Cresemba

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-08-2020

Aktiv bestanddel:
isavuconazole
Tilgængelig fra:
Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH
ATC-kode:
J02AC
INN (International Name):
isavuconazole
Terapeutisk område:
aspergillose
Terapeutiske indikationer:
Cresemba er indiceret hos voksne til behandling af:invasive aspergillosismucormycosis i patienter, for hvem amphotericin B er inappropriateConsideration bør gives til den officielle vejledning om hensigtsmæssig brug af svampedræbende midler.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002734
Autorisation dato:
2015-10-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/002734

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

26-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

26-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-10-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Cresemba 200 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

isavuconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cresemba

Sådan skal du bruge Cresemba

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Cresemba?

Cresemba er et svampedræbende lægemiddel, der indeholder det aktive stof isavuconazol.

Hvordan virker Cresemba?

Isavuconazol virker ved at dræbe eller standse væksten af den svamp, der forårsager infektionen.

Hvad bruges Cresemba til?

Cresemba bruges til voksne til behandling af følgende svampeinfektioner:

invasiv aspergillose, der skyldes en svamp i gruppen ‘Aspergillus’;

mucormycose, der skyldes en svamp i gruppen ‘Mucorales’, til patienter, hvis behandling med

amphotericin B ikke er egnet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cresemba

Brug ikke Cresemba:

hvis du er allergisk over for isavuconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit punkt 6).

hvis du har problemer med hjerterytmen, der kaldes for ‘familiær tilstand med kort QT-

syndrom’,

hvis du bruger et eller flere af følgende lægemidler:

ketoconazol, der bruges mod svampeinfektioner

høje doser ritonavir (mere end 200 mg hver 12. time), der bruges til behandling af hiv

rifampicin, rifabutin, der bruges til behandling af tuberkulose

carbamazepin, der bruges til behandling af epilepsi

barbiturat-lægemidler såsom phenobarbital, der bruges til behandling af epilepsi og

søvnforstyrrelser

phenytoin, der bruges til behandling af epilepsi

Johannesurt - et naturlægemiddel, der bruges til behandling af depression

efavirenz, etravirin, der bruges til behandling af hiv

nafcillin, der bruges til behandling af bakterieinfektioner

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Cresemba:

hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion over for andre behandlinger med ‘azol-

svampemidler’, for eksempel ketoconazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol eller

posaconazol

hvis du har en alvorlig leversygdom. Din læge vil holde øje med, om du får nogen bivirkninger

Hold øje med bivirkninger

Hold op med at bruge Cresemba og fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker en eller

flere af følgende bivirkninger:

- udslæt, hævelse på læberne, i munden, på tungen eller i halsen sammen med

vejrtrækningsbesvær. Dette kan være tegn på en allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion)

Problemer, der kan opstå, mens Cresemba gives som drop i en vene

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger:

- lavt blodtryk, stakåndethed, kvalme, svimmelhed, hovedpine, prikken. Din læge vil muligvis

beslutte, at infusionen skal afbrydes.

Ændringer i leverfunktion

Cresemba kan sommetider påvirke leverfunktionen. Lægen vil muligvis tage nogle blodprøver,

mens du får dette lægemiddel.

Hudproblemer

Fortæl det straks til lægen, hvis du får kraftig blæredannelse i huden, munden, øjnene eller på

kønsorganerne.

Børn og unge

Cresemba bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der ikke findes nogen informationer om

anvendelse til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Cresemba

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Nogle lægemidler kan påvirke den måde, Cresemba virker på, eller Cresemba kan påvirke den

måde, lægemidlerne virke på, hvis de tages samtidigt.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet og lad være med at tage dette lægemiddel, hvis du bruger

et af nedenstående lægemidler:

ketoconazol, der bruges mod svampeinfektioner

høje doser ritonavir (mere end 200 mg hver 12. time), der bruges til behandling af hiv

rifampicin, rifabutin, der bruges til behandling af tuberkulose

carbamazepin, der bruges til behandling af epilepsi

barbiturat-lægemidler såsom phenobarbital, der bruges til behandling af epilepsi og

søvnforstyrrelser

phenytoin, der bruges til behandling af epilepsi

Johannesurt - et naturlægemiddel, der bruges til behandling af depression

efavirenz, etravirin, der bruges til behandling af hiv

nafcillin, der bruges til behandling af bakterieinfektioner

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet og lad være med at tage dette lægemiddel, medmindre din

læge har oplyst andet, hvis du bruger et af nedenstående lægemidler:

rufinamid eller andre lægemidler, der nedsætter QT-intervallet på elektrokardiogram (ekg)

aprepitant, der bruges til at forebygge kvalme og opkastning efter kræftbehandling

prednison, der bruges til behandling af leddegigt (rheumatoid arthritis)

pioglitazon, der bruges til behandling af diabetes

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af nedenstående lægemidler, da

der kan være behov for justering af dosis eller ekstra kontroller for at se, om lægemidlerne stadig har

den ønskede virkning:

ciclosporin, tacrolimus og sirolimus, der bruges til at forebygge afstødning efter en

transplantation

cyclophosphamid, der bruges til behandling af kræft

digoxin, der bruges til behandling af hjertesvigt eller uregelmæssig hjerterytme

colchicin, der bruges til behandling af urinsyregigt

dabigatranetexilat, der bruges til at standse blodpropper efter en operation med udskiftning af

hofte eller knæ

clarithromycin, der bruges til behandling af bakterieinfektioner

saquinavir, indinavir, nevirapin, lopinavir/ritonavir-kombination, der bruges til behandling af

alfentanil, fentanyl, der bruges mod kraftige smerter

vincristin, vinblastin, der bruges til behandling af kræft

mycophenolatmofetil (MMF), der bruges til transplantationspatienter

midazolam, der bruges til behandling af alvorlig søvnløshed og stress

bupropion, der bruges til behandling af depression

metformin, der bruges til behandling af diabetes

daunorubicin, doxorubicin, imatinib, irinotecan, lapatinib, mitoxantron, topotecan, der bruges til

behandling af forskellige former for kræft

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Tag ikke Cresemba, hvis du er gravid, medmindre din læge har sagt, at du skal. Det skyldes, at man

ikke ved, om det kan påvirke eller skade det ufødte barn.

Lad være med at amme, hvis du tager Cresemba.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig forvirret, træt eller søvnig, når du bruger Cresemba. Du kan også besvime. Derfor skal

du være meget forsigtig, hvis du fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Cresemba

Cresemba vil blive givet til dig af en læge eller sygeplejerske.

Startdosis i de første to dage (48 timer)

Den anbefalede dosis er et hætteglas hver 8. time.

Den sædvanlige dosis efter de første to dage

Denne dosis startes 12 til 24 timer efter din sidste startdosis. Den anbefalede dosis er et hætteglas én

gang om dagen.

Du vil få denne dosis, indtil din læge siger andet. Behandlingen med Cresemba kan vare mere end 6

måneder, hvis lægen anser det for at være nødvendigt.

Lægemidlet gives af lægen eller sygeplejersken som et drop i en vene.

Hvis du har brugt for meget Cresemba

Fortæl det straks til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, du har fået for meget Cresemba.

Du kan få flere bivirkninger såsom:

hovedpine, svimmelhed, uro eller søvnighed

prikken, nedsat berørings- eller følesans i munden

opmærksomhedsforstyrrelser, hedestigninger, angst, ledsmerter

ændringer i smagssansen, mundtørhed, diarré, opkastning

tydeligt mærkbare hjerteslag, hurtigere hjerterytme, lysfølsomhed

Hvis du har glemt at bruge Cresemba

Da du vil få dette lægemiddel under nøje opsyn, er det usandsynligt, at en dosis bliver glemt. Du skal

dog fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis er blevet glemt.

Hvis du holder op med at bruge Cresemba

Behandlingen med Cresemba vil fortsætte så længe, som lægen har sagt, at den skal. Det er for at sikre,

at svampeinfektionen er væk.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold op med at bruge Cresemba og fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker en eller flere af

følgende bivirkninger:

udslæt, hævelse på læberne, i munden, på tungen eller i halsen sammen med

vejrtrækningsbesvær. Dette kan være tegn på en allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion)

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger:

kraftig blæredannelse i hud, mund, øjne eller på kønsorganerne.

Andre bivirkninger

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bemærker en eller flere af

følgende bivirkninger:

Almindelig: kan ramme op til 1 ud af 10 personer

lavt indhold af kalium i blodet

nedsat appetit

hallucinationer (delirium)

hovedpine

søvnighed

betændelse i venerne, som kan føre til blodpropper

stakåndethed eller pludseligt, alvorligt vejrtrækningsbesvær

kvalme (nausea), opkastning, diarré, mavesmerter

ændringer i blodprøver af leverfunktionen

udslæt, kløe

nyresvigt (symptomerne kan omfatte hævede ben)

brystsmerter, træthed eller søvnighed

reaktioner på det sted, hvor injektionen er givet

Ikke almindelig: kan ramme op til 1 ud af 100 personer

nedsat antal hvide blodlegemer, som kan forhøje risikoen for infektion og feber

nedsat antal af de blodlegemer, der kaldes for blodplader. Dette kan forhøje risikoen for

blødning og blodudtrædninger

nedsat antal røde blodlegemer. Dette kan medføre, at du føler dig svækket eller stakåndet, eller

at du bliver bleg i huden

kraftigt fald i antal blodlegemer, som kan give en følelse af svækkelse, medføre

blodudtrædninger eller større risiko for infektioner

udslæt, hævelse på læberne, i munden, på tungen eller i halsen sammen med

vejrtrækningsbesvær (overfølsomhedsreaktion)

lave blodsukkerniveauer

lave niveauer af magnesium i blodet

lave niveauer i blodet af et protein, der hedder ‘albumin’

fejlernæring

depression, søvnproblemer

krampeanfald, besvimelse eller ørhed, svimmelhed

en prikkende, snurrende eller stikkende følelse i huden (paræstesi)

ændret mental tilstand (encephalopati)

ændringer i smagssans (dysgeusi)

en ‘snurrende’ følelse eller svimmelhed (vertigo)

problemer med hjerterytmen, som kan være for hurtig eller uregelmæssig. Dette kan ses på

elektrokardiogram (ekg)

problemer med blodcirkulationen

lavt blodtryk

hvæsende vejrtrækning, meget hurtig vejrtrækning, hoste med blod eller blodplettet indhold,

næseblod

fordøjelsesbesvær

forstoppelse

oppustethed (abdominal distension)

forstørret lever

leverbetændelse

hudproblemer, røde eller violette knopper på huden (petekkier), betændt hud (dermatitis), hårtab

rygsmerter

hævelse på arme og ben

svækkelse, udtalt træthed eller søvnighed eller generel utilpashed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse foranstaltninger er med til at beskytte

miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cresemba indeholder

Aktivt stof: isavuconazol. Hvert hætteglas indeholder 372,6 mg isavuconazoniumsulfat,

svarende til 200 mg isavuconazol.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol (E 421) og svovlsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Cresemba 200 mg fås i et hætteglas til engangsbrug som et pulver til koncentrat til infusionsvæske,

opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

79539 Lörrach

Tyskland

Fremstiller:

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co. Louth

A91 P9KD

Irland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Cresemba, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Pfizer SA/NV

Tel/Tél: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Unimedic Pharma AB

Tlf: +46 (0) 10-130 99 50

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0)800 8535555

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Unimedic Pharma AB

Tlf: +46 (0) 10-130 99 50

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ: +30 210 67 85 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 20 728 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Unimedic Pharma AB

Sími: +46 (0) 10-130 99 50

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Unimedic Pharma AB

Puh/Tel: +46 (0) 10-130 99 50

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Unimedic Pharma AB

Tel: +46 (0) 10-130 99 50

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Cresemba 200 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, skal rekonstitueres og fortyndes

inden infusion.

Rekonstitution

Ét hætteglas med pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, skal fortyndes ved tilsætning af 5

ml vand til injektion i hætteglasset. Hætteglasset skal omrystes, så pulveret opløses helt. Den

rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for tegn på partikler og misfarvning. Det

rekonstituerede koncentrat skal være klart og fri for synlige partikler. Det skal fortyndes yderligere

inden administration.

Fortynding og administration

Efter rekonstitution skal hele indholdet af det rekonstituerede koncentrat fjernes fra hætteglasset og

tilsættes i en infusionspose, der indeholder mindst 250 ml enten natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%)

injektionsvæske eller 50 mg/ml (5%) dextroseopløsning. Infusionsvæsken indeholder cirka 1,5 mg/ml

isavuconazoniumsulfat (svarende til cirka 0,8 mg isavuconazol pr. ml). Når det rekonstituerede

koncentrat er yderligere fortyndet, kan den fortyndede opløsning fremstå med fine hvide til

gennemsigtige partikler af isavuconazol, der ikke sedimenterer (men fjernes med et rækkefilter). Den

fortyndede opløsning skal blandes forsigtigt, eller posen skal rulles for at minimere dannelsen af

partikler. Unødvendige vibrationer eller kraftig omrystning af opløsningen skal undgås.

Infusionsvæsken skal administreres via et infusionssæt med et rækkefilter (porestørrelse 0,2 μm til

1,2 μm), der er fremstillet af polyethersulfon (PES).

Isavuconazol må ikke infunderes i samme slange eller kanyle som andre intravenøse produkter.

Den kemiske og fysiske stabilitet efter åbning og efter rekonstitution og fortynding er blevet påvist i

24 timer ved at 2 °C til 8 °C eller 6 timer ved stuetemperatur.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstider og -betingelser efter åbning brugerens eget ansvar og bør ikke være mere end 24

timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre rekonstitution og fortynding er sket under kontrollerede og

validerede aseptiske betingelser.

Den intravenøse administration af isavuconazol skal om muligt gennemføres inden for 6 timer efter

rekonstitution og fortynding ved stuetemperatur. Hvis det ikke er muligt, skal infusionsvæsken sættes i

køleskab straks efter fortynding, og infusionen skal gennemføres inden for 24 timer.

En eksisterende intravenøs slange skal skylles med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske

eller 50 mg/ml (5%) dextroseopløsning.

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug. Delvis brugte hætteglas skal kasseres.

Indlægsseddel: Information til patienten

CRESEMBA 100 mg hårde kapsler

isavuconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cresemba

Sådan skal du tage Cresemba

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Cresemba?

Cresemba er et svampedræbende lægemiddel, der indeholder det aktive stof isavuconazol.

Hvordan virker Cresemba?

Isavuconazol virker ved at dræbe eller standse væksten af den svamp, der forårsager infektionen.

Hvad bruges Cresemba til?

Cresemba bruges til voksne til behandling af følgende svampeinfektioner:

invasiv aspergillose, der skyldes en svamp i gruppen ‘Aspergillus’;

mucormycose, der skyldes en svamp i gruppen ‘Mucorales’, til patienter, hvis behandling med

amphotericin B ikke er egnet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Cresemba

Tag ikke Cresemba:

hvis du er allergisk over for isavuconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit punkt 6).

hvis du har problemer med hjerterytmen, der kaldes for ‘familiær tilstand med kort QT-

syndrom’,

hvis du bruger et eller flere af følgende lægemidler:

ketoconazol, der bruges mod svampeinfektioner

høje doser ritonavir (mere end 200 mg hver 12. time), der bruges til behandling af hiv

rifampicin, rifabutin, der bruges til behandling af tuberkulose

carbamazepin, der bruges til behandling af epilepsi

barbiturat-lægemidler såsom phenobarbital, der bruges til behandling af epilepsi og

søvnforstyrrelser

phenytoin, der bruges til behandling af epilepsi

Johannesurt - et naturlægemiddel, der bruges til behandling af depression

efavirenz, etravirin, der bruges til behandling af hiv

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

CRESEMBA 200 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 200 mg isavuconazol (som 372,6 mg isavuconazoniumsulfat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvidt til gult pulver

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

CRESEMBA er indiceret hos voksne til behandling af

invasiv aspergillose

mucormycose hos patienter, som amphotericin B ikke er egnet til (se pkt. 4.4 og 5.1)

Man bør være opmærksom på de officielle retningslinier vedrørende korrekt brug af antisvampe

midler.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Belastningsdosis

Den anbefalede belastningsdosis er ét hætteglas efter rekonstitution og fortynding (svarende til 200 mg

isavuconazol) hver 8. time i de første 48 timer (6 administrationer i alt).

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er ét hætteglas efter rekonstitution og fortynding (svarende til

200 mg isavuconazol) én gang dagligt, der starter 12-24 timer efter den sidste belastningsdosis.

Behandlingens varighed bør fastlægges på baggrund af den kliniske respons (se pkt. 5.1).

Risk benefit-balance bør overvejes nøje (se pkt. 5.1 og 5.3) ved langtidsbehandling i mere end 6

måneder.

Skift til oral isavuconazol

CRESEMBA fås også som hård kapsel indeholdende 100 mg isavuconazol.

På baggrund af den høje orale biotilgængelighed (98%, se pkt. 5.2) kan der skiftes mellem intravenøs

og oral administration, når det er klinisk indiceret.

Ældre

Der er ikke behov for justering af dosis til ældre patienter. Den kliniske erfaring med anvendelse til

ældre patienter er imidlertid begrænset.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for justering af dosis til patienter med nedsat nyrefunktion, herunder patienter med

nyresygdom i slutstadiet (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke behov for justering af dosis til patienter med mild eller moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh-klasse A og B) (se pkt. 4.4 og 5.2).

Isavuconazol er ikke blevet undersøgt hos patienter med stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh-

klasse C). Anvendelse til disse patienter anbefales ikke, medmindre den potentielle fordel opvejer

risikoen (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.2).

Pædiatrisk population

CRESEMBAs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Intravenøs anvendelse.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet

CRESEMBA skal rekonstitueres og derefter yderligere fortyndes til en koncentration på cirka

0,8 mg/ml isavuconazol inden administration som en intravenøs infusion i mindst 1 time for at

reducere risikoen for infusionsrelaterede reaktioner. Infusionen skal indgives via et infusionssæt med

et integreret filter med en mikroporøs membran af polyethersulfon (PES) og en porestørrelse på

0,2 μm til 1,2 μm. CRESEMBA må kun gives som en intravenøs infusion.

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af CRESEMBA før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Samtidig administration af ketoconazol (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af høje doser ritonavir (200 mg hver 12. time) (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af potente CYP3A4/5-hæmmere såsom rifampicin, rifabutin, carbamazepin,

langtidsvirkende barbiturater (fx phenobarbital), phenytoin og Johannesurt eller af moderate

CYP3A4/5-induktorer såsom efavirenz, nafcillin og etravirin (se pkt. 4.5).

Patienter med familiært kort QT-syndrom (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Der skal udvises forsigtighed i forbindelse med ordination af isavuconazol til patienter med

overfølsomhed over for andre azoler. Overfølsomhed over for isavuconazol kan medføre bivirkninger,

som omfatter: hypotension, respirationsinsufficiens, dyspnø, udbrud i huden, pruritus og udslæt.

Infusionsrelaterede reaktioner

Der er indberettet infusionsrelaterede reaktioner under intravenøs administration af isavuconazol,

herunder hypotension, dyspnø, svimmelhed, paræstesi, nausea og hovedpine (se pkt. 4.8). Hvis disse

reaktioner opstår, skal infusionen afbrydes.

Alvorlige kutane bivirkninger

Der er indberettet alvorlige kutane bivirkninger, for eksempel Stevens-Johnsons syndrom, under

behandling med azoler. CRESEMBA skal seponeres, hvis patienten får en alvorlig kutan bivirkning.

Kardiovaskulære bivirkninger

Forkortet QT-interval

Isavuconazol er kontraindiceret til patienter med familiært kort QT-syndrom (se pkt. 4.3).

I et QT-studie med raske personer forkortede isavuconazol QTc-intervallet på en

måde, der var forbundet med koncentrationen. For doseringsregimenet på 200 mg var forskellen i

mindste kvadraters metode (LSM) i forhold til placebo 13,1 ms 2 timer efter dosering [90% CI: 17,1;

9,1 ms]. En forhøjelse af dosis til 600 mg medførte en forskel i LSM i forhold til placebo på 24,6 ms 2

timer efter dosering [90% CI: 28,7; 20,4 ms].

Der bør udvises forsigtighed, hvis isavuconazol ordineres til patienter, der tager andre lægemidler,

som vides at reducere QT-intervallet, for eksempel rufinamid.

Forhøjede levertransaminaser eller hepatitis

Der er indberettet forhøjede levertransaminaser fra kliniske studier (se pkt. 4.8). Kun i sjældne tilfælde

krævede forhøjelserne i levertransaminaser seponering af isavuconazol. Monitorering af leverenzymer

bør overvejes som klinisk indiceret. Der er indberettet tilfælde af hepatitis ved behandling med

antifungale azoler inklusive isavuconazol.

Stærkt nedsat leverfunktion

Isavuconazol er ikke blevet undersøgt hos patienter med stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh-

klasse C). Anvendelse til disse patienter anbefales ikke, medmindre den potentielle fordel opvejer

risikoen. Disse patienter bør monitoreres nøje for potentiel lægemiddeltoksicitet. Se pkt. 4.2, 4.8 og

5.2.

Samtidig anvendelse med andre lægemidler

CYP3A4/5-hæmmere

Ketoconazol er kontraindiceret (se pkt. 4.3). For den potente CYP3A4-hæmmer lopinavir/ritonavir

blev der observeret en fordobling i eksponeringen af isavuconazol. En mindre udtalt virkning kan

forventes for andre potente CYP3A4/5-hæmmere. Der er ikke behov for justering af dosis af

CRESEMBA, når det administreres samtidig med potente CYP3A4/5-hæmmere. Der tilrådes dog til

forsigtighed, da forekomsten af bivirkninger kan stige (se pkt. 4.5).

CYP3A4/5-induktorer

Samtidig administration af milde CYP3A4/5-induktorer såsom aprepitant, prednison og pioglitazon

kan medføre milde til moderate fald i plasmaniveauerne af isavuconazol; samtidig administration af

milde CYP3A4/5-induktorer bør undgås, medmindre den potentielle fordel anses for at opveje risikoen

(se pkt. 4.5).

CYP3A4/5-substrater, inkl. immunsupprimerende midler

Isavuconazol kan anses for at være en moderat hæmmer af CYP3A4/5, og den systemiske eksponering

for lægemidler, der metaboliseres af CYP3A4, kan være forhøjet, når de administreres samtidig med

isavuconazol. Samtidig anvendelse af isavuconazol

og CYP3A4-substrater, for eksempel de

immunsupprimerende midler tacrolimus, sirolimus eller ciclosporin, kan forhøje den systemiske

eksponering for disse lægemidler. Relevant lægemiddelmonitorering og justering af dosis kan være

nødvendig i forbindelse med samtidig administration (se pkt. 4.5).

CYP2B6-substrater

Isavuconazol er en induktor af CYP2B6. Den systemiske eksponering for lægemidler, der

metaboliseres af CYP2B6, kan være reduceret, når de administreres samtidig med isavuconazol. Der

tilrådes derfor til forsigtighed, når CYP2B6-substrater, herunder især lægemidler med et smalt

terapeutisk indeks (fx cyclophosphamid), administreres samtidig med isavuconazol. Anvendelse af

CYP2B6-substratet efavirenz sammen med isavuconazol er kontraindiceret, da efavirenz er en

moderat induktor af CYP3A4/5 (se pkt. 4.3).

P-gp-substrater

Isavuconazol kan forhøje eksponeringen af lægemidler, som er P-gp-substrater. Der kan være behov

for dosejustering af lægemidler, som er P-gp-substrater, især lægemidler med et smalt terapeutisk

indeks, for eksempel digoxin, colchicin og dabigatranetexilat, hvis de administreres samtidig med

isavuconazol (se pkt. 4.5).

De kliniske datas begrænsninger

De kliniske data for isavuconazol til behandlingen af mucormycose er begrænsede til et enkelt

prospektivt ukontrolleret klinisk studie med 37 patienter med påvist eller sandsynlig mucormycose,

der fik isavuconazol i den primære behandling, eller fordi andre antimykotiske behandlinger

(fortrinsvis amphotericin B) ikke var egnede.

De kliniske effektdata er meget begrænsede, ofte til en eller to patienter, for individuelle Mucorales-

arter (se pkt. 5.1). Følsomhedsdata var kun tilgængelige for en lille undergruppe af tilfælde. Disse

data indikerer, at de koncentrationer af isavuconazol, der er nødvendige for hæmning in vitro, varierer

meget mellem slægter/arter inden for ordenen Mucorales, og er generelt højere end de

koncentrationer, der er nødvendige for at hæmme Aspergillus-arter. Det bør bemærkes, at der ikke var

nogen dosisbestemmende undersøgelse af mucormycose, at patienterne fik samme dosis isavuconazol

som ved behandling af invasiv aspergillose.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers potentiale for at påvirke isavuconazols farmakokinetik

Isavuconazol er et substrat af CYP3A4 og CYP3A5 (se pkt. 5.2). Samtidig administration af

lægemidler, der er hæmmere af CYP3A4 og/eller CYP3A5 kan forhøje plasmakoncentrationerne af

isavuconazol. Samtidig administration af lægemidler, der er induktorer af CYP3A4 og/eller CYP3A5

kan reducere plasmakoncentrationerne af isavuconazol.

Lægemidler, der hæmmer CYP3A4/5

Samtidig administration af isavuconazol og den potente CYP3A4/5-hæmmer ketoconazol er

kontraindiceret, da dette lægemiddel kan forhøje plasmakoncentrationerne af isavuconazol markant (se

pkt. 4.3 og 4.5).

For den potente CYP3A4-hæmmer lopinavir/ritonavir blev der observeret en fordobling i

eksponeringen af isavuconazol. For andre potente CYP3A4-hæmmere, for eksempel clarithromycin,

indinavir og saquinavir, kan der forventes en mindre udtalt effekt, baseret på deres relative styrke. Der

er ikke behov for justering af dosis af isavuconazol, når det administreres samtidig med potente

CYP3A4/5-hæmmere. Der tilrådes dog til forsigtighed, da forekomsten af bivirkninger kan stige (se

pkt. 4.4).

Justering af dosis ved moderate til milde CYP3A4/5-hæmmere er ikke berettiget.

Lægemidler, der inducerer CYP3A4/5

Samtidig administration af isavuconazol og potente CYP3A4/5-hæmmere såsom rifampicin, rifabutin,

carbamazepin, langtidsvirkende barbiturater (fx phenobarbital), phenytoin og Johannesurt eller med

moderate CYP3A4/5-induktorer, såsom efavirenz, nafcillin og etravirin, er kontraindiceret, da disse

lægemidler kan reducere plasmakoncentrationerne af isavuconazol markant (se pkt. 4.3).

Samtidig administration af milde CYP3A4/5-induktorer såsom aprepitant, prednison og pioglitazon

kan medføre milde til moderate fald i plasmaniveauerne af isavuconazol, og samtidig-administration

af milde CYP3A4/5-induktorer bør undgås, medmindre den potentielle fordel anses for at opveje

risikoen (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af højdosis-ritonavir (>200 mg to gange dagligt) er kontraindiceret, da høje

doser ritonavir kan inducere CYP3A4/5 og reducere plasmakoncentrationerne af isavuconazol (se pkt.

4.3).

Isavuconazols potentiale for at påvirke andre lægemidlers eksponering

Lægemidler, der metaboliseres af CYP3A4/5

Isavuconazol er en moderat hæmmer af CYP3A4/5; samtidig administration af isavuconazol og

lægemidler, som er substrater af CYP3A4/5, kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af disse

lægemidler.

Lægemidler, der metaboliseres af CYP2B6

Isavuconazol er en mild CYP2B6-hæmmer; samtidig administration af isavuconazol kan medføre

reducerede plasmakoncentrationer af CYP2B6-substrater.

Lægemidler, der transporteres af P-gp i tarmene

Isavuconazol er en mild hæmmer af P-glykoprotein (P-gp); samtidig administration af isavuconazol

kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af P-gp-substrater.

Lægemidler, der transporteres af BCRP

Isavuconazol er en hæmmer in vitro af BCRP, og plasmakoncentrationerne af substrater af BCRP kan

derfor stige. Der tilrådes til forsigtighed, hvis isavuconazol administreres samtidig med substrater af

BCRP.

Lægemidler, der udskilles renalt via transportproteiner

Isavuconazol er en mild hæmmer af den organiske kationtransportør 2 (OCT2). Samtidig

administration af isavuconazol og lægemidler, som er substrater af OCT2, kan medføre forhøjede

plasmakoncentrationer af disse lægemidler.

Substrater af uridin-diphosphat-glucuronosyltransferaser (UGT)

Isavuconazol er en mild hæmmer af UGT. Samtidig administration af isavuconazol og lægemidler,

som er substrater af UGT, kan medføre let forhøjede plasmakoncentrationer af disse lægemidler.

Interaktionstabel

Interaktionerne mellem isavuconazol og samtidigt administrerede lægemidler vises i Tabel 1

(stigninger er vist som “↑”, fald som “↓”), inddelt efter terapeutisk klasse. Medmindre andet er oplyst,

er studierne i Tabel 1 gennemført med den anbefalede dosis af

isavuconazol

Tabel 1

Interaktioner

Samtidigt administrerede

lægemidler inddelt efter

terapeutisk område

Effekter på

lægemiddelkoncentrationer /

Geometrisk

gennemsnitsændring (%) i

AUC, C

max

(Virkemåde)

Anbefaling vedr. samtidig

administration

Antikonvulsiva

Carbamazepin, phenobarbital

og phenytoin

(potente CYP3A4/5-

induktorer)

Koncentrationerne af isavuconazol

kan falde (induktion af CYP3A fra

carbamazepin, phenytoin og

langtidsvirkende barbiturater såsom

phenobarbital).

Samtidig administration af

isavuconazol og carbamazepin,

phenytoin og langtidsvirkende

barbiturater, fx phenobarbital, er

kontraindiceret.

Antibakterielle midler

Rifampicin

(potent CYP3A4/5-induktor)

Isavuconazol:

: ↓ 90%

: ↓ 75%

(CYP3A4/5-induktion)

Samtidig administration af

isavuconazol og rifampicin er

kontraindiceret.

Rifabutin

(potent CYP3A4/5-induktor)

Ikke undersøgt.

Isavuconazol-koncentrationerne

kan falde markant.

(CYP3A4/5-induktion)

Samtidig administration af

isavuconazol og rifabutin er

kontraindiceret.

Nafcillin

(moderat CY3A4/5-induktor)

Ikke undersøgt.

Isavuconazol-koncentrationerne

kan falde markant.

(CYP3A4/5-induktion)

Samtidig administration af

isavuconazol og nafcillin er

kontraindiceret.

Clarithromycin

(potent CYP3A4/5-hæmmer)

Ikke undersøgt.

Isavuconazol-koncentrationerne

kan stige.

(CYP3A4/5-hæmning)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig; der tilrådes til

forsigtighed, da forekomsten af

lægemiddelbivirkninger kan

stige.

Antimykotika

Ketoconazol

(potent CYP3A4/5-hæmmer)

Isavuconazol:

: ↑ 422%

: ↑ 9%

(CYP3A4/5-hæmning)

Samtidig administration af

isavuconazol og ketoconazol er

kontraindiceret.

Naturlægemidler

Johannesurt

(potent CYP3A4/5-induktor)

Ikke undersøgt.

Isavuconazol-koncentrationerne

kan falde markant.

(CYP3A4-induktion).

Samtidig administration af

isavuconazol og Johannesurt er

kontraindiceret.

Immunsuppressiva

Ciclosporin, sirolimus,

tacrolimus

(CYP3A4/5-substrater)

Ciclosporin:

: ↑ 29%

: ↑ 6%

Sirolimus:

: ↑ 84%

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Ciclosporin, sirolimus,

tacrolimus: monitorering af

plasmaniveauer og om

nødvendigt relevant

: ↑ 65%

Tacrolimus:

: ↑ 125%

: ↑ 42%

(CYP3A4-hæmning)

dosisjustering.

Mycophenolatmofetil (MMF)

(UGT-substrat)

Mycophenolsyre (MPA, aktiv

metabolit) :

: ↑ 35%

: ↓ 11%

(UGT-hæmning)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

MMF: monitorering for MPA-

relaterede toksicitet tilrådes.

Prednison

(CYP3A4-substrat)

Prednisolon (aktiv metabolit):

: ↑ 8%

: ↓ 4%

(CYP3A4-hæmning)

Isavuconazol-koncentrationerne

kan falde.

(CYP3A4/5-induktion)

Samtidig administration bør

undgås, medmindre den

potentielle fordel anses for at

opveje risikoen.

Opioider

Korttidsvirkende opiater

(alfentanyl, fentanyl)

(CYP3A4/5-substrat)

Ikke undersøgt.

Koncentrationerne af de

korttidsvirkende opiater kan stige.

(CYP3A4/5-hæmning).

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Korttidsvirkende opiater

(alfentanyl, fentanyl): nøje

monitorering for eventuel

forekomst af

lægemiddeltoksicitet og om

nødvendigt reduktion af dosis.

Methadon

(CYP3A4/5-, 2B6- og 2C9-

substrat)

S-methadon (inaktiv opiat-isomer)

: ↓ 35%

: ↑ 1%

40% reduktion i terminal

halveringstid

R-methadon (aktiv opiat-isomer).

: ↓ 10%

: ↑ 4%

(CYP2B6-induktion)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Methadon: Justering af dosis

ikke nødvendig.

Cancermidler

Vinkaalkaloider (vincristin,

vinblastin)

(P-gp-substrater)

Ikke undersøgt.

Koncentrationerne af

vinkaalkaloider kan stige.

(P-gp-hæmning)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Vinkaalkaloider: nøje

monitorering for eventuel

forekomst af

lægemiddeltoksicitet og om

nødvendigt reduktion af dosis.

Cyclophosphamid

(CYP2B6-substrat)

Ikke undersøgt.

Koncentrationerne af

cyclophosphamid kan falde.

(CYP2B6-induktion)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Cyclophosphamid: nøje

monitorering for eventuel mangel

på effekt og om nødvendigt

forhøjelse af dosis.

Methotrexat

(BCRP-, OAT1-, OAT3-

substrat)

Methotrexat:

: ↓ 3%

: ↓ 11%

7-hydroxymetabolit:

: ↑ 29%

: ↑ 15%

(mekanisme ukendt)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Methotrexat: Justering af dosis

ikke nødvendig.

Andre cancermidler

(daunorubicin, doxorubicin,

imatinib, irinotecan, lapatinib,

mitoxantron, topotecan)

(BCRP-substrater)

Ikke undersøgt.

Koncentrationerne af daunorubicin,

doxorubicin, imatinib, irinotecan,

lapatinib, mitoxantron eller

topotecan kan stige.

(BCRP-hæmning)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Daunorubicin, doxorubicin,

imatinib, irinotecan, lapatinib,

mitoxantron eller topotecan: nøje

monitorering for forekomst af

eventuel lægemiddeltoksicitet og

om nødvendigt reduktion af

dosis.

Antiemetika

Aprepitant

(mild CYP3A4/5-induktor)

Ikke undersøgt.

Isavuconazol-koncentrationerne

kan falde.

(CYP3A4/5-induktion)

Samtidig administration bør

undgås, medmindre den

potentielle fordel anses for at

opveje risikoen.

Antidiabetika

Metformin

(OCT1-, OCT2- og MATE1-

substrat)

Metformin:

: ↑ 52%

: ↑ 23%

(OCT2-hæmning)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Metformin: Reduktion af dosis

kan være nødvendig.

Repaglinid

(CYP2C8- og OATP1B1-

substrat)

Repaglinid:

: ↓ 8%

: ↓ 14%

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Repaglinid: Justering af dosis

ikke nødvendig.

Antikoagulantia

Dabigatranetexilat

(P-gp-substrat)

Ikke undersøgt.

Koncentrationerne af

dabigatranetexilat kan stige.

(P-gp-hæmning)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Dabigatranetexilat har et smalt

terapeutisk indeks og bør

monitoreres. Om nødvendigt

reduktion af dosis.

Warfarin

(CYP2C9-substrat)

S-warfarin

: ↑ 11%

: ↓ 12%

R-warfarin

: ↑ 20%

: ↓ 7%

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

Warfarin: Justering af dosis ikke

nødvendig.

Antiretrovirale midler

Lopinavir 400 mg / ritonavir

100 mg

(potente hæmmere og

substrater af CYP3A4/5)

Lopinavir:

: ↓ 27%

: ↓ 23%

, ss: ↓ 16%a)

Ritonavir:

: ↓ 31%

: ↓ 33%

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig; der tilrådes til

forsigtighed, da forekomsten af

lægemiddelbivirkninger kan

stige.

Lopinavir/ritonavir: Justering af

dosis af lopinavir 400 mg /

(mekanisme ukendt)

Isavuconazol:

: ↑ 96%

: ↑ 74%

(CYP3A4/5-hæmning)

ritonavir 100 mg hver 12. time

ikke nødvendig, men nøje

monitorering for eventuel mangel

på antiviral effekt.

Ritonavir (i doser på >200 mg

hver 12. time)

(potent CYP3A4/5-induktor)

Ikke undersøgt.

Ritonavir i høje doser kan reducere

koncentrationerne af isavuconazol

markant.

(CYP3A4/5-induktion)

Samtidig administration af

isavuconazol og høje doser

ritonavir (>200 mg hver 12.

time) er kontraindiceret.

Efavirenz

(moderat CYP3A4/5-induktor

og CYP2B6- substrat)

Ikke undersøgt.

Efavirenz-koncentrationerne kan

falde.

(CYP2B6-induktion)

Isavuconazol-koncentrationerne

kan falde markant.

(CYP3A4/5-induktion)

Samtidig administration af

isavuconazol og efavirenz er

kontraindiceret.

Etravirin

(moderat CYP3A4/5-induktor)

Ikke undersøgt.

Isavuconazol-koncentrationerne

kan falde markant.

(CYP3A4/5 -induktion)

Samtidig administration af

isavuconazol og etravirin er

kontraindiceret.

Indinavir

(potent CYP3A4/5-hæmmer og

-substrat)

Indinavir:b)

: ↓ 36%

x: ↓ 52%

(mekanisme ukendt)

Isavuconazol-koncentrationerne

kan stige.

(CYP3A4/5-hæmning)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig; der tilrådes til

forsigtighed, da forekomsten af

lægemiddelbivirkninger kan

stige.

Indinavir: nøje monitorering for

eventuel mangel på antiviral

effekt og om nødvendigt

forhøjelse af dosis.

Saquinavir

(potent CYP3A4-hæmmer)

Ikke undersøgt.

Koncentrationerne af saquinavir

kan falde (som det er set med

lopinavir/ritonavir) eller stige

(CYP3A4-hæmning).

Isavuconazol-koncentrationerne

kan stige.

(CYP3A4/5-hæmning).

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig; der tilrådes til

forsigtighed, da forekomsten af

lægemiddelbivirkninger kan

stige.

Saquinavir: nøje monitorering for

forekomst af

lægemiddeltoksicitet og/eller

mangel på antiviral effekt.

Dosisjustering om nødvendigt

Andre NNRTI’er (fx

nevirapin)

(CYP3A4/5- og 2B6-

induktorer og -substrater)

Ikke undersøgt.

NNRTI-koncentrationerne kan

falde (isavuconazols CYP2B6-

induktion) eller stige.

(CYP3A4/5-hæmning)

Justering af isavuconazol -dosis

ikke nødvendig.

NNRTI’er: nøje monitorering for

forekomst af

lægemiddeltoksicitet og/eller

mangel på antiviral effekt.

Dosisjustering om nødvendigt.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/524256/2015

EMEA/H/C/002734

EPAR - sammendrag for offentligheden

Cresemba

isavuconazol

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Cresemba. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Cresemba bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Cresemba, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Cresemba, og hvad anvendes det til?

Cresemba er et svampemiddel, der anvendes til behandling af voksne med en af to livstruende

svampeinfektioner: invasiv aspergillose og mucormycose. Ved mucormycose anvendes Cresemba, når

amphotericin B er uhensigtsmæssigt.

Da antallet af patienter med disse sygdomme er lavt, betragtes de som "sjældne", og Cresemba blev

udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 4. juni 2014 (til mucormycose) og den 4. juli

2014 (til aspergillose).

Cresemba indeholder det aktive stof isavuconazol.

Hvordan anvendes Cresemba?

Cresemba fås som et pulver og indgives efter opløsning med drop (ved infusion) i en vene. Desuden

fås det som kapsler til indtagelse gennem munden.

Dosis til infusion og kapsler er den samme: 6 doser a 200 mg hver 8. time i 48 timer, efterfulgt af en

200 mg vedligeholdelsesdosis én gang dagligt. Varigheden af behandlingen afhænger af, hvordan

patienten reagerer på behandlingen.

Cresemba

EMA/524256/2015

Side 2/3

Der kan efter behov skiftes mellem infusionen og den orale kapsel. Lægemidlet udleveres kun efter

recept.

Hvordan virker Cresemba?

Det aktive stof i Cresemba, isavuconazol, tilhører triazolgruppen af svampemidler. Det virker ved at

blokere dannelsen af ergosterol, der er en vigtig komponent i svampenes cellemembran. Uden en

fungerende cellemembran dør svampene eller kan ikke brede sig.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Cresemba?

Undersøgelserne viser, at overlevelsestiden efter behandling med Cresemba svarer til den, der ses

med andre behandlinger.

I en hovedundersøgelse med 516 patienter med invasiv aspergillose var dødeligheden efter 42 dage

den samme hos patienter, der blev behandlet med Cresemba (19 %), som hos dem, der blev

behandlet med et andet svampemiddel (voriconazol) (20 %).

I en anden hovedundersøgelse deltog 146 patienter med enten invasiv aspergillose eller mucormycose,

hvoraf 37 patienter havde mucormycose og blev behandlet med Cresemba. Hos patienterne med

mucormycose var dødeligheden efter 84 dage 43 %. Dødeligheden i denne undersøgelse svarer til den,

der ses i faglitteraturen for standardbehandlinger. Desuden har Cresemba den fordel, at det kan

anvendes hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Hvilke risici er der forbundet med Cresemba?

De hyppigste bivirkninger ved Cresemba (som ses hos mindre end 10 % af patienterne i

undersøgelserne) var: abnorme leverprøver, kvalme, opkastning, vejrtrækningsbesvær, mavesmerter,

diarré, reaktioner på injektionsstedet, hovedpine, lavt kaliumindhold i blodet og udslæt. Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Cresemba fremgår af indlægssedlen.

Cresemba må ikke anvendes hos patienter, der får nogen af de nedenstående lægemidler:

ketoconazol (et svampemiddel)

ritonavir (et middel mod HIV) i høj dosis

visse lægemidler, der øger nedbrydningen af isavuconazol i kroppen (stærke induktorer af

CYP3A4/5, se indlægssedlen).

Det må heller ikke anvendes hos patienter med den arvelige hjerterytmeforstyrrelse kort QT-syndrom.

Hvorfor blev Cresemba godkendt?

Invasiv aspergillose og mucormycose er livstruende infektioner med høj dødelighed. I undersøgelserne

var virkningen af Cresemba sammenlignelig med virkningen af voriconazol ved behandling af invasiv

aspergillose. Skønt amphotericin B er førstevalgsbehandling ved mucormycose, er der behov for

alternative behandlingsmuligheder, og Cresemba vil være til fordel for patienter, for hvem

amphotericin B er uegnet. Hvad sikkerheden angår, tåltes Cresemba sædvanligvis godt.

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Cresemba

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Cresemba

EMA/524256/2015

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cresemba?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Cresemba anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Cresemba, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Cresemba

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Cresemba findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Cresemba, kan du læse indlægssedlen (også

en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Cresemba findes

på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

(invasiv aspergillose)

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (mucormycose)

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information