Cystadrops

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-10-2020

Aktiv bestanddel:
mercaptaminhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Recordati Rare Diseases
ATC-kode:
S01XA21
INN (International Name):
mercaptamine
Terapeutisk gruppe:
Ophthalmologicals,
Terapeutisk område:
cystinosis
Terapeutiske indikationer:
Cystadrop er indiceret til behandling af hornhindecystinkrystalsaflejringer hos voksne og børn fra 2 år med cystinose.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003769
Autorisation dato:
2017-01-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/003769

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

22-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

22-02-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Cystadrops 3,8 mg/ml øjendråber, opløsning

Cysteamin (mercaptamin)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cystadrops

Sådan skal du bruge Cystadrops

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Om Cystadrops

Cystadrops er øjendråber, der indeholder det aktive stof cysteamin (kaldes også mercaptamin).

Anvendelse

Øjendråberne anvendes til at nedsætte mængden af cystinkrystaller på øjets overflade (hornhinden)

hos voksne og børn fra 2 år med cystinose.

Hvad er cystinose

Cystinose er en sjælden arvelig sygdom, hvor kroppen ikke er i stand til at fjerne overskud af cystin

(en aminosyre), hvilket forårsager, at der ophobes cystinkrystaller i forskellige organer (f.eks. nyrerne

og øjnene). Ophobning af krystaller i øjnene kan medføre øget følsomhed for lys (fotofobi),

nedbrydning af hornhinden (keratopati) og synstab.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cystadrops

Brug ikke Cystadrops

hvis du er allergisk over for cysteamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cystadrops (angivet i

afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Cystadrops.

Brug af anden medicin sammen med Cystadrops

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Selvom indholdet af Cystadrops i blodet er ubetydeligt, bør der træffes forholdsregler.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik og arbejdssikkerhed

Dit syn kan være sløret i et par minutter, lige efter du har brugt Cystadrops. Du må ikke køre

motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du ikke kan se klart.

Cystadrops indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 5 mikrogram benzalkoniumchlorid i hver dråbe, hvilket svarer til

0,1 mg/ml.

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du

skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter

kontaktlinserne i igen.

Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med

hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller

smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge.

3.

Sådan skal du bruge Cystadrops

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Anbefalet dosis

Den anbefalede dosis er 1 dråbe i hvert øje 4 gange dagligt i dagtimerne (mens du er vågen).

Det anbefales, at der går 4 timer mellem hver drypning (du kan f.eks. bruge øjendråberne kl. 8.00,

kl.12.00, kl.16.00 og kl. 20.00).

Det anbefales, at du kommer den sidste dråbe i øjnene mindst 30 minutter før sengetid for at

undgå, at dine øjenlåg er klistret sammen om morgenen.

Din læge kan gradvist nedsætte din dosis (til mindst 1 dråbe i hvert øje dagligt), afhængigt af

resultatet af øjenundersøgelser.

Dråberne må kun anvendes i øjnene.

Følg nøje nedenstående anvisninger i brug af øjendråberne.

Du kan også se disse instruktioner i en

animeret film på www.cystadrops.net ‘QR-code skal inkluderes’

Trin 1: Inden du bruger en flaske første gang

Inden du anvender Cystadrops første gang, skal øjendråberne have stuetemperatur. Det gør

anvendelse af dråberne lettere.

Umiddelbart inden du bruger en flaske første gang, skal du skrive den dato, du åbner flasken, i

det dertil beregnede felt på kartonæsken.

Vask hænderne grundigt for at undgå bakteriel forurening af flaskens indhold.

Fjern den grønne beskyttelseshætte (billede 1).

Fjern metalforseglingen (billede 2).

Fjern den grå prop fra flasken (billede 3).

Rør ikke ved flaskens åbning, når du har taget den grå prop af.

Tag dråbetælleren ud af posen uden at berøre den ende, der skal sættes på flasken. Sæt

dråbetælleren på flasken (billede 4) og tag den ikke af igen.

Sørg for, at du ikke mister den lille hvide hætte (billede 5), der sidder på spidsen af

dråbetælleren.

Trin 2: Inden du bruger øjendråberne

Tjek den dato, du skrev på kartonæsken. Cystadrops må bruges i op til 7 dage efter, flasken

blevet åbnet.

Tag pipetteflasken og et spejl.

Vask hænderne.

Trin 3: Sådan bruger du øjendråberne

Hold pipetteflasken med fingrene, flasken skal vende nedad. Ryst pipetteflasken op og ned for

at fylde dråbetælleren.

Skru den lille, hvide hætte af dråbetælleren.

Læg hovedet tilbage. Træk ned i nederste øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en

lomme mellem øjenlåget og øjet. Her skal dråben placeres (billede 6).

flaske

flaske

dråbetæller

dråbetæller

lille hvid hætte

drej og pres

for at påsætte

lille hvid hætte

fjern

fjern

fjern

metalforsegling

flaske

grøn

beskyttelseshætte

grå

prop

Før pipetteflaskens spids tæt på øjet. Brug spejlet, hvis det hjælper.

Dråbetælleren må ikke røre ved dit øje, øjenlåg, øjenomgivelserne eller andre

overflader.

Det kan forurene dråberne.

Tryk let på dråbetælleren for at få én dråbe Cystadrops ud ad gangen. Vær ekstra forsigtig

med ikke at røre ved spidsen af dråbetælleren med dine fingre.

Når du har brugt Cystadrops, skal du sætte en finger mod øjenkrogen ind mod næsen (billede

7) og forsigtigt massere dit øverste øjenlåg for at sprede øjendråberne over øjet.

Fjern overskydende medicin med en fugtig serviet (billede 8) for at undgå mulig irritation.

Gentag trin 3 for det andet øje.

Sæt den lille hvide hætte på dråbetælleren igen straks efter brug.

Trin 4: Opbevaring af øjendråberne efter brug

Læg pipetteflasken ned i kartonæsken.

Opbevar Cystadrops ved stuetemperatur (det gør det lettere at bruge dråbetælleren).

Kasser flasken 7 dage efter åbning.

Hvis en dråbe ikke kommer ind i øjet

Prøv igen.

Hvis du bruger Cystadrops sammen med et andet lægemiddel til øjnene

Sørg for, at der går mindst 10 minutter mellem brug af Cystadrops og det andet lægemiddel. Du skal

bruge øjensalve sidst.

Hvis du går med bløde kontaktlinser

Du må ikke komme øjendråberne i øjnene, mens du har linserne i. Når du har brugt dråberne, skal du

vente 15 minutter, før du må sætte kontaktlinserne i igen.

Hvis du brugt for meget Cystadrops

Hvis du kommer for mange dråber i øjnene, skal du skylle øjnene - helst med saltvand (hvis du ikke

har saltvand, skal du bruge varmt vand). Du må ikke komme flere dråber i, før det er tid til din næste

sædvanlige dosis.

Hvis du har glemt at bruge Cystadrops

Vent indtil næste planlagte drypning og fortsæt så, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Cystadrops

Cystadrops skal bruges hver dag, for at medicinen virker korrekt. Hvis du holder op med at bruge

Cystadrops, kan ophobningen af cystinkrystaller i hornhinden vokse og medføre øget følsomhed for

lys (fotofobi), nedbrydning af hornhinden (keratopati) og synstab. Du skal derfor tale med din læge,

inden du stopper behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan normalt fortsætte med at bruge dråberne, medmindre bivirkningerne er alvorlige. Tal med

lægen eller apotekspersonalet, hvis du er bekymret. Du må ikke holde op med at bruge Cystadrops

uden at tale med din læge.

Følgende bivirkninger er rapporteret:

Meget almindelige bivirkninger

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

øjensmerter

røde øjne, øjenkløe, irritation i øjnene (svie)

øjne, der løber i vand

tågesyn

gener på det sted, dråberne er dryppet i (hovedsageligt sammenklistrede øjenlåg og vipper),

medicinrester på øjenvipperne og rundt om øjnene

Almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

unormal fornemmelse i øjnene, følelse af at have noget i øjet

tørre øjne

hævede øjenlåg

irritation i øjenlåg

nedsat syn

smerter på det sted, dråberne er dryppet i

bygkorn

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Inden åbning:

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Opbevar pipetteflasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter åbning:

Skriv datoen, hvor du åbner flasken, i feltet på kartonæsken.

Cystadrops må bruges i op til 7 dage efter, flasken er blevet åbnet.

Opbevar pipetteflasken tæt tillukket i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Du skal kassere pipetteflasken 7 dage efter åbning, også selvom den ikke er tom.

Tag en

ny flaske i brug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cystadrops indeholder:

Aktivt stof: cysteamin (mercaptamin) som hydrochlorid. En ml øjendråber, opløsning,

indeholder 3,8 mg cysteamin.

Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (se afsnit 2 under "Cystadrops indeholder

benzalkoniumchlorid"), natriumedetat, carmellosenatrium, citronsyremonohydrat,

natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Cystadrops er klare og tyktflydende øjendråber (opløsning).

Hver æske indeholder:

1 ravfarvet glasflaske med 5 ml øjendråber

1 dråbetæller.

Cystadrops er tilgængelige i pakke med 1 æske eller i multipakke med 4 æsker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

Frankrig

Fremstiller

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

Frankrig

eller

Recordati Rare Diseases

Eco River Parc

30, rue des Peupliers

F-92000 Nanterre

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Recordati AB.

Tlf.: +46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf.: +46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Rare Diseases

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

Frankrig

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Recordati AB.

Simi:+46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel: +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Recordati Rare Diseases

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel: +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre hjemmesider om sjældne

sygdomme og om, hvordan de behandles.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cystadrops 3,8 mg/ml øjendråber, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml indeholder mercaptaminhydrochlorid svarende til 3,8 mg mercaptamin (cysteamin).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

En ml øjendråber, opløsning, indeholder 0,1 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

En tyktflydende, klar opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Cystadrops er indiceret til behandling af aflejringer af cystinkrystaller i hornhinden hos voksne og

børn over 2 år med cystinose.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Cystadrops skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af

cystinose.

Dosering

Den anbefalede dosis er en dråbe i hvert øje 4 gange dagligt i dagtimerne (i patientens vågenperiode).

Det anbefalede interval mellem 2 drypninger er 4 timer. Dosis kan nedsættes progressivt (til en daglig

minimumsdosis på 1 dråbe i hvert øje), afhængigt af øjenundersøgelsernes resultater (f.eks. aflejringer

af cystinkrystaller i hornhinden, fotofobi).

Patienten skal informeres om at fortsætte behandlingen med næste drypning, hvis han/hun glemmer en

dosis.

Dosis må ikke overstige 4 dråber pr. øje pr. dag.

Ophobningen af cystinkrystaller i hornhinden øges, hvis Cystadrops seponeres. Behandlingen må ikke

stoppes.

Pædiatrisk population

Cystadrops kan bruges til børn fra 2 år ved samme dosis som til voksne (se pkt. 5.1).

Cystadrops’ sikkerhed og virkning hos børn under 2 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Til okulær anvendelse.

Inden første administration skal patienten informeres om at lade Cystadrops få stuetemperatur for at

lette administrationen. Patienten skal informeres om at opbevare pipetteflasken ved stuetemperatur,

når den først er åbnet.

For at undgå at øjenlågene er klistret sammen om morgenen, skal patienten rådes til ikke at dryppe

øjnene senere end 30 minutter før sengetid.

For at forebygge kontaminering af dråbetælleren og øjendråberne skal der udvises forsigtighed for at

undgå, at pipetteflaskens dråbetæller berører øjenlåg, øjenomgivelser og andre overflader.

Patienten skal informeres om, at pipetteflasken skal kasseres 7 dage efter åbning.

I tilfælde af samtidig behandling med andre topikale okulære lægemidler skal der gå 10 minutter

mellem anvendelse af hvert præparat. Øjensalve bør administreres sidst.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Cystadrops indeholder benzalkoniumchlorid, som kan irritere øjnene.

Det er også rapporteret, at benzalkoniumchlorid, der hyppigt anvendes som konserveringsmiddel i

øjenpræparater, har forårsaget punktat keratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Monitorering er

påkrævet.

Kontaktlinser

Benzalkoniumchlorid er kendt for at misfarve bløde kontaktlinser. Kontakt med bløde kontaktlinser

bør undgås. Patienten skal informeres om at tage kontaktlinserne ud inden administration af

øjendråberne og vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne sættes i igen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Der forventes ingen interaktioner med oralt administrerede lægemidler, eftersom det for alle

aldersgrupper gælder, at den anbefalede totale dagsdosis af cysteaminbase kun er ca. 0,4 % af den

højeste anbefalede orale dosis cysteaminbase.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

For alle aldersgrupper gælder, at den anbefalede totale dagsdosis af cysteamin til okulær anvendelse

kun er ca. 0,4 % af den højeste anbefalede orale dosis cysteamin. Den systemiske eksponering for

cysteamin efter administration i øjnene er derfor lavere end efter oral administration. Der skal tages

forholdsregler ved samtidig behandling med oralt cysteamin, selvom der ikke forventes nogen

indvirkning på graviditet eller amning, fordi den systemiske eksponering for cysteamin er ubetydelig.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af cysteamin til gravide kvinder. Dyrestudier har påvist

reproduktionstoksicitet, herunder teratogen effekt (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker

kendes ikke. Det vides heller ikke, i hvilket omfang ubehandlet cystinose måtte indvirke på graviditet.

Derfor bør oralt cysteamin ikke anvendes under graviditet, især ikke i første trimester, medmindre det

er strengt nødvendigt.

Hvis graviditet konstateres eller planlægges, skal behandlingen nøje genovervejes, og patienten skal

informeres om den mulige teratogene risiko ved cysteamin.

Amning

Det er ukendt, om cysteamin udskilles i human mælk. På grund af resultater fra dyrestudier med

diegivende hunner og nyfødte (se pkt. 5.3) bør kvinder, der tager oralt cysteamin, ikke amme.

Fertilitet

Der er ingen data om cysteamins indvirkning på human fertilitet. Dyrestudier har påvist nedsat

fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Cystadrops påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Midlertidigt (gennemsnitligt under 1 minut) tågesyn eller anden synsforstyrrelse kan påvirke evnen til

at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Hvis patienten får tågesyn efter drypning, skal han/hun vente med at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner, indtil synet er klart igen.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger er øjensmerter, okulær hyperæmi, øjenkløe, tåreflåd, tågesyn og

øjenirritation. De fleste af disse bivirkninger er forbigående, og de fleste er lette eller moderate.

Skema over bivirkninger

Følgende bivirkninger er rapporteret under kliniske forsøg og det franske NPU-program (

Named

Patient Use

) med Cystadrops. De rapporterede bivirkninger er anført nedenfor i henhold til

systemorganklasse og hyppighed (pr. patient).

Hyppigheden defineres som:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Pædiatrisk population

Bivirkningernes hyppighed, type og sværhedsgrad hos børn er de samme som hos voksne.

69 pædiatriske patienter blev fulgt i kliniske forsøg og det franske NPU-program. 19 patienter var

under 6 år, 21 var mellem 6 og 12 år, og 29 var mellem 12 og 18 år.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

Systemorganklasse

Bivirkninger

Øjne

Meget almindelig: øjensmerter, tågesyn, øjenirritation, okulær

hyperæmi, øjenkløe, tåreflåd, aflejringer i øjnene

Almindelig: unormale fornemmelser i øjnene, tørre øjne,

fornemmelse af fremmedlegeme i øjnene, øjenlågsødem,

øjenlågsirritation, nedsat syn, bygkorn

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig: gener på inddrypningsstedet (hovedsageligt

sammenklistrede øjenlåg og vipper)

Almindelig: smerter på inddrypningsstedet

4.9

Overdosering

Det er ikke sandsynligt, at der sker overdosering ved administration i øjnene.

I tilfælde af utilsigtet indtagelse bør patienten monitoreres og behandles symptomatisk.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Oftalmologiske lægemidler, andre oftalmologiske lægemidler,

ATC-kode: S01XA21.

Virkningsmekanisme

Cysteamin reducerer ophobning af cystinkrystaller i hornhinden, idet det depleterer cystin ved at

konvertere cystin til cystein og cystein-cysteaminblandede disulfider.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der er udført to kliniske forsøg med Cystadrops: Et klinisk forsøg med én behandlingsarm og 8 børn

og voksne (OCT-1-studiet) og et randomiseret åbent klinisk multicenterforsøg (CHOC-studiet) udført

med 32 patienter.

OCT-1-studiet

Dette studie vurderede sikkerheden og virkningen af Cystadrops over 5 år. Dosis blev justeret efter

øjenundersøgelser. Ingen af patienterne afbrød behandlingen i løbet af den 5 år lange

opfølgningsperiode.

Virkningen blev vurderet som total score ved

in vivo

konfokal mikroskopi (IVCM-score) med

kvantificering af cystinkrystaller i hornhindens 7 lag. Efter 30 dages behandling med mediant 4

drypninger pr. dag sås der en gennemsnitlig reduktion på 30 % i den totale IVCM-score. Ved en

mediandosis på 3 dråber/øje/dag (1-3 dråber) blev der hos 7 af de 8 patienter over tid opretholdt en

gennemsnitlig reduktion i aflejring af cystinkrystaller i hornhinden på 30 % sammenlignet med

baseline

. Fotofobi tenderede til at bedres over tid.

CHOC-studiet

Dette studie var et randomiseret kontrolleret stufie til vurdering af Cystadrops’ virkning og

sikkerhedsprofil efter 90 dages behandling med en dosis på 4 dråber/øje/dag. Den totale IVCM-score

var det primære effektmål. 15 patienter blev eksponeret for Cystadrops. Den gennemsnitlige, totale

IVCM-score blev beregnet for 11 patienter. Der blev på dag 30 observeret en udvikling mod en lavere

total IVCM-score i Cystadrops-armen. En gennemsnitlig reduktion på 40 % i Cystadrops-armen blev

bekræftet på dag 90. Cystadrops superioritet blev påvist ved sammenligning med kontrolarmen

(cysteaminhydrochlorid 0,10 %), p<0,001; 95 % KI (2,11; 5,58). Sammenlignet med kontrolarmen

blev der også påvist superioritet med Cystadrops for fotofobi vurderet af investigator

(cysteaminhydrochlorid 0,10 %), p<0,048; 95 % KI (0,23; 1,14).

Pædiatrisk population

Kliniske data for sikkerhed og virkning blev indsamlet under de 2 kliniske forsøg (OCT-1 og CHOC).

I alt blev 15 pædiatriske patienter eksponeret for Cystadrops, hvoraf de 3 (herunder en 2-årig og en 3-

årig) var under 6 år. Resultaterne for virkning og sikkerhed er de samme i den pædiatriske og voksne

population.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Cystadrops i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af

aflejringer af cystinkrystaller i hornhinden hos cystinose-patienter (se pkt. 4.2 for oplysninger om

pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Cystadrops’ farmakokinetik er ikke undersøgt efter administration i øjnene hos mennesker.

Ligesom for andre lokalt administrerede øjenpræparater vil der sandsynligvis forekomme systemisk

absorption. Det skal imidlertid tages i betragtning, at det for alle aldersgrupper gælder, at den

anbefalede daglige okulære dosis af cysteamin kun er ca. 0,4 % af den højeste anbefalede daglige

dosis af oral cysteamin.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Det forventes, at den systemiske eksponering vil være lav efter administration i øjnene. Ved samtidig

oral og okulær behandling med cysteamin anses den okulære administration kun i ubetydelig grad at

bidrage til den systemiske risiko.

Prækliniske data for oralt cysteamin

Der er udført genotoksicitetsstudier: Induktion af kromosomafvigelser i dyrkede eukaryote cellelinjer

er rapporteret. Specifikke studier med cysteamin viste ingen mutagen effekt i Ames’ test og ingen

klastogen effekt i mikronukleustesten hos mus.

Reproduktionsstudier viste embryo-/føtotoksisk effekt (resorption og tab efter implantation) hos rotter

ved dosisniveauer på 100 mg/kg/dag og hos kaniner, der fik cysteamin 50 mg/kg/dag. Der er beskrevet

teratogen effekt hos rotter, hvis cysteamin administreres i en dosis på 100 mg/kg/dag under

organogenesen.

Dette svarer til 0,6 g/m

/dag hos rotter, hvilket er under halvdelen af den anbefalede kliniske

vedligeholdelsesdosis af cysteamin (1,30 g/m

/dag). Der sås nedsat fertilitet hos rotter ved 375

mg/kg/dag, en dosis ved hvilken vægtstigning blev hæmmet. Ved denne dosis var vægtstigning og

overlevelse hos afkommet i dieperioden også reduceret. Høje doser cysteamin hæmmer diegivende

hunners evne til at ernære deres unger. Enkeltdoser af lægemidlet hæmmer prolaktinsekretionen hos

dyr.

Administration af cysteamin til nyfødte rotter inducerede katarakt.

Høje doser cysteamin, administreret enten oralt eller parenteralt, forårsager ulcus duodeni hos rotter og

mus, men ikke hos aber. Eksperimentel administration af lægemidlet medfører somatostatin-

depletering hos flere dyrearter. Konsekvensen af dette for den kliniske anvendelse er ukendt.

Der er ikke udført karcinogenicitetsstudier med cysteamin.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Natriumedetat

Carmellosenatrium

Citronsyremonohydrat

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Saltsyre (til justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

6 måneder

Efter anbrud: 7 dage. Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Må ikke opbevares i køleskab.

Opbevar pipetteflasken tæt tillukket i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Inden anbrud:

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

5 ml opløsning i en 10 ml ravfarvet glasflaske, lukket med brombutylprop og forseglet med en

aluminiumshætte. En dråbetæller af PVC og med HDPE-lukning er separat emballeret og inkluderet i

hver kartonæske.

Hver kartonæske indeholder 1 flaske og 1 dråbetæller.

Pakke med 1 kartonæske eller multipakke med 4 kartonæsker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Patienten skal informeres om at følge nedenstående anvisninger i åbning af flasken og påsætning af

dråbetælleren:

Vask hænderne grundigt for at undgå mikrobiel kontaminering af flaskens indhold.

Fjern den grønne beskyttelseshætte (billede 1).

Fjern metalforseglingen (billede 2).

Fjern den grå prop fra flasken (billede 3).

Rør ikke ved flaskeåbningen, når du har taget den grå prop af.

fjern

fjern

fjern

metalforsegling

flaske

grøn

beskyttelseshætte

grå

prop

Tag dråbetælleren ud af posen uden at berøre den ende, der skal sættes på flasken. Sæt

dråbetælleren på flasken (billede 4) og tag den ikke af igen.

Sørg for, at du ikke mister den lille hvide hætte (billede 5), der sidder på spidsen af

dråbetælleren.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1049/001

EU/1/15/1049/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19 januar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

flaske

flaske

dråbetæller

dråbetæller

lille hvid hætte

drej og pres

for at påsætte

lille hvid hætte

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/687938/2016

EMEA/H/C/003769

EPAR – sammendrag for offentligheden

Cystadrops

mercaptamin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Cystadrops. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse

af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Cystadrops bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Cystadrops, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Cystadrops, og hvad anvendes det til?

Cystadrops er øjenmedicin, som anvendes til patienter fra 2 år med cystinose. Cystinose er en arvelig

sygdom, hvor et naturligt stof kaldet cystin hober sig op i kroppen, hvilket forårsager, at der dannes

skadelige krystaller i nyrerne og hornhinden (den gennemsigtige hinde, der dækker det forreste af

øjet). Cystadrops anvendes til at mindske ophobningen af cystinkrystaller i hornhinden.

Da antallet af patienter med cystinose er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og Cystadrops

blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 7. november 2008.

Cystadrops indeholder det aktive stof mercaptamin (også kendt som cysteamin).

Hvordan anvendes Cystadrops?

Cystadrops udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes under opsyn af en læge med

erfaring i behandling af cystinose.

Cystadrops fås som øjendråber. Den anbefalede dosis er en dråbe i hvert øje 4 gange dagligt i

patientens vågenperiode. Lægen kan nedsætte dosis progressivt til 1 daglig dråbe, afhængigt af

resultaterne af øjenundersøgelserne. Behandlingen bør forløbe over lang tid.

Cystadrops

EMA/687938/2016

Side 2/3

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Cystadrops?

Dannelsen af cystinkrystaller i hornhindecellerne kan beskadige øjet og forårsage alvorlige

synsforstyrrelser. Det aktive stof i Cystadrops, mercaptamin, reagerer med og opløser cystin og

danner stoffer, der kan fjernes fra cellerne. Ved lægemidlets kontakt med øjet reduceres mængden af

cystin i hornhindens celler og begrænser herved øjenbeskadigelsen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Cystadrops?

Cystadrops er blevet sammenlignet med en mindre koncentreret mercaptamin-øjendråbeopløsning i en

hovedundersøgelse, hvori der deltog 32 patienter fra 2 år med cystinose. Behandlingens virkning blev

hovedsagelig bedømt på mindskelsen af krystalaflejringer i hornhinden ved mikroskopi og med

kvantificering ved hjælp af en målingsværdi kaldet IVCM-score. Målingsværdierne går fra 0 til 28, hvor

0 svarer til ingen krystaller. I starten af undersøgelsen havde patienterne i begge grupper et

midlertidigt målingsresultat på 10.

Cystadrops viste sig at være mere effektivt end sammenligningslægemidlet til at mindske

cystinkrystaller i hornhinden efter 3 måneders behandlig. Hos patienter, der anvendte Cystadrops,

faldt IVCM-scoren med 4,6 point sammenlignet med et fald på 0,5 point hos patienter, der anvendte

sammenligningslægemidlet. Behandling med Cystadrops førte også til reduktioner i fotofobi (ubehag i

øjnene ved stærkt lys)

Hvilke risici er der forbundet med Cystadrops?

De hyppigste bivirkninger ved Cystadrops (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

vedrører øjet og omfatter smerter, kløe og irritation i øjet, øget tåreproduktion, slørret syn og okulær

hyperæmi (røde øjne). Disse virkninger er normalt milde og moderate og varer ikke ved.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger og begrænsninger ved Cystadrops fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Cystadrops godkendt?

Øjendråbeopløsninger med mercaptamin, som blandes lokalt på apoteker og hospitaler, er blevet

anvendt i mange år til behandling af øjensymptomer på cystinose. Desuden har Cystadrops i en

undersøgelse vist sig at være effektivt til at mindske cystinkrystaller i hornhinden. Lægemidlet har

også forbedret andre symptomer på cystinose såsom fotofobi. Hvad angår sikkerhed optræder der ofte

bivirkninger i relation til øjet, men de er normalt håndterbare.

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Cystadrops

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cystadrops?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Cystadrops.

Cystadrops

EMA/687938/2016

Side 3/3

Andre oplysninger om Cystadrops

Den fuldstændige EPAR for Cystadrops findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Cystadrops, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Cystadrops findes

på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information