Coversyl Comp Novum 5+1,25 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-09-2019

Aktiv bestanddel:
INDAPAMID (vandfri), Perindoprilarginin
Tilgængelig fra:
Les Laboratoires Servier
ATC-kode:
C09BA04
INN (International Name):
INDAPAMID (anhydrous), Perindoprilarginin
Dosering:
5+1,25 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
39058
Autorisation dato:
2006-11-08

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel:Information til brugeren

Coversyl Comp Novum filmovertrukne tabletter

perindoprilarginin/indapamid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Coversyl Comp Novum til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Coversyl Comp Novum

Sådan skal du tage Coversyl Comp Novum

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Coversyl Comp Novum er en kombination af to aktive indholdsstoffer, perindopril og indapamid. Det

er et antihypertensivum og anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) hos voksne.

Perindopril hører til en lægemiddelklasse, der kaldes ACE-hæmmere. De virker ved at udvide

blodkarrene, så det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet igennem dem. Indapamid er et

vanddrivende middel. Vanddrivende midler eller diuretika øger den mængde urin, der produceres i

nyrerne. Indapamid adskiller sig dog fra andre vanddrivende midler ved kun at frembringe en mindre

stigning i mængden af urin. Begge de to aktive indholdsstoffer sænker blodtrykket, og tilsammen

giver de god blodtrykskontrol.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Coversyl Comp Novum

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Coversyl Comp Novum

hvis du er allergisk over for perindopril eller andre ACE-hæmmere eller over for indapamid eller

andre sulfonamider eller et af de øvrige indholdsstoffer i Coversyl Comp Novum (angivet i punkt

hvis du har oplevet symptomer såsom hiven efter vejret, hævelser i ansigt eller tunge, voldsom kløe

eller alvorligt udslæt i forbindelse med tidligere ACE-hæmmerbehandling, eller hvis du eller et

familiemedlem har haft disse symptomer under andre omstændigheder (denne tilstand kaldes

angioødem)

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren

hvis du lider af en alvorlig leversygdom eller har en tilstand, der kaldes leverencefalopati (en

sygdom med vævshenfald i hjernen)

hvis du har en alvorlig nyresygdom, hvor blodtilførslen til nyrerne er nedsat (nyrearteriestenose)

hvis du er i dialyse eller får en anden type behandling med filtrering af blodet. Afhængigt af det

apperatur der anvendes, kan det være uhensigtsmæssigt for dig at anvende Coversyl Comp Novum

hvis du har et lavt indhold af kalium i blodet

hvis der er mistanke om, at du kunne have ubehandlet dekompenseret hjertesvigt (alvorlig

væskeophobning, åndedrætsbesvær)

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne (det er også bedst at undgå Coversyl Comp Novum

tidligt i graviditeten - se afsnittet "Graviditet og amning")

hvis du ammer

hvis du får behandling med sacubitril/valsartan, som er lægemiddel mod hjertesvigt (se ”Advarsler

og forsigtighedsregler” og ”Brug af anden medicin sammen med Coversyl Comp Novum”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Coversyl Comp Novum:

hvis du har aortastenose (indsnævring af det største blodkar, der fører væk fra hjertet) eller

hypertrofisk kardiomyopati (sygdom i hjertemusklen) eller nyrearteriestenose (indsnævring af den

arterie, der forsyner nyren med blod)

hvis du har hjertesvigt eller andre hjerteproblemer

hvis du har nyreproblemer eller er i dialyse

har unormalt højt niveau af et hormon, som kaldes aldosteron, i blodet (primær aldosteronisme)

hvis du har leverproblemer

hvis du lider af kollagenose (hudsygdom) såsom systemisk lupus erythematosus eller sklerodermi

hvis du har aterosklerose (åreforkalkning)

hvis du lider af hyperparatyreodisme (overaktive biskjoldbruskkirtler)

hvis du har podagra

hvis du har diabetes

hvis du er på salt-reduceret diæt eller anvender kaliumholdige salterstatninger

hvis du tager lithium eller kaliumbesparende lægemidler (spironolacton, triamteren) eller tager

kaliumtilskud, da brug af disse midler og Coversyl Comp Novum bør undgås (se "Indtagelse af

anden medicin")

hvis du er ældre

hvis du har haft lysfølsomhedsreaktioner

hvis du har haft en alvorlig, allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller

svælg, som kan forårsage synke- eller vejrtrækningsbesvær (angioødem). Det kan forekomme på

ethvert tidspunkt i løbet af behandlingen. Hvis du får disse symptomer, skal du stoppe

behandlingen og straks opsøge en læge

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan,

telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge.

aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit

blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Coversyl Comp Novum”

hvis du er af sort oprindelse, da du kan have større risiko for angioødem, og dette lægemiddel kan

være mindre effektivt til at sænke dit blodtryk end hos ikke-sorte patienter

hvis du er hæmodialysepatient og er i hæmodialyse med high-flux-membraner

hvis du tager nogen af følgende lægemidler, som øger risikoen for angioødem :

racecadotril (bruges mod diarré)

sirolimus, everolimus, temsirolimus og andre lægemidler, der hører til klassen af såkaldte

mTOR-hæmmere (bruges til at forhindre afstødning af transplanterede organer)

sacubitril (fås som en fast dosiskombination med valsartan), bruges til behandling af

langvarigt hjertesvigt.

Angioødem

Angioødem (en alvorlig allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg, der kan

forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med ACE-

hæmmere, herunder Coversyl Comp Novum. Det kan opstå på ethvert tidspunkt under behandlingen.

Hvis du udvikler sådanne symptomer, skal du stoppe med at tage Coversyl Comp Novum og straks

kontakte din læge. Se også punkt 4.

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kunne blive

) gravid. Coversyl Comp Novum bør ikke

tages tidligt i graviditeten, og du må ikke tage medicinen, hvis du er mere end 3 måneder henne, da det

kan give alvorlige fosterskader, hvis det bruges på dette tidspunkt (se afsnittet "Graviditet og

amning").

Når du får Coversyl Comp Novum, bør du informere din læge eller det øvrige sundhedspersonale om

følgende:

hvis du skal bedøves og/eller opereres,

hvis du for nylig har haft diarré eller opkastning, eller hvis du lider af væskemangel,

hvis du skal behandles med dialyse eller LDL-aferese (teknik, hvorved en maskine fjerner

kolesterol fra blodet),

hvis du skal desensibiliseres for at nedsætte virkningerne af allergi over for bi- eller hvepsestik,

hvis du skal have medicinske undersøgelser, der kræver indsprøjtning af et jodholdigt

kontrastmiddel (et stof, der gør organer som nyrer eller mavesæk synlige på et røntgenbillede),

hvis du har synsforandringer eller smerter i det ene eller begge øjne, mens du tager Coversyl

Comp Novum. Det kan være tegn på, at du er ved at udvikle grøn stær, som forårsager forhøjet

tryk i øjet (øjnene). Du skal ophøre med Coversyl Comp Novum og opsøge lægehjælp.

Sportsudøvere skal være opmærksomme på, at Coversyl Comp Novum indeholder et aktivt

indholdsstof (indapamid) som kan give et positivt analyseresultat i en dopingtest.

Børn og unge

Coversyl Comp Novum bør ikke gives til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Coversyl Comp Novum

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du bør ikke tage Coversyl Comp Novum sammen med:

lithium (mod mani eller depression)

aliskiren (lægemiddel til behandling af for højt blodtryk), hvis du ikke har sukkersyge eller

nyreproblemer

kaliumbesparende vanddrivende lægemidler (f.eks. triamteren, amilorid), kaliumsalte, eller

andre lægemidler, som kan øge kaliumindholdet i kroppen (såsom heparin og co-trimoxazol,

også kaldet trimethoprim/sulfamethoxazol)

estramustin (bruges til kræftbehandling)

andre lægemidler til behandling af for højt blodtryk: angiotensin-konverterende enzym-

hæmmere og angiotensin-receptorblokkere.

Behandlingen med Coversyl Comp Novum kan blive påvirket af andre lægemidler. Det er muligt, at

lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler. Det er vigtigt, at du fortæller det

til din læge, hvis du tager et af følgende lægemidler, da det kan kræve særlige forholdsregler:

andre midler mod forhøjet blodtryk, herunder en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller

aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Coversyl Comp Novum” og

”Advarsler og forsigtighedsregler”) eller vanddrivende lægemidler (lægemidler, der øger den

mængde urin, som nyrerne producerer)

kaliumbesparende lægemidler til behandling af hjertesvigt: eplerenon og spironolacton i doser

mellem 12,5 mg til 50 mg dagligt

lægemidler, der oftest bruges til behandling af diarré (racecadotril) eller mod afstødning af

transplanterede organer (sirolimus, everolimus, temsirolimus og andre lægemidler, der hører til

gruppen af såkaldte mTOR-hæmmere). Se punktet ”Advarsler og forsigtighedsregler”

sacubitril/valsartan (bruges til behandling af langvarigt hjertesvigt) Se punkterne "Tag ikke

Coversyl Comp Novum" og "Advarsler og forsigtighedsregler"

lægemidler til bedøvelse

jodholdige kontrastmidler

moxifloxacin, sparfloxaxin (antibiotika: lægemidler til behandling af infektion)

metadon (til behandling af afhængighed)

procainamid (mod uregelmæssig hjertebanken)

allopurinol (mod podagra)

mizolastin, terfenadin eller astemizol (antihistaminer mod høfeber eller allergi)

kortikosteroider mod forskellige lidelser, der omfatter alvorlig astma og reumatoid artrit

immunundertrykkende midler mod autoimmunsygdomme eller efter en transplantation for at

forebygge afstødning (f.eks. ciclosporin, tacrolimus)

erythromycin som indsprøjtning (antibiotikum)

halofantrin (mod visse malariaformer)

pentamidin (mod lungebetændelse)

guldindsprøjtninger (anvendes til behandling af leddegigt)

vincamin (mod symptomatiske kognitive forstyrrelser hos ældre, herunder hukommelsestab)

bepridil (mod angina pectoris (hjertekrampe))

lægemidler mod rytmeforstyrrelser i hjertet (f.eks. kinidin, hydrokinidin, disopyramid,

amiodaron, sotalol)

cisaprid, difemanil (mod mave- og fordøjelsesproblemer)

digoxin eller andre hjerteglykosider (mod hjertelidelser)

baclofen (mod muskelstivhed, der optræder under sygdomme som dissemineret sklerose)

lægemidler mod diabetes såsom insulin, metformin eller gliptiner

calcium, herunder calciumtilskud

stimulerende laksantia (f.eks. senna)

nonsteroide antiinflammatoriske midler (f.eks. ibuprofen) eller høje doser af salicylater (f.eks.

acetylsalicylsyre)

amphotericin B som indsprøjtning (mod alvorlige svampesygdomme)

lægemidler mod psykiske lidelser som depression, angst, skizofreni (f.eks. tricykliske

antidepressiva, neuroleptika (såsom amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid, haloperidol,

droperidol))

tetracosactid (mod Crohns sygdom)

trimethoprim (til behandling af infektioner)

karafslappende lægemidler, herunder nitrater (præparater der udvider blodkarrene)

lægemidler til behandling af lavt blodtryk, shock eller astma (f.eks. efedrin, noradrenalin eller

adrenalin).

Brug af Coversyl Comp Novum sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Coversyl Comp Novum før et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kunne blive

) gravid.

Din læge vil normalt råde dig til at holde op med at tage Coversyl Comp Novum, før du bliver gravid,

eller så snart du ved, at du er gravid, og vil anbefale, at du skifter til en anden medicin i stedet for

Coversyl Comp Novum. Coversyl Comp Novum bør ikke tages tidligt i graviditeten, og du må ikke

tage medicinen, hvis du er mere end 3 måneder henne, da den kan give alvorlige fosterskader, hvis den

tages efter de første tre måneder af graviditeten.

Amning

Du må ikke tage Coversyl Comp Novum, hvis du ammer.

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller ønsker at begynde at amme.

Kontakt omgående din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Coversyl Comp Novum påvirker sædvanligvis ikke årvågenheden, men nogle patienter kan opleve

forskellige reaktioner såsom svimmelhed eller svækkelse i forbindelse med blodtryksfaldet. Hvis du

oplever dette, kan din evne til at køre bil eller betjene maskiner være nedsat.

Coversyl Comp Novum indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Coversyl Comp Novum indeholder natrium

Coversyl Comp Novum indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Coversyl Comp Novum

Tag altid Coversyl Comp Novum nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekespersonalet.

Den sædvanlige dosis er en tablet en gang dagligt. Din læge kan eventuelt ændre doseringen, hvis du

lider af nedsat nyrefunktion. Det er bedst at tage tabletten om morgenen før et måltid. Tabletten synkes

med et glas vand.

Hvis du har taget for mange Coversyl Comp Novum

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Coversyl Comp Novum, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Den mest sandsynlige virkning af en overdosis er lavt blodtryk. Hvis blodtrykket bliver meget lavt

(ledsaget af kvalme, opkast, kramper, svimmelhed, søvnighed, mental forvirring, ændring i den

mængde urin, som nyrerne producerer), kan det hjælpe at lægge sig ned med benene hævet.

Hvis du har glemt at tage Coversyl Comp Novum

Det er vigtigt, at du tager medicinen hver dag, da en regelmæssig behandling er mere effektiv. Hvis du

alligevel glemmer at tage en dosis Coversyl Comp Novum, skal du tage den næste dosis til sædvanlig

tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Coversyl Comp Novum

Da forhøjet blodtryk sædvanligvis kræver livslang behandling, skal du konsultere din læge, før du

stopper behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage lægemidlet og kontakt straks en læge, hvis du får nogen af følgende

bivirkninger, der kan være alvorlige:

alvorlig svimmelhed eller besvimelse pga. lavt blodtryk (almindelig - kan forekomme hos op til

1 ud af 10 personer)

strammen om brystet, hvæsende vejtrækning og åndenød (bronkospasme) (ikke almindelig - kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

hævelser i ansigt, læber, mund, tunge eller svælg og åndedrætsbesvær (angioødem) (se punkt 2

”Advarsler og forsigtighedsregler”) (ikke almindelig - kan forekomme hos op til 1 ud af

100 personer)

alvorlige hudreaktioner herunder et hududslæt, der ofte starter med røde, kløende pletter i ansigt,

på arme eller ben (erythema multiforme) eller voldsomt hududslæt, nældefeber, rødme af huden

over hele kroppen, kraftig kløe, blæredannelse, afskalning og hævelse af huden, betændelse af

slimhinder (Stevens Johnsons syndrom) eller andre allergiske reaktioner (meget sjælden – kan

forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

hjerte-kar-sygdomme (uregelmæssig hjertebanken, angina pectoris (smerter i bryst, kæbe og ryg,

der udløses af fysisk anstrengelse), hjerteanfald) (meget sjælden – kan forekomme hos op til

1 ud af 10.000 personer)

svaghed i arme og ben eller problemer med at tale, der kan være tegn på et muligt slagtilfælde

(meget sjælden – kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

betændelse i bugspytkirtlen, som kan forårsage alvorlige mave- og rygsmerter ledsaget af slem

utilpashed (meget sjælden – kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot), der kan være tegn på leverbetændelse

(meget sjælden – kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

livstruende uregelmæssig hjerterytme (ikke kendt)

sygdom i hjernen, der er forårsaget af leversygdom (leverencefalopati) (ikke kendt).

Følgende bivirkninger, angivet med faldende hyppighed, kan forekomme:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10):

Hudreaktioner hos personer, der er disponerede for allergiske og astmatiske reaktioner,

hovedpine, svimmelhed, omtågethed (vertigo), myrekryben, synsforstyrrelser, tinnitus

(ringen/susen for ørerne), hoste, kortåndethed (dyspnø), mave-tarm-besvær (kvalme, opkastning,

mavesmerter, smagsforstyrrelser, fordøjelsesbesvær (dyspepsi), diarré, forstoppelse), allergiske

reaktioner (såsom hududslæt, kløe), muskelkramper, træthed.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Humørsvingninger, søvnforstyrrelser, nældefeber (urticaria), røde prikker i huden (purpura),

ansamling af blærer, nyreproblemer, impotens, svedudbrud, stigning i visse hvide blodlegemer

(eosinofili), ændringer i laboratorieværdier: højt indhold af kalium i blodet, der forsvinder ved

ophør med behandlingen, lavt indhold af natrium i blodet, døsighed, besvimelse, hjertebanken

(bevidsthed om at hjertet slår), hurtig puls (takykardi), meget lavt blodsukker (hypoglykæmi)

hos diabetespatienter, betændelse af blodkar (vaskulitis), mundtørhed, lysfølsomhedsreaktioner

(øget følsomhed af huden over for sollys), ledsmerter (artralgi), muskelsmerter (myalgi),

brystsmerter, utilpashed, hævede fødder, ankler og hænder pga. væskeophobning (ødem), feber,

forhøjet indhold af urinstof i blodet, forhøjet indhold af kreatinin i blodet, fald.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Forværring af psoriasis, ændringer i laboratorieværdier: forhøjet indhold af leverenzymer, højt

indhold af bilirubin i blodet, træthed.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Forvirring, en sjælden form for lungebetændelse (eosinofil pneumoni), tilstoppet eller løbende

næse (rinit), alvorlige nyreproblemer, ændringer i blodprøveværdier såsom lavt antal hvide og

røde blodlegemer, lavt hæmoglobin, lavt antal blodplader, højt indhold af calcium i blodet,

unormal leverfunktion.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data):

Unormale forandringer på elektrokardiogrammet, ændringer i laboratorieværdier: lavt indhold af

kalium i blodet, højt indhold af urinsyre i blodet og højt blodsukker, nærsynethed (myopi), sløret

syn, synsforstyrrelser, misfarvning, følelsesløshed og smerter i fingre eller tæer (Raynauds

syndrom). Hvis du lider af systemisk lupus erythematosus (bindevævssygdom), kan den blive

forværret.

Der kan opstå sygdomme i blodet, nyrer, lever eller bugspytkirtel og forandringer i prøverne fra

laboratorieundersøgelser. Din læge vil måske tage nogle blodprøver til kontrol af din tilstand.

Koncentreret urin (mørk urin), kvalme, opkastning, muskelkramper, forvirring og krampeanfald,

hvilket kan skyldes uhensigtsmæssig udskillelse af ADH (antidiuretisk hormon), kan forekomme med

ACE-hæmmere. Hvis du får disse symptomer, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og beholderen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Coversyl Comp Novum indeholder

Aktive stoffer: perindoprilarginin og indapamid. En filmovertrukket tablet indeholder 5 mg

perindoprilarginin (svarende til 3,395 mg perindopril) og 1,25 mg indapamid.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E470B), maltodextrin, silica,

kolloid vandfri (E551), natriumstivelsesglycolat (type A) samt i tablettens filmovertræk:

glycerol (E422), hypromellose (E464), macrogol 6000, magnesiumstearat (E470B), titandioxid

(E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Coversyl Comp Novum er hvide, aflange, filmovertrukne tabletter. En filmovertrukket tablet

indeholder 5 mg perindoprilarginin og 1,25 mg indapamid.

Tabletterne fås i beholdere med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 eller 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Frankrig

Fremstiller:

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

F-45520 Gidy - Frankrig

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow – Co. Wicklow – Irland

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B

03-236 Warszawa – Polen

Repræsentant

Servier Danmark A/S

Lyngbyvej 2

2100 København Ø

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Preterax 5 mg/1,25 mg

Cypern

Preterax 5 mg/1.25 mg

Danmark

COVERSYL COMP NOVUM

Estland

NOLIPREL FORTE ARGININE

Finland

COVERSYL COMP NOVUM

Frankrig

BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg

Grækenland

PRETERAX 5 mg/1,25 mg

Holland

Coversyl Plus arg 5mg/1,25mg

Irland

COVERSYL ARGININE PLUS 5mg/1.25mg Film-coated tablets

Italien

PRETERAX 5 mg/1,25 mg

Letland

NOLIPREL FORTE ARGININE

Litauen

Noliprel forte 5 mg/1,25 mg tabletès

Luxembourg

Preterax 5 mg/1,25 mg

Polen

TERTENSIF KOMBI (5/1.25)

Portugal

PRETERAX 5 mg/1,25 mg

Ruænien

NOLIPREL ARG FORTE 5 mg/ 1,25 mg

Slovakiet

NOLIPREL FORTE A

Slovenien

BIONOLIPREL 5 mg/ 1.25 mg filmsko obložene tablete

Storbritannien

Coversyl Arginine Plus 5 mg / 1.25 mg

Tyskland

BI PRETERAX N 5 mg / 1,25 mg filmtabletten

Østrig

BI_PRETERAX-ARGININ

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019

Andre informationskilder

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.

dkma.dk.

Læs hele dokumentet

28. august 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Coversyl Comp Novum, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

20046

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Coversyl Comp Novum

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 filmovertrukket tablet indeholder 3,395 mg perindopril svarende til perindoprilarginin

5 mg samt 1,25 mg indapamid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

En tablet indeholder 71,33 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført i pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Hvid, aflang, filmovertrukket tablet.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ved behandling af essentiel hypertension er Coversyl Comp Novum indiceret til voksne

patienter, hvis blodtryk ikke er sufficient kontrolleret med perindopril alene.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

En tablet om dagen som enkeltdosis, helst om morgenen og før et måltid.

Hvor det er muligt, kan en individuel dosistitrering af komponenterne anbefales. Når det er

klinisk muligt, kan et direkte skift fra monoterapi til Coversyl Comp Novum overvejes.

dk_hum_39058_spc.doc

Side 1 af 26

Særlige populationer

Ældre (se pkt. 4.4)

Behandling bør først indledes efter vurdering af blodtryksrespons og nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4)

I tilfælde af svær nyreinsufficiens (kreatinin-clearance under 30 ml/min) er behandlingen

kontraindiceret.

Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 30-60 ml/min)

anbefales det at indlede behandlingen med en hensigtsmæssig dosis af den frie

kombination.

Det er ikke nødvendigt at justere dosis, når kreatinin-clearance er større end eller lig 60 ml/

min.

Den normale medicinske praksis inkluderer periodisk kontrol af kreatinin og kalium.

Nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2)

I tilfælde af svær leverinsufficiens er behandlingen kontraindiceret.

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med moderat nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Perindoprilarginin/indapamids sikkerhed og virkning i den pædiatriske population er endnu

ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Coversyl Comp Novum bør ikke gives til børn og unge.

Administration

Oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Forbundet med perindopril

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for andre ACE-hæmmere

Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem (Quinckes ødem) forbundet med ACE-

hæmmerbehandling (se pkt. 4.4)

Arveligt eller idiopatisk angioneurotisk ødem

Graviditet i andet og tredje trimester (se pkt. 4.4 og 4.6)

Samtidig anvendelse af Coversyl Comp Novum med lægemidler indeholdende aliskiren

hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion

(GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (se pkt. 4.5 og 5.1)

Samtidig anvendelse med sacubitril/valsartan (se pkt. 4.4 og 4.5)

Ekstrakorporale behandlinger, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader

(se pkt. 4.5)

Betydelig bilateral nyrearteriestenose eller nyrearteriestenose i en enkelt fungerende

nyre (se pkt. 4.4).

Forbundet med indapamid

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for andre sulfonamider

Svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance under 30 ml/min)

Hepatisk encefalopati

Svært nedsat leverfunktion

Hypokaliæmi

dk_hum_39058_spc.doc

Side 2 af 26

Som en generel regel frarådes det at bruge dette lægemiddel i kombination med non-

antiarytmika, som fremkalder torsades de pointes (se pkt. 4.5)

Amning (se pkt. 4.6).

Forbundet med Coversyl Comp Novum

Overfølsomhed over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

Grundet mangel på tilstrækkelig terapeutisk erfaring bør Coversyl Comp Novum

ikke

anvendes til

Patienter i dialyse

Patienter med ubehandlet hjertesvigt.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Forbundet med perindopril og indapamid

Lithium

Det anbefales normalt ikke at kombinere lithium med kombinationen af perindopril og

indapamid (se pkt. 4.5).

Forbundet med perindopril

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Kaliumbesparende lægemidler, kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger

Kombinationen af perindopril og kaliumbesparende lægemidler, kaliumtilskud eller

kaliumholdige salterstatninger frarådes normalt (se pkt. 4.5).

Neutropeni/agranulocytose/trombocytopeni/anæmi

Der er observeret neutropeni/agranulocytose, trombocytopeni og anæmi hos patienter i

behandling med ACE-hæmmere. Neutropeni forekommer kun sjældent hos patienter med

normal nyrefunktion og uden andre komplikationer. Perindopril skal anvendes med stor

forsigtighed hos patienter, der har systemisk bindevævslidelse med karmanifestationer, får

immunosuppressiv terapi eller behandles med allopurinol eller procainamid, eller som har

en kombination af disse komplikationer, navnlig hvis der allerede forekommer nedsat

nyrefunktion. Nogle af disse patienter fik alvorlige infektioner, som i nogle få tilfælde ikke

reagerede på intensiv antibiotikabehandling. Hvis perindopril anvendes til denne

patientgruppe, anbefales løbende kontrol af leukocyttal, og patienterne bør vejledes om at

indberette ethvert tegn på infektion (f.eks. ondt i halsen, feber) (se pkt. 4.5 og 4.8).

dk_hum_39058_spc.doc

Side 3 af 26

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med bilateral

nyrearteriestenose eller stenose af arterien til en enkelt fungerende nyre behandles med

ACE-hæmmere (se pkt. 4.3). Behandling med diuretika kan være en medvirkende faktor.

Forringelse af nyrefunktionen kan forekomme ved selv mindre ændringer i serumkreatinin,

endda hos patienter med unilateral nyrearteriestenose.

Overfølsomhed/angioneurotisk ødem

Angioneurotisk ødem i ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx er

indberettet i sjældne tilfælde for patienter behandlet med ACE-hæmmere inklusive

perindopril (se pkt. 4.8). Det kan opstå når som helst under behandlingen. I så fald skal

behandling med perindopril seponeres øjeblikkeligt, og passende overvågning af patienten

indledes for at sikre, at samtlige symptomer har fortaget sig, før patienten udskrives. I de

tilfælde, hvor hævelsen indskrænkede sig til ansigt og læber, fortog den sig normalt uden

behandling. Imidlertid har antihistaminer vist sig at kunne afhjælpe symptomerne.

Et angioneurotisk ødem, der forbindes med et ødem i larynx, kan medføre døden. Et ødem,

der berører tunge, glottis eller larynx, kan medføre obstruktion af luftveje, og der skal

omgående iværksættes en passende behandling, som kan omfatte subkutan indgift af

adrenalinopløsning 1:1000 (0,3-0,5 ml) og/eller foranstaltninger til at holde luftvejene frie.

Sorte patienter, der får ACE-hæmmere, rapporteres at have en højere incidens af

angioneurotiske ødemer end ikke-sorte patienter.

Patienter med angioneurotisk ødem i anamnesen uden forbindelse til ACE-hæmmerterapi

kan have en øget risiko for at udvikle angioneurotiske ødemer under behandling med en

ACE-hæmmer (se pkt. 4.3).

Der er rapporteret sjældne tilfælde af angioneurotisk ødem i tarmsystemet hos patienter,

der fik ACE-hæmmere. Disse patienter debuterede med abdominalsmerter (med eller uden

kvalme eller opkastning). I nogle tilfælde sås intet forudgående ansigtsødem, og C1-

esteraseværdier var normale. Det angioneurotiske ødem blev diagnosticeret ved hjælp af

procedurer, der omfattede CT-skanning af abdomen eller ultralyd, eller ved operation, og

symptomerne forsvandt efter seponering af ACE-hæmmeren. Intestinalt angioødem bør

medtages i differentialdiagnosen hos patienter, der får ACE-hæmmere og oplever

abdominalsmerter.

Kombinationen af perindopril med sacubitril/valsartan er kontraindiceret på grund af den

forhøjede risiko for angioødem (se pkt. 4.3). Behandling med sacubitril/valsartan må ikke

indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis af perindopril-behandlingen er indtaget.

Hvis behandling med sacubitril/valsartan stoppes, må behandling med perindopril ikke

indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis af sacubitril/ valsartan (se pkt. 4.3 og

4.5). Samtidig brug af andre NEP-hæmmere (f.eks. racecadotril) og ACE-hæmmere kan

også forøge risikoen for angioødem (se pkt. 4.5). Derfor er det nødvendigt at foretage en

omhyggelig benefit/risk-vurdering, før behandling med NEP-hæmmere (f.eks. racecadotril)

indledes hos patienter, som får perindopril.

Samtidig brug af mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus):

Patienter, der samtidig er i behandling med mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) kan have større risiko for angioødem (f.eks. hævelse af luftveje eller tunge,

med eller uden nedsat vejrtrækning) (se pkt. 4.5).

dk_hum_39058_spc.doc

Side 4 af 26

Anafylaktoide reaktioner under desensibilisering

Der har været isolerede rapporter om patienter, der oplevede vedholdende, livstruende

anafylaktoide reaktioner, medens de fik ACE-hæmmere under desensibiliserings-

behandling med hymenoptera-gift (bier/hvepse).

ACE-hæmmere bør anvendes med forsigtighed hos allergiske patienter behandlet med

desensibilisering, og undgås hos dem, der gennemgår giftimmunterapi. Disse reaktioner

kunne imidlertid forhindres ved midlertidig inddragelse af ACE-hæmmer i mindst 24 timer

før behandling hos patienter, der kræver både ACE-hæmmere og desensibilisering.

Anafylaktoide reaktioner under LDL-aferese

Patienter har i sjældne tilfælde oplevet vedholdende, livstruende anafylaktoide reaktioner,

medens de fik ACE-hæmmere under LDL-aferese (LDL = lavdensitetslipoprotein) med

dextransulfat. Disse reaktioner kunne forhindres ved midlertidig inddragelse af ACE-

hæmmer før hver LDL-aferese behandling.

Hæmodialysepatienter

Der har været rapporter om anafylaktoide reaktioner hos patienter, der gennemgik dialyse

med high-fluxmembraner (f.eks. AN 69®) og samtidig var i behandling med ACE-

hæmmere. Hos disse patienter bør det overvejes at anvende en anden type dialysemembran

eller et andet antihypertensivum.

Primær aldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme vil generelt ikke respondere på

antihypertensiva, som virker ved at hæmme renin-angiotensinsystemet. Derfor anbefales

det ikke at anvende dette lægemiddel.

Graviditet

ACE-hæmmere bør ikke indledes under graviditet. Med mindre det anses for yderst vigtigt

at fortsætte ACE-hæmmerbehandlingen, skal patienter, der planlægger at blive gravide,

skifte til behandling med andre antihypertensiva med en sikkerhedsprofil, der gør dem

egnet til brug under graviditet. Ved påvisning af graviditet bør ACE-hæmmerbehandlingen

omgående stoppes, og om nødvendigt skal der indledes anden behandling (se pkt. 4.3 og

4.6).

Forbundet med indapamid

Leverencefalopati

Når leverfunktionen er nedsat, kan thiaziddiuretika og thiazidbeslægtede diuretika

forårsage leverencefalopati. I så fald skal diuretika straks seponeres.

Fotosensibilitet

Der er rapporteret tilfælde af lysoverfølsomhed i forbindelse med thiazider og beslægtede

diuretika (se pkt. 4.8). Det anbefales at seponere perindopril, hvis der opstår

lysoverfølsomhed i løbet af behandlingen. Hvis det skønnes nødvendigt at genoptage

behandlingen med det diuretiske middel, anbefales det at beskytte de udsatte hudområder

mod sollys eller kunstigt ultraviolet lys.

dk_hum_39058_spc.doc

Side 5 af 26

Forsigtighedsregler

Forbundet med perindopril og indapamid

Nedsat nyrefunktion

I tilfælde af svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance < 30 ml/min) er behandlingen

kontraindiceret.

Hos visse hypertensive patienter uden forudeksisterende åbenbar nyrelæsion, og hos hvem

røntgengennemlyse viser en funktionel nyreinsufficiens, bør behandlingen ophøre og

muligvis genoptages enten med en reduceret dosis eller med kun det ene stof.

Hos disse patienter inkluderer den normale medicinske praksis periodisk kontrol af kalium

og kreatinin, efter 2 ugers behandling og derefter hver 2. måned ved en terapeutisk stabil

periode. Nyreinsufficiens er primært rapporteret hos patienter med svær hjerteinsufficiens

eller underliggende nyreinsufficiens, herunder nyrearteriestenose.

Dette lægemiddel anbefales normalt ikke i tilfælde af bilateral nyrearteriestenose eller kun

én fungerende nyre.

Hypotension og væske- eller saltdepletering

Der er risiko for pludselig hypotension ved forekomst af forudeksisterende

natriumdepletering (specielt hos personer med nyrearteriestenose). Derfor bør systemiske

prøver udføres ved kliniske tegn på væske- og saltdepletering, som kan forekomme ved

tilstødende tilfælde af diarré eller opkastning. Regelmæssig monitorering af

plasmaelektrolytter bør udføres hos sådanne patienter.

Markant hypotension kan kræve en intravenøs infusion af isotonisk saltvandsopløsning.

Forbigående hypotension er ikke kontraindiceret for en fortsættelse af behandlingen. Efter

at have genskabt et tilfredsstillende blodvolumen og blodtryk kan behandlingen genoptages

enten med en reduceret dosis eller med kun et af stofferne.

Kaliumniveau

Kombinationen af perindopril og indapamid forhindrer ikke indtræden af hypokaliæmi især

ikke hos diabetespatienter eller hos nyreinsufficienspatienter. Som ved ethvert andet

antihypertensivum, der indeholder et diuretikum, bør regelmæssig monitorering af plasma-

kaliumniveau udføres.

Hjælpestoffer

Coversyl Comp Novum indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Natriumindhold

Coversyl Comp Novum indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs.

den er i det væsentlige natriumfri.

Forbundet med perindopril

Hoste

Der er konstateret tilfælde af tør hoste ved brug af ACE-hæmmere. Hosten er karakteristisk

ved sin vedvarenhed og ved at den forsvinder, når behandlingen seponeres. En iatrogen

ætiologi bør overvejes i tilfælde af dette symptom. Hvis ordination af en ACE-hæmmer

anses for at være absolut nødvendig, kan fortsættelse af behandlingen overvejes.

dk_hum_39058_spc.doc

Side 6 af 26

Pædiatrisk population

Perindoprils virkning og tolerabilitet hos børn og unge, alene eller i kombination, er ikke

blevet klarlagt.

Risiko for arteriel hypotension og/eller nyreinsufficiens (i tilfælde af hjerteinsufficiens,

væske- og elektrolytdepletering etc.)

Betydelig stimulering af renin-angiotensin-aldosteronsystemet er blevet observeret, især

under markant væske- og elektrolytdepletering (streng natriumfri diæt eller forlænget

diuretisk behandling) hos patienter, hvis blodtryk var lavt ved begyndelsen af

behandlingen, i tilfælde af nyrearteriestenose, kongestivt hjertesvigt eller cirrose med ødem

og ascites.

Blokering af dette system med en ACE-hæmmer kan derfor – især efter den første

indgivelse og under de første to ugers behandling – forårsage et pludseligt blodtryksfald

og/eller en stigning i plasma-kreatininniveauet, hvilket viser en nedsat nyrefunktion.

Tilstanden kan under tiden indtræde akut, selvom det er sjældent, og tidspunktet for

indtræden er varierende.

I disse tilfælde skal behandlingen indledes med en lavere dosis og derefter gradvist øges.

Ældre

Nyrefunktion og kaliumniveau undersøges før behandlingen indledes. Initialdosis justeres i

forhold til blodtrykket, især i tilfælde af væske- og elektrolytdepletering for at undgå

pludselig indtræden af hypotension.

Aterosklerose

Risikoen for hypotension eksisterer for alle patienter, men der skal tages specielt hensyn til

patienter med iskæmisk hjertesygdom eller nedsat gennemblødning af hjernen, og

behandlingen skal indledes med en lav dosis.

Renovaskulær hypertension

Behandlingen for renovaskulær hypertension er revaskularisering. Ikke desto mindre kan

ACE-hæmmere være gavnlige hos patienter med renovaskulær hypertension, som venter

på operation, eller hvis en sådan operation ikke er mulig.

Hvis Coversyl Comp Novum ordineres til patienter med kendt eller mistænkt

nyrearteriestenose, bør behandlingen indledes på sygehus ved en lav dosis, og nyrefunktion

og kaliumniveau bør monitoreres, da nogle patienter har udviklet en funktionel

nyreinsufficiens, som er reversibel ved ophør af behandlingen.

Hjertesvigt/svær hjerteinsufficiens

Hos patienter med svær hjerteinsufficiens (grad IV) bør behandlingen indledes under

lægeligt tilsyn og med en reduceret begyndelsesdosis. Behandling med β-blokkere bør ikke

seponeres hos hypertensive patienter med koronarinsufficiens. ACE-hæmmeren bør lægges

til β-blokkeren.

Patienter med diabetes

Hos patienter med insulinafhængig diabetes mellitus (spontan tendens til øget

kaliumniveau) bør behandlingen indledes under lægeligt tilsyn og med en reduceret

begyndelsesdosis. Blodsukkerniveauet skal overvåges nøje hos diabetikere, der tidligere er

behandlet med perorale antidiabetika eller insulin, især under den første måneds

behandling med en ACE-hæmmer (se pkt. 4.5).

dk_hum_39058_spc.doc

Side 7 af 26

Etniske forskelle

Ligesom andre angiotensinkonverterende enzymhæmmere giver perindopril øjensynligt

mindre effektiv blodtrykssænkning hos sorte end hos ikke-sorte, hvilket kunne skyldes en

højere prævalens af tilstande med lave reninværdier hos den sorte population med

hypertension.

Operation/anæstesi

ACE-hæmmere kan medføre hypotension ved anæstesi, og især når anæstesimidlet er et

stof med risiko for at give hypotension.

Det anbefales derfor, at behandling med en langtidsvirkende ACE-hæmmer som

perindopril om muligt seponeres to dage før operation.

Aorta- eller mitralstenose /hypertrofisk kardiomypati

ACE-hæmmere bør bruges med forsigtighed hos patienter med forhindret udstrømning fra

venstre ventrikel.

Leversvigt

ACE-hæmmere er i sjældne tilfælde sat i forbindelse med et syndrom, der begynder med

kolestatisk icterus og progredierer til fulminant hepatisk nekrose og (iblandt) død.

Mekanismen bag dette syndrom er ikke afklaret. Hos patienter, der tager ACE-hæmmere

og får icterus eller stærkt forhøjede leverenzymer, skal ACE-hæmmeren seponeres, og der

iværksættes passende lægetilsyn (se pkt. 4.8).

Hyperkaliæmi

Der er observeret forhøjet serum-kalium hos nogle patienter, der er blevet behandlet med

ACE-hæmmere, inklusive perindopril. Risikofaktorerne for udvikling af hyperkaliæmi

omfatter patienter med nyreinsufficiens, forværring af nyrefunktionen, alder (> 70 år),

diabetes mellitus, tilstødende hændelser, herunder især dehydrering, akut kardiel

dekompensation, metabolisk acidose og samtidig brug af kaliumbesparende diuretika

(f.eks. spironolacton, eplerenon, triamteren, amilorid), kaliumtilskud eller kaliumholdige

salterstatninger eller patienter, der tager anden medicin som kan bevirke forhøjet serum-

kalium (f.eks. hepariner, co-trimoxazol, også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol,

andre ACE-hæmmere, angiotensin-II-receptorantagonister, acetylsalicylsyre

3 g/dag,

COX-2-hæmmere og non-selektive NSAID’er, immunosuppressive lægemidler såsom

ciclosporin eller tacrolimus, trimethoprim). Brug af kaliumtilskud, kaliumbesparende

diuretika eller kaliumholdige salterstatninger kan medføre signifikant stigning i serum-

kalium, især hos patienter med nedsat nyrefunktion. Hyperkaliæmi kan give alvorlig og

somme tider fatal arytmi. Hvis samtidig behandling med disse midler anses for passende,

bør de anvendes med forsigtighed og med regelmæssig kontrol af serum-kalium (se pkt.

4.5).

Forbundet med indapamid

Væske- og elektrolytbalance

Natriumniveau

Dette skal måles inden behandling iværksættes og derefter med regelmæssige intervaller.

Fald i natriumniveau kan i begyndelsen være asymptomatisk og regelmæssig monitorering

er derfor afgørende, og bør foretages hyppigere hos risikogrupper som ældre og cirrotiske

patienter (se pkt. 4.8 og 4.9). Enhver diuretisk behandling kan medføre hyponatriæmi,

dk_hum_39058_spc.doc

Side 8 af 26

somme tider med meget alvorlige konsekvenser. Hyponatriæmi med hypovolæmi kan

resultere i dehydrering og ortostatisk hypotension. Samtidigt tab af chloridioner kan føre til

sekundær kompensatorisk metabolisk alkalose; forekomsten og sværhedsgraden af denne

virkning er dog lav.

Kaliumniveau

Kaliumdepletering med hypokaliæmi er en stor risiko ved thiaziddiuretika og beslægtede

diuretika. Risikoen for nedsat kaliumniveau (<3,4 mmol/l) må forebygges hos visse

risikopatienter som ældre og/eller underernærede, uanset om de tager flere forskellige

lægemidler, cirrotiske patienter med ødem og ascites, patienter med koronararteriesygdom

og patienter med hjerteinsufficiens. Under disse omstændigheder fremkalder hypokaliæmi

øget hjertetoksicitet af hjerteglykosider, samt øger risikoen for arytmier.

Individer med langt QT-interval er også i risikogruppe, hvad enten oprindelsen er kongenit

eller iatrogen. Hypokaliæmi er såvel som bradykardi en disponerende faktor for

forekomsten af alvorlige arytmier og i særdeleshed torsades de pointes, som kan være fatal.

Hyppigere monitorering af kaliumniveau er nødvendig i alle de ovenfor nævnte situationer.

Den første måling af kaliumniveau skal udføres under den første uges behandling.

Påvisning af lavt kaliumniveau nødvendiggør korrektion heraf.

Calciumniveau

Thiaziddiuretika og beslægtede diuretika kan nedsætte udskillelsen af calcium i urinen og

fremkalde en let, forbigående stigning i plasma-calciumniveauet. Egentlig øgning af

calcium kan være betinget af en uopdaget hyperparatyroidisme. I sådanne tilfælde bør

behandlingen seponeres inden undersøgelser for paratyroideafunktionen.

Blodglucose

Monitorering af blodglucose er vigtig hos diabetikere, specielt når calciumniveauet er lavt.

Urinsyre

Tendensen til podagraanfald kan øges hos patienter med øget urinsyreniveau.

Nyrefunktion og diuretika

Thiaziddiuretika og beslægtede diuretika er kun fuldt effektive, når nyrefunktionen er

normal eller kun minimalt nedsat (kreatininniveau mindre end ca. 25 mg/l, dvs. 220

mikromol/l hos voksne).

Hos ældre må plasma-kreatininniveauet justeres i relation til alder, vægt og køn ifølge

Cockroft formlen:

= (140 - alder) x legemsvægt: 0,814 x plasma-kreatinin

med: alder udtrykt i år, legemsvægt i kilo og plasma-kreatinin i mikromol/l

Denne formel kan anvendes til ældre mandlige patienter. Ved anvendelse til kvinder skal

resultatet ganges med 0,85.

Hypovolæmi sekundært til tabet af væske og natrium, der er forårsaget af diuretika ved

behandlingens begyndelse, forårsager en reduktion i den glomerulære filtrering. Dette kan

føre til en stigning i blodets urinstof og kreatininniveau. Denne midlertidige funktionelle

nyreinsufficiens er uden betydning hos personer med normal nyrefunktion, men kan

forværre en forudeksisterende nyreinsufficiens.

dk_hum_39058_spc.doc

Side 9 af 26

Idræt

Idrætsudøvere bør være opmærksomme på, at dette lægemiddel indeholder et aktivt stof,

som kan give positiv reaktion ved dopingtests.

Akut myopi og sekundært snævervinklet glaukom

Sulfonamider eller sulfonamidderivater kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, hvilket

kan resultere i forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Ubehandlet akut

snævervinklet glaukom kan forårsage permanent synstab. Den primære behandling er

seponering af det indtagne lægemiddel så hurtigt som muligt. Hurtig lægebehandling eller

kirurgisk behandling skal overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret.

Penicillin- eller sulfonamidallergi i anamnesen er risikofaktorer for udvikling af akut

snævervinklet glaukom.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Fælles for perindopril og indapamid

Kombinationer, der ikke er tilrådelige

Lithium: Der er rapporteret om reversible stigninger i koncentration af serum-lithium

samt toksicitet ved samtidig brug af lithium og ACE-hæmmere. Brug af perindopril

kombineret med indapamid og lithium anbefales ikke, men hvis brug af denne

kombination viser sig at være nødvendig, skal koncentrationen af serum-lithium

monitoreres nøje (se pkt. 4.4).

Kombinationer, der kræver særlig forsigtighed

Baclofen: Øget antihypertensiv virkning. Overvåg blodtrykket, og tilpas dosering af

antihypertensivum efter behov

NSAID-præparater (herunder acetylsalicylsyre ≥ 3 g/dag): Når ACE-hæmmere

administreres samtidig med NSAID-lægemidler (for eksempel acetylsalicylsyre ved

antiinflammatoriske doseringsregimer, COX-2-hæmmere og non-selektive NSAID),

kan den antihypertensive virkning blive nedsat. Samtidig brug af ACE-hæmmere og

NSAID kan medføre en øget risiko for en forværring af nyrefunktionen, herunder

mulighed for akut nyresvigt og en stigning i serum-kalium, især hos patienter med

eksisterende nedsat nyrefunktion. Kombinationen bør administreres med forsigtighed,

især hos ældre. Patienterne bør være tilstrækkeligt hydrerede, og det bør overvejes at

monitorere nyrefunktionen efter indledning af kombineret behandling og periodisk

derefter.

Kombinationer, der kræver forsigtighed

Imipraminlignende antidepressiva (tricykliske), neuroleptika: Øget

antihypertensiv effekt og øget risiko for ortostatisk hypotension (additiv effekt).

Forbundet med perindopril

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

dk_hum_39058_spc.doc

Side 10 af 26

Lægemidler, der inducerer hyperkaliæmi

Visse lægemidler eller terapeutiske klasser kan øge forekomsten af hyperkaliæmi:

aliskiren, kaliumsalte, kaliumbesparende diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin II-

receptorantagonister, NSAID’er, hepariner, immunosuppressive lægemidler såsom

ciclosporin eller tacrolimus, trimethoprim. Kombination med disse lægemidler øger

risikoen for hyperkaliæmi.

Samtidig anvendelse, der er kontraindiceret (se pkt. 4.3)

Aliskiren: Hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion øges risikoen for

hyperkaliæmi, forværring af nyrefunktionen og kardiovaskulær morbiditet og mortalitet.

Ekstrakorporal behandling: Ekstrakorporal behandling, der medfører blodkontakt

med negativt ladede overflader, såsom dialyse eller hæmofiltrering med bestemte high-

flux membraner (f.eks. polyakrylnitrilmembraner) og lavdensitetslipoprotein aferese

med dextransulfat, grundet øget risiko for svære anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.3).

Hvis sådan behandling er påkrævet, bør det overvejes at anvende en anden type

dialysemembran eller en anden type antihypertensivum.

Sacubitril/Valsartan: Samtidig brug af perindopril og sacubitril/valsartan er

kontraindiceret, da den samtidige hæmning af neprilysin og ACE kan forøge risikoen

for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36

timer efter den sidste dosis i perindopril-behandlingen er indtaget. Behandling med

perindopril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis af

sacubitril/valsartan (se pkt. 4.3 og 4.4).

Kombinationer, der ikke er tilrådelige

-

Aliskiren: Hos patienter, ud over patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion øges

risikoen for hyperkaliæmi, forværring af nyrefunktionen samt øget kardiovaskulær

morbiditet og mortalitet (se pkt. 4.4).

-

Samtidig behandling med ACE-hæmmer og angiotensin-receptorantagonister: I

litteraturen er det rapporteret, at hos patienter med diagnosticeret aterosklerose, hjertesvigt

eller diabetes med slutorganskader, er samtidig behandling med en ACE-hæmmer og en

angiotensin-receptorantagonist forbundet med en højere forekomst af hypotension,

synkope, hyperkaliæmi og forværret nyrefunktion (herunder akut nyresvigt), sammenlignet

med brug af et enkelt stof der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet.

Dobbelthæmning (f.eks. ved kombination af en ACE-hæmmer med en angiotensin II-

receptorantagonist) bør begrænses til individuelle tilfælde hvor nyrefunktion, kaliumniveau

og blodtryk monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.4).

-

Estramustin: Øget risiko for bivirkninger såsom angioneurotisk ødem (angioødem).

-

Co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol): Patienter, som samtidig tager co-

trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), kan have en øget risiko for hyperkaliæmi (se

pkt. 4.4).

Kaliumbesparende diuretika (f.eks. triamteren, amilorid) og kalium (salte):

Hyperkaliæmi (potentielt dødeligt), specielt i forbindelse med nedsat nyrefunktion (additiv

hyperkaliæmisk virkning). Samtidig brug af perindopril og de ovenfor nævnte lægemidler

anbefales ikke (se pkt. 4.4). Hvis samtidig brug alligevel er indiceret, skal lægemidlerne

anvendes med forsigtighed og hyppig kontrol af serumkalium. For anvendelse af

spironolacton ved hjertesvigt, se afsnittet “Kombinationer, der kræver særlig forsigtighed”.

Kombinationer, der kræver særlig forsigtighed

-

Antidiabetiske præparater (insulin, orale hypoglykæmiske midler):

Epidemiologiske studier antyder, at samtidig brug af ACE-hæmmere og antidiabetika

dk_hum_39058_spc.doc

Side 11 af 26

(insuliner, orale hypoglykæmiske midler) kan forårsage en øget blodglucosesænkende

virkning med risiko for hypoglykæmi. Sandsynligheden for denne interaktion var

tilsyneladende størst i de første uger af kombinationsbehandlingen og hos patienter med

nedsat nyrefunktion.

-

Ikke-kaliumbesparende diuretika: Patienter i diuretisk behandling, især dem, som

er volumen- og/eller saltdepleterede, kan opleve et stort fald i blodtrykket efter initiering af

behandling med en ACE-hæmmer. Risikoen for hypotensive virkninger kan nedsættes ved

at seponere den diuretiske behandling, ved at øge volumen eller saltindtaget før initiering

af behandling med lave og gradvist stigende doser af perindopril.

Ved arteriel hypertension, når tidligere diuretisk behandling kan have forårsaget salt-/

volumendepletion, skal diuretikum enten seponeres før initiering af en ACE-hæmmer,

hvorefter et ikke-kaliumbesparende diuretikum kan reintroduceres, eller ACE-hæmmeren

skal initieres med en lav dosis og progressiv øgning.

Ved diuretika-behandlet kongestivt hjertesvigt skal ACE-hæmmeren initieres ved en

meget lav dosis, eventuelt efter reducering af dosis af det associerede ikke-

kaliumbesparende diuretikum.

I alle tilfælde skal nyrefunktionen (kreatininniveauer) monitoreres de første par uger

af behandlingen med en ACE-hæmmer.

-

Kaliumbesparende diuretika (eplerenon, spironolacton): For eplerenon eller

spironolacton i doser mellem 12,5 mg og 50 mg daglig og med lave doser af ACE-

hæmmere:

Til behandling af klasse II-IV hjertesvigt (NYHA) med en ejektionsfraktion < 40 %

og tidligere behandling med ACE-hæmmere og loop-diuretika er der risiko for potentielt

dødelig hyperkaliæmi, specielt i tilfælde hvor den anbefalede ordinering af denne

kombination ikke overholdes.

Før initiering af kombinationen skal det sikres, at der ikke er hyperkaliæmi og nedsat

nyrefunktion.

En tæt monitorering af serum-kalium og serum-kreatinin anbefales en gang om ugen i

den første måned af behandlingen og herefter en gang om måneden.

-

Racecadotril: ACE-hæmmere (f.eks. perindopril) kan forårsage angioødem. Denne

risiko kan være forhøjet ved samtidig brug med racecadotril (et lægemiddel, der bruges

mod akut diarré).

-

mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus): Patienter, der er i

samtidig behandling med mTOR-hæmmere, kan have en øget risiko for angioødem (se pkt.

4.4).

Kombinationer, der kræver nogen forsigtighed

Antihypertensiva og vasodilatorer: Samtidig brug af disse lægemidler kan forøge

den hypotensive virkning af perindopril. Samtidig brug af nitroglycerin og andre

nitrater eller andre vasodilatorer kan reducere blodtrykket yderligere.

Allopurinol, cytostatika eller immunosuppressiva, systemiske kortikosteroider

eller procainamid: Samtidig administration af et af disse midler og en ACE-hæmmer

kan øge risikoen for leukopeni (se pkt. 4.4).

Anæstetika: ACE-hæmmere kan forøge de hypotensive virkninger af visse anæstetika

(se pkt. 4.4).

Gliptiner (linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin): Øget risiko for

angioødem, idet gliptiner nedsætter aktiviteten af dipeptidylpeptidase IV (DPP-IV) hos

patienter, der samtidig bliver behandlet med en ACE-hæmmer.

Sympatomimetika: Sympatomimetika kan reducere den antihypertensive virkning af

ACE-hæmmere.

dk_hum_39058_spc.doc

Side 12 af 26

Guld: Der er rapporteret sjældne tilfælde af nitritoide reaktioner (symptomerne

omfatter ansigtsrødmen, kvalme, opkastning og hypotension) hos patienter, som får

samtidig behandling med guld til injektion (natriumaurothiomalat) og ACE-hæmmer

inklusive perindopril.

Forbundet med indapamid:

Kombinationer, der kræver særlig forsigtighed

Lægemidler, der inducerer torsades de pointes: På grund af risikoen for

hypokaliæmi bør indapamid administreres med forsigtighed i forbindelse med

lægemidler, der inducerer torsades de pointes, såsom klasse IA-antiarytmika (kinidin,

hydrokinidin, disopyramid), klasse III-antiarytmika (amiodaron, dofetilid, ibutilid,

bretylium, sotalol), visse neuroleptika (chlorpromazin, cyamezamin, levomeprozamin,

thioridazin, trifluoperazin), benzamider (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid),

butyrophenoner (droperidol, haloperidol), andre neuroleptika (pimozid), andre stoffer

såsom bepridil, cisaprid, diphenmanil, erythromycin intravenøst, halofantrin,

mizolastin, moxifloxacin, pentamidin, sparfloxacin, vincamin intravenøst, methadon,

astemizol, terfenadin. Forebyggelse af lavt kaliumniveau med korrektion om

nødvendigt: monitorering af QT-interval.

Kaliumsænkende lægemidler: Amphotericin B (intravenøst), glucokortikoider og

mineralkortikoider (systemisk), tetracosactid, stimulerende laksantia: Øget risiko for

lavt kaliumniveau (additiv virkning). Monitorering af kaliumniveau og korrektion om

nødvendigt. Dette er særligt vigtigt ved samtidig behandling med digitalis. Der bør

anvendes ikke-stimulerende laksantia.

Digitalispræparater: Lavt kaliumniveau disponerer for de toksiske virkninger af

digitalis. Måling af kaliumniveau og ekg og om nødvendigt justering af behandlingen.

Allopurinol: Samtidig behandling med indapamid kan øge forekomsten af

overfølsomhedsreaktioner over for allopurinol.

Kombinationer, der kræver nogen forsigtighed

Kaliumbesparende diuretika (amilorid, spironolacton, triameteren): Mens

rationelle kombinationer er nyttige hos nogle patienter, kan hypokaliæmi eller

hyperkaliæmi (især hos patienter med nyresvigt eller diabetes) fortsat forekomme.

Monitorer serumkalium og ekg, og revurder eventuelt behandlingen.

Metformin: Lactidacidose forårsaget af metformin fremkaldt af mulig funktionel

nyreinsufficiens relateret til diuretika og specielt loop-diuretika. Brug ikke metformin,

når plasma-kreatininniveauet overskrider 15 mg/l (135 mikromol/l) hos mænd og

12 mg/l (110 mikromol/l) hos kvinder.

Jodholdige kontrastmidler: I tilfælde af dehydrering forårsaget af diuretika er der

øget risiko for akut nyreinsufficiens, specielt når store doser af jodholdige

kontrastmidler anvendes. Rehydrering før administration af jodholdige kontrastmidler.

Calcium (salte): Risiko for øget calciumniveau på grund af nedsat calciumudskillelse

i urinen.

Ciclosporin, tacrolimus: Risiko for øget kreatininniveau uden nogen forandring i

niveauet af cirkulerende ciclosporin, selv uden forekomst af salt- eller

væskedepletering.

Kortikosteroider, tetracosactid (systemisk): Nedsat antihypertensiv virkning

(salt-/væskeretention grundet kortikosteroider).

dk_hum_39058_spc.doc

Side 13 af 26

4.6

Graviditet og amning

I betragtning af virkningerne af de enkelte komponenter i dette kombinationsprodukt på

graviditet og amning, bør Coversyl Comp Novum ikke anvendes i graviditetens første

trimester. Coversyl Comp Novum er kontraindiceret i graviditetens andet og tredje

trimester.

Coversyl Comp Novum er kontraindiceret under amning. Der bør derfor træffes en

afgørelse om at ophøre med amning eller afbryde behandlingen med Coversyl Comp

Novum under hensyntagen til betydningen af denne behandling for moderen.

Graviditet

Forbundet med perindopril

ACE-hæmmere bør ikke anvendes i graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). Brug

af ACE-hæmmere er kontraindiceret i graviditetens andet og tredje trimester (se pkt.

4.3 og 4.4).

Der foreligger ikke entydig epidemiologisk dokumentation for, at eksponering for ACE-

hæmmere i graviditetens første trimester medfører en risiko for teratogenicitet, men det

kan ikke udelukkes, at risiko øges lidt. Medmindre det anses for yderst vigtigt at fortsætte

ACE-hæmmerbehandlingen, skal patienter, der planlægger graviditet, skifte til andre

antihypertensiva med en sikkerhedsprofil, der gør dem egnet til brug under graviditet. Ved

påvisning af graviditet bør ACE-hæmmerbehandlingen omgående stoppes, og om

nødvendigt indledes anden behandling.

Det er påvist, at eksponering for ACE-hæmmere i andet og tredje trimester kan medføre

føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket ossifikation af kraniet) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se pkt. 5.3).

I tilfælde af eksponering for ACE-hæmmer fra og med graviditetens andet trimester

anbefales en ultralydsundersøgelse af nyrefunktion og kranium.

Spædbørn, hvis mødre har taget ACE-hæmmere, bør observeres nøje for hypotension (se

pkt. 4.3 og 4.4).

Forbundet med indapamid

Der er ingen eller utilstrækkelige data (mindre end 300 gravide forsøgspersoner) fra

anvendelse af indapamid til gravide kvinder. Langvarig eksponering for thiazid i

graviditetens tredje trimester kan reducere plasmavolumen hos moderen såvel som den

uteroplacentale blodgennemstrømning, hvilket kan forårsage føtoplacental iskæmi og

risiko for vækstretardering.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

For en sikkerhedsskyld bør indapamid undgås under graviditeten.

Amning

Coversyl Comp Novum er kontraindiceret under amning.

Forbundet med perindopril

Fordi der ikke foreligger oplysninger om brugen af perindopril under amning, kan

perindopril ikke anbefales og alternative behandlinger med bedre etableret

dk_hum_39058_spc.doc

Side 14 af 26

sikkerhedsprofiler under amning er at foretrække, især hvis det drejer sig om et nyfødt eller

for tidligt født spædbarn.

Forbundet med indapamid

Data for udskillelse af indapamid/metabolitter i human mælk er utilstrækkelige.

Overfølsomhed over for sulfonamider og hypokaliæmi kan opstå. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Indapamid er nært beslægtet med thiaziddiuretika, som i forbindelse med amning er blevet

forbundet med nedsat eller tilmed suppression af mælkeproduktionen.

Indapamid er kontraindiceret under amning.

Fertilitet

Forbundet med perindopril og indapamid

Reproduktionstoksicitetsstudier viste ingen virkning på fertilitet hos hun- og hanrotter (se

pkt. 5.3). Der forventes ingen virkning på human fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Forbundet med perindopril, indapamid og Coversyl Comp Novum

Hverken de to aktive stoffer eller Coversyl Comp Novum påvirker årvågenheden, men

forskellige reaktioner kan opstå i relation til sænkning af blodtrykket hos nogle patienter,

specielt i begyndelsen af behandlingen eller i kombination med et andet antihypertensivt

lægemiddel.

Som et resultat heraf kan evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner nedsættes.

4.8

Bivirkninger

a. Resumé af sikkerhedsprofilen

Administration af perindopril forhindrer renin-angiotensin-aldosteronaksen og er tilbøjelig

til at reducere kaliumtabet forårsaget af indapamid. Fire procent af patienterne i behandling

med Coversyl Comp Novum oplever hypokaliæmi (kaliumniveau < 3,4 mmol/l).

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er:

med perindopril: Svimmelhed, hovedpine, paræstesi, dysgeusi, nedsat syn, vertigo,

tinnitus, hypotension, hoste, dyspnø, abdominalsmerter, obstipation, dyspepsi, diarré,

kvalme, opkastning, pruritus, udslæt, muskelkramper og asteni.

med indapamid: Overfølsomhedsreaktioner, primært dermatologiske, hos personer,

som er prædisponerede for allergiske og astmatiske reaktioner og makulopapuløst

udslæt.

b. Liste over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er observeret under kliniske studier og/eller efter markedsføring og

er angivet med hyppighed som følger: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100,

<1/10), ikke almindelig (

1/1000, <1/100), sjælden (

1/10.000, <1/1000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_39058_spc.doc

Side 15 af 26

MedDRA

systemorganklasser

Bivirkninger

Hyppighed

Perindopril

Indapamid

Infektioner og parasitære

sygdomme

Rhinitis

Meget sjælden

Blod og lymfesystem

Eosinofili

Ikke

almindelig*

Agranulocytose (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Meget sjælden

Aplastisk anæmi

Meget sjælden

Pancytopeni

Meget sjælden

Leukopeni

Meget sjælden

Meget sjælden

Neutropeni (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Hæmolytisk anæmi

Meget sjælden

Meget sjælden

Trombocytopeni (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Meget sjælden

Immunsystemet

Overfølsomhed (reaktioner,

primært dermatologiske, hos

patienter, som er disponeret for

allergiske og astmatiske

reaktioner)

Almindelig

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi (se pkt. 4.4 og

4.5)

Ikke

almindelig*

Hyperkaliæmi, reversibel ved

seponering (se pkt. 4.4)

Ikke

almindelig*

Hyponatriæmi (se pkt. 4.4)

Ikke

almindelig*

Ikke kendt

Hypercalcæmi

Meget sjælden

Kaliummangel med

hypokaliæmi, særligt alvorligt

hos bestemte

højrisikopopulationer (se pkt.

4.4)

Ikke kendt

Psykiske forstyrrelser

Humørændringer

Ikke

almindelig

Søvnforstyrrelse

Ikke

almindelig

Konfusion

Meget sjælden

Nervesystemet

Svimmelhed

Almindelig

Hovedpine

Almindelig

Sjælden

Paræstesi

Almindelig

Sjælden

Dysgeusi

Almindelig

Døsighed

Ikke

almindelig*

Synkope

Ikke

almindelig*

Ikke kendt

Apopleksi, eventuelt sekundært

til udtalt hypotension hos

højrisikopatienter (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

dk_hum_39058_spc.doc

Side 16 af 26

MedDRA

systemorganklasser

Bivirkninger

Hyppighed

Perindopril

Indapamid

Risiko for indtræden af

leverencefalopati i tilfælde af

leverinsufficiens (se pkt. 4.3 og

4.4)

Ikke kendt

Øjne

Nedsat syn

Almindelig

Ikke kendt

Myopi (se pkt. 4.4)

Ikke kendt

Sløret syn

Ikke kendt

Øre og labyrint

Vertigo

Almindelig

Sjælden

Tinnitus

Almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke

almindelig*

Takykardi

Ikke

almindelig*

Angina pectoris (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Arytmi (inklusive bradykardi,

ventrikulær takykardi,

atrieflimmer)

Meget sjælden

Meget sjælden

Myokardieinfarkt, eventuelt

sekundært til udtalt hypotension

hos højrisikopatienter (se pkt.

4.4)

Meget sjælden

Torsade de pointes (potentielt

dødelig) (se pkt. 4.4 og 4.5)

Ikke kendt

Vaskulære sygdomme

Hypotension (og virkninger

forbundet med hypotension) (se

pkt. 4.4)

Almindelig

Meget sjælden

Vaskulitis

Ikke

almindelig*

Raynauds syndrom

Ikke kendt

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (se pkt. 4.4)

Almindelig

Dyspnø

Almindelig

Bronkospasme

Ikke

almindelig

Eosinofil pneumoni

Meget sjælden

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter

Almindelig

Obstipation

Almindelig

Sjælden

Diarré

Almindelig

Dyspepsi

Almindelig

Kvalme

Almindelig

Sjælden

Opkastning

Almindelig

Ikke

almindelig

Mundtørhed

Ikke

almindelig

Sjælden

Pankreatitis

Meget sjælden

Meget sjælden

Lever og galdeveje

Hepatitis (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Ikke kendt

dk_hum_39058_spc.doc

Side 17 af 26

MedDRA

systemorganklasser

Bivirkninger

Hyppighed

Perindopril

Indapamid

Unormal leverfunktion

Meget sjælden

Hud og subkutane væv

Pruritus

Almindelig

Udslæt

Almindelig

Makulopapuløst udslæt

Almindelig

Urticaria (se pkt. 4.4)

Ikke

almindelig

Meget sjælden

Angioødem

Ikke

almindelig

Meget sjælden

Purpura

Ikke

almindelig

Hyperhidrose

Ikke

almindelig

Lysfølsomhedsreaktion

Ikke

almindelig*

Ikke kendt

Pemfigoid

Ikke

almindelig*

Forværring af psoriasis

Sjælden*

Erythema multiforme

Meget sjælden

Toksisk epidermal nekrose

Meget sjælden

Stevens Johnsons syndrom

Meget sjælden

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Almindelig

Mulig forværring af

eksisterende akut dissemineret

lupus erythematosus

Ikke kendt

Artralgi

Ikke

almindelig*

Myalgi

Ikke

almindelig*

Nyrer og urinveje

Nyreinsufficiens

Ikke

almindelig

Akut nyresvigt

Meget sjælden

Meget sjælden

Det reproduktive system

og mammae

Erektil dysfunktion

Ikke

almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Almindelig

Brystsmerter

Ikke

almindelig*

Utilpashed

Ikke

almindelig*

Perifert ødem

Ikke

almindelig*

Pyreksi

Ikke

almindelig*

Træthed

Sjælden

Undersøgelser

Øget urinstof i blodet

Ikke

almindelig*

Øget kreatinin i blodet

Ikke

dk_hum_39058_spc.doc

Side 18 af 26

MedDRA

systemorganklasser

Bivirkninger

Hyppighed

Perindopril

Indapamid

almindelig*

Øget bilirubin i blodet

Sjælden

Forhøjet leverenzym

Sjælden

Ikke kendt

Nedsat hæmoglobin og

hæmatokrit (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Øget blodglucose

Ikke kendt

Øget urinsyre i blodet

Ikke kendt

QT-forlængelse på

elektrokardiogram (se pkt. 4.4

og 4.5)

Ikke kendt

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikatione

r

Fald

Ikke

almindelig*

*Hyppighed for spontane rapporter om bivirkninger er beregnet ud fra kliniske studier.

Der er blevet rapporteret om tilfælde af SIADH med andre ACE-hæmmere. SIADH kan

betragtes som en meget sjælden, men mulig komplikation, forbundet med behandling med

ACE-hæmmere, inklusive perindopril.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Den mest almindelige bivirkning i tilfælde af overdosering er hypotension, som af og til er

forbundet med kvalme, opkastning, kramper, svimmelhed, sløvhed, konfusion, oliguri, som

kan udvikle sig til anuri (pga. hypovolæmi). Væske- og elektrolytforstyrrelser (lavt

natriumniveau og lavt kaliumniveau) kan forekomme.

Behandling

Indledende forholdsregler er hurtig elimination af det indtagne præparat ved at foretage

maveudskylning og/eller ved at give aktivt kul efterfulgt af genoprettelse af væske- og

elektrolytbalancen til det normale på specialafdeling.

I tilfælde af markant hypotension kan denne behandles ved at placere patienten i rygleje

med hovedet lavt. Om nødvendigt kan der gives intravenøs infusion af isotonisk

saltvandsopløsning, eller en anden metode til volumenekspansion kan anvendes.

Perindoprilat, den aktive form af perindopril, er dialyserbart (se pkt. 5.2).

dk_hum_39058_spc.doc

Side 19 af 26

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Perindopril og diuretika - ATC-kode: C 09 BA 04

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Coversyl Comp Novum er en kombination af perindoprilargininsalt, som er en ACE-

hæmmer, og indapamid, som er et sulfonamidderivat med diuretisk virkning. Præparatets

farmakologiske egenskaber stammer fra den enkelte komponents egenskaber tillagt dem,

der fremkommer på grund af den additive synergistiske virkning af de to i kombination.

Virkningsmekanisme

Forbundet med Coversyl Comp Novum

Coversyl Comp Novum giver en additiv synergistisk antihypertensiv virkning af de to

stoffer.

Forbundet med perindopril

Perindopril er en ACE-hæmmer, som hæmmer det enzym (det angiotensinkonverterende

enzym, ACE), der omdanner angiotensin I til angiotensin II, en vasokonstriktor. Ydermere

stimulerer enzymet aldosteronsekretionen fra binyrebarken og stimulerer nedbrydning af

bradykinin, et vasodilaterende stof, til inaktive heptapeptider.

Dette resulterer i:

en reduktion i aldosteronsekretionen.

en stigning i plasma-reninaktiviteten, da aldosteron ikke længere udøver en negativ

feedback.

en reduktion i den totale perifere modstand med en ønskelig virkning på blodkarrene i

muskler og nyrer, som ikke medfører salt- eller væskeretention eller reflekstakykardi

ved kronisk behandling.

Den antihypertensive virkning af perindopril ses også hos patienter med lave eller normale

reninkoncentrationer.

Perindopril virker igennem dets aktive metabolit, perindoprilat. De øvrige metabolitter er

inaktive.

Perindopril reducerer hjertets arbejde ved:

en vasodilatorisk virkning på venerne, sandsynligvis forårsaget af en ændring i

prostaglandinernes metabolisme: Reduktion i pre-load.

en reduktion i den totale perifere modstand: Reduktion i after-load.

Studier udført på patienter med hjerteinsufficiens har vist:

en reduktion i det venstre og højre ventrikulære fyldningstryk.

en reduktion i den totale perifere vaskulære modstand

en stigning i det kardielle minutvolumen og en forbedring af det kardielle indeks.

en stigning i den regionale blodgennemstrømning i musklerne.

Resultater af arbejdstests viste også en forbedring.

dk_hum_39058_spc.doc

Side 20 af 26

Forbundet med indapamid

Indapamid er et sulfonamidderivat med en indolring og farmakologisk beslægtet med

thiazid-diuretika. Stoffet virker ved at hæmme reabsorptionen af natrium i det kortikale

fortyndende segment. Det øger urinudskillelsen af natrium og chlorid og i mindre grad

udskillelsen af kalium og magnesium og øger derved den samlede urinmængde, hvorved

der opnås en antihypertensiv virkning.

Farmakodynamisk virkning

Forbundet med Coversyl Comp Novum

Hos hypertensive patienter uanset alder udøver Coversyl Comp Novum en dosisafhængig

antihypertensiv virkning på det diastoliske og systoliske blodtryk i liggende eller stående

tilstand. Den antihypertensive effekt virker 24 timer. Reduktion i blodtrykket opnås efter

mindre end en måned uden takyfylakse: Seponering af behandling har ingen rebound-

effekt. Under kliniske afprøvninger viste en samtidig administration af perindopril og

indapamid en antihypertensiv synergieffekt i relation til hver af de to stoffer administreret

alene.

PICXEL er et randomiseret, dobbelblindt aktivt kontrolleret multicenterforsøg, i hvilket

der blev anvendt ekkokardiografi til at vurdere perindopril/indapamid-kombinationens

virkning på venstre ventrikel-hypertrofi (LVH) sammenlignet med virkningen af enalapril

som monoterapi.

I PICXEL blev hypertensive patienter med LVH (defineret som venstre ventrikels

masseindeks >120 g/m

hos mænd og >100 g/m

hos kvinder) randomiseret til et års

behandling med enten perindopril 2 mg (svarende til 2,5 mg perindoprilarginin)

/indapamid 0,625 mg eller enalapril 10 mg en gang daglig. Dosis blev justeret i henhold til

målt blodtryk og bestod i op til 8 mg perindopril (svarende til 10 mg perindoprilarginin) og

2,5 mg indapamid eller 40 mg enalapril en gang daglig. Kun 34 % af forsøgspersonerne

fortsatte behandlingen med perindopril 2 mg (svarende til 2,5 mg

perindoprilarginin)/indapamid 0,625 mg (versus 20 % med enalapril 10 mg).

Efter endt behandling var LVMI faldet signifikant mere i perindopril/indapamid-gruppen (-

10,1 g/m

) end i enalapril-gruppen (-1,1 g/m

) hos den randomiserede patientpopulation.

Forskellen mellem ændringerne i LVMI grupperne imellem udgjorde -8,3 (95 % KI (-

11,5,-5,0), p < 0,0001).

Der blev opnået en bedre påvirkning af LVMI med doser af perindopril/indapamid, som

var større end de doser, der var godkendt for Coversyl Comp Novum 2,5 mg/ 0,625 mg og

Coversyl Comp Novum 5 mg/ 1,25 mg.

Hvad angår blodtrykket, var den skønnede gennemsnitlige forskel mellem gruppen i den

randomiserede population henholdsvis -5,8 mmHg (95 % KI (-7,9, -3,7), p <0,0001) for

systolisk blodtryk og -2,3 mmHg (95 % KI (-3,6,-0,9), p = 0,0004) for diastolisk blodtryk

til fordel for perindopril/indapamid-gruppen.

dk_hum_39058_spc.doc

Side 21 af 26

Forbundet med perindopril

Perindopril er aktivt i alle grader af hypertension: mild til moderat eller svær. En reduktion

i det systoliske og diastoliske blodtryk er observeret i liggende og stående stilling.

Den antihypertensive virkning efter en enkelt dosis er maksimal efter 4-6 timer og

opretholdes i 24 timer.

Der er en høj grad af residual blokering af angiotensinkonverterende enzym efter 24 timer,

ca. 80 %.

Hos patienter, som responderer, opnås et normaliseret blodtryk efter en måned og

bibeholdes uden takyfylakse.

Seponering af behandlingen har ingen rebound-effekt på hypertension.

Perindopril har vasodilatoriske egenskaber og genskaber elasticiteten af hovedarterierne,

opretter histomorfometriske ændringer i modstandskar og bevirker en reduktion i venstre

ventrikel hypertrofi.

Hvis det er nødvendigt, kan det kombineres med et thiazid-diuretikum, hvorved en additiv

synergi opnås.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og et thiazid-diuretikum formindsker risikoen for

hypokaliæmi, som fremkommer med et diuretikum alene.

Forbundet med indapamid

Indapamid som monoterapi har en antihypertensiv virkning, der varer 24 timer. Denne

virkning var til stede i de tilfælde, hvor den diuretiske virkning var mild.

Indapamids antihypertensive virkning er relateret til en forbedring i den arterielle

compliance og en reduktion i den totale og den arteriolære perifere modstand.

Indapamid reducerer venstre ventrikel hypertrofi.

Når dosis for thiazid og beslægtede diuretika overskrides, når den antihypertensive

virkning et plateau, mens bivirkningerne fortsætter med at stige. Dosis bør ikke øges, hvis

behandlingen er ineffektiv.

Det er også vist ved kortvarig, middellang og langvarig brug hos hypertensive patienter, at

indapamid:

ikke interfererer med lipidmetabolismen: Triglycerider, LDL-kolesterol og HDL-

kolesterol.

ikke interfererer med kulhydratmetabolismen - heller ikke hos diabetiske hypertensive

patienter.

Data fra kliniske studier af dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet

(RAAS):

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes.

På baggrund af de fælles farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante

for andre ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister.

dk_hum_39058_spc.doc

Side 22 af 26

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Pædiatrisk anvendelse

Der foreligger ingen data om anvendelse af Coversyl Comp Novum til børn.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Forbundet med Coversyl Comp Novum

Administration af perindopril sammen med indapamid ændrer ikke stoffernes

farmakokinetiske egenskaber i forhold til separat administration.

Forbundet med perindopril

Absorption og biotilgængelighed

Efter peroral indgift absorberes perindopril hurtigt, og den maksimale koncentration opnås

inden for 1 time. Plasmahalveringstiden for perindopril er lig med 1 time.

Eftersom indtagelse af føde nedsætter omdannelsen til perindoprilat og dermed

biotilgængeligheden, skal perindoprilarginin indgives peroralt i en enkelt daglig dosis om

morgenen før et måltid.

Fordeling

Fordelingsvolumen er ca. 0,2 l/kg for ubundet perindoprilat. Perindoprilats binding til

plasmaprotein er 20 %, og det binder hovedsageligt til det angiotensinkonverterende

enzym, men er koncentrationsafhængig.

Biotransformation

Perindopril er et prodrug. 27 % af den administrerede dosis perindopril når blodbanen som

den aktive metabolit perindoprilat. Ud over det aktive perindoprilat danner perindopril fem

metabolitter, der alle er inaktive. Den maksimale plasmakoncentration af perindoprilat

opnås i løbet af 3 til 4 timer.

Elimination

Perindoprilat elimineres i urinen, og halveringstiden for den ubundne fraktion er ca. 17

timer, hvilket resulterer i steady-state i løbet af 4 dage.

Eliminering af perindoprilat er nedsat hos ældre patienter samt hos patienter med hjerte-

eller nyresvigt.

Linearitet/non-linearitet

Der er påvist linearitet mellem dosis af perindopril og plasmaeksponering.

dk_hum_39058_spc.doc

Side 23 af 26

Særlige populationer

Ældre

Eliminering af perindoprilat er nedsat hos ældre patienter samt hos patienter med hjerte-

eller nyresvigt.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering ved nyreinsufficiens er ønskelig, afhængigt af graden af insufficiens

(kreatinin-clearance).

I tilfælde af dialyse

Dialyse-clearance for perindoprilat er lig med 70 ml/min.

Cirrose

Perindoprils kinetik er modificeret hos patienter med cirrose: lever-clearance for

grundmolekylet halveres. Dog reduceres mængden af dannet perindoprilat ikke, og derfor

er dosisjustering ikke påkrævet (se pkt. 4.2 og 4.4).

Forbundet med indapamid

Absorption

Indapamid absorberes hurtigt og totalt fra fordøjelseskanalen.

Maksimal plasmakoncentration nås hos mennesker ca. 1 time efter peroral indgift af

præparatet.

Fordeling

Plasmaproteinbinding er 79 %.

Biotransformation og elimination

Elimineringshalveringstiden er mellem 14 og 24 timer (gennemsnitlig 18 timer). Gentagen

indgift fører ikke til akkumulering. Elimineringen sker hovedsagelig igennem urinen (70 %

af dosis) og med fæces (22 %) i form af inaktive metabolitter.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetikken er uændret hos nyreinsufficiente patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Coversyl Comp Novum har en svagt øget toksicitet i forhold til dets komponenter.

Nyrepåvirkninger synes ikke at være potenseret hos rotter. Dog medfører kombinationen

gastrointestinal toksicitet hos hunde, og den toksiske virkning hos moderdyret synes at

være forøget hos rotter (i forhold til perindopril).

Ikke desto mindre er disse bivirkninger vist ved et dosisniveau svarende til en meget

markant sikkerhedsmargin sammenlignet med de anvendte terapeutiske doser.

De ikke-kliniske data fra separate undersøgelser af perindopril og indapamid viste ikke

potentiel genotoksicitet eller karcinogenicitet. Studier af reproduktionstoksikologi viste

ingen embryotoksicitet eller teratogenicitet, og fertiliteten var ikke nedsat.

dk_hum_39058_spc.doc

Side 24 af 26

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat (E470B)

Maltodextrin

Silica, kolloid vandfri (E551)

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Filmovertræk

Glycerol (E422)

Hypromellose (E464)

Macrogol 6000

Magnesiumstearat (E470B)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

14, 20, 28, 30 eller 50 tabletter i en hvid beholder af polypropylen udstyret med en flow-

reducer af lavdensitet polyethylen og et

hvidt

, ugennemsigtigt låg af lavdensitet

polyethylen indeholdende et hvidt tørremiddel i gelform.

Pakningsstørrelser

1×14, 1×20, 1×28, 1×30 eller 1×50 tabletter.

2×28, 2×30 eller 2×50 tabletter.

3×30 tabletter.

10×50 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Frankrig

dk_hum_39058_spc.doc

Side 25 af 26

Repræsentant

Servier Danmark A/S

Lyngbyvej 2

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

39058

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. september 1998

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. august 2019

dk_hum_39058_spc.doc

Side 26 af 26

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information