Donepezilhydrochlorid "Actavis" 10 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-05-2017

Aktiv bestanddel:
Donepezilhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
N06DA02
INN (International Name):
donepezil hydrochloride
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44582

Indlægsseddel: Information til brugeren

Donepezilhydrochlorid Actavis

5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter

Donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Donepezilhydrochlorid Actavis til dig personligt. Lad

derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezilhydrochlorid Actavis

Sådan skal du tage Donepezilhydrochlorid Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Donepezilhydrochlorid Actavis tilhører en type medicin, der kaldes

acetylkolinesterasehæmmere. Det bruges til at behandle symptomer på

demens hos patienter, der har fået stillet diagnosen mild til moderat svær

Alzheimers. Det bruges udelukkende til voksne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Donepezilhydrochlorid Actavis

Tag ikke Donepezilhydrochlorid Actavis

hvis du er allergisk over for donepezilhydrochlorid, piperidin derivater eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Donepezilhydrochlorid Actavis (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Behandling med Donepezilhydrochlorid Actavis må kun indledes og

overvåges af en læge med speciale i diagnosticering og behandling af

Alzheimers demens.

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Donepezilhydrochlorid Actavis, hvis

har haft mavesår eller sår i tolvfingertarmen, eller hvis du tager non-steroid

antiinflamatorisk medicin (NSAIDs)

har haft kramper. Donepezil kan forårsage kramper. Lægen vil holde øje

med dine symptomer

har haft en hjertesygdom (især, hvis du har uregelmæssig hjerterytme, syg

sinus-syndrom eller andre sygdomme, der påvirker hjerterytmen), da

donepezil kan sænke hjerterytmen

har astma eller andre længerevarende lungesygdomme

har haft en leversygdom

har vandladningsbesvær

skal have en operation, hvor du skal i fuld narkose, da mængden af

bedøvelse måske skal justeres.

Børn og unge

Donepezilhydrochlorid Actavis anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Donepezilhydrochlorid Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Dette gælde især, hvis du tager:

medicin mod smerter og betændelse (NSAIDs)

antibiotika, f.eks. erythromycin eller rifampicin

medicin mod svamp, f.eks. ketoconazol eller itraconazol

muskelafslappende medicin

antidepressiva, f.eks. fluoxetin

medicin mod krampe, f.eks. phenytoin eller carbamazepin

medicin mod hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk, f.eks. betablokkere

andre typer medicin, der virker ligesom donepezil (f.eks. galantamin eller

rivastigmin), og visse typer medicin mod diarré, Parkinsons sygdom eller

astma.

Bedøvelsesmidler til fuld narkose

Brug af Donepezilhydrochlorid Actavis sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du behandles med donepezil, da det kan

mindske medicinens virkning.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Donepezilhydrochlorid Actavis bør ikke bruges, når man ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Donepezilhydrochlorid Actavis og sygdommen kan påvirke din evne til at køre

bil og arbejde med maskiner. Medicinen kan især i starten af behandlingen

forårsage træthed, svimmelhed og muskelkramper, og hvis du føler dig

påvirket, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner. Inden du kører bil

eller arbejder med maskiner, bør du tale med lægen om det.

Donepezilhydrochlorid Actavis indeholder lactose

Hvis lægen har fortalt dig, at du er overfølsom over for visse sukkerarter, bør

du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

3. Sådan skal du tage Donepezilhydrochlorid Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Tabletstyrken skal måske justeres efter, hvor længe du har fået medicinen, og

hvad lægen anbefaler.

Donepezilhydrochlorid Actavis 5 mg filmovertrukne tabletter

I starten skal du normalt tage 1 filmovertrukket tablet (5 mg

donepezilhydrochlorid) hver aften. Efter en måned anbefaler lægen måske, at

du tager 2 filmovertrukne tabletter (10 mg donepezilhydrochlorid) hver aften.

Den maksimale dosis er 10 mg hver aften.

Donepezilhydrochlorid Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter

I starten skal du normalt tage 5 mg donepezilhydrochlorid hver aften. Efter en

måned anbefaler lægen måske, at du tager 1 filmovertrukket tablet (10 mg

donepezilhydrochlorid) hver aften.

Den maksimale dosis er 10 mg hver aften.

Der findes andre styrker, hvis dosering ikke er praktisk mulig i dette

styrkeforhold.

Tag Donepezilhydrochlorid Actavis med lidt vand om aftenen, inden du går i

seng.

Det er ikke nødvendigt at justere dosis, hvis du har nyreproblemer.

Lægen justerer måske dosis hos voksne patienter med mild til moderat

leversygdom. Der er ingen data for patienter med alvorligt nedsat

leverfunktion.

Brug til børn og unge

Donepezil anbefales ikke til børn og unge.

Følg altid lægens anvisninger om, hvordan og hvornår du skal tage medicinen.

Du må ikke ændre på dosis uden at have talt med lægen. Du må kun stoppe

med at tage dine tabletter, hvis det sker efter aftale med lægen.

Hvor længe skal du tage Donepezilhydrochlorid Actavis

Lægen rådgiver dig om, hvor længe du skal fortsætte med at tage tabletterne.

Du skal regelmæssigt til lægen for at vurdere behandlingen og dine

symptomer.

Hvis du har taget for meget Donepezilhydrochlorid Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere

Donepezilhydrochlorid Actavis, end der står her, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomerne på overdosis er bl.a. kvalme, opkastning, savlen (øget

spytmængde), øget svedtendens, langsom hjerterytme, vejrtrækningsbesvær,

muskelsvaghed, besvimelse og kramper.

Hvis du har glemt at tage Donepezilhydrochlorid Actavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har glemt 1 tablet, skal du tage 1 tablet på det sædvanlige tidspunkt

dagen efter. Hvis du har glemt at tage medicinen i mere end en uge, skal du

kontakte lægen, inden du tager mere medicin.

Hvis du holder op med at tage Donepezilhydrochlorid Actavis

Når behandlingen stoppes, aftager donepezils gavnlige effekt gradvist. Du må

ikke stoppe med at tage Donepezilhydrochlorid Actavis, selv om du føler dig

rask, medmindre du har fået besked på det af lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Kontakt straks din læge, hvis du oplever nogle af disse alvorlige bivirkninger,

da akut behandling kan være nødvendig.

Leverskade, f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på

leverbetændelse er kvalme eller opkastninger, appetitløshed, generel

utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene samt

mørk urin (Sjælden: kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer).

Mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomerne på mavesår eller

sår på tolvfingertarmen er mavesmerter og mavegener

(fordøjelsesbesvær) mellem navlen og brystbenet (Ikke almindelig: kan

påvirke op til 1 ud af 100 personer).

Blødning i maven eller tarmene. Dette kan give sort afføring eller

synligt blod fra endetarmen (Ikke almindelig: kan påvirke op til 1 ud af

100 personer).

Krampeanfald (Ikke almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer).

Feber med muskelstivhed, svedudbrud eller nedsat bevidsthed (en

lidelse kaldet "malignt neuroleptikasyndrom" (meget sjælden: kan

påvirke op til 1 ud af 10.000 personer).

Svaghed, ømhed eller smerter i musklerne, navnlig, hvis du samtidig

føler dig utilpas eller har feber eller mørkfarvet urin. Dette kan skyldes

en abnorm nedbrydning af muskelvæv, som kan være livstruende og

medføre nyreproblemer (en tilstand kaldet rhabdomyolyse).

Andre bivirkninger

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

diarré

kvalme

hovedpine

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

almindelig forkølelse

manglende appetit

hallucinationer, aggressiv adfærd, uro – aftager ved dosisreduktion eller

afbrydelse af behandlingen.

svimmelhed, søvnløshed, besvimelse

opkastning, uro i maven

kløe, udslæt

muskelkramper

ufrivillig vandladning

træthed, smerter

ulykkestilfælde

ualmindelige drømme og mareridt

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

langsom hjerterytme

mindre forhøjelse af muskelenzymet kreatinkinase kan ses i blodprøver.

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer):

stivhed eller ukontrollerede bevægelser, især i ansigtet og tungen, men

også i arme og ben

hjerteforstyrrelser

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller

via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-

mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Donepezilhydrochlorid Actavis ved almindelig temperatur

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Donepezilhydrochlorid Actavis indeholder:

Aktivt stof: donepezilhydrochlorid. En filmovertrukket tablet indeholder 5

mg eller 10 mg donepezilhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Lactosemonohydrat, majsstivelse,

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat. Tabletfilm: polyvinylalkohol,

macrogol 3350, talcum, titaniumdioxid E171 og gul jernoxid E172 (kun i 10

mg tabletter).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Donepezilhydrochlorid Actavis 5 mg filmovertrukket tablet er hvid, rund og

bikonveks med ‘DZ 5’ trykt på den ene side.

Donepezilhydrochlorid Actavis 10 mg filmovertrukket tablet er lysegul, rund og

bikonveks med ‘DZ 10’ trykt på den ene side.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning: 7, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 98, 100 og 120 filmovertrukne

tabletter.

Tabletbeholder: 28, 30, 100 og 250 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Actavis Ltd. BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

Actavis hf., Reykjavíkurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Appelhof 13, Oudehaske,

8465RX, Holland

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Neptunus 12, Herenveen,

8448CN, Holland

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Island

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende

navne:

Østrig

Donepezil Actavis

Cypern

Donecept

Grækenland

Donepezil/Actavis

Portugal

Donepezilo Actavis

Storbritannien

Donepezil hydrochloride

Spanien

Donepezilo Actavis

Tyskland

Donepezilhydroclorid PUREN

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2016

26. april 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Donepezilhydrochlorid ”Actavis”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26463

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Donepezilhydrochlorid ”Actavis”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg eller 10 mg donepezilhydrochlorid

monohydrat svarende til 5 mg eller 10 mg donepezilhydrochlorid.

Hjælpestoffer med kendt effekt:

Donepezilhydrochlorid ”Actavis” 5 mg indeholder 92,5 mg lactose (som

lactosemonohydrat)

Donepezilhydrochlorid ”Actavis” 10 mg indeholder 185 mg lactose (som

lactosemonohydrat)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Donepezilhydrochlorid ”Actavis” 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde og

bikonvekse med ‘DZ 5’ trykt på den ene side.

Donepezilhydrochlorid ”Actavis” 10 mg filmovertrukne tabletter er lysegule, runde og

bikonvekse med ‘DZ 10’ trykt på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Donepezilhydrochlorid ”Actavis” er indiceret som symptomatisk behandling ved mild til

moderat svær Alzheimers demens.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne/ældre

44582_spc.doc

Side

1 af 10

Behandling indledes med 5 mg/dag (én dosis én gang dagligt). Dosis på 5 mg/dag

opretholdes i mindst én måned, så det bliver muligt at vurdere den første kliniske respons

på behandlingen og nå steady-state koncentration af donepezilhydrochlorid. Efter en

måneds klinisk vurdering af behandling med 5 mg/dag kan Donepezilhydrochlorid

”Actavis” dosis øges til 10 mg/dag (én dosis én gang dagligt). Den maksimale daglige

dosis er 10 mg. Doser over 10 mg/dag er ikke undersøgt i kliniske studier.

Behandlingen bør indledes og overvåges af en læge med speciale i at diagnosticere og

behandle Alzheimers demens. Diagnosen bør stilles i henhold til gældende retningslinjer

(f.eks. DSM IV, ICD 10). Behandling med donepezil bør kun indledes, hvis der er

tilknyttet en omsorgsperson, som regelmæssigt overvåger patientens indtag af lægemiddel.

Vedligeholdelsesbehandling kan opretholdes, så længe patienten har terapeutisk fordel af

det. De kliniske fordele af donepezil skal derfor regelmæssigt vurderes.

Seponering bør overvejes, når der ikke længere kan konstateres en terapeutisk effekt.

Individuel respons til donepezil kan ikke forudsiges.

Ved seponering af behandlingen vil fordelene ved donepezil gradvis reduceres.

{Der findes andre styrker af dette lægemiddel, hvis dosis ikke er praktisk mulig i disse

styrkeforhold.}

Nyre- og leverinsufficiens

Patienter med nyreinsufficiens kan følge retningslinjerne for standarddosering, da

clearance af donepezilhydrochlorid ikke påvirkes af denne tilstand.

På grund af mulig forhøjet eksponering ved mild til moderat leverinsufficiens (se pkt. 5.2)

bør dosis øges i henhold til individuel tolerabilitet. Der findes ingen data for patienter med

alvorlig leverinsufficiens.

Pædiatrisk population

Donepezilhydrochlorid ”Actavis” bør ikke anvendes til børn og unge.

Administration

Donepezilhydrochlorid ”Actavis” skal tages oralt om aftenen umiddelbart før sengetid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof piperidinderivater eller nogle af hjælpestofferne

anført i punkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anvendelse af donepezil hos patienter med svær Alzheimers demens, andre demenstyper

eller andre former for nedsat hukommelse (f.eks. aldersrelateret kognitiv tilbagegang) er

ikke undersøgt.

Anæstesi: Donepezil er en kolinesterasehæmmer og vil derfor formentlig forstærke

muskelrelaksation af succinylkolintypen under anæstesi.

Kardiovaskulære forhold: Kolinesterasehæmmere kan som følge af deres farmakologiske

effekt have vagotonisk virkning på hjertefrekvensen (f.eks. bradykardi). Risikoen for

denne virkning kan være specielt stor hos patienter med syg-sinus-syndrom eller andre

supraventrikulære ledningsforstyrrelser i hjertet som f.eks. sinoatrial eller atrioventrikulær

blok.

44582_spc.doc

Side

2 af 10

Der er rapporteret synkope og kramper. Når sådanne patienter undersøges, bør risikoen for

hjerteblok eller lange sinuspauser overvejes.

Gastrointestinale forhold: Patienter med øget risiko for at udvikle mavesår, dvs. patienter

med mavesår i anamnesen eller patienter, der samtidig får non-steroide

antiinflammatoriske midler (NSAIDs), bør monitoreres for symptomer. Men sammenlignet

med placebobehandling viste de kliniske studier med donepezil ingen stigning i

forekomsten af ulcus pepticum eller gastrointestinal blødning.

Urogenitalt: Selv om det ikke er set i kliniske studier med donepezil, kan cholinomimetika

forårsage obstruktion af blæretømning.

Neurologiske forhold: Kramper: Cholinomimetika forbindes med en vis risiko for

generaliseret krampe. Men kramper kan også være et tegn på Alzheimers sygdom.

Cholinomimetika kan forstærke eller fremkalde ekstrapyramidale symptomer.

Malignt neuroleptikasyndrom:

Malignt neuroleptikasyndrom er en potentielt livstruende tilstand, der er karakteriseret ved

hypertermi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret bevidsthedsniveau og forhøjet

serumkreatinfosfokinase. Yderligere symptomer kan omfatte myoglobinuri

(rabdomyolyse) og akut nyresvigt.

Det er rapporteret at malignt neuroleptikasyndrom forekommer meget sjældent ved

behandling med donepezil og især hos patienter i samtidig behandling med antipsykotika.

Hvis en patient udvikler tegn og symptomer, som kunne tyde på malignt

neuroleptikasyndrom, eller får uforklarlig høj feber uden yderligere kliniske

manifestationer af malignt neuroleptikasyndrom, bør behandlingen seponeres.

Pulmonære forhold: Der bør udvises forsigtighed med at indgive kolinesterasehæmmere til

patienter med astma eller obstruktiv lungesygdom i anamnesen på grund af deres

cholinomimetiske virkning.

Samtidig administration af donepezil med andre acetylkolinesterasehæmmere og kolinerge

agonister eller antagonister bør undgås.

Alvorlig leverinsufficiens: Der findes ingen data for patienter med alvorlig

leverinsufficiens.

Lactoseintolerans: Denne medicin indeholder lactose. Lægemidlet bør ikke anvendes til

patienter med sjælden arvelig galactoseintolerans, lapp-lactasemangel eller glucose-

galactose-malabsorption.

Mortalitet i kliniske undersøgelser af vaskulær demens

I tre kliniske studier af 6 måneders varighed har man undersøgt personer, der opfylder

NINDS-AIREN-kriterierne for sandsynlig eller mulig vaskulær demens (VaD). NINDS-

AIREN-kriterierne er udformet med henblik på at identificere patienter, hvis demens

formentlig udelukkende skyldes vaskulære årsager og udelukke patienter med Alzheimers

sygdom. I det første studie var mortaliteten 2/198 (1,0 %) for donepezilhydrochlorid 5 mg,

44582_spc.doc

Side

3 af 10

5/206 (2,4 %) for donepezilhydrochlorid 10 mg og 7/199 (3,5 %) for placebo. I det andet

studie var mortaliteten 4/208 (1,9 %) for donepezilhydrochlorid 5 mg, 3/215 (1,4 %) for

donepezilhydrochlorid 10 mg mod 1/193 (0,5 %) for placebo. I det tredje studie var

mortaliteten 11/648 (1,7 %) for donepezilhydrochlorid 5 mg og 0/326 (0 %) for placebo.

Den samlede mortalitet for de tre VaD-studier i tal var for donepezilhydrochlorid-gruppen

(1,7 %) højere end for placebogruppen (1,1 %), men forskellen var ikke statistisk

signifikant. I de fleste tilfælde ser det ud til at dødsårsagen hos patienter, der enten tager

donepezilhydrochlorid eller placebo, er forskellige vaskulære årsager, hvilket er

forventeligt hos denne gruppe ældre med underliggende vaskulære sygdomme. En analyse

af alle alvorlige vaskulære hændelser med ikke-dødelig eller dødelig udgang viste ingen

forskel i forekomsten mellem donepezilhydrochlorid-gruppen og placebogruppen.

I poolede Alzheimers demens-studier (n=4146) samt når disse studier blev poolet med

andre demens-studier, herunder vaskulær demens-studierne (n=6888), oversteg

mortalitetsraten i placebogrupperne numerisk mortalitetsraten i donepezilhydrochlorid-

grupperne.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter hæmmer ikke human metabolisme af

theofyllin, warfarin, cimetidin eller digoxin. Donepezilhydrochlorids metabolisme påvirkes

ikke af samtidig administration af digoxin eller cimetidin. In vitro-studier har vist, at

cytochrom P450 isoenzym 3A4 og i mindre grad 2D6 medvirker i metabolismen af

donepezil. Lægemiddel interaktionsstudier, der er udført in vitro, viser, at ketoconazol og

quinidin, der hæmmer henholdsvis CYP3A4 og 2D6, hæmmer donepezils metabolisme.

Det betyder derfor, at disse og andre CYP3A4-hæmmere som itraconazol og erythromycin

og CYP2D6-hæmmere som fluoxetin kan hæmme donepezils metabolisme. I et studie med

raske frivillige øgede ketoconazol donepezils gennemsnitlige koncentration med ca. 30 %.

Enzyminduktorer som rifampicin, fenytoin, carbamazepin og alkohol kan nedsætte

niveauet af donepezil. Da omfanget af en sådan hæmmende eller inducerende virkning

ikke kendes, bør sådanne lægemiddelkombinationer indgives med forsigtighed. Der er

risiko for, at donepezilhydrochlorid indvirker på lægemidler med antikolinerg effekt. Der

er også risiko for synergistisk virkning ved samtidig behandling med lægemidler som

succinylcholin, andre neuromuskulære blokkere eller kolinerge agonister eller beta-

blokkere, som indvirker på ledningsforstyrrelser i hjertet.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet: Der findes ikke tilstrækkelige data om anvendelsen af donepezil hos gravide.

Dyreforsøg har ikke vist teratogen virkning, men har vist perinatal og postnatal toksicitet

(se pkt. 5.3). Den mulige risiko for mennesker kendes ikke. Donepezilhydrochlorid

”Actavis” bør ikke anvendes under graviditet, med mindre det er strengt nødvendigt.

Amning: Donepezil udskilles i mælk hos rotter. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid

udskilles i human brystmælk, og der er ingen undersøgelser af ammende kvinder. Derfor

bør kvinder, der anvender donepezil, ikke amme deres børn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Donepezilhydrochlorid ”Actavis” påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Demens kan forringe evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Ydermere kan

donepezil medføre træthed, svimmelhed og muskelkrampe, specielt når behandlingen

44582_spc.doc

Side

4 af 10

indledes, eller dosis øges. Den behandlende læge bør rutinemæssigt vurdere patienters

evne til fortsat at føre motorkøretøj eller betjene avanceret maskineri, når de tager

donepezil.

4.8

Bivirkninger

De mest almindeligt forekommende bivirkninger diarré, muskelkramper, træthed, kvalme,

emesis og søvnløshed.

Bivirkninger, der er rapporteret i mere end et isoleret tilfælde, er opstillet i skemaet

herunder sorteret efter organklasse og hyppighed. Hyppighed er defineret som: meget

almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

System-

organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Almindelig

forkølelse

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer

Agitation

Aggressiv adfærd

Unormale drømme

og mareridt

Nervesystemet

Synkope

Svimmelhed

Søvnløshed

Krampe

Ekstrapyramidale

symptomer

Malignt

neuroleptika-

syndrom

Hjerte

Bradykardi

Sinoatrial blok

Atrioventrikulær

blok

Mave-

tarmkanalen

Diarré

Kvalme

Emesis

Maveproblemer

Gastrointestinal

blødning

Mavesår og sår

på tolvfingertarm

Lever og

galdeveje

Hepatisk

dysfunktion,

herunder hepatitis

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Pruritis

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Rhabdomyoly

Nyrer og

urinveje

Urininkontinens

Almene

symptomer og

reaktioner på

Hovedpine Træthed

Smerter

44582_spc.doc

Side

5 af 10

administrations-

stedet

Undersøgelser

Mindre stigning i

serum-

koncentration af

kreatin-kinase fra

musklerne

Traumer,

forgiftninger og

behandlings-

komplikationer

Ulykker

Når patienter undersøges i forbindelse med synkope eller kramper, bør muligheden af

hjerteblok eller lang sinuspause overvejes (se pkt. 4.4).

Når der er rapporteret hallucinationer, unormale drømme, mareridt, uro og aggressiv

adfærd, har det medført dosisreduktion eller seponering af behandling.

I tilfælde med uforklarlig hepatisk dysfunction bør seponering af Donepezilhydrochlorid

”Actavis” overvejes.

Der er indberettet rhabdomyolyse, som optræder uafhængigt af malignt

neuroleptikasyndrom og med tidsmæssig sammenhæng med opstart af donepezil

behandling eller ved dosisforøgelse af donepezil.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Efter administration af en enkelt oral dosis hos mus og rotter anslås den gennemsnitlige

dødelige dosis donepezilhydrochlorid til at være henholdsvis 45 og 32 mg/kg eller ca. 225

og 160 gange den maksimale dosis på 10 mg/dag anbefalet til mennesker. Dosisrelaterede

tegn på kolinerg stimulation sås hos dyr og omfattede nedsat spontan bevægelse, bugleje,

slingrende gang, øget tårevæske, kloniske kramper, åndedrætsbesvær, øget spytsekretion,

miosis, fascikulationer og reduceret kropsoverfladetemperatur.

Overdosering af kolinesterasehæmmere kan føre til kolinerg krise, som er karakteriseret

ved alvorlig kvalme, emesis, øget spytsekretion, øget svedtendens, bradykardi,

hypotension, åndedrætsbesvær, kollaps og kramper. Øget muskelsvaghed kan også opstå

og kan medføre døden, hvis åndedrætsmuskulaturen rammes.

Som i alle andre tilfælde af overdosis bør generelle støttende foranstaltninger iværksættes.

Tertiær antikolinergika som atropin kan anvendes som antidot for en overdosis af

donepezil. Intravenøst atropinsulfat titreret til effekt anbefales: en indledende dosis på 1,0

til 2,0 mg intravenøst med efterfølgende doser i henhold til klinisk respons.

44582_spc.doc

Side

6 af 10

Der er rapporteret atypisk respons i blodtryk og hjertefrekvens ved andre cholinomimetika,

når de administreres samtidigt med kvarternære antikolinergika som glycopyrrolat. Det

vides ikke, om donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan fjernes ved dialyse

(hæmodialyse, peritoneal dialyse eller hæmofiltration).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: antidemensmidler; antikolinesteraser.

ATC-kode: N 06 DA 02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Donepezilhydrochlorid er en specifik og reversibel hæmmer af acetylkolinesterase, der er

den mest dominerende kolinesterase i hjernen. Donepezilhydrochlorid har in vitro vist sig

at være en over 1000 gange mere potent hæmmer af dette enzym end af

butyrylkolinesterase, et enzym der primært findes uden for centralnervesystemet.

Hos patienter med Alzheimers demens, som har deltaget i kliniske studier, resulterede

indgift af en enkelt daglig dosis 5 mg eller 10 mg donepezil i en steady-state hæmning af

acetylkolinesteraseaktivitet (målt som erythrocytmembraner) på henholdsvis 63,6 % og

77,3 %, når der blev målt efter indgift. Donepezilhydrochlorids hæmning af

acetylkolinesterase (AChE) i de røde blodlegemer har vist sig at hænge sammen med

ændringer i ADAS-Cog, en sensitiv skala til undersøgelse af aspekter af kognition.

Donepezilhydrochlorids mulighed for at ændre udviklingen i den underliggende

neuropatologi er ikke blevet undersøgt. Donepezil kan derfor ikke anses for at have nogen

indvirkning på sygdommens udvikling.

Effekten af behandling med donepezil er blevet undersøgt i fire placebokontrollerede

studier, 2 studier af 6 måneders varighed og 2 af 1 års varighed.

I studierne af 6 måneders varighed blev der udført en analyse ved slutningen af

behandlingen med donepezil. Analysen kombinerede tre kriterier for effekt: ADAS-Cog

(måler den kognitive tilstand), the Clinical Interview Based Impression of Change with

Caregiver Input (måler tilstanden generelt) og the Activities of Daily Living Subscale of

the Clinical Dementia Rating Scale

(måler evnen til at interagere med omverdenen, klare

sig i hjemmet og passe hobbyer og personlig hygiejne).

Hvis patienterne opfyldte nedenstående kriterier, blev de anset for at have

behandlingsrespons.

Respons = Forbedring af ADAS-Cog på mindst 4 point

Ingen forringelser på CIBIC

Ingen forringelser på ADCS-ADL-skalaen.

44582_spc.doc

Side

7 af 10

Procentvis respons

Intent to treat

population

n=365

Vurderet population

n=352

Placebogruppe

10 %

10 %

Donepezil 5 mg-gruppe

18 %*

18 %*

Donepezil 10 mg-gruppe

21 %*

22 %**

* p<0,05

** p<0,01

Donepezil gav et dosisafhængigt, statistisk signifikant og procentvis øget antal patienter,

der blev vurderet til at have behandlingsrespons.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Maksimalt plasmaniveau nås ca. 3-4 timer efter oral administration. Plasmakoncentration

og AUC øges i takt med dosis. Den terminale halveringstid er ca. 70 timer, hvilket betyder,

at indgift af den daglige enkeltdosis i flere dage gradvis øger niveauet til steady-state.

Omtrentlig steady-state nås inden for 3 uger efter behandlingsstart. Når steady-state er

nået, vil plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid med tilhørende

farmakodynamisk aktivitet ikke ændre sig meget i løbet af en dag.

Fødevarer påvirker ikke absorptionen af donepezilhydrochlorid.

Distribution

Ca. 95 % af donepezilhydrochlorid bindes til humane plasmaproteiner.

Plasmaproteinbindingen af den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil kendes ikke.

Donepezilhydrochlorids distribution i forskelligt kropsvæv er ikke blevet undersøgt. Men

et massebalancestudie af sunde mænd viste, at der 240 timer efter indgift af en enkeltdosis

5 mg

C-mærket donepezilhydrochlorid stadig var ca. 28 % af det mærkede stof i kroppen.

Det tyder på, at donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan være til stede i

kroppen i mere end 10 dage.

Biotransformation/Elimination

Donepezilhydrochlorid udskilles i urinen både intakt og metaboliseret af cytochrom P450-

systemet til forskellige metabolitter, som ikke alle er blevet identificeret. Efter indgivelse

af en enkelt 5 mg-dosis

C-mærket donepezilhydrochlorid fandtes plasmaradioaktivitet

udtrykt i procent af den indgivne dosis primært som intakt donepezilhydrochlorid (30 %),

6-O-desmethyldonepezil (11 % - eneste metabolit, der udviser aktivitet svarende til

donepezilhydrochlorid), donepezil-cis-N-oxide (9 %), 5-O-desmethyldonepezil (7 %) og

glucuronidkonjugat af 5-O-desmethyldonepezil (3 %). Ca. 57 % af det totalt indgivne

radioaktive stof genfandtes i urinen (17 % som uændret donepezil), mens 14,5 %

genfandtes i fæces, hvilket indikerer biotransformation og udskillelse via urinen som de

vigtigste eliminationsveje. Der er intet, der tyder på enterohepatisk recirkulation af

donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter.

Plasmakoncentrationen af donepezil falder med en halveringstid på ca. 70 timer.

Køn, race og rygevaner har ingen klinisk signifikant effekt på plasmakoncentrationen af

donepezilhydrochlorid. Donepezils farmakokinetiske egenskaber er ikke formelt blevet

44582_spc.doc

Side

8 af 10

undersøgt hos ældre sunde personer eller hos patienter med Alzheimers eller vaskulær

demens. Det gennemsnitlige plasmaniveau for patienter stemte dog overens med, hvad der

sås hos unge, raske frivillige forsøgspersoner.

Patienter med mild til moderat leverinsufficiens viste øget steady-state koncentration af

donepezil: gennemsnitlig AUC på 48 % og gennemsnitlig C

på 39 % (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Omfattende forsøg med forsøgsdyr har vist, at dette stof forårsager få andre virkninger end

de farmakologiske tilsigtede i overensstemmelse med dets aktivitet som kolinerg stimulator

(se pkt. 4.9). Donepezil har ikke haft mutagen effekt i cellemutationsundersøgelser hos

bakterier eller pattedyr. Der sås nogen klastogen effekt in vitro ved koncentrationer, der er

åbenlyst giftige for celler og mere end 3000 gange højere end steady-state

koncentrationerne i plasma. Der sås ingen klastogen eller anden genotoksisk effekt i in

vivo micronukleustest hos mus. Der blev ikke fundet beviser for mulig onkogen effekt i

langtidsstudier af karcinognicitet hos hverken rotter eller mus.

Donepezilhydrochlorid viste ingen effekt på rotters fertilitet og havde ingen teratogen

virkning hos rotter og kaniner, men havde mindre effekt på antallet af dødfødte og

nyfødtes overlevelse ved indgift hos drægtige rotter i en dosis, der var 50 gange højere end

dosis anbefalet til mennesker (se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Tabletovertræk:

Polyvinylalkohol

Macrogol 3350

Talcum

Titandioxid E171

Gul jernoxid E172 (kun i 10 mg tabletter)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Denne medicin kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakker af PVC/Aluminium

Tabletbeholder (polyetylen) med kliklåg (polyetylen)

44582_spc.doc

Side

9 af 10

Pakningsstørrelser:

Blister: 7, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 98, 100 og 120 filmovertrukne tabletter.

Tabletbeholder: 28, 30, 100 og 250 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Iceland

Repræsentant

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

44581

10 mg: 44582

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. december 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. april 2017

44582_spc.doc

Side

10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information