DepoCyte

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-08-2017

Aktiv bestanddel:
cytarabin
Tilgængelig fra:
Pacira Limited
ATC-kode:
L01BC01
INN (International Name):
cytarabine
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Meningeal Neoplasms
Terapeutiske indikationer:
Intratekal behandling af lymfomatøs meningitis. I de fleste patienter vil sådan behandling være en del af symptomatisk palliation af sygdommen.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000317
Autorisation dato:
2001-07-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/000317

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

07-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

21-06-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

07-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

07-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

07-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

07-08-2017

B.

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

DepoCyte 50 mg injektionsvæske, suspension

Cytarabin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, inden du får DepoCyte

Sådan får du DepoCyt

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

DepoCyte anvendes til behandling lymfomatøs meningitis.

Lymfomatøs meningitis er en tilstand, hvor svulstceller har invaderet væsken eller membranerne, der

omgiver hjernen og rygmarven.

DepoCyte bruges hos voksne til at dræbe lymfom svulstceller.

2.

Det skal du vide, inden du får DepoCyte

De må ikke få DepoCyte

hvis du er allergisk over for cytarabin eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medic

in (jvf.

listen pkt. 6).

hvis du har betændelse i hjernehinderne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Der er rapporteret alvorlige neurologiske bivirkninger ved anvendelse af DepoCyte. Symptomer har

omfattet indvirkning på nervesystemet (f.eks. krampe, smerter, følelsesløshed og snurren, blindhed og

synsforstyrrelser). Din læge vil kontrollere dig regelmæssigt for disse symptomer.

Hvis du har fået ordineret dexamethasontabletter, skal du sørge for at tage dem som anvist, da de

reducerer risikoen for bivirkninger, forårsaget af

DepoCyte.

Hvis bi

virkningerne bliver værre, eller du får nye bivirkninger, skal du fortælle det til lægen.

Brug af anden medicin og DepoCyte

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet, amning og frugtbarhed

DepoCyte bør ikke gives til gravide kvinder, idet det eventuelt vil kunne skade et ufødt barn. Kvinder i

den fødedygtige alder bør anvende pålidelige svangerskabsforebyggelsesmet

oder for at undgå g

raviditet,

mens de behandles med Depocyte.

Mænd i DepoCyte behandling bør anvende en pålidelig præventionsmetode.

Kvinder bør ikke amme under behandlingen, da DepoCyte kan gå over i modermælken.

Trafik og arbejdssikkerhed:

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle under behandlingen. Lad være med at arbejde

med værktøj eller maskiner under behandlingen.

3.

Sådan får du DepoCyte

DepoCyte bliver sprøjtet ind i rygmarvsvæsken eller i rygmarvshindesækken i lænden af en kompetent

læge, der har erfaring i kræftbehandling. DepoCyte må ikke indgives på nogen anden måde.

Indsprøjtningerne gives

langs

omt i løbet af 1-5 minutter, og du vil måske blive bedt om at ligge fladt ned

den efterfølgende time.

Du vil også få dexamethason, sædvanligvis som tabletter, men muligvis som indsprøjtning gennem

blodårerne i 5 dage efter hver DepoCyte dosis, for at medvirke til at mindske de bivirkninger, som måtte

opstå.

Inden DepoCyte anvendes, skal hætteglasset varmes op til stuetemperatur (18-22 °C) i mindst 30 minutter.

Lige inden DepoCyte trækkes ud, skal hætteglasset forsigtigt vendes på hovedet, så partiklerne bliver

ensartet blandet. Det må ikke rys

tes k

raftigt.

Der skal tages korrekte forholdsregler ved håndtering og administration af et cytotoksisk lægemiddel

(korrekt håndteringsteknik, anvendelse af særligt egnet område, beskyttelsesbeklædning, procedurer hvor

risiko for kontaminering undgås). Personale, som er gravid eller forsøger at få børn (mænd og kvinder),

bør ikke arbejde med DepoCyte. I tilfælde af utilsigtet kontakt med slimhinder skal disse omgående

vaskes med rigeligt vand, og der skal søges lægehjælp.

DepoCyte skal trækkes ud af hætteglasset lige inden adminis

trationen; dette lægemiddel skal anvendes i

løbet af 4 timer efter, at det er trukket ud af hætteglasset. Ubrugt lægemiddel skal kasseres og må

ikke bruges senere. DepoCyte må ikke blandes med andre lægemidler. Der må ikke anvendes integrerede

filtre, når DepoCyte administreres.

DepoCyte skal anvendes som leveret uden yderligere fortynding. Dosis til voksne er 50 mg (et hætteglas

DepoCyte).

Til behandling af lymfomatøs meningitis gives DepoCyte i henhold til følgende behandlingsplaner:

Opstartsbehandling: Et hættegl

as DepoCyte (50 mg) givet hver 14. da

g i 2 doser (uge 1 og 3).

Opfølgende behandling: Et hætteglas DepoCyte (50 mg) givet hver 14. dag i 3 doser (uge 5, 7 og 9)

efterfulgt af yderligere en dosis i uge 13.

Vedligeholdelsesbehandling: Et hætteglas DepoCyte (50 mg) givet hver 28. dag i 4 doser (ugerne 17,

21, 25 og 29).

Hvis du har fået for meget DepoCyte:

Den anbefalede dosis vil blive givet til dig af lægen efter behov. Der findes ingen modgift mod

DepoCyte. Behandlingen af overdosering bør rettes mod opretholdelse af de livsvigtige funktioner.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kan forekomme efter hver injektion, som regel i løbet af de første fem dage.

Din læge vil tale med dig om disse og vil forklare de mulige risici og fordele ved din behandling.

Hyppigheden af mulige bivirkninger, der står opført nedenfor, klassificeres på følgende måde: meget

almindelig (rammer mere end 1 bruger ud af 10); almindelig (rammer 1 til 10 brugere ud af 100); ikke

almindelig (rammer 1 til 10 brugere ud af 1.000); sjælden (rammer 1 til 10 brugere ud af 10.000); meget

sjælden (rammer mindre end 1 bruger ud af 10.000); vides ikke (hyppighed kan ikke vurderes ud fra de

tilgængelige data).

Bivirkning

erne af DepoCyte kan bliver

mere alvorlige, når DepoCyte gives sammen med andre

kemoterapeutiske midler.

Oplys sundhedspersonalet, der kontrollerer dig i løbet af denne periode, hvis du får:

Meget almindelig (rammer mere end 1 ud af 10 patienter)

Kvalme og/eller opkastning

Svaghed

Konfusion

Feber

Hovedpine

Svimmelhed

Rysten

Almindelig (rammer mindre end 1 ud af 10, men mere end 1 ud af 100 patienter)

Rygsmerter

Krampe

Nakkesmerter

Stiv eller usmidig hals

Infektion af meninges

Træthed

Smerter, følelsesløshed eller snurren (prikkende fornemmelse)

Blindhed og andre synsforstyrrelser

Høretab

Vedvarende eller ekstrem søvnighed

Delvis lammelse

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får

bivirkninger, der ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte

til Sundh

edsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står efter EXP på æsken og hætteglasset. Udløbsdatoen er

den sidste dag i nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 – 8 °C). Må ikke nedfryses.

DepoCyte skal anvendes så snart som muligt efter at være blevet åbnet første gang og skal normalt

anvendes i løbet af 4 timer (opbevares ved 18 – 22 ºC).

DepoCyte er en steril hvid til råhvid suspension. Denne medicin må ikke anvendes, hvis der observeres

kraftig misfarvning eller ændret udseende, eller hvis beholderen er defekt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. DepoCyte indeholder cytarabin og skal

bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere opl

ysninger

DepoC

yte indeholder

Aktivt stof: Cytarabin. 1 ml suspension indeholder 10 mg cytarabin. Hvert 5 ml hætteglas

indeholder 50 mg cytarabin.

Øvrige indholdsstoffer: cholesterol, triolein, dioleoylphosphatidylcholin,

dipalmitoylphosphatidylglycerol, natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

DepoCyte er en hvid til råhvid suspension til injektion, der leveres i et hætteglas. Hvert hætteglas

indeholder 5 ml suspension til en enkelt injektion.

Hver pakke indeholder et enkelt hætte

glas.

I

ndehaver af markedsføringstilladelsen

Pacira Limited, Wessex House, Marlow Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5SP, Storbritannien.

Fremstiller

Almac Pharma Services Limited, 20 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Co Armagh, BT63 5QD,

Storbritannien.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Mundipharma Comm VA.

Tél/Tel: +32 (0) 15 45 11 80

info@mundipharma.be

Lietuva

KBM Pharma OÜ

Tel. +372 733 8080

kbmpharma@kbmpharma.eu

България

ТП Мундифарма Медикъл ООД

Тел. +359 2 962 13 56/54

mundipharma@mundipharma.bg

Luxembourg/Luxemburg

Mundipharma Comm VA.

Tél: +32 (0) 15 45 11 80

info@mundipharma.be

Česká republika

Mundipharma Ges.m.b.H. Austria

Organizační složka ČR

Tel : +420 222 318 221

office@mundipharma.cz

Magyarország

Medis Hungary Kft

Információsvonal: +36 2 380 1028

info@medis.hu

Danmark

Mundipharma A/S

Tlf: +45 45 17 48 00

mundipharma@mundipharma.dk

Malta

Pacira Limited

Wessex House, Marlow Road

Bourne End, Buckinghamshire

SL8 5SP - Renju Unit

Τel: +44 (0) 1628 530554

Deutschland

Mundipharma GmbH

Tel: + 49 (0) 64 31 701-0

mundipharma@mundipharma.de

Nederland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0) 33 450 8270

info@mundipharma.nl

Eesti

KBM Pharma OÜ

Tel: +372 733 8080

kbmpharma@kbmpharma.eu

Norge

Mundipharma AS

Tlf: +47 67 51 89 00

post@mundipharma.no

Eλλ

άδ

α

Pacira Limited

Wessex House, Marlow Road

Bourne End, Buckinghamshire

SL8 5SP

Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ: +44 (0) 1628 530554

Österreich

Mundipharma Gesellschaft.m.b.H.

Tel: + 43 (0) 1 523 25 05

office@mundipharma.at

España

Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.

Tel: +34 91 3821870

infomed@mundipharma.es

Polska

Mundipharma Polska Sp.z o.o.

Tel: +48(0) 22 866 87 12

office@mundipharma.pl

France

Mundipharma

Tel: +33 (0) 1 40 65 29 29

infomed@mundipharma.fr

Portugal

Companhia Portuguesa Higiene Pharma –

Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 214 449 600

geral@ferrergrupo.com.pt

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Kolarova 7,

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 2303 446

România

Mundipharma Gesellschaft m.b.H.,

Austria

Tel: +40 751 121 222

office@mundipharma.ro

Ireland

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Tel: +353 1 2063800

oncologymedinfo@napp.co.uk

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: +386 158969 00

info@medis.si

Ísland

Mundipharma A/S

Tel: +45 45 17 48 00

mundipharma@mundipharma.dk

Slovenská republika

Mundipharma Ges.m.b.H. - o.z

Tel: +421 2 63811611

mundipharma@mundipharma.sk

Italia

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Tel: + 39.02. 318288216

Italy.InfoMedica@mundipharma.it

Suomi/Finland

Mundipharma Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 8520

2065 info@mundipharma.fi

Κύπρ

ο

ς

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

Τηλ: +357 22 81 56 56

info@mundipharma.com.cy

Sverige

Mundipharma AB

Tel: + 46 (0)31 773 75 30

info@mundipharma.se

Latvija

Institute of Innovative Biomedical

Technology

Tel: +371 7 800810

info@ibti.lvoffice

United Kingdom

Napp Pharmaceuticals Limited

Tel: +44 (0) 1223 424444

oncologymedinfo@napp.co.uk

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2015

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

DepoCyte 50 mg injektionsvæske, suspension

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml suspension indeholder 10 mg cytarabin.

Hvert 5 ml-hætteglas indeholder 50 mg cytarabin (10 mg/ml).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

En hvid til råhvid suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Intratekal behandling af lymfomatøs meningitis. Hos flertallet af patienter vil en sådan behandling være en

del af en symptomatisk lindring af sygdomm

4.2

Dosering og administration

DepoCyte bør kun indgives under overvågning af en læge, som har erfaring med anvendelse af cancer

kemoterapeutika.

Dosering

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i

pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering. DepoCyte frarådes hos børn og

unge, indtil der foreligger yderligere oplysninger.

Voksne og ældre

Til behandling af lymfomatøs meningitis er dosis til voksne 50 mg (ét hætteglas) indgivet intratekalt

(lumbalpunktur eller intraventrikulært via et Ommaya-reservoir).

Følgende regime anbefales til induktions-, konsoliderings- og ved

ligeholdelse

sbehandling:

Induktionsbehandling: 50 mg indgivet hver 14. dag; administreres 2 gange (uge 1 og 3).

Konsolideringsbehandling: 50 mg indgivet hver 14. dag; administreres 3 gange (uge 5, 7 og 9) og

efterfølges af endnu en dosis på 50 mg i uge 13.

Vedligeholdelsesbehandling: 50 mg indgivet hver 28. dag; administreres 4 gange (uge 17, 21, 25 og

29).

Administration

DepoCyte skal indgives som langsom injektion i løbet af 1-5 minutter direkte i cerebrospinalvæsken

(CSF) enten via et intraventrikulært reservoir eller ved direkte injektion i lumbalsækken. Efter

administration via lumbal punktur anbefales det, at patienten instrueres til at ligge fladt ned i en time. Alle

patienter bør påbegynde behandling med dexamethason 4 mg 2 gange dagligt, enten oralt eller

intravenøst, i 5 dage, startende på dagen for DepoCyte injektionen.

DepoCyte må ikke indgives via andre administrationsveje.

DepoCyte skal anvendes som leveret; må ikke fortyndes (se afsnit 6.2).

Patienterne bør holdes under observation af lægen for akutte toksiske reaktioner.

Hvis der opstår neurotoksic

itet, bør dosis reduce

res til 25 mg. Hvis det vedvarer, skal DepoCyte-

behandlingen afbrydes.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed overfor det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, anført i pkt. 6.1.

Patienter med aktiv meningitis.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter, der får DepoCyte, bør samtidig behandles med kortikosteroider (f.eks. dexamethason) for at

lindre symptomerne på araknoiditis (se pkt. 4.8), som er en meget almindelig bivirkning.

Araknoiditis er et syndrom

, der viser sig prim

ært ved kvalme, opkastning, hovedpine og feber. Kemisk

araknoiditis kan være dødbringende, hvis den ikke behandles.

Patienterne bør informeres om de forventede bivirkninger: Hovedpine, kvalme, opkastning og feber, og

om de tidlige tegn og symptomer på neurotoksicitet. Vigtigheden af samtidig indgift af dexamethason bør

understreges ved initiering af hver cyklus med DepoCyte behandling. Patienterne bør instrueres i at søge

lægehjælp, hvis der opstår tegn eller symptomer på neurotoksicitet eller hvis peroral dexamethason

ikke

tåles så godt.

Ved intratekal indgift har cytarabin været forbundet med kvalme, opkastning og alvorlig toksicitet i

centralnervesystemet, der kan føre til permanent deficit, herunder blindhed, myelopati samt anden

neurologisk toksicitet.

DepoCyte indgift i kombination med andre neurotoksiske kemoterapeutika eller med kraniel/spinal

strålebehandling kan forøge risikoen for neurotoksicitet.

Infektiøs meningitis kan være forbundet med intratekal indgift. Hydrocefalus er også rapporteret, muligvis

fremsky

ndet af

araknoiditis.

Blokering eller reduktion af cerebrospinalvæskestrømmen kan resultere i øget koncentration af frit

cytarabin i cerebrospinalvæsken med øget risiko for neurotoksicitet. Derfor skal behovet for vurdering af

cerebrospinalvæskestrømmen overvejes, inden behandling påbegyndes, som ved enhver intratekal

cytotoksisk behandling.

Selvom der ikke forventes signifikant systemisk eksponering overfor frit cytarabin efter intratekal

behandling, kan en vis påvirkning af knoglemarvsfunktionen ikke udelukkes. Systemisk toksicitet

forårsaget

af intravenøs indgift af cytarabin viser sig primært som knoglemarvssuppression med

leukopeni, trombocytopeni og anæmi. Derfor anbefales monitorering af det hæmopoietiske system.

Anafylaktiske reaktioner efter intravenøs indgift af frit cytarabin er kun sjældent rapporteret.

Fortolkning af cerebrospinalvæskeundersøgelse efter indgift skal udføres omhyggeligt, da DepoCyte

partikler ligner hvide blodlegemer i størrelse og udseende.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke påvist præcist afgrænsede interaktioner mellem DepoCyte indgivet intratekalt og andre

lægemidler.

Samtidig indgift af DepoCyte og andre intratekale antineoplastiske lægemidler indgivet intratekalt er ikke

undersøgt.

Samtidig intratekal indgift af cytarabin og andre intratekale cytotoksiske lægemidler kan eventuelt øge

risikoen for neurotoksicitet.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/antikonception hos mænd og kvinder

Til trods for den tilsyneladende lave risiko bør behandling ikke gives til fertile kvinder, før graviditet er

udelukket, og kvinderne skal rådes til at anvende sikker antikonception.

Da cytarabin har et mutagent potentiale og muligvis kan inducere kromosomskader i humane

spermatozoer, skal mænd i DepoCyte-behandling og deres partnere rådes til at anvende en pålidelig

antikonceptionsmetode.

Graviditet

Der er ikke udført teratogene studier på dyr med DepoCyte og der findes hverken tilstrækkelige eller

velkontrollerede studier af gravide kvinder.

Cytarabin, der er det aktive stof i DepoCyte, kan forårsage fosterskader, når det indgives systemisk under

graviditet, hovedsageligt i første trimester. Risiko for fosterskade efter intratekal indgift af DepoCyte er

imidlertid lav, fordi systemisk eksponering for cytarabin er ubetydelig. Til trods for den tilsyneladende

lave risiko bør behandling ikke

gives

til fertile kvinder, før graviditet er udelukket, og kvinderne bør rådes

til at anvende sikker antikonception.

Amning

Det vides ikke, om cytarabin udskilles i modermælk efter intratekal indgift. Den systemiske eksponering

overfor frit cytarabin efter intratekal DepoCyte behandling er ubetydelig. På grund af mulig udskillelse i

modermælken, og da der er en potentiel risiko for alvorlige bivirkninger hos diende spædbørn, anbefales

DepoCyte ikke til ammende kvinder.

Fertilitet

Der er ikke blevet fortaget fertilitetsstudier til vurdering af reproduktiv toksicitet for DepoCyte. Da

systemisk eksponering for frit cytarabin efter intratekal behandling med DepoCyte er ubetydelig, er risiko

for nedsat fertilitet sandsynligvis lav (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der foreligger ingen rapporter, der eksplicit omhandler virkninger af DepoCyte-behandling på evnen til at

køre motorkøretøj eller betjene maskiner. På baggrund af rapportede bivirkninger bør p

atienterne dog

frarådes at køre motorkøretøj og betjene maskiner under behandlingen.

4.8

Bivirkninger

I fase 1-4-studier var de hyppigste bivirkninger, der blev rapporteret i forbindelse med DepoCyte,

hovedpine (23 %), araknoiditis (16 %), feber (14 %), svaghed (13 %), kvalme (13 %), opkastning (12 %),

konfusion (11 %), diarré (11 %), trombocytopeni (10 %) og træthed (6 %).

For fase 1-4-studier af patienter med lymfomatøs meningitis, som enten fik DepoCyte eller cytarabin,

anføres bivirkninger efter MedDRA-betegnelsen for systemorganklasse og efter hyppighed (meget

almindelig (≥ 1/10); og almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000)) i tabel 1 nedenfor. Inden for hver

hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Tabel 1. Bivirkninger, der forekom i > 10 % af perioderne hos patienter med lymfomatøs

meningitis i begge behandlingsgrupper i fase 1-4-patienter, som fik DepoCyte 50 mg (n = 151

perioder) eller cytarabin (n = 99 perioder)

Blod og lymfesystem

DepoCyte

Cytarabin

Meget almindelig

: Trombocytopeni

Meget almindelig

: Trombocytopeni

Nervesystemet

DepoCyte

Cytarabin

Meget almindelig

: araknoiditis, konfusion,

hovedpine

Meget almindelig

: araknoiditis, hovedpine

Almindelig

: konfusion

Mave-tarm-kanalen

DepoCyte

Cytarabin

Meget almindelig

: diarré, opkastning, kvalme

Meget almindelig

: diarré, opkastning, kvalme

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

DepoCyte

Cytarabin

Meget almindelig

: svaghed, feber

Almindelig

: træthed

Meget almindelig

: svaghed, feber, træthed

* Induktions- og vedligeholdelsesperioderne var henholdsvis 2 og 4 uger, hvor patienten modtog enten

1 dosis DepoCyte eller 4 doser cytarabin. Cytarabin-patienter, der ikke gennemførte alle 4 doser inden for

en periode, er talt som en hel periode.

Sygdomme i nervesystemet

DepoCyte kan eventuelt medføre alvorlig neurologisk toksicitet.

Intratekal indgift af cytarabin kan eventuelt medføre myelopati (3 %) og anden neurologisk toksicitet, der

i nogle tilfælde fører til permanent neurologisk deficit. Efter intratekal indgift af DepoCyte er der

rapporteret alvorlig toksicitet i centralnervesystemet, herunder vedvarende konvulsioner (7 %), ekstrem

somnolens (3 %), halvsidig lammelse (1 %), synsforstyrrelser, herunder blindhed (1 % ), døvhed (3 %) og

kranienerveparese (3 %). Sym

ptomer og tegn på perifer neur

opati, f.eks. smerter

(1 %), følelsesløshed (3 %), paræstesi (3 %), hypoæstesi (2 %), svækkelse (13 %) og nedsat tarmkontrol

(3 %) og blærekontrol (inkontinens) (1 %) er også observeret. I nogle tilfælde, er en

kombination af neurologiske tegn og symptomer blevet rapporteret som cauda equina-syndrom. (3 %).

Bivirkninger, der muligvis afspejler neurotoksicitet, står opført i tabel 2 efter MedDRA- betegnelsen for

systemorganklasse og efter hyppighed: Meget ualmindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥

1/100 til

< 1/10

); og Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne

opstillet efter faldende alvorlighed..

Tabel 2. Bivirkninger, der muligvis afspejler neurotoksiciteter hos fase II-, III- og IV-

patienter, som får DepoCyte 50 mg (n = 99 perioder) eller cytarabin (n = 84 perioder)

Psykiske forstyrrelser

DepoCyte

Cytarabin

Almindelig

: somnolens

Almindelig

: somnolens

Nervesystemet

DepoCyte

Cytarabin

Almindelig

: cauda equina-syndrom, konvulsioner,

kranienerveparese, hypoæstesi, myelopati,

paræstesi, ensidig lammelse, følelsesløshed

Almindelig

: cauda equina-syndrom, konvulsioner,

kranienerveparese, hypoæstesi, myelopati,

paræstesi, ensidig lammelse, følelsesløshed

Øjne

DepoCyte

Cytarabin

Almindelig

: synsforstyrrelser, blindhed

Almindelig:

synsforstyrrelser, blindhed

Øre og labyrint

DepoCyte

Cytarabin

Almindelig

: døvhed

Almindelig

: døvhed

Mave-tarm-kanalen

DepoCyte

Almindelig:

nedsat tarmfunktion

Cytarabin

Almindelig

: nedsat tarmfunktion

Nyrer og urinveje

DepoCyte

Cytarabin

Almindelig

: urininkontinens

Almindelig

: urininkontinens

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

DepoCyte

Cytarabin

Meget almindelig

: svaghed

Almindelig

: smerter

Meget almindelig

: svaghed

Almindelig

: smerter

Alle patienter, som får DepoCyte, skal samtidigt behandles med dexamethason for at mildne symptomerne

på araknoiditis. Toksiske virkninger kan være relateret til en enkelt dosis eller til kumulative doser. Da

toksiske virkninger kan forekomme når som helst under behandlingen (selv om det er mest sandsynligt, at

de forekommer i løbet af 5 dage efter indgiften), skal patienter, der får DepoCyte-behandling, konstant

holdes under opsyn for udvikling af neurotoksicitet. Hvis patienter udvikler neurotoksicitet, skal

efterfø

lgende d

oser af DepoCyte reduceres, og behandlingen skal standes, hvis toksicitet vedvarer.

Araknoiditis, en meget almindelig bivirkning forbundet med DepoCyte, er et syndrom, der ytrer sig ved

flere bivirkninger. Forekomsten af disse bivirkninger, der muligvis afspejler meningeal irritation, er

hovedpine (24 %), kvalme (18 %), opkastning (17 %), feber (12 %), nakkestivhed (3 %), nakkesmerter

(4 %), rygsmerter (7 %), meningismus (< 1 %), krampe (6 %), hydrocephalus (2 %), og CSF pleocytose

med eller uden ændret bevidsthedstilstand (1 %). Tabel 3 nedenfor v

iser disse

bivirkninger for patienter

behandlet med DepoCyte, og også for patienter behandlet med methotrexat og cytarabin.

Birvirkninger står opført efter MedDRA-betegnelsen for systemorganklasse og efter hyppighed: Meget

almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); og Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100). Inden for

hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Tabel 3. Bivirkninger, der muligvis afspejler meningeal irritation, hos fase II-, III- og IV-

patienter

Nervesystemet

DepoCyte (n = 929 perioder)

Meget almindelig

: hovedpine

Almindelig

: krampe, erhvervet hydrocephalus,

CSF pleocytosis

Ikke almindelig

: meningism

Methotrexat (n = 258 perioder)

Meget almindelig

: hovedpine

Almindelig

: krampe, erhverved hydrocephalus,

meningisme

Cytarabin (n = 99 perioder)

Meget almindelig

: hovedpine

Almindelig

: krampe, meningisme

Mave-tarm-kanalen

DepoCyte (n = 929 perioder)

Meget almindelig

: opkastning, kvalme

Methotrexate (n = 258 perioder)

Meget almindelig

: opkastning, kvalme

Cytarabin (n = 99 perioder)

Meget almindelig

: opkastning, kvalme

Knogler, led, muskler og bindevæv

DepoCyte (n = 929 perioder)

Almindelig

: rygsmerter, nakkesmerter,

nakkestivhed

Methotrexat (n = 258 perioder)

Almindelig

: rygsmerter, nakkesmerter

Ikke almindelig

: nakkestivhed

Cytarabin (n = 99 perioder)

Almindelig

: rygsmerter, nakkesmerter,

nakkestivhed

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

DepoCyte (n = 929 perioder)

Meget almindelig

: feber

Methotrexat (n = 258 perioder)

Almindelig

: feber

Cytarabin (n = 99 perioder)

Meget almindelig

: feber

* Perioderne var på 2 uger, hvor patienten fik enten 1 dosis DepoCyte eller 4 doser cytarabin eller

methotrexat. Cytarabin- og methotrexat-patienter, der ikke gennemførte alle 4 doser, er talt som en del af

en periode.

Undersøgelser

Midlertidig forhøjelse af CSF-protein og hvide blodlegemer er blevet observeret hos patienter efter indgift

af DepoCyte, og er ogstå blevet observeret efter intratekal behandling med methotrexat eller cytarabin.

Disse reaktioner er hovedsageligt blevet rapporteret efter markedsføringen af DepoCyte som spontane

tilfælderapporter. Da disse reaktioner er blevet rapporteret fra en population af ukendt størrelse, er det

ikke muligt at vurdere deres hyppighed.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering med DepoCyte. Overdosering af DepoCyte kan være

forbundet med svær araknoiditis heri medregnet encephalopati.

I et tidligt ukontrolleret studie uden dexamet

hason-profylakse,

blev der indgivet enkeltdoser op til

125 mg. En patient på 125 mg niveauet døde af encephalopati 36 timer efter at have fået DepoCyte

intraventrikulært. Denne patient fik imidlertid samtidig strålebehandling af hele hjernen og havde tidligere

fået intraventrikulær methotrexat.

Der findes ingen antidot mod intratekalt DepoCyte eller uindkapslet cytarabin frigivet fra DepoCyte.

Udskiftning af cerebrospinalvæsken med isotonisk natriumkloridopløsning er udført i et tilfælde med

intratekal overdosis af frit cytarabin og en sådan procedure kan overvejes i tilfælde af DepoCyte

overdosering. Behandling af overdosering bør rettes mod opretholdelse af vitale funktioner.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antimetaboliter, pyrimidin-analoger, ATC kode L01BC

Virkningsmekanisme

DepoCyte er en depotformulering af cytarabin udviklet til direkte indgift i cerebrospinalvæsken (CSF).

Cytarabin er et cellecyklusfase specifikt antineoplastisk middel, som kun påvirker celler i løbet af

celledelingens S-fase. Cytarabin omdannes intracellulært til den aktive metabolit, cytarabin-5- triphosphat

(ara-CTP). Virkningsmekanismen er ikke fuldt forstået, men det tyder på, at ara-CTP primært virker ved

hæmning af DNA syntese. Inkorporering i DNA og RNA kan også bidrage til cytarabins cytotoksicitet.

arabin er cytotoksisk

overfor en lang række prolifererende pattedyrceller i cellekultur.

Eksponeringsvarigheden af cytotoksiske koncentrationer på neoplastiske celler er vigtig for effekten af

cellecyklusfase-specifikke antimetabolitter.

Farmakodynamiske virkninger

in vitro

studier, hvor mere end 60 cellelinier blev undersøgt, påviste, at median-

cytarabinkoncentrationen, som resulterede i 50 % væksthæmning (IC

), var ca. 10 µM (2,4 µg/ml)

ved 2 dages påvirkning og 0,1 µM (0,024 µg/ml) ved 6 dages påvirkning. Studierne viste også at mange

massive tumorcelle-linier var følsomme overfor cytarabin, specielt efter længere tids påvirkning af

cytarabin.

Klinisk virkning og sikkerhed

I et åbent aktivt kontrolleret, klinisk multicenterstudie blev 35 patienter med lymfomatøs meningitis (med

maligne celler fundet ved spinalvæske cytologi) randomiseret til intratekal behandling med enten

DepoCyte (n=18) eller uindkapslet cytarabin (n=17). I induktionsfasens behandling af 1 måneds varighed

blev DepoCyte givet intratekalt i en dosis på 50 mg hver 2. uge og uindkapslet cytarabin 50 mg 2 gange

om ugen. De patienter, som ikke responderede, afbrød protokolbehandlingen efter 4 uger. De patienter,

som opnåede respons (defineret som svind af

malig

ne celler fra spinalvæsken i fravær af progression af

neurologiske symtomer), fortsatte med at få konsoliderings- og vedligeholdelsesbehandling i op til

29 uger.

Respons blev observeret hos 13/18 (72 %, 95 % sikkerhedsintervaller: 47, 90) af DepoCyte patienterne

versus 3/17 (18 % patienter, 95 % sikkerhedsintervaller: 4, 43) i den uindkapslede arm. En statistisk

signifikant sammenhæng mellem behandling og respons blev observeret (Fisher’s eksakte test p-

værdi= 0,002). Hovedparten af DepoCyte patienterne fortsatt

e udover i

nduktionen og fik yderligere

behandling. DepoCyte patienterne fik en median på 5 perioder (doser) pr. patient (spændvidde 1 til

10 doser) med en median behandlingstid på 90 dage (spændvidde 1 til 207 dage).

Der blev ikke registreret statistisk signifikante forskelle i sekundære endepunkter såsom varighed af

respons, progressionsfri overlevelse, neurologiske tegn og symptomer, Karnofsky performance status,

livskvalitet og samlet overlevelse. Median progressionsfri overlevelse (defineret som tid til neurologisk

progress

ion eller død

) var for alle behandlede patienter henholdsvis 77 versus 48 dage for

DepoCyte versus uindkapslet cytarabin. Andelen af patienter i live efter 12 måneder var 24 % for

DepoCyte versus 19 % for uindkapslet cytarabin.

Pædiatrisk population

I et åbent, ikke-sammenlignende dosisoptrapningsstudie omfattende 18 pædiatriske patienter (4–19 år)

med leukæmisk meningitis eller neoplastisk meningitis forårsaget af primær hjernetumor blev en

intratekal dosis på 35 mg identificeret som den maksimalt tålte dosis.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Analyse af de tilgængelige farmakokinetiske data viser imidlertid, at der ses toppe af frit cytarabin

indenfor 5 timer både i ventriklen og lumbalsækken efter intratekal DepoCyte indgift hos patienter enten

via lumbalsækken eller via et intraventrikulært reservoir. Toppene følges af en bifasisk eliminationsprofil

bestående af et initialt brat fald efterfulgt af et langsomt fald med en terminalfase- halveringstid på

100 - 263 timer ved et dosisinterval på 12,5 mg til 75 mg. I modsætning hertil viste in

tratekal indgift

30 mg frit cytarabin en bifasisk cerebrospinalvæske koncentrationsprofil med en terminalfasehalveringstid

på ca. 3,4 timer.

Farmakokinetiske parametre ved DepoCyte (75 mg) hos patienter med neoplastisk meningitis, hos hvem

lægemidlet blev indgivet enten intraventrikulært eller ved lumbalpunktur, tyder på, at eksponeringen over

for det aktive stof i ventrikulær- eller lumbalrum er ens uanset indgiftsvej. Desuden øger formuleringen,

sammenlignet med frit cytarabin, den biologiske halveringstid med en faktor 27

til 71 afhængig af

inistrationsvej og den undersøgte kompartment. Koncentrationerne af indkapslet cytarabin og

tællinger af lipidpartiklerne, hvori cytarabin er indkapslet fulgte et lignende fordelingsmønster. Efter

ventrikulær injektion af DepoCyte steg AUC for frit og indkapslet cytarabin lineært med stigende dosis,

hvilket indikerer, at frigivelsen af cytarabin fra DepoCyte og cytarabins farmakokinetik er lineær i human

cerebrospinalvæske.

Fordeling

Fordelingshastigheden af cytarabin fra cerebrospinalvæske til plasma er langsom og omdannelsen til

uracil arabinosid (ara-U), den inaktive metabolit i plasma, er hurtig. Systemisk cytarabinksponering er

fastslået som værende ubetydelig efter intratekal indgift af 50 og 75 mg DepoCyte.

Biotransformation

Cytarabins primære eliminationsvej er omdannelse til den inaktive forbindelse ara-U (1-

arabinofuranosyluracil eller uracilarabinosid), fulgt af udskillelse af ara-U via urinen. I modsætning til

systemisk administreret cytarabin, som hurtigt metaboliseres til ara-U, er omdannelsen til ara-U i

cerebrospinalvæsken ubetydelig efter intratekal indgift p.g.a. den signifikant lavere cytidin-

deaminaseaktivitet i CNS-væv og cerebrospinalvæske. Elimineringshastigheden for cytarabin i

cerebrospinal

væske er s

ammenlignelig med cerebrospinalvæske bulk flow hastigheden på 0,24 ml/min.

Elimination

Fordeling og eliminering af cytarabin og af den dominerende fosfolipidkomponent af lipidpartiklen

(DOPC) efter intratekal indgift af DepoCyte er undersøgt hos gnavere. Radioaktivt mærket cytarabin og

DOPC blev hurtigt fordelt overalt i centralnervesystemet. Mere end 90 % cytarabin var udskilt på

dag 4 og yderligere 2,7 % efter 21 dage. Resultaterne tyder på, at lipidkomponenterne undergår hydrolyse

og for størstedelen inkorporeres i vævene efter nedbrydning i det intratekale rum.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

En gennem

gang af

tilgængelige toksikologiske data for lipidbestanddelene (DOPC og DPPG) eller

fosfolipider svarende til dem, der er i DepoCyte, tyder på, at sådanne lipider tolereres godt af forskellige

dyrearter selv ved administration i længere perioder ved doser i g/kg området.

Resultaterne af akutte og subakutte toksicitetsstudier på aber tyder på, at intratekalt DepoCyte blev

tolereret i dosering på op til 10 mg (sammenligneligt med human dosering på 100 mg). Let til moderat

inflammation af meninges i rygmarv og hjerne og/eller astrocytaktivering blev observeret hos dyr, der fik

intratekalt DepoCyte. Disse forandringer blev betragtet som værende i overensstemmelse med de toksiske

virkninger af andre intratekale stoffer såsom uindkapslet cytarabin. Lignende forandringer (almindeligvi

krevet som minimale til lette) blev også observeret hos nogle dyr, der fik DepoFoam alene (DepoCyte

vesikler uden cytarabin), men ikke hos kontroldyr, der fik natriumkloridopløsning. Studier på mus, rotter

og hunde har vist, at frit cytarabin er yderst toksisk for det hæmopoietiske system.

Der er ikke udført carcinogenicitets-, mutagenicitets- eller fertilitetsstudier med DepoCyte. Cytarabin, den

aktive substans, er mutagent i

in vitro

tests og klastogent

in vitro

(kromosom aberrationer og søster

kromatid ud

veksling

i humane leukocytter) og

in vivo

(kromosom aberrationer og søster kromatid

udveksling assay i gnaver-knoglemarv, muse micronucleus assay). Cytarabin forårsager omdannelse af

hamster embryoceller og rotte H43 celler

in vitro

. Cytarabin er klastogent i meiotiske

celler. Der opstod en dosis-afhængig forøgelse i spermahoved-abnormiteter og kromosom aberrationer

hos mus, der fik intraperitoneal (i.p.) cytarabin. Der er ingen studier tilgængelige i litteraturen, der

belyser cytarabins virkning på fertiliteten. Da den syste

miske eksponering

overfor frit cytarabin efter

intratekal DepoCyte behandling er ubetydelig, er risikoen for nedsat fertilitet sandsynligvis lille.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cholesterol

Triolein

Dioleoylphosphatidylcholin (DOPC)

Dipalmitoylphosphatidylglycerol (DPPG)

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Der er ikke udført formelle undersøgelser af farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner mellem DepoCyte

og andre lægemidler. DepoCyte bør ikke fortyndes elle

r blandes

med andre lægemidler, da enhver

ændring i koncentration eller pH kan påvirke stabiliteten af mikropartiklerne.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

Efter åbning første gang: Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes omgående. Hvis det

ikke anvendes omgående, er opbevaringstiden og -betingelserne under brug brugerens ansvar og bør

normalt ikke være over 4 timer ved 18-22 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 - 8 °C). Må ikke nedfryses.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Type 1 hættglas, der er lukket med en fluororesinbeklædt

butylgummipr

op, forseglet med en aluminiums

flip-off kapsel og indeholder 50 mg cytarabin i 5 ml suspension.

DepoCyte leveres enkeltvis i æsker; hver æske indeholder et hætteglas med én dosis.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Tilberedning af DepoCyte

Givet dets toksiske beskaffenhed bør der tages specielle forholdsregler ved håndteringen af DepoCyte.

Vi henviser til afsnit ”Forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af DepoCyte” nedenfor.

Hætteglas bør have mulighed for at blive varmet op til stuetemperatur (18 – 22 °C) i mindst

30 minutter og bør vendes blidt for at genfordele partiklerne, umiddelbart før væsken trækkes op af

hætteglasset. Kraftig omrystning bør undgås. Ingen yderligere rekonstitution eller fortynding er

nødvendig.

Administration af DepoCyte

DepoCyte må udelukkende indgives intratekalt.

DepoCyte bør trækkes op af hætteglasset umiddelbart før indgift. Da hætteglasset er til engangsbrug og

ikke indeholder konserveringsmiddel, bør lægemidlet anvendes inden 4 timer efter optrækning fra

hætteglasset. Ikke anvendt lægemiddel skal kasseres og må ikke anvendes senere. DepoCyte må ikke

blandes med andre lægemidler (se pkt. 6.2). Suspensionen må ikke fortyndes.

Der må ikke anvendes in-line filtre ved administration af DepoCyte. DepoCyte indgives direkte i

cerebrospinalvæsken via et i

ntraventrikulært res

ervoir eller ved direkte injektion i lumbalsækken.

DepoCyte skal injiceres langsomt i løbet af 1 - 5 minutter. Efter indgift ved lumbalpunktur, bør patienten

instrueres til at ligge fladt ned en time. Patienten bør holdes under observation af lægen for akutte toksiske

reaktioner.

Alle patienter bør starte med dexamethason 4 mg 2 gange daglig enten peroralt eller intravenøst i 5

dage begyndende fra dagen for DepoCyte injektionen.

Forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af DepoCyte

Følgende forsigtighedsregler er opstillet p.g.a. stoffets toksicitet:

Personalet bør undervises i god teknik til håndtering af anticancer midler;

Kvindelige og mandlige medarbejdere, som prøver at få børn og kvindelige medarbejdere, som er

gravide, bør undtages fra arbejde med substansen;

Personale bør bære beskyttelsesudstyr: Beskyttelsesbriller, kittel, engangshandsker og maske;

Der bør defineres et specielt område til præparationen (fortrinsvis under et system med laminar air

flow). Arbejdsfladen bør beskyttes med plastikfor

et, vandabsorberende engangspapir;

Alle artikler, som anvendes ved indgift eller rengøring, bør anbringes i højrisiko affaldsposer til

forbrænding ved høj temperatur;

I tilfælde af utilsigtet kontakt med huden bør de eksponerede områder vaskes omgående med vand

og sæbe;

I tilfælde af kontakt med slimhinder, bør de eksponerede områder behandles øjeblikkeligt med

skylning med rigeligt vand og der bør søges lægehjælp.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØR

INGSTILLAD

ELSEN

Pacira Limited

Wessex House

Marlow Road Bourne

End Buckinghamshire

SL8 5SP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/01/187/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE /FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11. juli 2001

Dato for seneste fornyelse: 11. juli 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/388032/2011

EMEA/H/C/317

EPAR - sammendrag for offentligheden

DepoCyte

cytarabin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

DepoCyte. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for DepoCyte.

Hvad er DepoCyte?

DepoCyte er en injektionsvæske, suspension, der indeholder 50 mg af det aktive stof cytarabin.

Hvad anvendes DepoCyte til?

DepoCyte anvendes til behandling af lymfomatøs meningitis. Dette er en tilstand, hvor celler fra et

lymfom (en svulst i lymfesystemet) har spredt sig til rygmarvsvæsken og meninges (de membraner,

der omgiver hjernen og rygmarven). DepoCyte medvirker til at holde symptomerne på sygdommen

under kontrol. Disse symptomer påvirker hovedsageligt nerverne og forårsager smerter, anfald,

hovedpine, gangbesvær, hukommelsesproblemer, inkontinens og unormale fornemmelser.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes DepoCyte?

Behandling med DepoCyte må kun iværksættes af en læge med erfaring i brug af lægemidler mod

cancer.

DepoCyte gives som en ”depotinjektion” (en form for injektion, hvor lægemidlet er fremstillet på en

sådan måde, at det optages meget langsomt i kroppen). Lægemidlet skal indgives ved ”intratekal”

injektion (direkte i rygmarvsvæsken i det rum, der omgiver rygmarven og hjernen). Patienterne skal

desuden gives dexamethason (et steroid) som hjælp til at regulere nogle af lægemidlets bivirkninger.

De første fem doser af DepoCyte gives først i en dosis på 50 mg til injektion hver anden uge. Fire uger

senere gives en dosis på 50 mg. Dette følges af yderligere fire vedligeholdelsesdoser på 50 mg hver

fjerde uge. Denne dosis kan nedsættes til 25 mg, hvis patienten viser tegn på nervebeskadigelse

(såsom hovedpine, unormalt syn, muskelsvaghed eller smerter).

Hvordan virker DepoCyte?

Det aktive stof i DepoCyte, cytarabin (også kaldet ara-C), er et middel mod kræft, som har været

anvendt siden 1970’erne. Det er vævsgiftigt (dvs. det ødelægger celler, der deler sig, f.eks.

kræftceller), og tilhører gruppen af antimetabolitter (stofskiftehæmmere).

Cytarabin er en analog af pyrimidin. Pyrimidiner er en del af cellernes genetiske materiale (dna og rna).

I kroppen indtager cytarabin pyrimidinets plads og forstyrrer virkningen af de enzymer, der medvirker

ved dannelse af dna. Derved hæmmer cytarabin væksten af kræftceller, der til sidst dør. I DepoCyte

findes cytarabin i liposomer (små fedtpartikler), hvorfra lægemidlet langsomt frigives.

Hvordan blev DepoCyte undersøgt?

DepoCyte blev sammenlignet med en standardformulering af cytarabin i en hovedundersøgelse af 35

patienter med lymfomatøs meningitis. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på antallet af

patienter, som reagerede på behandlingen. Patienter blev klassificeret som ”reagerende”, hvis de ikke

havde nogen kræftceller i rygmarvsvæsken efter endt behandling, og hvis deres symptomer ikke var

blevet forværret efter fire uger. I undersøgelsen så man endvidere på, hvor lang tid patienterne levede

uden en forværring af deres nervesygdom.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved DepoCyte?

I hovedundersøgelsen reagerede 72 % af de patienter, der modtog DepoCyte (13 ud af 18), på

behandlingen, sammenlignet med 18 % af de patienter, der modtog standardformuleringen af

cytarabin (3 ud af 17). Der var dog ingen forskel på de to lægemidler med hensyn til, hvor lang tid

patienterne levede uden en forværring af deres nervesygdom.

Hvilken risiko er der forbundet med DepoCyte?

De oftest forekommende bivirkninger (som observeres hos mellem 1 ud af 10) er hovedpine,

araknoiditis (betændelse af en af de membraner, der beskytter rygsøjlen og hjernen), konfusion,

kvalme, opkast, diarré, pyrexi (feber), kraftesløshed, trombocytopeni (lavt antal blodplader). For at

minimere symptomerne på araknoiditis skal patienterne gives dexamethason oralt eller ved injektion

samtidig med DepoCyte, og de skal overvåges nøje. Den fuldstændige liste over alle de indberettede

bivirkninger ved DepoCyte fremgår af indlægssedlen.

DepoCyte må ikke gives til patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for cytarabin eller

andre af indholdsstofferne. Det må ikke gives til patienter, som har aktiv betændelse af meninges.

Hvorfor blev DepoCyte godkendt?

CHMP bemærkede, at DepoCyte havde vist sig effektiv til behandling af lymfomatøs meningitis ved

sammenligning med standardformuleringen af cytarabin, og at det kunne forbedre patienternes

livskvalitet, eftersom færre intratekale injektioner er påkrævet. Udvalget fandt, at fordelene ved

DepoCyte opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse.

DepoCyte

EMA/424287/2010

Side 2/3

DepoCyte

EMA/424287/2010

Side 3/3

Andre oplysninger om DepoCyte:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for DepoCyte den 11. juli 2001. Indehaveren af markedsføringstilladelsen er Pacira Limited.

Markedsføringstilladelsen er gyldig på ubegrænset tid

Den fuldstændige EPAR for DepoCyte findes her. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling

med DepoCyte, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller

dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2011.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information