Dificlir

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-01-2021

Aktiv bestanddel:
fidaxomicin
Tilgængelig fra:
Tillotts Pharma GmbH
ATC-kode:
A07AA12
INN (International Name):
fidaxomicin
Terapeutisk gruppe:
Antidiarrémidler, tarm antiinflammatorisk / antiinfective agenter
Terapeutisk område:
Clostridiuminfektioner
Terapeutiske indikationer:
Dificlir filmovertrukne tabletter er indiceret til behandling af Clostridioides difficile infektioner (CDI) også kendt som C. difficile-associeret diaré (CDAD) hos voksne og pædiatriske patienter med en kropsvægt på mindst 12. 5 kg. Bør der tages hensyn til de officielle retningslinjer for korrekt brug af antibakterielle midler.. Dificlir granulat til oral suspension er indiceret til behandling af Clostridioides difficile infektioner (CDI) også kendt som C. difficile-associeret diaré (CDAD) hos voksne og pædiatriske patienter fra fødsel til < 18 år. Bør der tages hensyn til de officielle retningslinjer for korrekt brug af antibakterielle midler..
Produkt oversigt:
Revision: 14
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002087
Autorisation dato:
2011-12-05
EMEA kode:
EMEA/H/C/002087

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

11-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

18-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

18-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

18-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

18-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

11-03-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

DIFICLIR 200 mg filmovertrukne tabletter

fidaxomicin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage DIFICLIR

Sådan skal De tage DIFICLIR

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

DIFICLIR er et antibiotikum, som indeholder det aktive stof fidaxomicin.

DIFICLIR filmovertrukne tabletter anvendes til behandling af voksne, unge og børn med en vægt på

mindst 12,5 kg, der har infektioner i tarmvæggen (tyktarmen) forårsaget af bakterien

Clostridioides

difficile

. Denne alvorlige tilstand kan resultere i smertefuld, svær diarré. DIFICLIR virker ved at

dræbe den bakterie, der er skyld i infektionen, og er med til at mindske den deraf følgende diarré.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage DIFICLIR

Tag ikke DIFICLIR

hvis De er allergisk over for fidaxomicin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager DIFICLIR.

Hvis De føler, at De måske får en alvorlig allergisk reaktion, såsom åndedrætsbesvær, hævelse af

ansigt eller svælg (angioødem), alvorligt udslæt, svær kløe eller svær nældefeber, skal De stoppe med

at tage DIFICLIR og straks kontakte Deres læge eller Deres lokale skadestue (se punkt 4).

Hvis De er overfølsom overfor makrolider (en type af antibiotika), skal De spørge Deres læge til råds,

inden De tager denne medicin. Deres læge vil fortælle Dem, om denne medicin er den rette

behandling for Dem.

Hvis De har nyreproblemer eller leverproblemer, skal De spørge Deres læge til råds, inden De bruger

denne medicin. Deres læge vil fortælle Dem, om denne medicin er den rette behandling for Dem.

Den aktuelle viden om brug af fidaxomicin i svære sygdomstilfælde (f.eks. pseudomembranøs kolitis)

er begrænset. Deres læge vil vide, om Deres sygdom hører til de svære kategorier, og vil fortælle

Dem, om denne medicin er den rette behandling for Dem.

Børn og unge

Giv ikke denne medicin til børn med en vægt under 12,5 kg, da disse børn skal have en reduceret

dosis. For relevant dosering til disse patienter kan DIFICLIR-granulat til oral suspension anvendes.

Brug af anden medicin sammen med DIFICLIR

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Blodets indhold af DIFICLIR kan påvirkes af anden medicin De tager, og blodets indhold af anden

medicin kan blive påvirket ved at tage DIFICLIR. Disse lægemidler er blandt andre:

ciclosporin (et lægemiddel, der anvendes til at dæmpe kroppens immunforsvar, og som f.eks.

anvendes efter en organ- eller knoglemarvstransplantation, mod psoriasis eller eksem, eller mod

leddegigt eller nefrotisk syndrom)

ketoconazol (et lægemiddel, der anvendes til behandling af svampeinfektioner)

erythromycin (et lægemiddel, der anvendes til behandling af infektioner i øre, næse, hals,

brystkasse og hud)

clarithromycin (et lægemiddel, der anvendes til at behandle infektioner i brystkasse, hals,

bihuler, hud og væv samt infektioner med

Helicobacter pylori

i forbindelse med sår på

tolvfingertarmen eller mavesår)

verapamil (et lægemiddel, der anvendes til behandling af for højt blodtryk eller til at forebygge

anfald af brystsmerter eller anvendes efter et hjerteanfald for at forebygge et nyt)

dronedaron og amiodaron (lægemidler, der anvendes til at styre hjerterytmen)

dabigatranetexilat (et lægemiddel, der anvendes til at forebygge blodpropper efter operationer

til udskiftning af hofte eller knæ).

De bør ikke anvende DIFICLIR i kombination med medicin af denne type, medmindre De har aftalt

andet med Deres læge. Hvis De tager medicin af denne type, bedes De tale med Deres læge, inden De

bruger denne medicin.

Graviditet og amning

De bør ikke tage DIFICLIR, hvis De er gravid, medmindre De har aftalt andet med Deres læge.

Man ved ikke, om fidaxomicin kan skade Deres barn.

Hvis De er gravid, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge

Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.

Man ved ikke, om fidaxomicin kan passere over i mælk, men det forventes ikke.

Hvis De ammer, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

DIFICLIR forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

DIFICLIR indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal De tage DIFICLIR

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis for patienter, der vejer mindst 12,5 kg, er én tablet (200 mg) to gange dagligt

(én tablet hver 12. time) i 10 dage.

Tabletterne sluges hele sammen med et helt glas vand. De kan tage DIFICLIR før, under og efter

måltider.

DIFICLIR-granulat til oral suspension skal anvendes til patienter med en vægt under 12,5 kg. Denne

form for medicin (oral suspension) kan også være bedre egnet til patienter, der vejer over 12,5 kg;

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvis De har taget for meget DIFICLIR

Hvis De har taget flere tabletter end De burde, så spørg Deres læge til råds. Tag medicinpakningen

med til lægen, så lægen ved præcis, hvad De har taget.

Hvis De har glemt at tage DIFICLIR

Tag én tablet, så snart De husker det, medmindre det er tidspunktet for næste dosis. I så fald, skal den

glemte tablet springes over. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis De holder op med at tage DIFICLIR

Hold ikke op med at tage DIFICLIR, medmindre Deres læge har givet besked herom.

Bliv ved med at tage medicinen, indtil kuren er færdig, også selvom De har det bedre.

Hvis De holder op med at tage medicinen tidligere end angivet i kuren, kan infektionen vende tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

En alvorlig allergisk reaktion kan forekomme, herunder problemer med at trække vejret (dyspnø),

hævelse af ansigt eller svælg (angioødem), alvorligt udslæt eller svær kløe (pruritus) (se punkt 2).

Stop med at tage DIFICLIR, hvis en sådan reaktion opstår og kontakt straks Deres læge,

apotekspersonalet eller Deres lokale skadestue.

De mest

almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter),

Opkastning

Kvalme

Forstoppelse.

Af andre mulige bivirkninger kan nævnes:

Ikke almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Nedsat appetit

Svimmelhed, hovedpine

Mundtørhed, ændret smagssans

Oppustethed, flatulens

Udslæt, kløe.

Ikke kendt

(kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)

Hævelse af ansigt og svælg (angioødem), åndedrætsbesvær.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

DIFICLIR indeholder:

Aktivt stof: fidaxomicin. Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mg fidaxomicin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tablet: Mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret stivelse, hydroxypropylcellulose, butyleret

hydroxytoluen, natriumstivelseglycolat og magnesiumstearat

Filmovertræk: Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talcum, polyethylenglycol og lecithin

(soja)

Udseende og pakningsstørrelser

DIFICLIR 200 mg filmovertrukne tabletter er kapselformede tabletter, hvide til råhvide med ”FDX”

på den ene side og ”200” på den anden side.

DIFICLIR fås i:

100 x 1 filmovertrukken tablet i alu/alu perforerede enkeltdosisblistre.

20 x 1 filmovertrukken tablet i alu/alu perforerede enkeltdosisblistre.

DIFICLIR fås også som granulat til oral suspension.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch

Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

България

Астелас Фарма ЕООД

Lietuva

Biocodex UAB

Tel: +370 37 408 681

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V. Branch

Teл.: +359 2 862 53 72

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +420 221 401 500

Magyarország

Astellas Pharma Kft.

Tel.: +36 1577 8200

Danmark

Astellas Pharma a/s

Tlf: +45 43430355

Malta

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Greece

Τel: +30 210 8189900

Deutschland

Astellas Pharma GmbH

Tel: +49 (0)89 454401

Nederland

Astellas Pharma B.V.

Tel: +31 (0)71 5455745

Eesti

Biocodex OÜ

Tel: +372 6 056 014

Norge

Astellas Pharma

Tlf: +47 6676 4600

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Tηλ: +30 210 8189900

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 8772668

España

Astellas Pharma S.A.

Tel: +34 91 4952700

Polska

Astellas Pharma Sp. z o.o.

Tel.: +48 225451 111

France

Astellas Pharma S.A.S.

Tél: +33 (0)1 55917500

Portugal

Astellas Farma, Lda.

Tel: +351 21 4401320

Hrvatska

Astellas d.o.o.

Tel: + 385 1 670 01 02

România

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.

Tel: +353 (0)1 4671555

Slovenija

Astellas Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 401 1400

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.

Tel: +39 02 921381

Suomi/Finland

Astellas Pharma

Puh/Tel: +358 (0)9 85606000

Κύπρος

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Ελλάδα

Tηλ: +30 210 8189900

Sverige

Astellas Pharma AB

Tel: +46 (0)40-650 15 00

Latvija

Biocodex SIA

Tel: +371 67 619365

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.

Tel: +44 (0) 203 379 8700

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til brugeren

DIFICLIR 40 mg/ml granulat til oral suspension

fidaxomicin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage DIFICLIR

Sådan skal De tage DIFICLIR

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

DIFICLIR er et antibiotikum, som indeholder det aktive stof fidaxomicin.

DIFICLIR oral suspension anvendes til behandling af voksne, unge og børn i alderen fra fødslen til

mindre end 18 år med infektioner i tarmvæggen (tyktarmen) forårsaget af bakterien

Clostridioides

difficile

. Denne alvorlige tilstand kan resultere i smertefuld, svær diarré. DIFICLIR virker ved at

dræbe den bakterie, der er skyld i infektionen, og er med til at mindske den deraf følgende diarré.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage DIFICLIR

Tag ikke DIFICLIR

hvis De er allergisk over for fidaxomicin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager DIFICLIR.

Hvis De føler, at De måske får en alvorlig allergisk reaktion, såsom åndedrætsbesvær, hævelse af

ansigt eller svælg (angioødem), alvorligt udslæt, svær kløe eller svær nældefeber, skal de stoppe med

at tage DIFICLIR og straks kontakte Deres læge eller Deres lokale skadestue (se punkt 4).

Hvis De er overfølsom overfor makrolider (en type af antibiotika), skal De spørge Deres læge til råds,

inden De tager denne medicin. Deres læge vil fortælle Dem, om denne medicin er den rette

behandling for Dem.

Hvis De har nyreproblemer eller leverproblemer, skal De spørge Deres læge til råds, inden De bruger

denne medicin. Deres læge vil fortælle Dem, om denne medicin er den rette behandling for Dem.

Den aktuelle viden om brug af fidaxomicin i svære sygdomstilfælde (f.eks. pseudomembranøs kolitis)

er begrænset. Deres læge vil vide, om Deres sygdom hører til de svære kategorier, og vil fortælle

Dem, om denne medicin er den rette behandling for Dem.

Brug af anden medicin sammen med DIFICLIR

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Blodets indhold af DIFICLIR kan påvirkes af anden medicin De tager, og blodets indhold af anden

medicin kan blive påvirket ved at tage DIFICLIR. Disse lægemidler er blandt andre:

ciclosporin (et lægemiddel, der anvendes til at dæmpe kroppens immunforsvar, og som f.eks.

anvendes efter en organ- eller knoglemarvstransplantation, mod psoriasis eller eksem, eller mod

leddegigt eller nefrotisk syndrom)

ketoconazol (et lægemiddel, der anvendes til behandling af svampeinfektioner)

erythromycin (et lægemiddel, der anvendes til behandling af infektioner i øre, næse, hals,

brystkasse og hud)

clarithromycin (et lægemiddel, der anvendes til at behandle infektioner i brystkasse, hals,

bihuler, hud og væv samt infektioner med

Helicobacter pylori

i forbindelse med sår på

tolvfingertarmen eller mavesår)

verapamil (et lægemiddel, der anvendes til behandling af for højt blodtryk eller til at forebygge

anfald af brystsmerter eller anvendes efter et hjerteanfald for at forebygge et nyt)

dronedaron og amiodaron (lægemidler, der anvendes til at styre hjerterytmen)

dabigatranetexilat (et lægemiddel, der anvendes til at forebygge blodpropper efter operationer

til udskiftning af hofte eller knæ).

De bør ikke anvende DIFICLIR i kombination med medicin af denne type, medmindre De har aftalt

andet med Deres læge. Hvis De tager medicin af denne type, bedes De tale med Deres læge, inden De

bruger denne medicin.

Graviditet og amning

De bør ikke tage DIFICLIR, hvis De er gravid, medmindre De har aftalt andet med Deres læge.

Man ved ikke, om fidaxomicin kan skade Deres barn.

Hvis De er gravid, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge

Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.

Man ved ikke, om fidaxomicin kan passere over i mælk, men det forventes ikke.

Hvis De ammer, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

DIFICLIR forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

DIFICLIR indeholder natriumbenzoat (E 211)

Dette lægemiddel indeholder 2,5 mg natriumbenzoat (E 211) i hver ml oral suspension.

Natriumbenzoat (E 211) kan øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til 4 uger).

DIFICLIR indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 5 ml suspension, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal De tage DIFICLIR

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Lægen vil bestemme Deres dosis afhængigt af Deres vægt.

Den anbefalede dosis for patienter, der vejer mindst 12,5 kg, er 200 mg (5 ml oral suspension) to

gange dagligt (hver 12. time) i 10 dage. En anden form for denne medicin (tabletter) kan være mere

egnet til voksne og større børn (f.eks. unge); spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis til børn ud fra vægt er, som følger:

Patientens vægtinterval

Mg pr. dosis

(hver 12. time)

Volumen af fidaxomicin

oral suspension (hver

12. time)

<4,0 kg

40 mg

1 ml

4,0 - <7,0 kg

80 mg

2 ml

7,0 - <9,0 kg

120 mg

3 ml

9,0 - <12,5 kg

160 mg

4 ml

≥12,5 kg

200 mg

5 ml

De kan tage DIFICLIR før, under og efter måltider.

Sådan skal de tage DIFICLIR-dosis ved hjælp af en oral sprøjte

Apotekspersonalet eller en sundhedsperson vil klargøre DIFICLIR oral suspension, før de giver det til

Dem. Hvis produktet ikke er udleveret til Dem som en suspension, skal De kontakte apotekspersonalet

eller sundhedspersonen.

Brugsanvisning:

Anvend den orale sprøjte og adapter, der er udleveret af apotekspersonalet eller sundhedspersonen for

at sikre, at De opmåler den korrekte mængde. Hvis De ikke har fået udleveret en oral sprøjte og

adapter, skal De kontakte apotekspersonalet eller sundhedspersonen.

Apotekspersonalet vil give Dem besked om, hvordan De opmåler medicinen ved hjælp af den orale

sprøjte. Se instuktionerne nedenfor, før De anvender DIFICLIR-suspension.

Tag flasken ud af køleskabet 15 minutter før administration.

Efter 15 minutter skal De ryste flasken forsigtigt 10 gange og så lade den stå i 1 minut.

Kontrollér, at væsken er jævn og uden klumper (dvs. ensartet).

Fjern låget og sæt adapteren fast på flasken ifølge de instruktioner, De har fået af

apotekspersonalet eller sundhedspersonen.

Sæt spidsen af den orale sprøjte ind i adapteren, indtil den sidder godt fast.

Vend flasken op og ned 3 gange, og vend flasken på hovedet, således at sprøjten er nederst.

Træk den orale sprøjtes stempel tilbage for at trække den mængde ud af den omvendte flaske, der

er ordineret af Deres læge.

Lad sprøjten sidde og vend flasken om, så den vender rigtigt, mens De sørger for, at stemplet ikke

bevæger sig. Fjern forsigtigt sprøjten fra adapteren, og kontrollér, at den korrekte dosis er opmålt.

Dosér langsomt den orale suspension direkte ind i patientens mund, indtil hele den flydende

medicin er givet.

Hvis De har fået en tryk-i-flaskeadapter (PIBA), skal De efterlade flaskeadapteren i flaskehalsen

eller følge de instruktioner, De har fået af apotekspersonalet eller sundhedspersonen.

Efter administration skal De opbevare resten af suspensionen i køleskab.

For at gøre det muligt at genbruge den orale sprøjte skal den skylles med varmt drikkevand

(mindst 3 gange), eller indtil der kommer klart vand ud af sprøjten. Tør de eksterne og interne

overflader så godt som muligt. Lad sprøjten tørre, indtil næste gang den skal bruges.

Hvis De begyndte at bruge dette produkt på et hospital, vil apotekspersonalet eller sundhedspersonen

udlevere en suspension, en oral sprøjte og en adapter til Dem ved udskrivningen.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

DIFICLIR 200 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mg fidaxomicin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Kapselformede tabletter på 14 mm, hvid til råhvid, mærket med ”FDX” på den ene side og ”200” på

den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

DIFICLIR filmovertrukne tabletter er indiceret til behandling af

Clostridioides difficile

-infektioner

(CDI), også kaldet

C. difficile

-associeret diarré (CDAD), hos voksne og pædiatriske patienter med en

vægt på mindst 12,5 kg (se pkt. 4.2 og 5.1).

Der bør tages hensyn til officielle retningslinier vedrørende hensigtsmæssig brug af antibakterielle

midler.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis er 200 mg (én tablet) to gange dagligt (én gang hver 12. time) i 10 dage.

DIFICLIR 40 mg/ml granulat til oral suspension kan anvendes til voksne patienter, der har svært ved

at synke tabletter.

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering anses ikke for nødvendig (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering anses ikke for nødvendig. På grund af begrænset antal kliniske data bør fidaxomicin

anvendes med forsigtighed til patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering anses ikke for nødvendig. På grund af begrænset antal kliniske data bør fidaxomicin

anvendes med forsigtighed til patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og

5.2).

Pædiatrisk population

Den anbefalede dosis til pædiatriske patienter, der vejer mindst 12,5 kg, er 200 mg administeret to

gange dagligt (én gang hver 12. time) i 10 dage som filmovertrukne tabletter eller granulat til oral

suspension.

Reducerede doser anbefales til patienter med en vægt under 12,5 kg. Se produktresuméet for

DIFICLIR 40 mg/ml granulat til oral suspension.

Administration

DIFICLIR er til oral anvendelse.

De filmovertrukne tabletter skal indtages hele med vand.

De kan tages med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner

Overfølsomhedsreaktioner, herunder svær angioødem, er blevet rapporteret (se pkt. 4.8). Hvis en

alvorlig allergisk reaktion opstår under behandling med fidaxomicin, skal behandlingen afbrydes og

passende foranstaltninger iværksættes.

Nogle patienter med overfølsomhedsreaktioner har rapporteret om tidligere allergi overfor makrolider.

Fidaxomicin bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt allergi overfor makrolider.

Nedsat nyre- og leverfunktion

På grund af begrænset antal kliniske data bør fidaxomicin anvendes med forsigtighed hos patienter

med svært nedsat nyrefunktion eller moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pseudomembranøs colitis, fulminant eller livstruende CDI

På grund af begrænset antal kliniske data bør fidaxomicin anvendes med forsigtighed hos patienter

med pseudomembranøs colitis, fulminant eller livstruende CDI.

Samtidig administration af potente P-glycoprotein-hæmmere

Samtidig administration af potente P-glycoprotein-hæmmere såsom ciclosporin, ketoconazol,

erythromycin, clarithromycin, verapamil, dronedaron og amiodaron anbefales ikke (se pkt. 4.5 og

5.2). Der skal udvises forsigtighed, hvis fidaxomicin administreres samtidig med potente P-

glycoprotein-hæmmere.

Pædiatrisk population

Kun én pædiatrisk patient i alderen under 6 måneder har været eksponeret for fidaxomicin i kliniske

forsøg. Derfor skal der udvises forsigtighed ved behandling af patienter i alderen under 6 måneder.

Testning for

C. difficile

kolonisering eller toksin anbefales ikke til børn under 1 år på grund af en høj

rate af asymptomatisk kolonisering, medmindre alvorlig diarré er til stede hos børn med risikofaktorer

for stase såsom Hirschsprungs sygdom, opereret anal atresi eller andre alvorlige motilitetsygdomme.

Alternative ætiologier bør altid søges, og

C. difficile

enterocolitis bevises.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

P-gp-hæmmeres effekt på fidaxomicin

Fidaxomicin er substrat for P-gp. Samtidig administration af enkeltdoser af P-gp-hæmmeren

ciclosporin og fidaxomicin hos raske frivillige forsøgspersoner medførte en 4 og 2 gange stigning i

henholdsvis C

og AUC for fidaxomicin og en 9,5 og 4 gange stigning i henholdsvis C

og AUC

for den vigtigste aktive metabolit, OP-1118. Da den kliniske relevans af denne stigning i eksponering

er uklar, frarådes samtidig administration af potente P-gp-hæmmere, såsom ciclosporin, ketoconazol,

erythromycin, clarithromycin, verapamil, dronedaron og amiodaron (se pkt. 4.4 og 5.2).

Fidaxomicins effekt på P-gp-substrater

Fidaxomicin kan være en svag til moderat hæmmer af intestinal P-gp.

Fidaxomicin (200 mg to gange daglig) havde en lille, men ikke klinisk relevant effekt på

eksponeringen for digoxin. En større effekt på P-gp-substrater med lavere biotilgængelighed, som er

mere følsomme over for intestinal P-gp-hæmning, såsom dabigatranetexilat, kan imidlertid ikke

udelukkes.

Fidaxomicins effekt på andre transportører

Fidaxomicin har ikke en klinisk relevant effekt på eksponeringen for rosuvastatin, et substrat for

transportørerne OATP2B1 og BCRP. Samtidig administration af 200 mg fidaxomicin 2 gange dagligt

og en enkelt dosis på 10 mg rosuvastatin til raske forsøgspersoner havde ingen effekt på rosuvastatins

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen tilgængelige data vedrørende brug af fidaxomicin til gravide kvinder

.

Dyreforsøg

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet. For

en sikkerheds skyld bør fidaxomicin undgås under graviditeten.

Amning

Det er uvist, om fidaxomicin/metabolitter udskilles i human mælk. Der forventes ingen påvirkning af

nyfødte/spædbørn ammet af mødre i behandling med fidaxomicin, da den systemiske eksponering er

lav, men en risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning skal

ophøre eller behandling med fidaxomicin seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for

barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Fidaxomicin havde ingen effekt på fertilitet ved evaluering i rotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

DIFICLIR påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst forekommende bivirkninger er opkastning (1,2 %), kvalme (2,7 %) og konstipation

(1,2 %).

Tabel over bivirkninger

Tabel 1 viser bivirkninger opstillet efter organklasse, som er forbundet med administration af

fidaxomicin to gange daglig i behandlingen af

C. difficile

infektion, og som er rapporteret hos mindst

to patienter.

Bivirkningernes hyppighed defineres som følger: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

<1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Bivirkningerne er inden

for hver frekvensgruppering opstillet efter faldende sværhedsgrad.

Tabel 1:

Bivirkninger

MedDRA-

systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Frekvens ikke

kendt

Immunsystemet

udslæt,

pruritus

overfølsomheds-

reaktioner

(angioødem, dyspnø)

Metabolisme og

ernæring

nedsat appetit

Nervesystemet

svimmelhed,

hovedpine,

smagsforstyrrelser

Mave-tarm-kanalen

opkastning,

kvalme,

konstipation

abdominal oppustethed,

flatulens,

mundtørhed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Akutte overfølsomhedsreaktioner, såsom angioødem og dyspnø, er blevet rapporteret efter

markedsføring (se pkt. 4.3 og 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af fidaxomicin er evalueret hos 136 patienter i alderen fra fødslen til under

18 år. Hyppigheden, typen og sværhedsgraden af bivirkninger hos børn forventes at være den samme

som hos voksne. Ud over de bivirkninger, der er vist i tabel 1, blev der rapporteret to tilfælde af

urticaria.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af akut overdosering under kliniske studier eller efter markedsføring.

Dog kan potentialet for bivirkninger ikke udelukkes, og der anbefales generelle understøttende

foranstaltninger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler mod diare og tarminflammation/-infektion, antibiotika

ATC kode: A07AA12

Virkningsmekanisme

Fidaxomicin er et antibiotikum, som tilhører den makrocykliske gruppe af antibakterielle midler.

Fidaxomicin er baktericidal og hæmmer RNA syntesen ved bakteriel RNA polymerase. Det

intefererer med RNA polymerase på et andet site end rifamycins. Hæmning af Clostridial RNA

polymerase forekommer ved koncentrationer, der er 20 gange lavere end for

E. coli

enzym (1 µM vs.

20 µM), hvilket delvist kan forklare fidaxomicinaktivitetens væsentlige specificitet. Det er påvist, at

fidaxomicin hæmmer

C. difficile

sporedannelse

in vitro

Farmakokinetisk/Farmakodynamisk forhold (PK/PD)

Fidaxomicin er et lokalt virkende lægemiddel. Som lokalt virkende lægemiddel kan det systemiske

PK/PD forhold ikke fastlægges, dog har

in vitro

data vist, at fidaxomicin har tidsafhængig baktericidal

aktivitet og tyder på, at tid over MIC (mindste hæmmende koncentration) er den parameter, som er

mest prædiktiv for klinisk effekt.

Breakpoints

Fidaxomicin virker lokalt og kan ikke anvendes til behandling af systemiske infektioner, og derfor er

etablering af et klinisk breakpoint ikke relevant. Den epidemiologiske cut-off-værdi for fidaxomicin

C. difficile

, som adskiller vildtype-populationen fra isolater med erhvervet resistente træk, er

≥1,0 mg/L.

Antimikrobielt spektrum

Fidaxomicin har et smalt antimikrobielt spektrum med baktericidal aktivitet mod

C. difficile

Fidaxomicin har en MIC

på 0,25 mg/L, hvorimod

C.difficile

og den primære metabolit, OP-1118 har

en MIC

på 8 mg/L. Gram-negative organismer er ikke modtagelige over for fidaxomicin.

Effekt på tarmfloraen

Studier har demonstreret, at fidaxomicinbehandling ikke påvirker koncentrationen af

Bacteroides

eller

andre betydelige mikroorganismer i fæces hos CDI patienter.

Resistensmekanisme

Der er ingen kendte overførlige elementer, som kan føre til resistens over for fidaxomicin. Dertil er

der ikke fundet kryds-resistens med andre antibiotika inklusiv β-lactamer, makrolider, metronidazoler,

quinoloner, rifampin og vancomycin. Specifikke mutationer i RNA-polymerase er forbundet med

reduceret følsomhed for fidaxomicin.

Klinisk virkning hos voksne

I de afgørende kliniske forsøg med voksne patienter blev recidivraten i de første 30 dage efter

behandling vurderet som et sekundært endepunkt. Recidivraten (inklusive tilbagefald) var signifikant

lavere for fidaxomicin (14,1 % vs. 26,0 % med et 95 % CI på [-16,8 %, -6,8 %]). Disse forsøg var dog

ikke designet prospektivt til at påvise forebyggelse af geninfektion med en ny stamme.

Beskrivelse af patientpopulationen i kliniske forsøg med voksne

I de to afgørende kliniske forsøg med patienter med CDI var 47,9 % (479/999) af patienterne (pr.

protokol-populationen) ≥65 år gamle, og 27,5 % (275/999) af patienterne blev behandlet samtidigt

med antibiotika i forsøgsperioden. Fireogtyve procent af patienterne opfyldte mindst et af de følgende

tre kriterier for scoren svær ved baseline: Legemstemperatur >38,5 °C, leukocyttælling >15.000 eller

kreatininværdi ≥1,5 mg/dl. Patienter med fulminant kolitis og patienter med multiple CDI-episoder

(defineret som mere end én tidligere episode inden for de sidste 3 måneder) blev ekskluderet fra

forsøgene.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af fidaxomicin hos pædiatriske patienter i alderen fra fødslen til under

18 år blev undersøgt i et investigatorblindet, randomiseret multicenter- og parallelgruppeforsøg, hvor

148 patienter blev randomiseret til enten fidaxomicin eller vancomycin i forholdet 2:1. I alt 30, 49, 40

og 29 patienter blev randomiseret i aldersgrupperne fra henholdsvis fødsel til <2 år, 2 til <6 år,

6 til <12 år og 12 til <18 år. Bekræftet klinisk respons 2 dage efter afslutning af behandlingen var

sammenlignelig mellem fidaxomicin- og vancomycin-gruppen (77,6 % vs. 70,5 % med en

pointforskel på 7,5 % og 95 % CI for forskellen på [-7,4 %, 23,9 %]). Recidivraten på 30 dage efter

afslutning af behandlingen var numerisk lavere med fidaxomicin (11,8 % vs. 29,0 %), men

rateforskellen er ikke statistisk signifikant (pointforskel på -15,8 % og 95 % CI for forskellen på

[-34,5 %, 0,5 %]). Begge behandlinger havde en sammenlignelig sikkerhedsprofil.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Biotilgængeligheden hos mennesker er ukendt. Hos raske voksne er den gennemsnitlige C

9,88 ng/ml og AUC

er 69,5 ng-hr/ml efter administration af 200 mg fidaxomicin med en T

1,75 timer. Hos CDI patienter tenderer den gennemsnitlige peak plasmakoncentration af fidaxomicin

og den primære metabolit OP-1118 til at være 2 til 6 gange højere end hos raske voksne. Der var

begrænset akkumulation af fidaxomicin eller OP-1118 i plasma efter administration af 200 mg

fidaxomicin hver 12. time i 10 dage.

for fidaxomicin og OP-1118 i plasma var 22 % og 33 % lavere efter et fedtholdigt måltid vs.

faste, mens omfanget af eksponering (AUC

) var tilsvarende.

Fidaxomicin og metabolitten OP-1118 er substrater for P-gp.

In vitro

studier viste, at fidaxomicin og metabolitten OP-1118 er hæmmere af transportørerne BCRP,

MRP2 og OATP2B1, men blev ikke fundet at være substrater. Den kliniske relevans er endnu ikke

kendt. Under forhold sammenlignelige med klinisk anvendelse har fidaxomicin ingen klinisk relevant

effekt på eksponeringen for rosuvastatin, et substrat for OATP2B1 og BCRP (se pkt. 4.5). Den

kliniske relevans af MRP2-hæmning er endnu ikke kendt.

Fordeling

Fordelingsvolumet i mennesker er ukendt på grund af meget begrænset absorption af fidaxomicin.

Biotransformation

Der er ikke udført nogen omfattende analyse af metabolitter i plasma på grund af lavt niveau af

systemisk absorption af fidaxomicin. Den primære metabolit, OP-1118, dannes via hydrolyse af

isobutyryl ester

. In vitro

metabolismestudier viste, at dannelsen af OP-1118 ikke afhænger af

CYP450-enzymer. Denne metabolit udviser også antimikrobiel aktivitet (se pkt. 5.1).

Fidaxomicin hverken inducerer eller hæmmer CYP450-enzymer

in vitro.

Elimination

Efter en enkelt dosis på 200 mg fidaxomicin var størstedelen af dosis (>92 %) bevaret som

fidaxomicin eller metabolitten, OP-1118 (66 %) i fæces. Hovedeliminationsvejen af systemisk

tilgængeligt fidaxomicin er ikke karakteriseret. Elimination via urinvejene er ubetydelig (<1 %). Kun

en ganske lav koncentration af OP-1118, og ingen fidaxomicin, blev detekteret i human urin.

Halveringstiden for fidaxomicin er ca. 8-10 timer.

Særlige populationer

Ældre

Plasmaniveauer synes at være forhøjede hos ældre (≥65 år). Fidaxomicin og OP-1118 niveauer var

gennemsnitligt 2 gange højere hos patienter ≥65 år sammenlignet med patienter <65 år. Denne forskel

anses ikke for at være klinisk relevant.

Pædiatrisk population

Efter administration af filmovertrukne tabletter var de gennemsnitlige (SD) plasmaniveauer hos de

pædiatriske patienter i alderen 6 til under 18 år henholdsvis 48,53 (69,85) ng/ml og 143,63

(286,31) ng/ml for fidaxomicin og dets hovedmetabolit OP-1118 1-5 timer efter dosis.

Inflammatorisk tarmsygdom

Data fra et open-label, enkeltarmet studie hos voksne CDI patienter med samtidig inflammatorisk

tarmsygdom (IBD) indikerede ingen væsentlig forskel i plasmakoncentrationer af fidaxomicin eller

dets hovedmetabolit OP-1118 hos patienter med IBD sammenlignet med patienter uden IBD i andre

studier. Maksimale plasmakoncentrationer af fidaxomicin og OP-1118 hos CDI patienter med

samtidig IBD var inden for området af plasmakoncentrationer fundet hos CDI patienter uden IBD.

Nedsat leverfunktion

Begrænsede data fra voksne patienter med en aktiv historie med kronisk levercirrose i Fase 3 studier

viste, at median-plasmakoncentrationen af fidaxomicin og OP-1118 hos disse patienter i gennemsnit

var henholdsvis 2 og 3 gange højere end hos patienter uden levercirrose.

Nedsat nyrefunktion

Begrænsede data fra voksne patienter tyder på, at der ikke er nogen større forskel i

plasmakoncentrationen af fidaxomicin eller OP-1118 mellem patienter med nedsat nyrefunktion

(kreatinin-clearance <50 ml/min) og patienter med normal nyrefunktion (kreatinin-clearance ≥50

ml/min).

Køn, vægt og race

Begrænsede data tyder på, at køn, vægt og race ikke har nogen større indflydelse på

plasmakoncentrationen af fidaxomicin eller OP-1118.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og reproduktionstoksicitet.

Reproduktions- og fertilitetsparametre viste ikke statistisk signifikante forskelle hos rotter behandlet

med fidaxomicin i doser op til 6,3 mg/kg/dag (intravenøs).

Der er ikke observeret målorganer for toksicitet hos unge dyr, og der er ikke observeret vigtige

potentielle risici i de non-kliniske forsøg, der kunne være relevant for pædiatriske patienter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletter:

Mikrokrystallinsk cellulose

Prægelatineret stivelse (majs)

Hydroxypropylcellulose

Butyleret hydroxytoluen

Natriumstivelseglycolat

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Talcum

Polyethylenglycol

Lecithin (soja)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

100 x 1 filmovertrukken tablet i alu/alu perforerede enkeltdosisblistre.

20 x 1 filmovertrukken tablet i alu/alu perforerede enkeltdosisblistre.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/733/003-004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 05 december 2011

Dato for seneste fornyelse: 22 august 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/31758/2020

EMEA/H/C/2087

Dificlir (fidaxomicin)

Oversigt over Dificlir, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Dificlir, og hvad anvendes det til?

Dificlir er et lægemiddel til behandling af børn og voksne med tarminfektioner, som skyldes en bakterie

kaldet Clostridioides difficile.

Dificlir indeholder det aktive stof fidaxomicin.

Hvordan anvendes Dificlir?

Dificlir findes som tabletter (200 mg) eller granulat til oral suspension (40 mg/ml) og fås kun på

recept.

Hos voksne og børn, der vejer mindst 12,5 kg, er den anbefalede dosis 200 mg to gange dagligt (hver

12. time) i 10 dage. Hos børn, der vejer under 12,5 kg, afhænger dosis af legemsvægten. Hvis du

ønsker mere information om anvendelsen af Dificlir, kan du læse indlægssedlen eller kontakte lægen

eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Dificlir?

C. difficile er bakterier, som findes naturligt i tarmen, og som ikke giver problemer hos raske personer.

Det skyldes, at de holdes under kontrol af andre "gode" bakterier, som er til gavn for kroppen og

styrker helbredet. Visse antibiotika til behandling af infektioner kan gribe ind i denne balance og dræbe

de "gode" tarmbakterier. Når dette sker, kan C. difficile-bakterien formere sig og producere toksiner

(gift), der fremkalder sygdom som diarré og feber. På dette tidspunkt siger man, at en person er

smittet med C. difficile.

Det aktive stof i Dificlir, fidaxomicin, er et antibiotikum, der tilhører gruppen af "makrolider". Når det

indtages, optages det meste af det aktive stof ikke i blodet, men virker lokalt på C. difficile-bakterier i

tarmen. Det virker ved at blokere bakterieenzymet RNA-polymerase, der bruges ved dannelsen af det

genetiske materiale, som bakterierne skal bruge til at danne proteiner. Dette forhindrer C. difficile-

bakterien i at vokse og formere sig og mindsker dermed symptomerne på sygdommen.

Dificlir (fidaxomicin)

EMA/31758/2020

Side 2/2

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Dificlir?

Dificlir var mindst lige så effektivt som vancomycin (et andet antibiotikum til infektioner med C.

difficile) i tre hovedstudier hos patienter med mild til moderat svær infektion med C. difficile.

Resultaterne af to studier med i alt 1.147 voksne viste, at 92 % af de patienter, der fik Dificlir, var

kommet sig efter 10 dage sammenlignet med 90 % af de patienter, der fik vancomycin.

I det tredje studie, der omfattede 148 patienter i alderen 0-18 år, var 78 % af de patienter, der fik

Dificlir, kommet sig to dage efter behandlingens afslutning sammenlignet med 71 % af de patienter,

der fik vancomycin.

Hvilke risici er der forbundet med Dificlir?

De hyppigste bivirkninger ved Dificlir (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er kvalme,

opkastning og forstoppelse. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Dificlir

fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Dificlir godkendt i EU?

Dificlir er effektivt til at kurere infektioner med C. difficile og tåles generelt godt. Bivirkningerne er de

samme som for vancomycin taget gennem munden. Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede

derfor, at fordelene ved Dificlir opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Dificlir?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Dificlir.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Dificlir løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Dificlir vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Dificlir

Dificlir fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 5. december 2011.

Yderligere information om Dificlir findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/dificlir

Denne oversigt blev sidst ajourført i 01-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information