Delepsine 100 mg enterotabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
NATRIUMVALPROAT
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
N03AG01
INN (International Name):
sodium
Dosering:
100 mg
Lægemiddelform:
enterotabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
10293
Autorisation dato:
1980-03-27

Indlægsseddel: Information til brugeren

Delepsine 100 mg, 300 mg og 500 mg enterotabletter

natriumvalproat

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

ADVARSEL

Delepsine, valproat kan skade et ufødt barn alvorligt, når det tages under graviditeten. Hvis du er en

kvinde, der er i stand til at få børn, skal du anvende effektiv svangerskabsforebyggelse (prævention)

uden afbrydelse under hele din behandling med Delepsine. Din læge vil gennemgå dette med dig, men

du skal også følge vejledningen i punkt 2 i denne indlægsseddel.

Få hurtigst muligt en konsultation hos din læge, hvis du ønsker at blive gravid, eller hvis du tror, du er

gravid.

Du må ikke stoppe med at tage Delepsine, medmindre din læge beder dig om det, da din tilstand kan

blive forværret.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Delepsine

Sådan skal du tage Delepsine

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Delepsine er natriumvalproat.

Delepsine bruges i behandlingen af epilepsi, hvor det forhindrer eller dæmper krampetilfælde.

Delepsine bruges også til behandling af mani, hvor du kan føle dig eksalteret, opstemt, ophidset,

entusiastisk eller hyperaktiv. Mani forekommer i forbindelse med en sygdom, som kaldes ”bipolar

sygdom”. Delepsine kan bruges, når lithium ikke kan bruges.

Du kan tage Delepsine alene eller sammen med anden medicin til behandling af forskellige typer af

epilepsi (generaliseret epilepsi, partiel epilepsi) og mani.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Delepsine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Delepsine:

hvis du er allergisk over for natriumvalproat, jordnødder, soja eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Delepsine (angivet i punkt 6).

hvis du har sygdom i leveren eller bugspytkirtlen.

hvis du eller dine nære slægtninge har haft leversygdom på grund af medicin.

hvis du har en sjælden form for stofskiftesygdom (hepatisk porfyri).

hvis du har nedsat antal blodplader i blodet (trombocytopeni).

hvis du har unormal tendens til blødning (hæmoragisk diatese).

hvis du har en arvelig lidelse, der medfører en mitokondriel sygdom (f.eks. Alpers-Huttenlocher

syndrom).

hvis du lider af forstyrrelser i omsætningen af urinsyre (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Bipolar lidelse

Ved bipolar lidelse må du ikke tage Delepsine, hvis du er gravid.

Ved bipolar lidelse, må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Delepsine,

medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under

hele behandlingen med Delepsine. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine eller din

prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig yderligere (se

nedenfor under ” Graviditet, amning og frugtbarhed - Vigtig information til kvinder”).

Epilepsi

Ved epilepsi må du ikke tage Delepsine hvis du er gravid, medmindre intet andet virker for dig.

Ved epilepsi må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Delepsine

medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under

hele behandlingen med Delepsine. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine eller afbryde din

prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig yderligere (se

nedenfor under ” Graviditet, amning og frugtbarhed - Vigtig information til kvinder”).

Hvis du mener, at du fejler noget af ovenstående, eller hvis du generelt er i tvivl, skal du tale med din

læge før du tager Delepsine.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Delepsine

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin, som for eksempel valproat,

har haft tanker om at gøre skade på sig selv eller begå selvmord. Hvis du på noget tidspunkt får

sådanne tanker, skal du straks kontakte din læge.

Behandling med Delepsine kræver omhyggelig kontrol af leverens og bugspytkirtlens funktion samt

andre blodprøver. Det er vigtigt, at du møder op til denne kontrol. Oplys altid ved blod- og

urinprøvekontrol, at du er i behandling med Delepsine.

Kontakt lægen før du tager Delepsine,

hvis du tidligere har haft knoglemarvsskader (bloddannelsen).

hvis du har nedsat leverfunktion.

hvis du har nedsat nyrefunktion. Din læge vil muligvis tage en blodprøve eller ændre din dosis.

hvis du skal opereres eller have foretaget indgreb hos tandlægen.

hvis du lider af diabetes.

hvis du lider af knogleskørhed.

hvis du lider af bindevævssygdommen systemisk lupus erythematosus.

hvis du lider af en enzymforstyrrelse i urinstofcyklus.

hvis du har let ved at få blå mærker eller bløde.

hvis du er HIV-positiv.

hvis du tager på i vægt.

hvis du mangler et enzym kaldet carnitin palmitoyltransferase (CPT) type II og får kraftige

muskelsmerter, da det kan være tegn på beskadigelse af musklerne.

hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og du evt. planlægger at blive gravid

hvis du ved, at der i familien er et arveligt problem, som medfører en mitokondriel sygdom.

Som med anden medicin mod epilepsi, kan kramper blive værre eller forekomme oftere, mens du

tager denne medicin. Hvis dette sker kontakt straks lægen.

Tal med lægen, hvis dit barn under 3 år får Delepsine og har svær epilepsi, især hvis barnet samtidig

har nedsat leverfunktion, hjerneskade, udviklingsforstyrrelser, ernæringsforstyrrelser,

stofskiftesygdomme som f.eks. karnitinmangel, arvelige forstyrrelser i omsætningen af fedtsyrer eller

urinsyre eller det får anden medicin mod epilepsi.

Hvis dit barn er under 3 år skal Delepsine ikke tages sammen med acetylsalicylsyre.

KONTAKT ØJEBLIKKELIGT LÆGEN, hvis følgende symptomer optræder, især hvis de optræder i

de første 6 måneder af behandlingen: Uforklarlig svækkelse af den generelle tilstand, forlænget

blødningstid, appetitløshed, utilpashed, døsighed og træthed, som kan forekomme sammen med

gentagne opkastninger og mavesmerter, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, hævede ben og

ved pludselig forværring af kramper. Delepsine kan påvirke leveren (og i sjælden tilfælde

bugspytkirtlen) hos meget få patienter.

Hold ikke brat op med at tage Delepsine. Det kan øge risikoen for anfald. Tal med lægen.

Børn og unge

Delepsine bør ikke bruges til behandling af mani hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Delepsine

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Delepsine, og Delepsine kan påvirke virkningen af anden

medicin.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod smerter (acetylsalicylsyre) (særligt for børn under 3 år).

medicin mod mavesår (cimetidin).

anden medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, felbamat, lamotrigin, phenobarbital,

phenytoin, primidon, ethosuximid, topiramat, rufinamid, zonisamid).

medicin mod malaria (mefloquin).

medicin mod HIV-virus og AIDS (zidovudin, lopinavir, ritonavir).

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon, acetylsalicylsyre).

sovemedicin eller medicin mod depression eller sindslidelser (benzodiazepiner, olanzapin,

quetiapin, MAO-hæmmere, antidepressiva).

medicin mod betændelse (erythromycin, panipenem, meropenem, imipenem, rifampicin)

(antibiotika, der bruges til at behandle bakterielle infektioner). Kombinationen af valproat og

carbapenemer skal undgås, da det kan reducere effekten af natriumvalproat.

medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin).

medicin mod kræft (cisplatin, adriamycin).

medicin mod forhøjet tryk i øjnene (grøn stær) eller højdesyge (acetazolamid).

østrogenholdig medicin (herunder nogle p-piller).

Delepsine kan øge virkningen af følgende lægemidler:

nimodipin (medicin mod hjerte-karsygdom).

Tal med din læge, hvis du skal have medicin til bedøvelse (propofol).

Brug af Delepsine sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør tage Delepsine umiddelbart efter et måltid. Du skal tage Delepsine enterotabletter med et glas

vand.

Delepsine kan forstærke effekten af alkohol. Det frarådes at indtage alkohol i forbindelse med

behandling med Delepsine.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Vigtig information til kvinder

Bipolar lidelse

Ved bipolar lidelse må du ikke tage Delepsine, hvis du er gravid.

Ved bipolar lidelse, må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage

Delepsine, medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse

(prævention) under hele behandlingen med Delepsine. Du må ikke stoppe med at tage

Delepsine eller din prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig

yderligere.

Epilepsi

Ved epilepsi må du ikke tage Delepsine hvis du er gravid, medmindre intet andet virker for dig.

Ved epilepsi, må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Delepsine

medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under

hele behandlingen med Delepsine. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine eller afbryde din

prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig yderligere.

Risici ved valproat, når det tages under graviditet (uanset sygdommen, som valproat anvendes til)

Tal straks med din læge, hvis du planlægger at få et barn eller er gravid.

Valproat indebærer en risiko, hvis det tages under graviditet. Jo højere dosis, desto højere risici,

men alle doser indebærer en risiko.

Det kan forårsage alvorlige fosterskader og kan påvirke måden, som barnet udvikler sig på

efterhånden som det vokser. Fødselsdefekter, der er rapporteret, omfatter

spina bifida

(hvor

knoglerne i rygsøjlen ikke er korrekt udviklet); ansigts- og kraniemisdannelser; misdannelser af

hjerte, nyre, urinveje og kønsorganer; defekte lemmer (arme og ben).

Hvis du tager valproat under graviditet, har du større risiko end andre kvinder for at få et barn

med fosterskader, der kræver medicinsk behandling. Fordi valproat er blevet anvendt i mange

år ved vi, at hos kvinder, der tager valproat, vil omkring 10 børn ud af 100 have fosterskader.

Dette kan sammenlignes med 2 til 3 børn ud af 100 født af kvinder, der ikke har epilepsi.

Det anslås, at op til 30-40% af førskolebørn, hvis mødre tog valproat under graviditeten, kan få

problemer med den tidlige udvikling i barndommen. Berørte børn kan være langsomme til at gå

og tale, have lavere intelligens end andre børn, og have problemer med sprog og hukommelse.

Autismespektrumforstyrrelser er oftere diagnosticeret hos børn udsat for valproat, og der er

nogle tegn på, at børn kan være mere tilbøjelige til at udvikle symptomer på ADHD (Attention

Deficit Hyperactivity Disorder).

Inden dette lægemiddel bliver ordineret til dig, vil din læge have forklaret, hvad der kan ske

med dit barn, hvis du bliver gravid, mens du tager valproat. Hvis du senere beslutter dig for, at

du vil have et barn, må du ikke stoppe med at tage din medicin eller afbryde din prævention, før

du har diskuteret det med din læge.

Hvis du er forælder til eller plejer af en pige, der bliver behandlet med valproat, skal du

kontakte lægen, når dit barn, der bruger valproat, får sin første menstruation.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre, når du prøver at få et barn. Folsyre kan sænke den

generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidlig abort, der er ved alle graviditeter. Det

er dog usandsynligt, at det vil mindske risikoen for fosterskader, som er forbundet med brug af

valproat.

Find og læs om de situationer, der gælder for dig ud fra de situationer, der er beskrevet

nedenfor:

JEG BEGYNDER BEHANDLING MED DELEPSINE

JEG TAGER DELEPSINE OG PLANLÆGGER IKKE AT FÅ ET BARN

JEG TAGER DELEPSINE OG PLANLÆGGER AT FÅ ET BARN

JEG ER GRAVID OG JEG TAGER DELEPSINE

JEG BEGYNDER BEHANDLING MED DELEPSINE

Hvis det er første gang, du har fået ordineret Delepsine vil din læge have forklaret risikoen for et

ufødt barn, hvis du bliver gravid. Når du engang er i stand til at få et barn, skal du sørge for at bruge

en effektiv præventionsmetode uden afbrydelse under din behandling med Delepsine. Tal med din

læge eller familieplanlægningsklinik, hvis du har brug for råd om prævention.

De vigtigste budskaber:

Graviditet skal udelukkes inden behandlingsstart med Delepsine med resultatet af en

graviditetstest, som er bekræftet af din læge

Du skal bruge en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele din

behandling med Delepsine.

Du skal diskutere passende metoder til svangerskabsforebyggelse (prævention) med din læge.

Din læge vil informere dig om forebyggelse af graviditet og kan henvise dig til en specialist i

rådgivning om prævention.

Du skal have regelmæssige (mindst årlige) konsultationer med en specialist, der har erfaring

med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi. Under dette besøg vil din læge sørge for, at du

er klar over og har forstået alle de risici og vejledninger, der er forbundet med anvendelse af

valproat under graviditeten.

Fortæl det til din læge, hvis du ønsker at få et barn.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Nogle p-piller (østrogenholdige p-piller) kan sænke niveauet af valproat i dit blod. Sørg for at

tale med din læge om den form for prævention, der passer bedst til dig.

JEG TAGER DELEPSINE OG PLANLÆGGER IKKE AT FÅ ET BARN

Hvis du fortsætter behandlingen med Delepsine, men ikke har planer om at få et barn, skal du sørge

for at bruge en effektiv præventionsmetode uden afbrydelse under hele din behandling med

Delepsine. Tal med din læge eller familieplanlægningsklinik, hvis du har brug for vejledning om

prævention.

De vigtigste budskaber:

Du skal anvende en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele din

behandling med Delepsine.

Du skal diskutere svangerskabsforebyggelse (prævention) med din læge. Din læge vil informere

dig om forebyggelse af graviditet og kan henvise dig til en specialist i rådgivning om

prævention.

Du skal have regelmæssige (mindst årlige) konsultationer med en specialist, der har erfaring

med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi. Under dette besøg vil din læge sørge for, at du

er klar over og har forstået alle de risici og vejledninger, der er forbundet med anvendelse af

valproat under graviditet.

Fortæl det til din læge, hvis du ønsker at få et barn.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Nogle p-piller (østrogenholdige p-piller) kan sænke niveauet af valproat i dit blod. Sørg for at

tale med din læge om den form for prævention, der passer bedst til dig.

JEG TAGER DELEPSINE OG PLANLÆGGER AT FÅ ET BARN

Hvis du planlægger at få et barn, skal du først have en konsultation hos din læge.

Stop ikke med at tage Delepsine eller din prævention, før du har diskuteret dette med din læge. Din

læge vil rådgive dig yderligere.

Børn født af mødre, der har været behandlet med valproat, er i alvorlig fare for fosterskader og

problemer med udviklingen, der kan være alvorligt invaliderende. Din læge vil henvise dig til en

specialist, der har erfaring med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi, således at andre

behandlingsmuligheder kan evalueres tidligt. Din specialist kan sætte flere tiltag i gang, så din

graviditet går så glat som muligt, og eventuelle risici for dig og dit ufødte barn reduceres så meget

som muligt.

Din specialist kan beslutte at ændre dosis af Delepsine eller skifte dig til en anden medicin, eller

stoppe behandlingen med Delepsine, længe før du bliver gravid - dette er for at sikre, at din sygdom er

stabil.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre, når du planlægger at få et barn. Folsyre kan sænke den

generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidlig abort, der eksisterer ved alle graviditeter.

Det er dog usandsynligt, at det vil mindske risikoen for fosterskader forbundet med brug af valproat.

De vigtigste budskaber:

Du må ikke stoppe med at tage Delepsine, medmindre din læge siger det.

Du må ikke stoppe med at bruge din svangerskabsforebyggelse (prævention), før du har talt

med din læge, og I sammen har lagt en plan for at sikre, at dit helbred og din graviditet er

overvåget, og risikoen for dit barn er begrænset.

Få først en konsultation med din læge. Ved dette besøg vil din læge sørge for, at du er klar over

og har forstået alle risici og vejledninger, der er forbundet med brug af valproat under

graviditet.

Din læge vil forsøge at skifte dig til en anden medicin, eller stoppe behandlingen med

Delepsine længe før du bliver gravid.

Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

JEG ER GRAVID OG JEG TAGER DELEPSINE

Stop ikke med at tage Delepsine, medmindre din læge beder dig om det, da din sygdom kan blive

forværret. Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er

gravid. Din læge vil rådgive dig yderligere.

Børn født af mødre, der har været behandlet med valproat, er i alvorlig fare for fosterskader og

problemer med udviklingen, der kan være alvorligt invaliderende.

Du vil blive henvist til en specialist med erfaring i behandling af bipolar lidelse eller epilepsi, så

andre behandlingsmuligheder kan overvejes.

I de ganske særlige tilfælde, hvor Delepsine er den eneste tilgængelige behandlingsmulighed under

graviditet, vil du blive overvåget meget tæt både for at styre din underliggende sygdom og for at

kontrollere, hvordan dit ufødte barn udvikler sig. Du og din partner kan få vejledning og støtte

vedrørende graviditeten, som er udsat for valproat.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre. Folsyre kan sænke den generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidligt abort, der er ved alle graviditeter. Det er dog usandsynligt, at det vil

mindske risikoen for fosterskader, som er forbundet med anvendelse af valproat.

De vigtigste budskaber:

Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Du må ikke stoppe med at tage Delepsine, medmindre din læge siger det.

Sørg for, at du bliver henvist til en specialist, der har erfaring med behandling af epilepsi,

bipolar lidelse for at vurdere behovet for andre behandlingsmuligheder.

Du skal have grundig vejledning om risikoen ved Delepsine under graviditet, herunder

teratogenicitet (misdannelser) og påvirkning af udviklingen hos børn.

Sørg for, at du bliver henvist til en specialist i prænatal (foster) overvågning for at opdage

mulige forekomster af misdannelser.

Sørg for at læse den patientvejledning, du modtager fra din læge. Din læge vil gennemgå den

årlige kvittering for information om risiko med dig, og vil bede dig om at underskrive den og

beholde den. Du vil også modtage et patientkort fra apoteket for at minde dig om risici ved

valproat under graviditet.

Børn født af mødre, der har taget Delepsine under sidste del af graviditeten (3. trimester), kan få

abstinenssymptomer såsom uro, irritabilitet, usædvanlig pirrelighed, skælven/uro, øget bevægelse,

andre bevægelsesforstyrrelser, rysten, kramper og spiseforstyrrelser.

Amning

En lille mængde valproat går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Delepsine efter

aftale med lægen. Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Delepsine er nødvendig. Tal

med lægen.

Frugtbarhed

Valproat kan påvirke din frugtbarhed, både hvis du er kvinde eller mand. Se punkt 4. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Dette betyder, at Delepsine, på grund af bivirkninger (f.eks. træthed) kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Epilepsi er i sig selv også grund til at være forsigtig, når man udfører disse aktiviteter.

Delepsine indeholder natrium

Delepsine indeholder natrium: 14 mg pr. 100 mg enterotablet, 42 mg pr. 300 mg enterotablet og

70 mg pr. 500 mg enterotablet. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du tage Delepsine

Tag altid Delepsine nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Din læge vil fastsætte hvilken dosis, der passer til dig. Dosis afhænger af din alder, vægt og hvor

svære dine anfald er. For at fastsætte den rette dosis kan du få taget en blodprøve, som viser hvor

meget Delepsine, du har i blodet.

Behandling med Delepsine skal startes og overvåges af en læge med speciale i behandling af epilepsi

eller bipolar lidelse.

Lægen vil tit starte med at give dig en lav dosis, som efterhånden sættes op til den dosis, som bedst får

dine anfald under kontrol.

Den sædvanlige dosis er:

Epilepsi:

Voksne:

600-1200 mg daglig, det svarer til:

6-12 tabletter på 100 mg,

2-4 tabletter på 300 mg eller

2 tabletter på 500 mg. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn:

20-30 mg/kg dagligt. Hvis barnet f.eks. vejer 20 kg, vil den daglige dosis være

400-600 mg. Det svarer til:

4-6 tabletter på 100 mg,

1-2 tabletter på 300 mg eller

1 tablet på 500 mg. Følg lægens anvisning.

Mani:

Den daglige dosis skal fastsættes og kontrolleres individuelt af din læge.

Startdosis

: Den anbefalede daglige startdosis er 750 mg.

Gennemsnitlig daglig dosis

: De anbefalede daglige doser er normalt på mellem 1.000 mg og

2.000 mg.

Indgivelsesmåde

Tag tabletterne med et glas vand.

Du bør tage tabletterne umiddelbart efter et måltid.

Du skal synke enterotabletter hele.

Hvis du har taget for mange Delepsine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Delepsine end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være slappe muskler, nedsatte reflekser, små pupiller, forvirring,

sløvhed, nedsat åndedræt og koma, lavt blodtryk og shock. Desuden kan man opleve tørst pga. for højt

natrium i blodet efter overdosering.

Hvis du har glemt at tage Delepsine

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis. Kontakt straks din læge hvis du har glemt at tage Delepsine flere gange i træk.

Hvis du holder op med at tage Delepsine

Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Behandlingen skal langsomt

nedtrappes, da der ellers kan opstå alvorlige bivirkninger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Kontakt læge eller skadestue, hvis du oplever en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Blødningstendens.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kramper.

Nedsat leverfunktion (kan blive meget alvorligt især hos børn, og kan forekomme i løbet af de

første 6 måneders behandling). Det viser sig ved kvalme, opkastninger, diarré, mavesmerter og

evt. gulfarvning af huden.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og

hvide blodlegemer og blodplader).

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lidt natrium i blodet og

væskeophobning samt ledsagende symptomer som forvirring og kramper (Schwartz-Bartter

syndrom).

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.

Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga.

forstyrrelser i hjernen.

Dyb bevidstløshed (koma).

Pludselige smerter i ryggen og øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed og afkalkning af

knoglerne.

Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. væske i lungehinden.

Kvalme, opkastning, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt.

Forhøjet mandligt hormon (androgen). Dette kan føre til forandringer af den kvindelige

organisme i mandlig retning, øget behåring af mandlig type hos kvinder, akne, hårtab i et

maskulint mønster (såsom høje tindinger osv.).

Nedsat kropstemperatur.

En forøgelse af antallet og sværhedsgraden af kramper.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.

Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom

systemisk lupus erythematosus

Cyster i æggestokkene med symptomer som vægtstigning, ansigtsbehåring, udebleven

menstruation

(polycystisk ovariesyndrom).

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber (

Stevens-Johnson’s syndrom

Kraftig afskalning og afstødning af hud.

Forbigående slaphed, appetitløshed, muskelsvaghed, ødelæggelse af muskelvævet og forvirring

pga. for lidt fosfat i blodet (

Fanconi’s syndrom

Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga.

for lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen).

Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse.

Kraftige muskelsmerter, da det kan være tegn på beskadigelse af musklerne (rhabdomyolyse).

Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst.

Forhøjet ammonium i blodet, der kan give symptomer såsom apati, døsighed, opkast, lavt

blodtryk, forøgelse i hyppigheden af anfald.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Kvalme.

Rysten.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Let og forbigående nedsættelse af knoglemarvens evne til at danne blod.

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Forvirring.

Hallucinationer.

Svækket hukommelse.

Døsighed.

Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.

Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

Når Delepsine tages sammen med anden medicin mod epilepsi, er der set træthed, døsighed,

ligegyldighed og usikre bevægelser.

Forbigående hårtab.

Negle- og neglerodslidelser.

Svimmelhed.

Overfølsomhed.

Hovedpine.

Vægtøgning, vægttab, øget eller mindsket appetit.

Uregelmæssig menstruation

Tab af hørelsen.

Opkastning, smerter i den øvre del af maven, diarré.

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

Truende, evt. voldelig adfærd, rastløs uro, opmærksomhedsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

straks kontakte læge.

Uro, rastløshed, irritation.

Udslæt (nældefeber) og hævelser.

Usikre bevægelser.

Søvnlignende sløvhedstilstand.

Øget spytdannelse.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Udebleven menstruation.

Forbigående rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Vand i kroppen.

Forandring af hår såsom ændret hårkvalitet og hårfarve og unormal hårvækst.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Forhøjet niveau af mandligt kønshormon (testosteron).

Ufrivillig vandladning.

Mandlig infertilitet.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Udslæt pga. overfølsomhed overfor Delepsine (

DRESS syndrom

Svigtende eller nedsat hukommelse.

Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i hudens blodkar

.

Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

Fedme.

Unormal opførsel, uro og rastløshed, besvær med at lære, dobbeltsyn.

Biotin (B-vitamin) mangel.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Susen for ørerne (tinnitus).

Sygdom i tandkødet, tandkødsfortykkelse.

Mundbetændelse

.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og

knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i langtidsbehandling med

epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.

Medfødte misdannelser og

udviklingsforstyrrelser

kan forekomme (se punkt 2 ”Advarsler og

forsigtighedsregler” og ”Graviditet, amning og frugtbarhed”).

Delepsine kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. ændringer i blodets sammensætning, som igen bliver

normal, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel

5.

Opbevaring

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Hold glasflasken

tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Delepsine efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Delepsine 100 mg, 300 mg og 500 mg, enterotabletter indeholder:

Aktivt stof: Natriumvalproat.

Øvrige indholdsstoffer: Povidon; calciumsilicat; talcum; magnesiumstearat; polyvinylalkohol;

titandioxid (E 171), macrogol 3000; polyvinylacetatphthalat; macrogol 3350;

natriumhydrogencarbonat; triethylcitrat; stearinsyre; natriumalginat; silica, kolloid vandfri;

simeticon emulsion 30 %.

Udseende og pakningsstørrelser

Runde og hvide enterotabletter uden delekærv.

Delepsine, enterotabletter, 100 mg fås i 100 stk. og 300 stk. pakninger.

Delepsine, enterotabletter, 300 mg fås i 100 stk., 250 stk. og 300 stk. pakninger.

Delepsine, enterotabletter, 500 mg fås i 100 stk. og 200 stk. pakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI 02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

04/2019

29. maj 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Delepsine, enterotabletter

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

0.

D.SP.NR.

9359

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Delepsine

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

100 mg enterotablet: Natriumvalproat 100 mg

300 mg enterotablet: Natriumvalproat 300 mg

500 mg enterotablet: Natriumvalproat 500 mg

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Enterotablet

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Som enkeltbehandling eller i kombination med anden antiepileptisk behandling:

Behandling af generaliseret epilepsi, især med de følgende mønstre af anfald: kloniske,

toniske og tonisk-kloniske anfald, absencer, myokloniske og atoniske anfald: West og

Lennox-Gastaut syndrom.

Behandling af partiel epilepsi: partielle anfald, med eller uden sekundært generaliserede

anfald.

Behandling af maniske episoder ved bipolar lidelse, når lithium er kontraindiceret eller

ikke tolereres. Fortsættelse af behandling efter en manisk episode kan overvejes hos

patienter, som har responderet på valproat ved akut mani.

dk_hum_10293_spc.doc

Side 1 af 22

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Epilepsi:

Voksne: 600-1.200 mg daglig.

Børn: 20-30 mg/kg daglig.

Den daglige dosering skal fastsættes i forhold til alder og legemsvægt. Ikke desto mindre bør der

tages hensyn til den stærkt individuelle følsomhed over for valproat.

Den nærmere sammenhæng mellem daglig dosis, serumkoncentrationen og den terapeutiske

virkning er ikke fastlagt, og optimal dosering fastlægges derfor især i henhold til det kliniske

respons. Ud over klinisk overvågning kan bestemmelse af plasmaniveauet af valproinsyre

overvejes, når der ikke opnås tilstrækkelig anfaldskontrol, eller når der er mistanke om

bivirkninger. Ifølge det rapporterede opnås effekten sædvanligvis i intervallet 40-100 mg/l

(300-700

mol/l).

Maniske episoder ved bipolar lidelse:

Voksne:

Den daglige dosis skal fastsættes og kontrolleres individuelt af den behandlende læge.

Den anbefalede daglige initialdosis er 750 mg. Derudover har en initialdosis på 20 mg

valproat/kg legemsvægt også vist en acceptabel sikkerhedsprofil i kliniske forsøg.

Depotformuleringer kan gives en eller to gange daglig. Dosis skal øges så hurtigt som muligt

for at opnå den laveste terapeutiske dosis, som giver den ønskede kliniske effekt. Den daglige

dosis skal tilpasses det kliniske respons for at fastlægge den laveste, effektive dosis til den

enkelte patient.

Den gennemsnitlige daglige dosis ligger sædvanligvis på mellem 1.000 og 2.000 mg valproat.

Patienter, der får daglige doser på mere end 45 mg/kg legemsvægt, skal monitoreres nøje.

Fortsættelse af behandling for maniske episoder ved bipolar lidelse skal tilpasses individuelt

med anvendelse af den laveste, effektive dosis.

Børn:

Sikkerhed og virkning af Delepsine til behandling af maniske episoder ved bipolar lidelse er

ikke blevet evalueret hos patienter under 18 år.

Administration

Delepsine skal indtages med vand (1 glas) og de skal synkes hele.

Delepsine bør indtages umiddelbart efter et måltid

Piger og fertile kvinder

Behandling med valproat skal initieres og overvåges af en specialist, der har erfaring med

behandling af epilepsi eller bipolar lidelse. Valproat bør ikke anvendes til piger og fertile

kvinder, medmindre andre behandlinger er ineffektive eller ikke tolereres. Valproat skal

ordineres og dispenseres ifølge Valproat præventionsprogrammet (pkt. 4.3 og 4.4). Valproat

bør fortrinsvist ordineres som monoterapi og ved den laveste effektive dosis, om muligt som

en depotformulering. Den daglige dosis bør opdeles i mindst to enkeltdoser (se pkt. 4.6).

4.3

Kontraindikationer

Delepsine er kontraindiceret i følgende situationer:

Overfølsomhed over for natriumvalproat eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Nedsat lever- og/eller pankreasfunktion.

dk_hum_10293_spc.doc

Side 2 af 22

Tidligere alvorlige, personlige eller familiært disponerede leverskader, især

lægemiddelrelaterede.

Hepatisk porfyri.

Hæmoragisk diatese.

Trombocytopeni.

Valproat er kontraindiceret hos patienter med mitokondrielle sygdomme

forårsaget af mutationer i det kernegen, der koder for det mitokondrielle enzym

polymerase γ (POLG), f.eks. Alpers-Huttenlocher syndrom, og hos børn under 2 år, som

formodes at have en POLG-relateret sygdom (se pkt. 4.4).

Patienter med kendte urinstofcyklusdefekter (se pkt. 4.4).

Behandling af epilepsi

ved graviditet, medmindre der ikke findes en anden passende behandling (se

pkt. 4.4 og 4.6).

hos fertile kvinder, medmindre betingelserne i præventionsprogrammet er

opfyldt (se pkt. 4.4 og 4.6).

Behandling af bipolar lidelse

ved graviditet (se pkt. 4.4 og 4.6).

hos fertile kvinder, medmindre betingelserne i præventionsprogrammet er

opfyldt (se pkt. 4.4 og 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvmordstanker og suicidal adfærd

Selvmordstanker og suicidal adfærd er rapporteret hos patienter i behandling med

antiepileptika ved flere forskellige indikationer. En meta-analyse af randomiserede,

placebokontrollerede forsøg med antiepileptika har også vist en let øget risiko for

selvmordstanker og suicidal adfærd. Mekanismen bag denne risiko er ikke kendt, og de

forhåndenværende data udelukker ikke muligheden for en øget risiko for valproat.

Patienterne bør derfor overvåges for tegn på selvmordstanker og suicidal adfærd, og passende

behandling bør overvejes. Patienter (og omsorgspersoner) skal tilrådes at søge læge, hvis der

opstår tegn på selvmordstanker eller suicidal adfærd.

Hæmatologisk

Det anbefales at monitorere blodtallene, herunder trombocyttælling, blødningstid og

koagulationsprøver, før iværksættelse af behandling og før kirurgiske og dentale indgreb samt

i tilfælde af spontane hæmatomer eller blødninger (se pkt. 4.8).

Knoglemarvsskader

Patienter med tidligere knoglemarvsskader skal følges nøje.

Nedsat leverfunktion

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af svære leverskader efter indtagelse af

natriumvalproat, i nogle tilfælde med fatalt udfald.

Pædiatrisk population

Spædbørn og børn under 3 år med svær epilepsi og særligt epilepsi kombineret med cerebrale

abnormiteter, mental retardering, genetiske, degenerative lidelser og/eller kendte

stofskiftesygdomme som karnitinmangel, mangel på enzymer i urinstofcyklus og/eller nedsat

leverfunktion i anamnesen, har den største risiko for hepatotoksicitet især i behandlingens

første 6 måneder. Når børn er over 3 år, nedsættes risikoen i takt med, at børnene bliver ældre.

dk_hum_10293_spc.doc

Side 3 af 22

Risikoen for hepatotoksicitet er større ved kombinationsbehandling med andre

antiepileptika, især hos meget små børn.

Samtidig brug af salicylater anbefales ikke til børn under 3 år på grund af risikoen for

hepatotoksicitet.

Der anbefales monoterapi til børn under 3 år, hvis det overvejes at ordinere Delepsine. De

mulige fordele skal imidlertid vejes op mod risikoen for leverbeskadigelse og pankreatitis hos

disse patienter, før behandlingen iværksættes.

Delepsine bør normalt ikke anvendes til små børn som førstevalgsbehandling. Delepsine bør

anvendes med forsigtighed hos små børn, og kun hvis fordelene overstiger risikoen. Hvis

muligt bør monoterapi foretrækkes.

Kliniske symptomer

De kliniske symptomer er afgørende for en tidlig diagnose. Der skal især tages højde for

følgende lidelser, som kan gå forud for gulsot:

Ikke-specifikke symptomer som asteni, anoreksi, apati, somnolens, nogle gange ledsaget

af gentagen opkastning og abdominalsmerter.

Tilbagevenden eller forværring af kramper.

Forlænget blødningstid.

Det tilrådes desuden at advare patienten eller forældrene om disse symptomer og anmode dem

om at informere den behandlende læge øjeblikkeligt, hvis disse symptomer forekommer.

Monitorering af leverfunktionen i forbindelse med hepatotoxicitet

Leverfunktionen skal monitoreres før behandlingsstart og derefter med jævne mellemrum i

det første halve år af behandlingen. Især er en abnorm høj tromboplastintid, der er tegn på en

forstyrret proteinsyntese, vigtig. I tilfælde af svært abnorme leverfunktionsprøver

(transaminaser og/eller bilirubin og/eller fibrinogenkoagulationsfaktorer) skal behandlingen

seponeres. Hvis der samtidig anvendes salicylater, skal disse for en sikkerheds skyld også

seponeres, eftersom hepatotoksicitet, der er forårsaget af valproat, ligner Reye’s syndrom til

stærk forveksling.

Ligesom med andre antiepileptika kan der i starten af behandlingen forekomme en isoleret

forbigående stigning i transaminaserne uden kliniske symptomer.

Hvis dette forekommer, anbefales det at foretage yderligere omfattende undersøgelser

(herunder bestemmelse af PTT (partiel tromboplastintid)). Det kan overvejes at foretage en

dosisjustering, og undersøgelserne skal gentages, hvis det er nødvendigt.

Pankreatitis

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om svær pankreatitis, som kan være fatal. Dette er

særligt en risiko for små børn. Risikoen falder i takt med, at alderen stiger. Risikofaktorerne

kan være svære anfald, neurologiske abnormiteter i kombination med andre antiepileptika.

Leversvigt i kombination med pankreatitis øger risikoen for et fatalt udfald.

Patienter, der oplever akutte abdominalsmerter, mens de behandles med valproat, skal derfor

undersøges øjeblikkeligt, og hvis der kan konstateres pankreatitis, skal behandlingen med

Delepsine seponeres.

dk_hum_10293_spc.doc

Side 4 af 22

Øjeblikkeligt ophør af behandling bør overvejes, hvis nogen af de følgende symptomer opstår

Uforklarlig svækkelse af den generelle tilstand, kliniske tegn på skade af lever og/eller

bugspytkirtel, koagulationsforstyrrelser mere end 2 til 3-dobbelt forøgelse af SGPT eller

SGOT selv uden kliniske tegn (induktion af leverenzymer og samtidig indtagelse af

lægemidler skal overvejes) moderat (1-1,5 gange) forøgelse af SGPT eller SGOT ledsaget af

en akut infektion med feber, betydelig svækkelse af koagulationsparametre, forekomst af

dosis-uafhængige bivirkninger.

Hyperammoniæmi med neurologiske symptomer

Hvis der er mistanke om en enzymforstyrrelse i urinstofcyklus, skal der foretages metaboliske

undersøgelser før behandlingsstart på grund af risikoen for hyperammoniæmi, som skyldes

valproat (se pkt. 4.3).

Hvis behandlingen med valproat seponeres pludseligt på grund af toksicitetssymptomer,

såsom forøget apati, døsighed, opkast, lavt blodtryk og forøgelse i hyppigheden af anfald, skal

nedtrapningen foretages, samtidig med at der administreres en tilstrækkelig dosis af et andet

antiepileptikum.

Diabetespatienter

Da valproat hovedsageligt udskilles gennem nyrerne i form af ketonstoffer, kan brugen af

Delepsine give falske positive resultater, når man bruger standard-nitroprussidmetoden til

måling af ketonstoffer i urinen hos diabetespatienter.

Thyroideahormon

Afhængigt af plasmakoncentrationerne kan valproat erstatte thyroidhormoner fra

plasmaproteinbindingssteder og forøge deres metabolisme, hvilket kan føre til en falsk

diagnose af hypothyroidisme.

Nyreskader

Det kan være nødvendigt at foretage en dosisreduktion hos patienter med nedsat nyrefunktion,

eftersom indholdet af fri valproat i serum øges (se pkt. 4.2 og pkt. 5.2).

Vægtforøgelse

Patienter bør informeres om muligheden for vægtforøgelse i begyndelsen af behandlingen, og

de nødvendige forholdsregler skal tages for at minimere dette (se pkt. 4.8). Da det er en

risikofaktor for polycystisk ovariesyndrom, bør vægtforøgelse monitoreres.

Rhabdomyolyse

Patienter med carnitin-palmitoyltransferase (CPT) type II-mangel har en større risiko for

rhabdomyolyse under behandling med valproat og bør advares herom.

Fremprovokering af anfald

Delepsine fremmer ikke udviklingen af tonisk-kloniske anfald eller komplekse partielle

anfald, hvilket er en faktor, som er vigtig for patienter med absencer.

Der kan i sjældne tilfælde fremprovokeres myokloniske-astatiske anfald.

Reaktioner i immunsystemet

Valproat kan i sjældne tilfælde inducere systemisk lupus erythematosus og forårsage

opblussen af eksisterende systemisk lupus erythematosus. Hos patienter med systemisk lupus

erythematosus skal fordelen ved Delepsine opvejes mod de mulige risici.

dk_hum_10293_spc.doc

Side 5 af 22

Kombinationen af lamotrigin og valproat forårsager en forøget risiko for (alvorlige)

hudreaktioner, specielt hos børn.

Præventionsprogram

Valproat har et højt teratogent potentiale, og børn udsat for valproat in utero har stor

risiko for medfødte misdannelser og neurologiske udviklingsforstyrrelser (se pkt. 4.6).

Delepsine er kontraindiceret i følgende situationer:

Behandling af epilepsi

ved graviditet, medmindre der ikke findes anden passende behandling (se pkt. 4.3

og 4.6).

hos fertile kvinder, medmindre betingelserne i præventionsprogrammet er opfyldt

(se pkt. 4.3 og 4.6).

Behandling af bipolar lidelse

ved graviditet (se pkt. 4.3 og 4.6).

hos fertile kvinder, medmindre betingelserne i præventionsprogrammet er opfyldt

(se pkt. 4.3 og 4.6).

Betingelser for præventionsprogram:

Den ordinerende læge skal sikre, at

individuelle omstændigheder skal evalueres i hvert tilfælde, og patienten skal

involveres i diskussionen for at sikre hendes engagement, diskutere

terapeutiske muligheder og sikre hendes forståelse af risiciene og de

nødvendige foranstaltninger for at minimere risiciene.

muligheden for graviditet skal vurderes for alle kvindelige patienter.

patienten har forstået og anerkendt risikoen for medfødte misdannelser og

neurologiske udviklingsforstyrrelser, herunder omfanget af disse risici, for

børn udsat for valproat in utero.

patienten forstår behovet for at gennemføre graviditetstestning før

behandlingsstart og under behandling efter behov.

patienten er vejledt med hensyn til prævention, og at patienten er i stand til at

overholde retningslinjerne for anvendelse af effektiv prævention (for yderligere

oplysninger henvises der til underafsnittet om prævention i denne

advarselsboks) uden afbrydelse under hele behandlingstiden med valproat.

patienten forstår behovet for regelmæssig (mindst årlig) evaluering af

behandlingen af en specialist med erfaring i behandling af epilepsi eller

bipolare lidelser.

patienten forstår behovet for at konsultere sin læge, så snart hun planlægger

graviditet for at sikre rettidig diskussion og skift til andre

behandlingsmuligheder forud for befrugtning, og inden prævention afbrydes.

patienten forstår behovet for straks at konsultere sin læge i tilfælde af

graviditet.

patienten har modtaget patientvejledningen.

patienten har kvitteret for, at hun har forstået de risici og nødvendige

forholdsregler, der er forbundet med brug af valproat (årlig kvittering for

information om risiko).

Disse betingelser vedrører også kvinder, der ikke aktuelt er seksuelt aktive,

dk_hum_10293_spc.doc

Side 6 af 22

medmindre den ordinerende læge mener, at der er tungtvejende grunde til at indikere,

at der ikke er nogen risiko for graviditet.

Piger

De ordinerende læger skal sikre, at forældre/plejere af piger forstår

nødvendigheden af at kontakte en specialist ved menarche hos pigen, der bruger

valproat.

Den ordinerende læge skal sikre, at pigers forældre/plejere ved pigens menarche

får udførlig information om risikoen for medfødte misdannelser og neurologiske

udviklingsforstyrrelser, herunder omfanget af disse risici, for børn udsat for

valproat in utero.

Den ordinerende specialist skal årligt revurdere behovet for valproatbehandling

hos patienter efter menarchen og overveje andre behandlingsmuligheder. Hvis

valproat er den eneste egnede behandling, bør behovet for at anvende effektiv

prævention og alle andre forhold i forbindelse med præventionsprogrammet

diskuteres. Specialisten bør gøre alt for, at pigerne skiftes til anden behandling,

inden de når voksenalderen.

Graviditetstest

Graviditet skal udelukkes, før behandling med valproat påbegyndes. Behandling med

valproat må ikke påbegyndes hos fertile kvinder uden negativt resultat af en

graviditetstest (plasma-graviditetstest), bekræftet af en sundhedsperson, for at

udelukke utilsigtet anvendelse under graviditet.

Prævention

Fertile kvinder, der har fået ordineret valproat, skal anvende effektiv prævention uden

afbrydelse gennem hele behandlingen med valproat. Disse patienter skal have udførlig

information om graviditetsforebyggelse og bør henvises til præventionsrådgivning,

hvis de ikke anvender effektiv prævention. Mindst én effektiv præventionsmetode

(helst en brugeruafhængig form såsom spiral eller p-stav) eller to komplementære

former for prævention, herunder en barrieremetode, bør anvendes. Individuelle

forhold bør vurderes i hvert enkelt tilfælde, når præventionsmetoden vælges, ved at

patienten involveres i diskussionen for at sikre hendes engagement og overholdelse af

de valgte foranstaltninger. Selv hvis hun har amenorré, skal hun følge alle råd om

effektiv prævention.

Årlig gennemgang af behandling hos en specialist

Specialisten skal mindst en gang om året evaluere, om valproat er den bedst egnede

behandling af patienten. Specialisten skal gennemgå den årlige kvittering for

information om risiko ved behandlingsstart og i løbet af hver årlig evaluering og

sikre, at patienten har forstået indholdet af den.

Planlægning af graviditet.

Ved indikationen epilepsi skal en specialist, der har erfaring med behandling af

epilepsi, revurdere valproatbehandling og overveje andre behandlingsmuligheder,

hvis en kvinde planlægger at blive gravid. Alle bestræbelser skal gøres for at skifte til

anden passende behandling før befrugtning, og inden præventionen afbrydes (se

pkt. 4.6). Hvis skift ikke er muligt, skal kvinden modtage yderligere rådgivning

vedrørende risiciene ved valproat for det ufødte barn for at støtte hendes informerede

beslutningstagning vedrørende familieplanlægning.

dk_hum_10293_spc.doc

Side 7 af 22

Ved indikationen bipolar lidelse, hvis en kvinde planlægger at blive gravid, skal en

specialist, der har erfaring med behandling af bipolar lidelse konsulteres, og

behandlingen med valproat skal seponeres og om nødvendigt skiftes til en anden

behandling før befrugtning, og inden prævention afbrydes.

I tilfælde af graviditet

Hvis en kvinde, der anvender valproat, bliver gravid, skal hun straks henvises til en

specialist for at revurdere behandlingen med valproat og overveje andre muligheder.

Patienter med graviditet eksponeret for valproat og deres partnere bør henvises til en

specialist inden for teratologi for evaluering og rådgivning vedrørende den

eksponerede graviditet (se pkt. 4.6).

Apotekspersonalet skal sikre, at

patientkortet udleveres med hver dispensering af valproat, og at patienterne forstår

dets indhold.

patienterne rådes til ikke at stoppe valproatbehandling og til straks at kontakte en

specialist i tilfælde af planlagt eller formodet graviditet.

Uddannelsesmaterialer

For at hjælpe sundhedspersonale og patienter med at undgå valproateksponering

under graviditet har indehaveren af markedsføringstilladelsen udarbejdet

uddannelsesmaterialer for at underbygge advarslerne og vejlede om anvendelse af

valproat hos fertile kvinder og om detaljerne i præventionsprogrammet. En

patientvejledning og et patientkort bør gives til alle fertile kvinder, som anvender

valproat.

En årlig kvittering for information om risiko skal anvendes ved behandlingsstart og

under hver årlig evaluering af valproatbehandling hos specialisten.

Hiv-positive patienter

Natriumvalproat har vist sig at stimulere på hiv-replikationen i visse in-vitro-studier. Denne

effekt er imidlertid beskeden og afhængig af de forsøgsmodeller, som anvendes, og/eller

individuel cellerespons for valproat in vitro. Den kliniske betydning af dette er ikke kendt. Ikke

desto mindre skal man tænke på dette, når resultatet vurderes i forbindelse med regelmæssig

overvågning af viruskoncentrationen hos hiv-positive patienter, som får ordineret

natriumvalproat.

Carbapenemer

Samtidig brug af valproat/natriumvalproat og præparater indeholdende carbapenemer

anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Patienter med kendt eller formodet mitokondriel sygdom

Valproat kan fremkalde eller forværre kliniske tegn på underliggende mitokondrielle

sygdomme forårsaget af mutationer i det mitokondrielle DNA og af POLG-genet, der kodes i

cellekernen. Der er således øget hyppighed af indberetninger om valproat-induceret akut

leversvigt og leverrelaterede dødsfald hos patienter med hereditære neurometaboliske

syndromer som følge af mutationer i genet for det mitokondrielle enzym polymerase γ

(POLG), f.eks. Alpers-Huttenlocher syndrom.

dk_hum_10293_spc.doc

Side 8 af 22

POLG-relaterede sygdomme bør formodes ved familiær anamnese eller symptomer tydende

på POLG-relateret sygdom, herunder, men ikke begrænset til, uforklarlig encefalopati,

refraktær epilepsi (fokal, myoklonisk), status epilepticus ved undersøgelse, forsinket

udvikling, psykomotorisk regression, aksonal sensomotorisk neuropati, myopati, cerebellar

ataksi, oftalmoplegi eller kompliceret migræne med occipital aura. Der bør testes for POLG-

mutation i henhold til gældende klinisk praksis for diagnostisk vurdering af sådanne

sygdomme (se pkt. 4.3).

Forværrede kramper

Som med andre antiepileptika kan nogle patienter, i stedet for en forbedring, opleve en

reversibel forværring af krampers hyppighed og sværhedsgrad (herunder status epilepticus)

eller indtræden af nye typer af kramper med valproat. I tilfælde af forværrede kramper bør

patienterne rådes til straks at kontakte deres læge (se pkt. 4.8).

Østrogenholdige præparater

Samtidig brug af østrogenholdige præparater, herunder østrogenholdige hormonelle

præventionsmidler, kan potentielt resultere i nedsat effekt af valproat (se pkt. 4.5).

Behandlende læger bør overvåge klinisk respons (kontrol af anfald eller sindstilstand) ved

initiering eller ophør af østrogenholdige præparater.

Omvendt nedsætter valproat ikke effekt af hormonelle præventionsmidler.

Delepsine indeholder natrium: 14 mg per 100 mg enterotablet, 42 mg per 300 mg enterotablet

og 70 mg per 500 mg enterotablet. Dette bør tages i betragtning hos patienter på en

kontrolleret natriumdiæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Valproats effekt på andre lægemidler:

Cisplatin

Kombination af valproat og cisplatin øger risikoen for knoglemarvspåvirkning af cisplatin.

Kombinationen bør undgås.

Neuroleptika, MAO-hæmmere, antidepressiva og benzodiazepiner

Valproat potenserer muligvis effekten af andre psykofarmaka såsom neuroleptika, MAO-

hæmmere, antidepressiva og benzodiazepiner. Det anbefales derfor at foretage en klinisk

monitorering. Der skal foretages dosisjustering af disse lægemidler, hvis det er nødvendigt.

I raske forsøgspersoner erstatter valproat diazepam fra plasmaalbuminbindingen og hæmmer

dens metabolisme. I kombinationsbehandling kan koncentrationen af ubundet diazepam

forøges og plasmaudskillelsen og fordelingsvolumen af den frie diazepam fraktion sænkes

(med 25%; 20%). Halveringstiden forbliver dog uændret.

I raske individer fører samtidig behandling med valproat og lorazepam til en reduktion i

plasmaudskillelsen af lorazepam med op til 40%.

Serumniveauet af phenytoin i børn kan forøges efter samtidig administration af clonazepam

og valproat.

Lithium

Delepsine har ingen effekt på niveauet af serum-lithium.

dk_hum_10293_spc.doc

Side 9 af 22

Phenobarbital

Valproat øger plasmakoncentrationer af phenobarbital (på grund af hæmning af

leverkatabolisme), og der kan forekomme sedation, især hos børn. Klinisk overvågning

anbefales derfor under de første 15 dages kombinationsbehandling samt øjeblikkelig

dosisreduktion af phenobarbital, hvis der indtræffer sedation, og bestemmelse af

plasmaniveauer af phenobarbital efter behov.

Ethosuximid

Valproat kan øge koncentrationen af ethosuximid med op til 50%.

Primidon

Valproat forhøjer niveauet af primidon i plasma og forstærker dets bivirkninger (f.eks.

sedation). Symptomerne ophører ved langtidsbehandling. Klinisk overvågning anbefales især

i begyndelsen af kombinationsbehandling med dosisjustering efter behov.

Phenytoin

Valproat reducerer den samlede plasmakoncentration af phenytoin. Desuden øger valproat frit

phenytoin med mulige symptomer på overdosering (valproat flytter phenytoin fra dets

plasmaproteinbindingssteder og reducerer dets hepatiske katabolisme). Det anbefales derfor at

foretage klinisk monitorering. Når plasmaniveauerne for phenytoin er målt, bør frit phenytoin

også vurderes.

Carbamazepin

Klinisk toksicitet er rapporteret efter indgift af valproat sammen med carbamazepin, eftersom

valproat kan øge carbamazepins toksiske effekt. Klinisk overvågning anbefales især i

begyndelsen af kombinationsbehandling og med dosisjustering efter behov.

Lamotrigin

Delepsine reducerer metaboliseringen af lamotrigin og næsten fordobler lamotrigins

gennemsnitlige halveringstid. Denne interaktion kan medføre øget lamotrigintoksicitet, især

alvorlige hududslæt. Derfor anbefales klinisk monitorering og dosisjustering (lamotrigindosis

nedsættes), når det er relevant.

Zidovudin

Valproat øger muligvis plasmakoncentrationen af zidovudin, hvilket fører til toksicitet på

grund af zidovudin. Det kan være nødvendigt at foretage en reduktion af zidovudindosis.

Felbamat

Valproinsyre kan nedsætte felbamats gennemsnitlige clearance med 5-21%.

Olanzapin

Valproinsyre kan nedsætte plasmakoncentrationen af olanzapin.

Rufinamid

Valproinsyre kan medføre en øget plasmakoncentration af rufinamid. Øgningen er afhængig

af koncentrationen af valproinsyre. Der skal udvises forsigtighed især hos børn, da denne

effekt er større i denne population.

Propofol

Valproinsyre antages at kunne medføre forhøjet niveau af propofol i blodet. Ved samtidig

administration med valproat skal en dosisreduktion af propofol overvejes.

dk_hum_10293_spc.doc

Side 10 af 22

Andre produkter

search_alerts

share_this_information