Duloxetine "Orion" 30 mg enterokapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-05-2020

Aktiv bestanddel:
DULOXETINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
N06AX21
INN (International Name):
duloxetine hydrochloride
Dosering:
30 mg
Lægemiddelform:
enterokapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
54669
Autorisation dato:
2015-07-13

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duloxetine Orion 30 mg hårde enterokapsler

Duloxetine Orion 60 mg hårde enterokapsler

duloxetin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Duloxetine Orion

Sådan skal du tage Duloxetine Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Duloxetine Orion indeholder det aktive stof duloxetin. Duloxetine Orion øger indholdet af serotonin og

noradrenalin i nervesystemet.

Duloxetine Orion anvendes hos voksne til behandling af

depression

angst (kronisk fornemmelse af angst og nervøsitet)

diabetiske neuropatiske smerter (beskrives ofte som brændende, stikkende, sviende, jagende, skærende

eller som et elektrisk stød. Der kan forekomme følelsesløshed i det angrebne område, eller

påvirkninger såsom berøring, varme, kulde eller tryk kan fremkalde smerte).

Hos de fleste mennesker med depression eller angst begynder Duloxetine Orion at virke indenfor de første to

uger, men det kan vare 2-4 uger, før du får det bedre. Fortæl det til lægen, hvis du ikke begynder at få det

bedre efter det tidsrum. Din læge kan vælge at fortsætte din behandling med Duloxetine Orion efter, at du

har fået det bedre for at forebygge, at din depression eller angst skal vende tilbage.

Hos mennesker med diabetiske neuropatiske smerter kan det vare nogle uger, før de får det bedre. Tal med

din læge, hvis du ikke har det bedre efter 2 måneder.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Duloxetine Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Duloxetine Orion hvis du

er allergisk over for duloxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duloxetine Orion (angivet i afsnit

har en leversygdom

har svært nedsat nyrefunktion

tager, eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling med, en MAO-hæmmer

(monoaminoxidasehæmmer) (se "Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Orion")

tager fluvoxamin, som normalt anvendes til behandling af depression, ciprofloxacin eller enoxacin,

som bruges mod infektioner

hvis du tager andre lægemidler indeholdende duloxetin (se ”Brug af anden medicin sammen med

Duloxetine Orion”).

Fortæl det til din læge, hvis du har forhøjet blodtryk eller en hjertesygdom. Hvis du kan tage Duloxetine

Orion, vil din læge sige det til dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

I følgende situationer kan du muligvis ikke anvende Duloxetine Orion. Kontakt lægen, før du tager

Duloxetine Orion, hvis du:

tager anden medicin til behandling af depression (se ”Brug af anden medicin sammen med Duloxetine

Orion”)

tager et naturlægemiddel, som indeholder perikon (

Hypericum perforatum

har en nyresygdom

tidligere har haft krampeanfald

tidligere har haft mani

lider af en bipolar sygdom

har øjenproblemer, såsom visse typer af grøn stær (glaukom - forøget tryk i øjet)

tidligere har lidt af blødningsforstyrrelser (tendens til blå mærker)

har risiko for at få lavt natrium i blodet (for eksempel hvis du tager vanddrivende medicin, især hvis

du er ældre)

er i samtidig behandling med medicin, som kan skade leveren

samtidig tager anden medicin med duloxetin (se ”Brug af anden medicin sammen med Duloxetine

Orion”).

Duloxetine Orion kan give en følelse af uro eller manglende evne til at sidde eller stå stille. Hvis det sker for

dig, bør du fortælle din læge dette.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angstsygdom

Hvis du har en depression eller lider af en angstsygdom, kan du af og til få tanker om at skade dig selv eller

begå selvmord. Disse tanker kan forstærkes især i starten af behandlingen med antidepressiva, da det tager

nogen tid før denne slags medicin virker, sædvanligvis omkring to uger, men af og til længere.

Du vil mere sandsynligt tænke på dette, hvis du:

tidligere har haft tanker om at begå selvmord eller at gøre skade på dig selv

er en yngre person. Erfaringer fra undersøgelser har vist, at der er en øget risiko for selvmordsadfærd

hos unge under 25 år med en psykisk forstyrrelse, som bliver behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks

kontakte din læge eller skadestuen.

Det kan muligvis være til hjælp for dig, hvis du fortæller en ven eller slægtning, at du har en depression eller

en angstsygdom, og beder dem læse denne indlægsseddel. Du kan bede dem om at fortælle det til dig, hvis

de synes din depression eller angstsygdom bliver værre, eller hvis de er bekymrede over ændringer i din

adfærd.

Børn og unge under 18 år

Duloxetine Orion bør normalt ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år. Du skal også være klar

over, at patienter under 18 år har en forøget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker

og fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende adfærd og vrede), når de tager denne type af medicin.

På trods af dette kan din læge ordinere Duloxetine Orion til patienter under 18 år, hvis lægen skønner, at det

er til patientens bedste. Du bedes henvende dig til din læge, hvis din læge har udskrevet Duloxetine Orion til

en patient under 18 år, og du gerne vil diskutere dette. Du skal fortælle din læge, hvis et af ovenstående

symptomer opstår eller forværres hos en patient under 18 år, som er i behandling med Duloxetine Orion.

Ydermere foreligger der endnu ikke data på langtidssikkerhed hos denne aldersgruppe hvad angår vækst,

modning, kognitiv- og adfærdsudvikling ved brug af Duloxetine Orion.

Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det aktive stof (duloxetin) i Duloxetine Orion bruges i andre lægemidler mod andre tilstande:

diabetisk neuropatisk smerte, depression, angst og stressinkontinens.

Brug af flere end et af disse lægemidler samtidig bør undgås. Spørg din læge om du allerede tager andre

lægemidler indeholdende duloxetin.

Din læge bør afgøre, om Duloxetine Orion kan tages sammen med anden medicin

. Start eller afbryd ikke

behandlingen med medicin, det gælder også for medicin, som ikke er på recept samt naturlægemidler

og kosttilskud, før du har talt med din læge.

Du skal også fortælle din læge, hvis du tager noget af nedenstående medicin:

Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

Du må ikke tage Duloxetine Orion sammen med en MAO-hæmmer eller inden for 14 dage efter afsluttet

behandling med en MAO-hæmmer. Eksempler på MAO-hæmmere er bl.a. moclobemid (mod depression) og

linezolid (antibiotika). Hvis du tager en MAO-hæmmer sammen med en række forskellige receptpligtige

lægemidler, heriblandt Duloxetine Orion, kan det medføre alvorlige og endda livstruende bivirkninger. Du

skal vente mindst 14 dage efter, at du er holdt op med at tage en MAO-hæmmer, før du må begynde at tage

Duloxetine Orion. Du skal ligeledes vente mindst 5 dage, efter at du er holdt op med at tage Duloxetine

Orion, før du må begynde at tage en MAO-hæmmer.

Medicin der kan virke sløvende

Dette omfatter receptpligtig medicin inklusive benzodiazepiner, stærk smertestillende medicin,

antipsykotika, phenobarbital og antihistaminer.

Medicin, som øger niveauet af serotonin

Triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI-præparater (såsom paroxetin og fluoxetin), SNRI-præparater (såsom

venlafaxin), tricykliske antidepressiva (såsom clomipramin, amitriptylin), pethidin, perikon og MAO-

hæmmere (såsom moclobemid og linezolid). Disse typer medicin øger risikoen for bivirkninger. Oplever du

uventede virkninger, mens du tager en af disse typer medicin sammen med Duloxetine Orion, skal du

kontakte din læge.

Orale antikoagulantia eller medicin, der påvirker blodpladerne

Medicin, der fortynder blodet og modvirker dannelse af blodpropper. Hvis du tager Duloxetine Orion

sammen med denne form for medicin, er risikoen for, at du får blødninger, muligvis større.

Brug af Duloxetine Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Duloxetine Orion kan tages med og uden mad. Du bør udvise forsigtighed, hvis du drikker alkohol, samtidig

med, at du er i behandling med Duloxetine Orion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Fortæl din læge, hvis du bliver gravid, eller hvis du prøver at blive gravid, mens du tager Duloxetine Orion.

Du må kun bruge Duloxetine Orion efter, at du har talt med din læge om de mulige fordele for dig og de

mulige risici for dit ufødte barn.

Du skal sikre dig, at din jordemoder og/eller læge ved, at du tager Duloxetine Orion. Lignende præparater

(SSRI’er) kan, når de tages under graviditeten, øge risikoen for en alvorlig lidelse kaldet persisterende

pulmonal hypertension hos spædbørn (PPHN), hvilket gør barnet blåligt i huden og får det til at trække vejret

hurtigere. Symptomerne opstår som regel inden for de første 24 timer efter, at barnet er født. Du skal

omgående kontakte din jordemoder og/eller læge, hvis dette sker for dit barn.

Hvis du tager Duloxetine Orion i slutningen af graviditeten, kan dit barn udvise visse symptomer, når det

bliver født. Som regel opstår de ved fødslen eller inden for få dage efter fødslen. Symptomerne omfatter

slappe muskler, skælven, spjætteri, spisebesvær, vejrtrækningsproblemer og krampeanfald. Du skal kontakte

din læge eller jordemoder med henblik på råd og vejledning, hvis dit barn udviser nogle af disse symptomer

efter fødslen, eller hvis du er bekymret for dit barns helbred.

Amning

Fortæl din læge, hvis du ammer. Det anbefales ikke at bruge Duloxetine Orion, mens du ammer. Spørg din

læge eller apoteket til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duloxetine Orion kan gøre dig søvnig og svimmel. Du må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller

maskiner, før du ved, hvordan Duloxetine Orion påvirker dig.

Duloxetine Orion indeholder saccharose

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, inden du tager

denne medicin.

Andre hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Duloxetine Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Mod depression og diabetiske neuropatiske smerter

Den anbefalede dosis er Duloxetine Orion 60 mg én gang daglig. Din læge beslutter dog den rette dosis for

dig.

Mod generaliseret angst

Den anbefalede startdosis er Duloxetine Orion 30 mg en gang daglig, hvorefter de fleste patienter vil få 60

mg en gang daglig, men din læge vil fastlægge den dosis, som passer til dig. Dosis kan justeres op til 120 mg

daglig afhængigt af dit respons på Duloxetine Orion.

Det kan være lettere at huske at tage Duloxetine Orion, hvis du tager det på samme tidspunkt hver dag.

Tal med din læge om, hvor længe du skal blive ved med at tage Duloxetine Orion. Du må kun stoppe

behandlingen eller ændre dosis efter aftale med lægen. For at du kan få det bedre, er det vigtigt, at din

sygdom behandles korrekt. Hvis den ikke behandles, vil du måske ikke få det bedre, og din tilstand kan

forværres og blive sværere at behandle.

Duloxetine Orion er til oral brug. Du skal synke kapslen hel og skylle den ned med et glas vand.

Hvis du har taget for meget Duloxetine Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Duloxetine Orion, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering omfatter søvnighed, koma, serotoninsyndrom (en sjælden bivirkning, som kan

forårsage en unormal opstemthed, døsighed, klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber,

svedtendens og muskelstivhed), krampeanfald, opkastning og hurtig puls.

Hvis du har glemt at tage Duloxetine Orion

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det allerede er blevet

tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og blot tage en enkelt dosis, som du plejer. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må ikke tage mere Duloxetine Orion

pr. dag, end lægen har ordineret.

Hvis du holder op med at tage Duloxetine Orion

Du må ikke

holde op med at tage kapslerne uden at have konsulteret din læge, heller ikke selv om du har

fået det bedre. Hvis lægen mener, at du ikke længere behøver at tage Duloxetine Orion, vil lægen bede dig

reducere dosis over mindst 2 uger, før du stopper behandlingen helt.

Nogle patienter, som pludselig holdt op med at tage Duloxetine Orion, oplevede symptomer som:

svimmelhed, prikkende følelse som når noget sover eller følelse af elektriske stød (især i hovedet),

søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), træthed, søvnighed, rastløshed eller uro,

angst, kvalme eller opkastning, rystelser (tremor), hovedpine, muskelsmerter, irritation, diaré, forøget

tendens til at svede eller svimmelhed.

Disse symptomer er normalt ikke alvorlige og forsvinder inden for få dage, men hvis du oplever meget

generende symptomer, skal du rådføre dig med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er normalt milde til moderate og forsvinder ofte efter få uger.

Meget almindelige bivirkninger

(kan ske hos flere end 1 ud af 10 patienter)

hovedpine, søvnighed

kvalme, mundtørhed

Almindelige bivirkninger

(kan ske hos op til 1 ud af 10 patienter)

appetitmangel

søvnbesvær, ophidselse, mindre lyst til sex, angst, problemer med at opnå orgasme, mærkelige

drømme

svimmelhed, følelse af ugidelighed, rysten, følelsesløshed inklusive følelsesløshed eller

prikken/snurren i huden

sløret syn

tinnitus (opfattelse af lyd i øret, når der ingen lyd er)

hjertebanken

forhøjet blodtryk, rødmen

øget tendens til at gabe

forstoppelse, diarré, mavesmerter, opkastning, halsbrand eller fordøjelsesbesvær, luft i maven

øget tendens til at svede, (kløende) udslæt

muskelsmerter, muskelkramper

smertefuld vandladning, hyppig vandladning

problemer med at få erektion, ændret ejakulation

fald (oftest hos ældre), træthed

vægttab.

Børn og unge under 18 år, som blev behandlet med duloxetin, oplevede et vægttab i begyndelsen af

behandlingen. Efter 6 måneders behandling var vægten steget, så den svarede til deres jævnaldrendes af

samme køn.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan ske hos op til 1 ud af 100 patienter)

halsbetændelse, som forårsager hæs stemme

selvmordstanker, søvnbesvær, tænderskæren eller sammenbidte tænder, desorientering, manglende

motivation

pludselig, ufrivillig spjætten eller sitren i musklerne, følelse af rastløshed eller manglende evne til at

sidde eller stå stille, nervøsitet, koncentrationsbesvær, ændret smagsoplevelse, problemer med at styre

sine bevægelser f.eks. koordinationsbesvær eller ufrivillige muskelbevægelser, restless legs syndrom

(stærk uro og krybende fornemmelse i underbenene), dårlig søvnkvalitet

store pupiller, synsforstyrrelser

følelse af at være ”rundtosset” (vertigo), ørepine

hurtig og/eller uregelmæssig puls

besvimelse, svimmelhed, uklarhed eller besvimelse efter at have rejst sig op, kolde fingre og/eller tæer

sammensnørret hals, næseblod

opkastning af blod eller sort, tjærefarvet afføring (på grund af blod i afføringen), mave-tarm-katar,

bøvsen, synkebesvær

betændelse i leveren, som kan give mavesmerter og gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

natlig sveden, nældefeber, koldsved, øget følsomhed over for sollys, øget tendens til blå mærker

muskelstivhed, muskelkramper

besværet eller manglende evne til at lade vandet, besvær med at påbegynde vandladning, behov for

vandladning i løbet af natten, behov for hyppigere vandladning end normalt, nedsat urinmængde

unormal vaginalblødning, unormal menstruation herunder voldsom, smertefuld, uregelmæssig eller

forlænget blødning, usædvanlig sparsom eller manglende menstruation, smerter i testiklerne eller

pungen

brystsmerter, unormal følelse, kuldefølelse, tørst, skælven, varmefølelse, unormal gangart

vægtøgning

Duloxetine Orion kan medføre bivirkninger, som du måske ikke er opmærksom på, f.eks. forhøjede

leverenzymer eller forhøjede værdier af kalium, kreatinfosfokinase, sukker eller kolesterol i blodet.

Sjældne bivirkninger

(kan ske hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

alvorlige allergiske reaktioner, som forårsager åndedrætsbesvær eller svimmelhed og hævelse af tunge

eller læber, allergiske reaktioner

nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtlen, som kan forårsage træthed eller vægtøgning

dehydrering (væskemangel), lavt indhold af natrium i blodet (oftest hos ældre mennesker;

symptomerne omfatter bl.a. svimmelhed, svaghed, forvirring, søvnighed eller udpræget træthed eller

kvalme og opkastning; mere alvorlige symptomer er besvimelse, krampeanfald eller fald), syndrom

med uhensigtsmæssig sekretion af anti-diuretisk hormon (SIADH)

selvmordsrelateret adfærd, mani (overaktivitet, tanker, der løber løbsk og nedsat behov for søvn),

hallucinationer, aggressivitet og vrede

Serotoninsyndrom (en sjælden bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed,

klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, tendens til at svede eller muskelstivhed),

krampeanfald

øget tryk i øjet (grøn stær, glaukom)

pludselig faretruende forhøjet blodtryk (hypertensiv krise)

betændelse i mundhulen, frisk rødt blod i afføringen, dårlig ånde, inflammation i tyktarmen (kan

medføre diarré)

leversvigt, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

Stevens-Johnsons syndrom (en alvorlig lidelse med blærer i huden, munden, øjnene og på

kønsorganerne), alvorlige allergiske reaktioner, som kan forårsage hævelse i ansigtet eller halsen

(angioødem)

sammenbidte kæber

unormal urinlugt

symptomer på overgangsalder, unormal mælkeproduktion hos mænd og kvinder

Hoste, hvæsende vejrtrækning og åndenød, som kan være ledsaget af en høj temperatur.

Meget sjældne bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter)

betændelse i hudens blodkar (kutan vaskulitis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken, etiketter og blisterpakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duloxetine Orion indeholder:

Aktivt stof: duloxetin. Hver kapsel indeholder 30 eller 60 mg duloxetin (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold

: Saccharosekugler (saccharose, majsstivelse, renset vand), hypromellose,

hydroxylpropylcellulose, crospovidon, talcum, renset vand

Kapselovertræk

: Hypromellose, hypromellosephthalat, triethylcitrat, titandioxid, talcum, renset vand.

Kapselskal 30 mg

: Gelatine, titandioxid, indigocarmin, natriumlaurilsulfat, vand

Kapselskal 60 mg

: Gelatine, titandioxid, indigocarmin, natriumlaurilsulfat, vand, gul jernoxid

Sort trykfarve

: shellac, sort jernoxid

Udseende og pakningsstørrelser

Duloxetine Orion er en hård enterokapsel. Hver Duloxetine Orion-kapsel indeholder hvide til råvidhe pellets

af duloxetinhydrochlorid med en belægning, som beskytter dem mod mavesyre.

30 mg: Blå/hvide kapsler, hårde, længde 16 mm påtrykt med "DLX" og "30".

60 mg: Blå/ grønne kapsler, hårde, længde 19 mm påtrykt med "DLX" og "60".

Pakningsstørrelser:

Blisterpakninger med 7, 28, 56 og 98 kapsler.

Plastdåser med 30 og 1.000 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2019

11. maj 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Duloxetine ”Orion”, hårde enterokapsler

0.

D.SP.NR.

29428

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Duloxetine ”Orion”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 30 mg eller 60 mg duloxetin (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver kapsel indeholder saccharose 78 mg (30 mg kapsel) eller 156 mg (60 mg kapsel).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Enterokapsel, hård.

30 mg: Blå uigennemsigtig/hvid uigennemsigtig kapsel med hvide til råhvide pellets,

længde 16 mm, præget med "DLX" på den blå kapseltop og "30" på den hvide kapselbund.

60 mg: Blå uigennemsigtig/grøn uigennemsigtig kapsel med hvide til råhvide pellets,

længde 19 mm, præget med "DLX" på den blå kapseltop og "60" på den grønne

kapselbund med sort blæk.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af major depression (moderat til svær depression).

Behandling af perifere diabetiske neuropatiske smerter.

Behandling af generaliseret angst.

Duloxetine ”Orion” er indiceret til voksne.

Der henvises til pkt. 5.1 for yderligere information.

dk_hum_54669_spc.doc

Side 1 af 20

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Major depression (moderat til svær depression)

Startdosering samt den anbefalede vedligeholdelsesdosering er 60 mg daglig uden

hensyntagen til måltider. Doseringer over 60 mg én gang daglig op til maksimaldosis på

120 mg daglig er evalueret ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv i kliniske studier. Der er

dog ingen kliniske beviser for, at patienter, som ikke reagerer på den først anbefalede

dosis, har gavn af dosisoptitreringer.

Terapeutiske reaktioner på behandlingen ses sædvanligvis efter 2-4 ugers behandling.

Efter konsolidering af det antidepressive respons anbefales det at fortsætte behandlingen i

adskillige måneder for at undgå tilbagefald. Hos patienter, som responderer på duloxetin

og som tidligere gentagne gange har haft moderate til svære depressioner, bør yderligere

langtidsbehandling med en dosis på 60 til 120 mg/dag overvejes.

Generaliseret angst

Den anbefalede startdosis til patienter med generaliseret angst er 30 mg én gang daglig

uden hensyntagen til måltider. Til patienter med utilstrækkeligt respons bør dosis øges til

60 mg, som er den normale vedligeholdelsesdosis til de fleste patienter.

Til patienter med samtidig moderat til svær depression er begyndelses- og

vedligeholdelsesdosis 60 mg én gang daglig (se også ovenstående dosisanbefaling).

Doser op til 120 mg daglig har vist virkning og er blevet evalueret fra et

sikkerhedsmæssigt perspektiv i kliniske studier. Hos patienter med utilstrækkeligt respons

på 60 mg kan mulig regulering op til 90 mg eller 120 mg derfor overvejes. Dosisregulering

bør baseres på klinisk respons og tolerabilitet.

Efter respons er konsolideret, tilrådes det at fortsætte i flere måneder for at undgå

tilbagefald.

Perifere diabetiske neuropatiske smerter

Startdosering samt den anbefalede vedligeholdelsesdosering er 60 mg daglig uden

hensyntagen til måltider. Doseringer over 60 mg én gang daglig op til maksimaldosis på

120 mg daglig i ligeligt fordelte doser er evalueret ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv i

kliniske studier. Der ses store inter-individuelle variationer i plasmakoncentrationen af

duloxetin (se pkt. 5.2). Derfor kan nogle patienter, som ikke responderer tilstrækkeligt på

60 mg, drage nytte af en højere dosis.

Respons på behandlingen bør evalueres efter 2 måneder. Hos patienter med utilstrækkeligt

initialt respons er yderligere respons efter dette tidspunkt usandsynligt.

Den terapeutiske virkning vurderes med jævne mellemrum (mindst hver tredje måned) (se

pkt. 5.1).

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering ved behandling af ældre patienter udelukkende på grund af alder anbefales

ikke. Der bør dog som for al anden medicin udvises forsigtighed ved behandling af ældre,

dk_hum_54669_spc.doc

Side 2 af 20

især ved behandling med duloxetin 120 mg daglig for moderate til svære depressioner eller

generaliseret angst, da der er begrænsede data tilgængelige for disse indikationer (se pkt.

4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Duloxetine ”Orion” må ikke gives til patienter med leversygdomme, som forårsager nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.3 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 30-80 ml/min). Duloxetine ”Orion” må ikke bruges til patienter med

svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min, se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Duloxetin bør ikke anvendes til børn og unge i alderen op til 18 år til behandling af major

depression (moderat til svær depression) på grund af problemstillinger vedrørende

sikkerhed og virkning (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1).

Duloxetins sikkerhed og virkning ved behandling af generaliseret angst hos pædiatriske

patienter i alderen 7-17 år er ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1

og 5.2.

Duloxetins sikkerhed og virkning ved behandling af perifere diabetiske neuropatiske

smerter er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Afbrydelse af behandling

Pludselig afbrydelse af behandlingen bør undgås. Ved ophør af behandling med Duloxetine

”Orion” skal dosis gradvis reduceres over en periode på mindst én til to uger for at

mindske risikoen for seponeringssymptomer (se pkt. 4.4 og 4.8). Ved forekomst af

utålelige symptomer efter en nedsættelse af dosis eller ved seponering af behandlingen kan

det overvejes at vende tilbage til den tidligere ordinerede dosis. Derefter kan lægen

fortsætte nedsættelse af dosis – denne gang i flere trin.

Administration

Oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Duloxetine ”Orion” må ikke anvendes sammen med ikke-selektive, irreversible

monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (se pkt. 4.5).

Leversygdomme resulterende i nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Duloxetine ”Orion” må ikke anvendes sammen med fluvoxamin, ciprofloxacin og

enoxacin (dvs. potente CYP1A2-hæmmere), idet kombinationen resulterer i forhøjet

plasmakoncentration af duloxetin (se pkt. 4.5).

Svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance < 30 ml/min.). (Se pkt. 4.4)

dk_hum_54669_spc.doc

Side 3 af 20

For patienter med ukontrolleret hypertension, er der kontraindikation for opstart af

behandling med Duloxetine ”Orion”, da det kan udsætte patienterne for en potentiel risiko

for hypertensive kriser (se pkt. 4.4 og 4.8).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Mani og krampeanfald

Duloxetine ”Orion” skal anvendes med forsigtighed til patienter med en anamnese med

mani eller en diagnose med bipolar forstyrrelse og/eller krampeanfald.

Mydriasis

Der er rapporteret om tilfælde af mydriasis i forbindelse med duloxetin, og der skal derfor

udvises forsigtighed ved ordination af Duloxetine ”Orion” til patienter med forhøjet

intraokulært tryk eller til patienter med risiko for akut snævervinklet glaukom.

Blodtryk og hjertefrekvens

Duloxetin har været forbundet med en øgning af blodtrykket og klinisk signifikant

hypertension hos nogle patienter. Dette kan skyldes duloxetins noradrenerge virkning. For

duloxetin er der rapporteret tilfælde af hypertensive kriser, specielt hos patienter, der

tidligere har haft hypertension. Hos patienter med kendt hypertension og/eller anden

hjertelidelse anbefales det derfor, at blodtrykket monitoreres, særligt i løbet af den første

måned af behandlingen. Duloxetin bør bruges med forsigtighed til patienter, hvis tilstand

kan bringes i fare ved øget hjertefrekvens eller øget blodtryk. Der bør ligeledes udvises

forsigtighed, når duloxetin bruges sammen med lægemidler, der kan forringe dets

metabolisme (se pkt. 4.5). Hos patienter som oplever et vedvarende forhøjet blodtryk under

behandling med duloxetin, bør enten reduktion af eller gradvis ophør med behandlingen

overvejes (se pkt. 4.8). Hos patienter med ukontrolleret hypertension bør behandling med

duloxetin ikke sættes i gang (se pkt. 4.3.).

Nedsat nyrefunktion

Forhøjede plasmakoncentrationer af duloxetin forekommer hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion i hæmodialyse (kreatininclearance < 30 ml/min.). For patienter med svært

nedsat nyrefunktion se pkt. 4.3. For information om patienter med let til moderat

nyreinsufficiens se pkt. 4.2.

Serotoninsyndrom

Som ved andre serotonerge lægemidler kan den potentielt livstruende tilstand

serotoninsyndrom forekomme ved behandling med duloxetin, især i kombination med

andre serotonerge lægemidler (inklusive SSRI’er, SNRI’er, tricykliske antidepressiva og

triptaner), med lægemidler, som hæmmer metabolismen af serotonin som f.eks. MAO-

hæmmere, eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister, som kan påvirke de

serotonerge transmittersystemer (se pkt. 4.3 og 4.5).

Symptomer på serotoninsyndrom kan omfatte bl.a. ændringer i mentaltilstanden (f.eks.

agitation, hallucinationer, koma), autonom ustabilitet (f.eks. takykardi, ustabilt blodtryk,

hypertermi), neuromuskulære afvigelser (f.eks. hyperrefleksi, manglende koordination) og/

eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, opkastning, diarré).

Hvis samtidig behandling med duloxetin og andre serotonerge lægemidler, som kan

påvirke det serotonerge og/eller dopaminerge neurotransmittersystem, er klinisk påkrævet,

anbefales det nøje at følge patienten, særligt i starten af behandlingen og ved øgning af

dosis.

dk_hum_54669_spc.doc

Side 4 af 20

Perikon

Bivirkninger kan forekomme hyppigere ved samtidig brug af Duloxetine ”Orion” og

naturlægemidler samt kosttilskud indeholdende perikon (hypericum perforatum).

Selvmord

Moderate til svære depressioner og generaliseret angst: Depression er forbundet med en

øget risiko for selvmordstanker, at forvolde skade på sig selv og selvmord

(selvmordsrelaterede handlinger). Denne risiko varer ved, indtil der sker en signifikant

remission. Da der muligvis ikke sker nogen forbedring i tilstanden i de første få uger eller

mere af behandlingen, skal patienterne overvåges nøje, indtil der er sket en forbedring. Det

er generel klinisk erfaring med alle antidepressive behandlinger, at risikoen for selvmord

kan stige i de tidlige stadier af behandlingen.

Andre psykiske tilstande, som Duloxetine ”Orion” anvendes til, kan ligeledes være

forbundet med en øget risiko for selvmordsrelaterede handlinger. Disse tilstande kan

yderligere være samtidige med moderate til svære depressioner. Ved behandling af

patienter med andre psykiatriske lidelser skal der derfor træffes de samme forholdsregler

som dem, der gælder for patienter med større depressiv lidelse.

Patienter, der tidligere har udført selvmordsrelaterede handlinger, eller patienter, der før

behandlingsstart har udvist en signifikant grad af selvmordsforestillinger, har en større

risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd og bør følges nøje under behandlingen.

En metaanalyse af placebokontrollerede kliniske studier af antidepressive lægemidler til

behandling af psykiske lidelser viste en lille forøget risiko for selvmordsadfærd med

antidepressiva sammenlignet med placebo hos patienter under 25 år.

Der er blevet rapporteret tilfælde af selvmordstanker og -adfærd under

duloxetinbehandling eller tidligt efter behandlingens ophør (se pkt. 4.8).

Patienter, og specielt højrisikopatienter, i medicinsk behandling bør følges nøje, især tidligt

i behandlingen og efter dosisændringer. Det skal gøres klart for patienter og pårørende, at

det er nødvendigt at være opmærksom på enhver forværring af tilstanden,

selvmordsrelateret adfærd eller selvmordstanker, samt usædvanlige ændringer i opførsel,

og straks at søge lægehjælp, hvis disse symptomer viser sig.

Perifere diabetiske neuropatiske smerter: Som for andre lægemidler med lignende

farmakologisk virkning (antidepressiva) er der blevet rapporteret isolerede tilfælde af

selvmordsforestillinger og -adfærd under duloxetinbehandling eller kort efter

behandlingsophør. Se ovenstående angående risikofaktorer for selvmord under depression.

Læger bør opfordre patienter til at rapportere alle bekymrende tanker eller følelser, de

måtte have på et hvilket som helst tidspunkt.

Pædiatrisk population

Duloxetine ”Orion” bør ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år. I kliniske

studier blev selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og

fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende adfærd og vrede) hyppigere observeret

hos børn og unge behandlet med antidepressiva sammenlignet med placebobehandlede.

Hvis der alligevel tages en beslutning om at behandle på baggrund af kliniske behov, skal

patienten nøje overvåges for opdukken af selvmordssymptomer (se pkt. 5.1). Derudover

dk_hum_54669_spc.doc

Side 5 af 20

mangler der data for langtidssikkerheden hos børn og unge hvad angår vækst, modning,

kognitiv udvikling og adfærdsudvikling (se pkt. 4.8).

Blødning

Blødningsabnormaliteter såsom ekkymose, purpura og gastrointestinal blødning er set ved

brug af selektive serotoningenoptagelseshæmmere – (SSRI-præparater) og

serotonin/noradrenalin-genoptagelseshæmmere (SNRI-præparater), herunder duloxetin.

Duloxetin kan øge risikoen for postpartum blødning (se pkt. 4.6). Det anbefales at udvise

forsigtighed hos patienter i behandling med antikoagulantia og/eller lægemidler (f.eks.

NSAID eller acetylsalicylsyre), som påvirker trombocytfunktionen, og hos patienter med

kendt blødningstendens.

Hyponatriæmi

Hyponatriæmi, herunder tilfælde med serum-natriumværdier under 110 mmol/l, er blevet

rapporteret efter indgivelse af duloxetin. Hyponatriæmi kan skyldes et syndrom med

uhensigtsmæssig sekretion af anti-diuretisk hormon (SIADH). Hovedparten af

hyponatriæmitilfældene blev observeret hos ældre, især med nylige tilfælde af forstyrrelser

i væskebalancen eller med tilstande, som disponerer for dette. Der skal udvises

forsigtighed ved behandling af patienter med øget risiko for hyponatriæmi, såsom ældre,

cirrotiske eller dehydrerede patienter samt patienter i behandling med diuretika.

Afbrydelse af behandling

Der kan opstå seponeringssymptomer ved behandlingsophør, især hvis behandlingen

stoppes pludseligt (se pkt. 4.8). I kliniske studier er der observeret utilsigtede hændelser

ved pludselig afbrydelse af behandlingen hos ca. 45% og 23% af patienterne behandlet

med hhv. duloxetin og placebo. Risikoen for seponeringssymptomer set for SSRI’er og

SNRI’er kan afhænge af flere faktorer blandt andet behandlingsvarigheden, dosis og hvor

hurtigt dosis reduceres. De mest almindelige bivirkninger er anført under pkt. 4.8. Disse

symptomer er generelt lette til moderate, for nogle patienter kan de dog være svære i

intensitet. Symptomerne vil sædvanligvis opstå inden for de første fem dage efter

behandlingsophør. Der har dog været sjældne rapporter af tilfælde med disse symptomer

hos patienter, der af vanvare har glemt en dosis. Generelt er disse symptomer

selvbegrænsende og forsvinder sædvanligvis inden for 2 uger, selvom de i nogle tilfælde

kan vare ved i længere tid (2-3 måneder eller flere). Ved afbrydelse af behandling

anbefales det derfor, at duloxetin gradvis nedtrappes over en periode på ikke mindre end 2

uger i henhold til patientens behov (se pkt. 4.2.).

Ældre

Der er begrænsede data for brug af duloxetin 120 mg til ældre patienter med moderat til

svær depression eller generaliseret angst. Der bør derfor udvises forsigtighed ved

behandling af ældre patienter med maksimaldosis (se pkt. 4.2 og 5.2).

Akatisi/psykomotorisk uro

Brugen af duloxetin er forbundet med udvikling af akatisi. Dette kommer til udtryk ved

subjektivt ubehag eller pinefuld uro samt et behov for ofte at ændre position i følgeskab

med manglende evne til at sidde eller stå stille. Der er størst sandsynlighed for, at det

forekommer inden for de første par uger af behandlingsforløbet. Det kan muligvis være

skadeligt for patienter, der udvikler disse symptomer, at øge dosis.

dk_hum_54669_spc.doc

Side 6 af 20

Lægemidler indeholdende duloxetin

Duloxetin benyttes under forskellige varemærker til flere indikationer (behandling af

diabetiske neuropatiske smerter, moderate til svære depressioner, generaliseret angst og

stressinkontinens). Brug af mere end et af disse præparater samtidig bør undgås.

Hepatitis/forhøjede leverenzymer

Tilfælde af leverskade herunder svært forhøjede leverenzymer (>10 gange den normale

øvre grænse), hepatitis og gulsot er sjældent rapporteret for duloxetin (se pkt. 4.8). De

fleste skete inden for de første 4 måneder af behandlingen. Det mønster der tegner sig for

leverskade er overvejende hepatocellulært. Duloxetin bør bruges med forsigtighed til

patienter i behandling med andre lægemidler, som er forbundet med leverskade.

Seksuel dysfunktion

Selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI)/serotonin- og

noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI) kan give symptomer på seksuel dysfunktion

(se pkt. 4.8). Der har været indberetninger om langvarig seksuel dysfunktion, hvor

symptomerne er blevet ved på trods af seponering af SSRI/SNRI.

Hjælpestoffer

Duloxetine ”Orion” hårde enterokapsler indeholder saccharose. Bør ikke anvendes til

patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption eller

invertase/isomaltasemangel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

På grund af risikoen for serotoninsyndrom må duloxetin ikke anvendes sammen med ikke-

selektive, irreversible monoaminooxidasehæmmere (MAO- hæmmere) eller i mindst 14

dage efter afbrudt behandling med en MAO-hæmmer. På baggrund af duloxetins

halveringstid skal der gå mindst 5 dage efter endt behandling med Duloxetine ”Orion”, før

en behandling med en MAO-hæmmer påbegyndes (se pkt. 4.3).

Samtidig brug af Duloxetine ”Orion” og selektive, reversible MAO-hæmmere, som f.eks.

moclobemid, anbefales ikke (se pkt. 4.4). Det antibiotiske lægemiddel linezolid er en

reversibel ikke-selektiv MAOI og bør ikke gives til patienter, der er i behandling med

duloxetin (se pkt. 4.4).

CYP1A2-hæmmere

Da CYP1A2 er involveret i metaboliseringen af duloxetin, vil samtidig behandling med

duloxetin og potente CYP1A2-hæmmere sandsynligvis medføre højere koncentrationer af

duloxetin. Fluvoxamin (100 mg én gang daglig), en potent CYP1A2-hæmmer, mindskede

den tilsyneladende plasmaclearance af duloxetin med omtrent 77 % og øgede AUC

gange. Duloxetine ”Orion” bør derfor ikke gives i kombination med potente CYP1A2-

hæmmere som fluvoxamin (se pkt. 4.3).

CNS-lægemidler

Bortset fra de her i afsnittet nævnte interaktioner, er risikoen ved brug af duloxetin i

kombination med andre CNS-aktive lægemidler ikke blevet systematisk undersøgt. Som

konsekvens heraf anbefales det at udvise forsigtighed, når Duloxetine ”Orion” tages

dk_hum_54669_spc.doc

Side 7 af 20

sammen med andre centralt virkende lægemidler eller stoffer, herunder alkohol og

sederende lægemidler (f.eks. benzodiazepiner, morphinlignende præparater, antipsykotika,

phenobarbital, sederende antihistaminer).

Serotonerge lægemidler

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om serotoninsyndrom hos patienter i behandling med

SSRI’er/SNRI’er sammen med serotonerge lægemidler. Det anbefales at udvise

forsigtighed, hvis Duloxetine ”Orion” anvendes sammen med serotonerge lægemidler som

SSRI’er, SNRI’er, tricykliske antidepressiva som clomipramin eller amitriptylin, MAO-

hæmmere som moclobemid eller linezolid, perikon (Hypericum perforatum) eller triptaner,

tramadol, pethidin og tryptophan (se pkt. 4.4).

Duloxetins virkning på andre lægemidler

Lægemidler, der metaboliseres via CYP1A2

Theophyllins (et CYP1A2-substrat) farmakokinetik blev ikke påvirket signifikant ved

samtidig behandling med duloxetin (60 mg to gange daglig).

Lægemidler, der metaboliseres via CYP2D6

Duloxetin er en moderat CYP2D6-hæmmer. Når duloxetin blev givet i doser af 60 mg to

gange daglig sammen med en enkelt dosis af desipramin, et CYP2D6-substrat, blev AUC

for desipramin forøget 3 gange. Samtidig behandling med duloxetin (40 mg to gange

daglig) forøger steady state AUC for tolterodin (2 mg to gange daglig) med 71%, men

påvirker ikke farmakokinetikken for tolterodins aktive 5-hydroxy-metabolit, og der

anbefales ingen dosisjustering. Det anbefales at udvise forsigtighed ved administration af

Duloxetine ”Orion” sammen med præparater, som hovedsageligt metaboliseres via

CYP2D6 (risperidon, tricycliske antidepressiva [TCA’er] såsom nortriptylin, amitriptylin

og imipramin), specielt hvis disse præparater har et snævert terapeutisk indeks (som f.eks.

flecainid, propafenon og metoprolol).

P-piller og andre steroider

In vitro-studier viser, at duloxetin ikke inducerer CYP3A's nedbrydende aktivitet. Der er

ikke udført specifikke in vivo interaktionsstudier.

Antikoagulanter og antitrombotiske midler

Der bør udvises forsigtighed, når duloxetin gives sammen med orale antikoagulantia eller

antitrombotiske midler på grund af en potentiel øget risiko for blødning, der kan tilskrives

en farmakodynamisk interaktion. Endvidere er der rapporteret stigning i INR-værdier, når

duloxetin blev givet til patienter, der samtidigt blev behandlet med warfarin. Hos raske

forsøgspersoner i et klinisk farmakologisk studie resulterede co-administration af duloxetin

med warfarin ved steady state dog ikke i en klinisk signifikant ændring i INR fra baseline

eller i farmakokinetikken af R- eller S-warfarin.

Andre lægemidlers virkning på duloxetin

Antacida og H

2

-antagonister

Samtidig administration af duloxetin med aluminium- og magnesiumholdige antacida eller

med famotidin har ingen signifikant virkning på absorptionshastigheden eller

absorptionsfraktionen af duloxetin efter en oral dosis på 40 mg.

CYP1A2-induktorer

Befolkningsfarmakokinetiske analyser har vist, at rygere har næsten 50% lavere

plasmakoncentration af duloxetin sammenlignet med ikke-rygere.

dk_hum_54669_spc.doc

Side 8 af 20

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Data for anvendelse af duloxetin til gravide er utilstrækkelige. Dyrestudier har vist

reproduktionstoksicitet ved systemisk indgift af duloxetin i doser (AUC) mindre end den

maksimale kliniske dosis (se pkt. 5.3).

Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Epidemiologiske data tyder på, at brug af SSRI-præparater under graviditet, især sent i

graviditeten, kan øge risikoen for persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte

(PPHN). Skønt der ikke foreligger studier, som har undersøgt sammenhængen mellem

PPHN og behandling med SNRI, kan risikoen herfor ikke udelukkes, når man tager

duloxetins lignende virkningsmekanisme i betragtning (hæmning af serotonin-

genoptagelse).

Som for andre serotonerge lægemidler kan seponeringssymptomer forekomme hos det

nyfødte barn, hvis moderen har indtaget duloxetin i den sidste del af graviditeten.

Seponeringssymptomer set i forbindelse med duloxetin kan omfatte hypotoni, tremor,

spjætteri, spisebesvær, åndedrætsbesvær og krampeanfald. De fleste tilfælde optrådte ved

fødslen eller inden for få dage efter fødslen.

Observationsdata har vist en øget risiko (under det dobbelte) for postpartum blødning efter

eksponering for duloxetin inden for 1 måned før fødslen.

Duloxetine ”Orion” bør kun bruges under graviditeten, hvis de potentielle

behandlingsfordele opvejer de potentielle risici for fosteret. Kvinder, der bliver gravide

eller har planer om at blive gravide under behandlingen, bør gøre deres læge opmærksom

på dette.

Amning

Der udskilles meget lidt duloxetin i mælken hos ammende kvinder. Dette er baseret på et

studie med 6 mælkeproducerende patienter, der ikke ammede deres børn. Den anslåede

dosis i mg/kg, som et spædbarn ville modtage, er omkring 0,14 % af moderens dosis (se

pkt. 5.2). Eftersom sikkerheden af duloxetin hos spædbørn ikke er kendt, frarådes

behandling med Duloxetine ”Orion” i ammeperioden.

Fertilitet

I dyreforsøg, påvirker duloxetin ikke hanners fertilitet, og påvirkning af hunners fertilitet er

kun set ved doser, som forårsagede maternel toksicitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Duloxetine ”Orion” kan være forbundet med sedation og svimmelhed.

Patienter bør informeres om, at hvis de oplever sedation eller svimmelhed, bør de undgå

potentielt farlige aktiviteter såsom bilkørsel og betjening af maskiner.

dk_hum_54669_spc.doc

Side 9 af 20

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige rapporterede bivirkninger hos patienter i behandling med duloxetin

var kvalme, hovedpine, mundtørhed, søvnighed og svimmelhed. Imidlertid var størstedelen

af de hyppigst forekommende bivirkninger milde til moderate, de indtrådte typisk i starten

af behandlingen, og de fleste bivirkninger aftog ved fortsat behandling.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Tabel 1 viser observerede bivirkninger fra spontane rapporter samt fra placebo-

kontrollerede kliniske studier.

Tabel 1: Bivirkninger

Estimeret hyppighed: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til

<

1/10), ikke

almindelig (

1/1.000 til

<

1/100), sjælden (

1/10.000 til

<

1/1.000), meget sjælden

(< 1/10.000).

Inden for hver hyppighed er de alvorligste bivirkninger anført først.

Meget

almindeli

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til

< 1/1.000)

Meget

sjælden

(< 1/10.0

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Laryngitis

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion,

overfølsomhed

Det endokrine

system

Hypotyroidisme

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Hyperglykæmi (især

rapporteret hos

diabetikere)

Dehydrering,

hyponatriæmi,

SIADH

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed, uro,

nedsat libido,

angst, abnorm

orgasme, abnorme

drømme

Selvmordstanker

søvnforstyrrelser,

tænderskæren,

desorientering, apati

Selvmordsrelate

ret adfærd

mani,

hallucinationer,

aggression og

vrede

Nervesystemet

Hovedpi

døsighed

Svimmelhed,

letargi, tremor,

paræstesier

Myoklonus, akatisi

nervøsitet,

forstyrrelse i

opmærksomhed,

smagsforstyrrelser,

dyskinesi, uro i

benene, dårlig

søvnkvalitet

Serotonin

syndrom

kramper

psykomotorisk

ekstrapyramidal

e symptomer

Øjne

Sløret syn

Mydriasis, nedsat

Glaukom

Øre og labyrint

Tinnitus

Vertigo, ørepine

Hjerte

Palpitationer

Takykardi,

supraventrikulær

arytmi, hovedsagelig

atrieflimren

dk_hum_54669_spc.doc

Side 10 af 20

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information