstitution anbefales ikke, da den opnåede opløsning

ikke er isotonisk.

Rekonstitutionsproces

Benyt aseptisk teknik til opløsning af frysetørret parecoxib (som parecoxibnatrium).

40 mg hætteglas: Fjern den lilla flip-off-hætte for at afdække den centrale del af 40 mg parecoxib

hætteglassets gummiprop. Tag med en steril nål og sprøjte 2 ml forligelig solvens og stik nålen ind

gennem gummiproppens centrale del og overfør solvens til 40 mg parecoxib hætteglasset.

Opløs pulveret fuldstændigt ved forsigtig svingning, og undersøg det rekonstituerede produkt før

brug.

Den rekonstituerede injektionsvæske må ikke anvendes, hvis den er misfarvet eller uklar eller

indeholder synlige partikler.

Hele hætteglassets indhold bør udtages til en enkelt administration. Hvis en dosis mindre end

40 mg skal anvendes, skal overskydende medicin smides væk.

Forligelighed ved i.v.-drop

Udfældning kan opstå, hvis Dynastat blandes i opløsninger med andre lægemidler, og derfor må

Dynastat ikke blandes med andre lægemidler, hverken under rekonstitution eller injektion. Hos de

patienter, hvor det samme i.v.-drop anvendes til at injicere andre lægemidler, skal i.v.-droppet skylles

grundigt med en kendt forligelig opløsning både før og efter injektion med Dynastat.

Efter rekonstitution med forligelig solvens må Dynastat kun injiceres i.v. eller i.m., eller i i.v.-drop

indeholdende følgende:

natriumchloridinjektions-/infusionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

glucoseinfusionsvæske 50 mg/ml (5%)

natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45%) og glucose 50 mg/ml (5%) injektions-/infusionsvæske eller

Ringer-lactat-injektionsvæske

Det anbefales ikke at injicere i et i.v.-drop til glucose 50 mg/ml (5%) i Ringer-lactat-injektions-

væske, eller andre i.v.-opløsninger, som ikke er nævnt i dette afsnit, da dette kan føre til udfældning

fra opløsningen.

Opløsningen er kun beregnet til engangsbrug og må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Kemisk og fysisk stabilitet for færdigtilberedt opløsning er vist i op til 24 timer ved 25

C. 24 timer

skal anses som den maksimale opbevaringstid for rekonstitueret produkt. På grund af den mikrobio-

logiske infektionsrisiko ved injektionspræparater er det vigtigt, at rekonstitueret opløsning anvendes

straks, medmindre rekonstitution er foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Medmindre disse forudsætninger er opfyldt, er opbevaringstid og –betingelser før anvendelse på

brugerens ansvar, og vil normalt ikke være længere end 12 timer ved 25

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dynastat 40 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

parecoxib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De får Dynastat

Sådan gives Dynastat

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Dynastat indeholder det aktive stof parecoxib.

Dynastat bruges til korttidsbehandling af smerter hos voksne efter operation. Dynastat tilhører en

lægemiddelgruppe, der kaldes COX-2-hæmmere (en forkortelse af cyklo-oxygenase-2-hæmmere).

Smerter og hævelser kan sommetider skyldes nogle stoffer i kroppen, som kaldes prostaglandiner.

Dynastat virker ved at mindske antallet af disse prostaglandiner.

2.

Det skal De vide, før De får Dynastat

De må ikke få Dynastat:

hvis De er allergisk over for parecoxib eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

hvis De har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion (især alvorlig hudreaktion) over for et

lægemiddel

hvis De har haft en overfølsomhedsreaktion over for den gruppe lægemidler, der kaldes

”sulfonamider” (f.eks. visse antibiotika, der bruges til at behandle infektioner med)

hvis De for tiden har mavesår, sår på tarmen eller blødning fra maven eller tarmen

hvis De har haft en allergisk reaktion mod acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater

(f.eks. ibuprofen) eller andre COX-2-hæmmere. Reaktionerne efter at have taget disse

lægemidler kan omfatte hvæsende vejrtrækning (bronkospasmer), alvorligt tilstoppet næse,

hudkløe, udslæt eller hævelser i ansigtet, læber eller tunge, andre allergiske reaktioner eller

polypper i næsen

hvis De er mere end 6 måneder henne i graviditeten

hvis De ammer

hvis De har en alvorlig leverlidelse

hvis De har tarmbetændelse (ulcerøs colitis eller Crohns sygdom)

hvis De har hjertesvigt

hvis De i nær fremtid skal have foretaget en hjerteoperation eller en operation i en pulsåre

(inklusive ethvert indgreb i koronararterien)

hvis De har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis De

har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående nedsat blodtilførsel til hjernen (TIA =

transitorisk iskæmisk attack) eller tilstopning af blodårerne til hjertet eller hjernen, eller har fået

foretaget en ballonudvidelse eller en by-passoperation

hvis De har haft problemer med blodomløbet (perifer arteriel sygdom).

Fortæl straks Deres læge eller sygeplejerske, hvis noget af ovenstående gælder for Dem, idet De i

givet fald ikke vil få injektionen.

Advarsler og forsigtighedsregler

De må ikke få Dynastat, hvis De tidligere har haft mavesår, sår på tarmen eller blødning fra maven

eller tarmen.

De må ikke få Dynastat, hvis De har en svær leversygdom.

Fortæl det til lægen eller sygeplejersken, før De får Dynastat:

hvis De tidligere har haft mavesår, hul på tarmen eller blødning fra maven eller tarmen

hvis De tager acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen)

hvis De ryger eller drikker alkohol

hvis De har diabetes

hvis De har angina, blodpropper, højt blodtryk eller forhøjet kolesterol

hvis De tager blodpladehæmmende behandling (f.eks. acetylsalicylsyre)

hvis De har væskeansamlinger (ødemer)

hvis De har lever- eller nyresygdomme.

hvis De er dehydreret – dette kan være tilfældet, hvis De har haft diarré eller opkastning eller

ikke har været i stand til at drikke væske

hvis De har en infektion, da medicinen kan skjule feber (som er et tegn på infektion)

hvis De bruger medicin for at nedsætte blodets evne til at størkne (f.eks. warfarin/warfarin-

lignende antikoagulerende lægemidler eller nye antikoagulerende lægemidler, f.eks. apixaban,

dabigatran og rivaroxaban).

hvis De bruger lægemidler, der kaldes kortikosteroider (f.eks. prednison)

hvis De tager en klasse af lægemidler til behandling af depression, der kaldes selektive

serotonin-genoptagelseshæmmere (f.eks. sertralin)

Dynastat kan give forhøjet blodtryk eller forværre eksisterende for højt blodtryk, som kan medføre

flere bivirkninger forbundet med hjertesygdom. Deres læge vil muligvis måle Deres blodtryk, mens

De er i behandling med Dynastat.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke få Dynastat.

Brug af anden medicin sammen med Dynastat

Fortæl altid lægen eller sygeplejersken, hvis De tager anden medicin, har gjort det for nylig eller

påtænker at tage anden medicin.Medicin kan somme tider påvirke virkningen af anden medicin. Deres

læge vil muligvis nedsætte mængden af Dynastat eller af andre lægemidler, eller det kan være

nødvendigt, at De tager et andet lægemiddel. Det er især vigtigt at nævne:

Acetylsalicylsyre eller andre antiinflammatoriske lægemidler

Fluconazol – anvendes mod svampeinfektioner

ACE-hæmmere, angiotensin-II-hæmmere, betablokkere og diuretika – anvendes mod forhøjet

blodtryk og hjertelidelser

Ciclosporin eller tacrolimus – anvendes efter transplantationer

Warfarin – eller andre warfarin-lignende lægemidler, som anvendes for at hindre blodet i at

størkne, herunder nyere lægemidler som apixaban, dabigatran og rivaroxaban

Lithium – anvendes til behandling af depression

Rifampicin – anvendes mod bakterielle infektioner

Antiarytmika – anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme

Phenytoin eller carbamazepin – anvendes mod epilepsi

Methotrexat – anvendes mod leddegigt og kræft

Diazepam – anvendes som beroligende og mod angst

Omeprazol – anvendes til behandling af mavesår

Graviditet, amning og frugtbarhed

fortæl det til lægen, hvis De er gravid eller prøver på at blive gravid. Dynastat anbefales ikke

i de første 6 måneder af graviditeten, og De må ikke få Dynastat i de sidste 3 måneder af

graviditeten.

De må ikke få Dynastat, hvis De ammer, da små mængder Dynastat går over i mælken.

NSAID-præparater, herunder Dynastat, kan gøre det sværere at blive gravid. De skal fortælle det

til lægen, hvis De har planer om at blive gravid, eller hvis De har problemer med at blive gravid.

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller sygeplejersken til råds, før De får dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle, hvis injektionen gør Dem svimmel eller træt.

Lad vær med at arbejde med værktøj eller maskiner, før De føler Dem normal igen.

Dynastat indeholder

Dette lægemiddel indeholder mindre end 23 mg natrium pr. dosis, og er derfor praktisk taget

natriumfrit.

3.

Sådan gives Dynastat

En læge eller en sygeplejerske vil give Dem Dynastat. Lægen/sygeplejersken vil opløse pulveret,

inden de giver Dem injektionen enten i en vene eller i en muskel. Injektionen kan gives hurtigt og

direkte i en vene eller i et eksisterende intravenøst drop (en tynd slange, der løber ind i en vene) eller

det kan gives langsomt og dybt i en muskel. De vil kun få Dynastat i korte perioder og kun til

smertelindring.

Den sædvanlige begyndelsesdosis er 40 mg.

Det er muligt, at De får endnu en dosis – enten 20 mg eller 40 mg – 6-12 timer efter den første dosis.

De vil højest få 80 mg i løbet af 24 timer.

Nogle personer kan få lavere doser:

Personer med leverproblemer

Personer med alvorlige nyreproblemer

Personer over 65 år, der vejer mindre end 50 kg

Personer, der tager fluconazol.

Hvis Dynastat bruges sammen med stærk smertestillende medicin (såkaldte opioidanalgetika)

som f.eks. morphin, vil De få samme dosis, som anført ovenfor.

Hvis De får mere Dynastat end De bør, kan De få bivirkninger, som er set ved anbefalede doser.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Dynastat og fortæl straks Deres læge:

hvis De får udslæt eller sårdannelse på et vilkårligt sted på kroppen (f.eks. hud, mund, øjne,

ansigt, læber eller tunge) eller ethvert andet tegn på overfølsomhedsreaktioner såsom hududslæt,

hævelse i ansigtet, læber eller tunge, som giver hvæsende vejrtrækning, åndedrætsbesvær eller

synkebesvær – dette opstår sjældent

hvis De får blæredannelse eller afskalning af huden – dette opstår sjældent

hudreaktioner kan optræde når som helst, men optræder hyppigst i løbet af den første måned af

behandlingen. Hyppigheden af disse rapporter synes at være højere for valdecoxib, et lægemid-

del, der er i familie med parecoxib, end for andre COX-2-hæmmere

hvis De får gulsot (huden eller det hvide i øjnene bliver gult)

hvis De får tegn på blødning fra maven eller tarmen, f.eks. har sort eller blodig afførring eller

blodig opkastning.

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer

Kvalme.

Almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer

Ændringer i blodtrykket (kan blive højt eller lavt)

Rygsmerter

Ankler, ben og fødder kan hæve (væskeansamling)

Nedsat følsomhed i huden for smerte og berøring

Opkastning, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, oppustethed og luft i maven

Blodprøver kan vise en unormal nyrefunktion

Uro og besvær med at sove

Svimmelhed

Blodmangel, ændringer i de røde blodlegemer, som kan give træthed og åndenød

Ondt i halsen eller åndedrætsbesvær (åndenød)

Kløe

Nedsat urinudskillelse

Infektion i kæben (betændelse og smerte efter tandudtrækning)

Øget svedtendens

Lavt indhold af kalium ved blodprøver.

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos færre end 1 ud af 100 personer

Hjerteanfald

Der er risiko for cerebrovaskulær sygdom, f.eks. slagtilfælde eller forbigående iskæmisk anfald

(forbigående nedsat blodtilførsel til hjernen), mindre slagtilfælde eller hjertekramper, eller

nedsat blodtilførsel til hjertet og hjernen

Blodprop i lungerne

Forværring af forhøjet blodtryk

Sår i fordøjelseskanalen, kronisk sure opstød

Langsommere puls

Lavt blodtryk når De rejser Dem op fra siddende stilling

Blodprøver kan vise en unormal leverfunktion

Blå mærker pga. en nedsat mængde blodplader

Betændelse i operationssår, unormalt flåd fra operationssår

Misfarvning af huden eller blå mærker

Komplikationer ved heling af sår efter operationer

Højt sukkerindhold i blodet

Smerter eller reaktion ved injektionsstedet

Kløe eller kløende udslæt (nældefeber)

Appetitløshed

Ledsmerter

Forhøjet niveau af blodenzymer i blodprøver, der tyder på skader eller stress på hjerte, hjerne

eller muskelvæv

Mundtørhed

Muskelsvaghed

Ørepine

Unormale lyde fra maven.

Sjældne bivirkninger: forekommer hos færre end 1 ud af 1000 personer

Udslæt eller sårdannelse på et vilkårligt sted på kroppen (f.eks. hud, mund, øjne, ansigt, læber

eller tunge) eller ethvert andet tegn på overfølsomhedsreaktioner såsom hududslæt, hævelse i

ansigtet, læber og tunge, hvæsende vejrtrækning, åndedrætsbesvær eller problemer med at

synke. Kan være livstruende.

Hævelser, blæredannelse eller afskalning af huden

Akut nyresvigt

Hepatitis (leverbetændelse)

Betændelse i spiserøret (oesophagus)

Betændelse i bugspytkirtlen (kan give mavesmerter).

Ikke kendt: frekvens kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Kollaps på grund af alvorligt nedsat blodtryk

Hjertesvigt

Nyresvigt

Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)

Kortåndethed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller sygeplejerske. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på hætteglassets etiket efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen, før det bliver

blandet.

Det anbefales, at Dynastat anvendes så hurtigt som muligt efter, at det er blevet blandet med solvens,

selv om det kan opbevares, hvis instruktionen i slutningen af denne indlægsseddel følges meget nøje.

Injektionsvæsken skal være en klar farveløs væske. Hvis der er partikler i injektionsvæsken, eller

hvis pulveret eller opløsningen er misfarvet, må opløsningen ikke anvendes.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dynastat indeholder

Aktivt stof: parecoxib (som parecoxibnatrium). Hvert hætteglas indeholder 40 mg parecoxib

som 42,36 mg parecoxibnatrium. Efter rekonstitution med 2 ml solvens er koncentrationen af

parecoxib 20 mg/ml. Efter rekonstitution med natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

indeholder Dynastat ca. 0,44 mEq natrium pr. hætteglas.

Øvrige indholdsstoffer:

Pulver

Dinatriumhydrogenphosphat

Phosphorsyre og/eller natriumhydroxid (kan være tilsat for pH-justering).

Solvens

Natriumchlorid

Saltsyre eller natriumhydroxid (kan være tilsat for pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Dynastat er et hvidt/off-white pulver.

Pulveret findes i farveløse hætteglas af glas (5 ml) med en prop, lukket med en lilla aftagelig

plasthætte på en aluminiumskapsel.

Solvens findes i farveløse neutale glasampuller (2 ml).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050

Bruxelles, Belgien.

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgien.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje.

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká Republika

Pfizer PFE, spol sr.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel:+ 49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 4301

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E.,

λ: +30 210 67 85 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel:+351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)152 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret i {måned ÅÅÅÅ}.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Dosering: Den anbefalede dosis er 40 mg indgivet intravenøst (i.v.) eller intramuskulært (i.m.)

efterfulgt af 20 mg eller 40 mg hver 6.-12. time efter behov. Dosis må ikke overskride 80 mg/dag. I.v.

bolus-injektion kan gives hurtigt og direkte i en vene eller i en eksisterende i.v.-adgang. I.m. injektion

skal gives langsomt og dybt i musklen.

Der er begrænset klinisk erfaring med Dynastatbehandling i mere end 3 dage.

Da den kardiovaskulære risiko ved brug af selektive cyklooxygenase-2 (COX-2)-hæmmere kan øges

med dosis og behandlingsvarighed, skal den kortest mulige behandlingsvarighed og den laveste

effektive daglige dosis anvendes.

Tilfælde af alvorlig hypotension kort efter indgivelse af parecoxib er blevet rapporteret efter markeds-

føringen af parecoxib. Nogle af disse tilfælde er opstået uden andre tegn på anafylaksi. Lægen skal

være forberedt på at behandle alvorlig hypotension.

Administration ved intramuskulær (i.m.) eller intravenøs (i.v.) injektion. I.m. injektion skal gives

langsomt og dybt i en muskel, og i.v. bolus-injektion kan gives hurtigt og direkte i en vene eller i et

eksisterende drop.

Administration ud over i.v. eller i.m.

Andre administrationsmåder end i.v. og i.m. (f.eks. intra-artikulær, intratekal) er ikke undersøgt og bør

derfor ikke anvendes.

Solvens til rekonstitution

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler. Det må kun rekonstitueres i en af

følgende:

natriumchloridinjektions-/infusionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

glucoseinfusionsvæske 50 mg/ml (5%) eller

natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45%) og glucose 50 mg/ml (5%) injektions-/infusionsvæske

Følgende opløsninger kan ikke anvendes til rekonstituering:

Brug af Ringer-lactat-injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5%) i Ringer-lactat-injektions-

væske til rekonstitution vil få parecoxib til at udfælde fra opløsningen, og det kan derfor ikke

anbefales.

Brug af vand til injektionsvæsker til rekonstitution anbefales ikke, da den opnåede opløsning

ikke er isotonisk.

Rekonstitutionsproces

Benyt aseptisk teknik til opløsning af frysetørret parecoxib (som parecoxibnatrium).

40 mg hætteglas: Fjern den lilla flip-off-hætte for at afdække den centrale del af 40 mg parecoxib

hætteglassets gummiprop. Tag med en steril nål og sprøjte 2 ml forligelig solvens og stik nålen ind

gennem gummiproppens centrale del og overfør solvens til 40 mg parecoxib hætteglasset.

Opløs pulveret fuldstændigt ved forsigtig svingning, og undersøg det rekonstituerede produkt før

brug.

Den rekonstituerede injektionsvæske må ikke anvendes, hvis den er misfarvet eller uklar eller

indeholder synlige partikler.

Hele hætteglassets indhold bør udtages til en enkelt administration. Hvis en dosis mindre end

40 mg skal anvendes, skal overskydende medicin smides væk.

Forligelighed ved i.v.-drop

Udfældning kan opstå, hvis Dynastat blandes i opløsninger med andre lægemidler, og derfor må

Dynastat ikke blandes med andre lægemidler, hverken under rekonstitution eller injektion. Hos de

patienter, hvor det samme i.v.-drop anvendes til at injicere andre lægemidler, skal i.v.-droppet skylles

grundigt med en kendt forligelig opløsning både før og efter injektion med Dynastat.

Efter rekonstitution med forligelig solvens må Dynastat kun injiceres i.v. eller i.m., eller i i.v.-drop

indeholdende følgende:

natriumchloridinjektions-/infusionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

glucoseinfusionsvæske 50 mg/ml (5%)

natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45%) og glucose 50 mg/ml (5%) injektions-/infusionsvæske eller

Ringer-lactat-injektionsvæske

Det anbefales ikke at injicere i et i.v.-drop til glucose 50 mg/ml (5%) i Ringer-lactat-injektions-

væske, eller andre i.v.-opløsninger, som ikke er nævnt i dette afsnit, da dette kan føre til udfældning

fra opløsningen.

Opløsningen er kun beregnet til engangsbrug og må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Kemisk og fysisk stabilitet for færdigtilberedt opløsning er vist i op til 24 timer ved 25

C. 24 timer

skal anses som den maksimale opbevaringstid for rekonstitueret produkt. På grund af den mikrobiolo-

giske infektionsrisiko ved injektionspræparater er det vigtigt, at rekonstitueret opløsning anvendes

straks, medmindre rekonstitution er foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Medmindre disse forudsætninger er opfyldt, er opbevaringstid og –betingelser før anvendelse på

brugerens ansvar, og vil normalt ikke være længere end 12 timer ved 25

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dynastat 40 mg pulver til injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 40 mg parecoxib (som 42,36 mg parecoxibnatrium). Efter rekonstitution er

den endelige parecoxibkoncentration 20 mg/ml. Hver 2 ml rekonstitueret pulver indeholder 40 mg

parecoxib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end

1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Ved rekonstitution i natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%) indeholder Dynastat ca. 0,44

mmol natrium pr. hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning (pulver til injektion).

Hvidt/råhvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til kortvarig behandling af postoperative smerter hos voksne.

Beslutningen om at ordinere en selektiv cyklooxygenase-2 (COX-2)-hæmmer bør bero på en

vurdering af den samlede risiko for den enkelte patient (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er 40 mg indgivet intravenøst (i.v.) eller intramuskulært (i.m.) efterfulgt af

20 mg eller 40 mg hver 6.-12. time efter behov. Dosis må ikke overskride 80 mg/dag.

Da den kardiovaskulære risiko ved brug af specifikke COX-2-hæmmere kan øges med dosis og

behandlingsvarighed, bør den kortest mulige behandlingsvarighed og den laveste effektive daglige

dosis anvendes. Der er begrænset klinisk erfaring med Dynastatbehandling i mere end 3 dage (se

pkt. 5.1).

Samtidig brug af opioidanalgetika

Opioidanalgetika kan anvendes sammen med parecoxib i en dosis svarende til den, der er anført

ovenfor. Parecoxib blev indgivet med et fastsat tidsinterval, mens opioiderne blev indgivet efter behov

i alle de kliniske vurderinger.

Ældre

Sædvanligvis er dosisjustering ikke nødvendig til ældre patienter (

65 år). Behandling af ældre

patienter, som vejer mindre end 50 kg, bør indledes med halv sædvanlig anbefalet dosis af Dynastat,

og maksimal daglig dosis nedsættes til 40 mg (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ingen klinisk erfaring med behandling af patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh

score

10), og det er derfor kontraindiceret til disse patienter (se pkt. 4.3 og 5.2). Sædvanligvis er

dosisjustering til patienter med let nedsat leverfunktion ikke nødvendig (Child-Pugh score 5-6).

Behandlingen med Dynastat bør indledes med forsigtighed og med halv sædvanlig anbefalet dosis til

patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh score 7-9), og maksimal daglig dosis bør

nedsættes til 40 mg.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) eller patienter, der er

disponerede for væskeretention, bør behandling initieres med den laveste anbefalede dosis (20 mg), og

patienternes nyrefunktion bør monitoreres nøje (se pkt. 4.4 og 5.2). På grund af farmakokinetikken er

dosisjustering ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-

clearance 30-80 ml/min).

Pædiatrisk population

Parecoxibs sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data. Derfor anbefales parecoxib ikke til disse patienter.

Administration

Intravenøs bolusinjektion kan gives hurtigt og direkte ind i en vene eller i et eksisterende drop.

Intramuskulær injektion bør gives langsomt og dybt i en muskel. Information om rekonstitution af

dette lægemiddel inden administration findes i pkt. 6.6.

Udfældning kan opstå, når Dynastat blandes i opløsninger med andre lægemidler, og derfor må

Dynastat ikke blandes med andre lægemidler, hverken under rekonstitution eller injektion. Hos de

patienter, hvor det samme i.v.-drop skal anvendes til injektion af andre lægemidler, skal droppet

skylles grundigt med en opløsning af kendt forligelighed før og efter Dynastat-injektion.

Efter rekonstitution med anbefalet solvens må Dynastat kun injiceres i.v. eller i.m., eller i i.v.-drop

med følgende:

natriumchloridinjektions-/infusionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

glucoseinfusionsvæske 50 mg/ml (5%)

natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45%) og glucose 50 mg/ml (5%) injektions-/infusionsvæske eller

Ringer-lactat-injektionsvæske

I.v.-drop med Ringer-lactat med 50 mg/ml (5%) glucoseinjektionsvæske eller andre intravenøse

væsker, som ikke er nævnt ovenfor, anbefales ikke, da der kan forekomme udfældning.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (anført i pkt. 6.1).

Kendt tidligere alvorlig lægemiddelallergi af enhver type, især hudreaktioner som f.eks. Stevens-

Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme, eller patienter med kendt

overfølsomhed over for sulfonamider (se pkt. 4.4 og 4.8).

Aktivt peptisk ulcus eller gastrointestinal (GI) blødning.

Patienter, som tidligere har haft bronkospasme, akut rhinitis, nasale polypper, angioødem, urticaria

eller anden type af allergisk reaktion efter at have taget acetylsalicylsyre eller non-steroide

antiinflammatoriske midler (NSAID-præparater), herunder COX-2-hæmmere.

3. graviditetstrimester og amning (se pkt. 4.6 og 5.3).

Svært nedsat leverfunktion (serum-albumin < 25 g/l eller Child-Pugh score

10).

Inflammatorisk tarmsygdom.

Venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV).

Behandling af post-operative smerter efter koronar bypassoperation (CABG) (se pkt. 4.8 og 5.1).

Konstateret iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriel sygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dynastat er undersøgt ved tandkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologisk kirurgi (især hysterektomi) og

koronar bypassoperation. Der er begrænset erfaring med andre typer kirurgi, f.eks. gastrointestinal

eller urologisk kirurgi (se pkt. 5.1).

Andre administrationsmåder end i.v. og i.m. (f.eks. intra-artikulær, intratekal) er ikke undersøgt og bør

derfor ikke anvendes.

Da der er mulighed for øgede bivirkninger ved højere doser af parecoxib, andre COX-2-hæmmere og

NSAID-præparater, bør patienter, der behandles med parecoxib kontrolleres efter dosisøgning, og ved

manglende effektøgning, bør andre terapeutiske muligheder overvejes (se pkt. 4.2). Der er begrænset

klinisk erfaring ved behandling med Dynastat i mere end 3 dage (se pkt. 5.1).

Hvis der under behandlingen sker en forværring inden for et af de organsystemer, som nævnes

nedenfor, skal passende forholdsregler tages, og seponering af behandlingen med parecoxibnatrium

bør overvejes.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, og det vil sige, at det

praktisk taget er "natriumfrit".

Hjerte-kar

COX-2-hæmmere har været forbundet med øget risiko for kardiovaskulære og trombotiske uønskede

hændelser ved langtidsbehandling. Det nøjagtige omfang af risikoen efter en enkelt dosis er ikke

blevet fastlagt. Ligeledes er den nøjagtige behandlingsvarighed, som er forbundet med øget risiko,

heller ikke fastlagt.

Patienter med særlige risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hypertension, hyper-

lipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med parecoxib efter nøje overvejelse (se

pkt. 5.1).

Der bør tages passende forholdsregler, og seponering af behandlingen med parecoxib bør overvejes,

hvis der ses forværring af specifikke kliniske symptomer hos disse patienter. Dynastat er ikke

undersøgt ved kardiovaskulær revaskularisation udover koronar bypassopertion (CABG).

Undersøgelser på andre former for operationer end CABG omfatter kun patienter med American

Society of Anaesthesiology (ASA) Physical Status klasse I-III.

Acetylsalicylsyre og andre NSAID-præparater

På grund af deres manglende virkning på trombocytfunktionen kan COX-2-hæmmere ikke erstatte

acetylsalicylsyre som profylakse mod kardiovaskulære tromboemboliske sygdomme. Antitrombotisk

behandling bør derfor ikke seponeres (se pkt. 5.1). Der skal udvises forsigtighed, når Dynastat

administreres samtidig med warfarin og andre orale antikoagulantia (se pkt. 4.5). Samtidig anvendelse

af parecoxib og andre non-acetylsalicylsyre NSAID-præparater skal undgås.

Dynastat kan maskere feber og andre tegn på inflammation (se pkt. 5.1). Der er i enkelte tilfælde

beskrevet en forværring af bløddelsinfektioner i forbindelse med brug af NSAID-præparater og i ikke-

kliniske undersøgelser med Dynastat (se pkt. 5.3). Kirurgiske patienter bør holdes under omhyggelig

observation for tegn på sårinfektion ved behandling med Dynastat.

Mave-tarm-kanal

Der er set øvre gastrointestinale (GI) komplikationer (perforationer, ulcera eller blødninger (PUB)),

nogle med dødelig udgang hos patienter behandlet med parecoxib. Der bør udvises forsigtighed ved

behandling af patienter, der har den største risiko for at udvikle gastrointestinale komplikationer i

forbindelse med NSAID-præparater: ældre, eller patienter med gastrointestinal sygdom, såsom

ulceration og gastrointestinal blødning i anamnesen, eller patienter, som samtidigt får

acetylsalicylsyre. Lægemidler, der hører under NSAID-præparater, associeres også med øgede

gastrointestinale komplikationer ved samtidig administration med glukokortikoider eller selektive

serotonin-genoptagelseshæmmere, andre antitrombotiske lægemidler, andre NSAID-præparater eller

hvis patienten, indtager alkohol. Der er yderligere øget risiko for gastrointestinale bivirkninger

(gastrointestinale ulcera eller andre gastrointestinale komplikationer), når parecoxib tages samtidig

med acetylsalicylsyre (selv ved lave doser).

Hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner, bl.a. erythema multiforme, dermatitis exfoliativa og Stevens-Johnsons

syndrom (nogle af dem fatale) er blevet rapporteret efter markedsføringen hos patienter, der fik

parecoxib. Desuden er der efter markedsføringen af valdecoxib rapporteret fatale tilfælde af toksisk

epidermal nekrolyse hos patienter, der fik valdecoxib (den aktive metabolit af parecoxib), og dette kan

ikke udelukkes ved brug af parecoxib (se-pkt. 4.8). Patienterne synes at have størst risiko for udvikling

af disse reaktioner tidligt i behandlingsforløbet. Disse reaktioner optræder i de fleste tilfælde inden for

den første måned af behandlingen.

Lægen bør tage passende forholdsregler med hensyn til kontrol for alvorlige hudreaktioner i

forbindelse med behandlingen, f.eks. yderligere patientkontroller. Patienter skal opfordres til

omgående at oplyse lægen om enhver form for pludseligt opstående hudreaktioner.

Behandlingen med parecoxib bør seponeres ved den første forekomst af hududslæt, slimhinde-

affektioner, eller andre tegn på overfølsomhed. Det er kendt, at alvorlige hudreaktioner ses med

NSAID inklusive selektive COX-2-hæmmere og andre lægemidler. Rapporteringshyppigheden af

alvorlige hudreaktioner synes dog at være højere for valdecoxib (den aktive metabolit af parecoxib)

end for andre selektive COX-2-hæmmere. Patienter, der tidligere har haft allergi over for

sulfonamider, kan have større risiko for at få hudreaktioner (se pkt. 4.3). Patienter, der ikke har kendt

sulfonamidallergi, kan også have risiko for udvikling af alvorlige hudreaktioner.

Overfølsomhedsreaktioner

Efter markedsføringen af valdecoxib og parecoxib er der rapporteret overfølsomhedsreaktioner

(anafylaksi og angioødem) (se pkt. 4.8). Nogle af disse reaktioner forekommer hos patienter, der

tidligere har haft allergiske reaktioner over for sulfonamider (se pkt. 4.3). Behandlingen med

parecoxib bør indstilles ved det første tegn på overfølsomhed.

Tilfælde af alvorlig hypotension kort efter indgivelse af parecoxib er blevet rapporteret efter

markedsføringen af parecoxib. Nogle af disse tilfælde er opstået uden andre tegn på anafylaksi. Lægen

skal være forberedt på at behandle alvorlig hypotension.

Væskeretention, ødem, nyrer

Som for andre lægemidler, der hæmmer prostaglandinsyntesen, er der set væskeretention og ødemer

hos patienter, som har fået parecoxib. Derfor bør parecoxib anvendes med forsigtighed til patienter,

der har kompromitteret hjertefunktion, ødem i anamnesen, eller andre tilstande, som disponerer for

eller forværres af væskeretention, herunder også patienter, der tager diuretika eller som på anden måde

har risiko for udvikling af hypovolæmi. Hvis der er kliniske tegn på forværring af tilstanden hos disse

patienter, skal der tages passende forholdsregler, herunder seponering af parecoxib.

Akut nyresvigt hos patienter i behandling med parecoxib er rapporteret ved post-marketing

overvågning (se pkt. 4.8). Da prostaglandinsyntesehæmning kan medføre forringelse af nyrefunktion

og væskeretention, bør der udvises forsigtighed ved administration af Dynastat til patienter med nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.2) eller hypertension, eller til patienter med kompromitteret hjerte- eller

leverfunktion eller andre tilstande, som disponerer for væskeretention.

Der bør udvises forsigtighed ved start af behandling med Dynastat til patienter med dehydrering. I

sådanne tilfælde anbefales det at rehydrere patienten først, og derefter starte behandling med Dynastat.

Hypertension

Som for alle NSAID kan parecoxib føre til debut af hypertension eller forværring af eksisterende

hypertension, som begge kan være medvirkende årsager til øget hyppighed af kardiovaskulære

hændelser. Parecoxib bør anvendes med forsigtighed til patienter med hypertension. Blodtrykket bør

kontrolleres nøje ved opstart af behandling med parecoxib og under hele behandlingsforløbet. Hvis

blodtrykket stiger signifikant, bør andre behandlingsmuligheder overvejes.

Nedsat leverfunktion

Dynastat bør anvendes med forsigtighed til patienter med moderat leverfunktionsnedsættelse (Child-

Pugh score 7-9) (se pkt. 4.2).

Brug sammen med orale antikoagulantia

Samtidig brug af NSAID og orale antikoagulantia øger risikoen for blødning. Orale antikoagulantia

inkluderer warfarin/coumarintypen og nye orale antikoagulantia (f.eks. apixaban, dabigatran og

rivaroxaban) (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Antikoagulationsbehandling bør monitoreres, især de første dage efter initiering af behandling med

Dynastat hos patienter i behandling med warfarin eller andre antikoagulantia, da disse patienter har

øget risiko for blødningskomplikationer. Patienter, som får orale antikoagulantia bør derfor

kontrolleres nøje med hensyn til protrombintid INR, især i de første dage efter initiering af behandling

med parecoxib, eller hvis dosis af parecoxib ændres (se pkt. 4.4).

Dynastat havde ingen effekt på acetylsalicylsyre-medieret hæmning af trombocytaggregation eller

blødningstid. Kliniske undersøgelser tyder på, at Dynastat kan gives sammen med lav-dosis

acetylsalicylsyre (≤ 325 mg). I de indsendte kliniske undersøgelser ses, som for andre NSAID-

præparater, en øget risiko for gastrointestinal ulceration eller andre gastrointestinale komplikationer

ved samtidig administration af lav-dosis acetylsalicylsyre end med brugen af parecoxib alene (se

pkt. 5.1).

Samtidig administration af parecoxib og heparin påvirkede ikke heparins farmakodynamik (aktiveret

partiel thromboplastintid) sammenlignet med heparin administreret alene.

Hæmning af prostaglandiner af NSAID, herunder COX-2-hæmmere, kan reducere virkningen af

angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hæmmere, angiotensin II-antagonister, betablokkere og

diuretika. Denne interaktion bør overvejes hos patienter, der behandles med parecoxib samtidig med

ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister, betablokkere og diuretika.

Hos ældre patienter, der lider af væskemangel (inklusive patienter i diuretikabehandling), eller som

har kompromitteret nyrefunktion, kan samtidig behandling med NSAID-præparater, herunder

selektive COX-2-hæmmere, og ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister føre til yderligere

forværring af nyrefunktionen, herunder muligt akut nyresvigt. Disse virkninger er normalt reversible.

Samtidig administration af disse lægemidler bør derfor ske med forsigtighed. Patienter bør være

tilstrækkeligt hydreret, og behovet for monitorering af nyrefunktionen bør vurderes ved initiering af

den samtidige behandling og jævnligt derefter.

Det tyder på, at samtidig indgift af NSAID-præparater og ciclosporin eller tacrolimus kan øge den

nefrotoksiske virkning af ciclosporin og tacrolimus på grund af NSAIDs påvirkning af renale

prostaglandiner. Nyrefunktionen bør monitoreres, når parecoxib og et af disse stoffer gives samtidig.

Dynastat kan administreres sammen med opioidanalgetika. I de kliniske forsøg var det daglige behov

for p.n. opioider signifikant reduceret, når opioider blev anvendt sammen med paracoxib.

Andre lægemidlers virkning på parecoxibs (eller dets aktive metabolit valdecoxibs) farmakokinetik

Parecoxib hydrolyseres hurtigt til den aktive metabolit valdecoxib. Undersøgelser på mennesker har

vist, at metaboliseringen af valdecoxib hovedsagelig er medieret af CYP3A4 og 2C9 isoenzymer.

Plasmaeksponering (AUC og C

) for valdecoxib blev øget (henholdsvis 62% og 19%), når det blev

administreret sammen med fluconazol (hovedsagelig en CYP2C9-hæmmer), hvilket viser, at dosis af

parecoxib bør reduceres hos de patienter, der er i fluconazolbehandling.

Plasmaeksponering (AUC og C

) for valdecoxib blev øget (henholdsvis 38% og 24%), når det blev

administreret sammen med ketoconazol (CYP3A4-hæmmer). Dosisjustering bør imidlertid ikke

generelt være nødvendig hos patienter, der får ketoconazol.

Virkninger af enzyminduktion er ikke undersøgt. Valdecoxibs metabolisme kan øges, når det

administreres sammen med enzyminduktorer, såsom rifampicin, phenytoin, carbamazepin eller

dexamethason.

Parecoxibs (eller dets aktive metabolit valdecoxibs) virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Behandling med valdecoxib (40 mg 2 gange dagligt i 7 dage) gav en 3 gange så stor stigning i

plasmakoncentrationerne af dextromethorphan (CYP2D6-substrat). Forsigtighed bør derfor udvises,

når Dynastat administreres sammen med lægemidler, som hovedsageligt metaboliseres via CYP2D6,

og som har et smalt terapeutisk vindue (f.eks. flecainid, propafenon, metoprolol).

Plasmaeksponeringen af omeprazol (CYP2C19-substrat) 40 mg 1 gang dagligt blev øget med 46%

efter administration af valdecoxib 40 mg 2 gange dagligt i 7 dage, mens plasmaeksponeringen af

valdecoxib var upåvirket. Disse resultater viser, at selvom valdecoxib ikke metaboliseres af CYP2C19,

kan det være en hæmmer af dette isoenzym. Forsigtighed bør derfor udvises ved administration af

Dynastat sammen med lægemidler, som er CYP2C19-substrater (f.eks. phenytoin, diazepam eller

imipramin).

I to farmakokinetiske interaktionsforsøg med patienter med reumatoid artritis, der fik en stabil ugentlig

dosis methotrexat (5-20 mg ugentligt som en enkelt oral eller intramuskulær dosis), havde oralt

administreret valdecoxib (10 mg to gange dagligt eller 40 mg 2 gange dagligt) ringe eller ingen

virkning på steady-state-plasmakoncentrationenerne af methotrexat. Det tilrådes imidlertid at udvise

forsigtighed, når methotrexat administreres samtidig med NSAID, da administration af NSAID kan

medføre øget plasmaniveau af methotrexat. Passende monitorering af methotrexatrelateret toksicitet

bør overvejes, når parecoxib og methotrexat kombineres.

Samtidig administration af valdecoxib og lithium medførte signifikante fald i lithiums serumclearance

(25%) og renale clearance (30%) med en 34% højere serumeksponering sammenlignet med lithium

alene. Serumkoncentrationen af lithium bør monitoreres tæt, når behandling med parecoxib initieres

eller ændres hos patienter, der behandles med lithium.

Samtidig administration af valdecoxib og glibenclamid (CYP3A4-substrat) påvirkede hverken

glibenclamids farmakokinetik (eksponering) eller farmakodynamik (blodsukker og insulinniveauer).

Injicerbare anæstetika

Samtidig administration af parecoxib 40 mg i.v. og propofol (CYP2C9-substrat) eller midazolam

(CYP3A4-substrat) påvirker hverken farmakokinetikken (metabolisme og eksponering) eller

farmakodynamikken (EEG-påvirkninger, psykomotoriske tests og opvågning fra sedation) for

propofol i.v. eller midazolam i.v. Derudover har samtidig administration af valdecoxib ingen klinisk

effekt på hepatisk eller intestinal CYP 3A4-medieret metabolisme af oralt administreret midazolam.

Administration af 40 mg parecoxib i.v. har ingen signifikant effekt på farmakokinetikken af hverken

fentanyl i.v. eller alfentanil i.v. (CYP3A4-substrater).

Inhalationsanæstetika

Der er ikke udført formelle interaktionsundersøgelser. I kirurgiske undersøgelser, hvor parecoxib blev

administreret præ-operativt, ses ingen tegn på farmakodynamiske lægemiddelinteraktioner hos

patienter, der fik parecoxib og inhalationsanæstesipræparaterne lattergas og isofluran (se pkt. 5.1).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Parecoxib mistænkes for at forårsage alvorlige medfødte misdannelser ved brug i sidste

graviditetstrimester, idet det ligesom andre lægemidler, som hæmmer prostaglandin, kan medføre

præmatur lukning af ductus arteriosus eller inertia uteri (se pkt. 4.3, 5.1 og 5.3).

Brug af NSAID i 2. og 3. trimester kan give renal dysfunktion hos fostret som kan resultere i en

reduceret mængde fostervand eller i svære tilfælde oligohydramnios. Sådanne virkninger kan sætte ind

kort tid efter påbegyndt behandling og er oftest irreversible. Gravide kvinder som får NSAIDs bør

derfor monitoreres tæt med hensyn til mængden af fostervand.

Dynastat er kontraindiceret i 3. graviditetstrimester (se pkt. 4.3).

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af parecoxib til gravide kvinder eller under fødsel. Hæmning

af prostaglandinsyntesen kan dog have negativ indvirkning på graviditet. Data fra epidemiologiske

forsøg tyder på en øget risiko for abort efter anvendelse af prostaglandinsyntesehæmmere tidligt i

graviditeten. Hos dyr er det vist, at administration af prostaglandinsyntesehæmmere, herunder

parecoxib, resulterer i øget præ- og postimplantationstab og fosterdødelighed (se pkt. 5.1 og 5.3).

Dynastat bør ikke anvendes i første og andet trimester af graviditeten, medmindre det er klart

nødvendigt.

Amning

Administration af en enkelt dosis parecoxib til ammende kvinder efter kejsersnit medførte overførsel

af relativt små mængder parecoxib og dets aktive metabolit valdecoxib til mælken. Dette medførte en

lav relativ dosis hos barnet (ca. 1% af den vægtjusterede maternale dosis). Dynastat må ikke

administreres til ammende kvinder (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Brug af Dynastat, og andre lægemidler, som er kendt for at hæmme cyklooxygenase-/prostaglandin-

syntesen, anbefales ikke til kvinder, som ønsker at blive gravide (se pkt. 4.3, 5.1 og 5.3).

Ud fra virkningsmekanismen kan anvendelse af NSAID-præparater forsinke eller forhindre ruptur af

ovariefollikler, hvilket har været forbundet med reversibel infertilitet hos nogle kvinder. Hos kvinder,

som har vanskeligt ved at undfange, eller som gennemgår fertilitetsundersøgelser, skal seponering af

NSAID-præparater, herunder Dynastat, overvejes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Patienter, der oplever svimmelhed eller søvnighed efter at have fået Dynastat, bør undgå at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Den mest almindelige bivirkning ved Dynastat er kvalme. De mest alvorlige bivirkninger opstår som

ikke almindelige til sjældne, og omfatter kardiovaskulære hændelser som f.eks. myokardieinfarkt og

alvorlig hypotension, og overfølsomhedsreaktioner som f.eks. anafylaksi, angioødem og alvorlige hud-

reaktioner. Efter koronar bypassoperation har patienter, der får Dynastat en øget risiko for uønskede

hændelser som f.eks. kardiovaskulære/tromboemboliske hændelser (herunder myokardieinfarkt,

slagtilfælde/transitorisk iskæmisk attak(TIA), lungeembolus og dyb venetrombose; se pkt. 4.3 og 5.1),

dybe sårinfektioner og sternale sårhelingskomplikationer.

Bivirkningsliste

Følgende bivirkninger er rapporteret for patienter, som fik parecoxib (N=5.402) i 28 placebo-

kontrollerede kliniske forsøg. Bivirkninger, der er indberettet efter markedsføring, er anført som

“frekvens ikke kendt”, da frekvenser ikke kan estimeres ud fra forhåndenværende data. Inden for hver

gruppe er bivirkningerne anført i henhold til MedDRA-terminologi og opstillet efter, hvor alvorlige de

er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Bivirkningsfrekvens

Meget

almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100,

<1/10)

Ikke almindelig

(

1/1000, <1/100)

Sjælden

(

1/10.000,

<1/1000)

Ikke kendt

Infektioner og parasitære sygdomme

Pharyngitis,

ostitis

alveolaris

Abnorm serøs

sekretion i

sternumdræn,

sårinfektion

Blod og lymfesystem

Anæmi

postoperativt

Trombocytopeni

Immunsystemet

Anafylaktoid

reaktion

Metabolisme og ernæring

Hypokalæmi

Hyperglykæmi,

appetitløshed

Psykiske forstyrrelser

Agitation,

insomni

Nervesystemet

Hypæstesi,

svimmelhed

Cerebrovaskulær

forstyrrelse

Øre og labyrint

Øresmerter

Hjerte

Myokardieinfarkt,

bradykardi

Kredsløbskollaps,

kronisk venstresidig

hjerteinsufficiens,

takykardi

Vasculære sygdomme

Hypertension,

hypotension

Hypertension

(forværret), ortostatisk

hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Respiratorisk

insufficiens

Lungeemboli

Dyspnø

Bivirkningsfrekvens

Meget

almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100,

<1/10)

Ikke almindelig

(

1/1000, <1/100)

Sjælden

(

1/10.000,

<1/1000)

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

kvalme

Abdominal-

smerter,

opkastning,

obstipation,

dyspepsi,

flatulens

Gastroduodenal ulcera-

tion, gastroøsofageal

refluks, mundtørhed,

abnorme mave-tarmlyde

Pancreatitis,

øsofagitis, ødem

i munden

(periorale

hævelser)

Hud og subkutane væv

Pruritus,

hyperhidrose

Blodudtrædning, kløe,

urticaria

Stevens-Johnsons

syndrom, erythema

multiforme, derma-

titis exfoliativa

Knogler, led, muskler og bindevæv

Rygsmerter

Artralgi

Nyrer og urinveje

Oliguri

Akut nyresvigt

Nyresvigt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Perifere

ødemer

Asteni, smerter ved

injektionsstedet, reaktion

på injektionsstedet

Overfølsomheds-

reaktioner

omfattende

anafylaksi og

angioødem

Undersøgelser

Serum-

kreatininstig-

ning

Forhøjet kreatinkinase

i blodet, forhøjet

laktatdehydrogenase,

forhøjet ASAT,

forhøjet ALAT,

forhøjet serum-

carbamid

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Komplikationer efter

procedure (hud)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Efter markedsføringen er toksisk epidermal nekrolyse rapporteret i forbindelse med brug af valdecoxib

og kan ikke udelukkes for parecoxib: (se pkt. 4.4). Derudover er følgende sjældne alvorlige

bivirkninger rapporteret i forbindelse med brug af NSAID-præparater og kan ikke udelukkes for

Dynastat: bronkospasme og hepatitis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Ifølge rapporter er overdosering med parecoxib forbundet med bivirkninger, som også er set ved

anbefalede doser af parecoxib.

I tilfælde af overdosering bør patienter have symptomatisk og understøttende behandling. Valdecoxib

fjernes ikke ved hæmodialyse. Diurese eller alkalisering af urinen er muligvis ikke effektiv på grund af

valdecoxibs høje proteinbinding.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiinflammatoriske og antirheumatiske midler, Coxiber, ATC

kode: M01AH04

Parecoxib er et prodrug af valdecoxib. Valdecoxib er inden for det kliniske dosisinterval en oral,

selektiv COX-2-hæmmer. Cyklooxygenase er ansvarlig for dannelsen af prostaglandiner. Der er

identificeret 2 iso-former, COX-1 og COX-2. Det er vist, at COX-2 er isoformen af det enzym, som

induceres af proinflammatoriske stimuli, og som man mener, hovedsagelig har ansvaret for syntese af

prostanoide mediatorer af smerte, inflammation og feber. COX-2 er også involveret i ovulation,

implantation og lukning af ductus arteriosus, regulering af nyrefunktionen og funktioner i

centralnervesystemet (induktion af feber, smerteopfattelse og kognitive funktioner). Det spiller

muligvis også en rolle i ulcusheling. COX-2 er påvist i vævet omkring gastriske ulcera hos mennesker,

men dets relevans ved heling af ulcera er ikke fastslået.

Forskellen i antitrombocytaktivitet mellem COX-1-hæmmende NSAID-præparater og COX-2

selektive hæmmere kan være af klinisk betydning for patienter med risiko for udvikling af

tromboemboliske hændelser. COX-2 selektive hæmmere reducerer dannelsen af systemiske (og

dermed muligvis endotel-deriveret) prostacyclin uden at påvirke tromboxan i blodpladerne. Den

kliniske betydning af disse fund er endnu ikke klarlagt.

Parecoxib er blevet anvendt ved en række større og mindre indgreb. Dynastats effekt er fastslået i

undersøgelser af smerter efter dentale, gynækologiske (hysterektomi), ortopædiske (knæ- og

hofteudskiftning) og koronar bypassoperationer. Den første mærkbare analgetiske virkning indtræder i

løbet af 7-13 minutter med klinisk meningsfuld analgesi i løbet af 23-39 minutter og maksimal effekt

inden for 2 timer efter administration af enkeltdoser på 40 mg Dynastat i.v. eller i.m. Omfanget af den

analgetiske virkning af en 40 mg dosis er sammenlignelig med ketorolac 60 mg i.m. eller ketorolac 30

mg i.v. Efter en enkelt dosis er analgesivirkningen afhængig af dosis og klinisk smertemodel og varer

fra 6 til mere end 12 timer.

Anvendelse af parecoxib i mere end 3 dage

I de fleste undersøgelser var det hensigten, at parecoxib skulle doseres i op til 3 dage. Data fra

3 randomiserede placebokontrollerede studier, hvor behandling med parecoxib ifølge protokollen var

tilladt i > 3 dage, blev samlet og analyseret. I den samlede analyse af 676 patienter fik 318 patienter

placebo og 358 patienter parecoxib. Af de patienter, som blev behandlet med parecoxib, fik 317

patienter parecoxib i op til 4 dage, 32 patienter i op til 5 dage, mens kun 8 patienter blev behandlet i op

til 6 dage og 1 patient i 7 dage eller derover. Af de patienter, som blev behandlet med placebo, fik 270

patienter placebo i op til 4 dage, 43 patienter i op til 5 dage, mens kun 3 patienter blev behandlet i op

til 6 dage og 2 patienter i 7 dage eller derover. De to grupper havde sammenlignelig demografi. Den

gennemsnitlige (SD) behandlingsvarighed var 4,1 (0,4)

dage for parecoxib og 4,2 (0,5) dage for

placebo, og intervallet var på 4-7 dage for parecoxib og 4-9 dage for placebo. Forekomsten af

bivirkninger hos patienter, som fik parecoxib i 4-7 dage (median varighed på 4 dage), var lav efter

behandlingsdag 3 og svarede til placebo.

Opioid-besparende effekt

I et placebo-kontrolleret forsøg (n=1050) med ortopædiske/almen kirurgiske indgreb fik patienterne en

initialdosis af Dynastat på 40 mg i.v. efterfulgt af 20 mg i.v. 2 gange dagligt i mindst 72 timer som

tillæg til standardbehandling, herunder supplerende patientkontrollerede opioider. Reduktion i brugen

af opioider i forbindelse med Dynastat-behandling var 7,2 mg på dag 2 og 2,8 mg på dag 3 (henholds-

vis 37 % og 28 %). Denne reduktion i brugen af opioider var ledsaget af en signifikant reduktion i

ubehag af opioidsymptomer rapporteret af patienterne. Der blev påvist øget smertelindring sammen-

lignet med opioider alene. Der er set tilsvarende observationer i forsøg ved andre kirurgiske indgreb.

Der er ingen data, der indikerer, at der samlet er færre bivirkninger forbundet med brugen af paracoxib

sammenlignet med placebo, når paracoxib anvendes sammen med opioider.

Gastrointestinale undersøgelser

I korttids-endoskopiundersøgelser (7 dage) med raske unge og ældre (> 65 år) resulterede behandling

med Dynastat i en forekomst af endoskopisk observerede gastroduodenale sår eller erosioner (5-21%),

der selv om tallet er højere end for placebo (5-12%), er statistisk signifikant lavere end forekomsten

observeret med NSAID-præparater (66-90%).

CABG post-operative sikkerhedsundersøgelser

Foruden rutineindberetninger af uønskede hændelser blev præ-definerede kategorier af hændelser,

udvalgt af en uafhængig ekspertkomité, undersøgt i 2 placebokontrollerede sikkerhedsundersøgelser,

hvor patienterne fik parecoxib i mindst 3 dage og derefter blev skiftet til oral valdecoxib i ialt 10-14

dage. Alle patienter fik standard smertelindringsbehandling under forløbet.

Patienterne fik lav-dosis acetylsalicylsyre forud for randomisering og gennem begge de 2 CABG-

undersøgelser.

I den første CABG-undersøgelse evaluerede man patienter, der fik i.v. parecoxib 40 mg 2 gange

dagligt i mindst 3 dage, efterfulgt af behandling med valdecoxib 40 mg 2 gange dagligt (pareco-

xib/valdecoxib gruppe) (n=311) eller placebo/placebo (n=151) i en 14 dages dobbeltblind, placebo-

kontrolleret undersøgelse. 9 præ-definerede uønskede hændelseskategorier blev undersøgt (kardio-

vaskulære tromboemboliske hændelser, hjertehindebetændelse, debut af eller forværring af kronisk

hjerteinsufficiens, nedsat nyrefunktion/nyresvigt, øvre gastrointestinal kompliceret ulcus, større ikke-

gastrointestinale blødninger, infektioner, ikke-infektiøse pulmonale komplikationer og død). Der ses

en signifikant (p<0,05) større hyppighed af kardiovaskulære/tromboemboliske hændelser (myokardie-

infarkt, iskæmi, cerebrovaskulær hændelse, dybe venetromboser og lungeemboli) i gruppen behandlet

med parecoxib/valdecoxib end i den placebo/placebo-behandlede gruppe i perioden med i.v.-

behandling (henholdsvis 2,2% og 0,0%) og gennem hele behandlingsperioden (henholdsvis 4,8% og

1,3%). Sårkomplikationer efter operation (hyppigst omfattende sternumsår) ses hyppigere i gruppen

behandlet med parecoxib/valdecoxib.

I den anden CABG-undersøgelse blev 4 præ-definerede hændelseskategorier undersøgt (kardiovasku-

lær/tromboembolisk hændelse, nedsat nyrefunktion/nyresvigt, øvre gastrointestinal ulcus/blødning,

sårkomplikation efter operation). Patienterne blev inden for 24 timer efter CABG-operation rando-

miseret til: parecoxib initialdosis på 40 mg i.v., efterfulgt af 20 mg i.v. hver 12. time i mindst 3 dage,

og derefter oral valdecoxib (20 mg hver 12. time) (n=544) i resten af den 10 dages behandlingsperi-

ode; placebo i.v. blev efterfulgt af oral valdecoxib (n=544): eller placebo i.v. blev efterfulgt af oral

placebo (n=548). En signifikant (p=0,033) højere hyppighed af hændelser i den kardiovaskulære/trom-

boemboliske kategori ses i gruppen behandlet med parecoxib/valdecoxib (2,0%) end i gruppen

behandlet med placebo/placebo (0,5%). I gruppen behandlet med placebo/valdecoxib ses også en øget

hyppighed af kardiovaskulære tromboemboliske hændelser sammenlignet med placebo, men

forskellen er ikke statistisk signifikant. 3 af de 6 kardiovaskulære tromboemboliske hændelser i grup-

pen behandlet med placebo/valdecoxib ses i perioden, hvor der behandles med placebo. Disse patienter

fik ikke valdecoxib. Præ-definerede hændelser, der opstod med højeste hyppighed i alle 3 behand-

lingsgrupper omfatter kategorier af sårkomplikationer efter operation, inklusive dybe operations-

infektioner og sårhelingskomplikationer i sternum.

Der ses ingen signifikante forskelle mellem aktive behandlinger og placebo for de øvrige præ-

definerede hændelseskategorier (nedsat nyrefunktion/nyresvigt, øvre gastrointestinale ulcus-

komplikationer eller sårkomplikationer efter operation).

Almen kirurgi

I en stor undersøgelse (n=1050) ved større ortopædiske/almen kirurgiske indgreb fik patienterne en

initialdosis af parecoxib på 40 mg i.v., efterfulgt af 20 mg i.v. hver 12. time i mindst 3 dage, og

derefter oral valdecoxib (20 mg hver 12. time) (n=525) i resten af den 10 dages behandlingsperiode,

eller placebo i.v. efterfulgt af oral placebo (n=525). Der ses ingen signifikant forskel i den samlede

sikkerhedsprofil, omfattende de 4 præ-definerede hændelseskategorier beskrevet ovenfor i den anden

CABG-undersøgelse, ved parecoxib/valdecoxib sammenlignet med placebobehandling hos disse post-

operative patienter.

Trombocytundersøgelser

I en række små undersøgelser med gentagne doser til raske unge og ældre forsøgspersoner, havde

Dynastat 20 mg eller 40 mg 2 gange dagligt ingen effekt på trombocytaggregation eller blødning

sammenlignet med placebo. Hos unge forsøgspersoner havde Dynastat 40 mg 2 gange dagligt ingen

klinisk signifikant virkning på acetylsalicylsyremedieret hæmning af trombocytfunktionen (se

pkt. 4.5).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter i.v. eller i.m. injektion omdannes parecoxib hurtigt til valdecoxib, den farmakologisk aktive

substans, ved enzymatisk hydrolyse i leveren.

Absorption

Eksponering for valdecoxib efter enkeltdoser af Dynastat målt ved både arealet under plasmakoncen-

trationskurven vs. tidskurven (AUC) og maksimal koncentration (C

), er omtrent lineær i området af

kliniske doser. AUC og C

er efter dosering 2 gange dagligt lineær op til 50 mg i.v. og 20 mg i.m.

Valdecoxibs steady state plasmakoncentrationer nås inden for 4 dage ved dosering 2 gange dagligt.

Efter enkeltdoser af parecoxib på 20 mg i.v. og i.m. opnås valdecoxibs C

efter henholdsvis ca. 30

minutter og ca. 1 time. Eksponeringen for valdecoxib var sammenlignelig med hensyn til både AUC

og C

efter i.v. og i.m. administration. Efter i.v. eller i.m. administration var eksponering af

parecoxib ens, udtrykt i AUC. Efter i.m. dosering var parecoxibs middel C

lavere sammenlignet

med i.v. bolus-dosering, hvilket skyldes langsommere ekstravaskulær absorption efter i.m.

administration. Disse fald blev ikke betragtet som klinisk vigtige, idet valdecoxibs C

sammenlignelig efter administration af parecoxib i.m. og i.v.

Distribution

Valdecoxibs fordelingsvolumen efter i.v. administration er ca. 55 liter. Plasmaproteinbindingen er ca.

98% i koncentrationsområdet opnået ved den højest anbefalede dosis, 80 mg/dag. Valdecoxib, men

ikke parecoxib, fordeles i stor udstrækning til erytrocytterne.

Biotransformation

Parecoxib omdannes hurtigt og næsten fuldstændigt til valdecoxib og propionsyre in vivo med en

plasmahalveringstid på ca. 22 minutter. Elimination af valdecoxib sker ved udbredt levermetabolisme

via flere veje inklusive cytokrom P450 (CYP) 3A4 og CYP2C9 isoenzymer og glucuronidering (ca.

20%) af sulfonamiddelen. Der er blevet identificeret en hydroxyleret valdecoxibmetabolit i humant

plasma (via CYP-vejen), som er aktiv som en COX-2-hæmmer. Den udgør ca. 10% af valde-

coxibkoncentrationen; på grund af denne metabolits lave koncentration forventes den ikke at bidrage

med en klinisk signifikant effekt efter administration af parecoxib i terapeutiske doser.

Elimination

Valdecoxib udskilles via levermetabolisme, og mindre end 5% uomdannet valdecoxib genfindes i

urinen. Der findes intet uomdannet parecoxib i urinen og kun spor i fæces. Ca. 70% af dosis udskilles i

urinen som inaktive metabolitter. Valdecoxibs plasmaclearance (CL

) er ca. 6 l/time. Valdecoxibs

eliminationshalveringstid (t½) efter i.v. eller i.m. dosering af parecoxib er ca. 8 timer.

Ældre

Dynastat er givet til 335 ældre patienter (65-96 år) i farmakokinetiske og terapeutiske undersøgelser.

Hos raske, ældre forsøgspersoner blev valdecoxibs tilsyneladende orale clearance reduceret med en ca.

40 % højere plasmaeksponering for valdecoxib til følge, sammenlignet med raske, unge forsøgsper-

soner. Valdecoxibs steady state plamaeksponering hos ældre kvinder justeret for legemsvægt var 16 %

højere end hos ældre mænd (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med varierende grader af nyreinsufficiens, som fik 20 mg Dynastat i.v., blev parecoxib

hurtigt fjernet fra plasma. Da renal elimination af valdecoxib ikke er en betydende eliminationsvej, ses

ingen ændringer i valdecoxibs clearance, selv hos patienter med svært nedsat nyrefunktion eller

patienter i dialyse (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Moderat nedsat leverfunktion resulterede ikke i reduceret hastighed eller omfang af omdannelse af

parecoxib til valdecoxib. Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh score 7-9) bør

behandling initieres med halv sædvanlig anbefalet dosis af Dynastat, og den maksimale daglige dosis

bør reduceres til 40 mg, da valdecoxib eksponering var mere end fordoblet hos disse patienter (130%).

Patienter med svært nedsat leverfunktion er ikke undersøgt, og derfor anbefales brugen af Dynastat

ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 4.3).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De ikke-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle under-

søgelser af sikkerhedsfarmakologi eller toksicitet efter gentagne doser ved en eksponering for

parecoxib, der er 2 gange den maksimale humane eksponering. Toksicitetsforsøg efter gentagne doser

på hunde og rotter viser imidlertid, at den systemiske eksponering for valdecoxib (den aktive metabolit

af parecoxib) er ca. 0,8 gange den systemiske eksponering hos ældre forsøgspersoner ved den

maksimalt anbefalede terapeutiske dosis på 80 mg dagligt. Højere doser er forbundet med forværring

og forsinket helbredelse af hudinfektioner, en effekt der muligvis er forbundet med COX-2-hæmning.

I reproduktionstoksicitetstests forekom incidensen af post-implantationstab, resorptioner og nedsat

fostervægt ved doser, som ikke forårsagede maternal toksicitet i kaninforsøg. Der er ikke fundet nogen

påvirkninger efter parecoxib af fertiliteten hos han- og hunrotter.

Virkningerne af parecoxib er ikke blevet undersøgt i sengraviditet eller i den præ- og postnatale

periode.

En enkeltdosis parecoxib administreret intravenøst til diegivende rotter gav mælkekoncentrationer af

parecoxib, valdecoxib og en aktiv valdecoxibmetabolit svarende til koncentrationer i maternel plasma.

Parecoxibs karcinogene potentiale er ikke undersøgt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumhydrogenphosphat.

Phosphorsyre og/eller natriumhydroxid (til pH-justering).

6.2

Uforligeligheder

Dette præparat må ikke blandes med andre lægemidler. Undtaget er dem, der er anført under pkt. . 6.6.

Dynastat og opioider bør ikke administreres samtidig i den samme sprøjte.

Brug af Ringer-lactat-injektionsvæske eller Ringer-lactat med 50 mg/ml (5%) glucoseinjektionsvæske

til rekonstitution vil medføre udfældning af parecoxib, og det kan derfor ikke anbefales.

Brug af vand til injektionsvæsker anbefales ikke, da den færdige opløsning ikke vil være isotonisk.

Dynastat må ikke injiceres i et i.v.-drop, som anvendes til andre lægemidler. I.v.-droppet skal skylles

grundigt med en kendt forligelig opløsning (se pkt. 6.6) både inden og efter injektion med Dynastat.

Injektion i i.v.-drop med Ringer-lactat med 50 mg/ml (5%) glucoseinjektionsvæske, eller andre

intravenøse væsker, som ikke er nævnt i pkt. 6.6, anbefales ikke, da der kan forekomme udfældning.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for ikke rekonstitueret produkt er 3 år.

Kemisk og fysisk stabilitet for færdigtilberedt opløsning, som ikke må opbevares i køleskab eller

nedfryses, er vist i op til 24 timer ved 25

C. 24 timer skal anses som den maksimale opbevaringstid for

rekonstitueret produkt. På grund af den mikrobiologiske infektionsrisiko ved injektionspræparater er

det vigtigt, at rekonstitueret opløsning anvendes straks, medmindre rekonstitution er foretaget under

kontrollerede og aseptiske forhold. Medmindre disse forudsætninger er opfyldt, er opbevaringstid og –

betingelser før anvendelse på brugerens ansvar, og vil normalt ikke være længere end 12 timer ved

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen før rekonstitution.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Farveløst hætteglas (5 ml, type I glas) med en butylgummiprop, lukket med en lilla flip-off-

polypropylenhætte på en aluminiumkapsel.

Dynastat leveres i pakninger med 10 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Dynastat skal rekonstitueres før anvendelse. Dynastat indeholder ikke konserveringsmidler. Aseptisk

teknik skal anvendes ved tilberedningen.

Solvens til rekonstitution

Anbefalet solvens til rekonstitution af Dynastat er:

natriumchloridinjektions-/infusionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

glucoseinfusionsvæske 50 mg/ml (5%)

natriumchlorid 4,5 mg/l (0,45%) og glucose 50 mg/ml (5%) injektions-/infusionsvæske

Rekonstitutionsproces

Benyt aseptisk teknik til opløsning af frysetørret parecoxib (som parecoxibnatrium).

Fjern den lilla flip-off kapsel for at afdække den centrale del af 40 mg parecoxib hætteglassets

gummiprop. Tag med en steril nål og sprøjte 2 ml forligelig solvens og stik nålen ind gennem

gummiproppens centrale del og overfør solvens til 40 mg parecoxib hætteglasset. Opløs pulveret

fuldstændigt ved forsigtig svingning og undersøg det rekonstituerede produkt før brug. Hele

hætteglassets indhold bør udtages til en enkelt administration.

Efter rekonstitution skal væsken være en klar opløsning. Før indgift skal Dynastat undersøges visuelt

for partikler og misfarvning. Opløsningen må ikke anvendes, hvis den er misfarvet eller uklar, eller

hvis den indeholder synlige partikler. Dynastat skal indgives senest 24 timer efter rekonstitution (se

pkt. 6.3), eller bortskaffes.

Færdigtilberedt opløsning er isotonisk.

Forligelige infusionsvæsker til i.v.-drop

Efter rekonstitution med anbefalet solvens må Dynastat kun injiceres i.v. eller i.m., eller i i.v.-drop

med:

natriumchloridinjektions-/infusionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

glucoseinfusionsvæske 50 mg/ml (5%)

natriumchlorid 4,5 mg/l (0,45%) og glucose 50 mg/ml (5%) injektions-/infusionsvæske

eller

Ringer-lactat-injektionsvæske

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/209/005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 22. marts 2002

Dato for seneste fornyelse: 24. januar 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dynastat 40 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hætteglas med pulver: Hvert hætteglas indeholder 40 mg parecoxib (som 42,36 mg

parecoxibnatrium). Efter rekonstitution er parecoxibkoncentrationen 20 mg/ml. Hver 2 ml

rekonstitueret pulver indeholder 40 mg parecoxib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end

1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Ved rekonstitution i natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%) indeholder Dynastat ca. 0,44

mmol natrium pr. hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning (pulver til injektion).

Hvidt/råhvidt pulver.

Solvens: klar og farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til kortvarig behandling af postoperative smerter hos voksne.

Beslutningen om at ordinere en selektiv cyklooxygenase-2 ( COX-2)-hæmmer bør bero på en

vurdering af den samlede risiko for den enkelte patient (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er 40 mg indgivet intravenøst (i.v.) eller intramuskulært (i.m.) efterfulgt af

20 mg eller 40 mg hver 6.-12. time efter behov. Dosis må ikke overskride 80 mg/dag.

Da den kardiovaskulære risiko ved brug af specifikkeCOX-2-hæmmere kan øges med dosis og

behandlingsvarighed, bør den kortest mulige behandlingsvarighed og den laveste effektive daglige

dosis anvendes. Der er begrænset klinisk erfaring med Dynastatbehandling i mere end 3 dage (se

pkt. 5.1).

Samtidig brug af opioidanalgetika

Opioidanalgetika kan anvendes sammen med parecoxib i en dosis svarende til den, der er anført

ovenfor. Parecoxib blev indgivet med et fastsat tidsinterval, mens opioiderne blev indgivet efter behov

i alle de kliniske vurderinger.

Ældre

Sædvanligvis er dosisjustering ikke nødvendig til ældre patienter (

65 år). Behandling af ældre

patienter, som vejer mindre end 50 kg, bør indledes med halv sædvanlig anbefalet dosis af Dynastat,

og maksimal daglig dosis nedsættes til 40 mg (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ingen klinisk erfaring med behandling af patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh

score

10), og det er derfor kontraindiceret til disse patienter (se pkt. 4.3 og 5.2). Sædvanligvis er

dosisjustering til patienter med let nedsat leverfunktion ikke nødvendig (Child-Pugh score 5-6).

Behandlingen med Dynastat bør indledes med forsigtighed og med halv sædvanlig anbefalet dosis til

patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh score 7-9), og maksimal daglig dosis bør

nedsættes til 40 mg.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) eller patienter, der er

disponerede for væskeretention, bør behandling initieres med den laveste anbefalede dosis (20 mg), og

patienternes nyrefunktion bør monitoreres nøje (se pkt. 4.4 og 5.2). På grund af farmakokinetikken er

dosisjustering ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-

clearance 30-80 ml/min).

Pædiatrisk population

Parecoxibs sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data. Derfor anbefales parecoxib ikke til disse patienter.

Administration

Intravenøs bolusinjektion kan gives hurtigt og direkte ind i en vene eller i et eksisterende drop.

Intramuskulær injektion bør gives langsomt og dybt i en muskel. Information om rekonstitution af

dette lægemiddel inden administration findes i pkt. 6.6.

Udfældning kan opstå, når Dynastat blandes i opløsninger med andre lægemidler, og derfor må

Dynastat ikke blandes med andre lægemidler, hverken under rekonstitution eller injektion. Hos de

patienter, hvor det samme i.v.-drop skal anvendes til injektion af andre lægemidler, skal droppet

skylles grundigt med en opløsning af kendt forligelighed før og efter Dynastat-injektion.

Efter rekonstitution med anbefalet solvens må Dynastat kun injiceres i.v. eller i.m., eller i i.v.-drop

med følgende:

natriumchloridinjektions-/infusionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

glucoseinfusionsvæske 50 mg/ml (5%)

natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45%) og glucose 50 mg/ml (5%) injektions-/infusionsvæske eller

Ringer-lactat-injektionsvæske

I.v.-drop med Ringer-lactat med 50 mg/ml (5%) glucoseinjektionsvæske eller andre intravenøse

væsker, som ikke er nævnt ovenfor, anbefales ikke, da der kan forekomme udfældning.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (anført i pkt. 6.1).

Kendt tidligere alvorlig lægemiddelallergi af enhver type, især hudreaktioner som f.eks. Stevens-

Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme, eller patienter med kendt

overfølsomhed over for sulfonamider (se pkt. 4.4 og 4.8).

Aktivt peptisk ulcus eller gastrointestinal (GI) blødning.

Patienter, som tidligere har haft bronkospasme, akut rhinitis, nasale polypper, angioødem, urticaria

eller anden type af allergisk reaktion efter at have taget acetylsalicylsyre eller non-steroide

antiinflammatoriske midler (NSAID-præparater), herunder COX-2-hæmmere.

3. graviditetstrimester og amning (se pkt. 4.6 og 5.3).

Svært nedsat leverfunktion (serum-albumin < 25 g/l eller Child-Pugh score

10).

Inflammatorisk tarmsygdom.

Venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV).

Behandling af post-operative smerter efter koronar bypassoperation (CABG) (se pkt. 4.8 og 5.1).

Konstateret iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriel sygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dynastat er undersøgt ved tandkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologisk kirurgi (især hysterektomi) og

koronar bypassoperation. Der er begrænset erfaring med andre typer kirurgi, f.eks. gastrointestinal

eller urologisk kirurgi (se pkt. 5.1).

Andre administrationsmåder end i.v. og i.m. (f.eks. intra-artikulær, intratekal) er ikke undersøgt og bør

derfor ikke anvendes.

Da der er mulighed for øgede bivirkninger ved højere doser af parecoxib, andre COX-2-hæmmere og

NSAID-præparater, bør patienter, der behandles med parecoxib kontrolleres efter dosisøgning, og ved

manglende effektøgning, bør andre terapeutiske muligheder overvejes (se pkt. 4.2). Der er begrænset

klinisk erfaring ved behandling med Dynastat i mere end 3 dage (se pkt. 5.1).

Hvis der under behandlingen sker en forværring inden for et af de organsystemer, som er nævnt

nedenfor, skal passende forholdsregler tages, og seponering af behandlingen med parecoxibnatrium

bør overvejes.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, og det vil sige, at det

praktisk taget er "natriumfrit".

Hjerte-kar

COX-2-hæmmere har været forbundet med øget risiko for kardiovaskulære og trombotiske uønskede

hændelser ved langtidsbehandling. Det nøjagtige omfang af risikoen efter en enkelt dosis er ikke

blevet fastlagt. Ligeledes er den nøjagtige behandlingsvarighed, som er forbundet med øget risiko,

heller ikke fastlagt.

Patienter med særlige risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hypertension, hyperlipi-

dæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med parecoxib efter nøje overvejelse (se

pkt. 5.1).

Der bør tages passende forholdsregler, og seponering af behandlingen med parecoxib bør overvejes,

hvis der ses forværring af specifikke kliniske symptomer hos disse patienter. Dynastat er ikke

undersøgt ved kardiovaskulær revaskularisation udover koronar bypassopertion (CABG).

Undersøgelser på andre former for operationer end CABG omfatter kun patienter med American

Society of Anaesthesiology (ASA) Physical Status klasse I-III.

Acetylsalicylsyre og andre NSAID-præparater

På grund af deres manglende virkning på trombocytfunktionen kan COX-2-hæmmere ikke erstatte

acetylsalicylsyre som profylakse mod kardiovaskulære tromboemboliske sygdomme. Antitrombotisk

behandling bør derfor ikke seponeres (se pkt. 5.1). Der skal udvises forsigtighed, når Dynastat

administreres samtidig med warfarin og andre orale antikoagulantia (se pkt. 4.5). Samtidig anvendelse

af parecoxib og andre non-acetylsalicylsyre NSAID-præparater skal undgås.

Dynastat kan maskere feber og andre tegn på inflammation (se pkt. 5.1). Der er i enkelte tilfælde

beskrevet en forværring af bløddelsinfektioner i forbindelse med brug af NSAID-præparater og i ikke-

kliniske undersøgelser med Dynastat (se pkt. 5.3). Kirurgiske patienter bør holdes under omhyggelig

observation for tegn på sårinfektion ved behandling med Dynastat.

Mave-tarm-kanal

Der er set øvre gastrointestinale (GI) komplikationer (perforationer, ulcera eller blødninger (PUB)),

nogle med dødelig udgang hos patienter behandlet med parecoxib. Der bør udvises forsigtighed ved

behandling af patienter, der har den største risiko for at udvikle gastrointestinale komplikationer i

forbindelse med NSAID-præparater: ældre, eller patienter med gastrointestinal sygdom, såsom

ulceration og gastrointestinal blødning i anamnesen, eller patienter, som samtidigt får

acetylsalicylsyre. Lægemidler, der hører under NSAID-præparater, associeres også med øgede

gastrointestinale komplikationer ved samtidig administration med glukokortikoider, eller selektive

serotonin-genoptagelseshæmmere, andre antitrombotiske lægemidler, andre NSAID-præparater eller

hvis patienten, indtager alkohol. Der er yderligere øget risiko for gastrointestinale bivirkninger

(gastrointestinale ulcera eller andre gastrointestinale komplikationer), når parecoxib tages samtidig

med acetylsalicylsyre (selv ved lave doser).

Hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner, bl.a. erythema multiforme, dermatitis exfoliativa og Stevens-Johnsons

syndrom (nogle af dem fatale) er blevet rapporteret efter markedsføringen hos patienter, der fik

parecoxib. Desuden er der efter markedsføringen af valdecoxib rapporteret fatale tilfælde af toksisk

epidermal nekrolyse hos patienter, der fik valdecoxib (den aktive metabolit af parecoxib), og dette kan

ikke udelukkes ved brug af parecoxib (se-pkt. 4.8). Patienterne synes at have størst risiko for udvikling

af disse reaktioner tidligt i behandlingsforløbet. Disse reaktioner optræder i de fleste tilfælde inden for

den første måned af behandlingen.

Lægen bør tage passende forholdsregler med hensyn til kontrol for alvorlige hudreaktioner i

forbindelse med behandlingen, f.eks. yderligere patientkontroller. Patienter skal opfordres til

omgående at oplyse lægen om enhver form for pludseligt opstående hudreaktioner.

Behandlingen med parecoxib bør seponeres ved den første forekomst af hududslæt, slimhinde-

affektioner, eller andre tegn på overfølsomhed. Det er kendt, at alvorlige hudreaktioner ses med

NSAID inklusive selektive COX-2-hæmmere og andre lægemidler. Rapporteringshyppigheden af

alvorlige hudreaktioner synes dog at være højere for valdecoxib (den aktive metabolit af parecoxib)

end for andre selektive COX-2-hæmmere. Patienter, der tidligere har haft allergi over for

sulfonamider, kan have større risiko for at få hudreaktioner (se pkt. 4.3). Patienter, der ikke har kendt

sulfonamidallergi, kan også have risiko for udvikling af alvorlige hudreaktioner.

Overfølsomhedsreaktioner

Efter markedsføringen af valdecoxib og parecoxib er der rapporteret overfølsomhedsreaktioner

(anafylaksi og angioødem) (se pkt. 4.8). Nogle af disse reaktioner forekommer hos patienter, der

tidligere har haft allergiske reaktioner over for sulfonamider (se pkt. 4.3). Behandlingen med

parecoxib bør indstilles ved det første tegn på overfølsomhed.

Tilfælde af alvorlig hypotension kort efter indgivelse af parecoxib er blevet rapporteret efter

markedsføringen af parecoxib. Nogle af disse tilfælde er opstået uden andre tegn på anafylaksi. Lægen

skal være forberedt på at behandle alvorlig hypotension.

Væskeretention, ødem, nyrer

Som for andre lægemidler, der hæmmer prostaglandinsyntesen, er der set væskeretention og ødemer

hos patienter, som har fået parecoxib. Derfor bør parecoxib anvendes med forsigtighed til patienter,

der har kompromitteret hjertefunktion, ødem i anamnesen, eller andre tilstande, som disponerer for

eller forværres af væskeretention, herunder også patienter, der tager diuretika eller som på anden måde

har risiko for udvikling af hypovolæmi. Hvis der er kliniske tegn på forværring af tilstanden hos disse

patienter, skal der tages passende forholdsregler, herunder seponering af parecoxib.

Akut nyresvigt hos patienter i behandling med parecoxib er rapporteret ved post-marketing overvåg-

ning (se pkt. 4.8). Da prostaglandinsyntesehæmning kan medføre forringelse af nyrefunktion og

væskeretention, bør der udvises forsigtighed ved administration af Dynastat til patienter med nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.2) eller hypertension, eller til patienter med kompromitteret hjerte- eller

leverfunktion eller andre tilstande, som disponerer for væskeretention.

Der bør udvises forsigtighed ved start af behandling med Dynastat til patienter med dehydrering. I

sådanne tilfælde anbefales det at rehydrere patienten først, og derefter starte behandling med Dynastat.

Hypertension

Som for alle NSAID kan parecoxib føre til debut af hypertension eller forværring af eksisterende

hypertension, som begge kan være medvirkende årsager til øget hyppighed af kardiovaskulære

hændelser. Parecoxib bør anvendes med forsigtighed til patienter med hypertension. Blodtrykket bør

kontrolleres nøje ved opstart af behandling med parecoxib og under hele behandlingsforløbet. Hvis

blodtrykket stiger signifikant, bør andre behandlingsmuligheder overvejes.

Nedsat leverfunktion

Dynastat bør anvendes med forsigtighed til patienter med moderat leverfunktionsnedsættelse (Child-

Pugh score 7-9) (se pkt. 4.2).

Brug sammen med orale antikoagulantia

Samtidig brug af NSAID og orale antikoagulantia øger risikoen for blødning. Orale antikoagulantia

inkluderer warfarin/coumarintypen og nye orale antikoagulantia (f.eks. apixaban, dabigatran og

rivaroxaban) (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Antikoagulationsbehandling bør monitoreres, især de første dage efter initiering af behandling med

Dynastat hos patienter i behandling med warfarin eller andre antikoagulantia, da disse patienter har

øget risiko for blødningskomplikationer. Patienter, som får orale antikoagulantia bør derfor kontrol-

leres nøje med hensyn til protrombintid INR, især i de første dage efter initiering af behandling med

parecoxib, eller hvis dosis af parecoxib ændres (se pkt. 4.4).

Dynastat havde ingen effekt på acetylsalicylsyre-medieret hæmning af trombocytaggregation eller

blødningstid. Kliniske undersøgelser tyder på, at Dynastat kan gives sammen med lav-dosis

acetylsalicylsyre (≤ 325 mg). I de indsendte kliniske undersøgelser ses, som for andre NSAID-

præparater, en øget risiko for gastrointestinal ulceration eller andre gastrointestinale komplikationer

ved samtidig administration af lav-dosis acetylsalicylsyre end med brugen af parecoxib alene (se

pkt. 5.1).

Samtidig administration af parecoxib og heparin påvirkede ikke heparins farmakodynamik (aktiveret

partiel thromboplastintid) sammenlignet med heparin administreret alene.

Hæmning af prostaglandiner af NSAID, herunder COX-2-hæmmere, kan reducere virkningen af

angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hæmmere, angiotensin II-antagonister, betablokkere og

diuretika. Denne interaktion bør overvejes hos patienter, der behandles med parecoxib samtidig med

ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister, betablokkere og diuretika.

Hos ældre patienter, der lider af væskemangel (inklusive patienter i diuretikabehandling), eller som

har kompromitteret nyrefunktion, kan samtidig behandling med NSAID-præparater, herunder

selektive COX-2-hæmmere, og ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister føre til yderligere

forværring af nyrefunktionen, herunder muligt akut nyresvigt. Disse virkninger er normalt reversible.

Samtidig administration af disse lægemidler bør derfor ske med forsigtighed. Patienter bør være

tilstrækkeligt hydreret, og behovet for monitorering af nyrefunktionen bør vurderes ved initiering af

den samtidige behandling og jævnligt derefter.

Det tyder på, at samtidig indgift af NSAID-præparater og ciclosporin eller tacrolimus kan øge den

nefrotoksiske virkning af ciclosporin og tacrolimus på grund af NSAIDs påvirkning af renale

prostaglandiner. Nyrefunktionen bør monitoreres, når parecoxib og et af disse stoffer gives samtidig.

Dynastat kan administreres sammen med opioidanalgetika. I de kliniske forsøg var det daglige behov

for p.n. opioider signifikant reduceret, når opioider blev anvendt sammen med paracoxib.

Andre lægemidlers virkning på parecoxibs (eller dets aktive metabolit valdecoxibs) farmakokinetik

Parecoxib hydrolyseres hurtigt til den aktive metabolit valdecoxib. Undersøgelser på mennesker har

vist, at metaboliseringen af valdecoxib hovedsagelig er medieret af CYP3A4 og 2C9 isoenzymer.

Plasmaeksponering (AUC og C

) for valdecoxib blev øget (henholdsvis 62% og 19%), når det blev

administreret sammen med fluconazol (hovedsagelig en CYP2C9-hæmmer), hvilket viser, at dosis af

parecoxib bør reduceres hos de patienter, der er i fluconazolbehandling.

Plasmaeksponering (AUC og C

) for valdecoxib blev øget (henholdsvis 38% og 24%), når det blev

administreret sammen med ketoconazol (CYP3A4-hæmmer). Dosisjustering bør imidlertid ikke

generelt være nødvendig hos patienter, der får ketoconazol.

Virkninger af enzyminduktion er ikke undersøgt. Valdecoxibs metabolisme kan øges, når det

administreres sammen med enzyminduktorer, såsom rifampicin, phenytoin, carbamazepin eller

dexamethason.

Parecoxibs (eller dets aktive metabolit valdecoxibs) virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Behandling med valdecoxib (40 mg 2 gange dagligt i 7 dage) gav en 3 gange så stor stigning i

plasmakoncentrationerne af dextromethorphan (CYP2D6-substrat). Forsigtighed bør derfor udvises,

når Dynastat administreres sammen med lægemidler, som hovedsageligt metaboliseres via CYP2D6,

og som har et smalt terapeutisk vindue (f.eks. flecainid, propafenon, metoprolol).

Plasmaeksponeringen af omeprazol (CYP 2C19-substrat) 40 mg 1 gang dagligt blev øget med 46%

efter administration af valdecoxib 40 mg 2 gange dagligt i 7 dage, mens plasmaeksponeringen af

valdecoxib var upåvirket. Disse resultater viser, at selvom valdecoxib ikke metaboliseres af CYP2C19,

kan det være en hæmmer af dette isoenzym. Forsigtighed bør derfor udvises ved administration af

Dynastat sammen med lægemidler, som er CYP2C19-substrater (f.eks. phenytoin, diazepam eller

imipramin).

I to farmakokinetiske interaktionsforsøg med patienter med reumatoid artritis, der fik en stabil ugentlig

dosis methotrexat (5-20 mg ugentligt som en enkelt oral eller intramuskulær dosis), havde oralt

administreret valdecoxib (10 mg to gange dagligt eller 40 mg 2 gange dagligt) ringe eller ingen

virkning på steady-state-plasmakoncentrationenerne af methotrexat. Det tilrådes imidlertid at udvise

forsigtighed, når methotrexat administreres samtidig med NSAID, da administration af NSAID kan

medføre øget plasmaniveau af methotrexat. Passende monitorering af methotrexatrelateret toksicitet

bør overvejes, når parecoxib og methotrexat kombineres.

Samtidig administration af valdecoxib og lithium medførte signifikante fald i lithiums serumclearance

(25%) og renale clearance (30%) med en 34% højere serumeksponering sammenlignet med lithium

alene. Serumkoncentrationen af lithium bør monitoreres tæt, når behandling med parecoxib initieres

eller ændres hos patienter, der behandles med lithium.

Samtidig administration af valdecoxib og glibenclamid (CYP3A4-substrat) påvirkede hverken

glibenclamids farmakokinetik (eksponering) eller farmakodynamik (blodsukker og insulinniveauer).

Injicerbare anæstetika

Samtidig administration af parecoxib 40 mg i.v. og propofol (CYP2C9-substrat) eller midazolam

(CYP3A4-substrat) påvirker hverken farmakokinetikken (metabolisme og eksponering) eller

farmakodynamikken (EEG-påvirkninger, psykomotoriske tests og opvågning fra sedation) for

propofol i.v. eller midazolam i.v. Derudover har samtidig administration af valdecoxib ingen klinisk

effekt på hepatisk eller intestinal CYP 3A4-medieret metabolisme af oralt administreret midazolam.

Administration af 40 mg parecoxib i.v. har ingen signifikant effekt på farmakokinetikken af hverken

fentanyl i.v. eller alfentanil i.v. (CYP3A4-substrater).

Inhalationsanæstetika

Der er ikke udført formelle interaktionsundersøgelser. I kirurgiske undersøgelser, hvor parecoxib blev

administreret præ-operativt, ses ingen tegn på farmakodynamiske lægemiddelinteraktioner hos

patienter, der fik parecoxib og inhalationsanæstesipræparaterne lattergas og isofluran (se pkt. 5.1).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Parecoxib mistænkes for at forårsage alvorlige medfødte misdannelser ved brug i sidste

graviditetstrimester, idet det ligesom andre lægemidler, som hæmmer prostaglandin, kan medføre

præmatur lukning af ductus arteriosus eller inertia uteri (se pkt. 4.3, 5.1 og 5.3).

Brug af NSAID i 2. og 3. trimester kan give renal dysfunktion hos fostret som kan resultere i en

reduceret mængde fostervand eller i svære tilfælde oligohydramnios. Sådanne virkninger kan sætte ind

kort tid efter påbegyndt behandling og er oftest irreversible. Gravide kvinder som får NSAIDs bør

derfor monitoreres tæt med hensyn til mængden af fostervand.

Dynastat er kontraindiceret i 3. graviditetstrimester (se pkt. 4.3).

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af parecoxib til gravide kvinder eller under fødsel. Hæmning

af prostaglandinsyntesen kan dog have negativ indvirkning på graviditet. Data fra epidemiologiske

forsøg tyder på en øget risiko for abort efter anvendelse af prostaglandinsyntesehæmmere tidligt i

graviditeten. Hos dyr er det vist, at administration af prostaglandinsyntesehæmmere, herunder

parecoxib, resulterer i øget præ- og postimplantationstab og fosterdødelighed (se pkt. 5.1 og 5.3).

Dynastat bør ikke anvendes i første og andet trimester af graviditeten, medmindre det er klart

nødvendigt.

Amning

Administration af en enkelt dosis parecoxib til ammende kvinder efter kejsersnit medførte overførsel

af relativt små mængder parecoxib og dets aktive metabolit valdecoxib til mælken. Dette medførte en

lav relativ dosis hos barnet (ca. 1% af den vægtjusterede maternale dosis). Dynastat må ikke

administreres til ammende kvinder (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Brug af Dynastat, og andre lægemidler, som er kendt for at hæmme cyklooxygenase-/prostaglandin-

syntesen, anbefales ikke til kvinder, som ønsker at blive gravide (se pkt. 4.3, 5.1 og 5.3).

Ud fra virkningsmekanismen kan anvendelse af NSAID-præparater forsinke eller forhindre ruptur af

ovariefollikler, som har været forbundet med reversibel infertilitet hos nogle kvinder. Hos kvinder,

som har vanskeligt ved at undfange, eller som gennemgår fertilitetsundersøgelser, skal seponering af

NSAID-præparater, herunder Dynastat, overvejes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Patienter, der oplever svimmelhed eller søvnighed efter at have fået Dynastat, bør undgå at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Den mest almindelige bivirkning ved Dynastat er kvalme. De mest alvorlige bivirkninger opstår som

ikke almindelige til sjældne, og omfatter kardiovaskulære hændelser som f.eks. myokardieinfarkt og

alvorlig hypotension, og overfølsomhedsreaktioner som f.eks. anafylaksi, angioødem og alvorlige hud-

reaktioner. Efter koronar bypassoperation har patienter, der får Dynastat en øget risiko for uønskede

hændelser som f.eks. kardiovaskulære/tromboemboliske hændelser (herunder myokardieinfarkt,

slagtilfælde/transitorisk iskæmisk attak(TIA), lungeembolus og dyb venetrombose; se pkt. 4.3 og 5.1),

dybe sårinfektioner og sternale sårhelingskomplikationer.

Bivirkningsliste

Følgende bivirkninger er rapporteret for patienter, som fik parecoxib (N=5.402) i 28 placebo-

kontrollerede kliniske forsøg. Bivirkninger, der er indberettet efter markedsføring, er anført som

“frekvens ikke kendt”, da frekvenser ikke kan estimeres ud fra forhåndenværende data. Inden for hver

gruppe er bivirkningerne anført i henhold til MedDRA-terminologi og opstillet efter, hvor alvorlige de

er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Bivirkningsfrekvens

Meget

almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100,

<1/10)

Ikke almindelig

(

1/1000, <1/100)

Sjælden

(

1/10.000,

<1/1000)

Ikke kendt

Infektioner og parasitære sygdomme

Pharyngitis,

ostitis

alveolaris

Abnorm serøs

sekretion i

sternumdræn,

sårinfektion

Blod og lymfesystem

Anæmi

postoperativt

Trombocytopeni

Immunsystemet

Anafylaktoid

reaktion

Metabolisme og ernæring

Hypokalæmi

Hyperglykæmi,

appetitløshed

Psykiske forstyrrelser

Agitation,

insomni

Nervesystemet

Hypæstesi,

svimmelhed

Cerebrovaskulær

forstyrrelse

Øre og labyrint

Øresmerter

Hjerte

Myokardieinfarkt,

bradykardi

Kredsløbskollaps,

kronisk venstresidig

hjerteinsufficiens,

takykardi

Vasculære sygdomme

Hypertension,

hypotension

Hypertension

(forværret), ortostatisk

hypotension

Bivirkningsfrekvens

Meget

almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100,

<1/10)

Ikke almindelig

(

1/1000, <1/100)

Sjælden

(

1/10.000,

<1/1000)

Ikke kendt

Luftveje, thorax og mediastinum

Respiratorisk

insufficiens

Lungeemboli

Dyspnø

Mave-tarm-kanalet

kvalme

Abdominal-

smerter,

opkastning,

obstipation,

dyspepsi,

flatulens

Gastroduodenal ulcera-

tion, gastroøsofageal

refluks, mundtørhed,

abnorme mave-tarmlyde

Pancreatitis,

øsofagitis, ødem

i munden

(periorale

hævelser)

Hud og subkutane væv

Pruritus,

hyperhidrose

Blodudtrædning, kløe,

urticaria

Stevens-Johnsons

syndrom, erythema

multiforme, derma-

titis exfoliativa

Knogler, led, muskler og bindevæv

Rygsmerter

Artralgi

Nyrer og urinveje

Oliguri

Akut nyresvigt

Nyresvigt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Perifere

ødemer

Asteni, smerter ved

injektionsstedet, reaktion

på injektionsstedet

Overfølsomheds-

reaktioner

omfattende

anafylaksi og

angioødem

Undersøgelser

Serum-

kreatininstig-

ning

Forhøjet kreatinkinase

i blodet, forhøjet

laktatdehydrogenase,

forhøjet ASAT,

forhøjet ALAT,

forhøjet serum-

carbamid

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Komplikationer efter

procedure (hud)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Efter markedsføringen er toksisk epidermal nekrolyse rapporteret i forbindelse med brug af valdecoxib

og kan ikke udelukkes for parecoxib: (se pkt. 4.4). Derudover er følgende sjældne alvorlige

bivirkninger rapporteret i forbindelse med brug af NSAID-præparater og kan ikke udelukkes for

Dynastat: bronkospasme og hepatitis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Ifølge rapporter er overdosering med parecoxib forbundet med bivirkninger, som også er set ved

anbefalede doser af parecoxib.

I tilfælde af overdosering bør patienter have symptomatisk og understøttende behandling. Valdecoxib

fjernes ikke ved hæmodialyse. Diurese eller alkalisering af urinen er muligvis ikke effektiv på grund af

valdecoxibs høje proteinbinding.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiinflammatoriske og antirheumatiske midler, Coxiber, ATC

kode: M01AH04

Parecoxib er et prodrug af valdecoxib. Valdecoxib er inden for det kliniske dosisinterval en oral,

selektiv COX-2-hæmmer. Cyklooxygenase er ansvarlig for dannelsen af prostaglandiner. Der er

identificeret 2 iso-former, COX-1 og COX-2. Det er vist, at COX-2 er isoformen af det enzym, som

induceres af proinflammatoriske stimuli, og som man mener, hovedsagelig har ansvaret for syntese af

prostanoide mediatorer af smerte, inflammation og feber. COX-2 er også involveret i ovulation,

implantation og lukning af ductus arteriosus, regulering af nyrefunktionen og funktioner i

centralnervesystemet (induktion af feber, smerteopfattelse og kognitive funktioner). Det spiller

muligvis også en rolle i ulcusheling. COX-2 er påvist i vævet omkring gastriske ulcera hos mennesker,

men dets relevans ved heling af ulcera er ikke fastslået.

Forskellen i antitrombocytaktivitet mellem COX-1-hæmmende NSAID-præparater og COX-2

selektive hæmmere kan være af klinisk betydning for patienter med risiko for udvikling af

tromboemboliske hændelser. COX-2 selektive hæmmere reducerer dannelsen af systemiske (og

dermed muligvis endotel-deriveret) prostacyclin uden at påvirke tromboxan i blodpladerne. Den

kliniske betydning af disse fund er endnu ikke klarlagt.

Parecoxib er blevet anvendt ved en række større og mindre indgreb. Dynastats effekt er fastslået i

undersøgelser af smerter efter dentale, gynækologiske (hysterektomi), ortopædiske (knæ- og

hofteudskiftning) og koronar bypassoperationer. Den første mærkbare analgetiske virkning indtræder i

løbet af 7-13 minutter med klinisk meningsfuld analgesi i løbet af 23-39 minutter og maksimal effekt

inden for 2 timer efter administration af enkeltdoser på 40 mg Dynastat i.v. eller i.m. Omfanget af den

analgetiske virkning af en 40 mg dosis er sammenlignelig med ketorolac 60 mg i.m. eller ketorolac 30

mg i.v. Efter en enkelt dosis er analgesivirkningen afhængig af dosis og klinisk smertemodel og varer

fra 6 til mere end 12 timer.

Anvendelse af parecoxib i mere end 3 dage

I de fleste undersøgelser var det hensigten, at parecoxib skulle doseres i op til 3 dage. Data fra 3

randomiserede placebokontrollerede studier, hvor behandling med parecoxib ifølge protokollen var

tilladt i > 3 dage, blev samlet og analyseret. I den samlede analyse af 676 patienter fik 318 patienter

placebo og 358 patienter parecoxib. Af de patienter, som blev behandlet med parecoxib, fik 317

patienter parecoxib i op til 4 dage, 32 patienter i op til 5 dage, mens kun 8 patienter blev behandlet i op

til 6 dage og 1 patient i 7 dage eller derover. Af de patienter, som blev behandlet med placebo, fik 270

patienter placebo i op til 4 dage, 43 patienter i op til 5 dage, mens kun 3 patienter blev behandlet i op

til 6 dage og 2 patienter i 7 dage eller derover. De to grupper havde sammenlignelig demografi. Den

gennemsnitlige (SD) behandlingsvarighed var 4,1 (0,4)

dage for parecoxib og 4,2 (0,5) dage for

placebo, og intervallet var på 4-7 dage for parecoxib og 4-9 dage for placebo. Forekomsten af

bivirkninger hos patienter, som fik parecoxib i 4-7 dage (median varighed på 4 dage), var lav efter

behandlingsdag 3 og svarede til placebo.

Opioid-besparende effekt

I et placebo-kontrolleret forsøg (n=1050) med ortopædiske/almen kirurgiske indgreb fik patienterne en

initialdosis af Dynastat på 40 mg i.v. efterfulgt af 20 mg i.v. 2 gange dagligt i mindst 72 timer som

tillæg til standardbehandling, herunder supplerende patientkontrollerede opioider. Reduktion i brugen

af opioider i forbindelse med Dynastat-behandling var 7,2 mg på dag 2 og 2,8 mg på dag 3 (henholds-

vis 37 % og 28 %). Denne reduktion i brugen af opioider var ledsaget af en signifikant reduktion i

ubehag af opioidsymptomer rapporteret af patienterne. Der blev påvist øget smertelindring sammen-

lignet med opioider alene. Der er set tilsvarende observationer i forsøg ved andre kirurgiske indgreb.

Der er ingen data, der indikerer, at der samlet er færre bivirkninger forbundet med brugen af paracoxib

sammenlignet med placebo, når paracoxib anvendes sammen med opioider.

Gastrointestinale undersøgelser

I korttids-endoskopiundersøgelser (7 dage) med raske unge og ældre (> 65 år) resulterede behandling

med Dynastat i en forekomst af endoskopisk observerede gastroduodenale sår eller erosioner (5-21%),

der selv om tallet er højere end for placebo (5-12%), er statistisk signifikant lavere end forekomsten

observeret med NSAID-præparater (66-90%).

CABG post-operative sikkerhedsundersøgelser

Foruden rutineindberetninger af uønskede hændelser blev præ-definerede kategorier af hændelser,

udvalgt af en uafhængig ekspertkomité, undersøgt i 2 placebokontrollerede sikkerhedsundersøgelser,

hvor patienterne fik parecoxib i mindst 3 dage og derefter blev skiftet til oral valdecoxib i ialt 10-14

dage. Alle patienter fik standard smertelindringsbehandling under forløbet.

Patienterne fik lav-dosis acetylsalicylsyre forud for randomisering og gennem begge de 2 CABG-

undersøgelser.

I den første CABG-undersøgelse evaluerede man patienter, der fik i.v. parecoxib 40 mg 2 gange

dagligt i mindst 3 dage, efterfulgt af behandling med valdecoxib 40 mg 2 gange dagligt (pare-

coxib/valdecoxib gruppe) (n=311) eller placebo/placebo (n=151) i en 14 dages dobbeltblind, placebo-

kontrolleret undersøgelse. 9 præ-definerede uønskede hændelseskategorier blev undersøgt (kardiovas-

kulære tromboemboliske hændelser, hjertehindebetændelse, debut af eller forværring af kronisk

hjerteinsufficiens, nedsat nyrefunktion/nyresvigt, øvre gastrointestinal kompliceret ulcus, større ikke-

gastrointestinale blødninger, infektioner, ikke-infektiøse pulmonale komplikationer og død). Der ses

en signifikant (p<0,05) større hyppighed af kardiovaskulære/tromboemboliske hændelser (myokardie-

infarkt, iskæmi, cerebrovaskulær hændelse, dybe venetromboser og lungeemboli) i gruppen behandlet

med parecoxib/valdecoxib end i den placebo/placebo-behandlede gruppe i perioden med i.v.-

behandling (henholdsvis 2,2% og 0,0%) og gennem hele behandlingsperioden (henholdsvis 4,8% og

1,3%). Sårkomplikationer efter operation (hyppigst omfattende sternumsår) ses hyppigere i gruppen

behandlet med parecoxib/valdecoxib.

I den anden CABG-undersøgelse blev 4 præ-definerede hændelseskategorier undersøgt (kardiovas-

kulær/tromboembolisk hændelse, nedsat nyrefunktion/nyresvigt, øvre gastrointestinal ulcus/blødning,

sårkomplikation efter operation). Patienterne blev inden for 24 timer efter CABG-operation rando-

miseret til: parecoxib initialdosis på 40 mg i.v., efterfulgt af 20 mg i.v. hver 12. time i mindst 3 dage,

og derefter oral valdecoxib (20 mg hver 12. time) (n=544) i resten af den 10 dages behandlings-

periode; placebo i.v. blev efterfulgt af oral valdecoxib (n=544): eller placebo i.v. blev efterfulgt af oral

placebo (n=548). En signifikant (p=0,033) højere hyppighed af hændelser i den kardiovaskulære/trom-

boemboliske kategori ses i gruppen behandlet med parecoxib/valdecoxib (2,0%) end i gruppen

behandlet med placebo/placebo (0,5%). I gruppen behandlet med placebo/valdecoxib ses også en øget

hyppighed af kardiovaskulære tromboemboliske hændelser sammenlignet med placebo, men

forskellen er ikke statistisk signifikant. 3 af de 6 kardiovaskulære tromboemboliske hændelser i

gruppen behandlet med placebo/valdecoxib ses i perioden, hvor der behandles med placebo. Disse

patienter fik ikke valdecoxib. Præ-definerede hændelser, der opstod med højeste hyppighed i alle 3

behandlingsgrupper omfatter kategorier af sårkomplikationer efter operation, inklusive dybe

operationsinfektioner og sårhelingskomplikationer i sternum.

Der ses ingen signifikante forskelle mellem aktive behandlinger og placebo for de øvrige præ-

definerede hændelseskategorier (nedsat nyrefunktion/nyresvigt, øvre gastrointestinale ulcus-

komplikationer eller sårkomplikationer efter operation).

Almen kirurgi

I en stor undersøgelse (n=1050) ved større ortopædiske/almen kirurgiske indgreb fik patienterne en

initialdosis af parecoxib på 40 mg i.v., efterfulgt af 20 mg i.v. hver 12. time i mindst 3 dage, og

derefter oral valdecoxib (20 mg hver 12. time) (n=525) i resten af den 10 dages behandlingsperiode,

eller placebo i.v. efterfulgt af oral placebo (n=525). Der ses ingen signifikant forskel i den samlede

sikkerhedsprofil, omfattende de 4 præ-definerede hændelseskategorier beskrevet ovenfor i den anden

CABG-undersøgelse, ved parecoxib/valdecoxib sammenlignet med placebobehandling hos disse post-

operative patienter.

Trombocytundersøgelser

I en række små undersøgelser med gentagne doser til raske unge og ældre forsøgspersoner, havde

Dynastat 20 mg eller 40 mg 2 gange dagligt ingen effekt på trombocytaggregation eller blødning

sammenlignet med placebo. Hos unge forsøgspersoner havde Dynastat 40 mg 2 gange dagligt ingen

klinisk signifikant virkning på acetylsalicylsyremedieret hæmning af trombocytfunktionen (se

pkt. 4.5).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter i.v. eller i.m. injektion omdannes parecoxib hurtigt til valdecoxib, den farmakologisk aktive

substans, ved enzymatisk hydrolyse i leveren.

Absorption

Eksponering for valdecoxib efter enkeltdoser af Dynastat målt ved både arealet under plasmakoncen-

trationskurven vs. tidskurven (AUC) og maksimal koncentration (C

), er omtrent lineær i området af

kliniske doser. AUC og C

er efter dosering 2 gange dagligt lineær op til 50 mg i.v. og 20 mg i.m.

Valdecoxibs steady state plasmakoncentrationer nås inden for 4 dage ved dosering 2 gange dagligt.

Efter enkeltdoser af parecoxib på 20 mg i.v. og i.m. opnås valdecoxibs C

efter henholdsvis ca. 30

minutter og ca. 1 time. Eksponeringen for valdecoxib var sammenlignelig med hensyn til både AUC

og C

efter i.v. og i.m. administration. Efter i.v. eller i.m. administration var eksponering af

parecoxib ens, udtrykt i AUC. Efter i.m. dosering var parecoxibs middel C

lavere sammenlignet

med i.v. bolus-dosering, hvilket skyldes langsommere ekstravaskulær absorption efter i.m.

administration. Disse fald blev ikke betragtet som klinisk vigtige, idet valdecoxibs C

sammenlignelig efter administration af parecoxib i.m. og i.v.

Distribution

Valdecoxibs fordelingsvolumen efter i.v. administration er ca. 55 liter. Plasmaproteinbindingen er ca.

98% i koncentrationsområdet opnået ved den højest anbefalede dosis, 80 mg/dag. Valdecoxib, men

ikke parecoxib, fordeles i stor udstrækning til erytrocytterne.

Biotransformation

Parecoxib omdannes hurtigt og næsten fuldstændigt til valdecoxib og propionsyre in vivo med en

plasmahalveringstid på ca. 22 minutter. Elimination af valdecoxib sker ved udbredt levermetabolisme

via flere veje inklusive cytokrom P450 (CYP) 3A4 og CYP2C9 isoenzymer og glucuronidering (ca.

20%) af sulfonamiddelen. Der er blevet identificeret en hydroxyleret valdecoxibmetabolit i humant

plasma (via CYP-vejen), som er aktiv som en COX-2-hæmmer. Den udgør ca. 10% af valdecoxib-

koncentrationen; på grund af denne metabolits lave koncentration forventes den ikke at bidrage med

en klinisk signifikant effekt efter administration af parecoxib i terapeutiske doser.

Elimination

Valdecoxib udskilles via levermetabolisme, og mindre end 5% uomdannet valdecoxib genfindes i

urinen. Der findes intet uomdannet parecoxib i urinen og kun spor i fæces. Ca. 70% af dosis udskilles i

urinen som inaktive metabolitter. Valdecoxibs plasmaclearance (CL

) er ca. 6 l/time. Valdecoxibs

eliminationshalveringstid (t½) efter i.v. eller i.m. dosering af parecoxib er ca. 8 timer.

Ældre

Dynastat er givet til 335 ældre patienter (65-96 år) i farmakokinetiske og terapeutiske undersøgelser.

Hos raske, ældre forsøgspersoner blev valdecoxibs tilsyneladende orale clearance reduceret med en ca.

40 % højere plasmaeksponering for valdecoxib til følge, sammenlignet med raske, unge forsøgsper-

soner. Valdecoxibs steady state plamaeksponering hos ældre kvinder justeret for legemsvægt var 16 %

højere end hos ældre mænd (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med varierende grader af nyreinsufficiens, som fik 20 mg Dynastat i.v., blev parecoxib

hurtigt fjernet fra plasma. Da renal elimination af valdecoxib ikke er en betydende eliminationsvej, ses

ingen ændringer i valdecoxibs clearance, selv hos patienter med svært nedsat nyrefunktion eller

patienter i dialyse (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Moderat nedsat leverfunktion resulterede ikke i reduceret hastighed eller omfang af omdannelse af

parecoxib til valdecoxib. Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh score 7-9) bør

behandling initieres med halv sædvanlig anbefalet dosis af Dynastat, og den maksimale daglige dosis

bør reduceres til 40 mg, da valdecoxib eksponering var mere end fordoblet hos disse patienter (130%).

Patienter med svært nedsat leverfunktion er ikke undersøgt, og derfor anbefales brugen af Dynastat

ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 4.3).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De ikke-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi eller toksicitet efter gentagne doser ved en eksponering for

parecoxib, der er 2 gange den maksimale humane eksponering. Toksicitetsforsøg efter gentagne doser

på hunde og rotter viser imidlertid, at den systemiske eksponering for valdecoxib (den aktive metabolit

af parecoxib) er ca. 0,8 gange den systemiske eksponering hos ældre forsøgspersoner ved den

maksimalt anbefalede terapeutiske dosis på 80 mg dagligt. Højere doser er forbundet med forværring

og forsinket helbredelse af hudinfektioner, en effekt der muligvis er forbundet med COX-2-hæmning.

I reproduktionstoksicitetstests forekom incidensen af post-implantationstab, resorptioner og nedsat

fostervægt ved doser, som ikke forårsagede maternal toksicitet i kaninforsøg. Der er ikke fundet nogen

påvirkninger efter parecoxib af fertiliteten hos han- og hunrotter.

Virkningerne af parecoxib er ikke blevet undersøgt i sengraviditet eller i den præ- og postnatale

periode.

En enkeltdosis parecoxib administreret intravenøst til diegivende rotter gav mælkekoncentrationer af

parecoxib, valdecoxib og en aktiv valdecoxibmetabolit svarende til koncentrationer i maternel plasma.

Parecoxibs karcinogene potentiale er ikke undersøgt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Dinatriumhydrogenphosphat.

Phosphorsyre og/eller natriumhydroxid (til pH-justering).

Solvens

Natriumchlorid

Saltsyre eller natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Dette præparat må ikke blandes med andre lægemidler. Undtaget er dem, der er anført under pkt. 6.6.

Dynastat og opioider bør ikke administreres samtidig i den samme sprøjte.

Brug af Ringer-lactat-injektionsvæske eller Ringer-lactat med 50 mg/ml (5%) glucoseinjektionsvæske

til rekonstitution vil medføre udfældning af parecoxib, og det kan derfor ikke anbefales.

Brug af vand til injektionsvæsker anbefales ikke, da den færdige opløsning ikke vil være isotonisk.

Dynastat må ikke injiceres i et i.v.-drop, som anvendes til andre lægemidler. I.v.-droppet skal skylles

grundigt med en kendt forligelig opløsning (se pkt. 6.6) både inden og efter injektion med Dynastat.

Injektion i i.v.-drop med Ringer-lactat med 50 mg/ml (5%) glucoseinjektionsvæske, eller andre

intravenøse væsker, som ikke er nævnt i pkt. 6.6, anbefales ikke, da der kan forekomme udfældning.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for ikke rekonstitueret produkt er 3 år.

Kemisk og fysisk stabilitet for færdigtilberedt opløsning, som ikke må opbevares i køleskab eller

nedfryses, er vist i op til 24 timer ved 25

C. 24 timer skal anses som den maksimale opbevaringstid for

rekonstitueret produkt. På grund af den mikrobiologiske infektionsrisiko ved injektionspræparater er

det vigtigt, at rekonstitueret opløsning anvendes straks, medmindre rekonstitution er foretaget under

kontrollerede og aseptiske forhold. Medmindre disse forudsætninger er opfyldt, er opbevaringstid og –

betingelser før anvendelse på brugerens ansvar, og vil normalt ikke være længere end 12 timer ved

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen før rekonstitution.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Parecoxibnatrium hætteglas

Farveløst hætteglas (5 ml, type I glas) med en butylgummiprop, lukket med en lilla flip-off-

polypropylenhætte på en aluminiumkapsel.

Ampuller med solvens

2 ml ampuller: farveløst neutralt glas, type I.

Dynastat leveres som et sterilt engangshætteglas i pakninger med 2 ml ampuller, der er fyldt med 2 ml

natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%) (se de forskellige pakningsstørrelser og indhold

nedenfor).

Pakningsstørrelser

1 + 1 pakning: indeholder 1 hætteglas med pulver og 1 ampul med solvens.

3 + 3 pakning: indeholder 3 hætteglas med pulver og 3 ampuller med solvens.

5 + 5 pakning: indeholder 5 hætteglas med pulver og 5 ampuller med solvens.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Dynastat skal rekonstitueres før anvendelse. Dynastat indeholder ikke konserveringsmidler. Aseptisk

teknik skal anvendes ved tilberedningen.

Solvens til rekonstitution

Opløs 40 mg Dynastat med 2 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%).

De eneste andre forligelige opløsninger til rekonstitution er:

glucose 50 mg/ml (5%) infusionsvæske

natriumchlorid 4,5 mg/l (0,45%) og glucose 50 mg/ml (5%) injektions-/infusionsvæske

Rekonstitutionsproces

Benyt aseptisk teknik til opløsning af frysetørret parecoxib (som parecoxib).

Fjern den lilla flip-off kapsel for at afdække den centrale del af 40 mg parecoxib hætteglassets

gummiprop. Tag med en steril nål og sprøjte 2 ml forligelig solvens og stik nålen ind gennem

gummiproppens centrale del og overfør solvens til 40 mg parecoxib hætteglasset. Opløs pulveret

fuldstændigt ved forsigtig svingning og undersøg det rekonstituerede produkt før brug. Hele

hætteglassets indhold bør udtages til en enkelt administration.

Efter rekonstitution skal væsken være en klar opløsning. Før indgift skal Dynastat undersøges visuelt

for partikler og misfarvning. Opløsningen må ikke anvendes, hvis den er misfarvet eller uklar, eller

hvis den indeholder synlige partikler. Dynastat skal indgives senest 24 timer efter rekonstitution (se

pkt. 6.3), eller bortskaffes.

Færdigtilberedt opløsning er isotonisk.

Forligelige infusionsvæsker til i.v.-drop

Efter rekonstitution med anbefalet solvens må Dynastat kun injiceres i.v. eller i.m., eller i i.v.-drop

med:

natriumchloridinjektions-/infusionsvæske 9 mg/ml (0,9%)

glucoseinfusionsvæske 50 mg/ml (5%)

natriumchlorid 4,5 mg/l (0,45%) og glucose 50 mg/ml (5%) injektions-/infusionsvæske eller

Ringer-lactat-injektionsvæske

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/209/006

EU/1/02/209/007

EU/1/02/209/008

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 22. marts 2002

Dato for seneste fornyelse: 24. januar 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/943194/2011

EMEA/H/C/000381

EPAR – sammendrag for offentligheden

Dynastat

parecoxib

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Dynastat. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Dynastat.

Hvad er Dynastat?

Dynastat er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof parecoxib. Det leveres som et pulver til

opløsning til dannelse af en injektionsvæske og i hætteglas på 20 eller 40 mg parecoxib, med eller

uden opløsningsmiddel.

Hvad anvendes Dynastat til?

Dynastat anvendes hos voksne til kortvarig behandling af smerter efter en operation.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Dynastat?

Dynastat gives i en dosis på 40 mg. Efterfølgende gives der 20 eller 40 mg efter behov hver 6. til 12.

time med en maksimal dosis på 80 mg pr. dag. Injektion kan gives hurtigt og direkte i en blodåre, via

et allerede anlagt intravenøst kateter (et tyndt rør, der føres ind i en blodåre), eller gives langsomt og

dybt ind i en muskel. Dynastat kan gives samtidig med opioide smertestillende midler (lægemidler, der

er i familie med morfin).

Som med andre lægemidler i samme gruppe som Dynastat kan risikoen øges for hjerte- og

blodkarsygdomme ved højere doser Dynastat og langvarig behandling hermed. Behandlingen bør være

af kortest mulig varighed, og den laveste effektive minimumsdosis anvendes.

Ved behandling af ældre patienter med en kropsvægt på under 50 kg og patienter med moderate

leverproblemer skal dosis nedsættes til halvdelen af den normalt anbefalede dosis af Dynastat med en

maksimal daglig indgivelse på 40 mg. Det må ikke gives til patienter med svær leversygdom. Hos

patienter med svær leversygdom eller patienter, som sandsynligvis vil få væskeophobninger, bør

behandlingen starte med den laveste dosis, og patientens nyrer skal overvåges nøje.

Hvordan virker Dynastat?

Det aktive stof i Dynastat, parecoxib, er et såkaldt prodrug for valdecoxib. Det betyder, at stoffet

omdannes til valdecoxib i kroppen. Valdecoxib er et nonsteroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID),

der hører til gruppen af lægemidler kaldet cyklooxygenase-2 (COX2)-hæmmere. Det blokerer COX2-

enzymet og hæmmer dermed produktionen af prostaglandiner, der medvirker i betændelsesprocessen.

Ved at hæmme produktionen af prostaglandiner bidrager Dynastat til at mindske symptomerne på

betændelse, herunder smerte.

Hvordan blev Dynastat undersøgt?

Dynastat blev undersøgt hos 2 582 voksne, som havde fået foretaget forskellige kirurgiske indgreb,

herunder dentalkirurgi, ortopædiske eller gynækologiske indgreb samt koronare bypass-operationer.

Dynastat blev sammenlignet med placebo (uvirksom behandling) og med andre smertestillende midler

såsom ketorolac, morfin, valdecoxib, ibuprofen og tramadol. I nogle af undersøgelserne så man også

på, hvordan administreringen af Dynestat indvirker på patientens forbrug af morfin som supplerende

smertestillende middel efter en operation. De primære mål for virkningen var ændringer i smertescore,

bedømt af patienterne selv.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Dynastat?

Dynastat var effektivt til at lindre moderate til svære smerter efter en operation. Det havde generelt

en bedre virkning end placebo og var mindst lige så effektivt som andre smertestillende midler. Det

blev også påvist, at Dynastat reducerer behovet for morfin, men denne reduktion syntes dog ikke at

medføre en reduktion i bivirkningerne forbundet med morfin.

Hvilken risiko er der forbundet med Dynastat?

De hyppigste bivirkninger ved Dynastat (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er kvalme.

Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Dynastat fremgår af indlægssedlen.

Patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for parecoxib eller andre af indholdsstofferne, må ikke

anvende Dynastat. Dynastat må ikke anvendes hos patienter der:

tidligere har lidt af alvorlige overfølsomhedsreaktioner over for lægemidler, især hudreaktioner

har mavesår eller blødninger i maven eller tarmen

lider af overfølsomhedslignende reaktioner såsom bronkospasme heftig og langvarig

sammentrækning af musklerne i luftvejene), forkølelseslignende symptomer, polypper i næsen,

hævelser i ansigtet eller nældefeber efter indtagelse af aspirin eller NSAID'er, herunder andre

COX2-hæmmere

har alvorlig leversygdom,

lider af inflammatorisk tarmsygdom

Dynastat

EMA/943194/2011

Side 2/3

Dynastat

EMA/943194/2011

Side 3/3

har hjerteinsufficiens (hjertets manglende evne til at pumpe tilstrækkeligt blod rundt i kroppen),

iskæmisk hjertesygdom (hjertesygdom forårsaget af manglende blodforsyning), perifer

arteriesygdom (tillukning af blodkarene i arme og ben), eller cerebrovaskulær sygdom (problemer,

der påvirker blodkarrene i hjernen).

Dynastat bør ikke gives til gravide kvinder i de sidste tre måneder af graviditeten eller til kvinder, der

ammer. Det bør ikke anvendes efter en koronar bypass-operation.

Hvorfor er Dynastat blevet godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Dynastat opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Dynastat:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Dynastat den 22. marts 2002.

Den fuldstændige EPAR for Dynastat findes på agenturets websted: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Dynastat, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 12-2011.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information