Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-09-2020

Aktiv bestanddel:
FLUCONAZOL
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
J02AC01
INN (International Name):
FLUCONAZOL
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
pulver til oral suspension
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
14254
Autorisation dato:
1991-12-03

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diflucan

10 mg/ml pulver til oral suspension

fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Diflucan

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Diflucan

Sådan skal du tage Diflucan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Diflucan tilhører en gruppe lægemidler, der hedder antimykotika. Det aktive stof er fluconazol.

Diflucan bruges til behandlling af svampeinfektioner og kan også bruges som forebyggende behandling mod

Candida

-infektion. Den almindeligste svampeinfektion skyldes en gærsvamp, der hedder

Candida

Voksne

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen

Kokcidioidomykose – en sygdom i lungerne

Infektioner, der skyldes

Candida

i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden, halsen og mundbetændelse

på grund af tandprotese

Svampeinfektioner i skeden eller på penis

Svampeinfektioner i huden, f.eks. fodsvamp, ringorm, kløe i skridtet, neglesvamp.

Du kan også få Diflucan til at:

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

forebygge tilbagevendende svampeinfektioner i slimhinderne

nedsætte hyppigheden af svampeinfektioner i skeden

forebygge svampeinfektioner, som skyldes

Candida

(hvis du har nedsat immunforsvar, eller hvis det

ikke fungerer ordentligt).

Børn og unge (fra 0-17 år)

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden og halsen

Infektioner, der skyldes

Candida

i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen.

Du kan også få Diflucan til at:

forebygge svampeinfektioner, som skyldes

Candida

(hvis du har nedsat immunforsvar, eller hvis det

ikke fungerer ordentligt)

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Diflucan

Tag ikke Diflucan

hvis du er allergisk over for fluconazol, andre svampemidler eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diflucan

(angivet i afsnit 6). Symptomerne kan omfatte kløe, rødmen af huden eller vejrtrækningsbesvær

hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer mod allergi)

hvis du tager cisaprid (mod maveproblemer)

hvis du tager pimozid (mod psykotiske lidelser)

hvis du tager quinidin (mod forstyrrelser i hjerterytmen)

hvis du tager erythromycin (antibiotikum til behandling af infektioner)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diflucan,

hvis du har lever- eller nyreproblemer

hvis du har hjerteproblemer, som uregelmæssig hjerterytme

hvis du har unormale mængder af kalium, calcium eller magnesium i blodet

hvis du får alvorlige hudlidelser (kløe, rødmen af huden eller vejtrækningsproblemer)

hvis du får symptomer på binyrebarkinsufficiens, dvs. hvor binyrerne ikke producerer en tilstrækkelig

mængde af visse steroidhormoner såsom kortisol (kronisk eller langvarig træthed, muskelsvaghed,

appetitløshed, vægttab, mavesmerter).

Brug af anden medicin sammen med Diflucan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nyligt.

Fortæl det

straks

til lægen, hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer til behandling af allergi),

cisaprid (anvendes til maveproblemer), pimozid (mod psykiske sygdomme), quinidin (til behandling af

uregelmæssig hjerterytme) eller erythromycin (antibiotikum til behandling af infektioner), da du ikke må

tage disse lægemidler sammen med Diflucan (se afsnittet: ”Tag ikke Diflucan hvis du”).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Diflucan. Tal med lægen, før du tager Diflucan, hvis du tager

noget af følgende medicin:

rifampicin eller rifabutin (antibiotika til behandling af infektioner)

alfentanil eller fentanyl (bruges som bedøvelsesmiddel)

amitriptylin eller nortriptylin (mod depression)

amphotericin B eller voriconazol (mod svampeinfektioner)

blodfortyndende medicin for at forhindre blodpropper (warfarin eller lignende medicin)

benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende medicin), som er sovemedicin og beroligende

medicin

carbamazepin eller phenytoin (mod krampeanfald)

nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin eller losartan (mod forhøjet blodtryk)

olaparib (bruges til behandling af kræft i æggestokkene)

ciclosporin, everolimus, sirolimus eller tacrolimus (anvendes for at forhindre

afstødning efter

transplantation)

cyclophosphamid eller vincaalkaloider (vincristin, vinblastin eller lignende medicin), der bruges til

behandling af kræft

halofantrin (mod malaria)

statiner (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller lignende medicin), der bruges mod forhøjet

kolesterol

methadon (mod smerter)

celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam eller diclofenac (non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID))

orale svangerskabsforebyggende lægemidler

prednison (steroid)

zidovudin (også kendt som AZT) eller saquinavir (bruges til hiv-patienter)

medicin mod diabetes (sukkersyge) som chlorpropamid, glibenclamid, glipizid eller tolbutamid

theophyllin (mod astma)

tofacitinib (mod leddegigt)

A-vitamin (kosttilskud)

ivacaftor (til behandling af cystisk fibrose)

amiodaron (til behandling af uregelmæssig hjerterytme)

hydrochlorthiazid (vanddrivende medicin).

ibrutinib (til behandling af blodkræft).

Brug af Diflucan

sammen med mad og drikke

Du kan tage Diflucan

med eller uden mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Diflucan mens du er gravid, medmindre din læge har sagt det.

Hvis du kun skal tage en enkelt dosis Dilfucan på 150 mg, må du gerne amme.

Du må ikke amme, hvis du tager flere doser af Diflucan.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du kører i bil eller arbejder med maskiner, skal du være opmærksom på, at svimmelhed og

krampeanfald kan forekomme i nogle tilfælde.

Diflucan pulver til oral suspension indeholder saccharose (sukker), natriumbenzoat og natrium (salt)

Kontakt lægen inden du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Doser på 10 ml indeholder 5,5 g sukker eller mere. Det skal der tages hensyn til, hvis du har sukkersyge

(diabetes).

Det kan være skadeligt for dine tænder, hvis du bruger lægemidlet i mere end 2 uger.

60 ml flasken indeholder 83 mg natriumbenzoat pr. flaske hvilket svarer til 2,38 mg/ml.

175 ml flasken indeholder 238 mg natriumbenzoat pr. flaske hvilket svarer til 2,38 mg/ml.

Natriumbenzoat kan øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til 4 uger).

Efter rekonstitution indeholder Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension 1,13 mg natrium pr. ml.

Dette svarer til 4,5 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3.

Sådan skal du tage Diflucan

Tag altid Diflucan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Det er bedst at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag.

Den anbefalede dosis for de forskellige typer svampeinfektion ses herunder.

Voksne

Tilstand

Dosis

Behandling af kryptokokmeningitis

400 mg den første dag og derefter 200-400 mg

1 gang dagligt i 6-8 uger eller længere hvis

nødvendigt. I visse tilfælde kan dosis øges til højst

800 mg

Forebyggelse af tilbagevendende

kryptokokmeningitis

200 mg dagligt, indtil du får besked på at stoppe

behandlingen

Til behandling af kokcidioidomykose

200-400 mg 1 gang dagligt i 11 måneder og op til

2 år eller længere hvis nødvendigt. I visse tilfælde

kan dosis øges til højst 800 mg

Behandling af indvortes svampeinfektioner, der

skyldes

Candida

800 mg den første dag og derefter 400 mg 1 gang

dagligt, indtil du får besked på at stoppe

behandlingen

Behandling af infektioner i slimhinderne på

indersiden af munden, halsen eller

mundbetændelse på grund af tandprotese

200-400 mg den første dag og derefter 100-200 mg

1 gang dagligt, indtil du får besked på at stoppe

behandlingen

Behandling af svampeinfektioner i slimhinderne

– dosis afhænger af, hvor infektionen findes

50-400 mg 1 gang dagligt i 7-30 dage, indtil du får

besked på at stoppe behandlingen

Forebyggelse af infektion i slimhinderne på

indersiden af munden eller halsen

100-200 mg 1 gang dagligt eller 200 mg 3 gange

om ugen, så længe du har en øget risiko for at få

en infektion

Behandling af svampeinfektioner i skeden eller

penis

150 mg som 1 enkeltdosis

Nedsættelse af risiko for tilbagevendende

svampeinfektioner i skeden

150 mg hver 3. dag. Du skal tage 3 doser i alt (på

dag 1, 4 og 7) og derefter 1 gang om ugen i 6

måneder, så længe du har en øget risiko for at få

en infektion

Behandling af svampeinfektioner i hud og negle

Dosis afhænger af, hvor du har infektionen. 50 mg

1 gang dagligt, 150 mg 1 gang om ugen, 300-400

mg 1 gang om ugen i 1-4 uger (ved fodsvamp kan

det være i op til 6 uger, og neglesvamp skal

behandles, indtil der er vokset en ny negl ud)

Forebyggelse af infektioner, som skyldes

Candida

(hvis dit immunforsvar er svækket eller ikke

fungerer ordentligt)

200-400 mg 1 gang dagligt, så længe du har en

øget risiko for at få en infektion

Unge fra 12-17 år

Følg den dosis, som lægen har ordineret (enten voksen- eller børnedosering).

Børn op til 11 år

Den højeste dosis til børn er 400 mg dagligt.

Dosis er baseret på barnets vægt i kg.

Tilstand

Dosis

Svampeinfektioner i slimhinder og hals, der

skyldes

Candida

. Dosis og behandlingsvarighed

afhænger af infektionens sværhedsgrad, og hvor i

kroppen infektionen findes.

3 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt (6 mg/kg

legemsvægt kan ordineres den første dag)

Kryptokokmeningitis eller indre

svampeinfektioner, der skyldes

Candida

6-12 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt

Forebyggelse af tilbagefald af

kryptokokmeningitis

6 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt

Forebyggelse af infektioner, som skyldes

Candida

(hvis barnets immunforsvar er svækket

eller ikke fungerer ordentligt)

3-12 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt

Børn fra 0-4 uger

Børn mellem 3-4 uger:

Dosis er den samme som ovenfor, men skal gives hver 2. dag. Barnet må højst få en dosis på 12 mg pr. kg

legemsvægt hver 48. time.

Børn under 2 uger:

Dosis er den samme som ovenstående, men skal gives hver 3. dag. Barnet må højst få en dosis på 12 mg pr.

kg legemsvægt hver 72. time.

Ældre

Du skal have den sædvanlige voksendosis, medmindre du har nedsat nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion

Lægen kan ændre dosis afhængigt af din nyrefunktion.

Brugsanvisning til suspensionen

Det anbefales, at apotekspersonalet laver Diflucan pulver til oral suspension klar til dig. Hvis

apotekspersonalet ikke laver suspensionen, er der en vejledning sidst i indlægssedlen under afsnittet

”Nedenstående oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale eller til patienter (hvis apotekspersonalet ikke

laver suspensionen)”.

Brugsanvisning:

Ryst den lukkede flaske hver gang inden brug.

Brugsanvisning til anvendelse af oral doseringssprøjte

Ryst den færdige suspension omhyggeligt.

Åbn flasken (sikkerhedslåg).

Sæt den orale doseringssprøjte med flaskeadaptor i flasken (se billede 1).

Vend flasken på hovedet med den orale doseringssprøjte siddende fast og træk den ordinerede

mængde suspension ud af flasken (billede 2). Den orale doseringssprøjte er inddelt i ml.

Den maksimale dosis til børn på 400 mg dagligt bør ikke overskrides (se afsnit 3 ”Sådan skal du tage

Diflucan”)

Fjern den orale doseringssprøjte fra flasken.

Medicinen skal gives direkte i munden med den orale doseringssprøjte. Patienten skal forblive i

oprejst stilling under indgivelse. Placer spidsen af den orale doseringssprøjte mod indersiden af

kinden, og indgiv suspension langsomt i patientens mund (billede 3).

Vask den orale doseringssprøjte.

Luk flasken med sikkerhedslåget. Flaskeadaptoren skal forblive på flaskehalsen.

For dosisomregning fra mg/ml til ml/kg legemsvægt for pulver til oral suspension til børn, se afsnit 6.

Til voksne skal dosis beregnes i ml i henhold til den anbefalede dosis i mg og lægemiddelstyrke.

Hvis du har taget for meget Diflucan

Hvis du har taget for meget Diflucan kan du blive utilpas. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Diflucan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer på overdosering kan omfatte at høre, se og føle ting, der ikke er der, og tænke unormale tanker

(hallucinationer og paranoid opførsel). Behandling af symptomerne (med generelle støtteforanstaltninger og

om nødvendigt maveskylning) kan være tilstrækkeligt.

Hvis du har glemt at tage Diflucan

Tag aldrig dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Få personer udvikler

allergiske reaktioner

, men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Kontakt lægen

eller apotekspersonalet, hvis du oplever bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Kontakt straks lægen

, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

pludselig hiven efter vejret, vejrtrækningsbesvær eller trykken for brystet

hævede øjenlåg, ansigt eller læber

kløe på hele kroppen, hudrødmen eller røde, kløende områder på huden

hududslæt

alvorlige hudreaktioner som udslæt med blærer (eventuelt også i munden og på tungen).

Diflucan kan påvirke din lever. Tegn på leverproblemer er:

træthed

appetitløshed

opkastning

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot).

Hvis du får nogle af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage Diflucan og

straks kontakte en læge

Andre bivirkninger:

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis en af følgende bivirkninger bliver alvorlig, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hovedpine

mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning

ændring i laboratorieprøver for leverfunktion

udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

nedsat antal røde blodlegemer, hvilket kan få huden til at se bleg, ud og give følelsen af svaghed eller

åndenød

nedsat appetit

søvnløshed, søvnighed

kramper, svimmelhed, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden,

smagsforstyrrelser

forstoppelse, fordøjelsesbesvær, luft i maven, mundtørhed

muskelsmerter

skadelig påvirkning af leveren og gulfarvning af huden og øjnene (gulsot)

hævelser i huden, blærer (nældefeber), kløe, øget svedtendens

træthed, general utilpashed, feber.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

nedsat antal hvide blodlegemer (forsvarer kroppen mod infektioner) og blodplader (er med til at stoppe

blødning)

rød eller lilla misfarvning af huden, hvilket skyldes for få blodplader, andre forandringer i blodet

ændringer i visse laboratorieprøver (øget indhold af kolesterol og triglycerider i blodet)

for lavt kaliumindhold i blodet

rysten

unormalt elektrokardiogram (EKG), ændringer i hjertefrekvens eller hjerterytme

leversvigt

allergiske reaktioner (kan være alvorlige) med udbredt blæredannelse og hudafskalning, alvorlig

hudreaktion, hævede læber og ansigt

hårtab.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

overfølsomhedsreaktion med udslæt, feber, hævede kirtler, stigning i en type hvide blodlegemer

(eosinofili) og betændelse i indre organer (lever, lunger, hjerte, nyrer og tyktarm)

(lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet

efter den udløbsdato, der står på flaskens etiket og den ydre karton efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Pulver til oral suspension:

Opbevar pulveret ved temperaturer under 25˚C. Opbevar flasken tæt tillukket.

Efter opblanding skal suspensionen opbevares ved temperaturer under 30˚C og må ikke nedfryses.

Den færdige suspension kan opbevares i 28 dage.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Eventuelt resterende suspension skal kasseres 28 dage efter

rekonstitution. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diflucan indeholder:

Aktivt stof: fluconazol. 1 ml rekonstitueret suspension indeholder 10 mg fluconazol.

De øvrige indholdsstoffer er: saccharose; kolloid vandfri silica; titandioxid (E171); xanthangummi

E415); natriumcitrat (E331); citronsyre (E330); natriumbenzoat (E211); naturlig orangesmag (indeholder

appelsinolie og maltodextrin) (se afsnit 2, Diflucan pulver til oral suspension indeholder saccharose (sukker),

natriumbenzoat og natrium (salt)).

Udseende og pakningsstørrelser

10 mg/ml pulver til oral suspension i en 60 ml flaske: 35 ml suspension efter rekonstitution

10 mg/ml pulver til oral suspension i en 175 ml flaske: 100 ml suspension efter rekonstitution

Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension findes i to flaskestørrelser:

En 60 ml flaske, der indeholder 24,4 g pulver. Efter rekonstitution er der 35 ml suspension i flasken.

En 175 ml flaske, der indeholder 67,1 g pulver. Efter rekonstitution er der og 100 ml suspension i flasken.

Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension er et tørt hvidt til off-white pulver. Når der tilsættes vand til

pulveret (som anført i vejledningen til sundhedspersonale), fås en hvid til off-white suspension med

appelsinsmag.

I hver flaske er det totale volumen af vand og pulver 35 ml eller 100 ml suspension.

Sammen med flasken med 35 ml suspension følger en 5 ml gradueret oral doseringssprøjte og tryk-ind-

flaskeadaptor til afmåling af korrekt dosis.

Sammen med flasken med 100 ml suspension følger et målebæger og en 5 ml gradueret oral

doseringssprøjte og tryk-ind-flaskeadaptor til afmåling af korrekt dosis.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020

________________________________________________________________________________

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale eller til patienter (hvis apotekspersonalet ikke laver

suspensionen)

Vejledning til blanding af suspension:

Den rekonstituerede suspension er efter blanding hvid til off-white med appelsinsmag.

Pulver til oral suspension 10 mg/ml i en 60 ml flaske: 35 ml suspension efter rekonstitution:

Bank på flasken for at løsne pulveret.

Tilsæt en lille smule almindeligt vand og omryst flasken grundigt. Tilsæt vand op til markeringen (

) på

flasken (dette svarer til at tilsætte 24 ml vand).

Ryst grundigt i 1-2 minutter for at få en homogen suspension.

Efter rekonstitution er der et brugbart volumen på 35 ml.

Noter udløbsdatoen for den rekonstituerede suspension på flaskens etiket (holdbarheden for den

rekonstituerede suspension er 28 dage). Efter den noterede udløbsdato må ubrugt suspension ikke

anvendes, og skal afleveres på apoteket.

Pulver til oral suspension 10 mg/ml i en 175 ml flaske: 100 ml suspension efter rekonstitution:

Bank på flasken for at løsne pulveret.

Tilsæt en lille smule almindeligt vand og omryst flasken grundigt. Tilsæt vand op til markeringen (

) på

flasken (dette svarer til at tilsætte 66 ml vand).

Ryst grundigt i 1-2 minutter for at få en homogen suspension.

Efter rekonstitution er der et brugbart volumen på 100 ml.

Noter udløbsdatoen for den rekonstituerede suspension på flaskens etiket (holdbarheden for den

rekonstituerede suspension er 28 dage). Efter den noterede udløbsdato må ubrugt suspension ikke

anvendes, og skal afleveres på apoteket.

Dosisomregning fra mg/ml til ml/kg legemsvægt for pulver til oral suspension til børn:

Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension:

Til børn bør dosis for Diflucan pulver til oral suspension beregnes så nøjagtig som muligt i henhold til

følgende formel

Den orale doseringssprøjte har en graduering på 0,2 ml. Derfor rundes enten op eller ned til nærmeste

graduering på den orale doseringssprøjte, efter mængden er beregnet ud fra vægt og ordineret dosis.

Eksempel: Et barn som vejer 11 kg og får ordineret Diflucan 3 mg/kg/dag, skal have 33 mg/dag som svarer

til 3,3 ml 10 mg/ml oral suspension. Denne dosis skal rundes op til 3,4 ml, som er den nærmeste graduering

på den orale doseringssprøjte for at opnå den fulde dosis.

Maksimal dosis på 400 mg dagligt bør ikke overskrides i den pædiatriske population (se tabel*). Diflucan 10

mg/ml pulver til oral suspension anbefales ikke til doser ˃ 15,0 ml (se tabel med doser markeret med grå).

Når dosis overstiger 15,0 ml anbefales det at anvende Diflucan 40 mg/ml pulver til oral suspension.

Skema med eksempler på doser:

Dosis (svarende til dosis i ml/dag)

Vægt kg

3 mg/kg/dag

6 mg/kg/dag

12 mg/kg/dag

3 kg

1,0 ml

1,8 ml

3,6 ml

5 kg

1,6 ml

3,0 ml

6,0 ml

7.5 kg

2,2 ml

4,6 ml

9,0 ml

10 kg

3,0 ml

6,0 ml

12,0 ml

12.5 kg

3,8 ml

7,6 ml

15,0 ml

15 kg

4,6 ml

9,0 ml

18,0 ml

20 kg

6,0 ml

12,0 ml

24,0 ml

25 kg

7,6 ml

15,0 ml

30,0 ml

30 kg

9,0 ml.

18,0 ml

36,0 ml

35 kg

10,6 ml

21,0 ml

40,0 ml*

40 kg

12,0 ml

24,0 ml

40,0 ml*

45 kg

13,6 ml

27,0 ml

40,0 ml*

11. september 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Diflucan, pulver til oral suspension

0.

D.SP.NR.

6667

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Diflucan

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml rekonstitueret suspension indeholder 10 mg fluconazol

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,58 g saccharose, 1,13 mg

natrium og 2,38 mg natriumbenzoat pr. ml rekonstitueret suspension.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til oral suspension.

Hvidt til off-white pulver til oral suspension, der efter rekonstitution giver en hvid til off-

white suspension med appelsinsmag.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Diflucan er indiceret til nedenstående svampeinfektioner (se pkt. 5.1).

Diflucan er indiceret til voksne til behandling af:

Kryptokokmeningitis (se pkt. 4.4).

Kokcidioidomykose (se pkt. 4.4).

Invasiv candidiasis.

Mukøs candidiasis inklusive orofaryngeal og øsofageal candidiasis,

candiduri og kronisk mukokutan candidiasis.

Kronisk oral atrofisk candidiasis (øm mund efter protese), hvis

mundhygiejnen eller lokalbehandling er utilstrækkelig.

Vaginal candidiasis, akut eller recidiverende, når lokalbehandling

ikke er relevant.

Candida-balanitis, når lokalbehandling ikke er relevant.

Dermatomykoser inklusive tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris,

tinea versicolor og dermale candida-infektioner, når systemisk behandling er indiceret.

dk_hum_14254_spc.doc

Side 1 af 25

Tinea unguinium (onykomykose), når alternativ behandling ikke er

relevant.

Diflucan er indiceret profylaktisk hos voksne:

Mod tilbagefald af kryptokokmeningitis hos patienter med høj risiko for recediv.

Mod tilbagefald af orofaryngeal eller øsofageal candidiasis hos patienter med hiv, som har

høj risiko for recediv.

For at reducere incidensen af tilbagefald af vaginal candidiasis (4 eller flere episoder om

året).

Mod candida-infektioner hos patienter med forlænget neutropeni (fx patienter med

hæmatologiske maligniteter, der får kemoterapi, eller patienter, der har fået

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (se pkt. 5.1)).

Diflucan er indiceret til nyfødte (født til termin), spædbørn, småbørn, børn og unge i

alderen 0-17 år:

Diflucan anvendes til behandling af mukøs candidiasis (orofaryngeal, øsofageal), invasiv

candidiasis, kryptokokmeningitis samt til forebyggelse af svampeinfektioner hos

immunsupprimerede patienter. Diflucan kan anvendes som vedligeholdesesbehandling til

at forebygge tilbagefald af kryptokokmeningitis hos børn med høj risiko for recediv (se pkt.

4.4).

Behandling kan startes, før identifikation og resultaterne af andre laboratorieundersøgelser

foreligger. Den antiinfektive behandling skal justeres i overensstemmelse med disse

resultater, når de foreligger.

Officielle retningslinjer vedrørende korrekt brug af antimykotika bør følges.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis afhænger af svampeinfektionens art og sværhedsgrad. Ved infektioner, der kræver

flergangsdosering, skal behandlingen fortsættes, indtil kliniske parametre eller

laboratorieprøver viser, at den aktive svampeinfektion er aftaget. Hvis behandlingen er for

kortvarig, kan det medføre recidiv af den aktive infektion.

Voksne:

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

Kryptokokkose

- Behandling af

kryptokokmeningitis

Støddosis:

400 mg på dag 1.

Efterfølgende

doser:

200-400 mg én

gang dagligt

Sædvanligvis mindst 6-8

uger.

Ved livstruende infektioner

kan den daglige dosis øges til

800 mg.

- Vedligeholdelses-

dosis til forebyggelse

af tilbagefald af

kryptokokmeningitis

hos patienter med høj

risiko for recediv.

200 mg én gang

dagligt

På ubestemt tid med en

daglig dosis på 200 mg

Kokcidioido-

mykose

200-400 mg én

gang dagligt

Fra 11 måneder og op til 24

måneder eller længere

dk_hum_14254_spc.doc

Side 2 af 25

afhængig af patienten. 800 mg

dagligt kan overvejes til nogle

infektioner og især ved

meningeale sygdomme.

Invasiv candi-

diasis

Støddosis:

800 mg på dag 1.

Efterfølgende

doser:

400 mg én gang

dagligt

I almindelighed er den anbe-

falede behandlingsvarighed

for candidæmi 2 uger efter

første negative bloddyrkning

og manglende tegn og

symptomer på candidæmi.

Behandling af

mukøs

candidiasis

- Orofaryngeal

candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på

dag 1.

Efterfølgende

dosis: 100-200

mg én gang

dagligt.

7–21 dage (indtil orofaryngeal

candidiasis er i bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter med

alvorligt nedsat

immunforsvar.

- Øsofageal

candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på

dag 1.

Efterfølgende

dosis:

100-200 mg én

gang dagligt.

14-30 dage (indtil øsofageal

candidiasis er i bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter med

alvorlig nedsat

immunfunktion.

- Candiduri

200-400 mg én

gang dagligt

7–21 dage. Længere perioder

kan anvendes til patienter

med alvorlig nedsat

immunfunktion.

- Kronisk atrofisk

candidiasis

50 mg én gang

dagligt

14 dage

- Kronisk mukokutan

candidiasis

50-100 mg én

gang dagligt

Op til 28 dage. Længere

afhængigt af både

infektionens sværhedsgrad og

underliggende immunsup-

pression / infektion.

Forebyggelse af

tilbagefald af

mukøs

candidiasis hos

patienter med

hiv, der har høj

risiko for

tilbagefald

- Orofaryngeal

candidiasis

100-200 mg én

gang dagligt eller

200 mg 3 gange

om ugen.

Ubegrænset periode hos

patienter med kronisk

immunsuppression

- Øsofageal

candidiasis

100-200 mg én

gang dagligt eller

200 mg 3 gange

om ugen

Ubegrænset periode hos

patienter med kronisk

immunsuppression.

Genital candi-

diasis

- Akut vaginal

candidiasis

- Candidal balanitis

150 mg

Enkeltdosis

- Behandling af og

profylaktisk mod

tilbagevendende

vaginal candidiasis (4

150 mg hver 3.

dag i alt 3 gange

(dag 1, 4 og 7)

efterfulgt af 150

Vedligeholdelsesdosis:

6 måneder.

dk_hum_14254_spc.doc

Side 3 af 25

eller flere episoder pr.

år)

mg én gang

ugentligt som

vedligeholdelse

sdosis

Dermatomykose

r

- tinea pedis

- tinea corporis

- tinea cruris

- candida-infektioner

150 mg én gang

om ugen eller

50 mg én gang

dagligt

2-4 uger, ved tinea pedis kan

op til 6 ugers behandling være

nødvendig.

- tinea versicolor

300-400 mg én

gang om ugen

1-3 uger

50 mg én gang

dagligt

2-4 uger

- tinea unguinium

(onykomykose)

150 mg én gang

om ugen

Behandlingen skal fortsættes,

indtil den inficerede negl er

erstattet (ikke inficeret negl

groet ud). Det kan tage 3-

6 måneder for en fingernegl

at gro ud på ny og 6–12

måneder for en tånegl.

Væksthastigheden har dog

betydelig individuel variation

og aldersvariation. Efter en

succesfuld behandling af

langvarige kroniske infek-

tioner kan neglen af og til

forblive beskadiget.

Profylakse ved

candida-

infektioner hos

patienter med

langvarig

neutropeni

200-400 mg én

gang dagligt

Behandlingen bør indledes

flere dage før, neutropeni

forventes at opstå, og skal

fortsættes i 7 dage efter

patientens bedring efter

neutropenien, efter

neutrofiltallet er nået >1.000/

Særlige patientgrupper

Ældre

Dosis bør justeres i henhold til nyrefunktionen (se ”Nedsat nyrefunktion”).

Nedsat nyrefunktion

Diflucan udskilles fortrinsvist i urinen som et uændret aktivt stof. Der kræves ingen

ændring af enkeltdosisbehandling. Hos patienter (inklusive børn) med nedsat nyrefunktion,

der skal i flerdosisbehandling med fluconazol, gives initialt 50–400 mg under hensyntagen

til anbefalet daglig dosis for den pågældende indikation. Efter den initiale støddosis bør

daglig dosis (under hensyntagen til indikation) baseres på følgende tabel:

Kreatininclearance (ml/min)

Procent af anbefalet dosis

> 50

100 %

50 (ingen hæmodialyse)

50 %

Hæmodialyse

100 % efter hver hæmodialyse

dk_hum_14254_spc.doc

Side 4 af 25

Patienter i hæmodialyse bør få 100 % af den anbefalede dosis efter hver hæmodialyse, og

på ikke-dialyse-dage bør patienten doseres i henhold til kreatininclearance.

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede tilgængelige data for patienter med nedsat leverfunktion. Fluconazol

skal derfor administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion (se pkt.

4.4. og 4.8).

Pædiatrisk population

Til børn bør en maksimaldosis på 400 mg dagligt ikke overskrides.

Som ved tilsvarende infektioner hos voksne afhænger behandlingens varighed af det

kliniske og mykologiske respons. Diflucan gives som én enkelt daglig dosis.

Til børn med nedsat nyrefunktion, se dosering under ”Nedsat nyrefunktion”. Fluconazols

farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos børn med nedsat nyrefunktion (se

nedenstående for ”Nyfødte (født til termin)” som ofte udviser primær umoden

nyrefunktion).

Spædbørn, småbørn og børn (fra 28 dage til 11 år):

Indikation

Dosering

Anbefaling

Mukøs candidiasis

Initialdosis: 6 mg/kg

Efterfølgende doser: 3 mg/kg én

gang dagligt

Initialdosis kan gives den

første dag for hurtigere at

opnå steady state niveau.

- Invasiv candidiasis

- Kryptokokmeningitis

Dosis: 6-12 mg/kg én gang

dagligt

Afhængigt af sygdommens

sværhedsgrad.

- Vedligeholdelses-behand-

ling til forebyggelse af

tilbagefald af

kryptokokmeningitis hos

børn med høj risiko for

recediv

Dosis: 6 mg/kg én gang dagligt

Afhængigt af sygdommens

sværhedsgrad.

- Profylakse ved Candida

hos immunsupprimerede

patienter

Dosis: 3-12 mg/kg én gang

dagligt

Afhængigt af

sværhedsgrad og varighed

af den inducerede

neutropeni (se under

dosering til voksne)

Unge (mellem 12-17 år):

Afhængigt af vægt og udvikling vil lægen vurdere, hvilken dosering (voksne eller børn)

der er den mest hensigtsmæssige. Kliniske data tyder på, at børn har en højere fluconazol-

clearance end den, der ses hos voksne. Doser på 100, 200 og 400 mg til voksne svarer til

doser på 3, 6 og 12 mg/kg til børn for opnåelse af samme systemiske eksponering.

Sikkerhed og virkning ved indikationen genitial candidiasis hos børn er ikke klarlagt. De

tilgængelige sikkerhedsdata for andre pædiatriske indikationer er beskrevet i afsnit 4.8.

Hvis behandling af genitial candidiasis hos unge (fra 12-17 år) er tvingende nødvendig, bør

dosis være den samme som til voksne.

dk_hum_14254_spc.doc

Side 5 af 25

dk_hum_14254_spc.doc

Side 6 af 25

Nyfødte (født til termin) (0-27 dage):

Nyfødte udskiller fluconazol langsomt. Der er kun få farmakokinetiske data til at

understøtte nedenstående dosering til nyfødte (se pkt. 5.2).

Aldersgruppe

Dosering

Anbefaling

Nyfødte (født til

termin) (0-14 dage)

Samme dosis mg/kg som til

ældre børn, men dosis skal

administreres hver 72. time

En maksimal dosis på 12 mg/kg

hvert 3. døgn bør ikke

overskrides.

Nyfødte (født til

termin) (15-27 dage)

Samme dosis mg/kg som til

ældre børn, men dosis skal

administreres hver 48. time.

En maksimal dosis på 12 mg/kg

hvert 2. døgn bør ikke

overskrides.

Administration

Diflucan kan administreres enten oralt (kapsler og pulver til oral suspension) eller ved

intravenøs infusion (infusionsvæske, opløsning). Indgivelsesvejen afhænger af patientens

kliniske tilstand. Det er ikke nødvendigt at ændre den daglige dosis, når indgivelsesvejen

ændres fra intravenøs til oral eller vice versa.

Diflucan kan tages med eller uden mad.

Lægen bør ordinere den mest hensigtsmæssige lægemiddelform og styrke i forhold til

alder, vægt og dosis. Kapselformuleringen er ikke beregnet til anvendelse hos spædbørn og

småbørn. Der findes orale, flydende formuleringer af fluconazol, som egner sig bedre til

denne population.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet inden administration, se pkt. 6.6. Den

rekonstituerede suspension er en hvid til off-white suspension med appelsinsmag.

For dosisomregning fra mg/ml til ml/kg kropsvægt for pulver til oral suspension til børn, se

pkt. 6.6.

Til voksne skal dosis beregnes i ml og administreres i henhold til den anbefalede dosis i

mg og lægemiddelstyrke.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for fluconazol, andre azolderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med terfenadin er kontraindiceret hos patienter, der får Diflucan 400 mg

dagligt eller højere i flergangsdosering, baseret på resultaterne i et interaktionsforsøg med

flerdosisbehandling. Samtidig behandling med andre lægemidler kendt for at forlænge QT-

intervallet, og som metaboliseres af CYP3A4 som fx cisaprid, astemizol, pimozid, quinidin,

og erythromycin er kontraindiceret hos patienter, der får fluconazol (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tinea capitis

Fluconazol er blevet undersøgt til behandling af tinea capitis hos børn. Resultatet er ikke

bedre end for griseofulvin, og succesraten var generelt mindre end 20 %. Derfor bør

Diflucan ikke anvendes mod tinea capitis.

dk_hum_14254_spc.doc

Side 7 af 25

Kryptokokkose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af kryptokokkose andre

steder (fx pulmonal eller kutan kryptokokkose). Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

endemisk mykose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af andre former for

endemiske mykoser som fx

parakokcidioidomykose, lymfokutan sporotrikose og

histoplasmose

. Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Nyresystemet

Diflucan bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Binyrebarkinsufficiens

Ketoconazol er kendt for at forårsage binyrebarkinsufficiens, og dette kan i sjældne

tilfælde også ses ved brug af fluconazol. Binyrebarkinsufficiens relateret til samtidig

behandling med prednison, se pkt. 4.5.

Lever og galdeveje

Diflucan bør administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion.

Diflucan er i sjældne tilfælde blevet forbundet med hepatotoksicitet, herunder letale

tilfælde, primært hos patienter med alvorlige tilgrundliggende sygdomme. Der er ikke

påvist nogen sammenhæng mellem hepatotoksicitet og den totale døgndosis af fluconazol,

behandlingsvarigheden eller patientens køn eller alder. I de fleste tilfælde var

hepatotoksiciteten reversibel efter seponering.

Patienter, som udvikler unormale leverfunktionsværdier under behandling med fluconazol,

skal monitoreres tæt for udvikling af mere alvorlige leverskader.

Patienten skal informeres om mulige tegn på alvorlig leversygdom (vigtigst asteni,

anoreksi, vedvarende kvalme, opkastning og gulsot) og om straks at afbryde behandlingen

og kontakte en læge.

Kardiovaskulært system

Nogle azoler, herunder fluconazol, er blevet forbundet med forlængelse af QT-intervallet i

ekg. Fluconazol forårsager forlængelse af QT-intervallet ved at hæmme den korrigerende

kaliumstrøm (I

). Forlængelse af QT-intervallet som forårsages af andre lægemidler

(herunder amiodaron), kan forstærkes via hæmning af cytochrom P450 (CYP) 3A4.

Efter markedsføring er der set meget sjældne tilfælde af forlængelse af QT-intervallet og

torsades de pointes hos patienter i behandling med Diflucan. Disse rapporter omfatter

alvorligt syge patienter med flere sammenblandede risikofaktorer, som strukturel

hjertesygdom, elektrolytforstyrrelser og samtidig brug af anden medicin. Patienter med

hypokaliæmi og fremskreden hjertesvigt har øget risiko for livstruende tilfælde af

ventrikulære arytmier og torsades de pointes.

Diflucan bør administreres med forsigtighed til patienter med potentielt proarytmiske

tilstande. Samtidig administration af andre lægemidler, der er kendt for at forlænge QT-

intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4 er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.5).

dk_hum_14254_spc.doc

Side 8 af 25

Halofantrin

Det er blevet påvist, at den anbefalede terapeutiske dosis af halofantrin forlænger QTc-

intervallet, og at det er et CYP3A4-substrat. Samtidig brug af fluconazol og halofantrin

anbefales derfor ikke (se pkt. 4.5).

Dermatologiske reaktioner

Patienter har i sjældne tilfælde udviklet eksfoliative kutane reaktioner, som fx Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse under behandling med fluconazol. Aids-

patienter er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlige hudreaktioner i forbindelse med mange

lægemidler. Hvis der udvikles udslæt, der kan tilskrives fluconazol, hos en patient i

behandling for en overfladisk svampeinfektion, skal fluconazol seponeres. Hvis patienter

med invasive/systemiske svampeinfektioner udvikler udslæt, skal de monitoreres tæt og

fluconazol seponeres, hvis der udvikles bulløse læsioner eller erythema multiforme.

Overfølsomhed

I sjældne tilfælde er der rapporteret om anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.3).

CYP-isoenzymer

Fluconazol er en moderat CYP2C9- og CYP3A4-hæmmer. Fluconazol er også en stærk

CYP2C19-hæmmer. Patienter, der får Diflucan samtidig med lægemidler med et smalt

terapeutisk vindue, og som metaboliseres via CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4, skal

monitoreres (se pkt. 4.5).

Terfenadin

Patienter i samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg dagligt og terfenadin

bør monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.3 og 4.5).

Hjælpestoffer

Diflucan indeholder saccharose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructoseintolerans, glucose-galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Doser på 10 ml indeholder 5,5 g sukker eller mere. Dette skal der tages hensyn til, hos

patienter med diabetes. Lægemidlet kan skade tænderne, hvis det anvendes i mere end 2

uger.

Diflucan indeholder natriumbenzoat. 60 ml flasken indeholder 83 mg natriumbenzoat pr.

flaske hvilket svarer til 2,38 mg/ml. 175 ml flasken indeholder 238 mg natriumbenzoat pr.

flaske hvilket svarer til 2,38 mg/ml.

Natriumbenzoat kan øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til 4 uger).

Efter rekonstitution indeholder Diflucan 1,13 mg natrium pr. ml, svarende til 4,5 % af den

WHO anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende

lægemidler

er kontraindiceret

:

Cisaprid: Der har været rapporter om hjertetilfælde, herunder torsades de pointes, hos

patienter, som fik fluconazol sammen med cisaprid. Et kontrolleret forsøg har vist, at

fluconazol 200 mg én gang dagligt sammen med cisaprid 20 mg 4 gange dagligt gav en

signifikant stigning i plasmakoncentrationen af cisaprid og forlængelse af QTc-intervallet.

Samtidig behandling med fluconazol og cisaprid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

dk_hum_14254_spc.doc

Side 9 af 25

Terfenadin

Eftersom der er set alvorlige hjertearytmier sekundært til forlænget QTc-

interval hos patienter i behandling med antimykotiske azoler og terfenadin, er der udført

interaktionsforsøg. Ét forsøg med 200 mg fluconazol én gang dagligt viste ingen

forlængelse af QTc-intervallet. Et andet forsøg med henholdsvis 400 mg og 800 mg

fluconazol én gang dagligt viste, at fluconazol i doser på 400 mg eller mere dagligt øger

plasmakoncentrationen af terfenadin signifikant. Samtidig behandling med fluconazol i

doser på 400 mg eller mere dagligt og terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Ved

samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg dagligt og terfenadin bør

patienten følges nøje.

Astemizol: Samtidig behandling med fluconazol og astemizol kan nedsætte astemizols

clearance, resulterende i en stigning i astemizols plasmakoncentration, som kan føre til

QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes. Samtidig behandling med

fluconazol og astemizol er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Pimozid

Selv om det ikke er undersøgt in vitro eller in vivo, kan samtidig behandling med

fluconazol og pimozid resultere i hæmning af pimozids metabolisme. Stigning i pimozid-

plasmakoncentration kan føre til QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og pimozid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Quinidin: Selv om det ikke er undersøgt in vitro og in vivo, kan samtidig administration af

fluconazol og quinidin medføre hæmning af quinidins metabolisme. Behandling med

quinidin er blevet associeret med QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og quinidin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Erythromycin: Ved samtidig anvendelse af fluconazol og erythromycin er der øget risiko

for kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf

pludselig hjertedød. Samtidig behandling med fluconazol og erythromycin er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Samtidig anvendelse af følgende

lægemidler kan ikke anbefales

:

Halofantrin: Fluconazol kan øge halofantrins plasmakoncentration på grund af en

hæmmende effekt på CYP3A4. Ved samtidig behandling med fluconazol og halofantrin er

der øget risiko for kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som

følge deraf pludselig hjertedød. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.4).

Samtidig brug af følgende lægemidler skal anvendes med forsigtighed

Amiodaron

Samtidig administration af fluconazol og amiodaron kan øge QT-

forlængelsen. Der skal udvises forsigtighed, hvis samtidig administration af fluconazol og

amiodaron er nødvendigt, især ved høje doser af fluconazol (800 mg).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler medfører forsigtighedsregler og

dosisjustering:

dk_hum_14254_spc.doc

Side 10 af 25

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information