Donepezilhydrochlorid "Accord" 5 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-06-2020

Aktiv bestanddel:
Donepezilhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
N06DA02
INN (International Name):
donepezil hydrochloride
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
48748
Autorisation dato:
2011-07-28

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Donepezilhydrochlorid Accord 5 mg filmovertrukne tabletter

Donepezilhydrochlorid Accord 10 mg filmovertrukne tabletter

donepezilhydrochlorid

Læs

denne

indlægsseddel

grundigt,

inden

De

begynder

at tage

dette

lægemiddel,

da

den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Donepezilhydrochlorid Accord til Dem personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som De har.

Kontakt

lægen

eller

apotekspersonalet,

hvis

bivirkning

bliver

værre,

eller

får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Donepezilhydrochlorid Accord

Sådan skal De tage Donepezilhydrochlorid Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Donepezil tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes acetylcholinesterase-hæmmere.

Det bruges til behandling af symptomer på demens hos patienter, der har fået stillet diagnosen mild til

moderat grad af Alzheimers sygdom. Symptomerne omfatter tiltagende hukommelsestab, forvirring og

ændringer af adfærd. Som et resultat af sygdommen bliver det sværere og sværere at gennemføre

dagligdags aktiviteter som folk, der lider af Alzheimers sygdom.

Donepezil må kun benyttes af voksne patienter.

2. Det skal de vide, før de begynder at tage donepezilhydrochlorid accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Donepezilhydrochlorid Accord

hvis De er allergisk over for donepezilhydrochlorid, anden medicin af samme type (piperidin-

derivater) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Donepezilhydrochlorid Accord (angivet i pkt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før De tager Donepezilhydrochlorid Accord. Det er især vigtigt, at De

fortæller det til Deres læge, hvis De:

har eller har haft mavesår eller sår på tolvfingertarmen

har eller har haft krampeanfald eller muskelsammentrækninger

har eller har haft hjerteproblemer (uregelmæssig eller meget langsom puls)

har eller har haft astma eller anden langvarig lungesygdom

har eller har haft leverproblemer eller leverbetændelse

har eller har haft ufrivillig vandladning eller mild nyresygdom

Donepezilhydrochlorid

Accord

tages

patienter

nyresygdom

eller

mild

moderat

leversygdom. Sig det til Deres læge, hvis De lider af nyre- eller leversygdom. Patienter med alvorlig

leversygdom bør ikke tage Donepezilhydrochlorid Accord.

Brug af anden medicin sammen med Donepezilhydrochlorid Accord

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Fortæl det til deres læge, hvis De tager et af følgende lægemidler:

anden medicin til behandling af Alzheimers sygdom, f.eks. galantamin

smertestillende medicin eller medicin til behandling af gigt, f.eks. aspirin, såkaldte non-

steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) såsom ibuprofen eller diklofenak

medicin mod ufrivillig vandladning, f.eks. tolterodin

lægemidler mod infektion (antibiotika), f.eks. erythromycin og rifampicin

lægemidler mod svamp, f.eks. ketoconazol

medicin mod depression, f.eks. fluoxetin

medicin mod epilepsi, f.eks. phenytoin, carbamazepin

hjertemedicin, f.eks. quinidin og betablokkere (propanolol og atenolol)

muskelafslappende lægemidler, f.eks. diazepam og succinylcholine

medicin brugt ved generel bedøvelse

lægemidler, der ikke er receptpligtige, f.eks. urtemedicin

Hvis De skal have foretaget en operation, der kræver narkose, skal De fortælle Deres læge og

narkoselægen, at De tager Donepezilhydrochlorid Accord. Dette skyldes, at Deres medicin kan have

indflydelse på, hvor meget bedøvelse De har brug for.

Brug af Donepezilhydrochlorid Accord sammen med mad, drikke og alkohol

Mad vil ikke påvirke virkningen af Donepezilhydrochlorid Accord.

Donepezilhydrochlorid Accord bør ikke tages sammen med alkohol, fordi alkohol kan ændre

lægemidlets virkning.

Graviditet, amning og fertilitet

Donepezilhydrochlorid Accord må ikke tages under graviditet, medmindre Deres læge siger, det er

nødvendigt.

De må ikke tage Donepezilhydrochlorid Accord, hvis De ammer.

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alzheimers sygdom kan påvirke Deres evne til at køre bil eller betjene maskiner, og De må ikke køre

bil eller betjene maskiner, medmindre Deres læge siger, De må.

Lægemidlet kan også medføre træthed, svimmelhed og kramper. Hvis De oplever nogle af disse

bivirkninger, må De ikke køre bil eller betjene maskiner.

Donepezilhydrochlorid Accord indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager Donepezilhydrochlorid Accord, hvis

lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage donepezilhydrochlorid accord

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Som regel skal De begynde med at tage 5 mg (én hvid tablet) hver aften. Efter en måned vil Deres

læge måske sige, at De skal tage 10 mg (én gul tablet) hver aften.

Synk Donepezilhydrochlorid Accord-tabletten og drik et glas vand til, før De går i seng om aftenen.

Styrken af den tablet, De skal tage, vil måske blive ændret afhængig af, hvor lang tid De har taget

medicinen, og afhængig af lægens anvisninger. Den maksimale anbefalede dosis er 10 mg hver aften.

Følg altid lægens anvisninger, når De tager Deres medicin.

De må ikke tage en anden dosis, medmindre det sker efter aftale med Deres læge.

Hvor længe skal De tage Donepezilhydrochlorid Accord?

Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe De skal fortsætte med at tage tabletterne. De skal med

mellemrum til kontrol hos lægen, der skal vurdere behandlingen og Deres symptomer.

Hvis De har taget for mange Donepezilhydrochlorid Accord

Tag ikke mere end én tablet hver dag. Kontakt lægen, skadestuen eller apotek, hvis De/du har taget for

mere Donepezilhydrochlorid Accord, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og De/du føljer Dem/dig utilpas). Symptomer på overdosering er følelsen af at være syg,

øget spytdannelse, øget svedtendens, langsom puls, lavt blodtryk (svimmelhed, når De står op),

vejrtrækningsproblemer, tab af bevidsthed og krampeanfald eller muskelsammentrækninger.

Hvis De har glemt at tage Donepezilhydrochlorid Accord

Hvis De glemmer at tage en tablet, skal De blot tage en tablet den følgende dag på det sædvanlige

tidspunkt. Tag ikke dobbelt dosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis De glemmer at tage Deres medicin i mere end en uge, skal De kontakte lægen, inden De

begynder at tage medicinen igen.

Hvis De holder op med at tage Donepezilhydrochlorid Accord

De må ikke stoppe med at tage tabletterne, medmindre Deres læge siger, De skal. Hvis De stopper

med at tage Donepezilhydrochlorid Accord, vil behandlingens virkning gradvist forsvinde.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

4. Bivirkninger

Donepezilhydrochlorid Accord kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

De følgende bivirkninger er indberettet ved brug af Donepezilhydrochlorid Accord.

Alvorlige bivirkninger:

Sig det straks til Deres læge, hvis De oplever de nedenfor anførte alvorlige bivirkninger. Måske har De

brug for omgående behandling.

Mavesår og sår på tolvfingertarmen. Symptomerne på mavesår er mavesmerter og ubehag

(fordøjelsesbesvær) mellem navlen og brystbenet (kan forekomme hos op til 1 ud af 100

patienter).

Blødninger i mave eller tarme. Dette kan give sort, tjæreagtig afføring, eller der kan være

synlig blødning fra endetarmen (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter).

Krampeanfald eller muskelsammentrækninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100

patienter).

Leverskade, f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er en følelse af at være

syg, tab af appetit, generel følelse af ubehag, feber, kløe, gulfarvning af hud og øjne og mørk

urin (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter).

Feber med muskelstivhed, sveden eller nedsat bevidsthed (en lidelse, der kaldes ”malignt

neuroleptikasyndrom”) (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter).

Muskelsvaghed, ømhed eller smerter, især, hvis De samtidig føler Dem utilpas, har feber eller

mørkfarvet urin. Dette kan skyldes en abnorm nedbrydning af muskelvæv, som kan være

livstruende og medføre nyreproblemer (en tilstand kaldet rhabdomyolyse).

Andre bivirkninger, der kan forekomme:

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter

diarré

følelse af at være syg

hovedpine

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

muskelkramper

træthed

søvnbesvær

almindelig forkølelse

tab af appetit

hallucinationer (at man ser og høre ting, der ikke er der)

usædvanlige drømme, herunder mareridt

ophidselse

aggressiv adfærd

besvimelse

svimmelhed

ubehagelig følelse i maven

opkastning

udslæt

kløe

ufrivillig vandladning

smerter

ulykker (patienter kan have større risiko for fald og andre ulykker)

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

langsom puls

mindre stigning af enzymet kreatinkinase i blodet i musklerne

krampeanfald

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter

stivhed, rysten eller ukontrollerede bevægelser, især i ansigtet og tungen, men også i lemmer,

forstyrrelser i hjerterytmen

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Donepezilhydrochlorid Accord efter den udløbsdato, der står på kartonen eller

blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Donepezilhydrochlorid Accord indeholder

aktive

stof

donepezilhydrochlorid.

Hver

filmovertrukket

tablet

indeholder

donepezilhydrochloridmonohydrat svarende til 5 mg/10 mg donepezilhydrochlorid.

De øvrige indholdsstoffer er:

Kerne:

Lactosemonohydrat, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, lavsubstitueret

hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat

Overtræk:

5 mg: Hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 400, talkum (E553b)

10 mg: Hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 400, talkum (E553b), gul jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Donepezilhydrochlorid Accord findes som 5 mg og 10 mg tabletter. Tabletterne er beskrevet nedenfor.

5 mg: Hvide til off-white, runde, facetslebne, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på

ca. 7,14 mm og med indskriften "5" på den ene side, jævne på den anden.

10 mg: Gule, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på ca. 8,73 mm og med

indskriften "10" på den ene side, jævne på den anden.

Donepezil 5 mg/10 mg tabletter fås i følgende pakningsstørrelser:

PVC/alu-blister i ydre karton: 7, 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 og 120 tabletter

HDPE-flaske: 100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Medlemslandets

navn

Lægemidlets navn

Bulgarien

Donepezil Hydrochloride Accord 5 mg / 10 mg Филмирани таблетки

Tjekkiet

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg Potahované tablety

Estland

Donepezil Accord

Ungarn

Donepezil Hydrochloride Accord 5 mg / 10 mg Filmtabletta

Litauen

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg Plėvele dengtos tabletės

Polen

Donepestan

Slovakiet

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg filmom obalené tablety

Slovenien

Donepezilijev klorid Accord 5 mg / 10 mg filmsko obložene tablete

Sverige

Donepezil Accord 5 mg/10 mg filmdragerade tabletter

Østrig

Donepezil Accord 5 mg /10 mg Filmtabletten

Cypern

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Danmark

Donepezilhydrochlorid Accord 5 mg / 10 mg filmovertrukne tabletter

Finland

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg

kalvopäällysteinen tabletti/ filmdragerade tabletter

Irland

Donepezil 5 mg /10 mg Film-coated Tablets

Italien

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg Ccompresse Rvestite Ccon Film

Malta

Donepezil 5 mg / 10 mg Film-coated Tablets

Norge

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg Filmdrasjerte tabletter

Storbritannien

Donepezil Hydrochloride 5 mg / 10 mg Film-coated Tablets

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2019.

Læs hele dokumentet

29. juni 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Donepezilhydrochlorid ”Accord”, filmovertrukne tabletter

1.

D.SP.NR.

27802

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Donepezilhydrochlorid ”Accord”

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mg:

Hver filmovertrukken tablet indeholder: Donepezilhydrochloridmonohydrat svarende til 5

mg donepezilhydrochlorid

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 98,00 mg lactosemonohydrat.

10 mg:

Hver filmovertrukken tablet indeholder: Donepezilhydrochloridmonohydrat svarende til 10

mg donepezilhydrochlorid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 196,00 mg lactosemonohydrat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

5 mg: hvide til off-white runde, facetslebne, bikonvekse filmovertrukne tabletter med en

diameter på ca. 7,14 mm og med indskriften "5" på den ene side.

10 mg: gule, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på ca. 8,73 mm

og med indskriften "10" på den ene side.

Donepezilhydrochlorid Accord, filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Side 1 af 10

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Donepezilhydrochlorid ”Accord” er indiceret til symptomatisk behandling af mild til

moderat Alzheimers demens.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne og ældre

Behandlingen påbegyndes med 5 mg/dag (en gang om dagen). Donepezilhydrochlorid

”Accord” skal tages oralt om aftenen umiddelbart inden sengetid. Dosis på 5 mg/dag skal

bibeholdes i mindst en måned for at kunne vurdere den tidligste kliniske respons på

behandlingen og for at sikre, at der opnås steady-state-koncentrationer af

donepezilhydrochlorid. Efter den kliniske vurdering efter én måneds behandling med 5 mg/

dag kan dosis af Donepezilhydrochlorid ”Accord” øges til 10 mg/dag (en gang om dagen).

Den maksimale anbefalede daglige dosis er 10 mg. Doser større end 10 mg/dag er ikke

blevet undersøgt i kliniske forsøg.

Behandlingen skal påbegyndes og overvåges af en læge med erfaring i diagnostik og

behandling af Alzheimers demens. Der skal stilles diagnose i henhold til gældende

retningslinjer (f.eks. DSM IV, ICD 10). Behandling med donepezil bør kun påbegyndes,

hvis en pårørende eller omsorgsperson der regelmæssigt kan overvåge patientens

medicinindtag. Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte, så længe der er terapeutisk

fordel for patienten. Derfor bør den kliniske virkning af donepezil regelmæssigt

revurderes. Seponering bør overvejes, når der ikke længere er tegn på terapeutisk virkning.

Den enkelte patients respons på donepezil kan ikke forudsiges.

Efter afbrydelse af behandlingen ses en gradvis aftagen af virkningen af

Donepezilhydrochlorid ”Accord”.

Nedsat nyre og leverfunktion:

Et tilsvarende doseringsskema kan følges for patienter med nedsat nyrefunktion, da

donepezilhydrochlorids clearance ikke påvirkes af denne tilstand.

På grund af mulig øget eksponering ved mild til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2)

bør øgning af dosis ske under hensyntagen til individuel tolerance. Der foreligger ingen

data på patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

Børn og unge

Anvendelse af Donepezilhydrochlorid ”Accord” til børn og unge anbefales ikke.

5.3

Kontraindikationer

Donepezilhydrochlorid ”Accord” er kontraindiceret til patients med kendt overfølsomhed

over for donepezilhydrochlorid, piperidin-derivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug af Donepezilhydrochlorid ”Accord” til patienter med svær Alzheimers demens, andre

demenstyper eller andre typer af hukommelsessvækkelse (f.eks. aldersrelateret kognitiv

svækkelse) er ikke undersøgt.

Donepezilhydrochlorid Accord, filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Side 2 af 10

Anæstesi: Donepezilhydrochlorid ”Accord” er en cholinesterasehæmmer og vil

sandsynligvis forstærke muskelrelaksation af succinylcholin-typen under anæstesi.

Kardiovaskulært: På grund af deres farmakologiske virkning kan cholinesterasehæmmere

have en vagotonisk effekt på hjertefrekvensen (f.eks. bradykardi). Potentialet for denne

virkning kan især være af betydning for patienter med ”syg sinusknude-syndrom” eller

andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser, såsom sinoatrialt eller atrioventrikulært

blok.

Der er rapporteret tilfælde af synkope og krampeanfald. Ved undersøgelse af sådanne

patienter bør muligheden for hjerteblok eller lange sinuspauser overvejes.

Gastrointestinat: Patienter med øget risiko for udvikling af ulcera, f.eks. patienter med

anamnese med ulcus-sygdom eller patienter, der modtager samtidig behandling med

nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID), bør monitoreres for symptomer. Dog

viser de kliniske studier med Donepezilhydrochlorid ”Accord” ingen stigning i

forekomsten af peptiske ulcera eller gastrointestinal blødning sammenlignet med placebo.

Urogenitalt: Selvom det ikke er observeret i kliniske forsøg med Donepezilhydrochlorid

”Accord”, kan cholinomimetika forårsage obstruktion af blæretømning.

Neurologisk: Krampeanfald: Cholinomimetika menes potentielt at kunne forårsage

generaliserede kramper. Krampeanfald kan dog også være en manifestation af Alzheimers

sygdom.

Cholinomimetika kan potentielt forværre eller inducere ekstrapyramidale symptomer.

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom er en potentielt livstruende tilstand, der er karakteriseret

ved hypertermi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret bevidsthedsniveau og

forhøjet serumkreatinfosfokinase. Yderligere symptomer kan omfatte myoglobinuri

(rabdomyolyse) og akut nyresvigt.

Det er rapporteret at malignt neuroleptikasyndrom forekommer meget sjældent ved

behandling med donepezil og især hos patienter i samtidig behandling med

antipsykotika.

Hvis en patient udvikler tegn og symptomer, som kunne tyde på malignt

neuroleptikasyndrom, eller får uforklarlig høj feber uden yderligere kliniske

manifestationer af malignt neuroleptikasyndrom, bør behandlingen seponeres.

Pulmonalt: På grund af deres cholinomimetiske virkning bør cholinesterasehæmmere

ordineres med forsigtighed til patienter med astma eller obstruktiv lungesygdom i

anamnesen.

Samtidig administration af Donepezilhydrochlorid ”Accord” og andre

acetylcholinesterasehæmmere, agonister eller antagonister af det kolinerge system bør

undgås.

Alvorligt nedsat leverfunktion: Der foreligger ingen data for patienter med alvorligt nedsat

leverfunktion.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med sjældne arvelige problemer med

galactoseintolerans, Lapp lactase-mangel eller glucose/galactosemalabsorption, bør ikke

anvende dette lægemiddel.

Donepezilhydrochlorid Accord, filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Side 3 af 10

Mortalitet i kliniske forsøg vedrørende vaskulær demens

Der er udført tre kliniske forsøg af 6 måneders varighed med henblik på at undersøge

individer, der opfyldte NINDS-AIREN-kriterierne for sandsynlig eller mulig vaskulær

demens (VaD). NINDS-AIREN-kriterierne er skabt med henblik på at identificere

patienter, hvis demens udelukkende synes at have vaskulære årsager, og at udelukke

patienter med Alzheimers sygdom. I det første studie var mortalitetsraten 2/198 (1,0 %)

med donepezilhydrochlorid 5 mg, 5/206 (2,4 %) med donepezilhydrochlorid 10 mg og

7/199 (3,5 %) med placebo. I det andet studie var mortalitetsraten 4/208 (1,9 %) med

donepezilhydrochlorid 5 mg, 3/215 (1,4 %) med donepezilhydrochlorid 10 mg og 1/193

(0,5 %) med placebo. I det tredje studie var mortalitetsraten 11/648 (1,7 %) med

donepezilhydrochlorid 5 mg og 0/326 (0 %) med placebo. Mortalitetsraten for de tre VaD-

studier kombineret i donepezilhydrochlorid-gruppen (1,7 %), var numerisk højere end i

placebogruppen (1,1 %), men denne forskel var dog ikke statistisk signifikant. Flertallet af

dødsfald hos patienter, der tog enten donepezilhydrochlorid eller placebo, synes at have

forskellige vaskulært-relaterede årsager, der kan forventes i en ældre population med

underliggende vaskulær sygdom. En analyse af alle alvorlige ikke-dødelige og dødelige

vaskulære hændelser viste ingen forskelle i hyppigheden mellem donepezilhydrochlorid-

gruppen og placebo-gruppen.

I poolede studier af Alzheimers sygdom (n=4146) og når disse studier af Alzheimers

sygdom blev poolet med andre demensstudier, herunder studierne af vaskulær demens

(total n=6888), oversteg mortalitetsraten i placebo-grupperne numerisk mortalitetsraten i

donepezilhydrochlorid-grupperne.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter hæmmer ikke metaboliseringen af

theofyllin, warfarin, cimetidin eller digoxin hos mennesker. Metaboliseringen af

donepezilhydrochlorid påvirkes ikke af samtidig administration af digoxin eller cimetidin.

In vitro-undersøgelser har vist, at cytokrom P450-isoenzymerne 3A4 og i mindre grad 2D6

er involveret i metaboliseringen af donepezilhydrochlorid. Lægemiddelinteraktionsstudier

udført in vitro viste, at ketoconazol og quinidin, der hæmmer henholdsvis CYP3A4 og

2D6, hæmmer metaboliseringen af donepezilhydrochlorid. Derfor kan disse og andre

CYP3A4-hæmmere såsom itraconazol og erythromycin, og CYP2D6-hæmmere såsom

fluoxetin, hæmme metaboliseringen af donepezilhydrochlorid. I et studie med raske

frivillige forsøgspersoner øgede ketoconazol gennemsnitskoncentrationerne af

donepezilhydrochlorid med omkring 30 %. Enzyminduktorer såsom rifampicin, phenytoin,

carbamazepin og alkohol kan reducere niveauerne af donepezil. Eftersom omfanget af en

hæmmende eller inducerende effekt er ukendt, bør sådanne lægemiddelkombinationer

anvendes med forsigtighed. Donepezilhydrochlorid kan potentielt påvirke lægemidler med

antikolinerg aktivitet. Der er også potentiale for synergistisk virkning ved samtidig

behandling med lægemidler såsom succinylcholin, andre neuromuskulært blokerende

midler eller kolinerge agonister eller betablokerende stoffer, som har effekt på kardiel

overledning.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Der foreligger ikke tilstrækkelig data om brug af donepezil til gravide kvinder.

Dyreforsøg har ikke vist teratogen effekt, men har vist peri- og postnatal toksicitet (se pkt.

5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke.

Donepezilhydrochlorid Accord, filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Side 4 af 10

Donepezilhydrochlorid ”Accord” bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det sker

på tvingende indikation.

Amning:

Donepezil udskilles i modermælk hos rotter. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid

udskilles i human modermælk, og der er ikke foretaget studier med ammende kvinder.

Derfor bør kvinder, som tager donepezil, ikke amme.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Donepezil har mindre eller moderat indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Demens kan svække evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Desuden kan donepezil medføre træthed, svimmelhed og muskelkramper, primært ved

behandlingsstart og dosisøgning. Den behandlende læge bør jævnligt vurdere donepezil-

patienters evne til fortsat at køre bil eller betjene komplicerede maskiner.

5.8

Bivirkninger

De mest almindelige uønskede hændelser er diarré, muskelkramper, træthed, kvalme,

opkastning og søvnløshed.

Bivirkninger, der er rapporteret som mere end et isoleret tilfælde efter systemorganklasse

og hyppighed. Hyppighederne er defineret som: Meget almindelig: (

1/10), almindelig

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Infektioner og

parasitære sygdomme

Almindelig

forkølelse

Metabolisme

ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Hallucination

er**

Agitation**

Aggressiv

adfærd**

Abnorme

drømme

mareridt**

Nervesystemet

Synkope*

Svimmelhed

Søvnløshed

Krampeanfald

Ekstrapyramida

le symptomer

Malignt

neuroleptik

a-syndrom

Hjerte

Bradykardi

Sinoatrialt blok

Atrioventrikulæ

rt blok

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Kvalme

Opkastning

Maveproblem

Gastrointestina

l blødning

Mavesår

sår

tolvfingertarm

Lever og galdeveje

Leverdysfunkti

Donepezilhydrochlorid Accord, filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Side 5 af 10

on herunder

hepatitis***

Hud og subkutane væv

Udslæt

Pruritus

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Muskelkramp

Rhabdomy

olyse****

Nyrer og urinveje

Urininkontine

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Hovedpine

Træthed

Smerter

Undersøgelser

Mindre

stigning i

serumkoncentr

a-tion af

muskel-

kreatinkinase

Traumer, forgiftninger

behandlingskomplikatio

Ulykker

* Ved undersøgelse af patienter for synkope eller krampeanfald bør muligheden for hjerteblok eller lang

sinuspause tages i betragtning (se pkt. 4.4).

**Indberetninger viser, at hallucinationer, abnorme drømme, mareridt, agitation og aggressiv adfærd er

ophørt ved dosisreduktion eller afbrydelse af behandlingen.

***I tilfælde af uforklarlig leverdysfunktion bør seponering af Donepezilhydrochlorid Accord

overvejes.

****Der er indberettet rhabdomyolyse, som optræder uafhængigt af malignt neuroleptikasyndrom og i

tæt tidsmæssig sammenhæng med opstart af donepezilbehandling eller dosisforøgelse.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

5.9

Overdosering

Den anslåede mediane letaldosis af donepezilhydrochlorid efter administration af en enkelt

oral dosis hos mus og rotter er henholdsvis 45 og 32 mg/kg eller ca. 225 og 160 gange den

maksimale anbefalede daglige humandosis på 10 mg pr. dag. Der er observeret

dosisrelaterede tegn på kolinerg stimulation hos dyr, bl.a. nedsat spontan bevægelse,

bugleje, vaklende gang, tåreflåd, kloniske kramper, nedsat respiration, øget spytsekretion,

miosis, fascikulation og nedsat kropsoverfladetemperatur.

Overdosis med cholinesterasehæmmere kan resultere i kolinerge kriser karakteriseret ved

svær kvalme, opkastning, øget spytsekretion, øget svedtendens, bradykardi, hypotension,

nedsat respiration, kollaps og kramper. Tiltagende muskelsvækkelse kan forekomme og

kan medføre døden, hvis respirationsmusklerne er involveret.

Donepezilhydrochlorid Accord, filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Side 6 af 10

Som ved ethvert tilfælde af overdosering, bør der benyttes generelle understøttende tiltag.

Tertiære antikolinergika såsom atropin kan anvendes som antidot til donepezilhydrochlorid

ved overdosering. Intravenøst atropinsulfat titreret til effekt anbefales: en initial intravenøs

dosis på 1,0 til 2,0 mg med efterfølgende doser baseret på klinisk respons.

Der er rapporteret om atypisk respons på blodtryk og hjertefrekvens efter administration af

andre cholinomimetika ved samtidig administration af kvarternære antikolinergika såsom

glycopyrrolat. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan

fjernes ved dialyse (hæmodialyse, peritoneal dialyse eller hæmofiltration).

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode N06DA02. Antidemenslægemidler; cholinesterasehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Donepezilhydrochlorid er en specifik og reversibel hæmmer af acetylcholinesterase, den

dominerende cholinesterase i hjernen. Som hæmmer af dette enzym er

donepezilhydrochlorid in vitro mere end 1000 så potent som butylcholinesterase, et enzym,

der primært findes uden for centralnervesystemet.

Alzheimers demens

Hos patienter med Alzheimers demens, der deltog i kliniske forsøg, medførte

administration af en enkelt daglig dosis på 5 mg eller 10 mg Donepezilhydrochlorid

”Accord” steady-state-hæmning af acetylcholinesteraseaktivitet (målt i

erytrocytmembraner) på henholdsvis 63,6 % og 77,3 % målt efter dosisadministration. Det

er påvist, at donepezilhydrochlorids hæmning af acetylcholinesterase (AChE) i røde

blodceller korrelerer med ændringerne i ADAS-Cog, en sensitiv skala til undersøgelse af

udvalgte kognitive aspekter. Donepezilhydrochlorids potentiale til ændring af forløbet af

den underliggende neuropatologi er ikke undersøgt. Således kan Donepezilhydrochlorid

”Accord” ikke anses for at have nogen virkning på sygdomsprogressionen.

Effekten af behandling med Donepezilhydrochlorid ”Accord” er undersøgt i fire

placebokontrollerede forsøg, 2 forsøg af 6 måneders varighed og 2 forsøg af 1 års

varighed.

I de kliniske forsøg af 6 måneders varighed blev der foretaget en analyse ved afslutningen

af donepezil-behandlingen ved brug af en kombination af tre effektkriterier: ADAS-Cog

(et mål for kognitiv præstation), ”Clinician Interview Based Impression of Change with

Caregiver Input” (et mål for global funktion) og ”Activities of Daily Living”-underskalaen

af ”Clinical Dementia Rating”-skalaen (et mål for evnen til at fungere i lokalsamfund og

hjem samt hobbyer og personlig hygiejne).

Patienter, der opfyldte de nedenfor anførte kriterier, blev opfattet som behandlings-

responderende:

Respons =

Forbedring af ADAS-Cog med mindst 4 point

Donepezilhydrochlorid Accord, filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Side 7 af 10

Ingen forværring af CIBIC +

Ingen forværring i henhold til “Activities of Daily Living”-underskalaen af

”Clinical Dementia Rating”-skalaen

% respons

Intent-to-treat-

population

n=365

Evaluerbar population

n=352

Placebo-gruppe

10 %

10 %

Donepezilhydrochloridtabletter 5

mg-gruppe

18 %*

18 %*

Donepezilhydrochloridtabletter

10 mg-gruppe

21 %*

22 %**

* p<0,05

** p<0,01

Donepezilhydrochlorid ”Accord” medførte en dosisafhængig statistisk signifikant øgning i

procentdelen af patienter, der blev vurderet som behandlingsresponderende.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Maksimale plasmaniveauer nås ca. 3-4 timer efter oral administration.

Plasmakoncentrationer og areal under kurven (AUC) stiger proportionalt med dosis. Den

terminale halveringstid er ca. 70 timer, således at administration af flere daglige doser

resulterer i en gradvis stigning til steady-state. Et omtrentligt steady-state-niveau nås inden

for 3 uger efter påbegyndelse af behandlingen. Når steady-state er nået, udviser

plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid og den tilsvarende farmakodynamiske

aktivitet kun lille variabilitet i løbet af dagen.

Mad påvirker ikke absorptionen af donepezilhydrochlorid.

Distribution:

Donepezilhydrochlorid er ca. 95 % bundet til humane plasmaproteiner.

Plasmaproteinbindingen af den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil kendes ikke.

Distributionen af donepezilhydrochlorid i forskellige kropsvæv er ikke endeligt undersøgt.

I et massebalancestudie med raske mandlige frivillige forsøgspersoner var 28 % af den

administrerede mængde dog ikke udskilt efter 240 timer efter administration af en enkelt 5

mg dosis

C-mærket donepezilhydrochlorid. Dette tyder på, at donepezilhydrochlorid

og/eller dets metabolitter forbliver i kroppen i mere end 10 dage.

Biotransformation/elimination:

Donepezilhydrochlorid udskilles både intakt i urinen og metaboliseret af cytokrom-P450-

systemet til adskillige metabolitter, som ikke alle er blevet identificeret. Efter

administration af en enkelt 5 mg dosis

C-mærket donepezilhydrochlorid var

plasmaradioaktiviteten, udtrykt som procentdel af den administrerede dosis, til stede

overvejende som intakt donepezilhydrochlorid (30 %), 6-O-desmethyldonepezil (11 % -

eneste metabolit, der udviser aktivitet svarende til donepezilhydrochlorid), donepezil-cis-

N-oxid (9 %), 5-O-desmethyldonepezil (7 %) og glucuronidkonjugatet af 5-O-

desmethyldonepezil (3 %). Cirka 57 % af den totale administrerede radioaktivitet blev

genfundet i urinen (17 % som uforandret donepezil) og 14,5 % i fæces, hvilket tyder på

biotransformation og udskillelse i urinen som de primære eliminationsveje. Der er ingen

Donepezilhydrochlorid Accord, filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Side 8 af 10

tegn på enterohepatisk recirkulation af donepezilhydrochlorid og/eller af nogen af dets

metabolitter.

Donepezil-plasmakoncentrationen falder med en halveringstid på ca. 70 timer.

Køn, race og rygning har ingen klinisk signifikant indflydelse på plasmakoncentrationerne

af donepezilhydrochlorid. Donepezils farmakokinetik er ikke formelt undersøgt hos ældre

raske eller hos patienter med Alzheimers eller vaskulær demens. Dog stemte de

gennemsnitlige plasmaniveauer nøje overens medniveauerne hos unge raske frivillige

forsøgspersoner.

Patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion havde øgede steady-state-

koncentrationer af donepezil. Gennemsnitlig AUC med 48 % og gennemsnitlig C

39 % (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Omfattende dyreforsøg har vist, at dette stof kun har få andre virkninger end de tilsigtede

farmakologiske virkninger, i overensstemmelse med dets effekt som kolinerg stimulator

(se pkt. 4.9). Donepezil er ikke mutagent i bakterielle assays og assays med

pattedyrscellemutation. Der er observeret en vis klastogen virkning in vitro ved

koncentrationer, som var klart celletoksiske og mere end 3000 gange højere end steady-

state-plasmakoncentrationerne. Der blev ikke observeret klastogene eller andre

genotoksiske virkninger i micronucleus-modellen hos mus in vivo. Der var ingen tegn på

onkogent potentiale i langvarige karcinogenicitetsforsøg med mus og rotter.

Donepezilhydrochlorid havde ingen effekt på fertiliteten hos rotter og var ikke teratogen

hos rotter eller kaniner, men havde en vis effekt på antallet af dødfødsler og tidlig

overlevelse for unger, når gravide rotter fik 50 gange den humane dosis (se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Cellulose, mikrokrystallinsk

Lavsubstitueret hydroxypropylcellulose

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

5 mg

Hypromellose (E464)

Titandioxid (E171)

Macrogol 400

Talkum (E553b)

10 mg

Hypromellose (E464)

Macrogol 400

Talkum (E553b)

Titandioxid (E171)

Donepezilhydrochlorid Accord, filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Side 9 af 10

Gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/aluminium-blister og HDPE-glas med polypropylen-låg og forsegling.

Pakningsstørrelse:

HDPE-glas: 100 tabletter.

PVC/aluminium-blister: 7, 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 og 120 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

48748

10 mg:

48749

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. juli 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. juni 2020

Donepezilhydrochlorid Accord, filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information