Darzalex

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-01-2021

Aktiv bestanddel:
Daratumumab
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International N.V.
ATC-kode:
L01XC24
INN (International Name):
daratumumab
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler, og Monoklonale antistoffer
Terapeutisk område:
Multipelt myelom
Terapeutiske indikationer:
Darzalex er anført: i kombination med lenalidomid og dexamethason eller med bortezomib, melphalan og prednison til behandling af voksne patienter med nyligt diagnosticeret med myelomatose, der er berettiget til autolog stamcelletransplantation. i kombination med bortezomib, thalidomid og dexamethason til behandling af voksne patienter med nyligt diagnosticeret med myelomatose, der er berettiget til autolog stamcelletransplantation. i kombination med lenalidomid og dexamethason, eller bortezomib og dexamethason til behandling af voksne patienter med myelomatose, som har modtaget mindst én tidligere behandling. som monoterapi til behandling af voksne patienter med recidiverende og refraktær myelomatose, hvis tidligere behandling indgår en proteasome-hæmmer og et immunmodulerende agent, og som har vist, sygdommens progression på den sidste terapi.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004077
Autorisation dato:
2016-05-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/004077

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

26-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

26-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

04-11-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

DARZALEX 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

daratumumab

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får DARZALEX

Sådan får du DARZALEX

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er DARZALEX

DARZALEX er et lægemiddel mod kræft, som indeholder det aktive stof daratumumab. Det tilhører

en gruppe lægemidler, som kaldes monoklonale antistoffer. Monoklonale antistoffer er proteiner, som

er designet til at genkende og koble sig fast bestemte steder i kroppen. Daratumumab er designet til at

koble sig fast på bestemte kræftceller i din krop, så dit immunsystem kan ødelægge kræftcellerne.

Hvad anvendes DARZALEX til

DARZALEX anvendes til voksne på 18 år og derover, som har en type kræft, der hedder

myelomatose. Det er kræft i knoglemarven.

2.

Det skal du vide, før du får DARZALEX

Du må ikke få DARZALEX

hvis du er allergisk over for daratumumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i DARZALEX

(angivet i afsnit 6).

Du må ikke få DARZALEX, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, så tal med lægen

eller sygeplejersken, før du får DARZALEX.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får DARZALEX.

Infusionsrelaterede reaktioner

DARZALEX gives som en infusion (et drop) i en vene. Før og efter hver infusion af DARZALEX vil

du få lægemidler, som kan hjælpe med at mindske risikoen for reaktioner på infusionen (se

”Lægemidler, der gives under behandling med DARZALEX” i afsnit 3). Disse reaktioner kan opstå

under infusionen eller i løbet af 3 dage efter infusionen.

I visse tilfælde kan den allergiske reaktion være alvorlig og omfatte hævelser af ansigtet, læberne,

munden, tungen eller svælget, synke- eller vejrtrækningsbesvær eller kløende udslæt (nældefeber).

Fortæl det straks til lægen eller sygeplejersken, hvis du får en af de infusionsrelaterede reaktioner, der

er nævnt øverst i afsnit 4.

Hvis du får infusionsrelaterede reaktioner, kan du have brug for andre lægemidler, eller det kan være

nødvendigt at give infusionen langsommere eller stoppe den. Når disse reaktioner er forsvundet eller

blevet bedret, kan infusionen startes igen.

Der er størst risiko for disse reaktioner efter den første infusion. Hvis du har haft en infusionsrelateret

reaktion én gang, er det mindre sandsynligt, at den opstår igen. Din læge kan beslutte, at du ikke skal

have DARZALEX, hvis du reagerer kraftigt på infusionen.

Nedsat antal blodlegemer

DARZALEX kan nedsætte antallet af hvide blodlegemer, som hjælper med at bekæmpe infektioner,

og blodplader, som hjælper blodet med at størkne. Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis du får

symptomer på infektion som f.eks. feber, eller symptomer på nedsat antal blodplader som f.eks. blå

mærker eller blødning.

Blodtransfusioner

Hvis du skal have en blodtransfusion, vil du få taget en blodprøve først for at matche din blodtype.

DARZALEX kan påvirke resultatet af denne blodprøve. Fortæl det til den person, der tager

blodprøven, at du får DARZALEX.

Hepatitis B

Fortæl det til lægen, hvis du nogensinde har haft en hepatitis B-infektion eller måske har det nu. Dette

skyldes, at DARZALEX kan medføre, at hepatitis B-virussen bliver aktiv igen. Lægen vil kontrollere

dig for tegn på denne infektion før, under og i nogen tid efter behandlingen med DARZALEX.

Kontakt omgående lægen, hvis du oplever tiltagende træthed eller gulfarvning af huden eller det hvide

i øjnene.

Børn og unge

DARZALEX må ikke gives til børn og unge under 18 år. Det skyldes, at det ikke vides, hvordan

medicinen påvirker dem.

Brug af anden medicin sammen med DARZALEX

Fortæl det altid til lægen eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, og naturlægemidler.

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sygeplejersken til råds, før du får DARZALEX.

Hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med dette lægemiddel, skal du fortælle det til lægen

eller sygeplejersken med det samme. Du og din læge vil beslutte, om fordelen for dig ved at få

lægemidlet er større end risikoen for barnet.

Prævention

Kvinder, der får DARZALEX, skal bruge sikker prævention under behandlingen og i 3 måneder efter

afsluttet behandling.

Amning

Du og din læge skal beslutte, om fordelene for barnet ved amning er større end risikoen. Det skyldes,

at medicinen kan udskilles i mælken, og at det ikke vides, hvordan det kan påvirke barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig træt, når du har fået DARZALEX, og det kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj

og betjene maskiner.

DARZALEX indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 9,3 mg natrium (hovedkomponenten i madlavnings-/bordsalt) i hvert

hætteglas med 5 ml. Dette svarer til 0,46 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium

for en voksen.

Dette lægemiddel indeholder 37,3 mg natrium (hovedkomponenten i madlavnings-/bordsalt) i hvert

hætteglas med 20 ml. Dette svarer til 1,86 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af

natrium for en voksen.

3.

Sådan får du DARZALEX

Så meget vil du få

Lægen fastsætter den rette dosis DARZALEX og en doseringsplan. Dosen af DARZALEX afhænger

af din vægt.

Den sædvanlige startdosis af DARZALEX er 16 mg pr. kg legemsvægt. DARZALEX kan gives enten

alene eller sammen med andre lægemidler, som anvendes til at behandle myelomatose.

Når DARZALEX gives alene, gives det på følgende måde:

en gang om ugen i de første 8 uger

derefter hver 2. uge i 16 uger

herefter hver 4. uge, så længe din tilstand ikke bliver værre.

Når DARZALEX gives sammen med andre lægemidler, kan din læge ændre perioderne mellem doser

og antallet af behandlinger.

I den første uge kan lægen beslutte at give dig dosen af DARZALEX fordelt over to dage i træk.

Sådan får du lægemidlet

Du vil få DARZALEX af en læge eller sygeplejerske. Medicinen indgives som et drop i en vene

(intravenøs infusion) over flere timer.

Lægemidler, der gives under behandling med DARZALEX

Du kan få andre lægemidler for at nedsætte risikoen for at få helvedesild.

Før hver infusion af DARZALEX vil du få lægemidler, som kan hjælpe med at mindske risikoen for

infusionsrelaterede reaktioner. Disse kan omfatte:

lægemidler mod en allergisk reaktion (antihistaminer)

lægemidler mod inflammation (kortikosteroider)

lægemidler mod feber (f.eks. paracetamol).

Efter hver infusion af DARZALEX vil du få lægemidler (f.eks. kortikosteroider) for at mindske

risikoen for infusionsrelaterede reaktioner.

Patienter med vejrtrækningsproblemer

Hvis du har vejrtrækningsproblemer som f.eks. astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), vil

du få lægemidler til inhalation, som kan afhjælpe dine vejrtrækningsproblemer:

lægemidler, der hjælper dine luftveje med at holde sig åbne (bronkodilatorer)

lægemidler, der mindsker hævelse og irritation i dine lunger (kortikosteroider).

Hvis du får for meget DARZALEX

Du får dette lægemiddel af en læge eller sygeplejerske. Hvis du mod al forventning skulle få for meget

(en overdosis), vil din læge undersøge dig for bivirkninger.

Hvis du har glemt en aftale, hvor du skulle have DARZALEX

Det er meget vigtigt, at du kommer til alle dine aftaler for at sikre, at behandlingen virker. Hvis du

udebliver fra en aftale, skal du aftale en ny tid hurtigst muligt.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Infusionsrelaterede reaktioner

Fortæl det straks til lægen eller sygeplejersken, hvis du får et af følgende tegn på en infusionsrelateret

reaktion under infusionen eller i løbet af de 3 efterfølgende dage. Du kan have brug for andre

lægemidler, eller infusionshastigheden skal muligvis nedsættes eller infusionen stoppes.

Disse reaktioner inkluderer følgende symptomer:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

kulderystelser

ondt i halsen, hoste

kvalme

opkastning

kløende, løbende eller tilstoppet næse

kortåndethed eller andre vejrtrækningsproblemer.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

ubehag i brystet

svimmelhed (på grund af lavt blodtryk)

kløe

hvæsende vejrtrækning.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

alvorlig allergisk reaktion, som kan vise sig ved hævelser af ansigtet, læberne, munden, tungen

eller svælget, synke- eller vejrtrækningsbesvær eller kløende udslæt (nældefeber). Se afsnit 2.

Hvis du får en af de infusionsrelaterede reaktioner, der er nævnt ovenfor, skal du straks fortælle det til

lægen eller sygeplejersken.

Andre bivirkninger

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

feber

udpræget træthedsfølelse

diarré

forstoppelse

nedsat appetit

hovedpine

nerveskader, som kan medføre en snurrende fornemmelse i huden, følelsesløshed eller smerter

forhøjet blodtryk

muskelsammentrækninger

hævede hænder, ankler eller fødder

svaghedsfornemmelse

rygsmerter

kulderystelser

lungebetændelse

bronchitis

luftvejsinfektioner, f.eks. i næse, bihuler eller hals

lavt antal røde blodlegemer, som transporterer ilt rundt i blodet (anæmi)

lavt antal hvide blodlegemer, som er med til at bekæmpe infektioner (neutropeni, lymfopeni,

leukopeni)

lavt antal blodplader, en type blodlegemer, som hjælper blodet med at størkne (trombocytopeni)

unormal fornemmelse i huden (for eksempel en prikkende eller kriblende fornemmelse).

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren)

ophobning af væske i lungerne, så du bliver kortåndet

influenza

urinvejsinfektion

alvorlig infektion i hele kroppen (blodforgiftning/sepsis)

dehydrering

højt indhold af sukker i blodet

lavt indhold af calcium i blodet

betændelse i bugspytkirtlen

en type herpesvirus-infektion (cytomegalovirus-infektion).

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

leverbetændelse (hepatitis)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

DARZALEX opbevares på hospitalet.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Af hensyn til miljøet må medicinrester ikke smides i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sundhedspersonalet vil bortskaffe eventuelle medicinrester, der ikke længere skal bruges.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

DARZALEX indeholder:

Aktivt stof: daratumumab. En ml koncentrat indeholder 20 mg daratumumab. Hvert hætteglas

med 5 ml koncentrat indeholder 100 mg daratumumab. Hvert hætteglas med 20 ml koncentrat

indeholder 400 mg daratumumab.

Øvrige indholdsstoffer: koncentreret eddikesyre, mannitol (E421), polysorbat 20,

natriumacetattrihydrat, natriumchlorid og vand til injektionsvæsker (se ”DARZALEX

indeholder natrium” i afsnit 2).

Udseende og pakningsstørrelser

DARZALEX er et koncentrat til infusionsvæske, opløsning og er en farveløs til gul væske.

DARZALEX leveres i en karton, der indeholder 1 hætteglas af glas.

DARZALEX leveres også som en startpakke, der indeholder 11 hætteglas (6 x 5 ml hætteglas +

5 x 20 ml hætteglas).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

NL-2333 CB Leiden

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Dette lægemiddel er kun til engangsbrug.

Infusionsvæsken skal klargøres med aseptisk teknik på følgende måde:

Beregn dosis (mg), samlet volumen (ml) af DARZALEX-koncentrat og det nødvendige antal

DARZALEX-hætteglas ud fra patientens vægt.

Kontroller, at DARZALEX-koncentratet er farveløst til gult. Koncentratet må ikke bruges, hvis

det indeholder uigennemsigtige partikler, er misfarvet, eller hvis det indeholder andre

fremmedlegemer.

Ved hjælp af aseptisk teknik fjernes et volumen 0,9 % natriumchlorid fra

infusionsposen/-beholderen svarende til det volumen DARZALEX-koncentrat, der skal bruges.

Træk det nødvendige volumen DARZALEX-koncentrat op og fortynd det til det ønskede

volumen ved at tilsætte det til en infusionspose/-beholder med 0,9 % natriumchlorid.

Infusionsposer/-beholdere skal være fremstillet af polyvinylchlorid (PVC), polypropylen (PP),

polyethylen (PE) eller en polyolefinblanding (PP+PE). Fortynding skal foretages under

passende aseptiske forhold. Ikke anvendt lægemiddel i hætteglasset skal bortskaffes.

Vend forsigtigt posen/beholderen på hovedet for at blande opløsningen. Må ikke omrystes.

Parenterale lægemidler skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før administration.

Der kan dannes meget små, gennemsigtige til hvide proteinagtige partikler i den fortyndede

opløsning, da daratumumab er et protein. Infusionsvæsken må ikke bruges, hvis den indeholder

synlige, uigennemsigtige partikler, er misfarvet, eller hvis der ses fremmedlegemer.

Da DARZALEX ikke indeholder konserveringsmiddel, skal den fremstillede infusionsvæske

administreres inden for 15 timer (inklusive infusionstid), opbevaret ved stuetemperatur

(15 °C - 25 °C) og almindelig belysning.

Hvis infusionsvæsken ikke anvendes med det samme, kan den opbevares i op til 24 timer på køl

(2 °C - 8 °C) og beskyttet mod lys før administration. Må ikke nedfryses.

Administrer infusionsvæsken via intravenøs infusion med et infusionssæt, hvor der er påsat en

flow-regulator og et indlejret sterilt, ikke-pyrogent polyethersulfon-filter (PES) med lav

proteinbinding (porestørrelse 0,22 eller 0,2 mikrometer). Der skal anvendes et

administrationssæt af polyurethan (PU), polybutadien (PBD), PVC, PP eller PE.

DARZALEX må ikke infunderes sammen med andre midler i den samme intravenøse slange.

Ikke anvendt infusionsvæske må ikke gemmes til senere brug. Ikke anvendt lægemiddel samt

affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Indlægsseddel: Information til patienten

DARZALEX 1800 mg injektionsvæske, opløsning

daratumumab

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får DARZALEX

Sådan får du DARZALEX

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er DARZALEX

DARZALEX er et lægemiddel mod kræft, som indeholder det aktive stof daratumumab. Det tilhører

en gruppe lægemidler, som kaldes monoklonale antistoffer. Monoklonale antistoffer er proteiner, som

er designet til at genkende og koble sig fast bestemte steder i kroppen. Daratumumab er designet til at

koble sig fast på bestemte kræftceller i din krop, så dit immunsystem kan ødelægge kræftcellerne.

Hvad anvendes DARZALEX til

DARZALEX anvendes til voksne på 18 år og derover, som har en type kræft, der hedder

myelomatose. Det er kræft i knoglemarven.

2.

Det skal du vide, før du får DARZALEX

Du må ikke få DARZALEX

hvis du er allergisk over for daratumumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i DARZALEX

(angivet i afsnit 6).

Du må ikke få DARZALEX, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, så tal med lægen

eller sygeplejersken, før du får DARZALEX.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får DARZALEX.

Infusionsrelaterede reaktioner

DARZALEX gives som en injektion under huden (subkutant) ved hjælp af en lille kanyle. Før og efter

hver injektion vil du få lægemidler, som kan hjælpe med at mindske risikoen for reaktioner på

injektionen (se ”Lægemidler, der gives under behandling med DARZALEX” i afsnit 3). Sådanne

reaktioner forekommer oftest i forbindelse med en første injektion, og de fleste reaktioner opstår

samme dag, som du får injektionen. Hvis du har haft en infusionsrelateret reaktion én gang, er det

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

DARZALEX 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas med 5 ml indeholder 100 mg daratumumab (20 mg daratumumab pr. ml).

Hvert hætteglas med 20 ml indeholder 400 mg daratumumab (20 mg daratumumab pr. ml).

Daratumumab er et humant monoklonalt IgG1κ-antistof mod CD38-antigen, fremstillet i

pattedyrsceller (ovarieceller fra kinesiske hamstere [CHO]) med rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas med 5 ml og 20 ml DARZALEX indeholder henholdsvis 0,4 mmol (9,3 mg) og

1,6 mmol (37,3 mg) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Opløsningen er farveløs til gul.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

DARZALEX er indiceret:

i kombination med lenalidomid og dexamethason eller med bortezomib, melphalan og

prednison til behandling af voksne patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke er

kandidater til autolog stamcelletransplantation.

i kombination med bortezomib, thalidomid og dexamethason til behandling af voksne patienter

med nydiagnosticeret myelomatose, som er kandidater til autolog stamcelletransplantation.

i kombination med lenalidomid og dexamethason eller bortezomib og dexamethason til

behandling af voksne patienter med myelomatose, som tidligere har fået mindst én behandling.

som monoterapi til behandling af voksne patienter med recidiverende og refraktær

myelomatose, som tidligere har fået behandling med en proteasomhæmmer og et

immunmodulerende middel, og som har vist sygdomsprogression under den sidste behandling.

4.2

Dosering og administration

DARZALEX skal administreres af sundhedspersonale på et sted, hvor der er adgang til

genoplivningsudstyr.

Der skal administreres lægemidler før og efter infusion for at reducere risikoen for infusionsrelaterede

reaktioner (IRR’er) med daratumumab. Se ”Lægemidler, der anbefales til samtidig indgivelse” og

”Håndtering af infusionsrelaterede reaktioner” nedenfor samt pkt. 4.4.

Dosering

Skema for dosering i kombination med lenalidomid (regime med 4-ugers serier) og for monoterapi

Den anbefalede dosis er 16 mg DARZALEX pr. kg legemsvægt administreret som en intravenøs

infusion i henhold til doseringsskemaet i tabel 1.

Tabel 1:

Skema for dosering af DARZALEX i kombination med lenalidomid

(doseringsregime med 4-ugers serier) og monoterapi

Uger

Skema

Uge 1 til 8

ugentligt (i alt 8 doser)

Uge 9 til 24

hver anden uge (i alt 8 doser)

Uge 25 og frem, indtil sygdomsprogression

hver fjerde uge

Første dosis i doseringsskemaet for hver 2. uge gives i uge 9

Første dosis i doseringsskemaet for hver 4. uge gives i uge 25

For oplysninger om dosis og doseringsskema for lægemidler, som administreres sammen med

DARZALEX, henvises til pkt. 5.1 og det relevante produktresumé.

Skema for dosering i kombination med bortezomib, melphalan og prednison (regime med 6-ugers

serier)

Den anbefalede dosis er 16 mg DARZALEX pr. kg legemsvægt administreret som intravenøs infusion

i henhold til doseringsskemaet i tabel 2.

Tabel 2:

Skema for dosering af DARZALEX i kombination med bortezomib, melphalan og

prednison ([VMP]; doseringsregime med 6-ugers serier)

Uger

Skema

Uge 1 til 6

ugentligt (i alt 6 doser)

Uge 7 til 54

hver tredje uge (i alt 16 doser)

Uge 55 og frem, indtil sygdomsprogression

hver fjerde uge

Første dosis i doseringsskemaet for hver 3. uge gives i uge 7

Første dosis i doseringsskemaet for hver 4. uge gives i uge 55

Bortezomib gives to gange om ugen i uge 1, 2, 4 og 5 i den første 6-ugers serie, efterfulgt af en gang

om ugen i uge 1, 2, 4 og 5 i yderligere otte 6-ugers serier. For oplysninger om dosis og

doseringsskema for VMP ved administration sammen med DARZALEX henvises til pkt. 5.1.

Skema for dosering i kombination med bortezomib, thalidomid og dexamethason (regime med 4-ugers

serier) til behandling af nydiagnosticerede patienter, som er kandidater til autolog

stamcelletransplantation (ASCT)

Den anbefalede dosis er 16 mg DARZALEX pr. kg legemsvægt administreret som intravenøs infusion

i henhold til doseringsskemaet i tabel 3.

Tabel 3:

Skema for dosering af DARZALEX i kombination med bortezomib, thalidomid og

dexamethason ([VTd]; doseringsregime med 4-ugers serier)

Behandlingsfase

Uger

Skema

Induktion

Uge 1 til 8

ugentligt (i alt 8 doser)

Uge 9 til 16

hver anden uge (i alt 4 doser)

Stop for højdosiskemoterapi og ASCT

Konsolidering

Uge 1 til 8

hver anden uge (i alt 4 doser)

Første dosis i doseringsskemaet for hver 2. uge gives i uge 9

Første dosis i doseringsskemaet for hver 2. uge gives i uge 1 efter genopstart af behandlingen efter ASCT

For oplysninger om dosis og doseringsskema for lægemidler, der administreres sammen med

DARZALEX, henvises til pkt. 5.1 og det relevante produktresumé.

Skema for dosering i kombination med bortezomib (regime med 3-ugers serier)

Den anbefalede dosis er 16 mg DARZALEX pr. kg legemsvægt administreret som intravenøs infusion

i henhold til doseringsskemaet i tabel 4.

Tabel 4:

Skema for dosering af DARZALEX i kombination med bortezomib

(doseringsregime med 3-ugers serier)

Uger

Skema

Uge 1 til 9

ugentligt (i alt 9 doser)

Uge 10 til 24

hver tredje uge (i alt 5 doser)

Uge 25 og frem, indtil sygdomsprogression

hver fjerde uge

Første dosis i doseringsskemaet for hver 3. uge gives i uge 10

Første dosis i doseringsskemaet for hver 4. uge gives i uge 25

For oplysninger om dosis og doseringsskema for lægemidler, der administreres sammen DARZALEX,

henvises til pkt. 5.1 og det relevante produktresumé.

Infusionshastigheder

Efter fortynding skal DARZALEX-infusionsvæske administreres intravenøst med den initiale

infusionshastighed, der er anført i tabel 5 nedenfor. Infusionshastigheden bør kun overvejes at øges til

næste trin ved fravær af infusionsrelaterede reaktioner.

For at lette administrationen kan den første ordinerede dosis på 16 mg/kg i uge 1 fordeles på to på

hinanden følgende dage, dvs. 8 mg/kg på henholdsvis dag 1 og dag 2. Se tabel 5 nedenfor.

Tabel 5:

Infusionshastigheder for administration af DARZALEX (16 mg/kg)

Fortyndet

volumen

Initial hastighed

(første time)

Stigning i hastighed

a

Maksimal

hastighed

Infusion i uge 1

Mulighed 1 (infusion af en enkelt dosis)

Uge 1, dag 1

(16 mg/kg)

1.000 ml

50 ml/time

50 ml/time hver time

200 ml/time

Mulighed 2 (infusion af en opdelt dosis)

Uge 1, dag 1

(8 mg/kg)

500 ml

50 ml/time

50 ml/time hver time

200 ml/time

Uge 1, dag 2

(8 mg/kg)

500 ml

50 ml/time

50 ml/time hver time

200 ml/time

Infusion i uge 2

(16 mg/kg)

b

500 ml

50 ml/time

50 ml/time hver time

200 ml/time

Efterfølgende

infusioner (uge 3 og

derefter, 16 mg/kg)

c

500 ml

100 ml/time

50 ml/time hver time

200 ml/time

Trinvis forøgelse af infusionshastigheden bør kun overvejes ved fravær af infusionsrelaterede reaktioner (IRR’er).

Der bør kun anvendes et fortyndingsvolumen på 500 ml for 16 mg/kg dosen ved fravær af IRR'er i den foregående

uge. Ellers skal der anvendes et fortyndingsvolumen på 1.000 ml.

Der bør kun anvendes en modificeret initialhastighed (100 ml/time) ved efterfølgende infusioner (dvs. uge 3 og

derefter) ved fravær af IRR'er ved de foregående infusioner. Ellers fortsættes der med instruktionerne i tabellen for

infusionshastigheden for uge 2.

Håndtering af infusionsrelaterede reaktioner

Der skal administreres lægemidler før infusion af DARZALEX for at reducere risikoen for IRR'er.

Hvis en IRR forekommer, skal infusion af DARZALEX straks afbrydes og symptomerne behandles,

uanset graden/sværhedsgraden af IRR'en.

Håndtering af IRR'er kan desuden nødvendiggøre, at infusionshastigheden nedsættes, eller at

behandling med DARZALEX afbrydes, som anført nedenfor (se pkt. 4.4).

Grad 1-2 (let til moderat): Når symptomerne på reaktionen er forsvundet, skal infusionen

genoptages ved en hastighed, der ikke må overstige halvdelen af den hastighed, ved hvilken

IRR'en opstod. Hvis patienten ikke får andre IRR-symptomer, kan infusionshastigheden øges

med klinisk passende trin og intervaller op til den maksimale hastighed på 200 ml/time

(tabel 5).

Grad 3 (svær): Når symptomerne på reaktionen er forsvundet, kan det overvejes at genstarte

infusionen ved en hastighed, der ikke må overstige halvdelen af den hastighed, ved hvilken

IRR'en opstod. Hvis patienten ikke får flere symptomer, kan infusionshastigheden øges med

passende trin og intervaller (tabel 5). Ovenstående procedure skal gentages, hvis der opstår

grad 3-symptomer igen. DARZALEX skal seponeres permanent efter den tredje forekomst af en

infusionsreaktion af grad 3 eller højere.

Grad 4 (livstruende): DARZALEX seponeres permanent.

Glemt dosis

Hvis en planlagt dosis af DARZALEX glemmes, skal den administreres snarest muligt, og

doseringsskemaet skal justeres i henhold til dette, så behandlingsintervallet opretholdes.

Dosisjustering

Det frarådes at reducere dosis af DARZALEX. Det kan være nødvendigt at udsætte dosering for at

give tid til gendannelse af blodlegemer i tilfælde af hæmatologisk toksicitet (se pkt. 4.4). For

oplysninger om lægemidler, der gives i kombination med DARZALEX, henvises til de relevante

produktresuméer.

Lægemidler, der anbefales til samtidig indgivelse

Lægemidler før infusion

For at reducere risikoen for IRR'er skal alle patienter præmedicineres 1-3 timer før hver infusion af

DARZALEX på følgende måde:

Kortikosteroid (med lang eller mellemlang virkningsvarighed)

Monoterapi:

100 mg methylprednisolon eller ækvivalent hermed administreret intravenøst. Efter den anden

infusion kan dosis af kortikosteroid reduceres (60 mg methylprednisolon oralt eller intravenøst).

Kombinationsbehandling:

20 mg dexamethason (eller ækvivalent) administreret før hver infusion af DARZALEX. Når

dexamethason er det specifikke kortikosteroid i baggrundsbehandlingen, fungerer

behandlingsdosen af dexamethason i stedet som præmedicinering på dage med infusion af

DARZALEX (se pkt. 5.1).

Dexamethason indgives intravenøst før den første infusion af DARZALEX, og oral

administration kan overvejes før efterfølgende infusioner. Der bør ikke tages andre specifikke

kortikosteroider som en del af baggrundsbehandlingen (f.eks. prednison) på dage med infusion

af DARZALEX, hvis patienten har fået dexamethason som præmedicinering.

Antipyretikum (paracetamol 650 til 1000 mg oralt)

Antihistamin (diphenhydramin 25 til 50 mg oralt eller intravenøst eller ækvivalent hermed).

Lægemidler efter infusion

Der skal administreres lægemidler efter infusion for at reducere risikoen for forsinkede IRR'er på

følgende måde:

Monoterapi:

Der skal administreres oralt kortikosteroid (20 mg methylprednisolon eller en dosis ækvivalent

hermed af et kortikosteroid med mellemlang eller lang virkningsvarighed i henhold til lokal

standard) på hver af de to dage efter alle infusioner (startende dagen efter infusionen).

Kombinationsbehandling:

Overvej at administrere en lav oral dosis af methylprednisolon (≤ 20 mg) eller ækvivalent

hermed dagen efter infusion af DARZALEX. Hvis der som del af baggrundsbehandlingen

administreres et kortikosteroid (f.eks. dexamethason, prednison) dagen efter infusion af

DARZALEX, vil det dog muligvis ikke være nødvendigt med yderligere lægemidler efter

infusionen (se pkt. 5.1).

Desuden skal det overvejes at give patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom i anamnesen

lægemidler efter infusionen som f.eks. bronkodilatorer med kort og lang virkningstid samt

inhalationskortikosteroider. Hvis patienten ikke oplever væsentlige IRR'er, kan disse

inhalationslægemidler efter infusion seponeres efter de første fire infusioner efter lægens skøn.

Profylakse mod reaktivering af herpes zoster-virus

Antiviral profylakse skal overvejes for at forebygge reaktivering af herpes zoster-virus.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført formelle studier af daratumumab hos patienter med nedsat nyrefunktion. Baseret på

farmakokinetiske populationsanalyser er det ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat

nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført formelle studier af daratumumab hos patienter med nedsat leverfunktion.

Baseret på farmakokinetiske populationsanalyser er det ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter

med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Ældre

Dosisjustering anses ikke for at være nødvendig (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

DARZALEX’ sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data (se pkt. 5.1).

Administration

DARZALEX skal administreres intravenøst. Det administreres som en intravenøs infusion efter

fortynding med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske. For instruktioner om fortynding af

lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Infusionsrelaterede reaktioner

DARZALEX kan medføre alvorlige IRR’er, herunder anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.8).

Alle patienter skal overvåges for IRR’er under hele infusionen. For patienter, der oplever en IRR

uanset grad, skal overvågningen fortsættes efter infusionen, og indtil symptomerne har fortaget sig.

I kliniske studier er der indberettet IRR’er for omtrent halvdelen af alle patienter behandlet med

DARZALEX.

Størstedelen af IRR'erne forekom efter den første infusion og var af grad 1-2 (se pkt. 4.8). 4 % af alle

patienter fik en IRR ved mere end én infusion. Svære reaktioner, herunder bronkospasme, hypoxi,

dyspnø, hypertension, larynxødem og lungeødem er forekommet. Symptomerne omfattede fortrinsvis

tilstoppet næse, hoste, irritation i svælget, kulderystelser, opkastning og kvalme. Mindre hyppige

symptomer var hvæsende vejrtrækning, allergisk rhinitis, pyrexi, ubehag i brystkassen, pruritus og

hypotension (se pkt. 4.8).

Patienterne skal præmedicineres med antihistaminer, antipyretika og kortikosteroider før behandling

med DARZALEX for at reducere risikoen for IRR'er. Infusion af DARZALEX skal afbrydes ved alle

IRR'er uanset sværhedsgrad, og der skal iværksættes medicinsk behandling/understøttende behandling

af alle IRR'er efter behov. For patienter med IRR’er af grad 1, 2 eller 3 skal infusionshastigheden

reduceres, når infusionen startes igen. Hvis der opstår en anafylaktisk reaktion eller en livstruende IRR

(grad 4), skal der straks iværksættes passende livreddende behandling. DARZALEX-behandling skal

seponeres straks og permanent (se pkt. 4.2 og 4.3).

For at reducere risikoen for forsinkede IRR'er skal alle patienter have orale kortikosteroider efter

infusion af DARZALEX. Desuden skal det overvejes at give patienter med kronisk obstruktiv

lungesygdom i anamnesen lægemidler efter infusionen (f.eks. inhalationskortikosteroider,

bronkodilatorer med kort og lang virkningstid) for at håndtere respiratoriske komplikationer, hvis

sådanne opstår (se pkt. 4.2).

Neutropeni/trombocytopeni

DARZALEX kan potensere neutropeni og trombocytopeni induceret af baggrundsterapien (se

pkt. 4.8).

Komplette blodtal skal monitoreres regelmæssigt under behandlingen i henhold til producenternes

ordinationsoplysninger for baggrundsterapierne. Patienter med neutropeni skal overvåges for tegn på

infektion. Det kan være nødvendigt at udskyde DARZALEX for at give mulighed for gendannelse af

blodlegemer. Det frarådes at reducere dosis af DARZALEX. Overvej understøttende behandling med

transfusioner eller vækstfaktorer.

Interferens med indirekte antiglobulintest (indirekte Coombs test)

Daratumumab binder til CD38, der findes i lavt niveau på erytrocytter, hvilket kan medføre en positiv

indirekte Coombs test. Det daratumumab-medierede positive resultat af en indirekte Coombs test kan

vare ved i op til 6 måneder efter den sidste daratumumab-infusion. Det skal bemærkes, at

daratumumab bundet til erytrocytter kan maskere påvisning af antistoffer mod minor antigener i

patientens serum. Påvisning af patientens ABO- og Rh-blodtype påvirkes ikke.

Patienterne bør typebestemmes og screenes, før behandling med daratumumab indledes.

Fænotypebestemmelse kan overvejes i henhold til lokal praksis, før behandling med daratumumab

indledes. Genotypebestemmelse af erytrocytter påvirkes ikke af daratumumab og kan udføres når som

helst.

I tilfælde af en planlagt transfusion skal transfusionscentret oplyses om denne interferens med

indirekte antiglobulintest (se pkt. 4.5). Hvis der bliver brug for transfusion i en nødsituation, kan der

gives ikke-krydsmatchede ABO/RhD-forligelige erytrocytter i henhold til den lokale blodbanks

procedurer.

Interferens med bestemmelse af komplet respons

Daratumumab er et humant monoklonalt IgG kappa-antistof, som kan påvises med såvel SPE-analyser

(serumproteinelektroforese) som IFE-analyser (immunfiksering), der anvendes til klinisk monitorering

af endogent M-protein (se pkt. 4.5). Denne interferens kan påvirke bestemmelsen af komplet respons

og af sygdomsprogression hos visse patienter med IgG kappa-myelomprotein.

Reaktivering af hepatitis B-virus (HBV)

Der er rapporteret om reaktivering af hepatitis B-virus, herunder dødelige tilfælde, hos patienter i

behandling med DARZALEX. Alle patienter skal screenes for HBV, før der iværksættes behandling

med DARZALEX.

Patienter med positiv HBV-serologi skal monitoreres for kliniske og laboratoriemæssige tegn på

reaktivering af HBV under behandlingen med DARZALEX og i mindst seks måneder efter

seponering. Sådanne patienter skal behandles i henhold til de gældende kliniske retningslinjer. Det

skal overvejes at konsultere en hepatitisekspert, hvis dette er klinisk relevant.

Behandlingen med DARZALEX skal seponeres hos patienter, der oplever reaktivering af HBV under

behandlingen, og passende behandling iværksættes. Hos patienter med tilstrækkeligt velkontrolleret

reaktivering af HBV skal genopstart af behandlingen med DARZALEX drøftes med læger med

ekspertise i behandling af HBV.

Hjælpestoffer

Hvert hætteglas med 5 ml og 20 ml DARZALEX indeholder henholdsvis 0,4 mmol (9,3 mg) og

1,6 mmol (37,3 mg) natrium. Dette svarer til henholdsvis 0,46 % og 1,86 % af den WHO-anbefalede

maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Da daratumumab er et monoklonalt IgG1қ-antistof, er det ikke sandsynligt, at udskillelse i nyrerne og

enzym-medieret metabolisme i leveren vil udgøre primære eliminationsveje. Som sådan forventes

variationer i lægemiddelmetaboliserende enzymer ikke at påvirke eliminationen af daratumumab. På

grund af den høje affinitet til en unik epitop på CD38 forventes daratumumab ikke at ændre

lægemiddelmetaboliserende enzymer.

Kliniske farmakokinetiske vurderinger af daratumumab i kombination med lenalidomid, pomalidomid,

thalidomid, bortezomib og dexamethason indikerede ikke klinisk relevante lægemiddelinteraktioner

mellem daratumumab og disse småmolekylære lægemidler.

Interferens med indirekte antiglobulintest (indirekte Coombs test)

Daratumumab bindes til CD38 på erytrocytter og interfererer med forligelighedstest, herunder

screening for antistoffer og krydsmatching (se pkt. 4.4). Metoder til at mindske

daratumumab-interferens omfatter behandling af reagens-erytrocytter med dithiothreitol (DTT) for at

bryde daratumumab-bindingen eller andre lokalt validerede metoder. Da Kell-blodtypesystemet også

er følsomt for DDT-behandling, skal Kell-negative portioner leveres efter udelukkelse eller

identifikation af allo-antistoffer vha. DDT-behandlede erytrocytter. Som alternativ kan fæno- eller

genotypebestemmelse også overvejes (se pkt. 4.4).

Interferens med serumproteinelektroforese- og immunfikseringstest

Daratumumab kan detekteres i SPE-analyser (serumproteinelektroforese) og IFE-analyser

(immunfiksering), som anvendes til at monitorere monoklonale sygdomsimmunglobuliner (M-

protein). Dette kan medføre falsk positive SPE- og IFE-analyseresultater hos patienter med IgG kappa-

myelomprotein og påvirke den indledende vurdering af komplet respons i henhold til kriterierne fra

International Myeloma Working Group (IMWG). Hos patienter med vedvarende meget godt

delvist

respons, og hvor der er mistanke om daratumumab-interferens, skal det overvejes at anvende en

valideret, daratumumab-specifik IFE-analyse for at skelne daratumumab fra andre tilbageværende

endogene M-proteiner i serum fra patienten for at lette bestemmelsen af et komplet respons.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder/antikonception

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under og i 3 måneder efter seponering af

behandling med daratumumab.

Graviditet

Der foreligger ingen data fra mennesker eller dyr til risikovurdering af behandling med daratumumab

under graviditet. Monoklonale IgG1-antistoffer vides at passere placenta efter første trimester. Derfor

skal daratumumab ikke anvendes under graviditet, medmindre de terapeutiske fordele for kvinden

anses for at opveje de potentielle risici for fosteret. Hvis patienten bliver gravid, mens hun får dette

lægemiddel, skal hun orienteres om den potentielle risiko for fostret.

Amning

Det er ukendt, om daratumumab udskilles i human eller animalsk mælk.

Maternelt IgG udskilles i human mælk, men det optages ikke i væsentlige mængder i blodbanen hos

neonatale samt nyfødte og spædbørn, da det nedbrydes i mave-tarm-kanalen og ikke absorberes.

Virkningen af daratumumab på nyfødte/spædbørn kendes ikke. Det skal besluttes, om amning skal

ophøre eller behandling med DARZALEX seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning

for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data, som kan fastlægge de potentielle virkninger af daratumumab på hanlig og

hunlig fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

DARZALEX påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Der er dog indberettet træthed hos patienter, der får daratumumab, og der skal tages højde

for dette, når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger uanset grad ≥ 20 % var IRR'er, træthed, kvalme, diarré,

forstoppelse, pyrexi, dyspnø, hoste, neutropeni, trombocytopeni, anæmi, perifert ødem, asteni, perifer

sensorisk neuropati og infektion i øvre luftveje. Alvorlige bivirkninger var sepsis, pneumoni,

bronchitis, infektion i øvre luftveje, pulmonalt ødem, influenza, pyrexi, dehydrering, diarré og

atrieflimren.

Bivirkninger i tabelform

Tabel 6 giver en oversigt over de bivirkninger, der forekom hos patienter i behandling med

DARZALEX. Dataene afspejler eksponering for DARZALEX (16 mg/kg) hos 2.066 patienter med

myelomatose, herunder 1.910 patienter, som fik DARZALEX i kombination med

baggrundsbehandlinger, og 156 patienter, som fik DARZALEX som monoterapi. Bivirkninger

indberettet efter markedsføring er også medtaget.

I studie MMY3006 var udbyttet af CD34+ celler numerisk lavere i D-VTd-armen sammenlignet med

VTd-armen (median: D-VTd: 6,3 x 10

/kg; VTd: 8,9 x 10

/kg), og blandt dem, som fuldførte

mobilisering, fik flere patienter i D-VTd-gruppen plerixafor sammenlignet med dem i VTd-armen

(D-VTd: 21,7 %; VTd: 7,9 %). Engraftment satser og hæmatopoietisk rekonstitution var

sammenligneligt blandt transplanterede patienter i D-VTd-armen og VTd-armen (D-VTd: 99,8 %;

VTd: 99,6 %, som målt ved restitution af neutrofiler > 0,5 x 10

/l, leukocytter > 1,0 x 10

/l og

trombocytter > 50 x 10

/l uden transfusion).

Hyppighed defineres som meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og meget sjælden (< 1/10.000). Hvor det er

relevant, er bivirkningerne inden for hver hyppighedsgruppe opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 6:

Bivirkninger hos patienter med myelomatose behandlet med DARZALEX

16 mg/kg

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Forekomst (%)

Alle grader

Grad 3-4

Infektioner og parasitære

sygdomme

Pneumoni

Meget almindelig

Bronchitis

Infektion i øvre luftveje

Urinvejsinfektion

Almindelig

Influenza

Sepsis

Cytomegalovirus-

infektion

< 1*

Reaktivering af

hepatitis B-virus

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Neutropeni

Meget almindelig

Trombocytopeni

Anæmi

Lymfopeni

Leukopeni

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Sjælden

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Meget almindelig

Hyperglykæmi

Almindelig

Hypokalcæmi

Dehydrering

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati

Meget almindelig

Paræstesi

< 1

Hovedpine

< 1*

Hjerte

Atrieflimren

Almindelig

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Meget almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Meget almindelig

< 1*

Dyspnø

Pulmonalt ødem

Almindelig

< 1

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Meget almindelig

Forstoppelse

Kvalme

Opkastning

Pancreatitis

Almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Meget almindelig

Muskelspasmer

< 1*

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Meget almindelig

Perifert ødem

Pyrexi

Asteni

Kulderystelser

Almindelig

< 1*

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Infusionsrelateret

reaktion

Meget almindelig

Ingen grad 4

Angiver gruppering af termer

Bivirkning efter markedsføring

Infusionsrelateret reaktion omfatter termer fastlagt af investigatorerne som værende relateret til infusion, se nedenfor

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Infusionsrelaterede reaktioner (IRR'er)

I kliniske studier (monoterapi og kombinationsbehandlinger; n = 2.066) var forekomsten af IRR'er af

enhver grad 37 % efter den første (16 mg/kg, uge 1) infusion af DARZALEX, 2 % ved infusionen i

uge 2 og kumulativt 6 % ved efterfølgende infusioner. Under 1 % af patienterne fik en grad 3/4 IRR

ved infusionen i uge 2 eller efterfølgende infusioner.

Mediantiden til indtræden af en reaktion var 1,5 timer (interval: 0 til 72,8 timer). I 36 % af tilfældene

blev infusionen ændret som følge af en reaktion. Den mediane infusionsvarighed for 16 mg/kg

infusioner i uge 1 og uge 2 og efterfølgende infusioner var henholdsvis ca. 7, 4 og 3 timer.

Svære IRR'er inkluderede bronkospasme, dyspnø, larynxødem, lungeødem, hypoxi og hypertension.

Andre IRR'er omfattede tilstoppet næse, hoste, kulderystelser, irritation i svælget, opkastning og

kvalme (se pkt. 4.4).

Når dosering af DARZALEX blev afbrudt i forbindelse med ASCT (studie MMY3006) i et mediant

antal måneder på 3,75 (interval: 2,4; 6,9), var forekomsten af infusionsrelaterede reaktioner efter

genopstart af DARZALEX 11 % efter den første infusion efter ASCT.

Infusionshastigheden/fortyndingsvolumen anvendt ved genopstart, var den samme, som blev anvendt

efter den sidste infusion af DARZALEX inden afbrydelse på grund af ASCT. De infusionsrelaterede

reaktioner, der forekom ved genopstart af DARZALEX efter ASCT var konsistente med hensyn til

Læs hele dokumentet

An agency of the European Union

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/432899/2020

EMEA/H/C/004077

Darzalex (daratumumab)

En oversigt over Darzalex, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Darzalex, og hvad anvendes det til?

Darzalex er et kræftlægemiddel, der anvendes til at behandle voksne med knoglemarvskræft af typen

myelomatose. Hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose anvendes det:

i kombination med lægemidlerne lenalidomid og dexamethason eller med bortezomib, melphalan

og prednison hos patienter, der ikke kan få autolog stamcelletransplantation (transplantation af

patientens egne bloddannende celler). Bortezomib, lenalidomid og melphalan bruges til behandling

af myelomatose, og dexamethason og prednison undertrykker immunsystemet

i kombination med bortezomib, thalidomid (et andet lægemiddel til behandling af myelomatose) og

dexamethason hos voksne patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som kan få autolog

stamcelletransplantation.

Hos patienter med tidligere diagnosticeret myelomatose anvendes det:

i kombination med dexamethason plus enten lenalidomid eller bortezomib

alene, når sygdommen er vendt tilbage efter behandling med kræftlægemidler (herunder såkaldte

proteasomhæmmere) og immunmodulerende lægemidler (som indvirker på immunforsvaret), eller

når disse lægemidler ikke har virket på sygdommen.

Myelomatose er sjælden, og Darzalex blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 17.

juli 2013. Yderligere information om lægemidler til sjældne sygdomme kan findes her:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Darzalex indeholder det aktive stof daratumumab.

Hvordan anvendes Darzalex?

Darzalex fås kun på recept og bør gives af en sundhedsperson i omgivelser, hvor alvorlige reaktioner

hurtigt kan behandles.

Det gives som infusion (drop) i en vene eller som injektion under huden. Den anbefalede dosis

afhænger af måden, lægemidlet gives på. Hvor ofte Darzalex gives, afhænger af, hvilke andre

Darzalex (daratumumab)

EMA/432899/2020

Side 2/4

lægemidler det gives sammen med. Behandlingen starter normalt med én dosis Darzalex én gang om

ugen. Før og efter behandling med Darzalex får patienterne lægemidler, der nedsætter risikoen for

reaktioner. Hvis patienten har svære bivirkninger ved infusionen, kan lægen nedsætte

infusionshastigheden eller standse behandlingen.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Darzalex, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Darzalex?

Det aktive stof i Darzalex, daratumumab, er et protein af typen monoklonalt antistof, der er beregnet

til at binde sig til proteinet CD38, som findes i store mængder i myelomatoseceller. Ved at binde sig til

CD38 i myelomatosecellerne aktiverer daratumumab immunforsvaret, så det dræber kræftcellerne.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Darzalex?

Tidligere behandlet myelomatose

Darzalex som enebehandling blev undersøgt i to hovedstudier med i alt 196 patienter med

myelomatose, hos hvem sygdommen var vendt tilbage efter mindst to tidligere behandlinger (med en

proteasomhæmmer og et immunmodulerende lægemiddel), eller som ikke havde reageret på disse

behandlinger. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på andelen af patienter, der oplevede virkning af

behandlingen (målt ved eliminering eller mindst 50 % reduktion af et protein, der findes i

myelomatoseceller). I det ene studie reagerede ca. 29 % af de patienter, der fik Darzalex i en dosis på

16 mg/kg (31 ud af 106 patienter), på behandlingen, og i det andet studie var denne andel 36 % (15

ud af 42 patienter). I disse studier blev Darzalex ikke sammenlignet med andre behandlinger.

Darzalex givet sammen med dexamethason og enten lenalidomid eller bortezomib blev undersøgt i to

yderligere hovedstudier med deltagelse af patienter, hvis myelomatose var vendt tilbage efter

behandling med andre lægemidler, eller som ikke havde reageret på behandlingen. Virkningen blev

hovedsagelig bedømt på, hvor længe patienterne levede, uden at sygdommen forværredes. I det

første af disse studier, hvori 569 patienter deltog, levede 78 % af de patienter, som fik Darzalex og

dexamethason plus lenalidomid i 18 måneder, uden forværring af sygdommen, sammenholdt med

52 % af dem, der fik dexamethason plus lenalidomid. I det andet studie, hvori der deltog 498

patienter, levede 61 % af de patienter, der fik Darzalex og dexamethason plus bortezomib i 12

måneder, uden forværring af sygdommen, sammenholdt med 27 % af dem, der fik dexamethason plus

bortezomib.

Af et andet studie omfattende 522 patienter med myelomatose, som efter tidligere behandling var

vendt tilbage eller ikke havde responderet, fremgik det, at Darzalex givet som injektion under huden

ikke var mindre effektivt som behandling end Darzalex givet som infusion i en vene. Sygdommen

responderede hos 41 % (108 af 263) af de patienter, der fik injektionen, og hos 37 % (96 af 259) af

de patienter, der fik infusionen.

Nydiagnosticeret myelomatose

Darzalex givet sammen med dexamethason og lenalidomid blev sammenlignet med dexamethason

plus lenalidomid hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke kunne få autolog

stamcelletransplantation. Studiet omfattede 737 patienter, og 70 % af de patienter, der fik Darzalex

og dexamethason plus lenalidomid, levede i 36 måneder, uden at deres sygdom forværredes,

sammenholdt med 39 % af dem, der fik dexamethason plus lenalidomid.

Darzalex (daratumumab)

EMA/432899/2020

Side 3/4

Darzalex kombineret med bortezomib, melphalan og prednison blev sammenlignet med bortezomib,

melphalan og prednison i et studie med 706 patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke

kunne få autolog stamcelletransplantation. Ca. 28 måneder efter at studiet var påbegyndt, levede

70 % (246 ud af 350) af de patienter, der var behandlet med Darzalex i kombination med de tre andre

lægemidler, uden forværring af sygdommen, sammenholdt med 49 % (174 ud af 356) af dem, der var

blevet behandlet med bortezomib, melphalan og prednison.

Darzalex er også undersøgt hos patienter, der kunne få autolog stamcelletransplantation. I studiet,

hvori der deltog 1.085 patienter, blev Darzalex i kombination med bortezomib, thalidomid og

dexamethason sammenlignet med en kombination af bortezomib, thalidomid og dexamethason uden

Darzalex, idet begge kombinationer blev givet i 4 behandlingsserier før transplantationen og 2 serier

efter. På dag 100 efter transplantationen var alle tegn på myelomatose forsvundet hos ca. 29 % af de

patienter, der fik Darzalex-kombinationen, og hos ca. 20 % af dem, der fik bortezomib, thalidomid og

dexamethason alene.

Hvilke risici er der forbundet med Darzalex?

De hyppigste bivirkninger ved Darzalex (som kan forekomme hos mindst 1 ud af 5 patienter) er

infusionsrelaterede reaktioner, træthed, svaghed, feber, kvalme, diarré, forstoppelse, perifert ødem

(hævelse af ankler og fødder), hoste, infektioner i de øvre luftveje (f.eks. næse- og halsinfektioner),

vejrtrækningsbesvær, neutropeni (lavt antal neutrofiler, en type hvide blodlegemer), blodmangel (lavt

antal røde blodlegemer), trombocytopeni (lavt antal blodplader) og perifer sensorisk neuropati

(beskadigelse af nerverne i arme og ben).

Alvorlige bivirkninger er pneumomi (lungeinfektion), bronkitis (betændelse i luftvejene i lungerne),

infektioner i de øvre luftveje, lungeødem (væskeansamling i lungerne), sepsis (blodforgiftning),

influenza, feber, dehydrering, diarré og atrieflimren (uregelmæssige hurtige sammentrækninger af de

øvre hjertekamre).

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Darzalex fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Darzalex godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Darzalex opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Darzalex som enebehandling var effektivt til behandling af

myelomatose hos patienter, hvis sygdom var forværret trods behandling med mindst to andre

lægemidler. Darzalex anvendt sammen med dexamethason plus enten lenalidomid eller bortezomib har

også vist sig effektivt hos patienter, som tidligere har fået anden behandling mod myelomatose.

Darzalex i kombination med lenalidomid og dexamethason eller med bortezomib, melphalan og

prednison var effektivt til at behandle patienter med nydiagnosticeret myelomatose, der ikke kunne få

autolog stamcelletransplantation. Kombinationen med bortezomib, thalidomid og dexamethason var

gavnlig hos patienter, der kunne få en sådan transplantation. Patienter med myelomatose havde

begrænsede behandlingsmuligheder, og Darzalex, der virker på en anden måde end de eksisterende

behandlinger, kunne være et alternativ. Bivirkningerne ved Darzalex anses for at være acceptable og

til at behandle.

Der blev oprindelig udstedt en "betinget godkendelse" for Darzalex, fordi der afventedes yderligere

dokumentation om lægemidlet. Da virksomheden har indsendt den nødvendige yderligere

dokumentation, er godkendelsen ændret fra en betinget godkendelse til en fuldgyldig godkendelse.

Darzalex (daratumumab)

EMA/432899/2020

Side 4/4

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Darzalex?

Virksomheden, der markedsfører Darzalex, vil udarbejde oplysningsmateriale til alle

sundhedspersoner, der forventes at bruge lægemidlet, for at oplyse dem om, at lægemidlet kan

påvirke resultatet af en blodprøve (indirekte Coombs-test), som bruges til at bestemme egnetheden til

blodtransfusioner. Patienter, der har fået ordineret Darzalex, vil få udleveret et patientkort med

tilsvarende oplysninger.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Darzalex.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Darzalex løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Darzalex vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Darzalex

Darzalex fik en betinget markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 20. maj 2016. Den blev

ændret til en fuldgyldig markedsføringstilladelse den 28. april 2017.

Yderligere information om Darzalex findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/darzalex

Denne oversigt blev sidst ajourført i 08-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information