Corodil Comp 20+12,5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-02-2020

Aktiv bestanddel:
ENALAPRILMALEAT, HYDROCHLORTHIAZID
Tilgængelig fra:
Hexal A/S
ATC-kode:
C09BA02
INN (International Name):
ENALAPRILMALEATE, HYDROCHLORTHIAZID
Dosering:
20+12,5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
35757
Autorisation dato:
2004-03-01

Indlægsseddel: Information til brugeren

Corodil Comp 20 mg/12,5 mg tabletter

enalaprilmaleat/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Corodil Comp

Sådan skal du tage Corodil Comp

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Enalapril

tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACE-

hæmmere), og sænker blodtrykket ved at udvide blodkarrene.

Hydrochlorthiazid

tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes diuretika ("vanddrivende tabletter"), og

sænker blodtrykket ved at øge urinproduktionen.

Corodil Comp-tabletter indeholder en kombination af enalapril og hydrochlorthiazid og anvendes til

behandling af højt blodtryk, når behandling med enalapril som et enkelt stof alene har vist sig at være

utilstrækkeligt.

Din læge kan også ordinere Corodil Comp-tabletter i stedet for separate tabletter med samme dosis

enalapril og hydrochlorthiazid.

Den faste dosiskombination er ikke egnet til indledende behandling.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Corodil Comp

Tag ikke Corodil Comp:

hvis du er allergisk over for enalaprilmaleat, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6).

hvis du er overfølsom (allergisk) over for sulfonamid-deriverede lægemidler (primært antibiotika,

f.eks. sulfamethoxazol).

hvis du tidligere har lidt af hævelser i arme og ben, ansigtet, læberne, halsen, munden eller tungen

(angioødem) ved behandling med andre lægemidler, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

ACE-hæmmere (angiotensinkonverterende enzymhæmmere).

hvis du tidligere har lidt af hævelser i arme og ben, ansigtet, læberne, halsen, munden eller tungen

(angioødem) under andre omstændigheder.

hvis nogen af dine biologiske slægtninge tidligere har lidt af hævelser i arme og ben, ansigtet,

læberne, halsen, munden eller tungen (angioødem).

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du har vandladningsproblemer.

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel,

der indeholder aliskiren.

hvis du har alvorlige leverproblemer eller en neurologisk sygdom på grund af alvorlige

leverproblemer (hepatisk encefalopati).

i de sidste seks måneder af graviditeten. (Det er også bedst at undgå Corodil Comp i de første tre

måneder af graviditeten - se afsnittet om graviditet).

hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til behandling

af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne, da risikoen for angioødem (hurtig hævelse under

huden i et område såsom halsen) er øget.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Corodil Comp:

hvis du har forsnævring af pulsårerne (aterosklerose), cerebrovaskulære problemer, såsom et

slagtilfælde eller "mini-slagtilfælde" (transitorisk iskæmisk attak).

hvis du lider af en sygdom, der er kendetegnet ved nedsat blodtilførsel til hjertemusklen, oftest på

grund af sygdom i kranspulsårerne (iskæmisk hjertesygdom).

hvis du lider af hjertesvigt.

hvis du har lavt blodtryk, er på en diæt med begrænset saltindtag eller tager diuretika ("vanddrivende

tabletter").

hvis du har et abnormt indhold af vand og mineraler i kroppen (væske-/elektrolytforstyrrelse),

kendetegnet ved blandt andet kvalme, mavekramper og/eller opkastning, hovedpine, ødem (hævelse),

muskelsvaghed og/eller rysten.

hvis du har sygdom i hjertemusklen (hypertrofisk kardiomyopati), en indsnævring af hovedpulsåren,

der leder blodet væk fra hjertet, aorta (aortastenose), indsnævring af blodårerne til den eneste

fungerende nyre, skal have en nyretransplantation eller har andre former for hjerteproblemer så som

forsnævring ved udløbet fra hjertet (obstruktion).

hvis du gennemgår LDL-aferese (fjernelse af kolesterol fra blodet ved hjælp af en maskine).

hvis du gennemgår desensibiliseringsbehandling mod visse insektgifte, f.eks. fra bi- eller hvepsestik.

hvis du har sukkersyge.

hvis du lider af urinsyregigt, har et højt niveau af urinsyre i blodet eller er i behandling med

allopurinol.

hvis du skal have et bedøvelsesmiddel.

hvis du for nylig har lidt af langvarig, voldsom opkastning og/eller alvorlig diarré.

hvis du skal have foretaget en undersøgelse af biskjoldbruskkirtlens (parathyroideas) funktion.

hvis du har eller har haft lever- eller nyreproblemer, eller hvis blodårerne til dine nyrer er indsnævrede

(nyrearteriestenose), eller hvis du kun har én funktionel nyre, eller hvis du er i dialyse.

hvis du lider af en bindevævssygdom i blodkarrene, såsom systemisk lupus erythematosus (SLE) eller

scleroderma, der kan være forbundet med hududslæt, ledsmerter og feber.

hvis du tager medicin, der kan undertrykke dit immunrespons (immunosuppressiva), eller som

indeholder procainamid, der er et stof, der anvendes til behandling af blandt andet

hjerterytmeforstyrrelser.

hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen.

Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for visse

typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-stråler, mens du

tager Corodil Comp.

hvis du lider af allergi eller astma.

hvis du tager lithium, der bruges til behandling af visse psykiske sygdomme.

hvis du tager nogen af følgende lægemidler, kan risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden

på områder som f.eks. halsen) øges:

racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré;

lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ og til kræft (f.eks.

temsirolimus, sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-

hæmmere);

vildagliptin, et lægemiddel til behandling af diabetes.

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan,

irbesartan), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge

aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften “Tag ikke Corodil Comp”.

Du skal altid fortælle det til din læge, hvis du tror, at du er (eller måske bliver) gravid. Det anbefales ikke

at tage Corodil Comp i den tidlige graviditet, og du må ikke tage lægemidlet i de sidste 6 måneder af

graviditeten, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det indtages i dette stadium (se afsnittet

om graviditet). Du frarådes at amme, mens du tager Corodil Comp.

Corodil Comp anbefales generelt ikke under følgende betingelser, så tal med din læge, inden du begynder

at tage denne medicin:

hvis du for nylig har fået en nyretransplantation.

hvis du har for meget kalium i blodet, skal du have kontrolleret dine kaliumværdier under

behandlingen. Risikofaktorerne for forhøjede kaliumværdier omfatter nedsat nyrefunktion, alder (over

70 år), dehydrering, akut hjertesvigt, for meget syre i blodet (metabolisk acidose), sukkersyge

(diabetes mellitus), samtidig indtagelse af kaliumbesparende vanddrivende tabletter (diuretika),

kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger eller medicin, der øger koncentrationen af kalium i

blodet. Det er også muligt, at du kan udvikle lave niveauer af kalium i blodet. Det er blandt andet

kendetegnet ved forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. på grund af

lægemiddelinteraktioner eller meget øget vandladning).

Der henvises til "Brug af anden medicin sammen med Corodil Comp" nedenfor.

Tal med din læge, hvis du er atlet og skal tage en dopingtest, da Corodil Comp indeholder et aktivt stof,

som kan give et positivt resultat i en dopingtest.

Ældre (over 70 år) eller fejlernærede patienter bør være særligt forsigtige ved brug af Corodil Comp.

Corodil Comp kan være mindre effektivt til negroide mennesker.

Børn og unge

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn.

Hvis du udvikler nogen af følgende symptomer, mens du tager Corodil Comp, skal du straks fortælle det

til din læge:

Du føler dig svimmel efter den første dosis. Nogle få mennesker reagerer på den første dosis, eller når

dosis øges, ved at føle sig svimle, svage og få kvalme.

Pludselig hævelse af læberne og hals og ansigt, muligvis også hænder og fødder, eller hvæsende

vejrtrækning eller hæshed. Denne tilstand kaldes angioødem. Dette kan opstå på ethvert tidspunkt

under behandlingen. ACE-hæmmere medfører en højere forekomst af angioødem hos negroide

patienter end hos ikke-negroide patienter.

Høj temperatur, ondt i halsen eller mundsår (disse symptomer kan være tegn på infektion, der skyldes,

at antallet af hvide blodlegemer nedsættes).

Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot), som kan være tegn på leversygdom.

Længere vedvarende tør hoste. Der er rapporteret om hoste ved anvendelse af ACE-hæmmere, men

det kan også være et symptom på sygdom i de øvre luftveje.

Nærsynethed eller grøn stær (glaukom).

Brug af anden medicin sammen med Corodil Comp

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du bør ikke tage Corodil Comp sammen med følgende lægemidler:

kaliumtilskud (inklusive salterstatninger), diuretika ("vanddrivende tabletter"), der anvendes til

behandling af højt blodtryk, herunder kaliumbesparende diuretika, såsom spironolacton, triamteren

eller amilorid og andre lægemidler, der kan øge mængden af kalium i dit blod (f.eks. trimethoprim og

co-trimoxazol, også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol, til infektioner forårsaget af bakterier;

ciclosporin, et immunsuppressivt lægemiddel til at forhindre afstødning af et transplanteret organ; og

heparin, et blodfortyndende lægemiddel til at forhindre blodpropper).

anden medicin, der bruges til at behandle højt blodtryk.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information

under overskrifterne “Tag ikke Corodil Comp” og “Advarsler og forsigtighedsregler”).

bedøvelsesmidler og medicin til behandling af mentale sygdomme eller depressioner, medicin til

behandling af psykoser, tricykliske antidepressive midler eller beroligende midler.

lithium (medicin til behandling af psykiske sygdomme).

smertestillende og antiinflammatorisk medicin, såsom acetylsalicylsyre eller indomethacin.

guldinjektioner (natriumaurothiomalat), som anvendes til behandling af leddegigt (reumatoid

arthritis).

medicin som f.eks. efedrin, der anvendes i visse hoste- og forkølelsesmidler, eller noradrenalin og

adrenalin, der anvendes mod lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergier.

blodsukkersænkende lægemidler, såsom insulin eller medicin, der tages oralt (gennem munden).

cholestyramin-resin og colestipol, aktive stoffer der nedsætter mængden af fedtstoffer i blodet.

kortikosteroider, betændelseshæmmende hormonlignende stoffer.

adrenokortikotropt hormon (ACTH), der hovedsageligt anvendes til at teste, om binyrerne fungerer

ordentligt.

muskelafslappende midler (f.eks. tubocurarinchlorid, medicin til afslapning af musklerne, som

anvendes under operationer).

allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon, lægemidler til behandling af urinsyregigt.

medicin som f.eks. atropin eller biperiden, der anvendes til behandling af mange forskellige lidelser,

såsom mavekramper, urinblærespasmer, astma, transportsyge, muskelkramper og som et

hjælpemiddel til bedøvelse.

medicin til behandling af cancer, såsom cyclophosphamid eller methotrexat.

medicin, der hæmmer kroppens immunsystem, og medicin til forebyggelse af afstødningsreaktioner

efter organ- eller knoglemarvstransplantationer, såsom ciclosporin.

hjerteglykosider (f.eks. digoxin, medicin mod dårligt hjerte).

medicin, der som bivirkning kan forårsage forstyrrelser i ledningen af de elektriske stimuli i hjertet,

såsom medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen, visse typer medicin mod psykose og anden medicin,

såsom lægemidler til behandling af bakterieinfektioner.

calciumsalte og D-vitamin, forhøjet calciumniveau i blodet (kan medføre mave-tarm-forstyrrelser,

meget stor tørst, meget øget vandladning, træthed, svækkelse og vægttab).

carbamazepin, et lægemiddel, der primært anvendes til behandling af epilepsi og maniodepressiv

sindslidelse.

amphotericin B, medicin mod svampeinfektioner.

afføringsmidler, medicin til at fremme afføringen.

jodholdige kontraststoffer, der øger synligheden af vaskulære strukturer og organer under

røntgenfotografering.

barbiturater, der er medicin, som hæmmer centralnervesystemet og dermed virker beroligende.

opioide analgetika, som er stærke smertestillende midler uden betændelseshæmmende effekt.

carbenoxolon, der er medicin til behandling af betændelse i tarmkanalen.

salicylater, der er medicin mod smerter og/eller betændelsessygdomme.

lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (sirolimus,

everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se punktet “Advarsler og

forsigtighedsregler”.

Brug af Corodil Comp sammen med mad, drikke og alkohol

Corodil Comp kan tages uden hensyntagen til måltider.

Indtagelse af alkohol sammen med denne medicin

kan øge den blodtrykssænkende effekt (og kan derfor blandt andet forårsage svimmelhed, når du rejser dig

op).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal altid fortælle det til din læge, hvis du tror, at du er (eller måske bliver) gravid. Din læge vil

normalt råde dig til at holde op med at tage Corodil Comp, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at

du er gravid, og vil råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Corodil Comp. Det anbefales ikke at

tage Corodil Comp i den tidlige graviditet, og du må ikke tage lægemidlet i de sidste 6 måneder af

graviditeten, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det indtages efter 3. graviditetsmåned.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller snart skal til at amme. Corodil Comp anbefales ikke til brug af

ammende kvinder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Corodil Comp kan forårsage svimmelhed og træthed. Undlad at køre bil eller arbejde med værktøj eller

maskiner, hvis du oplever svimmelhed eller træthed (se også afsnit 4 Bivirkninger).

Corodil Comp indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Corodil Comp indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Corodil Comp

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne

Den anbefalede dosis er 1 tablet én gang dagligt.

Ældre

Din læge kan nøje justere dosen af enalapril og hydrochlorthiazid.

Nedsat nyrefunktion

Din læge vil nøje justere dosen af enalapril og hydrochlorthiazid.

Indgivelsesmåde

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.

Corodil Comp kan tages sammen med et måltid eller på tom mave.

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

Hvis du har taget for meget Corodil Comp

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden) har taget mere af Corodil Comp, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis du

tror, at et barn har slugt nogle af tabletterne. En overdosis kan sandsynligvis medføre lavt blodtryk, meget

hurtig eller langsom puls, hjertebanken (en følelse af meget hurtig eller uregelmæssig puls), shock, hurtig

vejrtrækning, hoste, kvalme og opkastning, kramper, svimmelhed, en følelse af søvnighed, forvirring eller

angst, rigelig vandladning eller ikke at kunne urinere. Medbring denne indlægsseddel, eventuelle

tilbageværende tabletter og pakningen, når du tager på hospitalet eller til lægen, så de ved, hvilke tabletter,

der er blevet indtaget.

Hvis du har glemt at tage Corodil Comp

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med at tage den

næste dosis på det normale tidspunkt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder med at tage Corodil Comp

Behandling af for højt blodtryk (hypertension) er en langtidsbehandling, og afbrydelse af behandlingen

skal aftales med lægen. Hvis behandlingen afbrydes eller stoppes, kan dit blodtryk stige.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis noget af følgende forekommer, skal du holde op med at tage Corodil Comp og øjeblikkeligt

søge læge eller tage ind på den nærmeste skadestue:

En svær allergisk reaktion, der kaldes angioødem (udslæt, kløe, hævelser i arme og ben, ansigtet,

læberne, munden eller halsen, som kan gøre det svært at synke eller trække vejret). Dette er en

alvorlig og almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede). Du kan få behov

for øjeblikkelig lægehjælp eller hospitalsindlæggelse.

Gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene). Dette er en potentielt alvorlig, men sjælden

bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede), som er tegn på betændelse i leveren.

Du kan få behov for øjeblikkelig lægehjælp eller hospitalsindlæggelse.

Corodil Comp forårsager ofte lavt blodtryk, som kan være forbundet med en følelse af svimmelhed og

svaghed. Hos nogle patienter kan dette forekomme efter den første dosis, eller når dosis øges. Hvis du

oplever disse symptomer, skal du straks kontakte lægen.

Corodil Comp kan i sjældne tilfælde medføre et fald i antallet af hvide blodlegemer, og din

modstandsdygtighed over for infektion kan blive nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer, såsom

feber og en alvorlig forværring af din almindelige tilstand eller feber med lokale infektionssymptomer,

såsom ondt i halsen/svælget/munden eller vandladningsproblemer, skal du straks søge læge. Der vil blive

udtaget en blodprøve for at kontrollere, om der er et eventuelt fald i antallet af hvide blodlegemer

(agranulocytose). Det er vigtigt at fortælle lægen om din medicin.

Der er meget ofte (hos flere end 1 ud af 10 behandlede) blevet rapporteret om tør hoste, som kan vare ved

i lang tid, ved anvendelse af Corodil Comp og andre ACE-hæmmere, men dette kan også være et

symptom på anden sygdom i de øvre luftveje. Du skal kontakte lægen, hvis du udvikler dette symptom.

Følgende bivirkninger er også blevet indberettet:

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

sløret syn.

svimmelhed.

kvalme.

svaghed.

hoste.

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

lavt niveau af kalium i blodet, hvilket kan give muskelsvaghed, trækninger eller unormal hjerterytme.

højt niveau af fedt eller urinsyre i blodet.

hovedpine, depression.

besvimelse, lavt blodtryk forbundet med ændringer i kropsholdningen (såsom at være svimmel eller

svag, når du rejser dig op efter at have ligget ned), brystsmerter, unormal hjerterytme, meget hurtig

puls (takykardi).

åndenød.

diarré, mavesmerter.

smagsforstyrrelser.

udslæt.

træthed.

højt niveau af kalium i blodet, som kan medføre unormal hjerterytme. En stigning i mængden af

kreatinin i blodet.

muskelkramper.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), hvilket kan gøre huden bleg og medføre svaghed eller

åndenød.

hypoglykæmi (lavt blodsukkerniveau) (se "Advarsler og forsigtighedsregler" i afsnit 2).

lavt niveau af magnesium i blodet.

urinsyrekrystaller i leddene (urinsyregigt).

forvirring, søvnighed, søvnmangel, nervøsitet, snurren eller følelsesløshed, svimmelhed, nedsat

seksuallyst.

hjertebanken (en fornemmelse af hurtig eller særligt stærk eller uregelmæssig puls).

hjertetilfælde eller slagtilfælde (”mini-slagtilfælde”) (primært hos patienter, der lider af lavt

blodtryk).

løbende næse, ondt i halsen, hæshed, vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret.

forsnævring af tarmen, betændelse i bugspytkirtlen, som medfører alvorlige smerter i maven og

ryggen (pankreatitis), opkastning, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, manglende appetit, maveirritation,

tør mund, mavesår (ulcus pepticum), luft i maven.

svedtendens, kløe, nældefeber, hårtab.

ledsmerter.

nyreproblemer, protein i urinen.

impotens.

hedeture, ringen for ørerne.

utilpashed, feber.

lavt niveau af natrium i blodet, som kan medføre træthed og forvirring, muskeltrækninger, anfald

eller koma, der også fører til dehydrering og lavt blodtryk, som gør dig svimmel, når du rejser dig op.

En stigning i mængden af urinstof i blodet.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

et nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket øger risikoen for infektioner, en reduktion i antallet af

andre blodlegemer, ændringer i blodets sammensætning, dårlig produktion af knoglemarv, sygdom i

lymfeknuderne, autoimmun sygdom, hvor kroppen angriber sig selv.

underlige drømme, søvnforstyrrelser.

delvis lammelse.

Raynauds syndrom, en sygdom i blodkarrene, som kan medføre, at dine fingre og tæer snurrer og

bliver blege, derefter blålige og derefter rødlige.

lungeproblemer, herunder lungebetændelse, betændelse i næsens slimhinde, som får næsen til at løbe

(rhinitis).

sår i munden, betændelse i tungen.

leverproblemer, betændelse i galdeblæren.

hududslæt, alvorlig blæredannelse, rødme i huden, Stevens-Johnsons syndrom (blærer i huden,

munden, øjnene og genitalierne), huden ser ud, som om den er brændt og skaller af,

lysoverfølsomhed, hudlidelser med rødt, skællet udslæt på næse og kinder (lupus erythematosus),

pemphigus (en tilstand, der giver blærer og læsioner, som normalt begynder i munden, nældefeber,

hårtab og kløe). Nogle gange kan hudproblemer være ledsaget af feber, alvorlig betændelse,

betændelse i blodkarrene, muskelsmerter og/eller ledsmerter, ændringer i blodets sammensætning og

en øget sænkningsreaktion (en blodprøve, der bruges til at påvise betændelse).

nedsat urinproduktion.

betændelse i nyrerne (interstitiel nefritis).

brystforstørrelse, også hos mænd.

en stigning i mængden af enzymer og affaldsprodukter, som produceres af leveren.

forhøjede blodsukkerniveauer.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

hævelse i tarmene.

højt niveau af calcium i blodet (se ”Brug af anden medicin sammen med Corodil Comp” i afsnit 2).

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon (SIADH), hvilket blandt andet medfører

symptomer som forvirring, kvalme, humørændringer, kramper og bevidsthedstab.

betændelse i en spytkirtel.

udskillelse af glukose i urinen (glykosuri).

nedsat appetit, svimmelhed.

synet er præget af gule farver på grund af gulfarvning af øjets linse (xantopsi).

hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Corodil Comp indeholder:

Aktive stoffer: enalaprilmaleat og hydrochlorthiazid. Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat og

12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: natriumhydrogencarbonat, majsstivelse, lactosemonohydrat,

calciumhydrogenphosphatdihydrat, talcum, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, ovale og bikonvekse med en delekærv på den ene side af tabletten og mærket "E H" på den anden

side af tabletten.

Tabletterne er pakket i Al/PA/AL/PVC blister, som placeres i en æske.

Pakningsstørrelser på 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 50x1, 56, 60, 98, 100 og 120 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Holland:

ENALAPRILMALEAAT/ HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 20/12.5

MG, TABLETTEN

Belgien:

Co- Enalapril Sandoz 20 mg/12,5 mg tabletten

Danmark:

Corodil comp

Finland:

Linatil comp 20 mg/12,5 mg tabletit

Tyskland:

EnaHEXAL comp 20 mg/12,5 mg Tabletten

Italien:

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH

Portugal:

ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ

Spanien:

ENALAPRIL-HIDROCLOROTIAZIDA BEXAL 20/12.5 mg comprimidos EFG

Sverige:

Linatil comp 20 mg/12,5 mg tabletter

Denne indlægsseddel blev senest ændret 30. januar 2020

30. januar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Corodil Comp, tabletter

0.

D.SP.NR.

22126

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Corodil Comp

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 85,12 mg

lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvid, oval, konveks tablet med trykdelekærv på den ene side, og mærket ”E H” på den

anden side.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at

sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension

Den faste dosiskombination er indiceret til patienter, hvis blodtryk ikke kan kontrolleres

tilstrækkeligt med enalapril alene. Den faste dosiskombination kan også erstatte

kombinationen af 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg hydrochlorthiazid hos patienter, som

er stabiliseret på tilsvarende mængder af de to aktive stoffer administreret separat. Den

faste dosiskombination er ikke egnet til initialbehandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis er én tablet dagligt.

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 1 af 23

Corodil Comp kan administreres som en enkelt daglig dosis sammen med eller uden mad.

Individuel dosistitrering med begge aktive indholdsstoffer kan anbefales. Det kan

overvejes at skifte direkte fra monoterapi med en ACE-hæmmer til den faste

dosiskombination, hvor det er klinisk relevant.

Nedsat nyrefunktion

Kreatininclearance ≥ 30 ml/min: Hos patienter med nedsat nyrefunktion med

kreatininclearance ≥ 30 ml/min skal enalaprildosis titreres, inden der kan skiftes til den

faste dosiskombination. Loop-diuretika foretrækkes frem for thiazider i denne

patientgruppe. Dosis af enalaprilmaleat og hydrochlorthiazid bør holdes så lav som

mulig (se pkt. 4.4). Hos disse patienter bør kalium og kreatinin regelmæssigt

kontrolleres, fx hver anden måned, når behandlingen er stabiliseret (se pkt. 4.4).

Kreatininclearance < 30 ml/min.: Se pkt. 4.3.

Særlige patientgrupper

Hos salt-/volumendepleterede patienter er startdosis 5 mg enalapril eller derunder.

Individuel dosistitrering med enalapril og hydrochlorthiazid anbefales.

Ældre

Anvendelse hos ældre har vist sig at være lige så effektiv som hos yngre hypertensive

patienter. I tilfælde af fysiologisk nedsat nyrefunktion anbefales det at titrere enalapril

alene, inden der påbegyndes behandling med den faste dosiskombination.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af

enalapril maleat/hydrochlorthiazid 20 mg/12,5 mg

hos børn og unge

er ikke klarlagt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≤ 30 ml/min).

Anuri.

Angioødem i anamnesen forbundet med tidligere behandling med ACE-hæmmere.

Arveligt eller idiopatisk angioødem.

Overfølsomhed over for sulfonamidderivater.

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Svært nedsat leverfunktion/hepatisk encefalopati.

Samtidig brug af Corodil Comp og lægemidler indeholdende aliskiren er kontraindiceret

hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR

< 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

Samtidig behandling med sacubitril/valsartan. Corodil Comp-behandling må ikke

initieres tidligere end 36 timer efter sidste dosis af sacubitril/valsartan (se pkt. 4.4 og

4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Enalaprilmaleat+hydrochlorthiazid

Hypotension og forstyrrelser i elektrolyt-/væskebalancen

Symptomatisk hypotension ses sjældent hos patienter med ukompliceret hypertension. Hos

hypertensive patienter, der får Corodil Comp, er risikoen for symptomatisk hypotension

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 2 af 23

større, hvis patienten har hypovolæmi efter fx behandling med diuretika, diætetisk

saltrestriktion, dialyse, diarré eller opkastning (se pkt. 4.5 og 4.8). Der skal foretages

regelmæssige målinger af serumelektrolytniveauerne med passende intervaller hos sådanne

patienter. Der skal holdes særligt øje med patienter med iskæmisk hjertesygdom eller

cerebrovaskulær sygdom, hos hvem et voldsomt fald i blodtrykket kan resultere i

myokardieinfarkt eller hjerneblødning. Der er observeret symptomatisk hypotension hos

hypertensive patienter med hjertesvigt, med eller uden nyrefunktionsnedsættelse. Dette ses

oftest hos patienter med alvorligt hjertesvigt, som har været i behandling med høje doser

loop-diuretika, som har hyponatriæmi eller renal dysfunktion. I disse patienter bør

behandlingen indledes under lægeopsyn, helst på et hospital, og patienterne skal nøje

følges, når dosis af enalapril og/eller diuretikum justeres.

Hvis der udvikles hypotension, skal patienten placeres i liggende stilling, og der skal

administreres intravenøs infusion af natriumchloridopløsning, hvis det er nødvendigt. En

forbigående hypotensiv reaktion er ikke kontraindikation for fortsat behandling, der

sædvanligvis kan genoptages uden problemer, når blodtrykket er steget efter

volumenekspansion. Efter volumenkorrektion og etablering af tilfredsstillende blodtryk

kan behandlingen genoptages, enten ved en lavere dosering eller ved en passende dosering

af ét af de to aktive indholdsstoffer alene.

Hos visse patienter med hjertesvigt og normalt eller lavt blodtryk kan enalapril medføre

yderligere sænkning af det systemiske blodtryk. Denne effekt er forventelig og

nødvendiggør sædvanligvis ikke seponering af behandlingen. Hvis hypotension bliver

symptomatisk, kan det blive nødvendigt at sænke dosis af diuretika og/eller enalapril.

Nedsat nyrefunktion

Corodil Comp bør ikke administreres til patienter med nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance < 80 ml/min. og > 30 ml/min.), før titrering af enalapril har vist, at der

er behov for den dosis, der findes i denne formulering (se pkt. 4.2).

Nogle hypertensive patienter uden synlig præeksisterende nyresygdom har udviklet

stigninger i niveauet af blodurea og kreatinin, når enalapril blev givet sammen med et

diuretikum (se pkt. 4.4 Enalaprilmaleat, Nedsat nyrefunktion; Hydrochlorthiazid, Nedsat

nyrefunktion). I sådanne tilfælde skal behandlingen med Corodil Comp seponeres. I denne

situation skal der tages højde for muligheden for grundsygdommen nyrearteriestenose (se

pkt. 4.4 Enalaprilmaleat, Renovaskulær hypertension).

Hyperkaliæmi

Muligheden for hyperkaliæmi kan ikke udelukkes ved at kombinere enalapril med en lav

dosis af et diuretikum (se pkt. 4.4 Enalaprilmaleat, Hyperkaliæmi). Kombinationen af en

ACE-hæmmer og et ikke-kaliumbesparende diuretikum udelukker dog ikke udvikling af

hypokaliæmi, særligt hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion.

Plasmakalium skal kontrolleres regelmæssigt.

Lithium

Kombination af lithium med enalapril og diuretika anbefales generelt ikke (se pkt. 4.5).

Lactose

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 3 af 23

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i

det væsentlige natriumfri.

Enalaprilmaleat

Aortastenose/hypertrofisk kardiomyopati

ACE-hæmmere skal som alle vasodilatorer administreres med forsigtighed til patienter

med venstre ventrikelklap- og udløbsobstruktion og undgås i tilfælde af kardiogent shock

og hæmodynamisk signifikant obstruktion.

Nedsat nyrefunktion

Der er rapporteret om nyresvigt i forbindelse med enalapril, især hos patienter med

alvorligt hjertesvigt eller underliggende nyresygdom, inklusive nyrearteriestenose.

Forudsat hurtig diagnosticering og korrekt behandling er nyresvigt i forbindelse med

behandling med enalapril sædvanligvis reversibelt (se pkt. 4.2 og pkt. 4.4 Enalaprilmaleat

– hydrochlorthiazid, Nedsat nyrefunktion; Hydrochlorthiazid, Nedsat nyrefunktion).

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med bilateral

nyrearteriestenose eller stenose i arterien til en enkelt fungerende nyre behandles med

ACE-hæmmere. Nyrefunktionen kan forringes med kun små ændringer i

serumkreatininniveauet. Behandling af disse patienter skal initieres under tæt medicinsk

overvågning med lave doser, nøje titrering og monitorering af nyrefunktionen.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaring med administration af enalapril til nyligt nyretransplanterede

patienter. Behandling med enalapril anbefales derfor ikke.

Hæmodialysepatienter

Brugen af enalapril er ikke indiceret hos patienter, der er i dialysebehandling på grund af

nyresvigt. Der er rapporteret om anafylaktoide reaktioner hos patienter, som var i

dialysebehandling med højpermeable membraner (fx AN69

) og samtidig blev behandlet

med en ACE-hæmmer. Hos disse patienter bør det overvejes at anvende en anden type

dialysemembran eller en anden klasse af antihypertensiva.

Leversvigt

ACE-hæmmere er i sjældne tilfælde blevet forbundet med et syndrom, som begynder med

cholestatisk icterus eller hepatitis, og som progredierer over i fulminant levernekrose og

(undertiden) død. Årsagen til udvikling af dette syndrom er ikke kendt. Hos patienter, som

behandles med ACE-hæmmere, og som udvikler icterus eller markant forhøjelse af

leverenzymniveauet, skal behandlingen med ACE-hæmmeren seponeres, og der skal

foretages passende medicinsk opfølgning (se pkt. 4.4 Hydrochlorthiazid, Leversygdom).

Neutropeni/agranulocytose

Der er rapporteret om neutropeni/agranulocytose, trombocytopeni og anæmi hos patienter,

som er i behandling med ACE-hæmmere. Der opstår sjældent neutropeni hos patienter med

normal nyrefunktion og ingen andre komplicerende faktorer. Enalapril skal anvendes med

ekstrem forsigtighed til patienter med kollagen vaskulær sygdom og patienter, som er i

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 4 af 23

behandling med immunosuppressiva, allopurinol eller procainamid eller en kombination

heraf, især hvis de i forvejen har nedsat nyrefunktion. Nogle af disse patienter udviklede

alvorlige infektioner, som i enkelte tilfælde ikke responderede på intensiv

antibiotikabehandling. Hvis enalapril anvendes til sådanne patienter, tilrådes regelmæssig

kontrol af de hvide blodlegemer, og patienterne bør vejledes med hensyn til at

indrapportere ethvert tegn på infektion.

Hyperkaliæmi

Der er set forhøjede serumkaliumniveauer hos nogle patienter, som behandles med ACE-

hæmmere, herunder enalapril. ACE-hæmmere kan forårsage hyperkaliæmi fordi de

hæmmer frigivelsen af aldosteron. Virkningen er normalt ikke signifikant hos patienter

med normal nyrefunktion. Dog kan hyperkaliæmi opstå hos patienter med nedsat

nyrefunktion, forringelse af nyrefunktionen, alder over 70 år, diabetes mellitus,

interkurrente hændelser, særligt dehydrering, akut dekompenseret hjertesygdom,

metabolisk acidose og hos patienter, der tager kaliumtilskud (inklusiv salterstatninger),

kaliumbesparende diuretika (fx spironolacton, eplerenon, triamteren eller amilorid) eller

hos patienter der bruger andre lægemidler, der er forbundet med stigninger i

serumkaliumniveauet (fx heparin, trimethoprim eller co-trimoxazol, også kendt som

trimethoprim/sulfamethoxazol og især aldosteron antagonister eller angiotension-

recepterblokkere). Brugen af kaliumtilskud, kaliumbesparende diuretika eller

kaliumholdige salterstatninger, især hos patienter med nedsat nyrefunktion, kan medføre en

signifikant stigning i serumkaliumniveauet. Hyperkaliæmi kan medføre alvorlige og

undertiden fatale arytmier. Kaliumbesparende diuretika og angiotensin-recepterblokkere

skal anvendes med forsigtighed hos patienter, der behandles med ACE-hæmmere, og

serum kalium og nyrefunktion bør monitoreres (se pkt. 4.4 og 4.5 Enalaprilmaleat –

hydrochlorthiazid, Hyperkaliæmi; Hydrochlorthiazid, Metaboliske og endokrine effekter).

Diabetiske patienter

Diabetikere, der behandles med orale antidiabetika eller insulin og starter behandling med

en ACE-hæmmer, skal instrueres i at overvåge blodsukkerniveauet nøje for hypoglykæmi,

især i den første måned med den kombinerede brug (se pkt. 4.4 og 4.5 Hydrochlorthiazid,

Metaboliske og endokrine effekter).

Overfølsomhed/angioødem

Der er rapporteret om angioødem omfattende ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/

eller larynx hos patienter, som er behandlet med angiotensinkonverterende

enzymhæmmere, herunder enalaprilmaleat. Dette kan forekomme på ethvert tidspunkt

under behandlingen. I sådanne tilfælde skal Corodil Comp seponeres øjeblikkeligt, og

patienten skal overvåges nøje for at sikre fuldstændigt fravær af symptomer, før patienten

udskrives. I de tilfælde, hvor hævelsen var begrænset til ansigt og læber, forsvandt den

sædvanligvis uden behandling. Antihistaminer har dog vist sig anvendelige til palliativ

behandling. Selv i tilfælde uden åndedrætsbesvær, og hvor hævelsen kun omfatter tungen,

kan det være nødvendigt at holde patienten under længerevarende observation, da

behandling med antihistaminer og kortikosteroider i nogle tilfælde ikke er tilstrækkeligt.

Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde med dødsfald som følge af angioødem i

forbindelse med larynxødem eller tungeødem. Hos patienter, hvor tunge, glottis eller

larynx er involveret, er der sandsynlighed for luftvejsobstruktion, særligt hos patienter med

luftvejsoperation i anamnesen. Hvis tunge, glottis eller larynx er involveret, og luftvejene

derfor kan tillukkes, skal der øjeblikkelig institueres passende behandling, der kan omfatte

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 5 af 23

subkutan adrenalinopløsning i forholdet 1:1.000 (0,3 til 0,5 ml) og/eller andre

forholdsregler for at sikre frie, stabile luftveje.

Det er rapporteret, at patienter af negroid afstamning, der er i behandling med ACE-

hæmmere, har højere incidens af angioødem end patienter af ikke-negroid afstamning.

Personer af negroid afstamning synes dog generelt at have en øget risiko for at udvikle

angioødem.

Patienter med tidligere tilfælde af angioødem uden forbindelse til behandling med ACE-

hæmmere kan have øget risiko for udvikling af angioødem, når de behandles med en ACE-

hæmmer. (Se også pkt. 4.3).

Samtidig brug af ACE-hæmmere med sacubitril/valsartan er kontraindiceret grundet den

øgede risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke initieres tidligere

end 36 timer efter sidste dosis af Corodil Comp. Behandling med Corodil Domp må ikke

initieres tidligere end 36 timer efter sidste dosis af sacubitril/valsartan (se pkt. 4.3 og 4.5).

Samtidig brug af ACE-hæmmere med racecadotril, mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) og vildagliptin kan føre til en øget risiko for angioødem (f.eks.

hævelse af luftveje eller tunge, med eller uden nedsat respiratorisk funktion) (se pkt. 4.5).

Der skal udvises forsigtighed ved start af behandling med racecadotril, mTOR-hæmmere

(f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus) og vildagliptin hos en patient, der i forvejen

behandles med en ACE-hæmmer.

Anafylaktoide reaktioner under hymenopteradesensibilisering

I sjældne tilfælde er der opstået livstruende anafylaktoide reaktioner hos patienter, som fik

ACE-hæmmere under desensibilisering med gift fra årevingede insekter (hymenoptera).

Disse reaktioner blev undgået ved midlertidigt at afbryde behandlingen med ACE-

hæmmere forud for hver desensibiliseringsbehandling.

Anafylaktoide reaktioner under LDL-aferese

I sjældne tilfælde har patienter, som fik ACE-hæmmere under fjernelse af

lavdensitetslipoprotein fra blodet (LDL-aferese) med dextransulfat, fået livstruende

anafylaktoide reaktioner. Disse reaktioner blev undgået ved midlertidigt at afbryde

behandlingen med ACE-hæmmere forud for hver aferese.

Hoste

Der er rapporteret om hoste ved brug af ACE-hæmmere. Hosten er typisk uproduktiv,

vedvarende og forsvinder efter seponering af behandlingen. ACE-hæmmerinduceret hoste

skal betragtes som en differentialdiagnose til hoste.

Operation/anæstesi

Enalapril blokerer angiotensin II-dannelsen og hæmmer derfor patienternes evne til at

kompensere via renin-angiotensin-systemet, når de gennemgår større operationer eller er i

anæstesi med midler, der fremkalder hypotension. Hvis der opstår hypotension på grund af

denne mekanisme, kan trykket genoprettes ved volumenekspansion (se pkt. 4.5).

Graviditet

Behandling med ACE-hæmmere bør ikke påbegyndes under graviditet. Ved planlægning

af graviditet bør patienten overgå til alternativ antihypertensiv behandling med en kendt

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 6 af 23

sikkerhedsprofil vedrørende brug under graviditet, medmindre fortsat behandling med

ACE-hæmmere vurderes at være nødvendig. Ved påvist graviditet bør behandling med

ACE-hæmmere seponeres omgående, og alternativ antihypertensiv behandling eventuelt

indledes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Etniske forskelle

I lighed med andre ACE-hæmmere har enalapril tilsyneladende mindre effekt med hensyn

til at nedsætte blodtrykket hos negroide personer end hos ikke-negroide personer, muligvis

på grund af en højere prævalens af lavt reninniveau hos den negroide hypertensive

befolkning.

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Hydrochlorthiazid

Nedsat nyrefunktion

Thiazider er muligvis ikke egnede diuretika til patienter med nedsat nyrefunktion, og de

har ingen effekt ved en kreatininclearance på 30 ml/min eller derunder (dvs. moderat eller

svært nedsat nyrefunktion) (se pkt. 4.2 og pkt. 4.4 Enalaprilmaleat – hydrochlorthiazid,

Nedsat nyrefunktion; Enalaprilmaleat, Nedsat nyrefunktion). Hos ældre patienter skal

kreatininclearance justeres for alder, vægt og køn.

Hypovolæmi, der er sekundær til diuretikainduceret væske- og natriumtab ved

behandlingens start, medfører nedsat glomerulær filtrering. Dette kan medføre øgede

niveauer af urea og kreatinin i blodet.

Denne forbigående nyrefunktionsnedsættelse er uden konsekvenser hos patienter med

normal nyrefunktion, men kan forværre eksisterende nedsat nyrefunktion.

Thiazider skal anvendes med forsigtighed i tilfælde af svær nyresygdom. Hos patienter

med nyresygdom kan thiazider fremkalde azotæmi. Der kan opstå kumulative effekter af

lægemidlet hos patienter med nedsat nyrefunktion. Hvis det bliver klart, at

nyredysfunktionen er progredierende, kendetegnet ved et stigende niveau af non-protein

nitrogen, skal der foretages en nøje revurdering af behandlingen, herunder overvejelser om

seponering af diuretikabehandlingen.

Leversygdom

Thiazider skal anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion eller

progredierende leversygdom, da selv små ændringer i væske- og elektrolytbalancen kan

udløse hepatisk koma (se pkt. 4.4 Enalaprilmaleat, Leversvigt). I sådanne tilfælde skal

behandlingen med diuretikummet seponeres straks. Corodil Comp er generelt frarådet i

kombination med sultoprid (se pkt.4.5).

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 7 af 23

Metaboliske og endokrine effekter

Behandling med thiazider kan nedsætte glucosetolerancen. Det kan være nødvendigt at

justere dosen af antidiabetika, herunder insulin (se pkt. 4.4 Enalaprilmaleat, Diabetiske

patienter).

Behandling med thiaziddiuretika kan være forbundet med øgede kolesterol- og

triglyceridniveauer, men med dosen på 12,5 mg hydrochlorthiazid blev der rapporteret om

minimale eller ingen effekter. Endvidere er der i kliniske forsøg med 6 mg

hydrochlorthiazid ikke set klinisk signifikante virkninger på glucose, kolesterol,

triglycerider, natrium, magnesium eller kalium.

Den thiazidforårsagede salt- og volumendepletering nedsætter eliminationen af urinsyre

via urinen. Thiazidbehandling kan hos visse patienter fremkalde hyperurikæmi og/eller

urinsyregigt. Denne virkning på hyperurikæmi synes at være dosisafhængig og er ikke

klinisk signifikant ved en dosis på 6 mg hydrochlorthiazid. Endvidere kan enalapril øge

udskillelsen af urinsyre i urinen og dermed svække hydrochlorthiazids hyperurikæmiske

effekt.

Der skal som hos alle patienter i behandling med diuretika foretages regelmæssige

målinger af serumelektrolytniveauerne med passende intervaller.

Thiazider (herunder hydrochlorthiazid) kan forårsage forstyrrelser i væske- eller

elektrolytbalancen (hypokaliæmi, hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose).

Advarselstegn på forstyrrelser i væske- eller elektrolytbalancen er xerostomi, tørst,

svaghed, letargi, somnolens, rastløshed, muskelsmerter eller -kramper, muskeltræthed,

hypotension, oliguri, takykardi og gastrointestinale forstyrrelser som kvalme og

opkastning.

Selvom der kan opstå hypokaliæmi ved anvendelse af thiaziddiuretika, kan samtidig

behandling med enalapril reducere hypokaliæmi induceret af diuretika. Risikoen for

hypokaliæmi er størst hos patienter med levercirrose, hos patienter med hurtig diurese, hos

patienter med utilstrækkelig oral indtagelse af elektrolytter og hos patienter, der samtidigt

behandles med kortikosteroider eller ACTH (se pkt. 4.5).

Der kan opstå hyponatriæmi hos ødematøse patienter i varmt vejr. Chloridmangel er

sædvanligvis af mild grad og kræver normalt ikke behandling.

Natriæmi

Natriumniveauerne skal måles, inden behandlingen påbegyndes, og regelmæssigt herefter.

Al diuretisk behandling kan medføre hyponatriæmi med potentielt alvorlige konsekvenser.

Da fald i natriumniveauerne i begyndelsen kan være asymptomatiske, er det nødvendigt

med regelmæssig kontrol. Hos patienter i risikogruppen (fx ældre og/eller underernærede

patienter og cirrose-patienter) skal denne kontrol foretages endnu hyppigere (se pkt. 4.8 og

4.9).

Kaliæmi

De vigtigste risici, der er forbundet med thiazid og beslægtede diuretika, er

kaliumdepletering og hypokaliæmi. Hypokaliæmi (< 3,5 mmol/l) skal forebygges hos visse

risikopatienter, såsom ældre og/eller underernærede patienter, særligt hvis de får

kombinationsterapi, cirrose-patienter med ødemer og ascites, hjertepatienter og patienter

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 8 af 23

med hjertesvigt. Hos disse patienter øger hypokaliæmi risikoen for kardiotoksicitet i

forbindelse med digitalisglykosider samt risikoen for arytmier.

Hos patienter med langt QT-interval, hvad enten det er kongenit eller lægemiddelinduceret,

øger hypokaliæmi risikoen for alvorlige arytmier, særligt potentielt fatal torsade de pointes,

især hos patienter med bradykardi.

Kaliumniveauerne skal kontrolleres regelmæssigt, første gang i den første uge af

behandlingen.

Thiazider kan nedsætte udskillelsen af calcium i urinen og forårsage intermitterende og

lette forhøjelser af serumcalcium, også hvis der ikke er kendte calciummetaboliske

forstyrrelser. Udtalt hypercalcæmi kan være tegn på latent hyperparatyroidisme. Thiazider

bør seponeres, før parathyroidfunktionen kontrolleres.

Thiazider har vist sig at øge urinudskillelsen af magnesium, hvilket kan medføre

hypomagnesiæmi.

Dopingtest

Indholdet af hydrochlorthiazid i dette lægemiddel kan give et positivt analyseresultat ved

en dopingtest.

Overfølsomhed

Der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner hos patienter med og uden allergi og

bronkial astma i anamnesen, når de behandles med thiazider. Der er rapporteret om

forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus ved brug af thiazider.

Akut myopi og sekundært snævervinklet glaukom

Hydrochlorthiazid, der er et sulfonamid, er blevet forbundet med en idiosynkratisk

reaktion, der resulterer i akut forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom.

Symptomerne omfatter akut indsættelse af nedsat synsskarphed eller okulær smerte og

indtræder typisk inden for nogle timer til uger efter indledning af behandlingen.

Ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan medføre permanent synstab.

Den primære behandling består i at seponere hydrochlorthiazid så hurtigt som muligt. Hvis

det intraokulære tryk fortsat ikke kan kontrolleres, kan det være nødvendigt at overveje

omgående medicinske eller kirurgiske behandlinger. Risikofaktorerne for udvikling af akut

snævervinklet glaukom kan omfatte sulfonamid- eller penicillinallergi i anamnesen.

Non-melanom hudkræft

I to epidemiologiske studier baseret på det danske Cancerregister er der observeret øget

risiko for non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom) ved en

stigende kumulativ dosis af hydrochlorthiazid. Hydrochlorthiazids fotosensibiliserende

virkning kan være en mulig mekanisme i forhold til non-melanom hudkræft.

Patienter, der tager hydrochlorthiazid, skal informeres om risikoen for non-melanom

hudkræft og have at vide, at de skal tjekke deres hud regelmæssigt for nye læsioner og

straks kontakte lægen, hvis de observerer mistænkelige hudlæsioner. For at minimere

risikoen for hudkræft bør patienterne rådes til at træffe forebyggende foranstaltninger som

f.eks. at begrænse eksponeringen for sollys og UV-stråler og, ved eksponering, at sørge for

tilstrækkelig beskyttelse. Mistænkelige hudlæsioner bør straks undersøges, herunder

eventuelt ved hjælp af histologisk biopsianalyse. Det kan også være nødvendigt at

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 9 af 23

genoverveje, om hydrochlorthiazid bør anvendes hos patienter, der tidligere har haft non-

melanom hudkræft (se også pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Enalaprilmaleat+hydrochlorthiazid

Andre antihypertensiva

Samtidig anvendelse af disse midler kan øge den hypotensive effekt af enalapril og

hydrochlorthiazid. Samtidig anvendelse af nitroglycerin og andre nitrater eller andre

vasodilatatorer kan yderligere sænke blodtrykket.

Lithium

Der er rapporteret om reversible stigninger i serumkoncentrationen af lithium og toksicitet

ved samtidig administration af lithium og ACE-hæmmere. Samtidig brug af

thiaziddiuretika kan øge lithiumniveauerne yderligere og forøge risikoen for

lithiumtoksicitet ved brug af ACE-hæmmere.

Brugen af Corodil Comp sammen med lithium anbefales derfor ikke, men hvis

kombinationen viser sig at være nødvendig, skal serumniveauet af lithium monitoreres nøje

(se pkt. 4.4).

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID)

Kronisk administration af NSAID'er kan reducere den antihypertensive effekt af en ACE-

hæmmer eller kan reducere den diuretiske, natriuretiske og antihypertensive effekt af

diuretika.

NSAID'er (herunder COX-2-hæmmere) og angiotensin II-receptorantagonister eller ACE-

hæmmere udøver en additiv effekt på øgningen af serumkaliumniveauet og kan medføre en

forringelse af nyrefunktionen. Disse effekter er normalt reversible. I sjældne tilfælde kan

der forekomme akut nyresvigt, særligt hos patienter med kompromitteret nyrefunktion (fx

ældre eller patienter som er volumendepleterede, herunder patienter i behandling med

diuretika).

Enalaprilmaleat

Kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger

ACE-hæmmere mindsker kaliumtab induceret af diuretika. Selvom serum kalium normalt

forbliver inden for normalområdet, kan hyperkaliæmi opstå hos nogle patienter behandlet

med enalapril. Kaliumbesparende diuretika (fx epleneron, spironolacton, triamteren eller

amilorid), kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger kan medføre signifikante

stigninger i serumkaliumniveauet. Der skal også udvises forsigtighed, når enalapril bliver

administreret samtidig med andre midler, der øger serum kalium, såsom trimethoprim og

co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), da trimethoprim er kendt for at virke som

et kaliumbesparende diuretikum, som amilorid. Derfor er kombinationen af enalapril med

de ovennævnte lægemidler ikke anbefalet. Hvis samtidig anvendelse er indiceret på grund

af påvist hypokaliæmi, skal lægemidlerne anvendes med forsigtighed, og

serumkaliumniveauet skal måles hyppigt (se pkt. 4.4).

Ciclosporin

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 10 af 23

Hyperkaliæmi kan forekomme under samtidig brug af ACE-hæmmere og ciclosporin.

Monitorering af serum kalium anbefales.

Heparin

Hyperkaliæmi kan forekomme under samtidig brug af ACE-hæmmere og heparin.

Monitorering af serum kalium anbefales.

Diuretika (thiazid- eller loopdiuretika)

Forudgående behandling med høje doser diuretika kan medføre volumendepletering og

risiko for hypotension, når behandlingen med enalapril påbegyndes (se pkt. 4.2 og 4.4).

Den hypotensive effekt kan reduceres ved seponering af diuretika eller ved at øge væske-

eller saltindtagelsen eller ved at indlede behandling med en lav dosis enalapril.

Tricykliske antidepressiva/antipsykotika/anæstetika

Samtidig anvendelse af visse anæstetika, tricykliske antidepressiva og antipsykotika med

ACE-hæmmere kan medføre yderligere sænkning af blodtrykket (se pkt. 4.4).

Sympatomimetika

Sympatomimetika kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere.

Antidiabetika

Epidemiologiske undersøgelser tyder på, at samtidig administration af ACE-hæmmere og

antidiabetika (insuliner, orale hypoglykæmiske midler) kan forårsage en øget

blodsukkersænkende effekt med risiko for hypoglykæmi. Dette synes at forekomme med

større sandsynlighed i de første uger af kombinationsbehandlingen og hos patienter med

nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.8).

Alkohol

Alkohol forstærker ACE-hæmmeres hypotensive effekt.

Acetylsalicylsyre, trombolytika og betablokkere

Enalapril kan administreres sikkert sammen med acetylsalicylsyre (i kardiologiske doser),

trombolytika og betablokkere.

Guld

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om nitritoide reaktioner (symptomerne omfatter

ansigtsrødme, kvalme, opkastning og hypotension) hos patienter, som samtidigt behandles

med injicerbart guld (natriumaurothiomalat) og ACE-hæmmere, herunder enalapril.

Dobbelt hæmning af renin-angiotensin-systemet (RAS) med ACE-hæmmere, angiotensin

II-receptor-blokkere eller aliskiren

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

Lægemidler, der øger risikoen for angioødem

Samtidig brug af ACE-hæmmere med sacubitril/valsartan er kontraindiceret, da dette øger

risikoen for angioødem (se pkt. 4.3 og 4.4).

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 11 af 23

Samtidig brug af ACE-hæmmere med racecadotril, mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) og vildagliptin kan føre til en øget risiko for angioødem (se pkt.

4.4).

Hydrochlorthiazid

Ikke-depolariserende muskelrelaksantia

Thiazider kan øge responsen på tubocurarin.

Alkohol, barbiturater, antidepressiva eller opioide analgetika

Der kan forekomme forstærkning af ortostatisk hypotension.

Antidiabetika (orale midler og insulin)

Thiazidbehandling kan påvirke glucosetolerancen. Det kan være nødvendigt at justere

dosis af det antidiabetiske lægemiddel (se pkt. 4.8). Metformin skal anvendes med

forsigtighed på grund af risikoen for laktisk acidose forårsaget af funktionelt nyresvigt i

forbindelse med hydrochlorthiazid.

Cholestyramin og colestipolresiner

Absorptionen af hydrochlorthiazid nedsættes ved tilstedeværelse af anionbytterresiner.

Enkeltdoser af enten cholestyramin eller colestipolresiner binder hydrochlorthiazid og

nedsætter derved absorptionen fra mave-tarm-kanalen med op til henholdsvis 85 % og 43

Lægemidler, der påvirkes af serumkaliumforstyrrelser

Periodisk kontrol af serumkalium og EKG anbefales, når Corodil Comp administreres

sammen med lægemidler, der påvirkes af serumkaliumforstyrrelser (fx digitalisglykosider

og antiarytmika) og sammen med nedennævnte lægemidler (herunder visse antiarytmika),

der inducerer torsades de pointes (ventrikulær takykardi), idet hypokaliæmi er en

prædisponerende faktor for torsades de pointes (ventrikulær takykardi):

Klasse Ia-antiarytmika (fx quinidin, hydroquinidin, disopyramid).

Klasse III-antiarytmika (fx amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid).

Visse antipsykotika (fx thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol).

Andre (fx bepridil, cisaprid, diphemanil, erythromycin IV, halofantrin, mizolastin,

pentamidin, terfenadin, vincamin IV).

Digitalisglykosider

Hypokaliæmi kan sensibilisere eller øge hjertets respons på de toksiske effekter af digitalis

(fx øget ventrikelirritation).

Kortikosteroider, ACTH

Intensiveret elektrolytdepletion, specielt hypokaliæmi.

Kaliuretiske diuretika (fx furosemid), carbenoxolon og misbrug af laksantia

Hydrochlorthiazid kan øge kalium- og/eller magnesiumtabet.

Pressoraminer (fx noradrenalin)

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 12 af 23

Effekten af pressoraminer kan blive nedsat, dog ikke i så høj grad, at brug heraf skal

udelukkes.

Cytostatika (fx cyclophosphamid, methotrexat)

Thiazider kan reducere den renale udskillelse af cytostatika og forstærke deres

myelosuppressive effekt.

Andre antihypertensive lægemidler

Additiv effekt.

Lægemidler mod urinsyregigt (probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol)

Det kan være nødvendigt at justere dosis af lægemidler mod urinsyregigt, eftersom

hydrochlorthiazid kan øge urinsyreniveauet. Det kan være nødvendigt at øge dosis af

probenecid eller sulfinpyrazon. Samtidig anvendelse af thiazid kan øge forekomsten af

overfølsomhedsreaktioner over for allopurinol.

Antikolinerge lægemidler (fx atropin, biperiden)

Øget biotilgængelighed af thiazid-diuretika på grund af nedsat gastrointestinal

bevægelighed og mavetømningshastighed.

Salicylater

I tilfælde af høje doser salicylater kan hydrochlorthiazid øge salicylaters toksiske effekt på

det centrale nervesystem.

Methyldopa

Der er rapporteret om enkeltstående tilfælde af hæmolytisk anæmi under samtidig brug af

hydrochlorthiazid og methyldopa.

Cyclosporin

Samtidig brug med cyclosporin kan øge risikoen for hyperurikæmi og urinsyregigtlignende

komplikationer.

Calciumsalte og D-vitamin

Thiaziddiuretika kan medføre forhøjet serumcalcium på grund af nedsat udskillelse. Hvis

der skal ordineres calciumtilskud, skal serumcalcium overvåges, og calciumdosis skal

tilpasses herefter.

Påvirkning af laboratorieprøveresultater

Thiazider kan påvirke resultatet af laboratorietest af parathyroidfunktionen på grund af

deres effekt på metaboliseringen af calcium (se pkt. 4.4).

Carbamazepin

Risiko for symptomatisk hyponatriæmi. Klinisk og biologisk monitorering er påkrævet.

Jodholdige kontraststoffer

I tilfælde af diuretikaforårsaget dehydrering er der en øget risiko for akut nyresvigt, særligt

ved brug af høje doser jodholdige kontraststoffer.

Patienter skal rehydreres inden administration.

Amphotericin B (parenteral)

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 13 af 23

Hydrochlorthiazid kan forstærke elektrolytforstyrrelser, særligt hypokaliæmi.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

ACE-hæmmere

Brug af ACE-hæmmere frarådes i 1. graviditetstrimester (se pkt. 4.4). Brug af ACE-

hæmmere er kontraindiceret i 2. og 3. graviditetstrimester (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske undersøgelser af risikoen for teratogenicitet ved behandling med ACE-

hæmmere under graviditetens første trimester er inkonklusive, men en lille forøget risiko

kan ikke udelukkes. Patienter, der planlægger at blive gravide, bør skifte til anden

antihypertensiv behandling med fastlagt sikkerhedsprofil for brug under graviditet,

medmindre fortsat behandling med ACE-hæmmere skønnes at være nødvendig. Når

graviditet er diagnosticeret, bør behandling med ACE-hæmmere straks seponeres, og

anden behandling bør igangsættes, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Eksponering for ACE-hæmmere i andet og tredje graviditetstrimester er kendt for at

forårsage human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinket forbening

af kraniet) og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se også pkt. 5.3

”Prækliniske sikkerhedsdata”). I tilfælde af udsættelse for ACE-hæmmere i andet eller

tredje graviditetstrimester, anbefales det at foretage en ultralydsscanning af nyrefunktionen

og kraniet. Børn, hvis mødre har taget ACE-hæmmere, skal overvåges nøje for

hypotension (se også pkt. 4.3 og 4.4).

Hydrochlorthiazid

Der er begrænset erfaring med anvendelse af hydrochlorthiazid til gravide, særligt i det

første trimester. Erfaringsgrundlaget fra dyreforsøg er utilstrækkeligt.

Hydrochlorthiazid passerer placenta. Baseret på hydrochlorthiazids farmakologiske

virkningsmekanisme kan anvendelse i graviditetens andet og tredje trimester kompromittere

føto-placental perfusion, hvilket kan medføre føtale og neonatale virkninger såsom icterus,

elektrolytforstyrrelser og trombocytopeni.

Hydrochlorthiazid bør ikke anvendes til patienter med ødemer/hypertension under

graviditeten eller præeklampsi, da det indebærer en risiko for nedsat plasmavolumen og

placental hypoperfusion uden gavnlig effekt på sygdommens forløb.

Hydrochlorthiazid bør ikke anvendes mod essentiel hypertension til gravide kvinder undtaget

i sjældne situationer, hvor anden behandling ikke kan anvendes.

Amning

Enalapril

Begrænsede farmakokinetiske data viser meget lave koncentrationer af enalapril i

modermælk (se pkt. 5.2). Selv om disse koncentrationer synes at være klinisk irrelevante,

anbefales brugen af Corodil Comp ikke under amning af præterm spædbørn og i de første

uger efter fødslen generelt, på grund af den hypotetiske risiko for kardiovaskulære og

renale virkninger og fordi der er begrænset klinisk erfaring. Ved ældre spædbørn kan

anvendelse af Corodil Comp til ammende mødre overvejes, hvis behandlingen er

nødvendig for moderen, og hvis barnet observeres for uønskede hændelser.

Hydrochlorthiazid

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 14 af 23

Hydrochlorthiazid udskilles i human mælk i små mængder. Thiazider i høje doser, der

medfører store diureser, kan hæmme mælkeproduktionen. Corodil Comp anbefales ikke til

kvinder der ammer. Hvis Corodil Comp ordineres til kvinder der ammer, så skal dosis være

så lav som mulig.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ved bilkørsel eller betjening af maskiner skal det tages i betragtning, at der lejlighedsvis

kan forekomme svimmelhed eller træthed (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger, der er indberettet ved brug af Corodil Comp, enalapril alene eller

hydrochlorthiazid alene enten under kliniske forsøg eller efter markedsføring af

lægemidlet, omfatter:

Meget almindelig: (≥ 1/10)

Almindelig:

1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig:

1/1.000 til < 1/100)

Sjælden:

1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden:

(< 1/10.000)

Ikke kendt:

(Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Ikke kendt: Non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom).

Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ dosisafhængig

forbindelse mellem hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft (se også pkt. 4.4 og 5.1).

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig: Anæmi (herunder aplastisk og hæmolytisk).

Sjælden: Neutropeni, fald i hæmoglobinniveauet, fald i hæmatokritniveauet,

trombocytopeni, agranulocytose, knoglemarvsdepression, leukopeni, pancytopeni,

lymfadenopati, autoimmune sygdomme.

Det endokrine system

Ikke kendt: Syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon (SIADH).

Metabolisme og ernæring

Almindelig: Hypokaliæmi, øget niveau af kolesterol, øget niveau af triglycerider,

hyperurikæmi.

Ikke almindelig: Hypoglykæmi (se pkt. 4.4), hypomagnesæmi, urinsyregigt*.

Sjælden: Øget niveau af blodglucose.

Meget sjælden: Hypercalcæmi (se pkt. 4.4).

Nervesystemet og psykiske forstyrrelser

Almindelig: Hovedpine, depression, synkope, ændret smagssans.

Ikke almindelig: Konfusion, somnolens, insomni, nervøsitet, paræstesi, vertigo, nedsat

libido*.

Sjælden: Abnorme drømme, søvnforstyrrelser, parese (som følge af hypokaliæmi).

Øjne:

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 15 af 23

Meget almindelig: Sløret syn.

Øre og labyrint

Ikke almindelig: Tinnitus.

Hjerte og vaskulære sygdomme

Meget almindelig: Svimmelhed.

Almindelig: Hypotension, ortostatisk hypotension, arytmier, angina pectoris, takykardi.

Ikke almindelig: Blussen, palpitationer, myokardieinfarkt eller hjerneblødning, eventuelt

sekundært til udtalt hypotension hos højrisikopatienter (se pkt. 4.4).

Sjælden: Raynauds fænomen.

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig: Hoste.

Almindelig: Dyspnø.

Ikke almindelig: Næseflåd, ondt i halsen og hæshed, bronkospasme/astma.

Sjælden: Lungeinfiltrater, respirationsbesvær (herunder pneumonitis og lungeødem),

rhinitis, allergisk alveolitis/eosinofil pneumoni.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Kvalme.

Almindelig: Diarré, abdominale smerter.

Ikke almindelig: Ileus, pancreatitis, opkastning, dyspepsi, obstipation, anoreksi,

epigastriske gener, mundtørhed, ulcus pepticum, flatulens*.

Sjælden: Stomatitis/aftøse ulcerationer, glossitis.

Meget sjælden: Intestinalt angioødem.

Lever og galdeveje

Sjælden: Leversvigt, levernekrose (kan være fatalt), hepatitis – enten hepatocellulær eller

cholestatisk, icterus, cholecystitis (særligt hos patienter, der i forvejen har cholelithiasis).

Hud og subkutane væv

Almindelig: Udslæt (exanthema), overfølsomhed/angioødem: angioødem omfattende

ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx (se pkt. 4.4).

Ikke almindelig: Diaforese, pruritus, urticaria, alopeci.

Sjælden: Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitis, toksisk

epidermal nekrolyse, purpura, kutan lupus erythematosus, erytrodermi, pemphigus.

Der er rapporteret om et symptomkompleks, som kan omfatte nogle eller alle af følgende

symptomer: Feber, serositis, vaskulitis, myalgi/myositis, artralgi/arthritis, en positiv ANA,

forhøjet ESR, eosinofili og leukocytose. Udslæt, lysfølsomhed eller andre dermatologiske

symptomer kan forekomme.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig: Muskelkramper

Ikke almindelig: Artralgi*.

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig: Renal dysfunktion, nyresvigt, proteinuri.

Sjælden: Oliguri, interstitiel nefritis.

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 16 af 23

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig: Impotens.

Sjælden: Gynækomasti.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Asteni.

Almindelig: Thorakale smerter, træthed.

Ikke almindelig: Utilpashed, feber.

Undersøgelser

Almindelig: Hyperkaliæmi, stigninger i niveauet af serumkreatinin.

Ikke almindelig: Stigninger i niveauet af blodurea, hyponatriæmi.

Sjælden: Forhøjede niveauer af leverenzymer, forhøjet niveau af serumbilirubin.

Forbundet med hydrochlorthiazid

Bivirkninger, der ikke er nævnt ovenfor

Infektioner og parasitære sygdomme:

Sialoadenitis.

Metabolisme og ernæring:

Glycosuri.

Nervesystemet:

Nedsat appetit, svimmelhed.

Øjne:

Xanthopsi.

* Kun set med hydrochlorthiaziddoser på 12,5 mg og 25 mg.

† Hyppigheden ‘almindelig’ ved muskelkramper gælder hydrochlorthiaziddoser på 12,5

mg og 25 mg, hvorimod hyppigheden af hændelsen er ‘ikke almindelig’ ved doser på 6 mg

hydrochlorthiazid.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen specifikke data om behandling af overdosering med Corodil Comp.

Behandlingen er symptomatisk og understøttende. Symptomerne på overdosering er svær

hypotension, shock, stupor, bradykardi, elektrolytforstyrrelser og nyresvigt. Der ydes

symptomatisk og understøttende behandling. Behandlingen med Corodil Comp skal

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 17 af 23

seponeres og patienten observeres nøje. Anbefalede tiltag er blandt andet induktion af

emesis, administration af aktivt kul og administration af et laksantia, hvis indtagelsen er

sket for nylig, samt rehydrering, reetablering af elektrolytbalancen og afhjælpning af

hypotension ved hjælp af etablerede procedurer.

Enalaprilmaleat

De hyppigst observerede tegn på overdosering, der er rapporteret om til dato, er udtalt

hypotension, der starter ca. 6 timer efter indtagelsen af tabletterne, samtidig med blokering

af renin-angiotensin-systemet og stupor. Symptomer i forbindelse med en overdosering af

ACE-hæmmere er bl.a. kredsløbsshock, elektrolytforstyrrelser, nyresvigt, hyperventilation,

takykardi, palpitationer, bradykardi, svimmelhed, angst og hoste. Efter indtagelse af 300

mg og 440 mg enalaprilmaleat er der fundet serumkoncentrationer af enalaprilat, der var

100 henholdsvis 200 gange højere end, hvad der normalt ses efter terapeutiske doser.

Den anbefalede behandling af overdosering er intravenøs infusion af

natriumchloridopløsning. Hvis der forekommer hypotension, skal patienten anbringes i

Trendelenburgs leje. Hvis det er muligt, kan behandling med infusion af angiotensin II og/

eller intravenøs infusion af catecholaminer også overvejes. Hvis tabletterne er indtaget for

nylig, skal behandlingen rettes mod at fjerne enalaprilmaleat (fx emesis, ventrikelskylning,

administration af absorbenter og natriumsulfat). Enalaprilat kan fjernes fra det systemiske

kredsløb med hæmodialyse (se pkt. 4.4). Behandling med pacemaker er indiceret ved

behandlingsresistent bradykardi. Vitale tegn, niveauer af serumelektrolytter og

kreatininkoncentrationer skal monitoreres løbende.

Hydrochlorthiazid

De mest almindelige tegn og symptomer, der er observeret, er de tegn og symptomer, der

skyldes elektrolytudtømning (hypokaliæmi, hypochloræmi, hyponatriæmi) og dehydrering

som følge af overdreven diurese.

Udover forventelig diurese kan overdosering af thiazider forårsage forskellige grader af

letargi, der inden for nogle få timer kan udvikle sig til koma med let nedsat respiration og

hjerte-karfunktion og uden tegn på ændringer i serum-elektrolytter eller dehydrering.

Mekanismen bag thiazidforårsaget CNS-depression er ukendt.

Der er rapporteret om gastrointestinal irritation samt stigning i blodureanitrogn (BUN), og

særligt hos patienter med nedsat nyrefunktion kan der opstå ændringer i serumelektrolytter.

Der kan opstå kvalme, opkastning, hypotension, kramper, svimmelhed, somnolens,

forvirring, polyuri eller oliguri, der kan udvikle sig til anuri (pga. hypovolæmi).

Hvis der også er administreret digitalis, kan hypokaliæmi forstærke hjertearytmier.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 BA 02, farmakoterapeutisk klassifikation: ACE-hæmmere og diuretika.

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 18 af 23

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Forbundet med enalapril

Enalaprilmaleat er enalaprils maleatsalt, et derivat af to aminosyrer, L-alanin og L-prolin.

Angiotensinkonverterende enzym (ACE) er et peptidyldipeptidase, der katalyserer

konverteringen af angiotensin-I til pressorsubstansen angiotensin-II.

Efter abosorption hydrolyseres enalapril til enalaprilat, der hæmmer ACE. Hæmningen af

ACE medfører nedsat angiotensin-II i plasma, hvilket resulterer i øget reninaktivitet i

plasma (på grund af afskaffelsen af negativ feedback af reninudskillelse), og nedsat

aldosteronudskillelse.

ACE er identisk med kininase-II. Derfor kan enalapril også blokere nedbrydningen af

bradykinin, der er et potent vasodepressorpeptid. Dog er det ikke klarlagt, hvilken rolle

dette spiller for enalaprils terapeutiske effekt.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Forbundet med hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid er et thiaziddiuretikum, der virker vanddrivende og blodtrykssænkende

ved at hæmme stoffer, der øger den tubulære reabsorption af natrium i nyrebarkens

diluerende segment. Dette øger udskillelsen af natrium og chlorid i urinen og i mindre grad

udskillelsen af kalium og magnesium, hvorved diuresis øges, og der udøves en

antihypertensiv effekt.

Karakteristika for den antihypertensive behandling

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 19 af 23

Enalapril

Skønt mekanismen bag enalaprils blodtrykssænkende virkning menes hovedsageligt at

være resultatet af en undertrykkelse af renin-angiotensin-aldosteronsystemet, er enalapril

blodtrykssænkende selv hos patienter med lav-renin hypertension.

Administration af enalapril til hypertensive patienter medfører en sænkning af blodtrykket

i både liggende og oprejst stilling uden at øge hjertefrekvensen betydeligt.

Symptomatisk postural hypotension er sjældent. Hos visse patienter kan det kræve

adskillige ugers behandling at opnå et optimalt blodtryksfald. Pludselig seponering af

enalapril er ikke blevet forbundet med hurtig blodtryksstigning.

Der opnås som regel en effektiv hæmning af ACE-aktiviteten 2 til 4 timer efter oral

administration af en individuel dosis enalapril. Der blev generelt observeret begyndende

antihypertensiv aktivitet efter en time og maksimal blodtrykssænkning 4-6 timer efter

administration. Varigheden af effekten er dosisrelateret. Ved de anbefalede doser blev der

påvist antihypertensiv og hæmodynamisk effekt i minimum 24 timer.

I hæmodynamiske studier med patienter med essentiel hypertension blev

blodtrykssænkningen ledsaget af reduceret perifer arteriel modstand og øget kardiel

minutvolumen samt små eller ingen ændringer i hjertefrekvensen. Efter administration af

enalapril sås en stigning i den renale blodgennemstrømning. Den glomerulære

filtrationshastighed var uændret. Der var ingen tegn på natrium- eller vandretention. Hos

patienter med lave glomerulære filtrationshastigheder inden behandlingen steg

hastighederne dog som regel.

I kortsigtede kliniske studier med diabetiske og ikke-diabetiske patienter med nyresygdom

blev der observeret fald i albuminuria og i renal udskillelse af IgG samt i den totale

urinprotein efter administration af enalapril.

Når enalapril gives sammen med diuretika af thiazidtypen, er enalaprils blodtrykssænkende

virkning mindst additiv. Enalapril kan sænke eller forebygge udviklingen af

thiazidforårsaget hypokaliæmi.

Hydrochlorthiazid

Den diuretiske virkning begynder efter cirka 2 timer. Maksimal diuretisk aktivitet opnås

efter 4 timer og vedvarer i 6 til 12 timer.

Ved doser over et vist niveau, når thiaziddiuretika et loft med hensyn til den terapeutiske

virkning, hvorimod antallet af bivirkninger fortsætter med at stige. Når behandlingen ikke

er effektiv, har det derfor intet formål at overstige de anbefalede doser, hvilket oftest fører

flere bivirkninger.

Non-melanom hudkræft: Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ

dosisafhængig forbindelse mellem hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft. Et studie

omfattede en population med 71.533 tilfælde af basalcellekarcinom og 8.629 tilfælde af

placecellekarcinom, der blev matchet med hhv. 1.430.833 og 172,462 forsøgspersoner i

kontrolgrupper. Stort forbrug af hydrochlorthiazid (≥ 50.000 mg kumulativt) var forbundet

med en justeret OR-værdi på 1,29 (95 %- KI: 1,23-1,35) for basalcellekarcinom og på 3,98

(95 %-KI: 3,68-4,31) for pladecellekarcinom. Der sås en klar kumulativ dosis/respons

relation, hvad angår både basalcellekarcinom og pladecellekarcinom.

Et andet studie viste en mulig forbindelse mellem læbekræft (pladecellekarcinom) og

eksponering for hydrochlorthiazid: 633 tilfælde af læbekræft blev matchet med 63.067

forsøgspersoner i kontrolgrupper under anvendelse af en risk set sampling-strategi. Der

blev påvist en kumulativ dosis/respons relation med en justeret OR-værdi på 2,1 (95 %-KI:

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 20 af 23

1,7-2,6), der steg til OR 3,9 (3,0-4,9) ved et stort forbrug (~25.000 mg) og OR 7,7 (5,7-

10,5) ved den højeste kumulative dosis (~100.000 mg) (se også pkt. 4.4).

Forbundet med kombinationen

I kliniske studier sænkede samtidig administration af enalapril og hydrochlorthiazid

blodtrykket i signifikant højere grad end administration af et af de aktive stoffer alene.

Administration af enalapril hæmmer renin-angiotensin-aldosteronsystemet og har tendens

til at sænke niveauet af hydrochlorthiazidforårsaget kalium.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og thiaziddiuretika fremkalder en synergistisk effekt

og sænker samtidig risikoen for hypokaliæmi, der er forårsaget af diuretika alene.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Samtidig administration af enalapril og hydrochlorthiazid i forskellige doser har ringe eller

ingen indflydelse på biotilgængeligheden af de to aktive stoffer.

Forbundet med enalapril

Absorption

Oralt administreret enalapril absorberes hurtigt, og maksimale serumkoncentrationer opnås

inden for en time. Udregnet på baggrund af mængden af genvunden enalapril i urinen, er

absorptionen af enalapril fra peroralt administreret enalaprilmaleat ca. 60 %. Absorptionen

af oralt administreret enalapril påvirkes ikke af føde i mave-tarm-kanalen.

Fordeling

Efter absorption hydrolyseres oralt enalapril hurtigt og i høj grad til enalaprilat, der er en

potent ACE-hæmmer. Maksimale serumkoncentrationer af enalaprilat opnås efter 3 til 4

timer efter administration af en oral dosis enalaprilmaleat. Den effektive halveringstid for

enalapril (efter akkumulation) blev opnået efter fire dages behandling.

Ved de koncentrationer, der er terapeutisk relevante, overstiger enalaprils binding til

humane plasmaproteiner ikke 60 %.

Amning

Efter en enkelt oral dosis på 20 mg til fem kvinder postpartum var det gennemsnitlige

maksimal niveau af enalapril i mælken 1,7 µg/l (område 0,54 til 5,9 µg/l) 4 til 6 timer efter

dosering. Det gennemsnitlige maksimale niveau af enalaprilat var 1,7 µg/l (område 1,2 til

2,3 µg/l). De maksimale niveauer forekom på forskellige tidspunkter i løbet af perioden på

24 timer. Ved at anvendes dataene om det maksimale niveau i mælken vil den estimerede

maksimale indtagelse hos et spædbarn, der udelukkende ammes, være ca. 0,16 % af

moderens vægtjusterede dosis. En kvinde, som havde taget en oral dosis enalapril på 10 mg

om dagen i 11 måneder, havde et maksimalt niveau af enalapril i mælken på 2 µg/l 4 timer

efter en dosis, og et maksimalt niveau af enalaprilat på 0,75 µg/l ca. 9 timer efter dosis.

Den totale mængde enalapril og enalaprilat, som blev målt i mælken i løbet af perioden på

24 timer, var henholdsvis 1,44 µg/l og 0,63 µg/l. Niveauet af enalaprilat i mælken kunne

ikke spores (< 0,2 µg/l) 4 timer efter en enkelt dosis enalapril på 5 mg hos én moder og

10 mg hos to mødre; niveauet af enalapril blev ikke bestemt.

Biotransformation

Ud over omdannelsen til enalaprilat er der ingen tegn på betydelig metabolisme af

enalapril.

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 21 af 23

Elimination

Enalapril udskilles primært via nyrerne. De vigtigste komponenter i urinen er enalaprilat

med ca. 40 % af dosis og intakt enalapril (ca. 20 %).

Nedsat nyrefunktion

Eksponeringen for enalaprilat og enalapril er øget hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med mildt til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 40-60 ml/min)

var steady state AUC af enalaprilat ca. to gange højere end hos patienter med normal

nyrefunktion efter administration af 5 mg en gang daglig. I tilfælde af alvorligt nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance ≤ 30 ml/min) var AUC ca. 8 gange højere. Nedsat

nyrefunktion i en sådan grad medfører, at den enalaprilats effektive halveringstid efter

adskillige doser enalaprilmaleat er forlænget, og at det tager længere tid at opnå steady

state, se punkt 4.2 ”Nedsat nyrefunktion”.

Enalaprilat kan fjernes fra kredsløbet ved hjælp af hæmodialyse. Dialyseclearance er 62

ml/min.

Forbundet med hydrochlorthiazid

Absorption

Den orale absorption af hydrochlorthiazid er relativt hurtig.

Hydrochlorthiazids biotilgængelighed varierer fra 60 til 80 %. Maksimale

plasmakoncentrationer (Tmax) opnås efter 1,5 til 5 timer (gennemsnitligt 4 timer).

Fordeling

Plasmaproteinbindingen er ca. 40 %.

Den gennemsnitlige halveringstid i plasma hos fastende personer er rapporteret til at være

mellem 5 og 15 timer.

Elimination

Hydrochlorthiazid udskilles hurtigt via nyrerne og udskilles uforandret (> 95 %) i urinen.

Minimum 61 % af orale doser udskilles uforandret inden for 24 timer.

Ved nedsat nyre- og hjertefunktion samt hos ældre er den renale clearance af

hydrochlorthiazid nedsat og halveringstiden øget. Hos ældre er de maksimale

plasmakoncentrationer også øgede.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet. Reproduktionstoksicitetsstudier antyder, at enalapril ikke har nogen

virkning på frugtbarheden og reproduktionsevnen i rotter, samt at det ikke er teratogent. I

et forsøg med hunrotter, der fik doser inden parring og frem til de var drægtige, sås øget

dødelighed blandt ungerne i dieperioden.

Det er påvist, at det aktive stof passerer placenta og udskilles i mælken.

Angiotensinkonverterende enzymhæmmere som klasse har vist sig at være føtotoksisk

(forårsager fosterskader og/eller -død), når det indgives i andet eller tredje

graviditetstrimester.

Hydrochlorthiazid passerer placenta, men ikke blodhjernebarrieren.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 22 af 23

6.1

Hjælpestoffer

Calciumhydrogenphosphatdihydrat

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Majsstivelse

Natriumhydrogencarbonat

Talcum

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Al/PA/Al/PVC-blister, i æske.

Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 50×1, 56, 60, 98, 100 og 120 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hexal A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER/NUMRE

35757

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

1. marts 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. januar 2020

Corodil Comp, tabletter 20 mg-12,5 mg

Side 23 af 23

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information