Cordarone 200 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Aktiv bestanddel:
AMIODARONHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Sanofi A/S
ATC-kode:
C01BD01
INN (International Name):
amiodarone hydrochloride
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
11776
Autorisation dato:
1985-02-28

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cordarone 100 mg og 200 mg tabletter

amiodaronhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Cordarone til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cordarone

Sådan skal du tage Cordarone

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cordarone virker mod hurtig og uregelmæssig hjerterytme (arytmier).

Cordarone tabletter anvendes til at forebygge og behandle svære forstyrrelser i hjerterytmen, når andre

lægemidler ikke har været virksomme.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Cordarone

Tag ikke Cordarone:

hvis du er allergisk over for amiodaron, iod eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cordarone (angivet i

punkt 6)

hvis du samtidig får medicin, som kan udløse

torsade de pointes

(se ”Brug af anden medicin sammen med

Cordarone”)

hvis du er i behandling med en bestemt type medicin mod depression (MAO-hæmmere)

hvis du har langsom hjerterytme eller andre hjerterytmeforstyrrelser (hvis du ikke har pacemaker)

hvis din skjoldbruskkirtel ikke fungerer som den skal (stofskifteproblemer)

hvis du er gravid (undtagen på lægens absolutte anbefaling)

hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cordarone.

Vær særlig forsigtig med at anvende Cordarone

På grund af hyppige og alvorlige bivirkninger får du kun Cordarone, når anden hjertemedicin ikke virker

godt nok.

Du vil jævnligt blive kontrolleret for bivirkninger fra hjertet, lunger, skjoldbruskkirtel (stofskiftet) og lever.

Bivirkningerne vil som regel forsvinde, når behandlingen med Cordarone ophører.

Du skal straks kontakte lægen:

hvis du får ændringer i hjertets rytme (den bliver uregelmæssig, langsom eller hurtig)

hvis du får hoste og åndenød

hvis din vægt stiger eller falder, din puls bliver langsommere eller hurtigere, du fryser eller føler dig mere

varm end sædvanligt

hvis du får gulsot eller bliver gul i det hvide i øjnene

hvis du får muskelsvaghed og nedsat følelse i hænder og fødder

hvis du får uskarpt eller nedsat syn.

hvis du i øjeblikket tager et lægemiddel indeholdende sofosbuvir til behandling mod hepatitis C, kan det

medføre en livstruende reduktion af din puls. Lægen kan overveje en alternativ behandling. Hvis

behandling med amiodaron og sofosbuvir er nødvendig, kan yderligere overvågning af dit hjerte være

nødvendig.

Sig det straks til lægen

, hvis du tager et lægemiddel indeholdende sofosbuvir til behandling mod hepatitis

C, og du under behandlingen oplever:

langsom eller uregelmæssig puls, eller hjerterytmeproblemer

åndenød eller forværring af eksisterende åndenød

brystsmerter

svimmelhed

hjertebanken

at du er tæt på at besvime eller få besvimelsesanfald

Du skal være opmærksom på:

at huden bliver meget følsom over for sollys. Beskyt huden med tøj og solbeskyttelsescreme med høj

faktor. Undgå solarium

før en operation skal du altid fortælle, at du anvender Cordarone

at du kun bør indtage en begrænset mængde alkohol

at kun ved livstruende forstyrrelser i hjerterytmen vil lægen give Cordarone til gravide. Det nyfødte barn

skal kontrolleres for bivirkninger i skjoldbruskkirtlen.

at du skal fortælle det til lægen, hvis du står på venteliste til en hjertetransplantation. Din læge vil

muligvis ændre din behandling. Dette skyldes, at indtagelse af amiodaron før hjertetransplantation har vist

en øget risiko for en livstruende komplikation (primær transplantatdysfunktion), hvor det transplanterede

hjerte holder op med at fungere korrekt inden for de første 24 timer efter operationen.

Børn og unge

Sikkerheden og effekten af Cordarone er ikke undersøgt hos børn, og derfor bør Cordarone ikke bruges til

børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Cordarone

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Cordarone ligesom Cordarone kan påvirke virkningen af andre

lægemidler. Det er vigtigt at tale med lægen om anden medicin, du også anvender.

Det gælder især for:

Hjertemedicin (chinidin, sotalol, bepridil, verapamil, diltiazem, digoxin, flecainid)

Antibiotika (erythromycin, sulfamethoxazol med trimethroprim, pentamidin, fluoroquinoloner)

Medicin mod psykiske lidelser (chlorpromazin, thioridazin, pimozid, haloperidol)

Lithium og medicin mod depression (doxepin, maprotilin, amitriptylin)

Visse antihistaminer (terfenadin, mizolastin)

Malaria-medicin (chinin, mefloquin, chloroquin)

Afføringsmidler (bisacodyl)

Vanddrivende midler (thiazider)

Binyrebarkhormoner

Svampemiddel (amphotericin)

Blodfortyndende medicin (warfarin, dabigatran)

Medicin mod epilepsi (phenytoin)

Ciclosporin og tacrolimus (anvendes i forbindelse med organtransplantation)

Stærkt smertestillende medicin (fentanyl)

Lokalbedøvende (lidocain)

Viagra (sildenafil)

Sovemidler (midazolam og triazolam)

Medicin mod migræne (dihydroergotamin og ergotamin)

Kolesterolsænkende medicin (simvastatin, atorvastatin og lovastatin)

Medicin mod urinsyregigt og andre gigtsygdomme (colchicin)

Visse typer af nervemedicin

Medicin mod hepatitis C-virus (sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir eller ledipasvir).

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Cordarone sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Cordarone på samme tid i forhold til måltiderne, dvs. altid enten før eller efter et måltid.

Du bør begrænse indtagelsen af alkohol, når du tager Cordarone.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice, da det kan påvirke virkningen af Cordarone.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Cordarone.

Graviditet

Du må ikke tage Cordarone under graviditet, da det kan skade fostret, undtagen på lægens absolutte

anbefaling.

Amning

Du må ikke tage Cordarone, hvis du ammer, da amiodaronhydrochlorid går over i modermælken. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cordarone påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal være

opmærksom på, at Cordarone kan påvirke dit syn, så du i mørke kan blive blændet af andre bilers lys.

Cordarone indeholder lactose

Cordarone tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig

at du ikke tåler visse sukkerarter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

3.

Sådan skal du tage Cordarone

Tag altid Cordarone nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Cordarone 200 mg:

Voksne:

1 tablet (200 mg) 3 gange dagligt i den første uge,

1 tablet (200 mg) 2 gange dagligt i den anden uge og dernæst

1 tablet (200 mg) dagligt eller mindre.

Cordarone 100 mg:

Voksne:

2 tabletter (200 mg) 3 gange dagligt i den første uge,

2 tabletter (200 mg) 2 gange dagligt i den anden uge og dernæst

2 tabletter (200 mg) dagligt eller mindre.

Brug til ældre

Den laveste mulige dosis, der giver effekt, bør anvendes. Lægen vil finde en passende dosis.

Hvis du har taget for mange Cordarone tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Cordarone tabletter, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med svimmelhed og besvimelse.

Ved mistanke om overdosering kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Cordarone

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste

dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Risikoen for bivirkninger øges ved længerevarende behandling og ved højere dosering. Eftersom Cordarone

forsvinder langsomt ud af kroppen, kan bivirkninger forekomme flere måneder efter endt behandling.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end l ud af 10 patienter:

Nedsat syn pga. sløring af hornhinden. Kontakt lægen.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter:

Svedeture, rastløshed, hurtig puls og vægttab pga. for højt stofskifte (undertiden dødelig). Træthed,

kuldskærhed, tør og fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt stofskifte

(nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen). Kontakt lægen. Gulsot, ofte med kløe. Sløjhed evt. bevidstløshed

pga. leversvigt, der undertiden er dødelig. Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv.

Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter:

Uregelmæssig puls, undertiden efterfulgt af hjertestop. Kontakt læge eller skadestue.

Hjerteforstyrrelser med meget langsom puls og tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter:

Alvorlig blodmangel med gulsot, blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet

(for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og

blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kroniske leversygdomme:

leverbetændelse og leversvigt (undertiden dødelig). Kontakt lægen.

Utilpashed, forvirring eller svaghed, kvalme, nedsat appetit, irritabilitet. Årsagen kan være sygdommen

SIADH (syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon). Betændelse i nerverne i øjet,

der kan udvikle sig til blindhed. Kortåndethed og vejtrækningsbesvær især hos patienter med astma. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. En tilstand kaldet shocklunge, hvor lungerne ikke kan optage så

meget ilt, som kroppen har brug for. Denne tilstand, der til tider er dødelig, opstår sædvanligvis lige efter

operation. Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller

skadestue. Smerter og ømhed i pungen pga. betændelse i bitestiklerne. Kontakt læge eller skadestue. Forhøjet

tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de

bløde partier i kraniet hos spædbørn (Spændte fontaneller). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion, anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Pludselig inflammation af bugspytkirtlen (pancreatitis (akut)). Kontakt læge eller skadestue. Nedsat appetit.

Unormale muskelbevægelser, stivhed, rystelser og urolighed (parkinsonisme). Unormal lugtesans (parosmi).

Forvirring (delirium). Kontakt lægen. Livstruende hudreaktioner kendetegnet ved udslæt, blister, afskallende

hud og smerte (toksisk epidermal nekrolyse (TEN), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), bulløs dermatitis,

lægemiddelreaktioner med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)). Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlige hjerteforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Livstruende komplikation efter

hjertetransplantation (primær transplantatdysfunktion), hvor det transplanterede hjerte holder op med at

fungere korrekt (se afsnit 2, Advarsler og forsigtighedsregler). Ophostning af blod pga. blødning i lungerne.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og

slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen.

Lupuslignende reaktion (en sygdom, hvor immunsystemet angriber forskellige dele af kroppen, og fører til

smerte, stivhed og hævelse i leddene og rød hud, nogle gange med form som sommerfuglevinger i ansigtet).

Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end l ud af 10 patienter:

Øjentørhed, synsforstyrrelser (regnbuesyn, tågesyn). Kvalme, opkastning, forstoppelse, smagsforstyrrelser

(især i begyndelse af behandlingen). Følsomhed over for sollys, herunder eksem fremkaldt af lys. Forhøjede

levertal (ingen symptomer).

Almindelige til meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter:

Muskelsvaghed.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter:

Meget langsomme ufrivillige vridende bevægelser. Langsom puls, kan blive alvorligt. Hvis du får meget

langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. Rysten,

mareridt, søvnforstyrrelser. Gråblå misfarvning af huden (som forsvinder efter endt behandling). Kløende,

rødt udslæt (eksem). Forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter:

Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder pga.

nervebetændelse. Tør mund.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter:

Hududslæt, hårtab. Rødmen af huden i forbindelse med strålebehandling. Impotens.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Usikre bevægelser pga. påvirkning af hjernen, hovedpine. Meget langsom puls eller alvorlige

hjerteforstyrrelser hos patienter med hjerteforstyrrelser eller hos ældre. Kan blive alvorligt. Hvis du bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. Forhøjede værdier af kreatinin i

blodet.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Nældefeber, almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks

kontakte læge. Dannelse af knuder i bindevævet samt i knoglemarven. Forvirring. Hallucinationer. Kan være

alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue. Betændelse i huden med blærer. Nedsat sexlyst.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Cordarone utilgængeligt for børn.

Opbevar Cordarone i original emballage, da lægemidlet er lysfølsomt.

Brug ikke Cordarone efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cordarone indeholder:

Aktivt stof: Amiodaronhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon, kolloid silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Cordarone 100 mg er en rund, hvid til gullig-hvid tablet med delekærv, mærket med symbol

og 100 på

den ene side. Cordarone 200 mg er en rund, hvid til gullig-hvid tablet med delekærv og mærket med symbol

og 200 på den ene side.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark

Fremstiller

sanofi-aventis, S.A., Ctra. C-35 (La Batllòria-Hostalric) Km. 63.09, 17404 Riells i Viabrea (Girona),

Spanien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2021.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information