Daxas

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-09-2020

Aktiv bestanddel:
roflumilast
Tilgængelig fra:
AstraZeneca AB
ATC-kode:
R03DX07
INN (International Name):
roflumilast
Terapeutisk gruppe:
Medicin for obstruktiv sygdomme,
Terapeutisk område:
Pulmonal sygdom, kronisk obstruktiv
Terapeutiske indikationer:
Daxas er indiceret til vedligeholdelsesbehandling af svær kronisk og obstruktiv lungesygdom (KOL) (FEV1 efter bronkodilatator mindre end 50% forventet) forbundet med kronisk bronkitis hos voksne patienter med en anamnese med hyppige eksacerbationer som tilføjelse til bronkodilatator behandling.
Produkt oversigt:
Revision: 16
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001179
Autorisation dato:
2010-07-05
EMEA kode:
EMEA/H/C/001179

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

28-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

28-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

25-04-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Daxas 250 mikrogram tabletter

roflumilast

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Daxas til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Daxas

Sådan skal du tage Daxas

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Daxas indeholder det aktive stof roflumilast, som er et anti-inflammatorisk lægemiddel, der kaldes

fosfodiesterase 4-hæmmer. Roflumilast nedsætter aktiviteten af fosfodiesterase 4, der er et protein, der

forekommer naturligt i kroppens celler. Når aktiviteten af dette protein er mindsket, er der mindre

inflammation i lungerne. Dette hjælper til at stoppe den forsnævring af luftvejene, der opstår ved

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Dermed vil Daxas lette åndedrætsbesvær.

Daxas anvendes til vedligeholdelsesbehandling af svær KOL hos voksne, der tidligere har haft

hyppige forværringer af symptomerne på sygdommen KOL (dette kaldes eksacerbationer), og som

lider af kronisk bronkitis. KOL er en kronisk lungesygdom, som medfører en forsnævring af

luftvejene (obstruktion) samt hævelse og irritation af væggene i de mindre luftveje (inflammation).

Dette fører til symptomer som hoste, hvæsen, trykken for brystet eller vejrtrækningsbesvær. Daxas

skal anvendes som tillæg til bronkodilatatorer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Daxas

Tag ikke Daxas

hvis du er allergisk over for roflumilast eller et af de øvrige indholdsstoffer i Daxas (angivet i

afsnit 6).

hvis du har moderate eller alvorlige leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Daxas.

Pludseligt anfald af åndenød

Daxas er ikke beregnet til behandling af et pludseligt anfald af åndenød (akutte bronkospasmer). For at

afhjælpe et pludseligt anfald af åndenød, er det meget vigtigt, at lægen forsyner dig med anden

medicin, som du altid har til rådighed, og som kan klare et sådant anfald. Daxas vil ikke hjælpe dig i

den situation.

Kropsvægt

Du skal tjekke din vægt regelmæssigt. Fortæl din læge, hvis du oplever et utilsigtet vægttab (som ikke

er relateret til et kost- eller motionsprogram), mens du er i behandling med dette lægemiddel.

Andre sygdomme

Daxas anbefales ikke, hvis du har en eller flere af følgende sygdomme:

svære immunologiske sygdomme som hiv-infektion, multipel sklerose (MS), lupus

erythematosus (LE) eller progressiv multifokal leukoenkefalopati, (PML)

alvorlige akutte infektionssygdomme som akut hepatitis

kræft (bortset fra basalcellekarcinom, en langsomt voksende form for hudkræft)

eller alvorlig forringelse af hjertefunktionen.

Der mangler relevante erfaringer med Daxasbehandling under disse omstændigheder. Du skal fortælle

din læge, hvis du har en af disse sygdomme.

Erfaring er også begrænset hos patienter, som tidligere er diagnosticeret med tuberkulose, viral

hepatitis, viral herpesinfektion eller herpes zoster. Tal med din læge, hvis du har en af disse

sygdomme.

Symptomer, du skal være opmærksom på

Du kan måske opleve diarré, kvalme, mavesmerter eller hovedpine i løbet af de første uger af

behandlingen med Daxas. Tal med din læge, hvis sådanne bivirkninger ikke fortager sig inden for de

første uger af behandlingen.

Daxas anbefales ikke til patienter, der tidligere har haft depression forbundet med selvmordstanker

eller selvmordslignende adfærd. Du kan også opleve søvnløshed, angst, nervøsitet eller føle dig

nedtrykt. Før du begynder behandling med Daxas, skal du fortælle din læge, hvis du allerede har

sådanne symptomer, eller hvis du tager anden medicin, da noget af denne medicin måske kan øge

risikoen for, at disse symptomer opstår. Du eller din plejer skal også straks fortælle din læge, hvis du

får humørsvingninger eller ændrer adfærd, eller hvis du får en hvilken som helst form for

selvmordstanker.

Børn og unge

Du må ikke give denne medicin til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Daxas

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig,

specielt følgende:

medicin, der indeholder theofyllin (medicin til behandling af luftvejssygdomme), eller

medicin, der bruges til behandling af immunologiske sygdomme, som methotrexat, azathioprin,

infliximab, etanercept eller orale kortikosteroider til behandling i lang tid.

medicin, der indeholder fluvoxamin (lægemidler til behandling af angst og depression),

enoxacin (lægemiddel til behandling af bakterieinfektioner) eller cimetidin (lægemiddel til

behandling af mavesår og halsbrand).

Virkningen af Daxas kan forringes, hvis det tages sammen med rifampicin (antibiotika) eller sammen

med fenobarbital, karbamazepin eller fenytoin (medicin der normalt gives til behandling af epilepsi).

Spørg din læge til råds.

Daxas kan tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af KOL såsom

inhalerede eller orale steroider eller bronkodilatatorer. Du må ikke stoppe med at tage disse

lægemidler eller tage en mindre dosis, medmindre det er anvist af din læge.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal benytte sikker

prævention under behandlingen, da Daxas kan være skadeligt for det ufødte barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daxas påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Daxas indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Daxas

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

I de første 28 dage - den anbefalede startdosis er 1 tablet med 250 mikrogram en gang

dagligt.

Startdosis er en lav dosis, der skal hjælpe din krop med at vænne sig medicinen, før du

begynder at tage den fulde dosis. Med denne lave dosis vil du ikke få den fulde virkning

af medicinen, så derfor er det vigtigt, at du går over til den fulde dosis

(vedligeholdelsesdosis) efter 28 dage.

Efter 28 dage - den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 1 tablet med 500 mikrogram en gang

dagligt.

Slug tabletten med vand. Du kan tage dette lægemiddel sammen med et måltid eller mellem

måltiderne. Tag tabletten på samme tidspunkt hver dag.

Det kan være nødvendigt at tage Daxas i flere uger, for at opnå den ønskede virkning.

Hvis du har taget for mange Daxas tabletter

Hvis du har taget flere tabletter, end du skulle, kan du opleve følgende symptomer:

hovedpine, kvalme, diarré, svimmelhed, hjertebanken, uklarhed, klamsved og lavt blodtryk.

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet med det samme. Tag om muligt din medicin og denne

indlægsseddel med dig.

Hvis du har glemt at tage Daxas

Hvis du glemmer at tage en tablet til sædvanlig tid, tag da tabletten, så snart du husker det den samme

dag. Hvis du en dag har glemt at tage en tablet Daxas, fortsætter du bare den næste dag med den næste

tablet som sædvanligt. Fortsæt derefter med at tage din medicin på de sædvanlige tidspunkter. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Daxas

Det er vigtigt at fortsætte med at tage Daxas så længe, som din læge har foreskrevet, selv når du ingen

symptomer har, for at fastholde kontrollen over din lungefunktion.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan opleve diarré, kvalme, mavesmerter eller hovedpine under de første ugers behandling med

Daxas. Kontakt lægen, hvis disse bivirkninger ikke forsvinder i løbet af de første uger af

behandlingen.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. I kliniske studier og efter markedsføring af lægemidlet er der i

sjældne tilfælde rapporteret om selvmordstanker og selvmordslignende adfærd (inklusive selvmord).

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever noget, der bare minder om selvmordstanker. Du kan

også opleve søvnløshed (almindelig), angst (ikke almindelig), nervøsitet (sjælden), panikanfald

(sjælden) eller nedtrykthed/depressivt humør (sjælden).

I ikke almindelige tilfælde kan der opstå en allergisk reaktion. Allergiske reaktioner kan påvirke huden

og i sjældne tilfælde forårsage hævelse af øjenlåg, ansigt, læber og tunge, hvilket muligvis kan

medføre vejrtrækningsbesvær og/eller blodtryksfald og øget hjerterytme (puls). Hvis du får en

allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage Daxas og straks kontakte læge eller skadestue. Medbring

al din medicin og denne indlægsseddel og videregiv al information om din aktuelle medicinske

behandling.

Andre bivirkninger inkluderer følgende:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 10 personer)

diarré, kvalme, mavesmerter

vægttab, nedsat appetit

hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 100 personer)

rysten, en fornemmelse af at omgivelserne drejer rundt (vertigo), svimmelhed

fornemmelse af hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (hjertebanken)

mavekatar, opkastning

refluks af mavesyre til spiserøret (sure opstød), fordøjelsesbesvær

udslæt

muskelsmerter eller –kramper, kraftesløshed

rygsmerter

følelse af svaghed eller træthed; følelse af utilpashed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 1.000 personer)

brystforstørrelse hos mænd

nedsat smagssans

infektioner i luftvejene (eksklusive lungebetændelse)

blodig afføring, forstoppelse

forhøjet niveau af lever- eller muskelenzymer (set i blodprøver)

hævelse og kløen i huden (nældefeber).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

Daxas indeholder:

Det aktive stof er roflumilast.

Hver Daxas 250 mikrogram tablet indeholder 250 mikrogram roflumilast. De øvrige indholdsstoffer

er: lactosemonohydrat (se punkt 2 under ”Daxas indeholder lactose”), majsstivelse, povidon,

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Daxas 250 mikrogram tabletter er hvide til offwhite, mærket med ”D” på den ene side og ”250” på den

anden side.

Hver pakning indeholder 28 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Fremstiller

Takeda GmbH

Production site Oranienburg

Lehnitzstraße 70-98

16515 Oranienburg

Tyskland

Corden Pharma GmbH

Otto-Hahn-Str.

68723 Plankstadt

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Simesa S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til patienten

Daxas 500 mikrogram filmovertrukne tabletter

roflumilast

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Daxas til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Daxas

Sådan skal du tage Daxas

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Daxas indeholder det aktive stof roflumilast, som er et anti-inflammatorisk lægemiddel, der kaldes

fosfodiesterase 4-hæmmer. Roflumilast nedsætter aktiviteten af fosfodiesterase 4, der er et protein, der

forekommer naturligt i kroppens celler. Når aktiviteten af dette protein er mindsket, er der mindre

inflammation i lungerne. Dette hjælper til at stoppe den forsnævring af luftvejene, der opstår ved

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Dermed vil Daxas lette åndedrætsbesvær.

Daxas anvendes til vedligeholdelsesbehandling af svær KOL hos voksne, der tidligere har haft

hyppige forværringer af symptomerne på sygdommen KOL (dette kaldes eksacerbationer), og som

lider af kronisk bronkitis. KOL er en kronisk lungesygdom, som medfører en forsnævring af

luftvejene (obstruktion) samt hævelse og irritation af væggene i de mindre luftveje (inflammation).

Dette fører til symptomer som hoste, hvæsen, trykken for brystet eller vejrtrækningsbesvær. Daxas

skal anvendes som tillæg til bronkodilatatorer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Daxas

Tag ikke Daxas

hvis du er allergisk over for roflumilast eller et af de øvrige indholdsstoffer i Daxas (angivet i

afsnit 6).

hvis du har moderate eller alvorlige leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Daxas

Pludseligt anfald af åndenød

Daxas er ikke beregnet til behandling af et pludseligt anfald af åndenød (akutte bronkospasmer). For at

afhjælpe et pludseligt anfald af åndenød, er det meget vigtigt, at lægen forsyner dig med anden

medicin, som du altid har til rådighed, og som kan klare et sådant anfald. Daxas vil ikke hjælpe dig i

den situation.

Kropsvægt

Du skal tjekke din vægt regelmæssigt. Fortæl din læge, hvis du oplever et utilsigtet vægttab (som ikke

er relateret til et kost- eller motionsprogram), mens du er i behandling med dette lægemiddel.

Andre sygdomme

Daxas anbefales ikke, hvis du har en eller flere af følgende sygdomme:

svære immunologiske sygdomme som hiv-infektion, multipel sklerose (MS), lupus

erythematosus (LE) eller progressiv multifokal leukoenkefalopati, (PML)

alvorlige akutte infektionssygdomme som akut hepatitis

kræft (bortset fra basalcellekarcinom, en langsomt voksende form for hudkræft)

eller alvorlig forringelse af hjertefunktionen.

Der mangler relevante erfaringer med Daxasbehandling under disse omstændigheder. Du skal fortælle

din læge, hvis du har en af disse sygdomme.

Erfaring er også begrænset hos patienter, som tidligere er diagnosticeret med tuberkulose, viral

hepatitis, viral herpesinfektion eller herpes zoster. Tal med din læge, hvis du har en af disse

sygdomme.

Symptomer, du skal være opmærksom på

Du kan måske opleve diarré, kvalme, mavesmerter eller hovedpine i løbet af de første uger af

behandlingen med Daxas. Tal med din læge, hvis sådanne bivirkninger ikke fortager sig inden for de

første uger af behandlingen.

Daxas anbefales ikke til patienter, der tidligere har haft depression forbundet med selvmordstanker

eller selvmordslignende adfærd. Du kan også opleve søvnløshed, angst, nervøsitet eller føle dig

nedtrykt. Før du begynder behandling med Daxas, skal du fortælle din læge, hvis du allerede har

sådanne symptomer, eller hvis du tager anden medicin, da noget af denne medicin måske kan øge

risikoen for, at disse symptomer opstår. Du eller din plejer skal også straks fortælle din læge, hvis du

får humørsvingninger eller ændrer adfærd, eller hvis du får en hvilken som helst form for

selvmordstanker.

Børn og unge

Du må ikke give denne medicin til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Daxas

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig,

specielt følgende:

medicin, der indeholder theofyllin (medicin til behandling af luftvejssygdomme), eller

medicin, der bruges til behandling af immunologiske sygdomme, som methotrexat, azathioprin,

infliximab, etanercept eller orale kortikosteroider til behandling i lang tid.

medicin, der indeholder fluvoxamin (lægemidler til behandling af angst og depression),

enoxacin (lægemiddel til behandling af bakterieinfektioner) eller cimetidin (lægemiddel til

behandling af mavesår og halsbrand).

Virkningen af Daxas kan forringes, hvis det tages sammen med rifampicin (antibiotika) eller sammen

med fenobarbital, karbamazepin eller fenytoin (medicin der normalt gives til behandling af epilepsi).

Spørg din læge til råds.

Daxas kan tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af KOL såsom

inhalerede eller orale steroider eller bronkodilatatorer. Du må ikke stoppe med at tage disse

lægemidler eller tage en mindre dosis, medmindre det er anvist af din læge.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal benytte sikker

prævention under behandlingen, da Daxas kan være skadeligt for det ufødte barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daxas påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Daxas indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Daxas

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

De første 28 dage - den anbefalede startdosis er 1 tablet med 250 mikrogram en gang dagligt.

Startdosis er en lav dosis, der skal hjælpe din krop med at vænne sig til medicinen, før

du begynder at tage den fulde dosis. Med denne lave dosis vil du ikke få den fulde

virkning af medicinen, så derfor er det vigtigt, at du går over til den fulde dosis

(vedligeholdelsesdosis) efter 28 dage.

Efter 28 dage - den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 1 tablet med 500 mikrogram en gang

dagligt.

Slug tabletten med vand. Du kan tage dette lægemiddel sammen med et måltid eller mellem

måltiderne. Tag tabletten på samme tidspunkt hver dag.

Det kan være nødvendigt at tage Daxas i flere uger, for at opnå den ønskede virkning.

Hvis du har taget for mange Daxas tabletter

Hvis du har taget flere tabletter, end du skulle, kan du opleve følgende symptomer:

hovedpine, kvalme, diarré, svimmelhed, hjertebanken, uklarhed, klamsved og lavt blodtryk.

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet med det samme. Tag om muligt din medicin og denne

indlægsseddel med dig.

Hvis du har glemt at tage Daxas

Hvis du glemmer at tage en tablet til sædvanlig tid, tag da tabletten, så snart du husker det den samme

dag. Hvis du en dag har glemt at tage en tablet Daxas, fortsætter du bare den næste dag med den næste

tablet som sædvanligt. Fortsæt derefter med at tage din medicin på de sædvanlige tidspunkter. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Daxas

Det er vigtigt at fortsætte med at tage Daxas så længe, som din læge har foreskrevet, selv når du ingen

symptomer har, for at fastholde kontrollen over din lungefunktion.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Daxas 250 mikrogram tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 250 mikrogram roflumilast.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 49,7 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt.

6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Hvid til offwhite rund tablet, 5 mm i diameter, præget med ”D” på den ene side og ”250” på den

anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Daxas anvendes som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med svær, kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) (FEV

efter bronkodilatation mindre end 50% af forventet) associeret med

kronisk bronkitis og med tidligere gentagne eksacerbationer. Daxas anvendes som tillæg til behandling

med bronkodilatatorer.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Startdosering

Den anbefalede startdosis er én tablet på 250 mikrogram roflumilast en gang dagligt i 28 dage.

Denne startdosis er beregnet til at reducere bivirkninger og patientfrafald i begyndelsen af

behandlingen, men det er en subterapeutisk dosis. Derfor bør 250 mikrogram dosis kun anvendes som

startdosis (se pkt. 5.1 og 5.2).

Vedligeholdelsesdosering

Efter 28 dages behandling med 250 mikrogram startdosis, skal patienter titreres op til én tablet på

500 mikrogram roflumilast en gang dagligt.

Roflumilast 500 mikrogram skal muligvis tages i flere uger for at opnå fuld effekt (se pkt. 5.1 og 5.2).

Roflumilast 500 mikrogram er undersøgt i kliniske studier i op til et år, og er beregnet til

vedligeholdelsesbehandling.

Særlige populationer

Ældre

Der er ikke behov for dosisjustering.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for dosisjustering.

Nedsat leverfunktion

De kliniske data for roflumilast for patienter med let nedsat leverfunktion klassificeret som

Child-Pugh A er utilstrækkelige til at anbefale en dosisjustering (se pkt. 5.2), hvorfor Daxas bør

anvendes med forsigtighed til disse patienter.

Patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion klassificeret som Child-Pugh B eller C må ikke

tage Daxas (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Daxas i den pædiatriske population (under 18 år) til indikationen KOL.

Administration

Oral anvendelse.

Tabletten bør sluges med vand og indtages på samme tidspunkt hver dag. Tabletten kan tages med

eller uden føde.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Moderat eller svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh B eller C).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Alle patienter skal informeres om risici forbundet med behandling med Daxas og om forholdsregler

for sikker brug inden påbegyndt behandling.

Anfaldsmedicin

Daxas er ikke indiceret som anfaldsmedicin til lindring af akutte bronkospasmer.

Vægttab

I 1-års-studier (M2-124, M2-125) sås hyppigere et vægttab hos patienter behandlet med roflumilast

sammenlignet med placebo-behandlede patienter. Efter seponering af roflumilast genvandt

størstedelen af patienterne vægttabet efter 3 måneder.

Undervægtige patienter bør have kontrolleret kropsvægten ved hver konsultation. Patienter bør rådes

til regelmæssigt selv at kontrollere deres kropsvægt. I tilfælde af et uforklarligt og klinisk betydende

vægttab, bør behandling med roflumilast afbrydes, og kropsvægten bør følges yderligere.

Særlige kliniske tilstande

På grund af manglende relevant erfaring bør behandling med roflumilast ikke påbegyndes, og

igangværende behandling med roflumilast bør afbrydes hos patienter med svære immunologiske

sygdomme (f.eks. hiv-infektion, dissemineret sklerose, lupus erythematosus, progressiv multifokal

leukoencefalopati), alvorlige akutte smitsomme sygdomme, kræftsygdomme (undtagen

basalcellekarcinom), og hos patienter, der behandles med immunosuppressive lægemidler (f.eks.

methotrexat, azathioprin, infliximab, etanercept eller orale kortikosteroider til langtidsbehandling;

undtagen systemiske kortikosteroider til korttidsbehandling). Erfaring med patienter med latente

infektioner så som tuberkulose, viral hepatitis, viral herpesinfektion og herpes zoster er begrænset.

Patienter med hjerteinsufficiens (NYHA grad 3 og 4) er ikke undersøgt, hvorfor behandling af den

type patienter ikke kan anbefales.

Psykiatriske forstyrrelser

Roflumilast er associeret med en øget risiko for psykiatriske forstyrrelser, såsom søvnløshed, angst,

nervøsitet og depression. Sjældne tilfælde af selvmordsrelaterede tanker og adfærd, herunder

selvmord, er observeret hos patienter med eller uden tidligere depression, ofte inden for de første uger

af behandlingen (se pkt. 4.8). Risici og fordele skal nøje vurderes ved opstart eller ved fortsat

behandling med roflumilast hos patienter, der fortæller om tidligere eller eksisterende psykiske

forstyrrelser, eller hvis der er påtænkt samtidig behandling med andre lægemidler, der har en kendt

psykiatrisk bivirkningsprofil. Behandling med roflumilast frarådes til patienter med depression

associeret med selvmordslignende tanker eller adfærd i anamnesen. Patienter, pårørende og plejere

skal informeres om at kontakte ordinerende læge ved enhver ændring i adfærd eller humør og ved

selvmordslignende tanker. Hvis patienten får nye psykiske symptomer, eller de forværres, eller hvis

selvmordstanker/forsøg opdages, anbefales det at afbryde behandling med roflumilast.

Vedvarende intolerabilitet

Bivirkninger som diarré, kvalme, mavesmerter og hovedpine opstår hovedsageligt inden for de første

ugers behandling og aftager for det meste ved fortsat behandling. Hos patienter med vedvarende

intolerabilitet bør behandlingen med roflumilast revurderes. Vedvarende intolerabilitet kan

forekomme i visse populationer på grund af højere eksponering, som hos sorte, ikke-rygende kvinder

(se pkt. 5.2) eller hos patienter, der samtidig behandles med CYP1A2/2C19/3A4-hæmmere (som

fluvoxamin og cimetidin) eller CYP1A2/3A4-hæmmeren enoxacin (se pkt. 4.5).

Kropsvægt < 60 kg

Behandling med roflumilast kan medføre en større risiko for søvnforstyrrelser (hovedsageligt

søvnløshed) hos patienter med en kropsvægt < 60 kg ved baseline på grund af en højere samlet

PDE4-hæmmende aktivitet, som er konstateret hos disse patienter (se pkt. 4.8).

Theofyllin

Der findes ikke kliniske data, som understøtter samtidig behandling med theofyllin som

vedligeholdelsesbehandling. Derfor kan samtidig behandling med theofyllin ikke anbefales.

Lactoseindhold

Dette lægemiddel indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactose malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne.

Et væsentligt trin i metaboliseringen af roflumilast er N-oxideringen af roflumilast til roflumilast

N-oxid ved hjælp af CYP3A4 og CYP1A2. Både roflumilast og roflumilast N-oxid har intrinsic

phosphodiesterase-4(PDE4)-hæmmende aktivitet. Efter administration af roflumilast anses den

samlede PDE4-hæmning derfor at være den samlede effekt af både roflumilast og roflumilast N-oxid.

Interaktionsstudier med CYP1A2/3A4-hæmmeren enoxacin og CYP1A2/2C19/3A4-hæmmerne

cimetidin og fluvoxamin resulterede i stigninger i den samlede PDE4-hæmmende aktivitet på

henholdsvis 25%, 47% og 59%. Den testede dosis fluvoxamin var 50 mg. Derfor kan behandling med

roflumilast i kombination med disse aktive substanser føre til øget eksponering og vedvarende

intolerans over for behandlingen. I et sådan tilfælde bør roflumilastbehandling revurderes (se pkt. 4.4).

Administration af CYP-induktoren rifampicin resulterede i en reduktion i den samlede

PDE4-inhiberende aktivitet med omkring 60%. Derfor kan potente CYP-induktorer (fx phenobarbital,

carbamazepin, phenytoin) reducere den terapeutiske effekt af roflumilast, hvorfor roflumilast frarådes

til patienter i behandling med potente CYP-induktorer.

Kliniske interaktionsstudier med CYP3A4-hæmmerne erythromycin og ketoconazol viste stigninger

på 9% i den totale PDE4-hæmmende aktivitet. Samtidig administration af theofyllin resulterede i en

stigning på 8% i den samlede PDE4-hæmmende aktivitet (se pkt. 4.4). I et interaktionsstudie med et

oralt præventionsmiddel indeholdende gestoden og ethinylestradiol, blev den samlede

PDE4-hæmmende aktivitet øget med 17%. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter, der

behandles med disse virksomme stoffer.

Der er ikke observeret interaktioner med inhaleret salbutamol, formoterol, budesonid, oral

montelukast, digoxin, warfarin, sildenafil og midazolam.

Samtidig administration af et antacidum (en kombination af aluminiumhydroxid og

magnesiumhydroxid) ændrede hverken absorptionen eller farmakokinetikken af roflumilast eller dets

N-oxid.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder

Kvinder i den fertile alder skal rådes til at anvende sikker kontraception under behandlingen.

Roflumilast frarådes til kvinder i den fertile alder, der ikke anvender kontraception.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af roflumilast til gravide kvinder.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Roflumilast bør ikke anvendes under

graviditet.

Det er påvist, at roflumilast passerer placenta hos drægtige rotter.

Amning

De tilgængelige farmakokinetiske data fra dyrestudier viser, at roflumilast eller dets metabolitter

udskilles i mælk. En risiko for det ammede spædbarn kan ikke udelukkes. Roflumilast må ikke tages i

ammeperioden.

Fertilitet

I et humant spermatogenesestudie havde roflumilast 500 mikrogram hverken effekt på sædparametre

eller på reproduktionshormoner i løbet af en 3-måneders behandlingsperiode, og den efterfølgende

3 måneders behandlingsfri periode.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Daxas påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé over sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger er diarré (5,9%), vægttab (3,4%), kvalme (2,9%),

abdominalsmerter (1,9%) og hovedpine (1,7%). Bivirkningerne optrådte hovedsageligt inden for de

første uger af behandlingen for at aftage ved fortsat behandling.

Tabel over bivirkninger

I den nedenstående tabel er bivirkninger rangeret efter frekvens og grupperet efter

MedDRA-klassificering:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

I hver frekvensgruppe er bivirkninger opstillet i rækkefølge efter faldende alvorlighed.

Tabel 1. Bivirkninger ved roflumilast i kliniske KOL-studier og post marketing erfaring.

Frekvens

Systemorganklasser

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Immunsystemet

Hypersensitivitet

Angioødem

Det endokrine system

Gynækomasti

Metabolisme og

ernæring

Vægttab

Nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Insomni

Angst

Selvmordsrelaterede

tanker og adfærd

Depression

Nervøsitet

Panikanfald

Nervesystemet

Hovedpine

Tremor

Vertigo

Svimmelhed

Dysgeusi

Hjerte

Palpitationer

Luftveje, thorax og

mediastinum

Luftvejsinfektioner

(ekskl. pneumoni)

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Kvalme

Abdominalsmerter

Gastrit

Opkastning

Gastroesofagal refluks

Dyspepsi

Hæmatokesi

Obstipation

Lever og galdeveje

γ-GT forøget

Forøget

aspartat-transaminase

(ASAT)

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Urticaria

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Muskelspasmer og

muskelsvaghed

Myalgi

Rygsmerter

Forhøjet

kreatinfosfokinase

(CPK) i blodet

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Utilpashed

Asteni

Træthed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Sjældne tilfælde af selvmordstanker og –adfærd, inklusive selvmord, er rapporteret efter

markedsføring og i kliniske studier. Patienter, pårørende og plejere skal informeres om at kontakte

ordinerende læge ved enhver tanke om selvmord (se også pkt. 4.4).

Andre særlige populationer

Ældre

I studie RO-2455-404-RD blev der observeret en højere forekomst af søvnforstyrrelser (hovedsageligt

søvnløshed) hos patienter i alderen ≥ 75 år og derover i roflumilast-armen sammenlignet med patienter

i placebo-armen (3,9 % kontra 2,3 %). Der blev også observeret en højere forekomst hos patienter

yngre end 75 år i roflumilast-armen sammenlignet med placebo-armen (3,1 % kontra 2,0 %).

Kropsvægt < 60 kg

I studie RO-2455-404-RD blev der hos patienter med en kropsvægt < 60 kg ved baseline observeret en

højere forekomst af søvnforstyrrelser (hovedsageligt søvnløshed) i roflumilast-armen sammenlignet

med placebo-armen (6,0 % kontra 1,7 %). Hos patienter med en kropsvægt ≥ 60 kg var forekomsten

2,5 % kontra 2,2 % i henholdsvis roflumilast-armen og placebo-armen.

Samtidig behandling med langtidsvirkende muskarinreceptor-antagonister (LAMA)

I studie RO-2455-404-RD blev der observeret en højere forekomst af vægttab, appetitløshed,

hovedpine og depression hos patienter, der samtidig fik roflumilast og en langtidsvirkende

muskarinreceptor-antagonist (LAMA) plus inhalationskortikosteroid (ICS) og langtidsvirkende beta 2-

agonist (LABA), sammenlignet med gruppen, som kun fik samtidig behandling med roflumilast, ICS

og LABA.

Forskellen mellem roflumilast og placebo på forekomsten var kvantitativt større for vægttab (7,2 %

kontra 4,2 %), nedsat appetit (3,7 % kontra 2,0 %), hovedpine (2,4 % kontra 1,1 %) og depression

(1,4 % kontra -0,3 %) ved samtidig LAMA.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

I fase I-studier blev følgende symptomer observeret med øget hyppighed ved oral enkeltdosis på

2.500 mikrogram og en enkeltdosis på 5.000 mikrogram (ti gange anbefalet dosis): hovedpine,

mavebesvær, svimmelhed, palpitationer, uklarhed, klamsved og arteriel hypotension.

Håndtering

I tilfælde af overdosering anbefales passende understøttende behandling. Da roflumilast er stærkt

proteinbundet, vil hæmodialyse næppe være effektivt til at fjerne det. Det er uvist, om roflumilast kan

fjernes ved peritonealdialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler mod obstruktive luftvejssygdomme, andre systemiske

midler mod obstruktive luftvejssygdomme, ATC-kode: R03DX07

Virkningsmekanisme

Roflumilast er en PDE4-inhibitor, et non-steroidt, anti-inflammatorisk aktivt stof rettet mod både den

systemiske og den pulmonale inflammation, som er associeret med KOL. Virkningsmekanismen er en

hæmning af PDE4, som er et vigtigt cyklisk adenosinmonofosfat (cAMP)-metaboliserende enzym,

fundet i de strukturelle og inflammatoriske celler, der er væsentlige for patogenesen af KOL.

Roflumilast virker med samme potens på splejsningsvarianterne PDE4A, 4B og 4D i det nanomolære

område. Affiniteten til splejsningsvarianterne PDE4C er 5 til 10 gange lavere. Denne

virkningsmekanisme og selektivitet omfatter også roflumilast N-oxid, som er den mest aktive

metabolit af roflumilast.

Farmakodynamisk virkning

Hæmning af PDE4 fører til forhøjede intracellulære cAMP-niveauer og mindsker KOL-associerede

dysfunktioner af leukocytter, glatte muskelceller i luftvejenes og lungernes kar, endotelceller og

luftvejsepitelceller og fibroblaster i eksperimentelle modeller. Efter in vitro-stimulering af humane

neutrofile granulocytter, monocytter, makrofager eller lymfocytter hæmmer roflumilast og

roflumilast-N-oxid frigivelsen af inflammatoriske mediatorer f.eks leukotrin B4, reaktive

oxygenforbindelser, tumornekrosefaktor α, γ-interferon og granzym B.

Hos patienter med KOL reducerede roflumilast antallet af neutrofile granolucytter i opspyt. Desuden

svækkede roflumilast tilstrømning af neutrofile og eosinofile granolucytter i luftvejene i raske

forsøgspersoner udsat for endotoksin.

Klinisk virkning og sikkerhed

I to bekræftende repeterede 1-års-studier (M2-124 og M2-125) og to supplerende 6 måneders-studier

(M2-127 og M2-128) blev i alt 4.768 patienter randomiseret og behandlet, heraf blev 2.374 patienter

behandlet med roflumilast. Studierne var designet som dobbeltblindede og placebokontrollerede

studier med parallelgruppebehandling.

1-års-studierne inkluderede patienter med svær til meget svær KOL [FEV

(forceret ekspiratorisk

volumen på 1 sekund) ≤50% af forventet] associeret med kronisk bronkitis og mindst 1 dokumenteret

eksacerbation i det forgangne år og med baselinesymptomer bestemt ud fra en hoste- og opspyt-score.

Langtidsvirkende beta-agonister (LABA) var tilladt i studierne og blev anvendt af omkring 50% af

studiepopulationen. Korttidsvirkende antikolinergika (SAMA) var tilladt for de patienter, der ikke tog

LABA. Anfaldsmedicin (salbutamol og albuterol) var tilladt efter behov. Anvendelse af inhalerede

kortikosteroider og theofyllin var ikke tilladt i studierne. Patienter uden tidligere eksacerbationer blev

ekskluderet.

En poolet analyse af 1-års-studierne M2-124 og M2-125 viste, at roflumilast 500 mg 1 gang daglig

forbedrede lungefunktionen signifikant sammenlignet med placebo med gennemsnitligt 48 ml (FEV

før bronkodilatation, primære endepunkt, p<0,0001) og 55 ml (FEV

efter bronkodilatation

p<0,0001).

Forbedringen i lungefunktion sås ved første kontrol efter 4 ugers behandling og var vedvarende i op til

1 år (slut på behandlingsperioden). Antallet (pr. patient pr. år) af moderate eksacerbationer (krævende

intervention med systemiske glukokortikosteroider) eller svære eksacerbationer (resulterende i

indlæggelse og/eller førende til dødsfald) efter 1 år var 1,142 med roflumilast og 1,374 med placebo;

svarende til en relativ risikoreduktion på 16,9% (95%KI: 8,2% til 24,8%) (primært endepunkt,

p=0,0003). Effekten var uafhængig af tidligere behandling med inhalationskortikosteroider eller af

samtidig behandling med LABA. For subgruppen af patienter med tidligere gentagne eksacerbationer

(mindst 2 eksacerbationer i det forgangne år) var antallet af eksacerbationer 1,526 med roflumilast og

1,941 med placebo svarende til en relativ risikoreduktion på 21,3% (95% KI: 7,5% til 33,1%).

Roflumilast reducerede ikke antallet af eksacerbationer signifikant sammenlignet med placebo i

subgruppen af patienter med moderat KOL.

For patienter behandlet med roflumilast og LABA reduceredes antallet af moderate eller svære

eksacerbationer gennemsnitligt med 21% (p=0,0011) sammenlignet med patienter behandlet med

placebo- og LABA. Den tilsvarende reduktion i eksacerbationer hos patienter som var i samtidig

LABA-behandling var gennemsnitligt 15% (p=0,0387). Antallet af patienter, der døde af en vilkårlig

årsag, var ens i placebo- og roflumilastgruppen (42 (2,7%) døde i hver gruppe; poolet analyse).

I alt 2.690 patienter blev inkluderet og randomiseret til 2 supplerende 1-års-studier (M2-111 og

M2-112). I modsætning til de to bekræftende repeterede studier var kronisk bronkitis og tidligere

KOL-eksacerbationer ikke et inklusionskriterium. Inhalerede kortikosteroider blev brugt af 809 (61%)

af de roflumilastbehandlede patienter, hvorimod anvendelse af LABA og theofyllin ikke var tilladt.

Roflumilast 500 mikrogram 1 gang daglig forbedrede lungefunktionen (FEV

) signifikant med,

gennemsnitligt 51 ml før bronkodilatation (p<0,0001) og 53 ml efter bronkodilatation (p<0,0001)

sammenlignet med placebo. Antallet af eksacerbationer (som defineret i protokollerne) blev ikke

signifikant reduceret af roflumilast i de enkelte studier (relativ risikoreduktion 13,5% i studie M2-111

og 6,6% i studie M2-112; p= ikke-signifikant). Bivirkningsfrekvenser var uafhængige af samtidig

behandling med inhalerede kortikosteroider.

To understøttende 6 måneders-studier (M2-127 og M2-128) inkluderede patienter med KOL af mindst

12 måneders varighed. Begge studier inkluderede patienter med moderat til svær KOL med en

ikke-reversibel luftvejsobstruktion og en FEV

på 40% til 70% af forventet. Roflumilast eller placebo

blev lagt oven i fast behandling med en langtidsvirkende bronkodilatator, særligt salmeterol i studie

M2-127 og tiotropium i studie M2-128. I de to 6 måneders-studier blev FEV

før bronkodilatation

signifikant forbedret med 49 ml (primært endepunkt, p<0,0001) udover effekten af den

bronkodilaterende effekt som blev opnået ved samtidig behandling med salmeterol i studie M2-127 og

med 80 ml (primært endepunkt, p<0,0001) udover effekten af samtidig behandling med tiotropium i

studie M2-128.

Studie RO-2455-404-RD var et 1-årigt studie med KOL-patienter med FEV

< 50 % af forventet

normalværdi ved baseline (præ-bronkodilatator) og en anamnese med hyppige eksacerbationer.

Studiet vurderede effekten af roflumilast på hyppigheden af KOL-eksacerbationer hos patienter, der

blev behandlet med en fast kombination af LABA og inhalationskortikosteroid, versus placebo. I alt

1.935 patienter blev randomiseret til dobbeltblind medicinering, og ca. 70 % fik også en

langtidsvirkende muskarinreceptor-antagonist (LAMA) gennem studieforløbet. Det primære

endepunkt var reduktion i hyppigheden af moderate eller svære KOL-eksacerbationer pr. patient pr. år.

Hyppigheden af svære KOL-eksacerbationer og ændringer i FEV

1

blev evalueret som væsentlige,

sekundære endepunkter.

Tabel 2. Oversigt over endepunkter for KOL-eksacerbation i studie RO-2455-404-RD

Eksacerba-

tionskategori

Analyse-

model

Roflumilast

(N=969)

Rate (n)

Placebo

(N=966)

Rate (n)

Ratio Roflumilast/Placebo

2-sidet

p-

værdi

Risiko-

ratio

Ændring

(%)

95% CI

Moderat eller

svær

Poisson-

regressio

0,805

(380)

0,927

(432)

0,868

-13,2

0,753-

1,002

0,0529

Moderat

Poisson-

regressio

0,574

(287)

0,627

(333)

0,914

-8,6

0,775-

1,078

0,2875

Svær

Negativ

binomial

regressio

0,239

(151)

0,315

(192)

0,757

-24,3

0,601-

0,952

0,0175

Der var en tendens til en reduktion af moderate og svære eksacerbationer hos forsøgspersoner, der

blev behandlet over 52 uger med roflumilast sammenlignet med placebo; statistisk signifikans blev

ikke nået (tabel 2). I en præspecificeret følsomhedsanalyse med anvendelse af den negative binomiale

regressionsmodel viste behandling en statistisk signifikant forskel på -14,2 % (risiko ratio: 0,86; 95 %

CI: 0,74-0,99).

Risiko ratioer ved den protokolmæssige Poisson-regressionsanalyse og ved Poisson-regression

intention-to-treat-analysen uden signifikant følsomhed over for drop-out var henholdsvis 0,81 (95 %

CI: 0,69-0,94) og 0,89 (95 % CI: 0,77-1,02).

Reduktioner blev opnået i undergruppen af patienter i samtidig behandling med LAMA (risiko ratio:

0,88; 95 % CI: 0,75-1,04) og i undergruppen, som ikke blev behandlet med LAMA (risiko ratio: 0,83;

95 % CI: 0,62-1,12).

Hyppigheden af svære eksacerbationer blev reduceret i den samlede patientgruppe (risiko ratio: 0,76;

95% CI: 0,60-0,95) med en hyppighed på 0,24 pr. patient/år sammenlignet med en hyppighed på 0,32

pr. patient/år hos patienter, der fik placebo. En tilsvarende reduktion blev opnået i undergruppen af

patienter, som var i samtidig behandling med LAMA (risiko ratio: 0,77; 95 % CI: 0,60-0,99) og i

undergruppen, som ikke blev behandlet med LAMA (risiko ratio: 0,71; 95 % CI: 0,42-1,20).

Roflumilast forbedrede lungefunktionen efter 4 uger (fastholdt over 52 uger). Post-bronkodilatator-

1

steg i roflumilast-gruppen med 52 ml (95% CI: 40-65 ml) og faldt i placebo-gruppen med 4 ml

(95 % CI: -16; 9 ml). Post-bronkodilatator-FEV

1

viste en klinisk signifikant forbedring til fordel for

roflumilast med 56 ml over placebo (95 % CI: 38-73 ml).

17 (1,8 %) af patienterne i roflumilast-gruppen og 18 (1,9 %) af patienterne i placebo-gruppen døde i

løbet af den dobbeltblinde behandlingsperiode af forskellige årsager og 7 (0,7 %) af patienterne i hver

gruppe på grund af en KOL-eksacerbation. Andelen af patienter, der oplevede mindst 1 bivirkning i

den dobbeltblinde behandlingsperiode, var henholdsvis 648 (66,9 %) i roflumilast-gruppen og 572

(59,2 %) i placebo-gruppen. De observerede bivirkninger for roflumilast i studie RO-2455-404-RD

var i overensstemmelse med dem, der allerede indgår under pkt. 4.8.

Flere patienter i roflumilast-gruppen (27,6 %) end i placebo-gruppen (19,8 %) seponerede

studiemedicineringen af forskellige årsager (risikoratio: 1,40; 95 % CI: 1,19-1,65). De vigtigste

årsager til at udgå af studiet var tilbagetrækning af samtykke og rapporterede bivirkninger.

Startdoserings-titrerings-studie

Tolerabiliteten af roflumilast blev evalueret i et 12 ugers randomiseret, dobbeltblindet,

behandlingsstudie med parallelle grupper (RO-2455-302-RD) hos patienter med alvorlig KOL

kombineret med kronisk bronkitis. Ved screeningen skulle patienterne have haft mindst en

eksacerbation i det foregående år og været på standard KOL-vedligeholdelsesbehandling i mindst

12 uger. I alt 1323 patienter blev randomiseret til at få roflumilast 500 mikrogram 1 gang dagligt i

12 uger (n=443), roflumilast 500 mikrogram hver anden dag i 4 uger efterfulgt af roflumilast

500 mikrogram 1 gang dagligt i 8 uger (n=439), eller roflumilast 250 mikrogram 1 gang dagligt i

4 uger efterfulgt af roflumilast 500 mikrogram 1 gang dagligt i 8 uger (n=441).

Gennem hele studieperioden på 12 uger var andelen af patienter, som ophørte med behandlingen af

hvilken som helst grund, signifikant lavere i gruppen af patienter, som startede på roflumilast

250 mikrogram 1 gang dagligt i 4 uger efterfulgt af roflumilast 500 mikrogram 1 gang dagligt i 8 uger

(18,4%) sammenlignet med de, der fik roflumilast 500 mikrogram 1 gang dagligt i 12 uger (24,6%;

odds ratio 0,66; 95% CI [0,47; 0,93], p=0,017). Andelen, der stoppede med behandlingen efter at have

fået 500 mikrogram hver anden dag i 4 uger efterfulgt af 500 mikrogram 1 gang dagligt i 8 uger, var

ikke statistisk signifikant forskellig fra den andel, der fik 500 mikrogram 1 gang dagligt i 12 uger.

Andelen af patienter, der oplevede en bivirkning af interesse, defineret som diarré, kvalme, hovedpine,

nedsat appetit, søvnløshed eller mavesmerter (sekundært endepunkt), som følge af behandlingen

(Treatment Emergent Adverse Event (TEAE)), var nominelt statistisk signifikant lavere hos patienter,

som startede på roflumilast 250 mikrogram 1 gang dagligt i 4 uger efterfulgt af roflumilast

500 mikrogram 1 gang dagligt i 8 uger (45,4%) sammenlignet med de, der fik roflumilast

500 mikrogram 1 gang dagligt i 12 uger (54,2%, odds ratio 0,63; 95% CI [0,47; 0,83], p=0,001).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/154550/2018

EMEA/H/C/001179

Daxas (roflumilast)

En oversigt over Daxas, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Daxas, og hvad anvendes det til?

Daxas er et lægemiddel til behandling af svær KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) hos voksne med

kronisk bronkitis (langvarig betændelse (inflammation) af luftvejene), som har hyppige episoder med

forværring af deres KOL. KOL er en langvarig sygdom, hvor luftveje og lungeblæresække bliver

beskadiget eller blokeret, så indånding og udånding besværliggøres.

Daxas anvendes ikke alene, men som tillæg til behandling med medicin, der udvider luftvejene i

lungerne (bronkodilatorer).

Daxas indeholder det aktive stof roflumilast.

Hvordan anvendes Daxas?

Daxas fås som tabletter (250 µg og 500 µg) og udleveres kun efter recept.

Den anbefalede behandlingsdosis af Daxas er én 500 µg-tablet én gang dagligt, men behandlingen

begyndes med én 250 µg-tablet én gang dagligt for at mindske bivirkninger, der kan få patienterne til

at holde op med at tage lægemidlet. Tabletterne skal tages på samme klokkeslæt hver dag. Når man

har fået 250 µg dagligt i 4 uger, sættes dosis op til 500 µg dagligt. Patienterne vil muligvis skulle tage

Daxas 500 µg i flere uger, før det begynder at virke.

For mere information om brug af Daxas, se indlægssedlen, eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Daxas?

Det aktive stof i Daxas, roflumilast, tilhører lægemiddelgruppen fosfodiesterase 4-hæmmere (PDE4-

hæmmere). Det blokerer virkningen af enzymet PDE4, som medvirker til den inflammationsproces, der

fører til KOL. Ved at blokere virkningen af PDE4 nedsætter roflumilast inflammationen i lungerne,

hvilket mindsker patientens symptomer eller forhindrer forværring af dem.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Daxas?

Daxas (500 µg) er påvist at være mere effektivt end placebo (en uvirksom behandling) til behandling

af KOL i to hovedstudier. Studierne omfattede over 3.000 voksne med svær KOL, som havde haft

Daxas (roflumilast)

EMA/154550/2018

Side 2/3

mindst én episode af forværring af sygdommen i det forløbne år. Patienterne kunne fortsætte

behandlingen med en bronkodilator i studiets varighed. Behandlingens virkning blev hovedsagelig

bedømt på bedringen i forceret ekspiratorisk volumen (FEV1) og reduktionen i antallet af tilfælde af

moderat eller svær opblussen af patienternes KOL i løbet af et års behandling. FEV

er den største

mængde luft, som en person kan udånde på et sekund.

Ved begyndelsen af undersøgelserne havde begge patientgrupper et FEV

på ca. 1 liter (1 000 ml).

Efter et år oplevede de patienter, der blev behandlet med Daxas, en gennemsnitlig stigning på 40 ml,

mens de patienter, der fik placebo, oplevede en gennemsnitligt nedgang på 9 ml. Desuden oplevede de

patienter, der blev behandlet med Daxas, i gennemsnit 1,1 moderat eller svært tilfælde af

sygdomsopblussen sammenlignet med 1,4 hos de patienter, der fik placebo.

Et andet 12-ugers studie med 1.323 patienter omhandlede virkningen af at begynde behandlingen med

Daxas 250 µg dagligt i 4 uger, før dosis blev hævet til 500 µg dagligt, sammenlignet med at begynde

med den højere dosis. Ca. 18 % (81 af 441 patienter) af de patienter, der begyndte med 250 µg

dagligt, udgik af studiet sammenlignet med 25 % (109 af 443) af de patienter, der begyndte med

500 µg dagligt. Patienter, der var begyndt med lavere dosis, fik færre bivirkninger. Fordelene i form af

forbedret FEV

var ens i begge grupper i slutningen af studiet, men patienter, der ikke kunne tage

500 µg dagligt, og som da kun fik 250 µg dagligt, udviste ingen bedring i lungefunktionen.

Hvilke risici er der forbundet med Daxas?

De hyppigste bivirkninger ved Daxas (som optræder hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) er

vægttab, nedsat appetit, søvnbesvær, hovedpine, diarré, kvalme og mavesmerter. Eftersom Daxas kan

forårsage vægttab, rådes patienter, som tager Daxas, til at veje sig med jævne mellemrum. Lægen

kan afbryde behandlingen med Daxas, hvis patienten får for stort vægttab. Den fuldstændige liste over

bivirkninger med Daxas fremgår af indlægssedlen.

Daxas må ikke anvendes hos patienter med moderate eller svære leverproblemer. Den fuldstændige

liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Daxas godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur bemærkede, at der er behov for nye typer behandling af KOL, og

at hovedstudierne viste en beskeden fordel af ved Daxas 500 µg hos patienter med svær KOL. Denne

fordel sås i tillæg til virkningen af de behandlinger, som patienterne i forvejen fik. Selvom en dosis på

250 µg dagligt ikke forbedrer lungefunktionen, var den nyttig til at forhindre patienter i af afbryde

behandlingen på grund af bivirkninger i starten af behandlingen. På baggrund af alle foreliggende data

om lægemidlets virkninger konkluderede agenturet, at fordelene ved Daxas opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Daxas?

Virksomheden, der fremstiller Daxas, skal sikre, at sundhedspersoner, der ordinerer lægemidlet i alle

EU's medlemsstater, får udleveret uddannelsesmateriale, der indeholder oplysninger om lægemidlets

bivirkninger og om, hvordan det skal bruges. Virksomheden skal desuden sørge for, at patienterne får

udleveret kort, der indeholder oplysninger om deres symptomer og tidligere sygdomme, og at de viser

kortet til lægen, for at denne lettere kan afgøre, om Daxas er hensigtsmæssigt for dem. På kortet vil

der være et felt, hvor patienten kan angive sin vægt.

Virksomheden gennemfører desuden et observationsstudie af lægemidlets langsigtede sikkerhed.

Daxas (roflumilast)

EMA/154550/2018

Side 3/3

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Daxas.

Som for alle lægemidler, er data vedrørende brug af Daxas løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Daxas vurderes omhyggeligt, og der foretages nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Daxas

Daxas fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 5. juli 2010.

Yderligere information om Daxas findes på agenturets websted under: ema.europa/Find

medicine/Human medicine/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 03-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information