Costad 20+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-10-2019

Aktiv bestanddel:
DORZOLAMIDHYDROCHLORID, TIMOLOLMALEAT
Tilgængelig fra:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kode:
S01ED51
INN (International Name):
DORZOLAMIDHYDROCHLORIDE, TIMOLOLMALEALE
Dosering:
20+5 mg/ml
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
45290
Autorisation dato:
2011-03-21

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Costad 20 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

dorzolamid/timolol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Costad til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Kontakt læges eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her (se punkt 4).

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at anvende Costad

Sådan skal du bruge Costad

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Costad er en kombination af to lægemiddelstoffer: Dorzolamid og timolol.

Dorzolamid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes "carboanhydrasehæmmere".

Timolol hører til en gruppe lægemidler, der kaldes "beta-blokkere".

Costad er ordineret til at sænke øget tryk i øjet ved behandling af grøn stær (glaukom), når behandling

med beta-blokker øjendråber alene ikke er tilstrækkelig.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE COSTAD

Anvend ikke Costad øjendråber, opløsning:

hvis du er allergisk overfor dorzolamid eller timolol, beta-blokkere eller nogen af de øvrige

indholdsstoffer i lægemidlet (angivet i punkt 6).

hvis du har eller har haft åndedrætsproblemer, som astma eller svær kronisk obstruktiv bronkitis

(alvorlig lungesygdom, som kan medføre hvæsende, besværet vejrtrækning og/eller

længerevarende hoste).

hvis du har alvorlige nyreproblemer eller tidligere har haft problemer med nyresten.

hvis du har forstyrrelser i blodets pH-værdi (syre/base balancen).

hvis du har visse typer af hjertesygdomme inklusive visse forstyrrelser i hjerterytmen, som

forårsager unormalt langsomt hjerteslag eller svær hjertesygdom.

Hvis du tror, noget af dette gælder for dig, må du ikke bruge Costad, før du har kontaktet lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Costad, især hvis du har eller har haft:

hjertekarsygdom (symptomer kan omfatte brystsmerter, selv ved hvile, eller trykken for brystet,

åndedrætsbesvær eller kvælningsfornemmelse), hjertefejl, lavt blodtryk.

vejrtrækningsproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

lidelser med dårlig blodcirkulation (som Raynaud’s sygdom eller Raynaud’s syndrom).

diabetes, da timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker.

overaktivitet i skjoldbruskkirtlen, da timolol kan maskere tegn og symptomer.

allergi overfor medicin, du har taget.

Fortæl din læge før en operation, at du tager Costad, da dorzolamid/timolol kan ændre effekten af visse

typer medicin brugt under anæstesi. Der kan være et pludseligt fald i blodtrykket, som er tilknyttet

anæstesien.

Fortæl det til lægen, hvis du har eller tidligere har haft leverproblemer, hvis du lider af muskelsvaghed

eller har fået konstateret muskelsvækkelse (myasthenia gravis).

Hvis du udvikler øjenbetændelse (rødme og irritation af øjet/øjnene), hævede øjenlåg, hududslæt eller

kløe omkring øjet, skal du straks kontakte lægen. Disse symptomer kan skyldes en allergisk reaktion

eller være en bivirkning af Costad (se afsnit 4 ”bivirkninger”).

Hvis du har mistanke om at dette lægemiddel forårsager en allergisk reaktion eller en overfølsomhed

(f.eks.

hududslæt,

alvorlig

hudreaktion

eller

rødmen

kløen

øjnene),

stop

brugen

dette

lægemiddel og kontakt straks din læge.

Fortæl

læge,

hvis

udvikler

øjeninfektion,

får

øjenskade,

får

foretaget

øjenoperation eller udvikler en reaktion, inklusive nye eller forværrede symptomer.

Hvis du anvender bløde kontaktlinser, er det vigtigt, at du fjerner disse før du anvender øjendråberne og

først genindsætter dem 15 minutter efter anvendelse af øjendråberne, da konserveringsmidlet

benzalkoniumchlorid kan misfarve kontaktlinserne.

Børn og unge

Der er begrænset erfaring med anvendelse af Costad hos spædbørn og børn.

Brug til ældre

I studier med dorzolamid/timolol øjendråber var virkningerne af Costad ens hos yngre og ældre

patienter.

Brug af anden medicin sammen med Costad

Costad kan påvirke eller blive påvirket af andre lægemidler som du bruger, inklusive andre øjendråber

til behandling af grøn stær (glaukom). Fortæl det til din læge, hvis du bruger eller har i sinde at bruge

medicin til at nedsætte blodtrykket, hjertemedicin eller medicin til behandling af diabetes.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det er særlig vigtigt at fortælle lægen, hvis noget af følgende gælder for dig:

du tager medicin for forhøjet blodtryk eller mod hjertesygdom, som kalciumkanalblokkere, beta-

blokkere eller digoxin.

du tager medicin mod forstyrret eller uregelmæssig hjerterytme, som kinidin (brugt til at

behandle nogle former for malaria også) eller digoxin.

du tager andre øjendråber, som indeholder en beta-blokker.

du tager en anden carboanhydrasehæmmer, som acetazolamid. Du kan tage denne type medicin

gennem munden, som øjendråber eller på andre måder.

du tager monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI-præparater som fluoxetin og paroxetin), begge kan bruges til

at behandle depression eller andre lidelser.

du tager et parasympatomimetikum, som kan være ordineret for at hjælpe dig med at komme af

med vandet. Parasympatomimetika er også en særlig type medicin, som nogle gange kan hjælpe

med at genoptage normale tarmbevægelser.

du tager lægemidler som morfin, der anvendes til at behandle moderate eller svære smerter, eller

hvis du tager store doser af acetylsalicylsyre. Selvom der ikke er noget bevis for, at

dorzolamidhydrochlorid påvirker acetylsalicylsyre, er andre lægemidler, som er relateret til

dorzolamidhydrochlorid og som tages gennem munden, kendt for at interagere med

acetylsalicylsyre.

du tager medicin mod sukkersyge eller højt blodsukker.

du tager epinephrin (adrenalin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Brug ikke Costad, hvis du er gravid, medmindre lægen finder det nødvendigt.

Fortæl det til din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

Brug ikke Costad, hvis du ammer. Timolol kan udskilles i mælken.

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Costad kan forårsage bivirkninger som sløret syn hos visse patienter. Undlad at køre bil eller betjene

maskiner, indtil symptomerne er forsvundet.

Costad indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,075 mg benzalkoniumchlorid i hver ml.

Benzalkoniumchlorid kan blive absorberet af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinsen.

Du skal tage kontaktlinserne ud inden brug af dette lægemiddel og vente mindst 15 minutter efter brug

med at sætte linserne i igen.

Benzalkoniumchlorid kan forårsage øjenirritation særligt, hvis du har tørre øjne, eller hornhinde

sygdomme (det klare lag i den forreste del af øjet). Hvis du har en unormal følelse i øjet, mærker

en stikkende fornemmelse eller smerte i øjet efter brug af dette lægemiddel, skal du tale med din

læge.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE COSTAD

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Din læge vil fastsætte passende dosis og varighed af behandlingen.

Voksne

Den sædvanlige dosis er en dråbe i de(t) angrebne øje (øjne) to gange daglig f.eks. morgen og aften.

Hvis du bruger Costad sammen med andre øjendråber, bør der gå mindst 10 minutter imellem hver

drypning.

Lad være med at ændre på dosis af lægemidlet uden først at tale med lægen. Hvis du er nødt til at

stoppe behandlingen, kontakt da straks din læge.

Pas på, at spidsen af øjendråbeflasken ikke kommer til at røre øjet eller øjenomgivelserne. Spidsen kan

blive forurenet af almindelige bakterier, som kan forårsage øjeninfektioner og føre til alvorlige skader

på øjet og tab af synet. For at forhindre mulig forurening af øjendråbeflasken skal det undgås, at

flaskespidsen kommer i kontakt med noget.

For at sikre korrekt dosering må spidsen af flasken ikke udvides ekstra.

Brugsvejledning

Du bør vaske dine hænder, før du drypper øjendråberne i øjet.

Det kan være lettere at dryppe dine øjne, hvis du står foran et spejl.

Før du bruger medicinen første gang, skal du sikre dig, at sikkerhedsstrimlen foran på flasken er

ubrudt. Der vil være et mellemrum mellem flasken og låget på en uåbnet flaske.

Tag låget af.

Bøj hovedet bagover og træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg for at danne en lille lomme

mellem dit øjenlåg og øje.

Vend flasken på hovedet og tryk, indtil en enkelt dråbe er dryppet i øjet, som ordineret af lægen.

RØR IKKE ØJE ELLER ØJENLÅG MED SPIDSEN AF FLASKEN.

Efter brug af Costad presses en finger ind i krogen af dit øje ved næsen i 2 minutter. Dette hjælper

med til at forhindre Costad i at komme ud i resten af kroppen.

Gentag trin 3 til 5 ved det andet øje, hvis dette er blevet ordineret af din læge.

Sæt låget på igen og luk flasken straks efter brug.

Hvis du har brugt for meget Costad

Det er vigtigt, at du overholder den dosis, som din læge har foreskrevet. Hvis du drypper for mange

øjendråber i dine øjne, eller hvis du sluger noget af indholdet af flasken, kan du blive utilpas. Du kan f.

eks. blive svimmel, få vejrtrækningsproblemer eller føle, at din hjerterytme bliver langsommere. Hvis

du oplever nogle af disse symptomer, skal du straks kontakte din læge.

Hvis du har glemt at tage Costad

Det er vigtigt at anvende Costad, som din læge har foreskrevet.

Hvis du har glemt en dosis, tages den hurtigst muligt. Hvis du snart skal tage den næste dosis, springer

du den glemte dosis over, og du drypper til sædvanlig tid næste gang.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at anvende Costad

Kontakt lægen hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Costad.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du udvikler en eller flere af følgende bivirkninger, stop brugen af dette lægemiddel og opsøg

straks lægen for rådgivning, da disse kan være tegn på allergiske reaktioner på lægemidlet:

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 af 1.000 personer)

nældefeber, hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, der kan forårsage

vejrtrækningsproblemer eller besvær med at synke

alvorlige hudreaktioner med blærer i huden som kan påvirke mund, øjne og kønsorganer.

Andre bivirkninger

Du kan som oftest fortsætte med at tage dråberne, dog undtagen, hvis bivirkningen er alvorlig. Hvis du

er bekymret, tal da med en læge eller apotekspersonalet. Stop ikke brugen af Costad uden at tale med

din læge.

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 af 10 personer)

Brændende og sviende fornemmelse i øjnene, usædvanlig smag.

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 af 10 personer)

Rødme i og omkring øjet/øjnene, tåreflåd eller kløe i øjet/øjnene, påvirkning af øjets/øjnenes overflade,

hævelse og/eller irritation i og omkring øjet/øjnene, fornemmelse af fremmedlegeme i øjet

(corneaerosion), nedsat følelse i øjet/øjnene (ude af stand til at mærke smerte, samt når man får

fremmedlegemer i øjet), øjensmerter, tørre øjne, sløret syn, hovedpine, bihulebetændelse (følelse af

spændinger i næse eller stoppet næse), følelse af at være syg (kvalme) og træthed.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 af 100 personer)

Svimmelhed, depression, betændelse i regnbuehinden, sløret syn (i visse tilfælde på grund af ophør af

medicin til behandling af overdreven sammentrækning af pupillen i øjet), langsom hjerterytme,

besvimelse, fordøjelsesproblemer, nyresten (ofte med pludseligt opståede og ulidelige krampelignende

smerter i lænden og/eller siden, skridtet eller maven).

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 af 1.000 personer)

Systemisk lupus erythematosus (en immunologisk sygdom, som kan forårsage en betændelsestilstand i

de indre organer), snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder, søvnløshed, mareridt,

hukommelsestab, svækkelse af musklerne, nedsat sexlyst, slagtilfælde, forbigående nærsynethed, som

kan forsvinde, når behandlingen stoppes, udvikling af væske under nethinden (årehindeløsning efter

filtrationskirurgi i øjet), hængende øjenlåg, dobbeltsyn, skorpedannelse på øjenlågene, hævelse af

hornhinden (med symptomer som synsforstyrrelser), lavt tryk i øjet, ringen for ørerne, lavt blodtryk,

uregelmæssig hjerterytme, brystsmerter, palpitationer (en hurtigere og/eller uregelmæssig puls),

hjerteanfald, kronisk hjertesvigt (hjertesygdom med åndenød og hævede fødder og ben på grund af

væskeophobning), ødem (ophobning af væske), reduceret blodgennemstrømning til hjernen, hævede

eller kolde hænder og fødder og nedsat cirkulation i arme og ben, dårligt blodomløb, hvor tæer og

fingre bliver følelsesløse og skifter farve (Reynaud’s fænomen), kramper i benene og/eller smerter i

benene ved gang (halten), stakåndethed, følelse af at være forpustet, løbende eller stoppet næse,

næseblod, vejrtrækningsbesvær, hoste, irritation i halsen, tør mund, diarré, kontakteksem, hårtab,

psoriasis eller forværring af psoriasis, Peyronies sygdom (krumning af penis ved rejsning),

svaghed/træthed, allergiske reaktioner som hævelse under huden, der kan forekomme i ansigtet

(hævelse af læber, øjne og mund) og lemmer og kan blokere luftvejene, som kan medføre synkebesvær,

åndedrætsbesvær, hvæsen. Udslæt eller kløende udslæt, lokalt eller generelt udslæt, kløe, alvorlig,

pludselig og livstruende allergisk reaktion.

Som for andre lægemidler, som anvendes i øjnene, optages timolol i blodet. Dette kan medføre

lignende bivirkninger som ses ved behandling med betablokkere, der indsprøjtes i en blodåre eller

gives via munden. Hyppigheden af bivirkninger efter lokal anvendelse i øjet er lavere, end når

medicinen eksempelvis gives som en indsprøjtning eller gennem munden.

De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner som er set inden for gruppen af beta-blokkere, når de

anvendes til behandling af øjenlidelser:

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

Lavt blodsukkerniveau

Hjertesvigt

Mavesmerter, opkastning

Muskelsmerter ikke forårsaget af motion

Seksuel dysfunktion

Åndenød

Følelse af fremmedlegeme i øjet (følelse af at der er noget i øjet)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør u tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Anvend ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står angivet på flaskens etiket og på pakningen efter

’EXP’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringstemperatur.

Du kan bruge Costad i 28 dage efter åbning af flasken. Du skal derfor kassere flasken 4 uger efter

første åbning, også selvom der måtte være noget af opløsningen tilbage i flasken. Som hjælp til at

huske hvornår flasken blev åbnet, bør du skrive åbningsdatoen på kartonen, hvor der er gjort plads til

dette.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Costad 20/5 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder:

Aktive stoffer: Dorzolamid og timolol. Hver ml indeholder 20 mg dorzolamid (svarende til 22,26 mg

dorzolamidhydrochlorid) og 5 mg timolol (svarende til 6,83 mg timololmaleat).

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol (E421), hydroxyethylcellulose, benzalkoniumchlorid som

konserveringsmiddel, natriumcitrat (E331), natriumhydroxid (E524) til pH-justering samt vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Costad er en steril, klar, let viskøs, farveløs, vandig øjendråbeopløsning.

Costad leveres i en hvid, ugennemsigtig, medium-density polyethylen flaske med en forseglet low-

density

polyethylen

dråbespids

samt

high-density

polyethylen

hætte

forsegling.

Flasken

indeholder 5 ml øjendråber, opløsning.

Pakningsstørrelser: 1, 3 eller 6 flasker à 5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Dorzolamide/ timolol EG 20/ 5mg/ml oogdruppels, oplossing

England: Doticol 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops solution

Finland: Glaukostad comp

Frankrig: Dorzolamide/Timolol EG 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

Holland: Dorzolamide/Timolol CF 20+5 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Irland: Clonopt 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution

Italien: DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 20 mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione

Luxemburg: Dorzolamide/ timolol EG 20/ 5mg/ml collyre en solution

Norge: Doticol (20+5) mg/ml øyedråber, oppløsning

Polen: Dorzolamid/Timolol STADA

Spanien: Dorzolamida/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución EFG

Tyskland: Dorzo plus T STADA 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen

Østrig: Cosostad 20 + 5 mg/ml Augentropfen

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2019.

25. oktober 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Costad, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

26701

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Costad

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder 20 mg dorzolamid (som dorzolamidhydrochlorid) og 5 mg timolol

(som timololmaleat).

Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml øjendråbe, opløsning indeholder 0,075 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

Klar, let viskøs, farveløs vandig opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Costad er indiceret til behandling af forhøjet intraokulært tryk (IOP) hos patienter med

åbenvinklet glaukom eller pseudoexfoliativt glaukom, når topikal beta-blokker monoterapi

ikke er sufficient.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering:

Dosis er en dråbe Costad i (konjunktivalsækken) i de(t) berørte øje(ne) to gange daglig.

Ved nasolakrimal okklusion eller lukning af øjenlågene i 2 minutter reduceres den

systematiske absorption. Dette kan medføre et fald i forekomsten af systemiske

bivirkninger og forøget lokal aktivitet.

dk_hum_45290_spc.doc

Side 1 af 14

Hvis et andet topikalt oftalmologisk præparat anvendes, bør Costad og det andet præparat

administreres med mindst 10 minutters mellemrum.

Patienter bør instrueres i at vaske deres hænder før brug og undgå berøring af øjet eller

øjenomgivelser med spidsen af beholderen.

For at sikre korrekt dosering må spidsen af beholderen ikke udvides.

Patienter bør også instrueres i, at øjendråber, hvis de håndteres forkert, kan blive

kontamineret af almindelige bakterier, som er kendt for at forårsage øjeninfektioner.

Alvorlige skader på øjet og deraf følgende tab af synet kan blive resultatet af brug af

kontaminerede opløsninger.

Patienten skal informeres om den korrekte anvendelse af oftalmologisk Costad.

Administration:

Før du bruger produktet første gang, skal du sikre dig at plomberingen på

flaskehalsen er ubrudt. Et mellemrum mellem flasken og hætten er normalt for en

uåbnet flaske.

Låget tages af flasken.

Patientens hoved skal vippes bagover og det nederste øjenlåg skal trækkes forsigtigt

ned for at danne en lomme mellem øje og øjenlåg.

Flasken skal vendes og trykkes indtil en enkelt dråbe er dryppet i øjet. ØJET ELLER

ØJENLÅGET MÅ IKKE RØRES MED SPIDSEN AF FLASKEN.

Trin 3 og 4 børn gentages ved det andet øje, hvis nødvendigt.

Låget skal sættes på igen, og flasken skal lukkes lige efter den er blevet brugt.

Pædiatrisk population

Effekt hos børn er ikke fastslået.

Sikkerhed hos børn under 2 år er endnu ikke fastslået. (For information om sikkerhed hos

patienter ≥ 2 år og < 6 år, se pkt. 5.1).

4.3

Kontraindikationer

Costad er kontraindiceret til patienter med:

Overfølsomhed overfor de aktive indholdsstoffer eller et eller flere af hjælpestofferne

angivet i pkt. 6.1.

Reaktiv luftvejssygdom, herunder astma bronkiale eller astma bronkiale i anamnesen,

svær kronisk obstruktiv lungesygdom.

Sinus bradykardi, syg sinussyndrom, sinoatrialt blok, atrioventrikulært blok af anden eller

tredje grad, der ikke kontrolleres med pacemaker. Åbenlyst hjertesvigt, kardiogent shock

Svær nyreinsufficiens (kreatinin clearance < 30 ml/min) eller hyperchloræmisk

acidose.

Ovennævnte er baseret på de enkelte komponenter og er ikke unikt for kombinationen.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ligesom for andre lokalt administreret oftalmologiske lægemidler, kan dette lægemiddel

absorberes systemisk.

På grund af det beta-adrenerge indholdsstof timolol kan der

forekomme de samme typer af kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses

dk_hum_45290_spc.doc

Side 2 af 14

ved systemiske betablokkere.

Incidensen af systemiske bivirkninger efter topikal

oftalmologisk administration er lavere end ved systemisk administration. For reduktion af

den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Hjertesygdomme

Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals

angina og hjertesvigt) og i hypotensionsbehandling bør behandling med betablokkere

vurderes meget nøje, og behandling med andre aktive substanser bør overvejes. Patienter

med kardiovaskulære lidelser bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme

og tegn på bivirkninger.

På grund af dets negative effekt på ledningstiden bør betablokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med hjerteblok af første grad.

Kardielle reaktioner, herunder sjældne dødsfald i forbindelse med hjerteinsuffiens er blevet

rapporteret efter administration af timololmaleat.

Vaskulære sygdomme

Patienter med svære perifere kredsløbsforstyrrelser/ - lidelser (dvs. alvorlige former for

Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsigtighed.

Respiratoriske sygdomme

Respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald på grund af bronkospasmer hos patienter med

astma er blevet rapporteret efter administration af nogle oftamologiske betablokkere.

Costad bør anvendes med forsigtighed hos patienter med mild / moderat kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) og kun hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko.

Leverinsufficiens

Costad er ikke undersøgt hos patienter med leverinsufficiens og bør derfor anvendes med

forsigtighed hos disse patienter.

Immunologi og overfølsomhed

Som andre topikalt applicerede oftalmologiske midler kan dette lægemiddel absorberes

systemisk. Dorzolamidkomponenten er en sulfonamid. Derfor kan samme type af

bivirkninger, der ses ved systemisk administration af sulfonamider, opstå ved topikal

applikation, inklusiv alvorlige reaktioner så som Stevens-Johnsons syndrom og toksisk

epidermal nekrolyse. Hvis der opstår tegn på alvorlige reaktioner eller overfølsomhed,

seponeres brugen af dette produkt.

Lokale bivirkninger i øjnene svarende til de, der er rapporteret i forbindelse med brug af

dorzolamidhydrochlorid øjendråber, er set ved brug af dorzolamid/timolol øjendråbe

opløsning. Hvis sådanne reaktioner observeres, bør det overvejes at seponere behandling

med Costad.

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter, med,atopi eller svær anafylaksi overfor

forskellige allergener i anemnesen, reagere kraftige på gentaget eksponering for sådanne

allergener og ikke respondere på den typiske dosis adrenalin til behandling af anafylaktiske

reaktioner.

dk_hum_45290_spc.doc

Side 3 af 14

Samtidig behandling

Samtidig brug af følgende lægemidler anbefales ikke:

dorzolamid og orale carboanhydrasehæmmere.

topikale beta-adrenerge blokerende lægemidler.

Seponering af behandling

Som med systemiske beta-blokkere bør afbrydelse af behandling foregå gradvist, hvis

seponering af oftalmologisk timolol er nødvendig hos patienter med koronar hjertesygdom.

Yderligere effekt af beta-blokade

Hypoglykæmi / diabetes

Betablokkere bør anvendes med forsigtighed til patienter med spontan hypoglykæmi eller

til patienter med labil diabetes, idet betablokkere kan maskere tegn og symptomer på akut

hypoglykæmi.

Beta-blokkere kan også maskere tegn på hypertyroidisme. Abrupt seponering af

behandling med beta-blokkere kan forværre symptomerne.

Behandling med beta-blokkere kan forværre symptomerne på myastenia gravis.

Andre betablokkere

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger ved systemisk betablokade kan

blive forstærket, når timolol gives til patienter, der allerede behandles med en systemisk

betablokker. Reaktionerne hos disse patienter bør observeres nøje. Brugen af to topikale

betaadrenerge blokkere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Yderligere effekt af carboanhydrasehæmning

Behandling med orale carboanhydrasehæmmere har været associeret med urolithiasis som

et resultat af syre-baseforstyrrelser, især hos patienter med tidligere calculus renis i

anamnesen. Selvom der ikke er set syre-baseforstyrrelser med dorzolamid/timolol

øjendråber, er urolithiasis sjældent rapporteret. Da Costad indeholder en topikal

carboanhydrasehæmmer, som absorberes systemisk, kan patienter med tidligere calculus

renis i anamnesen have en øget risiko for urolithiasis, mens Costad anvendes.

Andre

Behandling af patienter med akut snævervinklet glaukom kræver terapeutiske

interventioner udover okulære hypotensive lægemidler. Costad har ikke været undersøgt

hos patienter med akut snævervinklet glaukom.

Korneale sygdomme

Der er rapporteret kornealt ødem og irreversibel korneal dekompensation hos patienter

med allerede eksisterende kronisk korneadefekt og/eller intraokulær operation i anamnesen

under behandling med dorzolamid. Oftamologiske β-blokkere kan fremkalde tørhed i

øjnene. Patienter med korneale sygdomme bør behandles med forsigtighed.

Choroidalløsning

Choroidalløsning har været rapporteret ved samtidig administration af vandig

tryksænkende behandling (f.eks. timolol og acetazolamid) efter filtrationsprocedurer.

dk_hum_45290_spc.doc

Side 4 af 14

Som ved brug af andre antiglaukommidler er der hos nogle patienter rapporteret

formindsket respons på oftalmologisk timololmaleat efter langvarig behandling. Imidlertid

er der i kliniske undersøgelser, hvor 164 patienter er fulgt i mindst 3 år, ikke set nogen

signifikant forskel i det gennemsnitlige intraokulære tryk efter initial stabilisering.

Kirurgisk anæstesi

Β-blokerende oftalmologiske præparater kan blokere systemisk β-agonistiske virkninger af

f.eks. adrenalin. Anæstesiologen bør informeres, når patienten får timolol.

Anvendelse af kontaktlinser

Costad indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som kan give øjenirritation.

Benzalkoniumchlorid misfarver bløde kontaktlinser. Kontaktlinserne bør fjernes før

applikation af dråberne og bør ikke genindsættes før min. 15 minutter efter applikation.

Det er blevet rapporteret at benzalkoniumchlorid forårsager øjenirritation, symptomer på

tørre øjne og kan påvirke tårefilmen samt overfladen af hornhinden. Bør bruges med

omtanke hos patienter med tørre øjne og hos patienter, hvor hornhinden er kompromitteret.

Patienter skal monitoreres i tilfælde af langvarig brug.

Pædiatrisk population

Se pkt. 5.1

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Specifikke interaktionsundersøgelser med andre lægemidler er ikke udført med

dorzolamid/timolol øjendråber.

I kliniske undersøgelser har Costad uden tegn på bivirkninger, været brugt samtidig med

følgende systemiske lægemiddelstoffer: ACE-hæmmere, calcium kanalblokkere, diuretika,

nonsteroide antiinflammatorika, herunder acetylsalisylsyre og hormoner (f.eks. østrogen,

insulin og thyroxin).

Effekterne er potentielt additive med risiko for hypotension og / eller udtalt

bradykardi ved samtidig administration af oftalmologiske betablokkere med orale

calciumkanalblokkere, betaadrenerge blokkere, antiarytmika (herunder amiodaron),

digitalis glycosider, parasympatomimetika, guanethidin og monoaminoxidase (MAO)-

hæmmere.

Forstærket systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens, depression) har været

rapporteret ved samtidig behandling med CYP2D6 hæmmere (f.eks. quinidin, SSRIer,

fluoxetin og paroxetin) og timolol.

Dorzolamid delen af Costad er en carboanhydrasehæmmer og selv administreret topikalt,

absorberes denne systemisk. I kliniske studier blev dorzolamidhydrochlorid øjendråbe

opløsning ikke associeret med syre-base forstyrrelser. Imidlertid er disse forstyrrelser

rapporteret med orale carboanhydrasehæmmere og har i nogle tilfælde resulteret i

lægemiddelinteraktioner (f.eks. toksicitet forbundet med højdosis salicylat terapi). Derfor

bør muligheden for sådanne lægemiddelinteraktioner overvejes hos patienter, der får

Costad.

dk_hum_45290_spc.doc

Side 5 af 14

Der er rapporteret om tilfælde af mydriasis ved samtidig brug af oftalmologiske beta-

blokkere og adrenalin (epinephrin).

Beta-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetika.

Orale beta-adrenerge blokerende lægemidler kan forværre den tilbagevendende

hypertension, som kan opstå ved seponering af clonidin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Costad bør ikke anvendes under graviditet.

Dorzolamid

Der er ikke tilstrækkelige kliniske data for gravide kvinder. Hos kaninafkom havde

dorzolamid teratogenetisk virkning, når moderen fik toksiske doser dorzolamid (se pkt.

5.3).

Timolol

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af timolol hos gravide kvinder. Timolol bør

ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2

Epidemiologiske undersøgelser har ikke vist misdannelser, men viser en risiko for

intrauterin væksthæmning, når betablokkere administreres oralt. Desuden har tegn og

symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi)

været observeret hos den nyfødte, når betablokkere har været administreret frem til

fødslen. Hvis Costad administreres frem til fødslen, skal den nyfødte overvåges nøje i de

første dage af livet.

Amning

Det vides ikke, om dorzolamid udskilles i modermælk. Hos diegivende rotter, der fik

dorzolamid, sås der en formindsket vægtøgning hos afkommet.

Betablokkere udskilles i modermælk. Ved terapeutiske doser af timolol som øjendråber er

det ikke sandsynligt, at tilstrækkelige mængder vil være til stede i modermælken til at

forårsage kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Costad bør ikke anvendes under amning

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Mulige bivirkninger såsom sløret syn kan påvirke visse patienters evne til at køre bil

og/eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

I kliniske undersøgelser er der ikke set bivirkninger specielt relateret til

dorzolamid/timolol. Bivirkningerne har været begrænset til dem, der har været rapporteret

dk_hum_45290_spc.doc

Side 6 af 14

for dorzolamidhydrochlorid og/eller timololmaleat. Generelt var bivirkningerne milde og

gav ikke anledning til stop af behandlingen.

1035 patienter har været behandlet med dorzolamid/timolol øjendråber, opløsning i

kliniske undersøgelser. Ca. 2,4 % af patienterne afbrød behandlingen med

dorzolamid/timolol øjendråber, opløsning på grund af lokale okulære bivirkninger; ca.

1,2 % af alle patienter afbrød behandlingen på grund af lokale bivirkninger fremkaldt af

allergi eller overfølsomhed (såsom øjenlågsinflammation og konjunktivitis).

Følgende bivirkninger er rapporteret med dorzolamid/timolol øjendråber, opløsning eller et

af indholdsstofferne enten under kliniske undersøgelser eller efter markedsføring:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Nervesystemet og psykiske forstyrrelser

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

Almindelig:

Hovedpine.*

Sjælden:

Svimmelhed*, paræstesi.*

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Almindelig:

Hovedpine.*

Ikke almindelig:

Svimmelhed*, depression.*

Sjælden:

Søvnløshed*, mareridt*, hukommelsestab, paræstesi*, for-

værrede tegn og symptomer på myastenia gravis, nedsat li-

bido*, cerebrovaskulær episode.*

Øjne

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Meget almindelig:

Brænden og svien.

Almindelig:

Konjunktival injektion, sløret syn, corneal erosion, øjen-

kløe og tåreflåd.

Dorzolamid hydrochlorid øjendråber, opløsning

Almindelig:

Øjenlågsinflammation*, øjenlågsirritation.*

Ikke almindelig:

Iridocyclitis.*

Sjælden:

Irritation herunder rødme*, smerte*, skorpedannelse ved

øjenlågene*, forbigående myopi (som forsvandt ved sepo-

nering af behandlingen), cornealt ødem*, okulær

hypotoni*, choroidal-løsning (efter trabekulektomi).*

Ikke kendt

følelse af fremmedlegeme i øjet

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Almindelig:

Tegn og symptomer på okulær irritation inklusive blephari-

tis*, keratitis*, nedsat corneal følsomhed, og tørre øjne.*

Ikke almindelig:

Synsforstyrrelser inklusive refraktive ændringer (i nogle

tilfælde grundet seponering af miotisk behandling).*

Sjælden:

Ptosis, diplopia, choriodalløsning (efter trabekulektomi).*

dk_hum_45290_spc.doc

Side 7 af 14

Øre og labyrint

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Sjælden:

Tinnitus.*

Hjerte og Vaskulære sygdomme

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Ikke almindelig:

Bradycardi*, synkope.*

Sjælden:

Hypotension*, brystsmerter*, palpitationer*, ødemer*, ar-

rhytmi*, kongestiv hjerteinsufficiens*, hjerteblok*, hjer-

testop*, cerebral iskæmi, klaudikation, Reynauds syn-

drom*, kolde hænder og fødder.*

Luftveje, thorax og mediastinum

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Almindelig:

Sinusitis.

Sjælden:

Kortåndethed, respirationsinsufficiens, rhinitis.

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

Sjælden:

Epistaksis.*

Ikke kendt:

Dyspnø

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Ikke almindelig:

Dyspnø.*

Sjælden:

Bronkospasmer (hovedsagelig hos patienter med eksiste-

rende bronkospasme)*, hoste.*

Mave-tarm-kanalen

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Meget almindelig:

Smagsforstyrrelser.

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

Almindelig:

Kvalme.*

Sjælden:

Halsirritation, tør mund.*

Timolomaleat øjendråber, opløsning

Ikke almindelig:

Kvalme*, dyspepsi.*

Sjælden:

Diarré, tør mund.*

Hud og subkutane væv

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Sjælden:

Kontaktdermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse.

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

Sjælden:

Udslæt.*

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Sjælden:

Alopeci*, psoriasislignende udslæt eller forværring af pso-

riasis.*

dk_hum_45290_spc.doc

Side 8 af 14

Knogler, led, muskler og bindevæv

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Sjælden:

Systemisk lupus erythematosus.

Nyrer og urinveje

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Ikke almindelig:

Urolithiasis.

Det reproduktive system og mammae

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Sjælden:

Peyronies sygdom*.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Sjælden:

Tegn og symptomer på systemiske allergiske reaktioner

inklusive angioødem, urticaria, pruritus, udslæt, anafy-

laksi, bronkospasme (sjældent).

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

Almindelig:

Asteni/træthed*

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Ikke almindelig:

Asteni/træthed*

* Disse bivirkninger blev også rapporteret for dorzolamid/timolol øjendråber, opløsning

efter markedsføring.

Laboratoriefund

Dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning var i kliniske undersøgelser ikke associeret med

elektrolytforstyrrelser af klinisk betydning.

Som andre topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes timolol i det

systemiske kredsløb. Dette kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske

betablokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk

administration er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter

reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske betablokkere.

Yderligere bivirkninger er set med oftalmologiske beta-blokkere og kan potentielt

forekomme med Dorzolamide/Timolol (frekvens ikke kendt):

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt: Hypoglykæmi

Hjerte

Ikke kendt: Hjertesvigt.

Mave-tarm-kanalen

Ikke kendt: Mavesmerter, opkastning.

Knogler, led, muskler og bindevæv

dk_hum_45290_spc.doc

Side 9 af 14

Ikke kendt: Myalgi.

Det reproduktive system og mammae

Ikke kendt: Sexuel dysfunktion.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der findes ingen humane data med hensyn til overdosering ved uheld eller forsætlig

indtagelse af dorzolamid/timolol øjendråber, opløsning.

Der har været rapporter om utilsigtet overdosering med timololmaleat-øjendråber

resulterende i systemiske virkninger svarende til dem, der ses ved systemisk beta-

adrenerge blokerende lægemidler, såsom svimmelhed, hovedpine, kortåndethed,

bradycardi, bronkospasme og hjertestop. De mest almindelige tegn og symptomer på

overdosering med dorzolamid er elektrolytforstyrrelser, udvikling af acidotisk tilstand og

mulige indvirkninger på centralnervesystemet.

Der findes kun beskeden information vedrørende utilsigtet eller tilsigtet human

overdosering med dorzolamidhydrochlorid. Der er rapporteret somnolens ved oral

indtagelse. Ved topikal anvendelse er følgende rapporteret: Kvalme, svimmelhed,

hovedpine, træthed, abnorme drømme og dysfagi.

Behandling bør være symptomatisk og understøttende. Serumelektrolytniveau (især

kalium) og blod-pH-niveau bør monitoreres. Undersøgelser har vist, at timolol ikke er

umiddelbart dialyserbart.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: S 01 ED 51. Antiglaukom-præparater og miotika, beta receptorblokerende

øjenmidler, timolkombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Costad består af to komponenter: Dorzolamidhydrochlorid og timololmaleat. Hver af de to

komponenter nedsætter forhøjet intraokulært tryk ved at reducere

kammervæskesekretionen, men ved forskellige virkningsmekanismer.

dk_hum_45290_spc.doc

Side 10 af 14

Dorzolamidhydrochlorid er en potent hæmmer af human carboanhydrase II. Inhibering af

carboanhydrase i øjets ciliare processer nedsætter kammervæskesekretionen, antagelig ved

at nedsætte dannelsen af bicarbonat-ioner med efterfølgende reduktion i natrium- og

væsketransport. Timololmaleat er en non-selektiv adrenerg beta-blokker. Timololmaleats

præcise virkningsmekanisme i reduktion af intraokulært tryk er ikke helt klarlagt endnu.

En fluorescinundersøgelse og tonografiundersøgelser indikerer dog, at den dominerende

faktor kan være relateret til reduceret væskedannelse. Der er imidlertid set en lille stigning

i out-flow i nogle undersøgelser. Den kombinerede effekt af disse to midler resulterer i en

yderligere reduktion af det intraokulære tryk sammenlignet med de enkelte komponenter

administreret alene.

Efter topikal administration reducerer dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning forhøjet

intraokulært tryk, uanset om det er associeret med glaukom eller ej. Forhøjet intraokulært

tryk er en betydningsfuld risikofaktor for patogenesen af synsnerveødelæggelse og tab af

synsfelt i forbindelse med glaukom. Dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning reducerer det

intraokulære tryk uden de sædvanlige miotiske bivirkninger såsom natteblindhed,

akkomodationsspasme og pupilkonstriktion.

Farmakodynamisk virkning

Kliniske virkninger:

Voksne patienter

Der er udført undersøgelser af op til 15 måneders varighed med henblik på at sammenligne

den IOP-reducerende virkning af dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning administreret to

gange daglig (morgen og aften) med individuelt og samtidigt administreret 0,5 % timolol

og 2,0 % dorzolamid hos patienter med glaukom eller okulær hypertension, hvor samtidig

behandling i undersøgelsen ansås for passende. Dette omfattede både ubehandlede

patienter og patienter, der var inadækvat kontrolleret med timololmonoterapi. Størstedelen

af patienterne blev behandlet med topikal beta-blokkermonoterapi inden inklusion i

undersøgelsen. I en analyse i de kombinerede undersøgelser var den IOP-reducerende

virkning af dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning administreret to gange daglig større

end den ved monoterapi med enten 2 % dorzolamid administreret tre gange daglig eller

0,5 % timolol administreret to gange daglig. Den IOP-reducerende virkning af dorzolamid/

timolol øjendråbe opløsning administreret to gange daglig var den samme, som ved

samtidig behandling med dorzolamid administreret to gange daglig og timolol

administreret to gange daglig. Den IOP-reducerende virkning af dorzolamid/timolol

øjendråbe opløsning administreret to gange daglig blev, ved måling på forskellige

tidspunkter, demonstreret på forskellige tidspunkter gennem hele dagen, og denne virkning

blev bibeholdt ved langtidsbehandling.

Pædiatrisk population

En 3-måneders kontrolleret undersøgelse med det primære formål at dokumentere

sikkerheden af 2 % dorzolamidhydrochlorid øjendråber til børn under 6 år, er blevet udført.

I denne undersøgelse modtog 30 patienter < 6 år og ≥2 år, hvis IOP ikke var tilstrækkeligt

kontrolleret med monoterapi med dorzolamid eller timolol, dorzolamid/timolol øjendråbe

opløsning i en open label undersøgelse. Der er ikke påvist effekt hos disse patienter. I

denne lille gruppe af patienter var administration af dorzolamid/timolol øjendråbe

opløsning 2 gange daglig generelt veltolereret hos 19 patienter, der fuldførte

behandlingsperioden og 11 patienter ophørte med behandling på grund af operation,

ændring i medicinering eller af andre grunde.

dk_hum_45290_spc.doc

Side 11 af 14

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Dorzolamidhydrochlorid

Til forskel fra orale carboanhydrasehæmmere, tillader topikal administration af

dorzolamidhydrochlorid lægemiddelstoffet at udøve dets virkning direkte på øjet ved

betydeligt lavere doser og derfor med ringere systemisk påvirkning. I kliniske

undersøgelser resulterede dette i en reduktion i IOP uden de syre-base-forstyrrelser eller

elektrolytændringer, som er karakteristiske for orale carboanhydrasehæmmere.

Administreret topikalt optages dorzolamid i det systemiske kredsløb. For at kunne vurdere

potentialet for systemisk carboanhydrasehæmning efter topikal administration måltes

lægemiddelstof- og metabolitkoncentrationer i erytrocytter og plasma samt

carboanhydrasehæmning i erytrocytter. Dorzolamid akkumuleres i erytrocytter ved kronisk

dosering som et resultat af selektiv binding til CA-II, mens ekstremt lave koncentrationer

af frit lægemiddelstof opretholdes i plasma. Moderproduktet danner en enkelt N-desethyl

metabolit, som mindre potent end moderproduktet inhiberer CA-II, men som også hæmmer

et mindre aktivt isoenzym (CA-I). Metabolitten akkumuleres også i erytrocytter, hvor den

primært bindes til CA-I. Dorzolamid bindes moderat til plasmaproteiner (ca. 33 %).

Dorzolamid udskilles primært uforandret i urinen; metabolitten udskilles også i urinen.

Efter endt dosering udtømmes dorzolamid af erytrocytter non-lineært, hvilket initialt

resulterer i et hurtigt fald i lægemiddelstofkoncentrationen, efterfulgt af en mere langsom

eliminationsfase med en halveringstid på omkring fire måneder.

Da dorzolamid blev givet oralt for at simulere den maksimale systemiske påvirkning efter

langvarig topikal administration i øjet, blev steady state nået inden for 13 uger. Ved steady

state var der næsten intet frit stof eller metabolit i plasma. CA hæmning i erytrocytter var

mindre end det, som antages at være nødvendigt for at opnå en farmakologisk effekt på

nyrefunktionen eller vejrtrækningen. Tilsvarende farmakokinetiske resultater blev

observeret efter kronisk topikal administration af dorzolamidhydrochlorid. Imidlertid

havde nogle ældre patienter med nedsat nyrefunktion (anslået kreatininclearance 30-60 ml/

min) højere metabolit-koncentrationer i erytrocytter, men ingen betydningsfuld forskel i

carboanhydrasehæmning, og ingen klinisk signifikante systemiske bivirkninger kunne

direkte henføres til dette fund.

Timololmaleat

I en undersøgelse af plasmalægemiddelkoncentrationen hos 6 forsøgspersoner blev den

systemiske påvirkning af timolol målt efter topikal administration af timololmaleat

øjendråber 0,5 % 2 gange daglig. Mean peak plasma-koncentrationen var 0,46 ng/ml efter

morgendosering og 0,35 ng/ml efter eftermiddagsdosering.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den okulære og systemiske sikkerhedsprofil af de individuelle komponenter er

velundersøgt.

Dorzolamid

dk_hum_45290_spc.doc

Side 12 af 14

Hos kaninafkom blev der observeret misdannelser af hvirvellegemer, når moderen fik

toksiske doser af dorzolamid, hvilket resulterede i metabolisk acidose.

Timolol

Dyreundersøgelser har ikke vist teratogen påvirkning.

Derudover er der ikke set okulære bivirkninger hos dyr behandlet med topikal

dorzolamidhydrochlorid- og timololmaleat øjendråber eller med samtidig administreret

dorzolamidhydrochlorid og timololmaleat. In vitro og in vivo undersøgelser med hver af

komponenterne afslørede ikke mutagent potentiale. Derfor forventes der ingen signifikant

risiko for human sikkerhed med terapeutiske doser af dorzolamid/timolol øjendråbe

opløsning.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol (E421)

Hydroxyethylcellulose

Natriumcitrat (E331)

Natriumhydroxid (E524) til pH-justering

Benzalkoniumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter anbrud: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser..

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvid, ugennemsigtig, medium-density polyethylen øjendråbedispenser med forseglet

LDPE dråbespids og HDPE skruelåg med forsegling, i en kartonæske.

Pakningsstørrelser

1, 3 eller 6 flasker á 5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

dk_hum_45290_spc.doc

Side 13 af 14

Repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

45290

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. marts 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. oktober 2019

dk_hum_45290_spc.doc

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information