Dutasterid "Zentiva" 0,5 mg kapsler, bløde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-08-2018

Aktiv bestanddel:
DUTASTERID
Tilgængelig fra:
Zentiva k.s.
ATC-kode:
G04CB02
INN (International Name):
dutasteride
Dosering:
0,5 mg
Lægemiddelform:
kapsler, bløde
Autorisationsnummer:
55756
Autorisation dato:
2016-07-04

Læs hele dokumentet

25/03/2020 12:03 - VISTAlink folder 103835897 - Page 1/4

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dutasterid Zentiva 0,5 mg, bløde kapsler

dutasterid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor

være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel.

Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dutasterid Zentiva

3. Sådan skal du tage Dutasterid Zentiva

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dutasterid Zentiva anvendes til at behandle mænd med forstørret

prostata (godartet prostatahyperplasi), som er en godartet svulst

på blærehalskirtlen (prostata) forårsaget af en overproduktion af et

hormon kaldet dihydrotestosteron.

Lægemidlets aktive stof er dutasterid. Det tilhører en gruppe

lægemidler, som kaldes 5-alfa-reduktasehæmmere.

En forstørret prostata kan forårsage urinvejsproblemer såsom vand-

ladningsbesvær og en trang til oftere at skulle lade vandet. Det kan

også forårsage, at det tager længere tid at lade vandet, og urinstrålen

kan blive slappere. Hvis sygdommen ikke behandles, kan der være

risiko for komplet blokering af vandladningen (akut urinretention).

Dette kræver akut lægebehandling. I visse situationer kan en opera-

tion være nødvendig for at fjerne eller reducere størrelsen af blære-

halskirtlen. Dutasterid Zentiva reducerer produktionen af dihydrotes-

tosteron, hvilket får prostata til at skrumpe og lindrer symptomerne.

Dette nedsætter risikoen for akut urinretention og behovet for en op-

eration.

Dutasterid Zentiva kan også anvendes sammen med et andet

lægemiddel kaldet tamsulosin (til behandling af symptomer på

forstørret prostata).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dutasterid Zentiva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering

end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dutasterid Zentiva

- hvis du er allergisk over for dutasterid, andre 5-alfa-

reduktasehæmmere, soja, jordnødder (peanuts) eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

- hvis du har en alvorlig leversygdom.

Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal tage dette

lægemiddel eller ej.

Dette lægemiddel er kun indiceret til anvendelse af mænd. Det må

ikke tages af kvinder, børn eller unge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Dutasterid Zentiva.

- Sørg for, at din læge er bekendt med eventuelle leverproblemer.

Hvis du har en sygdom, som har indflydelse på din leverfunktion,

skal du få foretaget en række supplerende undersøgelser mens du

tager Dutasterid Zentiva.

- Kvinder, børn og unge skal undgå at komme i berøring med

knækkede eller utætte kapsler, fordi det aktive stof kan absorberes

gennem huden. Ved hudkontakt skal det afficerede område straks

vaskes med sæbe og vand.

- Brug kondom under samleje. Dutasterid er blevet fundet i sæd

fra mænd, der tager dutasterid. Hvis din partner er eller kan være

gravid, bør du undgå, at hun kommer i berøring med din sæd, idet

dutasterid kan påvirke den normale udvikling af et drengefoster.

Det er blevet påvist, at dutasterid formindsker antallet af sædceller,

reducerer sædcellernes bevægelighed og mængden af sæd. Disse

faktorer kan nedsætte din fertilitet.

- Dutasterid Zentiva påvirker resultatet af en blodprøve for PSA

(prostata-specifikt antigen), der sommetider anvendes til at

detektere prostatakræft. Din læge bør være opmærksom på denne

virkning, og kan derfor stadig anvende testen til at detektere

prostatakræft. Hvis du får taget en blodprøve for PSA, skal du

fortælle din læge, at du tager Dutasterid Zentiva. Mænd, der

tager Dutasterid Zentiva, bør regelmæssigt få taget en blodprøve

for PSA.

- I et klinisk forsøg med mænd med øget risiko for prostatakræft,

havde de mænd, der fik dutasterid oftere en alvorlig form af

prostatakræft end de mænd, der ikke fik dutasterid. Det vides

ikke, hvilken virkning dutasterid har på denne alvorlige form

for prostatakræft.

- Dutasterid Zentiva kan forårsage forstørrede og ømme bryster.

Hvis det bliver generende, eller hvis du mærker knuder i brystet

eller udflåd fra brystvorten, bør du tale med din læge om disse

forandringer, da disse kan være tegn på en alvorlig sygdom,

såsom brystkræft.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du har spørgsmål til

brugen af Dutasterid Zentiva.

Brug af andre lægemidler sammen med Dutasterid Zentiva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre

lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at

tage andre lægemidler.

Nogle lægemidler kan reagere med Dutasterid Zentiva og dermed

øge sandsynligheden for, at du får bivirkninger. Disse lægemidler

omfatter:

- verapamil og diltiazem (mod forhøjet blodtryk).

- ritonavir og indinavir (mod HIV).

- itraconazol og ketoconazol (mod svampeinfektioner).

- nefazodon (mod depression).

- alfa-blokkere (mod forstørret prostata eller forhøjet blodtryk).

Tal med din læge, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler.

Det kan være nødvendigt at nedsætte din dosis af Dutasterid

Zentiva.

Brug af Dutasterid Zentiva sammen med mad og drikke

Dutasterid Zentiva kan tages med eller uden mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Kvinder, som er (eller kan være) gravide, må ikke komme i kontakt

med utætte kapsler. Dutasterid absorberes gennem huden og kan

påvirke den normale udvikling af et drengefoster. Risikoen er størst i

de første 16 uger af graviditeten.

Brug kondom under samleje. Dutasterid er blevet fundet i sæd fra

mænd, der tager Dutasterid Zentiva. Hvis din partner er eller kan

være gravid, skal du undgå, at hun kommer i berøring med din sæd.

Dutasterid formindsker antallet af sædceller, reducerer sædcellernes

bevægelighed og mængden af sæd, og det kan derfor nedsætte din

fertilitet.

Kontakt din læge, hvis en gravid kvinde er kommet i kontakt med

dutasterid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dutasterid Zentiva påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Dutasterid Zentiva indeholder lecithin fra soja og

propylenglyconmonocaprylat

Denne medicin indeholder lecithin fra soja, som kan indeholde

sojaolie. Du må ikke bruge dette lægemiddel, hvis du er overfølsom

over for jordnødder (peanuts) eller soja.

Dette lægemiddel indeholder 299,46 mg propylenglycolmonocaprylat

pr. kapsel.

3. Sådan skal du tage Dutasterid Zentiva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du ikke tager lægemidlet regelmæssigt, kan monitoreringen af

dine PSA-tal blive påvirket.

Den anbefalede dosis

Den typiske dosis er én kapsel (0,5 mg) til indtagelse én gang om

dagen. Kapslerne skal synkes hele med vand. Du må ikke tygge

eller åbne kapslerne, fordi indholdet i kapslen kan forårsage irritation

af slimhinder i mund og svælg. Kapslerne kan indtages med eller

uden mad.

25/03/2020 12:03 - VISTAlink folder 103835897 - Page 2/4

Dutasterid Zentiva er enlangtidsbehandling. Nogle mænd mærker

hurtigt en forbedring af deres symptomer. For andre kan det være

nødvendigt at tage Dutasterid Zentiva i 6 måneder eller mere, før

virkningen mærkes. Fortsæt med at tage Dutasterid Zentiva i den

periode, som er anvist af din læge.

Hvis du har taget for meget Dutasterid Zentiva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af

Dutasterid Zentiva, end der står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Dutasterid Zentiva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis. Tag blot den næste dosis til sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Dutasterid Zentiva

Hold ikke op med at tage Dutasterid Zentiva uden først at tale med

din læge. Det kan tage op til 6 måneder eller mere, før du mærker

en virkning.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Allergisk reaktion

Symptomer på en allergisk reaktion kan være:

- hududslæt (kan være kløende).

- urticaria (såsom nældefeber).

- hævelser af øjenlåg, ansigt, læber, arme og ben.

Kontakt straks din læge, hvis du får et eller flere af disse

symptomer, og hold op med at tage Dutasterid Zentiva.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 mænd, der tager

Dutasterid Zentiva):

- ikke i stand til at få eller opretholde en erektion (impotens). Dette

kan fortsætte, efter du stopper med at tage Dutasterid Zentiva.

- nedsat sexlyst (libido). Dette kan fortsætte, efter du stopper med at

tage Dutasterid Zentiva.

- besvær med sædafgang, såsom et fald i mængden af sæd udløst

under sex. Dette kan fortsætte efter du stopper med at tage

Dutasterid Zentiva.

- forstørrede og ømme bryster (gynækomasti).

- svimmelhed ved samtidig indtagelse af tamsulosin.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 mænd, der

tager Dutasterid Zentiva):

- hjertesvigt (hjertet pumper ikke blodet rundt i kroppen, så godt som

det burde. Du kan opleve symptomer såsom stakåndethed, svær

træthed og hævelse af ankler og ben).

- hårtab (primært tab af kropsbehåring) eller øget hårvækst.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- nedtrykthed.

- smerte og hævelse i testiklerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via:.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen

eller folieblisterstrips. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale ydre pakning for at beskytte mod lys.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dutasterid Zentiva indeholder

- Aktivt stof: dutasterid. Hver blød kapsel indeholder

0,5 mg dutasterid.

- Øvrige indholdsstoffer:

i kapslen: propylenglykolmonokaprylat og butylhydroxytoluen.

kapselskal: gelatine, glycerol, titandioxid (E 171), triglycerider

(middelkædelængde), lecithin (kan indeholde sojaolie) (E322).

Udseende og pakningsstørrelser

Bløde kapsler med Dutasterid Zentiva er aflange, bløde

gelatinekapsler (ca. 16,5 x 5,6 mm) i en lysegul farve fyldt med en

gennemsigtig væske. De fås i pakker (gennemsigtige triplex (PVC-

PVDC-PE)/aluminiumsblister) af 10, 30, 50, 60 og 90 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prag 10

Tjekkiet

Fremstiller:

Laboratorios LEÓN FARMA, SA

Polígono Industrial Navatejera

C/La Vallina, s/n -24008 Navatejera -León

SPANIEN

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under

følgende navne:

Danmark, Polen

Dutasterid Zentiva

Frankrig

Dutastéride Zentiva

Storbritannien Dutasteride

Italien

Dutasteride Zentiva

Rumænien

Dutasteridă Zentiva

Portugal

Dutasterida Zentiva

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2018

1065018524

Læs hele dokumentet

21. august 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Dutasterid "Zentiva", bløde kapsler

0.

D.SP.NR.

29731

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dutasterid "Zentiva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 0,5 mg dutasterid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver kapsel kan indeholde spormængder af lecithin (kan indeholde sojaolie) (E322) og 299,46

mg propylenglycol monocaprylat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Bløde kapsler

Aflange, bløde gelatinekapsler (ca. 16,5×6,5 mm) i en lysegul farve fyldt med en klar væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af moderate til svære symptomer på benign prostatahyperplasi

(BPH).

Nedsættelse af risikoen for akut urinretention (AUR) og operation hos patienter med moderate

til svære symptomer på

BPH.

For oplysninger om behandlingens virkning og patientgrupper, der indgik i de kliniske studier,

se pkt. 5.1.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dutasterid "Zentiva" kan administreres alene eller sammen med alfa-blokkeren tamsulosin

(0,4 mg) (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1).

dk_hum_55756_spc.doc

Side 1 af 15

Dosering

Voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede dosis af Dutasterid "Zentiva" er 1 kapsel (0,5 mg) oralt, en gang daglig.

Kapslen skal synkes hel og må ikke tygges eller åbnes, fordi indholdet i kapslen kan

forårsage irritation af slimhinden i mund og svælg. Kapslen kan indtages med eller uden

mad. Selvom bedring kan indtræde tidligt, kan det vare op til et halvt år, før effekten af

behandlingen viser sig.

Dosisjustering hos ældre er ikke påkrævet.

Nedsat nyrefunktion

Dutasterids farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt.

Dosisjustering anses ikke for nødvendigt hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved behandling af patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion, da

dutasterids farmakokinetik ikke er undersøgt (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). Hos patienter med

svært nedsat leverfunktion er dutasterid kontraindiceret (se pkt. 4.3).

4.3

Kontraindikationer

Dutasterid "Zentiva" er kontraindiceret:

til patienter med overfølsomhed over for det aktive stof, andre 5-alfa-reduktasehæmmere,

soja, jordnødder (peanut) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

til kvinder, børn og unge (se pkt. 4.6).

til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Dette lægemiddel indeholder lecithin (kan indeholde sojaolie). Du må ikke bruge dette

lægemiddel, hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanut) eller soja.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kombinationsbehandlingen skal ordineres efter omhyggelig vurdering af fordele og

ulemper pga. eventuelt øget risiko for bivirkninger (herunder hjerteinsufficiens), og efter at

andre behandlingsmuligheder, herunder monoterapi (se pkt. 4.2), er blevet overvejet

Kardiovaskulære bivirkninger

I to 4-årige kliniske studier var forekomsten af hjerteinsufficiens (en samlet betegnelse for

forskellige indberettede bivirkninger, primært hjerteinsufficiens og kongestiv

hjerteinsufficiens) marginalt højere hos patienter, der fik en kombination af dutasterid og

en alfa-blokker, primært tamsulosin, end hos de patienter, der ikke fik kombinationen.

Imidlertid var forekomsten af hjerteinsufficiens i disse studier lavere i alle aktivt

behandlede grupper end i placebogruppen og andre tilgængelige data for dutasterid eller

alfa-blokkere understøtter ikke en konklusion om øgede kardiovaskulære risici (se pkt.

5.1).

Prostata-specifikt antigen (PSA)

Digital rektalundersøgelse og andre udredninger for at udelukke prostatacancer bør foretages

hos patienterne før behandling med dutasterid indledes og derefter regelmæssigt.

dk_hum_55756_spc.doc

Side 2 af 15

Koncentrationen af prostata-specifikt antigen (PSA) i serum er vigtig ved påvisning af

prostatacancer. Dutasterid medfører et fald i gennemsnitligt serum-PSA på omkring 50 % efter

6 måneders behandling.

Patienter i behandling med dutasterid skal have fastsat en ny PSA-baseline efter 6 måneders

behandling med dutasterid. Det anbefales at kontrollere PSA-værdierne regelmæssigt derefter.

Enhver bekræftet stigning fra laveste PSA-niveau under behandling med dutasterid kan

signalere tilstedeværelse af prostatacancer eller manglende compliance ved behandling med

dutasterid. Dette skal omhyggeligt evalueres, også hvis værdierne stadig er inden for

normalområdet for mænd, der ikke tager 5-alfa-reduktasehæmmere (se pkt. 5.1). Ved vurdering

af en PSA-værdi hos en patient i behandling med dutasterid, skal denne sammenlignes med

tidligere PSA-værdier.

Behandling med dutasterid interfererer ikke med anvendelsen af PSA som værktøj til at

assistere i diagnosticering af prostatacancer efter en ny baseline er etableret.

Der opnås samme serum-PSA som før behandling inden for 6 måneder efter seponering.

Forholdet mellem frit og totalt PSA forbliver konstant under behandling med dutasterid. Hvis

lægen vælger at anvende den procentvise frie PSA til at diagnosticere prostatacancer hos mænd

der bliver behandlet med dutasterid, er justering af værdien ikke nødvendig.

Prostatacancer og højmaligne tumorer

REDUCE-studiet, et 4-års randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterstudie,

undersøgte virkningen af dutasterid 0,5 mg dagligt hos patienter med en høj risiko for

prostatacancer (inklusive mænd i alderen 50 til 75 år med PSA-niveauer på 2,5 til 10 ng/ml og

en negativ prostatabiopsi 6 måneder inden inklusion i studiet) sammenlignet med placebo.

Resultaterne af dette studie viste en øget forekomst af Gleason 8-10 prostatacancer hos mænd i

behandling med dutasterid (n = 29, 0,9%) sammenlignet med placebo (n = 19, 0,6%).

Sammenhængen mellem dutasterid og Gleason 8 – 10 prostatacancer er ikke klarlagt. Derfor

skal mænd i behandling med dutasterid regelmæssigt vurderes for prostatacancer (se pkt. 5.1).

Utætte kapsler

Dutasterid absorberes gennem huden. Derfor bør kvinder, børn og unge ikke komme i

kontakt med utætte kapsler (se pkt. 4.6). Hvis der er kontakt med utætte kapsler, skal

huden straks vaskes med vand og sæbe.

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med mild til moderat nedsat

leverfunktion, idet dutasterid ikke er undersøgt hos patienter med leversygdom (se pkt.

4.2, 4.3 og 5.2).

Neoplasi i bryst

Der har været sjældne indberetninger om brystcancer hos mænd, der fik dutasterid under

kliniske studier og i perioden efter markedsføring. Epidemiologiske studier viste

imidlertid ingen stigning i risikoen for udvikling af brystcancer hos mænd ved brug af 5-

alfa-reduktasehæmmere (se pkt. 5.1). Lægen skal vejlede patienterne om straks at

informere om ændringer i brystvævet, såsom knuder eller udflåd fra brystvorter.

Dette lægemiddel indeholder 299.46 mg propylenglycol monocaprylat pr. kapsel.

dk_hum_55756_spc.doc

Side 3 af 15

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Se pkt. 4.4 for oplysninger om nedsatte PSA-værdier under behandling med dutasterid og

vejledning om påvisning af prostatacancer.

Andre lægemidlers virkning på dutasterids farmakokinetik

Anvendt sammen med CYP3A4- og/eller P-glycoproteinhæmmere

Dutasterid udskilles hovedsageligt via metabolisme. In-vitro studier viser, at denne

metabolisme katalyseres af CYP3A4 og CYP3A5. Der er ikke foretaget interaktions-

studier med potente CYP3A4-hæmmere. Dog viste et farmakokinetisk studie hos et fåtal

af patienter, som samtidig var i behandling med verapamil eller diltiazem (moderate

hæmmere af CYP3A4 og P-glycoprotein), at serumkoncentrationerne af dutasterid

gennemsnitlig var 1,6-1,8 gange højere end hos andre patienter.

Serumkoncentrationerne kan øges ved langtidskombination med potente hæmmere af

CYP3A4 (f.eks. ritonavir, indinavir, nefazodon, itraconazol, ketoconazol administreret

oralt). Det er ikke sandsynligt, at øget koncentration af dutasterid fører til øget hæmning

af 5-alfa-reduktase. Hvis der forekommer bivirkninger, kan det overvejes at nedsætte

doseringshyppighed. Ved enzymhæmning kan den lange halveringstid muligvis blive

yderligere forlænget, og det kan vare mere end et halvt år, før ny steady-state opnås.

Administration af 12 g cholestyramin 1 time efter en enkeltdosis dutasterid på 5 mg

havde ingen virkning på dutasterids farmakokinetik.

Dutasterids virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Dutasterid har ingen virkning på farmakokinetikken af warfarin eller digoxin. Dette

indikerer, at dutasterid ikke hæmmer eller inducerer CYP2C9 eller transporter-P-

glycoprotein. In vitro interaktionsstudier indikerer, at dutasterid ikke hæmmer enzymerne

CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 eller CYP3A4.

I et mindre 2-ugers studie (N=24) hos raske mænd havde dutasterid (0,5 mg daglig) ingen

virkning på farmakokinetikken for tamsulosin eller terazosin. Der var heller ingen tegn på

farmakodynamisk interaktion.

4.6

Graviditet og amning

Dutasterid er kontraindiceret til kvinder

Fertilitet

Der er set påvirkning af spermakvaliteten (nedsat spermatozoantal, volumen og

bevægelighed) ved anvendelse af dutasterid hos raske mænd (se pkt. 5.1). Muligheden for

nedsat mandlig fertilitet kan ikke udelukkes.

Graviditet

Dutasterid hæmmer som andre 5-alfa-reduktasehæmmere omdannelsen af testosteron til

dihydrotestosteron. Udviklingen af et drengefosters ydre kønsorganer kan derfor hæmmes,

hvis de gives til en gravid kvinde (se pkt. 4.4). Små mængder dutasterid er blevet sporet i

sæd fra personer, der har fået dutasterid 0,5 mg daglig. Det vides ikke hvorvidt et

drengefoster skulle påvirkes negativt, hvis moderen har været i kontakt med sæd fra en

person i behandling med dutasterid (risikoen er størst i de første 16 uger af graviditeten).

dk_hum_55756_spc.doc

Side 4 af 15

Som det gælder for alle 5-alfa-reduktasehæmmere, anbefales det, at patienten undgår at

eksponere sin partner for sperma ved at bruge kondom, hvis patientens partner er eller kan

blive gravid.

For oplysninger om prækliniske data, se pkt. 5.3.

Amning

Det vides ikke, om dutasterid udskilles i modermælk.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

På baggrund af dutasterids farmakodynamiske egenskaber er der intet der tyder på, at

behandling med dutasterid påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Dutasterid som monoterapi

Ca. 19 % af de 2167 patienter, som fik dutasterid i de 2-årige placebokontrollerede kliniske

studier i fase III, fik bivirkninger i løbet af det første år af behandlingen. De fleste var milde

til moderate og forekom i det reproduktive system. Der sås ingen ændringer i

bivirkningsprofilen efter yderligere 2 års åbne studier.

Tabellen nedenfor viser bivirkninger fra kontrollerede, kliniske studier og bivirkninger

indberettet efter markedsføring. Bivirkninger fra de kliniske studier er investigator-

vurderede, lægemiddelrelaterede bivirkninger (hvor forekomsten er

1 %), som er

rapporteret hyppigere hos patienter i behandling med dutasterid end med placebo i det

første år af behandlingen. Bivirkninger efter markedsføring stammer fra spontane

indberetninger, og derfor er den faktiske hyppighed ikke kendt:

Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100); Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); Meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.)

Systemorgan-

klasse

Bivirkning

Hyppighed fra data i kliniske studier

Hyppighed i løbet af det

første år af

behandlingen (n=2167)

Hyppighed i løbet af det

andet år af behandlingen

(n=1744)

Det reproduktive

system og

mammae

Impotens

6,0 %

1,7 %

Ændret (nedsat) libido

3,7 %

0,6 %

Ejakulationsbesvær

1,8 %

0,5 %

Brystsygdomme

1,3 %

1,3 %

Immunsystemet

Allergiske reaktioner,

herunder udslæt, kløe,

nældefeber, lokalt ødem

og angioødem

Hyppighed vurderet ud fra data indberettet efter

markedsføring

Ikke kendt

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Ikke kendt

Hud og

subkutane væv

Alopeci (primært tab af

kropsbehåring),

hypertrikose

Ikke almindelig

dk_hum_55756_spc.doc

Side 5 af 15

Det reproduktive

system og

mammae

Testikel smerte og

hævelse

Ikke kendt

Disse seksuelle bivirkninger er associeret med behandling med dutasterid (inklusive monoterapi og i

kombination med tamsulosin). Disse bivirkninger kan vare ved efter seponering af behandlingen.

Dutasterids rolle i forhold til denne persistens af bivirkninger er ikke kendt.

Inkluderer nedsat sædvolumen.

Herunder ømhed af bryst og gynækomasti.

Dutasterid i kombination med alfa-blokkeren tamsulosin

Data fra det 4 årige CombAT-studie, hvor dutasterid 0,5 mg (n=1623) og tamsulosin 0,4 mg

(n=1611) en gang daglig, alene og i kombinationsbehandling, (n=1610) har vist, at

hyppigheden af investigator-vurderede, lægemiddelrelaterede bivirkninger i løbet af første,

andet, tredje og fjerde år af behandlingen er hhv. 22 %, 6 %, 4 % og 2 % for

dutasterid/tamsulosin i kombinationsbehandling, 15 %, 6 %, 3 % og 2 % for dutasterid som

monoterapi og 13 %, 5 %, 2 % og 2 % for tamsulosin som monoterapi. Den højere

hyppighed af bivirkninger i gruppen med kombinationsbehandling i det første år af

behandlingen skyldtes en højere hyppighed af reproduktionsforstyrrelser, især

ejakulationsbesvær, observeret i denne gruppe.

Følgende investigator-vurderede, lægemiddelrelaterede bivirkninger er rapporteret med en

hyppighed på

1 % i det første år af behandlingen i CombAT-studiet; hyppigheden af

disse bivirkninger i løbet af den 4-årige behandlingsperiode vises i nedenstående tabel:

Systemorgan-

klasse

Bivirkning

Hyppighed i behandlingsperioden

År 1

År 2

År 3

År 4

Kombination

(n=1610)

(n=1428)

(n=1283)

(n=1200)

Dutasterid

(n=1623)

(n=1464)

(n=1325)

(n=1200)

Tamsulosin

(n=1611)

(n=1468)

(n=1281)

(n=1112)

Nervesystemet

Svimmelhed

Kombination

1,4 %

0,1 %

<0,1 %

0,20 %

Dutasterid

0,7 %

0,1 %

<0,1 %

<0,1 %

Tamsulosin

1,3 %

0,4 %

<0,1 %

Hjerte

Hjerteinsufficiens (samlet betegnelse

Kombination

0,2 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

Dutasterid

<0,1 %

0,1 %

<0,1 %

Tamsulosin

0,1 %

<0,1 %

0,4 %

0,2 %

reproduktive

system og

mammae

Impotens

Kombination

6,3 %

1,8 %

0,9 %

0,4 %

Dutasterid

5,1 %

1,6 %

0,6 %

0,3 %

Tamsulosin

3,3 %

1,0 %

0,6 %

1,1 %

Ændret (nedsat) libido

Kombination

5,3 %

0,8 %

0,2 %

Dutasterid

3,8 %

1,0 %

0,2 %

Tamsulosin

2,5 %

0,7 %

0,2 %

<0,1 %

Ejakulationsbesvær

Kombination

9,0 %

1,0 %

0,5 %

<0,1 %

Dutasterid

1,5 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

dk_hum_55756_spc.doc

Side 6 af 15

Tamsulosin

2,7 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Brystsygdomme

Kombination

2,1 %

0,8 %

0,9 %

0,6 %

Dutasterid

1,7 %

1,2 %

0,5 %

0,7 %

Tamsulosin

0,8 %

0,4 %

0,2 %

Kombination = dutasterid 0,5 mg en gang daglig plus tamsulosin 0,4 mg en gang daglig.

Den samlede betegnelse hjerteinsufficiens omfatter kongestiv hjerteinsufficiens, hjerteinsufficiens,

venstresidig hjerteinsufficiens, akut hjerteinsufficiens, kardiogent shock, akut venstresidig

hjerteinsufficiens, højresidig hjerteinsufficiens, akut højresidig hjerteinsufficiens, ventrikel

insufficiens, kardiopulmonal insufficiens, kongestiv kardiomyopati.

Disse seksuelle bivirkninger er associeret med behandling med dutasterid (inklusive monoterapi og i

kombination med tamsulosin). Disse bivirkninger kan vare ved efter seponering af behandlingen.

Dutasterids rolle i forhold til denne persistens af bivirkninger er ikke kendt.

Herunder ømhed af bryst og gynækomasti.

^ Inkluderer nedsat sædvolumen.

Andre da ta

REDUCE-studiet viste en højere forekomst af Gleason 8-10 prostatacancer hos mænd

behandlet med dutasterid sammenlignet med placebo (se pkt. 4.4 og 5.1). Det er ikke

klarlagt, hvorvidt dutasterids reducerende virkning på prostatavolumen eller studierelaterede

faktorer påvirkede resultaterne af dette studie.

Følgende er blevet rapporteret under kliniske studier og ved anvendelse efter markedsføring:

Brystcancer hos mænd (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I dutasterid-studier med frivillige er dutasterid givet i enkeltdoser på op til 40 mg/dag (80

gange den terapeutiske dosis) i 7 dage uden væsentlige sikkerhedsproblemer. I kliniske

studier har patienter modtaget doser på 5 mg daglig i 6 måneder, uden at der er set andre

bivirkninger end ved terapeutiske doser på 0,5 mg. Der findes ingen specifik antidot mod

dutasterid, derfor bør der i tilfælde af mistanke om overdosering gives passende

symptomatisk og understøttende behandling.

4.10

Udlevering

dk_hum_55756_spc.doc

Side 7 af 15

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 04 C

B 02.

Testosteron-5-alfa-reduktase inhibitorer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dutasterid reducerer niveauet af cirkulerende dihydrotestosteron (DHT) ved at hæmme

både isoenzym type 1 og type 2 5-alfa-reduktase isoenzymer, som omdanner testosteron til

DHT.

Dutasterid som monoterapi

Virkning på DHT/testosteron

Effekten af daglige doser dutasterid på reduktion af DHT er dosisafhængig og indtræder inden

for 1-2 uger (henholdsvis 85 % og 90 % reduktion) efter daglig indtagelse af dutasterid.

Hos patienter med BPH i behandling med 0,5 mg dutasterid daglig, var den gennemsnitlige

reduktion i serum-DHT 94 % efter 1 år og 93 % efter 2 år, og det gennemsnitlige øgede indhold

af testosteron i serum var 19 % efter både 1 og 2 år.

Virkning på prostatavolumen

Signifikant reduktion i prostatavolumen er set allerede 1 måned efter behandlingsstart, og

reduktionen fortsatte frem til 24. måned (p<0,001). Efter 12 måneders behandling med

dutasterid sås en gennemsnitlig reduktion af det totale prostatavolumen på 23,6 % (fra 54,9 ml

som udgangsværdi til 42,1 ml) sammenlignet med en gennemsnitlig reduktion på 0,5 % (fra

54,0 ml til 53,7 ml) i placebogruppen. Signifikante reduktioner (p<0,001) forekom også i

prostatas transitionszonevolumen allerede efter 1 måned, og de fortsatte frem til 24. måned, med

en gennemsnitlig reduktion på 17,8 % (fra 26,8 ml som udgangsværdi til 21,4 ml) i dutasterid-

gruppen sammenlignet med placebogruppen, hvor der var en gennemsnitlig stigning på 7,9 %

(fra 26,8 ml til 27,5 ml) efter 12 måneder. Den reduktion, der sås af prostata i løbet af de første 2

år af den dobbeltblindede behandling, blev opretholdt i de følgende 2 år i åbne

opfølgningsstudier. Når størrelsen af prostata reduceres, mindskes både symptomerne og

risikoen for AUR og BPH-relateret operation.

Klinisk virkning og sikkerhed

I tre primære effektstudier (2-årige, multicenter, multinationale, placebokontrollerede,

dobbeltblindede) blev dutasterid 0,5 mg dagligt undersøgt over for placebo hos 4325 mænd med

moderate til svære symptomer på BPH, med et prostatavolumen på

30 ml og en PSA-værdi

på 1,5-10 ng/ml. Disse studier blev videreført som åbne studier i yderligere 2 år, hvor alle de

patienter, der stadig var i studiet, fik dutasterid i samme dosis på 0,5 mg. 37 % af de oprindeligt

randomiserede patienter som fik placebo og 40 % af de dutasterid-randomiserede patienter

forblev i studiet efter 4 år. De fleste (71 %) af de 2340 patienter i de åbne opfølgningsstudier

gennemførte de 2 års supplerende behandling.

De vigtigste kliniske effektparametre var American Urological Association Symptom Index

(AUA-SI), maksimalt urinflow (Q

) og forekomst af AUR og BPH-relateret operation.

AUA SI er et spørgeskema med syv spørgsmål om BPH-relaterede symptomer. Det højeste

opnåelige pointtal er 35. Udgangsværdien var gennemsnitligt ca. 17 point. Efter et halvt, 1 og 2

års behandling bedredes placebogruppen gennemsnitlig med henholdsvis 2,5, 2,5 og 2,3 point.

Dutasterid-gruppen blev forbedret med henholdsvis 3,2, 3,8 og 4,5 point. Forskellen mellem

dk_hum_55756_spc.doc

Side 8 af 15

grupperne var statistisk signifikant. Forbedringen i AUA SI fra de 2 første års behandling blev

opretholdt i de følgende 2 års åbne opfølgningsstudier.

Q

max

(maksimalt urinflow

)

Den gennemsnitlige udgangsværdi for Q

var ca. 10 ml/s (normal Q

15 ml/s). Efter 1

og 2 års behandling var flowet i placebogruppen forbedret med henholdsvis 0,8 ml/s og 0,9

ml/s mod henholdsvis 1,7 ml/s og 2,0 ml/s i dutasterid-gruppen. Forskellen mellem de to

grupper var statistisk signifikant fra første måned til 24. måned. Det øgede Q

, der sås i de

første 2 år af den dobbeltblindede behandling blev opretholdt i de følgende 2 års åbne

studier

Akut urinretention og operation

Efter 2 års behandling var forekomsten af AUR 4,2 % i placebogruppen mod 1,8 % i

dutasteridgruppen (57 % risikoreduktion). Forskellen er statistisk signifikant og betyder,

at 42 patienter (95 % konfidensinterval 30-73) skal behandles i 2 år for at undgå ét

tilfælde af AUR.

BPH-relateret operation efter 2 år blev foretaget hos 4,1 % i placebogruppen og hos

2,2 % i dutasteridgruppen (48 % risikoreduktion). Forskellen er statistisk signifikant og

betyder, at 51 patienter (95 % konfidensinterval 33-109) skal behandles i 2 år for at

undgå én operation.

Hårvækst

Dutasterids virkning på hårvækst blev ikke formelt vurderet i fase III studier, men 5-alfa-

reduktasehæmmere kan reducere hårtab og kan øge hårvæksten hos personer med hårtab, der

skyldes reduktion i de mandlige kønshormoner (alopeci androgenetica).

Thyreoideafunktion

Thyreoideafunktionen blev vurderet i et 1-årigt studie hos raske mænd. Frie thyroxinværdier

var stabile under behandling med dutasterid, men TSH-værdierne var lettere forhøjet (0,4

MCIU/ml) i forhold til placeboværdierne ved slutningen af 1 års behandling. Selv om TSH-

værdierne varierede, forblev de gennemsnitlige TSH-intervaller (1,4-1,9 MCIU/ml) inden for

normalværdierne (0,5-5/6 MCIU/ml), de frie thyroxinværdier forblev stabile inden for

normalværdierne, og det var gældende for både placebo- og behandlingsgrupperne, at

ændringerne i TSH-værdierne ikke blev betragtet som klinisk signifikante. Der har ikke i

nogen af de kliniske studier været tegn på, at thyreoideafunktionen blev påvirket af

dutasterid

Neoplasi i bryst

I de 2 års kliniske studier af dutasterid, som svarede til over 3374 patientår, og på

starttidspunktet for åben anvendelse af dutasterid i yderligere 2 år, var der rapporteret to

tilfælde af brystcancer hos patienter, der fik dutasterid og ét tilfælde hos en patient på

placebo. Under de 4-årige kliniske studier CombAT og REDUCE, svarende til 17489

patientårs eksponering over for dutasterid og 5027 patientårs eksponering over for

kombinationen af dutasterid og tamsulosin, blev der ikke rapporteret yderligere tilfælde i

nogle af behandlingsgrupperne.

To epidemiologiske case-kontrol-studier, hvoraf det ene blev udført i en amerikansk

sundhedsdatabase (n = 339 brystcancertilfælde og n = 6780 kontroller) og det andet i en

britisk sundhedsdatabase (n = 398 brystcancertilfælde og n = 3930 kontroller), viste ingen

stigning i risikoen for udvikling af brystcancer hos mænd ved brug af 5-alfa-

dk_hum_55756_spc.doc

Side 9 af 15

reduktasehæmmere (se pkt. 4.4). Resultaterne af det første studie identificerede ingen

positiv forbindelse for brystcancer hos mænd (relativ risiko ved ≥ 1 års brug inden

brystcancerdiagnose sammenlignet med < 1 års brug: 0,70: 95 % konfidensinterval: 0,34-

1,45). I det andet studie var den estimerede odds ratio for brystcancer forbundet med

brugen af 5-alfa-reduktasehæmmere i forhold til ingen brug 1,08: 95 % konfidensinterval:

0,62-1,87).

Der er ikke etableret nogen kausal sammenhæng mellem forekomsten af brystcancer hos

mænd og langvarig brug af dutasterid.

Påvirkning af den mandlige fertilitet

Man har vurderet virkningen af dutasterid 0,5 mg daglig på kvaliteten af sperma fra raske

frivillige i alderen 18-52 år (n=27 dutasterid, n=23 placebo) i 52 uger med behandling og 24

ugers opfølgning. Efter 52 uger var den gennemsnitlige reduktion i forhold til baseline-

værdierne for spermatozoantal, volumen og bevægelighed hhv. 23 %, 26 % og 18 % i

dutasteridgruppen, justeret for ændringer i baseline-værdierne i placebogruppen.

Spermatozokoncentrationen og morfologien var uændret. Efter 24 ugers opfølgning var den

gennemsnitlige ændring i totalt spermatozoantal stadig 23 % under baseline. De

gennemsnitlige værdier for alle parametre forblev konstante inden for normalområdet og var

under det prædefinerede kriterium for en klinisk signifikant ændring (30 %). Efter 52 uger

var der dog to personer i dutasteridgruppen med et nedsat spermatozoantal, som var nedsat

med mere end 90 % i forhold til baseline, med delvis normalisering efter 24 ugers

opfølgning. Muligheden for nedsat mandlig fertilitet kan ikke udelukkes.

Dutasterid i kombination med alfa-blokkeren tamsulosin

Dutasterid, 0,5 mg daglig (n=1623), tamsulosin, 0,4 mg daglig (n=1611) eller

kombination af dutasterid 0,5 mg plus tamsulosin 0,4 mg (n=1610) blev vurderet hos

mandlige forsøgspersoner med moderate til svære symptomer på BPH, som havde en

prostata på ≥ 30 ml og en PSA-værdi i intervallet 1,5-10 ng/ml i et multinational,

randomiseret, dobbeltblindet multicenterstudie i parallelle grupper (CombAT studiet).

Ca. 53 % af forsøgspersonerne var tidligere behandlet med 5-alfa-reduktase-hæmmere

eller alfa-blokkere. Det primære effektendepunkt i løbet af de første 2 års behandling var

ændring i "International Prostate Symptom Score" (IPSS), der er et evalueringsskema

med 8 spørgsmål, der er baseret på AUA-SI med et tillægsspørgsmål om livskvalitet.

Sekundære effektendepunkter efter 2 år inkluderede maksimalt urinflow (Q

) og

prostatavolumen. IPPS af kombinationsbehandling var signifikant fra 3. måned sammenlignet

med dutasterid og signifikant fra 9. måned sammenlignet med tamsulosin. Q

kombinationsbehandling var signifikant fra 6. måned sammenlignet med både dutasterid og

tamsulosin.

Det primære effektendepunkt efter 4 års behandling var tid til første tilfælde af AUR eller

BPH-relateret operation. Efter 4 års behandling, reducerede kombinationsbehandling

statistisk signifikant risikoen for AUR eller BPH-relateret operation (65,8 % reduktion i

risiko p≤0,001 [95 % konfidensinterval: 54,7-74,1 %]) sammenlignet med tamsulosin

monoterapi. Forekomsten af AUR eller BPH-relateret operation efter 4 år var 4,2 % for

kombinationsbehandling og 11,9 % for tamsulosin (p≤0,001). Sammenlignet med dutasterid

monoterapi, reducerede kombinationsbehandling risikoen for AUR eller BPH-relateret

operation med 19,6 % (p=0,18 [95 % konfidensinterval: 10,9-41,7 %]). Forekomsten af AUR

eller BPH-relateret operation efter 4 år var 4,2 % for kombinationsbehandling og 5,2 % for

dutasterid.

dk_hum_55756_spc.doc

Side 10 af 15

De sekundære effektendepunkter efter en behandlingsperiode på 4 år inkluderede tid til klinisk

progression (defineret som en sammensætning af: tilbagegang af IPSS med

4 point, BPH-

relaterede tilfælde af AUR, inkontinens, urinvejsinfektioner (UTI) og renal insufficiens),

ændring af International Prostate Symptom Score (IPSS), maksimal hastighed af urinflow (Q

og prostatavolumen. Resultater efter 4 års behandling er beskrevet nedenfor

Parameter

Tidspunkt

Kombination

Dutasterid

Tamsulosin

AUR eller BPH-relateret

operation (%)

Incidens ved måned 48

11,9

Klinisk progression*

Måned 48

12,6

17,8

21,5

IPSS (enheder)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift.

baseline)

[16,6]

-6,3

[16,4]

-5,3

[16,4]

-3,8

(ml/s)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift.

baseline)

[10,9]

[10,6]

[10,7]

Prostatavolumen (ml)

[Baseline]

Måned 48 (% ændring

ift. baseline)

[54,7]

-27,3

[54,6]

-28,0

[55,8]

+4,6

Prostatavolumen,

grænseområde (ml)#

[Baseline]

Måned 48 (% ændring

ift. baseline)

[27,7]

-17,9

[30,3]

-26,5

[30,5]

18,2

BPH Impact Index (BII)

(enheder)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift.

baseline)

[5,3]

-2,2

[5,3]

-1,8

[5,3]

-1,2

IPSS spørgsmål 8 (BPH-

relateret helbredstilstand)

(enheder)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift.

baseline)

[3,6]

-1,5

[3,6]

-1,3

[3,6]

-1,1

Baselineværdier er middelværdier og ændringer i forhold til baseline er justerede middelændringer.

Klinisk progression blev defineret som en sammensætning af; tilbagegang af IPSS med

points, BPH-relaterede tilfælde af AUR, inkontinens, UTI og renal insufficiens.

Målt ved udvalgte centre (13 % af de randomiserede patienter).

Kombinationsbehandling opnåede signifikans (p<0,001) ift. tamsulosin ved måned 48.

Kombinationsbehandling opnåede signifikans (p<0,001) ift. dutasterid ved måned 48.

Kardiovaskulære bivirkninger:

I et 4-års BPH-studie af dutasterid i kombination med tamsulosin hos 4844 mænd

(CombAT studiet) var forekomsten af hjerteinsufficiens (samlet betegnelse) højere i

kombinationsgruppen (14/1610, 0,9 %) end i hver monoterapigruppe: dutasterid (4/1623,

0,2 %) og tamsulosin (10/1611, 0,6 %).

I et separat 4-års studie hos 8231 mænd i alderen 50-75 år (REDUCE studiet), med tidligere

negativ biopsi for prostatacancer og PSA-baseline mellem 2,5 ng/ml og 10,0 ng/ml for mænd

i alderen 50-60 år eller mellem 3 ng/ml og 10,0 ng/ml for mænd ældre end 60 år, var der en

højere forekomst af den samlede betegnelse hjerteinsufficiens hos forsøgspersoner, som fik

dutasterid 0,5 mg én gang daglig (30/4105, 0,7 %) sammenlignet med forsøgspersoner, som

fik placebo (16/4126, 0,4 %). En post-hoc analyse af dette studie viste en højere forekomst af

den samlede betegnelse hjerteinsufficiens hos forsøgspersoner, der fik dutasterid sammen med

dk_hum_55756_spc.doc

Side 11 af 15

en alfa-blokker (12/1152, 1,0 %), sammenlignet med forsøgspersoner, der fik dutasterid og

ingen alfa-blokker (18/2953, 0,6 %), placebo og en alfa-blokker (1/1399, < 0,1 %) eller

placebo og ingen alfa-blokker (15/2727, 0,6 %) (se pkt. 4.4).

I en metaanalyse af 12 randomiserede, placebo- eller komparatorkontrollerede kliniske studier

(n = 18802), hvor risiciene for at udvikle kardiovaskulære bivirkninger ved brug af dutasterid

blev vurderet (ved sammenligning med kontroller), blev der ikke fundet nogen konsistent

statistisk signifikant stigning i risikoen for hjerteinsufficiens (RR 1,05; 95 %

konfidensinterval: 0,71-1,57), akut myokardieinfarkt (RR 1,00; 95 % konfidensinterval: 0,77-

1,30) eller apopleksi (RR 1,20; 95 % konfidensinterval: 0,88-1,64).

Prostatacancer og højmaligne tumorer

I en 4-årig sammenligning af placebo og dutasterid hos 8231 mænd i alderen 50-75 år

(REDUCE studiet), med tidligere negativ biopsi for prostatacancer og PSA-baseline

mellem 2,5 ng/ml og 10,0 ng/ml for mænd i alderen 50-60 år eller mellem 3 ng/ml og 10,0

ng/ml for mænd ældre end 60 år, havde 6706 forsøgspersoner data fra nålebiopsier

(primært påkrævet ud fra studieprotokollen) tilgængelig til at kunne bestemme Gleason

score. 1517 forsøgspersoner i studiet blev diagnosticeret med prostatacancer. Størstedelen

af tilfældene af prostatacancer, påvist ved biopsi i begge behandlingsgrupper, blev

diagnosticeret som lavmaligne (Gleason 5-6, 70 %).

Der var en højere forekomst af Gleason 8-10 prostatacancer i dutasterid-gruppen (n=29, 0,9

%) sammenlignet med placebogruppen (n=19, 0,6 %) (p=0,15). I år 1-2 var antallet af

forsøgspersoner med Gleason 8-10 cancer ens i dutasterid-gruppen (n=17, 0,5 %) og

placebogruppen (n=18, 0,5 %). I år 3-4 blev der diagnosticeret flere Gleason 8-10

cancertilfælde i dutasterid-gruppen (n=12, 0,5 %) sammenlignet med placebogruppen (n=1,

< 0,1 %) (p=0,0035). Der er ingen data tilgængelig for virkningen af dutasterid efter 4 år hos

mænd med risiko for prostatacancer. Procentdelen af forsøgspersoner diagnosticeret med

Gleason 8-10 cancer var konstant på tværs af studieperioderne (år 1-2 og år 3-4) i dutasterid-

gruppen (0,5 % i hver periode), mens procentdelen af forsøgspersoner diagnosticeret med

Gleason 8-10 cancer i placebogruppen var lavere i år 3-4 end i år 1-2 (henholdsvis < 0,1 %

versus 0,5 %) (se pkt. 4.4). Der var ingen forskel i forekomsten af Gleason 7-10 cancer

(p=0,81).

I det yderligere 2-års opfølgningsstudie i REDUCE-studiet blev der ikke identificeret nogen

nye tilfælde af Gleason 8-10 prostatacancer.

I et 4-års BHP-studie (CombAT) hvor der ifølge protokollen ikke var nogle obligatoriske

biopsier og hvor alle diagnoser af prostatacancer var baseret på biopsier foretaget ved

mistanke om cancer, var frekvensen af Gleason 8-10 cancer for dutasterid (n=8, 0,5 %), for

tamsulosin (n=11, 0,7 %) og for kombinationsbehandling (n=5, 0,3 %)

Fire forskellige epidemiologiske, populationsbaserede studier (hvoraf to var baseret på en

total population på 174895; ét på en population på 13892; og ét på en population på 38058)

viste, at brug af 5-alfa-reduktasehæmmere ikke var forbundet med forekomst af højmalign

prostatacancer eller med prostatacancer eller generel mortalitet.

Sammenhængen mellem dutasterid og højmalign prostatacancer er ikke klarlagt.

dk_hum_55756_spc.doc

Side 12 af 15

Påvirkning af den seksuelle funktion

Effekten af Combodart på den seksuelle funktion blev vurderet i et dobbeltblindet, placebo-

kontrolleret studie hos seksuelt aktive mænd med BPH (n = 243 Combodart, n = 246

placebo). En statistisk signifikant (p <0,001) større reduktion (forværring) i Male Sexual

Health Questionnaire (MSHQ) blev observeret efter 12 måneder i kombinationsgruppen.

Reduktionen var hovedsageligt relateret til en forværring af ejakulations- og overordnet

tilfredshedsområdet mere end erektionsområdet. Disse påvirkninger påvirkede ikke

studiedeltagers opfattelse af +Combodart, som blev vurderet med en statistisk signifikant

større tilfredshed i løbet af 12 måneder sammenlignet med placebo (p <0,05). I dette studie

opstod de seksuelle bivirkninger i løbet af de 12 måneders behandling, og ca. halvdelen af

disse forsvandt inden for 6 måneder efter behandlingen.

Dutasterid-tamsulosinkombination og dutasterid-monoterapi er kendt for at forårsage

uønskede påvirkninger af den seksuelle funktion (se pkt. 4.8).

Som observeret i andre kliniske studier, herunder CombAT og REDUCE, falder

forekomsten af bivirkninger relateret til seksuel funktion over tid ved fortsat behandling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

A bs orption

Efter oral administration af en enkelt dosis på 0,5 mg dutasterid opnås den maksimale

serumkoncentration efter 1-3 timer. Den absolutte biotilgængelighed er ca. 60 %.

Biotilgængeligheden af dutasterid påvirkes ikke af mad

Fordeling

Dutasterid har et stort fordelingsvolumen (300-500 l) og er i høj grad bundet til

plasmaproteiner (> 99,5 %). Ved daglig dosering opnås en serumkoncentration af

dutasterid på 65 % af koncentrationen ved steady-state efter 1 måned og ca. 90 % efter 3

måneder.

Serumkoncentrationen ved steady-state (C

) på ca. 40 ng/ml opnås efter 6 måneder ved

en dosis på 0,5 mg én gang daglig. I gennemsnit blev 11,5 % dutasterid blev udskilt fra

serum til sæd.

Biotransformation

Dutasterid metaboliseres i udstrakt grad in vivo. In vitro metaboliseres dutasterid af

cytokrom P450 3A4 og 3A5 til tre monohydroxylerede metabolitter og en dihydroxyleret

metabolit.

Efter oral administration af 0,5 mg dutasterid daglig indtil steady-state bliver 1,0-15,4 %

(gennemsnitligt 5,4 %) af dosis udskilt uomdannet gennem fæces. Resten udskilles

gennem fæces som 4 større metabolitter, der udgør henholdsvis 39 %, 21 %, 7 % og 7 %

lægemiddelbeslægtet materiale, og 6 mindre metabolitter (< 5 % af hver). Kun

spormængder af uomdannet dutasterid (< 0,1 % af dosis) kan genfindes i urinen.

Elimination

Elimination af dutasterid er dosisafhængig, og processen er beskrevet som to parallelle

eliminationsveje, en som mættes ved klinisk relevante koncentrationer, og en som ikke

mættes. Ved lave serumkoncentrationer (mindre end 3 ng/ml) udskilles dutasterid hurtigt

både via den koncentrationsafhængige vej og den koncentrationsuafhængige vej.

dk_hum_55756_spc.doc

Side 13 af 15

Enkeltdoser på 5 mg eller mindre viste tegn på en hurtig clearance og en kort

halveringstid på 3-9 dage.

Ved gentagne doser på 0,5 mg/dag dominerer den langsommere lineære eliminationsvej,

og halveringstiden er ca. 3-5 uger.

Ældre

Dutasterids farmakokinetik blev undersøgt hos 36 raske mænd i alderen 24-87 år efter

administration af en enkeltdosis dutasterid på 5 mg. Alderen havde ingen signifikant

indflydelse på eksponering over for dutasterid, men halveringstiden var kortere hos

mænd under 50 år. Der var ikke statistisk signifikans på forskellen i halveringstiden for

50-69-årige og gruppen over 70 år

Nedsat nyrefunktion

Dutasterids farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt. Mindre end 0,1 %

af koncentrationen ved steady-state efter 0,5 mg dutasterid er fundet i urinen. Det tyder

derfor ikke på klinisk signifikant forøget plasmakoncentration hos patienter med nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Dutasterids farmakokinetik ved nedsat leverfunktion er ikke undersøgt (se pkt. 4.3).

Plasmaniveau og halveringstid forventes øget hos disse patienter, da dutasterid

hovedsageligt elimineres via metabolisme (se pkt. 4.2 og pkt. 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Aktuelle studier af generel toksicitet, genotoksicitet og karcinogenicitet viste ingen særlig

risiko for mennesker.

Reproduktionsstudier hos hanrotter har vist nedsat vægt af prostata og sædblærer, nedsat

sekretion fra genitale biglandler og tegn på nedsat fertilitet (forårsaget af den

farmakologiske virkning af dutasterid). Den kliniske relevans af disse fund er ukendt.

Som med andre 5-alfa-reduktasehæmmere er der set feminisering af hanfostre hos rotter og

kaniner, når dutasterid blev givet i drægtighedsperioden. Der er fundet dutasterid i blodet

hos hunrotter efter parring med hanrotter, der fik dutasterid. Efter administration af

dutasterid til primater i drægtighedsperioden sås ikke feminisering af hanfostre ved

væsentlig større eksposition i blod end forventet via human sæd. Det er usandsynligt, at et

drengefoster ville blive påvirket negativt som følge af dutasterid overført via sæd.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Propylenglycolmonocaprylat

Butylhydroxytoluen

Kapselskal

Gelatine

Glycerol

Titandioxid (E171)

dk_hum_55756_spc.doc

Side 14 af 15

Triglycerider (middelkædelængde)

Lecithin (kan indeholde sojaolie) (E322)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over

30 ºC.

Opbevares i den originale ydre pakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Gennemsigtigt PVC-PVDC-PE)/aluminiumsblister.

Pakningsstørrelser: 10, 30, 50, 60 og 90 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Dutasterid absorberes gennem huden. Derfor bør kontakt med utætte kapsler undgås.

Hvis der er kontakt med utætte kapsler, skal huden straks vaskes med vand og sæbe (se

pkt. 4.4).

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prague 10

Tjekkiet

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55756

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. juli 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2018

dk_hum_55756_spc.doc

Side 15 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information