Deltyba

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-12-2020

Aktiv bestanddel:
Delamanid
Tilgængelig fra:
Otsuka Novel Products GmbH
ATC-kode:
J04AK06
INN (International Name):
delamanid
Terapeutisk gruppe:
antimyco-bakterielle midler
Terapeutisk område:
Tuberkulose, Multidrugt-resistent
Terapeutiske indikationer:
Deltyba is indicated for use as part of an appropriate combination regimen for pulmonary multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) in adults, adolescents and children  with a body weight of at least 30 kg when an effective treatment regimen cannot otherwise be composed for reasons of resistance or tolerability. Det bør overvejes at officielle vejledning om hensigtsmæssig brug af antibakterielle midler..
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002552
Autorisation dato:
2014-04-27
EMEA kode:
EMEA/H/C/002552

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

17-12-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Deltyba 50 mg filmovertrukne tabletter

delamanid

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i pkt. 4,

hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Deltyba

Sådan skal du tage Deltyba

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Deltyba indeholder det aktive stof delamanid, et antibiotikum til behandling af tuberkulose i lungerne på

grund af bakterier, der ikke dræbes af de fleste almindeligt anvendte antibiotika, der bruges til at behandle

tuberkulose.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Deltyba

Brug ikke Deltyba

hvis du er allergisk over for delamanid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Deltyba (angivet i pkt. 6).

hvis du har meget lave niveauer af albumin i blodet

hvis du tager medicin, der kraftigt fremmer virkningen af et bestemt leverenzym, der kaldes "CYP450

3A4" (f.eks. carbamazepine).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Deltyba.

Før du begynder at tage Deltyba og under behandlingen, vil din læge måske kontrollere dit hjertes elektriske

aktivitet ved hjælp af en EKG-maskine (elektrokardiogram) (en elektrisk registrering af hjertet). Din læge vil

måske også tage en blodprøve for at kontrollere koncentrationen af visse mineraler og proteiner, der er

vigtige for dit hjertes funktion.

Fortæl det til din læge, hvis du har én af følgende tilstande:

hvis du har et reduceret indhold af albumin, kalium, magnesium eller calcium i blodet

hvis du har fået at vide, at du har et hjerteproblem, f.eks. langsom hjerterytme (bradykardi), eller du

har tidligere haft hjerteanfald (myokardieinfarkt)

hvis du har en sygdom, der hedder medfødt lang QT-syndrom eller har en alvorlig hjertelidelse eller

problemer med hjerterytmen

hvis du har lever- eller nyresygdom

hvis du har HIV.

Børn og unge

Deltyba er ikke egnet til børn med en legemsvægt på under 30 kg.

Brug af anden medicin sammen med Deltyba

Fortæl lægen,

hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin

herunder medicin eller naturlægemidler, der ikke er købt på recept,

hvis du tager medicin til behandling af unormal hjerterytme (f.eks. amiodaron, disopyramid, dofetilid,

ibutilid, procainamid, quinidin, hydroquinidin, sotalol).

hvis du tager medicin til behandling af psykoser (f.eks. phenothiaziner, sertindol, sultoprid,

chlorpromazin, haloperidol, mesoridazin, pimozid eller thioridazin) eller depression

hvis du tager visse antimikrobielle lægemidler (f.eks. erytromycin, claritromycin, moxifloxacin,

sparfloxacin, bedaquilin eller pentamidin).

hvis du tager svampemidler på basis af triazol (f.eks. fluconazol, itraconazol, voriconazol).

hvis du tager visse lægemidler til behandling af allergiske reaktioner (f.eks. terfenadin, astemizol,

mizolastin).

hvis du tager visse lægemidler mod malaria (f.eks. halofantrin, quinin, chloroquin, artesunat/amodiaquin,

dihydroartemisinin/piperaquin).

hvis du tager et eller flere af følgende midler: cisaprid (anvendes til at behandle mavesygdomme),

droperidol (bruges mod opkastning og migræne), domperidon (bruges mod kvalme og opkastning bepridil

(bruges til behandling af visse hjertesygdomme), diphemanil (bruges til behandling af mavesygdomme

eller overdreven sveddannelse), probucol (sænker kolesterolindholdet i blodet), levomethadyl eller

methadon (bruges til behandling af afhængighed af opiater), vincaalkaloider (kræftmedicin), eller arsenisk

trioxid (bruges til behandling af visse typer leukæmi).

hvis du tager HIV-medicin, der indeholder lopinavir/ritonavir eller saquinavir.

Du kan være mere udsat for farlige ændringer af hjerterytmen.

Graviditet og amning

Deltyba kan eventuelt skade et ufødt barn. Det anbefales normalt ikke til brug under graviditet.

Det er vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid. Din læge vil afveje fordelene for dig med risikoen for dit barn ved at tage

Deltyba, mens du er gravid.

Det vides ikke, om delamanid udskilles i modermælken hos mennesker. Amning anbefales ikke under

behandling med Deltyba.

Trafik og arbejdssikkerhed

Deltyba forventes ikke at påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du oplever

bivirkninger, der kan påvirke din koncentrations- og reaktionsevne, så undlad at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Deltyba indeholder laktose monohydrat.

Hvis din læge har fortalt dig, at du lider af intolerans over for visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, før

du tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage Deltyba

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er som følger i henhold til lægens anvisninger:

Voksne, unge og børn med en legemsvægt på 50 kg eller derover: to 50 mg-tabletter to gange dagligt

(morgen og aften).

Børn med en legemsvægt på 30 kg eller derover og under 50 kg: én 50 mg-tablet to gange dagligt i 24 uger.

Tabletterne skal tages under eller lige efter et måltid. Tabletterne sluges og indtages med vand.

Hvis du har taget for meget Deltyba

Kontakt lægen eller det lokale hospital, hvis du har taget flere tabletter end din ordinerede dosis. Husk at

medbringe pakningen, så det er tydeligt, hvilket lægemiddel, du har taget.

Hvis du har glemt at tage Deltyba

Hvis du glemmer en dosis, så tag den så snart, du husker det. Men hvis det næsten er tid til at tage den næste

dosis, så spring den manglende dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Deltyba

Stop ikke

med at tage tabletterne, med mindre din læge giver dig besked på det. Hvis du stppper for tidligt

med at tage tabletterne kan bakterierne blive resistente over for delamanid.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, der indberettes som meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af

10 personer)

i kliniske forsøg med Deltyba:

Følelse af uregelmæssigt og/eller kraftige hjerteslag

Opkastning

Kvalme

Diare

Mavesmerter

Hovedpine

En snurrende, brændende eller prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden (paræsthesia)

Rysten (tremor)

Nedsat appetit

Svimmelhed

En vedvarende lyd i øret, når en sådan lyd ikke findes (tinnitus)

Intens mangel på energi

Led- eller muskelsmerter

Problemer med at falde i søvn eller med at sove

Forøgelse af antallet af umodne røde blodceller

Lavt kaliumindhold i blodet

Øget urinsyreindhold i blodet

Hoste blod op

Ændringer, der konstateres under undersøgelser (elektrokardiogram, EKG) af hjertet

Bivirkninger, der indberettes som almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

kliniske forsøg med Deltyba

:

Anæmi

Forøgelse af antallet af visse hvide blodceller (eosinofili)

Forhøjede triglycerider i blodet

Psykotisk forstyrrelse

Ophidselse

Ængstelse

Depression

Hvileløshed

Nerveskade, der medfører følelsesløshed eller smerter (brændende) eller prikkende fornemmelse i

hænder eller fødder

Sløvhed

Reduceret følelse

Tørre øjne

Reduceret tolerance for skarpt lys

Øresmerter

Højere blodtryk (hypertension)

Lavere blodtryk (hypotension)

Blå mærker

Hedestigninger

Stakåndethed

Hoste

Smerter i mund eller hals

Halsirritation

Tør hals

Løbende næse

Smerter i thorax

mavekatar

Konstipation

Fordøjelsesproblemer

Dermatitis

Nældefeber

Kløe

Papeller (små forhøjelser i huden)

Udslæt

Acne

Øget sveddannelse

En knoglesygdom, der kaldes osteokondrose

Muskelsvaghed

Knoglesmerter

Flankesmerter

Smerter i arme eller ben

Blod i urinen

Feber

Smerter i thorax

Utilpashed

Ubehag i thorax

Hævede fødder, ben eller ankler

Forhøjede værdier for blodundersøgelser for hormonet kortisol

Bivirkninger, der indberettes som ikke almindelige (

kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

kliniske forsøg med Deltyba:

Nældefeber

Svampeinfektion i munden

Gærsvampeinfektion i huden (tinea versicolor)

Lavt antal hvide blodceller (leukopeni)

Lavt antal blodplader (trombocytopeni)

Dehydrering

Lavt kalciumniveau i blodet

Højt kolesteroltal

Aggression

Paranoia

Panikanfald

Tilpasningsforstyrrelse med nedtrykthed

Neurose

Fornemmelse af emotionelt og mentalt ubehag

Mental forvirring

Søvnproblemer

Forhøjet libido

Sløvhed

Balanceforstyrrelse

Regional smerte

Allergisk konjunctivitis

Problemer med hjerterytmen

Problemer med at synke

Unormal fornemmelse i munden

Ømhed i maven

Hårtab

Kløende eller rød hud, bl.a. omkring hårrødderne

Urinretention

Smerter ved vandladning

Øget behov for vandladning om natten

Fornemmelse af varme

Unormale værdier for blodundersøgelser vedrørende koagulation (forlænget APPT)

Unormale blodværdier vedrørende funktion af lever, galdesystem eller bugspytkirtlen

Reducerede værdier for blodundersøgelser for hormonet kortisol

Forhøjet blodtryk

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder

også mulige bivirkninger, der ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendix V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken eller blisteren efter "EXP:". Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Deltyba indeholder

Én filmovertrukket tablet indeholder 50 mg af det aktive stof delamanid.

Øvrige indholdsstoffer: hypromellose phthalat, povidone, all-rac-

-tocopherol, mikrokrystallinsk

cellulose, natrium stivelsesglykolat, carmellose calcium, colloidal hydreret kiselsyre, magnesium

stearat, laktose monohydrat, hypromellose, makrogol 8000, titaniumdioxid, talkum, jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Deltyba 50 mg filmovertrukne tabletter er runde og gule.

Deltyba leveres i pakninger med 48 filmovertrukne tabletter i aluminium/aluminium blisterpakninger.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Otsuka Novel Products GmbH

Erika-Mann-Straße 21

80636 München

Tyskland

Tlf: +49 (0)89 206020 500

Fremstiller:

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford, HR3 5PG

Storbritannien

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Straße 35

89257 Illertissen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BE

Otsuka Novel Products GmbH

Tél/Tel: +49 (0)89 206020 500

LT

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

BG

Otsuka Novel Products GmbH

Teл.: +49 (0)89 206020 500

LU

Otsuka Novel Products GmbH

Tél/Tel: +49 (0)89 206020 500

CZ

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

HU

Otsuka Novel Products GmbH

Tel.: +49 (0)89 206020 500

DK

Otsuka Novel Products GmbH

Tlf: +49 (0)89 206020 500

MT

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

DE

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

NL

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

EE

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

NO

Otsuka Novel Products GmbH

Tlf: +49 (0)89 206020 500

EL

Otsuka Novel Products GmbH

Τηλ: +49 (0)89 206020 500

AT

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

ES

Otsuka Pharmaceutical S.A.

Tel: +34 93 208 10 20

PL

Otsuka Novel Products GmbH

Tel.: +49 (0)89 206020 500

FR

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Tél. : +33 (0)1 47 08 00 00

PT

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

HR

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

RO

Ewopharma AG

Tel.: +40 (0)21 260 13 44; +40 (0)21 260 14 07

IE

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

SI

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

IS

Otsuka Novel Products GmbH

Sími: +49 (0)89 206020 500

SK

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

IT

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Tel: +39 (0)2 00632710

FI

Otsuka Novel Products GmbH

Puh/Tel: +49 (0)89 206020 500

CY

Otsuka Novel Products GmbH

Τηλ: +49 (0)89 206020 500

SE

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

LV

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

UK

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ}>.

Dette lægemiddel er godkendt under ”betingede omstændigheder”. Det betyder, at der forventes yderligere

dokumentation for lægemidlet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og

denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om,

hvordan de behandles.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8,

hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Deltyba 50 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg delamanid.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på: hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg

laktose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

Rund, gul, filmovertrukket tablet, 11,7 mm i diameter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Deltyba er indiceret til brug som en del af en passende kombinationsbehandlingsplan for pulmonal

multiresistent tuberkulose (MRD-TB) hos voksne, unge og børn med en legemsvægt på mindst 30 kg, hvor

en effektiv behandling ellers ikke kan sammensættes på grund af resistens eller tolerabilitet (se pkt. 4.2, 4.4

og 5.1).

Der skal tages hensyn til officielle retningslinjer vedrørende hensigtsmæssig brug af antibakterielle midler.

4.2

Dosering og administration

Behandling med delamanid skal påbegyndes og overvåges af en læge med erfaring i håndtering af

multiresistent

Mycobacterium tuberculosis

Delamanid skal altid gives som en del af en hensigtsmæssig behandling af multiresistent tuberkulose (MDR-

TB) (se pkt. 4.4 og 5.1). Behandling med en hensigtsmæssig kombinationsbehandling skal fortsætte efter den

24-ugers delamanid behandlingsperiode i henhold til WHO-retningslinjerne.

Det anbefales, at delamanid administreres ved direkte observeret behandling (”directly observed therapy”,

herefter forkortet DOT).

Dosering

Den anbefalede dosis til voksne er 100 mg to gange dagligt i 24 uger.

Pædiatrisk population

Unge og børn med en legemsvægt på

50 kg eller derover: den anbefalede dosis er 100 mg to gange dagligt i 24 uger.

30 kg eller derover og under 50 kg: den anbefalede dosis er 50 mg to gange dagligt i 24 uger.

Delamanids sikkerhed og virkning hos børn med en legemsvægt på under 30 kg er endnu ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Ældre patienter (> 65 år)

Der foreligger ikke data for ældre.

Nedsat

nyrefunktion

Dosisjustering

anses

ikke

nødvendig

patienter

mild

eller

moderat

nyrefunktion. Der foreligger ingen data om brugen af delamanid hos patienter med svær nedsat nyrefunktion,

og dets brug anbefales ikke (se pkt. 4.4 og 5.2).

Leversvækkelse

Dosisjustering anses ikke for nødvendig hos patienter med mild nedsat leverfunktion. Delamanid anbefales

ikke til patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Administration

Oral anvendelse.

Delamanid bør indtages sammen med mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Serum albumin < 2,8 g/dl (se pkt. 4.4 vedrørende brug hos patienter med serum albumin ≥ 2,8 g/dl).

Indtagelse af lægemidler, der er kraftige CYP3A4-fremkaldere (f.eks. carbamazepine). Indtagelse af

lægemidler, der er kraftige CYP3A4-fremkaldere (f.eks. rifampicin).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der foreligger ingen data om behandling med delamanid i mere end 24 på hinanden følgende uger.

Der foreligger ingen kliniske data om brugen af delamanid til behandling af

ekstra-pulmonal tuberkulose (f.eks. i centralnervesystem, knogler)

infektioner, som skyldes andre mykobakteriearter end

M. tuberculosis

komplekset

latent infektion med

M. tuberculosis

Der foreligger ingen kliniske data om brugen af delamanid som en del af kombinationsbehandlingsplaner,

der anvendes til at behandle lægemiddelresistent

M. tuberculosis

Resistens over for delamanid

Delamanid må kun anvendes i en passende kombinationsbehandlingsplan for MDR-TB-behandling i henhold

til anbefalinger fra WHO for at forhindre udvikling af resistens over for delamanid.

QT-forlængelse

QT-forlængelse er observeret hos patienter behandlet med delamanid. Denne forlængelse steg langsomt over

tid i de første 6 til 10 uger af behandling og forblev derefter stabil. QTc-forlængelse er meget tæt forbundet

med den største delamanid-metabolit DM-6705. Plasma albumin og CYP3A4 regulerer henholdsvis

dannelsen og metabolismen af DM-6705 (se Særlige overvejelser nedenfor).

Generelle anbefalinger

Det anbefales, at der tages elektrokardiogram (EKG) før behandlingsstart og månedligt under hele

behandlingsforløbet med delamanid. Hvis QTcF > 500 ms observeres enten før første dosis delamanid eller

under delamanid-behandlingen, skal behandling med delamanid enten ikke påbegyndes eller afbrydes. Hvis

QTc-intervallets varighed overstiger 450/470 ms for mandlige/kvindelige patienter under delamanid-

behandlingen, skal disse patienter have hyppigere EKG-overvågning. Det anbefales desuden, at

serumelektrolytter, f.eks. kalium, måles ved baseline og korrigeres, hvis værdien er unormal.

Særlige overvejelser

Risikofaktorer for hjertet

Behandling med delamanid må ikke påbegyndes hos patienter med følgende risikofaktorer, medmindre

delamanids mulige fordel opvejer de potentielle risici. Sådanne patienter skal have meget hyppig

EKG-overvågning under hele behandlingsperioden med delamanid.

Kendt medfødt forlængelse af QTc-intervallet eller en eventuel klinisk tilstand, der vides at forlænge

QTc-intervallet eller QTc > 500 ms.

Symptomatisk hjertearytmi eller klinisk relevant bradykardi i anamnesen.

Alle hjertesygdomme, der medfører disponering for arytmi, f.eks. svær hypertension, venstre

ventrikulær hypertrofi (herunder hypertrofisk kardiomyopati) eller kongestiv hjerteinsufficiens

ledsaget af reduceret venstre ventrikel ejektionsfraktion.

Elektrolytforstyrrelser, især hypokalæmi, hypokalcæmi eller hypomagnesæmi.

Indtagelse af medicin, der vides at forlænge QTc-intervallet. Herunder (men ikke udelukkende):

Anti-arytmika (f.eks. amiodarone, disopyramide, dofetilide, ibutilide, procainamide, quinidine,

hydroquinidine, sotalol).

Neuroleptika (f.eks. phenothiaziner, sertindole, sultopride, klorpromazine, haloperidol,

mesoridazine, pimozide eller thioridazine), antidepressiva.

Visse antimikrobielle midler, herunder:

makrolider (f.eks. erythromycin, clarithromycin)

moxifloxacin, sparfloxacin (se pkt. 4.4 vedrørende brug sammen med andre

fluoroquinoloner)

bedaquilin

triazole svampemidler

pentamidine

saquinavir

Visse ikke-sløvende antihistaminer (f.eks. terfanadine, astemizole, mizolastine).

Visse malariamidler med QT-forlængende potentiale (f.eks. halofantrin, quinin, chloroquin,

artesunat/amodiaquin, dihydroartemisinin/piperaquin)

Cisapride, droperidol, domperidone, bepridil, dephemanil, probucol, levomethadyl, methadone, vinca

alkaloider, arsenisk trioxide.

Hypoalbuminæmi

I et klinisk forsøg blev tilstedeværelsen af hypoalbuminæmi sat i forbindelse med øget risiko for forlængelse

af QTc-intervallet hos patienter, der blev behandlet med delamanid. Delamanid er kontraindiceret for

patienter med albumin <2,8 g/dl (se pkt. 4.3). Patienter, der påbegynder delamanid med serum albumin < 3,4

mg/dl, eller som oplever et fald i serum albumin til dette interval under behandlingen, skal have hyppig

overvågning af EKG under hele behandlingsperioden med delamanid.

Samtidig administration of kraftige CYP3A4-hæmmere

Samtidig administration af delamanid og en kraftig CYP3A4-hæmmer (lopinavir/ritonavir) blev sat i

forbindelse med 30 % højere eksponering for metabolitten DM-6705, der er sat i forbindelse med

QTc-forlængelse. Hvis samtidig administration af delamanid og en kraftig CYP3A4-hæmmer anses for

nødvendig, anbefales det derfor, at der udføres hyppig overvågning af EKG under hele behandlingsperioden

med delamanid.

Samtidig administration af delamanid med quinoloner

Alle QTcF-forlængelser over 60 ms blev sat i forbindelse med samtidig brug af fluoroquinoloner. Hvis

samtidig administration derfor anses for uundgåelig for at sammensætte en tilstrækkelig behandling af

MDR-TB, anbefales det at udføre hyppig overvågning af EKG under hele behandlingsperioden med

delamanid.

Nedsat leverfunktion

Deltyba anbefales ikke til patienter med moderat til svær leversvækkelse (se pkt. 4.2 og 5.2).

Biotransformation og elimination

Den fuldstændige metaboliske profil og elimineringsvej for delamanid er endnu ikke helt klarlagt (se pkt. 4.5

og 5.2). Derfor kan potentialet for, at der vil forekomme lægemiddelinteraktioner af klinisk betydning med

delamanid og de mulige konsekvenser, herunder den samlede effekt på QTc-intervallet, ikke forudses med

sikkerhed.

Hjælpestoffer

Deltyba filmovertrukne tabletter indeholder laktose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den fuldstændige metaboliske profil og elimineringsvej for delamanid er endnu ikke helt klarlagt (se pkt. 4.4

og 5.2).

Andre lægemidlers virkning på Deltyba

Cytokrom P450 3A4-

inducerende stoffer

Kliniske interaktionsforsøg hos raske forsøgspersoner indicerede en reduceret eksponering for delamanid

med indtil 45 % efter 15 dages samtidig administration af den stærke fremkalder af cytokrom P450 (CYP)

3A4 (rifampicin 300 mg dagligt) sammen med delamanid (200 mg dagligt). Der blev ikke observeret klinisk

relevant reduktion i eksponeringen for delamanid sammen med den svage fremkalder efavirenz ved

administration af en dosis på 600 mg dagligt i kombination med delamanid 100 mg to gange dagligt.

Lægemidler mod hiv

I kliniske interaktionsforsøg hos raske forsøgspersoner blev delamanid administreret alene (100 mg to gange

dagligt) og sammen med tenofovirdisoproxil (245 mg dagligt) eller lopinavir/ritonavir (400/100 mg dagligt) i

14 dage og sammen med efavirenz i 10 dage (600 mg dagligt). Delamanid-eksponeringen forblev uændret

(<25 % forskel) sammen med HIV-lægemidlerne tenofovirdisoproxil og efavirenz, men øgedes en smule

med kombinationslægemidlerne mod HIV, der indeholder lopinavir/ritonavir.

Deltybas virkning på andre lægemidler

In-vitro forsøg har vist, at delamanid ikke hæmmer CYP450-isozymer.

In-vitro forsøg har vist, at delamanid og metabolitter ikke har nogen effekt på transportørme MDR1(p-gp),

BCRP, OATP1, OATP3, OCT1, OCT2, OATP1B1, OATP1B3 og BSEP ved koncentrationer på ca. 5 til 20

gange større end C

ved steady state. Men da koncentrationer i maven potentielt kan være meget højere end

disse multipler af C

, er det muligt, at delamanid kan have en virkning på disse transportører.

Tuberkulosemedicin

I et klinisk lægemiddelinteraktionsforsøg hos raske forsøgspersoner blev delamanid administreret alene

(200 mg dagligt) og sammen med rifampicin/isoniazid/pyrazinamide (300/720/1800 mg dagligt) eller

ethambutol (1100 mg dagligt i 15 dage. Eksponeringen for samtidig tuberkulosemedicin (rifampicin [R] /

isoniazid [H] / pyrazinamide [Z]) blev ikke påvirket. Administration sammen med delamanid øgede

signifikant steady state-plasmakoncentrationerne af ethambutol med ca. 25 %, den kliniske relevans er

ukendt.

HIV-medicin

I et klinisk lægemiddelinteraktionsforsøg hos raske forsøgspersoner blev delamanid administreret alene

(100 mg to gange dagligt) og sammen med tenofovirdisoproxil (245 mg dagligt), lopinavir/ritonavir

(400/100 mg dagligt) i 14 dage og sammen med efavirenz i 10 dage (600 mg dagligt). Delamanid givet i

kombination med HIV-lægemidlerne tenofovirdisoproxil, lopinavir/ritonavir og efavirenz påvirkede ikke

eksponeringen for disse lægemidler.

Lægemidler med potentiale til forlængelse af QTc.

Forsigtighed skal udvises ved brug af delamanid hos patienter, der allerede modtager medicin, der sættes i

forbindelse med QT-forlængelse (se pkt. 4.4). Samtidig administration af moxifloxacin og delamanid hos

MDR-TB-patienter er ikke undersøgt. Moxifloxacin anbefales ikke til brug hos patienter, der behandles med

delamanid.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af delamanid til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Deltyba bør ikke anvendes under graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker

kontraception.

Amning

Det er ukendt, om delamanid/metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakokinetiske/toksikologiske data fra dyreforsøg viser, at delamanid/metabolitter udskilles i mælk (se

pkt. 5.3 for detaljer). En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det anbefales, at kvinder ikke

ammer under behandling med Deltyba.

Fertilitet

Deltyba havde ingen virkning på hanners og hunners fertilitet hos dyr (se pkt. 5.3). Der findes ingen kliniske

data vedrørende delamanids virkning på fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke gennemført forsøg vedrørende virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Patienterne bør imidlertid rådes til ikke at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis de oplever

bivirkninger med potentiel virkning på evnen til at udføre disse aktiviteter (f.eks. er hovedpine og

tremormeget almindelige).

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigst observerede bivirkninger hos patienter, der blev behandlet med delamanid + optimeret

baggrundsbehandling (

Optimised Background Regimen

, herefter forkortet OBR) (dvs. forekomst > 10 %) er

kvalme (32,9 %), opkastning (29,9 %), hovedpine (27,6 %), søvnløshed (27,3 %), svimmelhed (22,4 %),

tinnitus (16,5 %), hypokaliæmi (16,2 %), gastritis (15,0 %), nedsat appetit (13,1 %) og asteni (11,3 %).

Tabelopstilling med bivirkninger

Listen over bivirkninger og hyppigheder er baseret på resultaterne af 2 dobbeltblindede,

placebokontrollerede kliniske forsøg (delamanid + OBR, n = 662 versus

placebo + OBR, n = 330).

Bivirkningerne er anført efter MedDRA’s systemorganklasse og foretrukket betegnelse. Inden for hver

systemorganklasse er bivirkningerne anført under hyppighedskategorierne: meget almindelig (

1/10),

almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver

hyppighedsgruppe præsenteres bivirkningerne efter faldende alvor.

Tabel: Bivirkninger ved delamanid

Systemorganklasse

Hyppighed

ualmindelig

Hyppighed

almindelig

Hyppighed

meget almindelig

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Herpes zoster

Oropharyngeal candidiasis

Tinea versicolor*

Blod og

lymfesystem

Leukopeni

Trombocytopeni

Anæmi*

Eosinophilia*

Reticulocytosis

Metabolisme og

ernæring

Dehydrering

Hypocalcæmi

Hyperkolesterolæmi

Hypertriglyceridæmi

Hypokalæmi

Nedsat appetit

Hyperuricæmi*

Systemorganklasse

Hyppighed

ualmindelig

Hyppighed

almindelig

Hyppighed

meget almindelig

Psykiske

forstyrrelser

Aggression

Vrangforestillinger,

forfølgelsestypen

Panisk tilstand

Tilpasningstilstand med

depression

Neuroser

Dysfori

Mental forstyrrelse

Søvnforstyrrelser

Øget libido*

Psykotisk sygdom

Ophidselse

Ængstelse og angst

Depression og nedtrykt

tilstand

Rastløshed

Søvnløshed

Nervesystemet

Apati

Balanceforstyrrelse

Radikulær smerte

Dårlig søvnkvalitet

Perifer neuropati

Somnolens*

Hypoæstesi

Svimmelhed*

Hovedpine

Paræstesi

Tremor

Øjne

Allergisk konjunctivitis*

Tørre øjne*

Fotofobi

Øre og labyrint

Smerter i ørerne

Tinnitus

Hjerte

Atrioventrikulær blokering af

første grad

Ventrikulære ekstrasystoler*

Supraventrikulære ekstrasystoler

Hjertebanken

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Hypotension

Hæmatoma*

Hedestigning*

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Hoste

Oropharyngeal smerte

Halsirritation

Tør hals*

Rhinorrhoea*

Hæmoptysis

Mave-tarm-kanalen

Dysfagi

Oral paræstesi

Ømhed i abdomen*

Gastritis*

Konstipation*

Mavesmerter

Smerter i nederste del af

maveregionen

Dyspepsi

Ubehag i maveregionen

Opkastning

Diare*

Kvalme

Smerter i øverste

del af

maveregionen

Lever og galdeveje

Unormal leverfunktion

Hud og subkutane

væv

Alopecia*

Eosinophilic pustular

folliculitis*

Generel pruritus*

Erytematøst udslæt

Dermatitis

Urticaria

Pruritisk udslæt*

Pruritus*

Makulo-papulært udslæt*

Udslæt*

Acne

Hyperhidrose

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Osteokrondrose

Muskelsvækkelse

Smerter i

muskler/knogler*

Flankesmerter

Smerter i ekstremiteter

Artralgi*

Myalgi*

Systemorganklasse

Hyppighed

ualmindelig

Hyppighed

almindelig

Hyppighed

meget almindelig

Nyrer og urinveje

Urinretention

Dysuria*

Nocturia

Hæmaturia*

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Fornemmelse af varme

Pyrexia*

Smerter i thorax

Utilpashed

Ubehag i thorax*

Perifert ødem*

Asteni

Undersøgelser

Elektrokardiogram ST segment

depression

Forhøjede transaminase-

værdier*

Aktiveret partiel

tromboplastintid forlænget*

Gamma-glutamyltransferase

forøget*

Blodkortisol reduceret

Blodtryk forhøjet

Blodkortisol forhøjet

Elektrokardiogram

med QT

forlængelse

* Hyppigheden for disse bivirkninger var lavere for gruppen, der fik kombineret delamanid plus OBR i

forhold til den gruppe, der fik placebo plus OBR.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

EKG QT-intervalforlængelse

Hos patienter, der fik en samlet daglig dosis på 200 mg delamanid i fase 2- og fase 3-forsøg, var den

gennemsnitlige placebo-korrigerede stigning i QTcF fra baseline hhv. 4,7-7,6 ms efter 1 måned og 5,3-

12,1 ms efter 2 måneder. Forekomsten af et QTcF-interval > 500 ms var fra 0,6 % (1/161) til 2,1 % (7/341)

hos de patienter, der fik en samlet daglig dosis på 200 mg delamanid, versus 0 % (0/160) til 1,2 % (2/170)

hos de patienter, der fik placebo + OBR, mens forekomsten af en QTcF-ændring fra baseline > 60 ms var fra

3,1 % (5/161) til 10,3 % (35/341) hos de patienter, der fik en samlet daglig dosis på 200 mg delamanid,

versus 0 % (0/160) til 12/170) hos de patienter, der fik placebo.

Hjertebanken

For patienter, der fik 100 mg delamanid + OBR to gange dagligt var hyppigheden 8,1 % (frekvenskategori

almindelig) sammenlignet med 6,3 % hos patienter, der fik placebo + OBR to gange dagligt.

Pædiatrisk population

Baseret på et studie (se pkt. 5.1) med 13 børn og unge i alderen 6 til 17 år forventes bivirkningerne hos børn

at være af samme hyppighed, type og sværhedsgrad som hos voksne.

Der foreligger ingen sikkerhedsdata fra kliniske studier med børn under 6 år.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9

Overdosering

Der er ikke observeret tilfælde af overdosering af delamanid i kliniske forsøg. Yderligere kliniske data viste

imidlertid, at hos patienter, der modtog 200 mg to gange dagligt, dvs. i alt 400 mg delamanid pr. dag, svarer

den generelle sikkerhedsprofil til den, man finder hos patienter, der modtager den anbefalede dosis på 100

mg to gange dagligt. Nogle reaktioner blev dog observeret med større hyppighed, og graden af QT-

forlængelse steg dosisrelateret. Behandling af overdosering bør omfatte omgående forholdsregler for at

fjerne delamanid fra mavetarmkanalen og støttende behandling efter behov. Hyppig EKG-overvågning bør

udføres.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation:

Antimykobakterielle antibiotika

, ATC-kode: J04AK06.

Virkningsmekanisme

Delamanids farmakologiske virkningsmekanisme hæmmer mykobakteriernes cellevægssyntese, syntesen af

methoxy-mycol- og keto-mycolsyre. Delamanids identificerede metabolitter viser ikke antimykobakteriel

aktivitet.

Aktivitet mod specifikke patogener

Delamanid har ingen in vitro-aktivitet i forhold til andre bakterielle arter end mykobakterier.

Resistens

Mutation i ét ud af de 5 coenzym F420-gener foreslås som mekanismen for mykobakteriers resistens over for

delamanid. For mykobakterier svarer

in vitro

-hyppighederne for spontan resistens over for delamanid til dem,

der findes for isoniazid, og er højere end for rifampicin. Resistens over for delamanid er dokumenteret under

behandling (se pkt. 4.4). Delamanid udviser ikke krydsresistens med nogen aktuelt anvendte lægemidler mod

tuberkulose.

Brudgrænser for test af modtagelighed

I kliniske forsøg er resistens over for delamanid defineret som enhver vækst i tilstedeværelsen af en

delamanidkoncentration på 0,2

g/ml, der er større end 1 % af den, der findes i medicinfrie kontrolkulturer på

Middlebrook 7H11-medie.

Data fra kliniske forsøg

Delamanid er blevet undersøgt i to dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg vedrørende behandling af

multiresistent tuberkulose (MDR TB). Analyserne af sputumkultur-konvertering (SCC) blev gennemført på

grundlag af den modificerede

intent-to-treat

-population, der omfattede patienter, som havde positive kulturer

ved baseline, og isolatet var resistent over for både isoniazid og rifampicin, dvs. de havde MDR TB.

I det første forsøg (forsøg 204) opnåede 64/141 (45,4 %) patienter, der var randomiseret til at få 100 mg

delamanid to gange dagligt + OBR, og 37/125 (29,6 %) patienter, der var randomiseret til at få placebo

+ OBR, to måneders sputumkultur-konvertering (SCC) (dvs. fra vækst af

Mycobacterium tuberculosis

ingen vækst i løbet af de første 2 måneder og fastholdelse i 1 måned mere) (p = 0,0083). Tiden til SCC for

den gruppe, der var randomiseret til 100 mg to gange dagligt, var også kortere end for den gruppe, der var

randomiseret til placebo + OBR (p = 0,0056).

I det andet forsøg (forsøg 213) blev delamanid administreret oralt i en dosis på 100 mg to gange dagligt som

tillægsbehandling til OBR i to måneder efterfulgt af en dosis på 200 mg én gang dagligt i fire måneder. Den

mediane tid til SCC var 51 dage i delamanid+OBR-gruppen sammenholdt med 57 dage i placebo+OBR-

gruppen (p = 0,0562 ved brug af den stratificerede, modificerede Peto-Peto-modifikation af

Gehan/Wilcoxon-rangsumstesten). Andelen af patienter, der opnår SCC (sputumkultur-konvertering) efter

den 6-måneder lange behandlingsperiode var 87,6 % (198/226) i delamanid+OBR-gruppen sammenholdt

med 86,1 % (87/101) i placebo+OBR-gruppen (p = 0,7131).

Alle manglende kulturer op til tidspunktet for SCC blev betragtet som positive kulturer i den primære

analyse. To følsomhedsanalyser blev gennemført (en

last-observation-carried-forward

-analyse (LOCF) og

bookending

-analyse (som krævede, at både tidligere og efterfølgende kulturer var observerede negative

kulturer for at kunne betragte et resultat som negativt; ellers blev resultatet betragtet som positivt). Begge

viste en 13-dage kortere median tid til SCC i delamanid+OBR-gruppen (p = 0,0281 for LOCF og p = 0,0052

bookending

Resistens over for delamanid (defineret som MIC ≥ 0,2 µg/ml) er observeret ved baseline hos 2 ud af

316 patienter i forsøg 204 og 2 ud af 511 patienter i forsøg 213 (4 ud af 827 patienter [0,48 %]). Resistens

over for delamanid opstod hos 4 ud af 341 patienter (1,2 %), der var randomiseret til at få delamanid i

6 måneder i forsøg 213. Disse fire patienter fik kun to andre lægemidler i tillæg til delamanid.

Pædiatrisk population

Delamanids farmakokinetik, sikkerhed og virkning i kombination med et baggrundsregime (BR) blev

vurderet i studie 242-12 -232 (10 dage, farmakokinetik) efterfulgt af studie -233 (farmakokinetik, virkning

og sikkerhed), begge åbne enkeltgruppeforsøg, som omfattede 13 patienter med en median alder på 13 år

(interval 7 til 17) og en vægt på 16 til 45 kg; 11/13 var asiater, og 7/13 var kvinder. Patienterne havde

bekræftet eller sandsynlig MDR-TB-infektion og skulle gennemføre 26 ugers behandling med delamanid +

OBR efterfulgt af OBR alene i overensstemmelse med WHO's anbefalinger. Unge på 12 år og derover fik

voksendosen, 100 mg delamanid to gange dagligt, og børn på 6 til 11 år fik 50 mg delamanid to gange

dagligt. Denne administrerede dosis var højere end den aktuelt anbefalede vægtbaserede dosis i den

pædiatriske population.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med

Deltyba i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med behandling ved multiresistent

tuberkulose (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Dette lægemiddel er godkendt under ”betingede omstændigheder”. Det betyder, at der forventes yderligere

dokumentation for lægemidlet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og

produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Oral biotilgængelighed for delamanid forbedres, når lægemidlet administreres med et standardmåltid, ca.

2,7 gange sammenlignet med fastende tilstand. Delamanid plasma-eksponering stiger mindre end

proportionalt med stigende dosis.

Fordeling

Delamanid binder i høj grad til alle plasmaproteiner med en binding til samlede proteiner på

99,5 %.

Delamanid har stor, tilsyneladende distributionsvolumen (V

/F på 2.100 l).

Biotransformation

Delamanid metaboliseres primært i plasma ved albumin og i mindre udstrækning ved CYP3A4. Delamanids

fuldstændige, metaboliske profil er endnu ikke klarlagt, og der er mulighed for lægemiddelinteraktion med

andre samtidigt administrerede lægemidler, dersom der opdages signifikante, ukendte metabolitter. De

identificerede metabolitter viser ikke antimykobakteriel aktivitet, men nogle bidrager til QTc-forlængelse,

især DM-6705. De identificerede metabolitters koncentrationer stiger progressivt til steady state efter 6 til

10 uger.

Elimination

Delamanid forsvinder fra plasma med t

på 30 til 38 timer. Delamanid udskilles ikke i urin.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Ved behandling med de anbefalede delamanid-doser til voksne og børn med en legemsvægt på mindst 30 kg

(se pkt. 4.2) sås samme plasmaeksponering som hos voksne.

Patienter mednedsat nyrefunktion

Mindre end 5 % af en oral dosis delamanid udskilles i urinen. Mild nyresvækkelse (50 ml/min. <CrCLN

<80 ml/min.) ser ikke ud til at påvirke delamanid-eksponeringen. Der kræves derfor ingen dosisjustering for

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/417236/2018

EMEA/H/C/002552

Deltyba (delamanid)

En oversigt over Deltyba, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Deltyba, og hvad anvendes det til?

Deltyba er et lægemiddel til behandling af voksne og børn på mindst 30 kg med tuberkulose, der

sætter sig i lungerne, og som er multiresistent (resistens over for som minimum isoniazid og

rifampicin, der er de to standardmidler mod tuberkulose). Det anvendes sammen med andre

lægemidler mod tuberkulose og kun, når andre standardlægemidler ikke kan anvendes, enten fordi

sygdommen er resistent over for dem, eller fordi patienten ikke kan tåle bivirkningerne ved dem.

Deltyba indeholder det aktive stof delamanid.

Tuberkulose er en sjælden sygdom i EU, og Deltyba blev udpeget som "lægemiddel til sjældne

sygdomme" den 1. februar 2008. Yderligere oplysninger om udpegelsen til lægemiddel til sjældne

sygdomme findes her: ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu307524

Hvordan anvendes Deltyba?

Deltyba udleveres kun på recept, og behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med

erfaring i behandling af multiresistent tuberkulose. Det bør anvendes i henhold til de officielle

retningslinjer for behandling af multiresistent tuberkulose.

Lægemidlet fås som tabletter (50 mg), og den anbefalede dosis til patienter på 50 kg og derover er to

tabletter to gange dagligt sammen med mad. Patienter, der vejer mellem 30 og 50 kg, bør tage en

tablet to gange dagligt.

Deltyba gives i 6 måneder sammen med andre lægemidler mod tuberkulose. Behandlingen med disse

lægemidler bør fortsætte efter Deltyba-behandlingen som anbefalet i de officielle retningslinjer. Hvis

du ønsker yderligere oplysninger om anvendelsen af Deltyba, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Deltyba?

Tuberkulose er en infektion, der forårsages af bakterien Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis).

Det aktive stof i Deltyba, delamanid, er et antibiotikum, der virker mod M. tuberculosis. Det vides ikke

præcist, hvordan det virker, men delamanid vides at blokere dannelsen af methoxy-mycol- og keto-

Deltyba (delamanid)

EMA/417236/2018

Side 2/3

mycolsyrer, der er to vigtige komponenter i cellevæggen på M. tuberculosis, og det får cellerne til at

dø.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Deltyba?

Virkningen af Deltyba er undersøgt i et hovedstudie med deltagelse af 481 patienter med tuberkulose,

der er resistent over for standardbehandlingerne. Patienterne i studiet fik Deltyba eller placebo (et

ikke-aktivt stof) i 2 måneder i tillæg til deres andre behandlinger. Det primære mål for virkning var

andelen af patienter, som ikke længere havde bakterien i deres sputum (slim). Efter 2 måneders

behandling havde mere end 40 % af de patienter, der fik Deltyba, ikke længere bakterien i deres

sputum sammenholdt med 30 % af de patienter, der fik placebo.

Efter afslutningen af hovedstudiet fik patienterne mulighed for at få behandling med Deltyba i

yderligere 6 måneder i et forlængelsesstudie. Derudover blev størstedelen af de patienter, der deltog i

hovedstudiet, fulgt i op til 24 måneder bagefter. Når man ser på disse opfølgningsstudier, havde 75 %

af de patienter, der fik Deltyba i 6 måneder eller mere, ikke længere bakterien i deres sputum 2 år

efter behandlingsstart sammenholdt med 55 % af de patienter, der fik Deltyba i 2 måneder eller

derunder.

Yderligere data tyder på, at lægemidlet vil være lige så effektivt hos børn som hos voksne.

Hvilke risici er der forbundet med Deltyba?

De hyppigste bivirkninger ved Deltyba (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

kvalme, opkastning, hovedpine, søvnløshed, svimmelhed, tinnitus, blodprøver, der viser lav

koncentration af kalium i blodet, betændelse i bughinden, nedsat appetit og svaghed. Den

fuldstændige liste over bivirkninger ved Deltyba fremgår af indlægssedlen.

Deltyba må ikke anvendes hos patienter, der har lav koncentration af albumin (et protein) i blodet. Det

må heller ikke anvendes hos patienter, der får visse andre lægemidler, som påvirker nedbrydningen af

Deltyba i kroppen. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Deltyba godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Deltyba opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet fandt, at fordelene for patienter med multiresistent

tuberkulose, der rammer lungerne, var påvist. Selvom hovedstudiet var af kort varighed og

opfølgningsstudierne havde en række mangler, vurderede agenturet, at den virkning, der er påvist

efter 2 måneders behandling, sandsynligvis vil vare ved i hele behandlingsforløbet. Agenturet

bemærkede, at et igangværende studie undersøger virkningen på lang sigt.

Sikkerhedsprofilen blev fundet håndterbar, og adskillige forholdsregler blev truffet for at minimere

risiciene, herunder gennemførelse af et studie, der skal undersøge sikkerheden på lang sigt. Desuden

blev det medicinske behov for nye stoffer mod multiresistent tuberkulose fremhævet.

Deltyba har fået en "betinget godkendelse". Det betyder, at der er flere videnskabelige beviser på vej

om lægemidlet, som virksomheden er blevet pålagt at fremskaffe. Hvert år gennemgår Det

Europæiske Lægemiddelagentur eventuelle nye oplysninger, der måtte foreligge, og ajourfører om

nødvendigt denne oversigt.

Deltyba (delamanid)

EMA/417236/2018

Side 3/3

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Deltyba?

Eftersom Deltyba har fået en "betinget godkendelse", skal den virksomhed, der markedsfører Deltyba,

udføre en række studier for at undersøge den langsigtede virkning og sikkerhed af Deltyba.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Deltyba?

Den virksomhed, der markedsfører Deltyba, skal udarbejde informationsmateriale til sundhedspersoner

med oplysninger om sikker brug af lægemidlet (med henblik på at undgå problemer som f.eks.

udvikling af resistens), hjerterelaterede bivirkninger og risiciene ved graviditet eller amning.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Deltyba.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Deltyba løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Deltyba vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Deltyba

Deltyba fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 28. april 2014.

Yderligere information vedrørende Deltyba findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/deltyba

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information