Donepezil "Krka" 10 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-07-2017

Aktiv bestanddel:
Donepezilhydrochlorid, monohydrat
Tilgængelig fra:
Krka Sverige AB
ATC-kode:
N06DA02
INN (International Name):
Donepezil Hydrochloride, Monohydrate
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
48540
Autorisation dato:
2011-11-29

Indlægsseddel: Information til brugeren

Donepezil Krka 5 mg filmovertrukne tabletter

Donepezil Krka 10 mg filmovertrukne tabletter

donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Donepezil Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil Krka

Sådan skal du tage Donepezil Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Donepezil Krka indeholder det aktive stof donepezilhydrochlorid. Donepezil Krka

(donepezilhydrochlorid) tilhører en gruppe medicin, der kaldes acetylcholinesterase-hæmmere.

Donepezil øger koncentrationen af et stof (acetylcholin) i hjernen, som er involveret i

hukommelsesfunktionen, ved at forhale nedbrydningen af acetylcholin.

Det anvendes til behandling af symptomer på demens hos personer, der har fået stillet diagnosen let til

moderat Alzheimers demens. Symptomerne omfatter stigende hukommelsestab, forvirring og ændring

i adfærd. Som følge heraf har personer med Alzheimers demens mere og mere svært ved udføre deres

normale daglige aktiviteter.

Donepezil Krka er kun beregnet til voksne patienter.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Donepezil Krka

hvis du er allergisk over for donepezilhydrochlorid eller over for piperidin-beslægtede stoffer

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Donepezil Krka angivet under punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apotekspersonalet før du tager Donepezil Krka, hvis du har eller nogensinde har

haft:

mavesår eller sår på tolvfingertarmen

krampeanfald eller kramper

en hjertesygdom (uregelmæssigt eller meget langsomt hjerteslag)

astma eller længerevarende lungesygdom

leverproblemer eller leverbetændelse

vandladningsbesvær eller let nyresygdom

Fortæl det også til lægen, hvis du er gravid, eller tror du er gravid.

Børn og unge

Donepezil bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig, inklusiv medicin som ikke er købt på recept. Dette gælder også medicin, , som du evt. vil tage i

nærmeste fremtid, hvis du fortsætter med at tage Donepezil Krka. Det er fordi denne medicin kan

svække eller forstærke virkningen af Donepezil Krka.

Det er især vigtigt at du fortæller det til lægen, hvis du tager nogle af følgende typer medicin:

anden medicin mod Alzheimers demens, f.eks. galantamin eller rivastigmin

smertestillende medicin eller medicin mod slidgigt f.eks. acetylsalicylsyre, ikke-steroide

betændelseshæmmende medicin (NSAID) som f.eks. ibuprofen eller diclofenacnatrium

antikolinerg medicin f.eks. tolterodin

antibiotika f.eks. erythromycin, rifampicin

svampemidler f.eks. ketoconazol eller itraconazol

medicin mod depression f.eks. fluoxetin

krampestillende medicin f.eks. phenytoin, carbamazepin

hjertemedicin f.eks. quinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)

muskelafslappende medicin f.eks. diazepam, succinylcholin

bedøvelsesmidler til fuld narkose

medicin købt i håndkøb f.eks. naturlægemidler

Hvis du skal have foretaget en operation, der kræver, at du skal i fuld narkose, skal du fortælle det til

lægen og til narkoselægen, at du tager Donepezil Krka. Det er fordi medicinen kan have indflydelse på

hvor meget bedøvelsesmiddel, der skal anvendes.

Donepezil Krka kan anvendes til patienter med nyresygdom eller let til moderat leversygdom. Fortæl

det til lægen, hvis du har en nyre- eller leversygdom. Patienter med alvorlig leversygdom må ikke tage

Donepezil Krka.

Fortæl lægen eller apoteket navnet på din omsorgsperson. Din omsorgsperson vil sørge for, at du tager

medicinen, som ordineret af lægen.

Brug af Donepezil Krka sammen med mad, drikke og alkohol

Mad har ingen indflydelse på virkningen af Donepezil Krka.

Donepezil Krka bør ikke tages sammen med alkohol, da alkohol kan ændre virkningen af medicinen.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Donepezil Krka må ikke anvendes under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alzheimers demens kan nedsætte dine evner til at føre motorkøretøj og til at betjene maskiner. Du må

ikke udføre disse aktiviteter, medmindre lægen har sagt, at det er sikkert at gøre det.

Endvidere kan medicinen medføre træthed, svimmelhed og muskelkramper. Hvis du oplever noget af

dette, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Donepezil Krka indeholder lactose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Donepezil Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Hvor meget Donepezil Krka skal du tage

Den sædvanligvis startdosis er 5 mg (en hvid tablet) hver aften. Efter én måned kan din læge bede dig

om at tage 10 mg (en gul tablet) hver aften.

Hvilken styrke tablet du skal tage, kan blive ændret afhængigt af hvor længe, du har taget medicinen

og hvad din læge anbefaler. Den højeste anbefalede dosis er 10 mg hver aften.

Følg altid lægens eller apotekets anvisning om hvordan og hvornår, du skal tage din medicin. Du må

ikke selv ændre din dosis uden at rådføre dig med lægen.

Sådan skal du tage din medicin

Donepezil Krka skal sluges med lidt vand før du går i seng.

Brug til børn og unge

Donepezil Krka frarådes til børn og unge (under 18 år).

Hvis du har taget for mange Donepezil Krka

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere Donepezil Krka, end du skulle. Tag altid

denne indlægsseddel og resten af tabletterned med dig.

Symptomer på en overdosis omfatter kvalme og opkastning, savlen, svedudbrud, lav puls, lavt

blodtryk (omtågethed eller svimmelhed, når du står oprejst), vejrtrækningsbesvær, bevidsthedstab og

krampeanfald eller kramper.

Hvis du har glemt at tage Donepezil Krka

Hvis du har glemt at tage medicinen, skal du tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du glemmer at tage din medicin i mere end én uge, så kontakt din læge, før du tager mere

medicin.

Hvis du holder op med at tage Donepezil Krka

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne, medmindre din læge har sagt, at du skal. Hvis du stopper

med at tage Donepezil Krka, så vil fordelene ved din behandling gradvis forsvinde.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvor længe skal du tage Donepezil Krka?

Din læge eller apotekspersonalet vil vejlede dig om, hvor længe du skal fortsætte med at tage

tabletterne. Det vil være nødvendigt, at du konsulterer din læge en gang imellem for at lægen kan

gennemgå din behandling og vurdere dine symptomer.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er blevet indberettet af personer, der tager Donepezil Krka.

Fortæl det til lægen, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, mens du tager Donepezil Krka.

Alvorlige bivirkninger:

Du skal omgående fortælle det til lægen, hvis du bemærker de alvorlige bivirkninger, der er nævnt her.

Du kan får brug for omgående lægehjælp.

leverskade f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er kvalme eller

opkastning, appetitløshed, almen utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og øjnene,

mørkfarvet urin (kan forekomme hos 1 ud af 100 behandlede).

mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomerne på sår er mavesmerter og ubehag

(fordøjelsesbesvær), som føles mellem navlen og brystbenet (kan forekomme hos 1ud af 100

behandlede).

blødning i maven eller i tarmene. Dette kan medføre sort afføring eller synligt blod fra

endetarmen (kan forekomme hos 1 ud af 100 behandlede).

krampeanfald eller kramper (kan forekomme hos 1 ud af 100 behandlede).

hvis du får feber med muskelstivhed, svedudbrud eller nedsat bevidsthed (en lidelse kaldet

“malign neuroleptikasyndrom”), da akut behandling kan være nødvendig. (kan forekomme

hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

muskelsvaghed, ømhed eller smerter, især hvis du samtidig føler dig utilpas eller har feber

eller mørkfarvet urin. Dette kan skyldes en abnorm nedbrydning af muskelvæv, som kan vare

livstruende og medføre nyreproblemer (en tilstand kaldes for rabdomyolyse) (kan forekomme

hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

diarré

kvalme

hovedpine

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

muskelkramper

træthed

søvnbesvær (insomni)

forkølelse

appetitløshed

hallucinationer (ser og hører ting, der ikke er der)

unormale drømme inklusiv mareridt

ophidselse

agressiv adfærd

besvimelse

svimmelhed

mavegener

udslæt

kløe

ukontrolleret vandladning

smerter

uheld (patienter kan være mere tilbøjelige til at falde og få skader)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

langsom puls

øget spytdannelse

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

stivhed, rysten eller ukontrollerede bevægelser især af ansigt og tunge, men også arme og ben.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du bortskaffer medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Donepezil Krka indeholder:

Aktivt stof: donepezilhydrochlorid.

Donepezil Krka 5 mg: hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid (som

monohydrat) svarende til 4,56 mg donepezil.

Donepezil Krka 10 mg: hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid

(som monohydrat) svarende til 9,12 mg donepezil.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse,

hydroxypropylcellulose og magnesiumstearat i tabletkernen og titandioxid (E171),

hypromellose 5cp, macrogol 400 i filmovertrækket. 10 mg tabletter indeholder endvidere

jernoxid, gul (E172) i filmovertrækket.

Se punkt 2 ”Donepezil Krka indeholder lactose”.

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg tabletter er hvide til næsten hvide, runde, diameter ca. 7 mm, hvælvede filmovertrukne tabletter.

10 mg tabletter er gul-brune, runde, diameter ca. 9 mm, hvælvede filmovertrukne tabletter.

Donepezil Krka er tilgængelig i æsker med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100

filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße. 5, 27472, Cuxhaven, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020

29. juni 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Donepezil ”Krka”, filmovertrukne tabletter

1.

D.SP.NR.

27058

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Donepezil ”Krka”

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Donepezil Krka 5 mg: Hver filmovertrukket tablet indeholder donepezilhydrochlorid (som

monohydrat) svarende til 4,56 mg donepezil.

Donepezil Krka 10 mg: Hver filmovertrukket tablet indeholder donepezilhydrochlorid

(som monohydrat) svarende til 9,12 mg donepezil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

5 mg

10 mg

Lactose (mg)

79.18

158,35

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet.

Tabletter 5 mg: hvide til næsten hvide, runde, diameter ca. 7 mm, bikonvekse,

filmovertrukne tabletter.

Tabletter 10 mg: gulbrune, runde, diameter ca. 9 mm, bikonvekse, filmovertrukne tabletter.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Donepezil ”Krka” er indiceret til symptomatisk behandling af let til moderat alvorlig

Alzheimers demens.

48540_spc.docx

Side 1 af 10

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne/ældre

Behandling initieres med 5 mg/dag (dosering én gang dagligt). En dosis på 5 mg skal

opretholdes i mindst en måned for at kunne vurdere den tidligste kliniske respons på

behandlingen og for at opnå steady-state koncentrationer af donepezilhydrochlorid. Efter

klinisk vurdering af en måneds behandling med 5 mg/dag kan dosis af Donepezil Krka

øges til 10 mg/dag (dosering én gang dagligt). Den anbefalede maksimaldosis er 10 mg

dagligt. Doser højere end 10 mg/dag er ikke undersøgt i kliniske forsøg.

Behandlingen skal initieres og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og

behandling af Alzheimers demens. Diagnosen skal stilles i overensstemmelse med de

accepterede retningslinjer (f.eks. DSM IV, ICD 10). Behandling med donepezil må kun

påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson, som regelmæssigt kontrollerer

patientens lægemiddelindtag. Vedligeholdelsesbehandlingen kan fortsættes, så længe

patienten har en terapeutisk fordel heraf. Derfor skal den kliniske fordel ved donepezil

revurderes regelmæssigt. Det skal overvejes at seponere donepezil, når der ikke længere

kan påvises en terapeutisk effekt. Det individuelle respons på donepezil kan ikke

forudsiges.

Når behandlingen seponeres, ses der er en gradvis aftagen i donepezils gavnlige virkning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Patienter med nedsat nyrefunktion kan følge tilsvarende doseringsplan, da

donepezilhydrochlorids clearance ikke påvirkes af denne tilstand.

På grund af en mulig forøget eksponering ved let til moderat nedsat leverfunktion (se pkt.

5.2) skal der foretages en dosisøgning i henhold til individuel tolerans. Der foreligger

ingen data fra patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Donepezil Krka frarådes til børn og unge under 18 år.

Administration

Donepezil Krka skal tages peroralt om aftenen lige før sengetid.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, piperidinderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført under pkt. 6.1.

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brugen af donepezil til patienter med svær Alzheimers demens, andre typer demens eller

andre former for hukommelsessvækkelse (f.eks. aldersrelateret kognitiv svækkelse) er ikke

blevet undersøgt.

Anæstesi: Donepezil kan som en cholinesterasehæmmer sandsynligvis forstærke

muskelafslapning af succinylcholin-typen under anæstesi.

Kardiovaskulære sygdomme: Cholinesterasehæmmere kan på grund af deres

farmakologiske virkning udvise en vagotonisk virkning på hjertefrekvensen (f.eks.

bradykardi). Den mulige risiko for denne virkning kan især være vigtig hos patienter med

48540_spc.docx

Side 2 af 10

"syg sinusknude-syndrom" eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet

såsom sinoatrialt eller atrioventrikulært blok.

Synkope og krampeanfald har været rapporteret.Når sådanne patienter undersøges, bør

muligheden for hjerteblok eller lange sinuspauser overvejes.

Gastrointestinale sygdomme: Patienter med en øget risiko for at udvikle ulcus f.eks.

patienter med ulcussygdom i anamnesen eller patienter, som samtidig får nonsteroide

antiinflammatoriske midler (NSAID'ere), skal monitoreres for symptomer. De kliniske

studier med donepezil har imidlertid ikke vist stigning i forhold til placebo i incidensen af

hverken ulcus pepticum eller gastrointestinal blødning.

Urogenitale system: Selvom det ikke er set i kliniske forsøg, kan cholinomimetika medføre

obstruktion af blæretømning.

Neurologiske tilstande: Krampeanfald: Cholinomimetika menes at kunne medføre

generaliserede kramper. Aktiviteten af krampeanfald kan dog også være en manifestation

af Alzheimers demens.

Cholinomimetika kan have potentialet til at forværre eller inducere ekstrapyramidale

symptomer.

Malignt neuroleptikasyndrom er en potentielt livstruende tilstand, der er karakteriseret ved

hypertemi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret bevidsthedsniveau og forhøjet

serumkreatininfosfokinase. Yderligere symptomer kan omfatte myoglobiniuri

(rabdomolyse) og akut nyresvigt.

Der er rapporteret at malignt neuroleptikasyndrom forekommer meget sjældent ved

behandling med donepezil og især hos patienter i samtidig behandling med antipsykotika.

Hvis en patient udvikler tegn og symptomer, som kunne tyde på maglignt

neuroleptikasyndrom, eller får uforklarlig høj feber uden yderligere kliniske

manifestationer af malignt neuroleptikasyndrom, bør behandlingen seponeres.

Pulmonale tilstande: På grund af deres cholinomimetiske virkning, skal cholinesterase-

hæmmere ordineres med forsigtighed til patienter med astma eller obstruktiv lungesygdom

i anamnesen.

Samtidig administration af Donepezil Krka og andre acetylcholinesterase- agonister eller

antagonister af det kolinerge system bør undgås.

Alvorligt nedsat leverfunktion: Der foreligger ingen data fra patienter med alvorligt nedsat

leverfunktion.

Mortalitet ved vaskulær demens i kliniske forsøg:

Der blev udført tre kliniske forsøg af 6 måneders varighed hvor personer, der opfyldte

NINDS-AIREN-kriterierne for sandsynlig eller mulig vaskulær demens (VaD), blev

undersøgt. NINDS-AIREN-kriterierne er designet til at identificere patienter, hvis demens

udelukkende synes at skyldes vaskulære årsager, og til at udelukke patienter med

Alzheimers demens. I det første studie var mortalitetsraterne 2/198 (1,0 %) med 5 mg

donepezilhydrochlorid, 5/206 (2,4 %) med 10 mg donepezilhydrochlorid og 7/199 (3,5 %)

med placebo. I det andet studie var mortalitetsraterne 4/208 (1,9 %) med 5 mg

donepezilhydrochlorid, 3/215 (1,4 %) med 10 mg donepezilhydrochlorid og 1/193 (0,5 %)

med placebo. I det tredje studie var mortalitetsraterne 11/648 (1,7 %) med 5 mg

48540_spc.docx

Side 3 af 10

donepezilhydrochlorid og 0/326 (0 %) med placebo. Når de tre VaD-studier blev

kombineret, var mortalitetsraten numerisk højere i donepezilhydrochlorid-gruppen (1,7 %)

end i placebo-gruppen (1,1 %). Denne forskel var dog ikke statistisk signifikant.

Størstedelen af dødsfaldene hos patienterne, der fik enten donepezilhydrochlorid eller

placebo, synes at skyldes forskellige kar-relateredeårsager, som kunne forventes i denne

ældre population med underliggende vaskulær sygdom. En analyse af alle alvorlige ikke-

fatale og fatale vaskulære hændelser viste ingen forskel på hyppigheden af hændelserne

mellem donepezilhydrochlorid-gruppen og placebo-gruppen.

I sammenlagte studier af Alzheimers sygdom (n = 4.146), og når disse studier af

Alzheimers sygdom blev lagt sammen med andre studier af demens, herunder studier af

vaskulær demens, (i alt n = 6.888), oversteg mortalitetsraten i placebo-grupperne numerisk

mortalitetsraten i donepezilhydrochlorid-grupperne.

Donepezil Krka indeholder lactose:

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær

lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter hæmmer ikke metaboliseringen af

theophyllin, warfarin, cimetidin eller digoxin hos mennesker. Metaboliseringen af

donepezilhydrochlorid påvirkes ikke af samtidig administration af cimetidin eller digoxin.

In-vitro studier har vist, at cytokrom P450-isoenzymerne 3A4 og i mindre grad 2D6 er

involveret i metaboliseringen af donepezil. Lægemiddelinteraktionsstudier udført in-vitro

viser, at ketoconazol og quinidin, hæmmere af henholdsvis CYP3A4 og 2D6, hæmmer

meaboliseringen af donepezil. Derfor kan disse og andre CYP3A4-hæmmere såsom

itraconazol og erythromycin og CYP2D6-hæmmere såsom fluoxetin hæmme

metaboliseringen af donepezil. I et studie med raske frivillige øgede ketoconazol den

gennemsnitlige koncentration af donepezil med ca. 30%. Enzyminduktorer såsom

rifampicin, phenytoin, carbamazepin og alkohol kan reducere niveauet af donepezil. Da

omfanget af en hæmning eller induktion ikke kendes, skal sådanne

lægemiddelkombinationer anvendes med forsigtighed.

Donepezilhydrochlorid har potentialet til at interagere med lægemidler, som har en

antikolinerg aktivitet. Der er også en mulighed for synergistisk virkning ved samtidig

behandling med lægemidler som succinylcholin, andre neuromuskulært blokerende midler

eller kolinerge agonister eller betablokkere, der har en effekt på den elektriske overledning

i hjertet.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af donepezil hos gravide kvinder.

Dyrestudier har ikke påvist teratogene virkninger, men der er set peri- og postnatal

toksicitet (se pkt. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata). Den potentielle risiko for mennesker er

ukendt.

Donepezil bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet.

Amning

Donepezil udskilles i mælken hos rotter. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid

udskilles i modermælken hos mennesker, og der er ikke udført studier med ammende

kvinder. Derfor må kvinder ikke tage donepezil, hvis de ammer.

48540_spc.docx

Side 4 af 10

Fertilitet

Der er i dyreforsøg ikke set nogen effekter på fertiliteten (se pkt. 5.3). Der foreligger

imidlertid ikke en tilstrækkelige mængde data om effekten på fertiliteten hos mennesker.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Donepezil påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Demens kan forringe kørefærdighederne eller påvirke evnen til at betjene maskiner.

Derudover kan donepezil medføre træthed, svimmelhed og muskelkramper, især i

begyndelsen af behandlingen eller ved øgning af dosis. Den behandlende læge skal

regelmæssigt vurdere, om patienter med Alzheimers demens under behandling med

donepezil, stadig er i stand til at fortsætte med at føre motorkøretøj eller betjene

komplicerede maskiner.

5.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er diarré, muskelkramper, træthed, kvalme, opkastning

og søvnløshed.

Bivirkninger, der er indberettet som mere end et isoleret tilfælde, er anført nedenfor efter

systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheden defineres som: meget almindelig (≥1/10),

almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000

til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Forkølelse

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer*

Agitation**

Aggressiv

adfærd**

Unormale

drømme og

mareridt**

Nervesystemet

Synkope*

Svimmelhed

Søvnløshed

Krampeanfald

Ekstrapyra-

midale

symptomer

Malignt

neuro-

leptika-

syndro

Hjerte

Bradykardi

Sinoatrialt

blok

Atrioventrik

u-lært blok

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Opkastning

Gastrointestin

48540_spc.docx

Side 5 af 10

Kvalme

Abdominale

forstyrrelser

al blødning

Ulcus

ventriculi og

ulcus duodeni

Lever og galdeveje

Leverdys-

funktion,

herunder

hepatitis***

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Pruritus

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Rhabd

myolyse

****

Nyrer og urinveje

Urininkontinens

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationssted

et

Hovedpine

Træthed

Smerter

Undersøgelser

Mindre

stigning i

serumkoncen-

trationen af

muskel

kreatinkinase

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskomplik

a-tioner

Ulykkestilfælde

* Når patienter undersøges for synkope eller krampeanfald, skal muligheden for hjerteblok

eller lange sinuspauser overvejes (se pkt. 4.4).

** Det er indberettet, at hallucinationer, unormale drømme, mareridt, agitation og

aggressiv adfærd er gået over ved en dosisreduktion eller seponering af behandlingen.

*** I tilfælde af uforklarlig leverdysfunktion skal det overvejes at seponere donepezil.

**** Det er indberettet, at rhabdomyolyse kan forekomme uafhægig af malign

neuroleptikasyndrom og i tæt tidsmæssig sammenhæng mellem donepezil initiering eller

øgning af dosis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Symptomer

48540_spc.docx

Side 6 af 10

Den skønnede gennemsnitlige letaldosis af donepezilhydrochlorid efter en enkelt oral dosis

hos mus og rotter er henholdsvis 45 og 32 mg/kg eller ca. 225 og 160 gange den højst

anbefalede daglige humandosis på 10 mg. Der er set dosisrelaterede tegn på kolinerg

stimulation hos dyr som f. eks. nedsat spontanbevægelse, bugleje, vaklende gang, tåreflåd,

kloniske kramper, nedsat respiration, øget spytsekretion, miosis, fascikulationer og lavere

kropsoverfladetemperatur.

Overdosis med cholinesterasehæmmere kan medføre kolinerge kriser karakteriseret ved

svær kvalme, opkastninger, øget spytsekretion, svedudbrud, bradykardi, hypotension,

respirationsdepression, kollaps og kramper. Tiltagende muskelsvækkelse kan forekomme

og kan medføre død, hvis respirationsmusklerne er omfattet.

Behandling

Som i ethvert tilfælde af overdosering bør der anvendes almindelige understøttende

forholdsregler. Tertiære antikolinergika som f.eks. atropin kan anvendes som antidot ved

overdosis af Donepezil Krka. Der anbefales intravenøs atropinsulfat titreret til effekt: En

initial intravenøs dosis på 1,0 - 2,0 mg med efterfølgende doser baseret på klinisk respons.

Der er rapporteret om atypisk respons i blodtryk og hjertefrekvens efter administration af

andre cholinomimetika ved samtidig administration af kvarternære antikolinergika som

f.eks. glycopyrrolat. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter

kan fjernes ved dialyse (hæmodialyse, peritoneal dialyse eller hæmofiltration).

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Midler mod demens, anticholinesteraser. ATC-kode: N06DA02.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Donepezilhydrochlorid er en specifik og reversibel hæmmer af acetylcholinesterase, som

er den dominerende cholinesterase i hjernen. In vitro er donepezilhydrochlorid en 1.000

gange mere potent hæmmer af dette enzym end af butyrylcholinesterase, der er et enzym,

som primært findes uden for centralnervesystemet.

Klinisk virkning og sikkerhed

Alzheimers demens

Hos patienter med Alzheimers demens, der deltog i kliniske forsøg, medførte

administration af enkelte daglige doser på 5 mg eller 10 mg Donepezil Krka steady-state

hæmning af acetylcholinesteraseaktiviteten (målt i erythrocyt-membraner) på henholdsvis

63,6 % og 77,3 % målt efter dosering. Donepezilhydrochlorids hæmning af

acetylcholinesterase (AChE) i røde blodlegemer har vist sig at korrelere med ændringer i

ADAS-Cog: en sensitiv skala til vurdering af udvalgte aspekter af kognition. Muligheden

for, at donepezilhydrochlorid ændrer forløbet af den underliggende neuropatologiske

tilstand, er ikke blevet undersøgt. Dermed kan donepezil ikke anses for at have nogen

indflydelse på sygdommens forløb.

48540_spc.docx

Side 7 af 10

Virkningen af behandling med donepezil er blevet undersøgt i fire placebokontrollerede

forsøg; to forsøg af 6 måneders varighed og 2 forsøg af 1 års varighed.

I de kliniske forsøg af 6 måneders varighed blev der foretaget en analyse ved afslutningen

af behandlingen med donepezil, og der blev anvendt en kombination af tre effektkriterier:

ADAS-Cog (et mål for den kognitive præstation), »Clinician Interview Based Impression

of Change with Caregiver Input” (et mål for den overordnede funktion) og ”Activities of

Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale” (et mål for færdighederne i

forbindelse med at klare sig ude i samfundet, hjemmet og fritidsaktiviteter samt

egenomsorg).

Patienter, der opfyldte nedenfor nævnte kriterier, blev anset for at respondere på

behandlingen.

Respons = Forbedring af ADAS-Cog på mindst 4 point

Ingen forværring på CIBIC

Ingen forværring på skalaen til måling af Activities of Daily Living Subscale of the

Clinical Dementia Rating Scale.

% respons

Intend to Treat Population

n = 365

Evaluerbar population

n = 352

Placebo-gruppe

10 %

10 %

5 mg donepezil-gruppe

18 %*

18 %*

10 mg donepezil-gruppe

21 %*

22 %**

* p <0,05

** p <0,01

Donepezil gav en dosisafhængig statistisk signifikant stigning i procentdelen af patienter,

der blev bedømt til at respondere på behandlingen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Maksimale plasmaniveauer nås ca. 3 til 4 timer efter peroral administration.

Plasmakoncentrationer og AUC (areal under kurven) stiger proportionalt med dosis.

Halveringstiden er ca. 70 timer, og administration af 1 dosis dagligt i flere dage resulterer

således i en gradvis steady-state indstilling. Et omtrentligt steady-state niveau nås inden for

3 uger efter initiering af behandlingen. Når steady-state er nået, er der kun beskeden

variation i plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid og i den tilsvarende

farmakodynamiske aktivitet i løbet af dagen.

Føde påvirker ikke absorptionen af donepezilhydrochlorid.

Distribution

Donepezilhydrochlorid er ca. 95% bundet til humane plasmaproteiner. Bindingen til

plasmaprotein af den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil er ukendt. Fordelingen af

donepezilhydrochlorid i forskellige kropsvæv er ikke blevet endeligt undersøgt. I et

massebalancestudie med raske mandlige frivillige blev det dog set, at 240 timer efter

administrationen af en enkelt dosis på 5 mg af

C-mærket donepezilhydrochlorid, var ca.

28 % af den mærkede dosis endnu ikke udskilt. Dette tyder på, at donepezilhydrochlorid

og/eller dets metabolitter kan blive i kroppen i mere end 10 dage.

48540_spc.docx

Side 8 af 10

Biotransformation/elimination

Donepezilhydrochlorid udskilles både uomdannet i urinen og metaboliseres af cytokrom

P450-systemet til adskillige metabolitter, som ikke alle er identificerede. Efter

administration af en enkelt dosis 5 mg

C-mærket donepezilhydrochlorid var plasma-

radioaktiviteten, udtrykt som procent af administreret dosis, tilstede overvejende som

uomdannet donepezilhydrochlorid (30 %), 6-O-desmethyldonepezil (11 % – eneste

metabolit, som udviser aktivitet svarende til donepezilhydrochlorid), donepezil-cis-N-oxid

(9 %), 5-O-desmethyldonepezil (7 %) og glucuronidkonjugatet af 5-O-desmethyldonepezil

(3 %). Ca. 57 % af den totalt administrerede radioaktivitet blev genfundet i urinen (17 %

som uomdannet donepezil) og 14,5 % i fæces, hvilket tyder på biotransformation og

udskillelse i urinen som primære eliminationsveje. Der er intet, der tyder på enterohepatisk

recirkulation af donepezilhydrochlorid og/eller af nogle af dets metabolitter.

Plasmakoncentrationen af donepezil falder med en halveringstid på ca. 70 timer.

Særlige populationer

Køn, race og rygevaner har ingen klinisk signifikant indflydelse på plasmakoncentrationen

af donepezilhydrochlorid. Donepezils farmakokinetik er ikke blevet formelt undersøgt hos

raske ældre eller hos patienter med Alzheimers eller vaskulær demens. De gennemsnitlige

plasmaniveauer stemte imidlertid tæt overens med, hvad der sås hos unge raske

forsøgspersoner.

Nedsat leverfunktion

Patienter med let til moderat nedsat leverfunktion havde forhøjede koncentrationer af

donepezil ved steady-state: middelværdien af AUC med 48 % og C

med 39 % (se pkt.

4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

En omfattende undersøgelse med forsøgsdyr har vist, at denne substans forårsager få andre

virkninger end de tilsigtede farmakologiske virkninger overensstemmende med dens

virkning som en kolinerg stimulator (se pkt. 4.9). Donepezil er ikke mutagent i

mutationsanalyser med bakterieceller og pattedyrsceller. Der blev observeret en vis

klastogen effekt in vitro ved koncentrationer, som var åbenlyst toksiske for cellerne og

over 3.000 gange højere end plasmakoncentrationerne ved steady-state. Der blev ikke

observeret nogen klastogen eller genotoksisk effekt i musemikronucleusmodellen in vivo.

Hverken hos rotter eller mus var der tegn på onkogent potentiale i langtids-

karcinogenicitetsundersøgelser.

Donepezilhydrochlorid havde ingen effekt på rotters fertilitet og var ikke teratogent hos

rotter eller kaniner, men havde dog en lille effekt på antallet af dødfødsler og tidlig

overlevelse hos unger, når det blev administreret til drægtige rotter i doser, der var 50

gange større end den humane dosis (se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Majsstivelse

48540_spc.docx

Side 9 af 10

Hydroxypropylcellulose

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Titanidioxid (E171)

Hypromellose 5cp

Macrogol 400

Gul jernoxid (E172) – kun i 10 mg tabletter

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Alu/OPA/Alu/PVC -blisterpakning

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter i æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

SE-118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

48539

10 mg:

48540

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. november 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. juni 2017

48540_spc.docx

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information