Diazepam "Alternova" 2 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-02-2019

Aktiv bestanddel:
DIAZEPAM
Tilgængelig fra:
Alternova A/S
ATC-kode:
N05BA01
INN (International Name):
diazepam
Dosering:
2 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
55598
Autorisation dato:
2016-06-20

Læs hele dokumentet

Side 1 af 7

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diazepam Alternova 2 mg og 5 mg tabletter

diazepam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Diazepam Alternova

Sådan skal du tage Diazepam Alternova

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Diazepam Alternova indeholder diazepam, som hører til en gruppe af medicin, som kaldes

benzodiazepiner. Diazepam har en angstdæmpende, beroligende og muskelafslappende virkning.

Du kan bruge Diazepam Alternova:

til behandling af angst.

til behandling af muskelspasmer, herunder spastisk lammelse.

til behandling af alkoholabstinenser.

som beroligende medicin inden bedøvelse før operation, eller som beroligende medicin under

mindre operationer.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DIAZEPAM ALTERNOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Diazepam Alternova:

hvis du er allergisk over for diazepam, andre benzodiazepiner eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Diazepam Alternova (angivet i afsnit 6).

hvis du har ekstrem muskeltræthed (myasthenia gravis).

hvis du har uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser under søvn (søvnapnø).

hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.

hvis du har akut vejrtrækningsbesvær (langsom og/eller overfladisk vejrtrækning).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du tager Diazepam Alternova, hvis

har eller har haft et alkohol- eller medicinmisbrug.

er ældre. Diazepam Alternova kan forårsage forvirring og påvirke musklerne, så risikoen for at

falde øges.

Side 2 af 7

har svækket vejrtrækning.

lider af depression eller angst.

har selvmordstanker.

har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald.

har en leversygdom.

Du skal være opmærksom på følgende:

Psykiske bivirkninger:

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger såsom ophidselse og

pirrelighed, hyperaktivitet, truende, eventuelt voldelig adfærd, mareridt og hallucinationer. Det

forekommer især hos børn og ældre.

Hukommelsestab:

Du kan få hukommelsestab, når du tager dette lægemiddel.

Hukommelsestab forekommer oftere, når man tager høje doser af diazepam.

Afhængighed:

Når du tager dette lægemiddel, er der en risiko for afhængighed, som øges jo

højere dosis er, og jo længere tid du tager lægemidlet. Risikoen er også højere for patienter, som

tidligere har haft et alkohol- eller medicinmisbrug. Du bør derfor tage Diazepam Alternova i så

kort tid som muligt.

Tilvænning:

Hvis du efter nogle ugers behandling med diazepam lægger mærke til, at

medicinen ikke længere virker lige så godt, som den gjorde i begyndelsen af behandlingen, så

tal med din læge.

Nedtrapning:

Behandlingen skal langsomt nedtrappes, hvis du skal stoppe med at tage

Diazepam Alternova. Du kan få abstinenser, hvis du pludseligt holder op med at tage Diazepam

Alternova, også ved almindelige doser givet i korte perioder. Se afsnit 3 ”Hvis du holder op med

at tage Diazepam Alternova”.

Brug af anden medicin sammen med Diazepam Alternova

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, hvis du er i behandling med:

medicin mod depression (f.eks. fluvoxamin, fluoxetin)

medicin mod sindslidelser (f.eks. clozapin)

medicin mod allergi (antihistaminer)

bedøvelsesmidler

beroligende medicin

sovemedicin

muskelafslappende medicin (f.eks. suxamethonium, tubocuraruin)

medicin mod stærke smerter (såsom morfin eller morfinlignende medicin (opioider))

medicin mod epilepsi (barbiturater såsom phenobarbital)

Samtidig brug af Diazepam Alternova og opioider (stærke smertestillende lægemidler, lægemidler til

behandling af opioidafhængighed og visse lægemidler mod hoste) øger risikoen for døsighed,

åndedrætsbesvær (respirationsdepression), koma og kan være livstruende. På grund af dette, bør

samtidig brug kun overvejes, når andre behandlingsmuligheder ikke er mulige.

Hvis din læge ordinerer Diazepam Alternova sammen med opioider, bør dosis og varighed af den

samtidige behandling begrænses af din læge.

Fortæl din læge om alle de opioider du tager, og følg nøje din læges dosisanbefaling. Det kan være

nyttigt at informere venner eller familie om, at være opmærksomme på de ovennævnte tegn og

symptomer. Kontakt din læge, hvis du oplever sådanne symptomer.

Hvis du tager disse lægemidler sammen med diazepam, kan det påvirke dit mentale helbred, gøre dig

meget træt og svække din vejrtrækning og dit blodtryk.

medicin mod alkoholmisbrug (disulfiram (antabus)). Hvis du tager dette lægemiddel sammen

med diazepam, kan du blive meget træt, og diazepam fjernes langsommere fra din krop end

normalt.

medicin mod epilepsi (f.eks. phenytoin eller carbamazepin), da det kan formindske effekten af

diazepam. Diazepam kan også ændre virkningen af phenytoin.

Side 3 af 7

medicin mod astma eller andre vejrtrækningsproblemer (theophyllin), da det kan mindske

effekten af diazepam.

medicin mod for meget mavesyre (cimetidin, omeprazol eller esomeprazol), da det kan medføre,

at diazepam fjernes langsommere fra din krop end normalt.

antibiotika til behandling af tuberkulose (rifampicin), da det kan medføre, at diazepam fjernes

hurtigere fra din krop end normalt. Virkningen af diazepam kan blive mindsket.

medicin mod svamp (fluconazol, itraconazol, ketoconazol eller voriconazol) og medicin mod

infektion (atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir, saquinavir), da det

kan medføre, at diazepam fjernes langsommere fra din krop end normalt, og derfor øges

risikoen for bivirkninger.

medicin mod tuberkulose (isoniazid), da det kan medføre, at diazepam fjernes langsommere fra

din krop end normalt.

p-piller, da det kan medføre, at diazepam fjernes langsommere fra din krop end normalt, og

dermed øges effekten af diazepam. Gennembrudsblødning kan opstå, når du tager p-piller

sammen med diazepam, men den præventive effekt af p-pillerne påvirkes ikke af dette.

medicin mod maveproblemer (cisaprid), da det kan medføre, at diazepam fjernes langsommere

fra din krop end normalt.

medicin mod betændelsestilstande (kortikosteroider), da det kan mindske effekten af diazepam.

medicin mod Parkinsons’s sygdom (levodopa), da diazepam kan reducere effekten af levodopa.

medicin mod epilepsi og psykiske lidelser (valproinsyre), da det kan medføre, at diazepam

fjernes langsommere fra din krop end normalt, og dermed øges effekten af diazepam.

medicin til bedøvelse (ketamin), da diazepam kan øge effekten af ketamin.

Brug af Diazepam Alternova sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal undgå at drikke alkohol, mens du er i behandling med Diazepam Alternova. Alkohol kan øge

den sløvende effekt af diazepam og gøre dig meget træt.

Du skal undgå at drikke grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Diazepam Alternova, da det kan

medføre, at diazepam fjernes langsommere fra din krop end normalt, og dermed øges risikoen for

bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Diazepam Alternova, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. Hvis

du tager Diazepam Alternova sent i graviditeten eller under fødslen, kan dit barn få en lav

kropstemperatur, muskelslaphed og vejrtrækningsproblemer. Hvis du har taget diazepam regelmæssigt

i slutningen af din graviditet, kan dit barn få abstinenser.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diazepam Alternova kan gøre, at du føler dig træt, og det kan påvirke din koncentration. Det kan også

påvirke, hvordan dine muskler fungerer. Disse virkninger kan fortsætte i flere dage, efter du er stoppet

med behandlingen.

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Diazepam Alternova kan give

bivirkninger (usikre bevægelser, rysten, sløvhed og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Diazepam Alternova indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE DIAZEPAM ALTERNOVA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Side 4 af 7

Du skal tage tabletterne med et glas vand. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af

tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis, du skal have, og hvor længe du skal tage Diazepam Alternova.

Den sædvanlige behandlingstid er ikke over 4 uger. Hvis det er nødvendigt, kan lægen forlænge din

behandlingstid.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Mod angst:

2-5 mg diazepam 2-3 gange dagligt. Dosen kan øges til maximalt 30 mg dagligt fordelt på

2-4 doser.

Mod muskelspasmer:

Op til 15 mg diazepam dagligt fordelt på 2-4 doser.

Mod spastiske lammelser:

Maximalt 60 mg dagligt fordelt på 3-4 doser.

Mod alkoholmisbrug:

5-20 mg diazepam, om nødvendigt igen efter 2-4 timer, eller 10 mg diazepam 3-

4 gange dagligt på den første dag. Efter den første dag sænkes dosen normalt til 5 mg diazepam 3-4

gange dagligt efter behov. I svære tilfælde kan din læge bruge andre doser, og det kan være

nødvendigt, at behandlingen foregår på et hospital.

Præmedicinering inden operation:

5-20 mg diazepam som engangsdosis.

Børn over 6 år og unge

Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis du skal have, og hvor ofte du skal have den. Den sædvanlige

daglige dosis er 0,1-0,3 mg/kg kropsvægt, fordelt på 2-4 doser.

Ældre

Hvis du er ældre eller svagelig, kan du være mere følsom for virkningen af Diazepam Alternova, og

det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis du skal have, og hvor

ofte du skal have den. Den sædvanlige startdosis er 2-2,5 mg 1-2 gange dagligt.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har skrumpelever eller andre sygdomme i leveren, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis.

Overvægtige patienter

Hvis du er overvægtig, kan der gå længere tid, før Diazepam Alternova virker. Det tager også længere

tid, før Diazepam Alternovas virkning ophører, herunder også mulige bivirkninger.

Hvis du har taget for meget Diazepam Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Diazepam Alternova, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er sløvhed, søvnlignende sløvhedstilstand og forvirring. Andre mere

alvorlige symptomer er usikre bevægelser, talebesvær, lavt blodtryk, nedsat kraft i musklerne,

blåfarvning af huden, bevidstløshed, vejrtrækningsstop, hjertestop og koma (dyb bevidstløshed).

Hvis du har glemt at tage Diazepam Alternova

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Diazepam Alternova

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du skal gradvist reducere

antallet af tabletter eller styrken af tabletterne, før du stopper helt med behandlingen.

Du må ikke pludseligt holde op med at tage Diazepam Alternova, da du kan få abstinenser.

Side 5 af 7

Symptomerne kan være: Angst, panik, hjertebanken, kraftig sveden, rysten, mavebesvær, irritabel

adfærd, truende evt. voldelig adfærd, forstyrret sanseopfattelse, muskelkramper, generel utilpashed,

appetitløshed, søvnløshed, psykiske effekter såsom svær forvirring og krampeanfald.

Sandsynligheden for at få abstinenser og alvorligheden af abstinenserne afhænger af, hvor længe du

har været i behandling med diazepam, hvor høj en styrke, du har fået samt om du er blevet afhængig af

diazepam.

Hvis du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald og pludseligt holder op med at tage

Diazepam Alternova, er der risiko for krampeanfald eller alvorlige, langvarige epileptiske anfald. Du

kan også få krampeanfald, hvis du har et alkohol- eller medicinmisbrug og pludseligt holder op med at

tage Diazepam Alternova.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Ophør af vejrtrækning.

Bevidstløshed.

Gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene).

Hjerteproblemer såsom langsom puls, hjertesvigt, hjertestop.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse, pga. overfølsomhed (anafylaksi). Kan være livsfarligt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Sløvhed.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Træthed.

Abstinenser ved ophør af behandlingen (for symptomer, se ”Hvis du holder op med at tage

Diazepam Alternova” i afsnit 3).

Forvirring.

Usikre bevægelser, bevægelsesforstyrrelser, rysten.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Muskelsvaghed.

Hukommelsestab. Koncentrationsbesvær. Balanceforstyrrelser. Svimmelhed. Hovedpine. Sløret

tale.

Mavebesvær såsom kvalme, opkastning, forstoppelse, diarré. Øget spytdannelse.

Allergiske hudreaktioner i form af hudkløe, rødmen af huden, hævelser og hududslæt.

Side 6 af 7

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Ophidselse og pirrelighed, rastløshed, irritabilitet, truende evt. voldelig adfærd,

hukommelsestab, vrangforestillinger, raseri, psykoser, mareridt eller hallucinationer. Kan være

eller blive alvorlig. Disse bivirkninger forekommer oftere hos børn og ældre. Tal med lægen.

Nedsat opmærksomhed. Depression. Følelsesmæssig tomhed.

Søvnløshed. Talebesvær.

Lavt blodtryk. Besvimelse.

Øget slimdannelse i lungerne.

Tørhed i munden. Øget appetit.

Ændringer i visse leverenzymer (kan ses ved blodprøve).

Vandladningsbesvær. Inkontinens.

Udvikling af bryster hos mænd. Impotens. Ændret sexlyst.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

straks kontakte læge.

Forhøjet indhold af visse enzymer i blodet (transminaser).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Sløret syn. Dobbeltsyn. Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser. Disse bivirkninger forsvinder igen,

efter du er stoppet med behandlingen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Diazepam Alternova 2 mg og 5 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Diazepam.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat; stivelse, pregelatineret; magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Side 7 af 7

2 mg: hvid, rund, flad tablet med delekærv på den ene side og mærket med ”2” på den anden side. Diameter:

8 mm.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten

kan ikke deles i to lige store doser.

5 mg: hvid, rund, flad tablet med delekærv på den ene side og mærket med ”5” på den anden side. Diameter:

8 mm.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten

kan ikke deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger eller tabletbeholder: 25, 50 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør

Fremstiller

SANTA S.A., 60 Carpatilor Street, Objevtiv no. 47, 48, 58, 133, 500269, Brasov, Rumænien

eller

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2020

Læs hele dokumentet

12. februar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Diazepam "Alternova", tabletter

0.

D.SP.NR.

29671

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Diazepam "Alternova"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Diazepam 2 mg og 5 mg.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Diazepam "Alternova" 2 mg tabletter indeholder 168,1 mg lactosemonohydrat.

Diazepam "Alternova" 5 mg tabletter indeholder 165,1 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

2 mg: hvid, rund, flad tablet med delekærv på den ene side og mærket med "2" på den anden

side. Diameter: 8 mm.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at

sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

5 mg: hvid, rund, flad tablet med delekærv på den ene side og mærket med "5" på den anden

side. Diameter: 8 mm.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at

sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Angst.

Tillægsbehandling ved skeletmuskelspasme, herunder spasticitet forårsaget af

forstyrrelser i de øvre motoriske neuroner (såsom spastisk lammelse)

Alkoholabstinenssymptomer

Præmedicinering før anæstesi eller til sedation under mindre kirurgiske indgreb eller

undersøgelser.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 1 af 17

Benzodiazepiner er kun indiceret, når sygdommen er alvorlig, invaliderende eller udsætter

patienten for ekstrem belastning.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Sædvanlig dosis

For optimal virkning bør dosis omhyggeligt tilpasses den enkelte patient. Behandling bør

initieres med den laveste effektive dosis i henhold til den specifikke tilstand.

Virkningsvarighed

Virkningsvarigheden bør være så kort som mulig (se pkt. 4.4). Patienten bør revurderes

efter højst 4 uger og igen regelmæssigt herefter med henblik på at vurdere behovet for

fortsat behandling, især hvis patienten er symptomfri. Behandlingen bør generelt ikke vare

længere end 8-12 uger, inklusive nedtrapningsfasen.

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at forlænge behandlingen udover den maksimalt

anbefalede behandlingstid. Hvis dette er tilfældet, bør dette ikke ske uden revurdering med

særlig ekspertise af patientens tilstand.

Nedtrapning

Behandlingen bør altid nedtrappes gradvist. Patienter, der har fået benzodiazepiner i

længere tid, kan have behov for en længere nedtrapningsfase.

Voksne

Angst

Sædvanlig dosis: 2-5 mg diazepam 2-3 gange daglig

Maksimaldosis: I alvorlige tilfælde kan dosis øges gradvist op til 30 mg diazepam

daglig fordelt på 2-4 doser. Dosis justeres individuelt.

Den laveste dosis, der kan kontrollere symptomerne, bør anvendes.

Behandlingen bør ikke fortsætte med den fulde dosis ud over 4 uger.

Langvarig, kronisk anvendelse frarådes.

Behandling bør altid nedtrappes gradvist. Patienter, der har fået benzodiazepiner i

længere tid, kan have behov for en længere nedtrapningsperiode.

Tillægsbehandling ved muskelspasmer

-

Muskelspasmer: Op til 15 mg diazepam daglig fordelt på 2-4 doser.

-

Behandling af spasticitet i de øvre motoriske neuroner (så som muskelspasmer) i særlige

tilfælde: Om nødvendigt kan dosis titreres op til maksimalt 60 mg diazepam daglig

fordelt på 3-4 doser.

Alkoholabstinenssymptomer

-

5-20 mg diazepam gentaget én gang i løbet af 2-4 timer om nødvendigt eller 10 mg

diazepam 3-4 gange første dag. Efter første dag kan dosis sædvanligvis reduceres til 5 mg

diazepam 3-4 gange daglig efter behov.

-

I alvorlige tilfælde kan støddosismetoden anvendes med en initial administration af 10

mg diazepam hver time indtil patienten er lettere sederet og asymptomatisk, hvilket

sædvanligvis vil være op til 50-80 mg.

Behandlingen bør foregå i hospitalsregi og patienten bør være passende monitoreret.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 2 af 17

Præmedicinering før mindre kirurgiske indgreb

5-20 mg diazepam.

Særlige populationer:

Personer i følgende patientgrupper bør kontrolleres regelmæssigt i begyndelsen af

behandlingen. Monitorering under behandlingen er vigtig med henblik på at minimere dosis

og/eller administrationshyppighed for at undgå overdosis som følge af akkumulation som

f.eks. hos børn og unge, ældre patienter og patienter med nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Børn over 6 år og unge

Administration til børn over 6 år og unge bør kun ske på tvingende indikation.

Halveringstiden kan være forlænget hos børn. Dosis bør reduceres og justeres individuelt.

-

Sædvanlig dosis: 0,1-0,3 mg/kg legemsvægt pr. dag fordelt på 2-4 doser. Behandlingen

bør initieres med den laveste mulige dosis og øges gradvist efter behov og tolerance.

Diazepam "Alternova" frarådes til børn under 6 år på grund af eventuelt synkebesvær. Der

findes mere egnede lægemiddelsformer til yngre børn.

Ældre

Distribution, elimination og clearance er ændret hos ældre, hvilket resulterer i forlænget

halveringstid. Dosis bør derfor reduceres til 50 % af den normalt anbefalede voksendosis.

Disse patienter bør kontrolleres regelmæssigt ved starten af behandlingen med henblik på

at minimere dosis og/eller administrationshyppighed for at undgå overdosering som følge

af akkumulation.

Startdosis: 2-2,5 mg én til to gange daglig. Øges gradvist efter behov og tolerance.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er sædvanligvis ikke nødvendig. Forsigtighed bør dog udvises ved

behandling med diazepam hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Dosis skal reduceres hos personer med cirrose og nedsat leverfunktion. Patienter med

alvorligt nedsat leverfunktion må ikke behandles med diazepam som følge af risiko for

hepatisk encephalopati (se pkt. 4.3).

Overvægtige patienter

Forskellige studier har vist at kinetikken er ændret i overvægtige patienter i forhold til

normalvægtige.

Overvægtige kræver væsentlig længere behandlingstid end normalvægtige før den

maksimale virkning af lægemidlet indtræder ved længerevarende behandling. Tilsvarende

kan den terapeutiske virkning og bivirkninger, herunder abstinenssymptomer, forekomme i

længere perioder efter seponering af længerevarende behandling hos overvægtige (se pkt.

5.2).

dk_hum_55598_spc.doc

Side 3 af 17

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for benzodiazepiner eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Myasthenia gravis.

Søvnapnø syndrom.

Svær leverinsufficiens.

Akut respirationsdepression.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Samtidig brug af alkohol/CNS-hæmmende lægemidler

Samtidig brug af diazepam og alkohol og/eller CNS-hæmmende lægemidler bør undgås.

Samtidig anvendelse kan potentielt øge diazepams kliniske virkninger herunder eventuelt

svær sedation, klinisk relevant respiratorisk og/eller kardiovaskulær hæmning (se pkt. 4.5).

Risiko ved samtidig anvendelse af opioider

Samtidig anvendelse af diazepam og opioider, kan resultere i sedation,

respirationsdepression, koma og død. På grund af disse risici bør samtidig behandling med

sedativa som benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler som diazepam og opioider

forbeholdes patienter, for hvem der ikke er alternative behandlingsmuligheder. Hvis der

træffes beslutning om at ordinere diazepam samtidig med opioider, skal den lavest

effektive dosis anvendes, og behandlingens varighed skal være så kort som muligt (se også

generelle dosisanbefalinger under pkt. 4.2).

Patienterne skal følges nøje for tegn og symptomer på respirationsdepression og sedation. I

den forbindelse anbefales det kraftigt, at informere patienter og sundhedspersonale (hvor

det er relevant) om, at være opmærksomme på disse symptomer (se pkt. 4.5).

Anamnese med alkohol- eller medicinmisbrug

Diazepam bør anvendes med yderste forsigtighed hos patienter med alkohol- eller

lægemiddelmisbrug i anamnesen.

Tolerans

Der kan udvikles nogen reduktion af den hypnotiske virkning efter gentagen anvendelse i

få uger.

Afhængighed

Behandling med diazepam kan føre til psykisk eller fysisk afhængighed. Risikoen øges ved

brug af høje doser og ved længerevarende behandling. Risikoen er også større hos patienter

med alkohol- eller medicinmisbrug i anamnesen eller hos personer med udtalte

personlighedsforstyrrelser. Regelmæssig monitorering af sådanne patienter er nødvendig

og rutinemæssig ordination bør undgås og behandlingen bør nedtrappes gradvist.

Seponering

Når fysisk afhængighed er udviklet, vil en brat seponering af behandlingen være ledsaget af

abstinenssymptomer. Disse kan være hovedpine, muskelsmerter, udtalt angst, spænding,

rastløshed, konfusion og irritabilitet. I alvorlige tilfælde kan følgende symptomer forekomme:

derealisering, depersonalisering, hyperacusis, følelsesløshed og prikken og stikken i

ekstremiteterne, overfølsomhed over for lys, støj og fysisk kontakt, hallucinationer eller

epileptiske krampeanfald.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 4 af 17

Rebound insomni og angst: Et forbigående syndrom hvor symptomerne, der medførte

behandling med et benzodiazepin, forekommer igen i forstærket form, kan forekomme ved

seponering af behandlingen. Det kan være ledsaget af andre reaktioner herunder

humørændringer, angst eller søvnforstyrrelser og rastløshed. Da risikoen for seponerings-

fænomen/reboundfænomen er større efter abrupt seponering af behandlingen, anbefales en

gradvis nedtrapning af dosis.

Abrupt seponering af behandlingen med diazepam hos patienter med epilepsi eller andre

patienter med krampeanfald i anamnesen kan medføre kramper eller status epilepticus.

Kramper kan også ses efter abrupt seponering hos personer med alkohol- eller

medicinmisbrug.

Seponering bør ske gradvist med henblik på at minimere risikoen for abstinenssymptomer.

Virkningsvarighed

Virkningsvarigheden bør være så kort som mulig (se pkt. 4.2) afhængigt af indikationen.

Patienten skal vurderes efter højst 4 uger og regelmæssigt herefter med henblik på at

vurdere behovet for fortsat behandling, især hvis patienten er symptomfri. Behandlingen

bør sædvanligvis ikke vare længere end 8-12 uger inklusive nedtrapningsperioden.

Yderligere forlængelse af behandlingsperioden bør ikke forekomme uden en re-evaluering

af situationen.

Det kan være nyttigt at informere patienten ved behandlingens start, at behandlingen vil

være af begrænset varighed og præcist at forklare hvordan dosis gradvist vil blive

reduceret. Derudover er det vigtigt, at patienten er opmærksom på muligheden af rebound-

fænomen, og dermed minimere angsten for sådanne symptomer, hvis de skulle opstå i

nedtrapningsfasen. Der er indikationer for at seponeringssyndrom, i tilfælde af

benzodiazepiner med kort virkningstid, kan blive manifest inden for dosisintervallet, især

ved høje doser.

Når benzodiazepiner med lang virkningstid anvendes, er det vigtigt at advare mod at skifte

til et benzodiazepin med kort virkningstid, da der kan udvikles abstinenssymptomer.

Amnesi

Anterograd amnesi kan forekomme, selvom benzodiazepiner anvendes inden for normalt

dosisinterval, men det ses dog især ved høje doser. Tilstanden forekommer hyppigst flere

timer efter indtagelsen af produktet. For at reducere risikoen bør patienter derfor sikre sig,

at de kan få 7-8 timer uafbrudt søvn (se også pkt. 4.8). Amnestiske virkninger kan være

forbundet med upassende adfærd.

Psykiske og "paradoksale" reaktioner

Paradoksale reaktioner (såsom rastløshed, uro, irritabilitet, aggressivitet,

vrangforestillinger, raserianfald, mareridt, hallucinationer, psykoser, upassende adfærd og

andre adfærdsmæssige virkninger) er rapporteret ved anvendelse af benzodiazepiner.

Sådanne reaktioner ses muligvis oftere ved behandling af børn og ældre patienter og bør

medføre afbrydelse af behandlingen.

Særlige patientgrupper

Benzodiazepiner bør ikke administreres til børn uden omhyggelig vurdering af behovet

herfor. Varigheden af behandlingen bør holdes på et minimum. Sikkerhed og virkning af

diazepam er ikke vurderet hos pædiatriske patienter under 6 måneder.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 5 af 17

Ældre og svækkede patienter skal have en reduceret dosis (se pkt. 4.2). På grund af den

muskelafslappende virkning er der en risiko for fald og som konsekvens heraf

hoftefrakturer hos ældre.

En lavere dosis anbefales ligeledes hos patienter med kronisk respirationsinsufficiens på

grund af risiko for respirationsdepression.

Benzodiazepiner er ikke indiceret til behandling af patienter med alvorlig leverinsufficiens,

da disse kan udvikle hepatisk encephalopati. Hos patienter med kronisk leversygdom kan

en dosisreduktion være påkrævet.

Der bør tages de sædvanlige forholdsregler ved behandling af patienter med nedsat

nyrefunktion. Ved nyresvigt er halveringstiden af diazepam ikke signifikant ændret og

dosisjustering er ikke nødvendigt.

Benzodiazepiner frarådes som primær behandling af psykotisk sygdom.

Benzodiazepiner bør ikke anvendes alene til behandling af depression eller angst forbundet

med depression (selvmord kan udløses hos sådanne patienter).

Potentielt suicidale personer bør ikke have adgang til store mængder diazepam på grund af

risikoen for overdosering.

Diazepam "Alternova" indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Hvis diazepam anvendes sammen med andre centralt virkende stoffer, skal der udvises

særlig opmærksomhed over for de anvendte stoffers farmakologi, især ved stoffer, der kan

forstærke eller blive forstærket af diazepams virkning så som neuroleptika,

anxiolytika/sedativa, hypnotika, antidepressiva, antiepileptika, sederende antihistaminer,

antipsykotika, anæstetika til fuld narkose og narkotiske analgetika. En sådan samtidig

anvendelse kan øge den sedative virkning og medføre en hæmning af respirationen og

kardiovaskulære funktioner. Samtidig anvendelse af narkotiske analgetika kan fremkalde

psykisk afhængighed på grund af øgning af den euforiske virkning.

Samtidig anvendelse frarådes

Alkohol

Der bør ikke indtages alkohol under behandling med diazepam på grund af additiv CNS-

hæmning og øget sedation (se pkt. 4.4).

Phenobarbital

Mekanisme: Additiv CNS-hæmning.

Virkning: Øget risiko for sedation og respirationsdepression.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 6 af 17

Clozapin

Mekanisme: Farmakodynamisk synergi.

Virkning: Alvorlig hypotension, respirationsdepression, bevidstløshed og potentielt

dødelig respirations- og/eller hjertestop. Samtidig anvendelse frarådes derfor og bør

undgås.

Særlig forsigtighed ved samtidig anvendelse

Theophyllin

Mekanisme: En foreslået mekanisme er kompetitiv binding af theophyllin til

adenosinreceptorer i hjernen.

Virkning: Antagonistisk virkning på diazepams farmakodynamiske virkning, f.eks.

reduktion af den sederende og psykomotoriske virkning.

Muskelrelaksantia (suxamethon, tubocurarin)

Mekanisme: Mulig farmakodynamisk antagonisme.

Virkning: Ændret intensitet af neuromuskulær blokade.

Opioider

Samtidig anvendelse af sedativa som benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler som

diazepam med opioider øger risikoen for sedation, respirationsdepression, koma og død på

grund af additiv CNS-depressiv effekt. Dosis og varighed af samtidig anvendelse bør

begrænses (se pkt. 4.4).

Farmakokinetiske interaktioner

Diazepam metaboliseres hovedsageligt til de farmakologisk aktive metabolitter

N-desmethyldiazepam, temazepam og oxazepam. Diazepams oxidative metabolisme er

medieret af CYP3A4 og CYP2C19 isoenzymer. Oxazepam og temazepam konjugeres

herudover til glukuronsyre. CYP3A4- og/eller CYP2C19-hæmmere kan foranledige en

øgning af koncentrationen af diazepam, mens enzyminducerende lægemidler så som

rifampicin, Hypericum perforatum og visse antiepileptika kan medføre væsentligt

reducerede plasmakoncentrationer af diazepam.

Samtidig anvendelse frarådes

Induktorer

Rifamyciner (rifampicin)

Mekanisme: Rifampicin er en potent induktor af CYPA4 og øger i væsentlig grad

diazepams hepatiske metabolisme og clearance. I et studie med raske forsøgspersoner, som

fik 600 mg eller 1,2 g rifampicin daglig i 7 dage, var diazepams clearance øget ca. 4 gange.

Samtidig administration af rifampicin medfører væsentligt reducerede koncentrationer af

diazepam.

Virkning: Reduceret virkning af diazepam. Samtidig anvendelse af rifampicin og diazepam

bør undgås.

Carbamazepin

Mekanisme: Carbamazepin er en kendt induktor af CYP3A4 og øger diazepams hepatiske

metabolisme. Dette kan medføre en op til 3 gange større plasmaclearance og en kortere

halveringstid af diazepam.

Virkning: Reduceret virkning af diazepam.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 7 af 17

Phenytoin

Mekanisme – virkning på diazepam: Phenytoin er en kendt induktor af CYP3A4 og øger

diazepams hepatiske metabolisme.

Mekanisme – virkning på phenytoin: Diazepam kan på uforudsigelig vis øge eller reducere

phenytoins metabolisme eller metabolismen kan forblive uændret.

Virkning på diazepam: Reduceret virkning af diazepam.

Virkning på phenytoin: Øget eller reduceret serumkoncentration af phenytoin. Phenytoin-

koncentrationer skal monitoreres tættere, når diazepam tilføjes eller seponeres.

Phenobarbital

Mekanisme: Phenobarbital er en kendt induktor af CYP3A4 og øger diazepams hepatiske

metabolisme.

Virkning: Reduceret virkning af diazepam.

Inhibitorer

Antivirale stoffer (atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir,

saquinavir)

Mekanisme: Antivirale stoffer kan hæmme diazepams CYP3A4-metaboliske vej.

Virkning: Øget risiko for sedation og respirationsdepression. Samtidig anvendelse bør

derfor undgås.

Azoler (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, voriconazol)

Mekanisme: Øget plasmakoncentration af benzodiazepiner som følge af hæmning af den

CYP3A4- og/eller CYP2C19-metaboliske vej.

Fluconazol: Samtidig administration af 400 mg fluconazol første dag og 200 mg anden dag

øgede AUC af en enkelt oral dosis af 5 mg diazepam 2,5 gange og forlængede

halveringstiden fra 31 timer til 73 timer.

Voriconazol: Et studie med raske forsøgspersoner viste, at 400 mg voriconazol to gange

daglig første dag og 200 mg to gange daglig anden dag øgede AUC af en enkelt oral dosis

af 5 mg diazepam 2,2 gange og forlængede halveringstiden fra 31 timer til 61 timer.

Virkning: Øget risiko for bivirkninger og toksicitet af benzodiazepiner. Samtidig

behandling bør undgås eller dosis af diazepam reduceres.

Fluvoxamin

Mekanisme: Fluvoxamin hæmmer både CYP3A4 og CYP2C19, hvilket medfører hæmning

af diazepams oxidative metabolisme. Samtidig administration af fluvoxamin resulterer i en

øget halveringstid og en øgning af diazepams plasmakoncentration (AUC) på ca. 190%.

Virkning: Døsighed, nedsat psykomotorisk færdighed og hukommelse. Der bør i stedet

fortrinsvist anvendes benzodiazepiner, der metaboliseres ad non-oxidativ vej.

Særlig forsigtighed ved samtidig anvendelse

Induktorer

Kortikosteroider

Mekanisme: Kronisk anvendelse af kortikosteroider kan medføre øget metabolisme af

diazepam på grund af induktion af cytochrom P450 isoenzym CYP3A4 eller af enzymer,

der er ansvarlige for glukuronidering.

Virkning: Reduceret virkning af diazepam.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 8 af 17

Hæmmere

Cimetidin

Mekanisme: Cimetidin hæmmer den hepatiske metabolisering af diazepam, reducerer dets

clearance og forlænger dets halveringstid. I et studie hvor 300 mg cimetidin blev

administreret fire gange dagligt i 2 uger, sås en øgning på 57% af de kombinerede

plasmaniveauer af diazepam og dets aktive metabolit desmethyldiazepam, men

reaktionstiden og andre motoriske og intellektuelle tests forblev upåvirkede.

Virkning: Øget virkning af diazepam og øget risiko for døsighed. Reduktion af

diazepamdosis kan være påkrævet.

Omeprazol

Mekanisme: Omeprazol hæmmer diazepams CYP2C19 metaboliseringsvej. Omeprazol

forlænger diazepams eliminationshalveringstid og forøger diazepams plasma-

koncentrationer (AUC) med omtrent 30-120%. Denne påvirkning ses hos CYP2C19

extensive metabolisers (hurtige omsættere) men ikke hos slow metabolisers (langsomme

omsættere) med lav diazepam clearance.

Påvirkning: Øget virkning af diazepam. Det kan være nødvendigt at nedsætte diazepam

dosis.

Esomeprazol

Mekanisme: Esomeprazol hæmmer diazepams CYP2C19-metaboliske vej. Samtidig

administration af ezomeprazol resulterer i en forlænget halveringstid og en ca. 80%

stigning i diazepams plasmakoncentration (AUC).

Virkning: Øget virkning af diazepam. Reduktion af diazepamdosis kan være påkrævet.

Isoniazid

Mekanisme: Isoniazid hæmmer diazepams CYP2C19- og CYP3A4-metaboliske vej.

Samtidig administration af 90 mg isoniazid to gange daglig i 3 dage resulterede i en

forlænget eliminationshalveringstid af diazepam og i en stigning i diazepams

plasmakoncentration (AUC) på 35%.

Virkning: Øget virkning af diazepam.

Itraconazol

Mekanisme: Øget plasmakoncentration af diazepam på grund af hæmning af den CYP3A4-

metaboliske vej. I et studie med raske forsøgspersoner, der fik 200 mg itraconazol daglig i

4 dage, øgedes AUC af en oral enkeltdosis af 5 mg diazepam med ca. 15%, men der var

ingen klinisk signifikant interaktion målt ved psykomotorisk performance tests.

Virkning: Mulig øget virkning af diazepam.

Fluoxetin

Mekanisme: Fluoxetin hæmmer metaboliseringen af diazepam via CYP2C19 og andre

veje, hvilket resulterer i øgede plasmakoncentrationer og nedsat clearance af diazepam.

Virkning: Øget virkning af diazepam. Samtidig anvendelse skal monitoreres tæt.

Disulfiram

Mekanisme: Reduceret metabolisering af diazepam, der medfører forlænget halveringstid

og øget plasmakoncentration af diazepam. Eliminationen af diazepams N-

desmethylmetabolitter forhales, hvilket kan medføre udtalt sedativ virkning.

Virkning: Øget risiko for CNS-hæmning såsom sedation.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 9 af 17

Orale kontraceptiva

Mekanisme – virkning på diazepam: Hæmning af diazepams oxidative metabolisme.

Mekanisme – virkning på orale kontraceptiva: Samtidig administration af diazepam og

kombinerede orale kontraceptiva vides at medføre gennembrudsblødning. Mekanismen af

denne reaktion kendes ikke.

Virkning på diazepam: Øget virkning af diazepam.

Virkning på orale kontraceptiva: Der er rapporteret gennembrudsblødning, men intet

kontraceptivt svigt.

Grapefrugt juice

Mekanisme: Grapefrugtjuice menes at hæmme CYP3A4 og øge plasmakoncentrationen af

diazepam. C

øges 1,5 gange og AUC 3,2 gange.

Virkning: Mulig øget virkning af diazepam.

Andre

Cisaprid

Mekanisme: Fremskyndet absorption af diazepam.

Virkning: Forbigående øgning af den sedative virkning af oralt administreret diazepam.

Levodopa

Mekanisme: Ukendt.

Virkning: Samtidig anvendelse af diazepam resulterede i en reduceret virkning af levodopa

i nogle få rapporter.

Valproinsyre

Mekanisme: Valproat fortrænger diazepam fra dets plasma-albuminbindingssteder og

hæmmer dets metabolisering.

Virkning: Øgede serumkoncentrationer af diazepam.

Ketamin

Mekanisme: Som følge af ens oxidative processer hæmmer diazepam kompetitivt

metaboliseringen af ketamin. Præmedicinering med diazepam medfører forlænget

halveringstid af ketamin med øget virkning til følge.

Virkning: Øget sedation.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Dyrestudier har vist et fald i fødselshyppighed og et reduceret antal overlevende afkom hos

rotter ved høje doser. Der foreligger ingen data fra mennesker.

Kvinder i den fødedygtige alder

Enhver kvinde, der ønsker at blive gravid eller forventer at være det, skal tilskyndes til at

kontakte lægen vedrørende afbrydelse af behandlingen.

Graviditet

Der er begrænsede data fra anvendelse af diazepam hos gravide kvinder.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 10 af 17

Hvis diazepam, på tvingende indikation, administreres i sidste trimester af graviditeten

eller i høje doser op til fødselstidspunktet, kan der forventes virkninger hos den nyfødte

såsom hypotermi, hypotoni ("Floppy Infant Syndrom"), uregelmæssig hjerterytme, dårlig

sutteevne og moderat respirationsdepression på grund af stoffets farmakologiske virkning.

Herudover kan spædbørn af mødre, der har taget benzodiazepiner regelmæssigt i den sidste

del af graviditeten, udvikle fysisk afhængighed og have risiko for abstinenssymptomer

efter fødslen.

Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Diazepam bør kun anvendes til gravide kvinder på tvingende indikation.

Amning

Diazepam udskilles i modermælk. Diazepam bør ikke anvendes under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Diazepam påvirker evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner i væsentlig grad.

Dette skyldes typisk reducerede motoriske evner, tremor, somnolens, amnesi, nedsat

koncentration og træthed (se pkt. 4.8).

Påvirkningen kan ses umiddelbart efter behandlingsstart og kan vare i flere dage efter

seponeringen på grund af diazepams lange halveringstid.

4.8

Bivirkninger

Døsighed, emotionel følelsesløshed, nedsat årvågenhed, konfusion, træthed, svimmelhed,

muskelsvaghed, ataxi eller dobbeltsyn forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen,

men forsvinder sædvanligvis ved gentagen administration. Hos ældre kan forvirringstilstande

indtræffe ved høje doser. Der er en risiko for fald og associerede frakturer hos ældre patienter,

der anvender benzodiazepiner.

Der er rapporteret øget spyt- og bronkialsekretion, især hos børn.

Amnesi

Anterograd amnesi kan forekomme ved høje terapeutiske doser og risikoen øges med højere

doser. Amnestiske virkninger kan være associeret med upassende adfærd (se pkt. 4.4).

Afhængighed

Kronisk anvendelse (selv ved terapeutiske doser) kan medføre udvikling af fysisk og psykisk

afhængighed: Afbrydelse af behandlingen kan medføre seponerings- eller rebound-fænomen

(se pkt. 4.4). Misbrug af benzodiazepiner er rapporteret.

Hyppighederne af bivirkningerne er anført i henhold til følgende:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_55598_spc.doc

Side 11 af 17

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaksi.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 12 af 17

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Konfusion.

Sjælden

Psykiske og paradoksale reaktioner såsom

ophidselse, rastløshed, uro, irritabilitet,

aggressivitet, vrangforestilling, raserianfald,

hallucinationer, psykoser, hukommelsestab,

mareridt, upassende adfærd og andre uønskede

adfærdsmæssige virkninger.

Emotionel følelsesløshed, nedsat årvågenhed og

depression.

Nervesystemet

Meget almindelig

Sløvhed

Almindelig

Ataxi, nedsat motorik, tremor.

Ikke almindelig

Anterograd amnesi.

Koncentrationsbesvær, balanceforstyrrelser,

svimmelhed, hovedpine, sløret tale.

Sjælden

Bevidstløshed, insomni, dysartri.

Øjne

Ikke kendt

Reversible synsforstyrrelser: sløret syn, diplopi,

nystagmus.

Hjerte

Sjælden

Bradykardi, hjertesvigt inklusive hjertestop.

Vaskulære sygdomme

Sjælden

Hypotension, synkope.

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Respirationsdepression.

Sjælden

Respirationsstop, øget bronkialsekretion.

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Gastrointestinale forstyrrelser (kvalme,

opkastning, obstipation, diarré), øget

spytsekretion.

Sjælden

Mundtørhed, øget appetit.

Lever og galdeveje

Sjælden

Ikterus, ændringer af leverparametre (stigning i

ALAT, ASAT, alkalisk phosphatase).

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Allergiske hudreaktioner (pruritus, erythem,

udslæt).

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Ikke almindelig

Myasteni.

Nyrer og urinveje

Sjælden

Urinretention, inkontinens.

Det reproduktive

system og mammae

Sjælden

Gynækomasti, impotens, øget eller reduceret

libido.

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Træthed, abstinenssymptomer (angst, panik,

palpitationer, svedudbrud, tremor,

gastrointestinale forstyrrelser, irritabilitet,

aggressivitet, forstyrret sensorisk perception,

muskelspasmer, generel utilpashed,

appetitløshed, paranoid psykose, delirium og

epileptiske anfald).

Undersøgelser

Meget sjælden

Stigning i transaminaser.

Vides at forekomme ved anvendelse af benzodiazepiner eller benzodiazepin-lignende stoffer.

Disse reaktioner kan være meget alvorlige. De forekommer med størst sandsynlighed hos børn og

ældre. Diazepam bør seponeres, hvis sådanne symptomer forekommer (se pkt. 4.4).

dk_hum_55598_spc.doc

Side 13 af 17

Præeksisterende depression kan fremkaldes under anvendelse af benzodiazepiner.

Kan forekomme ved terapeutiske doser. Risikoen øges ved højere doser. Amnestiske virkninger

kan være associeret med upassende adfærd (se pkt. 4.4).

Sandsynligheden og sværhedsgraden af abstinenssymptomer afhænger af behandlingsvarigheden,

dosisniveau og graden af afhængighed.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Ved ethvert tilfælde af overdosering bør det vurderes om flere stoffer er involveret, f.eks. ved

selvmordsforsøg. Symptomer på en overdosis er mere udtalt ved tilstedeværelsen af alkohol

eller lægemidler, som medfører en hæmning af centralnervesystemet.

Symptomer

Symptomer på en let overdosering omfatter sløvhed, mental konfusion og letargi. I mere

alvorlige tilfælde kan symptomer inkludere ataxi, dysartri, hypotension og hypotoni. Alvorlig

overdosering kan medføre hæmning af det centrale kredsløb og respirationsdepression

(cyanose, bevidstløshed, som medfører respirationsstop, hjertestop) og koma. Indlæggelse på

intensivafdeling er påkrævet. I rekonvalescensperioden efter en overdosis er der rapporteret

svær ophidselse.

Behandling

Efter overdosering af orale benzodiazepiner kan induktion af opkastning overvejes (inden

for én time), hvis patienten er ved bevidsthed, ellers kan ventrikelskylning foretages med

beskyttelse af luftveje, hvis patienten er bevidstløs. Der kan gives aktivt kul med henblik

på reduktion af absorption i de tidlige faser af forgiftning. Behandlingen er herudover

symptomatisk og understøttende. Der bør især fokuseres på respiratoriske og

kardiovaskulære funktioner på intensivafdeling.

Anvendelse af flumazenil, en specifik benzodiazepinantagonist, kan overvejes for

fuldstændig eller delvis modvirkning af benzodiazepiners sedative virkning. Flumazenil

bør kun administreres under tæt monitorering. På grund af flumazenils korte halveringstid

kan symptomer på en benzodiazepinforgiftning forekomme igen efter kort tid. Derfor er

monitorering af patientens kliniske tilstand af største vigtighed. Behandling med

flumezanil kan være nyttig hos visse patientgrupper, især med henblik på at undgå behovet

for kunstig ventilation. Dette gælder f.eks. patienter med eksisterende respirationssygdom

eller truende respirationsinsufficiens, ældre patienter og børn.

Flumezanil er beregnet som tillæg til, men ikke som en erstatning for, behørig behandling

af en overdosering af benzodiazepin.

Opmærksomhed bør henledes på induktion af abstinenssymptomer og kramper, især hos

langtidsbrugere af benzodiazepin og ved blandet forgiftning med stoffer, der sænker

krampetærsklen (f.eks. tricykliske antidepressiva).

dk_hum_55598_spc.doc

Side 14 af 17

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 BA 01. Anxiolytika, benzodiazepin-derivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Diazepam er en agonist, der binder sig til specifikke benzodiazepinreceptorer i hjernen,

hvorved den normale transmission af signalsubstansen GABA forstærkes. GABA hæmmer

transmissionen af vigtige signalsubstanser, hvorved en neuronal hæmning opnås. Den

muskelrelakserende effekt medieres via spinale synaptiske reflekser.

Farmakodynamiske virkning

Diazepam er et anxiolytikum, der virker ved at dæmpe angstsymptomerne uro, rastløshed og

spænding. Endvidere har diazepam en sederende og muskelrelakserende virkning.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Diazepam absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen. Maksimal

plasmakoncentration opnås inden for 30-90 minutter efter oral administration. Absorptionen

er forsinket og falder ved administration sammen med et moderat fedtholdigt måltid. Ved

tilstedeværelsen af føde er den gennemsnitlige forsinkelse ca. 45 minutter sammenlignet med

15 minutter under faste. Der er ligeledes en øgning i den gennemsnitlige tid til opnåelse af

maksimal plasmakoncentration til ca. 2,5 timer ved tilstedeværelsen af føde sammenlignet

med 1,25 timer ved faste. Dette resulterer i et gennemsnitligt fald i C

på 20% i tillæg til et

fald på 27 % i AUC (interval 15% til 50%) ved administration sammen med føde.

Fordeling

Efter oral administration af 5 mg diazepam opnås der en maksimal serumkoncentration på ca.

176 ng/ml efter ½-1 time. Den yderligere fordeling medfører et mærkbart plasma-

koncentrationsfald af 2-4 timers varighed. Diazepam og dets metabolitter er i høj grad bundet

til plasmaproteiner (diazepam 98%). Diazepam og dets metabolitter krydser blod-

hjernebarrieren og placenta og genfindes ligeledes modermælk i koncentrationer på

omtrentlig en tiendedel af koncentrationen i moderens plasma (se pkt. 4.6). Det tilsyneladende

distributionsvolumen er 1-2 l/kg.

Biotransformation

Diazepam metaboliseres hovedsageligt til de farmakologisk aktive metabolitter N-

desmethyldiazepam, temazepam og oxazepam.

Diazepams oxidative metabolisme er medieret af CYP3A4- og CYP2C19-isoenzymer.

Oxazepam og temazepam konjugeres herudover til glukuronsyre.

Halveringstiden for metabolitten N-desmethyldiazepam, som er biologisk aktiv, er 2-4 døgn.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 15 af 17

Elimination

Faldet i plasma-koncentration-tid profilen efter peroral administration er bifasisk med en

initial hurtig og ekstensiv fordelingsfase, der efterfølges af en forlænget terminal

eliminationsfase (halveringstid op til 48 timer). Den terminale eliminationshalveringstid af

den aktive metabolit N-desmethyldiazepam er op til 100 timer. Diazepam og dets metabolitter

udskilles hovedsageligt i urinen og fortrinsvist i deres konjugerede form, og ca. 10% udskilles

i fæces. Diazepams clearance er 20-30 ml/min.

Farmakokinetik i særlige kliniske situationer

Eliminationshalveringstiden kan være forlænget hos nyfødte, hos ældre og hos patienter

med leversygdom. Ved nyresvigt er diazepams halveringstid ikke ændret klinisk

signifikant.

Halveringstid: Ældre patienter: 70-100 timer. Børn: Præmature 40-110 timer. Fuldbårne

nyfødte ca. 30 timer. Småbørn op til 1 år ca. 10 timer. Børn over 1 år ca. 20 timer.

Overvægtige patienter

Forskellige studier har vist, at kinetikken er ændret hos overvægtige patienter sammenlignet

med normalvægtige. I et studie, hvor forsøgspersonerne fik 2 mg diazepam om aftenen i 30

dage, var akkumuleringen forsinket og halveringstiden af den akkumulerede mængde

diazepam hos overvægtige forsøgspersoner var forlænget i forhold til normalvægtige (7,8

dage vs. 3,1 dag). Den akkumulerede mængde af den aktive metabolit desmethyl-diazepam

var ligeledes signifikant forlænget. Diazepams plasmaeliminationshalveringstid var forlænget

til 82 timer hos overvægtige forsøgspersoner. Den ændrede farmakokinetik ved langtids-

behandling af overvægtige patienter skyldes formodentlig distributionsvolumen.

Disse data indikerer, at overvægtige patienter kræver signifikant længere behandlingstid end

normalvægtige patienter før den maksimale virkning af lægemidlet indtræder ved

langtidsbehandling. Tilsvarende kan den terapeutiske virkning og bivirkninger, inklusive

abstinenssymptomer, forekomme i længere perioder efter afbrydelse af en længerevarende

behandling af overvægtige patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet.

Nedsættelse af fertilitet

Reproduktionsstudier hos rotter viste fald i antallet af drægtigheder og i antal overlevende

afkom efter administration af diazepam før og under parring og under gestation og

diegivning.

Teratogenicitet

Eksponering for diazepam i første trimester medfører en øget risiko for læbe-ganespalte

(mus), CNS-anomalier og permanente funktionsforstyrrelser hos afkommet (rotter).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat; stivelse, pregelatineret; magnesiumstearat.

dk_hum_55598_spc.doc

Side 16 af 17

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

Blister:

2 mg: 3 år.

5 mg: 5 år.

Tabletbeholder:

2 mg: 4 år

5 mg: 5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE tabletbeholder eller blister af PVC/Alu.

Pakningsstørrelser:

25, 50 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2 mg: 55598

5 mg: 55599

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. juni 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. februar 2019

dk_hum_55598_spc.doc

Side 17 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information