Diproderm 0,5 mg/g kutanopløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-05-2020

Aktiv bestanddel:
BETAMETHASONDIPROPIONAT
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
D07AC01
INN (International Name):
betamethasone dipropionate
Dosering:
0,5 mg/g
Lægemiddelform:
kutanopløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
58409
Autorisation dato:
2016-09-30

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diproderm

®

0,5 mg/g (0,05%) kutanopløsning

Betamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Diproderm kutanopløsning

3. Sådan skal du bruge Diproderm

kutanopløsning

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diproderm indeholder et stærkt

binyrebarkhormon.

Diproderm dæmper hævelse og irritation

ved betændelse, der ikke skyldes

bakterier, virus eller svampe. Derved

mindskes udbredelsen af udslæt, eksem

eller psoriasis.

Du kan bruge Diproderm til behandling af

forskellige former for eksem og psoriasis.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at bruge Diproderm

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Diproderm:

– Hvis du er allergisk over for

betamethasondipropionat, andre

kortikosteroider eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Diproderm (angivet i

afsnit 6).

– Hvis du har betændelse i huden som

skyldes svampe eller bakterier, med

mindre betændelsen bliver behandlet

samtidig.

– Hvis du har en betændelsesagtig

hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved

rødme, især på næsen, på kinderne og i

panden (rosacea).

– Hvis du har betændelse med røde

knopper omkring næse og mund

(perioral dermatit).

– Hvis du har bumser.

– Hvis du har sygdomme på huden,

der skyldes virus (forkølelsessår,

skoldkopper og helvedesild).

– Hvis det er hudlidelser hos børn under

1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

før du bruger Diproderm.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge

Diproderm efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du bruge Diproderm i

korte perioder efter aftale med lægen.

Du bør ikke bruge Diproderm på brystet

mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm påvirker ikke

arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Diproderm

Brug altid Diproderm nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Spidsen af flasken føres så tæt som muligt

til det angrebne område, og præparatet

påføres ved let tryk på flasken.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Dryp nogle få dråber Diproderm

kutanopløsning på det berørte område,

og massér forsigtigt kutanopløsningen

godt ind i huden. Brug Diproderm

kutanopløsning 2 gange daglig (morgen

og aften). Det vil i nogle tilfælde være

tilstrækkeligt med færre påsmøringer.

Børn: Du må kun bruge Diproderm

kutanopløsning til børn under 12 år efter

aftale med lægen. Du bør i så fald kun

smøre Diproderm kutanopløsning på små

hudområder og behandlingen må højst

vare 1 uge.

Vask hænder efter påsmøring, med mindre

det er hænderne der behandles.

Hvis du har brugt for meget Diproderm

kutanopløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har brugt mere af Diprodem, end

der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

I sjældne tilfælde med langvarig og

overdreven brug kan du få rødt, rundt

måneansigt, mindre muskler, uønsket

behåring, blålige striber i huden, øgede

fedtdepoter på maven og i nakken

samt andre bivirkninger, som står i

bivirkningsafsnittet.

Hvis du har glemt at bruge Diproderm

kutanopløsning

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

01-2019

P423705-2

Vær ekstra forsigtig med at bruge

Diproderm kutanopløsning

Vær opmærksom på følgende:

– Behandlingen bør ikke vare længere

end højst nødvendigt og ikke mere end

fire uger, uden at din læge igen har set

på din hudsygdom.

– Du bør ikke bruge binyrebarkhormoner

længere end aftalt med lægen. Det

gælder især ved behandling af den

sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved

endetarmsåbning eller på kønsdele.

– Du bør især undgå at bruge

binyrebarkhormon til børn længere end

aftalt med lægen. Børn har større risiko

for bivirkninger.

– Langvarig brug gør huden tynd

og skrøbelig, især i ansigtet, på

kønsdelene og på indersiden af arme og

ben. Dette kan give risiko for udvikling

af andre hudlidelser bl.a. psoriasis med

pusfyldte knopper.

– Hvis huden bliver mere irriteret,

betændt, rød eller klør og svier, bør

du tale med din læge. Der kan være

kommet betændelse eller allergi.

– Du bør ikke bruge tætsluttende og

lufttæt forbinding eller plaster, hvis der

er betændelse i huden.

– Du bør ikke bruge Diproderm rundt om

øjnene.

– Undgå at få Diproderm i øjnene.

– Hvis du har brugt Diproderm i lang

tid, må du ikke stoppe behandlingen

pludseligt, da det kan forværre din

hudsygdom. Tal med lægen om langsom

aftrapning af behandlingen.

– Dine binyrers dannelse af hormoner kan

blive nedsat, når du bruger Diproderm

i længere tid. Fortæl derfor lægen,

at du bruger Diproderm, hvis du er

kommet alvorligt til skade, har en svær

betændelse (f.eks. lungebetændelse)

eller skal opereres.

– Oplys altid ved blodprøvekontrol og

urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Diproderm.

Brug af anden medicin sammen med

Diproderm

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan bruge Diproderm sammen med

anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har

mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Hvis du holder op med at bruge

Diproderm

Ændring eller stop i behandlingen bør kun

ske i samråd med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Bivirkninger forekommer især ved

langvarig og overdreven brug, samt ved

brug af lufttæt forbinding.

Alvorlige bivirkninger ved brug af

Diproderm kutanopløsning

Sjældne bivirkninger (det forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

behandlede):

– Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge,

for højt blodtryk, nedsat muskelmasse,

øgede fedtdepoter på maven og i

nakken. Kontakt lægen.

– Risiko for alvorlig shocktilstand ved

tilskadekomst, operation eller svær

betændelse (f.eks. lungebetændelse).

– Børn kan vokse mindre og tage mindre

på i vægt. Kontakt lægen.

– Børn kan få vedvarende hovedpine

på grund af forhøjet tryk i hjernen.

Kontakt lægen.

Hyppighed er ikke kendt:

– Psoriasis med pusfyldte knopper på

hænder og fødder eller over hele

kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af

Diproderm kutanopløsning

Almindelige bivirkninger (det

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

behandlede):

– Ny betændelse kan opstå i hud, som er

under behandling med Diproderm.

– Betændelse i hårsække.

– Brændende fornemmelse, kløe,

irritation, tør hud.

– Kontakteksem.

– Uønsket hårvækst.

– Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet

med rødme og evt. små knopper eller

bumser (steroid-akne).

– Udslæt med små væskefyldte blærer.

– Hvide pletter på huden (nedsat

pigmentering).

– Tynd hud, der let går i stykker,

strækmærker, laset og opblødt hud.

– Irritation eller betændelse med røde

knopper omkring næse og mund

(perioral dermatit).

Ikke almindelige bivirkninger (det

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 behandlede):

– Små punktformede eller større

blødninger i huden.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger

(det forekommer hos mindre end 1 ud af

1.000 behandlede):

– Overfølsomhed.

– Brune pletter på huden (øget pigment).

Hyppighed er ikke kendt:

– Forværring af betændelse i huden,

sløring af betændelse i huden.

– Udvidelse af de små blodkar i huden.

– Forværring af eksem ved ophør af

behandlingen.

– Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet

med rødme, især på hage, næse, kinder

og pande (steroid-rosacea).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Diproderm kutanopløsning

utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diproderm kutanopløsning efter

den udløbsdato, der står på pakningen

efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Diproderm kutanopløsning indeholder:

– Aktivt stof: betamethason 0,5 mg/g

(som betamethasondipropionat).

– Øvrige indholdsstoffer:

isopropanol, renset vand, carbomer,

natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Diproderm kutanopløsning er en klar,

farveløs, tyktflydende væske.

Pakningsstørrelser:

Plastflaske á 60 og 120 (2x60) ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Diproderm

er et registreret varemærke,

der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

januar 2019.

Læs hele dokumentet

6. maj 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Diproderm, kutanopløsning (2care4)

0.

D.SP.NR

.

3078

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Diproderm

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Betamethasondipropionat sv.t. 0,5 mg/g betamethason.

Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kutanopløsning (2care4).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dermatit, især allergisk og toksisk eksem, atopisk dermatit samt psoriasis.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne: Det berørte område dryppes med få dråber Diproderm kutanopløsning, der efterfølgende

forsigtigt masseres godt ind i huden. Området smøres 2 gange daglig, morgen og aften. Færre

applikationer vil for nogle patienter være tilstrækkeligt til at dække behovet.

Børn: Må ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Produktet bør påsmøres i et

tyndt lag på små arealer en til to gange dagligt i højest en uge, se endvidere pkt. 4.3 og 4.4.

4.3

Kontraindikationer

Rosacea.

Acne vulgaris.

Perioral dermatit.

Virale infektioner, f.eks. herpes simplex og varicella.

Hudinfektion forårsaget af svampe eller bakterier, med mindre infektionen behandles

samtidig.

Hudlidelser hos børn under et år herunder dermatit og bledermatit.

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre kortikosteroider eller over for et

eller flere af hjælpestofferne.

dk_hum_58409_spc.doc

Side 1 af 6

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Længere tids topikal behandling med kortikosteroid bør undgås, hvor det er muligt, især hos

børn og spædbørn, for at undgå binyrebarkhæmning.

Hvis der opstår irritation eller sensibilisering efter anvendelse af Diproderm kutan-opløsning,

bør behandlingen seponeres og anden passende behandling initieres.

Ved tilstedeværelse af en infektion, bør der administreres et hensigtsmæssigt antifungalt eller

antibakterielt middel. Hvis der ikke umiddelbart ses tydeligt respons, bør kortikosteroidet

seponeres, indtil infektionen er under kontrol.

Okklusiv forbinding bør undgås, hvis der er tegn på sekundær infektion.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af dermatoser med eller uden pruritus i ano-

genitalområdet.

Armhule, lysken og andre intertriginøse områder bør kun behandles kortvarigt med stærkt

virkende kortikosteroider.

Stærkt virkende kortikosteroider bør ikke anvendes i øjenomgivelserne eller på øjenlåg. Når

præparatet anvendes i hovedbunden eller i ansigtet, skal der udvises særlig forsigtighed, for at

undgå kontakt med øjnene, på grund af risiko for hudatrofi og glaukom.

Som med alle stærkt virkende topikale kortikosteroider, bør behandlingen med Diproderm

kutanopløsning ophøre, når den dermatologiske sygdom er under kontrol. Afhængigt af klinisk

respons kan behandlingsvarigheden variere fra få dage til en længere tidsperiode. Imidlertid

bør behandlingen ikke vare mere end fire uger uden en reevaluering af patienten.

Bivirkninger, der er rapporteret efter systemisk behandling med kortikosteroider, inklusive

binyrebarkhæmning, kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især

hos børn og nyfødte.

Pludselig seponering efter længere tids anvendelse kan medføre tilbageslagsvirkning (rebound

fænomen) i form af rødme, svie og brænden i huden eller forværring af psoriasis. Dette kan

forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen.

Der er risiko for udvikling af generel pustuløs psoriasis eller lokal eller systemisk toksicitet på

grund af hudens nedsatte barrierefunktion.

Den systemiske absorption af topikale kortikosteroider vil være øget ved brug af mere potente

kortikosteroider, ved langvarig brug, ved behandling af store hudområder eller hvis der

anvendes okklusionsteknik. Derfor skal patienter, der behandles på store hudområder med

store doser potente kortikosteroider, løbende evalueres for symptomer på HPA akse hæmning.

Ved symptomer på HPA akse hæmning skal der forsøges seponering af Diproderm

kutanopløsning, reducering i antallet af applikationer eller substitution med et mindre potent

kortikosteroid.

Generhvervelse af HPA akse funktionen sker normalt omgående ved behandlingens ophør.

Abstinenssymptomer ved ophør af behandling med kortikosteroider ses kun sjældent. I disse

tilfælde er det nødvendigt at supplere med systemiske kortikosteroider.

dk_hum_58409_spc.doc

Side 2 af 6

Efter langvarig lokalbehandling med stærke kortikosteroider forekommer atrofiske

forandringer oftere i ansigtet, på genitalia samt på indersiden af arme og ben end på andre dele

af kroppen.

Børn kan udvise større modtagelighed end voksne over for topikalt kortikosteroidinduceret

HPA akse hæmning og over for eksogene kortikosteroideffekter, på grund af den større

hudoverflade i forhold til kropsvægten.

HPA akse hæmning, Cushing’s sygdom, nedsat lineær vækst, nedsat øgning af kropsvægt og

intrakraniel hypertension er rapporteret hos børn, der modtog topikale kortikosteroider.

Symptomer på binyrebarkhæmning hos børn inkluderer lave plasma cortisolniveauer og

manglende respons på ACTH stimulering. Tegn på intrakraniel hypertension inkluderer

hævelse af fontaneller, hovedpine og bilateral papilødem.

Vær opmærksom på, at kortikosteroider kan ændre udseendet af nogle læsioner og derved

vanskeliggøre diagnosticering samt forsinke ophelingen.

Kortikosteroider kan sløre, aktivere og forværre en hudinfektion.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Der er set reproduktionstoksicitet i dyrestudier ved topikal administration af kortikosteroider;

se pkt 5.3. Betydningen af dette ved human anvendelse er ikke fastslået. Nedsat placenta- og

fødselsvægt er observeret hos dyr og mennesker efter længere tids behandling. Desuden er der,

ved behandling over længere tid, risiko for hæmning af binyrebarken hos det nyfødte barn.

Da erfaring savnes, med topikal kortikosteroid behandling under graviditet, bør denne gruppe

af lægemidler kun anvendes under graviditet hvis fordelene for moderen opvejer eventuelle

risici for det ufødte barn. Denne gruppe lægemidler bør ikke anvendes i større doser eller i

længere tid til gravide kvinder.

Amning:

Diproderm kutanopløsning kan anvendes i ammeperioden. Ammende kvinder bør kun anvende

Diproderm kutanopløsning efter lægens anvisning. Kortikosteroider udskilles i modermælk,

men ved topikal applikation på et begrænset hudområde er der lav sandsynlighed for

påvirkning af det ammede barn. Hvis længerevarende behandling eller behandling med højere

doser er indiceret, bør amning ophøre. Ammende kvinder bør ikke behandles på brystet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Diproderm påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Mest almindeligt forekommende bivirkninger er lokale bivirkninger ved applikationsstedet

som brænden, pruritus, irritation, tør hud, hypertrikose, steroid-akne, hypopigmentation,

perioral dermatit, allergisk kontaktdermatit, maceration af huden, hudatrofi, striae, miliaria,

sekundær infektion, follikulit.

dk_hum_58409_spc.doc

Side 3 af 6

Infektioner og infestationer

Almindelig (>1/100 og <1/10)

Frekvens ukendt

Sekundær infektion, follikulit.

Sløring af hudinfektion, forværring af hud-

infektion.

Lidelser i immunsystemet

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Overfølsomhed.

Endokrine lidelser

Sjælden (>1/10.000 og <1/1000)

Binyrebarkhæmning, sekundær binyrebark

insufficiens, manifestationer på hyperkorticisme

inklusive Cushing’s sygdom, HPA akse

hæmning, nedsat lineær vækst, nedsat øgning af

kropsvægt, intrakraniel hypertension.*

Dermatologiske lidelser

Almindelig (>1/100 og <1/10)

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Frekvens ukendt

Brænden, pruritus, irritation, tør hud,

hypertrikose, hypopigmentering, steroid-akne,

perioral dermatit, allergisk kontaktdermatit,

maceration af huden, hudatrofi, striae, miliaria.

Kapillærskørhed (ekkymose/purpura).

Hyperpigmentering.

Pustuløs psoriasis, teleangiektasi, steroid-

rosacea, forværring af eksem (rebound

fænomen).

*Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af

topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store

hudområder. Dette gælder særligt børn og nyfødte (se pkt. 4.4).

Behandling af udbredt psoriasis eller pludseligt ophør af behandlingen kan fremkalde pustuløs

psoriasis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger

vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for

lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette

alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer:

Akut overdosering vil næppe forekomme. Overdreven eller langvarig brug af topikale

kortikosteroider kan hæmme hypothalamus-hypofyse-binyrebark (HPA) aksen, med deraf følgende

sekundær binyrebarkhæmning og tegn på hyperkorticisme inklusive Cushing’s sygdom.

dk_hum_58409_spc.doc

Side 4 af 6

Behandling:

Passende symptomatisk behandling er indiceret. Akutte symptomer på hyperkorticisme er normalt

reversible. Om nødvendigt reguleres elektrolytbalancen. I tilfælde af kronisk toksicitet tilrådes

langsom seponering af kortikosteroidet.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

D 07 AC 01 – Kortikosteroider, stærkt virkende (gruppe III), til udvortes brug, usammensatte.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Diproderm's farmakodynamiske aktivitet er direkte relateret til dets indholdsstoffer,

betamethasondipropionat og dets vehikel.

Betamethasondipropionat er et stærktvirkende glukokortikosteroid hørende til gruppe III.

Resultater af humane studier

McKenzie-Stoughton vasokonstriktor test viste, at betamethasondipropionat var signifikant mere

aktivt (p < 0.05) end fluocinolon acetonid, fluocortolon caproat samt fluocortolone,

flumethasonpivalate og betamethasonvalerat.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Glukokortikoider er generelt i stand til at gennemtrænge hudens hornlag og påvirke de dybere

liggende celler. Ved topikal anvendelse bliver almindeligvis kun en så ringe del af det anvendte

glukokortikoid absorberet, at hormonbalancen i blodet ikke forrykkes måleligt. Systemiske

virkninger af glukokortikoiderne kan dog optræde i enkelte tilfælde ved lang tids behandling eller

øget absorption, f.eks. ved applikation på større, inflammerede og intertriginøse hudområder eller

på hud med defekt hornlag. Lufttæt tildækning som ved plastikokklusion af det behandlede areal

øger absorptionen kraftigt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er ikke set tegn på organtoksicitet. Betamethasondipropionat er som andre glukokortikoider

teratogent i dyreforsøg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Isopropanol; vand, renset; carbomer, natriumhydroxid.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

dk_hum_58409_spc.doc

Side 5 af 6

6.5

Emballage

Flaske (plast).

6.6

Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

58409

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. maj 2020

dk_hum_58409_spc.doc

Side 6 af 6

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information