Cortiment 9 mg depottabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-01-2021

Aktiv bestanddel:
BUDESONID
Tilgængelig fra:
Ferring Lægemidler A/S
ATC-kode:
A07EA06
INN (International Name):
BUDESONIDE
Dosering:
9 mg
Lægemiddelform:
depottabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
56921
Autorisation dato:
2016-03-14

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cortiment, depottabletter

Budesonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cortiment

Sådan skal du bruge Cortiment

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cortiment depottabletter indeholder det aktive stof kaldet budesonid. Budesonid tilhører en gruppe af

lægemidler kaldet kortikosteroider, som anvendes til at reducere inflammation.

Cortiment depottabletter anvendes til voksne til behandling af colitis ulcerosa, som er inflammation i

tyktarmen (kolon) og endetarmen (rectum).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cortiment

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Cortiment

Hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cortiment (angivet i

afsnit 6).

Hvis du er allergisk over for jordnødder eller soja, idet Cortiment 9 mg depottabletter indeholder

lecithin, udvundet fra sojaolie.

Advarsler og forsigtighedsregler

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Kontakt lægen, før du bruger Cortiment.

Hvis du har en infektion, såsom en virusinfektion, en bakteriel infektion eller en

svampeinfektion.

Hvis du har haft højt blodtryk.

Hvis du har diabetes.

Hvis du har haft knogleskørhed.

Hvis du har haft mavesår.

Hvis du har haft grøn stær (glaukom) eller grå stær (katarakt).

Hvis et familiemedlem har diabetes eller grøn stær (glaukom).

Hvis du har haft leversygdom.

Hvis du skifter fra anden kortison behandling til Cortiment, da det kan resultere i f.eks.

smerter i muskler og led, træthed, hovedpine, kvalme og opkastning.

Hvis du ved, du skal vaccineres.

Hvis du er blevet behandlet med et stærkere kortison præparat inden behandlingsstart med

Cortiment, kan dine symptomer komme igen.

Hvis du får en infektion under behandlingen, kan Cortiment skjule tegn på infektion og

infektionen kan forværres. Du kan være mere modtagelig for infektioner under behandling

med Cortiment, da din krops modstand mod infektioner kan være nedsat.

Hvis du skal opereres snarest eller hvis du udsættes for anden stres.

Hvis du endnu ikke har haft mæslinger eller skoldkopper.

Når du bruger Cortiment depottabletter, forsøg at undgå kontakt med personer med mæslinger

eller skoldkopper. Informer din læge, hvis du tror at du er blevet smittet med mæslinger eller

skoldkopper, mens du tager denne medicin.

Hvis du eller et familiemedlem har haft mentale helbredsproblemer.

At tage kortison præparater i høje doser og over en længere periode kan påvirke alle dele af kroppen

og i meget sjældne tilfælde psykologiske problemer (se afsnit 4. Bivirkninger).

Kontakt lægen, før du bruger Cortiment depottabletter, hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget af

ovenstående gælder for dig.

Brug af anden medicin sammen med Cortiment

Fortæl det altid til lægen hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også

medicin, som ikke er købt på recept. Dette er nødvendigt da Cortiment depottabletter påvirker,

hvordan noget medicin virker og nogle lægemidler kan påvirke, hvordan Cortiment depottablet virker.

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Cortiment, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du

tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin; ritonavir, cobicistat).

Det er særlig vigtigt at du fortæller din læge, hvis du tager, for nylig har taget eller har tænkt at tage et

af følgende lægemidler:

Ketoconazol eller itraconazol, som er lægemidler, der anvendes til behandling af

svampeinfektioner;

medicin brugt til HIV behandling (såsom ritonavir, nelfinavir, cobicistat-holdige lægemidler);

Carbamazepin, som anvendes til behandling af epilepsi;

Hjerteglykosider og diuretika (vanddrivende lægemidler);

Lægemidler der indeholder østrogener, såsom hormonbehandling (HRT) og nogle orale

præventionsmidler;

Steroider, såsom prednisolon eller dexamethason;

Cholestyramin, som bruges til at sænke kolesterolniveau eller behandle kløe forårsaget af

leverproblemer eller syreneutraliserende middel (antacida);

Brug af Cortiment sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Cortiment depottabletter. Dette kan påvirke måden

som medicinen virker på.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Cortiment depottabletter vil påvirke din evne til at køre eller betjene maskiner.

Der bør udvises forsigtighed, fordi denne type medicin til tider kan medføre svimmelhed eller træthed.

Cortiment depottabletter indeholder lactose og lecitin (soja olie)

Cortiment depottabletter indeholder lactose, en form for sukker. Du skal kontakte din læge, hvis du

har fået at vide af din læge, at du ikke tåler visse sukkerarter, før du tager dette lægemiddel.

Cortiment depottabletter indeholder lecitin (soja olie). Hvis du er allergisk over for jordnødder eller

soja brug ikke dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du bruge Cortiment

Brug altid Cortiment nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Den sædvanlige dosis er èn tablet om morgenen før eller sammen med et måltid.

Synk tabletten hel med et glas vand; tabletten må ikke deles, knuses eller tygges.

Normalt vil du tage denne medicin dagligt i højst otte uger. Din læge kan derefter gradvist

sænke antallet af gange, du skal tage medicinen.

Fortsæt med at tage Cortiment depottabletter, efter lægens anvisning også selvom du begynder

at føle bedring.

Yderligere oplysninger, når du tager Cortiment depottabletter

Hvis du snart skal opereres, eller udsættes for anden stressende påvirkning, kan lægen bede dig om at

tage steroid tabletter. Dette er især tilfældet, hvis du har taget høje doser af Cortiment depottabletter

eller lignende medicin i lang tid.

Brug til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Cortiment depottabletter er ikke undersøgt specifikt for patienter med nyre eller lever problemer.

Kontakt din læge.

Brug til børn

Cortiment depottabletter anbefales ikke til børn.

Hvis du har taget for meget Cortiment

Informer straks din læge, hvis du har taget flere Cortiment depottabletter, end du burde.

Hvis du har glemt at tage Cortiment

- Hvis du glemmer at tage en Cortiment depottablet, skal du tage den så snart, du husker det. Hvis det

er tæt på din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.

- Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Cortiment

Du må ikke stoppe med at tage Cortiment depottabletter uden først at have aftalt det med din læge. Du

kan behøve at gradvist nedtrappe behandlingen. Hvis du pludselig stopper med at tage medicinen, kan

du blive syg.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du har fået en allergisk reaktion, skal du straks kontakte din læge eller ringe for akut

hjælp. Tegn kan omfatte nældefeber eller hævelse af ansigt, læber, mund, tunge og hals. Dette

kan gøre det vanskeligt at trække vejret.

Følgende bivirkninger kan forekomme, når du tager Cortiment depottabletter, de fleste bivirkninger

nævnt kan også forventes ved behandling med andre steroider.

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Cushing-lignende symptomer, såsom et rundt ansigt (måneansigt), akne, vægtøgning og en

tendens til lettere at få blå mærker

Lavt kalium niveau i blodet, hvilket kan forårsage muskelsvaghed eller træthed, tørst eller en

prikkende fornemmelse

Ændring i adfærd, såsom nervøsitet, søvnløshed eller humørsvingninger

Depression

Hovedpine

Hjertebanken

Kvalme

Mavesmerter

Oppustet mave

Tør mund

Fordøjelsesbesvær (dyspepsi)

Hududslæt eller kløe

Akne

Muskel smerter, muskel kramper

Kraftig eller uregelmæssig menstruation hos kvinder

Ekstrem træthed (fatigue)

Nedsat mængde af hormonet kortisol i blodet.

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Influenza

Øget antal hvide blodceller

Ændring i adfærd, som humørsvingninger

Følelse af uro med hyperaktivitet

Angst

Svimmelhed

Rysten

Flatulens

Rygsmerter

Muskel spasmer

Hævelse i benene

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Aggression

Glaukom (Grøn stær; øget tryk i øjet)

Grå stær (katarakt; ugennemsigtig linse eller kapsel i øjet)

Sløret syn

Lilla eller sorte-og-blå mærker på huden

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)

En alvorlig allergisk reaktion (kaldet anafylaksi), som kan føre til vejrtrækningsbesvær og

potentielt chok.

Nogle af bivirkningerne nævnt ovenfor er typiske for steroidbehandling og kan forekomme afhængigt

af din dosis, behandlingens varighed, hvorvidt du er eller har været i behandling med andre kortison-

præparater og din individuelle modtagelighed.

Psykologiske problemer kan udvikle sig, ved brug af steroider såsom Cortiment depottabletter.

Diskuter det med din læge, hvis du (eller brugeren af denne medicin) har (haft) symptomer på

psykiske problemer. Dette er især vigtigt, hvis du er deprimeret og har tanker om at begå selvmord. I

meget sjældne tilfælde har psykiske problemer udviklet sig, når høje doser blev taget i længere tid.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på blisterpakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cortiment indeholder:

- Aktivt stof: budesonid. Hver tablet indeholder 9 mg budesonid.

- Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer):

tabletkerne

: stearinsyre (E570), lecithin (soja) (E322), mikrokrystallinsk cellulose (E460),

hydroxypropylcellulose (E463), lactosemonohydrat, silica kolloid (E551), magnesiumstearat (E470b)

filmovertræk

: methacrylsyre-methylmethacrylat-copolymer (1:1), methacrylsyre-methylmethacrylat-

copolymer (1:2), talcum (E553b), titandioxid (E171), triethylcitrat

Udseende og pakningsstørrelser

Cortiment depottablet er hvid til off-white, rund, bi-konveks, filmovertrukket og præget med 'MX9' på

den ene side af tabletten. Tabletterne leveres i blister ark med aluminiums tryk-folie i en karton æske.

Dette lægemiddel er tilgængeligt i pakninger med 10, 20, 30, 50, 60 eller 80 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferring Lægemidler A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

Fremstiller

Cosmo S.p.A.

Via C. Colombo 1,

20020 20045 Lainate,

Milano, Italien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland,

Island, Irland, Italien, Holland, Malta, Norge, Romænien, Slovakiet, Spanien,

Sverige, England, Tyskland,Ungarn:

Cortiment

Croatien, Polen:

CortimentMMX

Portugal:

Coramen

Belgien, Letland, Litaun, Luxemburg:

Budesonide Ferring

Slovenien:

Budezonid Ferring

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2021

Læs hele dokumentet

18. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Cortiment, depottabletter

0.

D.SP.NR.

30049

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cortiment

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én depottablet indeholder 9 mg budesonid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Lactosemonohydrat 50 mg.

Indeholder lecithin fra sojaolie.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter.

Hvid til off-white, rund, bi-konveks, filmovertrukket, enterotablet, diameter ca. 9,5 mm,

tykkelse ca. 4,7 mm, præget med "MX9" på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Cortiment er indiceret for voksne til:

induktion af remission hos patienter med mild til moderat aktiv colitis ulcerosa

(UC), hvor behandling med 5-ASA ikke er tilstrækkelig

induktion af remission hos patienter med aktiv mikroskopisk colitis (MC).

dk_hum_56921_spc.doc

Side 1 af 12

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Colitis ulcerosa og mikroskopisk colitis:

Den anbefalede daglige dosis til induktion af remission er én tablet 9 mg om morgenen, i

op til 8 uger.

Når behandlingen afbrydes, kan det være nyttigt gradvist at reducere dosis (for yderligere

oplysninger om seponering, se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Cortiments sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-18 år er endnu ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data, derfor anbefales brugen i pædiatrisk population ikke, før der

foreligger yderligere data.

Ældre

Der anbefales ingen særlig dosisjustering. Erfaringerne med brugen af Cortiment hos ældre

er begrænset.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Cortiment 9 mg er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- og nyrefunktion, derfor

bør der udvises forsigtighed ved administration og disse patienter bør monitoreres.

Administration

Én Cortiment 9 mg tablet indtages oralt om morgenen, med eller uden mad. Tabletten skal

synkes med et glas vand og må ikke deles, knuses eller tygges, da filmovertrækket skal

sikre en forlænget frigivelse af lægemiddelstof.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, sojaolie, jordnøddeolie eller over for et eller flere

af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Cortiment tabletter bør bruges med forsigtighed hos patienter med infektioner,

hypertension, diabetes mellitus, osteoporose, mavesår, glaukom eller katarakt, eller ved

arvelig disposition for diabetes eller glaukom samt ved andre tilstande hvor brugen af

glukokortikoider kan have uønsket effekt.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Nedsat leverfunktion kan påvirke eliminering af glukokortikoider herunder budesonid, og

kan give en højere systemisk tilgængelighed. Vær opmærksom på mulige systemiske

bivirkninger. Potentielle systemiske bivirkninger omfatter glaukom.

dk_hum_56921_spc.doc

Side 2 af 12

Ved seponering, kan det være nyttigt gradvist at reducere dosis i samråd med den

behandlende læge.

Behandling med Cortiment tabletter resulterer i et lavere systemisk steroidniveau end

konventionel oral glykokortikoid-behandling. Skift fra anden steroidbehandling kan

resultere i symptomer relateret til en ændring i det systemiske steroidniveau. Nogle

patienter kan få uspecifikke symptomer under seponeringsfasen, f.eks. muskel og

ledsmerter. En almen utilstrækkelig kortikosteroid effekt bør mistænkes hvis, i sjældne

tilfælde, symptomer som træthed, hovedpine, kvalme og opkast forekommer. I disse

tilfælde kan en midlertidig øgning i dosis af det systemiske kortikosteroid være

nødvendigt.

Da kortikosteroider har en kendt immunologisk effekt, vil samtidig administration af

Cortiment tabletter sandsynligvis reducere immunresponset på vacciner.

Samtidig behandling med ketoconazol eller andre potente CYP3A4 hæmmere bør undgås.

Hvis dette ikke er muligt, bør perioden mellem behandlingerne være så lang som muligt,

og en reduktion i dosis af Cortiment kan overvejes (se også pkt. 4.5). Efter en markant

indtagelse af grapefrugtjuice (som overvejende hæmmer CYP3A4-aktiviteten i

tarmslimhinden), vil den systemiske eksponering til oral budesonid ca. fordobles. Som med

andre lægemidler, der primært bliver metaboliseret gennem CYP3A4, bør regelmæssig

indtagelse af grapefrugt eller grapefrugtjuice samtidig med budesonid administrationen

undgås (andre juice såsom appelsinjuice eller æblejuice hæmmer ikke CYP3A4

aktiviteten). Se også pkt. 4.5.

Cortiment tabletter indeholder lecithin (sojaolie). Hvis en patient er overfølsom over for

jordnødder eller soja, må Cortiment ikke anvendes.

Cortiment tabletter indeholder lactosemonohydrat og bør ikke anvendes til patienter med

sjældne arvelige problemer som galactoseintolerans, en særlig form for hereditær

lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glucose/galactose-malabsorption.

Følgende advarsler og forsigtighedsregler er generelle for kortikosteroider:

Adrenokortical suppression er observeret, når patienter overføres fra systemisk

kortikosteroid behandling med højere systemisk effekt.

Suppression af det inflammatoriske respons og af immunsystemet øger

modtageligheden for infektioner.

Kortikosteroider kan medføre supression af HPA-aksen og reducere stressresponset.

Hos patienter som gennemgår kirurgi eller udsættes for andre påvirkninger anbefales

en supplerende systemisk kortikosteroidbehandling.

Skoldkopper og mæslinger kan blive mere alvorlig hos patienter på orale

glukokortikoider. Der skal udvises særlig forsigtighed for at undgå eksponering hos

patienter, som ikke tidligere har haft disse sygdomme. Hvis patienter er smittet eller

mistænkes for at være smittet, bør en reduktion eller afbrydelse af glykokortikosteroid

behandlingen overvejes i samråd med den behandlende læge.

Systemiske bivirkninger af steroider kan forekomme, især ved høje doser og i længere

perioder. Sådanne bivirkninger kan omfatte Cushings syndrom,

binyrebarksuppression, væksthæmning, nedsat knogletæthed, katarakt, glaukom og

meget sjældent en lang række psykiatriske/adfærdsmæssige bivirkninger (se pkt. 4.8).

Når der overvejes brug af systemisk kortikosteroider, er særlig forsigtighed påkrævet

når patienten eller dennes førstegradsslægtninge har nuværende eller tidligere alvorlig

affektive lidelser.

dk_hum_56921_spc.doc

Side 3 af 12

Ændring af behandling fra høj systemisk kortikosteroid kan sommetider afsløre

allergier, f.eks. rhinitis og eksem, der tidligere var kontrolleret af det systemiske

lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Budesonid bliver primært metoboliseret af cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Hæmmere af

disse enzymer, er f.eks. ketokonazol, intrakonazol, HIV protease hæmmere (herunder

cobistat-holdige lægemidler) og grapefrugtjuice. Det forventes at samtidig behandling med

CYP3A hæmmere øger den systemiske eksponering af budesonid flere gange og risikoen

for systemiske bivirkninger (se pkt. 4.4). Kombination bør undgås, medmindre fordelen

opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-bivirkninger.

Patienterne skal i givet

fald overvåges for systemiske kortikosteroid-bivirkninger.

Hvis behandlinger er kombineret,

bør perioden mellem dosering af kombinerede behandlinger være så lang som muligt, og

en reduktion i dosis af budesonid kan også overvejes. Det er usandsynligt at budesonid

hæmmer andre lægemidler der metaboliseres via CYP3A4, da budesonid har lav affinitet

til enzymet.

Samtidig behandling med CYP3A4-inducerere så som carbamazepin kan reducere

budesonid eksponeringen, hvilket kan kræve en dosisøgning.

Kortikosteroid-interaktioner kan udgøre en betydelig fare for udvalgte patienter i

behandling med hjerteglycosider (øget virkning som følge af reducerede kalium niveauer)

og diuretika (øget elimination af kalium).

Øgede plasmakoncentrationer og øget virkning af kortikosteroider er blevet observeret hos

kvinder, som er i behandling med østrogener og kontraceptive steroider. Ingen sådan effekt

er dog observeret med budesonid og samtidig indtagelse af oral lavdosis

kombinationskontraceptiva.

Selvom det ikke er undersøgt, kan samtidig administration af cholestyramin eller antacida

reducere budesonids optagelse, i lighed med andre stoffer. Derfor bør præparaterne ikke

tages samtidigt med budesonid, men med mindst to timers mellemrum.

Ved anbefalede doser, påvirker omeprazol ikke farmakokinetikken af oral budesonid, mens

cimetidin har en lille, men klinisk ubetydelig effekt.

Idet binyrefunktion kan undertrykkes, er det muligt at en ACTH stimuleringstest til

diagnosticering af hypofyseinsufficiens viser falske resultater (lave værdier)

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen data om virkningen af Cortiment på fertilitet hos mennesker. Der var ingen

effekt på fertiliteten hos rotter efter behandling med budesonid.

Graviditet

Data ved brug af inhaleret budesonid i et meget stort antal eksponerede graviditeter

indikerer ingen bivirkninger. Selv om der ikke er data for udfald af graviditeter efter oral

administration er biotilgængeligheden efter oral administration lav. I dyreforsøg, viste

kortikosteroider sig at være skadeligt ved høje eksponeringer (se pkt. 5.3). Cortiment bør

dk_hum_56921_spc.doc

Side 4 af 12

kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for

fosteret.

Amning

Budesonid udskilles i modermælken.

Vedligeholdelsesbehandling med inhaleret budesonid (200 eller 400 mikrogram to gange

dagligt) hos astmatiske ammende kvinder er forbundet med ubetydelig systemisk

eksponering for budesonid hos ammede spædbørn.

I en farmakokinetisk undersøgelse var den estimerede daglige dosis til spædbørn 0,3% af

den daglige moderdosis for begge dosisniveauer, og den gennemsnitlige

plasmakoncentration hos spædbørn blev anslået til at være 1/600 af koncentrationerne, der

blev observeret i moderens plasma, under forudsætning af fuldstændig oral

biotilgængelighed hos spædbarnet.

Budesonidkoncentrationer i spædbarnsplasmaprøver var alle mindre end

kvantificeringsgrænsen. Baseret på data fra inhaleret budesonid og det faktum, at

budesonid udviser lineære PK-egenskaber inden for de terapeutiske dosisintervaller efter

indhaleret, oral og rektal administration, forventes eksponering af budesonid hos det

ammende barn at være lavt ved terapeutiske doser af budesonid. Disse data understøtter

fortsat brug af budesonid, oral og rektal administration under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen af Cortiment på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Ved bilkørsel eller betjening af maskiner skal det

tages i betragtning, at svimmelhed og træthed kan forekomme (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger rapporteret i kliniske studier med Cortiment er præsenteret i tabel 1.

Bivirkninger rapporteret for den terapeutiske klasse er præsenteret i tabel 2.

I kliniske fase II og III studier var forekomsten af bivirkninger af Cortiment tabletter

sammenlignelig med placebo, ved den anbefalede dosis på 9 mg/dag. De fleste

bivirkninger var af mild til moderat intensitet og af ikke-alvorlig karakter.

De rapporterede bivirkninger er listet efter følgende hyppighed: Meget almindelig (≥ 1/10);

almindelig (≥ 1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥ 1 / 1.000 til <1/100); sjælden (≥ 1 /

10.000 til <1 / 1.000); meget sjælden (<1 / 10.000).

dk_hum_56921_spc.doc

Side 5 af 12

Tabel 1; Cortiment lægemiddelrelaterede bivirkninger rapporteret under kliniske forsøg ved mere

end et tilfælde (N=255)

MedDRA System-

organklasser

Foretrukket term for bivirkning

Almindelig

Ikke almindelig

Infektioner og parasitære

sygdomme

Influenza

Blod og lymfesystem

Leukocytose

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Humørsvingninger

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Øvre abdominal smerter

Abdominal distension

Mavesmerter

Tør mund

Dyspepsi

Flatulens

Hud og subkutane væv

Akne

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Rygsmerter

Muskel kramper

Almene symptomer og

reaktioner på admini-

strationsstedet

Træthed

Perifere ødemer

Undersøgelser

Nedsat blodkortisol

dk_hum_56921_spc.doc

Side 6 af 12

Tabel 2; Bivirkninger rapporteret for den terapeutiske klasse (Intestinale antiinflammatoriske midler,

kortikosteroider med lokal virkning i tarmen, budesonide)

MedDRA System-

organklasser

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Det endokrine system

Cushingoid træk

Væksthæmning

hos børn*

Metabolisme og ernæring

Hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Adfærdsmæssige

ændringer som

f.eks nervøsitet,

søvnløshed og

humørsvingninger

Depression

Psykomotorisk

hyperaktivitet

Angst

Aggression

Nervesystemet

Rysten

Øjne

Katarakt

inklusiv

subkapsulær

katarakt

Glaukom

Sløret syn

(se også pkt.

4.4)

Hjerte

Hjertebanken

Mave-tarm-kanalen

Dyspepsi

Hud og subkutane væv

Hud reaktioner

(urticaria,

exanthem)

Ekkymose

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskel kramper

Det reproduktive system og

mammae

Menstruations-

forstyrrelser

* Bemærk Cortiment anbefales ikke til brug hos børn (se 4.2)

De fleste bivirkninger nævnt i dette produktresumé kan også forventes for andre

behandlinger med glukokortikoider.

Bivirkninger typisk for systemiske kortikosteroider (f.eks cushingoid træk og

væksthæmning) kan opstå. Disse bivirkninger er afhængig af dosis, behandlingstid,

samtidig og tidligere kortikosteroidindtag og individuel følsomhed.

dk_hum_56921_spc.doc

Side 7 af 12

Pædiatrisk population:

Ingen data til rådighed

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Grundet den lave systemiske tilgængelighed af Cortiment, vil en akut overdosering selv

ved meget høje doser, ikke forventes at føre til en akut klinisk krise. I tilfælde af akut

overdosering, er der ingen specifik antidot tilgængelig. Behandlingen består af

understøttende og symptomatisk behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 07 EA 06. Intestinal antiinflammatoriske midler, kortikosteroider med lokal

virkning i tarmen.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Den nøjagtige virkningsmekanisme af budesonid til behandling af UC og MC er ikke fuldt

forstået. Budesonid inhiberer mange inflammatoriske processer, herunder

cytokinproduktion, inflammatorisk celle aktivering og ekspression af adhæsionsmolekyler

på endotelceller og epitelceller. Ved doser svarende til prednisolon, giver budesonid

betydeligt mindre HPA-akse suppression og har en mindre indvirkning på inflammatoriske

markører.

Data fra kliniske farmakologiske og farmakokinetiske forsøg viser, at virknings-

mekanismen for Cortiment depottabletter er baseret på en lokal virkning i tarmen.

Farmakodynamisk virkning

MMX teknologi med forlænget frigivelse er kendetegnet ved en multi-matrix-struktur som

er beklædt med et gastro-resistent overtræk, der opløses i tarmen ved en pH større end 7.

Når Cortiment administreres, vil det gastro-resistente overtræk beskytte tabletten under

transit gennem ventriklen og duodenum indtil den nedre del af tyndtarmen. Når det gastro-

resistente overtræk opløses, vil væsken i tarmen komme i kontakt med de hydrofile

matrixpolymerer, som begynder at svulme op, indtil en viskøs gelmatrix er dannet.

dk_hum_56921_spc.doc

Side 8 af 12

Væsken, der trænger ind i gelmatrixen opløser det aktive stof i den lipofile matrix.

Budesonid frigives herved i tarmkanalen med en kontrolleret hastighed gennem hele kolon.

Budesonid er et glukokortikoid der anvendes i behandlingen af inflammatorisk

tarmsygdom. Det har en lokal antiinflammatorisk effekt, men sænker ikke

kortisolniveauerne i samme omfang som systemiske glucokortikoider gør.

Klinisk virkning og sikkerhed

Colitis ulcerosa:

To randomiserede, kontrollerede kliniske fase III studier er udført med1022 voksne

patienter med mild til moderat aktiv UC. 255 patienter blev behandlet i 8 uger med én

Cortiment depottablet 9 mg per dag. Inkluderede patienter var enten ubehandlede (naive)

(42% ITT), eller ukontrollerede på 5-ASA (58% ITT). Begge studier havde en reference

arm, henholdsvis mesalazin (Asacol) og budesonid (Entocort) for at vise sensitivitet for

metoden. Definitionen af remission var i begge studier en UCDAI score på ≤1, med score

=0 for rektal blødning og afføringsfrekvens, normal mucosa (”no friability”) og ≥1 point

for reduktion i endoscopy score.

Effekt af Cortiment 9 mg depottablet på det primære endpoint:

Studie

Cortiment 9 mg

Remission (%)

Placebo

Remission (%)

Studie CB-01-02/01

17.9

0.0143

Studie CB-01-02/02

17.4

0.0047

Begge studier viste en statistisk signifikant forskel for Cortiment 9 mg i forhold til placebo,

på hhv 10,4% og 12,9%.

5-ASA er standard behandlingen ved mild til moderat UC. Resultater af en direkte

sammenligning mellem Cortiment og 5-ASA er ikke tilgængelige. Placeringen i

terapeutisk behandling er derfor endnu ikke etableret. Nogle patienter kan have gavn af

initialbehandling med Cortiment.

Data for indikationen mikroskopisk colitis (kollagenøs colitis og lymfocytisk colitis) er

præsenteret nedenfor. Disse data kommer fra studier på budesonid-produktet Entocort. Den

systemiske tilgængelighed af dette produkt svarer til budesonid-produktet Cortiment (se

afsnit 5.2).

Kollagenøs colitis:

To randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede induktionsundersøgelser af

varighed på seks og otte uger undersøgte de kliniske og histologiske virkninger af

budesonid 9 mg/dag i behandlingen af kollagenøs colitis. I den første undersøgelse blev 23

patienter randomiseret til budesonid 9 mg/dag og 22 patienter til placebo i 6 uger. Graden

af klinisk remission var signifikant højere (p <0,001) i budesonid-gruppen end i placebo-

gruppen 86,9% mod 13,6%. Histologisk forbedring blev observeret hos 14 patienter i

budesonid-gruppen (60,9%) og hos én patient i placebo-gruppen (4,5%; p <0,001). I den

anden undersøgelse blev 10 patienter randomiseret til budesonid i 8 uger (9 mg/dag 4 uger,

6 mg/dag 2 uger og 3 mg/dag 2 uger) og ti til placebo. Alle 10 patienter, der modtog

budesonid, havde en klinisk respons sammenlignet med to i placebo-gruppen (p <0,001).

dk_hum_56921_spc.doc

Side 9 af 12

To åbne undersøgelser (indkøringsfase af randomiserede, dobbeltblinde,

placebokontrollerede vedligeholdelsesundersøgelser) undersøgte effektiviteten af

budesonid 9 mg/dag i 6 uger. I den første undersøgelse opnåede 46 patienter (96%) klinisk

remission inden for 2-30 (gennemsnit 6,4) dage med markante forbedringer i

afføringskonsistensen. I den anden undersøgelse, af de 42 patienter, der startede

undersøgelsen, var 34 patienter (81%) i klinisk remission (gennemsnitlig afføringsfrekvens

på tre eller færre pr. dag) i uge 6.

Lymfocytisk colitis:

Evidensen for denne indikation er begrænset til en randomiseret, dobbeltblind

placebokontrolleret undersøgelse hos 15 lymfocytiske colitis-patienter. Elleve

forsøgspersoner blev behandlet med budesonid-produkt Entocort i en dosis på 9 mg/dag,

og fire patienter fik placebo i 8 uger. En klinisk respons (defineret som mindst 50%

forbedring i hyppigheden af tarmbevægelser) blev set i 25% af placebo-gruppen mod 91%

i budesonid-gruppen (p = 0,03).

Pædiatrisk population

Cortiment er ikke undersøgt for den pædiatriske population.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral dosering af ren mikroniseret lægemiddelsstof, forekommer absorptionen at være

fuldstændig. En stor del af det uformulerede lægemiddel absorberes fra ilium og den

ascenderende del af kolon.

Den systemiske tilgængelighed af budesonid efter en enkelt administration af Cortiment

depottablet i raske frivillige blev sammenlignet med Entocort og resultatet var

sammenlignelig, ca. 10 %, hvilket skyldes first pass metabolisme i leveren. Budesonids

maksimale plasmakoncentration er cirka 1,3-1,8 ng / ml 13-14 timer efter administration.

Administration af Cortiment tabletter samtidig med mad havde ingen klinisk relevant

effekt på absorptionen. Det er vist, at der ikke er risiko for akkumulering af lægemiddelstof

ved gentagen dosering.

Fordeling

Budesonid har en høj fordelingsvolumen (ca. 3 l/kg). Plasmaproteinbinding er i

gennemsnit 85-90 %.

Biotransformation

Budesonid gennemgår en omfattende biotransformation i leveren til metabolitter med lav

glukokortikoid aktivitet. Glukokortikoid aktivitet af primær metabolitterne 6β-

hydroxybudesonid og 16α-hydroxyprednisolon, er mindre end 1% af budesonids.

Metabolismen af budesonid medieres primært af CYP3A, en underfamilie af cytokrom

P450.

Elimination

Eliminationshastigheden af budesonid er begrænset af absorptionen. Budesonid har en høj

systemisk clearance (ca. 1,2 l/min).

dk_hum_56921_spc.doc

Side 10 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information