Cubicin

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
daptomycin
Tilgængelig fra:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC-kode:
J01XX09
INN (International Name):
daptomycin
Terapeutisk gruppe:
Antibakterielle midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
Gram-Positive Bakterie-Infektioner, Bakteriæmi, Blødt Væv Infektioner, Endocarditis, Bakteriel
Terapeutiske indikationer:
Cubicin er indiceret til behandling af følgende infektioner. Voksne og pædiatriske patienter (1 til 17 år) patienter med komplicerede hud og blødt væv infektioner (cSSTI). Voksne patienter med højresidig smitsom endocarditis (RIE) på grund af Staphylococcus aureus. Det anbefales, at beslutningen om at bruge daptomycin bør tage hensyn til den antibakterielle modtagelighed for den organisme, og bør være baseret på ekspert rådgivning. Voksne og pædiatriske patienter (1 til 17 år) patienter med Staphylococcus aureus bacteraemia (SAB). I voksne, brug i bacteraemia bør være forbundet med RIE eller med cSSTI, mens der i pædiatriske patienter, anvendelse i bacteraemia bør være forbundet med cSSTI. Daptomycin er aktive mod Gram positive bakterier kun. I blandede infektioner, hvor Gram negative og/eller visse typer af anaerobe bakterier er mistanke om, Cubicin bør være co-administreres med passende antibakterielle agent(s). Det bør overvejes at officielle vejledning om hensigtsmæssig brug af antibakterielle midler..
Produkt oversigt:
Revision: 32
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000637
Autorisation dato:
2006-01-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/000637

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cubicin 350 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

daptomycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Cubicin

Sådan får du Cubicin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Cubicin pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning, er daptomycin.

Daptomycin er et antibakterielt middel, som kan stoppe væksten af visse bakterier. Cubicin bruges til

behandling af infektioner i huden eller i vævene under huden hos voksne og hos børn og unge (i

alderen 1 år til 17 år). Det bruges også til behandling af infektioner i blodet i forbindelse med

infektion i huden.

Cubicin bruges også hos voksne til behandling af infektioner i vævene på indersiden af hjertet

(herunder hjerteklapperne), som er forårsaget af en type bakterie kaldet Staphylococcus aureus. Det

bruges også til behandling af infektioner i blodet, som er forårsaget af samme type bakterie i

forbindelse med infektion i hjertet.

Afhængig af hvilken infektion eller hvilke infektioner du har, vil din læge muligvis også ordinere

andre antibakterielle midler, mens du er i behandling med Cubicin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Cubicin

Du må ikke få Cubicin

Hvis du er allergisk over for daptomycin eller natriumhydroxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Cubicin (angivet i punkt 6).

Fortæl det til din læge eller sygeplejersken, hvis dette gælder for dig. Spørg din læge eller

sygeplejersken til råds, hvis du tror, du måske er allergisk.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får Cubicin.

Hvis du har eller tidligere har haft problemer med nyrerne. Din læge vil muligvis have brug for

at ændre dosis af Cubicin (se under punkt 3 i denne indlægsseddel).

Patienter, som behandles med Cubicin, kan af og til få ømme, smertende eller svage muskler (se

under punkt 4 i denne indlægsseddel for yderligere information). Fortæl det til din læge, hvis

dette sker for dig. Din læge vil sørge for, at du får taget en blodprøve og vil rådgive dig, om du

skal fortsætte med Cubicin eller ej. Symptomerne forsvinder som regel i løbet af et par dage,

når behandlingen med Cubicin er ophørt.

Hvis du er meget overvægtig. Det er muligt, at niveauerne af Cubicin i dit blod er højere end de

niveauer, der findes hos personer med gennemsnitlig vægt, og det kan være nødvendigt at du

overvåges nøje i tilfælde af bivirkninger.

Fortæl det til din læge eller sygeplejersken, før du får Cubicin, hvis noget af dette gælder for dig.

Fortæl det til din læge med det samme, hvis du udvikler et eller flere af følgende symptomer:

Alvorlige, akutte allergiske reaktioner er set hos patienter i behandling med stort set alle

antibiotika inklusive Cubicin. Fortæl det straks til en læge eller sygeplejersken, hvis du oplever

symptomer, der tyder på en allergisk reaktion, såsom hvæsende vejrtrækning,

vejrtrækningsbesvær, hævelser i ansigt, hals eller svælg, udslæt og nældefeber eller feber (se

punkt 4 i denne indlægsseddel for mere information).

Enhver usædvanlig prikkende eller følelsesløs fornemmelse i hænder eller fødder, følelsestab

eller bevægelsesproblemer. Fortæl det til din læge, hvis dette sker for dig. Din læge vil beslutte,

hvorvidt du skal fortsætte behandlingen.

Diarré, særligt hvis du bemærker blod eller slim, eller hvis diarréen bliver forværret eller er

vedvarende.

Feber eller højere feber, hoste eller vanskeligheder med at trække vejret. Dette kan være tegn

på en sjælden, men alvorlig lungesygdom kaldet eosinofil pneumoni. Din læge vil kontrollere

dine lunger og vurdere, om du skal forsætte behandlingen med Cubicin.

Cubicin kan have indflydelse på resultaterne af visse laboratorieprøver, der måler, hvor godt dit blod

størkner. Resultaterne kan vise, at dit blod størkner dårligt, også selv om der ikke er noget i vejen. Det

er derfor vigtigt, at din læge tager i betragtning, at du behandles med Cubicin. Fortæl din læge, at du

er i behandling med Cubicin.

Din læge vil tage blodprøver, før du starter behandlingen og jævnligt under behandlingen med

Cubicin for at overvåge, om dine muskler tager skade af behandlingen.

Børn og unge

Cubicin må ikke bruges til børn under 1 år, da dyreforsøg har vist, at denne aldergruppe kan få

alvorlige bivirkninger.

Brug til ældre

Patienter over 65 år kan få den samme dosis som andre voksne, forudsat deres nyrer fungerer normalt.

Brug af anden medicin sammen med Cubicin

Fortæl altid lægen eller sygeplejersken, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Det er særligt vigtigt, at du nævner følgende:

lægemidler, der kaldes statiner eller fibrater (til at sænke kolesteroltallet) eller ciclosporin (et

lægemiddel, der bruges ved transplantation til at undgå afstødning af organer, eller ved andre

tilstande som fx reumatoid artrit eller atopisk dermatitis). Det er muligt, at risikoen for

bivirkninger, der har indvirkning på musklerne, er større, hvis du tager nogle af disse

lægemidler (og nogle andre lægemidler, der kan have indvirkning på musklerne) samtidig med

behandlingen med Cubicin. Din læge kan beslutte ikke at ordinere Cubicin til dig eller, at du i

et stykke tid skal holde op med at tage de andre lægemidler.

smertestillende lægemidler, som kaldes non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler

(NSAID'er) eller COX-2 hæmmere (fx celecoxib). Disse har muligvis en indvirkning på

Cubicins virkning i nyrerne.

orale blodfortyndende lægemidler (fx warfarin), som er medicin, der forhindrer blodet i at

størkne. Det kan være nødvendigt, at din læge måler dit blods størkningshastighed.

Graviditet og amning

Cubicin gives normalt ikke til gravide kvinder. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du

er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du får dette lægemiddel.

Du må ikke amme, hvis du er i behandling med Cubicin, da det kan udskilles i mælken og påvirke

barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cubicin har ingen kendt indvirkning på evnen til at køre bil eller bruge maskiner.

3.

Sådan får du Cubicin

Det er normalt en læge eller en sygeplejerske, der giver dig Cubicin.

Voksne (18 år og derover)

Dosis er afhængig af, hvor meget du vejer, og hvilken type infektion du behandles for. Den normale

dosis for voksne er 4 mg for hvert kilo (kg) kropsvægt en gang dagligt ved hudinfektioner eller 6 mg

for hvert kg kropsvægt en gang dagligt ved infektion i hjertet eller infektion i blodet forbundet med

hud- eller hjerteinfektion. Hos voksne patienter indgives dosis direkte i blodbanen (i en blodåre) enten

som en infusion, der varer ca. 30 minutter, eller som en injektion, der varer ca. 2 minutter. Den samme

dosis anbefales til patienter over 65 år, forudsat at deres nyrer fungerer tilfredsstillende.

Hvis dine nyrer ikke fungerer tilfredsstillende, kan du få Cubicin mindre hyppigt, fx hver anden dag.

Hvis du er i dialyse, og hvis din næste Cubicin-dosis skal indgives på en dag, hvor du får

dialysebehandling, vil du normalt få Cubicin efter dialysebehandlingen.

Børn og unge (1 år til 17 år)

Dosis til børn og unge (i alderen 1 år til 17 år) vil afhænge af patientens alder og hvilken type

infektion, der behandles. Denne dosis gives direkte ind i blodbanen (i en blodåre) som en infusion, der

tager omkring 30-60 minutter.

En behandling varer normalt 1 til 2 uger for hudinfektioner. For infektioner i blodet eller hjertet og

hudinfektioner vil din læge afgøre, hvor lang tid, du skal behandles.

Detaljeret instruktion i brug og håndtering findes i slutningen af denne indlægsseddel.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger er beskrevet nedenfor:

Meget sjældne alvorlige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Overfølsomhedsreaktion (alvorlig allergisk reaktion, herunder anafylaksi, angioødem,

lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)) er forekommet i

nogle tilfælde under behandling med Cubicin. Denne alvorlige allergiske reaktion kræver omgående

lægebehandling. Fortæl det straks til en læge eller sygeplejersken, hvis du oplever nogle af følgende

symptomer:

Brystsmerter eller brystet snører sig sammen,

Udslæt med blærer, som nogle gange kan være i munden eller omkring kønsdelene,

Hævelse omkring halsen,

Hurtig eller svag puls,

Hiven efter vejret,

Feber,

Kulderystelser eller skælven,

Hedeture,

Svimmelhed,

Besvimelsesanfald,

Metalsmag i munden.

Du skal med det samme fortælle det til en læge, hvis du får uforklarlige muskelsmerter, -ømhed eller -

svaghed. I meget sjældne tilfælde (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) kan

muskelproblemer være alvorlige, herunder muskelnedbrydning (rabdomyolyse), som kan medføre

nyreskade.

Alvorlige bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

En sjælden, men eventuel alvorlig lungesygdom, kaldet eosinofil pneumoni, er blevet indberettet hos

patienter i behandling med Cubicin, for det meste efter mere end 2 ugers behandling. Symptomerne

kan omfatte vejrtrækningsproblemer, hoste/forværret hoste eller feber/højere feber. Tal straks med

lægen eller sygeplejersken, hvis du får disse symptomer.

Fortæl det straks til lægen eller sygeplejersken, hvis du får hududslæt med buler under huden eller

væskefyldte blærer på et større område af kroppen.

De hyppigst indberettede bivirkninger er beskrevet nedenfor:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Svampeinfektioner, som fx trøske (gråhvide belægninger på mundslimhinden),

Urinvejsinfektion,

Nedsat antal røde blodceller (anæmi),

Svimmelhed, angst, søvnbesvær,

Hovedpine,

Feber, svaghed (asteni),

Højt eller lavt blodtryk,

Forstoppelse, mavesmerter,

Diarré, kvalme eller opkastning,

Luft i maven,

Oppustet eller udspilet mave,

Hududslæt eller kløe,

Smerter, kløe eller rødme på infusionsstedet,

Smerter i arme eller ben,

Blodprøver, der viser forhøjede værdier af leverenzymer eller kreatinkinase (CK).

Andre bivirkninger, som kan forekomme under behandling med Cubicin, er beskrevet nedenfor:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Blodsygdomme (fx forhøjet antal af små blodpartikler, kaldet blodplader, som kan øge

tendensen til at blodet klumper sammen eller øgede niveauer af visse typer af hvide blodceller),

Nedsat appetit,

Prikkende eller følelsesløs fornemmelse i hænder eller fødder, smagsforstyrrelser,

Rysten,

Forandringer i hjerterytmen, hedeture,

Dårlig fordøjelse (dyspepsi), betændelse af tungen,

Kløende hududslæt,

Muskelsmerter, muskelkramper eller muskelsvaghed, betændelse i musklerne (myositis),

ledsmerter,

Nyreproblemer,

Betændelse og irritation i skeden,

Generelle smerter eller svaghedsfornemmelse, træthed,

Blodprøver, der viser øgede niveauer af blodsukker, serum-kreatinin, myoglobin, eller

laktatdehydrogenase (LDH), forlænget størkningstid af blodet eller salt-ubalance,

Kløende øjne.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Gulfarvning af hud og øjne,

Forlænget protrombintid (forlænget størkningstid af blodet).

Hyppighed ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Colitis forårsaget af antibakterielle lægemidler, inkl. pseudomembranøs colitis (svær eller vedvarende

diarré indeholdende blod og/eller slim og forbundet med mavesmerte eller feber), nemt ved at få blå

mærker, blødning fra tandkødet eller næseblod.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

C – 8

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cubicin indeholder:

Aktivt stof: daptomycin. Et hætteglas med pulver indeholder 350 mg daptomycin.

Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Cubicin pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning, fås som et lysegult til let brunt masse

eller pulver i et hætteglas. Før brug blandes det med et opløsningsmiddel, så der dannes en væske.

Cubicin fås i pakninger med 1 hætteglas eller 5 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Fremstiller

Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret

Route de Marsat

Riom

63963, Clermont Ferrand Cedex 9

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Vigtigt: læs produktresuméet før ordinering.

Instruktion i brug og håndtering

350 mg tilberedning:

Hos voksne kan daptomycin administreres intravenøst som infusion over 30 minutter eller som

injektion over 2 minutter. Til forskel fra hos voksne må daptomycin ikke administreres som en 2-

minutters injektion til pædiatriske patienter. Pædiatriske patienter i alderen 7 til 17 år skal have

administreret daptomycin som en infusion over 30 minutter. Hos pædiatriske patienter under 7 år, der

skal have en dosis på 9-12 mg/kg, skal daptomycin administreres over 60 minutter. Fremstilling af

infusionsvæske kræver et ekstra trin til fortynding, som beskrevet herunder.

Cubicin givet som 30 eller 60 minutters intravenøs infusion

En 50 mg/ml koncentration af Cubicin til infusion opnås ved rekonstitution af det lyofiliserede

produkt med 7 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske.

Det tager ca. 15 minutter at opløse det lyofiliserede produkt. Det fuldt rekonstituerede produkt

fremstår klart, og der er eventuelt et par små bobler eller skum langs kanten på hætteglasset.

Ved fremstilling af Cubicin til intravenøs infusion skal følgende instruktioner følges:

Der skal anvendes aseptisk teknik, når lyofiliseret Cubicin rekonstitueres eller fortyndes.

Til rekonstitution:

Flip-off låget af polypropylen skal fjernes, så gummiproppens midte kan ses. Tør toppen af

gummiproppen af med en spritserviet eller et andet desinfektionsmiddel og lad den tørre. Efter

rensning må gummiproppen ikke berøres eller komme i kontakt med noget andet. Træk 7 ml af

9 mg/ml (0,9%) natriumchloridinjektionsvæske op i en sprøjte ved anvendelse af en steril

kanyle på 21G eller mindre i diameter eller anvend en anordning uden kanyle til overførslen og

injicer derefter injektionsvæsken langsomt gennem gummiproppens centrum ind i hætteglasset.

Kanylen skal have retning mod hætteglassets væg.

Hætteglasset skal roteres forsigtigt for at sikre komplet gennemfugtning af pulveret og derefter

hvile i 10 minutter.

Til slut skal hætteglasset roteres forsigtigt i et par minutter, så der opnås en klar rekonstitueret

opløsning. Det bør undgås at ryste kraftigt, så præparatet ikke skummer.

Den rekonstituerede opløsning skal undersøges nøje for at sikre, at præparatet er opløst og

inspiceres visuelt for partikler før brug. Rekonstituerede opløsninger af Cubicin har en lysegul

til let brun farve.

Den rekonstituerede opløsning skal derefter fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%)

(typisk mængde 50 ml).

Til fortynding:

Fjern den rekonstituerede væske (50 mg daptomycin/ml) langsomt fra hætteglasset med en ny

steril kanyle, som er 21G eller mindre i diameter, ved at vende hætteglasset på hovedet for at

lade opløsningen løbe mod gummiproppen. Brug en injektionssprøjte og stik kanylen ind i

hætteglasset. Mens hætteglasset stadig holdes på hovedet, skal du anbringe kanylespidsen i

bunden af opløsningen i hætteglasset, mens du trækker opløsningen op i injektionssprøjten. Før

du fjerner kanylen fra hætteglasset, skal du trække stemplet helt tilbage i injektionssprøjten for

at få den påkrævede mængde opløsning ud af hætteglasset.

Fjern luft, store luftbobler og eventuel overskydende opløsning for at få den korrekte dosis.

Overfør den påkrævede rekonstituerede dosis til 50 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%).

Den rekonstituerede og fortyndede opløsning skal gives som intravenøs infusion over 30 eller

60 minutter.

Cubicin er hverken fysisk eller kemisk kompatibel med opløsninger, der indeholder glucose. Følgende

virkestoffer har vist sig at være kompatible, når de tilsættes infusionsopløsninger, der indeholder

Cubicin: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamycin, fluconazol, levofloxacin, dopamin, heparin

og lidocain.

Den samlede opbevaringstid (rekonstitueret opløsning i hætteglas og fortyndet opløsning i

infusionsbeholder) ved 25 °C må ikke overstige 12 timer (eller 24 timer ved opbevaring i køleskab).

Stabilitet af den fortyndede opløsning i infusionsbeholdere er fastsat til 12 timer ved 25 °C eller

24 timer ved opbevaring i køleskab ved 2 °C – 8 °C.

Cubicin givet som 2 minutters intravenøs injektion (kun til voksne)

Vand må ikke anvendes til rekonstitution af Cubicin til intravenøs injektion. Cubicin må kun

rekonstitueres med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%).

En 50 mg/ml koncentration af Cubicin til injektion opnås ved rekonstitution af det lyofiliserede

produkt med 7 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske.

Det tager ca. 15 minutter at opløse det lyofiliserede produkt. Det fuldt rekonstituerede produkt

fremstår klart, og der er eventuelt et par små bobler eller skum langs kanten på hætteglasset.

Ved fremstilling af Cubicin til intravenøs injektion skal følgende instruktioner følges:

Der skal anvendes aseptisk teknik, når lyofiliseret Cubicin rekonstitueres.

Flip-off låget af polypropylen skal fjernes, så gummiproppens midte kan ses. Tør toppen af

gummiproppen af med en spritserviet eller et andet desinfektionsmiddel og lad den tørre. Efter

rensning må gummiproppen ikke berøres eller komme i kontakt med noget andet. Træk 7 ml

natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%) op i en sprøjte ved anvendelse af en steril

kanyle på 21G eller mindre i diameter eller anvend en anordning uden kanyle til overførslen og

injicer derefter injektionsvæsken langsomt gennem gummiproppens centrum ind i hætteglasset.

Kanylen skal have retning mod hætteglassets væg.

Hætteglasset skal roteres forsigtigt for at sikre komplet gennemfugtning af pulveret og derefter

hvile i 10 minutter.

Til slut skal hætteglasset roteres forsigtigt i et par minutter, så der opnås en klar rekonstitueret

opløsning. Det bør undgås at ryste kraftigt, så præparatet ikke skummer.

Den rekonstituerede opløsning skal undersøges nøje for at sikre, at præparatet er opløst og

inspiceres visuelt for partikler før brug. Rekonstituerede opløsninger af Cubicin har en lysegul

til let brun farve.

Fjern den rekonstituerede væske (50 mg daptomycin/ml) langsomt fra hætteglasset ved

anvendelse af en steril kanyle på 21G eller mindre i diameter.

Vend hætteglasset på hovedet for at lade opløsningen løbe mod gummiproppen. Brug en ny

sprøjte og stik kanylen ind i hætteglasset. Mens hætteglasset stadig holdes på hovedet, skal du

anbringe kanylespidsen i bunden af opløsningen i hætteglasset, mens du trækker opløsningen

op i sprøjten. Før du fjerner kanylen fra hætteglasset, skal du trække stemplet helt tilbage i

sprøjten for at få al opløsningen ud af hætteglasset.

Erstat kanylen med en ny kanyle til den intravenøse injektion.

Fjern luft, store luftbobler og eventuel overskydende opløsning for at få den korrekte dosis.

Den rekonstituerede opløsning injiceres intravenøst over et tidsrum på 2 minutter.

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug af den rekonstituerede opløsning i hætteglasset i

12 timer ved 25 °C og i op til 48 timer ved opbevaring i køleskab (2 °C – 8 °C).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet dog anvendes med det samme. Anvendes

opløsningen ikke med det samme, har brugeren ansvar for opbevaringsbetingelser og holdbarhed, som

normalt kun er 24 timer ved 2 °C – 8 °C, medmindre rekonstitution/fortynding har fundet sted under

anvendelse af kontrolleret og godkendt aseptisk teknik.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre end de ovenfor nævnte lægemidler.

Hætteglas med Cubicin er kun til engangsbrug. Enhver ubrugt rest i hætteglasset skal kasseres.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cubicin 500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

daptomycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Cubicin

Sådan får du Cubicin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Cubicin pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning, er daptomycin.

Daptomycin er et antibakterielt middel, som kan stoppe væksten af visse bakterier. Cubicin bruges til

behandling af infektioner i huden eller i vævene under huden hos voksne og hos børn og unge (i

alderen 1 år til 17 år). Det bruges også til behandling af infektioner i blodet i forbindelse med

infektion i huden.

Cubicin bruges også hos voksne til behandling af infektioner i vævene på indersiden af hjertet

(herunder hjerteklapperne), som er forårsaget af en type bakterie kaldet Staphylococcus aureus. Det

bruges også til behandling af infektioner i blodet, som er forårsaget af samme type bakterie i

forbindelse med infektion i hjertet.

Afhængig af hvilken infektion eller hvilke infektioner du har, vil din læge muligvis også ordinere

andre antibakterielle midler, mens du er i behandling med Cubicin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Cubicin

Du må ikke få Cubicin

Hvis du er allergisk over for daptomycin eller natriumhydroxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Cubicin (angivet i punkt 6).

Fortæl det til din læge eller sygeplejersken, hvis dette gælder for dig. Spørg din læge eller

sygeplejersken til råds, hvis du tror, du måske er allergisk.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får Cubicin.

Hvis du har eller tidligere har haft problemer med nyrerne. Din læge vil muligvis have brug for

at ændre dosis af Cubicin (se under punkt 3 i denne indlægsseddel).

Patienter, som behandles med Cubicin, kan af og til få ømme, smertende eller svage muskler (se

under punkt 4 i denne indlægsseddel for yderligere information). Fortæl det til din læge, hvis

dette sker for dig. Din læge vil sørge for, at du får taget en blodprøve og vil rådgive dig, om du

skal fortsætte med Cubicin eller ej. Symptomerne forsvinder som regel i løbet af et par dage,

når behandlingen med Cubicin er ophørt.

Hvis du er meget overvægtig. Det er muligt, at niveauerne af Cubicin i dit blod er højere end de

niveauer, der findes hos personer med gennemsnitlig vægt, og det kan være nødvendigt at du

overvåges nøje i tilfælde af bivirkninger.

Fortæl det til din læge eller sygeplejersken, før du får Cubicin, hvis noget af dette gælder for dig.

Fortæl det til din læge med det samme, hvis du udvikler et eller flere af følgende symptomer:

Alvorlige, akutte allergiske reaktioner er set hos patienter i behandling med stort set alle

antibiotika inklusive Cubicin. Fortæl det straks til en læge eller sygeplejersken, hvis du oplever

symptomer, der tyder på en allergisk reaktion, såsom hvæsende vejrtrækning,

vejrtrækningsbesvær, hævelser i ansigt, hals eller svælg, udslæt og nældefeber eller feber (se

punkt 4 i denne indlægsseddel for mere information).

Enhver usædvanlig prikkende eller følelsesløs fornemmelse i hænder eller fødder, følelsestab

eller bevægelsesproblemer. Fortæl det til din læge, hvis dette sker for dig. Din læge vil beslutte,

hvorvidt du skal fortsætte behandlingen.

Diarré, særligt hvis du bemærker blod eller slim, eller hvis diarréen bliver forværret eller er

vedvarende.

Feber eller højere feber, hoste eller vanskeligheder med at trække vejret. Dette kan være tegn

på en sjælden, men alvorlig lungesygdom kaldet eosinofil pneumoni. Din læge vil kontrollere

dine lunger og vurdere, om du skal forsætte behandlingen med Cubicin.

Cubicin kan have indflydelse på resultaterne af visse laboratorieprøver, der måler, hvor godt dit blod

størkner. Resultaterne kan vise, at dit blod størkner dårligt, også selv om der ikke er noget i vejen. Det

er derfor vigtigt, at din læge tager i betragtning, at du behandles med Cubicin. Fortæl din læge, at du

er i behandling med Cubicin.

Din læge vil tage blodprøver, før du starter behandlingen og jævnligt under behandlingen med

Cubicin for at overvåge, om dine muskler tager skade af behandlingen.

Børn og unge

Cubicin må ikke bruges til børn under 1 år, da dyreforsøg har vist, at denne aldersgruppe kan få

alvorlige bivirkninger.

Brug til ældre

Patienter over 65 år kan få den samme dosis som andre voksne, forudsat deres nyrer fungerer normalt.

Brug af anden medicin sammen med Cubicin

Fortæl altid lægen eller sygeplejersken, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Det er særligt vigtigt, at du nævner følgende:

lægemidler, der kaldes statiner eller fibrater (til at sænke kolesteroltallet) eller ciclosporin (et

lægemiddel, der bruges ved transplantation til at undgå afstødning af organer, eller ved andre

tilstande som fx reumatoid artrit eller atopisk dermatitis). Det er muligt, at risikoen for

bivirkninger, der har indvirkning på musklerne, er større, hvis du tager nogle af disse

lægemidler (og nogle andre lægemidler, der kan have indvirkning på musklerne) samtidig med

behandlingen med Cubicin. Din læge kan beslutte ikke at ordinere Cubicin til dig eller, at du i

et stykke tid skal holde op med at tage de andre lægemidler.

smertestillende lægemidler, som kaldes non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler

(NSAID'er) eller COX-2 hæmmere (fx celecoxib). Disse har muligvis en indvirkning på

Cubicins virkning i nyrerne.

orale blodfortyndende lægemidler (fx warfarin), som er medicin, der forhindrer blodet i at

størkne. Det kan være nødvendigt, at din læge måler dit blods størkningshastighed.

Graviditet og amning

Cubicin gives normalt ikke til gravide kvinder. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du

er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du får dette lægemiddel.

Du må ikke amme, hvis du er i behandling med Cubicin, da det kan udskilles i mælken og påvirke

barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cubicin har ingen kendt indvirkning på evnen til at køre bil eller bruge maskiner.

3.

Sådan får du Cubicin

Det er normalt en læge eller en sygeplejerske, der giver dig Cubicin.

Voksne (18 år og derover)

Dosis er afhængig af, hvor meget du vejer, og hvilken type infektion du behandles for. Den normale

dosis for voksne er 4 mg for hvert kilo (kg) kropsvægt en gang dagligt ved hudinfektioner eller 6 mg

for hvert kg kropsvægt en gang dagligt ved infektion i hjertet eller infektion i blodet forbundet med

hud- eller hjerteinfektion. Hos voksne patienter indgives dosis direkte i blodbanen (i en blodåre) enten

som en infusion, der varer ca. 30 minutter, eller som en injektion, der varer ca. 2 minutter. Den samme

dosis anbefales til patienter over 65 år, forudsat at deres nyrer fungerer tilfredsstillende.

Hvis dine nyrer ikke fungerer tilfredsstillende, kan du få Cubicin mindre hyppigt, fx hver anden dag.

Hvis du er i dialyse, og hvis din næste Cubicin-dosis skal indgives på en dag, hvor du får

dialysebehandling, vil du normalt få Cubicin efter dialysebehandlingen.

Børn og unge (1 år til 17 år)

Dosis til børn og unge (i alderen 1 år til 17 år) vil afhænge af patientens alder og hvilken type

infektion, der behandles. Denne dosis gives direkte ind i blodbanen (i en blodåre) som en infusion, der

tager omkring 30-60 minutter.

En behandling varer normalt 1 til 2 uger for hudinfektioner. For infektioner i blodet eller hjertet og

hudinfektioner vil din læge afgøre, hvor lang tid, du skal behandles.

Detaljeret instruktion i brug og håndtering findes i slutningen af denne indlægsseddel.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger er beskrevet nedenfor:

Meget sjældne alvorlige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Overfølsomhedsreaktion (alvorlig allergisk reaktion, herunder anafylaksi, angioødem,

lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)) er forekommet i

nogle tilfælde under behandling med Cubicin. Denne alvorlige allergiske reaktion kræver omgående

lægebehandling. Fortæl det straks til en læge eller sygeplejersken, hvis du oplever nogle af følgende

symptomer:

Brystsmerter eller brystet snører sig sammen,

Udslæt med blærer, som nogle gange kan være i munden eller omkring kønsdelene,

Hævelse omkring halsen,

Hurtig eller svag puls,

Hiven efter vejret,

Feber,

Kulderystelser eller skælven,

Hedeture,

Svimmelhed,

Besvimelsesanfald,

Metalsmag i munden.

Du skal med det samme fortælle det til en læge, hvis du får uforklarlige muskelsmerter, -ømhed eller -

svaghed. I meget sjældne tilfælde (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) kan

muskelproblemer være alvorlige, herunder muskelnedbrydning (rabdomyolyse), som kan medføre

nyreskade.

Alvorlige bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

En sjælden, men eventuel alvorlig lungesygdom, kaldet eosinofil pneumoni, er blevet indberettet hos

patienter i behandling med Cubicin, for det meste efter mere end 2 ugers behandling. Symptomerne

kan omfatte vejrtrækningsproblemer, hoste/forværret hoste eller feber/højere feber. Tal straks med

lægen eller sygeplejersken, hvis du får disse symptomer.

Fortæl det straks til lægen eller sygeplejersken, hvis du får hududslæt med buler under huden eller

væskefyldte blærer på et større område af kroppen.

De hyppigst indberettede bivirkninger er beskrevet nedenfor:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Svampeinfektioner, som fx trøske (gråhvide belægninger på mundslimhinden),

Urinvejsinfektion,

Nedsat antal røde blodceller (anæmi),

Svimmelhed, angst, søvnbesvær,

Hovedpine,

Feber, svaghed (asteni),

Højt eller lavt blodtryk,

Forstoppelse, mavesmerter,

Diarré, kvalme eller opkastning,

Luft i maven,

Oppustet eller udspilet mave,

Hududslæt eller kløe,

Smerter, kløe eller rødme på infusionsstedet,

Smerter i arme eller ben,

Blodprøver, der viser forhøjede værdier af leverenzymer eller kreatinkinase (CK).

Andre bivirkninger, som kan forekomme under behandling med Cubicin, er beskrevet nedenfor:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Blodsygdomme (fx forhøjet antal af små blodpartikler, kaldet blodplader, som kan øge

tendensen til at blodet klumper sammen eller øgede niveauer af visse typer af hvide blodceller),

Nedsat appetit,

Prikkende eller følelsesløs fornemmelse i hænder eller fødder, smagsforstyrrelser,

Rysten,

Forandringer i hjerterytmen, hedeture,

Dårlig fordøjelse (dyspepsi), betændelse af tungen,

Kløende hududslæt,

Muskelsmerter, muskelkramper eller muskelsvaghed, betændelse i musklerne (myositis),

ledsmerter,

Nyreproblemer,

Betændelse og irritation i skeden,

Generelle smerter eller svaghedsfornemmelse, træthed,

Blodprøver, der viser øgede niveauer af blodsukker, serum-kreatinin, myoglobin, eller

laktatdehydrogenase (LDH), forlænget størkningstid af blodet eller salt-ubalance,

Kløende øjne.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Gulfarvning af hud og øjne,

Forlænget protrombintid (forlænget størkningstid af blodet).

Hyppighed ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Colitis forårsaget af antibakterielle lægemidler, inkl. pseudomembranøs colitis (svær eller vedvarende

diarré indeholdende blod og/eller slim og forbundet med mavesmerte eller feber), nemt ved at få blå

mærker, blødning fra tandkødet eller næseblod.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

C – 8

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cubicin indeholder:

Aktivt stof: daptomycin. Et hætteglas med pulver indeholder 500 mg daptomycin.

Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Cubicin pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning, fås som et lysegult til let brunt masse

eller pulver i et hætteglas. Før brug blandes det med et opløsningsmiddel, så der dannes en væske.

Cubicin fås i pakninger med 1 hætteglas eller 5 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Fremstiller

Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret

Route de Marsat

Riom

63963, Clermont Ferrand Cedex 9

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Vigtigt: læs produktresuméet før ordinering.

Instruktion i brug og håndtering

500 mg tilberedning:

Hos voksne kan daptomycin administreres intravenøst som infusion over 30 minutter eller som

injektion over 2 minutter. Til forskel fra hos voksne må daptomycin ikke administreres som en 2-

minutters injektion til pædiatriske patienter. Pædiatriske patienter i alderen 7 til 17 år skal have

administreret daptomycin som en infusion over 30 minutter. Hos pædiatriske patienter under 7 år, der

skal have en dosis på 9-12 mg/kg, skal daptomycin administreres over 60 minutter. Fremstilling af

infusionsvæske kræver et ekstra trin til fortynding, som beskrevet herunder.

Cubicin givet som 30 eller 60 minutters intravenøs infusion

En 50 mg/ml koncentration af Cubicin til infusion opnås ved rekonstitution af det lyofiliserede

produkt med 10 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske.

Det tager ca. 15 minutter at opløse det lyofiliserede produkt. Det fuldt rekonstituerede produkt

fremstår klart, og der er eventuelt et par små bobler eller skum langs kanten på hætteglasset.

Ved fremstilling af Cubicin til intravenøs infusion skal følgende instruktioner følges:

Der skal anvendes aseptisk teknik, når lyofiliseret Cubicin rekonstitueres eller fortyndes.

Til rekonstitution:

Flip-off låget af polypropylen skal fjernes, så gummiproppens midte kan ses. Tør toppen af

gummiproppen af med en spritserviet eller et andet desinfektionsmiddel og lad den tørre. Efter

rensning må gummiproppen ikke berøres eller komme i kontakt med noget andet. Træk 10 ml af

9 mg/ml (0,9%) natriumchloridinjektionsvæske op i en sprøjte ved anvendelse af en steril

kanyle på 21G eller mindre i diameter eller anvend en anordning uden kanyle til overførslen og

injicer derefter injektionsvæsken langsomt gennem gummiproppens centrum ind i hætteglasset.

Kanylen skal have retning mod hætteglassets væg.

Hætteglasset skal roteres forsigtigt for at sikre komplet gennemfugtning af pulveret og derefter

hvile i 10 minutter.

Til slut skal hætteglasset roteres forsigtigt i et par minutter, så der opnås en klar rekonstitueret

opløsning. Det bør undgås at ryste kraftigt, så præparatet ikke skummer.

Den rekonstituerede opløsning skal undersøges nøje for at sikre, at præparatet er opløst og

inspiceres visuelt for partikler før brug. Rekonstituerede opløsninger af Cubicin har en lysegul

til let brun farve.

Den rekonstituerede opløsning skal derefter fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%)

(typisk mængde 50 ml).

Til fortynding:

Fjern den rekonstituerede væske (50 mg daptomycin/ml) langsomt fra hætteglasset med en ny

steril kanyle, som er 21G eller mindre i diameter, ved at vende hætteglasset på hovedet for at

lade opløsningen løbe mod gummiproppen. Brug en injektionssprøjte og stik kanylen ind i

hætteglasset. Mens hætteglasset stadig holdes på hovedet, skal du anbringe kanylespidsen i

bunden af opløsningen i hætteglasset, mens du trækker opløsningen op i injektionssprøjten. Før

du fjerner kanylen fra hætteglasset, skal du trække stemplet helt tilbage i injektionssprøjten for

at få den påkrævede mængde opløsning ud af hætteglasset.

Fjern luft, store luftbobler og eventuel overskydende opløsning for at få den korrekte dosis.

Overfør den påkrævede rekonstituerede dosis til 50 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%).

Den rekonstituerede og fortyndede opløsning skal gives som intravenøs infusion over 30 eller

60 minutter.

Cubicin er hverken fysisk eller kemisk kompatibel med opløsninger, der indeholder glucose. Følgende

virkestoffer har vist sig at være kompatible, når de tilsættes infusionsopløsninger, der indeholder

Cubicin: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamycin, fluconazol, levofloxacin, dopamin, heparin

og lidocain.

Den samlede opbevaringstid (rekonstitueret opløsning i hætteglas og fortyndet opløsning i

infusionsbeholder) ved 25 °C må ikke overstige 12 timer (eller 24 timer ved opbevaring i køleskab).

Stabilitet af den fortyndede opløsning i infusionsbeholdere er fastsat til 12 timer ved 25 °C eller

24 timer ved opbevaring i køleskab ved 2 °C – 8 °C.

Cubicin givet som 2 minutters intravenøs injektion (kun til voksne)

Vand må ikke anvendes til rekonstitution af Cubicin til intravenøs injektion. Cubicin må kun

rekonstitueres med natriumchlorid 9 mg/ml(0,9%).

En 50 mg/ml koncentration af Cubicin til injektion opnås ved rekonstitution af det lyofiliserede

produkt med 10 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske.

Det tager ca. 15 minutter at opløse det lyofiliserede produkt. Det fuldt rekonstituerede produkt

fremstår klart, og der er eventuelt et par små bobler eller skum langs kanten på hætteglasset.

Ved fremstilling af Cubicin til intravenøs injektion skal følgende instruktioner følges:

Der skal anvendes aseptisk teknik, når lyofiliseret Cubicin rekonstitueres.

Flip-off låget af polypropylen skal fjernes, så gummiproppens midte kan ses. Tør toppen af

gummiproppen af med en spritserviet eller et andet desinfektionsmiddel og lad den tørre. Efter

rensning må gummiproppen ikke berøres eller komme i kontakt med noget andet. Træk 10 ml

natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%) op i en sprøjte ved anvendelse af en steril

kanyle på 21G eller mindre i diameter eller anvend en anordning uden kanyle til overførslen og

injicer derefter injektionsvæsken langsomt gennem gummiproppens centrum ind i hætteglasset.

Kanylen skal have retning mod hætteglassets væg.

Hætteglasset skal roteres forsigtigt for at sikre komplet gennemfugtning af pulveret og derefter

hvile i 10 minutter.

Til slut skal hætteglasset roteres forsigtigt i et par minutter, så der opnås en klar rekonstitueret

opløsning. Det bør undgås at ryste kraftigt, så præparatet ikke skummer.

Den rekonstituerede opløsning skal undersøges nøje for at sikre, at præparatet er opløst og

inspiceres visuelt for partikler før brug. Rekonstituerede opløsninger af Cubicin har en lysegul

til let brun farve.

Fjern den rekonstituerede væske (50 mg daptomycin/ml) langsomt fra hætteglasset ved

anvendelse af en steril kanyle på 21G eller mindre i diameter.

Vend hætteglasset på hovedet for at lade opløsningen løbe mod gummiproppen. Brug en ny

sprøjte og stik kanylen ind i hætteglasset. Mens hætteglasset stadig holdes på hovedet, skal du

anbringe kanylespidsen i bunden af opløsningen i hætteglasset, mens du trækker opløsningen

op i sprøjten. Før du fjerner kanylen fra hætteglasset, skal du trække stemplet helt tilbage i

sprøjten for at få al opløsningen ud af hætteglasset.

Erstat kanylen med en ny kanyle til den intravenøse injektion.

Fjern luft, store luftbobler og eventuel overskydende opløsning for at få den korrekte dosis.

Den rekonstituerede opløsning injiceres intravenøst over et tidsrum på 2 minutter.

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug af den rekonstituerede opløsning i hætteglasset i

12 timer ved 25 °C og i op til 48 timer ved opbevaring i køleskab (2 °C – 8 °C).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet dog anvendes med det samme. Anvendes

opløsningen ikke med det samme, har brugeren ansvar for opbevaringsbetingelser og holdbarhed, som

normalt kun er 24 timer ved 2 °C – 8 °C, medmindre rekonstitution/fortynding har fundet sted under

anvendelse af kontrolleret og godkendt aseptisk teknik.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre end de ovenfor nævnte lægemidler.

Hætteglas med Cubicin er kun til engangsbrug. Enhver ubrugt rest i hætteglasset skal kasseres.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cubicin 350 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Cubicin 500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Cubicin 350 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 350 mg daptomycin.

1 ml indeholder 50 mg daptomycin efter rekonstitution med 7 ml natriumchloridopløsning 9 mg/ml

(0,9%).

Cubicin 500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 500 mg daptomycin.

1 ml indeholder 50 mg daptomycin efter rekonstitution med 10 ml natriumchloridopløsning 9 mg/ml

(0,9%).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Et lysegult til let brunt frysetørret masse eller pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Cubicin er indiceret til behandling af følgende infektioner (se pkt. 4.4 og 5.1):

Voksne og pædiatriske (i alderen 1 til 17 år) patienter med komplicerede hud- og

bløddelsinfektioner (cSSTI).

Voksne patienter med højresidig infektiøs endocarditis (RIE) som følge af Staphylococcus

aureus. Beslutningen om at anvende daptomycin bør tage højde for organismens antibakterielle

følsomhed og bør være baseret på ekspert-rådgivning. Se pkt. 4.4 og 5.1.

Voksne og pædiatriske (i alderen 1 til 17 år) patienter med Staphylococcus aureus bakteriæmi

(SAB). Hos voksne skal anvendelse ved bakteriæmi være associeret med RIE eller med cSSTI,

mens anvendelse ved bakteriæmi hos pædiatriske patienter skal være associeret med cSSTI.

Daptomycin er kun aktiv imod grampositive bakterier (se pkt. 5.1). I blandede infektioner, hvor der er

mistanke om både gramnegative og/eller visse typer anaerobe bakterier, bør Cubicin administreres

sammen med et eller flere hensigtsmæssige antibakterielle lægemidler.

Officielle retningslinjer angående hensigtsmæssig brug af antibakterielle lægemidler bør tages i

betragtning.

4.2

Dosering og administration

Kliniske studier anvendte infusion af daptomycin til patienter over mindst 30 minutter. Der er ingen

klinisk erfaring fra patienter med administration af daptomycin som injektion over 2 minutter. Denne

administrationsvej er kun undersøgt i raske frivillige.Ved sammenligning med den samme dosis givet

som intravenøs infusion over 30 minutter er der dog ingen klinisk relevant forskel i

farmakokinetikken og sikkerhedsprofilen af daptomycin (se også pkt. 4.8 og 5.2).

Dosering

Voksne

cSSTI uden samtidig SAB: Cubicin 4 mg/kg administreres en gang i døgnet i 7-14 dage, eller

indtil infektionen er forsvundet (se pkt. 5.1).

cSSTI med samtidig SAB: Cubicin 6 mg/kg administreres en gang i døgnet. Se nedenfor for

dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion. Det kan være nødvendigt, at

behandlingen varer længere end 14 dage i overensstemmelse med risikoen for komplikationer

hos den individuelle patient.

Kendt eller mistænkt RIE som følge af Staphylococcus aureus: Cubicin 6 mg/kg administreres

en gang i døgnet. Se nedenfor for dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Varigheden af behandlingen bør være i overensstemmelse med officielle anbefalinger.

Cubicin administreres intravenøst i 0,9% natriumchlorid (se pkt. 6.6). Cubicin bør ikke anvendes

oftere end en gang dagligt.

Kreatinkinase (CK)-niveauet skal monitoreres ved baseline og med regelmæssige mellemrum (mindst

en gang om ugen) under behandlingen (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Daptomycin elimineres primært via nyrerne.

Da der er begrænset klinisk erfaring (se tabel og fodnoter nedenfor), bør Cubicin kun anvendes til

voksne patienter med nedsat nyrefunktion af enhver grad (kreatininclearance < 80 ml/min), når den

forventede kliniske fordel opvejer den potentielle risiko. Behandlingsrespons, nyrefunktion og

kreatinkinase- (CK) niveau skal monitoreres tæt hos alle patienter med nedsat nyrefunktion uanset

grad (se også pkt. 4.4 og 5.2). Doseringsregimet for Cubicin hos pædiatriske patienter med nedsat

nyrefunktion er ikke fastlagt.

Dosisjustering hos voksne patienter med nedsat nyrefunktion afhængigt af indikation og

kreatininclearance

Indikation

Kreatininclearance

Dosisanbefaling

Kommentarer

cSSTI uden SAB

30 ml/min

4 mg/kg en gang

dagligt

Se pkt. 5.1

< 30 ml/min

4 mg/kg hver 48. time

(1, 2)

RIE eller cSSTI

associeret med SAB

30 ml/min

6 mg/kg en gang

dagligt

Se pkt. 5.1

< 30 ml/min

6 mg/kg hver 48. time

(1, 2)

cSSTI = komplicerede hud- og bløddelsinfektioner; SAB = S. aureus bakteriæmi

(1) Sikkerhed og virkning ved justering af dosisintervallet er ikke blevet evalueret i kontrollerede

kliniske forsøg, og anbefalingen er baseret på farmakokinetiske studier og modelleringsresultater (se

pkt. 4.4 og 5.2).

(2) De samme dosisjusteringer, som er baseret på farmakokinetiske data i frivillige, inklusive

resultater fra farmakokinetisk modellering, anbefales hos voksne patienter, der får hæmodialyse (HD)

eller kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD). Når det er muligt, bør Cubicin administreres på

dialysedagene efter afsluttet dialyse (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt med dosisjustering, når Cubicin administreres til patienter, der har let eller

moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B) (se pkt. 5.2). Der foreligger ingen data for

patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C). Hvis Cubicin administreres til

sådanne patienter, bør der derfor udvises forsigtighed.

Ældre patienter

De anbefalede doseringer bør anvendes hos ældre patienter, medmindre der foreligger svært nedsat

nyrefunktion (se ovenfor og pkt. 4.4).

Pædiatriske patienter (i alderen 1 til 17 år)

De anbefalede doseringsregimer for pædiatriske patienter baseret på alder og indikation er vist

nedenfor.

Aldersgruppe

Indikation

cSSTI uden SAB

cSSTI associeret med SAB

Doseringsregime

Behandlings-

varighed

Doseringsregime

Behandlings-

varighed

12 til 17 år

5 mg/kg en gang

hver 24. time som

infusion over

30 minutter

Op til 14 dage

7 mg/kg en gang

hver 24. time som

infusion over

30 minutter

7 til 11 år

7 mg/kg en gang

hver 24. time som

infusion over

30 minutter

9 mg/kg en gang

hver 24. time som

infusion over

30 minutter

2 til 6 år

9 mg/kg en gang

hver 24. time som

infusion over

60 minutter

12 mg/kg en gang

hver 24. time som

infusion over

60 minutter

1 til < 2 år

10 mg/kg en gang

hver 24. time som

infusion over

60 minutter

12 mg/kg en gang

hver 24. time som

infusion over

60 minutter

cSSTI = komplicerede hud- og bløddelsinfektioner; SAB = S. aureus bakteriæmi;

(1) Minimumsvarighed af behandling med Cubicin for SAB hos pædiatriske patienter skal være i

overensstemmelse med den opfattede risiko for komplikationer hos den enkelte patient. Det kan være

nødvendigt, at behandlingen med Cubicin varer længere end 14 dage i overensstemmelse med den

opfattede risiko for komplikationer hos den enkelte patient. I SAB-studiet med pædiatriske patienter

var den gennemsnitlige varighed af intravenøst Cubicin 12 dage med et interval på 1 til 44 dage.

Varigheden af behandlingen skal være i overensstemmelse med tilgængelige officielle anbefalinger.

Cubicin administreres intravenøst i 0,9% natriumchlorid (se pkt. 6.6). Cubicin bør ikke anvendes

oftere end en gang dagligt.

Kreatinkinase skal måles ved baseline og med regelmæssige intervaller (mindst en gang ugentligt)

under behandlingen (se pkt. 4.4).

Cubicin bør ikke gives til børn under et år på grund af risiko for potentielle virkninger på det

muskulære system, det neuromuskulære system og/eller nervesystemerne (det perifere og/eller

centrale), som blev observeret hos neonatale hunde (se pkt. 5.3).

Administration

Hos voksne indgives Cubicin som intravenøs infusion (se pkt. 6.6) over 30 minutter eller som

intravenøs injektion (se pkt. 6.6) over 2 minutter.

Hos pædiatriske patienter i alderen 7 til 17 år indgives Cubicin som intravenøs infusion over

30 minutter (se pkt. 6.6). Hos pædiatriske patienter i alderen 1 til 6 år indgives Cubicin som

intravenøs infusion over 60 minutter (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Hvis et infektionsfokus udover CSSTI eller RIE identificeres efter initieringen af Cubicin-behandling,

bør det overvejes om der skal startes alternativ antibakteriel behandling, som har vist effekt i

behandlingen af den specifikke tilstedeværende type infektion(er).

Anafylaksi/overfølsomhedsreaktioner

Anafylaksi/overfølsomhedsreaktioner ved brug af Cubicin har været rapporteret. Hvis en allergisk

reaktion over for Cubicin opstår, skal behandlingen med Cubicin seponeres og passende behandling

initieres.

Pneumoni

Kliniske studier har vist, at Cubicin ikke har effekt på pneumoni. Cubicin er derfor ikke indiceret til

behandling af pneumoni.

RIE som følge af Staphylococcus aureus

Klinisk data om anvendelsen af Cubicin til behandling af RIE som følge af Staphylococcus aureus er

begrænset til 19 voksne patienter (se ”Information fra kliniske studier” i pkt. 5.1). Cubicins sikkerhed

og virkning hos børn og unge under 18 år med højresidig infektiøs endocarditis (RIE) som følge af

Staphylococcus aureus er ikke klarlagt.

Hos patienter med prostetiske hjerteklapinfektioner eller venstresidigt infektiøs endocarditis som

følge af Staphylococcus aureus er effekten af Cubicin ikke blevet vist.

Dybt-siddende infektioner

Patienter med dybt-siddende infektioner bør få foretaget ethvert nødvendigt kirurgisk indgreb (f.eks.

oprensning, fjernelse af proteser, kirurgisk udskiftning af hjerteklappen) uden forsinkelse.

Enterokok-infektioner

Der er utilstrækkeligt bevis for at kunne drage konklusioner vedrørende Cubicins mulige kliniske

effekt over for infektioner forårsaget af enterokokker, inklusive Enterococcus faecalis og

Enterococcus faecium. Desuden er der ikke blevet fastlagt nogen dosisregimer for daptomycin, som

vil være passende til behandlingen af enterokok-infektioner med eller uden bakteriæmi. Der er blevet

rapporteret om manglende effekt i daptomycin-behandlingen af enterokok-infektioner, der

hovedsageligt er ledsaget af bakteriæmi. I nogle tilfælde har manglende effekt af behandlingen været

forbundet med selektion af organismer med nedsat følsomhed eller direkte resistens over for

daptomycin (se pkt. 5.1).

Ikke-følsomme mikroorganismer

Brug af antibakterielle midler kan forårsage overvækst af ikke-følsomme mikroorganismer. Hvis der

opstår en superinfektion, skal der træffes passende foranstaltninger.

Clostridium difficile-associeret diarré

Clostridium difficile-associeret diarré (CDAD) er blevet rapporteret under brugen af Cubicin (se

pkt. 4.8). Hvis CDAD er under mistanke eller allerede er bekræftet, kan det være nødvendigt at

seponere behandlingen med Cubicin og iværksætte passende kliniske tiltag.

Interaktioner mellem lægemiddel og laboratorietest

Falsk forlængelse af protrombintid (PT) og forøgelse af international normalised ratio (INR) er blevet

observeret, når visse rekombinante tromboplastinreagenser er anvendt til analysen (se også pkt. 4.5).

Kreatinkinase og myopati

Der er blevet rapporteret forøget kreatinkinase i plasma (CK; MM-isoenzymer) associeret med

muskelsmerter og/eller -svaghed og om tilfælde af myositis, myoglobinæmi og rabdomyolyse under

behandlingen med Cubicin (se også pkt. 4.5, 4.8 og 5.3). I kliniske studier forekom markante

stigninger i plasma-CK til > 5 x den øvre grænse for normalværdi (Upper Limit of Normal, ULN)

uden muskelsymptomer hyppigere hos patienter, der blev behandlet med Cubicin, (1,9%) end hos

dem, der blev behandlet med sammenligningspræparater (0,5%). Følgende anbefales derfor:

Plasma-CK bør måles ved baseline og i regelmæssige intervaller (mindst en gang om ugen)

under hele behandlingen hos alle patienter.

CK bør måles hyppigere (f.eks. hver 2.-3. dag i minimun de første to uger af behandlingen) hos

patienter, som har øget risiko for at udvikle myopati, f.eks. patienter med alle grader af nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance < 80 ml/min; se også pkt. 4.2), inklusive patienter i

hæmodialyse eller CAPD, og patienter som bruger andre lægemidler, der vides at være

forbundet med myopati (f.eks. HMG-CoA-reduktasehæmmere, fibrater og ciclosporin).

Det kan ikke udelukkes, at patienter, hvis CK-værdi overstiger 5 gange den øvre grænse for

normalværdi ved baseline, kan have større risiko for yderligere stigninger under behandlingen

med daptomycin. Dette bør tages i betragtning, når behandling med daptomycin initieres, og

sådanne patienter bør overvåges mere end en gang om ugen, hvis daptomycin administreres.

Cubicin bør ikke administreres til patienter, som tager andre lægemidler associeret med

myopati, medmindre fordelen for patienten anses for at opveje risikoen.

Patienterne bør undersøges regelmæssigt under behandlingen for alle tegn og symptomer, der

kan tyde på myopati.

Alle patienter, der udvikler uforklarlige muskelsmerter, -ømhed, -svaghed eller -kramper bør

have overvåget CK-værdierne hver anden dag. Cubicin bør seponeres, hvis der foreligger

uforklarlige muskelsymptomer, og CK-værdien bliver større end 5 gange den øvre grænse for

normalværdi.

Perifer neuropati

Patienter, som udvikler tegn eller symptomer, der kan tyde på perifer neuropati under behandlingen

med Cubicin, bør undersøges, og seponering af daptomycin bør tages i betragtning. (se pkt. 4.8 og

5.3).

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter under 1 år bør ikke behandles med Cubicin på grund af den potentielle risiko for

virkninger på det muskulære system, det neuromuskulære system og/eller nervesystemerne (det

perifere og/eller centrale), der blev observeret hos neonatale hunde (se pkt. 5.3).

Eosinofil pneumoni

Der er rapporteret om eosinofil pneumoni hos patienter i behandling med Cubicin (se pkt. 4.8). I de

fleste rapporterede tilfælde associeret med Cubicin udviklede patienterne feber, dyspnø med

hypoksisk respirationsinsufficiens og diffuse lungeinfiltrater eller organiserende pneumoni. De fleste

tilfælde opstod efter mere end 2 ugers behandling med Cubicin og blev bedret, når Cubicin blev

seponeret og steoridbehandling påbegyndt. Der er blevet rappoteret om tilbagefald af eosinofil

pneumoni ved reeksponering. Patienter, som udvikler disse tegn og symptomer under behandling med

Cubicin, skal øjeblikkeligt have foretaget en klinisk vurdering, inkluderende bronkoalveolær

udskylning, hvis det skønnes relevant, for at udelukke andre årsager (f.eks. bakterieinfektion,

svampeinfektion, parasitter, andre lægemidler). Cubicin skal straks seponeres, og behandling med

systemiske steroider skal påbegyndes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Nedsat nyrefunktion

Der er blevet rapporteret om nedsat nyrefunktion under behandling med Cubicin. Svært nedsat

nyrefunktion kan i sig selv prædisponere for øgede daptomycinniveauer, som kan øge risikoen for, at

der udvikles myopati (se ovenfor).

Justering af Cubicins dosisinterval er nødvendig hos voksne patienter, hvis kreatininclearance er

< 30 ml/min (se pkt. 4.2 og 5.2). Sikkerhed og virkning ved justering af dosisintervallet er ikke

evalueret i kontrollerede kliniske forsøg, og anbefalingen er hovedsageligt baseret på data fra

farmakokinetisk modellering. Cubicin bør kun administreres til sådanne patienter, hvis det forventes,

at den kliniske fordel opvejer den potentielle risiko.

Der bør udvises forsigtighed, når Cubicin administreres til patienter, som allerede har en vis grad af

nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 80 ml/min), før behandlingen med Cubicin indledes.

Regelmæssig overvågning af nyrefunktionen tilrådes (se også pkt. 5.2).

Derudover tilrådes regelmæssig overvågning af nyrefunktionen ved samtidig administration af

potentielt nefrotoksiske lægemidler, uanset hvordan patientens allerede eksisterende nyrefunktion er

(se også pkt. 4.5).

Doseringsregimet for Cubicin hos pædiatriske patienter med nedsat nyrefunktion er ikke fastlagt.

Adipositas

Hos adipøse patienter med BMI (Body Mass Index) > 40 kg/m

men med kreatininclearance

> 70 ml/min, var daptomycins AUC

0-∞

signifikant forøget (middelværdi 42% højere) sammenlignet

med ikke-adipøse matchede kontroller. Der er kun begrænsede data om sikkerhed og virkning af

daptomycin hos meget adipøse patienter, og derfor tilrådes forsigtighed. Der er dog p.t. intet der tyder

på, at en dosisreduktion er nødvendig (se pkt. 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Daptomycin undergår ringe eller ingen cytokrom-P450 (CYP450)-medieret metabolisme. Det er ikke

sandsynligt, at daptomycin vil hæmme eller inducere metabolismen af lægemidler, der metaboliseres

af P450-systemet.

Der er udført interaktionsstudier med Cubicin og aztreonam, tobramycin, warfarin og probenecid.

Daptomycin havde ingen effekt på farmakokinetikken af warfarin og probenecid, og disse lægemidler

havde heller ingen effekt på farmakokinetikken af daptomycin. Farmakokinetikken af daptomycin

blev ikke signifikant ændret af aztreonam.

Selvom der blev observeret små ændringer i farmakokinetikken af daptomycin og tobramycin ved

samtidig intravenøs infusion over 30 minutter (Cubicin i en dosis på 2 mg/kg), var ændringerne ikke

statistisk signifikante. Interaktionen mellem daptomycin og tobramycin med en godkendt dosis

Cubicin er ukendt. Forsigtighed er påkrævet, når Cubicin administreres i kombination med

tobramycin.

Erfaringerne med samtidig brug af Cubicin og warfarin er begrænsede. Studier med Cubicin og

antikoagulatia udover warfarin er ikke udført. Hos patienter, der behandles med Cubicin og warfarin,

bør den antikoagulerende aktivitet monitoreres i adskillige dage, efter behandling med Cubicin er

initieret.

Der er kun begrænset erfaring med samtidig administration af daptomycin og andre lægemidler, som

kan udløse myopati (f.eks. HMG-CoA-reduktasehæmmere). Der opstod dog nogle tilfælde med

markante stigninger i CK-værdier og tilfælde med rabdomyolyse hos voksne patienter, som indtog et

sådant lægemiddel samtidig med Cubicin. Det anbefales, at andre lægemidler, der associeres med

myopati, seponeres midlertidigt under behandlingen med Cubicin, hvis det er muligt, medmindre

fordelen ved samtidig administration opvejer risikoen. Hvis samtidig administration ikke kan undgås,

bør CK-værdier måles regelmæssigt mere end en gang om ugen, og patienterne bør overvåges tæt for

ethvert tegn eller symptom, som kan tyde på myopati. Se pkt. 4.4, 4.8 og 5.3.

Daptomycin elimineres primært ved renal filtration, og derfor kan plasmaniveauer være forhøjede ved

samtidig administration af lægemidler, som reducerer renal filtration (f.eks. NSAID'er og COX-2

hæmmere). Derudover er der en potentiel mulighed for, at der opstår en farmakodynamisk interaktion

ved samtidig administration pga. additiv renal effekt. Der rådes derfor til forsigtighed, når daptomycin

administreres samtidig med ethvert andet lægemiddel, som er kendt for at reducere den renale

filtration.

Under overvågningen efter markedføring er der blevet rapporteret tilfælde med interferens mellem

daptomycin og særlige reagenser, som bruges i visse analyser af protombintid/international

normalised ratio (PT/INR). Denne interferens førte til en falsk forlængelse af PT og øget INR. Hvis

der fremkommer uforklarlige abnormaliteter af PT/INR hos patienter, der behandles med daptomycin,

bør en mulig in vitro-interaktion med laboratorieundersøgelsen tages i betragtning. Muligheden for

fejlagtige resultater kan minimeres ved at tage prøverne til PT- eller INR-analysen nær tidspunktet for

laveste daptomycin-plasmakoncentration (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke kliniske data om daptomycin under graviditet. Dyreforsøg indikerer hverken

direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller

den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Cubicin bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt, dvs. kun hvis den

forventede fordel opvejer den mulige risiko.

Amning

I et enkelt humant studie blev Cubicin administreret intravenøst dagligt i 28 dage til en ammende mor

i en dosis på 500 mg/dag, og prøver af patientens mælk blev samlet over en 24-timers periode på

dag 27. Den højeste målte koncentration af daptomycin i mælken var 0,045 mikrogram/ml, hvilket er

en lav koncentration. Indtil yderligere erfaring er opnået, skal amning ophøre, når Cubicin

administreres til ammende kvinder.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data på fertilitet for daptomycin. Dyreforsøg indikerer hverken direkte

eller indirekte skadelige virkninger hvad angår fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

På basis af rapporterede bivirkninger, kan det antages at Cubicin ikke har indflydelse på evnen til at

føre bil og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

I kliniske studier er 2.011 voksne forsøgspersoner blevet behandlet med Cubicin. I disse studier fik

1.221 forsøgspersoner en daglig dosis på 4 mg/kg, heraf var 1.108 patienter og 113 var raske

frivillige. 460 forsøgspersoner fik en daglig dosis på 6 mg/kg, heraf var 304 patienter og 156 raske

frivillige. I pædiatriske studier fik 372 patienter Cubicin, heraf fik 61 en enkeltdosis og 311 fik et

terapeutisk regime for cSSTI eller SAB (daglige doser lå i intervallet 4 mg/kg til 12 mg/kg).

Bivirkninger (dvs. af investigator antaget at være muligvis, sandsynligvis eller definitivt relateret til

lægemidlet) blev rapporteret med sammenlignelige frekvenser for Cubicin og komparative regimer.

De hyppigst rapporterede bivirkninger (almindelig hyppighed (≥1/100 til <1/10)) er:

Svampeinfektioner, urinvejsinfektion, candida-infektion, anæmi, angst, insomni, svimmelhed,

hovedpine, hypertension, hypotension, gastrointestinale og abdominale smerter, kvalme, opkastning,

obstipation, diarré, flatulens, oppustethed og distension, unormale leverfunktionstest (øget alanin-

aminotransferase (ALAT), aspartat-aminotransferase (ASAT) og basisk fosfatase (ALP)), udslæt,

pruritus, ekstremitetssmerter, forhøjet serumkreatinkinase (CK), reaktioner ved infusionsstedet,

pyreksi, asteni.

Mindre hyppigt rapporterede, men alvorligere bivirkninger omfatter overfølsomhedsreaktioner,

eosinofil pneumoni (lejlighedsvis i form af organiserende pneumoni), lægemiddelfremkaldt udslæt

med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), angioødem og rabdomyolyse.

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger blev rapporteret under behandlingen og under follow-up. Hyppigheden svarer

til meget almindelig (

1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligeste bivirkninger er anført først.

Tabel 1

Bivirkninger rapporteret fra kliniske studier og post-marketing rapporter

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig:

Svampeinfektioner, urinvejsinfektion, candida-

infektion

Ikke

almindelig:

Fungæmi

Ikke kendt*:

Clostridium difficile-associeret diarré**

Blod og lymfesystem

Almindelig:

Anæmi

Ikke

almindelig:

Trombocytæmi, eosinofili, forhøjet international

normalised ratio (INR), leukocytose

Sjælden:

Ikke kendt*:

Forlænget protrombintid (PT)

Trombocytopeni

Immunsystemet

Ikke kendt*:

Overfølsomhed** manifesteret ved isolerede

spontane rapporter inklusive, men ikke begrænset til

angioødem, lægemiddelfremkaldt udslæt med

eosinofili og systemiske symptomer (DRESS),

pulmonal eosinofili, vesikobulløst udslæt med

involvering af slimhinder og fornemmelsen af

hævelse i mund og svælg, anafylaksi**,

infusionsreaktioner inklusive følgende symptomer:

takykardi, hvæsende vejrtrækning, pyreksi, stivhed,

systemiske hedeture, vertigo, synkope og metalsmag

Metabolisme og ernæring

Ikke

almindelig:

Nedsat appetit, hyperglykæmi, forstyrrelse i

elektrolytbalancen

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Angst, insomni

Nervesystemet

Almindelig:

Svimmelhed, hovedpine

Ikke

almindelig:

Paræstesier, smagsforstyrrelser, tremor, øjenirritation

Ikke kendt*:

Perifer neuropati**

Øre og labyrint

Ikke

almindelig:

Vertigo

Hjerte

Ikke

almindelig:

Supraventrikulær takykardi, ekstrasystole

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

Hypertension, hypotension

Ikke

almindelig:

Hedeture

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke kendt*:

Eosinofil pneumoni

**, hoste

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Gastrointestinale og abdominale smerter, kvalme,

opkastning, obstipation, diarré, flatulens,

oppustethed og udspiling

Ikke

almindelig:

Dyspepsi, glossitis

Lever og galdeveje

Almindelig:

Unormale leverfunktionstest

(øget alanin-

aminotransferase (ALAT), aspartat-aminotransferase

(ASAT) og basisk fosfatase (ALP))

Sjælden:

Gulsot

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Udslæt, pruritus

Ikke

almindelig:

Urticaria

Ikke kendt*:

Akut generaliseret eksantematøs pustulose

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig:

Ekstremitetssmerter, forhøjet serumkreatinkinase

(CK)

Ikke

almindelig:

Myositis, forhøjet myoglobin, muskelsvaghed,

muskelsmerter, artralgi, forhøjet serum-

laktatdehydrogenase (LDH), muskelkramper

Ikke kendt*:

Rabdomyolyse

Nyrer og urinveje

Ikke

almindelig:

Nedsat nyrefunktion, inklusive nyresvigt og

nyreinsufficiens, øget serum-kreatinin

Det reproduktive system og

mammae

Ikke

almindelig:

Vaginitis

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig:

Reaktioner ved infusionsstedet, pyreksi, asteni

Ikke

almindelig:

Træthed, smerter

Baseret på post-marketing rapporter. Eftersom disse reaktioner er indrapporteret frivilligt fra en

population af ubestemt størrelse, er det ikke muligt at estimere en pålidelig hyppighed; den er

derfor kategoriseret som ikke kendt.

Se pkt. 4.4.

Den præcise hyppighed af eosinofil pneumoni associeret med daptomycin er ukendt på

nuværende tidspunkt; antallet af spontane indrapporteringer er meget lavt (<1/10.000).

I nogle tilfælde med myopati med forhøjede CK-værdier og muskelsymptomer havde

patienterne ligeledes forhøjede aminotransferaser. Disse forhøjede aminotransferaser blev

formodet at være relateret til effekten på skeletmuskulaturen. Størstedelen af de forhøjede

aminotransferaser havde en toksicitetsgrad på 1-3 og forsvandt efter seponering af

behandlingen.

Når klinisk information omkring patienterne var tilgængelig til at foretage en bedømmelse,

kunne det ses, at omkring 50% af tilfældene opstod hos patienter med allerede eksisterende

nedsat nyrefunktion eller hos patienter, der var i samtidig behandling med lægemidler, der er

kendt for at forårsage rabdomyolyse.

Sikkerhedsdata for administration af daptomycin som 2 minutters intravenøs injektion stammer fra to

farmakokinetikstudier i raske voksne frivillige. Resultaterne fra disse studier viste, at begge metoder

til administration af daptomycin, 2 minutters intravenøs injektion og 30 minutters intravenøs infusion,

havde sammenlignelig sikkerheds- og tolerabilitetsprofil. Der var ingen relevant forskel i lokal

tolerabilitet eller i type og frekvens af bivirkninger.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering, tilrådes understøttende behandling. Daptomycin fjernes langsomt fra

kroppen ved hæmodialyse (ca. 15% af den administrerede dosis fjernes i løbet af 4 timer) eller ved

peritonealdialyse (ca. 11% af den administrerede dosis fjernes i løbet af 48 timer).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antibakterielle midler til systemisk brug, Andre Antibakterielle,

ATC-kode: J01XX09

Virkningsmekanisme

Daptomycin er et naturligt cyklisk lipopeptid, som kun er aktiv imod grampositive bakterier.

Virkemekanismen involverer binding (under tilstedeværelse af kalciumioner) til bakteriemembraner

på celler både i vækst- og i stationærfase, hvilket forårsager en depolarisering og fører til hurtig

hæmning af protein, DNA, og RNA-syntese. Dette resulterer i bakteriel celledød med kun ubetydelig

cellelysis.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Daptomycin udviser hurtig, koncentrationsafhængig bakteriedræbende aktivitet mod grampositive

organismer i in vitro og in vivo dyremodeller. I dyreforsøg korrelerer AUC/MIC og C

/MIC med

virkning og forudsagt bakteriedrab in vivo ved enkeltdoser, der er ækvivalente til humane voksendoser

på 4 mg/kg og 6 mg/kg en gang dagligt.

Resistensmekanisme

Der er rapporteret om stammer med nedsat følsomhed over for daptomycin specielt under

behandlingen af patienter med infektioner, der er vanskelige at behandle, og/eller efter administration

i forlængede perioder. Der er i særdeleshed blevet rapporteret om manglende effekt af behandling hos

patienter, der er inficeret med Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis eller Enterococcus

faecium, inklusive patienter med bakteriæmi, som er forbundet med valget af organismer med nedsat

modtagelighed eller direkte resistens over for daptomycin under behandling.

Mekanismen/mekanismerne for daptomycinresistens er ikke fuldstændig kendt.

Følsomhedsgrænser

Mindste hæmmede koncentration (MIC), følsomhedsgrænser, fastlagt af EUCAST (European

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) for stafylokokker og streptokokker (undtagen

S. pneumoniae) er: følsom ≤ 1 mg/l og resistent > 1 mg/l.

Følsomhed

Resistensprævalensen kan variere geografisk og tidsmæssigt for udvalgte arter og lokal information

om resistens er ønskelig, især når svære infektioner behandles. Ekspertvejledning bør indhentes, hvis

den lokale resistensprævalens er af en sådan beskaffenhed, at der må stilles spørgsmål ved

virkestoffets nytte i det mindste i nogle af infektionstyperne.

Sædvanligvis følsomme arter

Staphylococcus aureus *

Staphylococcus haemolyticus

Coagulase negative stafylokokker

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis*

Streptococcus pyogenes*

Gruppe G streptokokker

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus spp

Naturligt resistente organismer

Gramnegative organismer

* betegner arter, hvor aktivitet anses for at være påvist på tilfredsstillende måde i kliniske studier.

Klinisk virkning hos voksne

I to kliniske studier med voksne med komplicerede hud- og bløddelsinfektioner opfyldte 36% af

patienterne behandlet med Cubicin kriteriet for systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS).

Den mest almindelige infektion, der blev behandlet, var sårinfektion (38% af patienterne), mens 21%

havde store abscesser. Disse begrænsninger i patientpopulationerne bør tages i betragtning, når der

træffes afgørelse om brug af Cubicin.

I et randomiseret, kontrolleret, åbent studie med 235 voksne patienter med Staphylococcus aureus

bakteriæmi (dvs. mindst en positiv blodkultur af Staphylococcus aureus før modtagelsen af første

dosis), opfyldte 19 ud af 120 patienter behandlet med Cubicin kriteriet for RIE. Af disse 19 patienter

var 11 inficerede med methicillin-følsom og 8 med methicillin-resistent Staphylococcus aureus.

Succesraten for RIE-patienterne er vist i nedenstående tabel.

Population

Daptomycin

Komparator

Forskel i succesrate

n/N (%)

n/N (%)

(95% KI)

ITT- (intention to treat) Population

8/19 (42,1%)

7/16 (43,8%)

-1,6% (-34,6, 31,3)

PP- (per protocol) Population

6/12 (50,0%)

4/8 (50,0%)

0,0% (-44,7, 44,7)

Fejlslagen behandling på grund af vedvarende eller tilbagevendende Staphylococcus aureus

infektioner blev set hos 19/120 (15,8%) af patienterne, der blev behandlet med Cubicin, 9/53 (16,7%)

af patienterne, der blev behandlet med vancomycin og 2/62 (3,2%) af patienterne, der blev behandlet

med anti-staphylococcus semi-syntetisk penicillin. Blandt disse fejlslagne behandlinger var 6 Cubicin-

behandlede patienter og 1 vancomycin-behandlet patient inficeret med Staphylococcus aureus, som

udviklede tiltagende MICer på eller efter behandling (se ”Resistensmekanisme” ovenfor). De fleste

patienter, hvor behandlingen slog fejl på grund af vedvarende eller tilbagevendende Staphylococcus

aureus infektioner, havde dybtsiddende infektion og fik ikke det nødvendige kirurgiske indgreb.

Klinisk virkning hos pædiatriske patienter

Daptomycins sikkerhed og virkning blev evalueret hos pædiatriske patienter i alderen 1 til 17 år med

cSSTI forårsaget af grampositive patogener (studie DAP-PEDS-07-03). Patienterne blev opdelt og

inkluderet i veldefinerede aldersgrupper og fik en aldersafhængig dosis en gang om dagen i op til

14 dage:

Aldersgruppe 1 (n=113): 12 til 17 år blev behandlet med daptomycindoser på 5 mg/kg eller

standardbehandling-komparator (SOC).

Aldersgruppe 2 (n=113): 7 til 11 år blev behandlet med daptomycindoser på 7 mg/kg eller SOC.

Aldersgruppe 3 (n=125): 2 til 6 år blev behandlet med daptomycindoser på 9 mg/kg eller SOC.

Aldersgruppe 4 (n=45): 1 til < 2 år blev behandlet med daptomycindoser på 10 mg/kg eller

SOC.

Det primære mål med studie DAP-PEDS-07-03 var at vurdere sikkerheden af behandlingen. Det

sekundære mål inkluderede en vurdering af virkningen af aldersrelaterede intravenøse doser af

daptomycin sammenlignet med standardbehandling. Vigtige virkningsendepunkter var det sponsor-

definerede kliniske udfald af test-of-cure (TOC), som blev defineret af en blindet medicinsk direktør.

I alt blev 389 patienter behandlet i studiet, 256 patienter fik daptomycin, og 133 patienter fik

standardbehandling. I alle populationer var de kliniske succesrater sammenlignelige mellem

daptomycin-armen og SOC-armen, hvilket understøtter den primære virkningsanalyse i ITT-

populationen.

Oversigt over klinisk udfald bedømt ved sponsordefineret TOC.

Klinisk succes hos pædiatriske patienter med

cSSTI

Daptomycin

n/N (%)

Komparator

n/N (%)

% forskel

Intent-to-treat

227/257 (88,3%)

114/132 (86,4%)

Modificeret intent-to-treat

186/210 (88,6%)

92/105 (87,6%)

Klinisk evaluerbar

204/207 (98,6%)

99/99 (100%)

-1,5

Mikrobiologisk evaluerbar

(ME)

164/167 (98,2%)

78/78 (100%)

-1,8

Den samlede terapeutiske responsrate var sammenlignelig i daptomycin-armen og SOC-armen for

infektioner forårsaget af MRSA, MSSA og Streptococcus pyogenes (se nedenstående tabel; ME-

populationer); responsraterne var > 94% for begge behandlingsarme for disse almindelige patogener.

Oversigt over samlet terapeutisk respons i henhold til type af baseline-patogen (ME-population):

Patogen

Samlet succesrate

hos pædiatriske

patienter med cSSTI

n/N (%)

Daptomycin

Komparator

Methicillin-modtagelig Staphylococcus aureus

(MSSA)

68/69 (99%)

28/29 (97%)

Methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA)

63/66 (96%)

34/34 (100%)

Streptococcus pyogenes

17/18 (94%)

5/5 (100%)

Patienter, som opnår klinisk succes (klinisk respons ”helbredt” eller ”forbedret”) og mikrobiologisk

succes (niveau af patogen ”udryddet” eller ”formodet udryddet”) er klassificeret som overordnet

terapeutisk succes.

Daptomycins sikkerhed og virkning blev evalueret hos pædiatriske patienter i alderen 1 til 17 år

(studie DAP-PEDBAC-11-02) med bakteriæmi forårsaget af Staphylococcus aureus. Patienterne blev

randomiseret i forholdet 2:1 til følgende aldersgrupper og fik en aldersafhængig dosis en gang om

dagen i op til 42 dage:

Aldersgruppe 1 (n=21): 12 til 17 år blev behandlet med daptomycindoser på 7 mg/kg eller

SOC-komparator.

Aldergruppe 2 (n=28): 7 til 11 år blev behandlet med daptomycindoser på 9 mg/kg eller SOC.

Aldersgruppe 3 (n=32): 1 til 6 år blev behandlet med daptomycindoser på 12 mg/kg eller SOC.

Det primære mål med studie DAP-PEDBAC-11-02 var at vurdere sikkerheden af intravenøst

daptomycin versus SOC-antibiotika. Sekundære mål inkluderede: Klinisk udfald baseret på den

blindede evaluators vurdering af klinisk respons (succes [helbredelse, forbedret], failure eller ikke-

evaluerbar) ved TOC-besøget; og mikrobiologisk respons (succes, failure eller ikke-evaluerbar)

baseret på vurdering af infektiøst patogen ved baseline i TOC.

I alt blev 81 forsøgspersoner behandlet i studiet, inklusive 55 forsøgspersoner, som fik daptomycin og

26 forsøgspersoner, som fik standardbehandling. Der blev ikke indrulleret patienter i alderen 1 til

<2 år i studiet. I alle populationer var de kliniske succesrater sammenlignelige i daptomycin-armen

versus SOC-armen.

Oversigt over klinisk udfald bedømt af blindet evaluator ved TOC:

Klinisk succes hos pædiatriske patienter

med SAB

Daptomycin

n/N (%)

Komparator

n/N (%)

% forskel

Modificeret intent-to-treat

(MITT)

46/52 (88,5%)

19/24 (79,2%)

9,3%

Mikrobiologisk modificeret

intent-to-treat (mMITT)

45/51 (88,2%)

17/22 (77,3%)

11,0%

Klinisk evaluerbar (CE)

36/40 (90,0%)

9/12 (75,0%)

15,0%

Det mikrobiologiske udfald af TOC for daptomycin-armen og SOC-armen for infektioner, der er

forårsaget af MRSA og MSSA, er vist i tabellen nedenfor (mMITT-population).

Patogen

Mikrobiologisk succesrate hos

pædiatriske patienter med SAB

n/N (%)

Daptomycin

Komparator

Methicillin-modtagelig Staphylococcus aureus

(MSSA)

43/44 (97,7%)

19/19 (100,0%)

Methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA)

6/7 (85,7%)

3/3 (100,0%)

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Daptomycins farmakokinetik er generelt lineær og uafhængig af tid ved doser på 4 til 12 mg/kg

administreret en gang dagligt som intravenøs infusion over 30 minutter i op til 14 dage i raske voksne

frivillige. Steady state-koncentrationer opnås ved den tredje daglige dosis.

Administration af daptomycin som en 2 minutters intravenøs injektion viste også dosis-proportionel

farmakokinetik i det godkendte doseringsinterval på 4 til 6 mg/kg. Sammenlignelig eksponering (AUC

og C

) blev vist i raske voksne frivillige efter administration af daptomycin som 30 minutters

infusion eller som 2 minutters intravenøs injektion.

Dyreforsøg viste, at daptomycin ikke absorberes i nogen særlig udstrækning efter oral administration.

Fordeling

Daptomycins fordelingsvolumen ved steady state hos raske, voksne personer var ca. 0,1 l/kg og var

uafhængig af dosis. Vævsdistributionsforsøg i rotter viste, at daptomycin kun synes at penetrere blod-

hjernebarrieren og placentabarrieren minimalt efter enkelt- og multiple doser.

Daptomycin bindes på en koncentrationsuafhængig måde, reversibelt til humane plasmaproteiner. Hos

voksne frivillige og hos voksne patienter, som blev behandlet med daptomycin, var gennemsnitlig

proteinbinding ca. 90% inklusive patienter med nedsat nyrefunktion.

Biotransformation

I in vitro studier blev daptomycin ikke metaboliseret af humane levermikrosomer. In vitro studier med

humane hepatocytter indikerer, at daptomycin ikke hæmmer eller inducerer aktiviteten af følgende

humane CYP-isoformer: 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A4. Det er ikke sandsynligt, at

daptomycin vil hæmme eller inducere metabolismen af lægemidler, der metaboliseres af CYP-

systemet.

Efter infusion af 14C-daptomycin hos raske voksne var plasmaradioaktiviteten sammenlignelig med

koncentrationen målt ved mikrobiologisk analyse. Inaktive metabolitter blev detekteret i urinen, målt

som forskellen i total radioaktiv koncentration og mikrobiologisk aktiv koncentration. I et særskilt

studie blev ingen metabolitter detekteret i plasma, og mindre mængder af tre oxidative metabolitter og

et uidentificeret stof blev målt i urinen. Det er ikke blevet identificeret, hvor metabolismen finder

sted.

Elimination

Daptomycin udskilles primært via nyrerne. Samtidig administration af probenecid og daptomycin har

ingen effekt på daptomycins farmakokinetik hos mennesker, hvilket tyder på minimal eller ingen

tubulær sekretion af daptomycin.

Efter intravenøs administration, er plasma clearance af daptomycin ca. 7 til 9 ml/t/kg og renal

clearance er 4 til 7 ml/t/kg.

I en undersøgelse af massebalance med radioaktivt mærket materiale blev 78% af administreret dosis

genfundet i urin, baseret på total radioaktiv mærkning, mens ca. 50% af dosis blev genfundet i urin

som uomdannet daptomycin. Omkring 5% af det indgivne radioaktivt mærkede materiale blev udskilt

i fæces.

Specielle populationer

Ældre

Efter administration af en enkelt Cubicindosis på 4 mg/kg intravenøst over 30 minutter var middel-

total-clearance af daptomycin omkring 35% lavere, og middel-AUC

0-∞

var omkring 58% højere hos

ældre personer (≥ 75 år) sammenlignet med raske unge personer (18 til 30 år). Der var ingen forskel i

-værdier. Forskellene skyldes sandsynligvis den normale nyrefunktionsnedsættelse, der ses i den

geriatriske population.

En dosisjustering baseret på alder er ikke nødvendig. Nyrefunktionen bør dog bestemmes og dosis bør

reduceres, hvis der er tegn på svært nedsat nyrefunktion.

Børn og unge (i alderen 1 til 17 år)

Daptomycins farmakokinetik hos pædiatriske patienter blev vurderet i 3 farmakokinetiske

enkeltdosisstudier. Efter en enkelt 4 mg/kg dosis Cubicin var total-clearance normaliseret efter vægt

og eliminationshalveringstid for daptomycin hos unge (12-17 år) med grampositiv infektion

sammenlignelig med den hos voksne. Efter en enkelt 4 mg/kg dosis Cubicin var total-clearance for

daptomycin hos børn i alderen 7-11 år med grampositiv infektion højere end den hos unge, hvorimod

eliminationshalveringstiden var kortere. Efter en enkelt 4, 8 eller 10 mg/kg dosis Cubicin var total-

clearance og eliminationshalveringstid for daptomycin hos børn i alderen 2-6 år sammenlignelige ved

forskellige doser. Total-clearance var højere og eliminationshalveringstiden var kortere end hos unge.

Efter en enkelt 6 mg/kg dosis Cubicin var clearance og eliminationshalveringstid for daptomycin hos

børn i alderen 13-24 måneder sammenlignelig med dem hos børn i alderen 2-6 år, som fik en enkelt 4-

10 mg/kg dosis. Resultaterne fra disse studier viste, at eksponeringen (AUC) hos pædiatriske patienter

på tværs af alle doser generelt lå lavere end eksponeringen hos voksne ved sammenlignelige doser.

Pædiatriske patienter med cSSTI

Et fase 4-studie (DAP-PEDS-07-03) blev udført for at vurdere daptomycins sikkerhed, virkning og

farmakokinetik hos pædiatriske patienter (1 til 17 år, inklusive) med cSSTI forårsaget af grampositive

patogener. Daptomycins farmakokinetik hos patienter i dette studie er opsummeret i tabel 2. Efter

administration af flere doser var eksponeringen for daptomycin sammenlignelig på tværs af

forskellige aldersgrupper efter dosisjustering på basis af kropsvægt og alder. Plasmaeksponeringen,

som blev opnået med disse doser, var konsistent med plasmaeksponeringen, som blev opnået i cSSTI-

studiet med voksne (efter en dosis på 4 mg/kg en gang dagligt hos voksne).

Tabel 2

Den gennemsnitlige (standardafvigelse) farmakokinetik for daptomycin hos pædiatriske

patienter med cSSTI (1 til 17 år) i studiet DAP-PEDS-07-03

Aldersklasse

12-17 år (N=6)

7-11 år

(N=2)

2-6 år (N=7)

1 til <2 år

(N=30)

Dosis

Infusionstid

5 mg/kg

30 minutter

7 mg/kg

30 minutter

9 mg/kg

60 minutter

10 mg/kg

60 minutter

0-24 timer

g×timer/ml)

387 (81)

439 (102)

g/ml)

62,4 (10,4)

64,9; 74,4

81,9 (21,6)

79,2

Tilsyneladende t1/2 (timer)

5,3 (1,6)

3,8 (0,3)

5,04

Clearance (CL)/vægt

(ml/timer/kg)

13,3 (2,9)

16,0

21,4 (5,0)

21,5

Farmakokinetiske parameterværdier estimeret ud fra nonkompartmental analyse

Individuelle værdier, som blev rapporteret, da kun to patienter i denne aldersgruppe indleverede de nødvendige prøver til

farmakokinetisk analyse; AUC, tilsyneladende t1/2 og CL/vægt kunne kun bestemmes for en af de to patienter

Farmakokinetisk analyse udført på poolet farmakokinetisk profil med gennemsnitlige koncentrationer på tværs af

forsøgspersoner på hvert tidspunkt

Pædiatriske patienter med SAB

Et fase 4-studie (DAP-PEDBAC-11-02) blev udført for at vurdere daptomycins sikkerhed, virkning og

farmakokinetik hos pædiatriske patienter (1 til 17 år, inklusive) med SAB. Daptomycins

farmakokinetik hos patienter i dette studie er opsummeret i tabel 3. Efter administration af flere doser

var eksponeringen for daptomycin sammenlignelig på tværs af forskellige aldersgrupper efter

dosisjustering på basis af kropsvægt og alder. Plasmaeksponeringen, som blev opnået med disse

doser, var konsistent med plasmaeksponeringen, som blev opnået i SAB-studiet med voksne (efter en

dosis på 6 mg/kg en gang dagligt hos voksne).

Tabel 3

Den gennemsnitlige (standardafvigelse) farmakokinetik for daptomycin hos pædiatriske

patienter med SAB (1 til 17 år) i studiet DAP-PEDBAC-11-02

Aldersklasse

12-17 år

(N=13)

7-11 år (N=19)

1 til 6 år (N=19)*

Dosis

Infusionstid

7 mg/kg

30 minutter

9 mg/kg

30 minutter

12 mg/kg

60 minutter

0-24timer

g×timer/ml)

656 (334)

579 (116)

620 (109)

g/ml)

104 (35,5)

104 (14,5)

106 (12,8)

Tilsyneladende t1/2 (timer)

7,5 (2,3)

6,0 (0,8)

5,1 (0,6)

CL/vægt (ml/timer/kg)

12,4 (3,9)

15,9 (2,8)

19,9 (3,4)

Farmakokinetiske parameterværdier estimeret ved brug af en modelbaseret metode med sparsomt antal indsamlede

farmakokinetiske prøver fra de enkelte patienter i studiet

*Gennemsnit (standardafvigelse) beregnet for patienter i alderen 2 til 6 år, eftersom der ikke blev indrulleret patienter i

alderen 1 til <2 år i studiet. Simulering ved hjælp af en farmakokinetisk populationsmodel viste, at AUCss (areal under

kurven for koncentration over tid ved steady state) for daptomycin hos pædiatriske patienter i alderen 1 til <2 år, der fik

12 mg/kg en gang dagligt, kunne sammenlignes med AUCss hos voksne patienter, der fik 6 mg/kg en gang dagligt.

Adipositas

I forhold til ikke-adipøse patienter var daptomycins systemiske eksponering målt ved AUC ca. 28%

højere hos moderat adipøse patienter (Body Mass Index på 25-40 kg/m

) og 42% højere hos ekstremt

adipøse patienter (Body Mass Index på > 40 kg/m

). En dosisjustering baserende udelukkende på

adipositas anses dog ikke for at være nødvendig.

Køn

Der er ikke observeret forskelle med hensyn til køn i daptomycins farmakokinetik.

Nedsat nyrefunktion

Efter administration af en enkelt intravenøs dosis på 4 mg/kg eller 6 mg/kg daptomycin over

30 minutter til voksne patienter med forskellige grader af nedsat nyrefunktion var total-daptomycin-

clearance nedsat, og den systemiske eksponering (AUC) steg med faldende nyrefunktion

(kreatininclearance).

Baseret på farmakokinetiske data og modellering var AUC for daptomycin i løbet af den første dag

efter administration af en dosis på 6 mg/kg til voksne patienter, som fik HD eller CAPD, 2 gange

højere end observeret hos voksne patienter med normal nyrefunktion, der fik den samme dosis. På den

anden dag efter administration af en dosis på 6 mg/kg til voksne patienter, som fik HD og CAPD, var

daptomycins AUC omkring 1,3 gange højere end observeret efter den anden dosis på 6 mg/kg hos

voksne patienter med normal nyrefunktion. På basis heraf anbefales det, at voksne patienter, som får

HD eller CAPD, får daptomycin en gang hver 48. time i den anbefalede dosis for den type infektion,

som skal behandles (se pkt. 4.2).

Doseringsregimet for Cubicin hos pædiatriske patienter med nedsat nyrefunktion er ikke fastlagt.

Nedsat leverfunktion

Daptomycins farmakokinetik ændres ikke hos patienter med moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh nedsat leverfunktion klasse B) sammenlignet med raske frivillige, matchede mht. køn,

alder og vægt, efter administration af en enkeltdosis på 4 mg/kg. En dosisjustering er ikke nødvendig,

når daptomycin administreres til patienter med moderat nedsat leverfunktion. Daptomycins

farmakokinetik hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) er ikke evalueret.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Administration af daptomycin blev associeret med minimale til lette degenerative/regenerative

forandringer i skeletmuskulaturen hos rotter og hunde. De mikroskopiske forandringer i

skeletmuskulaturen var minimale (ca. 0,05% af myofibre blev påvirket) og var ved højere doser

ledsaget af stigninger i CK. Der blev ikke observeret fibrose eller rabdomyolyse. Alle

muskelforandringer, inklusive mikroskopiske forandringer, var fuldt reversible inden for 1 til

3 måneder efter seponering af dosis afhængig af studiets varighed. Der blev ikke observeret

funktionelle eller patologiske forandringer i glatte muskler eller hjertemuskulatur.

LOEL-niveauet (lowest observable effect level) for myopati i rotter og hunde fremkom ved

eksponeringsværdier på 0,8 til 2,3 gange det humanterapeutiske niveau på 6 mg/kg (intravenøs

infusion over 30 minutter) for patienter med normal nyrefunktion. Da farmakokinetikken (se pkt. 5.2)

er sammenlignelig, er sikkerhedsmarginerne for begge administrationsmetoder meget ens.

Et studie i hunde viste, at skeletal myopati blev reduceret efter en gang dagligt administration

sammenlignet med delte doseringer med samme totale dagsdosis, hvilket indikerer, at myopati-

effekter i dyr primært er relateret til tid mellem dosis.

Der blev observeret påvirkning af perifere nerver ved doser, der var større end dem, der blev

associeret med påvirkning af skeletmuskulatur, hos voksne rotter og hunde. Denne påvirkning blev

primært relateret til plasma C

. Forandringer i de perifere nerver var karakteriseret af minimal til let

aksonal degeneration og blev ofte ledsaget af funktionelle forandringer. Reversering af både

mikroskopisk og funktionel effekt var komplet inden for 6 måneder efter sidste dosis.

Sikkerhedsmarginer for perifere nervevirkninger i rotter og hunde er henholdsvis 8 til 6 gange større,

baseret på sammenligning af C

-værdier ved NOEL (No Observed Effect Level) med C

opnået

ved dosering med 30 minutters infusion af 6 mg/kg en gang dagligt hos patienter med normal

nyrefunktion.

Resultater fra in vitro- og nogle in vivo-studier designet til at undersøge mekanismen for daptomycins

myotoksicitet indikerer, at plasmamembranen af differentierede spontant sammentrækkende

skeletmuskelceller er målet for toksicitet. Det direkte måls specifikke celleoverfladekomponent er

ikke blevet identificeret. Tab af eller skade på mitokondrier blev også observeret, men betydningen og

signifikansen af dette fund i den samlede patologi er ukendt. Dette fund var ikke forbundet med en

virkning på muskelkontraktion.

Til forskel fra voksne hunde syntes unge hunde at være mere følsomme for perifere nervelæsioner end

for myopati i skeletmuskulaturen. Unge hunde udviklede perifere og spinale nervelæsioner ved doser,

der var lavere end dem, der blev associeret med skeletmuskulaturtoksicitet.

Hos neonatale hunde forårsagede daptomycin udtalte kliniske tegn på muskelsitren, muskelrigiditet i

lemmerne samt hæmmet brug af lemmerne, hvilket resulterede i nedsat legemsvægt og generelt nedsat

almentilstand ved doser ≥50 mg/kg/dag og nødvendiggjorde tidlig seponering i disse dosisgrupper.

Ved lavere doser (25 mg/kg/dag) blev der observeret lette og reversible kliniske tegn på muskelsitren

samt et tilfælde af muskelrigiditet uden påvirkning af legemsvægten. Der var ingen histopatologisk

korrelation i vævet i det perifere og centrale nervesystem eller i skeletmuskulaturen på noget

dosisniveau. Mekanismen bag og den kliniske relevans af de kliniske bivirkninger er derfor ukendte.

Toksicitetstest i forbindelse med reproduktion viste ingen tegn på effekt på fertilitet, embryoføtal eller

postnatal udvikling. Hos gravide rotter kan daptomycin dog passerer placenta (se pkt. 5.2). Udskillelse

af daptomycin i modermælk hos diegivende dyr er ikke undersøgt.

Der er ikke udført langtidsstudier af karcinogent potentiale hos gnavere. Daptomycin viste ingen

mutagen eller clastogen effekt i en række in vivo og in vitro genotoksicitetstest.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumhydroxid

6.2

Uforligeligheder

Cubicin er hverken fysisk eller kemisk kompatibel med opløsninger, der indeholder glucose. Dette

lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Efter rekonstitution: Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug af den rekonstituerede

opløsning i hætteglasset i 12 timer ved 25 °C og i op til 48 timer ved 2 °C – 8 °C. Kemisk og fysisk

stabilitet af den fortyndede opløsning i infusionsbeholdere er fastsat til 12 timer ved 25 °C eller

24 timer ved 2 °C – 8 °C.

Ved intravenøs infusion over 30 minutter må den samlede opbevaringstid (rekonstitueret opløsning i

hætteglas og fortyndet opløsning i infusionsbeholder, se pkt. 6.6) ved 25 °C ikke overstige 12 timer

(eller 24 timer ved 2 °C – 8 °C).

Ved intravenøs injektion over 2 minutter må opbevaringstiden for den rekonstituerede opløsning i

hætteglas (se pkt. 6.6) ved 25 °C ikke overstige 12 timer (eller 48 timer ved 2 °C – 8 °C).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet dog anvendes med det samme. Der er ikke tilsat

konserveringsmiddel eller bakteriostatisk middel i dette præparat. Anvendes opløsningen ikke med det

samme, har brugeren ansvar for opbevaringsbetingelser og holdbarhed, som normalt kun er 24 timer

ved 2 °C – 8 °C, medmindre rekonstitution/fortynding har fundet sted under anvendelse af

kontrolleret og godkendt aseptisk teknik.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevaringsforhold efter rekonstitution eller rekonstitution og fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Cubicin 350 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Engangshætteglas af klart type I glas med 10 ml og med type I gummiprop og forsegling af aluminium

med gult plastik flip-off låg.

Cubicin 500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Engangshætteglas af klart type I glas med 10 ml og med type I gummiprop og forsegling af aluminium

med blåt plastik flip-off låg.

Fås i pakninger med 1 hætteglas eller 5 hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Hos voksne kan daptomycin administreres intravenøst som infusion over 30 minutter eller som

injektion over 2 minutter. Daptomycin må ikke administreres som en 2-minutters injektion til

pædiatriske patienter. Pædiatriske patienter i alderen 7 til 17 år skal have administreret daptomycin

som en infusion over 30 minutter. Hos pædiatriske patienter under 7 år, der skal have en dosis på 9-

12 mg/kg, skal daptomycin administreres over 60 minutter (se pkt. 4.2 og 5.2). Fremstilling af

infusionsvæske kræver et ekstra trin til fortynding, som beskrevet herunder.

Cubicin givet som 30 eller 60 minutters intravenøs infusion

En 50 mg/ml koncentration af Cubicin 350 mg pulver til infusionsvæske, opløsning, opnås ved

rekonstitution af det lyofiliserede produkt med 7 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske.

En 50 mg/ml koncentration af Cubicin 500 mg pulver til infusionsvæske, opløsning, opnås ved

rekonstitution af det lyofiliserede produkt med 10 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske.

Det tager ca. 15 minutter at opløse det lyofiliserede produkt. Det fuldt rekonstituerede produkt

fremstår klart, og der er eventuelt et par små bobler eller skum langs kanten på hætteglasset.

Cubicin 350 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Ved fremstilling af Cubicin til intravenøs infusion skal følgende instruktioner følges:

Der skal anvendes aseptisk teknik, når lyofiliseret Cubicin rekonstitueres eller fortyndes.

Til rekonstitution:

Flip-off låget af polypropylen skal fjernes, så gummiproppens midte kan ses. Tør toppen af

gummiproppen af med en spritserviet eller et andet desinfektionsmiddel og lad den tørre. Efter

rensning må gummiproppen ikke berøres eller komme i kontakt med noget andet. Træk 7 ml af

9 mg/ml (0,9%) natriumchloridinjektionsvæske op i en sprøjte ved anvendelse af en steril

kanyle på 21G eller mindre i diameter eller anvend en anordning uden kanyle til overførslen og

injicer derefter injektionsvæsken langsomt gennem gummiproppens centrum ind i hætteglasset.

Kanylen skal have retning mod hætteglassets væg.

Hætteglasset skal roteres forsigtigt for at sikre komplet gennemfugtning af pulveret og derefter

hvile i 10 minutter.

Til slut skal hætteglasset roteres forsigtigt i et par minutter, så der opnås en klar rekonstitueret

opløsning. Det bør undgås at ryste kraftigt, så præparatet ikke skummer.

Den rekonstituerede opløsning skal undersøges nøje for at sikre, at præparatet er opløst og

inspiceres visuelt for partikler før brug. Rekonstituerede opløsninger af Cubicin har en lysegul

til let brun farve.

Den rekonstituerede opløsning skal derefter fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%)

(typisk mængde 50 ml).

Til fortynding:

Fjern den rekonstituerede væske (50 mg daptomycin/ml) langsomt fra hætteglasset med en ny

steril kanyle, som er 21G eller mindre i diameter, ved at vende hætteglasset på hovedet for at

lade opløsningen løbe mod gummiproppen. Brug en injektionssprøjte og stik kanylen ind i

hætteglasset. Mens hætteglasset stadig holdes på hovedet, skal du anbringe kanylespidsen i

bunden af opløsningen i hætteglasset, mens du trækker opløsningen op i injektionssprøjten. Før

du fjerner kanylen fra hætteglasset, skal du trække stemplet helt tilbage i injektionssprøjten for

at få den påkrævede mængde opløsning ud af hætteglasset.

Fjern luft, store luftbobler og eventuel overskydende opløsning for at få den korrekte dosis.

Overfør den påkrævede rekonstituerede dosis til 50 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%).

Den rekonstituerede og fortyndede opløsning skal gives som intravenøs infusion over 30 eller

60 minutter som anført i pkt. 4.2.

Cubicin 500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Ved fremstilling af Cubicin til intravenøs infusion skal følgende instruktioner følges:

Der skal anvendes aseptisk teknik, når lyofiliseret Cubicin rekonstitueres eller fortyndes.

Til rekonstitution:

Flip-off låget af polypropylen skal fjernes, så gummiproppens midte kan ses. Tør toppen af

gummiproppen af med en spritserviet eller et andet desinfektionsmiddel og lad den tørre. Efter

rensning må gummiproppen ikke berøres eller komme i kontakt med noget andet. Træk 10 ml af

9 mg/ml (0,9%) natriumchloridinjektionsvæske op i en sprøjte ved anvendelse af en steril

kanyle på 21G eller mindre i diameter eller anvend en anordning uden kanyle til overførslen og

injicer derefter injektionsvæsken langsomt gennem gummiproppens centrum ind i hætteglasset.

Kanylen skal have retning mod hætteglassets væg.

Hætteglasset skal roteres forsigtigt for at sikre komplet gennemfugtning af pulveret og derefter

hvile i 10 minutter.

Til slut skal hætteglasset roteres forsigtigt i et par minutter, så der opnås en klar rekonstitueret

opløsning. Det bør undgås at ryste kraftigt, så præparatet ikke skummer.

Den rekonstituerede opløsning skal undersøges nøje for at sikre, at præparatet er opløst og

inspiceres visuelt for partikler før brug. Rekonstituerede opløsninger af Cubicin har en lysegul

til let brun farve.

Den rekonstituerede opløsning skal derefter fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%)

(typisk mængde 50 ml).

Til fortynding:

Fjern den rekonstituerede væske (50 mg daptomycin/ml) langsomt fra hætteglasset med en ny

steril kanyle, som er 21G eller mindre i diameter, ved at vende hætteglasset på hovedet for at

lade opløsningen løbe mod gummiproppen. Brug en injektionssprøjte og stik kanylen ind i

hætteglasset. Mens hætteglasset stadig holdes på hovedet, skal du anbringe kanylespidsen i

bunden af opløsningen i hætteglasset, mens du trækker opløsningen op i injektionssprøjten. Før

du fjerner kanylen fra hætteglasset, skal du trække stemplet helt tilbage i injektionssprøjten for

at få den påkrævede mængde opløsning ud af hætteglasset.

Fjern luft, store luftbobler og eventuel overskydende opløsning for at få den korrekte dosis.

Overfør den påkrævede rekonstituerede dosis til 50 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%).

Den rekonstituerede og fortyndede opløsning skal gives som intravenøs infusion over 30 eller

60 minutter som anført i pkt. 4.2.

Følgende virkestoffer har vist sig at være kompatible, når de tilsættes infusionsopløsninger, der

indeholder Cubicin: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamycin, fluconazol, levofloxacin,

dopamin, heparin og lidocain.

Cubicin givet som 2 minutters intravenøs injektion (kun voksne patienter)

Vand må ikke anvendes til rekonstitution af Cubicin til intravenøs injektion. Cubicin må kun

rekonstitueres med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%).

En 50 mg/ml koncentration af Cubicin 350 mg pulver til injektionsvæske, opløsning, opnås ved

rekonstitution af det lyofiliserede produkt med 7 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske.

En 50 mg/ml koncentration af Cubicin 500 mg pulver til injektionsvæske, opløsning, opnås ved

rekonstitution af det lyofiliserede produkt med 10 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske.

Det tager ca. 15 minutter at opløse det lyofiliserede produkt. Det fuldt rekonstituerede produkt

fremstår klart, og der er eventuelt et par små bobler eller skum langs kanten på hætteglasset.

Cubicin 350 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Ved fremstilling af Cubicin til intravenøs injektion skal følgende instruktioner følges:

Der skal anvendes aseptisk teknik, når lyofiliseret Cubicin rekonstitueres.

Flip-off låget af polypropylen skal fjernes, så gummiproppens midte kan ses. Tør toppen af

gummiproppen af med en spritserviet eller et andet desinfektionsmiddel og lad den tørre. Efter

rensning må gummiproppen ikke berøres eller komme i kontakt med noget andet. Træk 7 ml

natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%) op i en sprøjte ved anvendelse af en steril

kanyle på 21G eller mindre i diameter eller anvend en anordning uden kanyle til overførslen og

injicer derefter injektionsvæsken langsomt gennem gummiproppens centrum ind i hætteglasset.

Kanylen skal have retning mod hætteglassets væg.

Hætteglasset skal roteres forsigtigt for at sikre komplet gennemfugtning af pulveret og derefter

hvile i 10 minutter.

Til slut skal hætteglasset roteres forsigtigt i et par minutter, så der opnås en klar rekonstitueret

opløsning. Det bør undgås at ryste kraftigt, så præparatet ikke skummer.

Den rekonstituerede opløsning skal undersøges nøje for at sikre, at præparatet er opløst og

inspiceres visuelt for partikler før brug. Rekonstituerede opløsninger af Cubicin har en lysegul

til let brun farve.

Fjern den rekonstituerede væske (50 mg daptomycin/ml) langsomt fra hætteglasset ved

anvendelse af en steril kanyle på 21G eller mindre i diameter.

Vend hætteglasset på hovedet for at lade opløsningen løbe mod gummiproppen. Brug en ny

sprøjte og stik kanylen ind i hætteglasset. Mens hætteglasset stadig holdes på hovedet, skal du

anbringe kanylespidsen i bunden af opløsningen i hætteglasset, mens du trækker opløsningen

op i sprøjten. Før du fjerner kanylen fra hætteglasset, skal du trække stemplet helt tilbage i

sprøjten for at få al opløsningen ud af hætteglasset.

Erstat kanylen med en ny kanyle inden den intravenøse injektion.

Fjern luft, store luftbobler og eventuel overflødig opløsning for at få den korrekte dosis.

Den rekonstituerede opløsning skal injiceres intravenøst langsomt over 2 minutter som anført i

pkt. 4.2.

Cubicin 500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Ved fremstilling af Cubicin til intravenøs injektion skal følgende instruktioner følges:

Der skal anvendes aseptisk teknik, når lyofiliseret Cubicin rekonstitueres.

Flip-off låget af polypropylen skal fjernes, så gummiproppens midte kan ses. Tør toppen af

gummiproppen af med en spritserviet eller et andet desinfektionsmiddel og lad den tørre. Efter

rensning må gummiproppen ikke berøres eller komme i kontakt med noget andet. Træk 10 ml

natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%) op i en sprøjte ved anvendelse af en steril

kanyle på 21G eller mindre i diameter eller anvend en anordning uden kanyle til overførslen og

injicer derefter injektionsvæsken langsomt gennem gummiproppens centrum ind i hætteglasset.

Kanylen skal have retning mod hætteglassets væg.

Hætteglasset skal roteres forsigtigt for at sikre komplet gennemfugtning af pulveret og derefter

hvile i 10 minutter.

Til slut skal hætteglasset roteres forsigtigt i et par minutter, så der opnås en klar rekonstitueret

opløsning. Det bør undgås at ryste kraftigt, så præparatet ikke skummer.

Den rekonstituerede opløsning skal undersøges nøje for at sikre, at præparatet er opløst og

inspiceres visuelt for partikler før brug. Rekonstituerede opløsninger af Cubicin har en lysegul

til let brun farve.

Fjern den rekonstituerede væske (50 mg daptomycin/ml) langsomt fra hætteglasset ved

anvendelse af en steril kanyle på 21G eller mindre i diameter.

Vend hætteglasset på hovedet for at lade opløsningen løbe mod gummiproppen. Brug en ny

sprøjte og stik kanylen ind i hætteglasset. Mens hætteglasset stadig holdes på hovedet, skal du

anbringe kanylespidsen i bunden af opløsningen i hætteglasset, mens du trækker opløsningen

op i sprøjten. Før du fjerner kanylen fra hætteglasset, skal du trække stemplet helt tilbage i

sprøjten for at få al opløsningen ud af hætteglasset.

Erstat kanylen med en ny kanyle inden den intravenøse injektion.

Fjern luft, store luftbobler og eventuel overflødig opløsning for at få den korrekte dosis.

Den rekonstituerede opløsning skal injiceres intravenøst langsomt over 2 minutter som anført i

pkt. 4.2.

Cubicin hætteglas er kun til engangsbrug.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet anvendes med det samme efter rekonstitution (se

pkt. 6.3).

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Cubicin 350 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

EU/1/05/328/001

EU/1/05/328/003

Cubicin 500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

EU/1/05/328/002

EU/1/05/328/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. januar 2006

Dato for seneste fornyelse: 29. november 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/713114/2017

EMEA/H/C/000637

EPAR – sammendrag for offentligheden

Cubicin

daptomycin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Cubicin.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Cubicin bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Cubicin, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Cubicin, og hvad anvendes det til?

Cubicin er et antibiotikum, der anvendes til behandling af følgende bakterieinfektioner:

komplicerede hudinfektioner og infektioner i det bløde væv under huden hos patienter fra 1 år og

opefter. "Kompliceret" betyder, at infektionen er vanskelig at behandle, fordi den har spredt sig til

det dybereliggende væv under huden, og at kirurgisk behandling derfor kan blive nødvendig, eller

at patienten har andre lidelser, som kan have betydning for, hvor godt behandlingen virker.

højresidig infektiøs endocarditis (betændelse i hinden eller klapperne i højre side af hjertet)

forårsaget af bakterien Staphylococcus aureus (S. aureus) hos voksne. Beslutningen om at

behandle denne form for infektion med Cubicin skal baseres på sandsynligheden for, at lægemidlet

virker mod infektionen, og på råd fra en ekspert.

bakteriæmi (infektion i blodet) forårsaget af S. aureus. Det anvendes hos voksne, når

bakteriæmien er forbundet med en af de to førnævnte infektioner, eller hos børn og unge fra 1 år

og opefter, når bakteriæmien er forbundet med komplicerede infektioner i hud og blødt væv.

De ordinerende læger skal følge de officielle retningslinjer for brug af antibiotika.

Cubicin indeholder det aktive stof daptomycin.

Cubicin

EMA/713114/2017

Side 2/3

Hvordan anvendes Cubicin?

Cubicin fås som et pulver, der blandes til en opløsning til injektion eller infusion (drop i en vene).

Hos voksne, der har infektion i hud eller blødt væv, men ikke bakteriæmi, gives Cubicin i en dosis på

4 mg/kg legemsvægt én gang dagligt. Ved endocarditis og infektioner i hud eller blødt væv med

bakteriæmi er dosis 6 mg/kg én gang dagligt. Cubicin gives som infusion i en blodåre over 30 minutter

eller som en injektion over to minutter.

Hos børn er Cubicin-dosen til behandling af hud- eller blødvævsinfektion uden bakteriæmi 5-10 mg/kg

én gang dagligt afhængigt af barnets alder. Højere doser (7-12 mg/kg én gang dagligt) anvendes, hvis

hud- eller blødvævsinfektionen er forbundet med bakteriæmi. Cubicin gives som infusion over 60

minutter hos børn i alderen 1-6 år og over 30 minutter hos børn fra 7 år og opefter.

Behandlingsvarigheden afhænger af risikoen for komplikationer og af de officielle anbefalinger.

Lægemidlet udleveres kun efter recept. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Cubicin?

Det aktive stof i Cubicin, daptomycin, er et antibiotikum, som tilhører gruppen af "lipopeptider". Det

kan standse visse bakterietypers vækst ved at binde sig til membranen rundt om bakteriecellen og

forstyrre de grundlæggende funktioner, der holder cellen i live.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Cubicin?

Det er i tre hovedundersøgelser hos voksne og to hovedundersøgelser hos børn i alderen 1-17 år

påvist, at Cubicin var lige så effektivt som standardbehandlinger til at helbrede eller bedre infektion.

Standardbehandlinger omfattede brugen af antibiotika som f.eks. vancomycin, penicillin (herunder

oxacillin, cloxacillin, flucloxacillin og nafcillin) eller cephalosporin.

I de første to undersøgelser, hvor 1 118 voksne med kompliceret hud- eller blødvævsinfektion

(hovedsageligt sårinfektioner og større abscesser), var Cubicin effektivt hos 67 % af patienterne i én

undersøgelse og hos 85 % i den anden. Virkningen varierede mellem de to undersøgelser, da

patienttyperne og de behandlede infektionstyper ikke var de samme.

Den tredje undersøgelse omfattede 246 voksne med bakteriæmi forårsaget af S. aureus, herunder 35,

der også havde højresidig infektiøs endocarditis. I gruppen med endocarditis virkede behandlingen hos

42 % af de Cubicin-behandlede patienter (8 ud af 19) sammenholdt med 44 % (7 ud af 16) af de

patienter, der fik standardbehandling. Der forelå ikke tilstrækkelig dokumentation til at kunne

understøtte brugen af Cubicin til behandling af bakteriæmi hos patienter, som ikke har enten højresidig

infektiøs endocarditis eller komplicerede infektioner i hud eller blødt væv.

Den første undersøgelse hos børn og unge omfattede 396 patienter med komplicerede infektioner i hud

eller blødt væv uden bakteriæmi. Behandlingen virkede hos 88 % (227 ud af 257) af de patienter, der

fik Cubicin, sammenholdt med 86 % (114 ud af 132) af de patienter, der fik standardbehandling.

Den anden undersøgelse hos børn og unge omfattede 73 patienter med bakteriæmi forårsaget af S.

aureus. Behandlingen virkede hos 88 % (45 ud af 51) af de patienter, der fik Cubicin, sammenholdt

med 77 % (17 ud af 22) af de patienter, der fik standardbehandling.

Cubicin

EMA/713114/2017

Side 3/3

Hvilke risici er der forbundet med Cubicin?

De hyppigste bivirkninger ved Cubicin (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er

svampeinfektioner (skimmel- og gærsvampe), urinvejsinfektioner, candida-infektion (en

svampeinfektion), lavt antal røde blodceller, angst, søvnbesvær, svimmelhed, hovedpine, forhøjet

blodtryk, for lavt blodtryk, gastrointestinale smerter og mavesmerter, kvalme, opkastning,

forstoppelse, diarré, luft i maven, oppustethed og udspilet mave, udslæt, kløe, smerte i arme eller ben,

reaktioner på infusionsstedet, feber, kraftesløshed, unormale leverprøver og forhøjede

blodkoncentrationer af et enzym kaldet CPK (en markør for muskelskader).

Alvorlige bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), eosinofil lungebetændelse

(lungeinfektion), medikamentelt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS, en alvorlig

reaktion, der berører huden, blodet og de indre organer), angioødem (hurtig hævelse af de dybere

hudlag) og rhabdomyolyse (nedbrydning af muskelfibre).

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Cubicin fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Cubicin godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Cubicin opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Cubicin.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cubicin?

Den virksomhed, der markedsfører Cubicin, skal udlevere et doseringskort til alle læger for at sikre

risikofri brug af lægemidlet.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Cubicin.

Andre oplysninger om Cubicin

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Cubicin den 19. januar 2006.

Den fuldstændige EPAR for Cubicin findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Cubicin, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 12-2017.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information