Corbilta (previously Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-12-2020

Aktiv bestanddel:
levodopa, carbidopa, entakapon
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
N04BA03
INN (International Name):
levodopa, carbidopa, entacapone
Terapeutisk gruppe:
Anti-Parkinson-lægemidler
Terapeutisk område:
Parkinsons sygdom
Terapeutiske indikationer:
Corbilta er indiceret til behandling af voksne patienter med Parkinsons sygdom og motoriske udsving i slutningen af ​​dosis, der ikke stabiliseres ved behandling med levodopa / dopa decarboxylase (DDC).
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002785
Autorisation dato:
2013-11-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/002785

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

14-11-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

14-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

14-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

14-11-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

levodopa/carbidopa/entacapon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Corbilta til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Corbilta

Sådan skal du tage Corbilta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Corbilta indeholder tre virksomme stoffer (levodopa, carbidopa og entacapon) i én filmovertrukket

tablet. Corbilta bruges til behandling af Parkinsons sygdom.

Parkinsons sygdom skyldes lavt indhold i hjernen af et stof, der kaldes dopamin. Levadopa øger

mængden af dopamin og nedsætter herved symptomerne på Parkinsons sygdom. Carbidopa og

entacapon forbedrer levadopas antiparkinson-virkning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Corbilta

Tag ikke Corbilta, hvis du:

er allergisk over for levodopa, carbidopa eller entacapon eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

har snævervinklet glaukom (en øjensygdom)

har en svulst i binyrerne

tager visse lægemidler mod depression (kombinationer af selektive MAO-A og MAO-B-hæmmere

eller ikke-selektive MAO-hæmmere)

tidligere har haft malignt neuroleptikasyndrom (MNS – dette er en sjælden reaktion overfor

lægemidler, som bruges til behandling af alvorlige mentale lidelser)

har haft ikke-traumatisk rabdomyolyse (en sjælden muskellidelse)

har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Corbilta, hvis du har eller tidligere har haft:

et hjerteinfarkt eller anden sygdom i hjertet, herunder forstyrrelser i hjerterytmen, eller i

blodårerne

asthma eller anden lungesygdom

problemer med leveren, da det i givet fald kan være nødvendigt at justere dosis

nyre- eller hormonrelaterede sygdomme

mavesår eller mavekramper

hvis du får længerevarende diarré. Kontakt lægen, da det kan være tegn på betændelse i tyktarmen

en alvorlig mental lidelse, som f.eks. en psykose

kronisk åbenvinklet grøn stær, da det i givet fald kan være nødvendigt at justere dosis og at

kontrollere trykket i dine øjne.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod psykoser (antipsykotika)

medicin, der kan bevirke, at du får lavt blodtryk, når du rejser dig fra en stol eller seng. Du skal

være opmærksom på, at Corbilta kan forværre denne virkning.

Tal med din læge, hvis du under behandling med Corbilta:

bemærker at dine muskler bliver meget stive eller rykker kraftigt, eller hvis du begynder at ryste,

bliver ophidset, forvirret, får feber, høj puls eller store forandringer i blodtrykket. Hvis det er

tilfældet, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt

føler dig deprimeret, har selvmordstanker eller oplever andre unormale forandringer i din adfærd

pludselig falder i søvn, eller hvis du føler dig meget søvnig. Hvis det sker, må du ikke køre bil

eller betjene maskiner (se under afsnittet ”Trafik- og arbejdssikkerhed”)

bemærker ukontrollerbare bevægelser, eller disse forværres, efter du begyndte at bruge Corbilta.

Hvis dette er tilfældet, bør du kontakte din læge, fordi der kan være behov for at justere dosis af

din medicin mod Parkinsons sygdom

får diarré: Du anbefales at kontrollere din vægt for at undgå muligt overdrevent vægttab

oplever stigende grad af appetitmangel (anoreksi), almen svækkelse (kraftesløs, udmattet) og

vægttab inden for en relativt kort periode. I så fald bør det overvejes at foretage en generel

medicinsk undersøgelse, som bør omfatte leverfunktionen

føler behov for at holde op med at bruge Corbilta, se afsnittet ”Hvis du holder op med at tage

Corbilta”.

Fortæl det til lægen, hvis du eller din familie/plejer bemærker, at du er ved at udvikle

misbrugslignende symptomer, der kan medføre trang til større doser Corbilta og andre lægemidler, der

anvendes til behandling af Parkinsons sygdom.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du udvikler en voldsom og ikke

kontrollerbar trang og adfærd, der er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller

fristelsen til at udøve visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Disse adfærdssmønstre

kaldes impulskontrolforstyrrelser og kan omfatte vanedannende spilletrang, overspisning eller sygelig

købelyst, en unormal høj sexlyst eller sex-interesse med øget seksuel tankegang eller seksuelle

følelser. Din læge bliver måske nødt til at revurdere din behandling.

Din læge vil måske regelmæssigt tage blodprøver, hvis du får behandling med Corbilta i længere tid.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du bruger Corbilta.

Corbilta er ikke egnet til behandling af symptomer i nervebanerne (f.eks. ufrivillige bevægelser,

rysten, muskelstivhed og muskeltrækninger), der er forårsaget af andre typer medicin.

Børn og unge

Der er kun begrænset erfaring med Corbilta til patienter under 18 år. Derfor frarådes det at anvende

Corbilta til børn eller unge.

Brug af anden medicin sammen med Corbilta

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tag ikke Corbilta, hvis du tager visse lægemidler mod depression (kombinationer af selektive MAO-

A og MAO-B-hæmmere eller ikke-selektive MAO-hæmmere).

Corbilta kan øge virkningen og bivirkningerne af visse lægemidler. Disse er:

medicin, der bruges til behandling af depressioner, f.eks. moclobemid, amitriptylin, desipramin,

maprotilin, venlafaxin og paroxetin

rimiterol og isoprenalin, som bruges til behandling af sygdomme i luftvejene

adrenalin, som bruges mod alvorlige allergiske reaktioner

noradrenalin, dopamin og dobutamin, som bruges til behandling af hjertesygdomme og lavt

blodtryk

alfamethyldopa, som bruges til behandling af forhøjet blodtryk

apomorphin, som bruges til behandling af Parkinsons sygdom.

Virkningen af Corbilta kan svækkes af visse lægemidler. Disse er:

dopamin-antagonister, som bruges til behandling af mentale lidelser, kvalme og opkastning

phenytoin, som bruges til at forebygge kramper

papaverin, som bruges til at afslappe musklerne.

Corbilta vanskeliggør fordøjelsen af jern. Tag derfor ikke Corbilta og jerntilskud samtidigt. Efter du

har indtaget ét af præparaterne, skal du vente mindst 2-3 timer, før du tager det andet.

Brug af Corbilta sammen med mad og drikke

Corbilta kan tages med eller uden mad.

Hos nogle patienter optages Corbilta dårligt, hvis tabletten tages sammen med eller kort tid efter

proteinrig mad (såsom kød, fisk, mælkeprodukter, kerner og nødder). Hvis du synes, dette passer på

dig, skal du kontakte din læge.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke amme, når du er i behandling med Corbilta.

Trafik og arbejdsikkerhed

Corbilta kan sænke blodtrykket, og du kan føle dig ør og svimmel. Du må derfor være specielt

forsigtig, når du kører bil eller bruger værktøj og maskiner.

Hvis du føler dig meget søvnig, eller hvis du mærker, at du pludselig falder i søvn, skal du vente med

at køre bil, til du er helt vågen. Det samme gælder, hvis du skal lave andet, der kræver fuld

opmærksomhed. Ellers risikerer du at være til alvorlig fare for dig selv og andre.

Corbilta indeholder saccharose

Corbilta indeholder saccharose (1,2 mg/tablet). Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Corbilta

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Voksne og ældre:

Nøjagtigt hvor mange Corbilta tabletter du skal tage hver dag, vil din læge vil informere dig om.

Tabletterne er ikke beregnet til at deles eller knuses.

Du skal kun tage én tablet ad gangen.

Afhængigt af hvordan behandlingen virker på dig, kan lægen foreslå en højere eller lavere dosis.

Hvis du tager Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg,

125 mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg, må du ikke tage mere end 10 tabletter pr.

dag.

Hvis du mener, at virkningen af Corbilta er for kraftig eller for svag, eller hvis du får mulige

bivirkninger, bør du rådføre dig med lægen eller apotekspersonalet om dette.

Når du skal åbne beholderen første gang: Åben låget og

tryk derefter tommelfingeren nedad på forseglingen,

indtil den brydes.

Se figur 1.

Figur 1

Hvis du har taget for mange Corbilta

Kontakt straks lægen eller apotekspersonalet, hvis du ved

et uheld har taget flere Corbilta tabletter, end du burde. I tilfælde af en overdosis kan du blive

forvirret eller urolig, din puls kan blive hurtigere eller langsommere end normalt eller farven på din

hud, din tunge, i dine øjne eller din urin kan ændres.

Hvis du har glemt at tage Corbilta

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis der er mere end 1 time til næste dosis:

Tag én tablet, så snart du kommer i tanker om det, og den næste tablet til sædvanlig tid.

Hvis der er mindre end 1 time til næste dosis:

Tag én tablet, så snart du kommer i tanker om det, vent 1 time og tag så en ny tablet. Herefter kan du

fortsætte som normalt.

For at undgå eventuelle bivirkninger skal der altid være mindst én time mellem Corbilta-tabletterne.

Hvis du holder op med at tage Corbilta

Du må ikke holde op med at tage Corbilta, med mindre din læge har givet dig besked på det. For at få

kontrol over dine symptomer kan det i et sådant tilfælde være nødvendigt, at lægen justerer dosen af

den anden medicin, du tager mod Parkinsons sygdom, specielt levodopa. Hvis du pludselig stopper

med at tage Corbilta og anden medicin mod Parkinsons sygdom, kan der opstå bivirkninger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Mange bivirkninger kan mindskes ved at justere dosis.

Hvis du under behandling med Corbilta bemærker følgende symptomer, skal du kontakte din læge

øjeblikkeligt:

Dine muskler bliver meget stive eller rykker kraftigt, du begynder at ryste, bliver ophidset,

forvirret, får feber, høj puls eller store udsving i dit blodtryk. Disse kan være symptomer på

malignt neuroleptikasyndrom (MNS, en sjælden og alvorlig bivirkning af medicin, der anvendes

til behandling af forstyrrelser i centralnervesystemet) eller rabdomyolyse (en sjælden og alvorlig

muskelsygdom).

Allergisk reaktion. Tegnene på dette kan omfatte nældefeber, kløe, udslæt og hævelse af ansigt,

læber, tunge eller svælg. Dette kan medføre vejrtræknings- eller synkebesvær.

Meget almindelig (kan kan forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

ukontrollerbare bevægelser (dyskinesier)

kvalme

harmløs rødbrun misfarvning af urinen

muskelsmerter

diarré

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

ørhed eller besvimelse på grund af for lavt blodtryk, højt blodtryk

forværring af Parkinson-symptomer, svimmelhed, søvnighed

opkastning, smerter og ubehag i maven, halsbrand, mundtørhed, forstoppelse

søvnproblemer, hallucinationer, forvirring, unormale drømme (herunder mareridt), træthed

mentale forandringer - herunder problemer med hukommelsen, angst og depression (evt. med

selvmordstanker)

hjerte- eller karsygdomme (f.eks. smerter i brystet), uregelmæssig puls eller hjerterytme

øget faldtendens

åndenød

øget svedtendens, udslæt

muskelkramper, hævede ben

sløret syn

blodmangel

nedsat appetit, vægttab

hovedpine, ledsmerter

urinvejsinfektion

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

hjerteanfald

blødning fra tarmen

nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre blødning, unormale leverfunktionsprøver

kramper

følelse af uro

psykotiske symptomer

kolitis (betændelse i tyktarmen)

andre misfarvninger end af urinen (f.eks. hud, negle, hår, sved)

synkebesvær

vandladningsbesvær

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Trang til større doser Corbilta ud over den dosis, der er nødvendig for kontrol af motoriske

symptomer, kendt som dopaminergt dysreguleringssyndrom. Nogle patienter oplever svære unormale

og ufrivillige bevægelser (dyskinesi), humørsvingninger eller andre bivirkninger, efter de har taget

større doser Corbilta.

Følgende bivirkninger er også indberettet:

leverbetændelse (hepatitis)

kløe

Du kan få følgende bivirkninger:

Ikke være i stand til at modstå lysten til at udføre aktiviteter, der kan være skadelige. Det kan

omfatte:

voldsom trang til at spille umådeholdent på trods af alvorlige personlige eller familiære

konsekvenser

forandret eller øget seksuel lyst og adfærd, der giver betydelig bekymring for dig eller andre,

for eksempel en øget sextrang

ukontrolleret og udtalt købelyst eller pengeforbrug

udtalt overspisning (at spise store mængder af mad i løbet af kort tid) eller tvangsspisning (at

spise mere mad end normalt og mere end nødvendigt for at stille sulten).

Fortæl det til lægen, hvis du oplever sådanne adfærdsændringer. Lægerne vil drøfte hvordan

symptomerne kan kontrolleres eller nedsættes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderen og æsken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Corbilta indeholder:

Aktive stoffer: levodopa, carbidopa og entacapon.

Hver Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg tablet indeholder 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa og

200 mg entacapon.

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, majsstivelse,

mannitol (E421) og povidon (E1201)

Indholdstofferne i filmovertrækket: glycerol (85 procent) (E422), hypromellose,

magnesiumstearat, polysorbat 80, rød jernoxid (E172), saccharose, titandioxid (E171) og gul

jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg: Brun- eller grårøde, runde, hvælvede filmovertrukne tabletter uden

delekærv mærket med ”LCE 50” på den ene side.

Corbilta findes i seks forskellige pakningsstørrelser (10, 30, 100, 130, 175 eller 250 tabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Orion Corporation

Tel. +358 10 4261

България

ТП Сандоз

Teл.: + 359 2 970 47 47

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tel.: +36 1 430 2890

Danmark

Orion Corporation

Tlf: +358 10 4261

Malta

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Deutschland

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 (0)36 5241600

Eesti

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Norge

Orion Corporation

Tlf: +358 10 4261

Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I.

Τηλ: +30 210 2811712

Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 200 0

España

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

France

Sandoz

Tél: +33 1 49 64 48 00

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: +351 21 924 19 19

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel. +385 1 2353 111

România

S.C Sandoz S.R.L.

+40 21 407 51 60

Ireland

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tel: +386 1 580 21 11

Ísland

Orion Corporation

Sími: +358 10 4261

Slovenská republika

Sandoz d.d. organizačná zložka

Tel: +421 2 48 200 600

Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 3494

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Sverige

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Latvija

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

United Kingdom

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til brugeren

Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

levodopa/carbidopa/entacapon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Corbilta til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, heunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Corbilta

Sådan skal du tage Corbilta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Corbilta indeholder tre virksomme stoffer (levodopa, carbidopa og entacapon) i én filmovertrukket

tablet. Corbilta bruges til behandling af Parkinsons sygdom.

Parkinsons sygdom skyldes lavt indhold i hjernen af et stof, der kaldes dopamin. Levadopa øger

mængden af dopamin og nedsætter herved symptomerne på Parkinsons sygdom. Carbidopa og

entacapon forbedrer levadopas antiparkinson-virkning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Corbilta

Tag ikke Corbilta, hvis du:

er allergisk over for levodopa, carbidopa eller entacapon eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

har snævervinklet glaukom (en øjensygdom)

har en svulst i binyrerne

tager visse lægemidler mod depression (kombinationer af selektive MAO-A og MAO-B-hæmmere

eller ikke-selektive MAO-hæmmere)

tidligere har haft malignt neuroleptikasyndrom (MNS – dette er en sjælden reaktion overfor

lægemidler, som bruges til behandling af alvorlige mentale lidelser)

har haft ikke-traumatisk rabdomyolyse (en sjælden muskellidelse)

har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Corbilta, hvis du har eller tidligere har haft:

et hjerteinfarkt eller anden sygdom i hjertet, herunder forstyrrelser i hjerterytmen, eller i

blodårerne

asthma eller anden lungesygdom

problemer med leveren, da det i givet fald kan være nødvendigt at justere dosis

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

50 mg/12,5 mg/200 mg

En tablet indeholder 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,2 mg saccharose.

75 mg/18,75 mg/200 mg

En tablet indeholder 75 mg levodopa, 18,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,4 mg saccharose.

100 mg/25 mg/200 mg

En tablet indeholder 100 mg levodopa, 25 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,6 mg saccharose.

125 mg/31,25 mg/200 mg

En tablet indeholder 125 mg levodopa, 31,25 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,6 mg saccharose.

150 mg/37,5 mg/200 mg

En tablet indeholder 150 mg levodopa, 37,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,9 mg saccharose.

175 mg/43,75 mg/200 mg

En tablet indeholder 175 mg levodopa, 43,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,89 mg saccharose.

200 mg/50 mg/200 mg

En tablet indeholder 200 mg levodopa, 50 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 2,3 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

50 mg/12.5 mg/200 mg

Brun- eller grårøde, runde, konvekse filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 50” på

den ene side.

75 mg/18,75 mg/200 mg

Lyse brunrøde, ovale, filmovertrukne tabletter præget med ”LCE 75” på den ene side.

100 mg/25 mg/200 mg

Brun- eller grårøde, ovale filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 100” på den ene

side.

125 mg/31,25 mg/200 mg

Lyse brunrøde, ovale, filmovertrukne tabletter præget med ”LCE 125” på den ene side.

150 mg/37,5 mg/200 mg

Brun- eller grårøde, aflange ellipse-formede filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE

150” på den ene side.

175 mg/43,75 mg/200 mg

Lyse brunrøde, ovale, filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 175” på den ene side.

200 mg/50 mg/200 mg

Mørk brunrøde, ovale filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 200” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Corbilta er indiceret til behandling af voksne patienter med Parkinsons sygdom og motoriske end-of-

dose fluktuationer, som ikke kan stabiliseres på behandling med levodopa/dopa-decarboxylase (DDC)

hæmmere.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den optimale daglige dosis skal tilpasses hver enkelt patients behov ved titrering af levodopa. Den

daglige dosis skal fortrinsvis optimeres til en af de syv tilgængelige styrker (50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg,

175 mg/43,75 mg/200 mg eller 200 mg/50 mg/200 mg levodopa/carbidopa/entacapon).

Patienten skal instrueres i kun at tage én enkelt Corbilta-tablet ved hver dosering. Patienter, der får

mindre en 70–100 mg carbidopa pr. dag, oplever oftere kvalme og kaster op. Da der er begrænset

erfaring med brug af totale døgndoser større end 200 mg carbidopa, og den anbefalede maksimale

daglige dosis af entacapon er 2000 mg, er den maksimale dosis derfor 10 tabletter pr. dag for

Corbiltastyrker på 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg,

125 mg/31,25 mg/200 mg og 150 mg/37,5 mg/200 mg. 10 Corbilta-tabletter med styrken

150 mg/37,5 mg/200 mg svarer til 375 mg carbidopa pr. dag. I henhold til denne daglige carbidopa-

dosis, er den anbefalede daglige maksimale dosis for styrken 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tabletter pr.

dag og for 200 mg/50 mg/200 mg 7 tabletter pr. dag.

Sædvanligvis bør Corbilta anvendes til patienter, der allerede er i behandling med tilsvarende doser af

standardformuleringer med levodopa/DDC-hæmmer og entacapon.

Skift af patienter i behandling med levodopa/DDC-hæmmer (carbidopa eller benserazid)-præparater

og entacapon-tabletter til Corbilta

a. Patienter, der allerede er i behandling med entacapon og standardformuleringer med

levodopa/carbidopa i styrker tilsvarende Corbilta, kan overføres direkte til den tilsvarende Corbilta-

tablet. F.eks. kan en patient, der tager en tablet på 50 mg/12,5 mg levodopa/carbidopa samtidig med

en tablet entacapon på 200 mg 4 gange dagligt, i stedet tage en 50 mg/12,5 mg/200 mg Corbilta-tablet

4 gange dagligt. Corbilta-tabletten indtages på samme tid som den sædvanlige levodopa/carbidopa- og

entacapondosis.

b. Ved initiering af Corbiltabehandling hos patienter, der allerede er i behandling med entacapon og

levodopa/carbidopa i doser, der ikke findes i styrker tilsvarende Corbilta tabletter

(50 mg/12,5 mg/200 mg eller 75 mg/18,75 mg/200 mg eller 100 mg/25 mg/200 mg eller

125 mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg eller 175 mg/43,75 mg/200 mg eller

200 mg/50 mg/200 mg), bør doseringen af Corbilta omhyggeligt titreres til et optimalt klinisk respons.

Ved start skal doseringen af Corbilta tilpasses, så den ligger så tæt som muligt på den daglige dosis af

levodopa, der hidtil er anvendt.

c. Ved initiering af Corbiltabehandling hos patienter, der allerede er i behandling med entacapon og

levodopa/benserazid i en standardformulering, bør behandlingen med levodopa/benserazid afbrydes

den foregående aften og Corbilta initieres den efterfølgende morgen. Startdosis af Corbilta bør

indeholde enten den samme mængde af levodopa eller en anelse (5-10%) mere.

Sådan overføres patienter, der ikke er i behandling med entacapon til Corbilta

Initiering af behandling med Corbilta kan påtænkes i tilsvarende doser som nuværende behandling hos

nogle patienter med Parkinsons sygdom og motoriske end-of-dose fluktuationer, som ikke er

stabiliseret på den eksisterende behandling med standardformulering af levodopa/DDC-hæmmer. Dog

kan det ikke anbefales at overføre patienter direkte fra levodopa/DDC-hæmmer til Corbilta hos

patienter med dyskinesier, eller hvor den daglige levodopadosering er højere end 800 mg. Hos disse

patienter kan det anbefales at introducere entacaponbehandling separat (entacapontabletter) og om

nødvendigt justere levodopadoseringen, før der igangsættes behandling med Corbilta.

Entacapon forstærker virkningen af levodopa. Det kan derfor være nødvendigt at reducere

levodopadosis med 10-30% i løbet af de første dage eller uger efter behandlingsstart med Corbilta,

specielt hos patienter med dyskinesier. Den daglige dosis af levodopa kan reduceres ved at øge

dosisintervallerne og/eller ved at reducere levodopamængden pr. dosis, afhængigt af patientens

kliniske tilstand.

Dosisjustering under behandling

Når der er behov for mere levodopa og/eller en stigning i dosisfrekvens, skal behovet for en alternativ

Corbiltastyrke vurderes indenfor dosisanbefalingerne.

Hvis der er behov for mindre levodopa, skal den totale daglige dosis af Corbilta reduceres enten ved

at reducere doseringshyppigheden ved at øge tiden mellem doserne, eller ved at vælge en lavere styrke

af Corbilta ved hver dosering.

Hvis der samtidig med Corbilta tages andre produkter indeholdende levodopa, skal anbefalingen om

maksimal daglig dosis følges.

Seponering af Corbiltabehandling: Hvis behandling med Corbilta (levodopa/carbidopa/entacapon)

afbrydes, og patienten overføres til behandling med levodopa/DDC-hæmmer uden entacapon, er det

nødvendigt at justere doseringen af anden antiparkinson-behandling, specielt levodopa, for at opnå

tilstrækkelig kontrol over parkinsonsymptomerne.

Pædiatrisk population: Corbiltas sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Ældre: Det er ikke nødvendigt med dosisjusteringer hos ældre.

Nedsat leverfunktion: Det anbefales at Corbilta administreres med forsigtighed til patienter med mild

til moderat leversvigt. Dosisreduktion kan være nødvendig (se pkt. 5.2). Ved alvorligt nedsat

leverfunktion se pkt 4.3.

Nedsat nyrefunktion: Nedsat nyrefunktion påvirker ikke entacapons farmakokinetik. Der foreligger

ikke specifikke studier på farmakokinetik med levodopa og carbidopa hos patienter med

nyreinsufficiens. Der bør derfor udvises forsigtighed ved behandling af patienter med alvorlig nedsat

nyrefunktion, inklusive dialysepatienter, med Corbilta (se pkt. 5.2).

Administration

Hver tablet skal indtages peroralt, med eller uden føde (se pkt. 5.2). En tablet indeholder én

behandlingsdosis og tabletterne må kun administreres som hele tabletter.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Alvorligt nedsat leverfunktion.

Snævervinklet glaukom.

Fæokromocytom.

Samtidig administration af Corbilta og non-selektive monoaminooxidase (MAO-A og MAO-B)-

hæmmere (f.eks. phenelzin, tranylcypromin).

Samtidig administration med en selektiv MAO-A-hæmmer plus en selektiv MAO-B-hæmmer (se

pkt. 4.5).

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) og/eller ikke-traumatisk rabdomyolyse i anamnesen.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Corbilta er ikke egnet til behandling af lægemiddelinducerede ekstrapyramidale reaktioner.

Corbilta bør administreres med forsigtighed til patienter med iskæmisk hjertesygdom, alvorlig

kardiovaskulær eller pulmonal sygdom, asthma bronchiale, nyresygdomme eller endokrine

sygdomme eller ulcus pepticum eller kramper i anamnesen.

Hos patienter, der tidligere har haft myokardieinfarkt, og som har efterfølgende atrium nodale

eller ventrikulære arytmier, bør hjertefunktionen overvåges med særlig omhu i den periode, hvor

initial dosisjustering foretages.

Alle patienter, der behandles med Corbilta, bør overvåges omhyggeligt med hensyn til udvikling

af mentale forandringer, depression med suicidale tendenser og anden alvorligt ændret social

adfærd. Patienter med tidligere eller eksisterende psykoser bør behandles med forsigtighed.

Samtidig indgift af antipsykotiske lægemidler med dopaminreceptor-blokkerende egenskaber,

specielt D

-receptorantagonister bør ske med forsigtighed, og patienten bør følges omhyggeligt

for aftagende antiparkinson-virkning eller forværring af parkinson-symptomer.

Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles med Corbilta med forsigtighed, hvis

det intraokulære tryk er velkontrolleret, og patienten overvåges nøje med hensyn til ændringer i

det intraokulære tryk.

Corbilta kan inducere ortostatisk hypotension. Corbilta bør derfor gives med forsigtighed til

patienter, der anvender andre lægemidler, som kan forårsage ortostatisk hypotension.

Entacapon sammen med levodopa er blevet forbundet med døsighed og pludselig indsættende

søvnepisoder hos patienter med Parkinsons sygdom, og der bør derfor udvises forsigtighed ved

bilkørsel og brug af maskiner (se pkt. 4.7).

I kliniske studier har dopaminerge bivirkninger, f.eks. dyskinesier, vist sig at forekomme oftere

hos patienter i behandling med entacapon og dopaminagonister (som bromokriptin), selegilin eller

amantadin sammenlignet med de, der fik placebo i kombination med de samme stoffer. Det kan

være nødvendigt at justere doserne af andre antiparkinson-lægemidler, når behandling med

Corbilta igangsættes hos en patient, der ikke allerede er i behandling med entacapon.

Hos patienter med Parkinsons sygdom er rabdomyolyse sekundært til alvorlige dyskinesier eller

malignt neuroleptikasyndrom (MNS) observeret i sjældne tilfælde. Pludselig dosisreduktion eller

seponering af levodopa bør derfor følges nøje, specielt hos patienter som desuden får

neuroleptika. MNS, omfattende rabdomyolyse og hypertermi, karakteriseres ved motoriske

symptomer (rigiditet, myoklonus, tremor), ændring i mental tilstand (f.eks. agitation, forvirring,

koma), hypertermi, autonom dysfunktion (takykardi, labilt blodtryk) og forhøjet serum

kreatinfosfokinase. I individuelle tilfælde vil der kun være nogle af disse symptomer og/eller fund

tilstede. En tidlig diagnose er vigtig for korrekt håndtering af MNS. Et syndrom, der ligner

malignt neuroleptikasyndrom og omfatter muskelstivhed, forhøjet kropstemperatur, mentale

forandringer og øget serum kreatinfosfokinase, er rapporteret ved pludselig seponering af

antiparkinsonmidler. Hverken MNS eller rabdomyolyse er rapporteret i forbindelse med

entacaponbehandling i kliniske afprøvninger, hvor entacapon blev seponeret pludseligt. Efter at

entacapon er kommet på markedet, er der rapporteret om enkeltstående tilfælde af MNS, især i

forbindelse med pludselig reducering eller afbrydelse af behandlingen med entacapon og anden

samtidig behandling med dopaminerge lægemidler. Hvis det anses for nødvendigt, skal

erstatningen af Corbilta med levodopa/DDC-hæmmer uden entacapon eller anden dopaminerg

behandling foregå langsomt, og en forøget levodopadosis kan være nødvendig.

Hvis der er behov for generel anæstesi, kan behandling med Corbilta fortsætte så længe patienten

kan indtage væske og medicin peroralt. Hvis det er nødvendigt at afbryde behandlingen

midlertidigt, kan den genoptages, så snart oral medicin kan indtages, med samme daglige dosis

som tidligere.

Det anbefales jævnligt at vurdere den hepatiske-, hæmatopoietiske-, kardiovaskulære- og renale

funktion ved forlænget behandling med Corbilta.

Hvis patienten får diarré, anbefales det at kontrollere vægten regelmæssigt for at undgå et

eventuelt uforholdsmæssigt stort vægttab. Længevarende eller vedvarende diarré, der optræder

ved anvendelse af entacapon, kan være tegn på colitis. I tilfælde af længerevarende eller

vedvarende diarré bør lægemidlet seponeres og passende behandling og undersøgelser overvejes.

Patienter skal kontrolleres regelmæssigt for udvikling af impulskontrolforstyrrelser. Patienter og

omsorgspersoner skal informeres om, at der kan forekomme adfærdssymptomer på

impulskontrolforstyrrelser, herunder patologisk spilletrang, øget libido, hyperseksualitet,

tvangsforbrug eller sygelig købelyst, udtalt overspisning og spiseforstyrrelser hos patienter, der

behandles med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge lægemidler, der indeholder

levodopa, herunder Corbilta. En evaluering af behandlingen anbefales, hvis sådanne symptomer

opstår.

Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS) er en addiktiv forstyrrelse, der medfører overdreven

brug af lægemidlet, som er set hos visse patienter, der er blevet behandlet med

carbidopa/levodopa. Før initiering af behandling skal patienter og plejere advares om den

potentielle risiko for udvikling af DDS (se også pkt. 4.8).

Hvis patienten oplever progressiv anoreksi, asteni og vægttab inden for relativt kort tid, bør det

overvejes at udføre en generel medicinsk evaluering inklusive undersøgelse af leverfunktionen.

Levodopa/carbidopa kan medføre falsk positive resultater, når der anvendes sticks til urinprøver

for ketonstoffer, og denne reaktion ændres ikke ved at koge urinprøven. Anvendelse af

glucoseoxidasemetoder kan medføre falsk negative resultater for glykosuri.

Corbilta indeholder saccharose, og bør ikke anvendes til patienter med hereditær

fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre antiparkinsonmidler: Indtil nu har der ikke været tegn på interaktioner, der vil udelukke

samtidig brug af standard-antiparkinson-lægemidler med Corbiltabehandling. Entacapon i høje doser

kan påvirke absorptionen af carbidopa. Der er imidlertid ikke observeret interaktioner med carbidopa i

det anbefalede doseringsskema (200 mg entacapon op til 10 gange dagligt). Der er ikke observeret

interaktioner mellem entacapon og seligilin i studier med gentagen dosering hos patienter med

Parkinsons sygdom, som blev behandlet med levodopa/DDC-hæmmer. Indtaget sammen med Corbilta

bør den daglige dosis af selegilin ikke overstige 10 mg.

Forsigtighed bør udvises ved samtidig brug af følgende aktive stoffer og levodopabehandling.

Antihypersentiva: Symptomatisk postural hypotension kan opstå, når patienter, som allerede anvender

antihypertensiva, får levodopa i tillæg. Dosisjustering af antihypersentivt lægemiddel kan være

nødvendigt.

Antidepressiva: Reaktioner, inklusive hypertension og dyskinesier, er i sjældne tilfælde rapporteret

ved samtidig indgift af tricykliske antidepressiva og levodopa/carbidopa. Interaktioner mellem

entacapon og imipramin og mellem entacapon og moclobemid har været undersøgt i

enkeltdosisstudier hos raske frivillige. Der blev ikke observeret nogen farmakodynamiske

interaktioner. Et stort antal parkinson-patienter er blevet behandlet med kombinationen levodopa,

carbidopa og entacapon og flere andre lægemidler, bl.a. MAO-A-hæmmere, tricykliske antidepressiva,

noradrenalin-reuptake-hæmmere som f.eks. desipramin, maprotilin og venlafaxin og lægemidler, som

metaboliseres via COMT (f.eks. katekollignende forbindelser, paroxetin). Der er ikke set

farmakodynamiske interaktioner. Der skal imidlertid udvises forsigtighed, når disse lægemidler

anvendes samtidigt med Corbilta (se pkt. 4.3 og 4.4).

Andre lægemidler: Dopaminreceptor-antagonister (f.eks. nogle antipsykotika og antiemetika),

phenytoin og papaverin kan reducere levodopas terapeutiske virkning. Patienter, der anvender disse

lægemidler samtidig med Corbilta, bør nøje overvåges med henblik på reduceret terapeutisk respons.

Pga. entacapons affinitet til cytokrom P450 2C9 in vitro (se pkt. 5.2) kan Corbilta potentielt

interferere med aktive substanser, hvis metabolisering er afhængig af dette isoenzym, som f.eks. S-

warfarin. I et interaktionsstudie hos raske, frivillige forsøgspersoner ændrede entacapon imidlertid

ikke plasmaniveauerne for S-warfarin, mens AUC for R-warfarin øgedes i gennemsnit med 18% [CI

11-26%]. INR-værdierne øgedes i gennemsnit med 13% [CI

6-19%]. Det anbefales derfor at

kontrollere INR ved behandlingsstart med Corbilta hos patienter, der allerede er i behandling med

warfarin.

Andre former for interaktioner: Levodopa konkurrerer med visse aminosyrer, og absorptionen af

Corbilta kan derfor være nedsat hos patienter på proteinrig kost.

Levodopa og entacapon kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen. Corbilta og jernpræparater

bør derfor tages med mindst 2-3 timers mellemrum (se pkt. 4.8).

In-vitro data: Entacapon bindes til humant albumin – bindingssted II, der også binder flere andre

lægemidler, inklusive diazepam og ibuprofen. Ifølge in vitro studier er signifikant forskydning ikke

forekommet ved terapeutiske koncentrationer af lægemidlet. Til dato er der derfor ingen tegn på

sådanne interaktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra brug af kombinationen levodopa/carbidopa/entacapon hos

gravide kvinder. Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet for hvert af de enkelte stoffer (se pkt.

5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Corbilta bør ikke anvendes under graviditet, med

mindre fordelene for moderen opvejer mulige risici for fosteret.

Amning

Levodopa udskilles i human mælk. Der er set laktationshæmning under behandling med levodopa.

Carbidopa og entacapon udskilles i mælken hos dyr, men det vides ikke om stofferne udskilles i

human mælk. Levodopas, carbidopas eller entacapons sikkerhed hos nyfødte er ikke kendt. Kvinder

bør ikke amme, når de er i behandling med Corbilta.

Fertilitet

Der er i prækliniske undersøgelser med entacapon, carbidopa eller levodopa alene ikke observeret

bivirkninger med hensyn til fertilitet. Fertilitetsundersøgelser med dyr er ikke udført med

kombinationen af entacapon, levodopa og carbidopa.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Corbilta kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Levodopa,

carbidopa og entacapon kan sammen forårsage svimmelhed og symptomatisk ortostatisme. Derfor skal

der udvises forsigtighed ved bilkørsel samt betjening af maskiner.

Patienter i behandling med Corbilta, som viser tegn på døsighed og/eller pludselige søvnanfald, skal

informeres om at undlade at føre bil eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan føre til

risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre (f.eks. betjene maskiner), indtil disse

episoder er ophørt (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

a.

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i forbindelse med Corbilta er dyskinesier, som forekommer hos

cirka 19% af patienterne; gastrointestinale symptomer, herunder kvalme og diarré forekommer hos

henholdsvis cirka 15% og 12% af patienterne, smerter i muskler, knogler og bindevæv forekommer

hos cirka 12% af patienterne, og harmløs rødbrun misfarvning af urinen (kromaturi) forekommer hos

cirka 10% af patienterne. Alvorlige tilfælde af gastrointestinal blødning (ikke almindelig) og

angioødem (sjælden) er påvist i kliniske studier med Corbilta eller entacapon kombineret med

levodopa/DDC-hæmmer. Alvorlig hepatitis, overvejende kolestatisk, rabdomyolyse og malignt

neuroleptikasyndrom kan forekomme i forbindelse med Corbilta, selv om der ikke påvist tilfælde fra

de kliniske studiedata.

b. Bivirkningsliste i tabelform

De bivirkninger, der er opført i tabel 1, er samlet både fra poolede data fra elleve dobbeltblinde

kliniske studier omfattende 3.230 patienter (1.810 behandlet med Corbilta eller entacapon i

kombination med levodopa/DDC-hæmmer og 1.420 patienter behandlet med placebo i kombination

med levodopa/DDC-hæmmer eller cabergolin i kombination med levodopa/DDC-hæmmer) og fra

post-marketing data efter introduktion af entacapon på markedet til anvendelse i kombination med

levodopa/DDC-hæmmer.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed med de hyppigste først og efter følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data, da ingen valide estimater har kunnet opnås i kliniske og epidemiologiske

studier).

Tabel 1. Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Almindelig:

Anæmi

Ikke almindelig:

Trombocytopeni

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Vægttab*, nedsat appetit*

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Depression, hallucination, konfusion*, abnorme drømme*, angst, insomni

Ikke almindelig:

Psykoser, agitation*

Ikke kendt:

Suicidal adfærd, dopaminergt dysreguleringssyndrom

Nervesystemet

Meget almindelig: Dyskinesi*

Almindelig:

Forværring af Parkinsons sygdom (f.eks. bradykinesi)*, tremor, on og off

fænomen, dystoni, nedsat mental funktion (f.eks. dårlig hukommelse, demens),

døsighed, svimmelhed*, hovedpine

Ikke kendt:

Malignt neuroleptikasyndrom*

Øjne

Almindelig:

Sløret syn

Hjerte

Almindelig:

Iskæmisk hjertesygdom undtagen myokardieinfarkt (f.eks. angina pectoris)**,

uregelmæssig hjerterytme

Ikke almindelig:

Myokardieinfarkt**

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

Ortostatisk hypotension, hypertension

Ikke almindelig:

Gastrointestinal blødning

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Diarré*, kvalme*

Almindelig:

Obstipation*, opkastning*, dyspepsi, abdominalsmerter og ubehag*, mundtørhed*

Ikke almindelig:

Colitis*, dysfagi

Lever og galdeveje

Ikke almindelig:

Unormale leverfunktionsprøver*

Ikke kendt:

Hepatitis hovedsagelig med galdeophobning (se pkt. 4.4)*

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Udslæt*, hyperhidrose

Ikke almindelig:

Andre misfarvninger end urin (f.eks. hud, negle, hår, sved)*

Sjælden:

Angioødem

Ikke kendt:

Urticaria*

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig: Smerter i muskler, knogler og bindevæv*

Almindelig:

Muskelspasmer, artralgi

Ikke kendt:

Rabdomyolyse*

Nyrer og urinveje

Meget almindelig: Kromaturi*

Almindelig:

Urinvejsbetændelse

Ikke almindelig:

Urinretention

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Brystsmerter, perifert ødem, fald, gangforstyrrelser, asteni, træthed

Ikke almindelig:

Utilpashed

*Bivirkninger, som fortrinsvis kan tilskrives entacapon, eller som er hyppigere (med

hyppighedsforskel på mindst 1% i kliniske studiedata) med entacapon end med levodopa/DDC-

hæmmer alene. Se pkt. c.

**Hyppigheden af myokardieinfarkt og andre iskæmiske hjertesygdomme (henholdsvis 0,43%

og 1,54%) stammer fra en analyse af 13 dobbeltblinde studier med 2.082 patienter med end-of-dose

motoriske fluktuationer, der fik entacapon.

c.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkninger, som fortrinsvis kan tilskrives entacapon, eller som er hyppigere med entacapon end med

levodopa/DDC-hæmmer alene, er mærket med en stjerne i Tabel 1, pkt. 4.8 b. Nogle af disse

bivirkninger relaterer til øget dopaminerg aktivitet (f.eks. dyskinesi, kvalme og opkastning) og

forekommer oftest i begyndelsen af behandlingen. Reduktion af levodopadosis nedsætter sværhed og

hyppighed af disse dopaminerge reaktioner. Få bivirkninger kan direkte tilskrives det aktive stof

entacapon, herunder diarré og rødligbrun misfarvning af urin. Entacapon kan i nogle tilfælde også

medføre misfarvning af f.eks. hud, negle, hår og sved. Andre bivirkninger mærket med en stjerne i

Tabel 1, pkt. 4.8 b er mærket på grund af enten deres hyppigere forekomst (med hyppighedsforskel på

mindst 1%) i kliniske studiedata med entacapon end med levodopa/DDC-hæmmer alene eller i de

individuelle sikkerhedsrapporter, der er modtaget efter entacapons introduktion på markedet.

Der er sjældent forekommet kramper med levodopa/carbidopa, men der er imidlertid ikke fundet

årsagssammenhæng med behandling med levodopa/carbidopa.

Impulskontrolforstyrrelser: patologisk spilletrang, øget libido, hyperseksualitet, tvangsforbrug eller

sygelig købelyst, udtalt overspisning og spiseforstyrrelser kan optræde hos patienter, der behandles

med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge lægemidler, der indeholder levodopa, herunder

Corbilta (se pkt. 4.4).

Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS) er en addiktiv forstyrrelse, der er set hos visse patienter,

der er blevet behandlet med carbidopa/levodopa. Berørte patienter udviser et kompulsivt mønster af

dopaminergt lægemiddelmisbrug med anvendelse af højere doser end hensigtsmæssigt til kontrol af de

motoriske symptomer, som i nogle tilfælde kan medføre svær dyskinesi (se også pkt. 4.4).

Entacapon sammen med levodopa er blevet forbundet med enkeltstående tilfælde af udtalt somnolens

i dagtimerne og pludseligt indsættende søvnanfald.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Post-marketing data omfatter isolerede tilfælde af overdosis, hvor den største daglige dosis af

levodopa og entacapon har været henholdsvis 10.000 mg og 40.000 mg. I disse tilfælde af en

overdosis var de akutte symptomer og tegn: agitation, tilstand af forvirring, koma, bradykardi,

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5520

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

EMA/696632/2014

EMEA/H/C/002785

EPAR - sammendrag for offentligheden

Corbilta

Levodopa / carbidopa / entakapon

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at

kunne anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne.

Det er ikke en praktisk vejledning i, hvordan Corbiltabør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz, kan

du læse indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz, og hvad anvendes det

til?

Corbiltaer et lægemiddel, der indeholder tre aktive stoffer: levodopa, carbidopa og entakapon. Det

anvendes til behandling af voksne patienter med Parkinsons sygdom, der er en fremadskridende

hjernesygdom, som medfører rysten, langsomme bevægelser og muskelstivhed.

Corbiltaanvendes hos patienter, der er i behandling med en kombination af levodopa og en

dopadecarboxylasehæmmer (to standardlægemidler mod Parkinsons sygdom), men som har

"fluktuationer" hen mod slutningen af perioden mellem to doser af medicinen. Fluktuationer optræder,

når lægemidlets virkning aftager, og symptomerne vender tilbage. De skyldes den aftagende virkning af

levodopa, hvor patienten oplever pludselige skift mellem "on-perioder", hvor patienten kan bevæge sig,

og "off-perioder", hvor patienten har svært ved at bevæge sig. Corbiltaanvendes, når disse

fluktuationer ikke kan behandles med standardkombinationen alene.

Lægemidlet er identisk med Stalevo, som i forvejen er godkendt i EU. Den virksomhed, som fremstiller

Stalevo, har indvilget i, at dens videnskabelige oplysninger må anvendes for Corbilta(”informeret

samtykke”).

Hvordan anvendes Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz?

Corbiltafås som tabletter i syv forskellige styrker med 50 til 200 mg levodopa og 12,5 til 50 mg

carbidopa. Alle tabletterne indeholder 200 mg entakapon. Den styrke af

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz, patienten skal anvende, afhænger af den mængde levodopa,

der er nødvendig til kontrol af patientens symptomer. Fuldstændige anvisninger for, hvordan patienten

Corbilta

EMA/696632/2014

Side 2/3

skal skifte til Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz, og hvordan dosis skal tilpasses under

behandlingen, findes i produktresuméet, der ligeledes er en del af denne EPAR.

Den maksimale daglige dosis af Corbiltaer 10 tabletter, undtagen for tabletter indeholdende 175 mg

levodopa og 43,75 mg carbidopa, hvor den maksimale daglige dosis er otte tabletter, og tabletter

indeholdende 200 mg levodopa og 50 mg carbidopa, hvor den maksimale daglige dosis er syv

tabletter.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz?

Hos patienter med Parkinsons sygdom begynder de celler i hjernen, der producerer neurotransmitteren

dopamin, at dø, og hjernens dopaminindhold falder. Patienterne mister derved evnen til sikker styring

af bevægelserne. De aktive stoffer i Corbiltagenopretter indholdet af dopamin i de dele af hjernen, der

styrer bevægelser og koordination.

Levodopa omdannes i hjernen til dopamin. Både carbidopa og entakapon hæmmer nogle af de enzymer,

der medvirker ved nedbrydning af levodopa i kroppen: Carbidopa hæmmer enzymet

dopadecarboxylase, og entakapon hæmmer enzymet catechol-O-methyltransferase (COMT). Derved

forlænges virkningen af levodopa. Dette mindsker symptomerne på Parkinsons sygdom som f.eks.

stivhed og langsomme bevægelser.

Entakapon har været godkendt i EU under navnet Comtess/Comtan siden 1998. Brugen af

kombinationer af levodopa og carbidopa er almindeligt anerkendte og har været i brug siden midten af

1970'erne. Ved at kombinere alle tre stoffer i samme tablet opnår man at mindske det antal tabletter,

patienten skal tage, så det bliver lettere for patienten at overholde den ordinerede behandling.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz?

Virksomheden anvendte nogle af oplysningerne fra Comtess/Comtan (entakapon) som dokumentation

for anvendelsen af Corbiltaog fremlagde desuden oplysninger fra litteraturen om anvendelsen af

levodopa og carbidopa i kombination.

Virksomheden foretog undersøgelser af “bioækvivalens” til påvisning af, at Corbiltagiver samme

koncentration i blodet af levodopa, carbidopa og entakapon, som når de aktive stoffer tages som

separate tabletter dels indeholdende entakapon, dels en kombination af levodopa og carbidopa.

Hvilke risici er der forbundet med Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Sandoz?

De almindeligste bivirkninger ved Corbilta(som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

ufrivillige bevægelser (dyskinesi), forværring af Parkinsons sygdom, kvalme og harmløs misfarvning af

urinen. Alvorlige bivirkninger, der er blevet indberettet i meget mindre omfang, er blødninger fra

tarmen (gastrointestinale blødninger) og hævelse under huden i ansigtet eller på arme og ben

(angioødem). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Corbiltafremgår af

indlægssedlen.

Corbiltamå ikke anvendes til patienter med:

svært nedsat leverfunktion

snævervinklet grøn stær (for højt væsketryk i øjet),

Corbilta

EMA/696632/2014

Side 3/3

fæokromocytom (en svulst i binyrerne)

tidligere malignt neuroleptikasyndrom (en farlig nervesygdom, sædvanligvis forårsaget af

antipsykotiske lægemidler) eller nedbrydning af muskelfibrene (rhabdomyolyse)

Corbiltamå ikke anvendes sammen med andre antidepressive lægemidler i gruppen

monoaminoxidasehæmmere. Fuldstændige oplysninger herom fremgår af produktresuméet, der

ligeledes er en del af EPAR.

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Corbiltablevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Corbiltaer større

end risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Corbiltaanvendes så risikofrit som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz, herunder passende forholdsregler, som patienter og

sundhedspersonale bør træffe.

Andre oplysninger om Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Corbiltaden 11 november 2013.

Den fuldstændige EPAR for Corbiltafindes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz, kan du læse indlægssedlen

(også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information