Doxorubicin "Accord" 2 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-12-2019

Aktiv bestanddel:
DOXORUBICINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
L01DB01
INN (International Name):
doxorubicin hydrochloride
Dosering:
2 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44077
Autorisation dato:
2010-05-18

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Doxorubicin Accord 2 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

doxorubicinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Doxorubicin Accord til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Doxorubicin Accord

3. Sådan skal du bruge Doxorubicin Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Navnet på dette lægemiddel er “Doxorubicin Accord 2 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning”, men i resten

af denne indlægsseddel vil det blive omtalt som “Doxorubicin Accord”.

Doxorubicin

tilhører

gruppe

lægemidler,

kaldes

antracykliner.

Disse

lægemidler

omtales

også

cancerlægemidler, kemoterapi eller “kemo”. De bruges til behandling af forskellige former for kræft for at forsinke

eller standse kræftcellernes vækst. Man vil ofte anvende en kombination af forskellige typer cancerlægemidler for at

opnå bedre resultater og minimere risikoen for bivirkninger.

Doxorubicin Accord anvendes til at behandle følgende former for kræft:

brystkræft

kræft i bindevæv, ledbånd, knogler og muskler (sarkom)

kræft i mave og tarme

lungekræft

lymfomer, en kræfttype, der påvirker immunsystemet

leukæmi, en kræfttype, der forårsager unormal produktion af blodceller

kræft i skjoldbruskkirtlen

fremskreden kræft i æggestokkene og livmoderen

blærekræft

fremskredent neuroblastom (kræft i nervecellerne, som regel hos børn)

ondartet nyretumor hos børn (Wilms tumor)

myelom (kræft i knoglemarven)

Lægen kan have givet dig Doxorubicin Accord for noget andet. Spørg lægen.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Doxorubicin Accord

Brug ikke Doxorubicin Accord

- hvis du er allergisk over for doxorubicinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Doxorubicin Accord

(angivet i punkt 6), eller over for andre antracykliner.

hvis du har fået at vide, at dit blod er tyndt (din knoglemarv fungerer ikke optimalt).

hvis du tidligere er blevet behandlet med doxorubicin eller har fået kemoterapi med lignende lægemidler, såsom

idarubicin, epirubicin eller danuorubicin, da tidligere behandling med lignende lægemidler kan forøge risikoen for

bivirkninger ved brug af Doxorubicin Accord.

hvis du let kommer til at bløde.

hvis du har infektion.

hvis du har sår i munden.

hvis du har nedsat leverfunktion.

hvis du lider af en blæreinfektion (hvis medicinen gives som en indsprøjtning i blæren).

hvis der er blod i din urin.

hvis du har haft et hjerteanfald.

hvis du har nedsat hjertefunktion.

hvis du har alvorlige uregelmæssigheder i hjerterytmen (arytmi).

Du må ikke få dette lægemiddel gennem et kateter (et tyndt, bøjeligt rør) i din blære, hvis du har:

en tumor, der er vokset igennem blærevæggen.

urinvejsinfektion.

blærebetændelse.

hvis der er problemer med anlæggelsen af kateteret.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før du bruger Doxorubicin Accord.

Fortæl det til din læge, hvis du haft eller har en eller flere af følgende sygdomme:

dårlig blodcelleproduktion i knoglemarven

hjerteproblemer

leversygdom

nyresygdom

Du skal også fortælle det til din læge

hvis du tidligere er blevet behandlet med doxorubicin eller lignende anticancerlægemidler (antracykliner)

hvis du har fået strålebehandling af overkroppen

Før påbegyndelse af behandlingen med Doxorubicin Accord og under behandlingen vil din læge undersøge følgende:

dit blodtal

din hjerte-, lever og nyrefunktion

Doxorubicin reducerer blodcelleproduktionen i knoglemarven kraftigt. Dette kan bevirke, at du lettere får infektioner

eller

blødninger.

vigtigt,

alvorlige

infektioner

og/eller

blødninger

behandles

effektivt

uden

forsinkelse.

Sig det straks til din læge:

hvis du føler stikkende eller brændende smerter omkring injektionsstedet. Sådanne smerter kan forekomme, hvis

Doxorubicin Accord kommer uden for blodåren.

Din læge vil holde øje med din hjertefunktion under behandlingen, fordi

doxorubicin kan skade hjertemusklen

behandling med doxorubicin kan føre til hjertesvigt efter en hvis kumulativ dosis (de enkelte doser lagt sammen)

risikoen for, at hjertemusklen tager skade, er højere, hvis du tidligere er blevet behandlet med medicin, der kan

skade hjertet, eller har fået strålebehandling af overkroppen.

Indholdet af urinsyre (der viser, at kræftcellerne er blevet ødelagt) i dit blod kan være højere under behandlingen. Din

læge vil fortælle dig, om du skal tage medicin mod dette.

Allerede eksisterende infektioner skal behandles, før behandling med Doxorubicin Accord påbegyndes.

Dette lægemiddel bør generelt ikke bruges i kombination med levende, svækkede vacciner. Man bør undgå

kontakt med personer, der for nylig er er blevet vaccineret mod polio.

Da Doxorubicin Accord først og fremmest udskilles via leveren og galden, kan udskillelsen blive reduceret, hvis

leverfunktionen er nedsat eller galdevejene er forsnævrede, og dette kan have alvorlige følger.

Doxorubicin Accord kan farve urinen rød. Dette er ikke farligt.

Brug af anden medicin sammen med Doxorubicin Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

De følgende lægemidler kan påvirke/blive påvirket af Doxorubicin Accord:

Andre cytostatika (lægemidler mod kræft), f.eks. trastuzumab, antracykliner (daunorubicin, epirubicin, idarubicin),

cisplatin, cyklofosfamid, ciclosporin, cytarabin, dacarbazin, dactinomycin, fluorouracil, mitomycin C, taxaner

(f.eks. paclitaxel), mercaptopurin, methotrexat og streptozocin.

Kardioaktive

lægemidler

(lægemidler,

bruges

behandling

hjertesygdomme),

f.eks.

calcium-kanal-

blokerende midler, verapamil og digoxin.

Medicin, der sænker urinsyreniveauet i blodet.

Hæmmere af cytochrom P-450 (et middel, der forhindrer stoffet cytochrom P-450, som er vigtigt for afgiftningen af

din krop, i at arbejde), f.eks. cimetidin, og lægemidler, der stimulerer cytochrom P–450 (f.eks. rifampicin og

barbiturater, inklusive phenobarbital).

Lægemidler mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, fenytoin, valproat).

Antipsykotika: Clozapin (bruges mod skizofreni).

Heparin (bruges til forebyggelse af blodpropper).

Antiretrovirale lægemidler (medicin mod særlige former for vira).

Chloramphenicol og sulfonamider (medicin mod bakterier).

Progesteron (bruges bl.a. ved spontane aborter).

Amphotericin B (anvendes til behandling af svampesygdomme).

Levende vacciner (f.eks. polio (myelitis) og malaria).

Bemærk venligst, at dette også gælder lægemidler, du har anvendt for nylig.

Graviditet og amning

Graviditet

Man ved fra dyreforsøg, at doxorubicin passerer igennem moderkagen og skader fosteret. Hvis du er gravid, vil din

læge kun give dig doxorubicin, hvis fordelene ved behandlingen opvejer den mulige risiko for dit ufødte barn. Fortæl

det straks til din læge, hvis du er gravid eller påtænker at blive gravid.

Amning

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Doxorubicin Accord. Doxorubicin Accord kan blive givet videre til

barnet gennem modermælken.

Frugtbarhed

Kvinder bør ikke blive gravide under behandlingen med doxorubicin og i seks måneder efter behandlingen.

Mænd bør sikre sig, at deres partner ikke bliver gravid under behandlingen med doxorubicin eller i seks måneder efter

behandlingen, og de bør søge rådgivning om nedfrysning af sæd før behandlingen påbegyndes på grund af risikoen for

uoprettelig infertilitet som følge af behandlingen med doxorubicin.

Hvis du overvejer at få et barn efter behandlingen, skal du drøfte det med din læge.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

På grund af den hyppige forekomst af kvalme og opkastning bør man ikke køre bil eller betjene maskiner, mens man

er i behandling med doxorubicin.

Doxorubicin Accord indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 0,15 mmol (3,5 mg) natrium pr. ml. Dette må tages i betragtning ved patienter, der er på

en natriumkontrolleret kost.

3. Sådan skal du bruge Doxorubicin Accord

Indgivelsesmåde

Doxorubicin Accord

må kun gives under tilsyn af en læge, der har erfaring med kræftbehandling.

Dosering: Din læge vil beslutte, hvilken dosis du skal have.

Tag ikke dette lægemiddel selv. Lægemidlet vil blive givet som en intravenøs infusion i en blodåre under tilsyn af en

specialist. Du vil blive overvåget nøje både under og efter behandlingen. Hvis du lider af overfladisk blærekræft, er

det muligt, at du vil få sprøjtet Doxorubicin Accord ind i blæren (intravesikal brug).

Dosis

Dosis beregnes som regel på grundlag af dit legemsoverfladeareal. Der vil blive givet 60-75 mg lægemiddel pr.

kvadratmeter legemsoverflade hver tredje uge, når Doxorubicin Accord anvendes alene. Hvis Doxorubicin Accord

bruges i kombination med andre lægemidler mod kræft, skal dosis måske sættes ned til 30-60 mg pr. kvadratmeter

legemsoverflade og tidsrummet mellem behandlingerne gøres længere. Din læge vil fortælle dig, hvor stor en dosis du

skal have. Ved én behandling pr. uge er den anbefalede dosis 15-20 mg pr. kvadratmeter legemsoverflade. Din læge

vil fortælle dig, hvor stor en dosis du skal have.

Patienter med nedsat lever- og nyrefunktion

Hvis lever- eller nyrefunktionen er nedsat, bør dosis sættes ned. Din læge vil fortælle dig, hvor stor en dosis du skal

have.

Børn/ældre eller patienter, som har fået strålebehandling

Børn og ældre eller patienter, der tidligere har fået strålebehandling, skal måske have en nedsat dosis. Din læge vil

fortælle dig, hvor stor en dosis du skal have.

Patienter med knoglemarvsuppression

Patienter med knoglemarvssuppression skal måske have en nedsat dosis. Din læge vil fortælle dig, hvor stor en dosis

du skal have.

Overvægtige patienter

Overvægtige

patienter

skal

måske

have

lavere

startdosis,

eller

måske

skal

længere

mellem

behandlingerne. Din læge vil fortælle dig, hvor stor en dosis du skal have.

Hvis du har fået for meget Doxorubicin Accord

Under og efter behandlingen vil din læge eller sygeplejerske overvåge dig nøje. Symptomerne på en overdosis er en

videreudvikling af doxorubicins mulige bivirkninger. Der gælder særligt forandringer i blodet, i mave-tarmkanalen og

hjerteproblemer. Hjerteproblemer kan opstår i op til seks måneder efter en overdosis.

I tilfælde af at du har fået en overdosis, vil din læge sørge for, at du modtager passende behandling. Fortæl det til din

læge, hvis du bemærker symptomer.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af ”

Doxorubicin Accord”, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage en dose Doxorubicin Accord

Din læge vil afgøre, hvor længe behandlingen med Doxorubicin Accord

skal vare. Hvis behandlingen stoppes før det

planlagte tidspunkt, kan det nedsætte virkningen af behandlingen. Drøft det med din læge, hvis du ønsker at stoppe

behandlingen.

Hvis du holder op med at tage Doxorubicin Accord

Spørg lægen eller på apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks din læge eller sygeplejerske, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

Hvis du føler dig svimmel, feberagtig, stakåndet med trykken for brystet eller halsen, eller hvis du har kløende

udslæt. Denne type allergiske reaktioner kan være meget alvorlige.

Anæmi (lavt antal røde blodceller), der kan medføre, at du føler dig træt og sløv.

Antallet af hvide blodceller (der bekæmper infektioner) kan også falde, hvilket kan øge risikoen for infektioner og

forhøjet temperatur (feber).

Dine blodplader (celler, der gør, at blodet lettere kan størkne) kan også blive påvirket, hvilket kan betyde, at du

lettere får blå mærker eller bløder. Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis dette sker. Din læge skal bestemme dit

blodcelletal under behandlingen.

Doxorubicin

nedsætte

aktiviteten

knoglemarv.

læge

skal

bestemme

blodcelletal

under

behandlingen.

Hyppighed:

Almindelig

(kan påvirke

op til 1 ud af

10 patienter)

kardiomyopati (hjertemuskelsygdom)

EKG-forandringer (EKG = elektrokardiogram)

knoglemarvssuppression (mangel på blodceller, hvilket medfører infektioner og blødning)

forandringer i blodcelletal (leukopeni, neutropeni)

kvalme

opkastning

mucositis (betændelse i membranerne i fordøjelseskanalen)

stomatitis (betændeæse i membranerne i munden)

anoreksi (spiseforstyrrelse)

diarré – kan medføre dehydrering

kemisk

cystitis

(blærebetændelse),

nogle

gange

hæmoragisk

(med

blod

urinen)

efter

indsprøjtning af Doxorubicin Accord i blæren

alopeci (hårtab), som regel reversibelt

sepsis (bakterieinfektion)

septikæmi (bakteriel infektion i blodet)

Ikke

almindelig

(kan påvirke

op til 1 ud af

patienter)

Ulceration

nekrose

(celle-/vævsdød)

tyktarmen

kombinationsbehandling

cytarabin

flebitis (overfladisk årebetændelse)

blødninger fra mave-tarm-kanalen

mavesmerter

lokale overfølsomhedsreaktioner på det sted, hvor patienten har fået strålebehandling

dehydrering

Sjælden (kan

påvirke op til

1 ud af 1.000

patienter)

sekundær akut myeloid leukæmi (blodkræft, der er opstået efter anden kræftbehandling) ved

kombinationsbehandling med anticancerlægemidler, der beskadiger dna’et

tumorlysesyndrom (komplikationer efter kemoterapi)

konjunktivitis (betændelse i det yderste lag af øjet)

nældefeber

eksantem (en form for udslæt)

erytematøse

reaktioner

(udslætlignende

symptomer)

langs

blodåre,

brugt

indsprøjtningen

hyperpigmentering af hud og negle (dannelse af mørke pletter)

onykolyse (at neglene løsner sig)

anafylaktisk reaktion (alvorlige overfølsomhedsreaktioner med eller uden shock inklusive

hududslæt, pruritis (kløe))

skælven

feber

svimmelhed

Ikke kendt

(hyppigheden

kan ikke

anslås ud fra

foreliggende

akut lymfocytisk leukæmi (en sygdom, hvor der findes for mange umodne hvide blodceller,

kaldet lymfoblaster, i blodet og knoglemarven)

akut myelogen leukæmi (en sygdom, hvor der findes for mange umodne bloddannende celler i

blodet og knoglemarven)

tromboflebitis (årebetændelse)

tromboembolisme (klump af størknet blod i en blodåre)

data)

fald i antallet af blodplader (trombocytter)

shock

kylderystelser

betændelse i spiserøret (øsofagitis)

betændelse i tyktarmen (colitis)

arytmi (uregelmæssigt hjerteslag)

hjertesvigt (tab af hjertefunktion)

hyperurikæmi (højt indhold af urinsyre i blodet)

bronchospasme (hosten eller besvær med at trække vejret pga. pludselig indsnævring af

luftvejene)

pneumonitis (betændelse i lungevævet)

amenorré (fravær af menstruation)

oligospermi (lavt antal sædceller)

akut nyresvigt (lav mængde urin eller ingen urin), keratitis (betændelse i hornhinden i øjet)

øget tåreflåd

akral erythem (hævelser og følelsesløshed i hænder og fødder)

forstyrrelser i berøringssansen i håndflader og fodsåler (dette hånd-fod-syndrom er en

markant og relativt hyppig forgiftningsreaktion i huden)

øget pigmentering i mundens slimhinde

hedeture

azoospermi (mangel på sæd)

anæmi (lavt antal røde blodceller)

stikkende

eller

brændende

fornemmelse

administrationsstedet

forbindelse

ekstravasation. Ekstravasation kan føre til lokal vævsdød, hvilket kan gøre kirurgisk indgreb

påkrævet

leverforgiftning

forbigående stigning i antallet af leverenzymer

asteni (tab af eller mangel på kropsstyrke, svaghed)

Lysfølsomhed (øget følsomhed af huden for sol)

Andre bivirkninger: Doxorubicin Accord kan farve urinen rød i en eller to dage efter infusionen. Dette er normalt og

ufarligt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Doxorubicin Accord utilgængeligt for børn.

Brug ikke Doxorubicin Accord efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2-8 °C). Opbevares i den ydre karton for at beskytte med lys.

Brug ikke Doxorubicin Accord, hvis du kan se, at opløsningen ikke er klar, rød og fri for partikler.

Kun til engangsbrug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Uåbnet hætteglas: 18 måneder.

Åbnet hætteglas: Doxorubicin Accord skal anvendes straks efter åbning af hætteglasset.

Kemisk og fysisk brugsstabilitet er blevet påvist ved brug af 0,9 % natriumchlorid til injektionsvæske og 5 % dextrose

til injektionsvæske i op til 28 dage ved 2-8 °C og i op til 7 dage ved 25 °C, når præpareringen er blevet beskyttet mod

lys.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstiden og

opbevaringsforholdene før brug brugerens ansvar og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8 °C, medmindre

fortyndingen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Doxorubicin Accord indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: doxorubicinhydrochlorid.

1 ml indeholder 2 mg doxorubicinhydrochlorid

Hvert hætteglas med 5 ml indeholder 10 mg doxorubicinhydrochlorid.

Hvert hætteglas med 10 ml indeholder 20 mg doxorubicinhydrochlorid.

Hvert hætteglas med 25 ml indeholder 50 mg doxorubicinhydrochlorid.

Hvert hætteglas med 50 ml indeholder 100 mg doxorubicinhydrochlorid.

Hvert hætteglas med 100 ml indeholder 200 mg doxorubicinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre (til justering af pH-værdi) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Doxorubicin Accord er en rød, klar opløsning uden partikler.

Pakningsstørrelser:

1 x 5 ml hætteglas

1 x 10 ml hætteglas

1 x 25 ml hætteglas

1 x 50 ml hætteglas

1 x 100 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Dette lægemiddel er godkendt i EEA´s medlemslande under følgende navne

Medlemslandets

navn

Lægemidlets navn

Storbritannien

Doxorubicin 2 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Østrig

Doxorubicin

Accord

mg/ml

Konzentrat

Herstellung

einer

Infusionslösung

Belgien

Doxorubicin

Accord

Healthcare

mg/ml,

solution

diluer

pour

perfusion/ concentraat voor oplossing voor infusie / Konzentrat zur

Herstellung einer Infusionslösung

Bulgarien

Doxorubicin Accord 2 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Tyskland

Doxorubicin

Accord

mg/ml

Konzentrat

Herstellung

einer

Infusionslösung

Danmark

Doxorubicin Accord

Estland

Doxorubicin Accord 2 mg/ml

Spanien

Doxorubicin Accord 2 mg/ml Concentrado para solución para perfusión

Finland

Doxorubicin

Accord

mg/ml

Infuusiokonsentraatti,

liuosta

varten/koncentrat till infusionsvätska, lösning

Ungarn

Doxorubicin Accord 2 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irland

Doxorubicin 2 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Italien

Doxorubicina AHCL

Litauen

Doxorubicin Accord 2 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Letland

Doxorubicin

Accord

mg/ml

koncentrāts

infūziju

šķīduma

pagatavošanai

Holland

Doxorubicin Accord 2 mg/ml Concentraat voor oplossing voor infusie

Norge

Doxorubicin Accord 2 mg/ml Konsentrat til infusjonsvæke

Polen

Doxorubicinum Accord

Portugal

Doxorrubicina Accord

Rumænien

Doxorubicinã Accord 2 mg/ml concentrat pentru soluþie perfuzabilã

Sverige

Doxorubicin Accord 2 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Slovenien

Doksorubicin Accord 2 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2019

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Dosering og indgivelsesmåde

Doxorubicin bør kun administreres under overvågning af en kvalificeret læge med erfaring i anvendelse af cytostatika.

Desuden skal patienterne overvåges nøje og hyppigt under behandlingen.

På grund af risikoen for dødelig

kardiomyopati

skal risici og fordele for den enkelte patient opvejes før hver

behandling.

Doxorubicin skal administreres intravenøst og intravesikalt og må ikke administreres oralt, subkutant, intramuskulært

eller intratekalt. Doxorubicin kan administreres intravenøst som en bolus over minutter, som en kort infusion over op

til en time eller som en kontinuerlig infusion over op til 96 timer.

Opløsningen gives via slangen til en fritløbende intravenøs natriumchloridopløsning på 9 mg/ml (0,9 %) eller 50

mg/ml (5 %) dextroseopløsning inden for 2-15 minutter. Denne fremgangsmåde mindsker risikoen for tromboflebitis

eller perivenøs ekstravasation, som kan føre til alvorlig lokal cellulitis, vesikation og vævsnekrose. Direkte intravenøs

injektion

anbefales

ikke

grund

risikoen

ekstravasation,

forekomme

selv

passende

blodmængde aspireres.

Intravenøs administration:

Doxorubicin-dosen afhænger af dosisregimen, patientens generelle tilstand og af, om patienten tidligere har modtaget

behandling. Doseringsplanen for administration af doxorubicinhydrochlorid kan variere afhængig af indikation (faste

tumorer eller akut leukæmi) og afhængig af anvendelsen i den specifikke behandlingsplan (som enkeltstof eller i

kombination

andre

cytostatika

eller

tværfaglige

procedurer

omfattende

kombination

kemoterapi, kirurgi, strålebehandling og hormonbehandling).

Monoterapi

Dosis

beregnes

regel

basis

legemsoverflade

(mg/m2).

anbefalede

dosis

60-75

mg/m2

legemsoverflade hver tredje uge, når doxorubicin bruges som enkeltstof.

Kombinationsbehandling

Når doxorubicinhydrochlorid administreres i kombination med andre antitumorstoffer med overlappende toksicitet,

såsom høje intravenøse doser af cyklofosfamid eller beslægtede antracyklinske stoffer såsom daunorubicin, idarubicin

og/eller epirubicin, skal doxorubicin-dosen reduceres til 30-60 mg/m2 hver 3-4 uge.

Ved patienter, der ikke kan modtage fuld dosis (f.eks. patienter med immunosuppression og ældre patienter), kan man

i stedet anvende en dosis på 15-20 mg/m² legemsoverflade pr. uge.

Intravesikal administration:

Doxorubicin kan gives via intravesikal instillation til behandling af overfladisk blæretumor eller gives som profylakse

for at forhindre tilbagefald efter transuretral resektion ved patienter med høj risiko for tilbagefald. Den anbefalede

doxorubicinhydrochlorid-dosis til lokal intravesikal behandling af overfladiske blæretumorer er instillation af 30-50

mg i 25-50 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) opløsning til injektion. Den optimale koncentration er ca. 1 mg/ml.

Generelt bør opløsningen forblive i blæren i 1 til 2 timer. I dette tidsrum bør patienten vendes 90° hvert 15. minut.

Patienten skal undgå væskeindtagelse i 12 timer før behandlingen for at undgå fortynding med urin (dette bør reducere

urinproduktionen til ca. 50 ml/t). Instillationen kan gentages med et interval på mellem en uge og en måned, afhængig

af om behandlingen er terapeutisk eller profylaktisk.

Patienter med nedsat leverfunktion

Eftersom doxorubicinhydrochlorid primært udskilles via lever og galde, kan elimineringen af Doxorubicin Accord

være nedsat hos patienter med nedsat leverfunktion eller galdevejsobstruktion, og dette kan have alvorlige sekundære

virkninger.

Generelle anbefalinger for dosisjustering ved patienter med nedsat leverfunktion baseret på serumbilirubinværdier:

Serumbilirubin

Anbefalet dosis

20-50 mikromol/L

½ normal dose

> 50 mikromol/L

¼ normal dose

Doxorubicin er kontraindiceret til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Ved patienter med nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min) bør der kun gives 75 % af den beregnede dosis.

For at undgå kardiomyopati anbefales det, at den kumulative totale livstidsdosis af doxorubicin (inklusive beslægtede

stoffer

såsom

daunorubicin)

ikke

overstiger

450-550

mg/m

legemsoverflade.

patienter

ledsagende

hjertesygdom, som modtager stråling af mediastinun

og/eller hjerte, og patienter, som tidligere er blevet behandlet

med alkylerende stoffer, samt høj-risikopatienter (patienter med arteriel hypertension i 5 år eller mere,

patienter med tidligere koronar, valvulær eller myokardiel skade og patienter over 70 år)

bør den maksimale

totale dosis på 400 mg/m

legemsoverflade ikke overskrides, og patienternes hjertefunktion skal monitoreres.

Pædiatriske patienter

pædiatriske

patienter

dosisreduktion

være

nødvendig.

henvises

behandlingsprotokoller

speciallitteraturen.

Overvægtige patienter

Det kan være nødvendigt at reducere startdosis eller forlænge dosisintervallerne ved overvægtige patienter.

Uforligeligheder

Doxorubicin må ikke blandes med heparin, da der kan dannes udfældning, og det bør ikke blandes med 5-fluorouracil,

da der kan forekomme nedbrydning. Længerevarende kontakt med opløsninger med alkalisk pH-værdi bør undgås, da

det vil medføre hydrolysering af Doxorubicin Accord.

Indtil der foreligger detaljerede oplysninger om blandbarhed, bør doxorubicin ikke blandes med andre lægemidler end

0,9 % natriumchlorid til injektionsvæske og 5 % dextrose til injektionsvæske.

Rekonstituerede opløsninger til infusion

Kemisk og fysisk brugsstabilitet er blevet påvist ved brug af 0,9 % natriumchlorid til injektionsvæske og 5 % dextrose

til injektionsvæske i op til 28 dage ved 2-8 °C og i op til 7 dage ved 25 °C, når præpareringen er blevet beskyttet mod

lys.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstiden og

opbevaringsforholdene før brug brugerens ansvar og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8 °C, medmindre

fortyndingen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Destruktion

Rester af Doxorubicin Accord såvel som alle materialer, der har været anvendt til fortynding og administration skal

destrueres i overensstemmelse med hospitalets regler for bortskaffelse af cytotoksiske stoffer og gældende lovgivning

om bortskaffelse af farligt affald.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas: 18 måneder

Åbnet hætteglas: Doxorubicin Accord bør anvendes umiddelbart efter åbning af hætteglasset.

Opbevares i køleskab (2-8 °C).

Opbevare hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Læs hele dokumentet

16. december 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Doxorubicin ”Accord”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml

0.

D.SP.NR.

26266

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Doxorubicin ”Accord”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 2 mg doxorubicinhydrochlorid.

Et hætteglas med 5 ml indeholder 10 mg doxorubicinhydrochlorid.

Et hætteglas med 10 ml indeholder 20 mg doxorubicinhydrochlorid.

Et hætteglas med 25 ml indeholder 50 mg doxorubicinhydrochlorid.

Et hætteglas med 50 ml indeholder 100 mg doxorubicinhydrochlorid.

Et hætteglas med 100 ml indeholder 200 mg doxorubicinhydrochlorid.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Indeholder 3,5 mg/ml (0,15 mmol) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar, rød opløsning med en pH-værdi på mellem 2,5 og 3,5 og en osmolalitet på mellem

270 mOsm/kg og 320 mOsm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Doxorubicin er indiceret til behandling af bl.a. følgende neoplastiske tilstande:

Småcellet lungecancer (SCLC)

Brystcancer

Fremskredent ovariekarcinom

Intravesikalt mod blærecancer

Neoadjuvant og adjuvant behandling af osteosarkom

Fremskredent sarkom i bløddele hos voksne

dk_hum_44077_spc.doc

Side 1 af 18

Ewings sarkom

Hodgkins lymfom

Non-Hodgkins lymfom

Akut lymfatisk leukæmi

Akut myeloblastisk leukæmi

Fremskredent multipelt myelom

Fremskredent eller recidiverende endometriekarcinom

Wilms tumor

Fremskreden papillær/follikulær cancer i skjoldbruskkirtlen

Anaplastisk cancer i skjoldbruskkirtlen

Fremskredent neuroblastom

Doxorubicin anvendes ofte i kombinationskemoterapi med andre cytotoksiske lægemidler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Doxorubicin bør kun administreres under overvågning af en kvalificeret læge med erfaring

i anvendelse af cytostatika. Desuden skal patienterne overvåges nøje og hyppigt under

behandlingen (se pkt. 4.4.).

På grund af risikoen for dødelig kardiomyopati skal risici og fordele for den enkelte

patient opvejes før hver behandling.

Doxorubicin skal administreres intravenøst og intravesikalt og må ikke administreres oralt,

subkutant, intramuskulært eller intratekalt. Doxorubicin kan administreres intravenøst som

en bolus over minutter, som en kort infusion over op til en time eller som en kontinuerlig

infusion over op til 96 timer.

Opløsningen gives via slangen til en fritløbende intravenøs natriumchloridopløsning på 9

mg/ml (0,9 %) eller 50 mg/ml (5 %) dextroseopløsning inden for 2-15 minutter. Denne

fremgangsmåde mindsker risikoen for tromboflebitis eller perivenøs ekstravasation, som

kan føre til alvorlig lokal cellulitis, vesikation og vævsnekrose. Direkte intravenøs

injektion anbefales ikke på grund af risikoen for ekstravasation, som kan forekomme selv

om en passende blodmængde aspireres.

Intravenøs administration

Doxorubicin-dosen afhænger af dosisregimen, patientens generelle tilstand og af, om

patienten tidligere har modtaget behandling. Doseringsplanen for administration af

doxorubicinhydrochlorid kan varierer afhængig af indikation (faste tumorer eller akut

leukæmi) og afhængig af anvendelsen i den specifikke behandlingsplan (som enkeltstof

eller i kombination med andre cytostatika eller som et led i tværfaglige procedurer

omfattende en kombination af kemoterapi, kirurgi, strålebehandling og

hormonbehandling).

Monoterapi

Dosis beregnes som regel på basis af legemsoverflade (mg/m

). Den anbefalede dosis er

60-75 mg/m

legemsoverflade hver tredje uge, når doxorubicin bruges som enkeltstof.

Kombinationsbehandling

Når doxorubicinhydrochlorid administreres i kombination med andre antitumorstoffer med

overlappende toksicitet, såsom høje intravenøse doser af cyklofosfamid eller beslægtede

dk_hum_44077_spc.doc

Side 2 af 18

antracyklinske stoffer såsom daunorubicin, idarubicin og/eller epirubicin, skal

doxorubicin-dosen reduceres til 30-60 mg/m

hver 3-4 uge.

Ved patienter, der ikke kan modtage fuld dosis (f.eks. patienter med immunosuppression

og ældre patienter), kan man i stedet anvende en dosis på 15-20 mg/m² legemsoverflade pr.

uge.

Intravesikal administration

Doxorubicin kan gives via intravesikal instillation til behandling af overfladisk blæretumor

eller gives som profylakse for at forhindre tilbagefald efter transuretral resektion ved

patienter med høj risiko for tilbagefald. Den anbefalede doxorubicinhydrochlorid-dosis til

lokal intravesikal behandling af overfladiske blæretumorer er instillation af 30-50 mg i 25-

50 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) opløsning til injektion. Den optimale koncentration

er ca. 1 mg/ml. Generelt bør opløsningen forblive i blæren i 1 til 2 timer. I dette tidsrum

bør patienten vendes 90° hvert 15. minut. Patienten skal undgå væskeindtagelse i 12 timer

før behandlingen for at undgå fortynding med urin (dette bør reducere urinproduktionen til

ca. 50 ml/t). Instillationen kan gentages med et interval på mellem en uge og en måned,

afhængig af om behandlingen er terapeutisk eller profylaktisk.

Patienter med nedsat leverfunktion

Eftersom doxorubicinhydrochlorid primært udskilles via lever og galde, kan elimineringen

af lægemidlet være nedsat hos patienter med nedsat leverfunktion eller galdevejs-

obstruktion, og dette kan have alvorlige sekundære virkninger.

Generelle anbefalinger for dosisjustering ved patienter med nedsat leverfunktion baseret på

serumbilirubinværdier:

Serumbilirubin

Anbefalet dosis

20-50 mikromol/L

½ normaldosis

> 50 mikromol/L

¼ normaldosis

Doxorubicin er kontraindiceret til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Ved patienter med nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min) bør der kun gives 75 % af den

beregnede dosis.

For at undgå kardiomyopati anbefales det, at den kumulative totale livstidsdosis af

doxorubicin (inklusive beslægtede stoffer såsom daunorubicin) ikke overstiger 450-550

mg/m

legemsoverflade. Ved patienter med ledsagende hjertesygdom, som modtager

stråling af mediastinun og/eller hjerte, og patienter, som tidligere er blevet behandlet med

alkylerende stoffer, samt høj-risikopatienter (patienter med arteriel hypertension i 5 år eller

mere, patienter med tidligere koronar, valvulær eller myokardiel skade og patienter over 70

år) bør den maksimale totale dosis på 400 mg/m

legemsoverflade ikke overskrides, og

patienternes hjertefunktion skal monitoreres (se pkt. 4.4).

Pædiatriske patienter

Ved pædiatriske patienter kan dosisreduktion være nødvendig. Der henvises til

behandlingsprotokoller og speciallitteraturen.

dk_hum_44077_spc.doc

Side 3 af 18

Overvægtige patienter

Det kan være nødvendigt at reducere startdosis eller forlænge dosisintervallerne ved

overvægtige patienter (se pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof doxorubicinhydrochlorid eller over for et eller flere

af hjælpestofferne.

Kontraindikationer for intravenøs administration:

Overfølsomhed over for antracenedioner eller andre antracykliner

Vedvarende myelosuppression og/eller alvorlig stomatitis opstået under tidligere

behandling med andre cytotoksiske stoffer og/eller stråling

Tidligere behandling med maksimale kumulative doser af doxorubicin og/eller andre

antracykliner (f.eks. daunorubicin, epirubicin, idarubicin) og antracenedioner (se pkt.

4.4).

Generelle infektioner

Alvorligt nedsat leverfunktion

Alvorlig arytmi, hjertesvigt, tidligere myokardieinfarkt, akut inflammatorisk

hjertesygdom

Forøget tendens til hæmoragi

Amning (se pkt. 4.6)

Kontraindikationer for intravesikal administration:

Invasive tumorer, der har penetreret blæren (senere stadier end T1)

Blæreinflammation

Hæmaturi

Problemer med kateteranlæggelse (f.eks. ved store intravesikale tumorer)

Amning (se pkt. 4.6)

Urinvejsinfektioner

Doxorubicin må ikke indgives under graviditet og amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Doxorubicin bør kun administreres under overvågning af en kvalificeret læge med erfaring

i anvendelse af cytostatika til intravenøs eller intravesikal brug. Doxorubicinhydrochlorid

kan forstærke toksiciteten af andre anticancerbehandlinger.

Der skal udføres nøje kontrol af mulige kliniske komplikationer, særligt hos ældre

patienter, patienter med hjertesygdom eller knoglemarvssuppression i anamnesen eller

patienter, der tidligere er blevet behandlet med antracykliner eller har fået strålebehandling

af mediastinum.

Den initiale behandling med doxorubicin kræver nøje monitorering af patienten og

omfattende kontrol. Det kan derfor anbefales, at patienterne indlægges på hospital i det

mindste under den første del af behandlingen. Doxorubicin kan medføre infertilitet under

behandlingen.

Patienter bør komme sig helt efter akut toksicitet fra forudgående cytotoksisk behandling

(såsom stomatitis, neutropeni, trombocytopeni og generelle infektioner), før de påbegynder

behandling med doxorubicin.

dk_hum_44077_spc.doc

Side 4 af 18

Før og under behandling med doxorubicin anbefales det at foretage følgende undersøgelser

(hvor ofte undersøgelserne skal foretages, afhænger af patientens generelle tilstand, dosis

og hvilke lægemidler der anvendes samtidig):

røntgen af lungerne og brystkassen og EKG

regelmæssig monitorering af hjertefunktion (LVEF ved f.eks. EKG, UKG og MUGA-

scanning)

daglig undersøgelse af mundhule og svælg for ændringer i slimhinderne

blodprøver: hæmatokrit, blodplader, differentialtælling af hvide blodceller, SGPT,

SGOT, LDH, bilirubin, urinsyre.

Behandlingskontrol

Før behandlingsstart anbefales det at måle leverfunktionen ved brug af konventionelle

testmetoder såsom AST, ALT, ALP og bilirubin såvel som nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Kontrol af venstre ventrikel-funktion

LVEF-analyser ved hjælp af ultralyd eller hjerteskintigrafi bør udføres for at optimere

patientens hjertetilstand. Denne kontrol bør finde sted før behandlingens påbegyndelse og

efter hver akkumuleret dosis på ca. 100 mg/m² (se pkt. 4.4).

Hjertefunktion

Kardiotoksicitet er en risiko ved behandling med antracykliner, som kan manifestere sig

som tidlige (dvs. akutte) eller sene (dvs. forsinkede) hændelser.

Tidlige (dvs. akutte) hændelser: Tidlig kardiotoksicitet ved behandling med doxorubicin

består primært i sinustakykardi og/eller EKG-ændringer såsom ikke-specifikke ST-T-

ændringer. Der er blevet rapporteret om takyarytmi, inklusive præmature ventrikulære

kontraktioner og ventrikulær takykardi, bradykardi og atrioventrikulær blok og grenblok.

Disse symptomer indikerer generelt akut forbigående toksicitet. Disse bivirkninger er som

regel ikke forvarsel om efterfølgende udvikling af forsinket kardiotoksicitet, og anses

generelt ikke for at være en grund til at seponere behandling med doxorubicin. Udfladning

og udvidelse af QRS-komplekset ud over de normale grænser kan indikere

doxorubicinhydrochlorid-induceret kardiomyopati. Som regel vil et absolut fald på ≥10 %

eller en sænkning til under 50 % hos patienter med normale LVEF-udgangsværdier være et

tegn på hjertedysfunktion, og i sådanne tilfælde bør behandling med

doxorubicinhydrochlorid overvejes nøje.

Sene (dvs. forsinkede) hændelser: Forsinket kardiotoksicitet udvikler sig som regel sent i

behandlingsforløbet eller inden for 2 til 3 måneder efter ophør af behandlingen med

doxorubicin, men der er også blevet rapporteret om hændelser askillige måneder eller flere

år efter behandlingens ophør. Forsinket kardiomyopati manifesterer sig som nedsat venstre

ventrikel-uddrivningsfraktion (LVEF) og/eller tegn og symptomer på kongestiv

hjerteinsufficiens såsom dyspnø, pulmonært ødem, deklivt ødem, kardiomegali og

hepatomegali, oliguri, ascites, pleural effusion og galloprytme. Subakutte virkninger som

pericarditis/myocarditis er også blevet rapporteret. Livstruende CHF er den mest alvorlige

antracyklin-inducerede kardiomyopati og er et udtryk for lægemidlets kumulative

dosisbegrænsende toksicitet.

Patientens hjertefunktion bør evalueres før påbegyndelse af behandling med doxorubicin

og monitoreres under behandlingen for at minimere risikoen for alvorlig hjerteinsufficiens.

Risikoen kan nedbringes ved regelmæssig overvågning af LVEF under

behandlingsforløbet og øjeblikkelig seponering af doxorubicin ved det første tegn på

dk_hum_44077_spc.doc

Side 5 af 18

nedsat funktion. De mest velegnede kvantitative metoder til gentagen bestemmelse af

hjertefunktion (evaluering af LVEF) er angiokardioscintigrafi (MUGA) eller

ekkokardiografi (ECHO). Det anbefales, at der ved baseline foretages en hjerte-evaluering

vha. EKG og enten MUGA eller EKKO, særligt ved patienter med risikofaktorer for øget

kardiotoksicitet. Gentagen MUGA- eller EKKO-bestemmelse af LVEF bør foretages, især

ved højere, kumulative antracyklin-doser. Den anvendte evalueringsteknik bør fastholdes

under opfølgningen.

Sandsynligheden for udvikling af kongestivt hjertesvigt anslås at være 1-2 % ved en

kumulativ dosis på 300 mg/m

og øges langsomt op til den totale kumulative dosis på 450-

550 mg/m

. Derefter øges risikoen for udvikling af kongestivt hjertesvigt stærkt, og det

frarådes at overskride den maksimale kumulative dosis på 550 mg/m

. Hvis patienten

udviser andre potentielle risikofaktorer for kardiotoksicitet (anamnese med kardiovaskulær

sygdom, tidligere behandling med andre antracykliner eller antracenedioner, tidligere eller

samtidig mediastinal/perikardial strålebehandling og samtidig behandling med lægemidler,

der kan hæmme hjertekontraktiliteten, inklusive cyklofosfamid og 5-fluoruracil), kan

kardiotoksicitet ved behandling med doxorubicin optræde ved lavere kumulative doser, og

hjertefunktionen bør monitoreres nøje.

Børn og unge har en øget risiko for udvikling af forsinket kardiotoksicitet efter

administration af doxorubicin. Kvinder har muligvis større risiko end mænd. Periodiske

opfølgende evalueringer af hjertefunktionen anbefales for at monitorere denne effekt.

Det er sandsynligt, at toksiciteten ved behandling med doxorubicin og andre antracykliner

eller antracenedioner er additiv.

Leverfunktion

Doxorubicin udskilles primært via det hepatobiliære system. Total serumbilirubin bør

evalueres før og under behandlingen med doxorubicin. Ved patienter med forhøjede

bilirubinværdier kan lægemidlets clearance være langsommere med deraf følgende forøget

samlet toksicitet. Lavere doser anbefales til disse patienter (se pkt. 4.2). Patienter med

alvorligt nedsat leverfunktion bør ikke behandles med doxorubicin (se pkt. 4.3).

Hæmatologisk toksicitet

Doxorubicin kan forårsage myelosuppression (se pkt. 4.8). Den hæmatologiske profil bør

undersøges før og efter hver behandlingscyklus, inklusive differentialtælling af hvide

blodceller. Dosisafhængig, reversibel leukopeni og/eller granulocytopeni (neutropeni) er de

primære manifestationer af doxorubicins hæmatologiske toksicitet og er den mest

almindelige akutte dosisbegrænsende toksicitet ved dette lægemiddel. Leukopeni og

neutropeni når generelt nadir mellem 10 og 14 dage efter administration. Antallet af hvide

blodceller/neutrofiler vender i de fleste tilfælde tilbage til normalværdier senest ved dag

21. Dosisreduktion eller forlængelse af dosisintervallet bør overvejes, hvis blodværdierne

ikke normaliseres. Trombocytopeni og anæmi kan også forekomme. De kliniske

konsekvenser af alvorlig myelosuppression omfatter feber, infektioner, sepsis/septikæmi,

septisk shock, hæmoragi, vævshypoksi eller død.

Sekundær leukæmi

Sekundær leukæmi med eller uden en præleukæmisk fase er rapporteret hos patienter

behandlet med antracykliner (inklusive doxorubicin). Sekundær leukæmi er mere

almindelig, når antracykliner gives i kombination med andre antineoplastiske midler med

dna-skadelig virkning, når patienterne er blevet kraftigt præmedicineret med cytostatika,

dk_hum_44077_spc.doc

Side 6 af 18

eller ved dosiseskalering af antracyklin. Disse typer leukæmi kan have en latenstid på 1-3

år.

Intravesikal administration

Intravesikal administration af doxorubicin kan give symptomer på kemisk cystit (f.eks.

dysuri, øget miktionsfrekvens, nykturi, stranguri, hæmaturi, nekrose i urinblærevæggen).

Det er nødvendigt med særlig opmærksomhed ved kateteriseringsproblemer (f.eks. urethral

obstruktion forårsaget af invasion af intravesikal tumor). Intravesikal administration er

kontraindiceret ved tumorer, der har penetreret blæren (senere stadier end T1).

Den intravesikale administrationsvej bør ikke anvendes ved patienter med invasive

tumorer, der har penetreret urinblærevæggen, urinvejsinfektioner og inflammatoriske

tilstande i blæren.

Kontrol af serumurinsyre:

Under behandlingen kan der forekomme en stigning i serumurinsyre. I tilfælde af

hyperurikæmi skal antihyperurikæmisk behandling initieres.

Ved patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion kan dosisreduktion være nødvendig (se

pkt. 4.2).

Gastrointestinale virkninger

Antiemetisk profylakse anbefales.

Note: Doxorubicin bør ikke anvendes, hvis der forekommer betændelse, ulceration eller

diarré.

Ekstravasation

Perivenøs injektion resulterer i lokal nekrose og tromboflebitis. En brændende følelse i

området omkring infusionsstedet kan være tegn på perivenøs administration. Hvis der

forekommer ekstravasation, skal infusionen eller injektionen standses øjeblikkeligt. Nålen

skal blive siddende et kort stykke tid og derefter fjernes efter kortvarig sugning. I tilfælde

af ekstravasation skal intravenøs infusion af dexrazoxan påbegyndes inden for 6 timer efter

ekstravasationen (se produktresuméet for dexrazoxan mht. dosering og yderligere

oplysninger). Hvis dexrazoxan er kontraindiceret, anbefales det at anvende 99 %

dimethylsulfoxid lokalt i et område, der er dobbelt så stort som det berørte område (4

dråber til 10 cm² hudoverflade) og gentage dette tre gange om dagen i en periode på mindst

14 dage. Om nødvendigt bør débridement overvejes. Pga. den antagonistiske mekanisme

bør området nedkøles efter anvendelse af dimethylsulfoxid (vasokonstriktion versus

vasodilatation), bl.a. for at nedbringe smerten. Brug ikke dimethylsulfoxid ved patienter,

der får dexrazoxan som behandling af antracyklin-induceret ekstravasation. Der har været

eksempler på kontroversielle behandlingsformer, men værdien af disse er ikke påvist.

Strålebehandling

Der er rapporteret om strålingsinduceret toksicitet (myokardium, slimhinder, hud og lever).

Der skal udvises særlig forsigtighed ved patienter, der tidligere har fået strålebehandling,

får strålebehandling eller står over for at skulle have strålebehandling. Disse patienter har

særlig risiko for lokale reaktioner i strålingsområdet (recall-fænomen), hvis der anvendes

doxorubicinhydrochlorid. Der er i denne forbindelse rapporteret om alvorlig, nogle gange

fatal, hepatotoksicitet (leverskade). Tidligere strålebehandling af mediastinum forøger

doxorubicins kardiotoksicitet. Den kumulative dosis på 400 mg/m² må ikke overskrides,

særligt ikke i dette tilfælde.

dk_hum_44077_spc.doc

Side 7 af 18

Infertilitet

Doxorubicin kan have genotoksiske virkninger. Doxorubicin kan medføre infertilitet under

behandlingen. Doxorubicin kan medføre amenorré hos kvinder. Selv om ovulation og

menstruation oftest vender tilbage efter behandlingens ophør, kan præmatur menopause

forekomme. Kvinder bør ikke blive gravide under og op til 6 måneder efter behandlingen.

Doxorubicin er mutagent og kan medføre kromosomskader i humane spermatozoer.

Oligospermi eller azoospermi kan være permanent. Der er dog rapporteret om tilfælde,

hvor antallet af sædceller er vendt tilbage til det normale. Dette kan forekomme adskillige

år efter endt behandling. Mænd i doxorubicin-behandling bør anvende sikker prævention.

Det anbefales, at mænd, som behandles med doxorubicin, undgå at undfange børn under

behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingen, og at de søger rådgivning om kryo-

konservering (eller kryo-præservering) af sperm før behandlingen på grund af risikoen for

irreversibel infertilitet ved behandling med doxorubicin.

Anticancerbehandling

Doxorubicin kan forøge andre anticancerbehandlingers toksicitet. Der er rapporteret om

forstærket cyklofosfamid-induceret hæmoragisk cystitis og øget hepatotoksicitet for 6-

mercaptopurin. Som ved andre cytotoksiske stoffer er der rapporteret om tilfælde af

tromboflebitis og tromboemboliske hændelser, inklusive pulmonær emboli (i nogle tilfælde

med dødelig udgang) ved brug af doxorubicin (se pkt. 4.8).

Vacciner

Brug af doxorubicin i kombination med levende, svækkede vacciner frarådes generelt.

Patienterne skal under behandlingen undgå kontakt med personer, som for nylig er blevet

vaccineret mod polio. Anvendelse af levende eller svækkede levende vacciner hos

patienter, som er immunkompromitterede af kemoterapeutiske stoffer, herunder

doxorubicin, kan resultere i alvorlige eller fatale infektioner. Dræbte eller inaktiverede

vacciner kan administreres, men patientens respons på denne type vacciner kan være

reduceret.

Andet

Doxorubicins systemiske clearance er nedsat hos stærkt overvægtige patienter (dvs. >130

% af den ideelle kropsvægt) (se pkt. 4.2).

Tumorlysesyndrom

Doxorubicin kan inducere hyperurikæmi pga. den omfattende purin-katabolisme, der

følger af hurtigt lægemiddelinduceret henfald af neoplastiske celler (tumorlysesyndrom)

(se pkt. 4.8). Indholdet af urinsyre i blodet, kalium, calciumfosfat og creatinin bør

evalueres efter initialbehandling. Hydrering, alkalisering af urin og profylaktisk behandling

med allopurinol for at forebygge hyperurikæmi kan minimere de potentielle

komplikationer ved tumorlysesyndrom.

En stikkende eller brændende fornemmelse ved administrationsstedet kan være tegn på en

mindre ekstravasation. Hvis der er mistanke om ekstravasation, eller ekstravasation opstå,

skal injektionen standes og genoptages i en anden blodåre. Nedkøling af området i 24 timer

kan mindske ubehaget. Patienten skal monitoreres nøje i adskillige uger. Kirurgiske

indgreb kan være nødvendige.

dk_hum_44077_spc.doc

Side 8 af 18

Doxorubicinhydrochlorid kan give urinen en rødlig farve. Patienter bør informeres om, at

dette er ufarligt.

Dosis bør ikke gentages, hvis der udvikles knoglemarvsdepression eller bukkal ulceration.

Forud for sidstnævnte kan forekomme brændende fornemmelser i kinder, og ved

tilstedeværelse af dette symptom frarådes dosisgentagelse.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Doxorubicins kardiotoksicitet øges af tidligere eller samtidig anvendelse af andre

antracykliner eller andre potentielt kardiotoksiske lægemidler (f.eks. 5-fluoruracil,

cyklofosfamid eller paclitaxel) eller produkter, der påvirker hjertefunktionen (såsom

kalciumantagonister). Når doxorubicin anvendes sammen med ovennævnte midler, skal

hjertefunktionen overvåges nøje.

Brug af trastuzumab sammen med antracykliner (såsom doxorubicin) er forbundet med høj

kardiotoksisk risiko. Trastuzumab og antracykliner bør indtil videre ikke bruges i

kombination, bortset fra i velkontrollerede kliniske forsøg, hvor hjertefunktionen

monitoreres. Hvis der anvendes antracykliner efter endt behandling med trastuzumab, kan

der være øget risiko for kardiotoksicitet. Halveringstiden af trastuzumab er ca. 28-38 dage,

og trastuzumab kan forblive i cirkulation i op til 27 uger. Hvis muligt skal der være et

tilstrækkeligt stort interval (op til 27 uger) mellem afslutningen af behandling med

trastuzumab og påbegyndelsen af behandling med antracykliner. Nøje monitorering af

hjertefunktionen er af påkrævet.

Doxorubicins hepatotoksicitet kan forstærkes af andre hepatotoksiske

behandlingsmodaliteter (f.eks. 6-mercaptopurin).

Doxorubicin metaboliseres via cytochrom P450 (CYP450) og er et substrat for Pgp-

transporteren. Samtidig administration af hæmmere af CYP450 og/eller Pgp kan resultere i

øgede plasmakoncentrationer af doxorubicin og dermed øget toksiciteten. Omvendt kan

samtidig administration af CYP450-induktorer såsom rifampicin og barbiturater nedbringe

plasmakoncentrationerne af doxorubicin og nedsætte effektiviteten.

Ciclosporin, som hæmmer CYP3A4 og Pgp, øger AUC for doxorubicin og doxorubicinol

med henholdsvis 55 % og 350 %. Kombinationen kan gøre dosisjustering påkrævet.

Cimetidin har også vist sig at nedsætte plasmaclearance og øge AUC for doxorubicin.

Hvis paclitaxel administreres kort før doxorubicin, kan det medføre nedsat clearance og

øget plasmakoncentration af doxorubicin. Nogle data tyder på, at denne interaktion er

mindre udtalt, når doxorubicin administreres før paclitaxel.

Barbiturater kan føre til øget plasmaclearance for doxorubicin, mens samtidig

administration af fenytoin kan resultere i lavere niveauer af plasmafenytoin.

Øgede koncentrationer af serumdoxorubicin er blevet rapporteret efter samtidig

administration af doxorubicin og ritonavir.

Den toksiske virkning ved behandling med doxorubicin kan øges ved samtidig behandling

med andre cytostatika (f.eks. cytarabin, cisplatin, cyklofosfamid). Der kan forekomme

nekrose af colon med massiv blødning og alvorlige infektioner i forbindelse med

kombinationsbehandling med cytarabin.

dk_hum_44077_spc.doc

Side 9 af 18

Clozapin kan forøge risikoen for og alvoren af doxorubicins hæmatologiske toksicitet.

Udpræget nefrotoksicitet forårsaget af amphotericin B kan forekomme under behandling

med doxorubicin.

Doxorubicin metaboliseres hurtigt, primært af lever- og galdesystemet, og derfor kan

samtidig administration af kendte hepatotoksiske kemoterapeutiske stoffer (f.eks.

mercaptopurin, methotrexat og streptozocin) potentielt forøge doxorubicins toksicitet som

følge af reduceret hepatisk clearance af lægemidlet. Doxorubicindoserne skal justeres, hvis

samtidig behandling med hepatotoksiske stoffer er nødvendig.

Doxorubicin er et potent radiosensibiliserende stof (”radiosensitizer”), og recall-

fænomener induceret af doxorubicin kan være livstruende. Forudgående, samtidig eller

efterfølgende strålebehandling kan øge kardiotoksiciteten eller hepatotoksiciteten af

doxorubicin. Dette gælder også ved samtidig behandling med kardiotoksiske eller

hepatotoksiske lægemidler.

Doxorubicin kan medføre forværring af hæmoragisk cystit forårsaget af tidligere

cyklofosfamidbehandling.

Doxorubicin-behandling kan medføre øget serumurinsyre, og derfor kan dosisjustering af

urinsyresænkende midler være nødvendig.

Doxorubicin kan reducere digoxins orale biotilgængelighed.

Under behandlingen med doxorubicinhydrochlorid bør patienterne ikke blive aktivt

vaccineret, og de bør undgå kontakt med personer, som for nylig er vaccineret mod polio.

I et klinisk studie sås en stigning i doxorubicins AUC på 21 %, når det blev givet sammen

med 400 mg sorafenib to gange daglig. Den kliniske betydning af dette er uvis.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Doxorubicin er fundet i fostervæv (lever, nyrer, lunger) i koncentrationer, der var

adskillige gange større end koncentrationerne i moderens plasma, hvilket indikerer, at

doxorubicin passerer placenta. I dyreforsøg har doxorubicin vist embryotoksicitet,

føtotoksicitet og teratogen virkning (se pkt. 5.3) og vist sig at være stærkt mutagent i

Ames’ test. Generelt må cytostatika kun administreres på tvingende indikation under

graviditet, og den gavnlige virkning på moderen skal afvejes i forhold til den mulige risiko

for fostret.

Amning

Det er rapporteret, at doxorubicin udskilles i human modermælk. Derfor kan det ikke

udelukkes, at der foreligger en risiko for det diende barn. Eftersom brug af

doxorubicinhydrochlorid er kontraindiceret under amning, skal amning indstilles under

behandling med doxorubicin (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Af sikkerhedsgrunde bør mænd, der ønsker at få børn, sørge for præservering af

ueksponeret sperm før behandlingen med doxorubicin og undgå at undfange et barn under

dk_hum_44077_spc.doc

Side 10 af 18

behandlingen og i seks måneder efter behandlingen. Kvinder i den fødedygtige alder skal

bruge effektiv kontraception under behandlingen med doxorubicin og i seks måneder efter

behandlingen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

På grund af den hyppige forekomst af kvalme og opkastning under behandling med

doxorubicin bør patienter undgå at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Behandling med doxorubicin giver ofte bivirkninger, og nogle af disse er så alvorlige, at

patienten bør monitoreres nøje. Bivirkningernes frekvens og type påvirkes af

administrationshastighed og dosis. Knoglemarvssuppression er en akut dosisbegrænsende

bivirkning, men er som regel forbigående. De kliniske konsekvenser af doxorubicins

knoglemarvstoksicitet og hæmatologiske toksicitet kan være feber, infektioner,

sepsis/septikæmi, septisk shock, hæmoragi, vævshypoksi og dødsfald. Kvalme og

opkastning samt alopeci optræder hos næsten alle patienter.

Følgende uønskede hændelser er blevet rapporteret i forbindelse med behandling med

doxorubicin:

Frekvenserne er angivet ved brug af følgende konventioner:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende

data)

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke

kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Sepsis,

septikæmi

Benigne,

maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og

polypper)

Sekundær akut

myeloid leukæmi

ved kombinationsbe-

handling med dna-

beskadigende

antineoplastiske

lægemidler (se pkt.

4.4),

tumorlyse-

syndrom

Akut lymfocytisk

leukæmi og akut

myelogen

leukæmi.

Blod og

lymfesystem

Knoglemarvs-

suppression,

leukopeni og

neutropeni

Trombocytopeni,

anæmi

Immun-

systemet

Anafylaktiske

reaktioner

Metabolisme

og ernæring

Anoreksi

Dehydrering

Hyperurikæmi

(se pkt. 4.4)

dk_hum_44077_spc.doc

Side 11 af 18

Øjne

Konjunktivitis

Keratitis og

lakrimation

Hjerte

Kardiomyopati,

(2 %: f.eks.

fald i LVEF,

dyspnø);

Arytmi,

asymptomatisk

reduktion i

venstre ventrikels

uddrivnings-

fraktion og

kongestivt

hjertesvigt.

Kardiotoksicitet

kan manifestere

sig i takykardi,

inklusive

supreventrikulær

takykardi og

EKG-

forandringer

(f.eks.

sinustakykardi,

takyarytmi,

ventrikulær

takykardi,

bradykardi,

atrioventrikulær

blok og

grenblok).

Rutinemæssig

EKG-

monitorering

anbefales, og der

bør udvises

forsigtighed hos

patienter med

nedsat

hjertefunktion.

Vaskulære

sygdomme

Flebitis

Tromboflebitis,

trombo-

embolisme,

hedeture, shock

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

opkastning,

mucositis/stoma

titis, diarré

Blødning i

mave-tarm-

kanalen,

abdominalsmer-

ter: ulceration af

slimhinderne i

mund, svælg,

spiserør og

mave-tarm-

kanalen kan

forekomme ved

kombinations-

Øsofagitis,

gastriske

erosioner, colitis,

hyperpig-

mentering i

mundslimhinden

dk_hum_44077_spc.doc

Side 12 af 18

behandling med

cytarabin;

der er

rapporteret om

ulceration og

nekrose af colon,

specielt i caecum

(se pkt. 4.5)

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Bronchospasme,

Strålingspneu-

monitis

Hud og

subkutane væv

Alopeci

Kløe, lokale

overfølsom-

hedsreaktioner i

strålings-

området (recall-

fænomener)

Urticaria, eksantem,

lokale erytematøse

reaktioner langs den

vene, der er brugt til

injektionen,

hyper-pigmentering

af hud og negle,

onykolyse

Vævshypoksi,

akral erythema

og dysæstesi i

fodsåler og

håndflader,

fotosensitivitet

Nyrer og

urinveje

Lokale

reaktioner

(kemisk cystitis)

kan forekomme

ved intravesikal

behandling (dvs.

dysuria, øget

miktionsfrek-

vens, nykturi,

stranguri, hæma-

turia, nekrose af

urinblærevæg-

Akut nyresvigt

reproduktive

system og

mammae

Amenorré,

oligospermi,

azoospermi (se

pkt. 4.4)

Almene

symptomer og

reaktioner på

administra-

tionsstedet

Anafylaktiske

reaktioner, skælven,

feber, svimmelhed

En stikkende

eller brændende

følelse ved

administrations-

stedet

(se pkt. 4.4),

utilpashed/

svaghed, asteni,

kulderystelser

Lever og

galdeveje

Hepatotoksicitet,

forbigående

stigning i lever-

enzymer

dk_hum_44077_spc.doc

Side 13 af 18

Kirurgiske og

medicinske

procedurer

Ekstravasation

kan føre til

alvorlig cellulitis,

vesikation og

lokal vævsnekro-

se, der kan

nødvendiggøre

kirurgisk indgreb

(herunder hud-

transplantation)

(se pkt.

4.4)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Enkeltdoser på 250 mg og 500 mg doxorubicin har ført til dødsfald.

Akut overdosering af doxorubicin kan føre til myelosuppression (særligt leukopeni og

trombocytopeni), generelt 10-15 dage efter overdoseringen, og akutte hjerteforandringer,

der kan optræde inden for 24 timer. Behandlingen består i intravenøse

antibiotikabehandling, transfusion af granulocytter og trombocytter, anbringelse i

beskyttende isolation og behandling af hjertesymptomer. Flytning af patienten til et sterilt

rum og brug af hæmopoietiske vækstfaktorer bør overvejes.

Akut overdosering af doxorubicin vil også resultere i gastrointestinale toksiske virkninger

(primært mucositis). Det sker generelt kort tid efter administrationen af lægemidlet, men

de fleste patienter kommer sig over dette inden for tre uger.

Kronisk overdosering, hvor den kumulative dosis overstiger 550 mg/m

, øger risikoen for

kardiomyopati og kan føre til hjertesvigt.

Forsinket hjertesvigt kan forekomme op til 6 måneder efter en overdosis. Patienten skal

observeres nøje, og hvis der opstår tegn på hjertesvigt, skal patienten modtage

konventionel behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L01DB01. Antracykliner og beslægtede stoffer.

dk_hum_44077_spc.doc

Side 14 af 18

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Doxorubicin er et antracyklinsk antibiotikum. Virkningsmekanismen er ikke fuldstændigt

klarlagt. Det antages, at doxorubicinhydrochlorids antineoplastiske effekt beror på

cytotoksiske virkningsmekanismer, særligt interkalation ind i dna, hæmning af enzymet

topoisomerase II og dannelse af reaktive oxygenarter. Dette har en ødelæggende effekt på

dna-syntesen: Interkalation af doxorubicin-molekylerne fører til RNA- og dna-

polymerasehæmning ved at forstyrre base-base-genkendelse og sekvensspecificitet.

Hæmningen af topoisomerase II producerer enkelt- og dobbeltstrengede opdelinger af dna-

spiralen. Kløvning af dna skyldes også den kemiske reaktion med stærkt reaktive

oxygenarter som hydroxylradikalen OH

. Konsekvensen er mutagenese og

kromosomændringer.

Specificiteten af doxorubicins toksicitet ser ud til primært at være relateret til den

proliferative aktivitet i normalt væv. Knoglemarv, mave-tarm-kanalen og testikler er de

primære normale væv, der skades.

En vigtig årsag til manglende effekt af behandlingen med doxorubicin og andre

antracykliner er udvikling af resistens. I et forsøg på at overvinde celleresistens over for

doxorubicin har brugen af calciumantagonister såsom verapamil været overvejet, idet

cellemembranen er det primære mål. Verapamil hæmmer den langsomme calciumtransport

og kan øge cellernes optagelse af doxorubicin. En kombination af doxorubicin og

verapamil er forbundet med alvorlige kardiotoksiske virkninger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Distribution

Efter intravenøs injektion forsvinder doxorubicin hurtigt fra blodet og distribueres bredt til

vævet, inklusive lunger, lever, hjerte, milt, lymfeknuder, knoglemarv og nyrer.

Distributionsvolumen er ca. 25 liter. Proteinbindingsgraden er 60-70 %.

Doxorubicin passerer ikke blod-hjernebarrieren, selvom højere væskeniveauer kan

forekomme i tilfælde af hjernemetastaser eller leukæmi med spredning i hjernen.

Doxorubicin distribueres hurtigt til ascites, hvor koncentrationerne er højere end i plasma.

Doxorubicin udskilles i modermælk.

Elimination

Eliminationen af doxorubicin fra blodet er trifasisk med en gennemsnitlig halveringstid på

12 minutter (distribution), 3,3 timer og ca. 30 timer. Doxorubicin metaboliseres hurtigt i

leveren. Den primære metabolit er det farmakologisk aktive doxorubicinol. Andre

metabolitter er deoxyrubicinaglykon, glukuronid og sulfatkonjugat. Ca. 40-50 % af en

dosis udskilles i galden inden for 7 dage, idet ca. halvdelen udskilles som uændret

lægemiddel og resten som metabolitter. Kun 5-15 % af den administrerede dosis udskilles i

urinen.

Særlige patientgrupper

Da eliminationen af doxorubicin hovedsagligt sker i leveren, vil nedsat leverfunktion

resultere i langsommer udskillelse og dermed øget retention og akkumulering i plasma og

væv. Derfor anbefales dosisreduktion.

Selv om det kun er en lille mængde doxorubicin, der udskilles via nyrerne, kan alvorligt

nedsat nyrefunktion påvirke den totale elimination og nødvendiggøre dosisreduktion.

dk_hum_44077_spc.doc

Side 15 af 18

I en undersøgelse med overvægtige patienter (>130 % af den ideelle kropsvægt) var

clearance af doxorubicin nedsat og halveringstiden øget i forhold til en kontrolgruppe

bestående af normalvægtige. Det kan være nødvendigt at justere dosis ved overvægtige

patienter.

Hos cancerpatienter reduceres doxorubicin til adriamycinol, der er et aktivt cytotoksisk

stof. Denne reduktion ser ud til at være katalyseret af cytoplasmiske NADPH-afhængige

aldo-keto-reduktaser, der findes i alt væv og spiller en vigtig rolle for doxorubicins

samlede farmakokinetik.

Mikrosomale glykosidaser, der er til stede i det meste væv, deler doxorubicin og

adriamycinol i inaktive aglykoner. Aglykonerne kan så undergå 0-demethylering fulgt af

konjugering til sulfat eller glucuronide estere og udskillelse i galden.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Data fra dyreforsøg viser, at doxorubicin påvirker fertiliteten, er embryo- og føtotoksisk og

teratogenisk. Andre data viser, at doxorubicin er mutagent.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Saltsyre (til justering af pH-værdi)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Doxorubicin må ikke blandes med heparin, da der kan dannes udfældning, og det bør ikke

blandes med 5-fluorouracil, da der kan forekomme nedbrydning. Længerevarende kontakt

med opløsninger med alkalisk pH-værdi bør undgås, da det vil medføre hydrolysering af

lægemidlet.

Indtil der foreligger detaljerede oplysninger om blandbarhed, bør doxorubicin ikke blandes

med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas: 18 måneder.

Åbnet hætteglas: Lægemidlet bør anvendes umiddelbart efter åbning af hætteglasset.

Rekonstituerede opløsninger til infusion

Kemisk og fysisk brugsstabilitet er blevet påvist ved brug af 0,9 % natriumchlorid til

injektionsvæske og 5 % dextrose til injektionsvæske i op til 28 dage ved 2-8° C og i op til

7 dage ved 25° C, når præpareringen er blevet beskyttet mod lys.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstiden og opbevaringsforholdene før brug brugerens ansvar og bør

normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8° C, medmindre fortyndingen har fundet sted under

kontrollerede og validerede aseptiske forhold

dk_hum_44077_spc.doc

Side 16 af 18

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2-8° C).

Opbevar hætteglasset i kartonen for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

5 ml

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er fyldt på 5 ml klare, rørtrukne hætteglas af

type I, lukket med en chlorobutylgummiprop og lyserød ”flip-off” –aluminiumforsegling.

10 ml

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er fyldt på 10 ml klare, rørtrukne hætteglas af

type I, lukket med en chlorobutylgummiprop og lyserød ”flip-off”-aluminiumforsegling.

25 ml

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er fyldt på 25 ml klare, støbte hætteglas af type I,

lukket med chlorobutylgummiprop og lyserød ”flip-off”-aluminiumforsegling.

50 ml

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er fyldt på 50 ml klare, støbte hætteglas af type I,

lukket med chlorobutylgummiprop og lyserød ”flip-off”-aluminiumforsegling.

100 ml

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er fyldt på 100 ml klare, støbte hætteglas af type

I, lukket med chlorobutylgummiprop og lyserød ”flip off”-aluminiumforsegling

Pakningsstørrelser

5 ml hætteglas

1 x 10 ml hætteglas

25 ml hætteglas

50 ml hætteglas

100 ml hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendig markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Doxorubicin er et potent cytotoksisk lægemiddel, som kun bør udskrives, præpareres og

administreres af fagfolk, der er uddannet i sikker brug af lægemidlet. De følgende

retningslinjer skal følges ved håndtering, præparering og destruering af doxorubicin.

Præparering

Personalet bør oplæres i den rette håndtering af cytostatika.

Gravide må ikke håndtere dette lægemiddel.

Personale, der håndterer doxorubicin, skal bære beskyttende påklædning:

øjenbeskyttelse, kitler, engangshandsker og masker.

Alle materialer til administration eller rengøring, inklusive handsker, skal kommes i

affaldssække til højrisikoaffald og brændes ved høj temperatur (700° C).

Alle rengøringsmaterialer skal bortskaffes som tidligere anført.

Vask altid hænder efter fjernelse af handsker.

dk_hum_44077_spc.doc

Side 17 af 18

Kontaminering

Hvis injektionsvæsken kommer i kontakt med hud eller slimhinder, skal det pågældende

område vaskes grundigt med vand og sæbe eller natriumbicarbonatopløsning. Undgå

at skrubbe på huden med en børste. En neutral creme kan bruges til behandling af

forbigående stikkende fornemmelser i huden.

I tilfælde af kontakt med øjne, skal øjenlåget/øjenlågene holdes oppe, mens der skylles

med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter eller med natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 %) opløsning til injektion. Søg derefter hjælp hos en læge eller øjenspecialist.

Hvis lægemidlet spildes, renses med 1 % natriumhypochloritopløsning eller simpelthen

med fosfatbuffer (pH>8), indtil opløsningen er fjernet. Brug en klud/svamp, der

opbevares i specialrummet. Rens to gange med vand. Alle klude kommes i en

forseglet plasticpose, der sendes til forbrænding.

Administration

Intravenøs administration af doxorubicin skal ske meget forsigtigt, og det tilrådes at

indgive lægemidlet via slangen til en fritløbende intravenøs natriumchloridopløsning på 9

mg/ml (0,9 %) eller 50 mg/ml (5 %) dextroseopløsning inden for 2-15 minutter. Denne

metode minimerer risikoen for udvikling af trombose og perivenøs ekstravasation, der kan

føre til alvorlig cellulitis, vesikation og vævsnekrose og renser også venen efter

administration.

Rester af lægemidlet såvel som alle materialer, der har været anvendt til fortynding og

administration skal destrueres i overensstemmelse med hospitalets regler for bortskaffelse

af cytotoksiske stoffer og gældende lovgivning om bortskaffelse af farligt affald.

Destruktion

Kun til engangsbrug. Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold

til lokale retningslinjer. Reglerne for håndtering af cytotoksiske lægemidler skal

overholdes.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

44077

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. maj 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

16. december 2019

dk_hum_44077_spc.doc

Side 18 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information