Docetaxel Teva Pharma

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-01-2014

Aktiv bestanddel:
docetaxel
Tilgængelig fra:
Teva Pharma B.V.
ATC-kode:
L01CD02
INN (International Name):
docetaxel
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Bryst Neoplasmer, Prostatic Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Bryst cancerDocetaxel Teva Pharma monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksiske terapi. Tidligere kemoterapi skulle have inkluderet et anthracyclin eller et alkyleringsmiddel. Non-small-cell lung cancerDocetaxel Teva Pharma er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-small-cell lung cancer efter svigt af før kemoterapi. Docetaxel Teva Pharma i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-small-cell lung cancer hos patienter, der ikke tidligere har modtaget kemoterapi for denne tilstand. Prostata cancerDocetaxel Teva Pharma i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af patienter med hormon-refraktær metastatisk prostatakræft.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002032
Autorisation dato:
2011-01-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/002032

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

29-01-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

29-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

29-01-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

29-01-2014

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til brugeren

Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt, lægen hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonal, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Docetaxel Teva Pharma

Sådan bliver du behandlet med Docetaxel Teva Pharma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Medicinen hedder Docetaxel Teva Pharma. Docetaxel er et stof, der udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

Docetaxel Teva Pharma er ordineret af din læge til behandling af fremskreden brystkræft, specielle

former for lungekræft (ikke-småcellet lungekræft) og prostatakræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Docetaxel Teva Pharma indgives alene.

Ved behandling af lungekræft kan Docetaxel Teva Pharma enten indgives alene eller i

kombination med cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Docetaxel Teva Pharma indgives i kombination med

prednison eller prednisolon.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel

Brug ikke Docetaxel Teva Pharma

hvis du er allergisk (overfølsom) over for docetaxel eller nogle af de andre indholdsstoffer i

Docetaxel Teva Pharma

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt

hvis du har en alvorlig leverlidelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Teva Pharma vil du få taget blodprøver for at få kontrolleret, om

du har nok blodceller og den nødvendige leverfunktion til at få Docetaxel Teva Pharma. I tilfælde af

forstyrrelser af de hvide blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten elle sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit

syn.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid, såsom dexamethason, 1 dag

før Docetaxel Teva Pharma-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2

dage for at formindske visse bivirkninger, som kan forekomme efter infusionen af Docetaxel Teva

Pharma. Specielt kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og væskeansamlinger

(hævede hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Pharma

Fortæl det altid til lægen eller hospitalsfarmaceut, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er fordi, Docetaxel Teva Pharma

eller den anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Teva Pharma må IKKE anvendes, hvis du er gravid, medmindre det klart er anvist af din

læge.

Du må ikke blive gravid under behandling med denne medicin og skal bruge effektiv prævention

under behandlingen, fordi Docetaxel Teva Pharma kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver gravid

under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Teva Pharma.

Hvis du er mand og i behandling med Docetaxel Teva Pharma, rådes du til ikke at blive far til et barn

under og 6 måneder efter behandlingen og til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden

behandlingen, fordi docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke undersøgt, om Docetaxel Teva Pharma påvirker evnen til at køre motorkøretøj eller

arbejde med maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Docetaxel Teva Pharma

Docetaxel Teva Pharma vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanligedosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Teva Pharma gives som infusion i en vene (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca.

en time, mens du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Teva Pharma. Kontakt specielt lægen, hvis du får diarré,

sår i munden, følelsesløshed, stikken og prikkende fornemmelser eller feber, og giv lægen resultatet af

dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere, om en nedsættelse af

dosis er nødvendig. Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af denne medicin, så spørg din

læge eller hosptialsfarmaceut.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare mulige fordele og risici ved behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger ved Docetaxel Teva Pharma givet alene er: fald i antallet af røde og

hvide blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne ved Docetaxel Teva Pharma kan forøges, når Docetaxel Teva Pharma

gives i kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner ((kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)) kan optræde

under infusionen på hospitalet:

rødme, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, besvær med at trække vejret

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk.

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til lægen.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Teva Pharma-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af den medicin, du får:

Meget almindelige (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter)

Infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

Feber: Hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

Allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

Tab af appetit (anoreksi)

Søvnløshed

Følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i led eller muskler

Hovedpine

Smagsforstyrrelser

Betændelse i øjet eller øget tåreflåd

Hævelse forårsaget af mangelfuld drænage af lymfe

Kortåndethed

Næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

Næseblod

Mundsår

Opstød fra maven, inklusive kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Hårtab (i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage)

Rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (dette kan

også forekomme på arme, ansigt eller krop)

Ændring af neglenes farve, som også kan løsne sig

Muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

Ændring eller udeblivelse af menstruationer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hævelse af hænder, fødder, ben

Træthed eller influenzalignende symptomer

Vægtforøgelse eller vægttab.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Betændelse i munden med hvid skimmelsvamp (Candida Albicans)

Dehydrering

Svimmelhed

Nedsat hørelse

Fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

Hjertesvigt

Betændelse i spiserøret

Mundtørhed

Synkebesvær eller smerter ved synkning

Blødninger

Forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver).

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Besvimelse

Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

Betændelse i tarm eller tyndtarm, perforering af tarmene

Blodpropper.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling).

Pneumoni (lungebetændelse)

Lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

Nedsat indhold af natrium i blodet.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglassene.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke fryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Præmixen skal bruges straks efter tilberedning. Dog har præmixen vist sig kemisk og fysisk stabil i en

8-timers periode, når den blev opbevaret enten ved temperatur mellem 2 °C og 8 °C eller ved

stuetemperatur (under 25 ºC).

Infusionsvæsken skal bruges inden for 4 timer ved stuetemperatur (under 25 ºC).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Teva Pharma koncentrat i hætteglas indeholder:

Aktivt stof: Docetaxel. Hvert hætteglas med koncentrat indeholder 20 mg docetaxel. En ml

koncentrat indeholder 27,73 mg docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: Polysorbat 80 og 25,1 % (w/w) vandfri ethanol.

Hætteglas med solvens indeholder:

Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Teva Pharma koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til gulbrun

opløsning.

Hver æske indeholder:

et 6 ml klart hætteglas med afrivningshætte indeholdende 0,72 ml koncentrat og

et 6 ml klart hætteglas med afrivningshætte indeholdende 1,28 ml solvens.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nederlandene

Fremstiller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

PO Box 552

2003 RN Haarlem

Nederlandene

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő

Ungarn

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

Sienkiewicza 25

99-300 Kutno

Polen

Teva Czech Industries s.r.o

Ostravská 29

Č.p. 305

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

747 70 Opava-Komárov

Tjekkiet

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Docetaxel Teva Pharma, skal du henvende dig til den

lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg

Teva Pharma Belgium S.A.

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark ApS

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Drugsales Ltd

Τel: 356 21 419 070/1/2

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm

Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiophharm Oy

Puh/

Tel: 358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL BRUG VED DOCETAXEL TEVA PHARMA 20 mg

KONCENTRAT OG SOLVENS TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

__________________________________________________________________________

Det er vigtigt at læse hele indholdet af denne vejledning inden fremstilling af enten Docetaxel Teva

Pharma præmixopløsningen eller Docetaxel Teva Pharma infusionsvæske.

1.

SAMMENSÆTNING

Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til

gulbrun opløsning, som indeholder 27,73 mg/ml docetaxel (vandfri) i polysorbat 80. Solvens

(opløsningsvæske) til Docetaxel Teva Pharma er vand til injektionsvæsker.

2.

PAKNINGEN

Docetaxel Teva Pharma leveres som enkeltdosishætteglas.

Hver karton indeholder et Docetaxel Teva Pharma hætteglas (20 mg) og et tilsvarende hætteglas med

solvens til Docetaxel Teva Pharma.

Docetaxel Teva Pharma hætteglas må ikke opbevares

ved temperaturer

over 25 ºC og skal beskyttes

mod lys.

Docetaxel Teva Pharma må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er anført på karton og hætteglas.

2.1

Docetaxel 20 mg hætteglas:

Docetaxel 20 mg hætteglas er et 6 ml klart hætteglas med brombutylgummiprop og

afrivningshætte.

Docetaxel 20 mg hætteglas indeholder en opløsning af docetaxel i polysorbat 80 med en

koncentration på 27,73 mg/ml.

Hvert hætteglas indeholder 20/0,72 mg af en 27,73 mg/ml docetaxel-opløsning i polysorbat 80

(indeholder 24,4 mg/0,88 ml). Dette volumen er blevet fastlagt under udviklingen af docetaxel

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

for at kompensere for væsketab ved fremstillingen af præmixen (se pkt. 4). Dette tab skyldes

skumdannelse, væske der klæber på siderne af hætteglasset og "rest-volumen", som ikke kan

udtages. Dette overskud sikrer, at der efter fortynding med hele indholdet af den medfølgende

solvens til docetaxel hætteglas kan udtages et præmixvolumen på mindst 2 ml, som indeholder

10 mg/ml docetaxel, hvilket svarer til den mængde, der er angivet på pakningen på 20 mg pr.

hætteglas.

2.2

Hætteglas med solvens til Docetaxel 20 mg:

Hætteglas med solvens til Docetaxel 20 mg hætteglas er et 6 ml klart hætteglas med

brombutylgummiprop og afrivningshætte.

Solvens til Docetaxel er vand til injektionsvæsker.

Hvert hætteglas med solvens indeholder 1,28 ml vand til injektionsvæsker

(påfyldningsvolumen: 1,71 ml). Tilsætning af hele indholdet fra hætteglasset med solvens til

indholdet af Docetaxel Teva Pharma 20 mg hætteglas sikrer en præmixkoncentration på

10 mg/ml docetaxel.

3.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE SIKKER HÅNDTERING

Docetaxel Teva Pharma er et antineoplastisk stof, og som med andre potentielle toksiske lægemidler,

skal man udvise forsigtighed ved brug og fremstilling af Docetaxel Teva Pharma-opløsninger. Det

anbefales at bruge handsker.

Hvis Docetaxel Teva Pharma-koncentratet, præmixopløsningen eller infusionsvæsken skulle komme i

berøring med huden, skal man straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis Docetaxel Teva

Pharma-koncentratet, præmixopløsningen eller infusionsvæsken skulle komme i berøring med

slimhinderne, skal man straks skylle grundigt med vand.

4.

FORBEREDELSE TIL DEN INTRAVENØSE ADMINISTRATION

4.1

Fremstilling af Docetaxel Teva Pharma præmixopløsning (10 mg docetaxel/ml)

4.1.1

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal Docetaxel Teva Pharma-

æsker stå i stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter før brug.

4.1.2

Med en sprøjte med påsat kanyle udtages hele indholdet aseptisk fra hætteglasset med

opløsningsmiddel til Docetaxel Teva Pharma ved at holde hætteglasset på skrå.

4.1.3

Injicer hele indholdet fra sprøjten i det tilsvarende Docetaxel Teva Pharma-hætteglas.

4.1.4

Fjern sprøjten og bland miksturen manuelt ved at vende hætteglasset gentagne gange i mindst

45 sekunder. Må ikke rystes.

4.1.5

Lad præmixen stå i 5 minutter ved stuetemperatur (under 25 °C) og kontroller så, at

opløsningen er homogen og klar. (Skumdannelse er almindelig, selv efter 5 minutter på grund

af polysorbat 80 i blandingen).

Præmixen indeholder 10 mg/ml docetaxel og skal bruges straks efter tilberedning. Dog har

præmixopløsningen vist fysisk og kemisk stabilitet i en periode på 8 timer, både når den blev

opbevaret mellem +2 °C og +8 °C, og når den blev opbevaret ved stuetemperatur (under

25 °C).

4.2

Fremstilling af infusionsvæsken

4.2.1

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas præmix for at opnå den dosis, der

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

er nødvendig til patienten. I henhold til den beregnede dosis udtrykt i mg udtages det

tilsvarende volumen præmix indeholdende 10 mg/ml docetaxel aseptisk med en gradueret

sprøjte med påsat kanyle. For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg docetaxel

udtages 14 ml præmix.

4.2.2

Injicer derefter den beregnede mængde præmix i en 250 ml ikke-pvc-infusionspose med enten

5 % glucoseinfusionsvæske eller natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %). Hvis den

beregnede dosis er større end 200 mg docetaxel, skal der bruges et større volumen af

infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg/ml.

4.2.3

Bland infusionsvæsken ved manuel rotation af infusionsposen.

4.2.4

Docetaxel Teva Pharma infusionsopløsning skal bruges inden for 4 timer og anvendes under

aseptiske forhold som en 1-times infusion ved stuetemperatur (under 25 °C) og under normale

lysforhold.

4.2.5

Som alle andre parenterale præparater bør Docetaxel Teva Pharma præmixopløsning og

infusionsvæske inspiceres visuelt inden brug, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

5.

AFFALDSHÅNDTERING

Alt materiale, som har været brugt i forbindelse med fortynding og infusion, skal bortskaffes i

henhold til standardprocedurer. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til brugeren

Docetaxel Teva Pharma 80 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Docetaxel Teva Pharma

Sådan bliver du behandlet med Docetaxel Teva Pharma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Medicinen hedder Docetaxel Teva Pharma. Docetaxel er et stof, der udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

Docetaxel Teva Pharma er ordineret af din læge til behandling af fremskreden brystkræft, specielle

former for lungekræft (ikke-småcellet lungekræft) og prostatakræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Docetaxel Teva Pharma indgives alene.

Ved behandling af lungekræft kan Docetaxel Teva Pharma enten indgives alene eller i

kombination med cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Docetaxel Teva Pharma indgives i kombination med

prednison eller prednisolon.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel

Brug ikke Docetaxel Teva Pharma

hvis du er allergisk (overfølsom) over for docetaxel eller nogle af de andre indholdsstoffer i

Docetaxel Teva Pharma

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt

hvis du har en alvorlig leverlidelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Teva Pharma vil du få taget

blodprøver for at få kontrolleret, om du har nok blodceller og den nødvendige leverfunktion til at få

Docetaxel Teva Pharma. I tilfælde af forstyrrelser af de hvide blodlegemer kan du få feber eller

infektioner.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten elle sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit

syn.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid, såsom dexamethason, 1 dag

før Docetaxel Teva Pharma-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2

dage for at formindske visse bivirkninger, som kan forekomme efter infusionen af Docetaxel Teva

Pharma. Specielt kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og væskeansamlinger

(hævede hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Pharma

Fortæl det altid til lægen eller hospitalsfarmaceut, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er fordi Docetaxel Teva Pharma

eller den anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Teva Pharma må IKKE anvendes, hvis du er gravid, medmindre det klart er anvist af din

læge.

Du må ikke blive gravid under behandling med denne medicin og skal bruge effektiv prævention

under behandlingen, fordi Docetaxel Teva Pharma kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver gravid

under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Teva Pharma.

Hvis du er mand og i behandling med Docetaxel Teva Pharma, rådes du til ikke at blive far til et barn

under og 6 måneder efter behandlingen og til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden

behandlingen, fordi docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke undersøgt, om DOCETAXEL påvirker evnen til at køre motorkøretøj eller arbejde med

maskiner

3.

Sådan skal du bruge Docetaxel Teva Pharma

Docetaxel Teva Pharma vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Teva Pharma gives som infusion i en vene (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca.

en time, mens du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Teva Pharma. Kontakt specielt lægen, hvis du får diarré,

sår i munden, følelsesløshed, stikken og prikkende fornemmelser eller feber, og giv lægen resultatet af

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere, om en nedsættelse af

dosis er nødvendig. Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af denne medicin, så spørg din

læge eller hosptialsfarmaceut.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare mulige fordele og risici ved behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger ved Docetaxel Teva Pharma givet alene er: fald i antallet af røde og

hvide blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne ved Docetaxel Teva Pharma kan forøges, når Docetaxel Teva Pharma

gives i kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) kan optræde under

infusionen på hospitalet:

rødme, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, besvær med at trække vejret

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk.

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til lægen.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Teva Pharma-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af den medicin, du får:

Meget almindelige (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter)

Infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

Feber: Hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

Allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

Tab af appetit (anoreksi)

Søvnløshed

Følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i led eller muskler

Hovedpine

Smagsforstyrrelser

Betændelse i øjet eller øget tåreflåd

Hævelse forårsaget af mangelfuld drænage af lymfe

Kortåndethed

Næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

Næseblod

Mundsår

Opstød fra maven, inklusive kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Hårtab (i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage)

Rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (dette kan

også forekomme på arme, ansigt eller krop)

Ændring af neglenes farve, som også kan løsne sig

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

Ændring eller udeblivelse af menstruationer

Hævelse af hænder, fødder, ben

Træthed eller influenzalignende symptomer

Vægtforøgelse eller vægttab.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Betændelse i munden med hvid skimmelsvamp (Candida Albicans)

Dehydrering

Svimmelhed

Nedsat hørelse

Fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

Hjertesvigt

Betændelse i spiserøret

Mundtørhed

Synkebesvær eller smerter ved synkning

Blødninger

Forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver).

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Besvimelse

Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

Betændelse i tarm eller tyndtarm, perforering af tarmene

Blodpropper.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling).

Pneumoni (lungebetændelse)

Lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

Nedsat indhold af natrium i blodet.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglassene.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke fryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Præmixen skal bruges straks efter tilberedning. Dog har præmixen vist sig kemisk og fysisk stabil i en

8-timers periode, når den blev opbevaret enten ved temperatur mellem 2 °C og 8 °C eller ved

stuetemperatur (under 25 ºC).

Infusionsvæsken skal bruges inden for 4 timer ved stuetemperatur (under 25 ºC).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Teva Pharma koncentrat i hætteglas indeholder:

Aktivt stof: Docetaxel. Hvert hætteglas med koncentrat indeholder 80 mg docetaxel. En ml

koncentrat indeholder 27,73 mg docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: Polysorbat 80 og 25,1 % (w/w) vandfri ethanol

Hætteglas med solvens indeholder:

Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Teva Pharma koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til gulbrun

opløsning.

Hver æske indeholder:

et 15 ml klart hætteglas med afrivningshætte indeholdende 2,88 ml koncentrat og

et 15 ml klart hætteglas med afrivningshætte indeholdende 5,12 ml solvens.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nederlandene

Fremstiller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

PO Box 552

2003 RN Haarlem

Nederlandene

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő

Ungarn

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

Sienkiewicza 25

99-300 Kutno

Polen

Teva Czech Industries s.r.o

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ostravská 29

Č.p. 305

747 70 Opava-Komárov

Tjekkiet

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Docetaxel Teva Pharma, skal du henvende dig til den

lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark ApS

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Drugsales Ltd

Τel: +356 21 419 070/1/2

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm

Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL BRUG VED DOCETAXEL TEVA PHARMA 80 mg

KONCENTRAT OG SOLVENS TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

__________________________________________________________________________

Det er vigtigt at læse hele indholdet af denne vejledning inden fremstilling af enten Docetaxel Teva

Pharma præmixopløsningen eller Docetaxel Teva Pharma infusionsvæske.

1.

SAMMENSÆTNING

Docetaxel Teva Pharma 80 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til

gulbrun opløsning, som indeholder 27,73 mg/ml docetaxel (vandfri) i polysorbat 80. Solvens

(opløsningsvæske) til Docetaxel Teva Pharma er vand til injektionsvæsker.

2.

PAKNINGEN

Docetaxel Teva Pharma leveres som enkeltdosishætteglas.

Hver karton indeholder et Docetaxel Teva Pharma hætteglas (80 mg) og et tilsvarende hætteglas med

solvens til Docetaxel Teva Pharma.

Docetaxel Teva Pharma hætteglas må ikke opbevares

ved temperaturer

over 25 ºC og skal beskyttes

mod lys.

Docetaxel Teva Pharma må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er anført på karton og hætteglas.

2.1

Docetaxel 80 mg hætteglas:

Docetaxel 80 mg hætteglas er et 15 ml klart hætteglas med brombutylgummiprop og

afrivningshætte.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Docetaxel 80 mg hætteglas indeholder en opløsning af docetaxel i polysorbat 80 med en

koncentration på 27,73 mg/ml.

Hvert hætteglas indeholder 80 mg af en 27,73 mg/ml docetaxel-opløsning i polysorbat 80

(indeholder 94,4 mg/3,40 ml). Dette volumen er blevet fastlagt under udviklingen af docetaxel

for at kompensere for væsketab ved fremstillingen af præmixen (se pkt. 4). Dette tab skyldes

skumdannelse, væske der klæber på siderne af hætteglasset og "rest-volumen", som ikke kan

udtages. Dette overskud sikrer, at der efter fortynding med hele indholdet af den medfølgende

solvens til docetaxel hætteglas kan udtages et præmixvolumen på mindst 8 ml, som indeholder

10 mg/ml docetaxel, hvilket svarer til den mængde, der er angivet på pakningen på 80 mg pr.

hætteglas.

2.2

Hætteglas med solvens til Docetaxel 80 mg:

Hætteglas med solvens til Docetaxel 80 mg er et 15 ml klart hætteglas med

brombutylgummiprop og afrivningshætte.

Sammensætningen af solvens til Docetaxel er vand til injektionsvæsker

Hvert hætteglas med solvens indeholder 5,12 ml vand til injektionsvæsker (påfyldningsvolumen

6,29 ml). Tilsætning af hele indholdet fra hætteglassene med solvens til indholdet af Docetaxel

Teva Pharma 80 mg hætteglas sikrer en præmixkoncentration på 10 mg/ml docetaxel.

3.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE SIKKER HÅNDTERING

Docetaxel Teva Pharma er et antineoplastisk stof, og som med andre potentielle toksiske lægemidler,

skal man udvise forsigtighed ved brug og fremstilling af Docetaxel Teva Pharma-opløsninger. Det

anbefales at bruge handsker.

Hvis Docetaxel Teva Pharma-koncentratet, præmixopløsningen eller infusionsvæsken skulle komme i

berøring med huden, skal man straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis Docetaxel Teva

Pharma-koncentratet, præmixopløsningen eller infusionsvæsken skulle komme i berøring med

slimhinderne, skal man straks skylle grundigt med vand.

4.

FORBEREDELSE TIL DEN INTRAVENØSE ADMINISTRATION

4.1

Fremstilling af Docetaxel Teva Pharma præmixopløsning (10 mg docetaxel/ml)

4.1.1

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal Docetaxel Teva Pharma-

æsker stå i stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter før brug.

4.1.2

Med en sprøjte med påsat kanyle udtages hele indholdet aseptisk fra hætteglasset med

opløsningsmiddel til Docetaxel Teva Pharma ved at holde hætteglasset på skrå.

4.1.3

Injicer hele indholdet fra sprøjten i det tilsvarende Docetaxel Teva Pharma-hætteglas.

4.1.4

Fjern sprøjten og bland miksturen manuelt ved at vende hætteglasset gentagne gange i mindst

45 sekunder. Må ikke rystes.

4.1.5

Lad præmixen stå i 5 minutter ved stuetemperatur (under 25 °C) og kontroller så, at

opløsningen er homogen og klar. (Skumdannelse er almindelig, selv efter 5 minutter på grund

af polysorbat 80 i blandingen).

Præmixen indeholder 10 mg/ml docetaxel og skal bruges straks efter tilberedning. Dog har

præmixopløsningen vist fysisk og kemisk stabilitet i en periode på 8 timer, både når den blev

opbevaret mellem +2 °C og +8 °C, og når den blev opbevaret ved stuetemperatur (under

25 °C).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.2

Fremstilling af infusionsvæsken

4.2.1

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas præmix for at opnå den dosis, der

er nødvendig til patienten. I henhold til den beregnede dosis udtrykt i mg udtages det

tilsvarende volumen præmix indeholdende 10 mg/ml docetaxel aseptisk med en gradueret

sprøjte med påsat kanyle. For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg docetaxel

udtages 14 ml præmix.

4.2.2

Injicer derefter den beregnede mængde præmix i en 250 ml ikke-pvc-infusionspose med

enten 5 % glucoseinfusionsvæske eller natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %). Hvis

den beregnede dosis er større end 200 mg docetaxel, skal der bruges et større volumen af

infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg/ml.

4.2.3

Bland infusionsvæsken ved manuel rotation af infusionsposen.

4.2.4

Docetaxel Teva Pharma infusionsopløsning skal bruges inden for 4 timer og anvendes under

aseptiske forhold som en 1-times infusion ved stuetemperatur (under 25 °C) og under

normale lysforhold.

4.2.5

Som alle andre parenterale præparater bør Docetaxel Teva Pharma præmixopløsning og

infusionsvæske inspiceres visuelt inden brug, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

5.

AFFALDSHÅNDTERING

Alt materiale, som har været brugt i forbindelse med fortynding og infusion, skal bortskaffes i

henhold til standardprocedurer. . Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert enkeldosis-hætteglas med Docetaxel Teva Pharma koncentrat indeholder 20 mg docetaxel

(vandfri). Én ml koncentrat indeholder 27,73 mg docetaxel.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med koncentrat indeholder 25,1 % (w/w) vandfri ethanol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Koncentratet er en klar viskøs, gul til gulbrun opløsning.

Solvensen er en farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Docetaxel Teva Pharma monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden

eller metastatisk brystkræft efter behandlingssvigt af cytotoksisk terapi. I tidligere kemoterapi skal

anthracyklin eller et alkylerende stof have været anvendt.

Ikke-småcellet lungekræft

Docetaxel Teva Pharma er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk ikke-småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Docetaxel Teva Pharma i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med

inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der ikke

tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Docetaxel Teva Pharma i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af

patienter med hormonrefraktær metastatisk prostatakræft.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Anbefalet dosis

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr. dag (f.eks. 8 mg 2 gange

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

daglig). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før docetaxel-administration (se pkt. 4.4).

G-CSF kan anvendes profylaktisk for at formindske risikoen for hæmatologisk toksicitet.

Ved prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund af den samtidige behandling

med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-

infusion (se pkt. 4.4).

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den anbefalede

dosis docetaxel i monoterapi 100 mg/m

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter, der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m

givet over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af platinbaseret kemoterapi er den

anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon oralt 5 mg 2 gange daglig

gives kontinuerligt (se pkt. 5.1).

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrocyttallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra

75 mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofile leukocytter < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m

, bør behandlingen stoppes.

I kombination med cisplatin

Hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

i kombination med cisplatin med en minimum

blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25.000 celler/mm

eller hos patienter, der

får febril neutropeni, eller hos patienter med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet bør docetaxel-

dosis reduceres til 65 mg/m

i de følgende behandlingsrunder. For cisplatin-dosisjustering se

tilsvarende produktresumé.

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m

, er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af transaminase

(ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af basisk fosfatase på mere

end 2,5 gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin

> øvre normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6

gange øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel

kun anvendes på tvingende indikation.

Pædiatrisk population

Docetaxels sikkerhed og virkning af Docetaxel Teva Pharma ved nasofaryngealt karcinom hos børn i

alderen 1 måned til under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af Docetaxel Teva Pharma i den pædiatriske population til

indikationerne

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

brystkræft, ikke-småcellet lungekræft og prostatakræft.

Ældre personer

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre personer.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhedsreaktioner forårsaget af det aktive stof eller et af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Docetaxel må ikke anvendes hos patienter med en udgangsværdi for neutrofile granulocytter på

< 1.500 celler/mm

Docetaxel må ikke anvendes til patienter med svær leverinsufficiens, da der ikke findes data for denne

patientgruppe (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr. dag i 3 dage (f.eks. 8 mg 2

gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner. Til prostatakræft er præmedicineringen oral dexamethason 8 mg, 12 timer,

3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrofil-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrofiltallet igen er ≥ 1.500 celler/mm

pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G-CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclofosfamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystkræft for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør

monitoreres omhyggeligt (se pkt 4.2 og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner inden for få minutter efter infusion af docetaxel er

påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer. Ved lette

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det ikke

nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom svær

hypotension, bronkospasme eller generaliseret udslæt/erytem øjeblikkelig afbrydelse af docetaxel-

infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner, bør ikke

genbehandles med docetaxel.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erytem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt ascites, skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske fosfataseværdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en større

risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger, såsom toksisk dødsfald inklusive sepsis og

maveblødning, som kan blive fatal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatitis og

asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75mg/m

til de patienter, der har forhøjet

leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller ASAT/ALAT på > 3,5 gange øvre

normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange øvre normalværdi, kan det ikke

anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenocarcinom ekskluderede det kliniske pivotalstudie patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5

gange øvre normalværdi associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 gange øvre normalværdi, og bilirubin

> 1 gange øvre normalværdi. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne

tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter

med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxel af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med anthracyklin (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller

infektion), bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestivt hjertesvigt

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og under

follow-up-perioden.

Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv

brystkræft har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt.

4.8 og 5.1)

Leukæmi

For patienter, behandlet med docetaxel, doxorubicin og cyclofosfamid (TAC), kræver risikoen for

forsinket myelodysplasi eller myolid leukæmi hæmatologisk opfølgning.

Patienter med 4+lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdoms-

fri overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive.

fordel/risiko forhold for TAC-

patienter med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse . (se pkt. 5.1).

Ældre personer

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclofosfamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudium, var 209

patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik docetaxel

hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10 % højere i patientgruppen på 65

år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber, diarré, anoreksi og

perifere ødemer var ≥ 10 % højere hos patienter som var 75 år eller ældre end hos patienter under 65

år.

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studietog 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studietaf gastrisk

kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre personer i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): letargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod ≥ 10 % oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ældre personer, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med

stoffer, som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således hæmmer enzymet kompetitivt) af

cytochrom P450-3A, f.eks. ciclosporin, terfenadin, ketokonazol, erythromycin og troleandromycin.

Man bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig medicinering med disse lægemidler på grund af

risikoen for en betydelig interaktion.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95 %). Skønt mulige in vivo-interaktioner mellem

docetaxel og andet samtidigt administreret lægemiddel ikke er undersøgt formelt, har in vitro-

interaktionsstudier med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, difenhydramin,

propranolol, propafenon, fenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat, ikke påvirket

docetaxels proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding.

Docetaxel påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Co-administrationen af docetaxel, doxorubicin og cyclofosfamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studium antydede en interaktion mellem docetaxel og

carboplatin. Ved kombination med docetaxel, var carboplatins clearance af carboplatin ca. 50 %

højere end de værdier, der tidligere er rapporteret for carboplatin-monoterapi.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Der er rapporteret kliniske tilfælde, hvor der var en tilsvarende stigning i docetaxels toksicitet, når det

blev kombineret med ritonavir. Mekanismen bag denne interaktion er ritonavirs hæmning af CYP3A4,

der er det primære isoensym i metaboliseringen af docetaxel. Baseret på ekstrapolation fra et

farmakokinetisk studie med ketaconazol hos 7 patienter skal det overvejes at halvere dosis af

docetaxel, hvis patienten samtidig skal behandles med en stærk CYP3A4-hæmmer, såsom

azolsvampemidler, ritonavir eller visse makrolider (clarithromycin, telithromycin).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data på administration af docetaxel til gravide. Det er påvist, at docetaxel er både

embryo- og føtotoksisk hos kaniner og rotter, samt at det nedsætter fertiliteten hos rotter. Som andre

cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til gravide. Docetaxel må

derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er tydeligt indiceret.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til

straks at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Der bør anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

I ikke-kliniske studier har docetaxel genotoksiske virkninger og kan ændre den mandlige fertilitet (se

pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at blive fædre til børn under

og op til 6 måneder efter behandling, samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd inden

behandling.

Amning:

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i human mælk. På grund af risiko for

skadelige påvirkninger af barnet, skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontraception til mænd og kvinder

Der bør anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre den mandlige

fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at

blive fædre til børn under og op til 6 måneder efter behandling, samt til at søge vejledning vedrørende

opbevaring af sæd inden behandling

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m

og 75 mg/m

docetaxel som enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombinationsbehandling med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter, som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

1.276 patienter (744 i TAX 316 og 532 i GEICAM 9805), som fik docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclofosfamid (bivirkninger til klinisk vigtig behandling er præsenteret).

300 gastrisk adenocarcinoma-patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i

fase II-delen af studiet), som blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

174 og 251 hoved- og halskræftpatienter, som blev behandlet med docetaxel i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

Disse reaktioner blev beskrevet under brug af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3;

grad 3-4 = G3/4; grad 4 = G4) og COSTART-termerne

og MedDRA-termerne

. Hyppigheder

defineres som: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1000

til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1000); meget sjælden (< 1/10.000); frekvens ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel var: neutropeni (som var reversibel og

ikke kumulativ, median-dagen til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig neutropeni (< 500

celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og asteni.

Bivirkningerne for docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med andre

kemoterapeutiske midler.

I kombination med trastuzumab, vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos ≥ 10 %.

Der var en forøget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40 % mod 31 %) og grad 4 alvorlige

bivirkninger (34 % mod 23 %) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel-

enkeltbehandling.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I kombination med capecitabin er de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (≥ 5 %),

som blev rapporteret i et fase III-studie med brystkræftpatienter, hvor anthracyklinbehandling ikke

havde haft effekt, medtaget (se produktresuméet for capecitabin).

Følgende bivirkninger er jævnligt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxelinfusionen

og reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt

med eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner blev karakteriseret ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret

udslæt/erytem (se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter

inklusive brændende fornemmelser. Neuromotoriske tilfælde er hovedsagligt karakteriseret ved

svaghed.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

svært hånd- og fodsyndrom), men også arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte associerede med

kløe. Udbruddene opstår ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion.

Der er rapporter om mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der

sjældent førte til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Svære negle-

forandringer er karakteriseret ved hypo- eller hyperpigmentering og sommetider smerter og

onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed, flebitis eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura- og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med vægtstigning på 3 kg eller mere. Væskeretention

er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² enkeltstof:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

5,7 %;

inklusive sepsis og

pneumoni, fatal hos

1,7 %)

Infektion associeret

med G4-neutropeni

(G3/4: 4,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

76,4 %);

Anæmi (G3/4: 8,9 %);

Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

5,3 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4 %)

Dysgeusi (alvorlig:

0,07 %)

Hjerte

Arytmi

(G3/4: 0,7 %)

Hjerteinsufficiens

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Hæmoragi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig 2,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4:

5,3 %);

Diarré (G3/4: 4 %);

Kvalme (G3/4: 4 %);

Opkastning (G3/4: 3 %)

Konstipation (alvorlig

0,2 %);

Mavesmerter (alvorlig

1 %);

Gastrointestinal

Hæmorrhage (alvorlig

0,3 %)

Øsofagitis (alvorlig:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudlidelser (G3/4:

5,9 %);

Neglesygdomme

(alvorlig 2,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig 1,4 %)

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5 %)

Asteni (alvorlig

11,2 %);

smerter

Reaktioner på

infusionsstedet;

Ikke-kardiale bryst-

smerter (alvorlig:

0,4 %)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet

(< 5 %); G3/4 forhøjet

alkalisk fosfatase i

blodet (< 4 %);

G3/4 ASAT forhøjet

(< 3 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m²

enkeltstof:

Blod og lymfesystem

Sjældent: Blødningsepisoder associeret med grad 3/4 trombocytopeni.

Nervesystemet

Reversibilitetsdata tilgængelige hos 35,3 % af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxelbehandling med 100 mg/m

som enkelt stof. Tilfældene var spontant reversible inden for 3

måneder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73 % af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1000 mg/m

og mediantiden til

reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (interval 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og

alvorlig retention var forsinket hos patienter (median kumulativ dosis: 818,9 mg/m

) med

præmedicinering set i forhold til patienter uden præmedicinering (median kumulativ dosis:

489,7 mg/m

). Det har imidlertid været rapporteret hos nogle patienter under de tidlige forløb af

behandlingen.

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² enkeltstof

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2 %);

Anæmi (G3/4: 10,8 %);

Trombocytopeni (G4: 1,7 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5 %)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig);

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 3,3 %);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Opkastning (G3/4: 0,8 %);

Diarré (G3/4: 1,7 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8 %)

Neglesygdomme (alvorlig

0,8 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4 %);

Væskeretention (alvorlig:

0,8 %); Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(< 2 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 7,8 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

91,7 %);

Anæmi (G3/4: 9,4 %);

Febril neutropeni;

Trombocytopeni

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

(G4: 0,8 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

1,2 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4:

0,4 %)

Hjerte

Hjertesvigt;

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5 %);

Stomatitis (G3/4:

7,8 %); Diarré (G3/4:

6,2 %); Opkastning

(G3/4: 5 %);

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,4 %);

Hudreaktioner (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig:

8,1 %);

Væskeretention

(alvorlig 1,2 %);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(< 2,5 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(< 1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 1 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

cisplatin

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 5,7 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

51,5 %);

Anæmi (G3/4: 6,9 %);

Trombocytopeni

(G4: 0,5 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

2,5 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7 %);

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension (G3/4:

0,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 9,6 %);

Opkastning (G3/4:

7,6 %);

Diarré (G3/4: 6,4 %);

Stomatitis (G3/4: 2 %)

Konstipation

Hud og subkutane

væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,7 %);

Hudreaktioner (G3/4:

0,2 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 0,5 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig 9,9 %);

Væskeretention

(alvorlig

0,7 %);

Feber (G3/4: 1,2 %)

Reaktioner på

infusionsstedet;

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (2,1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(1,3 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(0,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(0,3 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i kombination med

trastuzumab

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %); Febril

neutropeni (inklusive neutropeni

associeret med feber og brug af

antibiotika) eller neutropenisk

sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; hovedpine; dysgeusi;

hypoæstesi

Øjne

Forhøjet tåresekretion;

konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og mediastinum

Epistaxis; pharyngolaryngeal

smerte; nasopharyngitis; dyspnø;

hoste; næseflåd

Mave-tarm-kanalen

Kvalme; diarré; opkastning;

konstipation; stomatitis; dyspepsi;

mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; erytem; udslæt;

neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; artralgi; smerter i

ekstremiteterne; knoglesmerter;

rygsmerter

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Asteni; perifert ødem; pyrexi;

træthed; inflammation i

slimhinderne; smerter; influenza-

lignende symptomer; brystsmerter;

kulderystelser

letargi

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2 % af patienterne, som modtog docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0 % af de patienter, som fik docetaxel alene. I docetaxel - plus trastuzumab-

armen havde 64 % modtaget en tidligere behandling med antracyklin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55 % i docetaxel-armen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som modtog trastuzumab og

docetaxel, i forhold til de patienter som fik behandling med docetaxel alene (32 % grad 3/4 neutropeni

versus 22 %, under anvendelse af NCI-CTC kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m

er kendt for at resultere i neutropeni

hos 97 % af patienterne, 76 % grad 4, baseret på laveste blodtælling. Forekomsten af febril

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23 % versus 17 % for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

capecitabin

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: <1 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63 %);

Anæmi (G3/4: 10 %)

Trombocytopeni (G3/4: 3 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1 %);

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2 %);

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1 %);

Paræstesi (G3/4: < 1 %)

Svimmelhed;

Hovedpine (G3/4: < 1 %);

Perifer neuropati

Øjne

Forhøjet tåresekretion

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngolaryngeale smerter

(G3/4: 2 %)

Dyspnø (G3/4: 1 %); Hoste

(G3/4: < 1 %); Epistaxis (G3/4:

< 1 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 18 %);

Diarré (G3/4: 14 %);

Kvalme (G3/4: 6 %);

Opkastning (G3/4: 4 %);

Konstipation (G3/4: 1 %);

Mavesmerter (G3/4: 2 %);

Dyspepsi

Øvre mavesmerter;

Tør mund

Hud og subkutane væv

Hånd- og fodsyndrom (G3/4:

24 %)

Alopeci (G3/4: 6 %);

Neglesygdomme (G3/4: 2 %)

Dermatitis;

Erytematøst udslæt (G3/4:

< 1 %); Misfarvning af negle;

Onycholysis (G3/4: 1 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2 %);

Artralgi (G3/4: 1 %)

Smerter i ekstremiteterne

(G3/4: < 1 %);

Rygsmerter (G3/4: 1 %);

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3 %);

Pyrexi (G3/4: 1 %);

Træthed/svaghed (G3/4: 5 %);

Perifert ødem (G3/4: 1 %);

Letargi;

smerter

Undersøgelser

Vægttab; G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet (9 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

prednison eller prednisolon

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 3,3 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %);

Anæmi (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopeni (G3/4: 0,6 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2 %);

Dysgeusi (G3/4: 0 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Øjne

Forhøjet tåresekretion (G 3/4:

0,6 %)

Hjerte

Nedsat venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0 %);

Dyspnø (G3/4: 0,6 %);

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 2,4 %);

Diarré (G3/4: 1,2 %);

Stomatitis/Pharyngitis (G3/4:

0,9 %);

Opkastning (G3/4: 1,2 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme (ikke alvorlig)

Eksfoliativt udslæt (G3/4:

0,3 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Arthralgi (G3/4: 0,3 %);

Myalgi (G3/4: 0,3 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9 %);

Væskeretention (alvorlig 0,6 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved adjuverende behandling med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin og cyclofosfamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316) og lymfeknude-

negativ (GEICAM 9805) brystkræft - pooled data.

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4:

2,4 %);

Neutropenisk infektion

(G3/4: 2,6 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3 %);

Neutropeni (G3/4:

59,2 %);

Trombocytopeni

(G3/4: 1,6 %);

Febril neuropeni

(G3/4: NA)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

0,6 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:

1,5 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4:

0,6 %);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

0,1 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Synkope (G3/4:

0 %);

Neurotoksicitet

(G3/4:

0 %);

Døsighed (G3/4: 0

Øjne

Konjunktivitis (G3/4:

<0,1 %)

Øget tåresekretion (G3/4:

<0,1 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2 %)

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4:

0,5 %)

Hypotension (G3/4: 0 %)

Flebitis (G3/4: 0 %)

Lymfødem (G3/4:

0 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5,0 %);

Stomatitis (G3/4:

6,0 %);

Opkastning (G3/4:

4,2 %);

Diarré (G3/4: 3,4 %);

Konstipation (G3/4:

0,5 %)

Mavesmerter (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: <0,1

%); Hudsygdomme

(G3/4: 0,6 %);

Neglesygdomme

(G3/4: 0,4 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7 %);

Artralgi (G3/4: 0,2 %)

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 10,0 %);

Pyreksi (G3/4: NA);

Perifert ødem (G3/4:

0,2 %)

Undersøgelser

Vægtforøgelse (G3/4: 0%);

vægttab (G3/4: 0,2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved adjuverende behandling med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316)

og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati fortsatte under opfølgning hos 10 patienter ud af 84 patienter med

perifersensorisk neuropati ved slutningen af kemoterapien i det lymfeknude-positive brystkræftstudie

(TAX316).

Hjerte

I studiet TAX 316 oplevede 26 patienter (3,5 %) i TAC-armen og 17 patinter (2,3 %) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt. Alle patienter undtagen en patient i hver arm blev diagnosticeret med CHF

mere end 30 dage efter behandlingsperioden. To patienter i TAC-armen og 4 patienter i FAC-armen

døde hjertesvigt.

Hud og subkutane væv

I TAX 316 blev alopeci, der persisterede ind i follow-up perioden efter endt kemoterapi, rapporteret

hos 687 TAC-patienter og 645 FAC-patienter.

Ved slutningen af follow-up perioden blev alopeci fortsat observeret hos 29 TAC-patienter (4,2%) og

16 FAC-patienter (2,4%)

Det reproduktive system og mammae:

Amenorré fortsatte under opfølgning hos 121 patienter ud af de 202 patienter med amenorré

ved slutningen af kemoterapien i studiet TAX 316.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

I studiet TAX 316 fortsatte perifert ødem hos 19 patienter ud af de 119 patienter med perifert ødem i

TAC-armen og hos 4 patienter ud af de 23 patienter med perifert ødem i FAC-armen.

I studiet GEICAM 9805 fortsatte lymfødem hos 4 ud af 5 patienter med lymfødem ved slutningen af

kemoterapien.

Akut leukæmi/myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års follow-up i TAX 316-studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 4 ud af 744 TAC-

patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter. Myelodysplastisk syndrom blev rapporteret hos 2 ud af

744 TAC-patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter.

Ved en median opfølgningtid på 77 måneder forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532 (0,2 %) patienter,

som fik docetaxel, doxorubicin og cyclofosfamid i GEICAM 9805-studiet. Der blev ikke set

nogen tilfælde hos patienter, der fik fluoruracil, doxorubicin og cyclofosfamid. Myelodysplastisk

syndrom blev ikke diagnosticeret i nogen af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion var lavere hos patienter, der fik G-CSF profylaktisk, efter det blev gjort obligatorisk i TAC-

armen i GEICAM-studiet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden G-CSF-profylakse(GEICAM

9805)

Uden primær

G-CSF-profylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær G-CSF-

profylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion (grad 3-

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabel over bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil til gastrisk adenocarcinomakræft:

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Neutropenisk infektion;

Infektion (G3/4: 11,7 %).

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20,9 %);

Neutropeni (G3/4: 83,2 %);

Trombocytopeni (G3/4: 8,8 %);

Febril neutropeni.

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 1,7 %).

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7 %).

Svimmelhed (G3/4: 2,3 %);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3 %).

Øjne

Forhøjet tåresekretion (G3/4:

0 %).

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0 %).

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0 %).

Mave-tarm-kanalen

Diarré (G3/4: 19,7 %);

Kvalme (G3/4: 16 %);

Stomatitis (G3/4: 23,7 %);

Opkastning (G3/4: 14,3 %).

Konstipation (G3/4: 1,0 %);

Gastrointestinale smerter (G3/4:

1,0 %);

Øsofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7 %).

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %).

Kløende udslæt (G3/4: 0,7 %);

Neglesygdomme (G3/4: 0,7 %);

Hudafskalning (G3/4: 0 %).

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0 %);

Feber (G3/4: 2,3 %);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1 %).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel

75 mg/m² i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Blod og lymfesystem:

Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos henholdsvis 17,2 % og 13,5 % af

patienterne, uanset anvendelse af G-CSF. G-CSF blev anvendt som sekundær profylakse hos 19,3 %

af patienterne (10,7 % af cyklus). Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom respektivt hos

12,1 % og 3,4 % af patienterne, når patienterne modtog profylaktisk G-CSF, hos 15,6 % og 12,9 % af

patienterne uden profylaktisk G-CSF (se punkt 4.2).

Tabel over bivirkninger ved behandling af hoved- og halskræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil.

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 6,3 %)

Neutropenisk infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

0,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

76,3 %);

Anæmi (G3/4: 9,2 %);

Trombocytopeni

(G3/4: 5,2 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:

0,6 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

0,6 %)

Svimmelhed

Øjne

Forhøjet tåresekretion;

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Iskæmisk hjertesygdom

(G3/4: 1,7 %)

Arytmi (G3/4: 0,6 %)

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme (G3/4:

0,6 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 0,6 %);

Stomatitis (G3/4:

4,0 %);

Diarré (G3/4: 2,9 %);

Opkastning (G3/4:

0,6 %)

Konstipation;

Øsofagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4: 0,6 %);

Gastrointestinale

smerter;

Dyspepsi;

Gastrointestinale

blødninger (G3/4: 0,6 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4:

10,9 %)

Kløende udslæt;

Tør hud;

Hudafskalning (G3/4:

0,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,6 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 3,4 %);

Pyreksi (G3/4: 0,6 %);

Væskeretention;

Ødem

Undersøgelser

Vægtstigning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo- og stråleterapi (TAX 324)

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6 %)

Neutropenisk infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Cancersmerter (G3/4:

1,2 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

83,5 %); Anæmi (G3/4:

12,4 %);

Trombocytopeni (G3/4:

4,0 %);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:12,0 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

(G3/4: 0,4 %);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2 %)

Svimmelhed (G3/4:

2,0 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4 %)

Øjne

Øget tåresekretion

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4:

1,2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0 %)

Iskæmisk

hjertesygdom

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 13,9 %);

Stomatitis (G3/4:

20,7 %);

Opkastning (G3/4:

8,4 %)

Diarré (G3/4: 6,8 %);

Øsofagitis/dys-

fagi/odynofagi (G3/4:

12,0 %)

Konstipation (G3/4:

0,4 %)

Dyspepsi (G3/4: 0,8 %)

Gastrointestinal smerte

(G3/4: 1,2 %)

Gastrointestinal

blødning (G3/4: 0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt

Tør hud; Afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,4 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0 %);

Febril tilstand (G3/4:

3,6 %)

Væskeretention G3/4:

1,2 %)

Ødemer (G3/4: 1,2 %)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Erfaringer efter markedsføring

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Der er rapporter om tilfælde af akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom, når docetaxel

blev administreret i kombination med andre kemoterapeutika og/eller strålebehandling.

Blod og lymfesystem

Der er rapporter om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er rapporter

om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), ofte i forbindelse med sepsis eller multiorgansvigt.

Immunsystemet

Der er rapporter om anafylaktisk shock, i nogle tilfælde fatale.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidstheden under

administration af docetaxel. Disse reaktioner er også set under infusion med lægemidlet.

Øjne

Der er observeret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (glimt, lysglimt, pletter i

synsfeltet) typisk forekommende under infusion med lægemidlet og i forbindelse med

overfølsomhedsreaktioner. Disse var reversible ved ophør af behandlingen. Tilfælde af tåresekretion

med eller uden konjunktivitis, da der er sjældne rapporter om tilfælde af obstruktion af tårekanalerne,

som resulterede i usædvanlig kraftigt tåreflod. Tilfælde af cystoidt makulaødem (CMO) er blevet

rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ototoksicitet, nedsat hørelse og/eller tab af hørelse.

Hjerte

Sjældne tilfælde af myokardieinfarkt er rapporteret.

Vaskulære sygdomme

Venøse tromboemboliske tilfælde er sjældent rapporteret.

Luftveje, thorax og mediastinum

Akut respiratorisk åndedrætsbesvær og tilfælde af interstitial pneumoni

/pneumonitis, interstitiel

lungesygdom,

pulmonar fibrose

og respirationssvigt,

, sommetider letale

, er rapporteret sjældent.

Der er rapporter om sjældne tilfælde af strålingspneumonitis hos patienter, som modtog samtidig

strålebehandling.

Mave-tarmkanalen

Der er rapporter om sjælden forekomst af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale lidelser,

gastrointestinal perforation, iskæmisk colitis, colitis og neutropenisk enterocolitis. Der er rapporter

om sjældne tilfælde af ileus og intestinal obstruktion.

Lever og galdeveje

Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af hepatitis, nogle gange fatale, hovedsageligt hos

patienter med præeksisterende leversygdomme.

Hud og subkutane væv

Med docetaxel er der rapporter om meget sjældne tilfælde af kutan erytematøs lupus, bulløst udslæt,

såsom erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. I nogle

tilfælde kan samtidige risikofaktorer muligvis have medvirket til udviklingen af disse virkninger. Ved

behandling med docetaxel er der rapporteret om sclerodermi-lignende forandringer, som ofte går

forud for perifer lymfødem. Tilfælde af vedvarende alopeci er rapporteret.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Nyre og urinveje

Nyreinsufficiens og nyresvigt er rapporteret. I ca. 20% af tilfældene var der ingen risikofaktorer for

akut nyresvigt såsom samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler og gastrointestinale

sygdomme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er sjældne rapporter om radiation recall-fænomen.

Væskeretention er ikke ledsaget af akutte episoder af oliguri eller hypotension. Dehydrering og

pulmonar ødem er sjældent rapporteret.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til overdosering med docetaxel. I

tilfælde af en overdosis skal patienten indlægges på en specialafdeling, og de vitale funktioner skal

følges nøje. I tilfælde af en overdosis kan der forventes en forværring af bivirkninger. De forventede

komplikationer ved overdosis vil være knoglemarvsuppression, perifer neurotoksicitet og mucositis.

Patienter bør modtage terapeutisk G-CSF så snart som muligt efter overdosering er erkendt.

Om nødvendigt bør man tage andre passende symptomatiske forholdsregler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Taxaner, ATC-kode: L01CD 02

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at facilitere polymerisering af tubulin til stabile

mikrotubuli og hæmme depolymerisering af mikrotubuli til tubulin, hvilket medfører et udtalt fald i

koncentrationen af frit tubulin. Binding af docetaxel til mikrotubuli medfører ingen ændring i antallet

af protofilamenter.

In vitro-forsøg har vist, at docetaxel ødelægger det mikrotubulære netværk i celler, som er essentielle

for mitosen og cellulære funktioner i interfasen.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel fandtes in vitro at være cytotoksisk over for forskellige murine og humane tumorcellelinjer

samt over for humane tumorceller fra frisk udtagne humane tumorer i klonogene assays. Docetaxel

opnår høje intracellulære koncentrationer og forbliver længe intracellulært. Docetaxel fandtes

ydermere at være aktivt over for nogle, men ikke alle cellelinjer, der udviste overekspression af p-

glycoprotein, hvis tilstedeværelse er bestemt af "multidrug resistance"-genet (MDR-genet). In vivo er

docetaxels aktivitet uafhængig af behandlingsregimet og har eksperimentelt vist et bredt spektrum af

antitumoraktivitet over for fremskredne murine og transplanterede humane tumorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Brystkræft

Der er udført to randomiserede, sammenlignende fase III-studier med docetaxel doseret hver 3. uge i

den anbefalede dosis på 100 mg/m

til patienter med metastatisk brystkræft. Der indgik henholdsvis

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

326 patienter, som tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, og 392

patienter, som tidligere havde fået behandling med anthracyklin uden effekt.

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, blev

docetaxel sammenlignet med doxorubicin (75 mg/m

hver 3. uge). Uden at påvirke overlevelsestiden

(docetaxel 15 måneder mod doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden til progression (docetaxel

27 uger mod doxorubicin 23 uger, p = 0,54), øgede docetaxel responsraten (52 % mod 37 %, p = 0,01)

og gav hurtigere respons (12 uger mod 23 uger, p = 0,007). 3 patienter (2 %), der fik docetaxel,

ophørte med behandlingen grundet væskeretention, hvorimod 15 patienter (9 %), der fik doxorubicin,

stoppede behandlingen grundet hjertetoksicitet (3 tilfælde af fatal hjerteinsufficiens).

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med anthracyklin uden effekt, blev docetaxel

sammenlignet med kombinationsbehandling med mitomycin C og vinblastin (12 mg/m

hver 6. uge og

6 mg/m

hver 3. uge). Docetaxel øgede responsraten (33 % mod 12 %, p < 0,0001), forlængede tiden

til progression (19 uger mod 11 uger, p = 0,0004), samt forlængede overlevelsen (11 måneder mod 9

måneder, p = 0,01).

I de 2 her nævnte fase III-studier viste docetaxel den samme sikkerhedsprofil, som tidligere blev set i

fase II-studierne (se pkt. 4.8).

Et åbent multicenter randomiseret fase III-studie blev udført for at sammenligne docetaxel monoterapi

med paclitaxel i behandlingen af fremskreden brystkræft hos patienter, hvis tidligere behandling

havde inkluderet et antracyklin. 449 patienter blev randomiseret til enten at modtage docetaxel

monoterapi 100 mg/m

givet som 1 times infusion eller paclitaxel 175 mg/m

givet som en infusion

over 3 timer. Begge behandlingsmåder blev administreret hver 3. uge.

Docetaxel forlængede mediantiden til progression (24,6 uger vs. 15,6 uger; p < 0,01) og

medianoverlevelse (15,3 måneder vs. 12,7 måneder; p = 0,03) uden at påvirke det primære endepunkt

(32 % vs. 25 %, p = 0,10), samlet respons rate (32 % vs. 25 %, p = 0,10).

Flere grad 3/4 bivirkninger blev observeret for docetaxel monoterapi (55,4 %) sammenlignet med

paclitaxel (23,0 %).

Ikke-småcellet lungekræft

Patienter, der tidligere har fået behandling med kemoterapi med eller uden strålebehandling.

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tid til progression (12,3 uger vs. 7 uger) og

den samlede overlevelse signifikant længere for docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end for bedste

palliative behandling. Den 1-årige overlevelsesrate var signifikant længere med docetaxel (40 %) end

for bedste palliative behandling (16 %).

Der var mindre brug af smertestillende morfika (p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p < 0,01),

anden sygdomsrelateret medicin (p = 0,06) og strålebehandling (p < 0,01) hos de patienter, der fik

behandling med docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end hos patienterne, der fik bedste palliative

behandling.

Den samlede overlevelsesrate var 6,8 % i de evaluerbare patienter, og medianvarigheden for respons

var 26,1 uge.

Docetaxel i kombination med platinmidler hos patienter der ikke tidligere er behandlet med

kemoterapi

1.218 patienter med inoperabel ikke-småcellet lungekræft stadium IIIB eller IV med KPS på 70 %

eller mere, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, blev i et fase III-studie

randomiseret til enten docetaxel (T) 75 mg/m

administreret som 1-times infusion umiddelbart

efterfulgt af cisplatin (Cis) 75 mg/m

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge (TCis),

docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion i kombination med carboplatin (AUC 6 mg/ml pr. min)

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge eller vinorelbin (V) 25 mg/ m

administreret i løbet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

af 6 til 10 minutter på dag 1, 8, 15, 22 efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret på dag 1

af cyklusser gentaget hver 4. uge (VCis).

Overlevelsesdata, median progressionstid og responsrater for studiets to arme er illustreret i

nedenstående tabel:

TCis

n=408

VCis

N=404

Statistisk analyse

Total overlevelse

(Primær endepunkt)

Median overlevelsestid (måneder)

11,3

10,1

Hazard ratio: 1,122

[97,2 % CI: 0,937; 1,342]*

1-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 5,4 %

[95 % CI: -1,1; 12,0]

2-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 6,2 %

[95 % CI: 0,2; 12,3]

Gennemsnitlig tid til progression

(uger)

22,0

23,0

Hazard ratio: 1.032

[95 % CI: 0.876; 1.216]

Total responsrate (%):

31,6

24,5

Behandlingsforskel: 7,1 %

[95 % CI: 0,7; 13,5]

*: rettet for multiple sammenligninger og justeret for stratification-faktorer (stadie af sygdommen og

behandlingsregion), baseret på beregnelig patientpopulation.

Sekundære endepunkter inkluderede forandring i smerter, global rating af livskvalitet med EuroQoL-

5D, lungekræft-symptomskala, og forandringer i Karnofskys performance status. Resultater på disse

endepunkter understøttede de primære endepunkt-resultater.

For docetaxel/Carboplatin-kombinationen kunne der hverken bevises ækvivalent eller non-inferior

effekt sammenlignet med referencebehandlingskombinationens VCis.

Prostatakræft

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med hormonrefraktær metastatisk prostatakræft blev undersøgt i et randomiseret multicenter fase III-

studie. I alt 1.006 patienter med KPS ≥ 60 blev randomiseret i følgende behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Docetaxel 30 mg/m

administreret ugentlig i de første 5 uger i en 6 ugers behandlingsrunde i

5 behandlingsrunder.

Mitoxantron 12 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Alle 3 behandlingsregimer blev administreret i kombination med prednison eller prednisolon 5 mg to

gange daglig, kontinuerligt.

De patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, viste signifikant længere total overlevelse sammenlignet

med dem, der fik mitoxantron. Stigningen i overlevelse set i armen med ugentlig docetaxel var ikke

statistisk signifikant sammenlignet med mitoxantron-kontrolarmen. Effekt-endepunkter for docetaxel-

armene versus kontrolarmen er vist i nedenstående tabel:

Endepunkt

Docetaxel

hver 3. uge

Docetaxel

hver uge

Mitoxantron

hver 3. uge

Antal patienter

Median overlevelsestid

(måneder)

18,9

17,4

(15,7-19,0)

16,5

(14,4-18,6)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

95 % CI

Hazard ratio

95 % CI

p-værdi

*

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

Antal patienter

PSA**-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Antal patienter

Smerte-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antal patienter

Tumor-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

Stratificeret log rank test

*Tærskel for statistisk signifikans =0,0175

**PSA: Prostata-Specific Antigen

Taget i betragtning af, at docetaxel givet hver uge gav en lidt bedre sikkerhedsprofil end docetaxel

administreret hver 3. uge, er det en mulighed, at nogle patienter kan have fordel af docetaxel

administreret hver uge.

Ingen statistiske forskelle blev observeret mellem behandlingsgrupperne i Global-livskvalitet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fase I-studier har undersøgt docetaxels farmakokinetiske egenskaber hos kræftpatienter efter indgift

af 20-115 mg/m

. Docetaxels kinetiske profil er dosis-uafhængig og i overensstemmelse med en 3-

kompartment farmakokinetisk model, med halveringstider for α-, β- og γ-faserne på henholdsvis 4

min., 36 min. og 11,1 time. Den sene fase skyldes til dels den relativt langsomme redistribution af

docetaxel fra perifere kompartments.

Distribution

Efter administration af docetaxel 100 mg/m

givet som infusion over 1 time fandtes den

gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration at være 3,7 mg/ml med et AUC på 4,6 h.μg/ml.

Gennemsnitsværdierne for den totale clearance og steady-state distributionsvolumen var henholdsvis

21 l/h/m

og 113 l. Den interindividuelle variation i totalclearance var ca. 50 %. Docetaxels

plasmaproteinbinding er mere end 95 %.

Elimination

Der er gennemført et studie med

C-mærket docetaxel på 3 kræftpatienter. Docetaxel blev elimineret

både i urin og fæces efter cytocrom P-450-medieret oxidativ metabolisering af tert-butylestergruppen.

Inden for 7 dage udgjorde ekskretion i urin og fæces henholdsvis 6 % og 75 % af radioaktiviteten. Ca.

80 % af radioaktiviteten i fæces er udskilt efter 48 timer i form af en større inaktiv og tre mindre

inaktive metabolitter samt meget lave koncentrationer af uomdannet lægemiddel.

Specielle populationer

Alder og køn

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

En farmakokinetisk populationsanalyse af docetaxel er blevet gennemført hos 577 patienter. De

farmakokinetiske parametre i modellen lå tæt på det, der blev observeret i fase I-studier. Docetaxels

farmakokinetik varierede ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et beskedent antal patienter (n = 23) med en klinisk kemi, der tydede på en let til moderat nedsat

leverfunktion (ALAT og ASAT ≥ 1,5 gange øvre normalværdi og basisk fosfatase ≥ 2,5 gange øvre

normalværdi), var clearance nedsat med gennemsnitlig 27 % (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Docetaxels clearance var ikke påvirket hos patienter med let til moderat væskeretention, og der findes

ingen data for clearance hos patienter med svær væskeretention.

Kombinationsbehandling

DoxorubicinDocetaxel

influerer

ikke

clearance

doxorubicin

eller

plasmaniveauet

doxorubicinol

doxorubicinmetabolit),

når

anvendes

kombination.

samtidige

administration af docetaxel, doxorubicin og cyclofosfamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Capecitabin

Fase I-studier, som evaluerede capecitabins effekt på docetaxels farmakokinetik og vice versa, viste

ingen effekt af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og ingen effekt af docetaxel

på capecitabins hovedmetabolit 5’-DFUR’s farmakokinetik.

Cisplatin

Docetaxels clearance i kombinationsterapi med cisplatin var sammenlignelig med det observerede ved

monoterapi. Cisplatins farmakokinetiske profil, når det administreres kort efter infusion med

docetaxel, er sammenlignelig med profilen for cisplatin, når det administreres alene.

Cisplatin og 5-fluoruracil

Den kombinerede administration af docetaxel, cisplatin og 5-fluoruracil hos 12 patienter med massive

tumorer havde ingen indflydelse på farmakokinetikken for hvert af de individuelle lægemidler.

Prednison og dexamethason

Prednisons virkning på farmakokinetikken for docetaxel administreret med standard dexamethason-

præmedicinering er undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

Der blev ikke observeret effekt af prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carcinogeniciteten af docetaxel er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent in vitro i mikronucleus- og kromosom-aberrationstesten i

CHO-K1-celler, samt in vivo i mikronucleustesten i mus. Derimod induceredes ingen mutationer i

Ames test eller i en CHO/HGPRT-genmutationsassay. Disse resultater er i overensstemmelse med

docetaxels farmakologiske aktivitet.

Toksikologiske studier på gnavere har vist uønskede påvirkninger af testisfunktionen. Det må derfor

formodes, at også den mandlige fertilitet kan påvirkes af docetaxel.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.1

Hjælpestoffer

Koncentrat

Polysorbat 80

Ethanol, vandfri

Solvens

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

Præmixopløsning: Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 8 timer ved opbevaring

enten mellem 2 °C og 8 °C eller ved stuetemperatur (under 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk

synspunkt skal produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og

-betingelser før brug brugerens ansvar og vil normalt ikke overskride 24 timer ved 2 °C til 8 °C,

medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

Infusionsopløsning: Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 4 timer ved

stuetemperatur (under 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes

straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og -betingelser før brug brugerens

ansvar og vil normalt ikke overskride 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortynding har

fundet sted under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C Må ikke fryses.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hver æske indeholder:

Et hætteglas med koncentrat

Et hætteglas med solvens

Docetaxel Teva Pharma 20 mg hætteglas

6 ml klart Type I-hætteglas med en brombutylgummiprop og en afrivningshætte.

Hætteglasset indeholder 0,72 ml af en opløsning af docetaxel i polysorbat 80 med en

koncentration på 27,73 mg/ml (påfyldningsvolumen: 24,4 mg/0,88 ml). Dette

påfyldningsvolumen er blevet fastlagt under udvikling af docetaxel for at kompensere for

væsketab ved fremstilling af præmixen. Dette tab skyldes skumdannelse, væske, der klæber til

siderne af glasset, og et restvolumen, som ikke kan udtages. Dette overskud sikrer, at der efter

fortynding med hele indholdet i det medfølgende hætteglas med solvens til docetaxel kan

udtages et præmixvolumen på mindst 2 ml, som indeholder 10 mg/ml docetaxel, hvilket svarer

til den mængde, der er angivet på pakningen med 20 mg pr. hætteglas.

Solvens til Docetaxel Teva Pharma 20 mg hætteglas

6 ml klart Type I-hætteglas med brombutylgummiprop og en afrivningshætte.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hætteglasset indeholder 1,28 ml vand til injektionsvæsker (påfyldningsvolumen: 1,71 ml).

Tilsætning af hele indholdet i hætteglasset med solvens til indholdet i hætteglasset med

Docetaxel Teva Pharma 20 mg, koncentrat til infusionsvæske, opløsning, sikrer en

præmixkoncentration på 10 mg/ml docetaxel.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Docetaxel Teva Pharma er et antineoplastisk stof, og ligesom andre potentielle toksiske stoffer skal

det behandles med forsigtighed ved håndtering og tilberedning af Docetaxel Teva Pharma-

opløsningerne. Det anbefales, at man anvender handsker.

Hvis Docetaxel Teva Pharma-infusionskoncentrat, præmixopløsning eller infusionsvæske skulle

komme på huden, så vask omgående og grundigt med sæbe og vand. Hvis Docetaxel

infusionskoncentrat, præmixopløsning eller infusionsvæske skulle komme i kontakt med

slimhinderne, så vask omgående og grundigt med vand.

Tilberedning til intravenøs administration

a)

Tilberedning af Docetaxel Teva Pharma præmix (10 mg docetaxel/ml)

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal Docetaxel Teva Pharma-æsker stå

i stuetemperatur (under 25°C) i 5 minutter før brug.

Med en sprøjte udtages hele indholdet aseptisk fra hætteglasset med opløsningsmiddel til Docetaxel

Teva Pharma ved at holde hætteglasset på skrå.

Injicer hele indholdet af sprøjten i det tilsvarende hætteglas med Docetaxel Teva Pharma.

Fjern sprøjten og bland miksturen manuelt ved at vende hætteglasset gentagne gange i mindst 45

sekunder. Må ikke rystes.

Lad hætteglasset med præmix stå i stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter, og kontroller så, at

opløsningen nu er homogen og klar. (Skumdannelse er normalt, selv efter 5 minutter på grund af

polysorbat 80 i opløsningen).

Præmixen indeholder 10 mg/ml docetaxel og skal bruges straks efter tilberedning. Dog har

præmixopløsningen vist fysisk og kemisk stabilitet i en periode på 8 timer, både når den blev

opbevaret mellem +2 °C og +8 °C, og når den blev opbevaret ved stuetemperatur (under 25 °C).

b)

Tilberedning af infusionsvæsken

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas præmix for at opnå den dosis, der er

nødvendig til patienten. I henhold til den beregnede dosis udtrykt i mg udtages det tilsvarende

volumen præmix indeholdende 10 mg/ml docetaxel aseptisk med en gradueret sprøjte. For eksempel

skal der til en beregnet dosis på 140 mg udtages 14 ml præmix.

Injicer derefter den beregnede mængde præmix i en 250 ml ikke-pvc-infusionspose med enten 5 %

glucoseinfusionsvæske eller natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %).

Hvis den beregnede dosis er større end 200 mg docetaxel, skal der bruges et større volumen af

infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg/ml.

Infusionsvæsken og præmix opblandes ved manuel rotation af infusionsposen.

Docetaxel Teva Pharma-infusionsopløsning skal bruges inden for 4 timer og anvendes under aseptiske

forhold som en 1-times infusion ved stuetemperatur (under 25°C) og under normale lysforhold.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Som ved alle andre parenterale produkter, skal både Docetaxel Teva Pharma-præmix og

-infusionsvæske kontrolleres for uklarheder, og opløsninger med udfældning skal i givet fald kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i overensstemmelse med lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nederlandene

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/662/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

21.01.2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel Teva Pharma 80 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas Docetaxel Teva Pharma koncentrat indeholder 80 mg docetaxel (vandfri). En ml

koncentrat indeholder 27,73 mg docetaxel.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med koncentrat indeholder vandfri ethanol 25,1 % (w/w) vandfri ethanol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Koncentratet er en klar viskøs, gul til gulbrun opløsning.

Solvensen er en farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Docetaxel Teva Pharma monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden

eller metastatisk brystkræft efter behandlingssvigt af cytotoksisk terapi. I tidligere kemoterapi skal

anthracyklin eller et alkylerende stof have været anvendt.

Ikke-småcellet lungekræft

Docetaxel Teva Pharma er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk ikke-småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Docetaxel Teva Pharma i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med

inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der ikke

tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Docetaxel Teva Pharma i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af

patienter med hormonrefraktær metastatisk prostatakræft.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Anbefalet dosis

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr. dag (f.eks. 8 mg 2 gange

daglig). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før docetaxel-administration (se pkt. 4.4).

G-CSF kan anvendes profylaktisk for at formindske risikoen for hæmatologisk toksicitet.

Ved prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund af den samtidige behandling

med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-

infusion (se pkt. 4.4).

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den anbefalede

dosis docetaxel i monoterapi 100 mg/m

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter, der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m

givet over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af platinbaseret kemoterapi er den

anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon oralt 5 mg 2 gange daglig

gives kontinuerligt (se pkt. 5.1).

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrocyttallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra

75 mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofile leukocytter < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m

, bør behandlingen stoppes.

I kombination med cisplatin

Hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

i kombination med cisplatin med en minimum

blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25.000 celler/mm

eller hos patienter, der

får febril neutropeni, eller hos patienter med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet, bør docetaxel-

dosis reduceres til 65 mg/m

i de følgende behandlingsrunder. For cisplatin-dosisjustering se

tilsvarende produktresumé.

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m

, er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af transaminase

(ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af basisk fosfatase på mere

end 2,5 gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin

> øvre normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6

gange øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel

kun anvendes på tvingende indikation.

Pædiatrisk population

Docetaxels Teva Pharmas sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1

måned til under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er ingen relevant anvendelse af docetaxel Teva Pharma i den pædiatriske population til

indikationerne brystkræft, ikke-småcellet lungekræft og prostatakræft.

Ældre personer

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældrepersoner.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhedsreaktioner forårsaget af det aktive stof eller et af hjælpestofferne

anført i pkt 6.1

Docetaxel må ikke anvendes hos patienter med en udgangsværdi for neutrofile granulocytter på

< 1.500 celler/mm

Docetaxel må ikke anvendes til patienter med svær leverinsufficiens, da der ikke findes data for denne

patientgruppe (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr. dag i 3 dage (f.eks. 8 mg 2

gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner. Til prostatakræft er præmedicineringen oral dexamethason 8 mg, 12 timer,

3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrofil-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrofiltallet igen er ≥ 1.500 celler/mm

pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G-CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclofosfamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystkræft for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør

monitoreres omhyggeligt (se pkt 4.2 og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner inden for få minutter efter infusion af docetaxel er

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer. Ved lette

symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det ikke

nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom svær

hypotension, bronkospasme eller generaliseret udslæt/erytem øjeblikkelig afbrydelse af docetaxel-

infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner, bør ikke

genbehandles med docetaxel.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erytem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt ascites, skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske fosfataseværdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en større

risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger, såsom toksisk dødsfald inklusive sepsis og

maveblødning, som kan blive fatal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatitis og

asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75mg/m

til de patienter, der har forhøjet

leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller ASAT/ALAT på > 3,5 gange øvre

normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange øvre normalværdi, kan det ikke

anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenocarcinom ekskluderede det kliniske pivotalstudie patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5

gange øvre normalværdi associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 gange øvre normalværdi, og bilirubin

> 1 gange øvre normalværdi. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne

tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter

med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxel af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med anthracyklin (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller

infektion), bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestivt hjertesvigt

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og under

follow-up-perioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv brystkræft

har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Leukæmi

For patienter, behandlet med docetaxel, doxorubicin og cyclofosfamid (TAC), kræver risikoen for

forsinket myelodysplasi eller myolid leukæmi hæmatologisk opfølgning.

Patienter med 4+lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdoms-fri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko forhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse. (se pkt. 5.1).

Ældre personer

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclofosfamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudium, var 209

patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik docetaxel

hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10 % højere i patientgruppen på 65

år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber, diarré, anoreksi og

perifere ødemer var ≥ 10 % højere hos patienter som var 75 år eller ældre end hos patienter under 65

år.

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre personer i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): letargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod ≥ 10 % oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ældre personer, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med

stoffer, som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således hæmmer enzymet kompetitivt) af

cytochrom P450-3A, f.eks. ciclosporin, terfenadin, ketokonazol, erythromycin og troleandromycin.

Man bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig medicinering med disse lægemidler på grund af

risikoen for en betydelig interaktion.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95 %). Skønt mulige in vivo-interaktioner mellem

docetaxel og anden samtidigt administreret lægemiddel ikke er undersøgt formelt, har in vitro-

interaktionsstudier med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, difenhydramin,

propranolol, propafenon, fenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat, ikke påvirket

docetaxels proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding.

Docetaxel påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Co-administrationen af docetaxel, doxorubicin og cyclofosfamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studium antydede en interaktion mellem docetaxel og

carboplatin. Ved kombination med docetaxel, var carboplatins clearance af carboplatin ca. 50 %

højere end de værdier, der tidligere er rapporteret for carboplatin-monoterapi.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Der er rapporteret kliniske tilfælde, hvor der var en tilsvarende stigning i docetaxels toksicitet, når det

blev kombineret med ritonavir. Mekanismen bag denne interaktion er ritonavirs hæmning af CYP3A4,

der er det primære isoensym i metaboliseringen af docetaxel. Baseret på ekstrapolation fra et

farmakokinetisk studie med ketaconazol hos 7 patienter skal det overvejes at halvere dosis af

docetaxel, hvis patienten samtidig skal behandles med en stærk CYP3A4-hæmmer, såsom

azolsvampemidler, ritonavir eller visse makrolider (clarithromycin, telithromycin).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data på administration af docetaxel til gravide. Det er påvist, at docetaxel er både

embryo- og føtotoksisk hos kaniner og rotter, samt at det nedsætter fertiliteten hos rotter. Som andre

cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til gravide. Docetaxel må

derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er tydeligt indiceret.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til

straks at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Amning:

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i modermælk. På grund af

risiko for skadelige påvirkninger af barnet, skal amning derfor ophøre under behandling med

docetaxel.

Kontraception til mænd og kvinder

Der bør anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre den mandlige

fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at

blive fædre til børn under og op til 6 måneder efter behandling, samt til at søge vejledning vedrørende

opbevaring af sæd inden behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m

og 75 mg/m

docetaxel som enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombinationsbehandling med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter, som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

1.276 patienter (744 i TAX 316 og 532 i GEICAM 9805),, som fik docetaxel i kombination

med doxorubicin og cyclofosfamid (bivirkninger til klinisk vigtig behandling er præsenteret).

300 gastrisk adenocarcinoma-patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i

fase II-delen af undersøgelsen), som blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin

og 5-fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

174 og 251 hoved- og halskræftpatienter, som blev behandlet med docetaxel i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

Disse reaktioner blev beskrevet under brug af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3;

grad 3-4 = G3/4; grad 4 = G4) og COSTART-termerne og MedDRA-termerne. Hyppigheder defineres

som: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1000 til

< 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1000); meget sjælden (< 1/10.000); frekvens ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel var: neutropeni (som var reversibel og

ikke kumulativ, median-dagen til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig neutropeni

(< 500 celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og asteni.

Bivirkningerne for docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med andre

kemoterapeutiske midler.

I kombination med trastuzumab, vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos ≥ 10 %.

Der var en forøget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40 % mod 31 %) og grad 4 alvorlige

bivirkninger (34 % mod 23 %) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel-

enkeltbehandling.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I kombination med capecitabin er de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (≥ 5 %),

som blev rapporteret i et fase III-studium med brystkræftpatienter, hvor anthracyklinbehandling ikke

havde haft effekt, medtaget (se produktresuméet for capecitabin).

Følgende bivirkninger er jævnligt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxelinfusionen

og reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt

med eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner blev karakteriseret ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret

udslæt/erytem (se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter

inklusive brændende fornemmelser. Neuromotoriske tilfælde er hovedsagligt karakteriseret ved

svaghed.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

svært hånd- og fodsyndrom), men også arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte associerede med

kløe. Udbruddene opstår ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion.

Der er rapporter om mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der

sjældent førte til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Svære negle-

forandringer er karakteriseret ved hypo- eller hyperpigmentering og sommetider smerter og

onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed, flebitis eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura- og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med vægtstigning på 3 kg eller mere. Væskeretention

er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² enkeltstof:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

5,7 %;

inklusive sepsis og

pneumoni, fatal hos

1,7 %)

Infektion associeret

med G4-neutropeni

(G3/4: 4,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

76,4 %);

Anæmi (G3/4: 8,9 %);

Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

5,3 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4 %)

Dysgeusi (alvorlig:

0,07 %)

Hjerte

Arytmi

(G3/4: 0,7 %)

Hjerteinsufficiens

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Hæmoragi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig 2,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4:

5,3 %);

Diarré (G3/4: 4 %);

Kvalme (G3/4: 4 %);

Opkastning (G3/4: 3 %)

Konstipation (alvorlig

0,2 %);

Mavesmerter (alvorlig

1 %);

Gastrointestinal

Hæmorrhage (alvorlig

0,3 %)

Øsofagitis (alvorlig:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudlidelser (G3/4:

5,9 %);

Neglesygdomme

(alvorlig 2,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig 1,4 %)

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5 %)

Asteni (alvorlig

11,2 %);

smerter

Reaktioner på

infusionsstedet;

Ikke-kardiale bryst-

smerter (alvorlig:

0,4 %)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet

(< 5 %); G3/4 forhøjet

alkalisk fosfatase i

blodet (< 4 %);

G3/4 ASAT forhøjet

(< 3 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m²

enkeltstof

Blod og lymfesystem

Sjældent: Blødningsepisoder associeret med grad 3/4 trombocytopeni.

Nervesystemet

Reversibilitetsdata tilgængelige hos 35,3 % af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxelbehandling med 100 mg/m

som enkelt stof. Tilfældene var spontant reversible inden for 3

måneder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73 % af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1000 mg/m

og mediantiden til

reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (interval 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og

alvorlig retention var forsinket hos patienter (median kumulativ dosis: 818,9 mg/m

) med

præmedicinering set i forhold til patienter uden præmedicinering (median kumulativ dosis:

489,7 mg/m

). Det har imidlertid været rapporteret hos nogle patienter under de tidlige forløb af

behandlingen.

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² enkeltstof

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2 %);

Anæmi (G3/4: 10,8 %);

Trombocytopeni (G4: 1,7 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5 %)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig);

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 3,3 %);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Opkastning (G3/4: 0,8 %);

Diarré (G3/4: 1,7 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8 %)

Neglesygdomme (alvorlig

0,8 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4 %);

Væskeretention (alvorlig:

0,8 %); Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(< 2 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 7,8 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

91,7 %);

Anæmi (G3/4: 9,4 %);

Febril neutropeni;

Trombocytopeni

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

(G4: 0,8 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed

(G3/4:1,2 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4:

0,4 %)

Hjerte

Hjertesvigt;

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5 %);

Stomatitis (G3/4:

7,8 %); Diarré (G3/4:

6,2 %); Opkastning

(G3/4: 5 %);

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,4 %);

Hudreaktioner (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig:

8,1 %);

Væskeretention

(alvorlig 1,2 %);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(< 2,5 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(< 1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 1 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

cisplatin

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 5,7 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

51,5 %);

Anæmi (G3/4: 6,9 %);

Trombocytopeni

(G4: 0,5 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

2,5 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7 %);

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension (G3/4:

0,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 9,6 %);

Opkastning (G3/4:

7,6 %);

Diarré (G3/4: 6,4 %);

Stomatitis (G3/4: 2 %)

Konstipation

Hud og subkutane

væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,7 %);

Hudreaktioner (G3/4:

0,2 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 0,5 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig 9,9 %);

Væskeretention

(alvorlig

0,7 %);

Feber (G3/4: 1,2 %)

Reaktioner på

infusionsstedet;

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (2,1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(1,3 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(0,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(0,3 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i kombination med

trastuzumab

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %); Febril

neutropeni (inklusive neutropeni

associeret med feber og brug af

antibiotika) eller neutropenisk

sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; hovedpine; dysgeusi;

hypoæstesi

Øjne

Forhøjet tåresekretion;

konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og mediastinum

Epistaxis; pharyngolaryngeal

smerte; nasopharyngitis; dyspnø;

hoste; næseflåd

Mave-tarm-kanalen

Kvalme; diarré; opkastning;

konstipation; stomatitis; dyspepsi;

mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; erytem; udslæt;

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; artralgi; smerter i

ekstremiteterne; knoglesmerter;

rygsmerter

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Asteni; perifert ødem; pyrexi;

træthed; inflammation i

slimhinderne; smerter; influenza-

lignende symptomer; brystsmerter;

kulderystelser

letargi

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2 % af patienterne, som modtog docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0 % af de patienter, som fik docetaxel alene. I docetaxel - plus trastuzumab-

armen havde 64 % modtaget en tidligere behandling med antracyklin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55 % i docetaxel-armen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som modtog trastuzumab og

docetaxel, i forhold til de patienter som fik behandling med docetaxel alene (32 % grad 3/4 neutropeni

versus 22 %, under anvendelse af NCI-CTC kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m

er kendt for at resultere i neutropeni

hos 97 % af patienterne, 76 % grad 4, baseret på laveste blodtælling. Forekomsten af febril

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23 % versus 17 % for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

capecitabin

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: <1 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63 %);

Anæmi (G3/4: 10 %)

Trombocytopeni (G3/4: 3 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1 %);

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2 %);

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1 %);

Paræstesi (G3/4: < 1 %)

Svimmelhed;

Hovedpine (G3/4: < 1 %);

Perifer neuropati

Øjne

Forhøjet tåresekretion

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngolaryngeale smerter

(G3/4: 2 %)

Dyspnø (G3/4: 1 %); Hoste

(G3/4: < 1 %); Epistaxis (G3/4:

< 1 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 18 %);

Diarré (G3/4: 14 %);

Kvalme (G3/4: 6 %);

Opkastning (G3/4: 4 %);

Konstipation (G3/4: 1 %);

Mavesmerter (G3/4: 2 %);

Dyspepsi

Øvre mavesmerter;

Tør mund

Hud og subkutane væv

Hånd- og fodsyndrom (G3/4:

24 %)

Alopeci (G3/4: 6 %);

Neglesygdomme (G3/4: 2 %)

Dermatitis;

Erytematøst udslæt (G3/4:

< 1 %); Misfarvning af negle;

Onycholysis (G3/4: 1 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2 %);

Artralgi (G3/4: 1 %)

Smerter i ekstremiteterne

(G3/4: < 1 %);

Rygsmerter (G3/4: 1 %);

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3 %);

Pyrexi (G3/4: 1 %);

Træthed/svaghed (G3/4: 5 %);

Perifert ødem (G3/4: 1 %);

Letargi;

smerter

Undersøgelser

Vægttab; G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet (9 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

prednison eller prednisolon

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 3,3 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %);

Anæmi (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopeni (G3/4: 0,6 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2 %);

Dysgeusi (G3/4: 0 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Øjne

Forhøjet tåresekretion (G 3/4:

0,6 %)

Hjerte

Nedsat venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0 %);

Dyspnø (G3/4: 0,6 %);

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 2,4 %);

Diarré (G3/4: 1,2 %);

Stomatitis/Pharyngitis (G3/4:

0,9 %);

Opkastning (G3/4: 1,2 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme (ikke alvorlig)

Eksfoliativt udslæt (G3/4:

0,3 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Arthralgi (G3/4: 0,3 %);

Myalgi (G3/4: 0,3 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9 %);

Væskeretention (alvorlig 0,6 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved adjuverende behandling med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin og cyclofosfamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316) og lymfeknude-

negativ (GEICAM 9805) brystkræft - pooled data.

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4:

2,4 %);

Neutropenisk infektion

(G3/4: 2,6 %).

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 4,3 %);

Neutropeni (G3/4:

59,2 %);

Trombocytopeni

(G3/4: 1,6 %);

Febril neuropeni

(G3/4: NA)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

0,6 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:

1,5 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4:

0,6 %);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

0,1 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Synkope (G3/4:

0 %);

Neurotoksicitet

(G3/4:

0 %);

Døsighed (G3/4: 0

Øjne

Konjunktivitis (G3/4:

<0,1 %)

Øget tåresekretion(G3/4:

<0,1 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2 %);

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4:

0,9 %)

Hypotension (G3/4: 0 %);

Flebitis (G3/4: 0%)

Lymfødem (G3/4:

0 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5,0 %);

Stomatitis (G3/4:

6,0 %);

Opkastning (G3/4:

4,2 %);

Diarré (G3/4: 3,4 %);

Konstipation (G3/4:

0,5 %)

Mavesmerter (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: <0,1

%); Hudsygdomme

(G3/4: 0,6 %);

Neglesygdomme

(G3/4: 0,4 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7 %);

Artralgi (G3/4: 0,2 %)

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 10,0 %);

Pyreksi (G3/4: NA %);

Perifert ødem (G3/4:

0,2 %)

Undersøgelser

Vægtforøgelse (G3/4: 0%);

vægttab (G3/4: 0,2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved adjuverende behandling med DOCETAXEL 75 mg/m² i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316)

og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati fortsatte under opfølgning hos 10 patienter ud af 84 patienter med

perifersensorisk neuropati ved slutningen af kemoterapien i det lymfeknude-positive brystkræftstudie

(TAX 316).

Hjerte

I studiet TAX 316 oplevede 26 patienter (3,5 %) i TAC-armen og 17 patienter (2,3 %) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt. Alle patienter undtagen en patient i hver arm blev diagnosticeret med CHF

mere end 30 dage efter behandlingsperioden. To patienter i TAC-armen og 4 patienter i FAC-armen

døde af hjertesvigt.

Hud og subkutane væv

I studiet TAX 316 blev alopecia, der persisterede ind i follow-up perioden efter endt kemoterapi,

rapporteret hos hos 687 TAC-patienter og 645 FAC-patienter.

Ved slutningen af follow-up perioden blev alopeci fortsat observeret hos 29 TAC-patienter

(4,2%) og 16 FAC-patienter (2,4%).

Det reproduktive system og mammae:

Amenorré fortsatte under opfølgning hos 121 patienter ud af de 202 patienter med amenorré

ved slutningen af kemoterapien i studiet TAX 316.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

I studiet TAX 316 fortsatte perifert ødem hos 19 patienter ud af de 119 patienter med perifert ødem i

TAC-armen og hos 4 patienter ud af de 23 patienter med perifert ødem i FAC-armen.

I studiet GEICAM9805 fortsatte lymfødem hos 4 ud af 5 patienter med lymfødem ved slutningen af

kemoterapien.

Akut leukæmi/myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års follow-up i TAX 316-studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 4 ud af 744 TAC-

patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter. Myelodysplastisk syndrom blev rapporteret hos 2 ud af

744 TAC-patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter.

Ved en median opfølgningtid på 77 måneder forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532 (0,2 %) patienter,

som fik docetaxel, doxorubicin og cyclofosfamid i GEICAM 9805-studiet. Der blev ikke set

nogen tilfælde hos patienter, der fik fluoruracil, doxorubicin og cyclofosfamid. Myelodysplastisk

syndrom blev ikke diagnosticeret i nogen af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion var lavere hos patienter, der fik G-CSF profylaktisk, efter det blev gjort obligatorisk i TAC-

armen i GEICAM-studiet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden G-CSF-profylakse

(GEICAM 9805)

Uden primær

G-CSF-profylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær G-CSF-

profylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion (grad 3-

2 (1,8)

5 (1,2)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil:

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Neutropenisk infektion;

Infektion (G3/4: 11,7 %).

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20,9 %);

Neutropeni (G3/4: 83,2 %);

Trombocytopeni (G3/4: 8,8 %);

Febril neutropeni.

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 1,7 %).

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7 %).

Svimmelhed (G3/4: 2,3 %);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3 %).

Øjne

Forhøjet tåresekretion (G3/4:

0 %).

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0 %).

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0 %).

Mave-tarm-kanalen

Diarré (G3/4: 19,7 %);

Kvalme (G3/4: 16 %);

Stomatitis (G3/4: 23,7 %);

Opkastning (G3/4: 14,3 %).

Konstipation (G3/4: 1,0 %);

Gastrointestinale smerter (G3/4:

1,0 %);

Øsofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7 %).

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %).

Kløende udslæt (G3/4: 0,7 %);

Neglesygdomme (G3/4: 0,7 %);

Hudafskalning (G3/4: 0 %).

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0 %);

Feber (G3/4: 2,3 %);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1 %).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel

75 mg/m² i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Blod og lymfesystem:

Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos henholdsvis 17,2 % og 13,5 % af

patienterne, uanset anvendelse af G-CSF. G-CSF blev anvendt som sekundær profylakse hos 19,3 %

af patienterne (10,7 % af cyklus). Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom respektivt hos

12,1 % og 3,4 % af patienterne, når patienterne modtog profylaktisk G-CSF, hos 15,6 % og 12,9 % af

patienterne uden profylaktisk G-CSF (se punkt 4.2).

Tabel over bivirkninger ved behandling af hoved- og halskræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4:6,3 %)

Neutropenisk infektion

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

0,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

76,3 %);

Anæmi (G3/4: 9,2 %);

Trombocytopeni

(G3/4: 5,2 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:

0,6 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

0,6 %)

Svimmelhed

Øjne

Forhøjet tåresekretion;

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Iskæmisk hjertesygdom

(G3/4: 1,7 %)

Arytmi (G3/4: 0,6 %)

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme (G3/4:

0,6 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 0,6 %);

Stomatitis (G3/4:

4,0 %);

Diarré (G3/4: 2,9 %);

Opkastning (G3/4:

0,6 %)

Konstipation;

Øsofagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4: 0,6 %);

Gastrointestinale

smerter;

Dyspepsi;

Gastrointestinale

blødninger (G3/4: 0,6 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4:10,9 %)

Kløende udslæt;

Tør hud;

Hudafskalning (G3/4:

0,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4:0,6 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 3,4 %);

Pyreksi (G3/4: 0,6 %);

Væskeretention;

Ødem

Undersøgelser

Vægtstigning

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo- og stråleterapi (TAX 324)

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6 %)

Neutropenisk infektion

Benigne, maligne og

Cancersmerter (G3/4:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

1,2 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

83,5 %); Anæmi (G3/4:

12,4 %);

Trombocytopeni (G3/4:

4,0 %);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:12,0 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

(G3/4: 0,4 %);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2 %)

Svimmelhed (G3/4:

2,0 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4 %)

Øjne

Øget tåresekretion

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4:

1,2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0 %)

Iskæmisk

hjertesygdom

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 13,9 %);

Stomatitis (G3/4:

20,7 %);

Opkastning (G3/4:

8,4 %)

Diarré (G3/4: 6,8 %);

Øsofagitis/dys-

fagi/odynofagi (G3/4:

12,0 %)

Konstipation (G3/4:

0,4 %)

Dyspepsi (G3/4: 0,8 %)

Gastrointestinal smerte

(G3/4: 1,2 %)

Gastrointestinal

blødning (G3/4: 0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt

Tør hud; Afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4:0,4 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0 %);

Febril tilstand (G3/4:

3,6 %)

Væskeretention G3/4:

1,2 %)

Ødemer (G3/4: 1,2 %)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Erfaringer efter markedsføring

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Der er rapporter om tilfælde af akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom, når docetaxel

blev administreret i kombination med andre kemoterapeutika og/eller strålebehandling.

Blod og lymfesystem

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er rapporter om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er rapporter

om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), ofte i forbindelse med sepsis eller multiorgansvigt.

Immunsystemet

Der er rapporter om anafylaktisk shock, i nogle tilfælde fatale.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidstheden under

administration af docetaxel. Disse reaktioner er også set under infusion med lægemidlet.

Øjne

Der er observeret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (glimt, lysglimt, pletter i

synsfeltet) typisk forekommende under infusion med lægemidlet og i forbindelse med

overfølsomhedsreaktioner. Disse var reversible ved ophør af behandlingen. Tilfælde af tåresekretion

med eller uden konjunktivitis, da der er sjældne rapporter om tilfælde af obstruktion af tårekanalerne,

som resulterede i usædvanlig kraftigt tåreflod. Tilfælde af cystoidt makulaødem (CMO) er blevet

rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ototoksicitet, nedsat hørelse og/eller tab af hørelse.

Hjerte

Sjældne tilfælde af myokardieinfarkt er rapporteret.

Vaskulære sygdomme

Venøse tromboemboliske tilfælde er sjældent rapporteret.

Luftveje, thorax og mediastinum

Akut respiratorisk åndedrætsbesvær og tilfælde af interstitial pneumoni

/pneumonitis, interstitiel

lungesygdom,

pulmonar fibrose

og respirationssvigt

, sommetider letale

, er rapporteret sjældent

Der er rapporter om sjældne tilfælde af strålingspneumonitis hos patienter, som modtog samtidig

strålebehandling.

Mave-tarmkanalen

Der er rapporter om sjælden forekomst af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale lidelser,

gastrointestinal perforation, iskæmisk colitis, colitis og neutropenisk enterocolitis. Der er rapporter

om sjældne tilfælde af ileus og intestinal obstruktion.

Lever og galdeveje

Der rapporteret om meget sjældne tilfælde af hepatitis, nogle gange fatale, hovedsageligt hos patienter

med præeksisterende leversygdomme.

Hud og subkutane væv

Med docetaxel er der rapporter om meget sjældne tilfælde af kutan erytematøs lupus, bulløst udslæt,

såsom erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. I nogle

tilfælde kan samtidige risikofaktorer muligvis have medvirket til udviklingen af disse virkninger. Ved

behandling med docetaxel er der rapporteret om sclerodermi-lignende forandringer, som ofte går

forud for perifer lymfødem. Tilfælde af vedvarende alopeci er rapporteret.

Nyre og urinveje

Nyreinsufficiens og nyresvigt er rapporteret. I ca 20% af tilfældene var der ingen risikofaktorer for

akut nyresvigt såsom samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler og gastrointestinale

sygdomme.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er sjældne rapporter om radiation recall-fænomen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Væskeretention er ikke ledsaget af akutte episoder af oliguri eller hypotension. Dehydrering og

pulmonar ødem er sjældent rapporteret.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til overdosering med docetaxel. I

tilfælde af en overdosis skal patienten indlægges på en specialafdeling, og de vitale funktioner skal

følges nøje. I tilfælde af en overdosis kan der forventes en forværring af bivirkninger. De forventede

komplikationer ved overdosis vil være knoglemarvsuppression, perifer neurotoksicitet og mucositis.

Patienter bør modtage terapeutisk G-CSF så snart som muligt efter overdosering er erkendt.

Om nødvendigt bør man tage andre passende symptomatiske forholdsregler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Taxaner, ATC-kode: L01CD 02

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at facilitere polymerisering af tubulin til stabile

mikrotubuli og hæmme depolymerisering af mikrotubuli til tubulin, hvilket medfører et udtalt fald i

koncentrationen af frit tubulin. Binding af docetaxel til mikrotubuli medfører ingen ændring i antallet

af protofilamenter.

In vitro-forsøg har vist, at docetaxel ødelægger det mikrotubulære netværk i celler, som er essentielle

for mitosen og cellulære funktioner i interfasen.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel fandtes in vitro at være cytotoksisk over for forskellige murine og humane tumorcellelinjer

samt over for humane tumorceller fra frisk udtagne humane tumorer i klonogene assays. Docetaxel

opnår høje intracellulære koncentrationer og forbliver længe intracellulært. Docetaxel fandtes

ydermere at være aktivt over for nogle, men ikke alle cellelinjer, der udviste overekspression af p-

glycoprotein, hvis tilstedeværelse er bestemt af "multidrug resistance"-genet (MDR-genet). In vivo er

docetaxels aktivitet uafhængig af behandlingsregimet og har eksperimentelt vist et bredt spektrum af

antitumoraktivitet over for fremskredne murine og transplanterede humane tumorer.

Kliniske virkning og sikkerhed

Brystkræft

Der er udført to randomiserede, sammenlignende fase III-studier med docetaxel doseret hver 3. uge i

den anbefalede dosis på 100 mg/m

til patienter med metastatisk brystkræft. Der indgik henholdsvis

326 patienter, som tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, og 392

patienter, som tidligere havde fået behandling med anthracyklin uden effekt.

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, blev

docetaxel sammenlignet med doxorubicin (75 mg/m

hver 3. uge). Uden at påvirke overlevelsestiden

(docetaxel 15 måneder mod doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden til progression (docetaxel

27 uger mod doxorubicin 23 uger, p = 0,54), øgede docetaxel responsraten (52 % mod 37 %, p = 0,01)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og gav hurtigere respons (12 uger mod 23 uger, p = 0,007). 3 patienter (2 %), der fik docetaxel,

ophørte med behandlingen grundet væskeretention, hvorimod 15 patienter (9 %), der fik doxorubicin,

stoppede behandlingen grundet hjertetoksicitet (3 tilfælde af fatal hjerteinsufficiens).

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med anthracyklin uden effekt, blev docetaxel

sammenlignet med kombinationsbehandling med mitomycin C og vinblastin (12 mg/m

hver 6. uge og

6 mg/m

hver 3. uge). Docetaxel øgede responsraten (33 % mod 12 %, p < 0,0001), forlængede tiden

til progression (19 uger mod 11 uger, p = 0,0004), samt forlængede overlevelsen (11 måneder mod 9

måneder, p = 0,01).

I de 2 her nævnte fase III-studier viste docetaxel den samme sikkerhedsprofil, som tidligere blev set i

fase II-studierne (se pkt. 4.8).

Et åbent multicenter randomiseret fase III-studie blev udført for at sammenligne docetaxel monoterapi

med paclitaxel i behandlingen af fremskreden brystkræft hos patienter, hvis tidligere behandling

havde inkluderet et antracyklin. 449 patienter blev randomiseret til enten at modtage docetaxel

monoterapi 100 mg/m

givet som 1 times infusion eller paclitaxel 175 mg/m

givet som en infusion

over 3 timer. Begge behandlingsmåder blev administreret hver 3. uge.

Docetaxel forlængede mediantiden til progression (24,6 uger vs. 15,6 uger; p < 0,01) og

medianoverlevelse (15,3 måneder vs. 12,7 måneder; p = 0,03) uden at påvirke det primære endepunkt

(32 % vs. 25 %, p = 0,10), samlet respons rate (32 % vs. 25 %, p = 0,10).

Flere grad 3/4 bivirkninger blev observeret for docetaxel monoterapi (55,4 %) sammenlignet med

paclitaxel (23,0 %).

Ikke-småcellet lungekræft

Patienter, der tidligere har fået behandling med kemoterapi med eller uden strålebehandling.

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tid til progression (12,3 uger vs. 7 uger) og

den samlede overlevelse signifikant længere for docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end for bedste

palliative behandling. Den 1-årige overlevelsesrate var signifikant længere med docetaxel (40 %) end

for bedste palliative behandling (16 %).

Der var mindre brug af smertestillende morfika (p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p < 0,01),

anden sygdomsrelateret medicin (p = 0,06) og strålebehandling (p < 0,01) hos de patienter, der fik

behandling med docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end hos patienterne, der fik bedste palliative

behandling.

Den samlede overlevelsesrate var 6,8 % i de evaluerbare patienter, og medianvarigheden for respons

var 26,1 uge.

Docetaxel i kombination med platinmidler hos patienter der ikke tidligere er behandlet med

kemoterapi

1.218 patienter med inoperabel ikke-småcellet lungekræft stadium IIIB eller IV med KPS på 70 %

eller mere, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, blev i et fase III-studie

randomiseret til enten docetaxel (T) 75 mg/m

administreret som 1-times infusion umiddelbart

efterfulgt af cisplatin (Cis) 75 mg/m

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge (TCis),

docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion i kombination med carboplatin (AUC 6 mg/ml pr. min)

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge eller vinorelbin (V) 25 mg/ m

administreret i løbet

af 6 til 10 minutter på dag 1, 8, 15, 22 efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret på dag 1

af cyklusser gentaget hver 4. uge (VCis).

Overlevelsesdata, median progressionstid og responsrater for studiets to arme er illustreret i

nedenstående tabel:

TCis

n=408

VCis

N=404

Statistisk analyse

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Total overlevelse

(Primær endepunkt)

Median overlevelsestid (måneder)

11,3

10,1

Hazard ratio: 1,122

[97,2 % CI: 0,937; 1,342]*

1-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 5,4 %

[95 % CI: -1,1; 12,0]

2-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 6,2 %

[95 % CI: 0,2; 12,3]

Gennemsnitlig tid til progression

(uger)

22,0

23,0

Hazard ratio: 1.032

[95 % CI: 0.876; 1.216]

Total responsrate (%):

31,6

24,5

Behandlingsforskel: 7,1 %

[95 % CI: 0,7; 13,5]

*: rettet for multiple sammenligninger og justeret for stratification-faktorer (stadie af sygdommen og

behandlingsregion), baseret på beregnelig patientpopulation.

Sekundære endepunkter inkluderede forandring i smerter, global rating af livskvalitet med EuroQoL-

5D, lungekræft-symptomskala, og forandringer i Karnofskys performance status. Resultater på disse

endepunkter understøttede de primære endepunkt-resultater.

For docetaxel/Carboplatin-kombinationen kunne der hverken bevises ækvivalent eller non-inferior

effekt sammenlignet med referencebehandlingskombinationens VCis.

Prostatakræft

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med hormonrefraktær metastatisk prostatakræft blev undersøgt i et randomiseret multicenter fase III-

studie. I alt 1.006 patienter med KPS ≥ 60 blev randomiseret i følgende behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Docetaxel 30 mg/m

administreret ugentlig i de første 5 uger i en 6 ugers behandlingsrunde i

5 behandlingsrunder.

Mitoxantron 12 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Alle 3 behandlingsregimer blev administreret i kombination med prednison eller prednisolon 5 mg to

gange daglig, kontinuerligt.

De patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, viste signifikant længere total overlevelse sammenlignet

med dem, der fik mitoxantron. Stigningen i overlevelse set i armen med ugentlig docetaxel var ikke

statistisk signifikant sammenlignet med mitoxantron-kontrolarmen. Effekt-endepunkter for docetaxel-

armene versus kontrolarmen er vist i nedenstående tabel:

Endepunkt

Docetaxel

hver 3. uge

Docetaxel

hver uge

Mitoxantron

hver 3. uge

Antal patienter

Median overlevelsestid

(måneder)

95 % CI

Hazard ratio

95 % CI

p-værdi

*

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Antal patienter

PSA**-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Antal patienter

Smerte-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antal patienter

Tumor-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

Stratificeret log rank test

*Tærskel for statistisk signifikans =0,0175

**PSA: Prostata-Specific Antigen

Taget i betragtning af, at docetaxel givet hver uge gav en lidt bedre sikkerhedsprofil end docetaxel

administreret hver 3. uge, er det en mulighed, at nogle patienter kan have fordel af docetaxel

administreret hver uge.

Ingen statistiske forskelle blev observeret mellem behandlingsgrupperne i Global-livskvalitet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fase I-studier har undersøgt docetaxels farmakokinetiske egenskaber hos kræftpatienter efter indgift

af 20-115 mg/m

. Docetaxels kinetiske profil er dosis-uafhængig og i overensstemmelse med en 3-

kompartment farmakokinetisk model, med halveringstider for α-, β- og γ-faserne på henholdsvis 4

min., 36 min. og 11,1 time. Den sene fase skyldes til dels den relativt langsomme redistribution af

docetaxel fra perifere kompartments.

Distribution

Efter administration af docetaxel 100 mg/m

givet som infusion over 1 time fandtes den

gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration at være 3,7 mg/ml med et AUC på 4,6 h.μg/ml.

Gennemsnitsværdierne for den totale clearance og steady-state distributionsvolumen var henholdsvis

21 l/h/m

og 113 l. Den interindividuelle variation i totalclearance var ca. 50 %. Docetaxels

plasmaproteinbinding er mere end 95 %.

Elimination

Der er gennemført et studie med

C-mærket docetaxel på 3 kræftpatienter. Docetaxel blev elimineret

både i urin og fæces efter cytocrom P-450-medieret oxidativ metabolisering af tert-butylestergruppen.

Inden for 7 dage udgjorde ekskretion i urin og fæces henholdsvis 6 % og 75 % af radioaktiviteten. Ca.

80 % af radioaktiviteten i fæces er udskilt efter 48 timer i form af en større inaktiv og tre mindre

inaktive metabolitter samt meget lave koncentrationer af uomdannet lægemiddel.

Særlige population

Alder og kønEn farmakokinetisk populationsanalyse af docetaxel er blevet gennemført hos 577

patienter. De farmakokinetiske parametre i modellen lå tæt på det, der blev observeret i fase I-studier.

Docetaxels farmakokinetik varierede ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et beskedent antal patienter (n = 23) med en klinisk kemi, der tydede på en let til moderat nedsat

leverfunktion (ALAT og ASAT ≥ 1,5 gange øvre normalværdi og basisk fosfatase ≥ 2,5 gange øvre

normalværdi), var clearance nedsat med gennemsnitlig 27 % (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Docetaxels clearance var ikke påvirket hos patienter med let til moderat væskeretention, og der findes

ingen data for clearance hos patienter med svær væskeretention.

Kombinationsbehandling

Doxorubicin

Docetaxel influerer ikke på clearance af doxorubicin eller plasmaniveauet af doxorubicinol (en

doxorubicinmetabolit), når det anvendes i kombination. Den samtidige administration af docetaxel,

doxorubicin og cyclofosfamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Capecitabin

Fase I-studier, som evaluerede capecitabins effekt på docetaxels farmakokinetik og vice versa, viste

ingen effekt af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og ingen effekt af docetaxel

på capecitabins hovedmetabolit 5’-DFUR’s farmakokinetik.

Cisplatin

Docetaxels clearance i kombinationsterapi med cisplatin var sammenlignelig med det observerede ved

monoterapi. Cisplatins farmakokinetiske profil, når det administreres kort efter infusion med

docetaxel, er sammenlignelig med profilen for cisplatin, når det administreres alene.

Cisplatin og 5-fluorouracil

Den kombinerede administration af docetaxel, cisplatin og 5-fluoruracil hos 12 patienter med massive

tumorer havde ingen indflydelse på farmakokinetikken for hvert af de individuelle lægemidler.

Prednisone og dexamethason

Prednisons virkning på farmakokinetikken for docetaxel administreret med standard dexamethason-

præmedicinering er undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

Der blev ikke observeret effekt af prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carcinogeniciteten af docetaxel er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent in vitro i mikronucleus- og kromosom-aberrationstesten i

CHO-K1-celler, samt in vivo i mikronucleustesten i mus. Derimod induceredes ingen mutationer i

Ames test eller i en CHO/HGPRT-genmutationsassay. Disse resultater er i overensstemmelse med

docetaxels farmakologiske aktivitet.

Toksikologiske studier på gnavere har vist uønskede påvirkninger af testisfunktionen. Det må derfor

formodes, at også den mandlige fertilitet kan påvirkes af docetaxel.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Koncentrat

Polysorbat 80

Ethanol, vandfri

Solvens

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

Præmixopløsning: Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 8 timer ved opbevaring

enten mellem 2 °C og 8 °C eller ved stuetemperatur (under 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk

synspunkt skal produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og

-betingelser før brug brugerens ansvar og vil normalt ikke overskride 24 timer ved 2 °C til 8 °C,

medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

Infusionsopløsning: Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 4 timer ved

stuetemperatur (under 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes

straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og -betingelser før brug brugerens

ansvar og vil normalt ikke overskride 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortynding har

fundet sted under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke fryses.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Hver æske indeholder:

Et hætteglas med koncentrat

Et hætteglas med solvens

Docetaxel Teva Pharma 80 mg hætteglas

15 ml klart Type I-hætteglas med brombutylgummiprop og en afrivningshætte.

Hætteglasset indeholder 2,88 ml af en opløsning af docetaxel i polysorbat 80 med en

koncentration på 27,73 mg/ml (påfyldningsvolumen: 94,4 mg/3,40 ml). Dette

påfyldningsvolumen er blevet fastlagt under udvikling af docetaxel for at kompensere for

væsketab ved fremstilling af præmixen. Dette tab skyldes skumdannelse, væske, der klæber til

siderne af glasset, og et restvolumen, som ikke kan udtages. Dette overskud sikrer, at der efter

fortynding med hele indholdet i det medfølgende hætteglas med solvens til docetaxel kan

udtages et præmixvolumen på mindst 8 ml, som indeholder 10 mg/ml docetaxel, hvilket svarer

til den mængde, der er angivet på pakningen med 80 mg pr. hætteglas.

Solvens til Docetaxel Teva Pharma 80 mg hætteglas

15 ml klart Type I-hætteglas med brombutyl-gummiprop og en afrivningshætte.

Hætteglasset indeholder 5,12 ml vand til injektionsvæsker (påfyldningsvolumen: 6,29 ml).

Tilsætning af hele indholdet i hætteglasset med solvens til indholdet i hætteglasset med

Docetaxel Teva Pharma 80 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning, sikrer en

præmixkoncentration på 10 mg/ml docetaxel.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Docetaxel Teva Pharma er et antineoplastisk stof, og ligesom andre potentielle toksiske stoffer skal

det behandles med forsigtighed ved håndtering og tilberedning af Docetaxel Teva Pharma-

opløsningerne. Det anbefales, at man anvender handsker.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis Docetaxel Teva Pharma-infusionskoncentrat, præmixopløsning eller infusionsvæske skulle

komme på huden, så vask omgående og grundigt med sæbe og vand. Hvis Docetaxel-

infusionskoncentrat, præmixopløsning eller infusionsvæske skulle komme i kontakt med

slimhinderne, så vask omgående og grundigt med vand.

Tilberedning til intravenøs administration

a)

Tilberedning af Docetaxel Teva Pharma præmix (10 mg docetaxel/ml)

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal Docetaxel Teva Pharma-æsker stå

i stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter før brug.

Med en sprøjte udtages hele indholdet aseptisk fra hætteglasset med opløsningsmiddel til Docetaxel

Teva Pharma ved at holde hætteglasset på skrå.

Injicer hele indholdet af sprøjten i det tilsvarende hætteglas med Docetaxel Teva Pharma.

Fjern sprøjten og bland miksturen manuelt ved at vende hætteglasset gentagne gange i mindst 45

sekunder. Må ikke rystes.

Lad hætteglasset med præmix stå i stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter, og kontroller så, at

opløsningen nu er homogen og klar. (Skumdannelse er normalt, selv efter 5 minutter på grund af

polysorbat 80 i opløsningen).

Præmixen indeholder 10 mg/ml docetaxel og skal bruges straks efter tilberedning. Dog har

præmixopløsningen vist fysisk og kemisk stabilitet i en periode på 8 timer, både når den blev

opbevaret mellem +2 °C og +8 °C, og når den blev opbevaret ved stuetemperatur (under 25 °C).

b)

Tilberedning af infusionsvæsken

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas præmix for at opnå den dosis, der er

nødvendig til patienten. I henhold til den beregnede dosis udtrykt i mg udtages det tilsvarende

volumen præmix indeholdende 10 mg/ml docetaxel aseptisk med en gradueret sprøjte. For eksempel

skal der til en beregnet dosis på 140 mg udtages 14 ml præmix.

Injicer derefter den beregnede mængde præmix i en 250 ml ikke-pvc-infusionspose med enten 5 %

glucoseinfusionsvæske eller natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %).

Hvis den beregnede dosis er større end 200 mg docetaxel, skal der bruges et større volumen af

infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg/ml.

Infusionsvæsken og præmix opblandes ved manuel rotation af infusionsposen.

Docetaxel Teva Pharma-infusionsopløsning skal bruges inden for 4 timer og anvendes under aseptiske

forhold som en 1-times infusion ved stuetemperatur (under 25 °C) og under normale lysforhold.

Som ved alle andre parenterale produkter, skal både Docetaxel Teva Pharma-præmix og

-infusionsvæske kontrolleres for uklarheder, og opløsninger med udfældning skal i givet fald kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i overensstemmelse med lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva Pharma B.V.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nederlandene

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/662/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

21.01.2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/698861/2010

EMEA/H/C/002032

EPAR - sammendrag for offentligheden

Docetaxel Teva Pharma

docetaxel

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Docetaxel Teva Pharma.

Hvad er Docetaxel Teva Pharma?

Docetaxel Teva Pharma er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof docetaxel. Docetaxel Teva

Pharma er et koncentrat og en solvens, der blandes til en opløsning til infusion (dråbetilførsel i en

vene).

Docetaxel Teva Pharma er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyder, at Docetaxel Teva Pharma er identisk

med et ‘referencelægemiddel’, der allerede er godkendt i Den Europæiske Union, og som hedder

Taxotere. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med

spørgsmål og svar her.

Hvad anvendes Docetaxel Teva Pharma til?

Docetaxel Teva Pharma anvendes til behandling af følgende kræftformer:

Brystkræft. Docetaxel Teva Pharma kan bruges som eneste behandling, når andre lægemidler har

været uden virkning.

Ikke-småcellet lungekræft. Docetaxel Teva Pharma kan bruges som eneste behandling, når andre

lægemidler har været uden virkning. Det kan også bruges sammen med cisplatin (et andet

lægemiddel mod kræft) til patienter, der endnu ikke har fået nogen behandling mod deres

kræftsygdom.

Prostatakræft, når hormonbehandling ikke virker på sygdommen. Docetaxel Teva Pharma

anvendes sammen med prednison eller prednisolon (antiinflammatoriske lægemidler).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Docetaxel Teva Pharma

EMA/78114/2011

Side 2/3

Hvordan anvendes Docetaxel Teva Pharma?

Docetaxel Teva Pharma bør kun anvendes på afdelinger, der er specialiseret i kemoterapi, under

overvågning af en læge, der er specialiseret i brug af kemoterapi.

Docetaxel Teva Pharma gives hver tredje uge ved en infusion, der varer en time. Dosis,

behandlingsvarighed og anvendelse sammen med andre lægemidler afhænger af den pågældende

kræfttype. Docetaxel Teva Pharma må kun bruges, når neutrofiltallet (en type hvide blodlegemer) er

mindst 1 500 celler/mm3. Dagen før infusionen af Docetaxel Teva Pharma gives desuden

dexamethason (et antiinflammatorisk lægemiddel) til patienten. De nærmere oplysninger fremgår af

produktresuméet.

Hvordan virker Docetaxel Teva Pharma?

Det aktive stof i Docetaxel Teva Pharma , docetaxel, tilhører en gruppe kræftlægemidler, der kaldes

taxaner. Docetaxel blokerer cellers evne til at nedbryde det indvendige celleskelet og dermed deres

evne til at dele og formere sig. Når celleskelettet forbliver intakt, kan cellerne ikke dele sig og vil til

sidst dø. Docetaxel påvirker også andre celler end kræftcellerne, f.eks. blodcellerne, hvilket kan

medføre bivirkninger.

Hvordan blev Docetaxel Teva Pharma undersøgt?

Virksomheden har fremlagt data fra faglitteraturen om docetaxe. Derudover fremlagde virksomheden

undersøgelsesresultater til påvisning af, at kvaliteten af Docetaxel Teva Pharma infusionsopløsning

svarer til kvaliteten af Taxotere. Der krævedes ingen supplerende undersøgelser, eftersom Docetaxel

Teva Pharma er et generisk lægemiddel, der indgives ved infusion og indeholder det samme aktive stof

som referencelægemidlet Taxotere.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Docetaxel Teva Pharma?

Da Docetaxel Teva Pharma er et generisk lægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være det

samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Docetaxel Teva Pharma godkendt?

CHMP konkluderede, at Docetaxel Teva Pharma i overensstemmelse med EU’s krav har vist sig at være

sammenligneligt med Taxotere. Det var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede

risici som for Taxotere. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Docetaxel Teva

Pharma.

Andre oplysninger om Docetaxel Teva Pharma:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Docetaxel Teva Pharma til Teva Pharma B.V. den 21. januar 2011. Markedsføringstilladelsen

er gyldig i fem år, hvorefter den kan fornys.

Den fuldstændige EPAR for Docetaxel Teva Pharma findes på agenturets websted på

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Docetaxel Teva Pharma, kan du læse indlægssedlen (også

en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Docetaxel Teva Pharma

EMA/78114/2011

Side 3/3

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2010.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information