Docetaxel Zentiva (previously Docetaxel Winthrop)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-12-2019

Aktiv bestanddel:
docetaxel
Tilgængelig fra:
Zentiva k.s.
ATC-kode:
L01CD02
INN (International Name):
docetaxel
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Hoved og Hals Neoplasmer, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Adenocarcinom, Prostatic Neoplasmer, Mave Neoplasmer, Bryst Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Bryst cancerDocetaxel Winthrop i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er angivet for den adjuverende behandling af patienter med:betjenes node-positiv brystkræft;betjenes node-negativ brystkræft. For patienter med betjenes node-negativ brystkræft, adjuverende behandling bør begrænses til patienter, der er berettiget til at modtage kemoterapi i henhold til internationalt anerkendte kriterier for primære behandling af tidlig brystkræft. Docetaxel Winthrop i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, der ikke tidligere har modtaget cytotoksisk behandling for denne tilstand. Docetaxel Winthrop monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksiske terapi. Tidligere kemoterapi skulle have inkluderet et anthracyclin eller et alkyleringsmiddel. Docetaxel Winthrop i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med metastatisk brys
Produkt oversigt:
Revision: 30
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000808
Autorisation dato:
2007-04-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/000808

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

23-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

23-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

20-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

20-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

20-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

20-12-2019

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægseddel: Information til brugeren

Docetaxel Zentiva 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Zentiva

Sådan skal du bruge Docetaxel Zentiva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Medicinen hedder Docetaxel Zentiva. Det er et handelsnavn for docetaxel. Docetaxel er et stof, der

udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

Docetaxel Zentiva er ordineret af din læge til behandling af bryst- eller specielle former for lungekræft

(ikke-småcellet lungekræft), prostata kræft, gastrisk kræft eller hoved- og hals-kræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Docetaxel Zentiva enten indgives alene eller i

kombination med doxorubicin, eller trastuzumab eller capecitabin.

Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden spredning til lymfeknuder, kan Docetaxel

Zentiva anvendes i kombination med doxorubicin eller cyclophosphamid.

Ved behandling af lungekræft kan Docetaxel Zentiva enten indgives alene eller i kombination med

cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Docetaxel Zentiva indgives i kombination med prednison

eller prednisolon.

Ved behandling af metastatisk gastrisk kræft indgives Docetaxel Zentiva i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil.

Til behandling af hoved- og hals-kræft indgives Docetaxel Zentiva i kombination med cisplatin og

5-fluoruracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Zentiva

Brug ikke Docetaxel Zentiva

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor docetaxel eller nogle af de andre indholdsstoffer i

Docetaxel Zentiva (angivet i punkt 6),

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt,

hvis du har en alvorlig leverlidelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Zentiva, vil du få taget blodprøver for at få kontrolleret, om du

har nok

blodceller

nødvendige

leverfunktion til

Docetaxel

Zentiva.

tilfælde af

forstyrrelser af de hvide blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Kontakt straks lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever mavesmerter

eller –ømhed, diaré, endetarmsblødning, blodig afførring eller feber. Disse symptomer kan være de

første tegn på en alvorlig mave-tarmforgiftning, som kan være dødelig. Din læge bør straks igangsætte

behandling.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten elle sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit syn.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du har hjerteproblemer.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du har haft en allergisk reaktion

ved tidligere behandling med paclitaxel.

Alvorlige hudproblemer såsom, Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) er blevet rapporteret med Docetaxel Zentiva:

SJS/TEN symptomer kan omfatte blærer, afskrælning eller blødning på dele af huden (herunder

dine læber, øjne, mund, næse, kønsorganer, hænder eller fødder) med eller uden udslæt. Du

kan også have influenzalignende symptomer på samme tid, så som feber, kulderystelser eller

ømme muskler.

AGEP symptomer kan omfatte et rødt skællende udbredt udslæt med knopper under den hævede

hud (herunder dine hudfolder, mave og øvre ekstremiteter) og blærer ledsaget af feber.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersoner, hvis du oplever alvorlige hudreaktioner eller nogen af

reaktionerne nævnt ovenfor.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid såsom dexamethason 1 dag

før Docetaxel Zentiva-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2 dage

for at formindske visse bivirkninger, som kan forekomme efter infusionen af Docetaxel Zentiva.

Specielt kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede

hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Docetaxel Zentiva indeholder alkohol. Tal med din læge, hvis du lider af alkohol afhængighed,

epilepsi eller sygdomme i leveren. Se også punktet ”Docetaxel Zentiva indeholder ethanol (alkohol)”

nedenfor.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Zentiva

Informer din læge eller hospitalsfarmaceut, hvis du tager eller for nylig har taget nogen anden form for

medicin, herunder også medicin, som ikke er på recept. Dette er fordi Docetaxel Zentiva eller den

anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Zentiva må IKKE

anvendes, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, medmindre

din læge udtrykkelig ønsker det.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal bruge effektiv

prævention under behandlingen, fordi Docetaxel Zentiva kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver

gravid under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Zentiva.

Hvis du er mand og i behandling med Docetaxel Zentiva, rådes du til ikke at avle et barn under og 6

måneder efter behandling samt til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden behandling, fordi

docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke din evne til at køre motorkøretøj eller arbejde

med maskiner.

Du kan opleve bivirkninger af dette lægemiddel, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj,

bruge værktøj eller betjene maskiner (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Hvis dette sker, må du ikke føre

motorkøretøj, bruge værktøj eller maskiner, før du har talt med din læge, sundhedspersonalet eller

hospitalsfarmaceuten.

Docetaxel Zentiva indeholder ethanol (alkohol)

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol) dvs. op til 0,395 mg vandfri ethanol

pr. hætteglas, svarende til 10 ml øl eller 4 ml vin.

Kan være skadelig for alkoholikere.

Bør overvejeshos gravide eller ammende, børn samt patienter i høj-risiko grupper såsom patienter med

leversygdomme eller epilepsi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan have virkninger på centralnervesystemet (den del af

nervesystemet, der omfatter hjernen og rygmarven).

3.

Sådan skal du bruge Docetaxel Zentiva

Docetaxel Zentiva vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Zentiva gives som infusion i en blodåre (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca. en

time, mens du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion en gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Zentiva. Vær særlig opmærksom på at informere din

læge, hvis du får diarré, sår i munden, følelsesløshed, stikkende og prikkende fornemmelser eller

feber, og giv lægen resultatet af dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at

vurdere om en nedsættelse af dosis er nødvendig. Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af

dette lægemiddel, så spørg din læge eller hospitalsfarmaceut.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare fordele og mulige risici ved behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger af Docetaxel Zentiva givet alene er: Fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne ved Docetaxel Zentiva kan forøges, når Docetaxel Zentiva gives i

kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) kan optræde under

infusionen på hospitalet:

Rødme i ansigtet, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, besvær med at trække vejret

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk.

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Hvis du har haft en allergisk reaktion overfor paclitaxel kan du også få en allergisk reaktion overfor

docetaxel, som kan være mere alvorlig.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til lægen.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Zentiva-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af de lægemidler, du får.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

Feber: Hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

Allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

Tab af appetit (anoreksi)

Søvnløshed

Følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i muskelfæster

Hovedpine

Smagsforstyrrelser

Betændelse i øjet eller øget tåreflåd

Hævelse forårsaget af mangelfuld drænage af lymfe

Åndedrætsbesvær

Næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

Næseblod

Mundsår

Opstød fra maven inklusive kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Hårtab: Ide fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage. I nogle tilfælde (hyppighed ikke

kendt) er permanent hårtab blevet observeret.

Rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (dette kan

også forekomme på arme, ansigt eller krop)

Ændring af neglenes farve, som også kan løsne sig

Muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

Ændring eller udeblivelse af menstruationer

Hævelse af hænder, fødder eller ben

Træthed eller influenza-lignende symptomer

Vægtforøgelse eller vægttab

Infektioner i de øvre luftveje

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

:

Betændelse i munden med hvid skimmelsvamp (Candida Albicans)

Dehydrering

Svimmelhed

Nedsat hørelse

Fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

Hjertesvigt

Betændelse i spiserøret

Mundtørhed

Synkebesvær eller smerter ved synkning

Blødninger

Forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver)

Stigning i blodsukkerniveauet (diabetes)

Reduktion af kalium, calcium og/eller fosfat i dit blod.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Besvimelse

Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

Blodpropper

Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom (typer af blodkræft) kan forekomme hos

patienter, som behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger mod kræft.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Betændelse i tyktarm, tyndtarm, som kan være dødelig (hyppighed ikke kendt); perforering af

tarmene.

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling).

Pneumoni (lungebetændelse)

Lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

Nedsat indhold af natrium og/eller magnesium i blodet (forstyrrelse i elektrolytbalancen).

Ventrikulær arytmi eller ventrikulær takykardi (manifesteret som uregelmæssig og / eller hurtig

hjerterytme, alvorlig åndenød, svimmelhed og / eller besvimelse). Nogle af disse symptomer

kan være alvorlige. Hvis dette sker, skal du omgående fortælle det til lægen.

Reaktioner på injektionsstedet på stedet for en tidligere reaktion

Non-Hodgkin lymfom (en kræftform, som påvirker immunsystemet) og andre kræftformer kan

forekomme hos patienter, der behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger

mod kræft.

Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (blærer, afskrælning eller blødning på

dele af huden (herunder dine læber, øjne, mund, næse, kønsorganer, hænder eller fødder) med

eller uden udslæt. Du kan også have influenzalignende symptomer på samme tid, såsom feber,

kulderystelser eller ømme muskler.)

Akut generaliseret eksantematøs pustulose (rødt skællende udbredt udslæt med knopper under

den hævede hud (herunder dine hudfolder, mave og øvre ekstremiteter) og blærer ledsaget af

feber).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Anvend hætteglasset umiddelbart efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og

-forhold brugerens ansvar.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold.

Anvend lægemidlet umiddelbart efter tilsætning til infusionsposen. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 6 timer ved

opbevaring under 25 °C inklusive den time, patienten får infusionen.

Den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i infusionsposer uden

indhold af PVC er påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2 °C og 8 °C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der forekommer

krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og den skal kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Zentiva indeholder

Aktivt stof: docetaxel (som trihydrat). Hver ml koncentrat til infusionsvæske indeholder 20 mg

docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol (se punkt 2) og citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Zentiva koncentrat til infusionsvæske, opløsning er en lys gul til brunliggul opløsning.

Koncentratet leveres i et 7 ml klart, farveløst hætteglas med en grøn aluminiumforsegling og en grøn

plastik-afrivningshætte.

Hver karton indeholder et hætteglas med 1 ml koncentrat (20 mg) docetaxel.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prague 10

Tjekkiet

Fremstillere

Aventis Pharma, Dagenham

Rainham Road South

Dagenham

Essex RM10 7XS

Storbritannien

eller

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +32 280 86 420

PV-Belgium@zentiva.com

Lietuva

Zentiva, k.s.

Tel: +370 52152025

PV-Lithuania@zentiva.com

България

Zentiva, k.s.

Тел: + 359 2 805 72 08

PV-Bulgaria@zentiva.com

Luxembourg/Luxemburg

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +352 208 82330

PV-Luxembourg@zentiva.com

Česká republika

Zentiva, k.s.

Tel: +420 267 241 111

PV-Czech-Republic@zentiva.com

Magyarország

Zentiva, k.s.

Tel.: +36 165 55 722

PV-Hungary@zentiva.com

Danmark

Zentiva, k.s.

Tlf: +45 787 68 400

PV-Denmark@zentiva.com

Malta

Zentiva, k.s.

Tel: +356 277 82 052

PV-Malta@zentiva.com

Deutschland

Zentiva Pharma GmbH

Tel: +49 (0) 800 53 53 010

PV-Germany@zentiva.com

Nederland

Zentiva, k.s.

Tel: +31 202 253 638

PV-Netherlands@zentiva.com

Eesti

Zentiva, k.s.

Tel: +372 52 70308

PV-Estonia@zentiva.com

Norge

Zentiva, k.s.

Tlf: +47 219 66 203

PV-Norway@zentiva.com

Ελλάδα

Zentiva, k.s.

Τηλ: +30 211 198 7510

PV-Greece@zentiva.com

Österreich

Zentiva, k.s.

Tel: +43 720 778 877

PV-Austria@zentiva.com

España

Zentiva, k.s.

Tel: +34 931 815 250

PV-Spain@zentiva.com

Polska

Zentiva Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 375 92 00

PV-Poland@zentiva.com

France

Zentiva France

Tél: +33 (0) 800 089 219

PV-France@zentiva.com

Portugal

Zentiva Portugal, Lda

Tel: +351210601360

PV-Portugal@zentiva.com

Hrvatska

Zentiva, k.s.

Tel: +385 155 17 772

PV-Croatia@zentiva.com

Ireland

Zentiva, k.s.

Tel: +353 766 803 944

PV-Ireland@zentiva.com

România

S.C. ZENTIVA S.A.

Tel: +40 021 304 7597

PV-Romania@zentiva.com

Slovenija

Zentiva, k.s.

Tel: +386 360 00 408

PV-Slovenia@zentiva.com

Ísland

Zentiva, k.s.

Sími: +354 539 0650

PV-Iceland@zentiva.com

Slovenská republika

Zentiva, a.s.

Tel: +421 2 3918 3010

PV-Slovakia@zentiva.com

Italia

Zentiva Italia S.r.l.

+39-02-38598801

PV-Italy@zentiva.com

Suomi/Finland

Zentiva, k.s.

Puh/Tel: +358 942 598 648

PV-Finland@zentiva.com

Κύπρος

Zentiva, k.s.

Τηλ: +357 240 30 144

PV-Cyprus@zentiva.com

Sverige

Zentiva, k.s.

Tel: +46 840 838 822

PV-Sweden@zentiva.com

Latvija

Zentiva, k.s.

Tel: +371 67893939

PV-Latvia@zentiva.com

United Kingdom

Zentiva Pharma UK Limited

Tel: +44 (0) 845 372 7101

PV-United-Kingdom@zentiva.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL BRUG VED Docetaxel Zentiva 20 mg/1 ml

KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Det er vigtigt at læse hele denne vejledning inden fremstilling af Docetaxel Zentiva infusionsvæske.

Anbefaling for sikker håndtering

Docetaxel er et antineoplastisk lægemiddel og, som med andre potentielt giftige lægemidler, skal der

udvises forsigtighed under håndtering og tilberedning af opløsninger heraf. Det anbefales at bruge

handsker.

Hvis Docetaxel Zentiva koncentratet eller infusionsvæske skulle komme i berøring med huden, skal

man straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis det skulle komme i berøring med slimhinderne,

skal man straks skylle grundigt med vand.

Tilberedning til intravenøs administration

Tilberedning af infusionsvæske

Anvend ikke andre docetaxel lægemidler bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Docetaxel Zentiva 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske,

opløsning, som kun indeholder 1 hætteglas).

Docetaxel

Zentiva

20

mg/1

ml

koncentrat

til

infusionsvæske,

opløsning

kræver

INGEN

forudgående fortynding med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsvæske.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes straks efter anbrud. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar. For at kunne udtage den korrekte dosis til

patienten, kan det være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas Docetaxel Zentiva

koncentrat til infusionsvæske, opløsning. En dosis på 140 mg docetaxel kræver f.eks. 7 ml

docetaxel koncentrat til infusionsvæske.

Udtag aseptisk den ønskede mængde Docetaxel Zentiva koncentrat til infusionsvæske,

opløsning, med en kalibreret sprøjte påsat en 21G-kanyle.

Koncentration af docetaxel i Docetaxel Zentiva 20 mg/1 ml er 20 mg/ml.

Injicer via en enkelt injektion (et stik) den nødvendige mængde Docetaxel Zentiva koncentrat til

infusionsvæske, opløsning i en 250 ml infusionspose eller -flaske indeholdende enten en 5 %

glucoseinfusionsvæske eller en 0,9 % natriumchloridinfusionsvæske. Hvis det er nødvendigt at

anvende doser, som er større end 190 mg docetaxel, skal der anvendes et større volumen af

infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland manuelt opløsningen i infusionposen eller -flasken med vippende bevægelser.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold og lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxel-infusionsopløsningen stabil i 6

timer, hvis den opbevares under 25 °C. Den bør anvendes indenfor 6 timer (inklusive den time,

patienten får infusionen).

Endvidere er den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i

infusionsposer uden indhold af PVC påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2 °C

og 8 °C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og den skal kasseres.

Som ved alle andre parenterale lægemidler skal Docetaxel Zentiva infusionsvæske kontrolleres

visuelt for uklarheder, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Affald

Alt materiale, som har været brugt i forbindelse med fortynding og infusion, skal destrueres i

overrensstemmelse med lokale retningslinjer. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.

Indlægseddel: Information til brugeren

Docetaxel Zentiva 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Zentiva

Sådan skal du bruge Docetaxel Zentiva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Medicinen hedder Docetaxel Zentiva. Det er et handelsnavn for docetaxel. Docetaxel er et stof, der

udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

Docetaxel Zentiva er ordineret af din læge til behandling af bryst- eller specielle former for lungekræft

(ikke-småcellet lungekræft), prostata kræft, gastrisk kræft eller hoved- og hals-kræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Docetaxel Zentiva enten indgives alene eller i

kombination med doxorubicin, eller trastuzumab eller capecitabin.

Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden lymfeknuder, kan Docetaxel Zentiva anvendes

i kombination med doxorubicin eller cyclophosphamid.

Ved behandling af lungekræft kan Docetaxel Zentiva enten indgives alene eller i kombination med

cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Docetaxel Zentiva indgives i kombination med prednison

eller prednisolon.

Ved behandling af metastatisk gastrisk kræft indgives Docetaxel Zentiva i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil.

Til behandling af hoved- og hals-kræft indgives Docetaxel Zentiva i kombination med cisplatin og

5-fluoruracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Zentiva

Brug ikke Docetaxel Zentiva

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor docetaxel eller nogle af de andre indholdsstoffer i

Docetaxel Zentiva (angivet i punkt 6),

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt,

hvis du har en alvorlig leverlidelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Zentiva, vil du få taget blodprøver for at få kontrolleret, om du

har nok

blodceller

og den

nødvendige

leverfunktion

Docetaxel

Zentiva.

tilfælde af

forstyrrelser af de hvide blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Kontakt straks lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever mavesmerter

eller –ømhed, diaré, endetarmsblødning, blodig afførring eller feber. Disse symptomer kan være de

første tegn på en alvorlig mave-tarmforgiftning, som kan være dødelig. Din læge bør straks igangsætte

behandling.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit syn.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du har hjerteproblemer.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du har haft en allergisk reaktion

ved tidligere behandling med paclitaxel.

Alvorlige hudproblemer såsom, Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) er blevet rapporteret med Docetaxel Zentiva:

SJS/TEN symptomer kan omfatte blærer, afskrælning eller blødning på dele af huden (herunder

dine læber, øjne, mund, næse, kønsorganer, hænder eller fødder) med eller uden udslæt. Du

kan også have influenzalignende symptomer på samme tid, så som feber, kulderystelser eller

ømme muskler.

AGEP symptomer kan omfatte et rødt skællende udbredt udslæt med knopper under den hævede

hud (herunder dine hudfolder, mave og øvre ekstremiteter) og blærer ledsaget af feber.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersoner, hvis du oplever alvorlige hudreaktioner eller nogen af

reaktionerne nævnt ovenfor.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid såsom dexamethason 1 dag

før Docetaxel Zentiva-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2 dage

for at formindske visse bivirkninger, som kan forekomme efter infusionen af Docetaxel Zentiva.

Specielt kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede

hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Docetaxel Zentiva indeholder alkohol. Tal med din læge, hvis du lider af alkohol afhængighed,

epilepsi eller sygdomme i leveren. Se også punktet ”Docetaxel Zentiva indeholder ethanol (alkohol)”

nedenfor.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Zentiva

Informer din læge eller hospitalsfarmaceut, hvis du tager eller for nylig har taget nogen anden form for

medicin, herunder også medicin, som ikke er på recept. Dette er fordi Docetaxel Zentiva eller den

anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Zentiva må IKKE

anvendes, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, medmindre

din læge udtrykkelig ønsker det.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal bruge effektiv

prævention under behandlingen, fordi Docetaxel Zentiva kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver

gravid under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Zentiva.

Hvis du er mand og i behandling med Docetaxel Zentiva, rådes du til ikke at avle et barn under og 6

måneder efter behandling samt til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden behandling, fordi

docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke din evne til at køre motorkøretøj eller arbejde

med maskiner.

Du kan opleve bivirkninger af dette lægemiddel, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj,

bruge værktøj eller betjene maskiner (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Hvis dette sker, må du ikke føre

motorkøretøj, bruge værktøj eller maskiner, før du har talt med din læge, sundhedspersonalet eller

hospitalsfarmaceuten.

Docetaxel Zentiva indeholder ethanol (alkohol)

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol) dvs. op til 1,58 g vandfri ethanol pr.

hætteglas, svarende til 40 ml øl eller 17 ml vin.

Kan være skadelig for alkoholikere.

Bør overvejeshos gravide eller ammende, børn samt patienter i høj-risiko grupper såsom patienter med

leversygdomme eller epilepsi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan have virkninger på centralnervesystemet (den del af

nervesystemet, der omfatter hjernen og rygmarven).

3.

Sådan skal du bruge Docetaxel Zentiva

Docetaxel Zentiva vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Zentiva gives som infusion i en blodåre (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca. en

time, mens du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion en gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Zentiva. Vær særlig opmærksom på at informere din

læge, hvis du får diarré, sår i munden, følelsesløshed, stikkende og prikkende fornemmelser eller

feber, og giv lægen resultatet af dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at

vurdere om en nedsættelse af dosis er nødvendig. Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af

dette lægemiddel, så spørg din læge eller hospitalsfarmaceut.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare fordele og mulige risici ved behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger af Docetaxel Zentiva givet alene er: Fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne ved Docetaxel Zentiva kan forøges, når Docetaxel Zentiva gives i

kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) kan optræde under

infusionen på hospitalet:

Rødme i ansigtet, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, besvær med at trække vejret

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk.

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Hvis du har haft en allergisk reaktion overfor paclitaxel kan du også få en allergisk reaktion overfor

docetaxel, som kan være mere alvorlig.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til lægen.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Zentiva-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af de lægemidler, du får.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

Feber: Hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

Allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

Tab af appetit (anoreksi)

Søvnløshed

Følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i muskelfæster

Hovedpine

Smagsforstyrrelser

Betændelse i øjet eller øget tåreflåd

Hævelse forårsaget af mangelfuld drænage af lymfe

Åndedrætsbesvær

Næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

Næseblod

Mundsår

Opstød fra maven inklusive kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Hårtab: Ide fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage. I nogle tilfælde (hyppighed ikke

kendt) er permanent hårtab blevet observeret.

Rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (dette kan

også forekomme på arme, ansigt eller krop)

Ændring af neglenes farve, som også kan løsne sig

Muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

Ændring eller udeblivelse af menstruationer

Hævelse af hænder, fødder eller ben

Træthed eller influenza-lignende symptomer

Vægtforøgelse eller vægttab

Infektioner i de øvre luftvveje

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

:

Betændelse i munden med hvid skimmelsvamp (Candida Albicans)

Dehydrering

Svimmelhed

Nedsat hørelse

Fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

Hjertesvigt

Betændelse i spiserøret

Mundtørhed

Synkebesvær eller smerter ved synkning

Blødninger

Forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver)

Stigning i blodsukkerniveauet (diabetes)

Reduktion af kalium, calcium og/eller fosfat i dit blod.

Ikke almindelige

( kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Besvimelse

Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

Blodpropper

Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom (typer af blodkræft) kan forekomme hos

patienter, som behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger mod kræft.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Betændelse i tyktarm, tyndtarm, som kan være dødelig (hyppighed ikke kendt); perforering af

tarmene.

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling).

Pneumoni (lungebetændelse)

Lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

Nedsat indhold af natrium og/eller magnesium i blodet (forstyrrelse i elektrolytbalancen).

Ventrikulær arytmi eller ventrikulær takykardi (manifesteret som uregelmæssig og / eller hurtig

hjerterytme, alvorlig åndenød, svimmelhed og / eller besvimelse). Nogle af disse symptomer

kan være alvorlige. Hvis dette sker, skal du omgående fortælle det til lægen.

Reaktioner på injektionsstedet på stedet for en tidligere reaktion

Non-Hodgkin lymfom (en kræftform, som påvirker immunsystemet) og andre kræftformer kan

forekomme hos patienter, der behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger

mod kræft.

Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (blærer, afskrælning eller blødning på

dele af huden (herunder dine læber, øjne, mund, næse, kønsorganer, hænder eller fødder) med

eller uden udslæt. Du kan også have influenzalignende symptomer på samme tid, såsom feber,

kulderystelser eller ømme muskler.)

Akut generaliseret eksantematøs pustulose (rødt skællende udbredt udslæt med knopper under

den hævede hud (herunder dine hudfolder, mave og øvre ekstremiteter) og blærer ledsaget af

feber).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Anvend hætteglasset umiddelbart efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og

-forhold brugerens ansvar.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold.

Anvend lægemidlet umiddelbart efter tilsætning til infusionsposen. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 6 timer ved

opbevaring under 25°C inklusive den time, patienten får infusionen.

Den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i infusionsposer uden

indhold af PVC er påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2 °C og 8 °C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der forekommer

krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og den skal kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Zentiva indeholder

Aktivt stof: docetaxel (som trihydrat). Hver ml koncentrat til infusionsvæske indeholder 20 mg

docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol (se punkt 2) og citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Zentiva koncentrat til infusionsvæske, opløsning er en lys gul til brunliggul opløsning.

Koncentratet leveres i et 7 ml klart, farveløst hætteglas med en magenta aluminiumforsegling og en

magenta plastik-afrivningshætte.

Hver karton indeholder et hætteglas med 4 ml koncentrat (80 mg) docetaxel.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prague 10

Tjekkiet

Fremstillere

Aventis Pharma, Dagenham

Rainham Road South

Dagenham

Essex RM10 7XS

Storbritannien

eller

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +32 280 86 420

PV-Belgium@zentiva.com

Lietuva

Zentiva, k.s.

Tel: +370 52152025

PV-Lithuania@zentiva.com

България

Zentiva, k.s.

Тел: + 359 2 805 72 08

PV-Bulgaria@zentiva.com

Luxembourg/Luxemburg

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +352 208 82330

PV-Luxembourg@zentiva.com

Česká republika

Zentiva, k.s.

Tel: +420 267 241 111

PV-Czech-Republic@zentiva.com

Magyarország

Zentiva, k.s.

Tel.: +36 165 55 722

PV-Hungary@zentiva.com

Danmark

Zentiva, k.s.

Tlf: +45 787 68 400

PV-Denmark@zentiva.com

Malta

Zentiva, k.s.

Tel: +356 277 82 052

PV-Malta@zentiva.com

Deutschland

Zentiva Pharma GmbH

Tel: +49 (0) 800 53 53 010

PV-Germany@zentiva.com

Nederland

Zentiva, k.s.

Tel: +31 202 253 638

PV-Netherlands@zentiva.com

Eesti

Zentiva, k.s.

Tel: +372 52 70308

PV-Estonia@zentiva.com

Norge

Zentiva, k.s.

Tlf: +47 219 66 203

PV-Norway@zentiva.com

Ελλάδα

Zentiva, k.s.

Τηλ: +30 211 198 7510

PV-Greece@zentiva.com

Österreich

Zentiva, k.s.

Tel: +43 720 778 877

PV-Austria@zentiva.com

España

Polska

Zentiva, k.s.

Tel: +34 931 815 250

PV-Spain@zentiva.com

Zentiva Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 375 92 00

PV-Poland@zentiva.com

France

Zentiva France

Tél: +33 (0) 800 089 219

PV-France@zentiva.com

Portugal

Zentiva Portugal, Lda

Tel: +351210601360

PV-Portugal@zentiva.com

Hrvatska

Zentiva, k.s.

Tel: +385 155 17 772

PV-Croatia@zentiva.com

Ireland

Zentiva, k.s.

Tel: +353 766 803 944

PV-Ireland@zentiva.com

România

S.C. ZENTIVA S.A.

Tel: +40 021 304 7597

PV-Romania@zentiva.com

Slovenija

Zentiva, k.s.

Tel: +386 360 00 408

PV-Slovenia@zentiva.com

Ísland

Zentiva, k.s.

Sími: +354 539 0650

PV-Iceland@zentiva.com

Slovenská republika

Zentiva, a.s.

Tel: +421 2 3918 3010

PV-Slovakia@zentiva.com

Italia

Zentiva Italia S.r.l.

+39-02-38598801

PV-Italy@zentiva.com

Suomi/Finland

Zentiva, k.s.

Puh/Tel: +358 942 598 648

PV-Finland@zentiva.com

Κύπρος

Zentiva, k.s.

Τηλ: +357 240 30 144

PV-Cyprus@zentiva.com

Sverige

Zentiva, k.s.

Tel: +46 840 838 822

PV-Sweden@zentiva.com

Latvija

Zentiva, k.s.

Tel: +371 67893939

PV-Latvia@zentiva.com

United Kingdom

Zentiva Pharma UK Limited

Tel: +44 (0) 845 372 7101

PV-United-Kingdom@zentiva.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL BRUG VED Docetaxel Zentiva 80 mg/4 ml

KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Det er vigtigt at læse hele denne vejledning inden fremstilling af Docetaxel Zentiva infusionsvæske.

Anbefaling for sikker håndtering

Docetaxel er et antineoplastisk lægemiddel og, som med andre potentielt giftige lægemidler, skal der

udvises forsigtighed under håndtering og tilberedning af opløsninger heraf. Det anbefales at bruge

handsker.

Hvis Docetaxel Zentiva koncentratet eller infusionsvæske skulle komme i berøring med huden, skal

man straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis det skulle komme i berøring med slimhinderne,

skal man straks skylle grundigt med vand.

Tilberedning til intravenøs administration

Tilberedning af infusionsvæske

Anvend ikke andre docetaxel lægemidler bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Docetaxel Zentiva 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske,

opløsning, som kun indeholder 1 hætteglas).

Docetaxel

Zentiva

80

mg/4

ml

koncentrat

til

infusionsvæske,

opløsning

kræver

INGEN

forudgående fortynding med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsvæske.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes straks efter anbrud. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar. For at kunne udtage den korrekte dosis til

patienten, kan det være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas Docetaxel Zentiva

koncentrat til infusionsvæske, opløsning. En dosis på 140 mg docetaxel kræver f.eks. 7 ml

docetaxel koncentrat til infusionsvæske.

Udtag

aseptisk

ønskede

mængde

Docetaxel

Zentiva

koncentrat

infusionsvæske,

opløsning, med en kalibreret sprøjte påsat en 21G-kanyle.

Koncentration af docetaxel i Docetaxel Zentiva 80 mg/4 ml er 20 mg/ml.

Injicer via en enkelt injektion (et stik) den nødvendige mængde Docetaxel Zentiva koncentrat til

infusionsvæske, opløsning i en 250 ml infusionspose eller -flaske indeholdende enten en 5 %

glucoseinfusionsvæske eller en 0,9 % natriumchloridinfusionsvæske. Hvis det er nødvendigt at

anvende doser, som er større end 190 mg docetaxel, skal der anvendes et større volumen af

infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland manuelt opløsningen i infusionposen eller -flasken med vippende bevægelser.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold og lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxel-infusionsopløsningen stabil i 6

timer, hvis den opbevares under 25 °C. Den bør anvendes indenfor 6 timer (inklusive den time,

patienter får infusionen).

Endvidere er den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i

infusionsposer uden indhold af PVC påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2 °C

og 8 °C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og den skal kasseres.

Som ved alle andre parenterale produkter, skal Docetaxel Zentiva infusionsvæske kontrolleres

visuelt for uklarheder, og opløsninger med udfældning skal i givet fald kasseres.

Affald

Alt materiale, som har været brugt i forbindelse med fortynding og infusion, skal destrueres i

overensstemmelse med lokale retningslinjer. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.

Indlægseddel: Information til brugeren

Docetaxel Zentiva 160 mg/8 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Zentiva

Sådan skal du bruge Docetaxel Zentiva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Medicinen hedder Docetaxel Zentiva. Det er et handelsnavn for docetaxel. Docetaxel er et stof, der

udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxaner.

Docetaxel Zentiva er ordineret af din læge til behandling af bryst- eller specielle former for lungekræft

(ikke-småcellet lungekræft), prostata kræft, gastrisk kræft eller hoved- og hals-kræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Docetaxel Zentiva enten indgives alene eller i

kombination med doxorubicin, eller trastuzumab eller capecitabin.

Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden lymfeknuder, kan Docetaxel Zentiva anvendes

i kombination med doxorubicin eller cyclophosphamid.

Ved behandling af lungekræft kan Docetaxel Zentiva enten indgives alene eller i kombination med

cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Docetaxel Zentiva indgives i kombination med prednison

eller prednisolon.

Ved behandling af metastatisk gastrisk kræft indgives Docetaxel Zentiva i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil.

Til behandling af hoved- og hals-kræft indgives Docetaxel Zentiva i kombination med cisplatin og

5-fluoruracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Zentiva

Brug ikke Docetaxel Zentiva

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor docetaxel eller nogle af de andre indholdsstoffer i

Docetaxel Zentiva (angivet i punkt 6),

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt,

hvis du har en alvorlig leverlidelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Zentiva, vil du få taget blodprøver for at få kontrolleret, om du

har nok

blodceller

og den

nødvendige

leverfunktion til

Docetaxel

Zentiva.

tilfælde af

forstyrrelser af de hvide blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Kontakt straks lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever mavesmerter

eller –ømhed, diaré, endetarmsblødning, blodig afførring eller feber. Disse symptomer kan være de

første tegn på en alvorlig mave-tarmforgiftning, som kan være dødelig. Din læge bør straks igangsætte

behandling.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit syn.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du har hjerteproblemer.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du har haft en allergisk reaktion

ved tidligere behandling med paclitaxel.

Alvorlige hudproblemer såsom, Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) er blevet rapporteret med Docetaxel Zentiva:

SJS/TEN symptomer kan omfatte blærer, afskrælning eller blødning på dele af huden (herunder

dine læber, øjne, mund, næse, kønsorganer, hænder eller fødder) med eller uden udslæt. Du

kan også have influenzalignende symptomer på samme tid, så som feber, kulderystelser eller

ømme muskler.

AGEP symptomer kan omfatte et rødt skællende udbredt udslæt med knopper under den hævede

hud (herunder dine hudfolder, mave og øvre ekstremiteter) og blærer ledsaget af feber.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersoner, hvis du oplever alvorlige hudreaktioner eller nogen af

reaktionerne nævnt ovenfor.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid såsom dexamethason 1 dag

før Docetaxel Zentiva-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2 dage

for at formindske visse bivirkninger, som kan forekomme efter infusionen af Docetaxel Zentiva.

Specielt kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede

hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Docetaxel Zentiva indeholder alkohol. Tal med din læge, hvis du lider af alkoholafhængighed, epilepsi

eller

sygdomme

leveren.

også

punktet

”Docetaxel

Zentiva

indeholder

ethanol

(alkohol)”

nedenfor.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Zentiva

Informer din læge eller hospitalsfarmaceut, hvis du tager eller for nylig har taget nogen anden form for

medicin, herunder også medicin, som ikke er på recept. Dette er fordi Docetaxel Zentiva eller den

anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Zentiva må IKKE

anvendes, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, medmindre

din læge udtrykkelig ønsker det.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal bruge effektiv

prævention under behandlingen, fordi Docetaxel Zentiva kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver

gravid under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Zentiva.

Hvis du er mand og i behandling med Docetaxel Zentiva, rådes du til ikke at avle et barn under og 6

måneder efter behandling samt til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden behandling, fordi

docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke din evne til at køre motorkøretøj eller arbejde

med maskiner.

Du kan opleve bivirkninger af dette lægemiddel, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj,

bruge værktøj eller betjene maskiner (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Hvis dette sker, må du ikke føre

motorkøretøj, bruge værktøj eller maskiner, før du har talt med din læge, sundhedspersonalet eller

hospitalsfarmaceuten.

Docetaxel Zentiva indeholder ethanol (alkohol)

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol) dvs. op til 3,16 g vandfri ethanol pr.

hætteglas, svarende til 80 ml øl eller 33 ml vin.

Kan være skadelig for alkoholikere.

Der skal tages hensyn til dettehos gravide eller ammende, og ved behandling af børn eller patienter i

høj-risikogrupper såsom patienter med leversygdomme eller epilepsi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan have virkninger på centralnervesystemet (den del af

nervesystemet, der omfatter hjernen og rygmarven).

3.

Sådan skal du bruge Docetaxel Zentiva

Docetaxel Zentiva vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Zentiva gives som infusion i en blodåre (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca. en

time, hvor du skal være på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion en gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Zentiva. Vær særlig opmærksom på at informere din

læge, hvis du får diarré, sår i munden, følelsesløshed, stikkende og prikkende fornemmelser eller

feber, og giv lægen resultatet af dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at

vurdere om en nedsættelse af dosis er nødvendig. Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af

dette lægemiddel, så spørg din læge eller hospitalsfarmaceut.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare fordele og mulige risici ved behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger af Docetaxel Zentiva givet alene er: Fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne ved Docetaxel Zentiva kan forøges, når Docetaxel Zentiva gives i

kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) kan optræde under

infusionen på hospitalet:

Rødme i ansigtet, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, besvær med at trække vejret

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk.

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Hvis du har haft en allergisk reaktion overfor paclitaxel kan du også få en allergisk reaktion overfor

docetaxel, som kan være mere alvorlig.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til lægen.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Zentiva-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af de lægemidler, du får.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

Feber: Hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

Allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

Tab af appetit (anoreksi)

Søvnløshed

Følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i muskelfæster

Hovedpine

Smagsforstyrrelser

Betændelse i øjet eller øget tåreflåd

Hævelse forårsaget af mangelfuld drænage af lymfe

Åndedrætsbesvær

Næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

Næseblod

Mundsår

Opstød fra maven inklusive kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Hårtab: Ide fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage. I nogle tilfælde (hyppighed ikke

kendt) er permanent hårtab blevet observeret.

Rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (dette kan

også forekomme på arme, ansigt eller krop)

Ændring af neglenes farve, som også kan løsne sig

Muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

Ændring eller udeblivelse af menstruationer

Hævelse af hænder, fødder eller ben

Træthed eller influenza-lignende symptomer

Vægtstigning eller vægttab

Infektion i de øvre luftveje.

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

:

Betændelse i munden med hvid skimmelsvamp (Candida Albicans)

Dehydrering

Svimmelhed

Nedsat hørelse

Fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

Hjertesvigt

Betændelse i spiserøret

Mundtørhed

Synkebesvær eller smerter ved synkning

Blødninger

Forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver)

Stigning i blodsukkerniveauet (diabetes)

Reduktion af kalium, calcium og/eller fosfat i blodet.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Besvimelse

Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

Blodpropper

Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom (typer af blodkræft) kan forekomme hos

patienter, som behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger mod kræft.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Betændelse i tyktarm, tyndtarm, som kan være dødelig (hyppighed ikke kendt); perforering af

tarmene.

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling).

Pneumoni (lungebetændelse)

Lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

Nedsat indhold af natrium og/eller magnesium i blodet (forstyrrelse i elektrolytbalancen).

Ventrikulær arytmi eller ventrikulær takykardi (manifesteret som uregelmæssig og / eller hurtig

hjerterytme, alvorlig åndenød, svimmelhed og / eller besvimelse). Nogle af disse symptomer

kan være alvorlige. Hvis dette sker, skal du omgående fortælle det til lægen.

Reaktioner på injektionsstedet på stedet for en tidligere reaktion

Non-Hodgkin lymfom (en kræftform, som påvirker immunsystemet) og andre kræftformer kan

forekomme hos patienter, der behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger

mod kræft.

Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (blærer, afskrælning eller blødning på

dele af huden (herunder dine læber, øjne, mund, næse, kønsorganer, hænder eller fødder) med

eller uden udslæt. Du kan også have influenzalignende symptomer på samme tid, såsom feber,

kulderystelser eller ømme muskler.)

Akut generaliseret eksantematøs pustulose (rødt skællende udbredt udslæt med knopper under

den hævede hud (herunder dine hudfolder, mave og øvre ekstremiteter) og blærer ledsaget af

feber).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Anvend hætteglasset umiddelbart efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og

-forhold brugerens ansvar.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold.

Anvend lægemidlet umiddelbart efter tilsætning til infusionsposen. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 6 timer ved

opbevaring under 25 °C inklusive den time, patienten får infusionen.

Den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i infusionsposer uden

indhold af PVC er påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2 °C og 8 °C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der forekommer

krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, men skal kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Zentiva indeholder

Aktivt stof: docetaxel (som trihydrat). Hver ml koncentrat til infusionsvæske indeholder 20 mg

docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol (se punkt 2) og citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Zentiva koncentrat til infusionsvæske, opløsning er en lys gul til brunliggul opløsning.

Koncentratet leveres i et 15 ml klart, farveløst hætteglas med en blå aluminiumforsegling og en blå

plastik-afrivningshætte.

Hver karton indeholder et hætteglas med 8 ml koncentrat (160 mg) docetaxel.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prague 10

Tjekkiet

Fremstillere

Aventis Pharma, Dagenham

Rainham Road South

Dagenham

Essex RM10 7XS

Storbritannien

eller

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +32 280 86 420

PV-Belgium@zentiva.com

Lietuva

Zentiva, k.s.

Tel: +370 52152025

PV-Lithuania@zentiva.com

България

Zentiva, k.s.

Тел: + 359 2 805 72 08

PV-Bulgaria@zentiva.com

Luxembourg/Luxemburg

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +352 208 82330

PV-Luxembourg@zentiva.com

Česká republika

Zentiva, k.s.

Tel: +420 267 241 111

PV-Czech-Republic@zentiva.com

Magyarország

Zentiva, k.s.

Tel.: +36 165 55 722

PV-Hungary@zentiva.com

Danmark

Zentiva, k.s.

Tlf: +45 787 68 400

PV-Denmark@zentiva.com

Malta

Zentiva, k.s.

Tel: +356 277 82 052

PV-Malta@zentiva.com

Deutschland

Zentiva Pharma GmbH

Tel: +49 (0) 800 53 53 010

PV-Germany@zentiva.com

Nederland

Zentiva, k.s.

Tel: +31 202 253 638

PV-Netherlands@zentiva.com

Eesti

Zentiva, k.s.

Tel: +372 52 70308

PV-Estonia@zentiva.com

Norge

Zentiva, k.s.

Tlf: +47 219 66 203

PV-Norway@zentiva.com

Ελλάδα

Zentiva, k.s.

Österreich

Zentiva, k.s.

Τηλ: +30 211 198 7510

PV-Greece@zentiva.com

Tel: +43 720 778 877

PV-Austria@zentiva.com

España

Zentiva, k.s.

Tel: +34 931 815 250

PV-Spain@zentiva.com

Polska

Zentiva Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 375 92 00

PV-Poland@zentiva.com

France

Zentiva France

Tél: +33 (0) 800 089 219

PV-France@zentiva.com

Portugal

Zentiva Portugal, Lda

Tel: +351210601360

PV-Portugal@zentiva.com

Hrvatska

Zentiva, k.s.

Tel: +385 155 17 772

PV-Croatia@zentiva.com

Ireland

Zentiva, k.s.

Tel: +353 766 803 944

PV-Ireland@zentiva.com

România

S.C. ZENTIVA S.A.

Tel: +40 021 304 7597

PV-Romania@zentiva.com

Slovenija

Zentiva, k.s.

Tel: +386 360 00 408

PV-Slovenia@zentiva.com

Ísland

Zentiva, k.s.

Sími: +354 539 0650

PV-Iceland@zentiva.com

Slovenská republika

Zentiva, a.s.

Tel: +421 2 3918 3010

PV-Slovakia@zentiva.com

Italia

Zentiva Italia S.r.l.

+39-02-38598801

PV-Italy@zentiva.com

Suomi/Finland

Zentiva, k.s.

Puh/Tel: +358 942 598 648

PV-Finland@zentiva.com

Κύπρος

Zentiva, k.s.

Τηλ: +357 240 30 144

PV-Cyprus@zentiva.com

Sverige

Zentiva, k.s.

Tel: +46 840 838 822

PV-Sweden@zentiva.com

Latvija

Zentiva, k.s.

Tel: +371 67893939

PV-Latvia@zentiva.com

United Kingdom

Zentiva Pharma UK Limited

Tel: +44 (0) 845 372 7101

PV-United-Kingdom@zentiva.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL BRUG VED Docetaxel Zentiva 160 mg/8 ml

KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Det er vigtigt at læse hele denne vejledning inden fremstilling af Docetaxel Zentiva infusionsvæske.

Anbefaling for sikker håndtering

Docetaxel er et antineoplastisk lægemiddel og, som med andre potentielt giftige lægemidler, skal der

udvises forsigtighed under håndtering og tilberedning af opløsninger heraf. Det anbefales at bruge

handsker.

Hvis Docetaxel Zentiva koncentratet eller infusionsvæske skulle komme i berøring med huden, skal

man straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis det skulle komme i berøring med slimhinderne,

skal man straks skylle grundigt med vand.

Tilberedning til intravenøs administration

Tilberedning af infusionsvæske

Anvend ikke andre docetaxel lægemidler bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Docetaxel Zentiva 160 mg/8 ml koncentrat til infusionsvæske,

opløsning, som kun indeholder 1 hætteglas).

Docetaxel

Zentiva

160

mg/8

ml

koncentrat

til

infusionsvæske,

opløsning

kræver

INGEN

forudgående fortynding med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsvæske.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes straks efter anbrud. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar. For at kunne udtage den korrekte dosis til

patienten, kan det være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas Docetaxel Zentiva

koncentrat til infusionsvæske, opløsning. En dosis på 140 mg docetaxel kræver f.eks. 7 ml

docetaxel koncentrat til infusionsvæske.

Udtag

aseptisk

ønskede

mængde

Docetaxel

Zentiva

koncentrat

infusionsvæske,

opløsning, med en kalibreret sprøjte påsat en 21G-kanyle.

Koncentration af docetaxel i Docetaxel Zentiva 160 mg/8 ml er 20 mg/ml.

Injicer via en enkelt injektion (et stik) den nødvendige mængde Docetaxel Zentiva koncentrat til

infusionsvæske, opløsning i en 250 ml infusionspose eller -flaske indeholdende enten en 5 %

glucoseinfusionsvæske eller en 0,9 % natriumchloridinfusionsvæske. Hvis det er nødvendigt at

anvende doser, som er større end 190 mg docetaxel, skal der anvendes et større volumen af

infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland manuelt opløsningen i infusionposen eller -flasken med vippende bevægelser.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold og lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxel-infusionsopløsningen stabil i 6

timer, hvis den opbevares under 25 °C. Den bør anvendes indenfor 6 timer (inklusive den time,

patienter får infusionen).

Endvidere er den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i

infusionsposer uden indhold af PVC påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2 °C

og 8 °C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og den skal kasseres.

Som ved alle andre parenterale produkter, skal Docetaxel Zentiva infusionsvæske kontrolleres

visuelt for uklarheder, og opløsninger med udfældning skal i givet fald kasseres.

Affald

Alt materiale, som har været brugt i forbindelse med fortynding og infusion, skal destrueres i

overensstemmelse med lokale retningslinjer. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel Zentiva 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel (som trihydrat).

1 hætteglas på 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel.

Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på: Hvert hætteglas med koncentrat indeholder

0,5 ml ethanol, vandfri (395 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Koncentratet er en lys gul til brunliggul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Docetaxel Zentiva i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er indiceret til adjuverende

behandling af patienter med:

operabel, lymfeknude-positiv brystkræft

operabel, lymfeknude-negativ brystkræft

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystkræft bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1)

Docetaxel Zentiva i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Docetaxel Zentiva monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystkræft efter behandlingssvigt af kemoterapi. I tidligere kemoterapi skal anthracyclin

eller et alkylerende stof have været anvendt.

Docetaxel Zentiva i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk brystkræft, hvis tumorer overudtrykker HER2, og som ikke tidligere har fået kemoterapi

mod metastatisk sygdom.

Docetaxel Zentiva i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et anthracyklin.

Ikke-småcellet lungekræft

Docetaxel Zentiva er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk

ikke-småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Docetaxel Zentiva i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel

lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der ikke tidligere har fået

kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Docetaxel Zentiva i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af

patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.

Docetaxel Zentiva i kombination med androgen deprivationsbehandling, med eller uden prednison

eller prednisolon, er indiceret til behandling af patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft.

Gastrisk adenokarcinom

Docetaxel Zentiva i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom i den gastrooesophageale

forbindelse, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved- og halskræft

Docetaxel Zentiva i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling

af patienter med inoperable, lokale, fremskredne skællede celle-carcinoma i hoved og hals.

4.2

Dosering og administration

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Dosering

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, gastrisk samt

hoved-og halskræft gives et peroralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvisdexamethazon

16 mg per dag (f.eks. 8 mg 2 gange daglig). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4).

Ved metastatisk kastrationsresistent prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund

af den samtidige behandling med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3

timer og 1 time før docetaxel-infusion (se pkt. 4.4).

Ved metastatisk hormonfølsom prostatakræft, er det anbefalede præmedicineringsregime, uanset

samtidig anvendelse af prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1

time før docetaxel-infusion (se pkt. 4.4).

G-CSF (granulocytkoloni-stimulerende faktor) kan anvendes profylaktisk for at formindske risikoen

for hæmatologisk toksicitet.

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Den anbefalede doxetaxel-dosis til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv og

lymfeknude-negativ brystkræft er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(TAC-regime) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den anbefalede dosis

docetaxel i monoterapi 100 mg/m

. Som førstebehandling indgives 75 mg/m

doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m

hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. Den efterfølgende docetaxel-dosis blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede Docetaxel Zentiva-dosis 75 mg/m

hver 3. uge

kombineret med capecitabin 1250 mg/m

to gange daglig (indenfor 30 minutter efter et måltid) i 2

uger efterfulgt af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med

legemsoverflade se capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m

givet over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon 5 mg 2 gange daglig gives

kontinuerligt (se pkt. 5.1).

Metastatisk hormonfølsom prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder. Prednison eller prednisolon 5

mg 2 gange dagligt kan gives kontinuerligt.

Gastrisk adenokarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin

75 mg/m

, som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering til administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen

for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved-og hals-kræft

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G-CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for hæmatologiske

toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323 og TAX 324 studierne

modtog profylaktisk antibiotika.

Induktions kemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til den indledende behandling af inoperabel, lokalt fremskredne pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af

1 times infusion med cisplatin 75 mg/m

på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en kontinuerlig

infusion på 750 mg/m

pr. dag i fem dage. Dette regime blev administreret hver 3. uge i 4

cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne få strålebehandling.

Induktions kemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til den indledende behandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) (ikke muligt af resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse samt med

bevarelse af organer som mål), er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret som en 30 minutter

til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1000 mg/m

som en kontinuerlig infusion fra dag 1

til dag 4. Dette regime administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør modtage kemo-

strålingsterapi efter kemoterapi.

Ved dosismodifikation af cisplatin og 5-fluoruracil henvises der til de tilsvarende produktresuméer.

Dosisjustering under behandling:

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrocyttallet er

1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra

75 mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofile leukocytter < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m

bør behandlingen stoppes.

Adjuverende behandling til brystkræft

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystkræft. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m

i alle

efterfølgende cykler (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m

I kombination med cisplatin

I de følgende tilfælde bør docetaxel-dosis reduceres til 65 mg/ m

i de følgende behandlingsrunder: 1)

hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

docetaxel i kombination med cisplatin, med en

minimum blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25000 celler/mm

,2) hos

patienter, der får febril neutropeni, 3) hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet. For

cisplatin-dosisjustering se tilsvarende produktresumé

I kombination med capecitabin

For capecitabin dosis-justeringer se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for den

næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er grad 0-1-

toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100 % af den oprindelige dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages behandlingen med

docetaxel 55 mg/m

. Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor patienten befinder sig i

behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet seponeres docetaxel-

behandling.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m

, hvis der trods anvendelse af G-CSF opstår: 1) febril

neutropeni, 2) prolongeret neutropeni, 3) eller neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende

episoder med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m

til 45 mg/m

tilfælde af grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m

til 60 mg/m

Patienter bør ikke genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel indtil neutrofil-antallet

gendannes til et niveau

1.500 celler/mm

og blodplader gendannes til et niveau

100.000 celler/mm

. Afbryd behandlingen, hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosis-modifikationer for gastrointestinal toksicitet hos patienter behandlet med

docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20 %

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Afbryd behandlingen

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

For cisplatin- og 5-fluoruracil-dosisjusteringer: Se tilsvarende produktresumé.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusive prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G-CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Specielle patientgrupper:

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m

, er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af transaminase (ALAT

og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af basisk fosfatase på mere end 2,5

gange den øvre normalværdi ( se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin > øvre

normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6 gange

øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun

anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN, og bilirubin > 1 x ULN. Hos disse patienter kan det

ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling

ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

Docetaxel Zentivas sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til

under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af Docetaxel Zentiva i den pædiatriske population til indikationerne

brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom samt hoved- og halskræft med

undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom..

Ældre

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre personer. I

kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75 % hos patienter

på 60 år eller ældre (Se: Produktresumé for capecitabin)

Administration

For instruktioner om forberedelse og administration af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhedsreaktioner forårsaget af det aktive stof eller et af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Patienter med en udgangsværdi for neutrofile værdier på < 1.500 celler/mm

Patienter med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethasone 16 mg per dag i 3 dage (f.eks. 8 mg

2 gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.2). Til prostatakræft er præmedicineringen oral dexamethason

8 mg, 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrocyt-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrocyttallet igen er

1.500 celler/mm

(se pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G-CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitores nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystkræft for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør

monitoreres omhyggeligt (se pkt 4.2 og 4.8).

Gastrointestinale reaktioner

Forsigtighed anbefales hos patienter med neutropeni, især ved risiko for udvikling af gastrointestinale

komplikationer. Selvom et flertal af tilfældene opstod under den første eller anden behandlingsrunde

med docetaxel kunne enterocolitis opstå når som helst, og medføre død så tidligt som på den første dag

tilstanden indtrådte. Patienter bør overvåges nøje for tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal toksisitet

(se pkt. 4.2, 4.4 Hæmatologi og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner kan opstå inden for få minutter efter infusion af

docetaxel er påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer.

Ved lette symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det

ikke nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom

svær hypotension, eller bronkospasme eller generaliseret udslæt/erythem, øjeblikkelig afbrydelse af

docetaxel-infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner,

bør ikke genbehandles med docetaxel. Patienter, som tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion

overfor paclitaxel kan være i risiko for at udvikle overfølsomhedsreaktion overfor docetaxel, inklusive

mere alvorlige overfølsomhedsreaktioner. Disse patienter skal monitoreres tæt ved initiering af

docetaxelbehandling.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erythem på ekstremiterene (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Alvorlige kutane bivirkninger (SCARs) så som Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal

nekrolyse (TEN) og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) er blevet rapporteret i

forbindelse med docetaxel behandling. Patienter skal informeres om tegn og symptomer for alvorlige

hud manifestationer og monitoreres tæt. Hvis der ses tegn og symptomer, der tyder på disse reaktioner,

bør seponering af docetaxel overvejes

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt ascites, skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske fosfatase-værdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en

større risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger. Bivirkningerne kan omfatte toksisk dødsfald

inklusive sepsis og maveblødning, som kan blive letal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni,

stomatitis og asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75mg/m

til de patienter, der har forhøjet

leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller forhøjelse af ASAT/ALAT på > 3,5

gange øvre normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange øvre normalværdi kan

det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 gange ULN, og bilirubin > 1 gange ULN. Hos disse patienter

kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation.

Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre

indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxal af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med anthracycline (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (undertiden dødelig) er rapporteret hos patienter

behandlet med docetaxel i kombinationsregimer inklusive doxorubicin, 5-fluorouracil og/eller

cyclofosfamid (se pkt. 4.8).

Hjertefunktionen bør vurderes før behandlingsstart.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Anden primær malignitet

Anden primær malignitet er blevet rapporteret, når docetaxel blev givet i kombination med anticancer

behandlinger, der vides at være forbundet med anden primær malignitet. Anden primær malignitet

(herunder akut myeloid leukæmi, myelodysplastisk syndrom og non-Hodgkin lymfom) kan

forekomme flere måneder eller år efter behandling med docetaxel. Patienter bør monitoreres for anden

primær malignitet (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller infektion),

bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestivt hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og i

opfølgningsperioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv brystkræft

har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Patienter med 4+lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdoms-fri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko forhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse (se pkt. 5.1).

Ældre

Forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid til patienter over 70 år.

Forsigtighedsregler ved behandling af kastrationsresistent prostatakræft

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudium, var 209

patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik docetaxel

hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer

10 % højere i patientgruppen på 65

år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber, diarré, anoreksi og

perifere ødemer var

10 % højere hos patienter som var 75 år eller ældre end hos patienter under 65

år.

Forsigtighedsregler ved behandling af hormonfølsom prostatakræft

Af de 545 patienter behandlet med docetaxel hver 3. uge i et hormonfølsom prostatakræft studie

(STAMPEDE), 296 patienter var 65 år eller ældre, og 48 patienter var 75 år eller ældre. Flere patienter

alderen

år,

docetaxel-armen,

rapportede

overfølsomhedsreaktioner,

neutropeni,

anæmi,

væskeretention, dyspnø, og negleforandringer, når sammenlignet med patienter i alderen yngre end 65

år. Ingen af disse frekevensstigninger nåede en 10 % forskel med kontrolarmen. I patienter, som var

75 år eller ældre, blev der rapporteret en højere forekomst af neutropeni, anæmi, diarré, dyspnø, og

infektioner i de øvre luftveje, sammenlignet med yngre patienter (mindst 10 % højere).

Forsigtighedsregler ved behandling af gastrisk adenokarcinom

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre patienter i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): Letargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod

10 % oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter. Ældre

patienter, som behandles med TCF, bør monitores nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. ethanol, vandfri (alkohol) dvs. op til 395 mg ethanol, vandfri

pr. hætteglas, svarende til 10 ml øl eller 4 ml vin.

Kan være skadelig for alkoholikere.

Bør overvejes hos gravide og ammende kvinder, børn samt patienter i høj-risiko grupper såsom

patienter med leversygdom, eller epilepsi.

Mulige virkninger på centralnervesystemet skal tages i betragtning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

In vitro-

studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med stoffer,

som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således hæmmer enzymet kompetitivt) af CYP3A,

f.eks ciclosporin, ketoconazol,og erythromycin. Man bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig

medicinering med disse lægemidler på grund af risikoen for en betydelig interaktion.

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidig anvendelse af en potent

CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås, er tæt klinisk overvågning

nødvendig, og justering af docetaxeldosis kan være hensigtsmæssig under behandling med potente

CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig

administration af docetaxel og den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i

docetaxel-clearance på 49 %.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95 %). Skønt mulige

in vivo-

interaktioner mellem

docetaxel og andre samtidigt administrerede lægemidler ikke er undersøgt formelt, har

in vitro-

interaktioner med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, diphenhydramin, propranolol,

propafenon, phenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat ikke påvirket docetaxels

proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding. Docetaxel

påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Co-administrationen af docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres

farmakokinetik. Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studie antydede en interaktion mellem

docetaxel og carboplatin. Ved kombination med docetaxel var carboplatins clearence ca. 50 % højere

end de værdier, der tidligere er rapporteret for carboplatin-monoterapi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data på administration af docetaxel til gravide. Det er påvist, at docetaxel er både

embryo-og føtotoksisk hos kaniner og rotter, samt at de nedsætter fertiliteten hos rotter. Som andre

cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til gravide. Docetaxel må

derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er tydeligt indikeret.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til straks

at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Amning

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i human mælk. På grund af risiko for

skadelige påvirkninger af barnet skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

Kontraception til mænd og kvinder

Der bør anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre fertiliteten hos hanner

(se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at blive fædre til børn

under og op til 6 måneder efter behandling samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd

inden behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel og bivirkningerne ved lægemidlet kan forringe evnen til at

køre bil eller betjene maskiner (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter bør derfor advares om den potentielle

indvirkning, som mængden af alkohol og bivirkningerne af dette lægemiddel kan have på evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, samt frarådes at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis

de oplever disse bivirkninger under behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1.312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m

og 75 mg/m

af doceraxel som

enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombinationsbehandling med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter (TAX327), som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon

(klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

1.276 patienter (744 i TAX 316 og 532 i GEICAM 9805), som fik docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid (bivirkninger til klinisk vigtig behandling er præsenteret).

300 gastrisk adenokarcinoma-patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i

fase II-delen af studiet), som blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

174 og 251 hoved- og hals-kræft-patienter, som blev behandlet med docetaxel i kombination

med cisplatin og 5-fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

545 patienter (STAMPEDE studie), der modtog docetaxel i kombination med prednison eller

predisolon og androgen deprivationsbehandling.

Disse reaktioner blev beskrevet under brug af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad 3-

4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART-termerne og MEdDRA-termerne. Hyppigheder defineres som:

meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100 til < 1/10); ikke almindelig (

1/1000 til < 1/100);

sjælden (

1/10.000 til < 1/1000); meget sjælden (< 1/10.000); hyppighed ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data).

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel var: Neutropeni (som var reversibel og

ikke kumulativ, median-dagen til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig neutropeni

500 celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og asteni.

Bivirkningerne for docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med andre

kemoterapeutiske midler.

I kombination med trastuzumab, vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos

10 %.

Der var en forøget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40 % mod 31 %) og grad 4 alvorlige

bivirkninger (34 % mod 23 %) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel

enkeltbehandling.

I kombination med capecitabin er de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (

5 %),

som blev rapporteret i et fase III-studium med brystkræftpatienter, hvor anthracyclinbehandling ikke

havde haft effekt, medtaget (se: Produktresuméet for capecitabin).

I kombinationer med androgen deprivationsbehandling og med prednison eller prednisolon

(STAMPEDE studie) præsenteres bivirkninger, der forekommer i de 6 cyklusser af behandlingen med

docetaxel og med mindst 2 % højere forekomst i docetaxel-behandlingsarmen, til sammenligning med

kontrolarmen, under anvendelse af CTCAE-klasseficeringskalaen.

Følgende bivirkninger er jævnligt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxelinfusionen,

og reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt

med eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner blev karakteriseret ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret

udslæt/erytem (se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter

inklusiv brændende fornemmelser. Neuromotoriske tilfælde er hovedsagligt karakteriseret ved

svaghed.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

svært hånd og fod syndrom), men også arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte associerede med

kløe. Udbruddene opstår ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion.

Der er rapporter om mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der

sjældent førte til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Svære negle-

forandringer er karakteriseret ved hypo- eller hyper-pigmentering og sommetider smerter og

onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed, flebitits eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura-og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med vægtstigning på 3 kg eller mere. Væskeretention

er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 100 mg/m² enkeltstof:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

5,7 %; inklusive sepsis

og pneumoni, letal hos

1,7 %)

Infektion associeret med

G4-neutropeni (G3/4:

4,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

76,4 %);

Anæmi (G3/4: 8,9 %);

Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

5,3 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4 %)

Dysgeusi (alvorlig:

0,07 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Hæmoragi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig:

2,7 %)

Mave-tarmkanalen

Stomatitis (G3/4:

5,3 %);

Diarré (G3/4: 4 %);

Kvalme (G3/4: 4 %);

Opkastning (G3/4: 3 %)

Konstipation (alvorlig:

0,2 %); Mavesmerter

(alvorlig: 1 %);

Gastrointestinal

Hæmoragi (alvorlig:

0,3 %)

Oesophagitis (alvorlig:

0,4%)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudlidelser (G3/4:

5,9 %);

Neglesygdomme

(alvorlig: 2,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 1,4 %)

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5 %)

Asteni (alvorlig:

11,2 %); smerter

Reaktioner på

infusionsstedet;

Ikke-kardiale bryst-

smerter (alvorlig:

0,4 %)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 5 %);G3/4

forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(< 4 %);

G3/4 ASAT forhøjet

(< 3 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft for Docetaxel Zentiva 100 mg/m²

enkeltstof

Blod og lymfesystem

Sjældent: Blødningsepisoder associeret med grad 3/4 trombocytopeni.

Nervesystemet

Reversibilitets-data tilgængelige hos 35,3 % af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxel-behandling med 100 mg/m

som enkelt stof. Tilfældene var spontant reversible inden for 3

måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73 % af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1000 mg/m

og median-tiden til

reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (range 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og alvorlig

retention var forsinket hos patienter (median kumulativ dosis: 818,9 mg/m

) med præmedicinering set

i forhold til patienter uden præmedicinering (median kumulativ dosis: 489,7 mg/m

). Det har

imidlertid været rapporteret hos nogle patienter under de tidlige kure af behandlingen.

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel Zentiva

75 mg/m² enkeltstof:

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2 %);

Anæmi (G3/4: 10,8 %);

Trombocytopeni (G4: 1,7 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5 %)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 3,3 %);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Opkastning (G3/4: 0,8 %);

Diarré (G3/4: 1,7 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8 %)

Neglesygdomme (alvorlig:

0,8 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4 %);

Væskeretention (alvorlig:

0,8 %);

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(< 2 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i kombination

med doxorubicin:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

7,8 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

91,7 %); Anæmi (G3/4:

9,4 %);

Febril neutropeni;

Trombocytopeni (G4:

0,8 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

1,2 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4 %)

Hjerte

Hjertesvigt;

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5 %);

Stomatitis (G3/4:

7,8 %); Diarré (G3/4:

6,2 %); Opkastning

(G3/4: 5 %);

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,4 %);

Hudreaktioner (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 8,1 %);

Væskeretention

(alvorlig 1,2 %);

Smerter

Reaktioner på

infusionstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(< 2,5 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(< 1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 1 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel Zentiva

75 mg/m² i kombination med cisplatin:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

5,7 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

51,5 %); Anæmi (G3/4:

6,9 %);

Trombocytopeni (G4:

0,5 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

2,5 %)

Metabolismer og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension (G3/4:

0,7 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 9,6 %);

Opkastning (G3/4:

7,6 %); Diarré (G3/4:

6,4 %); Stomatitis

(G3/4: 2 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,7 %);

Hudreaktioner (G3/4:

0,2 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig 0,5 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig 9,9 %);

Væskeretention

(alvorlig 0,7 %);

Feber (G3/4: 1,2 %)

Reaktiner på

infusionsstedet;

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (2,1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(1,3 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(0,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(0,3 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab:

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %);

Febril neutropeni (inclusive

neutropeni associeret med feber

og brug af antibiotika) eller

neutropenisk sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; hovedpine; dysgeusi;

hypoæstesi

Øjne

Forhøjet lakrimation;

konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og mediastinum

Epistaxis; pharyngolaryngeal

smerte; nasopharyngitis; dyspnø;

hoste; næseflåd

Mave-tarmkanalen

Kvalme; diarré; opkastning;

konstipation; stomatitis;

dyspepsi; mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; erythema; udslæt;

neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; artralgi; smerter i

ekstremiteterne; knoglesmerter;

rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; periferalt ødem; pyrexi;

træthed; inflammation i

slimhinderne; smerter;

influenza-lignende symptomer;

brystsmerter; kulderystelser

Letargi

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab:

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2 % af patienterne, som fik docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0 % af de patienter, som fik docetaxel alene. I docetaxel - plus trastuzumab-

armen, havde 64 % modtaget en tidligere behandling med antracyclin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55 % i docetaxel-armen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som modtog trastuzumab og

docetaxel, i forhold til de patienter som fik behandling med docetaxel alene (32 % grad 3/4 neutropeni

versus

22 %, under anvendelse af NCI-CTC kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m

er kendt for at resultere i neutropeni hos

97 % af patienterne, 76 % grad 4, baseret på laveste blodtælling. Forekomsten af febril

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23 %

versus

17 % for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i kombination

med capecitabin:

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: < 1 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63 %);

Anæmi (G3/4: 10 %)

Trombocytopeni (G3/4: 3 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1 %);

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2 %);

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1 %);

Paræsthesi (G3/4: < 1 %)

Svimmelhed;

Hovedpine (G3/4: < 1 %);

Perifer neuropati

Øjne

Forhøjet lakrimation

Luftveje, thorax og mediastinum

Pharyngolaryngeale smerter

(G3/4: 2 %)

Dyspnø (G3/4: 1 %);

Hoste (G3/4: < 1 %);

Epistaxis (G3/4: < 1 %)

Mave-tarmkanalen

Stomatitis (G3/4: 18 %);

Diarré (G3/4: 14 %);

Kvalme (G3/4: 6 %);

Opkastning (G3/4: 4 %);

Konstipation (G3/4: 1 %);

Mavesmerter (G3/4: 2 %);

Dyspepsi

Øvre mavesmerter;

Tør mund

Hud og subkutane væv

Hånd- og fodsyndrom (G3/4:

24 %)

Alopeci (G3/4: 6 %);

Neglesygdomme (G3/4: 2 %)

Dermatitis;

Erythematøst udslæt (G3/4:

< 1 %); Misfarvning af negle;

Onycholysis (G3/4: 1 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2 %);

Artralgi (G3/4: 1 %)

Smerter i ekstremiteterne (G3/4:

< 1 %);

Rygsmerter (G3/4: 1 %);

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3 %);

Pyrexi (G3/4: 1 %);

Træthed/svaghed (G3/4: 5 %);

Perifert ødem (G3/4: 1 %);

Letargi;

smerter

Undersøgelser

Vægttab;

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(9 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatakræft med

Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i kombination med prednison eller prednisolon:

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 3,3 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %);

Anæmi (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopeni; (G3/4: 0,6 %);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0.6 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2 %);

Dysgeusi (G3/4: 0 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Øjne

Forhøjet lakrimation (G3/4:

0,6 %)

Hjerte

Nedsat venstre ventrikelfunktion

(G3/4: 0,3 %)

Luftveje, thorax og mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0 %);

Dyspnø (G3/4: 0,6 %);

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 2,4 %);

Diarré (G3/4: 1,2 %);

Stomatitis/Pharyngitis (G3/4:

0,9 %);

Opkastning (G3/4: 1,2 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme (ikke alvorlig)

Eksfoliativt udslæt (G3/4: 0,3 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi (G3/4: 0,3 %);

Myalgi (G3/4: 0,3 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9 %);

Væskeretention (alvorlig: 0,6 %)

Tabel over bivirkninger i højrisiko lokalt avanceret eller metastatisk hormonfølsom prostatakræft med

DOCETAXEL 75 mg/m² i kombination med prednison eller prednisolon og androgen

deprivationsbehandling (STAMPEDE studie).

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3-4: 12 %)

Anæmi

Febril neutropeni (G3-4: 15%)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3-4: 1%)

Det endokrine system

Diabetes (G3-4: 1%)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Insomni (G3: 1%)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(≥G3: 2%)

Hovedpine

Svimmelhed

Øjne

Sløret syn

Hjerte

Hypotension (G3: 0%)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (G3: 1%)

Hoste (G3: 0%)

Infektioner i de øvre luftveje

(G3: 1%)

Pharyngitis (G3: 0%)

Mave-tarmkanalen

Diarré (G3: 3%)

Stomatitis (G3: 0%)

Forstoppelse (G3: 0%)

Kvalme (G3: 1%)

Dyspepsi

Abdominalsmerter (G3: 0%)

Flatulens

Opkast (G3: 1%)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3: 3%)

Negleforandringer (G3: 1%)

Udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3-4: 2%)

Influenzalignende symptomer

(G3: 0%)

Asteni (G3: 0%)

Væskeretention

Feber (G3: 1%)

Oral candidiasis

Hypokalcæmi (G3: 0%)

Hypofosfatæmi (G3-4: 1%)

Hypokaliæmi (G3: 0%)

fra GETUG AFU15 studiet

Tabel over bivirkninger ved adjuverende behandling med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i kombination

med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316) og

lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft – pooled data:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

2,4 %);

Neutropenisk infektion

(G3/4: 2,6%)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3 %);

Neutropeni (G3/4:

59,2 %);

Trombocytopeni (G3/4:

1,6 %);

Febril neuropeni

(G3/4: NA)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

0,6 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 1,5 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: 0,6 %);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: <

0,1 %)

Perifer motorisk

neuropati

(G3/4: 0 %);

Synkope (G3/4: 0 %)

Neurotoksicitet (G3/4:

0 %);

Døsighed (G3/4: 0 %)

Øjne

Konjunktivitis (G3/4: <

0,1 %)

Øget tåresekretion

(G3/4: < 0,1 %);

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2 %);

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4: 0,5%)

Hypotension (G3/4:

0 %);

Flebitis (G3/4: 0 %)

Lymfødem (G3/4: 0 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5,0 %)

Stomatitis (G3/4:

6,0 %);

Opkastning (G3/4:

4,2 %);

Diarré (G3/4: 3,4 %);

Obstipation (G3/4:

0,5 %)

Mavesmerter (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci

(persisterende: <3 %);

Hudsygdomme (G3/4:

0,6%)

Neglesygdomme (G3/4:

0,4 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7 %);

Artralgi (G3/4: 0,2 %)

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Almene symptomer og

reaktioner på

Asteni (G3/4: 10,0 %);

Feber (G3/4: NA);

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

administrationsstedet

Perifert ødem (G3/4:

0,2 %)

Undersøgelser

Vægtforøgelse (G3/4:

0%);

Vægttab (G3/4: 0,2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved adjuverende behandling med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316)

og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft

Nervesystemet

I studiet TAX316 forekom perifer sensorisk neuropati i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden hos 84 patienter (11,3 %) i TAC-armen og 15 patienter (2 %) i FAC-armen. Ved

afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år), blev det observeret, at perifer

sensorisk neuropati fortsatte hos 10 patienter (1,3 %) i TAC-armen og hos 2 patienter (0,3 %) i FAC-

armen. I studiet GEICAM 9805 forekom perifer sensorisk neuropati under behandlingen og fortsatte

ind i opfølgningsperioden hos 10 patienter (1,9 %) i TAC-armen og 4 patienter (0,8 %) i FAC-

armen.Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder) blev

det observeret, at perifer sensorisk neuropati fortsatte hos 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og hos 1

patient (0,2 %) i FAC-armen.

Hjerte

I studiet TAX 316 oplevede 26 patienter (3,5%) i TAC-armen og 17 patienter (2,3%) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt. Alle patienter undtagen en patient i hver arm blev diagnosticeret med CHF

mere end 30 dage efter behandlingsperioden. To patienter i TAC-armen og 4 patienter i FAC-armen

døde af hjertesvigt.

I studiet GEICAM9805 udviklede 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og 3 patienter (0,6 %) i FAC-

armen kongestivt hjertesvigt i opfølgningsperioden. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (faktisk

median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder) havde ingen patienter CHF i TAC-armen og 1 patient i

TAC-armen døde af dilateret kardiomyopati, og det blev observeret at CHF fortsatte hos 1 patient

(0,2 %) i FAC-armen.

Hud og subkutane væv

I studiet TAX 316 blev alopeci, der fortsatte ind i opfølgningsperioden efter endt kemoterapi,

rapporteret hos 687 ud af 744 TAC-patienter (92,3 %) og hos 645 ud af 736 FAC-patienter (87,6 %).

Ved slutningen af opfølgningsperioden (faktisk median opfølgningstid var8 år) blev alopeci fortsat

observeret hos 29 TAC-patienter (3,9 %) og hos 16 FAC-patienter (2,2%).

I studiet GEICAM9805 fortsatte alopeci, som forekom i løbet af behandlingsperioden, ind i

opfølgningsperioden og blev fortsat observeret hos 49 patienter (9,2 %) i TAC-armen og hos 35

patienter (6,7 %) i FAC-armen. Alopeci relateret til forsøgsmedicinen forekom eller forværredes i

løbet af opfølgningsperioden hos 42 patienter (7,9 %) i TAC-armen og hos 30 patienter (5,8 %) i

FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder)

blev det observeret, at alopeci fortsatte hos 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og hos 1 patient (0,2 %) i

FAC-armen.

Det reproduktive system og mammae

I studiet TAX316 forekom amenorré i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 202 af 744 TAC patienter

(27,2 %) og 125 af 736 FAC patienter (17,0 %). Det blev observeret, at amenorré fortsatte ved

afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år) hos 121 af 744 TAC patienter

(16,3 %) og 86 FAC patienter (11,7 %).

I studiet GEICAM9805 blev det observeret, at amenorré, som forekom i løbet af behandlingsperiden

og fortsatte ind i opfølgningsperioden fortsat blev observeret hos 18 patienter (3,4 %) i TAC-armen og

hos 5 patienter (1,0 %) i FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid

på 10 år og 5 måneder) blev det observeret, at amenorré fortsatte hos 7 patienter (1,3 %) i TAC-armen

og hos 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

I studiet TAX 316 forekom perifert ødem under behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afslutningen af kemoterapi. Det blev observeret hos 119 af 744 TAC

patienter (16,0 %) og hos 23 af 736 FAC patienter (3,1 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden

(faktisk median opfølgningstid på 8 år) fortsatte perifert ødem hos 19 TAC patienter (2,6 %) og hos 4

FAC patienter (0,5 %).

I studiet TAX 316 forekom lymfødem i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 11 af 744 TAC patienter

(1,5 %) og hos 1 af 736 FAC patienter (0,1 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev det

observeret (median opfølgningstid på 8 år), at lymfødem fortsatte hos 6 TAC patienter (0,8 %) og hos

1 FAC patient.

I studiet TAX 316 forekom asteni i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 236 af 744 TAC patienter

(31,7 %) og hos 180 af 736 FAC patienter (24,5 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev det

observeret (median opfølgningstid på 8 år), at asteni fortsatte hos 29 TAC patienter (3,9 %) og hos 16

FAC patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM 9805 blev det observeret, at perifert ødem, som forekom i løbet af

behandlingsperiden, fortsatte ind i opfølgningsperioden hos 4 patienter (0,8 %) i TAC-armen og hos 2

patienter (0,4 %) i FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på

10 år og 5 måneder) havde ingen patienter (0 %) i TAC-armen perifert ødem og det blev observeret, at

det fortsatte hos 1 patient (0,2 %) i FAC-armen.

Lymfødem, der forekom i behandlingsperioden, fortsatte i opfølgningsperioden hos 5 patienter (0,9 %)

i TAC-armen og 2 patienter (0,4 %) i FAC-armen. I slutningen af opfølgningsperioden blev lymfødem

observeret at være vedvarende hos 4 patienter (0,8 %) i TAC-armen og hos 1 patient (0,2 %) i FAC-

armen. Asteni, som forekom i løbet af behandlingsperioden, fortsatte ind i opfølgningsperioden og

blev fortsat observeret hos 12 patienter (2,3 %) i TAC-armen og hos 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen.

Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev asteni observeret at være vedvarende hos 2 patienter

(0,4 %) i TAC-armen og hos 2 patienter (0,4 %) i FAC-armen.

Akut leukæmi / myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års opfølgning i TAX 316 studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 3 ud af 744 TAC-

patienter (0,4 %) og hos 1 ud af 736 FAC-patienter (0,1 %). En TAC patient (0,1 %) og 1 FAC patient

(0,1 %) døde på grund af AML i løbet af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8

år).Myelodysplastisk syndrom blev rapporteret hos 2 ud af 744 TAC-patienter (0,3 %) og hos 1 ud af

736 FAC-patienter (0,1 %).

Efter 10 års opfølgning i GEICAM9805-studiet forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532 (0,2%)

patienter i TAC-armen. Der blev ikke set nogen tilfælde hos patienter i FAC-armen. Myelodysplastisk

syndrom blev ikke diagnosticeret i nogen af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion var lavere hos patienter, der fik G-CSF profylaktisk, efter det blev gjort obligatorisk i TAC-

armen i GEICAM-studiet.

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden G-CSF-profylakse

(GEICAM 9805)

Uden primær G-CSF-

profylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær G-CSF-

profylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion (grad 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabel over bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil:

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel

Zentiva 75 mg/m² i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil:

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos respektivt 17,2 % og 13,5 % af patienterne,

uanset anvendelse af G-CSF. G-CSF blev anvendt som sekundær profylakse hos 19,3 % af patienterne

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Neutropenisk infektion;

Infektion (G3/4: 11,7 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20,9 %);

Neutropeni (G3/4: 83,2 %);

Trombocytopeni (G3/4: 8,8 %);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 1,7 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7 %)

Svimmelhed (G3/4: 2,3 %);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3 %)

Øjne

Forhøjet lakrimation (G3/4: 0 %)

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0 %)

Mave-tarmkanalen

Diarré (G3/4: 19,7 %);

Kvalme (G3/4: 16 %);

Stomatitis (G3/4: 23,7 %);

Opkastning (G3/4: 14,3 %)

Konstipation (G3/4: 1,0 %);

Gastrointestinale smerter (G3/4:

1,0 %);

Oesophagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt (G3/4: 0,7 %);

Neglesygdomme (G3/4: 0,7 %);

Hudafskalning (G3/4: 0 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0 %);

Feber (G3/4: 2,3 %);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1 %)

(10,7 % af cyklus). Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom respektivt hos 12,1 % og

3,4 % af patienterne, når patienterne modtog profylaktisk G-CSF, hos 15,6 % og 12,9 % af patienterne

uden profylaktisk G-CSF (se punkt 4.2).

Tabel over bivirkninger ved behandling af hoved- og halskræft med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil:

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4:

6,3 %); Neutropenisk

infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

0,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

76,3 %);

Anæmi (G3/4: 9,2 %);

Trombocytopeni (G3/4:

5,2 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 0,6 %)

Svimmelhed

Øjne

Forhøjet lakrimation

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Iskæmisk hjertesygdom

(G3/4: 1,7 %)

Arytmi (G3/4: 0,6 %)

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme (G3/4:

0,6 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 0,6 %);

Stomatitis (G3/4:

4,0 %);

Diarré (G3/4: 2,9 %);

Opkastning (G3/4:

0,6 %)

Konstipation;

Oesophagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4:

0,6 %);

Gastrointestinale

smerter;

Dyspepsi;

Gastrointestinale

blødninger (G3/4:

0,6 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 10,9 %)

Kløende udslæt;

Tør hud;

Hudafskalning (G3/4:

0,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,6 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

Letargi (G3/4: 3,4 %);

Pyreksi (G3/4: 0,6 %);

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

administrationsstedet

Væskeretention;

Ødem

Undersøgelser

Vægtstigning

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo- og stråleterapi (TAX 324)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6 %)

Neutropenisk infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Cancersmerter (G3/4:

1,2 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

83,5 %); Anæmi (G3/4:

12,4 %);

Trombocytopeni (G3/4:

4,0 %);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:

12,0 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

(G3/4: 0,4%);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2 %)

Svimmelhed (G3/4:

2,0 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4 %)

Øjne

Forhøjet lakrimation

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4:

1,2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0 %)

Iskæmisk hjertesygdom

Vaskulære lidelser

Venesygdomme

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 13,9 %);

Stomatitis (G3/4:

20,7 %);

Opkastning (G3/4:

8,4 %)

Diarré (G3/4: 6,8 %);

Esophagitis/dysphagi/o

dynophagi (G3/4:

12,0 %)

Konstipation (G3/4:

0,4 %)

Dyspepsi (G3/4: 0,8 %)

Gastrointestinal smerte

(G3/4: 1,2 %)

Gastrointestinal

blødning (G3/4: 0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt

Tør hud; Afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,4 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0 %);

Febril tilstand (G3/4:

3,6%)

Væskeretention G3/4:

1,2 %)

Ødemer (G3/4: 1,2%)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Erfaringer efter markedsføring:

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Anden primær malignitet (hyppighed ikke kendt), herunder non-Hodgkin lymfom, er blevet

rapporteret, når docetaxel blev givet i kombination med andre anticancer behandlinger, der vides at

være forbundet med anden primær malignitet. Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom er

blevet rapporteret (hyppighed ikke almindelig) i pivotale kliniske studier med brystkræft med TAC-

regime.

Blod og lymfesystem

Der er rapporter om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er rapporter

om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), ofte i forbindelse med sepsis eller multiorgan-svigt.

Immunsystemet

Der er rapporter om anafylaktisk shock, i nogle tilfælde letale.

Overfølsomhedsreaktioner (hyppighed ikke kendt) er rapporteret for docetaxel hos patienter, der

tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner overfor paclitaxel.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidstheden under

administration af docetaxel. Disse reaktioner er også set under infusion med lægemidlet.

Øjne

Der er observeret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (glimt, lysglimt, pletter i

synsfeltet) typisk forekommende under infusion med lægemidlet og i forbindelse med

overfølsomheds-reaktioner. Disse var reversible ved ophør af behandlingen. Tilfælde af lakrimation

med eller uden konjunktivitis, da der er sjældne rapporter om tilfælde af obstruktion af tårekanalerne,

som resulterede i usædvanlig kraftigt tåreflod. Tilfælde af cystoidt makulaødem (CMO) er blevet

rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ototoksicitet, nedsat hørelse og/eller tab af hørelse.

Hjerte

Sjældne tilfælde af myokardieinfarkt er rapporteret.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (hyppighed ikke kendt), undertiden dødelig, er

rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel i kombinationsregimer, herunder doxorubicin, 5-

fluorouracil og / eller cyclofosfamid.

Vaskulære sygdomme

Venøse tromboemboliske tilfælde er sjældent rapporteret.

Luftveje, thorax og mediastinum

Akut respiratorisk distress syndrom og

tilfælde af interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel

lungesygdom, lungefibrose og respirationssvigt, sommetider letale, er rapporteret sjældent. Der er

rapporter om sjældne tilfælde af strålepneumonitis hos patienter, som samtidig fik strålebehandling.

Mave-tarmkanalen

Der er rapporteret sjældne tilfælde af enterocolitis, herunder colitis, iskæmisk colitis og neutropenisk

enterocolitis med en potentielt dødelig udgang (hyppighed ikke kendt).

Der er rapporter om sjælden forekomst af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale lidelser,

herunder enterocolitis og gastrointestinal perforation.

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ileus og intestinal obstruktion.

Lever og galdeveje

Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af hepatitis, nogle gange letale, hovedsageligt hos

patienter med præ-eksisterende leversygdomme.

Hud og subkutane væv

Med docetaxel er der rapporteret tilfælde af kutan lupus erythematosus, bulløst udslæt såsom erythema

multiforme og alvorlige kutane bivirkninger såsom Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal

nekrolyse og akut generaliseret eksantematøs pustulose. Ved behandling med docetaxel er der

rapporteret om sklerodermi-lignende forandringer, som oftest forudgået af perifert lymfødem. Tilfælde

af permanent alopeci (hyppighed ikke kendt) er rapporteret.

Nyre og urinveje

Nyreinsufficiens og nyresvigt er rapporteret. I ca 20% af tilfældene var der ingen risikofaktorer for

akut nyresvigt såsom samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler og gastrointestinale

sygdomme.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er sjældne rapporter om radiation recall-fænomen.

Recall-reaktion på injektionsstedet (tilbagefald af hudreaktion på et sted med tidligere ekstravasation

efter administration af docetaxel på et andet sted) er observeret på stedet for tidligere ekstravasation

(hyppighed ikke kendt).

Væskeretention er ikke ledsaget af akutte episoder af oliguri eller hypotension. Dehydrering og

pulmonar ødem er sjældent rapporteret.

Metabolisme og ernæring

Tilfælde af elektrolytforstyrrelser er rapporteret. Der er rapporteret tilfælde af hyponatriæmi, typisk

forbundet med dehydrering, opkastning og pneumoni. Hypokaliæmi, hypomagnesiæmi og

hypocalcæmi er observeret, sædvanligvis i forbindelse med lidelser i mave-tarmkanalen og især med

diarré.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til overdosering med docetaxel. I

tilfælde af en overdosis skal patienten indlægges på en specialafdeling og de vitale funktioner skal

følges nøje. I tilfælde af en overdosis kan der forventes en forværring af bivirkninger. De forventede

komplikationer ved overdosis vil være knoglemarvsuppression, perifer neurotoksicitet og mucositis.

Patienter bør modtage terapeutisk G-CSF så snart som muligt efter overdosering er erkendt. Om

nødvendigt bør man tage andre passende symptomatiske forholdsregler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation : Taxaner, ATC kode: L01CD02

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at facilitere polymerisering af tubulin til stabile

mikrotubuli og hæmme depolymerisering af mikrotubuli til tubulin, hvilket medfører et udtalt fald i

koncentrationen af frit tubulin. Binding af docetaxel til mikrotubuli medfører ingen ændring i antallet

af protofilamenter.

In vitro

-studier har vist, at Docetaxel ødelægger det mikrotubulære netværk i celler, som er essentielle

for mitosen og cellulære funktioner i interfasen.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel fandtes

in vitro

at være cytotoksisk over for forskellige murine og humane tumorcellelinjer

samt over for humane tumorceller fra frisk udtaget væv i klonogene assays. Docetaxel opnår høje

intracellulære koncentrationer og forbliver længe intracellulært. Docetaxel fandtes ydermere at være

aktivt over for nogle, men ikke alle cellelinjer, der udviste overekspression af p-glycoprotein, hvis

tilstedeværelse er bestemt af "multidrug resistance"-genet (MDR-genet).

In vivo

er docetaxels aktivitet

uafhængig af behandlingsregimet og har eksperimentielt vist et bredt spektrum af antineoplastisk

aktivitet over for murine og transplanterede humane tumorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Brystkræft

Docetaxel Zentiva i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid: Adjuverende behandling

Patienter med operabel, lymfeknude-positiv brystkræft (TAX 316)

Data fra et multicenter åbent randomiseret studium støtter anvendelsen af den adjuverende behandling

til patienter med operabel lymfeknude-positiv brystkræft og KPS > 80 % i alderen mellem 18 og 70 år.

Efter stratificering i henhold til antallet af positive lymfeknuder (1-3, 4+), blev 1491 patienter

randomiseret til enten at få enten docetaxel 75 mg/m

administreret en time efter doxorubicin

50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(TAC-arm), eller doxorubicin 50 mg/m

, fulgt af

fluoruracil 500 mg/ m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(FAC-arm). Begge regimer blev administreret

en gang hver 3. uge i 6 perioder. Docetaxel blev administreret som en 1-times infusion. Alle andre

lægemidler blev givet som intravenøs bolus på dag 1. G-CSF blev administreret som sekundær

profylakse til patienter, som fik kompliceret neutropeni (febril neutropeni, forlænget neutropen eller

infektion). Patienter på TAC-armen fik antibiotisk profylakse med ciprofloxacin 500 mg oralt 2 gange

daglig i 10 dage, startende på dag 5 af hver periode, eller lignende. Efter den sidste cyklus af

kemoterapi, fik patienter i begge arme, der havde positive østrogen- og/eller progesteron-receptorer

tamoxifen 20 mg daglig i op til 5 år. Adjuverende stråleterapi blev givet i henhold til eksisterende

vejledninger på de deltagende centre og blev givet til 69 % af patienterne, som fik TAC, og 72 % af

patienterne som fik FAC. Der blev udført to interim-analyser og en endelig analyse. Den første

interim-analyse var planlagt til 3 år efter datoen for opnåelse af halvdelen af tilmeldingen til studiet.

Den anden interim-analyse blev udført efter optagelse af ialt 400 DFS hændelser, hvilket førte til en

median-opfølgning ved 55 måneder. Den endelige analyse blev udført, da alle patienter havde nået

deres 10 års opfølgningsbesøg (medmindre de havde en DFS hændelse eller tidligere udgik

afopfølgning). Sygdoms-fri overlevelse (DFS) var det primære effektendepunkt og total overlevelse

(OS) var det sekundære effektendepunkt.

Der blev udført en endelig analyse med en aktuel median opfølgning på 96 måneder. Der blev vist

signifikant længere sygdoms-fri overlevelse i TAC-armen end FAC-armen. Forekomsten af tilbagefald

ved 10 år var reduceret hos de patienter som fik TAC, sammenlignet med dem, som fik FAC

(henholdsvis 39 %

versus

45 %). Det betyder en absolut risikoreduktion på 6 % (p = 0,0043). Total

overlevelse ved 10 år var også signifikant forøget med TAC i forhold til FAC (henholdsvis 76 %

versus

69 %). Det betyder en absolut reduktion i risikoen for død på 7 % (p = 0,002). Da fordelen

observeret hos patienter med 4+lymfeknuder ikke var statistisk signifikant for DFS og OS, blev den

positive benefit/risk fordeling for TAC hos patienter med 4+lymfeknuder ikke helt demonstreret ved

den endelige analyse.

Overordnet demonstrerer resultaterne fra studierne en positiv benefit/risiko fordeling for TAC

sammenlignet med FAC.

Fordelingen af TAC-behandlede patienter ifølge allerede definerede større prognostiske faktorer blev

analyseret:

Sygdoms-fri overlevelse

Total overlevelse

Patient

fordeling

Antal

patienter

Hazard

ratio*

95 %CI

P =

Hazard

ratio*

95 %CI

p =

Antal positive

lymfeknuder

I alt

1-3

4+

0,80

0,72

0,87

0,68-0,93

0,58-0,91

0,70-1,09

0,0043

0,0047

0,2290

0,74

0,62

0,87

0,61-0,90

0,46-0,82

0,67-1,12

0,0020

0,0008

0,2746

* En

Hazard

ratio på mindre end 1 indikerer, at TAC kan associeres med længere sygdoms-fri

overlevelse og længere total overlevelse sammenlignet med FAC.

Patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, egnet til behandling med kemoterapi

(GEICAM 9805)

Data fra et multicenter, åbent, randomiseret studium støtter anvendelsen af Docetaxel Zentiva som

adjuverende behandling til patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, der er egnede til

kemoterapibehandling. 1.060 patienter blev randomiseret til at få enten Docetaxel Zentiva 75 mg/m

administreret 1 time efter doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(539 patienter i

TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m

efterfulgt af fluoruracil 500 mg/m

og cyclophosphamid 500

mg/m

(521 patienter i FAC-armen) som adjuverende behandling. Patienterne havde operabel,

lymfeknude-negativ brystkræft med høj risiko for tilbagefald ifølge 1998 St. Gallen-kriterierne

(tumorstørrelse > 2 cm og/eller negative østrogenreceptorer (ER) og progesteronreceptorer (PR)

og/eller høj histologisk/nukleær grad (grad 2 til 3) og/eller alder < 35 år). Begge regimer blev

administreret en gang hver 3. uge i 6 cykler. Docetaxel Zentiva blev administreret som infusion over 1

time, alle andre lægemidler blev givet intravenøst på dag 1 hver 3. uge. Primær G-CSF-profylakse

blev gjort obligatorisk i TAC-armen, efter 230 patienter var blevet randomiseret. Hyppigheden af grad

4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk infektion blev reduceret hos patienter der fik primær

G-CSF-profylakse (se pkt. 4.8). I begge arme fik patienter med ER + og/eller PR+ tumorer 20 mg

tamoxifen en gang daglig i op til 5 år efter den sidste kemoterapicyklus. Adjuverende strålebehandling

blev administreret i henhold til guidelines på de deltagende behandlingssteder og blev givet til 57,3 %

af de patienter, der fik TAC, og til 51,2 % af de patienter, der fik FAC.

En primær analyse og en opdateret analyse blev udført. Den primære analyse blev udført, da alle

patienter havde en opfølgningstid på mere end 5 år (median opfølgningstid var 77 måneder). Den

opdaterede analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10-års (median opfølgningstid var

10 år og 5 måneder) opfølgningsbesøg (medmindre de havde DFS eller tidligere var udgået

fraopfølgning). DFS var det primære effekt-endepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære

effekt-endepunkt.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder blev der vist signifikant længere sygdoms-fri

overlevelse (DFS) i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen. TAC-behandlede patienter havde 32

% lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med FAC (

hazard

ratio = 0,68; 95 % CI (0,49-0,93); p = 0,01). Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5

måneder havde TAC-behandlede patienter 16,5 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de

patienter, der blev behandlet med FAC (

hazard

ratio = 0,84; 95 % CI (0,65-1,08); p = 0,1646). Data

for DFS var ikke statistisk signifikante men blev alligevel forbundet med en positiv tendens til fordel

for TAC.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder var den totale overlevelse (OS) længere i TAC-

armen, hvor TAC-behandlede patienter havde 24 % lavere risiko for død sammenlignet med FAC-

behandlede patienter (

hazard

ratio = 0,76; 95 % CI (0,46-1,26; p=0,29). Dog var fordelingen af OS

ikke signifikant forskellig i de to grupper.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede patienter en 9 %

lavere risiko for død sammenlignet med FAC-behandlede patienter (

hazard

ratio = 0,91; 95 % CI

(0,63-1,32)). Overlevelsesprocenten var 93,7 % i TAC-armen og 91,4 % i FAC-armen ved tidspunktet

for 8-årsopfølgning, og 91,3 % i TAC-armen og 89 % i FAC-armen ved tidspunktet for 10-

årsopfølgning.

Det positive benefit-risk forhold for TAC sammenlignet med FAC forblev uændret.

Undergrupper af TAC-behandlede patienter efter prospektivt definerede betydningsfulde prognostiske

faktorer blev analyseret i den primære analyse (ved median opfølgningsperiode på 77 måneder) (se

tabel nedenfor):

Undergruppeanalyser – adjuverende behandling hos patienter med lymfeknude-negativ brystkræft

(intent-to-treat analyse)

Sygdoms-fri overlevelse

Undergruppe

Antal patienter i

TAC-gruppen

Hazard ratio*

95% CI

Samlet

0,68

0,49-0,93

Alderskategori 1

<50 år

0,67

0,43-1,05

≥50 år

0,67

0,43-1,05

Alderskategori 2

<35 år

0,31

0,11-0,89

≥35 år

0,73

0,52-1,01

Hormonel

receptorstatus

Negativ

0,45-1,1

Positiv

0,62

0,4-0,97

Tumorstørrelse

2 cm

0,69

0,43-1,1

>2 cm

0,68

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inklusiv grader,

der ikke er fastsat)

0,79

0,24-2,6

Grad 2

0,77

0,46-1,3

Grad 3

0,59

0,39-0,9

Menopausal status

Præ-menopausal

0,64

0,40-1

Post-menopausal

0,72

0,47-1,12

Hazard

ratio (TAC/FAC) på mindre end 1 indikerer, at der er en sammenhæng mellem TAC og en længere

sygdoms-fri overlevelse, sammenlignet med FAC.

Der blev udført eksplorativ undergruppeanalyse af sygdoms-fri overlevelse for patienter, der opfylder

kriterierne for kemoterapi ifølge 2009 St. Gallen-kriterierne – (ITT population). Resultaterne er anført

nedenfor.

TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)

Undergruppe

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

p-værdi

Opfylder relativ indikation

for kemoterapi

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796 (0,434-1,459)

0,4593

48/325

(14,8%)

69/294

(23,5%)

0,606 (0,42-0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid

FAC = 5-fluoruracil, doxorubicin and cyclophosphamid

CI = Konfidensinterval; ER = østrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller grad 3 eller tumorstørrelse >5 cm

Den estimerede

hazard

ratio blev udregnet ved hjælp af Cox proportional

hazard

-model med

behandlingsgruppen som faktor.

Docetaxel Zentiva som enkeltstof

Der er udført to randomiserede, sammenlignende fase III-studier med docetaxel doseret hver 3. uge i

den anbefalede dosis på 100 mg/m

til patienter med metastatisk brystkræft. Der indgik henholdvis

326 patienter, som tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt , og 392

patienter, som tidligere havde fået behandling med anthracyclin uden effekt.

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, blev

docetaxel sammenlignet med doxorubicin (75 mg/m

hver 3. uge). Uden at påvirke overlevelsestiden

(docetaxel 15 måneder mod doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden til progression (docetaxel

27 uger mod doxorubicin 23 uger, p = 0,54), øgede docetaxel responsraten (52 % mod 37 %, p = 0,01)

og gav hurtigere respons (12 uger mod 23 uger, p = 0,007).

3 patienter (2 %), der fik docetaxel, ophørte med behandlingen grundet væskeretention, hvorimod

15 patienter (9 %), der fik doxorubicin, stoppede behandlingen grundet hjertetoksicitet (3 tilfælde af

letal hjerteinsufficiens).

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med anthracyclin uden effekt, blev docetaxel

sammenlignet med kombinationsbehandling med mitomycin C og vinblastine (12 mg/m

hver 6. uge

og 6 mg/m

hver 3. uge). Docetaxel øgede responsraten (33 % mod 12 %, p < 0,0001), forlængede

tiden til progression (19 uger mod 11 uger, p = 0,0004), samt forlængede overlevelsen (11 måneder

mod 9 måneder, p = 0,01).

I de 2 her nævnte fase III-studier viste docetaxel den samme sikkerhedsprofil som tidligere blev set i

fase II-studierne (se pkt. 4.8).

Et åbent multicenter randomiseret fase III-studie blev udført for at sammenligne docetaxel monoterapi

med paclitaxel i behandlingen af fremskreden brystkræft hos patienter, hvis tidligere behandling havde

inkluderet et antracyklin. 449 patienter blev randomiseret til enten at modtage docetaxel monoterapi

100 mg/m

givet som 1 times infusion eller paclitaxel 175 mg/m

givet som en infusion over 3 timer.

Begge behandlingsmåder blev administreret hver 3. uge.

Docetaxel forlængede median-tiden til progression (24,6 uger vs 15,6 uger; p < 0,01) og median-

overlevelse (15,3 måneder vs 12,7 måneder; p = 0,03) uden at påvirke det primære endepunkt (32 %

vs 25 %, p = 0,10), samlet respons rate (32 % vs 25 %, p = 0,10).

Flere grad 3/4 bivirkninger blev observeret for Docetaxel Zentiva monoterapi (55,4 %) sammenlignet

med paclitaxel (23,0 %).

Docetaxel Zentiva i kombination med doxorubicin

Et stort randomiseret fase III-studie, med 429 tidligere ubehandlede patienter med metastatisk sygdom,

er blevet udført med doxorubicin (50 mg/m

) i kombination med docetaxel (75 mg/

) (AT arm)

versus

doxorubicin (60 mg/m

) i kombination med cyclophosphamid (600 mg/m

) (AC arm). Begge regimer

blev indgivet på dag 1 hver 3. uge.

Tiden til progression (TTP) var signifikant længere i AT-armen i forhold til AC-armen,

p = 0,0138. TTP-medianen var 37,3 uger (95 %CI: 33,4 – 42,1) i AT-armen og 31,9 uger

(95 %CI: 27,4 – 36,0) i AC-armen.

Den totale responshyppighed var signifikant højere i AT-armen i forhold til AC-armen, p = 0,009.

Total responshyppighed var 59,3 % (95 %CI : 52,8 – 65,9) I AT armen i forhold til 46,5 % (95

%CI : 39,8 – 53,2) i AC armen.

I dette studie viste AT-armen en hyppigere forekomst af alvorlig neutropeni (90 %

versus

68,6 %),

febril neutropeni (33,3 %

versus

10 %), infektion (8 %

versus

2,4 %), diarré (7,5 %

versus

1,4 %),

asteni (8,5 %

versus

2,4 %) og smerter ((2,4 %

versus

0 %) end AC-armen. På den anden side viste

AC-armen en hyppigere forekomst af alvorlig anæmi (15,8 %

versus

8,5 %) end AT-armen og tillige

en hyppigere forekomst af alvorlig hjertetoksicitet: Hjerteinsufficiens (3,8 %

versus

2,8 %), total

LVEF-nedsættelse > 20 % (13,1 %

versus

6,1 %), total LVEF-nedsættelse > 30 % (6,2 %

versus

1,1 %). Toksisk død forekom hos 1 patient i AT-armen (hjerteinsufficiens) og i 4 patienter i AC-armen

(1 på grund af septisk shock og 3 på grund af hjerteinsufficiens). I begge arme var livskvaliteten målt

via et EORTC-spørgeskema sammenlignelig og stabil under behandling og opfølgning.

Docetaxel Zentiva i kombination med trastuzumab

Docetaxel i kombination med trastuzumab blev undersøgt til behandling af patienter med metastatisk

brystkræft, hvis tumorer var HER2-positive, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi for

metastatisk sygdom. 186 patienter blev randomiseret til at få docetaxel (100 mg/m

) med eller uden

trastuzumab. 60 % af patienter fik først anthracyclinbaseret adjuverende kemoterapi. docetaxel +

trastuzumab var effektivt til patienterne, uanset om de havde fået adjuverende anthracyclin eller ikke.

Den primære testmetode, som blev anvendt til at bestemme HER2-positivitet i dette pivotal-studie var

immunohistokemi (IHC). En mindre del af patienterne blev testet ved hjælp af fluoroscence in situ

hybridization (FISH). I dette studium havde 87 % af patienterne sygdom, som var IHC 3+, og 95 % af

de inkluderede patienter havde sygdom, som var IHC3+ og/eller patienterne var FISH positive.

Resultaterne af effekten er opsummeret i den følgende tabel:

TTP = tid til progression. ”ne” indikerer at dette ikke kunne estimeres eller ikke blev nået.

Fuldt analysesæt (intent to treat)

Estimeret median overlevelse.

Docetaxel Zentiva i kombination med capecitabin

Data fra et randomiseret, kontrolleret, klinisk fase 3-multicenterstudie understøtter anvendelsen af

capecitabin i kombination med docetaxel til behandling af patienter med lokal fremskreden eller

metastatisk brystkræft hos hvem cytotoksisk kemoterapi med et anthracyklin, har været uden effekt. I

dette kliniske studium randomiseredes 255 patienter til behandling med docetaxel (75 mg/m² som en

1-times intravenøs infusion hver 3. uge) og capecitabin (1250 mg/m

to gange daglig i 2 uger efterfulgt

af en uges pause). 256 patienter blev randomiseret til behandling med docetaxel alene (100 mg/ m

som 1 times intravøs infusion hver 3. uge). Overlevelsen var bedre i kombinationsarmen med

docetaxel + capecitabin (p = 0,0126). Den mediane overlevelse var 442 dage (docetaxel + capecitabin)

vs. 352 dage (docetaxel alene). De objektive responsrater i den randomiserede population

(investigators vurdering) var 41,6 % (docetaxel+capecitabin) vs. 29,7 % (docetaxel alene);

p = 0,0058. Tid indtil progressiv sygdom var længere i kombinationsarmen med Xeloda + docetaxel

(p < 0,0001). Den mediane tid indtil progression var 186 dage (docetaxel+ capecitabin) vs. 128 dage

(docetaxel alene).

Ikke-småcellet lungekræft.

Patienter, der tidligere har fået behandling med kemoterapi med eller uden strålebehandling.

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tid til progression (12,3 uger vs. 7 uger) og

den samlede overlevelse signifikant længere for docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end for bedste

palliative behandling. Den 1-årige overlevelsesrate var signifikant længere med docetaxel (40 %) end

for bedste palliative behandling (16 %).

Der var mindre brug af smertestillende morfika (p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p < 0,01),

anden ikke-sygdomsrelateret medicin (p = 0,06) og strålebehandling (p < 0,01) hos de patienter, der

fik behandling med docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end hos patienterne, der fik bedste palliative

behandling.

Den samlede overlevelsesrate var 6,8 % i de evaluerbare patienter, og median-varigheden for respons

var 26,1 uge.

Docetaxel Zentiva i kombination med platinmidler hos patienter der ikke tidligere er behandlet med

kemoterapi

1218 patienter med inoperabel ikke-småcellet lungekræft stadium IIIB eller IV med KPS på 70 % eller

mere og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, blev i et fase III-studie

randomiseret til enten docetaxel (T) 75 mg/m

administreret som 1-times infusion umiddelbart

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

n = 92

Docetaxel

n = 94

Response rate

(95 %CI)

61 %

(50-71)

34 %

(25-45)

Gennemsnitlig varighed af respons

(måneder)

(95 %CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Gennemsnitlig TTP (måneder)

(95 %CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Gennemsnitlig overlevelse

(måneder)

(95 %CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

efterfulgt af cisplatin (Cis) 75 mg/m

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge (TCis),

docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion i kombination med carboplatin (AUC 6 mg/ml per min)

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge, vinorelbin (V) 25 mg/ m

administreret i løbet af 6

til 10 minutter på dag 1, 8, 15, 22 efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret på dag 1 af cyklusser

gentaget hver 4. uge (VCis).

Overlevelsesdata, median progressionstid og responsrater for studiets to arme er illustreret i

nedenstående tabel:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Statistisk analyse

Total overlevelse

(Primær endepunkt)

Median overlevelsestid (måneder)

1-års overlevelse (%)

2-års overlevelse (%)

11,3

10,1

Hazard

ratio: 1,122

(97,2 %CI:0.937;1,342)*

Behandlingsforskel 5,4 %

(95 %CI:-1,1;12,0)

Behandlingsforskel 6,2 %

(95 %CI:0,2;12,3)

Gennemsnitlig tid til progression

(uger)

22,0

23,0

Hazard

ratio: 1,032

(95 %CI:0,876;1,216)

Total response rate (%)

31,6

24,5

Behandlingsforskel

(95 %CI:0,7;13,5)

*: rettet for multible sammenligninger og justeret for stratification faktorer (stadie af sygdommen og

behandlingsregion), baseret på beregnelig patientpopulation.

Sekundære endepunkter inkluderede forandring i smerter, global rating af livskvalitet med EuroQoL-

5D, lungekræft-symptom skala, og forandringer i karnosfkys performance status. Resultater på disse

endepunkter understøttede de primære endepunkter-resultater.

For docetaxel /Carboplatin-kombinationen kunne der hverken bevises ekvivalent eller non-inferior

effekt sammenlignet med referencebehandlingen kombination VCis.

Prostatakræft

Metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft blev undersøgt i et randomiseret multicenter fase

studium (TAX 327).. I alt 1006 patienter med KPS

60 blev randomiseret i følgende

behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

hver 3. uge

i 10 behandlingsrunder.

Docetaxel 30 mg/m

administreret ugentlig i de første 5 uger i en 6 ugers behandlingsrunde i 5

behandlingsrunder.

Mitoxantrone 12 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Alle 3 behandlingsregimer blev administreret i kombination med prednison eller prednisolon 5 mg to

gange daglig, kontinuerligt.

De patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, viste signifikant længere total overlevelse sammenlignet

med dem, der fik mitoxantron. Stigningen i overlevelse set i armen med ugentlig docetaxel var ikke

statistisk signifikant sammenlignet med mitoxantron-kontrol-armen. Effekt-endepunkter for docetaxel-

armene

versus

kontrol-armen er vist i nedenstående tabel:

Endepunkt

Docetaxel

hver

3. uge

Docetaxel

hver

uge

Mitoxantrone

Hver 3.uge

Antal patienter

Median overlevelsestid (måneder)

95 %CI

Hazard ratio

95 %CI

p-værdi

*

335

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

334

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

337

16,5

(14,4-18,6)

--

--

--

Antal patienter

PSA**- response rate (%)

95 %CI

p-værdi*

291

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

282

47,9

(41,9-53,9)

< 0,0001

300

31,7

(26,4-37,3)

--

Antal patienter

Smerte-response rate (%)

95 %CI

p-værdi*

153

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

154

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

157

21,7

(15,5-28,9)

--

Antal patienter

Tumor-response rate (%)

95 %CI

p-værdi*

141

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

134

8,2

(4,2-14,2)

0,5853

137

6,6

(3,0-12,1)

--

Stratificeret log rank test

*Tærskel for statististiskl signifikans =0,0175

**PSA: Prostata-Specific Antigen

Taget i betragtning af, at docetaxel givet hver uge gav en lidt bedre sikkehedsprofil end docetaxel

administreret hver 3. uge, er det en mulighed, at nogle patienter kan have fordel af docetaxel

administreret hver uge.

Ingen statistiske forskelle blev observeret mellem behandlingsgrupperne i Global-livskvalitet.

Metastatisk hormonfølsom prostatakræft

STAMPEDE studie

Sikkerheden og effekten af docetaxel administreret samtidig med standardpleje (androgen

deprivationsbehandling) hos patienter med højrisiko lokalt avanceret eller metastatisk hormonfølsom

prostatakræft, blev evalueret i et randomiseret multicenter, multiarm, multi-stage (MAMS) studie, med

et gnidningsfrist fase II/III design (STAMPEDE- MRC PR08). I alt blev 1776 mandlige patienter

tildelt behandlingsarmen af interesse:

Standarpleje + docetaxel 75 mg/m², administreret hver 3. uge i 6 perioder

Standardpleje alene

Docetaxel behandlingen blev administreret i kombination med predison eller prednisolon 5 mg 2

gange dagligt kontinuerligt.

Blandt de 1776 randomiserede patienter, havde 1086 (61 %), metastatisk sygdom, 362 var

randomiseret til docetaxel i kombination med standardpleje, 724 modtog standardpleje alene.

Hos disse metastatiske prostatakræft patienter, var medianen for den samlede overlevelse signifikant

længere i den docetaxel behandlede gruppe i forhold til standardpleje alene gruppen. Den samlede

median overlevelse var 19 måneder længere med tilføjelse af docetaxel til standardplejen (HR = 0,76,

95 % CI = 0,62 -0,92 p=0,005).

Effekten af docetaxel-armen versus kontrol-armen hos metastatiske prostatakræft patienter er

opsummeret i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon og standardpleje til behandling af

patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft (STAMPEDE)

Endepunkt

Docetaxel+standardpleje

Standardpleje alene

Antallet af metastatiske prostatskræft

patienter

Median samlede overlevelse (måneder)

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi

a

51-73

40-48

0,76

(0,62-0,92)

0,005

Fejlfri overlevelse

b

Median (måneder)

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi

a

20,4

16,8-25,2

9,6-12

0,66

(0,57-0,76)

< 0,001

a

p-værdien er beregnet ud fra likelihood ratio test og justeret for alle stratificeringsfaktorer (undertagen

center og planlagt hormonbehandling) og stratificeret efter forsøgsperiode.

b

Fejlfri overlevelse: tiden fra randomiseringen til første bevis for mindst et af: biokemisk svigt

(defineret som en stigning i PSA på 50 % over inden-24-ugers nadir og over 4 ng/ml og bekræftet ved

omtest eller behandling); progression enten lokalt, i lymfeknuder eller i fjerne metastaser,

skeletrelateret begivenhed; eller død af prostatakræft.

CHAARTED studie

Sikkerheden og effekten af docetaxel administreret i begyndelsen af androgen deprivationsbehandling

hos patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft blev evalueret i et randomiseret fase III

multicenter studie (CHAARTED). I alt blev 790 mandlige patienter tildelt til de 2 behandlingsgrupper.

androgen deprivationsbehandling + docetaxel 75 mg/m² i begyndelsen af androgen

deprivationsbehandlingen, administeret hver 3. uge i 6 perioder

androgen deprivationsbehandling alene

Den median samlede overlevelse var signifikant længere i den docetaxel behandlede gruppen i forhold

til androgen deprivationsbehandlede gruppen, den samlede median overlevelse var 13,6 måneder

længere, med tilføjelse af docetaxel til androgen deprivationsbehandlingen (hazard ratio (HR) = 0,61,

95 % konfidens interval (CI) = 0,47-0,8, p=0,0003).

Effekten af docetaxel-armen versus kontrol-armen er opsummeret i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel og androgen deprivationsbehandling i behandlingen af patienter med metastatisk

hormonfølsom prostatakræft (CHAARTED)

Endepunkt

Docetaxel + androgen

deprivationsbehandling

androgen

deprivationsbehandling alene

Antal patienter

Samlet medial overlevelse (måneder)

Alle patienter

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi

a

57,6

49,1-72,8

0.61

(0,47-0,80)

0,0003

44,0

34,4-49,1

Progressionfri overlevelse

Median (måneder)

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi*

19,8

16,7-22,8

0.60

0,51-0,72

P<0,0001

11,6

10,8-14,3

PSA respons** ved 6 måneder – N(%)

p-værdi

a

*

127 (32,0)

<0,0001

77 (19,6)

PSA respons** ved 12 måneder – N(%)

p-værdi

a

*

110 (27,7)

<0,0001

66 (16,8)

Tid til kastrationsresistent prostatakræft

b

Median (måneder)

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi

a

20,2

(17,2-23,6)

0,61

(0,51-0,72)

<0,0001

11,7

(10,8-14,7)

Tid til klinisk progression

c

Median (måneder)

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi

a

33,0

(27,3-41,2)

0,61

(0,50-0,75)

<0,0001

19,8

(17,9-22,8)

a

Tid til hændelsesvariabler: stratificeret log-rank test.

Responseratio variabler: Fisher’s Exact test

* p-værdi for beskrivende formål

**PSA response: Prostata-specifik antigen respons: PSA niveau <0,2 ng/ml målte to på hinanden

følgende målinger med mindst 4 ugers mellemrum.

b

Tid til kastrationsresistent prostatakræft = tiden fra randomisering til PSA progression eller klinisk

progression (dvs. øget symtomatisk knoglemetastaser, progression pr. Response Evaluation Criteria in

Solid Tumours (RECIST) kriterier, eller klinisk forværring grundet kræft pr. Investigator’s opinion),

alt efter hvad der forekom først.

c

Tid til klinisk progression = tiden fra randomisering til klinisk progression (dvs. øget symtomatisk

knoglemetastaser, progression ifølge (RECIST) kriterier, eller klinisk forværring grundet kræft pr.

Investigator’s opinion).

Gastrisk adenokarcinom

Et multicenter, åbent, randomiseret studie har evalueret sikkerhed og effekt af docetaxel til behandling

af patienter med metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom af den

gastrooesophagele forbindelse. Patienterne havde ikke tidligere fået kemoterapi for metastatisk

sygdom. 445 patienter med KPS

70 blev behandlet med enten docetaxel (T) (75 mg/m

på dag 1) i

kombination med cisplatin (C) (75 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (F) (750 mg/m

pr. dag i 5 dage)

eller cisplatin (100 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (1000 mg/m

pr. dag i 5 dage). Behandlings-

cyklus var på 3 uger for TCF-armen og 4 uger for CF-armen. Median-antallet af cyklusser

administreret pr. patient var 6 (med en range på 1-16) for TCF-armen sammenlignet med 4 (med en

range på 1-12) for CF-armen. Progressionstid (TTP) var det primære endepunkt. Nedsættelsen af

risikoen for progression var 32,1 % og blev associeret med en signifikant længere TTP (p = 0,0004) til

fordel for TCF-armen.Overlevelse i alt var også signifikant længere (p = 0,0201) til fordel for TCF-

armen med en nedsættelse af risikoen for død på 22,7 %. Effektresultater er vist i den følgende tabel:

Effekten af docetaxel ved behandling af patienter med gastrisk adenokarcinom

Endepunkt

TCF

n = 221

CF

n = 224

Median TTP (måneder)

(95 %CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Hazard

ratio

1,473

(95 %CI)

(1,189-1,825)

*p-værdi

0,0004

Median overlevelse (måneder)

(95 %CI)

(8,38-10,58)

(7,16-9,46)

2-års estimat (%)

18,4

Hazard

ratio

1,293

(95 %CI)

(1,041-1,606)

*p-værdi

0,0201

Responsrate i alt (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-værdi

0,0106

Progressiv sygdom som bedste

overlevelse respons (%)

16,7

25,9

*Ustratificerede logrank test

Undergruppe-analyser på tværs af alder, køn og race favoriserede samstemmende TCF-armen

sammenlignet med CF-armen.

En opfølgende analyse af overlevelse efter en median-tid på 41,6 måneder viste ikke længere

signifikant forskel, selv om TCF-regimet altid gav bedre resultater. Fordelen ved TCF-regimet kontra

CF-regimet var helt tydelig mellem 18 og 30 månedersopfølgning.

Som helhed viste livskvalitet (LK) og kliniske fordele resultater i overensstemmelse med fremgang til

fordel for TCF-armen. De patienter, der blev behandlet i TCF-armen, havde længere tid til 5 %

definitiv forværring af den globale sundhedsstatus på QLQ-C30-spørgeskemaet (p = 0,0121) og en

længere tid til definitiv forværring af Karnofsky performance status (p = 0,0088) sammenlignet med

patienterne, som fik behandling med CF.

Hoved- og halskræft

Induktions kemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Sikkerheden og effekten af docetaxel i den indledende behandling af patienter med pladecellecarcinom

i hovedet og halsen (SCCHN) blev evalueret i et fase III, multicenter, åbent, randomiseret studie

(TAX323). I dette studie blev 358 patienter med inoperabelt, lokalt fremskreden SCCHN og WHO

funktionsstatus 0 eller 1, randomiseret i en af to behandlingsarme. Patienter i docetaxel-armen fik

docetaxel (T) 75 mg/m

efterfulgt af cisplatin (P) 75 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

daglig som en kontinuerlig infusion i 5 dage. Dette regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser

i tilfælde hvor der som mindstemål blev observeret mindre respons (> 25% reduktion i den

bidimensionelt målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved slutningen af kemoterapi fik patienter,

hvis sygdomstilstand ikke var forværret, strålebehandling i 7 uger med et interval på mindst 4 uger og

maksimalt 7 uger, udført efter fastlagte retningslinier (TPF/RT) I komparator-armen af studiet fik

patienterne cisplatin (P) 100 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil (F) 1000 mg/m

(PF) daglig i 5 dage.

Dette regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser hos patienter, hvor der som mindstemål efter

2 cyklusser blev observeret en mindre respons (≥ 25

% reduktion i den bidimensionalt målte tumor

størrelse). Efter endt kemoterapi, med et minimum interval på 4 uger og et maksimum interval på 7

uger, blev de patienter, hvis sygdom ikke forværredes, strålebehandlet (RT) i 7 uger i henhold til de

fastlagte retningslinier (PF/RT). Lokoregional behandling med stråling blev givet enten med en

konventionel fraktion (1,8 Gy-2,0 Gy en gang daglig, 5 dage om ugen til en total dosis på 66 til 70

Gy), eller accelererede/hyperfraktionerede regimer af strålebehandling (to gange daglig, med et

minimum interfraktion-interval på 6 timer, 5 dage pr. uge). I alt 70 Gy blev anbefalet til accelererede

regimer og 74 Gy for hyperfraktionerede systemer. Kirurgisk resektion blev tilladt efter kemoterapi,

før eller efter strålebehandling. Patienter fra TPF-armen blev behandlet med profylaktisk antibiotika

med ciprofloxacin 500 mg oralt 2 gange daglig i 10 dage. Behandlingen begyndte på dag 5 i hver

cyklus, eller tilsvarende. Det primære endepunkt i dette studie, progression-fri overlevelse (PFS), var

signifikant længere i TPF-armen sammenlignet med PF-armen, p = 0,0042 (median PFS: 11,4 vs. 8,3

måneder respektivt) med en samlet median opfølgningstid på 33,7 måneder. Median overlevelse i alt

var også signifikant længere til fordel for TPF-armen sammenlignet med PF-armen (median OS: 18,6

vs. 14,5 måneder respektivt) med en 28 % reduktion af risikoen for død, p = 0,0128. Effektresultaterne

er vist i tabellen nedenfor:

Effekt af docetaxel i indledende behandling til patienter med inoperable, lokale fremskredne SCCHN

(Hensigt at behandle-analyse)

ENDEPUNKT

Docetaxel+

Cis+5-FU

n = 177

Cis+5-FU

n = 181

Median progression fri overlevelse (måneder)

(95 %CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Tilpasset

hazard

ratio

(95 %CI)

*p-værdi

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Median overlevelse (måneder)

(95 %CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Hazard

ratio

(95 %CI)

**p-værdi

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bedste respons i alt til kemoterapi (%)

(95 %CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-værdi

0,006

Bedste respons i alt til studiebehandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95 %CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p-værdi

0,006

Median varighed af respons til kemoterapi

strålebehandling (måneder)

(95 %CI)

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

Hazard

ratio

(95 %CI)

**p-værdi

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Med en

hazard

ratio < 1 kan docetaxel + cisplatin+5-FU anvendes med fordel

*Cox model (tilpasning til primær tumor, T og N kliniske stadier og PSWHO)

**Logrank test

*** Chi-square-test

Livskvalitetsparametre

De patienter, der fik behandling med TPF udviklede signifikant mindre tilbagegang af deres globale

sundhedsscore i forhold til patienter i behandling med PF (p = 0,01, under anvendelse af EORTC

QLQ-C30-skalaen).

Kliniske fordelsparametre

Statusskalaen for hoved- og hals underskalaer (PSS-HN) var designet til at måle sprogforståelse,

evnen til at indtage føde offentligt samt en normal kost. Skalaen var signifikant til fordel for TPF i

forhold til PF.

Median tid til første tilbagegang af WHO performance status var signifikant længere i TPF-armen end

med PF.

Smerteintensitet-scoren forbedredes under behandlingen i begge grupper, hvilket indikerer en

god smertekontrol.

Induktions kemoterapi efterfulgt af kemostråleterapi (TAX 324)

Sikkerheden og effekten af docetaxel i den indledende behandling af patienter med lokalt

fremskredent pladecellecarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et randomiseret,

multicenter, open-label fase III-studie (TAX 324). I dette studie blev 501 patienter med lokalt

fremskredent SCCHN og en WHO funktionsstatus på 0 eller 1, randomiseret i en af to arme.

Studiepopulationen bestod af patienter med teknisk uresekterbar sygdom, patienter med lav chance for

kirurgisk helbredelse og patienter med bevarelse af organer som mål. Evaluering af effekt og

sikkerhed blev foretaget udelukkende ud fra kriterier om overlevelse. Succesrig organbevarelse indgik

ikke formelt som succeskriterium. Patienter i docetaxel-armen fik docetaxel (T) 75 mg/m

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin (P) 100 mg/m

administreret som en 30 minutter til

3 timers intravenøs infusion, efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluoruracil(F) 1000

mg/m

/dag fra dag 1 til dag 4. Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter uden

forværret sygdom skulle ifølge protokollen modtage CRT (PF/CRT). Patienter i komparator-armen

modtog cisplatin (P) 100 mg/m

administreret som en 30 minutter til 3 timers intravenøs infusion på

dag 1, efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluoruracil(F) 1000 mg/m

/dag fra dag 1 til

dag 5. Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Alle patienter uden forværret sygdom

skulle ifølge protokollen modtage CRT (PF/CRT).

Efter induktions-kemoterapi skulle patienter i begge behandlingsarme modtage 7 ugers CRT med et

minimumsinterval på 3 uger, og ikke senere end 8 uger efter påbegyndelse af sidste cyklus (dag 22 til

dag 56 af sidste cyklus). Under strålebehandlingsforløbet blev der givet carboplatin (AUC 1,5)

ugentligt som en 1-times intravenøs infusion med et maksimum på 7 doser. Stråling blev udført med

megavolt udstyr, med en daglig fraktionering (2 Gy pr. dag, 5 dage om ugen i 7 uger, dosis i alt 70-72

Gy). Kirurgisk indgreb på det primære sygdomssted og/eller hals kunne overvejes når som helst efter

endt CRT. Alle patienter i studiets docetaxel-arm modtog profylaktisk antibiotika. Det primære

endepunkt for effektivitet i dette studie, overlevelse i alt (OS), var signifikant længere (log-rank test,

p=0,0058) i det regime, der indeholdt docetaxel sammenlignet med PF (median OS: 70,6 mod 30,1

måneder, respektivt), med en 30 % nedsat risiko i mortalitet sammenlignet med PF (

hazard

ratio (HR)

= 0,70; 95 % konfidensinterval (CI) = 0,54-0,90) med en samlet median opfølgningstid på 41,9

måneder. Det sekundære endepunkt, progressionsfri overlevelse, (PFS) viste 29 % nedsat risiko for

forværring eller død og en 22 måneder forbedring i median PFS (35,5 måned for TPF og 13,1 måned

for PF). Dette var også statistisk signifikant med en HR på 0,71; 95 % CI 0,56-0,90; log-rank test p =

0,004. Effekten baseret på data fra studiet kan ses i nedenstående tabel.

Effekt af docetaxel i indledende behandling til patienter med lokale fremskredne SCCHN

(Hensigt at behandle-analyse)

ENDEPUNKT

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Median overlevelse i alt (måneder)

(95% CI)

Hazard

ratio:

(95% CI)

*p-værdi

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median progressionsfri overlevelse (måneder)

(95% CI)

Hazard

ratio

(95% CI)

**p-værdi

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6-20,2)

0,71

(0,56-0,90)

0,004

Bedste respons i alt på kemoterapi (%)

(95% CI)

***p-værdi

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2

0,070

Bedste respons i alt på studiebehandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95 %CI)

***p-værdi

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

0,209

Med en

hazard

ratio < 1 kan docetaxel + cisplatin+5-FU anvendes med fordel

* Ujusteret log-rank test

** Ujusteret log-rank test, ikke justeret efter multipel sammenligning

*** Chi-square-test, ikke justeret for multipel sammenligning

NA: Not Applicable

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Docetaxel Zentiva i alle undergrupper af den pædiatriske population ved brystkræft, ikke-

småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk adenokarcinom og hoved- og halskræft med undtagelse af

type II og type III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom (se pkt. 4.2 for oplysninger om

pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fase I-studier har undersøgt docetaxels farmakokinetiske egenskaber hos kræftpatienter efter indgift af

20- 115 mg/m

. Docetaxels kinetiske profil er dosis-uafhængig og i overensstemmelse med en 3-

compartment farmakokinetisk model, med halveringstider for

faserne på henholdsvis 4 min.,

36 min. og 11,1 time. Den sene fase skyldes til dels den relativt langsomme redistribution af docetaxel

fra perifere compartments.

Distribution

Efter administration af docetaxel 100 mg/m

givet som infusion over 1 time, fandtes den

gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration at være 3,7 mg/ml med et AUC på 4,6 h.

g/ml.

Gennemsnitsværdierne for den totale clearence og steady-state distributionsvolumen var henholdsvis

21 l/h/m

og 113 l. Den interindividuelle variation i totalclearance var ca 50 %. Docetaxels

plasmaproteinbinding er > 95 %.

Elimination

Der er gennemført et studie med

C-mærket docetaxel på 3 kræftpatienter. Docetaxel blev elimineret

både i urin og fæces efter cytocrom P-450 medieret oxidativ metabolisering af tert-butyl estergruppen.

Inden for 7 dage udgjorde ekskretion i urin og fæces henholdsvis 6 % og 75 % af radioaktivtiteten. Ca

80 % af radioaktiviteten i fæces er udskilt efter 48 timer i form af en større inaktiv og tre mindre

inaktive metabolitter samt meget lave koncentrationer af uomdannet lægemiddel.

Specielle populationer

Alder og køn

En farmakokinetisk populationsanalyse af docetaxel er blevet gennemført hos 577 patienter. De

farmakokinetiske parametre i modellen lå tæt på det, der blev observeret i fase I-studier. Docetaxels

farmakokinetik varierede ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et beskedent antal patienter (n = 23) med en klinisk kemi, der tydede på en let til moderat nedsat

leverfunktion (ASAT og ALAT

1,5 gange øvre normalværdi og basisk fosfatase

2,5 gange øvre

normalværdi), var clearance nedsat med gennemsnitlig 27 %. (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Docetaxels clearance var ikke påvirket hos patienter med let til moderat væskeretention, og der findes

ingen data for clearance hos patienter med svær væskeretention.

Kombinationsbehandling

Doxorubicin

Docetaxel influerer ikke på clearence af doxorubicin eller plasmaniveauet af doxorubicinol (en

doxorubicinmetabolit), når det anvendes i kombination. Den samtidige administration af docetaxel,

doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres farmakokinitik.

Capecitabin

Fase I-studier, som evaluerede capecitabins effekt på docetaxels farmakokinetik og vice versa, viste

ingen effekt af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og ingen effekt af docetaxel

på capecitabins hovedmetabolit 5’-DFUR’s farmakokinetik.

Cisplatin

Docetaxels clearence i kombinationsterapi med cisplatin var sammenlignelig med det observerede ved

monoterapi. Cisplatins farmakokinetiske profil, når det administreres kort efter infusion med

docetaxel, er sammenlignelig med profilen for cisplatin, når det administreres alene.

Cisplatin og 5-fluoruracil

Den kombinerede administration af docetaxel, cisplatin og 5-fluoruracil hos 12 patienter med massive

tumorer havde ingen indflydelse på farmakokinetikken for hvert af de individuelle lægemidler.

Prednison og dexamethason

Prednisons virkning på farmakokinetikken for docetaxel administreret med standard prednison

præmedicinering er undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

Der blev ikke observeret effekt af prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Karcinogeniciteten af docetaxel er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent

in vitro

i mikronucleus -og kromosom-aberrationstesten i

CHO-K

celler, samt

in vivo

i mikronucleustesten i mus. Derimod induceredes ingen mutationer i

Ames test eller i en CHO/HGPRT gen mutation assay. Disse resultater er i overensstemmelse med

docetaxels farmakologiske aktivitet.

Toksikologiske studier på gnavere har vist uønskede påvirkninger af testisfunktionen. Det må derfor

formodes, at også den mandlige fertilitet påvirkes af docetaxel.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polysorbat 80

Ethanol, vandfri

Citronsyre

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnede hætteglas

2 år

Efter anbrud af hætteglasset

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes umiddelbart efter anbrud. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar.

Efter tilsætning til infusionspose

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold, og lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -forhold brugerens ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxel-infusionsopløsningen stabil i 6 timer,

hvis den opbevares ved temperaturer under 25 °C. Den bør anvendes inden for 6 timer (inklusive den

ene time til i.v.-infusion).

Endvidere er infusionsvæsken, tilberedt som anbefalet i infusionsposer uden indhold af PVC, påvist at

være fysisk og kemisk stabil i op til 48 timer ved opbevaring mellem 2 °C og 8 °C.

Docetaxel-infusionsvæsken

overmættet,

derfor

udkrystallisere

over

tid.

Hvis

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, men skal kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

For opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

7 ml klart glas (type I) hætteglas indeholdende 1 ml koncentrat med en grøn afrivningshætte.

Hver karton indeholder et hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Docetaxel Zentiva er et antineoplastisk stof, og ligesom andre potentielle toksiske stoffer skal det

behandles med forsigtighed ved håndtering og tilberedning af Docetaxel Zentiva-opløsningerne. Det

anbefales, at man anvender handsker.

Hvis Docetaxel Zentiva infusionskoncentrat eller infusionsvæske skulle komme på huden, så vask

omgående og grundigt med sæbe og vand. Hvis Docetaxel Zentiva infusionskoncentrat eller

infusionsvæske skulle komme i kontakt med slimhinderne, så vask omgående og grundigt med vand.

Tilberedning for intravenøs adminstration

Tilberedning af infusionsvæsken:

Anvend ikke andre docetaxel lægemidler bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Docetaxel Zentiva 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske,

opløsning, som kun indeholder 1 hætteglas).

Docetaxel

Zentiva

20

mg/1

ml

koncentrat

til

infusionsvæske,

opløsning

kræver

INGEN

forudgående fortynding med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsvæske.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes straks.

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal pakninger med Docetaxel Zentiva

koncentrat til infusionsvæske, opløsning, stå ved stuetemperatur (under 25°C) i 5 minutter før brug.

For at kunne udtage den korrekte dosis til patienten kan det være nødvendigt at anvende mere end et

hætteglas Docetaxel Zentiva koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Udtag aseptisk den ønskede

mængde Docetaxel Zentiva koncentrat til infusionsvæske, opløsning, med en kalibreret sprøjte påsat

en 21G-kanyle.

Koncentrationen af docetaxel i Docetaxel Zentiva 20 mg/1 ml er 20 mg/ml

Den nødvendige mængde Docetaxel Zentiva koncentrat til infusionsvæske, opløsning, skal via en

enkelt injektion (et skud) injiceres i en 250 ml infusionspose eller -flaske indeholdende enten en 5 %

glucoseinfusionsvæske eller en 0,9 % natriumchloridinfusionsvæske.

Hvis det er nødvendigt at anvende doser, som er større end 190 mg docetaxel, skal der anvendes et

større volumen af infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland manuelt opløsningen i infusionsposen eller -flasken med vippende bevægelser.

Posen med infusionsopløsningen skal bruges inden for 6 timer ved opbevaring under 25°C inklusive

den time, patienten får infusionen.

Som ved alle andre parenterale lægemidler skal Docetaxel Zentiva infusionsvæske kontrolleres visuelt

for uklarheder, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prague 10

Tjekkiet

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/07/384/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 20. april 2007

Dato for seneste fornyelse: 20. april 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om Docetaxel Zentiva findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel Zentiva 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel (som trihydrat).

1 hætteglas på 4 ml koncentrat indeholder 80 mg docetaxel.

Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på: Hvert hætteglas med koncentrat indeholder

2 ml ethanol, vandfri (1,58 g).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Koncentratet er en lys gul til brunliggul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Docetaxel Zentiva i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er indiceret til adjuverende

behandling af patienter med:

operabel, lymfeknude-positiv brystkræft

operabel, lymfeknude-negativ brystkræft

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystkræft bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1)

Docetaxel Zentiva i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Docetaxel Zentiva monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystkræft efter behandlingssvigt af kemoterapi. I tidligere kemoterapi skal anthracyclin

eller et alkylerende stof have været anvendt.

Docetaxel Zentiva i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk brystkræft, hvis tumorer overudtrykker HER2, og som ikke tidligere har fået kemoterapi

mod metastatisk sygdom.

Docetaxel Zentiva i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et anthracyklin.

Ikke-småcellet lungekræft

Docetaxel Zentiva er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk

ikke-småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Docetaxel Zentiva i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel

lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der ikke tidligere har fået

kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Docetaxel Zentiva i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af

patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.

Docetaxel Zentiva i kombination med androgen deprivationsbehandling, med eller uden prednison

eller prednisolon, er indiceret til behandling af patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft.

Gastrisk adenokarcinom

Docetaxel Zentiva i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom i den gastrooesophageale

forbindelse, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved- og halskræft

Docetaxel Zentiva i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling

af patienter med inoperable, lokale, fremskredne skællede celle-carcinoma i hoved og hals.

4.2

Dosering og administration

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Dosering

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, gastrisk samt

hoved-og halskræft gives et peroralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvisdexamethazon

16 mg per dag (f.eks. 8 mg 2 gange daglig). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4).

Ved metastatisk kastrationsresistent prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund

af den samtidige behandling med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3

timer og 1 time før docetaxel-infusion (se pkt. 4.4).

Ved metastatisk hormonfølsom prostatakræft, er det anbefalede præmedicineringsregime, uanset

samtidig anvendelse af prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1

time før docetaxel-infusion (se pkt. 4.4).

G-CSF (granulocytkoloni-stimulerende faktor) kan anvendes profylaktisk for at formindske risikoen

for hæmatologisk toksicitet.

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Den anbefalede doxetaxel-dosis til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv og

lymfeknude-negativ brystkræft er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(TAC-regime) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den anbefalede dosis

docetaxel i monoterapi 100 mg/m

. Som førstebehandling indgives 75 mg/m

doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m

hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. Den efterfølgende docetaxel-dosis blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede Docetaxel Zentiva-dosis 75 mg/m

hver 3. uge

kombineret med capecitabin 1250 mg/m

to gange daglig (indenfor 30 minutter efter et måltid) i 2

uger efterfulgt af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med

legemsoverflade se capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m

givet over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon 5 mg 2 gange daglig gives

kontinuerligt (se pkt. 5.1).

Metastatisk hormonfølsom prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder. Prednison eller prednisolon 5

mg 2 gange dagligt kan gives kontinuerligt.

Gastrisk adenokarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin

75 mg/m

, som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering til administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen

for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved-og hals-kræft

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G-CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for hæmatologiske

toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323 og TAX 324 studierne

modtog profylaktisk antibiotika.

Induktions kemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til den indledende behandling af inoperabel, lokalt fremskredne pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af

1 times infusion med cisplatin 75 mg/m

på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en kontinuerlig

infusion på 750 mg/m

pr. dag i fem dage. Dette regime blev administreret hver 3. uge i 4

cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne få strålebehandling.

Induktions kemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til den indledende behandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) (ikke muligt af resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse samt med

bevarelse af organer som mål), er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret som en 30 minutter

til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1000 mg/m

som en kontinuerlig infusion fra dag 1

til dag 4. Dette regime administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør modtage kemo-

strålingsterapi efter kemoterapi.

Ved dosismodifikation af cisplatin og 5-fluoruracil henvises der til de tilsvarende produktresuméer.

Dosisjustering under behandling:

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrocyttallet er

1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra

75 mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofile leukocytter < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m

bør behandlingen stoppes.

Adjuverende behandling til brystkræft

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystkræft. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m

i alle

efterfølgende cykler (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m

I kombination med cisplatin

I de følgende tilfælde bør docetaxel-dosis reduceres til 65 mg/ m

i de følgende behandlingsrunder: 1)

hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

docetaxel i kombination med cisplatin, med en

minimum blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25000 celler/mm

,2) hos

patienter, der får febril neutropeni, 3) hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet. For

cisplatin-dosisjustering se tilsvarende produktresumé

I kombination med capecitabin

For capecitabin dosis-justeringer se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for den

næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er grad 0-1-

toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100 % af den oprindelige dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages behandlingen med

docetaxel 55 mg/m

. Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor patienten befinder sig i

behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet seponeres docetaxel-

behandling.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m

, hvis der trods anvendelse af G-CSF opstår: 1) febril

neutropeni, 2) prolongeret neutropeni, 3) eller neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende

episoder med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m

til 45 mg/m

tilfælde af grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m

til 60 mg/m

Patienter bør ikke genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel indtil neutrofil-antallet

gendannes til et niveau

1.500 celler/mm

og blodplader gendannes til et niveau

100.000 celler/mm

. Afbryd behandlingen, hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosis-modifikationer for gastrointestinal toksicitet hos patienter behandlet med

docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20 %

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Afbryd behandlingen

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

For cisplatin- og 5-fluoruracil-dosisjusteringer: Se tilsvarende produktresumé.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusive prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G-CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Specielle patientgrupper:

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m

, er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af transaminase (ALAT

og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af basisk fosfatase på mere end 2,5

gange den øvre normalværdi ( se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin > øvre

normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6 gange

øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun

anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN, og bilirubin > 1 x ULN. Hos disse patienter kan det

ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling

ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

Docetaxel Zentivas sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til

under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af Docetaxel Zentiva i den pædiatriske population til indikationerne

brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom samt hoved- og halskræft med

undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom..

Ældre

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre personer. I

kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75 % hos patienter

på 60 år eller ældre (Se: Produktresumé for capecitabin)

Administration

For instruktioner om forberedelse og administration af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhedsreaktioner forårsaget af det aktive stof eller et af hjælpestofferne anført i pkt 6.1.

Patienter med en udgangsværdi for neutrofile værdier på < 1.500 celler/mm

Patienter med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethasone 16 mg per dag i 3 dage (f.eks. 8 mg

2 gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.2). Til prostatakræft er præmedicineringen oral dexamethason

8 mg, 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrocyt-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrocyttallet igen er

1.500 celler/mm

(se pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G-CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitores nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystkræft for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør

monitoreres omhyggeligt (se pkt 4.2 og 4.8).

Gastrointestinale reaktioner

Forsigtighed anbefales hos patienter med neutropeni, især ved risiko for udvikling af gastrointestinale

komplikationer. Selvom et flertal af tilfældene opstod under den første eller anden behandlingsrunde

med docetaxel kunne enterocolitis opstå når som helst, og medføre død så tidligt som på den første dag

tilstanden indtrådte. Patienter bør overvåges nøje for tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal toksisitet

(se pkt. 4.2, 4.4 Hæmatologi og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner kan opstå inden for få minutter efter infusion af

docetaxel er påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer.

Ved lette symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det

ikke nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom

svær hypotension, eller bronkospasme eller generaliseret udslæt/erythem, øjeblikkelig afbrydelse af

docetaxel-infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner,

bør ikke genbehandles med docetaxel. Patienter, som tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion

overfor paclitaxel kan være i risiko for at udvikle overfølsomhedsreaktion overfor docetaxel, inklusive

mere alvorlige overfølsomhedsreaktioner. Disse patienter skal monitoreres tæt ved initiering af

docetaxelbehandling.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erythem på ekstremiterene (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Alvorlige kutane bivirkninger (SCARs) så som Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal

nekrolyse (TEN) og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) er blevet rapporteret i

forbindelse med docetaxel behandling. Patienter skal informeres om tegn og symptomer for alvorlige

hud manifestationer og monitoreres tæt. Hvis der synes tegn og symptomer, der tyder på disse

reaktioner, bør seponering af docetaxel overvejes.

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt ascites, skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske fosfatase-værdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en

større risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger. Bivirkningerne kan omfatte toksisk dødsfald

inklusive sepsis og maveblødning, som kan blive letal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni,

stomatitis og asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75mg/m

til de patienter, der har forhøjet

leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller forhøjelse af ASAT/ALAT på > 3,5

gange øvre normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange øvre normalværdi kan

det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 gange ULN, og bilirubin > 1 gange ULN. Hos disse patienter

kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation.

Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre

indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxal af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med anthracycline (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (undertiden dødelig) er rapporteret hos patienter

behandlet med docetaxel i kombinationsregimer inklusive doxorubicin, 5-fluorouracil og/eller

cyclofosfamid (se pkt. 4.8).

Hjerte funktionen bør vurderes før behandlingsstart.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Anden primær malignitet

Anden primær malignitet er blevet rapporteret, når docetaxel blev givet i kombination med anticancer

behandlinger, der vides at være forbundet med anden primær malignitet. Anden primær malignitet

(herunder akut myeloid leukæmi, myelodysplastisk syndrom og non-Hodgkin lymfom) kan

forekomme flere måneder eller år efter behandling med docetaxel. Patienter bør monitoreres for anden

primær malignitet (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller infektion),

bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestivt hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og i

opfølgningsperioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv brystkræft

har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Patienter med 4+lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdoms-fri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko forhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse (se pkt. 5.1).

Ældre

Forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid til patienter over 70 år.

Forsigtighedsregler ved behandling af kastrationsresistent prostatakræft

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudium (TAX 327), var

209 patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik

docetaxel hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer

10 % højere i

patientgruppen på 65 år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber,

diarré, anoreksi og perifere ødemer var

10 % højere hos patienter som var 75 år eller ældre end hos

patienter under 65 år.

Forsigtighedsregler ved behandling af hormonfølsom prostatakræft

Af de 545 patienter behandlet med docetaxel hver 3. uge i et hormonfølsomt prostatakræft studie

(STAMPEDE), 296 patienter var 65 år eller ældre, og 48 patienter var 75 år eller ældre. Flere patienter

alderen

år,

docetaxel-armen,

rapportede

overfølsomhedsreaktioner,

neutropeni,

anæmi,

væskeretention, dyspnø, og negleforandringer, når sammenlignet med patienter i alderen yngre end 65

år. Ingen af disse frekevensstigninger nåede en 10 % forskel med kontrolarmen. I patienter, som var

75 år eller ældre, blev der rapporteret en højere forekomst af neutropeni, anæmi, diarré, dyspnø, og

infektioner i de øvre luftveje, sammenlignet med yngre patienter (mindst 10 % højere).

Forsigtighedsregler ved behandling af gastrisk adenokarcinom

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre patienter i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): Letargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod

10 % oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter. Ældre

patienter, som behandles med TCF, bør monitores nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. ethanol, vandfri (alkohol) dvs. op til 1,58 g ethanol, vandfri pr.

hætteglas, svarende til 40 ml øl eller 17 ml vin.

Kan være skadelig for alkoholikere.

Bør overvejes hos gravide og ammende kvinder, børn samt patienter i høj-risiko grupper såsom

patienter med leversygdom, eller epilepsi.

Mulige virkninger på centralnervesystemet skal tages i betragtning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

In vitro-

studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med stoffer,

som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således hæmmer enzymet kompetitivt) af CYP3A,

f.eks ciclosporin, ketoconazol og erythromycin. Man bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig

medicinering med disse lægemidler på grund af risikoen for en betydelig interaktion.

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidig anvendelse af en potent

CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås, er tæt klinisk overvågning

nødvendig, og justering af docetaxeldosis kan være hensigtsmæssig under behandling med potente

CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig

administration af docetaxel og den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i

docetaxel-clearance på 49 %.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95 %). Skønt mulige

in vivo-

interaktioner mellem

docetaxel og andre samtidigt administrerede lægemidler ikke er undersøgt formelt, har

in vitro-

interaktioner med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, diphenhydramin, propranolol,

propafenon, phenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat ikke påvirket docetaxels

proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding. Docetaxel

påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Co-administrationen af docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres

farmakokinetik. Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studium antydede en interaktion mellem

docetaxel og carboplatin. Ved kombination med docetaxel, var carboplatins clearence ca. 50 % højere

end de værdier, der tidligere er rapporteret for carboplatin-monoterapi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data på administration af docetaxel til gravide. Det er påvist, at docetaxel er både

embryo-og føtotoksisk hos kaniner og rotter, samt at de nedsætter fertiliteten hos rotter. Som andre

cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til gravide. Docetaxel må

derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er tydeligt indikeret.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til straks

at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Amning

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i human mælk. På grund af risiko for

skadelige påvirkninger af barnet skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

Kontraception til mænd og kvinder

Der bør anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre fertiliteten hos hanner

(se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at blive fædre til børn

under og op til 6 måneder efter behandling samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd

inden behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel og bivirkningerne ved lægemidlet kan forringe evnen til at

køre bil eller betjene maskiner (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter bør derfor advares om den potentielle

indvirkning, som mængden af alkohol og bivirkningerne af dette lægemiddel kan have på evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, samt frarådes at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis

de oplever disse bivirkninger under behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m

og 75 mg/m

af doceraxel som

enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombinationsbehandling med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter (TAX327), som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon

(klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

1.276 patienter (744 i TAX 316 og 532 i GEICAM 9805), som fik docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid (bivirkninger til klinisk vigtig behandling er præsenteret).

300 gastrisk adenokarcinoma-patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i

fase II-delen af studiet), som blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

174 og 251 hoved- og hals-kræft-patienter, som blev behandlet med docetaxel i kombination

med cisplatin og 5-fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

545 patienter (STAMPEDE studie), der modtog docetaxel i kombination med prednison eller

predisolon og androgen deprivationsbehandling.

Disse reaktioner blev beskrevet under brug af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad 3-

4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART-termerne og MEdDRA-termerne.. Hyppigheder defineres som:

meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100 til < 1/10); ikke almindelig (

1/1000 til < 1/100);

sjælden (

1/10.000 til < 1/1000); meget sjælden (< 1/10.000); hyppighed ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data).

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel var: Neutropeni (som var reversibel og

ikke kumulativ, median-dagen til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig neutropeni

500 celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og asteni.

Bivirkningerne for docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med andre

kemoterapeutiske midler.

I kombination med trastuzumab, vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos

10 %.

Der var en forøget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40 % mod 31 %) og grad 4 alvorlige

bivirkninger (34 % mod 23 %) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel

enkeltbehandling.

I kombination med capecitabin er de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (

5 %),

som blev rapporteret i et fase III-studium med brystkræftpatienter, hvor anthracyclinbehandling ikke

havde haft effekt, medtaget (se: Produktresuméet for capecitabin).

I kombinationer med androgen deprivationsbehandling og med prednison eller prednisolon

(STAMPEDE studie) præsenteres bivirkninger, der forekommer i de 6 cyklusser af behandlingen med

docetaxel og med mindst 2 % højere forekomst i docetaxel-behandlingsarmen, til sammenligning med

kontrolarmen, under anvendelse af CTCAE-klasseficeringskalaen.

Følgende bivirkninger er jævnligt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxelinfusionen,

og reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt

med eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner blev karakteriseret ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret

udslæt/erytem (se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter

inklusiv brændende fornemmelser. Neuromotoriske tilfælde er hovedsagligt karakteriseret ved

svaghed.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

svært hånd og fod syndrom), men også arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte associerede med

kløe. Udbruddene opstår ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion.

Der er rapporter om mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der

sjældent førte til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Svære negle-

forandringer er karakteriseret ved hypo- eller hyper-pigmentering og sommetider smerter og

onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed, flebitits eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura-og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med vægtstigning på 3 kg eller mere. Væskeretention

er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 100 mg/m² enkeltstof:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

5,7 %; inklusive sepsis

og pneumoni, letal hos

1,7 %)

Infektion associeret med

G4-neutropeni (G3/4:

4,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

76,4 %);

Anæmi (G3/4: 8,9 %);

Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

5,3 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4 %)

Dysgeusi (alvorlig:

0,07 %)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Hæmoragi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig:

2,7 %)

Mave-tarmkanalen

Stomatitis (G3/4:

5,3 %);

Diarré (G3/4: 4 %);

Kvalme (G3/4: 4 %);

Opkastning (G3/4: 3 %)

Konstipation (alvorlig:

0,2 %); Mavesmerter

(alvorlig: 1 %);

Gastrointestinal

Hæmoragi (alvorlig:

0,3 %)

Oesophagitis (alvorlig:

0,4%)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudlidelser (G3/4:

5,9 %);

Neglesygdomme

(alvorlig: 2,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 1,4 %)

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5 %)

Asteni (alvorlig:

11,2 %); smerter

Reaktioner på

infusionsstedet;

Ikke-kardiale bryst-

smerter (alvorlig:

0,4 %)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 5 %);G3/4

forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(< 4 %);

G3/4 ASAT forhøjet

(< 3 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft for Docetaxel Zentiva 100 mg/m²

enkeltstof

Blod og lymfesystem

Sjældent: Blødningsepisoder associeret med grad 3/4 trombocytopeni.

Nervesystemet

Reversibilitets-data tilgængelige hos 35,3 % af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxel-behandling med 100 mg/m

som enkelt stof. Tilfældene var spontant reversible inden for 3

måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73 % af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1000 mg/m

og median-tiden til

reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (range 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og alvorlig

retention var forsinket hos patienter (median kumulativ dosis: 818,9 mg/m

) med præmedicinering set

i forhold til patienter uden præmedicinering (median kumulativ dosis: 489,7 mg/m

). Det har

imidlertid været rapporteret hos nogle patienter under de tidlige kure af behandlingen.

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel Zentiva

75 mg/m² enkeltstof:

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2 %);

Anæmi (G3/4: 10,8 %);

Trombocytopeni (G4: 1,7 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5 %)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 3,3 %);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Opkastning (G3/4: 0,8 %);

Diarré (G3/4: 1,7 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8 %)

Neglesygdomme (alvorlig:

0,8 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4 %);

Væskeretention (alvorlig:

0,8 %);

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(< 2 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i kombination

med doxorubicin:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

7,8 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

91,7 %); Anæmi (G3/4:

9,4 %);

Febril neutropeni;

Trombocytopeni (G4:

0,8 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

1,2 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4 %)

Hjerte

Hjertesvigt;

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5 %);

Stomatitis (G3/4:

7,8 %); Diarré (G3/4:

6,2 %); Opkastning

(G3/4: 5 %);

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,4 %);

Hudreaktioner (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 8,1 %);

Væskeretention

(alvorlig 1,2 %);

Smerter

Reaktioner på

infusionstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(< 2,5 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(< 1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 1 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 75 mg/m

i kombination

med cisplatin:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

5,7 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

51,5 %); Anæmi (G3/4:

6,9 %);

Trombocytopeni (G4:

0,5 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

2,5 %)

Metabolismer og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension (G3/4:

0,7 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 9,6 %);

Opkastning (G3/4:

7,6 %); Diarré (G3/4:

6,4 %); Stomatitis

(G3/4: 2 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,7 %);

Hudreaktioner (G3/4:

0,2 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig 0,5 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig 9,9 %);

Væskeretention

(alvorlig 0,7 %);

Feber (G3/4: 1,2 %)

Reaktiner på

infusionsstedet;

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (2,1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(1,3 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(0,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(0,3 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab:

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %);

Febril neutropeni (inclusive

neutropeni associeret med feber

og brug af antibiotika) eller

neutropenisk sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; hovedpine; dysgeusi;

hypoæstesi

Øjne

Forhøjet lakrimation;

konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og mediastinum

Epistaxis; pharyngolaryngeal

smerte; nasopharyngitis; dyspnø;

hoste; næseflåd

Mave-tarmkanalen

Kvalme; diarré; opkastning;

konstipation; stomatitis;

dyspepsi; mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; erythema; udslæt;

neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; artralgi; smerter i

ekstremiteterne; knoglesmerter;

rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; periferalt ødem; pyrexi;

træthed; inflammation i

slimhinderne; smerter;

influenza-lignende symptomer;

brystsmerter; kulderystelser

Letargi

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab:

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2 % af patienterne, som fik docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0 % af de patienter, som fik docetaxel alene. I docetaxel - plus trastuzumab-

armen, havde 64 % modtaget en tidligere behandling med antracyclin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55 % i docetaxel-armen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som modtog trastuzumab og

docetaxel, i forhold til de patienter som fik behandling med docetaxel alene (32 % grad 3/4 neutropeni

versus

22 %, under anvendelse af NCI-CTC kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m

er kendt for at resultere i neutropeni hos

97 % af patienterne, 76 % grad 4, baseret på laveste blodtælling. Forekomsten af febril

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23 %

versus

17 % for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i kombination

med capecitabin:

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: < 1 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63 %);

Anæmi (G3/4: 10 %)

Trombocytopeni (G3/4: 3 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1 %);

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2 %);

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1 %);

Paræsthesi (G3/4: < 1 %)

Svimmelhed;

Hovedpine (G3/4: < 1 %);

Perifer neuropati

Øjne

Forhøjet lakrimation

Luftveje, thorax og mediastinum

Pharyngolaryngeale smerter

(G3/4: 2 %)

Dyspnø (G3/4: 1 %);

Hoste (G3/4: < 1 %);

Epistaxis (G3/4: < 1 %)

Mave-tarmkanalen

Stomatitis (G3/4: 18 %);

Diarré (G3/4: 14 %);

Kvalme (G3/4: 6 %);

Opkastning (G3/4: 4 %);

Konstipation (G3/4: 1 %);

Mavesmerter (G3/4: 2 %);

Dyspepsi

Øvre mavesmerter;

Tør mund

Hud og subkutane væv

Hånd- og fodsyndrom (G3/4:

24 %)

Alopeci (G3/4: 6 %);

Neglesygdomme (G3/4: 2 %)

Dermatitis;

Erythematøst udslæt (G3/4:

< 1 %); Misfarvning af negle;

Onycholysis (G3/4: 1 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2 %);

Artralgi (G3/4: 1 %)

Smerter i ekstremiteterne (G3/4:

< 1 %);

Rygsmerter (G3/4: 1 %);

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3 %);

Pyrexi (G3/4: 1 %);

Træthed/svaghed (G3/4: 5 %);

Perifert ødem (G3/4: 1 %);

Letargi;

smerter

Undersøgelser

Vægttab;

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(9 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatakræft med

Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i kombination med prednison eller prednisolon:

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 3,3 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %);

Anæmi (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopeni; (G3/4: 0,6 %);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0.6 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2 %);

Dysgeusi (G3/4: 0 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Øjne

Forhøjet lakrimation (G3/4:

0,6 %)

Hjerte

Nedsat venstre ventrikelfunktion

(G3/4: 0,3 %)

Luftveje, thorax og mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0 %);

Dyspnø (G3/4: 0,6 %);

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 2,4 %);

Diarré (G3/4: 1,2 %);

Stomatitis/Pharyngitis (G3/4:

0,9 %);

Opkastning (G3/4: 1,2 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme (ikke alvorlig)

Eksfoliativt udslæt (G3/4: 0,3 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi (G3/4: 0,3 %);

Myalgi (G3/4: 0,3 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9 %);

Væskeretention (alvorlig: 0,6 %)

Tabel over bivirkninger i højrisiko lokalt avanceret eller metastatisk hormonfølsom prostatakræft med

DOCETAXEL 75 mg/m² i kombination med prednison eller prednisolon og androgen

deprivationsbehandling (STAMPEDE studie).

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3-4: 12 %);

Anæmi

Febril neutropeni (G3-4: 15%)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3-4: 1%)

Det endokrine system

Diabetes (G3-4: 1%)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Insomni (G3: 1%)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(≥G3: 2%)

Hovedpine

Svimmelhed

Øjne

Sløret syn

Hjerte

Hypotension (G3: 0%)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (G3: 1%)

Hoste (G3: 0%)

Infektioner i de øvre luftveje

(G3: 1%)

Pharyngitis (G3: 0%)

Mave-tarmkanalen

Diarré (G3: 3%)

Stomatitis (G3: 0%)

Forstoppelse (G3: 0%)

Kvalme (G3: 1%)

Dyspepsi

Abdominalsmerter (G3: 0%)

Flatulens

Opkast (G3: 1%)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3: 3%)

Negleforandringer (G3: 1%)

Udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3-4: 2%)

Influenzalignende symptomer

(G3: 0%)

Asteni (G3: 0%)

Væskeretention

Feber (G3: 1%)

Oral candidiasis

Hypokalcæmi (G3: 0%)

Hypofosfatæmi (G3-4: 1%)

Hypokaliæmi (G3: 0%)

fra GETUG AFU15 studiet

Tabel over bivirkninger ved adjuverende behandling med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i kombination

med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316) og

lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft – pooled data:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

2,4 %);

Neutropenisk infektion

(G3/4: 2,6%)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3 %);

Neutropeni (G3/4:

59,2 %);

Trombocytopeni (G3/4:

1,6 %);

Febril neuropeni

(G3/4: NA)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

0,6 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 1,5 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: 0,6 %);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: <

0,1 %)

Perifer motorisk

neuropati

(G3/4: 0 %);

Synkope (G3/4: 0 %)

Neurotoksicitet (G3/4:

0 %);

Døsighed (G3/4: 0 %)

Øjne

Konjunktivitis (G3/4: <

0,1 %)

Øget tåresekretion

(G3/4: < 0,1 %);

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2 %);

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4: 0,5%)

Hypotension (G3/4:

0 %);

Flebitis (G3/4: 0 %)

Lymfødem (G3/4: 0 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5,0 %)

Stomatitis (G3/4:

6,0 %);

Opkastning (G3/4:

4,2 %);

Diarré (G3/4: 3,4 %);

Obstipation (G3/4:

0,5 %)

Mavesmerter (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci

(persisterende: <3 %);

Hudsygdomme (G3/4:

0,6%)

Neglesygdomme (G3/4:

0,4 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7 %);

Artralgi (G3/4: 0,2 %)

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Almene symptomer og

reaktioner på

Asteni (G3/4: 10,0 %);

Feber (G3/4: NA);

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

administrationsstedet

Perifert ødem (G3/4:

0,2 %)

Undersøgelser

Vægtforøgelse (G3/4:

0%);

Vægttab (G3/4: 0,2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved adjuverende behandling med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316)

og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft

Nervesystemet

I studiet TAX316 forekom perifer sensorisk neuropati i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden hos 84 patienter (11,3 %) i TAC-armen og 15 patienter (2 %) i FAC-armen. Ved

afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år), blev det observeret, at perifer

sensorisk neuropati fortsatte hos 10 patienter (1,3 %) i TAC-armen og hos 2 patienter (0,3 %) i FAC-

armen. I studiet GEICAM 9805 forekom perifer sensorisk neuropati under behandlingen og fortsatte

ind i opfølgningsperioden hos 10 patienter (1,9 %) i TAC-armen og 4 patienter (0,8 %) i FAC-

armen.Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder) blev

det observeret, at perifer sensorisk neuropati fortsatte hos 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og hos 1

patient (0,2 %) i FAC-armen.

Hjerte

I studiet TAX 316 oplevede 26 patienter (3,5%) i TAC-armen og 17 patienter (2,3%) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt. Alle patienter undtagen en patient i hver arm blev diagnosticeret med CHF

mere end 30 dage efter behandlingsperioden. To patienter i TAC-armen og 4 patienter i FAC-armen

døde af hjertesvigt.

I studiet GEICAM9805 udviklede 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og 3 patienter (0,6 %) i FAC-

armen kongestivt hjertesvigt i opfølgningsperioden. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (faktisk

median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder) havde ingen patienter CHF i TAC-armen og 1 patient i

TAC-armen døde af dilateret kardiomyopati, og det blev observeret at CHF fortsatte hos 1 patient

(0,2 %) i FAC-armen.

Hud og subkutane væv

I studiet TAX 316 blev alopeci, der fortsatte ind i opfølgningsperioden efter endt kemoterapi,

rapporteret hos 687 ud af 744 TAC-patienter (92,3 %) og hos 645 ud af 736 FAC-patienter (87,6 %).

Ved slutningen af opfølgningsperioden (faktisk median opfølgningstid var8 år) blev alopeci fortsat

observeret hos 29 TAC-patienter (3,9 %) og hos 16 FAC-patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM9805 fortsatte alopeci, som forekom i løbet af behandlingsperioden, ind i

opfølgningsperioden og blev fortsat observeret hos 49 patienter (9,2 %) i TAC-armen og hos 35

patienter (6,7 %) i FAC-armen. Alopeci relateret til forsøgsmedicinen forekom eller forværredes i

løbet af opfølgningsperioden hos 42 patienter (7,9 %) i TAC-armen og hos 30 patienter (5,8 %) i

FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder)

blev det observeret, at alopeci fortsatte hos 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og hos 1 patient (0,2 %) i

FAC-armen.

Det reproduktive system og mammae

I studiet TAX316 forekom amenorré i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 202 af 744 TAC patienter

(27,2 %) og 125 af 736 FAC patienter (17,0 %). Det blev observeret, at amenorré fortsatte ved

afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år) hos 121 af 744 TAC patienter

(16,3 %) og 86 FAC patienter (11,7 %).

I studiet GEICAM9805 blev det observeret, at amenorré, som forekom i løbet af behandlingsperiden

og fortsatte ind i opfølgningsperioden fortsat blev observeret hos 18 patienter (3,4 %) i TAC-armen og

hos 5 patienter (1,0 %) i FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid

på 10 år og 5 måneder) blev det observeret, at amenorré fortsatte hos 7 patienter (1,3 %) i TAC-armen

og hos 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

I studiet TAX 316 forekom perifert ødem under behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afslutningen af kemoterapi. Det blev observeret hos 119 af 744 TAC

patienter (16,0 %) og hos 23 af 736 FAC patienter (3,1 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden

(faktisk median opfølgningstid på 8 år) fortsatte perifert ødem hos 19 TAC patienter (2,6 %) og hos 4

FAC patienter (0,5 %).

I studiet TAX 316 forekom lymfødem i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 11 af 744 TAC patienter

(1,5 %) og hos 1 af 736 FAC patienter (0,1 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev det

observeret (median opfølgningstid på 8 år), at lymfødem fortsatte hos 6 TAC patienter (0,8 %) og hos

1 FAC patient.

I studiet TAX 316 forekom asteni i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 236 af 744 TAC patienter

(31,7 %) og hos 180 af 736 FAC patienter (24,5 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev det

observeret (median opfølgningstid på 8 år), at asteni fortsatte hos 29 TAC patienter (3,9 %) og hos 16

FAC patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM 9805 blev det observeret, at perifert ødem, som forekom i løbet af

behandlingsperiden, fortsatte ind i opfølgningsperioden hos 4 patienter (0,8 %) i TAC-armen og hos 2

patienter (0,4 %) i FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på

10 år og 5 måneder) havde ingen patienter (0 %) i TAC-armen perifert ødem og det blev observeret, at

det fortsatte hos 1 patient (0,2 %) i FAC-armen.

Lymfødem, der forekom i behandlingsperioden, fortsatte i opfølgningsperioden hos 5 patienter (0,9 %)

i TAC-armen og 2 patienter (0,4 %) i FAC-armen. I slutningen af opfølgningsperioden blev lymfødem

observeret at være vedvarende hos 4 patienter (0,8 %) i TAC-armen og hos 1 patient (0,2 %) i FAC-

armen. Asteni, som forekom i løbet af behandlingsperioden, fortsatte ind i opfølgningsperioden og

blev fortsat observeret hos 12 patienter (2,3 %) i TAC-armen og hos 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen.

Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev asteni observeret at være vedvarende hos 2 patienter

(0,4 %) i TAC-armen og hos 2 patienter (0,4 %) i FAC-armen.

Akut leukæmi / myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års opfølgning i TAX 316 studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 3 ud af 744 TAC-

patienter (0,4 %) og hos 1 ud af 736 FAC-patienter (0,1 %). En TAC patient (0,1 %) og 1 FAC patient

(0,1 %) døde på grund af AML i løbet af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år).

Myelodysplastisk syndrom blev rapporteret hos 2 ud af 744 TAC-patienter (0,3 %) og hos 1 ud af 736

FAC-patienter (0,1 %).

Efter 10 års opfølgning i GEICAM9805-studiet forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532 (0,2%)

patienter i TAC-armen. Der blev ikke set nogen tilfælde hos patienter i FAC-armen. Myelodysplastisk

syndrom blev ikke diagnosticeret i nogen af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion var lavere hos patienter, der fik G-CSF profylaktisk, efter det blev gjort obligatorisk i TAC-

armen i GEICAM-studiet.

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden G-CSF-profylakse

(GEICAM 9805)

Uden primær G-CSF-

profylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær G-CSF-

profylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion (grad 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabel over bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil :

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel

Zentiva 75 mg/m² i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil:

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos respektivt 17,2 % og 13,5 % af patienterne,

uanset anvendelse af G-CSF. G-CSF blev anvendt som sekundær profylakse hos 19,3 % af patienterne

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Neutropenisk infektion;

Infektion (G3/4: 11,7 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20,9 %);

Neutropeni (G3/4: 83,2 %);

Trombocytopeni (G3/4: 8,8 %);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 1,7 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7 %)

Svimmelhed (G3/4: 2,3 %);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3 %)

Øjne

Forhøjet lakrimation (G3/4: 0 %)

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0 %)

Mave-tarmkanalen

Diarré (G3/4: 19,7 %);

Kvalme (G3/4: 16 %);

Stomatitis (G3/4: 23,7 %);

Opkastning (G3/4: 14,3 %)

Konstipation (G3/4: 1,0 %);

Gastrointestinale smerter (G3/4:

1,0 %);

Oesophagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt (G3/4: 0,7 %);

Neglesygdomme (G3/4: 0,7 %);

Hudafskalning (G3/4: 0 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0 %);

Feber (G3/4: 2,3 %);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1 %)

(10,7 % af cyklus). Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom respektivt hos 12,1 % og

3,4 % af patienterne, når patienterne modtog profylaktisk G-CSF, hos 15,6 % og 12,9 % af patienterne

uden profylaktisk G-CSF (se punkt 4.2).

Tabel over bivirkninger ved behandling af hoved- og halskræft med Docetaxel Zentiva 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil:

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4:

6,3 %); Neutropenisk

infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

0,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

76,3 %);

Anæmi (G3/4: 9,2 %);

Trombocytopeni (G3/4:

5,2 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 0,6 %)

Svimmelhed

Øjne

Forhøjet lakrimation

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Iskæmisk hjertesygdom

(G3/4: 1,7 %)

Arytmi (G3/4: 0,6 %)

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme (G3/4:

0,6 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 0,6 %);

Stomatitis (G3/4:

4,0 %);

Diarré (G3/4: 2,9 %);

Opkastning (G3/4:

0,6 %)

Konstipation;

Oesophagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4:

0,6 %);

Gastrointestinale

smerter;

Dyspepsi;

Gastrointestinale

blødninger (G3/4:

0,6 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 10,9 %)

Kløende udslæt;

Tør hud;

Hudafskalning (G3/4:

0,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,6 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

Letargi (G3/4: 3,4 %);

Pyreksi (G3/4: 0,6 %);

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

administrationsstedet

Væskeretention;

Ødem

Undersøgelser

Vægtstigning

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo- og stråleterapi (TAX 324)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6 %)

Neutropenisk infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Cancersmerter (G3/4:

1,2 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

83,5 %); Anæmi (G3/4:

12,4 %);

Trombocytopeni (G3/4:

4,0 %);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:

12,0 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

(G3/4: 0,4%);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2 %)

Svimmelhed (G3/4:

2,0 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4 %)

Øjne

Forhøjet lakrimation

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4:

1,2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0 %)

Iskæmisk hjertesygdom

Vaskulære lidelser

Venesygdomme

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 13,9 %);

Stomatitis (G3/4:

20,7 %);

Opkastning (G3/4:

8,4 %)

Diarré (G3/4: 6,8 %);

Esophagitis/dysphagi/o

dynophagi (G3/4:

12,0 %)

Konstipation (G3/4:

0,4 %)

Dyspepsi (G3/4: 0,8 %)

Gastrointestinal smerte

(G3/4: 1,2 %)

Gastrointestinal

blødning (G3/4: 0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt

Tør hud; Afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,4 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0 %);

Febril tilstand (G3/4:

3,6%)

Væskeretention G3/4:

1,2 %)

Ødemer (G3/4: 1,2%)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Erfaringer efter markedsføring:

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Anden primær malignitet (hyppighed ikke kendt), herunder non-Hodgkin lymfom, er blevet

rapporteret, når docetaxel blev givet i kombination med andre anticancer behandlinger, der vides at

være forbundet med anden primær malignitet. Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom er

blevet rapporteret (hyppighed ikke almindelig) i pivotale kliniske studier med brystkræft med TAC-

regime.

Blod og lymfesystem

Der er rapporter om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er rapporter

om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), ofte i forbindelse med sepsis eller multiorgan-svigt.

Immunsystemet

Der er rapporter om anafylaktisk shock, i nogle tilfælde letale.

Overfølsomhedsreaktioner (hyppighed ikke kendt) er rapporteret for docetaxel hos patienter, der

tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner overfor paclitaxel.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidstheden under

administration af docetaxel. Disse reaktioner er også set under infusion med lægemidlet.

Øjne

Der er observeret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (glimt, lysglimt, pletter i

synsfeltet) typisk forekommende under infusion med lægemidlet og i forbindelse med

overfølsomheds-reaktioner. Disse var reversible ved ophør af behandlingen. Tilfælde af lakrimation

med eller uden konjunktivitis, da der er sjældne rapporter om tilfælde af obstruktion af tårekanalerne,

som resulterede i usædvanlig kraftigt tåreflod. Tilfælde af cystoidt makulaødem (CMO) er blevet

rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ototoksicitet, nedsat hørelse og/eller tab af hørelse.

Hjerte

Sjældne tilfælde af myokardieinfarkt er rapporteret.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (hyppighed ikke kendt), undertiden dødelig, er

rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel i kombinationsregimer, herunder doxorubicin, 5-

fluorouracil og / eller cyclofosfamid.

Vaskulære sygdomme

Venøse tromboemboliske tilfælde er sjældent rapporteret.

Luftveje, thorax og mediastinum

Akut respiratorisk distress syndrom og

tilfælde af interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel

lungesygdom, lungefibrose og respirationssvigt, sommetider letale, er rapporteret sjældent. Der er

rapporter om sjældne tilfælde af strålepneumonitis hos patienter, som samtidig fik strålebehandling.

Mave-tarmkanalen

Der er rapporteret sjældne tilfælde af enterocolitis, herunder colitis, iskæmisk colitis og neutropenisk

enterocolitis med en potentielt dødelig udgang (hyppighed ikke kendt).

Der er rapporter om sjælden forekomst af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale lidelser,

herunder enterocolitis og gastrointestinal perforation.

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ileus og intestinal obstruktion.

Lever og galdeveje

Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af hepatitis, nogle gange letale, hovedsageligt hos

patienter med præ-eksisterende leversygdomme.

Hud og subkutane væv

Med docetaxel er der rapporteret tilfælde af kutan lupus erythematosus, bulløst udslæt såsom erythema

multiforme og alvorlige kutane bivirkninger såsom Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal

nekrolyse og akut generaliseret eksantematøs pustulose. Ved behandling med docetaxel er der

rapporteret om sklerodermi-lignende forandringer, som oftest forudgået af perifert lymfødem. Tilfælde

af permanent alopeci (hyppighed ikke kendt) er rapporteret.

Nyre og urinveje

Nyreinsufficiens og nyresvigt er rapporteret. I ca 20% af tilfældene var der ingen risikofaktorer for

akut nyresvigt såsom samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler og gastrointestinale

sygdomme.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er sjældne rapporter om radiation recall-fænomen.

Recall-reaktion på injektionsstedet (tilbagefald af hudreaktion på et sted med tidligere ekstravasation

efter administration af docetaxel på et andet sted) er observeret på stedet for tidligere ekstravasation

(hyppighed ikke kendt).

Væskeretention er ikke ledsaget af akutte episoder af oliguri eller hypotension. Dehydrering og

pulmonar ødem er sjældent rapporteret.

Metabolisme og ernæring

Tilfælde af elektrolytforstyrrelser er rapporteret. Der er rapporteret tilfælde af hyponatriæmi, typisk

forbundet med dehydrering, opkastning og pneumoni. Hypokaliæmi, hypomagnesiæmi og

hypocalcæmi er observeret, sædvanligvis i forbindelse med lidelser i mave-tarmkanalen og især med

diarré.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til overdosering med docetaxel. I

tilfælde af en overdosis skal patienten indlægges på en specialafdeling og de vitale funktioner skal

følges nøje. I tilfælde af en overdosis kan der forventes en forværring af bivirkninger. De forventede

komplikationer ved overdosis vil være knoglemarvsuppression, perifer neurotoksicitet og mucositis.

Patienter bør modtage terapeutisk G-CSF så snart som muligt efter overdosering er erkendt. Om

nødvendigt bør man tage andre passende symptomatiske forholdsregler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation : Taxaner, ATC kode: L01CD02

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at facilitere polymerisering af tubulin til stabile

mikrotubuli og hæmme depolymerisering af mikrotubuli til tubulin, hvilket medfører et udtalt fald i

koncentrationen af frit tubulin. Binding af docetaxel til mikrotubuli medfører ingen ændring i antallet

af protofilamenter.

In vitro

-studier har vist, at Docetaxel ødelægger det mikrotubulære netværk i celler, som er essentielle

for mitosen og cellulære funktioner i interfasen.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel fandtes

in vitro

at være cytotoksisk over for forskellige murine og humane tumorcellelinjer

samt over for humane tumorceller fra frisk udtaget væv i klonogene assays. Docetaxel opnår høje

intracellulære koncentrationer og forbliver længe intracellulært. Docetaxel fandtes ydermere at være

aktivt over for nogle, men ikke alle cellelinjer, der udviste overekspression af p-glycoprotein, hvis

tilstedeværelse er bestemt af "multidrug resistance"-genet (MDR-genet).

In vivo

er docetaxels aktivitet

uafhængig af behandlingsregimet og har eksperimentielt vist et bredt spektrum af antineoplastisk

aktivitet over for murine og transplanterede humane tumorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Brystkræft

Docetaxel Zentiva i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid: Adjuverende behandling

Patienter med operabel, lymfeknude-positiv brystkræft (TAX 316)

Data fra et multicenter åbent randomiseret studium støtter anvendelsen af den adjuverende behandling

til patienter med operabel lymfeknude-positiv brystkræft og KPS > 80 % i alderen mellem 18 og 70 år.

Efter stratificering i henhold til antallet af positive lymfeknuder (1-3, 4+), blev 1491 patienter

randomiseret til enten at få enten docetaxel 75 mg/m

administreret en time efter doxorubicin

50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(TAC-arm), eller doxorubicin 50 mg/m

, fulgt af

fluoruracil 500 mg/ m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(FAC-arm). Begge regimer blev administreret

en gang hver 3. uge i 6 perioder. Docetaxel blev administreret som en 1-times infusion. Alle andre

lægemidler blev givet som intravenøs bolus på dag 1. G-CSF blev administreret som sekundær

profylakse til patienter, som fik kompliceret neutropeni (febril neutropeni, forlænget neutropen eller

infektion). Patienter på TAC-armen fik antibiotisk profylakse med ciprofloxacin 500 mg oralt 2 gange

daglig i 10 dage, startende på dag 5 af hver periode, eller lignende. Efter den sidste cyklus af

kemoterapi, fik patienter i begge arme, der havde positive østrogen- og/eller progesteron-receptorer

tamoxifen 20 mg daglig i op til 5 år. Adjuverende stråleterapi blev givet i henhold til eksisterende

vejledninger på de deltagende centre og blev givet til 69 % af patienterne, som fik TAC, og 72 % af

patienterne som fik FAC. Der blev udført to interim-analyser og en endelig analyse. Den første

interim-analyse var planlagt til 3 år efter datoen, hvor halvdelen af tilmeldingerne til studiet var nået.

Den anden interim-analyse blev udført efter optagelse af i alt 400 sygdoms-fri overlevelser (DFS),

hvilket førte til en median opfølgningstid på 55 måneder. Den endelige analyse blev udført, da alle

patienter havde nået deres 10 års opfølgningsbesøg (medmindre de havde DFS eller udgik tidligere

fraopfølgning). DFS var det primære effektendepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære

effektendepunkt.

Der blev udført en endelig analyse med en aktuel median opfølgning på 96 måneder. Der blev vist

signifikant længere sygdoms-fri overlevelse i TAC-armen end FAC-armen. Forekomsten af tilbagefald

ved 10 år var reduceret hos de patienter, som fik TAC, sammenlignet med dem, som fik FAC

(henholdsvis 39 %

versus

45 %). Det betyder en absolut risikoreduktion på 6 % (p = 0,0043). Total

overlevelse ved 10 år var også signifikant forøget med TAC i forhold til FAC (henholdsvis 76 %

versus

69 %). Det betyder en absolut risikoreduktion for død på 7 % (p = 0,002). Da fordelene hos

patienter med 4+lymfeknuder ikke var statistisk signifikant for DFS og OS, blev den positive

benefit/risk fordeling for TAC hos patienter med 4+lymfeknuder ikke helt demonstreret ved den

endelige analyse.

Overordnet demonstrerer resultaterne fra studierne en positiv benefit/risiko fordeling for TAC

sammenlignet med FAC.

Fordelingen af TAC-behandlede patienter ifølge allerede definerede større prognostiske faktorer blev

analyseret:

Sygdoms-fri overlevelse

Total overlevelse

Patient

fordeling

Antal

patienter

Hazard

ratio*

95 %CI

P =

Hazard

ratio*

95 %CI

p =

Antal positive

lymfeknuder

I alt

1-3

4+

0,80

0,72

0,87

0,68-0,93

0,58-0,91

0,70-1,09

0,0043

0,0047

0,2290

0,74

0,62

0,87

0,61-0,90

0,46-0,82

0,67-1,12

0,0020

0,0008

0,2746

* En

Hazard

ratio på mindre end 1 indikerer, at TAC kan associeres med længere sygdoms-fri

overlevelse og længere total overlevelse sammenlignet med FAC.

Patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, egnet til behandling med kemoterapi

(GEICAM 9805)

Data fra et multicenter, åbent, randomiseret studium støtter anvendelsen af Docetaxel Zentiva som

adjuverende behandling til patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, der er egnede til

kemoterapibehandling. 1.060 patienter blev randomiseret til at få enten Docetaxel Zentiva 75 mg/m

administreret 1 time efter doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(539 patienter i

TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m

efterfulgt af fluoruracil 500 mg/m

og cyclophosphamid 500

mg/m

(521 patienter i FAC-armen) som adjuverende behandling. Patienterne havde operabel,

lymfeknude-negativ brystkræft med høj risiko for tilbagefald ifølge 1998 St. Gallen-kriterierne

(tumorstørrelse > 2 cm og/eller negative østrogenreceptorer (ER) og progesteronreceptorer (PR)

og/eller høj histologisk/nukleær grad (grad 2 til 3) og/eller alder < 35 år). Begge regimer blev

administreret en gang hver 3. uge i 6 cykler. Docetaxel Zentiva blev administreret som infusion over 1

time, alle andre lægemidler blev givet intravenøst på dag 1 hver 3. uge. Primær G-CSF-profylakse

blev gjort obligatorisk i TAC-armen, efter 230 patienter var blevet randomiseret. Hyppigheden af grad

4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk infektion blev reduceret hos patienter der fik primær

G-CSF-profylakse (se pkt. 4.8). I begge arme fik patienter med ER + og/eller PR+ tumorer 20 mg

tamoxifen en gang daglig i op til 5 år efter den sidste kemoterapicyklus. Adjuverende strålebehandling

blev administreret i henhold til guidelines på de deltagende behandlingssteder og blev givet til 57,3 %

af de patienter, der fik TAC, og til 51,2 % af de patienter, der fik FAC.

En primær analyse og en opdateret analyse blev udført. Den primære analyse blev udført, da alle

patienter havde en opfølgningstid på mere end 5 år (median opfølgningstid var 77 måneder). Den

opdaterede analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10-års (median opfølgningstid var

10 år og 5 måneder) opfølgningsbesøg (medmindre de havde DFS eller tidligere var udgået

fraopfølgning). DFS var det primære effekt-endepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære

effekt-endepunkt.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder blev der vist signifikant længere sygdoms-fri

overlevelse (DFS) i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen. TAC-behandlede patienter havde 32

% lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med FAC (

hazard

ratio = 0,68; 95 % CI (0,49-0,93); p = 0,01). Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5

måneder havde TAC-behandlede patienter 16,5 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de

patienter, der blev behandlet med FAC (

hazard

ratio = 0,84; 95 % CI (0,65-1,08); p = 0,1646). Data

for DFS var ikke statistisk signifikante men blev alligevel forbundet med en positiv tendens til fordel

for TAC.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede patienter 16,5 %

lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med FAC (

hazard

ratio

= 0,84; 95 % CI (0,65-1,08); p = 0,1646). DFS data var ikke statistisk signifikant men blev alligevel

forbundet med en positiv tendens til fordel for TAC.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder var den totale overlevelse (OS) længere i TAC-

armen, hvor TAC-behandlede patienter havde 24 % lavere risiko for død sammenlignet med FAC-

behandlede patienter (

hazard

ratio = 0,76; 95 % CI (0,46-1,26; p=0,29). Dog var fordelingen af SO

ikke signifikant forskellig i de to grupper.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede patienter en 9 %

lavere risiko for død sammenlignet med FAC-behandlede patienter (

hazard

ratio = 0,91; 95 % CI

(0,63-1,32)). Overlevelsesprocenten var 93,7 % i TAC-armen og 91,4 % i FAC-armen ved tidspunktet

for 8-årsopfølgning, og 91,3 % i TAC-armen og 89 % i FAC-armen ved tidspunktet for 10-

årsopfølgning.

Det positive benefit-risk forhold for TAC sammenlignet med FAC forblev uændret.

Undergrupper af TAC-behandlede patienter efter prospektivt definerede betydningsfulde prognostiske

faktorer blev analyseret i den primære analyse (ved median opfølgningsperiode på 77 måneder) (se

tabel nedenfor):

Undergruppeanalyser – adjuverende behandling hos patienter med lymfeknude-negativ brystkræft

(intent-to-treat analyse)

Sygdoms-fri overlevelse

Undergruppe

Antal patienter i

TAC-gruppen

Hazard ratio*

95% CI

Samlet

0,68

0,49-0,93

Alderskategori 1

<50 år

0,67

0,43-1,05

≥50 år

0,67

0,43-1,05

Alderskategori 2

<35 år

0,31

0,11-0,89

≥35 år

0,73

0,52-1,01

Hormonel

receptorstatus

Negativ

0,45-1,1

Positiv

0,62

0,4-0,97

Tumorstørrelse

2 cm

0,69

0,43-1,1

>2 cm

0,68

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inklusiv grader,

der ikke er fastsat)

0,79

0,24-2,6

Grad 2

0,77

0,46-1,3

Grad 3

0,59

0,39-0,9

Menopausal status

Præ-menopausal

0,64

0,40-1

Post-menopausal

0,72

0,47-1,12

Hazard

ratio (TAC/FAC) på mindre end 1 indikerer, at der er en sammenhæng mellem TAC og en længere

sygdoms-fri overlevelse, sammenlignet med FAC.

Der blev udført eksplorativ undergruppeanalyse af sygdoms-fri overlevelse for patienter, der opfylder

kriterierne for kemoterapi ifølge 2009 St. Gallen-kriterierne – (ITT population). Resultaterne er anført

nedenfor.

TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)

Undergruppe

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

p-værdi

Opfylder relativ indikation

for kemoterapi

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796 (0,434-1,459)

0,4593

48/325

(14,8%)

69/294

(23,5%)

0,606 (0,42-0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid

FAC = 5-fluoruracil, doxorubicin and cyclophosphamid

CI = Konfidensinterval; ER = østrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller grad 3 eller tumorstørrelse >5 cm

Den estimerede

hazard

ratio blev udregnet ved hjælp af Cox proportional

hazard

-model med

behandlingsgruppen som faktor.

Docetaxel Zentiva som enkeltstof

Der er udført to randomiserede, sammenlignende fase III-studier med docetaxel doseret hver 3. uge i

den anbefalede dosis på 100 mg/m

til patienter med metastatisk brystkræft. Der indgik henholdvis

326 patienter, som tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt , og 392

patienter, som tidligere havde fået behandling med anthracyclin uden effekt.

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, blev

docetaxel sammenlignet med doxorubicin (75 mg/m

hver 3. uge). Uden at påvirke overlevelsestiden

(docetaxel 15 måneder mod doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden til progression (docetaxel

27 uger mod doxorubicin 23 uger, p = 0,54), øgede docetaxel responsraten (52 % mod 37 %, p = 0,01)

og gav hurtigere respons (12 uger mod 23 uger, p = 0,007).

3 patienter (2 %), der fik docetaxel, ophørte med behandlingen grundet væskeretention, hvorimod

15 patienter (9 %), der fik doxorubicin, stoppede behandlingen grundet hjertetoksicitet (3 tilfælde af

letal hjerteinsufficiens).

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med anthracyclin uden effekt, blev docetaxel

sammenlignet med kombinationsbehandling med mitomycin C og vinblastine (12 mg/m

hver 6. uge

og 6 mg/m

hver 3. uge). Docetaxel øgede responsraten (33 % mod 12 %, p < 0,0001), forlængede

tiden til progression (19 uger mod 11 uger, p = 0,0004), samt forlængede overlevelsen (11 måneder

mod 9 måneder, p = 0,01).

I de 2 her nævnte fase III-studier viste docetaxel den samme sikkerhedsprofil som tidligere blev set i

fase II-studierne (se pkt. 4.8).

Et åbent multicenter randomiseret fase III-studie blev udført for at sammenligne docetaxel monoterapi

med paclitaxel i behandlingen af fremskreden brystkræft hos patienter, hvis tidligere behandling havde

inkluderet et antracyklin. 449 patienter blev randomiseret til enten at modtage docetaxel monoterapi

100 mg/m

givet som 1 times infusion eller paclitaxel 175 mg/m

givet som en infusion over 3 timer.

Begge behandlingsmåder blev administreret hver 3. uge.

Docetaxel forlængede median-tiden til progression (24,6 uger vs 15,6 uger; p < 0,01) og median-

overlevelse (15,3 måneder vs 12,7 måneder; p = 0,03) uden at påvirke det primære endepunkt (32 %

vs 25 %, p = 0,10), samlet respons rate (32 % vs 25 %, p = 0,10).

Flere grad 3/4 bivirkninger blev observeret for Docetaxel Zentiva monoterapi (55,4 %) sammenlignet

med paclitaxel (23,0 %).

Docetaxel Zentiva i kombination med doxorubicin

Et stort randomiseret fase III-studie, med 429 tidligere ubehandlede patienter med metastatisk sygdom,

er blevet udført med doxorubicin (50 mg/m

) i kombination med docetaxel (75 mg/

) (AT arm)

versus

doxorubicin (60 mg/m

) i kombination med cyclophosphamid (600 mg/m

) (AC arm). Begge regimer

blev indgivet på dag 1 hver 3. uge.

Tiden til progression (TTP) var signifikant længere i AT-armen i forhold til AC-armen,

p = 0,0138. TTP-medianen var 37,3 uger (95 %CI: 33,4 – 42,1) i AT-armen og 31,9 uger

(95 %CI: 27,4 – 36,0) i AC-armen.

Den totale responshyppighed var signifikant højere i AT-armen i forhold til AC-armen,

p = 0,009. Total responshyppighed var 59,3 % (95 %CI : 52,8 – 65,9) I AT armen i forhold til

46,5 % (95 %CI : 39,8 – 53,2) i AC armen.

I dette studie viste AT-armen en hyppigere forekomst af alvorlig neutropeni (90 %

versus

68,6 %),

febril neutropeni (33,3 %

versus

10 %), infektion (8 %

versus

2,4 %), diarré (7,5 %

versus

1,4 %),

asteni (8,5 %

versus

2,4 %) og smerter ((2,4 %

versus

0 %) end AC-armen. På den anden side viste

AC-armen en hyppigere forekomst af alvorlig anæmi (15,8 %

versus

8,5 %) end AT-armen og tillige

en hyppigere forekomst af alvorlig hjertetoksicitet: Hjerteinsufficiens (3,8 %

versus

2,8 %), total

LVEF-nedsættelse > 20 % (13,1 %

versus

6,1 %), total LVEF-nedsættelse > 30 % (6,2 %

versus

1,1 %). Toksisk død forekom hos 1 patient i AT-armen (hjerteinsufficiens) og i 4 patienter i AC-armen

(1 på grund af septisk shock og 3 på grund af hjerteinsufficiens). I begge arme var livskvaliteten målt

via et EORTC-spørgeskema sammenlignelig og stabil under behandling og opfølgning.

Docetaxel Zentiva i kombination med trastuzumab

Docetaxel i kombination med trastuzumab blev undersøgt til behandling af patienter med metastatisk

brystkræft, hvis tumorer var HER2-positive, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi for

metastatisk sygdom. 186 patienter blev randomiseret til at få docetaxel (100 mg/m

) med eller uden

trastuzumab. 60 % af patienter fik først anthracyclinbaseret adjuverende kemoterapi. docetaxel +

trastuzumab var effektivt til patienterne, uanset om de havde fået adjuverende anthracyclin eller ikke.

Den primære testmetode, som blev anvendt til at bestemme HER2-positivitet i dette pivotal-studie var

immunohistokemi (IHC). En mindre del af patienterne blev testet ved hjælp af fluoroscence in situ

hybridization (FISH). I dette studium havde 87 % af patienterne sygdom, som var IHC 3+, og 95 % af

de inkluderede patienter havde sygdom, som var IHC3+ og/eller patienterne var FISH positive.

Resultaterne af effekten er opsummeret i den følgende tabel:

TTP = tid til progression. ”ne” indikerer at dette ikke kunne estimeres eller ikke blev nået.

Fuldt analysesæt (intent to treat)

Estimeret median overlevelse.

Docetaxel Zentiva i kombination med capecitabin

Data fra et randomiseret, kontrolleret, klinisk fase 3-multicenterstudie understøtter anvendelsen af

capecitabin i kombination med docetaxel til behandling af patienter med lokal fremskreden eller

metastatisk brystkræft hos hvem cytotoksisk kemoterapi med et anthracyklin, har været uden effekt. I

dette kliniske studium randomiseredes 255 patienter til behandling med docetaxel (75 mg/m² som en

1-times intravenøs infusion hver 3. uge) og capecitabin (1250 mg/m

to gange daglig i 2 uger efterfulgt

af en uges pause). 256 patienter blev randomiseret til behandling med docetaxel alene (100 mg/ m

som 1 times intravøs infusion hver 3. uge). Overlevelsen var bedre i kombinationsarmen med

docetaxel + capecitabin (p = 0,0126). Den mediane overlevelse var 442 dage (docetaxel + capecitabin)

vs. 352 dage (docetaxel alene). De objektive responsrater i den randomiserede population

(investigators vurdering) var 41,6 % (docetaxel+capecitabin) vs. 29,7 % (docetaxel alene);

p = 0,0058. Tid indtil progressiv sygdom var længere i kombinationsarmen med Xeloda + docetaxel

(p < 0,0001). Den mediane tid indtil progression var 186 dage (docetaxel+ capecitabin) vs. 128 dage

(docetaxel alene).

Ikke-småcellet lungekræft

Patienter, der tidligere har fået behandling med kemoterapi med eller uden strålebehandling

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tid til progression (12,3 uger vs. 7 uger) og

den samlede overlevelse signifikant længere for docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end for bedste

palliative behandling. Den 1-årige overlevelsesrate var signifikant længere med docetaxel (40 %) end

for bedste palliative behandling (16 %).

Der var mindre brug af smertestillende morfika (p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p < 0,01),

anden ikke-sygdomsrelateret medicin (p = 0,06) og strålebehandling (p < 0,01) hos de patienter, der

fik behandling med docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end hos patienterne, der fik bedste palliative

behandling.

Den samlede overlevelsesrate var 6,8 % i de evaluerbare patienter, og median-varigheden for respons

var 26,1 uge.

Docetaxel Zentiva i kombination med platinmidler hos patienter der ikke tidligere er behandlet med

kemoterapi

1218 patienter med inoperabel ikke-småcellet lungekræft stadium IIIB eller IV med KPS på 70 % eller

mere og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, blev i et fase III-studie

randomiseret til enten docetaxel (T) 75 mg/m

administreret som 1-times infusion umiddelbart

efterfulgt af cisplatin (Cis) 75 mg/m

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge (TCis),

docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion i kombination med carboplatin (AUC 6 mg/ml per min)

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge, vinorelbin (V) 25 mg/ m

administreret i løbet af 6

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

n = 92

Docetaxel

n = 94

Response rate

(95 %CI)

61 %

(50-71)

34 %

(25-45)

Gennemsnitlig varighed af respons

(måneder)

(95 %CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Gennemsnitlig TTP (måneder)

(95 %CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Gennemsnitlig overlevelse

(måneder)

(95 %CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

til 10 minutter på dag 1, 8, 15, 22 efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret på dag 1 af cyklusser

gentaget hver 4. uge (VCis).

Overlevelsesdata, median progressionstid og responsrater for studiets to arme er illustreret i

nedenstående tabel:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Statistisk analyse

Total overlevelse

(Primær endepunkt)

Median overlevelsestid (måneder)

1-års overlevelse (%)

2-års overlevelse (%)

11,3

10,1

Hazard

ratio: 1,122

(97,2 %CI:0.937;1,342)*

Behandlingsforskel 5,4 %

(95 %CI:-1,1;12,0)

Behandlingsforskel 6,2 %

(95 %CI:0,2;12,3)

Gennemsnitlig tid til progression

(uger)

22,0

23,0

Hazard

ratio: 1,032

(95 %CI:0,876;1,216)

Total response rate (%)

31,6

24,5

Behandlingsforskel

(95 %CI:0,7;13,5)

*: rettet for multible sammenligninger og justeret for stratification faktorer (stadie af sygdommen og

behandlingsregion), baseret på beregnelig patientpopulation.

Sekundære endepunkter inkluderede forandring i smerter, global rating af livskvalitet med EuroQoL-

5D, lungekræft-symptom skala, og forandringer i karnosfkys performance status. Resultater på disse

endepunkter understøttede de primære endepunkter-resultater.

For docetaxel /Carboplatin-kombinationen kunne der hverken bevises ekvivalent eller non-inferior

effekt sammenlignet med referencebehandlingen kombination VCis.

Prostatakræft

Metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft prostatakræft blev undersøgt i et randomiseret

multicenter fase III-studium (TAX 327). I alt 1006 patienter med KPS

60 blev randomiseret i

følgende behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

hver 3. uge

i 10 behandlingsrunder.

Docetaxel 30 mg/m

administreret ugentlig i de første 5 uger i en 6 ugers behandlingsrunde i

5 behandlingsrunder.

Mitoxantrone 12 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Alle 3 behandlingsregimer blev administreret i kombination med prednison eller prednisolon 5 mg to

gange daglig, kontinuerligt.

De patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, viste signifikant længere total overlevelsese sammenlignet

med dem, der fik mitoxantron. Stigningen i overlevelse set i armen med ugentlig docetaxel var ikke

statistisk signifikant sammenlignet med mitoxantron-kontrol-armen. Effekt-endepunkter for docetaxel-

armene

versus

kontrol-armen er vist i nedenstående tabel:

Endepunkt

Docetaxel

hver

3. uge

Docetaxel

hver

uge

Mitoxantrone

Hver 3.uge

Antal patienter

Median overlevelsestid (måneder)

95 %CI

Hazard ratio

95 %CI

p-værdi

*

335

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

334

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

337

16,5

(14,4-18,6)

--

--

--

Antal patienter

PSA**- response rate (%)

95 %CI

p-værdi*

291

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

282

47,9

(41,9-53,9)

< 0,0001

300

31,7

(26,4-37,3)

--

Antal patienter

Smerte-response rate (%)

95 %CI

p-værdi*

153

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

154

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

157

21,7

(15,5-28,9)

--

Antal patienter

Tumor-response rate (%)

95 %CI

p-værdi*

141

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

134

8,2

(4,2-14,2)

0,5853

137

6,6

(3,0-12,1)

--

Stratificeret log rank test

*Tærskel for statististiskl signifikans =0,0175

**PSA: Prostata-Specific Antigen

Taget i betragtning af, at docetaxel givet hver uge gav en lidt bedre sikkehedsprofil end docetaxel

administreret hver 3. uge, er det en mulighed, at nogle patienter kan have fordel af docetaxel

administreret hver uge.

Ingen statistiske forskelle blev observeret mellem behandlingsgrupperne i Global-livskvalitet.

Metastatisk hormonfølsom prostatakræft

STAMPEDE studie

Sikkerheden og effekten af docetaxel administreret samtidig med standardpleje (androgen

deprivationsbehandling) hos patienter med højrisiko lokalt avanceret eller metastatisk hormonfølsom

prostatakræft, blev evalueret i et randomiseret multicenter, multiarm, multi-stage (MAMS) studie, med

et gnidningsfrist fase II/III design (STAMPEDE- MRC PR08). I alt blev 1776 mandlige patienter

tildelt behandlingsarmen af interesse:

Standarpleje + docetaxel 75 mg/m², administreret hver 3. uge i 6 perioder

Standardpleje alene

Docetaxel behandlingen blev administreret i kombination med predison eller prednisolon 5 mg 2

gange dagligt kontinuerligt.

Blandt de 1776 randomiserede patienter, havde 1086 (61 %), metastatisk sygdom, 362 var

randomiseret til docetaxel i kombination med standardpleje, 724 modtog standardpleje alene.

Hos disse metastatiske prostatakræft patienter, var medianen for den samlede overlevelse signifikant

længere i den docetaxel behandlede gruppe i forhold til standardpleje alene gruppen. Den samlede

median overlevelse var 19 måneder længere, med tilføjelse af docetaxel til standardplejen (HR = 0,76,

95 % CI = 0,62 -0,92 p=0,005).

Effekten af docetaxel-armen versus kontrol-armen hos metastatiske prostatakræft patienter er

opsummeret i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon og standardpleje til behandling af

patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft (STAMPEDE)

Endepunkt

Docetaxel+standardpleje

Standardpleje alene

Antallet af metastatiske prostatskræft

patienter

Median samlede overlevelse (måneder)

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi

a

51-73

40-48

0,76

(0,62-0,92)

0,005

Fejlfri overlevelse

b

Median (måneder)

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi

a

20,4

16,8-25,2

9,6-12

0,66

(0,57-0,76)

< 0,001

a

p-værdien er beregnet ud fra likelihood ratio test og justeret for alle stratificeringsfaktorer (undertagen

center og planlagt hormonbehandling) og stratificeret efter forsøgsperiode.

b

Fejlfri overlevelse: tiden fra randomiseringen til første bevis for mindst et af: biokemisk svigt

(defineret som en stigning i PSA på 50 % over inden-24-ugers nadir og over 4 ng/ml og bekræftet ved

omtest eller behandling); progression enten lokalt, i lymfeknuder eller i fjerne metastaser,

skeletrelateret begivenhed; eller død af prostatakræft.

CHAARTED studie

Sikkerheden og effekten af docetaxel administreret i begyndelsen af androgen deprivationsbehandling

hos patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft blev evalueret i et randomiseret fase III

multicenter studie (CHAARTED). I alt blev 790 mandlige patienter tildelt til de 2 behandlingsgrupper.

androgen deprivationsbehandling + docetaxel 75 mg/m² i begyndelsen af androgen

deprivationsbehandlingen, administeret hver 3. uge i 6 perioder

androgen deprivationsbehandling alene

Den median samlede overlevelse var signifikant længere i den docetaxel behandlede gruppen i forhold

til androgen deprivationsbehandlede gruppen, den samlede median overlevelse var 13,6 måneder

længere, med tilføjelse af docetaxel til androgen deprivationsbehandlingen (hazard ratio (HR) = 0,61,

95 % konfidens interval (CI) = 0,47-0,8, p=0,0003).

Effekten af docetaxel-armen versus kontrol-armen er opsummeret i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel og androgen deprivationsbehandling i behandlingen af patienter med metastatisk

hormonfølsom prostatakræft (CHAARTED)

Endepunkt

Docetaxel + androgen

deprivationsbehandling

androgen

deprivationsbehandling alene

Antal patienter

Samlet medial overlevelse (måneder)

Alle patienter

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi

a

57,6

49,1-72,8

0.61

(0,47-0,80)

0,0003

44,0

34,4-49,1

Progressionfri overlevelse

Median (måneder)

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi*

19,8

16,7-22,8

0.60

0,51-0,72

P<0,0001

11,6

10,8-14,3

PSA respons** ved 6 måneder – N(%)

p-værdi

a

*

127 (32,0)

<0,0001

77 (19,6)

PSA respons** ved 12 måneder – N(%)

p-værdi

a

*

110 (27,7)

<0,0001

66 (16,8)

Tid til kastrationsresistent prostatakræft

b

Median (måneder)

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi

a

20,2

(17,2-23,6)

0,61

(0,51-0,72)

<0,0001

11,7

(10,8-14,7)

Tid til klinisk progression

c

Median (måneder)

95% CI

Justeret hazard ratio

95% CI

p-værdi

a

33,0

(27,3-41,2)

0,61

(0,50-0,75)

<0,0001

19,8

(17,9-22,8)

a

Tid til hændelsesvariabler: stratificeret log-rank test.

Responseratio variabler: Fisher’s Exact test

* p-værdi for beskrivende formål

**PSA response: Prostata-specifik antigen respons: PSA niveau <0,2 ng/ml målte to på hinanden

følgende målinger med mindst 4 ugers mellemrum.

b

Tid til kastrationsresistent prostatakræft = tiden fra randomisering til PSA progression eller clinisk

progression (dvs. øget symtomatisk knoglemetastaser, progression pr. Response Evaluation Criteria in

Solid Tumours (RECIST) kriterier, eller klinisk forværring grundet kræft pr. Investigator’s opinion),

alt efter hvad der forekom først.

c

Tid til clinisk progression = tiden fra randomisering til klinisk progression (dvs. øget symtomatisk

knoglemetastaser, progression ifølge (RECIST) kriterier, eller klinisk forværring grundet kræft pr.

Investigator’s opinion).

Gastrisk adenokarcinom

Et multicenter, åbent, randomiseret studie har evalueret sikkerhed og effekt af docetaxel til behandling

af patienter med metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom af den

gastrooesophagele forbindelse. Patienterne havde ikke tidligere fået kemoterapi for metastatisk

sygdom. 445 patienter med KPS

70 blev behandlet med enten docetaxel (T) (75 mg/m

på dag 1) i

kombination med cisplatin (C) (75 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (F) (750 mg/m

pr. dag i 5 dage)

eller cisplatin (100 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (1000 mg/m

pr. dag i 5 dage). Behandlings-

cyklus var på 3 uger for TCF-armen og 4 uger for CF-armen. Median-antallet af cyklusser

administreret pr. patient var 6 (med en range på 1-16) for TCF-armen sammenlignet med 4 (med en

range på 1-12) for CF-armen. Progressionstid (TTP) var det primære endepunkt. Nedsættelsen af

risikoen for progression var 32,1 % og blev associeret med en signifikant længere TTP (p = 0,0004) til

fordel for TCF-armen.Overlevelse i alt var også signifikant længere (p = 0,0201) til fordel for TCF-

armen med en nedsættelse af risikoen for død på 22,7 %. Effektresultater er vist i den følgende tabel:

Effekten af docetaxel ved behandling af patienter med gastrisk adenokarcinom

Endepunkt

TCF

n = 221

CF

n = 224

Median TTP (måneder)

(95 %CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Hazard

ratio

1,473

(95 %CI)

(1,189-1,825)

*p-værdi

0,0004

Median overlevelse (måneder)

(95 %CI)

(8,38-10,58)

(7,16-9,46)

2-års estimat (%)

18,4

Hazard

ratio

1,293

(95 %CI)

(1,041-1,606)

*p-værdi

0,0201

Responsrate i alt (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-værdi

0,0106

Progressiv sygdom som bedste

overlevelse respons (%)

16,7

25,9

*Ustratificerede logrank test

Undergruppe-analyser på tværs af alder, køn og race favoriserede samstemmende TCF-armen

sammenlignet med CF-armen.

En opfølgende analyse af overlevelse efter en median-tid på 41,6 måneder viste ikke længere

signifikant forskel, selv om TCF-regimet altid gav bedre resultater. Fordelen ved TCF-regimet kontra

CF-regimet var helt tydelig mellem 18 og 30 månedersopfølgning.

Som helhed viste livskvalitet (LK) og kliniske fordele resultater i overensstemmelse med fremgang til

fordel for TCF-armen. De patienter, der blev behandlet i TCF-armen, havde længere tid til 5 %

definitiv forværring af den globale sundhedsstatus på QLQ-C30-spørgeskemaet (p = 0,0121) og en

længere tid til definitiv forværring af Karnofsky performance status (p = 0,0088) sammenlignet med

patienterne, som fik behandling med CF.

Hoved- og halskræft

Induktions kemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Sikkerheden og effekten af docetaxel i den indledende behandling af patienter med pladecellecarcinom

i hovedet og halsen (SCCHN) blev evalueret i et fase III, multicenter, åbent, randomiseret studie

(TAX323). I dette studie blev 358 patienter med inoperabelt, lokalt fremskreden SCCHN og WHO

funktionsstatus 0 eller 1, randomiseret i en af to behandlingsarme. Patienter i docetaxel-armen fik

docetaxel (T) 75 mg/m

efterfulgt af cisplatin (P) 75 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

daglig som en kontinuerlig infusion i 5 dage. Dette regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser

i tilfælde hvor der som mindstemål blev observeret mindre respons (> 25% reduktion i den

bidimensionelt målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved slutningen af kemoterapi fik patienter,

hvis sygdomstilstand ikke var forværret, strålebehandling i 7 uger med et interval på mindst 4 uger og

maksimalt 7 uger, udført efter fastlagte retningslinier (TPF/RT) I komparator-armen af studiet fik

patienterne cisplatin (P) 100 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil (F) 1000 mg/m

(PF) daglig i 5 dage.

Dette regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser hos patienter, hvor der som mindstemål efter

2 cyklusser blev observeret en mindre respons (≥ 25

% reduktion i den bidimensionalt målte tumor

størrelse). Efter endt kemoterapi, med et minimum interval på 4 uger og et maksimum interval på 7

uger, blev de patienter, hvis sygdom ikke forværredes, strålebehandlet (RT) i 7 uger i henhold til de

fastlagte retningslinier (PF/RT). Lokoregional behandling med stråling blev givet enten med en

konventionel fraktion (1,8 Gy-2,0 Gy en gang daglig, 5 dage om ugen til en total dosis på 66 til 70

Gy), eller accelererede/hyperfraktionerede regimer af strålebehandling (to gange daglig, med et

minimum interfraktion-interval på 6 timer, 5 dage pr. uge). I alt 70 Gy blev anbefalet til accelererede

regimer og 74 Gy for hyperfraktionerede systemer. Kirurgisk resektion blev tilladt efter kemoterapi,

før eller efter strålebehandling. Patienter fra TPF-armen blev behandlet med profylaktisk antibiotika

med ciprofloxacin 500 mg oralt 2 gange daglig i 10 dage. Behandlingen begyndte på dag 5 i hver

cyklus, eller tilsvarende. Det primære endepunkt i dette studie, progression-fri overlevelse (PFS), var

signifikant længere i TPF-armen sammenlignet med PF-armen, p = 0,0042 (median PFS: 11,4 vs. 8,3

måneder respektivt) med en samlet median opfølgningstid på 33,7 måneder. Median overlevelse i alt

var også signifikant længere til fordel for TPF-armen sammenlignet med PF-armen (median OS: 18,6

vs. 14,5 måneder respektivt) med en 28 % reduktion af risikoen for død, p = 0,0128. Effektresultaterne

er vist i tabellen nedenfor:

Effekt af docetaxel i indledende behandling til patienter med inoperable, lokale fremskredne SCCHN

(Hensigt at behandle-analyse)

ENDEPUNKT

Docetaxel+

Cis+5-FU

n = 177

Cis+5-FU

n = 181

Median progression fri overlevelse (måneder)

(95 %CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Tilpasset

hazard

ratio

(95 %CI)

*p-værdi

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Median overlevelse (måneder)

(95 %CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Hazard

ratio

(95 %CI)

**p-værdi

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bedste respons i alt til kemoterapi (%)

(95 %CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-værdi

0,006

Bedste respons i alt til studiebehandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95 %CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p-værdi

0,006

Median varighed af respons til kemoterapi

strålebehandling (måneder)

(95 %CI)

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

Hazard

ratio

(95 %CI)

**p-værdi

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Med en

hazard

ratio < 1 kan docetaxel + cisplatin+5-FU anvendes med fordel

*Cox model (tilpasning til primær tumor, T og N kliniske stadier og PSWHO)

**Logrank test

*** Chi-square-test