Diprosalic 0,5+30 mg/g salve

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-12-2017

Aktiv bestanddel:
BETAMETHASONDIPROPIONAT, SALICYLSYRE
Tilgængelig fra:
Paranova Danmark A/S
ATC-kode:
D07XC01
INN (International Name):
BETAMETHASONDIPROPIONATE, SALICYLIC ACID
Dosering:
0,5+30 mg/g
Lægemiddelform:
salve
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
15606
Autorisation dato:
1993-09-28

Læs hele dokumentet

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Diprosalic til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bi virkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Diprosalic

3. Sådan skal du bruge Diprosalic

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Diprosalic salve indeholder et stærkt binyre-

barkhormon og salicylsyre.

Diprosalic virker ved at salicylsyren blødgør

huden, og binyrebarkhormonet dæmper hævelse

og irritation ved betændelse, der ikke skyldes

bakterier, virus eller svampe. Derved bliver udbred-

elsen af udslæt, eksem eller psoriasis mindre.

Du kan bruge Diprosalic til behandling af

forskellige former for eksem samt psoriasis.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE DIPROSALIC

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Diprosalic:

Hvis du er allergisk over for betamethason,

salicylsyre eller et af de øvrige indholds-

stoffer i Diprosalic

(angivet i punkt 6).

Hvis du har betændelse i huden, som skyldes

svampe eller bakterier, med mindre denne

betændelse også bliver behandlet.

Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom

i ansigtet med rødme, især på næsen, kinderne

og i panden (rosacea).

Hvis du har betændelse med røde knopper

omkring næse og mund (perioral dermatit).

På bumser eller på områder med bumser.

Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes

virus (f.eks. forkølelsessår, skoldkopper).

Til hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem

eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du

bruger Diprosalic.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diprosalic

Vær opmærksom på følgende:

Behandlingen bør ikke vare længere end højst

nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden

at din læge igen har set på din hudsygdom.

Du bør ikke bruge binyrebarkhormon længere

end aftalt med lægen. Det gælder især ved

behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler,

lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.

Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon

til børn længere end aftalt med lægen. Børn

har større risiko for bivirkninger.

Hvis huden bliver mere tør, irriteret, betændt,

rød eller klør og svier, bør du tale med din læge.

Der kan være kommet betændelse eller allergi.

Du må ikke dække det indsmurte område med

tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster.

Du bør ikke bruge Diprosalic på åbne sår eller

beskadiget hud.

Du bør ikke bruge Diprosalic rundt om øjnene.

Undgå at få Diprosalic i øjnene.

Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig,

især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden

af arme og ben.

Hvis du har brugt Diprosalic i lang tid, må du

ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det

kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen

om langsom aftrapning af behandlingen.

Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive

nedsat, når du bruger Diprosalic i længere tid.

Fortæl derfor lægen, at du bruger Diprosalic,

hvis du er kommet alvorligt til skade, har en

svær betændelse (f.eks. lungebetændelse)

eller skal opereres.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at

du er i behandling med Diprosalic.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn

eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Diprosalic

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept f.eks. naturlægemidler og

vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Diprosalic sammen med anden

medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Diprosalic

efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Diprosalic i

korte perioder efter aftale med lægen.

Du bør ikke bruge Diprosalic på brystet, mens du

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diprosalic påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

04/2018

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DIPROSALIC

Brug altid Diprosalic nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn:

Påsmør et tyndt lag salve på

det berørte område, 1-2 gange dagligt, morgen

og aften.

Det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med

færre påsmøringer.

Undgå at få Diprosalic i øjnene.

Vask hænder efter påsmøring, med mindre du

skal behandles på hænderne.

Hvis du har brugt for meget Diprosalic

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere Diprosalic salve, end der står i

denne information, eller mere end lægen har fore-

skrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven

brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre

muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden,

øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt

andre bivirkninger (se punkt 4 "Bivirkninger").

Hvis du har glemt at bruge Diprosalic

Påsmør et tyndt lag Diprosalic så hurtigt som

muligt. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot

med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Diprosalic

Du må kun holde pause eller stoppe behand-

lingen efter længere tids anvendelse efter aftale

med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er større risiko for, at du får bivirkninger, hvis

du bliver behandlet på store hudområder, eller

hvis du bruger lufttæt forbinding på den ind-

smurte hud.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger

(det forekommer hos færre end 1 ud af

1.000 behandlede):

Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt

blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedt-

depoter på maven og i nakken. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst,

operation eller svær betændelse (f.eks.

lungebetændelse).

Børn kan vokse mindre og tage mindre på i

vægt end normalt. Kontakt lægen.

Børn kan få vedvarende hovedpine på grund

af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diprosalic

0,5 mg/g + 30 mg/g salve

betamethason/salicylsyre

572057P005

Diprosalic

er et registreret varemærke, der

tilhører MERCK SHARP & DOHME CORP.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Diprosalic salve indeholder:

– Aktive stoffer: Betamethason 0,5 mg/g (som

betamethasondipropionat) og salicylsyre

30 mg/g.

– Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie og hvid

vaselin.

Pakningsstørrelser:

Diprosalic salve findes i pakningsstørrelserne

30 g, 60 g (2x30g), 90 g (3x30g) og 100 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

december 2017.

04/2018

Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder

og fødder eller over hele kroppen. Kontakt

læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(det forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Ny betændelse på det behandlede område.

Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal

med lægen.

Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med

rødme og især på hage, næse, kinder og pande

(steroid-rosacea).

Små punktformede eller større blødninger i

huden pga. bristede blodkar.

Strækmærker.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det

forekommer hos færre end 1 ud af 1.000

behandlede):

Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/

tynde bløde hår i ansigtet, på krop samt arme

og ben.

Brune pletter på huden (øget pigment).

Lyse pletter på huden (mindre pigment).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Opblødt evt. laset hud.

Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med

rødme og evt. små knopper eller bumser.

Udslæt med små væskefyldte blærer (miliaria)

pga. stærk sved eller feber.

Betændelse i hårsække.

Sløring af betændelse i huden, forværring af

betændelse i huden.

Betændelse i hårsække.

Kløe, brænden, irritation, tør hud, udslæt.

Tydelige små blodkar i huden.

Allergisk kontakteksem.

Forværring af eksem når du stopper behandlingen.

Irritation eller betændelse med røde knopper

omkring næse og mund (perioral dermatit).

Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www. meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Diprosalic utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diprosalic efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

Læs hele dokumentet

6. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Diprosalic, salve (Paranova)

0.

D.SP.NR.

3552

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Diprosalic®

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Betamethason 0,5 mg/g som betamethasondipropionat, salicylsyre 30 mg/g.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Salve (Paranova)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dermatit, især allergisk og toksisk eksem samt psoriasis.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne og børn: Påsmøres i et tyndt lag 1-2 gange daglig.

Hele det berørte område smøres omhyggeligt med Diprosalic salve i et tyndt lag to gange

daglig, morgen og aften. Ved vedligeholdelsesbehandling vil færre applikationer være

tilstrækkeligt for nogle patienter.

4.3

Kontraindikationer

Rosacea.

Acne vulgaris.

Perioral dermatit.

Virale infektioner, f.eks. herpes simplex og varicella.

Hudinfektion forårsaget af svampe eller bakterier, med mindre infektionen behandles

samtidig.

Hudlidelser hos børn under et år herunder dermatit og bledermatit.

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

15606_spc.doc

Side 1 af 6

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Længere tids topikal behandling med kortikosteroid bør undgås, hvor det er muligt, især

hos børn og spædbørn, for at undgå binyrebarkhæmning.

Hvis der opstår irritation eller sensibilisering efter anvendelse af Diprosalic salve, bør

behandlingen afbrydes.

Ved tilstedeværelse af en infektion, bør der startes en hensigtsmæssig behandling. Hvis der

ikke umiddelbart ses tydeligt respons, bør kortikosteroidet seponeres, indtil infektionen er

under kontrol.

Okklusiv forbinding bør undgås, hvis der er tegn på sekundær infektion.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af dermatoser med eller uden pruritus i ano-

genitalområdet.

Armhule, lysken og andre intertriginøse områder bør kun behandles kortvarigt med stærkt

virkende kortikosteroider.

Bivirkninger, der er rapporteret efter systemisk behandling med kortikosteroider, inklusive

binyrebarkhæmning, kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider,

især hos børn og nyfødte.

Den systemiske absorption af topikale kortikosteroider eller salicylsyre vil være øget ved

behandling af store hudområder, ved langvarig brug og ved okklusionsbehandling. Derfor

skal patienter, der behandles på store hudområder med store doser stærktvirkende

kortikosteroider, løbende evalueres for symptomer på hæmning af HPA (hypothalamus-

hypofyse-binyrebark) aksen. Ved symptomer på HPA akse hæmning, skal der forsøges

seponering af præparatet, reduktion i antallet af applikationer eller substitution med et

mindre potent kortikosteroid. Behandling af børn bør ligeledes ske med forsigtighed, på

grund af øget risiko for systemisk toksicitet af absorberet salicylsyre.

Påsmøring af salicylsyre på åbne sår eller beskadiget hud bør udgås.

Generhvervelse af HPA akse funktionen sker normalt omgående ved behandlingens ophør.

Abstinenssymptomer ved ophør af behandling med kortikosteroider ses kun sjældent. I

disse tilfælde er det nødvendigt at supplere med systemiske kortikosteroider.

Hvis der opstår unormal tørhed eller øget hudirritation bør præparatet seponeres.

Ved pludselig seponering efter længere tids anvendelse kan ses tilbageslagsvirkning (rebound

fænomen) i form af rødme, svie og brænden i huden eller forværring af psoriasis og herunder

pustuløs psoriasis. Dette kan forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen.

Undgå kontakt med øjne og slimhinder.

15606_spc.doc

Side 2 af 6

Stærkt virkende kortikosteroider bør ikke anvendes i øjenomgivelserne eller på øjenlåg. Når

præparatet anvendes i hovedbunden eller i ansigtet, skal der udvises særlig forsigtighed, for at

undgå kontakt med øjnene, på grund af risiko for hudatrofi og glaukom.

Der er risiko for udvikling af generel pustuløs psoriasis eller lokal eller systemisk toksicitet

på grund af hudens nedsatte barrierefunktion.

Efter langvarig lokalbehandling med stærktvirkende kortikosteroider forekommer atrofiske

forandringer oftere i ansigtet, på genitalia samt på indersiden af arme og ben end på andre

dele af kroppen.

Børn kan udvise større modtagelighed end voksne over for topikalt kortikosteroid

induceret HPA akse hæmning og over for eksogene kortikosteroideffekter, på grund af den

større hudoverflade i forhold til kropsvægten.

HPA akse hæmning, Cushings syndrom, nedsat lineær vækst, nedsat øgning af kropsvægt

og intrakraniel hypertension er rapporteret hos børn, der modtog topikale kortikosteroider.

Tegn på binyrebarkhæmning hos børn inkluderer lave plasma cortisol niveauer og

manglende respons på ACTH stimulering. Tegn på intrakraniel hypertension inkluderer

hævelse af fontaneller, hovedpine og bilateral papilødem.

Som med alle stærkt virkende topikale kortikosteroider, bør behandlingen med Diprosalic

salve ophøre, når den dermatologiske sygdom er under kontrol. Afhængigt af klinisk

respons kan behandlingsvarigheden variere fra få dage til en længere tidsperiode.

Imidlertid bør behandlingen ikke vare mere end fire uger uden en reevaluering af patienten.

Korktikosteroider kan sløre, aktivere og forværre en hudinfektion.

Vær opmærksom på, at kortikosteroider kan ændre udseendet af nogle læsioner og derved

vanskeliggøre diagnosticering samt forsinke ophelingen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Der er set reproduktionstoksicitet i dyrestudier ved topikal administration af kortikosteroider.

Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke. Nedsat placenta- og fødselsvægt er

observeret hos dyr og mennesker efter længere tids behandling. Desuden er der, ved

behandling over længere tid, risiko for hæmning af binyrebarken hos det nyfødte barn.

Da sikker anvendelse af topikal kortikosteroid behandling under graviditet ikke er fastslået,

bør denne gruppe af lægemidler kun anvendes under graviditet hvis fordelene for moderen

opvejer eventuelle risici for det ufødte barn. Denne gruppe lægemidler bør ikke anvendes i

større doser eller i længere tid til gravide kvinder. Et mindre potent kortikosteroid bør

foretrækkes.

Amning:

15606_spc.doc

Side 3 af 6

Diprosalic salve kan anvendes i ammeperioden. Ammende kvinder bør kun anvende

Diprosalic salve efter lægens anvisning. Kortikosteroider udskilles i modermælk, men ved

topikal applikation på et begrænset hudområde er der lav sandsynlighed for påvirkning af det

ammede barn. Hvis længerevarende behandling eller behandling med højere doser er

indiceret, bør amning ophøre. Ammende kvinder bør ikke behandles på brystet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Diprosalic påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Infektioner og infestationer

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Frekvens ukendt

Sekundær infektion.

Follikulit, maskering af hudinfektion,

forværring af hudinfektion.

Endokrine lidelser

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

**Binyrebarkhæmning.

Dermatologiske lidelser

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Frekvens ukendt

Hudatrofi*, striae*, steroid-rosacea,

kapillærskørhed (ekkymoser/purpura).

Hypo- eller hyperpigmentering,

hypertrikose.

Maceration af huden*, miliaria*, pruritus,

brænden, irritation, tør hud steroid-akne,

perioral dermatit, dermatit, allergisk

kontaktdermatit, teleangiektasi, forværring

af eksem (rebound fænomen).

*Optræder oftere ved okklusionsbehandling.

**Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af

topikale kortikosteroider og især ved okklusionsbehandling, langvarig behandling eller ved

behandling af store hudområder. Dette gælder særligt børn og nyfødte (se pkt. 4.4).

Behandling af udbredt psoriasis eller pludseligt ophør af behandlingen kan fremkalde pustuløs

psoriasis.

4.9

Overdosering

Symptomer:

Akut overdosering vil næppe forekomme. Overdreven eller langvarig brug af topikale

kortikosteroider kan hæmme hypothalamus-hypofyse-binyrebark (HPA) aksen, med deraf

15606_spc.doc

Side 4 af 6

følgende sekundær binyrebarkhæmning og tegn på hyperkorticisme inklusive Cushings

syndrom.

Overdreven brug af topikale præparater indeholdende salicylsyre kan føre til symptomer på

salicylisme.

Behandling:

Passende symptomatisk behandling er indiceret. Akutte symptomer på hyperkorticisme er

normalt reversible. Om nødvendigt reguleres elektrolytbalancen. I tilfælde af kronisk

toksicitet tilrådes langsom seponering af kortikosteroidet.

Behandlingen af salicylisme er symtomatisk. Der bør tages aktion for hurtigt at fjerne

salicylatet fra kroppen. Ordiner oral natriumbikarbonat for at alkalisere urinen og øge

diuresen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

D 07 XC 01 – kortikosteroider (gr. III) til udvortes brug, andre kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Diprosalic’s farmakodynamiske aktivitet er direkte relateret til dets indholdsstoffer,

betamethasondipropionat, salicylsyre og dets vehikel.

Betamethasondipropionat er et stærktvirkende glukokortikosteroid hørende til gruppe III

og kombinationen med salicylsyre er specielt velegnet ved hyperkeratose (en fortykkelse af

hornlaget med kraftig skældannelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Glukokortikosteroider er generelt i stand til at gennemtrænge hudens hornlag og påvirke de

dybere liggende celler. Ved topikal anvendelse bliver almindeligvis kun en så ringe del af

det anvendte glukokortikoid absorberet, at hormonbalancen i blodet ikke forrykkes

måleligt. Systemiske virkninger af glukokortikoiderne kan dog optræde i enkelte tilfælde

ved lang tids behandling eller øget absorption, f.eks. ved applikation på større,

inflammerede og intertriginøse hudområder eller på hud med defekt hornlag. Lufttæt

tildækning som ved plastikokklusion af det behandlede areal øger absorptionen kraftigt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er ikke set tegn på organtoksicitet. Betamethasondipropionat er som andre

glukokortikosteroider teratogent i dyreforsøg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

15606_spc.doc

Side 5 af 6

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tube.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

15606

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE (NUMRE)

22. marts 1993

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. december 2017

15606_spc.doc

Side 6 af 6

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information