DuoPlavin

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
clopidogrel, acetylsalicylsyre
Tilgængelig fra:
sanofi-aventis groupe
ATC-kode:
B01AC30
INN (International Name):
clopidogrel / acetylsalicylic acid
Terapeutisk gruppe:
Antitrombotisk agenter,
Terapeutisk område:
Akut Koronar Syndrom, Myokardieinfarkt
Terapeutiske indikationer:
DuoPlavin er indiceret til sekundær forebyggelse af atherotrombotiske hændelser hos voksne patienter, der allerede tager både clopidogrel og acetylsalicylsyre (ASA). DuoPlavin er en fast dosis kombination lægemiddel til fortsættelse af terapi i:non-ST-segment-elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention;ST-segment-elevation akut myokardieinfarkt i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi.
Produkt oversigt:
Revision: 22
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001143
Autorisation dato:
2010-03-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/001143

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

clopidogrel/acetylsalicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret DuoPlavin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage DuoPlavin

Sådan skal du tage DuoPlavin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

DuoPlavin indeholder clopidogrel og acetylsalicylsyre (ASA) og tilhører en gruppe medicin, der

kaldes blodfortyndende medicin. Blodplader er meget små bestanddele i blodet, som klumper sig

sammen, når blodet størkner. Ved at forhindre denne sammenklumpning i visse typer blodkar (kaldet

arterier) nedsætter et blodfortyndende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper (en proces, der

kaldes aterotrombose).

DuoPlavin tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper i blodårer, som er blevet stive.

Blodpropper kan føre til f.eks. slagtilfælde, hjerteanfald og død (aterotrombotiske hændelser).

Du har fået ordineret DuoPlavin i stedet for de to indholdsstoffer clopidogrel og acetylsalicylsyre

enkeltvist for at forebygge blodpropper, fordi du har haft en alvorlig form for smerter i brystet (ustabil

angina pectoris) eller et hjerteanfald (myokardieinfarkt). For at behandle denne tilstand kan lægen

have indopereret en stent (rør) i den blokerede eller forsnævrede blodåre (arterie) for at genoprette en

effektiv blodgennemstrømning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage DuoPlavin

Tag ikke DuoPlavin

hvis du er allergisk over for clopidogrel, acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

hvis du er overfølsom over for medicin, der kaldes non-steroide antiinflammatoriske stoffer

(NSAID’er), der sædvanligvis anvendes til behandling af smertefulde og/eller

betændelseslignende tilstande i muskler eller led (gigt).

hvis du har en sygdom, der omfatter konbinationen af astma, løbenæse og polypper (en udvækst

i næsen).

hvis du har aktiv blødning såsom et mavesår eller blødning i hjernen.

hvis du lider af en alvorlig nyresygdom.

hvis du lider af en alvorlig leversygdom.

hvis du er gravid i tredje trimester.

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis nogen af følgende situationer gælder for dig, skal du oplyse det til lægen, før du tager

DuoPlavin:

hvis du har risiko for blødninger f.eks. på grund af:

en sygdom, der medfører risiko for indre blødninger (såsom et mavesår).

en blødningsforstyrrelse, der giver tendens til indre blødninger (blødning inde i et af

kroppens væv, organer eller led).

en nylig alvorlig kvæstelse.

et nyligt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer).

et planlagt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer) inden for de næste 7 dage.

hvis du har haft en blodprop i en åre (arterie) i hjernen (iskæmisk slagtilfælde) inden for de

seneste 7 dage.

hvis du lider af en nyre- eller leversygdom.

hvis du har haft tidligere tilfælde af astma eller allergiske reaktioner inklusive allergi mod et

lægemiddel, der anvendes til at behandle din sygdom.

hvis du lider af urinsur gigt.

hvis du drikker alkohol, da der er en øget risiko for blødning i eller skader på mave-tarm-

kanalen.

hvis du har en lidelse, der kaldes glucose-6-phosphatdehydrogenase(G6PD)-mangel, da G6PD-

mangel øger risikoen for en særlig form for anæmi (lavt antal røde blodceller).

Mens du er i behandling med DuoPlavin:

skal du fortælle lægen, at du er i behandling med DuoPlavin:

hvis du skal have foretaget en planlagt operation (også hos tandlægen).

hvis du får smerter i maveregionen eller blødning i mave eller tarme (rød eller sort

afføring).

skal du også straks kontakte din læge, hvis du udvikler en tilstand kendt som trombotisk

trombocytopenisk purpura eller TTP, der giver feber og små blødninger under huden (det kan

vise sig som små, røde prikker) med eller uden uforklarlig ekstrem træthed, forvirring,

gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot) (se afsnit 4).

kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper, hvis du skærer dig eller kommer

til skade. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved

mindre sår og skader, som hvis du f.eks. skærer dig under barbering, er dette som regel ikke

noget problem. Hvis du er bekymret over blødningen, skal du omgående kontakte din læge (se

afsnit 4 ’Bivirkninger’).

kan din læge bede om at få taget blodprøver.

Børn og unge

DuoPlavin er ikke tiltænkt anvendelse hos børn og unge under 18 år. Der er en mulig sammenhæng

mellem acetylsalicylsyre og Reyes syndrom, når lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre, gives til

børn og unge med en virusinfektion. Reyes syndrom er en meget sjælden sygdom, der kan være

livstruende.

Brug af anden medicin sammen med DuoPlavin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nyligt.

Visse andre typer medicin kan påvirke virkningen af DuoPlavin eller omvendt.

Du skal fortælle lægen, hvis du tager

medicin, der kan øge risikoen for blødning såsom:

medicin, som modvirker blodets størkning (blodfortyndende medicin, orale

antikoagulantia) gennem munden.

acetylsalicylsyre eller andre non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID’er), der

sædvanligvis anvendes til behandling af smertefulde og/eller betændelseslignende tilstande

i muskler eller led (gigt).

heparin eller anden medicin til indsprøjtning til at nedsætte dannelse af blodpropper.

ticlopidin, der er anden medicin mod blodpropper

selektive serotoningenoptagelseshæmmere (inklusive, men ikke begrænset til fluoxetin og

fluvoxamin), der normalt anvendes mod depression

omeprazol eller esomeprazol til behandling af for meget mavesyre.

methotrexat, et lægemiddel der anvendes til at behandle alvorlige ledsygdomme (reumatoid artrit)

eller hudsygdomme (psoriasis).

acetazolamid, et lægemiddel der anvendes til at behandle glaukom (forhøjet tryk i øjet) eller

epilepsi eller til at øge urinflow.

probenecid, benzbromaron eller sulfipyrazon, lægemidler til behandling af urinsur gigt.

fluconazol eller voriconazol, der anvendes til behandling af svampeinfektioner.

Efavirenz, tenofovir eller andre antiretrovirale lægemidler (anvendt til behandling af hiv-

infektion)

valproinsyre, valproat eller carbamazepin, medicin til behandling af bestemte typer epilepsi.

bliver vaccineret mod skoldkopper eller helvedesild indenfor 6 uger efter brug af DuoPlavin, eller

hvis du har/får skoldkopper eller helvedsild (se afsnit 2 ”Børn og unge”).

moclobemid, medicin mod depression.

repaglinid, medicin til behandling af sukkersyge (diabetes).

paclitaxel, medicin til behandling af kræft.

nicorandil, medicin til behandling af hjerte-relaterede smerter i brystkassen.

Du skal holde op med at tage andre lægemidler, der indeholder clopidogrel, mens du tager DuoPlavin.

Lejlighedsvis anvendelse af acetylsalicylsyre (ikke over 1.000 mg over en periode på 24 timer) burde

generelt ikke give problemer, men hvis du tager acetylsalicylsyre gennem længere tid under andre

omstændigheder, skal du diskutere det med lægen eller apotekspersonalet.

Graviditet og amning

Du må ikke tage DuoPlavin under graviditetens tredje trimester.

Det er bedst ikke at tage dette lægemiddel under graviditens første og andet trimester.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager DuoPlavin.

Hvis du bliver gravid, mens du tager DuoPlavin, skal du omgående kontakte din læge, da det frarådes

at tage DuoPlavin under graviditet.

Du bør ikke amme, mens du tager DuoPlavin.

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du tale med din læge, før du tager dette lægemiddel.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at DuoPlavin vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

DuoPlavin indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

DuoPlavin indeholder hydrogeneret ricinusolie

DuoPlavin indeholder hydrogeneret ricinusolie, der kan forårsage mavetilfælde eller diaré.

3.

Sådan skal du tage DuoPlavin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 tablet DuoPlavin dagligt, som indtages gennem munden med et glas vand.

DuoPlavin kan tages i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage medicinen på samme tid hver dag.

Ud fra din sygdom vil lægen bestemme, hvor lang tid du skal tage DuoPlavin. Hvis du har haft et

hjerteanfald, skal medicinen udskrives til mindst fire uger. Under alle omstændigheder skal du

fortsætte med at tage DuoPlavin, så længe din læge udskriver det til dig.

Hvis du har taget for mange DuoPlavin

Kontakt din læge eller tag på den nærmeste skadestue på grund af den øgede blødningsrisiko.

Hvis du har glemt at tage DuoPlavin

Hvis du glemmer at tage en dosis DuoPlavin til sædvanlig tid, men kommer i tanke om det i løbet af

12 timer, skal du omgående tage tabletten og dernæst tage den næste tablet til sædvanlig tid.

Hvis du glemmer at tage en tablet i over 12 timer, skal du blot tage den næste enkeltdosis til

sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

For pakninger med 14, 28 og 84 stk. tabletter kan du tjekke på hvilken dag, du sidst tog en tablet, ved

at se på kalenderen trykt på blisterpakningen.

Hvis du holder op med at tage DuoPlavin

Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre din læge har bedt dig om det

. Kontakt din læge, før

du stopper eller genoptager din behandling.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever:

feber, tegn på infektion eller ekstrem træthed. Dette kan ske på grund af et sjældent fald i visse

blodlegemer.

tegn på leverproblemer såsom gulfarvning af huden og/eller øjnene (gulsot), uanset om det sker

i forbindelse med blødninger, som viser sig under huden som små røde prikker, og/eller

forvirring (se afsnit 2 ’Advarsler og forsigtighedsregler’).

hævelser i munden eller hudproblemer såsom udslæt og kløe, blærer på huden. Dette kan være

tegn på en allergisk reaktion.

Den almindeligste bivirkning, der er set med DuoPlavin, er blødning.

Blødning kan forekomme i

form af blødninger fra mave eller tarm, blå mærker, hæmatom (usædvanlig blødning eller

blodudtrædning under huden), næseblod eller blod i urinen. I nogle enkelte tilfælde er der indberettet

blødning i øjne, i hoved (særligt hos ældre), lunger eller led.

Hvis du får langvarige blødninger, mens du tager DuoPlavin

Hvis du skærer dig eller kommer til skade, kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen

stopper. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og

skader, som hvis du f.eks. skærer dig under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis du

er bekymret over blødningen, skal du omgående kontakte din læge (se afsnit 2 ’Advarsler og

forsigtighedsregler’).

Øvrige bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

Diaré, mavesmerter, fordøjelsesbesvær eller halsbrand.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

Hovedpine, mavesår, opkastninger, kvalme, forstoppelse, luft i maven eller tarmene, udslæt, kløe,

svimmelhed, prikkende fornemmelse og følelsesløshed.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter):

Svimmelhed (fornemmelse af at snurre rundt), forstørrede bryster hos mænd.

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter):

Gulsot (gulfarvning af hud og/eller øjne); brændende fornemmelse i maven og/eller spiserøret;

alvorlige mavesmerter med eller uden rygsmerter; feber, åndedrætsbesvær indimellem i ledsaget af

hoste; generelle allergiske reaktioner (f.eks. varmefølelse over hele kroppen med pludselig almen

utilpashed og eventuelt besvimelse); hævelse i munden; blærer på huden; allergiske hudreaktioner;

ømhed i munden (stomatitis); blodtryksfald; forvirring; hallucinationer; ledsmerter; muskelsmerter;

smagsforstyrrelser eller mangel på smagssans, betændelse i små kar.

Bivirkninger med ikke kendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data):

Perforeret mavesår, ringen for ørerne, nedsat hørelse, pludselige, livstruende allergiske reaktioner

eller overfølsomhedsreaktioner med bryst- eller mavesmerter, nyresygdom, lavt blodsukker, urinsur

gigt (en tilstand med smertefulde, hævede led forårsaget af urinsyrekrystaller), forværring af

madallergi og en særlig form for anæmi (lavt antal røde blodceller) (se afsnit 2 ‘Advarsler og

forsigtighedsregler’), hævelse.

Derudover kan din læge eventuelt finde ændringer i resultaterne af dine blod- eller urinprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 25 ºC.

Brug ikke lægemidlet, hvis der er synlige tegn på nedbrydning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

DuoPlavin indeholder:

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter

Aktive stoffer: clopidogrel og acetylsalicylsyre (ASA). Hver tablet indeholder 75 mg clopidogrel

(som hydrogensulfat) og 75 mg acetylsalicylsyre.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkernen: mannitol (E421), macrogol 6000, mikrokrystallinsk cellulose, lavsubstitueret

hydroxypropylcellulose, majsstivelse, hydrogeneret ricinusolie (se afsnit 2 ‘DuoPlavin

indeholder hydrogeneret ricinusolie’), stearinsyre og kolloid vandfri silica.

Tablettens overtræk: lactosemonohydrat (se afsnit 2 ‘DuoPlavin indeholder lactose’),

hypromellose (E464), titandioxid (E171), triacetin (E1518), gul jernoxid (E172).

Polérmiddel: carnaubavoks.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

Aktive stoffer: clopidogrel og acetylsalicylsyre (ASA). Hver tablet indeholder 75 mg clopidogrel

(som hydrogensulfat) og 100 mg acetylsalicylsyre.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkernen: mannitol (E421), macrogol 6000, mikrokrystallinsk cellulose, lavsubstitueret

hydroxypropylcellulose, majsstivelse, hydrogeneret ricinusolie (se afsnit 2 ‘DuoPlavin

indeholder hydrogeneret ricinusolie’), stearinsyre og kolloid vandfri silica.

Tablettens overtræk: lactosemonohydrat (se afsnit 2 ‘DuoPlavin indeholder lactose’),

hypromellose (E464), titandioxid (E171), triacetin (E1518), rød jernoxid (E172).

Polérmiddel: carnaubavoks.

Udseende og pakningsstørrelser

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter (tabletter) er ovale, let bikonvekse, gule og er præget

på den ene side med "C75" og på den anden side med "A75".

DuoPlavin udleveres i pakninger, der indeholder

14, 28, 30 og 84 tabletter i aluminiumblister,

30x1, 50x1, 90x1 eller 100x1 tabletter i perforerede enkeltdosisblister i aluminium.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter (tabletter) er ovale, let bikonvekse, lyserøde og er

præget på den ene side med "C75" og på den anden side med "A100".

DuoPlavin udleveres i pakninger, der indeholder:

14, 28 og 84 tabletter i aluminiumblister,

30x1, 50x1, 90x1 eller 100x1 tabletter i perforerede enkeltdosisblister i aluminium.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie - F-75008 Paris - Frankrig

Fremstiller:

Sanofi Winthrop Industrie

1, rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.p.A.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 3488

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800 536 389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sverige

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat) og 75 mg

acetylsalicylsyre (ASA).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 7 mg lactose og 3,3 mg hydrogeneret ricinusolie.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat) og 100 mg

acetylsalicylsyre (ASA).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 8 mg lactose og 3,3 mg hydrogeneret ricinusolie.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter

Gul, oval, lettere bikonveks, med "C75" præget på den ene side og ”A75” på den anden side.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

Lys pink, oval, lettere bikonveks, med "C75" præget på den ene side og ”A100” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

DuoPlavin er indiceret til sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter,

der allerede tager både clopidogrel og acetylsalicylsyre (ASA). DuoPlavin er et fast-dosis-

kombinationspræparat til fortsat behandling ved:

akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina eller myokardieinfarkt

uden forekomst af Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutan koronar

intervention.

akut myokardieinfarkt (MI) med elevation af ST-segmentet hos medicinsk behandlede

patienter, der er egnede til trombolytisk behandling.

For yderligere oplysninger henvises til pkt. 5.1.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne og ældre

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter

DuoPlavin bør gives som en enkelt daglig dosis på 75 mg/75 mg.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

DuoPlavin bør gives som en enkelt daglig dosis på 75 mg/100 mg.

DuoPlavin fast dosiskombination anvendes efter indledning af behandling med clopidogrel og ASA

givet separat, og erstatter de individuelle clopidogrel og ASA produkter.

Hos patienter med akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet

(ustabil angina

pectoris eller myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker): Den optimale varighed af

behandlingen er ikke endeligt fastslået. Kliniske forsøgsdata understøtter anvendelse i op til

12 måneder, og det største udbytte blev set efter 3 måneder (se pkt. 5.1). Hvis DuoPlavin

seponeres, kan patienterne have gavn af fortsat behandling med et

trombocytfunktionshæmmende lægemiddel.

Hos patienter med akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet:

Behandling bør

startes så tidligt som muligt, efter symptomerne viser sig, og fortsættes i mindst 4 uger.

Fordelene ved kombinationsbehandling med clopidogrel og ASA ud over 4 uger er ikke

blevet undersøgt i denne sammensætning (se pkt. 5.1). Hvis DuoPlavin seponeres, kan

patienterne have gavn af fortsat behandling med et trombocytfunktionshæmmende

lægemiddel.

Hvis en dosis springes over:

Inden for mindre end 12 timer efter planlagt dosering: Patienten bør straks tage den planlagte

dosis og derefter tage den næste dosis ved næste planlagte dosering.

Efter mere end 12 timer: Patienten bør tage den næste dosis som planlagt og bør ikke tage

dobbelt dosis.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af DuoPlavin hos børn og unge er endnu ikke fastslået. DuoPlavin anbefales

ikke til denne population.

Nedsat nyrefunktion

DuoPlavin må ikke anvendes til patienter med stærkt nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.3). Der er kun

begrænset erfaring med behandling af patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4).

DuoPlavin bør derfor anvendes med forsigtighed hos disse patienter.

Nedsat leverfunktion

DuoPlavin må ikke anvendes hos patienter med stærkt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3). Erfaring med

behandling af patienter med moderat alvorlige leversygdomme, hvor der kan være disposition for

blødning, er begrænset. (se pkt. 4.4). DuoPlavin bør derfor anvendes med forsigtighed hos disse

patienter.

Administration

Til oral anvendelse.

Kan indtages med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

På grund af tilstedeværelsen af begge komponenter i lægemidlet er DuoPlavin kontraindiceret i

tilfælde af:

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Stærkt nedsat leverfunktion.

Aktiv patologisk blødning såsom ulcus pepticum eller intrakraniel blødning.

På grund af tilstedeværelsen af ASA er brugen desuden kontraindiceret i tilfælde af:

Overfølsomhed over for non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID’er) samt syndromet

astma/rhinitis/nasale polypper. Patienter med mastocytose, hos hvem brug af acetylsalicylsyre

kan fremkalde alvorlige overfølsomhedsreaktioner (inklusive kredsløbsshock med

ansigtsrødme, hypotension, takykardi og opkastning).

Stærkt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

Tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Blødning og hæmatologiske sygdomme

På grund af risikoen for blødninger og hæmatologiske bivirkninger bør det med det samme overvejes

at kontrollere blodstatus og/eller foretage andre passende prøver, hvis der i løbet af behandlingen

opstår kliniske symptomer, der tyder på blødning (se pkt. 4.8). Som dobbelt antitrombotisk middel

skal DuoPlavin anvendes med forsigtighed til patienter med øget risiko for blødning pga. traumer,

kirurgi eller andre patologiske tilstande samt til patienter, der samtidigt behandles med andre

NSAID’er inklusive Cox-2-hæmmere, heparin, glykoprotein IIb/IIIa-hæmmere, selektive

serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI’er), trombolytika, eller andre lægemidler forbundet med

risiko for blødning, såsom pentoxifyllin (se pkt. 4.5). Patienterne skal kontrolleres omhyggeligt for

tegn på blødning, herunder okkult blødning, især i behandlingens første uger og/eller efter invasive

hjerteindgreb eller -kirurgi. Samtidig administration af DuoPlavin og orale antikoagulantia kan ikke

anbefales, da det kan øge blødningsintensiteten (se pkt. 4.5).

Før kirurgi planlægges, og før ordination af nye lægemidler bør patienterne informere læge og

tandlæge om, at de tager DuoPlavin. Ved overvejelse omkring elektiv kirurgi bør behovet for dobbelt

trombocythæmmende behandling revurderes, og behandling med et enkelt trombocythæmmende

middel bør overvejes. Ved midlertidig seponering af trombocythæmmende behandling bør DuoPlavin

seponeres 7 dage før kirurgisk indgreb.

DuoPlavin forlænger blødningstiden og bør anvendes med forsigtighed hos patienter med læsioner,

der indebærer øget blødningstendens (specielt gastrointestinalt og intraokulært).

Patienter bør også informeres om, at det kan tage længere tid end normalt at standse blødninger, når de

tager DuoPlavin, samt at de bør kontakte deres læge ved enhver usædvanlig blødning (sted eller

varighed).

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) er indberettet i meget sjældne tilfælde hos patienter i

behandling med clopidogrel, enkelte gange efter kort tids brug. Det er karakteriseret ved

trombocytopeni og mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi i forbindelse med enten neurologiske fund,

renal dysfunktion eller feber. TTP er en potentielt dødelig tilstand, der kræver øjeblikkelig behandling

inklusive plasmaferese.

Erhvervet hæmofili

Erhvervet hæmofili er indberettet efter brug af clopidogrel. I tilfælde af bekræftet isoleret forlængelse

af aktiveret partiel tromboplastintid (APTT) med eller uden blødning bør erhvervet hæmofili

overvejes. Patienter med en bekræftet diagnose på erhvervet hæmofili skal varetages og behandles af

specialister, og clopidogrel skal seponeres.

Nyligt transitorisk cerebral iskæmi eller apopleksi

Hos patienter med nyligt transitorisk cerebal iskæmi eller apopleksi, og med høj risiko for

tilbagevendende iskæmiske tilfælde har kombinationen af clopidgrel og ASA vist at kunne øge

risikoen for alvorlig blødning. Derfor bør en sådan tilføjelse udføres med forsigtighed uden for

kliniske situationer, hvor kombinationen har vist sig at være gavnlig.

CYP2C19

Farmakogenetik: Hos patienter med nedsat CYP2C19-metabolisme omdannes en mindre del af den

anbefalede dosis af clopidogrel til den aktive metabolit og har derfor en mindre effekt på

trombocytfunktionen (se pkt. 4.2). Test er tilgængelige til at identificere en patients CYP2C19-

genotype.

Anvendelse af lægemidler, der hæmmer aktiviteten af CYP2C19, kan forventes at resultere i nedsat

niveau af clopidogrels aktive metabolit og nedsat klinisk virkning, da clopidogrel til dels

metaboliseres til dets aktive metabolit af CYP2C19. Den kliniske relevans af denne interaktion er

uvis. Som forholdsregel frarådes samtidig anvendelse af potente eller moderate CYP2C19-hæmmere

(se også pkt. 5.2).

CYP2C8-substrater

Der skal udvises forsigtighed, når patienter på samme tid behandles med clopidogrel og lægemidler,

der er CYP2C8-substrater (se pkt. 4.5).

Krydsreaktioner mellem thienopyridiner

Patienter bør evalueres for tidligere overfølsomhed over for thienopyridiner (såsom clopidogrel,

ticlopidin, prasugrel), da der er rapporteret om krydsreaktioner mellem thienopyridiner (se pkt. 4.8).

Thienopyridiner kan forårsage lette til alvorlige allergiske reaktioner såsom udslæt og angioødem eller

hæmatologiske krydsreaktioner såsom trombocytopeni og neutropeni. Patienter, der tidligere har

udviklet en allergisk og/eller hæmatologisk reaktion over for en thienopyridin, kan have en øget risiko

for at udvikle den samme eller en anden reaktion over for en anden thienopyridin. Monitorering for

tegn på overfølsomhed tilrådes hos patienter med allergi over for thienopyridiner.

Forsigtighed påkrævet på grund af ASA

Hos patienter med astma eller allergiske sygdomme i anamnesen, da disse har forhøjet risiko for

overfølsomhedsreaktioner.

Hos patienter med urinsur gigt, da lave doser ASA øger koncentrationen af urinsyre.

Hos børn under 18 år er der en mulig sammenhæng mellem ASA og Reyes syndrom. Reyes

syndrom er en meget sjælden sygdom, der kan være letal.

På grund af risiko for hæmolyse skal dette lægemiddel administreres under omhyggelig

medicinsk supervision til patienter med glucose-6-phosphatdehydrogenase (G6PD)-mangel (se

pkt. 4.8).

Alkohol kan øge risikoen for gastrointestinale skader, når det indtages sammen med ASA.

Patienter skal vejledes vedrørende risikoen for skader og blødning i mave-tarm-kanalen, hvis de

drikker alkohol under behandlingen med clopidogrel plus ASA, især hvis alkoholforbruget er

kronisk eller stort (se pkt. 4.5).

Mave-tarm-kanalen

DuoPlavin bør anvendes med forsigtighed hos patienter med peptisk ulcus, gastroduodenal blødning

eller mindre øvre gastrointestinale symptomer i anamnesen, da disse kan være tegn på gastrisk

ulceration, der kan føre til gastrisk blødning. Gastrointestinale (GI) bivirkninger omfatter

mavesmerter, halsbrand, kvalme, opkastning og gastrointestinal blødning kan forekomme. Mindre GI-

symptomer såsom dyspepsi er almindelige og kan forekomme på alle tidspunkter i behandlingen.

Lægen bør fortsat være opmærksom på tegn på GI-ulceration og -blødning, også hvis patienten ikke

tidligere har haft gastrointestinale symptomer. Patienterne bør informeres om tegn og symptomer på

gastrointestinale bivirkninger og hvilke forholdsregler, de skal tage, hvis de opstår (se pkt. 4.8).

Hos patienter, der samtidig får nicorandil og NSAID’er, herunder ASA og LAS, er der en øget risiko

for alvorlige komplikationer i form af gastrointestinal blødning, perforation og blødning (se pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

DuoPlavin indeholder lactose. Patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form for arvelig

lactasemangel (

Lapp lactase deficiency

) eller glucose/galactosemalabsorption bør ikke anvende dette

lægemiddel.

Dette lægemiddel indeholder hydrogeneret ricinusolie, der kan give mavebesvær og diaré.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der er forbundet med risiko for blødning

Der er en øget risiko for blødning på grund af mulig additiv effekt. Der skal udvises forsigtighed ved

samtidig administration af lægemidler, der er forbundet med risiko for blødning (se pkt. 4.4).

Orale antikoagulantia

Samtidig administration af clopidogrel og orale antikoagulantia kan ikke anbefales, da det kan øge

blødningstendensen (se pkt. 4.4). Selvom administration af 75 mg clopidogrel dagligt ikke ændrede S-

warfarins farmakokinetik eller International Normalised Ratio (INR) hos patienter i

langtidsbehandling med warfarin, øgede samtidig administration af clopidogrel og warfarin

blødningsrisikoen på grund af uafhængige virkninger på hæmostasen.

Glykoprotein (GP)IIb/IIIa-hæmmere

DuoPlavin skal anvendes med forsigtighed til patienter i samtidig behandling med glykoprotein

IIb/IIIa-hæmmere (se pkt. 4.4).

Heparin

I et klinisk studie med raske forsøgspersoner nødvendiggjorde clopidogrel ikke ændring af

heparindosis, og det ændrede ikke heparins virkning på koagulationen. Samtidig indgift af heparin

havde ingen virkning på den hæmning af trombocytaggregationen, som DuoPlavin inducerer. En

farmakodynamisk interaktion mellem clopidogrel og heparin er mulig, hvilket kan medføre øget

blødningsrisiko. Der rådes derfor til forsigtighed ved samtidig brug (se pkt. 4.4).

Trombolytika

Sikkerheden ved samtidig administration af clopidogrel, fibrin eller ikke-fibrinspecifikke

trombolytiske midler og hepariner blev bedømt hos patienter med akut myokardieinfarkt.

Hyppigheden af klinisk signifikant blødning var den samme som den, der ses, når trombolytiske

midler og heparin indgives samtidig med ASA (se pkt. 4.8). Sikkerheden ved samtidig administration

af DuoPlavin og andre trombolytika er ikke fastlagt, og der skal derfor udvises forsigtighed (se pkt.

4.4).

Non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID’er)

I et klinisk studie foretaget med raske forsøgspersoner øgede samtidige administration af clopidogrel

og naproxen okkult gastrointestinalt blodtab. Derfor anbefales samtidig anvendelse af NSAID’er

inklusive cox-2 hæmmere ikke (se pkt. 4.4).

Eksperimentelle data antyder, at samtidig administration af ibuprofen kan hæmme effekten af lavdosis

ASA på trombocytaggregationen. Disse data er imidlertid begrænsede, og der er usikkerhed ved

ekstrapolation af

ex vivo

data til en klinisk situation, hvilket indebærer, at der ikke kan drages en klar

konklusion for regulær brug af ibuprofen. Lejlighedsvis brug af ibuprofen anses ikke for at have en

klinisk relevant effekt.

Metamizol

Samtidig administration af metamizol kan reducere den trombocytaggregerende effekt af ASA. Derfor

bør denne kombination anvendes med forsigtighed hos patienter, der får lavdosis ASA for

kardioprotektion.

SSRI’er

Da SSRI’er påvirker trombocytaktiveringen og øger risikoen for blødning, skal der udvises

forsigtighed ved samtidig administration af SSRI’er og clopidogrel.

Anden samtidig behandling med clopidogrel

Da clopidogrel til dels metaboliseres til dets aktive metabolit af CYP2C19, kan anvendelse af medicin,

der hæmmer aktiviteten af dette enzym, forventes at resultere i nedsat niveau af clopidogrels aktive

metabolit. Den kliniske relevans af denne interaktion er uvis. Som forholdsregel frarådes samtidig

anvendelse af potente eller moderate CYP2C19-hæmmere (se pkt. 4.4 og 5.2).

Potente og moderate CYP2C19-hæmmere inkluderer for eksempel omeprazol og esomeprazol,

fluvoxamin, fluoxetin, moclobemid, voriconazol, fluconazol, ticlopidin, carbamazepin og efavirenz.

Syrepumpehæmmere (PPI)

80 mg omeprazol en gang daglig administreret enten samtidigt med clopidogrel eller med 12 timers

mellemrum nedsatte eksponeringen for den aktive metabolit med 45 % (ved initial mætningsdosis) og

40 % (vedligeholdelsesdosis). Denne nedgang var associeret med en 39 % (initial stabiliseringsdosis)

og 21 % (vedligeholdelsesdosis) reduktion i trombocythæmning. Esomeprazol forventes at give en

lignende interaktion med clopidogrel.

Der er indrapporteret inkonsistente data fra både observationsstudier og kliniske studier vedrørende de

kliniske konsekvenser af denne farmakokinetiske (PK)/farmakodynamiske (PD) interaktion med

hensyn til alvorlige kardiovaskulære hændelser. Som forholdsregel frarådes samtidig anvendelse af

omeprazol eller esomeprazol (se pkt. 4.4).

Der er observeret en mindre udtalt reduktion af eksponeringen for den aktive metabolit med

pantoprazol eller lansoprazol.

Plasmakoncentrationerne af den aktive metabolit blev reduceret med 20 % (initial stabiliseringsdosis)

og 14 % (vedligeholdelsesdosis) ved samtidig behandling med 80 mg pantoprazol en gang daglig.

Dette var associeret med en reduktion i den gennemsnitlige trombocythæmning på henholdsvis 15 %

og 11 %. Disse resultater indikerer, at clopidogrel kan administreres sammen med pantoprazol.

Der foreligger ikke beviser for, at andre lægemidler, der reducerer mavesyren, såsom H

-blokkere eller

antacida, påvirker clopidogrels antitrombotiske aktivitet.

Boostet antiretroviral terapi (ART):

Hiv-patienter, behandlet med boostet antiretroviral terapi (ART), er i højrisiko for vaskulære

hændelser.

En signifikant reduceret trombocythæmning er blevet observeret hos hiv patienter behandlet med

ritonavir– eller cobicistat-boostet-ART. Selvom den kliniske relevans af disse fund er usikker, har der

været spontane indberetninger om hiv-smittede patienter behandlet med ritonavir boostet-ART, som

har oplevet re-okklusive hændelser efter de-obstruktion eller oplevet trombotiske hændelser under

støddosisbehandling med clopidogrel. Gennemsnitlig trombocythæmning kan være reduceret ved

samtidig brug af clopidogrel og ritonavir. Derfor bør samtidig brug af clopidogrel med ART-boostede

behandlinger frarådes.

Andre lægemidler

Der er gennemført en række andre kliniske studier med clopidogrel og anden samtidig medicinering

for at undersøge muligheden for farmakodynamisk og farmakokinetisk interaktion. Der blev ikke

observeret nogen klinisk signifikante farmakodynamiske interaktioner, når clopidogrel blev indgivet

samtidig med atenolol, nifedipin eller både atenolol og nifedipin. Herudover blev clopidogrels

farmakodynamiske aktivitet ikke påvirket signifikant af samtidig administration af phenobarbital,

cimetidin eller østrogen.

Hverken digoxins eller theophyllins farmakokinetik blev ændret ved samtidig administration af

clopidogrel. Antacida påvirkede ikke omfanget af absorptionen af clopidogrel.

Data fra CAPRIE-undersøgelsen indikerer at phenytoin og tolbutamid, som metaboliseres af CYP2C9,

kan administreres samtidig med clopidogrel uden risiko.

Lægemidler, der er CYP2C8-substrater: Det er vist, at clopidogrel kan øge eksponeringen for

repaglinid hos raske frivillige.

In vitro

studier har vist, at den øgede eksponering for repaglinid

skyldes hæmning af CYP2C8 ved glukuronidmetabolitten af clopidogrel. På grund af risiko for øget

plasmakoncentration skal der udvises forsigtighed ved samtidig administration af clopidogrel og

lægemidler, der primært elimineres ved CYP2C8-metabolisme (f.eks. repaglinid, paclitaxel) (se

pkt. 4.4).

Anden samtidig behandling med ASA

Der er rapporteret interaktioner med følgende lægemidler og ASA:

Urikosurika

(benzbromaron, probenecid, sulfinpyrazon)

Der skal udvises forsigtighed, da ASA kan hæmme effekten af urikosurika via kompetitiv elimination

af urinsyre.

Methotrexat

Methotrexatdoser over 20 mg ugentligt bør anvendes med forsigtighed, da ASA kan hæmme den

renale clearance af methotrexat, hvilket kan føre til knoglemarvstoksicitet.

Tenofovir

Samtidig administration af tenofovirdisoproxilfumarat og NSAID’er kan øge risikoen for nyresvigt.

Valproinsyre

Samtidig administration af salicylater og valproinsyre kan medføre nedsat proteinbinding af

valproinsyre og hæmme metaboliseringen af valproinsyre, hvilket medfører øget serumkoncentration

af total og fri valproinsyre.

Varicellavaccine

Det anbefales, at patienter ikke får salicylater i et interval på seks uger efter at have fået

varicellavaccine. Tilfælde af Reyes syndrom er set efter brug af salicylater under varicellainfektion (se

pkt. 4.4).

Acetazolamid

Forsigtighed anbefales ved samtidig administration af salicylater og acetazolamid, da der er øget

risiko for metabolisk acidose.

Nicorandil

Hos patienter, der samtidig får nicorandil og NSAID’er, herunder ASA og LAS, er der en øget risiko

for alvorlige komplikationer i form af gastrointestinal blødning, perforation og blødning (se pkt. 4.4).

Andre interaktioner med ASA

Interaktioner mellem følgende lægemidler og højere (antiinflammatoriske) doser af ASA er også

blevet rapporteret: Angiotensin converting enzyme (ACE) hæmmere, phenytoin, betablokkere,

diuretika og orale antidiabetika.

Alkohol

Alkohol kan øge risikoen for gastrointestinale skader, når det indtages sammen med ASA. Patienter

skal vejledes vedrørende risikoen for skader og blødning i mave-tarm-kanalen, hvis de drikker alkohol

under behandlingen med clopidogrel plus ASA, især hvis alkoholforbruget er kronisk eller stort (se

pkt. 4.5).

Andre interaktioner med clopidogrel og ASA

Flere end 30.000 patienter, som indgik i kliniske studier med clopidogrel plus ASA ved

vedligeholdelsesdoser på 325 mg eller lavere, fik en lang række ledsagende lægemidler såsom

diuretika, betablokkere, ACE-hæmmere, calciumantagonister, kolesterolsænkende midler,

vasodilatatorer med effekt på koronarkarrene, antidiabetika (inklusive insulin), antiepileptika samt

GPIIb/IIIa-hæmmere, uden at der blev påvist klinisk signifikante uønskede interaktioner.

Bortset fra de specifikke lægemiddelinteraktioner, der er beskrevet ovenfor, er der ikke udført

interaktionsstudier med DuoPlavin og lægemidler, som almindeligvis gives til patienter med

aterotrombotisk sygdom.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af DuoPlavin til gravide kvinder. DuoPlavin bør ikke anvendes i

graviditetens første to trimestre, medmindre den kliniske situation for kvinden kræver behandling med

clopidogrel/ASA.

Da DuoPlavin indeholder ASA, er det kontraindiceret i graviditetens tredje trimester.

Clopidogrel:

Da der ikke foreligger kliniske data om eksponering for clopidogrel under graviditet, bør clopidogrel

for en sikkerheds skyld ikke anvendes under graviditet.

Dyreforsøg har ikke påvist direkte eller indirekte skadelige virkninger på graviditet, embryoets/fostrets

udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

ASA:

Lave doser (op til 100 mg/dag):

Kliniske studier tyder på, at anvendelse af doser op til 100 mg om dagen til begrænset obstetrisk

anvendelse i forbindelse med specialiseret monitorering er sikker.

Doser på 100-500 mg/dag:

Der findes ikke tilstrækkelig klinisk erfaring vedrørende anvendelsen af doser over 100 mg/dag og op

til 500 mg/dag. Derfor gælder anbefalingerne nedenfor for doser over 500 mg/dag også for dette

dosisinterval.

Doser på 500 mg/dag og derover:

Hæmning af prostaglandinsyntesen kan have negativ indvirkning på graviditeten og/eller udviklingen

af embryo/foster. Data fra epidemiologiske studier tyder på en øget risiko for abort,

hjertemisdannelser og gastroskise efter brug af prostaglandinsyntesehæmmere tidligt i graviditeten.

Den absolutte risiko for kardiovaskulære misdannelser blev øget fra mindre end 1 % til ca. 1,5 %.

Denne risiko menes at stige i takt med dosis og behandlingsvarighed. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet efter administration af en prostaglandinsyntesehæmmer (se pkt. 5.3).

Acetylsalicylsyre må ikke gives indtil den 24. uge med amenorré (graviditetens 5. måned), medmindre

det er absolut nødvendigt. Hvis acetylsalicylsyre anvendes af en kvinde der forsøger at blive gravid,

eller indtil den 24. uge med amenorré (graviditetens 5. måned), bør dosis holdes så lav som muligt, og

behandlingsvarigheden så kort som muligt.

Fra begyndelsen af sjette måned af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere

udsætte fostret for:

Kardiopulmonal toksicitet (med præmatur lukning af ductus arteriosus og pulmonal

hypertension);

Renal dysfunktion, der kan udvikle sig til nyresvigt med oligo-hydroamniose.

hen imod slutningen af graviditeten udsætte moderen og den nyfødte for:

Mulig forlænget blødningstid, en trombocythæmmende effekt, der kan forekomme selv

ved meget lave doser;

Hæmning af uteruskontraktioner resulterende i forsinket eller forlænget fødsel.

Amning

Det er ukendt, om clopidogrel udskilles i human mælk. Dyrestudier har vist, at clopidogrel udskilles i

mælk. Det er kendt, at ASA udskilles i begrænsede mængder i human mælk. Som forholdsregel bør

amning ophøre under behandling med DuoPlavin.

Fertilitet

Der findes ingen fertilitetsdata for DuoPlavin. Dyrestudier har ikke vist, at clopidogrel påvirker

fertiliteten. Det er ukendt, hvorvidt ASA påvirker fertiliteten. Det vides ikke, om ASA-dosen i

DuoPlavin påvirker fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

DuoPlavin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Clopidogrel er blevet evalueret sikkerhedsmæssigt hos mere end 42.000 patienter, der har deltaget i

kliniske studier, inklusive over 30.000 patienter behandlet med clopidogrel plus ASA og over 9.000

patienter, der blev behandlet i mindst 1 år. De klinisk relevante bivirkninger observeret i fire store

studier, CAPRIE-studiet (et studie, der sammenligner clopidogrel alene med ASA) og, CURE-,

CLARITY- og COMMIT-studierne (studier, der sammenligner clopidogrel plus ASA med ASA alene)

beskrives nedenfor. Samlet set var clopidogrel 75 mg/dag sammenligneligt med ASA 325 mg/dag i

CAPRIE uden hensyn til alder, køn eller race. Ud over erfaringerne fra de kliniske studier er der

spontant blevet rapporteret bivirkninger.

Blødning er den hyppigst indrapporterede bivirkning fra både kliniske studier såvel som fra post-

marketing erfaring, hvor den mestendels blev indrapporteret i løbet af behandlingens første måned.

I CAPRIE var den generelle forekomst af blødning 9,3 % hos patienter behandlet med enten

clopidogrel eller ASA. Forekomsten af svære tilfælde var ens for clopidogrel og ASA.

I CURE var der ikke overrepræsentation af større blødninger med clopidogrel plus ASA inden for 7

dage efter koronar bypass hos patienter, der seponerede behandlingen mere end 5 dage før indgrebet.

Hos patienter, som fortsatte med behandlingen inden for 5 dage før bypassoperationen, var

forekomsten 9,6 % for clopidogrel plus ASA og 6,3 % for ASA.

I CLARITY var der en generel stigning i antallet af blødninger i clopidrogrel plus ASA-gruppen

versus

ASA-gruppen. Forekomsten af større blødninger var ens i de to grupper Dette var konsistent

blandt undergrupperne af patienter, defineret ved baseline-karakteristika og typen af fibrinolytika-

eller heparinbehandling.

I COMMIT var den generelle forekomst af non-cerebrale større blødninger eller cerebrale blødninger

lav og ens i begge grupper.

Skema over bivirkninger

Bivirkninger, der enten opstod under monoterapi med henholdsvis clopidogrel eller ASA eller under

kombinationsbehandling med clopidogrel og ASA i de kliniske studier eller blev spontant indberettet,

er beskrevet i tabellen nedenfor. Hyppigheden defineres i henhold til følgende konvention: almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden <1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver

gruppe af bivirkninger med samme frekvens er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden, ikke

kendt

Blod og

lymfesystem

Trombocytopeni,

leukopeni, eosinofili

Neutropeni,

inklusive svær

neutropeni

Trombotisk

trombocytopenisk

purpura (TTP) (se afsnit

4.4), knoglemarvssvigt*,

aplastisk anæmi,

pancytopeni,

bicytopeni*,

agranulocytose, alvorlig

trombocytopeni,

erhvervet hæmofili A,

granulocytopeni, anæmi,

hæmolytisk anæmi hos

patienter med glucose-6-

phosphatdehydrogenase

(G6PD)-mangel* (se

pkt. 4.4)

Hjerte

Kounis syndrom

(vasospastisk allergisk

angina / allergisk

myokardieinfarkt) i

forbindelse med en

allergisk reaktion på

grund af

acetylsalicylsyre* eller

clopidogrel**

Immunsystemet

Anafylaktisk shock*,

serumsygdom,

anafylaktoide

reaktioner,

krydsallergiske

reaktioner mellem

thienopyridiner (såsom

ticlopidin, prasugrel) (se

pkt. 4.4)**, insulin

autoimmun syndrom,

som kan føre til alvorlig

hypoglykæmi, især hos

patienter med HLA

DRA4 subtype

(hyppigere i den

japanske befolkning) **,

forværring af

symptomer på

fødeallergi*

Metabolisme og

ernæring

Hypoglykæmi*, urinsur

gigt* (se pkt. 4.4)

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer,

konfusion

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden, ikke

kendt

Nervesystemet

Intrakraniel blødning

(nogle med dødelig

udgang, især hos

ældre), hovedpine,

paræstesier,

svimmelhed

Smagsforstyrrelser,

ageusi

Øjne

Øjenblødning

(konjunktival, okulær,

retinal)

Øre og labyrint

Vertigo

Nedsat hørelse* eller

tinnitus*

Vaskulære

sygdomme

Hæmatom

Alvorlig blødning,

blødning i operationssår,

vaskulitis (inklusive

Henoch-Schönlein

purpura*), hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Næseblod

Blødning i luftvejene

(hæmoptyse, pulmonal

blødning),

bronkospasmer,

interstitiel pneumoni,

ikke-kardiogent

lungeødem ved kronisk

brug eller i forbindelse

med en

overfølsomhedsreaktion

på grund af

acetylsalicylsyre*,

eosinofil pneumoni

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden, ikke

kendt

Mave-tarm-kanalen

Gastrointestina

l blødning,

diaré,

mavesmerter,

dyspepsi

Mavesår og duodenalt

ulcus, gastritis,

opkastning, kvalme,

obstipation, flatulens

Retroperitonea

l blødning

Gastrointestinal og

retroperitoneal blødning

med dødeligt udfald,

pankreatitis. Øvre

gastrointestinale lidelser

(øsofagitis, øsofageal

ulceration, perforation,

erosiv gastritis, erosiv

duodenitis;

gastroduodenalt

ulcus/perforationer)*;

nedre gastrointestinale

lidelser

(små [jejunum

og ileum] og store

[tyktarm og endetarm]

tarmsår, colitis og

intestinal perforation)*;

øvre gastrointestinale

symptomer* såsom

gastralgi (se pkt. 4.4).

Disse ASA-relaterede

GI-reaktioner kan

eventuelt være

forbundet med blødning

og kan forekomme ved

enhver dosis

acetylsalicylsyre og hos

patienter med eller uden

advarselssymptomer

eller tidligere tilfælde af

alvorlige GI-hændelser*.

Colitis (inklusive colitis

ulcerosa og lymfocytisk

colitis), stomatitis, akut

pankreatitis i forbindelse

med en

overfølsomhedsreaktion

på grund af

acetylsalicylsyre*

Lever og galdeveje

Akut leversvigt,

leverskader, primært

hepatocellulær*,

hepatitis, forhøjede

leverenzymer*, unormal

leverfunktionstest,

kronisk hepatitis*

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden, ikke

kendt

Hud og subkutane

væv

Blå mærker

Udslæt, kløe,

hudblødning (purpura)

Bulløs dermatitis

(toksisk epidermal

nekrolyse, Stevens-

Johnsons syndrom,

erythema multiforme,

akut generaliseret

eksantematøs pustulose

(AGEP)), angioødem,

lægemiddelinduceret

overfølsomhed,

medikamentelt udslæt

med eosinofili og

systemiske symptomer

(DRESS), erytematøst

eller eksfoliativt udslæt,

urticaria, eksem, lichen

planus,

fixed drug

eruption

Det reproduktive

system og mammae

Gynækomasti

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskuloskeletal

blødning (hæmartrose),

artrit, artralgi, myalgi.

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Nyresvigt*, akut

nyreinsufficiens (særligt

hos patienter med

eksisterende nedsat

nyrefunktion, kardial

dekompensation,

nefrotisk syndrom eller

samtidig behandling

med diuretika)*

glomerulonefrit, forhøjet

blodkreatinin

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

Blødning ved

injektionsstedet

Feber, ødem*

Undersøgelser

Forlænget

blødningstid, fald i

neutrofiltal, fald i

trombocyttal.

* Rapporteret i publiceret information for ASA med frekvens ”ikke kendt”.

** Relateret til clopidogrel med frekvens ”ikke kendt”.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Clopidogrel

Overdosering efter administration af clopidogrel kan medføre forlænget blødningstid og efterfølgende

blødningskomplikationer. Hvis der observeres blødning, bør passende behandling overvejes.

Der er ikke fundet en aktiv farmakologisk antidot til clopidogrel. Ved behov for hurtig behandling af

forlænget blødningstid kan trombocytinfusion muligvis modvirke effekten af clopidogrel.

Følgende symptomer er forbundet med moderat forgiftning: Svimmelhed, hovedpine, tinnitus,

konfusion og gastrointestinale symptomer (kvalme, opkastning og mavesmerter).

Ved alvorlig forgiftning forekommer der alvorlige forstyrrelser i syre-base-balancen. Initial

hyperventilation fører til respiratorisk alkalose. Efterfølgende forekommer respiratorisk acidose som

resultat af den supprimerende effekt på respirationscentret. Metabolisk alkalose opstår også som følge

af salicylater. Da børn, nyfødte og småbørn ofte ses på et sent tidspunkt i forgiftningsprocessen, har de

sædvanligvis allerede nået acidose-stadiet.

Følgende symptomer kan også opstå: Hypertermi og perspiration førende til dehydrering, rastløshed,

kramper, hallucinationer og hypoglykæmi. Depression af nervesystemet kan føre til koma,

kardiovaskulært kollaps og respirationsstop. Den dødelige dosis ASA er 25-30 g. Plasma-

salicylatkoncentrationer over 300 mg/l (1,67 mmol/l) tyder på forgiftning.

Overdosis af ASA/clopidogrel-fastdosiskombinationen kan være associeret med øget blødning og

efterfølgende blødningskomplikationer grundet den farmakologiske aktivitet af clopidogrel og ASA.

Non-kardiogent lungeødem kan forekomme ved akut og kronisk overdosering med acetylsalicylsyre

(se pkt. 4.8).

Hospitalsindlæggelse er nødvendig ved indtagelse af toksisk dosis. Ved moderat forgiftning kan det

forsøges at fremprovokere opkastning; ventrikeltømning er indiceret, hvis dette mislykkes. Aktivt kul

(adsorbant) og natriumsulfat (laksativ) skal derefter administreres. Alkalinisering af urinen (250 mmol

natriumhydrogencarbonat over tre timer) under monitorering af urinens pH er indiceret. Hæmodialyse

er den foretrukne behandling ved alvorlig forgiftning. Andre tegn på forgiftning behandles

symptomatisk.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Blodplade-aggregationshæmmere excl. Heparin.

ATC-kode: B01AC30.

Virkningsmekanisme

Clopidogrel er et prodrug, hvor en af metabolitterne hæmmer trombocytaggregationen. Clopidogrel

skal metaboliseres af CYP450-enzymer for at danne den aktive metabolit, der hæmmer

trombocytaggregationen.

Clopidogrels aktive metabolit hæmmer selektivt bindingen af adenosindiphosphat (ADP) til dets

trombocyt P2Y

-receptor og den efterfølgende ADP-medierede aktivering af glykoprotein (GP)IIb-

IIIa-komplekset, hvorved trombocytaggregationen hæmmes. På grund af den irreversible binding

hæmmes trombocytaggregationen i resten af trombocytternes levetid (ca. 7-10 dage), og normal

trombocytfunktion generhverves med den hastighed, hvormed trombocytterne omsættes. Den

trombocytaggregation, der induceres af andre agonister end ADP, hæmmes også ved blokering af den

forstærkning af trombocytaktiveringen, der udløses af frigivet ADP.

Da den aktive metabolit dannes af CYP450-enzymer, hvoraf nogle er polymorfe eller genstand for

hæmning af andre lægemidler, vil ikke alle patienter opnå tilstrækkelig trombocythæmning.

Farmakodynamisk virkning

Gentagne doser af 75 mg clopidogrel/dag hæmmede i væsentlig grad den ADP-inducerede trombocyt-

aggregation fra den første dag. Dette øgedes progressivt og nåede steady state mellem dag 3 og dag 7.

Ved steady state var den gennemsnitlige hæmningsgrad, der blev iagttaget ved en dosis på 75 mg/dag,

mellem 40 % og 60 %. Trombocytaggregation og blødningstid vendte gradvist tilbage til

baselineværdierne, almindeligvis inden for 5 dage efter behandlingsophør.

Acetylsalicylsyre hæmmer trombocytaggregation ved irreversibel hæmning af prostaglandincyklo-

oxygenase og hæmmer derved dannelsen af tromboxan A

, en inducer af trombocytaggregation og

vasokonstriktion. Denne effekt varer hele trombocyttens levetid.

Eksperimentelle data tyder på, at ibuprofen kan hæmme effekten af lave doser acetylsalicylsyre på

trombocytaggregation ved samtidig administration. I en undersøgelse, hvor en enkelt dosis ibuprofen

400 mg blev indtaget inden for 8 timer før eller 30 minutter efter dosering af hurtigtopløsende

acetylsalicylsyre (81 mg), forekom en nedsat virkning af ASA på dannelsen af tromboxan eller

trombocythæmningen. Disse datas begrænsninger og usikkerheder vedrørende ekstrapolering af

ex

vivo

data på den kliniske situation antyder, at der ikke kan drages endelige konklusioner vedrørende

regulær anvendelse af ibuprofen, og en klinisk relevant effekt anses ikke for at være sandsynlig ved

lejlighedsvis anvendelse af ibuprofen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Sikkerheden og virkningen af clopidrogrel plus ASA er blevet evalueret i 3 dobbeltblindede studier,

der omfattede mere end 61.900 patienter i CURE-, CLARITY- og COMMIT-undersøgelserne, hvor

clopidogrel plus ASA sammenlignes med ASA alene. Begge behandlinger gives i kombination med

anden standardterapi.

CURE-undersøgelsen omfattede 12.562 patienter med akut koronarsyndrom uden forhøjelse af ST-

segmentet (ustabil angina pectoris eller myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker), som indfandt

sig inden for 24 timer efter starten på den seneste episode med brystsmerter eller symptomer, der

svarede til iskæmi. Patienterne skulle have enten ekg-forandringer, som var kompatible med ny

iskæmi, eller forhøjede værdier af hjerteenzymer eller troponin I eller T på mindst 2 x øvre grænse for

normalområdet. Patienterne blev randomiseret til clopidogrel (300 mg initial støddosis efterfulgt af 75

mg/dag, N=6.259) plus ASA (75-325 mg en gang daglig) eller ASA alene (N=6.303), (75-325 mg en

gang daglig) i kombination anden standardbehandling. Patienterne var i behandling i op til 1 år. I

CURE blev 823 (6,6 %) patienter samtidigt behandlet med GPIIb/IIIa-receptorantagonist. Heparin

blev givet til over 90 % af patienterne, og den relative blødningsforekomst i grupperne clopidogrel

plus ASA og ASA alene blev ikke signifikant påvirket af den ledsagende heparinbehandling.

Antallet af patienter, som oplevede det primære endepunkt [kardiovaskulær død (CV),

myokardieinfarkt (MI) eller apopleksi] var 582 (9,3 %) i clopidogrel plus ASA-gruppen og 719 (11,4

%) i ASA-gruppen, hvilket giver en relativ risikoreduktion på 20 % (95 % CI: 10 %-28 %;

p=0,00009) for clopidogrel plus ASA-gruppen (en relativ risikoreduktion (RR) på 17 %, når

patienterne fik konservativ behandling, 29 %, når de fik ballonudvidelse (

perkutan transluminal

koronar angioplastik

(PTCA)) med eller uden stent, og 10%, når de fik koronar bypassoperation

(CABG). Nye kardiovaskulære hændelser (primært endepunkt) blev forebygget med relative

risikoreduktioner på 22 % (CI: 8,6; 33,4), 32 % (CI: 12,8; 46,4), 4 % (CI: -26,9; 26,7), 6 % (CI: -33,5;

34,3) og 14 % (CI: -31,6; 44,2) i løbet af studiets intervaller på henholdsvis 0-1, 1-3, 3-6, 6-9 og 9-12

måneder. Efter 3 måneders behandling blev den observerede fordel således ikke yderligere forbedret i

clopidogrel plus ASA-gruppen, hvorimod der stadig forelå en blødningsrisiko (se pkt. 4.4).

I CURE var anvendelse af clopidogrel forbundet med et aftagende behov for behandling med

trombolytika (RR = 43,3 %, CI: 24,3 %; 57,5 %) og GPIIb/IIIa-hæmmere (RR = 18,2 %, CI: 6,5 %;

28,3 %).

Antallet af patienter, som oplevede det primære sammensatte endepunkt [kardiovaskulær død,

myokardieinfarkt, apopleksi eller refraktær iskæmi] var 1.035 (16,5 %) i clopidogrel plus ASA-

gruppen og 1.187 (18,8 %) i ASA-gruppen, hvilket giver en relativ risikoreduktion på 14 % (95 % CI:

6 %-21 %; p=0,00005) for clopidogrel plus ASA-gruppen. Fordelen må hovedsageligt tilskrives den

statistisk signifikante reduktion i forekomsten af myokardieinfarkt [287 (4,6 %) i clopidogrel plus

ASA-gruppen og 363 (5,8 %) i ASA-gruppen]. Der sås ingen effekt på forekomsten af genindlæggelse

som følge af ustabil angina pectoris.

De resultater, som blev opnået i populationer med forskellige karakteristika (fx ustabil angina pectoris

eller myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker, høj- eller lavrisikogruppe, diabetes, behov for

revaskularisering, alder, køn osv.) svarede til den primære analyses resultater. Specielt i en post-hoc

analyse af 2.172 patienter, som fik indsat stent (17 % af den totale population i CURE-studiet, Stent-

CURE), viste data, at clopidogrel sammenlignet med placebo medførte en signifikant RR på 26,2 %

med hensyn til det primære sammensatte endepunkt (CV død, MI, apopleksi) og desuden en

signifikant RR på 23,9 % med hensyn til det andet co-primære endepunkt (CV død, MI, apopleksi

eller refraktær iskæmi). Derudover gav sikkerhedsprofilen for denne patientundergruppe ikke

anledning til særlig betænkelighed. Dermed er resultaterne fra denne delmængde i overensstemmelse

med de overordnede studieresultater.

Hos patienter med akut myokardieinfarkt (MI) med ST-segment elevation blev sikkerheden ved og

virkningen af clopidrogrel vurderet i 2 randomiserede, placebo-kontrollerede, dobbeltblindede

undersøgelser kaldet CLARITY og COMMIT.

CLARITY-studiet inkluderede 3.491 patienter, der var til rådighed inden for 12 timer efter et MI med

elevation af ST-segmentet var indtrådt, og som det var planlagt at give trombolytisk behandling.

Patienterne fik clopidogrel (300 mg støddosis efterfulgt af 75 mg daglig, n=1.752) plus ASA eller

ASA alene (n=1.739) (150-325 mg som støddosis, herefter 75-162 mg daglig), et fibrinolytisk middel

samt

når det var hensigtsmæssigt

heparin. Patienterne blev fulgt i 30 dage. Det primære endepunkt

var forekomsten af en kombination af okkluderede arterier, der var relateret til infarkt på

angiogrammet, før patienten blev udskrevet, død eller tilbagevendende MI før koronarangiografi. For

de patienter, der ikke fik foretaget angiografi, var det primære endepunkt død, tilbagevendende

myokardieinfarkt ved dag 8 eller ved udskrivelse fra hospitalet. Patientpopulationen bestod af 19,7 %

kvinder, og 29,2 % af patienterne var over 65 år. I alt 99,7 % af patienterne fik fibrinolytika

(fibrinspecifik: 68,7 %, ikke-fibrinspecifik: 31,1 %), 89,5 % fik heparin, 78,7 % betablokkere, 54,7 %

ACE-hæmmere og 63 % statiner.

15,0 % af patienterne i clopidogrel plus ASA-gruppen og 21,7 % i gruppen behandlet med ASA alene

opnåede det primære endepunkt, hvilket viste en absolut reduktion på 6,7 % og en odds-reduktion på

36 % til fordel for clopidogrel (9 5 % CI: 24; 47 %; p < 0,001), der hovedsagligt var relateret til en

reduktion af infarkt-relaterede okkluderede arterier. Denne fordel var konsistent i alle

præspecificerede undergrupper, hvor der blev taget hensyn til patientens alder, køn, hvor infarktet var

lokaliseret, og den type fibrinolytikum eller heparin, der blev anvendt til behandling.

COMMIT-studiet, som var designet med 2x2 faktorer, inkluderede 45.852 patienter, der var til

rådighed inden for 24 timer efter indtrådte symptomer, som var mistænkt for at være MI, og hvor ekg-

anomalier (dvs. ST-elevation, ST-depression eller venstresidig grenblok) understøttede dette.

Patienterne fik clopidogrel (75mg/dag, n=22.961) plus ASA (162 mg/dag) eller ASA alene (162

mg/dag) (n=22.891) i 28 dage eller indtil udskrivelse fra hospitalet. De primære sammensatte

endepunkter var død uanset årsag og den første forekomst af re-infarkt, slagtilfælde eller død.

Populationen inkluderede 27,8 % kvinder, 58,4 % af patienterne var ≥ 60 år (26 % ≥ 70 år), og 54,5 %

af patienterne fik fibrinolytika.

Clopidogrel plus ASA reducerede signifikant den relative dødsrisiko uanset årsag med 7 % (p =

0,029) og den relative risiko for kombinationen af re-infarkt, slagtilfæde eller død med 9 % (p=0,002),

hvilket repræsenterer en absolut reduktion på henholdsvis 0,5 % og 0,9 %. Denne fordel var konsistent

på tværs af alder, køn og med eller uden fibrinolytika og blev observeret allerede efter omkring 24

timer.

De-eskalering af P2Y

-hæmmere i ACS

Skift fra en mere potent P2Y

receptorhæmmer til clopidogrel i association med aspirin efter akut

fase i ACS er blevet evalueret i to randomiserede investigator-sponsoreret studier (ISS) - TOPIC og

TROPICAL-ACS - med kliniske outcome data.

Den kliniske fordel af de mere potente P2Y

-hæmmere, ticagrelor og prasugrel, er i deres pivotale

studier relateret til en signifikant reduktion af tilbagevendende iskæmiske hændelser (inklusive akut

og subakut stenttrombose (ST), myokardieinfarkt (MI) og akut revaskularisering). Selv om den

iskæmiske fordel var konsistent i løbet af det første år, blev der observeret større reduktion i iskæmisk

tilbagefald efter ACS i de første dage efter indledelsen af behandlingen. I modsætning hertil viste

post-hoc

analyser statistisk signifikante stigninger i blødningsrisikoen med de mere potente P2Y

hæmmere, overvejende under vedligeholdelsesfasen efter den første måned efter ACS. TOPIC og

TROPICAL-ACS blev designet til at undersøge, hvordan man kan mindske blødninger samtidig med

at effekten opretholdes.

TOPIC

Timing Of Platelet Inhibition after acute Coronary syndrome

Dette randomiseret, open-label studie inkluderede ACS patienter, som kræver PCI. Patienter

behandlet med aspirin og en mere potent P2Y

-hæmmer, og uden bivirkning ved en måned blev

skiftet til fast dosis aspirin plus clopidogrel (de-eskaleret dobbelt trombocythæmmende behandling

(DAPT)), eller fortsatte deres medicin regime (uændret DAPT).

I alt blev 645 af 646 patienter med STEMI eller NSTEMI eller ustabil angina analyseret (de-eskaleret

DAPT (n = 322); uændret DAPT (n = 323)). Opfølgning ved et år blev udført for 316 patienter

(98,1%) i de-eskaleret DAPT-gruppen og 318 patienter (98,5%) i den uændrede DAPT-gruppe.

Median opfølgningen for begge grupper var 359 dage. Karakteristika for den undersøgte kohorte var

ens i de 2 grupper.

Det primære resultat sammensat af kardiovaskulær død, slagtilfælde, akut revaskularisering og BARC

(Bleeding Academic Research Consortium) blødning ≥2 ved 1 år efter ACS, forekom hos 43 patienter

(13,4%) i de-eskaleret DAPT gruppen og hos 85 patienter (26,3%) i den uændrede DAPT-gruppe (p

<0,01). Denne statistisk signifikante forskel skyldtes hovedsagelig færre blødninger, uden forskel

rapporteret i iskæmiske endepunkter (p = 0,36), mens BARC ≥2 blødning forekom mindre hyppigt i

den de-eskalerede DAPT-gruppe (4,0%) versus 14,9% i den uændrede DAPT gruppe (p <0,01).

Blødninger defineret som BARC forekom hos 30 patienter (9,3%) i de-eskaleret DAPT gruppen og

hos 76 patienter (23,5%) i den uændrede DAPT gruppe (p <0,01).

TROPICAL-ACS

Testing Responsiveness to Platelet Inhibition on Chronic Antiplatelet Treatment

for Acute Coronary Syndromes

Dette randomiseret, open-label studie inkluderede 2.610 biomarker-positive ACS-patienter efter

vellykket PCI. Patienterne blev randomiseret til at modtage enten prasugrel 5 eller 10 mg/d (dag 0-14)

(n = 1309) eller prasugrel 5 eller 10 mg/d (dag 0-7), derefter de-eskaleret til clopidogrel 75 mg/d

(dag 8-14) (n = 1309) i kombination med ASA (<100 mg/dag). På dag 14 blev

blodpladefunktionstestning (PFT) udført. Patienterne, som blev behandlet med prasugrel alene, blev

fortsat behandlet med prasugrel i 11,5 måneder.

De de-eskalerede patienter gennemgik høj trombocytreaktivitet (HPR) test. Hvis HPR≥46 enheder

blev patienterne eskaleret tilbage til prasugrel 5 eller 10 mg/d i 11,5 måneder; hvis HPR <46 enheder

fortsatte patienterne med clopidogrel 75 mg/d i 11,5 måneder. Derfor havde den guidede de-

eskaleringsarm patienter behandlet med enten prasugrel (40%) eller clopidogrel (60%). Alle patienter

blev fortsat behandlet med aspirin og blev fulgt i et år.

Det primære endepunkt (den kombinerede forekomst af CV-død, MI, slagtilfælde og BARC ≥2

blødning efter 12 måneder) blev mødt, hvilket viste non-inferioritet - 95 patienter (7%) i den guidede

de-eskaleringsgruppe og 118 patienter (9%) i kontrolgruppen (p non-inferioritet = 0,0004) havde en

hændelse. Den guidede de-eskalering resulterede ikke i en øget kombineret risiko for iskæmiske

hændelser (2,5% i de-eskaleringsgruppen mod 3,2% i kontrolgruppen, p non-inferioritet = 0,0115),

heller ikke i det centrale sekundære endepunkt for BARC ≥2 blødning ((5%) i de-eskaleringsgruppen

versus 6% i kontrolgruppen (p = 0,23)). Den kumulative forekomst af alle blødningshændelser (BARC

klasse 1 til 5) var 9% (114 hændelser) i den guidede de-eskaleringsgruppe versus 11% (137

hændelser) i kontrolgruppen (p = 0,14).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med DuoPlavin i alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af koronar

aterosklerose (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Clopidogrel

Absorption

Efter enkelt og gentagne orale doser på 75 mg/dag bliver clopidogrel hurtigt absorberet. Den

gennemsnitlige peak-plasmakoncentration af uomdannet clopidogrel (ca. 2,2-2,5 ng/ml efter en enkelt

oral dosis på 75 mg) forekom ca. 45 minutter efter dosering. Absorptionen er mindst 50 %, baseret på

udskillelse af clopidogrels metabolitter i urinen.

Fordeling

Clopidogrel og den cirkulerende (inaktive) hovedmetabolit binder reversibelt

in vitro

til humane

plasmaproteiner (henholdsvis 98 % og 94 %). Bindingen er umættet

in vitro

over et bredt

koncentrationsområde.

Biotransformation

Clopidogrel bliver i udstrakt grad metaboliseret i leveren.

In vitro

in vivo

bliver clopidogrel

metaboliseret via to primære veje: En esterasemedieret, hvorved det hydrolyseres til dets inaktive

carboxylsyrederivat (85 % af de cirkulerende metabolitter), og en medieret af flere cytochrom P450-

isoenzymer. Clopidogrel metaboliseres først til en 2-oxo-clopidogrel-metabolit, der derefter

metaboliseres til den aktive metabolit, et tiolderivat af clopidogrel. Den aktive metabolit dannes

hovedsageligt af CYP2C19 med bidrag fra flere andre CYP-enzymer, inklusive CYP1A2, CYP2B6 og

CYP3A4. Den aktive tiolmetabolit, som er blevet isoleret

in vitro

, binder hurtigt og irreversibelt til

trombocytreceptorerne, hvorved trombocytaggregationen hæmmes.

for den aktive metabolit er dobbelt så høj efter en enkelt 300 mg clopidogrel initial

mætningsdosis, som den er efter fire dage med 75 mg vedligeholdelsesdosis. C

opnås ca. 30-60

minutter efter administration.

Elimination

Efter en oral dosis af

C-mærket clopidogrel hos mennesker blev ca. 50 % udskilt i urinen og ca. 46

% i fæces i løbet af 120 timer efter dosering. Efter en enkelt dosering på 75 mg har clopidogrel en

halveringstid på ca. 6 timer. Halveringstiden for elimination af den cirkulerende (inaktive)

hovedmetabolit var 8 timer efter en enkelt og efter gentagen administration.

Farmakogenetik

CYP2C19 er involveret i dannelsen af såvel den aktive metabolit, som mellemstadiemetabolitten 2-

oxo-clopidogrel. Farmakokinetikken og den antitrombotiske effekt, målt ved

ex vivo

trombocytaggregationsundersøgelse, adskiller sig alt efter CYP2C19-genotype.

CYP2C19*1-allelen svarer til en fuldt funktionel metabolisme, mens CYP2C19*2- og CYP2C19*3-

allelerne ikke er funktionelle. Allelerne CYP2C19*2 og CYP2C19*3 tegner sig for størstedelen af

alleler med nedsat funktion hos kaukasiske personer (85 %) og 99 % hos asiater med nedsat

metabolisme. Andre alleler, der associeres med fraværende eller nedsat metabolisme er mindre

hyppige og inkluderer CYP2C19*4, *5, *6, *7 og *8.

En patient med status som poor metabolisers vil besidde to ikke-funktionelle alleller, som beskrevet

ovenfor. Den publicerede forekomst af poor metaboliser-genotyper er ca. 2 % for kaukasiske personer,

4 % for negroide og 14 % for kinesiske. Der er tests tilgængelige til at bestemme en patients

CYP2C19-genotype.

cross-over

studie hos 40 raske forsøgspersoner, 10 i hver af de fire CYP2C19-metaboliske grupper

(ultrahurtig, udtalt, moderat eller ringe), evaluerede farmakokinetisk og trombocythæmmende respons

ved anvendelse af 300 mg efterfulgt af 75 mg/dag og 600 mg efterfulgt af 150 mg/dag, hver i alt 5

dage (steady state). Det blev ikke observeret nogen betydende forskelle i eksponering for den aktive

metabolit og gennemsnitlig hæmning af trombocytfunktionen (IPA) mellem ultrahurtige, udtalte eller

moderate metabolisers. Hos personer med ringe metabolisme (poor metabolisers) var eksponeringen

nedsat med 63-71 %, sammenlignet med personer med udtalt metabolisme. Efter 300 mg/75 mg

dosisregimet, blev det trombocythæmmende respons nedsat hos personer med ringe metabolisme med

en gennemsnitlig IPA (5 µM ADP) på 24 % (24 timer) og 37 % (dag 5), sammenlignet med IPA på 39

% (24 timer) og 58 % (dag 5) for personer med udtalt metabolisme, og 37 % (24 timer) og 60 % (dag

5) hos personer med moderat metabolisme. Når personer med ringe metabolisme modtog 600 mg/150

mg regimet, var eksponeringen for den aktive metabolit større end for 300 mg/75 regimet. Desuden

var IPA på 32 % (24 timer) og 61 % (dag 5), hvilket var større end hos personer med ringe

metabolisme der modtog 300 mg/75 mg-regimet, og var omtrent ens med de andre grupper af

CYP2C19-metabolisers der modtog 300 mg/75 mg regimet. Der er ikke etableret et passende

dosisregime for denne patientpopulation i kliniske outcome-studier.

I overensstemmelse med resultaterne ovenfor, blev det vist i en metaanalyse af 6 studier med 335

clopidogrelbehandlede ved steady state, at eksponeringen for den aktive metabolit nedsattes med 28 %

for personer med moderat metabolisme, og 72 % for personer med ringe metabolisme. Ved

sammenligning med personer med udtalt metabolisme, blev rombocythæmningen (5 µM ADP) nedsat

med forskelle i IPA på henholdsvis 5,9 % og 21,4 %.

Indflydelsen af CYP2C19-genotype på det kliniske udfald hos patienter i behandling med clopidogrel,

er ikke blevet evalueret i prospektive, randomiserede, kontrollerede studier. Der der dog foretaget et

antal retrospektive analyser for at evaluere denne effekt hos patienter i behandling med clopidogrel,

for hvem der foreligger resultater af genotyping: CURE (n=2721), CHARISMA (n=2428), CLARITY-

TIMI 28 (n=227), TRITON-TIMI 38 (n=1477) og ACTIVE-A (n=601) såvel som et antal publicerede

kohorteundersøgelser.

I TRITON-TIMI 38 og 3 af kohorteundersøgelserne (Collet, Sibbing, Giusti), havde den kombinerede

gruppe af patienter med status som enten moderat eller ringe metaboliser en højere hyppighed af

kardiovaskulære hændelser (død, myokardieinfarkt og slagtilfælde) eller stenttrombose sammenlignet

med personer med udtalt metabolisme.

I CHARISMA og en kohorteundersøgelse (Simon), sås kun en øget hyppighed af hændelser hos

personer med ringe metabolisme, i sammenligning med personer med udtalt metabolisme.

I CURE, CLARITY, ACTIVE-A og en af kohorteundersøgelserne (Trenk) blev der ikke observeret

nogen øget forekomst af hændelser, baseret på metabolisk status.

Ingen af disse analyser var tilstrækkeligt store til at kunne detektere forskelle i outcome hos personer

med ringe metabolisme.

Særlige patientgrupper

Farmakokinetikken af clopidogrels aktive metabolit er ikke kendt i nedenstående særlige

patientgrupper.

Nedsat nyrefunktion

Efter gentagen dosering med clopidogrel 75 mg daglig var hæmningen af ADP-induceret

trombocytaggregation lavere (25 %) hos forsøgspersoner med alvorlig nyresygdom

(kreatininclearance 5-15 ml/min) end den, der blev set hos raske forsøgspersoner. Forlængelsen i

blødningtid var imidlertid sammenlignelig med den, der blev set hos raske forsøgspersoner, som fik 75

mg clopidogrel daglig. Den kliniske tolerance var endvidere god hos alle patienter.

Nedsat leverfunktion

Efter gentagen dosering med clopidogrel 75 mg daglig i 10 dage svarede den ADP-inducerede

trombocytaggregation hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion til den, der blev set hos raske

forsøgspersoner. Den gennemsnitlige blødningstid var endvidere ens i de to grupper.

Race

Hyppigheden af CYP2C19-alleller, der resulterer i moderat eller ringe CYP2C19-metabolisme,

varierer afhængigt af race/etnisk tilhørsforhold (se farmakogenetik). I litteraturen er der kun få

tilgængelige data, der tillader en vurdering af det kliniske udbytte af CYP2C19-genotypning i asiatiske

befolkningsgrupper.

Acetylsalicylsyre (ASA):

Absorption

Efter absorption bliver ASA i DuoPlavin hydrolyseret til salicylsyre med peak-plasmakoncentration af

salicylsyre inden for 1 time efter dosering, sådan at plasmaniveauet af ASA er så godt som

udetekterbart 1,5-3 timer efter dosering.

Fordeling

ASA bindes dårligt til plasmaproteiner, og dets tilsyneladende distributionsvolumen er lavt (10 l).

Dets metabolit, salicylsyre, bindes i høj grad til plasmaproteiner, men dets binding er

koncentrationsafhængig (nonlineær). Ved lave koncentrationer (< 100 mikrogram/ml) er ca. 90 % af

salicylsyren bundet til albumin. Salicylsyre distribueres i udstrakt grad til alle væv og alle væsker i

kroppen, inklusive centralnervesystemet, modermælk og fostervæv.

Biotransformation og elimination

ASA i DuoPlavin hydrolyseres hurtigt i plasma til salicylsyre med en halveringstid på 0,3-0,4 timer

for ASA-doser op til 75-100 mg. Salicylsyre bliver primært konjugeret i leveren og danner

salicylurinsyre, et phenolisk glukuronid, et acylglukuronid og et antal mindre metabolitter.

Salicylsyren i DuoPlavin har en plasmahalveringstid på ca. 2 timer. Salicylatmetabolismen kan

mættes, og den totale kropsclearance falder ved højere serumkoncentrationer grundet leverens

begrænsede evne til at danne både salicylurinsyre og phenolisk glukuronid. Efter toksiske doser (10-

20 g) kan plasmahalveringstiden øges til over 20 timer. Ved høje doser ASA følger eliminationen af

salicylsyre 0. ordens kinetik (dvs. at eliminationshastigheden er konstant uden relation til

plasmakoncentrationen) med en observeret halveringstid på 6 timer eller mere. Renal udskillelse af

uomdannet aktivt stof afhænger af urinens pH. Hvis urinens pH stiger til over 6,5, stiger renal

clearance af frit salicylat fra < 5 % til > 80 %. Efter terapeutiske doser findes ca. 10 % af det udskilte i

urinen som salicylsyre, 75 % som salicylurinsyre, 10 % som phenol- og 5 % som acylglukuronid af

salicylsyre.

Baseret på de farmakokinetiske og metaboliske karakteristika af begge stoffer er klinisk signifikante

farmakokinetiske interaktioner ikke sandsynlige.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Clopidogrel

I prækliniske forsøg på rotter og bavianer var den hyppigst forekommende effekt leverforandringer.

De optrådte ved doser, der repræsenterede mindst 25 gange eksponeringen hos mennesker, der får den

kliniske dosis på 75 mg/dag, og var en konsekvens af effekten på levermetaboliseringsenzymerne. Der

blev ikke observeret nogen effekt på levermetaboliseringsenzymerne hos mennesker, der fik

clopidogrel i terapeutiske doser.

Ved meget høje doser clopidogrel blev der hos rotter og bavianer observeret dårlig gastrisk tolerans

(gastritis, gastriske erosioner og/eller opkastning).

Der var ikke tegn på karcinogen virkning, når clopidogrel blev administreret i 78 uger til mus og 104

uger til rotter og givet i doser op til 77 mg/kg/dag (hvilket repræsenterer mindst 25 gange

eksponeringen hos mennesker, der får den kliniske dosis på 75 mg/dag).

Clopidogrel er testet

in vitro

in vivo

i en række genotoksicitetsforsøg og udviste ingen genotoksisk

aktivitet.

Der blev ikke fundet fertilitetspåvirkning hos rotter af begge køn, og clopidogrel udviste ingen

teratogen effekt hos rotter eller kaniner. Når diegivende rotter fik clopidogrel, opstod der en mindre

forsinkelse i ungernes udvikling. Specifikke farmakokinetiske forsøg med radioaktivt mærket

clopidogrel har vist, at udgangsstoffet eller dets metabolitter udskilles i mælk. Følgelig kan en direkte

effekt (let toksicitet) eller en indirekte effekt (mindre velsmagende) ikke udelukkes.

Acetylsalicylsyre

Enkeltdosisundersøgelser har vist, at den orale toksicitet af ASA er lav. Undersøgelser af toksicitet

ved gentagne doser har vist, at niveauer op til 200 mg/kg/dag er veltolererede i rotter; hunde er

tilsyneladende mere sensitive, sandsynligvis grundet hundes høje følsomhed for ulcerogene effekter af

NSAID’er. Der er ikke fundet problemer med genotoksicitet eller klastogenicitet med ASA. Selvom

der ikke er udført formelle karcinogenicitetsstudier med ASA, er det blevet vist, at det ikke er en

tumor-promoter.

Undersøgelser om reproduktionstoksicitet viser, at ASA er teratogent i adskillige forsøgsdyr.

Administration af en prostaglandinssyntesehæmmer i dyr har vist sig at resultere i øget forekomst af

præ- og postimplantationstab, og embryo-føtal dødelighed. Desuden er der beskrevet øgede

forekomster af forskellige misdannelser, inklusive kardiovaskulære misdannelser, ved indgift af

prostaglandinsyntesehæmmere i dyr under den organogenetiske periode.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mannitol (E421)

Macrogol 6000

Mikrokrystallinsk cellulose

Hydroxypropylcellulose, lavsubstitueret

Majsstivelse

Hydrogeneret ricinusolie

Stearinsyre

Silica, kolloid vandfri

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter

Overtræk

Lactosemonohydrat

Hypromellose (E464)

Titandioxid (E171)

Triacetin (E1518)

Jernoxid, gul (E172)

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

Overtræk

Lactosemonohydrat

Hypromellose (E464)

Titandioxid (E171)

Triacetin (E1518)

Jernoxid, rød (E172)

Polérmiddel

Carnaubavoks

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25 ºC

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter

Blisterkort af aluminium i kartonæsker der indeholder 14, 28, 30 og 84 filmovertrukne tabletter.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

Blisterkort af aluminium i kartonæsker der indeholder 14, 28 og 84 filmovertrukne tabletter.

Perforerede enkeltdosisblistere af aluminium i kartonæsker indeholdende 30x1, 50x1, 90x1 og 100x1

filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/10/619/001 – Pakning med 14 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/002 – Pakning med 28 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/003 – Pakning med 30x1 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/004 – Pakning med 50x1 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/005 – Pakning med 84 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/006 – Pakning med 90x1 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/007 – Pakning med 100x1 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/015 – Pakning med 30 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/10/619/008 – Pakning med 14 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/009 – Pakning med 28 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/010 – Pakning med 30x1 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/011 – Pakning med 50x1 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/012 – Pakning med 84 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/013 – Pakning med 90x1 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

EU/1/10/619/014 – Pakning med 100x1 filmovertrukne tabletter i blisterkort af aluminium.

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første godkendelse: 15. marts 2010

Dato for seneste fornyelse: 19. november 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om DuoPlavin findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/179827/2016

EMEA/H/C/001143

EPAR - sammendrag for offentligheden

DuoPlavin

clopidogrel/acetylsalicylsyre

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

DuoPlavin. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om, hvordan DuoPlavin skal anvendes.

Hvad er DuoPlavin?

DuoPlavin er et lægemiddel, som indeholder to aktive stoffer, clopidogrel og acetylsalicylsyre (også

kendt som aspirin). Det fås som tabletter, der indeholder 75 mg clopidogrel og enten 75 mg eller

100 mg acetylsalicylsyre.

Hvad anvendes DuoPlavin til?

DuoPlavin anvendes til forebyggelse af problemer, der skyldes blodpropper og åreforkalkning, såsom

hjerteanfald hos voksne, der allerede tager både clopidogrel og acetylsalicylsyre som separate

tabletter. Det kan anvendes til følgende patientgrupper, som har en sygdom, der kaldes "akut

koronarsyndrom":

patienter, der har svære, ustabile brystsmerter (angina) eller har haft et hjerteanfald uden den

unormale forandring i elektrokardiogrammet ("ST-segmentøgning"), herunder patienter, der har

fået indsat en kort slange (en stent) i en arterie for at undgå, at den blokeres

patienter, der behandles for hjerteanfald med elevation af ST-segmentet, når lægen mener, at de

ville have gavn af trombolytisk behandling (behandling til opløsning af blodpropper).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

DuoPlavin

EMA/179827/2016

Side 2/3

Hvordan anvendes DuoPlavin?

Der skal tages én DuoPlavin-tablet om dagen i stedet for de clopidogrel- og acetylsalicylsyretabletter,

som patienten tidligere har taget separat.

Hvordan virker DuoPlavin?

Begge aktive stoffer i DuoPlavin, nemlig clopidogrel og acetylsalicylsyre, er antitrombocytlægemidler.

Det betyder, at de ved at forhindre blodpladerne i at klæbe til hinanden og danne blodpropper er med

til forebygge nye hjerteanfald.

Clopidogrel forhindrer blodpladerne i at klæbe til hinanden ved at forhindre stoffet ADP i at binde sig til

en særlig receptor på blodpladernes overflade. Dette forhindrer blodpladerne i at blive "klæbrige" og

nedsætter dermed risikoen for blodpropper. Acetylsalicylsyre forhindrer blodpladerne i at klæbe til

hinanden ved at blokere enzymet prostaglandin cyclooxygenase. Det reducerer produktionen af et stof,

der kaldes tromboxan, som normalt medvirker til blodets koagulering ved at få blodpladerne til at

klæbe sammen. Virkningen af de to aktive stoffer supplerer hinanden, dvs. risikoen for blodpropper

nedsættes mere end med hvert lægemiddel for sig.

Begge aktive stoffer har i en årrække været tilgængelige i Den Europæiske Union (EU). Clopidogrel har

været godkendt siden 1998 til nedsættelse af blodpladers sammenklæbning og anvendes ofte sammen

med acetylsalicylsyre. Acetylsalicylsyre har kunnet fås i over 100 år.

Hvordan er DuoPlavin blevet undersøgt?

De to aktive stoffer har været anvendt sammen i en årrække. Virksomheden fremlagde derfor

undersøgelser, der viser, at de aktive stoffer i DuoPlavin optages på samme måde i kroppen, når de

tages som en enkelt tablet, som når de to lægemidler tages hvert for sig. Den fremlagde også

resultaterne af tre tidligere undersøgelser, der omfattede mere end 61 000 patienter med svære,

ustabile brystsmerter (angina), eller som havde haft et hjerteanfald.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved DuoPlavin?

Det blev påvist, at DuoPlavin svarer til clopidogrel og acetylsalicylsyre taget separat, og det kan derfor

anvendes i stedet for de clopidogrel- og acetylsalicylsyretabletter, som patienterne tidligere har taget.

Resultaterne af de tre undersøgelser omfattende patienter, der havde ustabile brystsmerter eller havde

haft et hjerteanfald, viste, at kombinationen clopidogrel og acetylsalicylsyre, taget som separate

tabletter, var bedre til at forebygge hændelser som hjerteanfald end acetylsalicylsyre alene.

Hvilken risiko er der forbundet med DuoPlavin?

De hyppigste bivirkninger ved DuoPlavin (der optræder hos mellem 1 og 10 patienter af 100) er

hæmatom (blodsamling under huden), epistaksis (næseblod), gastrointestinale blødninger (blødninger

i mave eller tarm), diarré, mavesmerter, dyspepsi (halsbrand), blå mærker og blødning på

punkturstedet. Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved DuoPlavin fremgår af

indlægssedlen.

DuoPlavin må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for clopidogrel, non-

steroide antiinflammatoriske stoffer (såsom acetylsalicylsyre) eller andre af indholdsstofferne i

DuoPlavin.

Det må ikke anvendes hos patienter, som har en blødningssygdom som f.eks. mavesår

eller blødning i hjernen, eller hos patienter med mastocytose (højt indhold i blodet af særlige hvide

DuoPlavin

EMA/179827/2016

Side 3/3

blodlegemer kaldet mastceller). Det må ikke anvendes hos patienter, som har alvorligt nedsat lever-

eller nyrefunktion, eller som har en sygdom, der omfatter en kombination af astma, rhinitis (tilstoppet

og løbende næse) og næsepolypper (gevækster i næsens slimhinde). DuoPlavin må ikke anvendes

under de sidste tre måneder af graviditeten.

Hvorfor er DuoPlavin blevet godkendt?

CHMP bemærkede, at DuoPlavin svarer til clopidogrel- og acetylsalicylsyretabletter, der tages separat,

og udvalget konkluderede, at en kombination af begge aktive stoffer i én DuoPlavin-tablet gør

behandlingen enklere for patienterne, eftersom de skal tage færre tabletter. Udvalget besluttede

derfor, at fordelene ved DuoPlavin opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om DuoPlavin:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for DuoPlavin den 15. marts 2010.

Den fuldstændige EPAR for DuoPlavin findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med DuoPlavin, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information