Duloxetine "Teva" 30 mg enterokapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-10-2019

Aktiv bestanddel:
DULOXETINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
N06AX21
INN (International Name):
duloxetine hydrochloride
Dosering:
30 mg
Lægemiddelform:
enterokapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
54683
Autorisation dato:
2015-06-15

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duloxetine Teva 30 mg hårde enterokapsler

Duloxetine Teva 60 mg hårde enterokapsler

duloxetin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Duloxetine Teva

Sådan skal du tage Duloxetine Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Duloxetine Teva indeholder det aktive stof duloxetin. Duloxetine Teva øger indholdet af serotonin og

noradrenalin i nervesystemet.

Duloxetine Teva anvendes til voksne til behandling af:

depression

generaliseret angst (kronisk fornemmelse af angst og nervøsitet)

diabetiske neuropatiske smerter (beskrives ofte som brændende, stikkende, sviende, jagende,

skærende eller som et elektrisk stød. Der kan forekomme følelsesløshed i det angrebne område

eller påvirkninger såsom berøring, varme, kulde eller tryk kan fremkalde smerte).

Hos de fleste mennesker med depression eller angst begynder Duloxetine Teva at virke inden for de

første to uger, men det kan vare 2-4 uger, før du får det bedre. Fortæl det til lægen, hvis du ikke

begynder at få det bedre efter dette tidsrum. Din læge kan vælge at fortsætte din behandling med

Duloxetine Teva efter, at du har fået det bedre for at forebygge, at din depression eller angst skal

vende tilbage.

Hos mennesker med diabetiske neuropatiske smerter kan det vare nogle uger, før de får det bedre. Tal

med din læge, hvis du ikke har fået det bedre efter 2 måneder.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Duloxetine Teva

Tag IKKE Duloxetine Teva:

hvis du er allergisk over for duloxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duloxetine Teva

(angivet i afsnit 6).

hvis du har en leversygdom.

hvis du har en alvorlig nyresygdom.

hvis du tager, eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling med, en MAO-hæmmer

(monoaminoxidasehæmmer) (se "Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Teva").

hvis du tager fluvoxamin, som normalt anvendes til behandling af depression, ciprofloxacin

eller enoxacin, som bruges mod infektioner.

Fortæl det til din læge, hvis du har forhøjet blodtryk eller en hjertesygdom. Hvis du kan tage

Duloxetine Teva, vil din læge sige det til dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

I følgende situationer kan du muligvis ikke anvende Duloxetine Teva. Kontakt lægen, før du tager

Duloxetine Teva, hvis du:

tager anden medicin til behandling af depression (se ”Brug af anden medicin sammen med

Duloxetine Teva”)

tager et naturlægemiddel, som indeholder perikon (Hypericum perforatum)

har en nyresygdom

tidligere har haft krampeanfald

tidligere har haft mani

lider af en bipolar sygdom

har øjenproblemer, såsom visse typer af grøn stær (glaukom - forøget tryk i øjet)

tidligere har lidt af blødningsforstyrrelser (tendens til blå mærker)

har risiko for at få lavt natriumniveau i blodet (for eksempel hvis du tager vanddrivende

medicin, især hvis du er ældre)

er i samtidig behandling med medicin, som kan skade leveren.

Det aktive stof i Duloxetine Teva, duloxetin, anvendes også til andre tilstande:

diabetiske neuropatiske smerter, depression, angst og urininkontinens.

Du bør undgå at anvende flere end én af disse typer medicin på samme tid. Spørg lægen, hvis du

allerede tager en anden medicin, der indeholder duloxetin.

Duloxetine Teva kan give en følelse af uro eller manglende evne til at sidde eller stå stille. Hvis det

sker for dig, bør du fortælle din læge dette.

Lægemidler som Duloxetine Teva (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel

dysfunktion (se punkt 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med

behandlingen.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angstsygdom

Hvis du har en depression eller lider af en angstsygdom, kan du af og til få tanker om at skade dig selv

eller begå selvmord. Disse tanker kan forstærkes især i starten af behandlingen med antidepressiva, da

det tager nogen tid før denne slags medicin virker, sædvanligvi

s omkring to uger, men af og til

længere.

Du vil mere sandsynligt tænke på dette, hvis du:

tidligere har haft tanker om at begå selvmord eller at gøre skade på dig selv.

er en yngre person. Erfaringer fra kliniske undersøgelser har vist, at der er en øget risiko for

selvmordsadfærd hos unge under 25 år med en psykisk forstyrrelse, som bliver behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte

din læge eller skadestuen.

Det kan muligvis være til hjælp for dig, hvis du fortæller en ven eller slægtning, at du har en

depression eller en angstsygdom, og beder dem læse denne indlægsseddel. Du kan bede dem om at

fortælle det til dig, hvis de synes, din depression eller angstsygdom bliver værre, eller hvis de er

bekymrede over ændringer i din adfærd.

Børn og unge under 18 år

Duloxetine Teva bør normalt IKKE bruges til behandling af børn og unge under 18 år. Du skal også

være klar over, at patienter under 18 år har en forøget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg,

selvmordstanker og fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende adfærd og vrede), når de tager

denne type af medicin. På trods af dette kan din læge ordinere Duloxetine Teva til patienter under 18

år, hvis lægen skønner, at det er til patientens bedste. Du bedes henvende dig til din læge, hvis din

læge har udskrevet Duloxetine Teva til en patient under 18 år, og du gerne vil diskutere dette. Du skal

fortælle din læge, hvis et af ovenstående symptomer opstår eller forværres hos en patient under 18 år,

som er i behandling med Duloxetine Teva. Ydermere foreligger der endnu IKKE data på

langtidssikkerhed hos denne aldersgruppe hvad angår vækst, modning, kognitiv- og adfærdsudvikling

ved brug af Duloxetine Teva.

Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Din læge bør afgøre, om Duloxetine Teva kan tages sammen med anden medicin. Start eller afbryd

IKKE behandlingen med noget medicin, det gælder også for medicin, som ikke er på recept samt

naturlægemidler og kosttilskud, før du har talt med din læge.

Du skal også fortælle din læge, hvis du tager noget af nedenstående medicin:

Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere):

Du må IKKE tage Duloxetine Teva sammen med

et andet lægemiddel mod depression, kaldet en MAO-hæmmer, eller inden for 14 dage efter afsluttet

behandling med en MAO-hæmmer. Eksempler på MAO-hæmmere er bl.a. moclobemid (mod

depression) og linezolid (et antibiotika). Hvis du tager en MAO-hæmmer sammen med Duloxetine

Teva, kan det medføre alvorlige og endda livstruende bivirkninger. Du skal vente mindst 14 dage

efter, at du er holdt op med at tage en MAO-hæmmer, før du må begynde at tage Duloxetine Teva. Du

skal ligeledes vente mindst 5 dage, efter at du er holdt op med at tage Duloxetine Teva, før du må

begynde at tage en MAO-hæmmer.

Medicin, der kan virke sløvende:

Dette omfatter receptpligtig medicin inklusive benzodiazepiner,

stærk smertestillende medicin, antipsykotika, phenobarbital og antihistaminer.

Medicin, som øger niveauet af serotonin

: Triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI-præparater (såsom

paroxetin og fluoxetin), SNRI-præparater (såsom venlafaxin), tricykliske antidepressiva (såsom

clomipramin, amitriptylin), pethidin, perikon og MAO-hæmmere (såsom moclobemid og linezolid).

Disse typer medicin øger risikoen for bivirkninger. Oplever du uventede virkninger, mens du tager en

af disse typer medicin sammen med Duloxetine Teva, skal du kontakte din læge.

Orale antikoagulantia eller medicin, der påvirker blodpladerne:

Medicin, der fortynder blodet og

modvirker dannelse af blodpropper. Denne form for medicin kan øge risikoen for blødninger.

Brug af Duloxetine Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør udvise forsigtighed, hvis du drikker alkohol, mens du behandles med Duloxetine Teva.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Fortæl din læge, hvis du bliver gravid, eller hvis du prøver at blive gravid, mens du tager

Duloxetine Teva. Du må kun bruge Duloxetine Teva efter, at du har talt med din læge om de

mulige fordele for dig og de mulige risici for dit ufødte barn.

Du skal sikre dig, at din jordemoder og/eller læge ved, at du tager Duloxetine Teva. Lignende

præparater (SSRI’er) kan, når de tages under graviditeten, øge risikoen for en alvorlig lidelse kaldet

persisterende pulmonal hypertension hos spædbørn (PPHN), hvilket gør barnet blåligt i huden og får

det til at trække vejret hurtigere. Symptomerne opstår som regel inden for de første 24 timer efter, at

barnet er født. Du skal omgående kontakte din jordemoder og/eller læge, hvis dette sker for dit barn.

Hvis du tager Duloxetine Teva i slutningen af graviditeten, kan dit barn udvise visse symptomer, når

det bliver født. Som regel opstår de ved fødslen eller inden for få dage efter fødslen. Symptomerne

omfatter slappe muskler, skælven, spjættende bevægelser, spisebesvær, vejrtrækningsproblemer og

krampeanfald. Du skal kontakte din læge eller jordemoder med henblik på råd og vejledning, hvis dit

barn udviser nogle af disse symptomer efter fødslen, eller hvis du er bekymret for dit barns helbred.

Fortæl din læge, hvis du ammer. Det anbefales IKKE at bruge Duloxetine Teva, mens du

ammer. Spørg din læge eller apoteket til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duloxetine Teva kan gøre dig søvnig eller svimmel. Du må IKKE køre bil eller arbejde med værktøj

eller maskiner, før du ved, hvordan Duloxetine Teva påvirker dig.

Duloxetine Teva indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager Duloxetine Teva, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Duloxetine Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Mod depression og diabetiske neuropatiske smerter:

Den anbefalede dosis af Duloxetine Teva er 60 mg én gang dagligt. Din læge beslutter dog den rette

dosis for dig.

Mod generaliseret angst:

Den sædvanlige startdosis af Duloxetine Teva er 30 mg én gang dagligt, hvorefter de fleste patienter

vil få 60 mg én gang dagligt, men din læge vil fastlægge den dosis, som passer til dig. Dosis kan

justeres op til 120 mg dagligt afhængigt af, hvordan du reagerer på Duloxetine Teva.

Duloxetine Teva indtages gennem munden. Du bør sluge kapslen hel med vand. Duloxetine Teva kan

tages med eller uden mad. Det kan være lettere at huske at tage Duloxetine Teva, hvis du tager det på

samme tidspunkt hver dag.

Tal med din læge om, hvor længe du skal blive ved med at tage Duloxetine Teva. Du må IKKE stoppe

behandlingen med Duloxetine Teva eller ændre dosis uden at have aftalt det med lægen. For at du kan

få det bedre, er det vigtigt, at din sygdom behandles korrekt. Hvis den ikke behandles, vil du måske

ikke få det bedre, og din tilstand kan forværres og blive sværere at behandle.

Hvis du har taget for meget Duloxetine Teva

Kontakt omgående lægen eller apoteket, hvis du har taget mere Duloxetine Teva, end lægen har

ordineret. Symptomer på overdosering omfatter søvnighed, koma, serotoninsyndrom (en sjælden

bivirkning, som kan forårsage en unormal opstemthed, døsighed,

klodsethed, rastløshed, en følelse af

at være beruset, feber, svedtendens og muskelstivhed), krampeanfald, opkastning og hurtig puls.

Hvis du har glemt at tage Duloxetine Teva

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det allerede er

blevet tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og blot tage en enkelt dosis, som

du plejer. Du må IKKE tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må IKKE tage

mere Duloxetine Teva pr. dag, end lægen har ordineret.

Hvis du holder op med at tage Duloxetine Teva

DU MÅ IKKE

holde op med at tage kapslerne uden at have konsulteret din læge, heller ikke selv om

du har fået det bedre. Hvis lægen mener, at du ikke længere behøver at tage Duloxetine Teva, vil

lægen bede dig reducere dosis over mindst 2 uger, før du stopper behandlingen helt.

Nogle patienter, som pludselig holdte op med at tage Duloxetine Teva, oplevede symptomer som:

svimmelhed, prikkende følelser som når noget sover eller følelse af elektriske stød (især i

hovedet), søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), træthed, søvnighed,

rastløshed eller uro, angst, kvalme eller opkastning, rystelser, hovedpine, muskelsmerter,

irritation, diarré, forøget tendens til at svede eller svimmelhed.

Disse symptomer er normalt ikke alvorlige og forsvinder inden for få dage, men hvis du oplever meget

generende symptomer, skal du rådføre dig med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Disse

bivirkninger er normalt milde til moderate og forsvinder som regel efter få uger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

hovedpine, søvnighed

kvalme, mundtørhed.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

appetitløshed

søvnbesvær, ophidselse, mindre lyst til sex, angst, problemer med at opnå eller manglende

orgasme, mærkelige drømme

svimmelhed, følelse af ugidelighed, rysten, følelsesløshed herunder følelsesløshed eller

prikken/snurren i huden

sløret syn

tinnitus (opfattelse af lyd i øret, når der ingen lyd er)

hjertebanken

forhøjet blodtryk, rødmen

øget tendens til at gabe

forstoppelse, diarré, mavesmerter, opkastning, halsbrand eller fordøjelsesbesvær, luft i maven

øget tendens til at svede, (kløende) udslæt

muskelsmerter, muskelkramper

smertefuld vandladning, hyppig vandladning

problemer med at få erektion, ændret ejakulation

fald (oftest hos ældre), træthed

vægttab.

Børn og unge under 18 år, som blev behandlet med dette lægemiddel, oplevede et vægttab i

begyndelsen af behandlingen. Efter 6 måneders behandling var vægten steget, så den svarede til deres

jævnaldrendes af samme køn.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

halsbetændelse, som forårsager hæs stemme

selvmordstanker, søvnbesvær, tænderskæren eller sammenbidte tænder, desorientering,

manglende motivation

pludselige, ufrivillige spjættende bevægelser eller sitren i musklerne, følelse af rastløshed eller

manglende evne til at sidde eller stå stille, nervøsitet, koncentrationsbesvær, ændret

smagsoplevelse, problemer med at styre sine bevægelser f.eks. koordinationsbesvær eller

ufrivillige muskelbevægelser, restless legs syndrom (stærk uro og krybende fornemmelse i

underbenene), dårlig søvnkvalitet

store pupiller, synsforstyrrelser

følelse af at være ”rundtosset”, ørepine

hurtig og/eller uregelmæssig puls

besvimelse, svimmelhed, uklarhed eller besvimelse efter at have rejst sig op, kolde fingre

og/eller tæer

sammensnøret følelse i hals, næseblod

opkastning af blod eller sort, tjærefarvet afføring (på grund af blod i afføringen), mave-tarm-

katar, bøvsen, synkebesvær

betændelse i leveren, som kan give mavesmerter og gulfarvning af huden eller det hvide i

øjnene

nattesved, nældefeber, koldsved, øget følsomhed over for sollys, øget tendens til blå mærker

muskelstivhed, muskeltrækninger

besværet eller manglende evne til at lade vandet, besvær med at påbegynde vandladning, behov

for vandladning i løbet af natten, behov for hyppigere vandladning end normalt, nedsat

urinmængde

unormal vaginalblødning, unormal menstruation herunder voldsom, smertefuld, uregelmæssig

eller forlænget blødning, usædvanlig sparsomme eller manglende menstruationer, smerter i

testiklerne eller pungen

brystsmerter, kuldefølelse, tørst, skælven, varmefølelse, unormal gangart

vægtøgning

Duloxetine Teva kan medføre bivirkninger, som du måske ikke er opmærksom på, f.eks.

forhøjet indhold af leverenzymer eller forhøjet indhold af kalium, kreatinfosfokinase, sukker

eller kolesterol i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

alvorlige allergiske reaktioner, som forårsager åndedrætsbesvær eller svimmelhed og hævelse af

tunge eller læber, allergiske reaktioner

nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtlen, som kan forårsage træthed eller vægtøgning

væskemangel, lavt indhold af natrium i blodet (oftest hos ældre mennesker; symptomerne

omfatter bl.a. svimmelhed, svaghed, forvirring, søvnighed eller udpræget træthed eller kvalme

og opkastning; mere alvorlige symptomer er besvimelse, krampeanfald eller fald), syndrom med

uhensigtsmæssig udskillelse af anti-diuretisk hormon (SIADH)

selvmordsrelateret adfærd, mani (overaktivitet, tanker, der løber løbsk og nedsat behov for

søvn), hallucinationer, aggressivitet og vrede

serotoninsyndrom (en sjælden bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed,

klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, tendens til at svede eller

muskelstivhed), krampeanfald

øget tryk i øjet (grøn stær, glaukom)

hoste, hvæsende vejrtrækning og åndenød, som kan være ledsaget af en høj temperatur

betændelse i mundhulen, frisk rødt blod i afføringen, dårlig ånde, betændelse i tyktarmen (som

medfører diarré)

leversvigt, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

Stevens-Johnsons syndrom (en alvorlig lidelse med blærer i huden, munden, øjnene og på

kønsorganerne), alvorlige allergiske reaktioner, som kan forårsage hævelse i ansigtet eller

svælget (angioødem)

sammentrækning af kæbemusklen

unormal urinlugt

symptomer på overgangsalder, unormal mælkeproduktion hos mænd eller kvinder.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Betændelse i hudens blodkar

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duloxetine Teva indeholder:

Aktivt stof: duloxetin.

Hver kapsel indeholder 30 mg eller 60 mg duloxetin (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer: saccharosekugler (saccharose, majsstivelse) povidon (K-30),

natriumlaurylsulfat, talcum, hypromellose, saccharose, triethylcitrat,

hypromelloseacetatsuccinat, titandioxid (E171), indigotin (E132), gelatine, sort jernoxid (E172),

kraftig ammoniakopløsning (E527) og propylenglycol (E1520).

30 mg kapslen indeholder også rød jernoxid (E172), shellac (E904) og kaliumhydroxid (E525).

60 mg kapslen indeholder også gul jernoxid (E172) og shellacglasering-45 (20% esterificeret).

Udseende og pakningsstørrelser

Duloxetine Teva er en hård enterokapsel. Hver kapsel indeholder kugler af duloxetinhydrochlorid med

et overtræk, som beskytter dem mod mavesyre.

Duloxetine Teva fås i to styrker: 30 mg og 60 mg.

Duloxetine Teva 30 mg er hårde gelatinekapsler med en blå uigennemsigtig kapseltop og en hvid

kapselbund. De er fyldt med råhvide til gullige overtrukne kugler og præget med ”30” på

kapselbunden.

Duloxetine Teva 60 mg er hårde gelatinekapsler med en blå uigennemsigtig kapseltop og en lysegrøn

kapselbund. De er fyldt med råhvide til gullige overtrukne kugler og præget med ”60” på

kapselbunden.

Duloxetine Teva 30 mg fås i PVC/ACLAR/PVC-Al blisterpakninger eller PVC/ACLAR/PVdC/PVC-

Al blisterpakninger med 7, 10, 14, 28, 30, 56, 98, 100 eller 120 kapsler eller HDPE-beholdere med PP

børnesikret låg med eller uden silica tørremiddel med 100 kapsler.

Duloxetine Teva 60 mg fås i PVC/ACLAR/PVC-Al blisterpakninger eller PVC/ACLAR/PVdC/PVC-

Al blisterpakninger med 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 eller 120 kapsler eller HDPE-beholdere

med PP børnesikret låg med eller uden silica tørremiddel med 100 eller 200 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Fremstiller

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Duloxetine Teva 30 mg, 60 mg maagsapresistente capsules, hard

Danmark

Duloxetine Teva

Estland

Duloxetine Teva

Holland

Duloxetine Teva 30 mg, 60 mg, maagsapresistente capsules, hard

Irland

Duloxetine Teva 30 mg, 60 mg Gastro-resistant capsules, hard

Kroatien

Duloksetin Pliva 30, 60 mg želučanootporne kapsule

Letland

Duloxetine Teva 60 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

Litauen

Duloxetine Teva 30 mg, 60 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

Malta

Duloxetine Teva 30 mg, 60 mg Gastro-resistant capsules, hard

Portugal

Duloxetina Teva

Slovenien

Duloksetin Teva 30 mg, 60 mg trde gastrorezistentne kapsule

Spanien

Duloxetina Tevagen 30 mg, 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG

Storbritannien

Duloxetine 30mg, 60 mg Gastro-resistant capsules, hard

Tyskland

Duloxetin-ratiopharm 30 mg, 60 mg magensaftresistente Hartkapseln

Ungarn

Duloxetin-Teva 30 mg, 60 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2019.

Læs hele dokumentet

3. oktober 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Duloxetine ”Teva”, hårde enterokapsler

0.

D.SP.NR.

29432

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Duloxetine ”Teva”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård enterokapsel indeholder 30 mg duloxetin (som hydrochlorid).

Hver hård enterokapsel indeholder 60 mg duloxetin (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver hård Duloxetine ”Teva” 30 mg enterokapsel indeholder 41,05 mg saccharose.

Hver hård Duloxetine ”Teva” 60 mg enterokapsel indeholder 82,10 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde enterokapsler

Duloxetine ”Teva” 30 mg er hårde gelatinekapsler, str. 3, ca. 16 mm x 6 mm med blå

uigennemsigtig kapseltop og hvid kapselbund, fyldt med råhvide til gullige kugler og

præget med ”30” på kapselbunden.

Duloxetine ”Teva” 60 mg er hårde gelatinekapsler, str. 1, ca. 19 mm x 7 mm med blå

uigennemsigtig kapseltop og lysegrøn kapselbund, fyldt med råhvide til gullige kugler og

præget med ”60” på kapselbunden.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af major depression (moderat til svær depression).

Behandling af perifere diabetiske neuropatiske smerter.

Behandling af generaliseret angst.

Duloxetine ”Teva” er indiceret til voksne.

Der henvises til pkt. 5.1 for yderligere information.

dk_hum_54683_spc.doc

Side 1 af 20

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Major depression (moderat til svær depression)

Startdosering samt den anbefalede vedligeholdelsesdosering er 60 mg en gang daglig uden

hensyntagen til måltider. Doseringer over 60 mg en gang daglig op til maksimaldosis på

120 mg daglig er blevet evalueret ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv i kliniske studier.

Der er dog ingen kliniske beviser for, at patienter, som ikke reagerer på den først

anbefalede dosis, har gavn af dosisoptitreringer.

Terapeutiske reaktioner på behandlingen ses sædvanligvis efter 2-4 ugers behandling.

Efter konsolidering af det antidepressive respons anbefales det at fortsætte behandlingen i

adskillige måneder for at undgå tilbagefald. Hos patienter, som responderer på duloxetin,

og som tidligere gentagne gange har haft moderate til svære depressioner, bør yderligere

langtidsbehandling med en dosis på 60 til 120 mg/dag overvejes.

Generaliseret angst

Den anbefalede startdosis til patienter med generaliseret angst er 30 mg en gang daglig

uden hensyntagen til måltider. Hos patienter med utilstrækkeligt respons bør dosis øges til

60 mg, som er den normale vedligeholdelsesdosis til de fleste patienter.

Til patienter med samtidig moderat til svær depression er begyndelses- og

vedligeholdelsesdosis 60 mg en gang daglig (se også ovenstående dosisanbefaling).

Doser op til 120 mg daglig har vist effekt og er blevet evalueret fra et sikkerhedsmæssigt

perspektiv i kliniske studier. Hos patienter med utilstrækkeligt respons på 60 mg kan mulig

regulering op til 90 mg eller 120 mg derfor overvejes. Dosisregulering bør baseres på

klinisk respons og tolerabilitet.

Efter respons er konsolideret, tilrådes det at fortsætte i flere måneder for at undgå

tilbagefald.

Perifere diabetiske neuropatiske smerter

Startdosering samt den anbefalede vedligeholdelsesdosering er 60 mg daglig uden

hensyntagen til måltider. Doseringer over 60 mg en gang daglig op til maksimaldosis på

120 mg daglig i ligeligt fordelte doser er evalueret ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv i

kliniske studier. Der ses store inter-individuelle variationer i plasmakoncentrationen af

duloxetin (se pkt. 5.2). Derfor kan nogle patienter, som ikke responderer tilstrækkeligt på

60 mg, drage nytte af en højere dosis.

Respons på behandlingen bør evalueres efter 2 måneder. Hos patienter med utilstrækkeligt

initialt respons er yderligere respons efter dette tidspunkt usandsynligt.

Den terapeutiske effekt bør vurderes med jævne mellemrum (mindst hver tredje måned) (se

pkt. 5.1).

Afbrydelse af behandling

Pludselig afbrydelse af behandlingen bør undgås. Ved ophør af behandling med Duloxetine

”Teva” skal dosis gradvis reduceres over en periode på mindst en til to uger for at mindske

risikoen for seponeringssymptomer (se pkt. 4.4 og 4.8). Ved forekomst af utålelige

dk_hum_54683_spc.doc

Side 2 af 20

symptomer efter en nedsættelse af dosis eller ved seponering kan det overvejes at vende

tilbage til den tidligere ordinerede dosis. Derefter kan lægen fortsætte nedsættelse af dosis

– denne gang i flere trin.

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering ved behandling af ældre patienter udelukkende på grund af alder anbefales

ikke. Der bør dog som for al anden medicin udvises forsigtighed ved behandling af ældre,

især ved behandling med 120 mg duloxetin daglig for moderate til svære depressioner eller

generaliseret angst, da de tilgængelige data er begrænsede (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Duloxetine ”Teva” må ikke gives til patienter med nedsat leverfunktion på grund af

leversygdom (se pkt. 4.3 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 30-80 ml/min). Duloxetine ”Teva” må ikke bruges til patienter med

svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min, se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Duloxetin bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år til behandling af major

depression (moderat til svær depression) på grund af problemstillinger vedrørende

sikkerhed og virkning (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1).

Duloxetins sikkerhed og virkning ved behandling af generaliseret angst hos pædiatriske

patienter i alderen 7-17 år er ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1

og 5.2.

Duloxetins sikkerhed og virkning ved behandling af perifere diabetiske neuropatiske

smerter er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Duloxetine ”Teva” må ikke anvendes sammen med ikke-selektive, irreversible

monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (se pkt. 4.5).

Leversygdomme resulterende i nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Duloxetine ”Teva” må ikke anvendes sammen med potente CYP1A2-hæmmere, som

fluvoxamin, ciprofloxacin og enoxacin, idet kombinationen resulterer i forhøjet

plasmakoncentration af duloxetin (se pkt. 4.5).

Svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min.) (se pkt. 4.4).

dk_hum_54683_spc.doc

Side 3 af 20

For patienter med ukontrolleret hypertension er der kontraindikation for opstart af

behandling med Duloxetine ”Teva”, da det kan udsætte patienterne for en potentiel risiko

for hypertensive kriser (se pkt. 4.8).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Mani og krampeanfald

Duloxetine ”Teva” skal anvendes med forsigtighed til patienter med en anamnese med

mani eller en diagnose med bipolar forstyrrelse og/eller krampeanfald.

Mydriasis

Der er rapporteret om tilfælde af mydriasis i forbindelse med duloxetin, og der skal derfor

udvises forsigtighed ved udskrivning af Duloxetine ”Teva” til patienter med forhøjet

intraokulært tryk eller til patienter med risiko for akut snævervinklet glaukom.

Blodtryk og hjertefrekvens

Duloxetin har været forbundet med en øgning af blodtrykket og klinisk signifikant

hypertension hos nogle patienter. Dette kan skyldes duloxetins noradrenerge effekt. For

duloxetin er der rapporteret tilfælde af hypertensive kriser, specielt hos patienter, der

tidligere har haft hypertension. Hos patienter med kendt hypertension og/eller anden

hjertelidelse anbefales det derfor, at blodtrykket monitoreres, særligt i løbet af den første

måned af behandlingen. Duloxetin bør bruges med forsigtighed til patienter, hvis tilstand

kan bringes i fare ved øget hjertefrekvens eller øget blodtryk. Der bør ligeledes udvises

forsigtighed, når duloxetin bruges sammen med lægemidler, der kan forringe dets

metabolisme (se pkt. 4.5). Hos patienter, som oplever et vedvarende forhøjet blodtryk

under behandling med duloxetin, bør enten reduktion af eller gradvis ophør med

behandlingen overvejes (se pkt. 4.8).

Nedsat nyrefunktion

Forhøjede plasmakoncentrationer af duloxetin forekommer hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion i hæmodialyse (kreatininclearance < 30 ml/min.). For patienter med svært

nedsat nyrefunktion se pkt. 4.3. For information om patienter med let til moderat

nyreinsufficiens se pkt. 4.2.

Serotoninsyndrom

Som ved andre serotonerge lægemidler kan den potentielt livstruende tilstand

serotoninsyndrom forekomme ved behandling med duloxetin, især i kombination med

andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI’er, SNRI’er, tricykliske antidepressiva og

triptaner), med lægemidler, som hæmmer metabolismen af serotonin som f.eks. MAO-

hæmmere, eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister, som kan påvirke de

serotonerge transmittersystemer (se pkt. 4.3 og 4.5).

Symptomer på serotoninsyndrom omfatter bl.a. ændringer i mentaltilstanden (f.eks.

agitation, hallucinationer, koma), autonom ustabilitet (f.eks. takykardi, ustabilt blodtryk,

hypertermi), neuromuskulære afvigelser (f.eks. hyperrefleksi, manglende koordination) og/

eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, opkastning, diarré).

Hvis samtidig behandling med duloxetin og andre serotonerge lægemidler, som kan

påvirke det serotonerge og/eller dopaminerge neurotransmittersystem, er klinisk påkrævet,

anbefales det nøje at følge patienten, særligt i starten af behandlingen og ved øgning af

dosis.

dk_hum_54683_spc.doc

Side 4 af 20

Perikon

Bivirkninger kan forekomme hyppigere ved samtidig brug af Duloxetine ”Teva” og

naturlægemidler samt kosttilskud indeholdende perikon (hypericum perforatum).

Selvmord

Moderate til svære depressioner og generaliseret angst:

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, at forvolde skade på sig

selv og selvmord (selvmordsrelaterede handlinger). Risikoen forbliver, indtil der er

signifikant remission. Da der muligvis ikke sker nogen forbedring i tilstanden i de første få

uger eller mere af behandlingen, skal patienterne overvåges nøje, indtil der er sket en

forbedring. Det er generel klinisk erfaring med alle antidepressive behandlinger, at risikoen

for selvmord kan stige i de tidlige stadier af behandlingen.

Andre psykiske tilstande, som Duloxetine ”Teva” anvendes til, kan ligeledes være

forbundet med en øget risiko for selvmordsrelaterede handlinger. Disse tilstande kan

yderligere være samtidige med moderate til svære depressioner. De samme forholdsregler,

som iagttages ved behandling af patienter med moderate til svære depressioner, bør derfor

tages ved behandling af patienter med andre psykiske sygdomme.

Patienter, der tidligere har udført selvmordsrelaterede handlinger, eller patienter, der før

behandlingsstart har udvist en signifikant grad af selvmordsforestillinger, har en større

risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd og bør følges nøje under behandlingen.

En metaanalyse af placebokontrollerede kliniske studier af antidepressive lægemidler til

behandling af psykiske lidelser viste en lille forøget risiko for selvmordsadfærd med

antidepressiva sammenlignet med placebo hos patienter under 25 år.

Der er blevet rapporteret tilfælde af selvmordstanker og -adfærd under duloxetin-

behandling eller tidligt efter behandlingens ophør (se pkt. 4.8).

Patienter og specielt højrisikopatienter i medicinsk behandling bør følges nøje, især tidligt i

behandlingen og efter dosisændringer. Det skal gøres klart for patienter og pårørende, at

det er nødvendigt at være opmærksom på enhver forværring af tilstanden,

selvmordsrelateret adfærd eller selvmordstanker samt usædvanlige ændringer i opførsel og

straks at søge lægehjælp, hvis disse symptomer viser sig.

Perifere diabetiske neuropatiske smerter:

Der er blevet rapporteret isolerede tilfælde af selvmordsforestillinger og -adfærd under

duloxetinbehandling eller kort efter behandlingsophør. Se ovenstående angående

risikofaktorer for selvmord under depression. Læger bør opfordre patienter til at rapportere

alle bekymrende tanker eller følelser, de måtte have, på et hvilket som helst tidspunkt.

Blødning

Blødningsabnormaliteter såsom ekkymoser, purpura og gastrointestinal blødning er set ved

brug af selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI-præparater) og

serotonin/noradrenalin-genoptagshæmmere (SNRI-præparater), herunder duloxetin. Det

anbefales at udvise forsigtighed hos patienter i behandling med antikoagulantia og/eller

lægemidler (f.eks. NSAID eller acetylsalicylsyre), som påvirker trombocytfunktionen, og

hos patienter med kendt blødningstendens.

dk_hum_54683_spc.doc

Side 5 af 20

Hyponatriæmi

Hyponatriæmi, herunder tilfælde med serum-natriumværdier under 110 mmol/l, er blevet

rapporteret efter indgivelse af duloxetin. Hyponatriæmi kan skyldes et syndrom med

uhensigtsmæssig sekretion af anti-diuretisk hormon (SIADH). Hovedparten af

hyponatriæmi-tilfældene blev observeret hos ældre, især med nylige tilfælde af

forstyrrelser i væskebalancen eller med tilstande, som disponerer for dette. Der skal

udvises forsigtighed ved behandling af patienter med øget risiko for hyponatriæmi, såsom

ældre, cirrotiske eller dehydrerede patienter samt patienter i behandling med diuretika.

Seponering

Der kan opstå seponeringssymptomer ved behandlingsophør, især hvis behandlingen

stoppes pludseligt (se pkt. 4.8). I kliniske studier er der observeret utilsigtede hændelser

ved pludselig afbrydelse af behandlingen hos ca. 45 % og 23 % af patienterne behandlet

med hhv. duloxetin og placebo.

Risikoen for seponeringssymptomer set for SSRI og SNRI kan afhænge af flere faktorer,

blandt andet behandlingsvarigheden, dosis og hvor hurtigt dosis reduceres. De mest

almindelige bivirkninger er anført under punkt 4.8. Disse symptomer er generelt lette til

moderate, for nogle patienter kan de dog være svære i intensitet. Symptomerne vil

sædvanligvis opstå inden for de første få dage efter behandlingsophør. Der har dog været

sjældne rapporter af tilfælde med disse symptomer hos patienter, der af vanvare har glemt

en dosis. Generelt er disse symptomer selvbegrænsende og forsvinder sædvanligvis inden

for 2 uger, selvom de i nogle tilfælde kan vare ved i længere tid (2-3 måneder eller mere).

Ved afbrydelse af behandling anbefales det derfor, at duloxetin gradvist nedtrappes over en

periode på ikke mindre end 2 uger i henhold til patientens behov (se pkt. 4.2.).

Ældre

Der er begrænsede data om brug af 120 mg duloxetin til ældre patienter med moderat til

svær depression eller generaliseret angst. Der bør derfor udvises forsigtighed ved

behandling af ældre patienter med maksimaldosis (se pkt. 4.2 og 5.2).

Akatisi/psykomotorisk uro

Brugen af duloxetin er forbundet med udvikling af akatisi. Dette kommer til udtryk ved

subjektivt ubehag eller pinefuld uro samt et behov for ofte at ændre position i følgeskab

med manglende evne til at sidde eller stå stille. Der er størst sandsynlighed for, at det

forekommer inden for de første par uger af behandlingsforløbet. Det kan muligvis være

skadeligt for patienter, der udvikler disse symptomer, at øge dosis.

Seksuel dysfunktion

Selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI)/serotonin- og

noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI) kan give symptomer på seksuel dysfunktion

(se pkt. 4.8). Der har været indberetninger om langvarig seksuel dysfunktion, hvor

symptomerne er blevet ved på trods af seponering af SSRI/SNRI.

Lægemidler indeholdende duloxetin

Duloxetin benyttes under forskellige varemærker til flere indikationer (behandling af

diabetiske neuropatiske smerter, moderate til svære depressioner, generaliseret angst og

stress-inkontinens). Brug af mere end et af disse præparater samtidig bør undgås.

Hepatitis/forhøjede leverenzymer

Tilfælde af leverskade herunder svært forhøjede leverenzymer (>10 gange den normale

øvre grænse), hepatitis og gulsot er sjældent rapporteret for duloxetin (se pkt. 4.8).

dk_hum_54683_spc.doc

Side 6 af 20

De fleste skete inden for de første 4 måneder af behandlingen. Det mønster, der tegner sig

for leverskade, er overvejende hepatocellulært. Duloxetin bør bruges med forsigtighed til

patienter i behandling med andre lægemidler, som er forbundet med leverskade.

Saccharose

Duloxetine ”Teva” indeholder saccharose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption eller sucrase-isomaltasemangel.

Brug til børn og unge under 18 år

Duloxetine ”Teva” bør ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år. I kliniske

studier blev selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og

fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende adfærd og vrede) hyppigere observeret

hos børn og unge behandlet med antidepressiva sammenlignet med placebobehandlede.

Hvis der alligevel tages en beslutning om at behandle på baggrund af kliniske behov, skal

patienten nøje overvåges for opdukken af selvmordssymptomer (se pkt. 5.1). Derudover

mangler der data for langtidssikkerheden hos børn og unge hvad angår vækst, modning,

kognitiv udvikling og adfærdsudvikling (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere): På grund af risikoen for serotoninsyndrom

må duloxetin ikke anvendes sammen med ikke-selektive, irreversible

monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller i mindst 14 dage efter afbrudt

behandling med en MAO-hæmmer. På baggrund af duloxetins halveringstid skal der gå

mindst 5 dage efter endt behandling med Duloxetine ”Teva”, før en behandling med en

MAO-hæmmer påbegyndes (se pkt. 4.3).

Samtidig brug af Duloxetine ”Teva” og selektive, reversible MAO-hæmmere, som f.eks.

moclobemid, anbefales ikke (se pkt. 4.4). Det antibiotiske lægemiddel linezolid er en

reversibel ikke-selektiv MAO-hæmmer og bør ikke gives til patienter, der er i behandling

med Duloxetine ”Teva” (se pkt. 4.4).

CYP1A2-hæmmere: Da CYP1A2 er involveret i metaboliseringen af duloxetin, vil samtidig

behandling med duloxetin og potente CYP1A2-hæmmere sandsynligvis medføre højere

koncentrationer af duloxetin. Fluvoxamin (100 mg én gang daglig), en potent CYP1A2-

hæmmer, mindskede den tilsyneladende plasmaclearance af duloxetin med omtrent 77 %

og øgede AUC

6 gange. Duloxetine ”Teva” bør derfor ikke gives i kombination med

potente CYP1A2-hæmmere som fluvoxamin (se pkt. 4.3).

CNS-lægemidler: Bortset fra de her i afsnittet nævnte interaktioner er risikoen ved brug af

duloxetin i kombination med andre CNS-aktive lægemidler ikke blevet systematisk

undersøgt. Som konsekvens heraf anbefales det at udvise forsigtighed, når Duloxetine

”Teva” tages sammen med andre centralt virkende lægemidler eller stoffer, herunder

alkohol og sederende lægemidler (f.eks. benzodiazepiner, morphinlignende præparater,

antipsykotika, phenobarbital, sederende antihistaminer).

Serotonerge lægemidler: Der er i sjældne tilfælde rapporteret om serotoninsyndrom hos

patienter i behandling med SSRI/SNRI-præparater sammen med serotonerge lægemidler.

Det anbefales at udvise forsigtighed, hvis Duloxetine ”Teva” anvendes sammen med

serotonerge lægemidler som SSRI-præparater, SNRI-præparater, tricykliske antidepressiva

(f.eks. clomipramin eller amitriptylin), MAO-hæmmere som moclobemid eller linezolid,

dk_hum_54683_spc.doc

Side 7 af 20

perikon (Hypericum perforatum) eller triptaner, tramadol, pethidin og tryptophan (se pkt.

4.4).

Duloxetins virkning på andre lægemidler

Lægemidler, der metaboliseres via CYP1A2: Theophyllins (et CYP1A2-substrat)

farmakokinetik blev ikke påvirket signifikant ved samtidig behandling med duloxetin (60

mg to gange daglig).

Lægemidler, der metaboliseres via CYP2D6: Duloxetin er en moderat CYP2D6-hæmmer.

Når duloxetin blev givet i doser af 60 mg to gange daglig sammen med en enkelt dosis af

desipramin, et CYP2D6-substrat, blev AUC for desipramin forøget 3 gange. Samtidig

behandling med duloxetin (40 mg to gange daglig) forøger steady state-AUC for tolterodin

(2 mg to gange daglig) med 71 %, men påvirker ikke farmakokinetikken for tolterodins

aktive 5-hydroxy-metabolit, og der anbefales ingen dosisjustering. Det anbefales at udvise

forsigtighed ved administration af Duloxetine ”Teva” sammen med præparater, som

hovedsageligt metaboliseres via CYP2D6 (risperidon, tricycliske antidepressiva (TCA’er)

såsom nortriptylin, amitriptylin og imipramin), specielt hvis disse præparater har et

snævert terapeutisk indeks (som f.eks. flecainid, propafenon og metoprolol).

P-piller og andre steroider: In vitro-studier viser, at duloxetin ikke inducerer den

nedbrydende aktivitet af CYP3A. Der er ikke udført specifikke in vivo-interaktionsstudier.

Antikoagulantia og antitrombotiske midler: Der bør udvises forsigtighed, når duloxetin

gives sammen med orale antikoagulantia eller antitrombotiske midler på grund af en

potentiel øget risiko for blødning, der kan tilskrives en farmakodynamisk interaktion.

Endvidere er der rapporteret stigning i INR-værdier, når duloxetin blev givet til patienter,

der samtidigt blev behandlet med warfarin. Hos raske forsøgspersoner i et klinisk

farmakologisk studie resulterede co-administration af duloxetin med warfarin ved steady

state dog ikke i en klinisk signifikant ændring i INR fra baseline eller i farmakokinetikken

af R- eller S-warfarin.

Andre lægemidlers virkning på duloxetin

Antacida og H2-antagonister: Samtidig administration af duloxetin med aluminium- og

magnesiumholdige antacida eller med famotidin har ingen signifikant virkning på

absorptionshastigheden eller absorptionsfraktionen af duloxetin efter en oral dosis på 40

CYP1A2-induktorer: Befolkningsfarmakokinetiske analyser har vist, at rygere har næsten

50 % lavere plasmakoncentration af duloxetin sammenlignet med ikke-rygere.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Duloxetin påvirker ikke mandlig fertilitet, og påvirkning af kvindelig fertilitet er kun set

ved doser, som forårsagede maternel toksicitet.

Graviditet

Data for anvendelse af duloxetin til gravide er utilstrækkelige. Dyrestudier har vist

reproduktions-toksicitet ved systemisk indgift af duloxetin i doser (AUC) mindre end den

maksimale kliniske dosis (se pkt. 5.3).

Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

dk_hum_54683_spc.doc

Side 8 af 20

Epidemiologiske data tyder på, at brug af SSRI-præparater under graviditet, især sent i

graviditeten, kan øge risikoen for persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte

(PPHN). Skønt der ikke foreligger studier, som har undersøgt sammenhængen mellem

PPHN og behandling med SNRI, kan risikoen herfor ikke udelukkes, når man tager

duloxetins lignende virkningsmekanisme i betragtning (hæmning af serotonin-genoptag).

Som for andre serotonerge lægemidler kan seponeringssymptomer forekomme hos det

nyfødte barn, hvis moderen har indtaget duloxetin i den sidste del af graviditeten.

Seponeringssymptomer set i forbindelse med duloxetin omfatter hypotoni, tremor,

spjættende bevægelser, spisebesvær, åndedrætsbesvær og krampeanfald. De fleste tilfælde

optrådte ved fødslen eller inden for få dage efter fødslen.

Duloxetine ”Teva” bør kun bruges under graviditeten, hvis de potentielle

behandlingsfordele opvejer de potentielle risici for fosteret. Kvinder, der bliver gravide

eller har planer om at blive gravide under behandlingen, bør gøre deres læge opmærksom

på dette.

Amning

Der udskilles meget lidt duloxetin i mælken hos ammende kvinder. Dette er baseret på et

studie med 6 mælkeproducerende patienter, der ikke ammede deres børn. Den anslåede

dosis i mg/kg, som et spædbarn ville modtage, er omkring 0,14 % af moderens dosis (se

pkt. 5.2). Eftersom sikkerheden af duloxetin hos spædbørn ikke er kendt, frarådes

behandling med Duloxetine ”Teva” i ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Duloxetine ”Teva” kan være forbundet med sedation og svimmelhed.

Patienterne bør informeres om, at hvis de oplever sedation eller svimmelhed, bør de undgå

muligt farlige aktiviteter såsom bilkørsel og betjening af maskiner.

4.8

Bivirkninger

a. Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos patienter i behandling med duloxetin var

kvalme, hovedpine, mundtørhed, søvnighed og svimmelhed. Imidlertid var størstedelen af

de hyppigst forekommende bivirkninger milde til moderate, de indtrådte typisk i starten af

behandlingen, og de fleste bivirkninger aftog ved fortsat behandling.

b. Resumé af bivirkninger i tabelform

Tabel 1 viser observerede bivirkninger fra spontane rapporter samt fra placebo-

kontrollerede kliniske studier.

Tabel 1: Bivirkninger

Estimeret hyppighed: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

dk_hum_54683_spc.doc

Side 9 af 20

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Infektioner og parasitære sygdomme

Laryngitis

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Overfølsomhed

Det endokrine system

Hypotyreoidisme

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Hyperglykæmi (især

rapporteret hos diabetikere)

Dehydrering

Hyponatriæmi

SIADH

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nedsat libido

Angst

Abnorm orgasme

Abnorme drømme

Selvmordstanker

Søvnforstyrrelser

Tænderskæren

Desorientering

Apati

Selvmordsrelateret

adfærd

Mani

Hallucinationer

Aggression og vrede

Nervesystemet

Hovedpine

Søvnighed

Svimmelhed

Letargi

Tremor

Paræstesier

Myoclonus

Akatisi

Nervøsitet

Koncentrationsbesvær

Dysgeusi

Dyskinesi

Uro i benene

Dårlig søvnkvalitet

Serotoninsyndrom

Kramper

Psykomotorisk uro

Ekstra-pyramidale

symptomer

Øjne

Sløret syn

Mydriasis

Nedsat syn

Glaukom

Øre og labyrint

Tinnitus

Vertigo

Ørepine

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Supra-ventrikulær arytmi,

hovedsagelig atrieflimren

Vaskulære sygdomme

Forhøjet blodtryk

Rødmen

Synkope

Hypertension

Ortostatisk hypotension

Perifer kuldefornemmelse

Hypertensiv krise

Luftveje, thorax og mediastinum

Gaben

Sammensnøret hals

Epistaxis

Interstitiel

lungesygdom

Eosinofil pneumoni

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Mundtørhed

Obstipation

Diarré

Abdominalsmerter

Opkastning

Gastrointestinal blødning

Gastroenteritis

Opstød

Gastritis

Stomatitis

Hæmatokeksi

Dårlig ånde

Mikroskopisk kolitis

dk_hum_54683_spc.doc

Side 10 af 20

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Dyspepsi

Flatulens

Dysfagi

Lever og galdeveje

Hepatitis

Forhøjede leverenzymer

(ALAT, ASAT, basisk

fosfatase)

Akut leverskade

Leversvigt

Ikterus

Hud og subkutane væv

Øget svedtendens

Hududslæt

Nattesved

Urticaria

Kontakteksem

Koldsved

Lysfølsomhedsreaktioner

Øget tendens til at få blå

mærker

Stevens-Johnson

syndrom

Angioødem

Kutan

vaskulitis

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskulo-skeletale

smerter

Muskelspasmer

Muskelstivhed

Muskeltrækninger

Trismus

Nyrer og urinveje

Dysuri

Pollakisuri

Urinretention

Besværet vandladning

Natlig vandladning

Polyuri

Nedsat urinmængde

Abnorm urinlugt

Det reproduktive system og mammae

Erektil dysfunktion

Ejakulations-

forstyrrelser

Forsinket

ejakulation

Gynækologisk blødning

Menstruationsforstyrrelser

Seksuel dysfunktion

Smerter i testiklerne

Menopausale

symptomer

Galaktorré

Hyperprolaktinæmi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Fald

Træthed

Brystsmerter

Generel unormal følelse

Føler sig kold

Tørst

Kuldegysninger

Føler sig syg

Varmefølelse

Gangforstyrrelse

Undersøgelser

Vægttab

Vægtstigning

Forhøjet kreatinfosfokinase

i blodet

Forhøjet kalium i blodet

Forhøjet kolesterol i

blodet

Der er også rapporteret tilfælde af kramper og tinnitus efter behandlingsophør.

Tilfælde af ortostatisk hypotension og synkope er blevet rapporteret - særligt i

behandlingsopstarten.

Se pkt. 4.4.

Tilfælde af aggression og vrede er blevet rapporteret, især tidligt i behandlingen eller efter

behandlingsophør.

dk_hum_54683_spc.doc

Side 11 af 20

Tilfælde af selvmordsforestillinger og -adfærd er blevet rapporteret under duloxetinbehandling

eller tidligt efter behandlingsophør (se pkt. 4.4).

Estimeret hyppighed af bivirkninger rapporteret efter markedsføring; ikke set i

placebokontrollerede kliniske studier.

Ikke statistisk signifikant forskelligt fra placebo.

Fald var hyppigst hos ældre (65 år).

Estimeret hyppighed baseret på alle data fra kliniske studier.

Estimeret hyppighed baseret på placebokontrollerede kliniske studier.

c. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Seponering af duloxetin (særlig ved pludseligt ophør) medfører normalt seponerings-

symptomer. De mest almindelige bivirkninger er svimmelhed, sensoriske forstyrrelser

(herunder paræstesier og følelsen af elektriske stød, især i hovedet), søvnforstyrrelser

(herunder søvnløshed og intense drømme), træthed, søvnighed, opstemthed eller angst,

kvalme og/eller opkastning, rysten, hovedpine, myalgi, irritabilitet, diarré, hyperhidrosis og

vertigo.

Generelt for SSRI- og SNRI-hæmmere er disse symptomer lette til moderate og

selvbegrænsende, selvom de hos nogle patienter kan være svære og/eller vedvare i længere

tid. Det anbefales derfor at nedtrappe behandlingen gradvist, når behandling med duloxetin

ikke længere er nødvendigt (se pkt. 4.2 og 4.4).

I de tre kliniske 12-ugers akut fase duloxetinstudier med patienter med diabetisk

neuropatisk smerte blev der observeret en lille, men statistisk signifikant stigning i faste-

blodglucose hos duloxetinbehandlede patienter. HbA1c var stabilt hos både

duloxetinbehandlede og placebobehandlede patienter. Ekstensionsfasen af disse studier

varede op til 52 uger. I denne periode var der stigninger i HbA1c både i duloxetin- og

standardbehandlingsgrupperne, den gennemsnitlige stigning var 0,3 % større i gruppen, der

blev behandlet med duloxetin. Der var også en lille stigning i faste-blodglucose og i

totalkolesterol hos de duloxetinbehandlede patienter i modsætning til gruppen, der modtog

standardbehandling. Her viste laboratorieprøverne en lille sænkning.

De hjertefrekvenskorrigerede QT-intervaller hos duloxetinbehandlede patienter adskilte sig

ikke fra dem, der blev observeret i placebogruppen. Der blev ikke observeret nogen klinisk

signifikante forskelle på QT-, PR-, QRS- eller QTcB-målinger mellem duloxetin-

behandlede og placebobehandlede patienter.

d. Pædiatrisk population

I alt blev 509 pædiatriske patienter i alderen 7 til 17 år med moderat til svær depression og

241 pædiatriske patienter i alderen 7 til 17 år med generaliseret angst behandlet med

duloxetin i kliniske studier. Generelt lignede bivirkningsprofilen for duloxetin hos børn og

unge bivirkningsprofilen hos voksne.

467 pædiatriske patienter, som blev randomiseret til behandling med duloxetin i kliniske

studier, havde efter 10 uger et gennemsnitligt vægttab på 0,1 kg sammenlignet med en

gennemsnitlig vægtstigning på 0,9 kg hos 353 placebobehandlede patienter. I løbet af en

efterfølgende 4-6 måneders forlængelsesperiode tenderede disse patienter i gennemsnit til

at genvinde deres forventede baseline-vægtpercentil baseret på populationsdata fra

kønsmatchede jævnaldrende.

dk_hum_54683_spc.doc

Side 12 af 20

I studier af op til 9 måneders varighed sås et overordnet gennemsnitligt fald på 1 % i

højdepercentilen (et fald på 2 % hos børn (7-11 år) og en stigning på 0,3 % hos unge (12-

17 år)) hos pædiatriske patienter behandlet med duloxetin (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er rapporteret tilfælde af overdosering af duloxetin, alene eller i kombination med

andre lægemidler, i doser på 5.400 mg. Der er sket dødsfald, hovedsageligt med samtidig

overdosering af andre lægemidler, men også med duloxetin alene i doser på omkring 1.000

mg. Tegn og symptomer på overdosering (duloxetin alene eller sammen med andre

lægemidler) omfatter: døsighed, koma, serotoninsyndrom, kramper, opkastning og

takykardi.

Der kendes ingen antidot mod duloxetin, men i tilfælde af serotoninsyndrom kan specifik

behandling (såsom med cyproheptadin og/eller temperaturkontrol) overvejes. Der skal

skabes frie luftveje. Det anbefales at monitorere hjertefunktionen og andre vitale

funktioner samt at etablere passende symptomatiske og understøttende behandling.

Ventrikelskylning kan være indiceret, hvis den foretages kort efter indtagelse eller hos

patienter med symptomer. Aktivt kul kan være nyttigt til begrænsning af absorptionen.

Duloxetin har stor fordelingsvolumen, og forceret diurese, hæmoperfusion og

udskiftningstransfusion har sandsynligvis ingen gavnlig virkning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N06AX21. Andre antidepressiva.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Duloxetin er en kombineret serotonin- (5-HT) og noradrenalin (NA)-genoptagelses-

hæmmer. Det hæmmer svagt dopamingenoptagelsen uden nogen signifikant affinitet til

histaminerge, dopaminerge, kolinerge og adrenerge receptorer. Afhængig af dosis forøger

duloxetin ekstracellulær serotonin og noradrenalin i forskellige dele af hjernen hos dyr.

Farmakodynamisk virkning

Duloxetin normaliserede smertetærsklen i flere prækliniske modeller af neuropatisk og

inflammatorisk smerte og svækkede smerteoplevelsen i en model af vedvarende smerte.

dk_hum_54683_spc.doc

Side 13 af 20

Den smertehæmmende virkning af duloxetin menes at være et resultat af en potensering af

descenderende smertehæmmende baner i centralnervesystemet.

Klinisk virkning og sikkerhed

Moderate til svære depressioner:

I et klinisk forsøgsprogram med 3.158 patienter (svarende til 1.285 patientår) blev

duloxetin undersøgt mod DSM-IV-kriterierne for moderate til svære depressioner. Effekten

af duloxetin er vist med den anbefalede faste dosis på 60 mg én gang daglig i tre ud af tre

randomiserede dobbeltblinde, placebokontrollerede studier på voksne akutte ambulante

patienter med moderate til svære depressioner. Som helhed er der vist effekt af duloxetin

ved en daglig fast dosering mellem 60 og 120 mg i fem ud af syv randomiserede

dobbeltblinde, placebokontrollerede studier på voksne akutte ambulante patienter med

moderate til svære depressioner.

Duloxetin viste sig signifikant bedre end placebo målt som forbedring i total score på

Hamilton 17-punkts skalaen (HAM-D) (herunder både følelsesmæssige og somatiske

symptomer ved depression). Data for virkning og bedring viste sig også statistisk

signifikant bedre for duloxetin sammenlignet med placebo. Kun en lille del af de

inkluderede patienter i de vigtigste kliniske studier led af svære depressioner (baseline

HAM-D>25).

I et studie med forebyggelse af tilbagefald, hvor patienterne blev randomiserede til enten

duloxetin 60 mg eller placebo i yderligere 6 måneder, efter 12-ugers akut behandling med

open-label duloxetin 60 mg én gang daglig viste duloxetin 60 mg én gang daglig sig

statistisk signifikant bedre end placebo (p=0,004) på den primære parameter, som var

forebyggelsen af depressive tilbagefald målt som tid til tilbagefald. Hyppigheden af

tilbagefald i den 6-måneders dobbeltblinde follow-up-periode var henholdsvis 17 % for

duloxetin og 29 % for placebo.

I løbet af 52-ugers placebokontrolleret dobbeltblind behandling havde duloxetinbehandlede

patienter med tilbagevendende moderat til svær depression en signifikant længere

symptomfri periode (p < 0,001) sammenlignet med placeborandomiserede patienter. Alle

patienter havde tidligere responderet på duloxetin i en ublindet duloxetin-

behandlingsperiode (28 til 34 uger) med en dosis på 60 til 120 mg/dag. I løbet af den 52

uger lange placebokontrollerede dobbeltblinde behandlingsperiode oplevede 14,4 % af de

duloxetinbehandlede patienter og 33,1 % af de placebobehandlede patienter en

tilbagevenden af deres depressive symptomer (p<0,001).

I et studie med ældre depressive patienter (≥ 65 år), som viste en statistisk signifikant

forskel i reduktionen i HAMD17-scoren for duloxetinbehandlede patienter sammenlignet

med placebo, blev effekten af duloxetin 60 mg en gang daglig særligt undersøgt. Den

procentvise del af de ældre patienter, som kunne tåle behandlingen med duloxetin 60 mg

en gang daglig var sammenlignelig med den, der blev set hos yngre voksne. Idet data for

ældre patienter udsat for den maksimale dosis (120 mg daglig) er begrænset, anbefales det

derfor, at der udvises forsigtighed, når denne befolkningsgruppe behandles.

Generaliseret angst:

Duloxetin viste statistisk signifikant fordel i forhold til placebo i fem ud af fem studier

herunder fire randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede akutstudier og et studie

af forebyggelse af tilbagefald hos voksne patienter med generaliseret angst.

dk_hum_54683_spc.doc

Side 14 af 20

Duloxetin viste statistisk signifikant fordel i forhold til placebo målt som bedring på

Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) totalscore og på Sheehan Disability Scale (SDS) som

score for total funktionel hæmning. Graden af respons og bedring var også højere med

duloxetin sammenlignet med placebo. Duloxetin viste sammenlignelige resultater med

venlafaxin udtrykt i HAM-A-totalscore.

I et studie med forebyggelse af tilbagefald blev de patienter, som responderede på 6

måneders akut behandling med open-label duloxetin, randomiseret til enten duloxetin eller

placebo i yderligere 6 måneder. Duloxetin 60 mg til 120 mg en gang daglig viste statistisk

signifikant fordel sammenlignet med placebo (p<0,0001) ved forebyggelse af tilbagefald

målt som tid til tilbagefald. Incidensen af tilbagefald under den 6-måneders dobbeltblinde

follow-up-periode var 14 % for duloxetin og 42 % for placebo.

Effekten af duloxetin 30-120 mg (fleksibel dosering) en gang daglig hos ældre patienter (>

65 år) med generaliseret angst blev evalueret i et studie, som viste statistisk signifikant

forbedring i HAM-A-totalscoren hos duloxetinbehandlede patienter sammenlignet med

placebobehandlede patienter. Virkningen og sikkerheden af duloxetin 30-120 mg en gang

daglig hos ældre patienter med generaliseret angst svarede til virkningen og sikkerheden

observeret i studier med yngre voksne patienter. Der er dog begrænsede data vedrørende

den maksimale dosis (120 mg daglig) hos ældre patienter, hvorfor det anbefales at udvise

forsigtighed, når denne dosis bruges hos den ældre population.

Perifere diabetiske neuropatiske smerter:

Effekten af duloxetin som en behandling af diabetiske neuropatiske smerter blev etableret i

2 randomiserede 12-ugers, dobbeltblinde, placebokontrollerede studier med fast dosis hos

voksne (22 til 88 år), som havde haft diabetiske neuropatiske smerter i mindst 6 måneder.

Patienter, som levede op til diagnosekriterierne for moderat til svær depression, blev

ekskluderet fra disse studier. Det primære endepunkt var den ugentlige middelværdi af 24-

timers gennemsnitlig smerte, som blev noteret hver dag af patienterne i dagbog målt på en

11-punkts Likert skala.

Duloxetin blev givet i to forskellige dagsdoser: 60 mg én gang daglig og 60 mg to gange

daglig. Begge studier viste en signifikant smertereduktion sammenlignet med placebo. Hos

nogle patienter var effekten tydelig i den første uge af behandlingen. Forskellen i den

gennemsnitlige forbedring mellem de to aktive behandlingsarme var ikke signifikant.

Mindst 30 % smertereduktion blev observeret hos ca. 65 % af de duloxetinbehandlede

patienter mod 40 % af de placebobehandlede. De tilsvarende tal for mindst 50 %

smertereduktion var henholdsvis 50 % og 26 %. Klinisk respons (mindst 50 %

smertereduktion) blev analyseret i forhold til om, patienten havde oplevet døsighed under

behandlingen. Hos patienter, som ikke havde oplevet døsighed, blev der observeret klinisk

respons hos 47 % af de duloxetinbehandlede patienter og 27 % af de placebobehandlede

patienter. Hos patienter, som havde oplevet somnolens, blev der målt klinisk respons hos

60 % af de duloxetinbehandlede patienter og 30 % af de placebobehandlede patienter. Det

er usandsynligt, at patienter, som ikke opnåede en smertereduktion på 30 % indenfor 60

dage, skulle kunne opnå dette niveau af smertereduktion ved yderligere behandling.

Hos de patienter, som responderede på 8-ugers akut behandling med 60 mg duloxetin en

gang daglig i et open-label, langtids, ukontrolleret studie, holdt smertereduktionen i

yderligere 6 måneder. Det blev målt som ændring på det 24-timers gennemsnitlige

smerteindeks Brief Pain Inventory (BPI).

dk_hum_54683_spc.doc

Side 15 af 20

Pædiatrisk population

Duloxetin er ikke blevet undersøgt hos patienter under 7 år. Der er gennemført to

randomiserede, dobbeltblindede parallel-studier med 800 pædiatriske patienter i alderen 7-

17 år med moderat til svær depression (se pkt. 4.2). I disse to studier indgik en 10-ugers

akutfase med placebo og aktiv (fluoxetin) kontrol efterfulgt af en 6 måneders

behandlingsfase med aktiv kontrol. Hverken duloxetin (30-120 mg) eller den aktive

kontrolarm (fluoxetin 20-40 mg) adskilte sig statistisk set fra placebo, hvad angår ændring

fra baseline til endepunkt i den samlede score på Children’s Depression Rating Scale-

Revised (CDRS-R). Afbrydelse af behandlingen pga. bivirkninger skete oftere hos

duloxetinbehandlede patienter sammenlignet med fluoxetinbehandlede, som regel pga.

kvalme. Selvmordsrelateret adfærd blev indberettet i løbet af den 10 uger lange akutfase

med aktiv behandling (duloxetin 0/333 (0 %), fluoxetin 2/225 (0,9 %), placebo 1/220 (0,5

%)). I løbet af studiets 36 ugers varighed udviste 6 ud af 333 patienter, som initialt var

randomiseret til duloxetin, og 3 ud af 225 patienter initialt randomiseret til fluoxetin

selvmordsrelateret adfærd (eksponeringsjusteret forekomst var 0,039 hændelser pr.

patientår for duloxetin og 0,026 for fluoxetin). Derudover udviste en patient, som skiftede

fra placebo til duloxetin, selvmordsrelateret adfærd under behandlingen med duloxetin.

Der er gennemført et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie med 272

patienter i alderen 7-17 år med generaliseret angst. I studiet indgik en 10-ugers

placebokontrolleret akutfase efterfulgt af en forlænget behandlingsperiode på 18 uger. I

studiet blev der anvendt et fleksibelt dosisregime for at muliggøre en langsom

dosiseskalering fra 30 mg en gang daglig til højere doser (maksimalt 120 mg en gang

daglig).

Behandling med duloxetin gav en statistisk signifikant større forbedring af symptomerne

på generaliseret angst målt med PARS (Paediatric Anxiety Rating Scale) sværhedsscore

for generaliseret angst (gennemsnitlig forskel på 2,7 point (95 % CI 1,3-4,0) mellem

duloxetin og placebo) efter 10 ugers behandling. Vedligeholdelse af virkning er ikke blevet

evalueret. Der var ikke statistisk signifikant forskel i seponeringsfrekvens på grund af

bivirkninger mellem duloxetingruppen og placebogruppen i løbet af akutfasen på 10 uger.

To patienter, som skiftede fra placebo til duloxetin efter akutfasen, udviste

selvmordsrelateret adfærd under behandlingen med duloxetin i forlængelsesfasen. Der

foreligger ikke en overordnet benefit/risk-konklusion for denne aldersgruppe (se også pkt.

4.2 og 4.8).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med referencelægemidlet, som indeholder duloxetin i alle

undergrupper af den pædiatriske population med moderat til svær depression, diabetisk

neuropatisk smerte og generaliseret angst. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk

anvendelse.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Duloxetin indgives som en enkelt enantiomer. Duloxetin metaboliseres i udstrakt grad af

oxiderende enzymer (CYP1A2 og det polymorfe CYP2D6) efterfulgt af konjugering.

Duloxetins farmakokinetik viser stor variation mellem patienter (generelt 50-60 %), delvist

på grund af køn, alder, ryger-/ikke-rygerstatus og CYP2D6-metaboliseringsstatus.

Absorption

Duloxetin absorberes godt efter oral indgift med C

6 timer efter dosisindgift. Den

absolutte orale biotilgængelighed for duloxetin ligger på 32-80 % (gennemsnitligt på 50

%). Fødeindtagelse udsætter tidspunktet for opnåelse af den maksimale koncentration fra 6

dk_hum_54683_spc.doc

Side 16 af 20

til 10 timer og mindsker omfanget af absorptionen marginalt (omtrent 11 %). Disse

ændringer har ingen klinisk signifikans.

Fordeling

Ca. 96 % af duloxetin er bundet til humane plasmaproteiner. Duloxetin bindes til både

albumin og alfa-1-syre-glykoprotein. Proteinbindingen påvirkes ikke af nedsat nyre- eller

leverfunktion.

Biotransformation

Duloxetin metaboliseres i udstrakt grad, og metabolitterne udskilles hovedsageligt med

urinen. Både cytochrom P450-2D6 og -1A2-katalyserer dannelsen af de to

hovedmetabolitter: glukuronidkonjugat af 4-hydroxy-duloxetin og sulfatkonjugat af 5-

hydroxy-6-methoxy-duloxetin. På baggrund af in vitro-studier betragtes duloxetins

cirkulerende metabolitter som farmakologisk inaktive. Duloxetins farmakokinetiske

egenskaber er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter, som har en ringe CYP2D6-

metabolisering. Begrænsede data tyder på, at duloxetin-plasmaniveauet hos disse patienter

er højere.

Elimination

Halveringstiden for duloxetin ligger på 8-17 timer (gennemsnitligt 12 timer). Efter en

intravenøs dosis ligger duloxetins plasmaclearance på 22-46 l/t (gennemsnitligt på 36 l/t.).

Efter en oral dosis ligger den tilsyneladende plasmaclearance for duloxetin på 33-261 l/t

(gennemsnitligt 101 l/t).

Særlige populationer

Køn: Der er fundet farmakokinetiske forskelle mellem mænd og kvinder (den

tilsyneladende plasmaclearance er omkring 50 % lavere hos kvinder). Det overlap, der er i

de kønsbaserede farmakokinetiske forskelle i clearanceområdet, retfærdiggør ikke en

anbefaling om lavere dosis til kvindelige patienter.

Alder: Der er fundet farmakokinetiske forskelle mellem yngre og ældre kvinder (≥ 65 år)

(AUC-værdien forøges med ca. 25 %, og halveringstiden er ca. 25 % længere hos ældre),

men omfanget af disse forandringer er ikke tilstrækkelige til at retfærdiggøre

dosisjusteringer. Det er en generel anbefaling, at der bør udvises forsigtighed ved

behandling af ældre (se pkt. 4.2 og 4.4).

Nedsat nyrefunktion: Patienter med terminal nyresygdom i dialysebehandling havde et

dobbelt så højt duloxetin-C

og dobbelt så høje AUC-værdier som raske patienter.

Farmakokinetiske data på duloxetin er begrænset hos patienter med let til moderat nedsat

nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion: Moderat leversygdom (Child-Pugh-gruppe B) påvirkede duloxetins

farmakokinetik. Sammenlignet med raske patienter var den tilsyneladende plasmaclearance

for duloxetin 79 % lavere, den tilsyneladende terminale halveringstid var 2,3 gange

længere, og AUC var 3,7 gange højere hos patienter med moderat leversygdom. Der er

ikke foretaget studier af farmakokinetikken for duloxetin og dens metabolitter hos patienter

med let eller svært nedsat leverfunktion.

Ammende mødre: Duloxetins fordeling i kroppen blev undersøgt hos 6 ammende kvinder,

som havde født mindst 12 uger forinden. Der blev fundet duloxetin i mælken. Steady state-

koncentrationerne i human mælk er ca. en fjerdedel af plasmakoncentrationerne. Mængden

dk_hum_54683_spc.doc

Side 17 af 20

af duloxetin i human mælk er ca. 7 μg/dag under en dosering på 40 mg to gange daglig.

Laktation påvirkede ikke duloxetins farmakokinetik.

Pædiatrisk population: Duloxetins farmakokinetik ved oral behandling med 20 til 120 mg

en gang daglig hos pædiatriske patienter i alderen 7 til 17 år med moderat til svær

depression, er karakteriseret ved brug af populationsmodelleringsanalyser baseret på data

fra tre studier. De modelforventede steady state-plasmaskoncentrationer af duloxetin hos

pædiatriske patienter var generelt inden for koncentrationsintervallet observeret hos voksne

patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Duloxetin var ikke genotoksisk i en række standardtest og var ikke karcinogent hos rotter. I

karcinogenitetsstudiet med rotter blev der set celler med flere cellekerner i leveren i fravær

af andre histopatologiske ændringer. Den underliggende mekanisme og den kliniske

relevans er uvis. Hunmus, som modtog duloxetin i 2 år, havde forøget incidens af

hepatocellulære adenomer og karcinomer ved den høje dosis (144 mg/kg/dag), men disse

blev betragtet som værende sekundære til den mikrosomale enzyminduktion i leveren.

Relevansen af disse data fra mus i forhold til mennesker kendes ikke. Hunrotter, som fik

duloxetin (45 mg/kg/dag) før og under parring samt i den tidlige drægtighedsperiode,

havde nedsat fødeindtagelse og kropsvægt, afbrydelse af brunstcyklussen, et nedsat indeks

for levende fødsler og overlevelse af afkom samt forsinket vækst hos afkommet ved

udsættelse for systemisk påvirkning estimeret til at være højst ved den maksimale kliniske

eksponering (AUC). I et embryotoxicitetstudie foretaget på kaniner blev der observeret en

højere incidens af kardiovaskulære- og knogle-deformationer, hvor hunkaninerne blev

udsat for systemiske påvirkninger under den maksimale kliniske eksponering (AUC). I et

andet studie, hvor et andet salt af duloxetin blev testet, blev der ikke observeret nogen

deformationer. Duloxetin fremkaldte adfærdsmæssige bivirkninger hos afkommet i et præ-/

postnatal toksicitetstudie hos rotter, hvor hunrotter blev udsat for systemiske påvirkninger

under den maksimale kliniske eksponering (AUC).

Studier med rotteunger viser en forbigående påvirkning af neuroadfærd samt signifikant

nedsat kropsvægt og fødeindtagelse, induktion af leverenzymer og hepatoceullær

vakuolisering ved 45 mg/kg/dag. Duloxetins overordnede toksicitetsprofil hos rotteunger

svarede til den, der er beskrevet hos voksne rotter. Det niveau, hvor der ikke blev

observeret virkninger, blev fastlagt til 20 mg/kg/dag.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Saccharosekugler (saccharose, majsstivelse)

Povidon (K-30)

Natriumlaurilsulfat

Talcum

Hypromellose

Saccharose

Triethylcitrat

Hypromelloseacetatsuccinat

Titandioxid (E171)

dk_hum_54683_spc.doc

Side 18 af 20

Kapselskal

Titandioxid (E171)

Indigotin - (E132)

Gelatine

Desuden for 30 mg kapsler:

Rød jernoxid (E172)

Desuden for 60 mg kapsler:

Gul jernoxid (E172)

Blæk:

30 mg kapsler:

Shellac (E904)

Propylenglycol (E1520)

Kaliumhydroxid (E525)

Sort jernoxid (E172)

Koncentreret ammoniakopløsning (E527)

60 mg kapsler:

Shellac glasering-45 (20 % esterificeret)

Sort jernoxid (E172)

Propylenglycol (E1520)

Koncentreret ammoniakopløsning (E527)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

22 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

30 mg kapsler:

Duloxetine ”Teva” er pakket i PVC/ACLAR/PVC-Al blisterpakninger eller PVC/ACLAR/

PVdC/PVC-Al blisterpakninger med 7, 10, 14, 28, 30, 56, 98, 100 eller 120 kapsler eller

HDPE-beholdere med PP-børnesikret låg med eller uden silica tørremiddel med 100

kapsler.

60 mg kapsler:

Duloxetine ”Teva” er pakket i PVC/ACLAR/PVC-Al blisterpakninger eller PVC/ACLAR/

PVdC/PVC-Al blisterpakninger med 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 eller 120 kapsler

eller HDPE-beholdere med PP-børnesikret låg med eller uden silica tørremiddel med 100

eller 200 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

dk_hum_54683_spc.doc

Side 19 af 20

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

30 mg:

54683

60 mg:

54684

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. juni 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. oktober 2019

dk_hum_54683_spc.doc

Side 20 af 20

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information