Docetaxel Teva

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-11-2020

Aktiv bestanddel:
docetaxel
Tilgængelig fra:
Teva B.V. 
ATC-kode:
L01CD02
INN (International Name):
docetaxel
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Hoved og Hals Neoplasmer, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Adenocarcinom, Prostatic Neoplasmer, Mave Neoplasmer, Bryst Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Breast cancer Docetaxel Teva in combination with doxorubicin and cyclophosphamide is indicated for the adjuvant treatment of patients with: , operable node-positive breast cancer;, operable node-negative breast cancer. For patienter med betjenes node-negativ brystkræft, adjuverende behandling bør begrænses til patienter, der er berettiget til at modtage kemoterapi i henhold til internationalt anerkendte kriterier for primære behandling af tidlig brystkræft. Docetaxel Teva i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, der ikke tidligere har modtaget cytotoksisk behandling for denne tilstand. Docetaxel Teva monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksiske terapi. Tidligere kemoterapi skulle have inkluderet et anthracyclin eller et alkyleringsmiddel. Docetaxel Teva i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med metastatisk
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001107
Autorisation dato:
2010-01-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/001107

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

23-11-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet , hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tageDocetaxel Teva

Sådan skal du tage Docetaxel Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Medicinen hedder Docetaxel Teva. Docetaxel er et stof, der udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

Docetaxel Teva er ordineret af din læge til behandling af brystkræft, specielle former for lungekræft

(ikke-småcellet lungekræft), prostatakræft, gastrisk kræft eller hoved- og halskræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Docetaxel Teva enten indgives alene eller i

kombination med doxorubicin, eller trastuzumab eller capecitabin.

Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden lymfeknuder, kan Docetaxel Teva anvendes

i kombination med doxorubicin eller cyclofosfamid.

Ved behandling af lungekræft kan Docetaxel Teva enten indgives alene eller i kombination med

cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Docetaxel Teva indgives i kombination med prednison

eller prednisolon.

Ved behandling af metastatisk gastrisk kræft indgives Docetaxel Teva i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil.

Til behandling af hoved- og halskræft indgives Docetaxel Teva i kombination med cisplatin og

5-fluoruracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Docetaxel Teva

Du må ikke få Docetaxel Teva

hvis du er allergisk (overfølsom) over for docetaxel eller nogle af de andre indholdsstoffer i

Docetaxel Teva (angivet i punkt 6)

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt

hvis du har en alvorlig leverlidelse

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Teva, vil du få taget blodprøver for at få kontrolleret, om du har

nok blodceller og den nødvendige leverfunktion til at få Docetaxel Teva. I tilfælde af forstyrrelser af

de hvide blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Kontakt straks lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever mavesmerter

eller –ømhed, diaré, endetarmsblødning, blodig afførring eller feber. Disse symptomer kan være de

første tegn på en alvorlig mave-tarmforgiftning, som kan være dødelig. Din læge bør straks igangsætte

behandling.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit syn.

Alvorlige hudproblemer såsom, Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) er blevet rapporteret med Docetaxel Teva:

SJS/TEN symptomer kan omfatte blærer, afskrælning eller blødning på dele af huden (herunder

dine læber, øjne, mund, næse, kønsorganer, hænder eller fødder) med eller uden udslæt. Du

kan også have influenzalignende symptomer på samme tid, så som feber, kulderystelser eller

ømme muskler.

AGEP symptomer kan omfatte et rødt skællende udbredt udslæt med knopper under den

hævede hud (herunder dine hudfolder, mave og øvre ekstremiteter) og blærer ledsaget af

feber.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersoner, hvis du oplever alvorlige hudreaktioner eller nogen af

reaktionerne nævnt ovenfor.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid såsom dexamethason 1 dag

før Docetaxel Teva-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2 dage for

at formindske visse bivirkninger, som kan forekomme efter infusionen af Docetaxel Teva. Specielt

kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede hænder,

fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Fortæl din læge, hospitalsfarmaceut eller sygeplejerske, hvis du har nyreproblemer eller høje niveauer

af urinsyre i blodet før påbegyndelse af behandling med Docetaxel Teva.

Docetaxel Teva indeholder alkohol. Tal med din læge, hvis du er afhængig af alkohol. Se også ”

Docetaxel Teva indeholder ethanol (alkohol)” nedenfor.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Teva

Fortæl det altid til lægen eller hospitalsfarmaceut, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er fordi Docetaxel Teva eller den

anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger.

Graviditet og amning og frugtbarhed

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Teva må

IKKE

anvendes, hvis du er gravid, medmindre det klart er anvist af din læge.

Du må ikke blive gravid under behandling med denne medicin og skal bruge effektiv prævention

under behandlingen fordi Docetaxel Teva kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver gravid under

behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Teva.

Hvis du er mand i behandling med Docetaxel Teva, rådes du til ikke at avle et barn under og 6

måneder efter behandling samt til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden behandling, fordi

docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke undersøgt, om Docetaxel Teva påvirker evnen til at køre motorkøretøj eller arbejde med

maskiner.

Du kan opleve bivirkninger af dette lægemiddel, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj,

bruge værktøj eller betjene maskiner (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Hvis dette sker, må du ikke føre

motorkøretøj, bruge værktøj eller maskiner, før du har talt med din læge, sundhedspersonalet eller

hospitalsfarmaceuten.

Docetaxel Teva indeholder ethanol (alkohol)

Dette lægemiddel indeholder 181 mg alkohol (ethanol, vandfrit) pr. hætteglas (25,1% (w/w)).

Mængden i et hætteglas af dette lægemiddel svarer til mindre end 4,6 ml øl eller 1,9 ml vin.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel forventes ikke at påvirke voksne og unge, og dets virkning på

børn forventes ikke at være nævneværdig. Det kan muligvis påvirke mindre børn, som fx kan blive

søvnige.

Alkoholen i dette lægemiddel kan påvirke andre lægemidlers virkning. Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler.

Hvis du er gravid eller ammer, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du tager dette

lægemiddel.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan have virkninger på centralnervesystemet (den del af

nervesystemet, der omfatter hjernen og rygmarven).

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af anden medicin.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan forringe din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Docetaxel Teva

Docetaxel Teva vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Teva gives som infusion i en vene (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca. en time,

mens du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Teva. Kontakt specielt lægen, hvis du får diarré, sår i

munden, følelsesløshed, stikken og prikkende fornemmelser eller feber, og giv lægen resultatet af dine

blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere om en nedsættelse af dosis er

nødvendig. Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af denne medicin, så spørg din læge

eller hosptialsfarmaceut.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare mulige fordele og risici ved behandlingen.

Hyppigheden af bivirkninger listet nedenfor er fastlagt under anvendelse af de følgende betegnelser:

De mest almindelige bivirkninger ved Docetaxel Teva givet alene er: Fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne ved Docetaxel Teva kan forøges, når Docetaxel Teva gives i

kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner kan forekomme

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

optræde under infusionen på hospitalet:

Rødme, hudreaktioner, kløe,

trykken for brystet, besvær med at trække vejret,

feber eller kulderystelser,

rygsmerter

lavt blodtryk.

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til lægen.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Teva-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af den medicin, du får:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

Feber: Hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

Allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

Tab af appetit (anoreksi)

Søvnløshed

Følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i led eller muskler

Hovedpine

Smagsforstyrrelser

Betændelse i øjet eller øget tåreflåd

Hævelse forårsaget af mangelfuld drænage af lymfe

Kortåndethed

Næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

Næseblod

Mundsår

Opstød fra maven inklusive kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Hårtab: i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage. I nogle tilfælde (frekvens ikke

kendt) er permanent hårtab blevet observeret

Rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (dette kan

også forekomme på arme, ansigt eller krop)

Ændring af neglenes farve, som også kan løsne sig

Muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

Ændring eller udeblivelse af menstruationer

Hævelse af hænder, fødder, ben

Træthed eller influenza-lignende symptomer

Vægtforøgelse eller vægttab

Infektioner i de øvre luftveje.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Betændelse i munden med hvid skimmelsvamp (Candida Albicans)

Dehydrering

Svimmelhed

Nedsat hørelse

Fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

Hjertesvigt

Betændelse i spiserøret

Mundtørhed

Synkebesvær eller smerter ved synkning

Blødninger

Forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver)

Stigning i blodsukkerniveauet (diabetes)

Reduktion af kalium, calcium og/eller fosfat i dit blod.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Besvimelse

Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

Blodpropper.

Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom (typer af blodkræft) kan forekomme hos

patienter, som behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger mod kræft.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Betændelse i tyktarm, tyndtarm, som kan være dødelig (hyppighed ikke kendt); perforering af

tarmene.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling).

Pneumoni (lungebetændelse)

Lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

Nedsat indhold af natrium, magnesium i blodet (forstyrrelse i elektrolytbalancen).

Ventrikulær arytmi eller ventrikulær takykardi (manifesteret som uregelmæssig og / eller hurtig

hjerterytme, alvorlig åndenød, svimmelhed og / eller besvimelse). Nogle af disse symptomer

kan være alvorlige. Hvis dette sker, skal du omgående fortælle det til lægen.

Reaktioner på injektionsstedet på stedet for en tidligere reaktion

Non-Hodgkin lymfom (en kræftform, som påvirker immunsystemet) og andre kræftformer kan

forekomme hos patienter, der behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger

mod kræft.

Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (blærer, afskrælning eller blødning på

dele af huden (herunder dine læber, øjne, mund, næse, kønsorganer, hænder eller fødder) med

eller uden udslæt. Du kan også have influenzalignende symptomer på samme tid, såsom feber,

kulderystelser eller ømme muskler.)

Akut generaliseret eksantematøs pustulose (rødt skællende udbredt udslæt med knopper under

den hævede hud (herunder dine hudfolder, mave og øvre ekstremiteter) og blærer ledsaget af

feber).

Tumorlysesyndrom er en alvorlig tilstand afsløret af ændringer i blodprøve såsom forøget

niveau af urinsyre, kalium, fosfor og nedsat niveau af calcium; og resulterer i symptomer,

såsom krampeanfald, nyresvigt (reduceret mængde urin eller mørkere urin) og forstyrrelse i

hjerterytmen. Hvis dette sker, skal du straks fortælle det til din læge.

Myositis (betændelse i musklerne-varme, røde og hævede - som forårsager muskelsmerter og

svaghed).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller inde pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglassene efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C Må ikke fryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Præmixen skal bruges straks efter tilberedning. Dog har præmixen vist sig kemisk og fysisk stabil i en

8 timers periode, når den blev opbevaret enten ved temperatur mellem 2 °C og 8 °C eller ved

stuetemperatur (under 25 ºC).

Infusionsvæsken skal bruges inden for 4 timer ved stuetemperatur (under 25 ºC).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Teva koncentrat i hætteglas indeholder:

Aktivt stof: Docetaxel. Hvert hætteglas med Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat

indeholder 20 mg docetaxel. En ml koncentrat indeholder 27,73 mg docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: Polysorbat 80 og 25,1 % (w/w) vandfri ethanol (se punkt 2).

Hætteglas med solvens indeholder:

Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Teva koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til gulbrun opløsning.

Hver æske indeholder:

et 6 ml klart hætteglas med afrivningshætte indeholdende 0,72 ml koncentrat og

et 6 ml klart hætteglas med afrivningshætte indeholdende 1,28 ml solvens.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Fremstiller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

PO Box 552

2003 RN Haarlem, Holland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő,

Ungarn

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Docetaxel Teva, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Τel: +353 19127700

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 19127700

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Teva Finland Oy

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 0289 17981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Denne indlægsseddel blev senest ændret{

MM/ÅÅÅÅ

}

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL BRUG VED DOCETAXEL TEVA 20 mg/0,72 ml

KONCENTRAT OG SOLVENS TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

__________________________________________________________________________

Det er vigtigt at læse hele indholdet af denne vejledning inden fremstilling af enten Docetaxel Teva

præmix-opløsningen eller Docetaxel Teva infusionsvæske.

1.

SAMMENSÆTNING

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til

gulbrun opløsning, som indeholder 27,73 mg/ml docetaxel i polysorbat 80. Solvens (opløsningsvæske)

til Docetaxel Teva er vand til injektionsvæsker.

2.

PAKNINGEN

Docetaxel Teva leveres som enkeltdosis-hætteglas.

Hver karton indeholder et Docetaxel Teva hætteglas (20 mg/0,72 ml) og et tilsvarende hætteglas med

solvens til Docetaxel Teva.

Docetaxel Teva hætteglas må ikke opbevares

ved temperaturer

over 25 ºC) og skal beskyttes mod

lys.

Docetaxel Teva må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er anført på karton og hætteglas.

2.1

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml hætteglas:

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml hætteglas er et 6 ml klart hætteglas med brombutylgummiprop

og afrivningshætte.

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml hætteglas indeholder en opløsning af docetaxel i polysorbat 80

med en koncentration på 27,73 mg/ml.

Hvert hætteglas indeholder 20 mg af en 27,73 mg/ml docetaxel-opløsning i polysorbat 80

(indeholder 24,4 mg/0,88 ml). Dette volumen er blevet fastlagt under udviklingen af docetaxel

for at kompensere for væsketab ved fremstillingen af præmixen(se pkt. 4). Dette tab skyldes

skumdannelse, væske der klæber på siderne af hætteglasset og "rest-volumen", som ikke kan

udtages. Dette overskud sikrer, at der efter fortynding med hele indholdet af den medfølgende

solvens til docetaxel hætteglas kan udtages et præmix-volumen på mindst 2 ml, som indeholder

10 mg/ml docetaxel, hvilket svarer til den mængde, der er angivet på pakningen på 20 mg/0,72

ml pr. hætteglas.

2.2

Hætteglas med solvens til Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml hætteglas:

Hætteglas med solvens til Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml hætteglas er et 6 ml klart hætteglas

med brombutylgummiprop og afrivningshætte.

Solvens til Docetaxel Teva er vand til injektionsvæsker.

Hvert hætteglas med solvens indeholder 1,28 ml vand til injektionsvæsker

(påfyldningsvolumen: 1,71 ml). Tilsætning af hele indholdet fra hætteglasset med solvens til

indholdet af Docetaxel Teva 20 mg/0,72 mlkoncentrat til infusionsvæske, opløsning, sikrer en

præmix-koncentration på 10 mg/ml docetaxel.

3.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE SIKKER HÅNDTERING

Docetaxel Teva er et antineoplastisk stof, og som med andre potentielle toksiske lægemidler, skal man

udvise forsigtighed ved brug og fremstilling af Docetaxel Teva-opløsninger. Det anbefales at bruge

handsker.

Hvis Docetaxel Teva-koncentratet, præmix-opløsningen eller infusionsvæsken skulle komme i

berøring med huden, skal man straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis Docetaxel Teva-

koncentratet, præmix-opløsningen eller infusionsvæsken skulle komme i berøring med slimhinderne,

skal man straks skylle grundigt med vand.

4.

FORBEREDELSE TIL DEN INTRAVENØSE ADMINISTRATION

4.1

Fremstilling af Docetaxel Teva præmix-opløsning (10 mg docetaxel/ml)

4.1.1

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal Docetaxel Teva-æsker stå

i stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter før brug.

4.1.2

Med en sprøjte med påsat kanyle udtages hele indholdet aseptisk fra hætteglasset med

opløsningsmiddel til Docetaxel Teva ved at holde hætteglasset på skrå.

4.1.3

Injicer hele indholdet fra sprøjten i det tilsvarende Docetaxel Teva-hætteglas.

4.1.4

Fjern sprøjten og bland miksturen manuelt ved at vende hætteglasset gentagne gange i mindst

45 sekunder. Må ikke rystes.

4.1.5

Lad præmixen stå i 5 minutter ved stuetemperatur (under 25 °C) og kontroller så, at

opløsningen er homogen og klar. (Skumdannelse er almindelig, selv efter 5 minutter på grund

af polysorbat 80 i blandingen).

Præmixen indeholder 10 mg/ml docetaxel og skal bruges straks efter tilberedning. Dog har

præmixopløsningen vist fysisk og kemisk stabilitet i en periode på 8 timer, både når den blev

opbevaret mellem +2 °C og +8 °C, og når den blev opbevaret ved stuetemperatur (under 25 °C).

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas med Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel. Én ml

koncentrat indeholder 27,73 mg docetaxel.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med koncentrat indeholder 25,1 % (w/w) vandfri ethanol (181 mg af vandfri ethanol).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Koncentratet er en klar viskøs, gul til gulbrun opløsning.

Solvensen er en farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Docetaxel Teva i kombination med doxorubicin og cyclofosfamid er indiceret til adjuverende

behandling af patienter med:

operabel lymfeknude-positiv brystkræft

operabel, lymfeknude-negativ brystkræft

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystkræft bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1).

Docetaxel Teva i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere har modtaget kemoterapi mod denne

tilstand.

Docetaxel Teva monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystkræft efter behandlingssvigt af cytotoksisk terapi. I tidligere kemoterapi skal

anthracyklin eller et alkylerende stof have været anvendt.

Docetaxel Teva i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk brystkræft, som har HER2-positive tumorer, og som ikke tidligere har modtaget

kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Docetaxel Teva i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et anthracyklin.

Ikke-småcellet lungekræft

Docetaxel Teva er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Docetaxel Teva i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel

lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der ikke tidligere har fået

kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Docetaxel Teva i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.

Docetaxel Teva i kombination med androgen deprivationsbehandling, med eller uden prednison eller

prednisolon, er indiceret til behandling af patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft.

Gastrisk adenocarcinom

Docetaxel Teva i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk gastrisk adenocarcinom, inklusive adenocarcinom i den gastroøsofageale forbindelse,

som ikke tidligere har modtaget kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved- og halskræft

Docetaxel Teva i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling af

patienter med lokale, fremskredne skællede celle-carcinoma i hoved og hals.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Dosering

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, gastrisk samt

hoved- og halskræft gives et peroralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason

16 mg pr. dag (f.eks. 8 mg 2 gange daglig). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4).

Ved metastatisk kastrationsresistent

prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund

af den samtidige behandling med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer,

3 timer og 1 time før docetaxel-infusion (se pkt. 4.4).

Ved metastatisk hormonfølsom prostatakræft, er det anbefalede præmedicineringsregime, uanset

samtidig anvendelse af prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og

1 time før docetaxel-infusion (se pkt. 4.4).

G-CSF (granulocytkoloni-stimulerende faktor) kan anvendes profylaktisk for at formindske risikoen

for hæmatologisk toksicitet.

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Den anbefalede doxetaxel-dosis til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv brystkræft

og lymfeknude-negativ brystkræft er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

doxorubicin 50 mg/m

og cyclofosfamid 500 mg/m

(TAC-regime) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den anbefalede dosis

docetaxel i monoterapi 100 mg/m

. Som førstebehandling indgives 75 mg/m

doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m

hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. Den efterfølgende docetaxel-dosis blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxel-dosis 75 mg/m

hver 3. uge kombineret

med capecitabin 1.250 mg/m

to gange daglig (inden for 30 minutter efter et måltid) i 2 uger efterfulgt

af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med legemsoverflade, se

capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m

givet over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon 5 mg 2 gange daglig gives

kontinuerligt (se pkt. 5.1).

Metastatisk hormonfølsom prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder. Prednison eller prednisolon

5 mg 2 gange dagligt kan gives kontinuerligt.

Gastrisk adenocarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin

75 mg/m

, som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering til administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen

for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved- og halskræft

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk granulocytkoloni-stimulerende faktor (G-CSF) kan anvendes til at

nedsætte risikoen for hæmatologiske toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af

TAX 323 og TAX 324 studierne modtog profylaktisk antibiotika.

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til induktionsbehandling af inoperabel, lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved og hals

(SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af

1 times infusion med cisplatin 75 mg/m

på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en

kontinuerlig infusion på 750 mg/m

pr. dag i fem dage. Dette regime blev administreret hver 3.

uge i 4 cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne få strålebehandling.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til induktionsbehandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) (teknisk ikke muligt at resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse

samt med bevarelse af organer som mål), er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-

times intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret som en 30

minutter til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1000 mg/m

pr. dag som en kontinuerlig

infusion fra dag 1 til dag 4. Dette regime administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør

modtage kemo-strålingsterapi efter kemoterapi

For modifikationer af doser af cisplatin og 5-fluoruracil: Se tilsvarende produktresumé.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrocyttallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra

75 mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofile leukocytter < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m

bør behandlingen stoppes.

Adjuverende behandling til brystkræft

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystkræft. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m

i alle

efterfølgende cykler (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får Grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m

I kombination med cisplatin

Hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

i kombination med cisplatin med en minimum

blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25000 celler/mm

eller hos patienter, der

får febril neutropeni eller hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet, bør docetaxel-

dosis reduceres til 65 mg/m

i de følgende behandlingsrunder. For cisplatin-dosisjustering se

tilsvarende produktresumé.

I kombination med capecitabin

For capecitabin dosisjusteringer, se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for den

næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er grad 0-1-

toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100 % af den oprindelige dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages behandlingen med

docetaxel 55 mg/m

. Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor patienten befinder sig i

behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet seponeres docetaxel-

behandling.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m

, hvis der trods anvendelse af G-CSF opstår febril

neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende episoder

med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m

til 45 mg/m

. I tilfælde af

grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m

til 60 mg/m

. Patienter bør ikke

genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel, indtil neutrofil-antallet gendannes til et niveau

> 1.500 celler/mm

og blodplader gendannes til et niveau > 100.000 celler/mm

. Afbryd behandlingen,

hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosismodifikationer for gastrointestinal toksicitet hos patienter behandlet med

docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20 %

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Afbryd behandlingen

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

For cisplatin- og 5-fluoruracil-dosisjusteringer: Se tilsvarende produktresumé.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusive prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G-CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m

, er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af transaminase

(ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af basisk fosfatase på mere

end 2,5 gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin

> øvre normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6

gange øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun

anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenocarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange øvre

normalværdi associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x øvre normalværdi, og bilirubin > 1 x øvre

normalværdi. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør

docetaxel kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat

leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

Docetaxel Teva sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til

under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af Docetaxel Teva i den pædiatriske population til indikationerne

brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom samt hoved- og halskræft med

undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom.

Ældre

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre. I kombination

med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75 % hos patienter på 60 år eller

ældre (Se produktresumé for capecitabin).

Administration

For instruktioner om forberedelse og administration af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhedsreaktioner forårsaget af det aktive stof eller et af hjælpestofferne anført i pkt. 6.

Docetaxel må ikke anvendes hos patienter med en udgangsværdi for neutrofile granulocytter på

< 1.500 celler/mm

Docetaxel må ikke anvendes til patienter med svær leverinsufficiens, da der ikke findes data for denne

patientgruppe (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr. dag i 3 dage (f.eks. 8 mg 2

gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner. Til prostatakræft er præmedicineringen oral dexamethason 8 mg, 12 timer,

3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrofil-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrofiltallet igen er ≥ 1.500 celler/mm

pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G-CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystkræft for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør

monitoreres omhyggeligt (se pkt 4.2 og 4.8).

Gastrointestinale reaktioner

Forsigtighed anbefales hos patienter med neutropeni, især ved risiko for udvikling af gastrointestinale

komplikationer. Selvom et flertal af tilfældene opstod under den første eller anden behandlingsrunde

med docetaxel kunne enterocolitis opstå når som helst, og medføre død så tidligt som på den første

dag tilstanden indtrådte. Patienter bør overvåges nøje for tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal

toksisitet (se pkt. 4.2, 4.4 Hæmatologi og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner inden for få minutter efter infusion af docetaxel er

påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer. Ved lette

symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det ikke

nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom svær

hypotension, bronkospasme eller generaliseret udslæt/erytem øjeblikkelig afbrydelse af docetaxel-

infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner, bør ikke

genbehandles med docetaxel. Patienter, som tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion overfor

paclitaxel kan være i risiko for at udvikle overfølsomhedsreaktion overfor docetaxel, inklusive mere

alvorlige overfølsomhedsreaktioner. Disse patienter skal monitoreres tæt ved initiering af

docetaxelbehandling.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erytem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Alvorlige kutane bivirkninger (SCARs) så som Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal

nekrolyse (TEN) og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) er blevet rapporteret i

forbindelse med docetaxel behandling. Patienter skal informeres om tegn og symptomer for alvorlige

hud manifestationer og monitoreres tæt. Hvis der ses tegn og symptomer, der tyder på disse reaktioner,

bør seponering af docetaxel overvejes.

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt ascites, skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske fosfataseværdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en større

risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger, såsom toksisk dødsfald inklusive sepsis og

maveblødning, som kan blive fatal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatitis og

asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75mg/m

til de patienter, der har forhøjet

leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller ASAT/ALAT på > 3,5 gange øvre

normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange øvre normalværdi, kan det ikke

anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenocarcinom ekskluderede det kliniske pivotalstudie patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5

gange øvre normalværdi associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 gange øvre normalværdi, og bilirubin

> 1 gange øvre normalværdi. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne

tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter

med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxel af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med anthracyklin (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (undertiden dødelig) er rapporteret hos patienter

behandlet med docetaxel i kombinationsregimer inklusive doxorubicin, 5-fluorouracil og/eller

cyclofosfamid (se pkt. 4.8).

Hjertefunktionen bør vurderes før behandlingsstart.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andre primære maligniteter

Andre primære maligniteter er blevet rapporteret, når docetaxel blev givet i kombination med

anticancer behandlinger, der vides at være forbundet med andre primære maligniteter. Andre primære

maligniteter (herunder akut myeloid leukæmi, myelodysplastisk syndrom og non-Hodgkin lymfom)

kan forekomme flere måneder eller år efter behandling med docetaxel. Patienter bør monitoreres for

andre primære maligniteter (se pkt. 4.8).

Tumorlysesyndrom

Tumorlysesyndrom er blevet rapporteret med doxetaxel efter første eller anden cyklus (se pkt. 4.8).

Patienter med risiko for tumorlysesyndrom (f.eks. med nedsat nyrefunktion, hyperurikæmi, voluminøs

tumor, hurtig progression) bør monitoreres nøje. Korrektion af dehydrering og behandling af høje

urinsyreniveauer anbefales inden behandlingsstart.

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller infektion),

bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestive hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestive hjertesvigt under behandlingen og under

opfølgningsperioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv brystkræft

har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Patienter med 4+lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdoms-fri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko-forhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse. (se pkt. 5.1).

Ældre

Forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclofosfamid til patienter over 70 år.

Forsigtighedsregler ved behandling af kastrationsresistent prostatakræft

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudie (TAX 327), var

209 patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik

docetaxel hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10 % højere i

patientgruppen på 65 år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber,

diarré, anoreksi og perifere ødemer var ≥ 10 % højere hos patienter som var 75 år eller ældre end hos

patienter under 65 år.

Forsigtighedsregler ved behandling af hormonfølsom prostatakræft

Af de 545 patienter behandlet med docetaxel hver 3. uge i et hormonfølsom prostatakræft studie

(STAMPEDE), 296 patienter var 65 år eller ældre, og 48 patienter var 75 år eller ældre. Flere patienter

alderen

≥ 65 år,

docetaxel-armen,

rapportede

overfølsomhedsreaktioner,

neutropeni,

anæmi,

væskeretention, dyspnø, og negleforandringer, når sammenlignet med patienter i alderen yngre end

65 år. Ingen af disse frekevensstigninger nåede en 10 % forskel med kontrolarmen. I patienter, som var

75 år eller ældre, blev der rapporteret en højere forekomst af neutropeni, anæmi, diarré, dyspnø, og

infektioner i de øvre luftveje, sammenlignet med yngre patienter (mindst 10 % højere).

Forsigtighedsregler ved behandling af gastrisk adenokarcinom

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre personer i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): Letargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod ≥ 10 % oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter.

Ældre personer, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

Hjælpestoffer

Ethanol

Dette lægemiddel indeholder 181 mg ethanol (ethanol, vandfrit) pr. hætteglas (25,1 % (w/w)).

En dosis på 100 mg/m

af dette lægemiddel givet til en voksen, der vejer 70 kg resulterer i en

eksponering for ethanol på 23 mg/kg, hvilket kan forårsage en stigning i koncentrationen af ethanol i

blodet på ca. 4 mg/100 ml.

Til sammenligning antages stigningen i koncentrationen af ethanol i blodet at være ca. 50 mg/100 ml

for en voksen, der drikker et glas vin eller 500 ml øl.

Da dette lægemiddel sædvanligvis indgives langsomt over 1 time, kan alkoholens virkning være

reduceret.

Samtidig administration af lægemidler, der indeholder fx propylenglycol eller ethanol kan føre til

akkumulering af ethanol og udløse bivirkninger, særligt hos yngre børn med lav eller umoden

metabolisk kapacitet.

Kan være skadelig for alkoholikere.

Bør overvejes hos gravide og ammende kvinder og børn.

Mulige virkninger på centralnervesystemet skal tages i betragtning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/112747/2011

EMEA/H/C/001107

Docetaxel Teva (docetaxel)

Oversigt over Docetaxel Teva, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Docetaxel Teva, og hvad anvendes det til?

Docetaxel Teva er et kræftlægemiddel, der anvendes til behandling af følgende kræfttyper:

brystkræft. Docetaxel Teva kan anvendes alene, når andre behandlinger ikke har virket.

Afhængigt af brystkræftens art og stadium kan det også anvendes sammen med andre

kræftlægemidler (doxorubicin, cyclophosphamid, trastuzumab eller capecitabin) hos patienter,

der ikke har fået nogen behandling for deres kræftsygdom, eller hos hvem andre behandlinger

ikke har virket

ikke-småcellet lungekræft. Docetaxel Teva kan anvendes alene, når andre behandlinger ikke

har virket. Det kan også bruges sammen med cisplatin (et andet kræftmiddel) hos patienter,

der endnu ikke har fået nogen behandling for deres kræftsygdom

prostatakræft, der har spredt sig til andre dele af kroppen (metastatisk). Docetaxel Teva

anvendes sammen med androgen deprivationsbehandling (behandling, der reducerer kroppens

produktion af testosteron væsentligt), når en sådan behandling stadig virker. Docetaxel Teva

anvendes sammen med prednison eller prednisolon (antiinflammatoriske lægemidler), når

kræften er kastrationsresistent (dvs. når androgen deprivationsbehandling ikke virker)

metastatisk gastrisk adenocarcinom (en form for mavekræft) hos patienter, der endnu ikke har

fået nogen behandling for metastatisk kræft. Docetaxel Teva anvendes sammen med cisplatin

og fluoruracil (andre kræftlægemidler)

kræft i hoved- og halsregionen hos patienter, hvis kræft er lokalt fremskreden (kræften er

vokset, men har ikke spredt sig). Docetaxel Teva anvendes sammen med cisplatin og

fluoruracil.

Docetaxel Teva er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Docetaxel Teva indeholder det samme

aktive stof og virker på samme måde som et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i EU,

og som hedder Taxotere. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i

dokumentet med spørgsmål og svar her

Docetaxel Teva indeholder det aktive stof docetaxel.

Docetaxel Teva (docetaxel)

EMA/278633/2020

Side 2/3

Hvordan anvendes Docetaxel Teva?

Docetaxel Teva fås kun på recept og bør kun anvendes på afdelinger, der er specialiseret i kemoterapi

(lægemidler til behandling af kræft), under opsyn af en læge, der er specialiseret i brug af kemoterapi.

Docetaxel Teva gives som en infusion (drop) i en vene over en time hver tredje uge. Dosis,

behandlingsvarighed og anvendelse sammen med andre lægemidler afhænger af kræftformen og af

patientens vægt og højde. Dagen før infusionen med Docetaxel Teva bør patienten endvidere gives et

antiinflammatorisk lægemiddel som f.eks. dexamethason. Hvis patienten oplever visse bivirkninger,

kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af Docetaxel Teva eller afbryde eller standse behandlingen.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Docetaxel Teva, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Docetaxel Teva?

Det aktive stof i Docetaxel Teva, docetaxel, tilhører en gruppe kræftlægemidler, der kaldes taxaner.

Docetaxel blokerer cellernes evne til at nedbryde det indvendige "celleskelet" og dermed deres evne til

at dele sig. Når celleskelettet er intakt, kan cellerne ikke dele sig, og til sidst dør de. Da docetaxel

indvirker på cellernes deling, påvirker det også andre celler end kræftcellerne, f.eks. blodlegemerne,

hvilket kan medføre bivirkninger.

Hvordan blev Docetaxel Teva undersøgt?

Der er allerede foretaget studier af det aktive stofs fordele og risici ved godkendt brug med

referencelægemidlet, Taxotere, og de behøver ikke at blive gentaget for Docetaxel Teva.

Som for alle lægemidler har virksomheden fremlagt studier vedrørende kvaliteten af Docetaxel Teva.

Der var ikke behov for "bioækvivalensstudier" for at undersøge, om Docetaxel Teva optages identisk

med referencelægemidlet for at give det samme niveau af det aktive stof i blodet. Det skyldes, at

Docetaxel Teva gives ved infusion i en vene, så det aktive stof ledes direkte ind i blodbanen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Docetaxel Teva?

Da Docetaxel Teva er et generisk lægemiddel, anses dets fordele og risici for at være de samme som

for referencelægemidlet.

Hvorfor er Docetaxel Teva godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav er påvist,

at Docetaxel Teva kan sammenlignes med Taxotere. Det var derfor agenturets opfattelse, at fordelene

ved Docetaxel Teva opvejer de identificerede risici som for Taxotere, og at det kan godkendes til

anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Docetaxel Teva?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Docetaxel Teva.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Docetaxel Teva løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved Docetaxel Teva vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige

forholdsregler for at beskytte patienterne.

Docetaxel Teva (docetaxel)

EMA/278633/2020

Side 3/3

Andre oplysninger om Docetaxel Teva

Docetaxel Teva fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 26. januar 2010.

Yderligere information om Docetaxel Teva findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/docetaxel-teva. Information om referencelægemidlet findes

også på agenturets websted.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 07-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information