Comfortis

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-06-2020

Aktiv bestanddel:
spinosad
Tilgængelig fra:
Elanco GmbH
ATC-kode:
QP53BX03
INN (International Name):
spinosad
Terapeutisk gruppe:
Hunde, Katte
Terapeutisk område:
Andre ectoparasiticides til systemisk brug
Terapeutiske indikationer:
Behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis). Den forebyggende virkning mod geninfektioner er et resultat af den voksenmedicinske aktivitet og reduktionen i ægproduktionen og vedvarer i op til 4 uger efter en enkelt administration af produktet. Veterinærlægemidlet kan bruges som led i en behandlingsstrategi til bekæmpelse af loppeallergi dermatitis (FAD).
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/002233
Autorisation dato:
2011-02-11
EMEA kode:
EMEA/V/C/002233

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

05-12-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

23-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

23-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

23-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

23-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

05-12-2013

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

Comfortis 90 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 140 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 180 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 270 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 425 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 665 mg tyggetabletter til hunde

Comfortis 1040 mg tyggetabletter til hunde

Comfortis 1620 mg tyggetabletter til hunde

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Tyskland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Elanco UK AH Limited

Elanco Speke Operations

Fleming Road

Liverpool

L24 9LN

Storbritannien

Elanco France S.A.S.

26 rue de la Chapelle

68330 Huningue

FRANKRIG

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Comfortis 90 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 140 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 180 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 270 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 425 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 665 mg tyggetabletter til hunde

Comfortis 1040 mg tyggetabletter til hunde

Comfortis 1620 mg tyggetabletter til hunde

Spinosad

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver tablet indeholder:

Aktivt stof:

Comfortis 90 mg

90 mg spinosad

Comfortis 140 mg

140 mg spinosad

Comfortis 180 mg

180 mg spinosad

Comfortis 270 mg

270 mg spinosad

Comfortis 425 mg

425 mg spinosad

Comfortis 665 mg

665 mg spinosad

Comfortis 1040 mg

1040 mg spinosad

Comfortis 1620 mg

1620 mg spinosad

Tabletterne er spættet gyldenbrune til brune, runde, flade tyggetabletter.

4.

INDIKATIONER

Behandling og forebyggelse af loppeinfestationer (

Ctenocephalides felis

Den forebyggende virkning mod nye infestationer er et resultat af aktiviteten mod voksne lopper og

reduktionen i deres produktion af æg. Denne aktivitet vedvarer i op til 4 uger efter en enkelt indgift af

produktet.

Veterinærlægemidlet kan anvendes som del af en behandlingsstrategi i kontrollen af loppebetinget

allergisk dermatitis (FAD).

5.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes til hunde eller katte under 14 uger.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af

hjælpestofferne.

6.

BIVIRKNINGER

Hos hunde er opkastning en almindelig bivirkning, der sædvanligvis forekommer i de første 48 timer

efter dosering. Denne opkastning skyldes sandsynligvis en lokal virkning på tyndtarmen. På

indgivelsesdagen eller dagen efter indgivelse af spinosad ved en dosis på 45-70 mg/kg legemsvægt var

hyppigheden af opkastning set i feltstudiet 5,6%, 4,2% og 3,6% efter hhv. den første, anden og tredje

månedlige behandling. Hyppigheden af opkastning set efter den første og anden behandling var højere

(8%) hos hunde, som fik en dosis i den øvre ende af doseringsområdet. I størstedelen af tilfælde var

opkastningen forbigående, mild og krævede ikke symptomatisk behandling.

Hos hunde var letargi, appetitløshed og diarré ikke almindelige bivirkninger og rysten, manglende

koordination af bevægelser, muskeltremor og krampeanfald var sjældene bivirkninger.

I meget sjældne tilfælde blev blindhed, svækket syn og andre synsforstyrrelser observeret.

Hos katte er en almindelig set bivirkning opkastning, der forekommer i de første 48 timer efter

dosering, og sandsynligvis skyldes en lokal virkning på tyndtarmen. På dagen for eller dagen efter

administration af spinosad ved en dosis på 50-75 mg/kg legemsvægt var den observerede hyppighed af

opkastning i den globale feltafprøvning mellem 6% og 11% i de første tre måneder af behandlingen. I

størstedelen af tilfældene var opkastningen forbigående, mild og krævede ikke symptomatisk

behandling.

Andre almindeligt sete bivirkninger hos katte var diarré og appetitløshed. Ekstrem træthed, nedsat

almentilstand og savlen var usædvanlige bivirkninger. Krampeanfald var en sjælden bivirkning.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke

allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter

anbefalingerne.

7.

DYREARTER

Hunde og katte.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Til oral anvendelse.

Hunde:

Veterinærlægemidlet skal indgives i overensstemmelse med den følgende tabel for at garantere en

dosis på 45-70 mg/kg legemsvægt til hunde:

Legemsvægt for hunde (kg),

Antal tabletter og tabletstyrke

(mg spinosad)

1,3-2

1 x 90 mg tablet

2,1-3

1 x 140 mg tablet

3,1-3,8

1 x 180 mg tablet

3,9-6

1 x 270 mg tablet

6,1-9,4

1 x 425 mg tablet

9,5-14,7

1 x 665 mg tablet

14,8-23,1

1 x 1040 mg tablet

23,2-36

1 x 1620 mg tablet

36,1-50,7

1 x 1620 mg tablet + 1 x 665 mg tablet

50,8-72

2 x 1620 mg tabletter

Katte:

Veterinærlægemidlet skal indgives i overensstemmelse med den følgende tabel for at garantere en

dosis på 50-75 mg/kg legemsvægt til katte:

Legemsvægt for katte (kg)

Antal tabletter og tabletstyrke

(mg spinosad)

1,2-1,8

1 x 90 mg tablet

1,9-2,8

1 x 140 mg tablet

2,9-3,6

1 x 180 mg tablet

3,7-5,4

1 x 270 mg tablet

5,5-8,5 †

1 x 425 mg tablet

†Katte over 8,5 kg: Den passende kombination af tabletter indgives.

Produktets resterende insektdræbende egenskaber vedvarer i op til 4 uger efter en enkelt indgivelse.

Hvis der ses lopper igen i den fjerde uge, kan behandlingsintervallet afkortes med op til 3 dage hos

hunde. Hos katte skal hele behandlingsintervallet på 4 uger overholdes, selvom der ses lopper igen

(pga. en lejlighedsvis reduceret vedvarende effekt) inden afslutningen af de 4 uger.

Spørg dyrlægen om råd angående det optimale tidspunkt for start af behandling med produktet.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Veterinærlægemidlet skal gives sammen med mad eller umiddelbart efter fodring. Effektens varighed

kan være nedsat, hvis dosen gives på tom mave.

Hvis der forekommer opkastning inden for en time efter indgivelse, og tabletten kan ses, skal hunden

have en ny fuld dosis for at opnå maksimal effekt. Hvis en dosis springes over, skal produktet indgives

sammen med det næste måltid, og den månedlige doseringsplan fortsættes.

Veterinærlægemidlet kan indgives sikkert med en måneds mellemrum ved den anbefalede dosis.

Comfortis tabletter kan tygges og er velsmagende for hunde. Hvis hunden eller katten ikke vil tage

tabletterne direkte, kan de gives i maden eller direkte ved at åbne dyrets mund og anbringe tabletten

bagerst på tungen.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen efter EXP.

Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned. Opbevar blisterpakken i den ydre

karton for at beskytte mod lys.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Alle hunde og katte i husstanden bør behandles.

Lopper fra kæledyr infesterer ofte dyrets kurv, leje og sædvanlige hvilesteder, såsom tæpper og bløde

møbler. I tilfælde af en svær infestation samt ved starten af behandlingen skal disse derfor behandles

med et egnet insektmiddel, og de bør støvsuges regelmæssigt.

Der kan vedblive med at være lopper i et stykke tid efter indgift af produktet pga. udklækning af

voksne lopper fra loppelarver, som allerede er i omgivelserne. Regelmæssig månedlig behandling med

Comfortis afbryder loppernes livscyklus og kan være nødvendigt for at kontrollere loppebestanden i

kontaminerede husstande.

Special forholdsregler til brug hos dyr:

Vær forsigtig ved anvendelse til hunde og katte med epilepsi.

Nøjagtig dosering er ikke muligt hos små hunde, som vejer under 1,3 kg, og hos katte, som vejer under

1,2 kg. Anvendelsen af produktet til sådanne mindre hunde og mindre katte frarådes derfor.

Det anbefalede doseringsregime bør følges.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Indtagelse ved hændeligt uheld kan forårsage bivirkninger.

Børn må ikke komme i kontakt med veterinærlægemidlet.

I tilfælde af indtagelse ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

Vask hænder efter brug.

Brug under drægtighed og laktation:

Laboratoriestudier af rotter og kaniner har ikke afsløret tegn på fostermisdannende, fosterskadende

eller moderskadende virkning.

Spinosads sikkerhed er ikke tilstrækkeligt fastlagt hos drægtige hunde (tæver). Spinosads sikkerhed

hos drægtige katte (hunkatte) er ikke undersøgt.

Hos hunde udskilles spinosad i kolostrum og mælk fra diegivende tæver. Det antages derfor, at

spinosad udskilles i kolostrum og mælk fra diegivende hunkatte. Da sikkerheden deraf for diende

hvalpe og killinger ikke er tilstrækkeligt klarlagt, skal produktet kun anvendes til drægtige og

diegivende tæver og hunkatte efter den ansvarlige dyrlæges afvejning af fordele og ulemper.

Fertilitet:

Laboratoriestudier med rotter og kaniner har ikke vist tegn på påvirkning på forplantningsevnen hos

handyr og hundyr.

Dette produkts sikkerhed hos hanhunde og hankatte anvendt til avl er ikke fastlagt.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Spinosad er blevet påvist at være et substrat for P-glykoprotein (PgP). Spinosad kan derfor gensidigt

påvirke andre PgP-substrater (for eksempel digoxin, doxorubicin) og muligvis forstærke bivirkninger

fra sådanne molekyler eller kompromittere effekten.

Rapporter efter markedsføring viser, at hunde, efter samtidig behandling med Comfortis og ”off label”

høje doser af ivermectin, har oplevet rysten/trækninger, spytafsondring/savlen, krampeanfald,

manglende koordination af bevægelser, udvidede pupiller, blindhed og desorientering.

Overdosis:

Der findes ingen modgift. I tilfælde af tegn på kliniske bivirkninger, bør dyret behandles

symptomatisk.

Hos hunde er forekomsten af opkastning på dagen for eller dagen efter dosering blevet observeret at

stige som funktion af dosis. Disse opkastninger skyldes sandsynligvis en lokal virkning på tyndtarmen.

Ved doseringer ud over den anbefalede dosis bliver opkastning en meget almindelig bivirkning. Ved

doser på cirka 2,5 gange den anbefalede dosis forårsagede spinosad opkastning hos størstedelen af

hundene.

Hos hunde, ved doseringer op til 100 mg/kg legemsvægt per dag i 10 dage, var opkastning det eneste

kliniske symptom på overdosering, der sædvanligvis forekom inden for 2,5 timer efter dosering. Lette

forhøjelser af et enzym kaldet ALAT (alanin-aminotransferase) forekom hos alle hunde behandlet med

Comfortis, selvom værdierne vendte tilbage til

baseline

-værdierne inden dag 24. Fosfolipidose

(vakuolisering af lymfevæv) forekom også, selvom dette ikke var relateret til kliniske tegn hos hunde,

der blev behandlet i op til 6 måneder.

Hos katte, efter en enkelt akut overdosis på 1,6 gange den maksimale godkendte dosis, forårsagede

spinosad opkastning hos cirka halvdelen af kattene, og i sjældne tilfælde depression, rastløshed/gispen

og voldsom diarré.

Ved en dosis på 75 til 100 mg/legemsvægt per dag i 5 dage givet månedligt i en periode på seks

måneder hos katte var opkastning det mest almindeligt sete kliniske tegn. Yderligere blev der set

nedsat fødeindtag hos hunkatte, men ingen signifikant reduktion i deres legemsvægt blev observeret.

Fosfolipidose (vakuolisering af cellerne i leveren, binyren og lungerne) forekom også. Desuden blev

der observeret diffus hepatocellulær hypertrofi (diffust udbredt forstørrelse af levercellerne) hos både

hanner og hunner, og dette fund korrelerede med en højere samlet gennemsnitlig levervægt. Der sås

imidlertid ingen tegn på organsvigt i klinisk undersøgelse eller i kliniske kemiparametre.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Kontakt Deres dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse

for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Kartonæske indeholdende blisterkort med 3 eller 6 tyggetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De

ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Comfortis 90 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 140 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 180 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 270 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 425 mg tyggetabletter til hunde og katte

Comfortis 665 mg tyggetabletter til hunde

Comfortis 1040 mg tyggetabletter til hunde

Comfortis 1620 mg tyggetabletter til hunde

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder:

Aktivt stof:

Comfortis 90 mg

spinosad 90 mg

Comfortis 140 mg

spinosad 140 mg

Comfortis 180 mg

spinosad 180 mg

Comfortis 270 mg

spinosad 270 mg

Comfortis 425 mg

spinosad 425 mg

Comfortis 665 mg

spinosad 665 mg

Comfortis 1040 mg

spinosad 1040 mg

Comfortis 1620 mg

spinosad 1620 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tyggetabletter

Gyldenbrune til brune eller spættede, runde, flade tabletter med skrå kant, som er glatte på den ene

side og præget med et nummer, som angivet nedenfor, på den anden side.

140 mg: 4222

425 mg: 4229

1040 mg: 4231

1620 mg: 4227

Gyldenbrune til brune eller spættede, runde, flade tabletter med skrå kant, som er glatte på den ene

side og præget med et understreget nummer, som angivet nedenfor, på den anden side:

90 mg: 4221

270 mg: 4223

665 mg: 4230

Gyldenbrune til brune eller spættede med indlejrede mørkere partikler, runde, flade tabletter med skrå

kant, som er glatte på den ene side og præget med et nummer og en linje oven over på den anden side:

180 mg: 4228

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hunde og katte.

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Behandling og forebyggelse af loppeinfestationer (

Ctenocephalides felis

Den forebyggende virkning mod nye infestationer er et resultat af adulticid aktivitet og reduktionen i

ægproduktion og vedvarer i op til 4 uger efter en enkelt indgift af produktet.

Veterinærlægemidlet kan anvendes som del af en behandlingsstrategi i kontrollen af loppebetinget

allergisk dermatitis (FAD).

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til hunde eller katte under 14 uger.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af

hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Veterinærlægemidlet skal gives med mad eller umiddelbart efter fodring. Effektens varighed kan

reduceres, hvis dosen gives på tom mave.

Alle hunde og katte i husstanden bør behandles.

Lopper fra kæledyr infesterer ofte dyrets kurv, leje og sædvanlige hvilesteder, såsom tæpper og bløde

møbler. I tilfælde af en svær infestation samt ved starten af behandlingen skal disse derfor behandles

med et egnet insekticid, og de bør støvsuges regelmæssigt.

Der kan vedblive med at være lopper i et stykke tid efter indgift af produktet pga. udklækning af

voksne lopper fra loppelarver, som allerede er i omgivelserne. Regelmæssig månedlig behandling med

Comfortis afbryder loppernes livscyklus og kan være nødvendigt for at kontrollere loppebestanden i

kontaminerede husstande.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Vær forsigtig ved anvendelse til hunde og katte med præeksisterende epilepsi.

Nøjagtig dosering er ikke muligt hos hunde, som vejer under 1,3 kg, og hos katte, som vejer under 1,2

kg. Anvendelsen af produktet til mindre hunde og mindre katte frarådes derfor.

Det anbefalede dosisregime bør følges (se punkt 4.10 for information om overdosis).

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Indtagelse ved hændeligt uheld kan forårsage bivirkninger.

Børn må ikke komme i kontakt med veterinærlægemidlet.

I tilfælde af indtagelse ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

Vask hænder efter brug.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Hunde

Hos hunde er en almindeligt set bivirkning opkastning, der forekommer i de første 48 timer efter

dosering og sandsynligvis skyldes en lokal virkning på tyndtarmen. På indgivelsesdagen eller dagen

efter indgivelse af spinosad ved en dosis på 45–70 mg/kg legemsvægt var incidensen af opkastning set

i feltstudiet 5,6%, 4,2% og 3,6% efter hhv. den første, anden og tredje månedlige behandling.

Incidensen af opkastning set efter den første og anden behandling var højere (8%) hos hunde, som fik

en dosis i den øvre ende af doseringsområdet. I størstedelen af tilfældene var opkastningen

forbigående, mild og krævede ikke symptomatisk behandling.

Hos hunde var letargi, anoreksi og diarré ikke almindelige bivirkninger og muskeltremor, ataksi og

krampeanfald var sjældene bivirkninger.

I meget sjældne tilfælde blev der observeret blindhed, svækket syn og andre synsforstyrrelser.

Katte

Hos katte er opkastning en almindelig set bivirkning, der forekommer i de første 48 timer efter

dosering, og sandsynligvis skyldes en lokal virkning i tyndtarmen. På dagen for eller dagen efter

administration af spinosad ved en dosering på 50–75 mg/kg legemsvægt var den observerede incidens

af opkastning i det globale feltstudie mellem 6% og 11% i de første tre måneder af behandlingen. I

størstedelen af tilfældene var opkastningen forbigående, mild og krævede ikke symptomatisk

behandling.

Andre almindeligt sete bivirkninger hos katte var diarré og anoreksi. Letargi, nedsat almentilstand og

savlen var ikke almindelig. Krampeanfald var sjældne bivirkninger.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Drægtighed:

Laboratorieundersøgelser af rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene virkninger, føtal toksicitet

eller maternel toksicitet.

Spinosads sikkerhed er ikke tilstrækkeligt fastlagt hos drægtige hunde (tæver). Spinosads sikkerhed

hos drægtige katte (hunkatte) er ikke blevet undersøgt.

Laktation:

Hos hunde udskilles spinosad i colostrum og mælk fra diegivende tæver. Det antages derfor, at

spinosad udskilles i kolostrum og mælk fra diegivende hunkatte. Da sikkerheden deraf for diende

hvalpe og killinger ikke er blevet tilstrækkeligt fastlagt, skal produktet kun anvendes til drægtige og

diegivende tæver og hunkatte iht.

risk-benefit

-analysen foretaget af den ansvarlige dyrlæge.

Fertilitet:

Laboratoriestudier af rotter og kaniner har ikke vist tegn på nogen virkning på forplantningsevnen hos

handyr og hundyr.

Produktets sikkerhed hos hanhunde og hankatte anvendt til avl er ikke fastlagt.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Spinosad er blevet påvist at være et substrat for P-glykoprotein (PgP). Spinosad kan derfor gensidigt

påvirke andre PgP-substrater (for eksempel digoxin, doxorubicin) og muligvis forstærke bivirkninger

fra sådanne molekyler eller kompromittere effekten.

Rapporter efter markedsføring viser, at hunde, efter samtidig behandling med Comfortis og ”off label”

høje doser af ivermectin, har oplevet rysten/trækninger, spytafsondring/savlen, krampeanfald, ataksi,

mydriasis, blindhed og desorientering.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Veterinærlægemidlet skal administreres med mad eller umiddelbart efter fodring.

Hunde:

Veterinærlægemidlet skal indgives i overensstemmelse med den følgende tabel for at garantere en

dosis på 45-70 mg/kg legemsvægt til hunde:

Legemsvægt hos hunde (kg)

Antal tabletter og tabletstyrke

(mg spinosad)

1,3-2

1 x 90 mg tablet

2,1-3

1 x 140 mg tablet

3,1-3,8

1 x 180 mg tablet

3,9-6

1 x 270 mg tablet

6,1-9,4

1 x 425 mg tablet

9,5-14,7

1 x 665 mg tablet

14,8-23,1

1 x 1040 mg tablet

23,2-36

1 x 1620 mg tablet

36,1-50,7

1 x 1620 mg tablet + 1 x 665 mg tablet

50,8-72

2 x 1620 mg tabletter

Katte:

Veterinærlægemidlet skal indgives i overensstemmelse med den følgende tabel for at garantere en

dosis på 50-75 mg/kg legemsvægt til katte:

Legemsvægt hos katte (kg)

Antal tabletter og tabletstyrke

(mg spinosad)

1,2-1,8

1 x 90 mg tablet

1,9-2,8

1 x 140 mg tablet

2,9-3,6

1 x 180 mg tablet

3,7-5,4

1 x 270 mg tablet

5,5-8,5 †

1 x 425 mg tablet

†Katte over 8,5 kg: en passende kombination af tabletter administreres.

Comfortis tabletter kan tygges og er velsmagende for hunde. Hvis hunden eller katten ikke vil tage

tabletterne direkte, kan de gives i maden eller direkte ved at åbne dyrets mund og anbringe tabletten

bagerst på tungen.

Hvis der forekommer opkastning inden for en time efter indgivelse og tabletten kan ses, skal dyret

gives en ny fuld dosis for at garantere maksimal effekt af produktet.

Hvis en dosis springes over, skal veterinærlægemidlet indgives med det næste måltid, og den

månedlige doseringsplan fortsættes.

Veterinærlægemidlet kan uden risiko indgives med en måneds mellemrum ved den anbefalede dosis.

Produktets resterende insektdræbende egenskaber vedvarer i op til 4 uger efter en enkelt indgivelse.

Hvis der ses lopper igen i den fjerde uge, kan behandlingsintervallet afkortes med op til 3 dage hos

hunde. Hos katte skal hele behandlingsintervallet på 4 uger overholdes, selvom der ses lopper igen

inden afslutningen af de 4 uger.

Spørg dyrlægen om råd angående det optimale tidspunkt for start af behandling med produktet.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Der findes ingen modgift. I tilfælde af tegn på kliniske bivirkninger skal dyret gives symptomatisk

behandling.

Hunde:

Forekomsten af opkastninger på dagen for eller dagen efter dosering er blevet observeret at stige som

en funktion af dosis. Opkastninger skyldes sandsynligvis en lokal virkning på tyndtarmen. Ved

doseringer ud over den anbefalede dosis, bliver opkastninger en meget almindelig bivirkning. Ved

doser på cirka 2,5 gange den anbefalede dosis forårsagede spinosad opkastning hos langt størstedelen

af hundene.

Ved doseringer på op til 100 mg/kg legemsvægt per dag i 10 dage var opkastning det eneste kliniske

symptom på overdosering, der sædvanligvis forekom inden for 2,5 timer efter dosering. Let forhøjede

ALAT-værdier (alanin-aminotransferase) forekom hos alle hunde, der blev behandlet med Comfortis.

Værdierne returnerede til

baseline

inden dag 24. Fosfolipidose (vakuolisering af lymfevæv) forekom

også, selvom dette ikke var relateret til kliniske tegn hos hunde, der blev behandlet i op til 6 måneder.

Katte:

Efter en akut overdosis svarende til 1,6 gange den maksimale angivne dosis forårsagede spinosad

opkastning hos cirka halvdelen af kattene og ved sjældne lejligheder depression, rastløshed/gispen og

kraftig diarré.

Ved doser på 75 til 100 mg/kg legemsvægt per dag i 5 dage givet ved månedlige intervaller i en

periode på seks måneder, var opkastning det mest almindeligt observerede kliniske tegn.

Desuden blev der set reduceret fødeindtag hos hunkatte, men ingen signifikant reduktion i deres

legemsvægt blev observeret. Fosfolipidose (vakuolisering af cellerne i leveren, binyren og lungerne)

forekom også. Desuden blev der observeret diffus hepatocellulær hypertrofi hos hanner og hunner,

som korrelerede med en højere samlet gennemsnitlig levervægt. Der sås imidlertid ingen tegn på

organsvigt ved kliniske undersøgelser eller i de kliniske, kemiske parametre.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: andre ektoparasiticider til systemisk brug.

ATCvet-kode: QP53BX03.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Spinosad omfatter spinosyn A og spinosyn D. Spinosads insektdræbende aktivitet er karakteriseret ved

nerveexcitation, som fører til muskelsammentrækninger og rysten, prostration, lammelse og hurtig død

for loppen. Disse virkninger er hovedsagligt forårsaget af aktivering af nikotinerge acetylkolin

receptorer (nAChR'er). Spinosad har således en anden virkningsmekanisme end andre produkter til

bekæmpelse af lopper eller insekter. Det reagerer ikke med kendte bindingssteder i andre nikotin- eller

GABAergiske insekticider, såsom neonicotinoider (imidacloprid eller nitenpyram), fiproler (fipronil),

milbemyciner, avermectiner (f.eks. selamectin) eller cyclodiener, men virker gennem en ny

insektbekæmpelsesmekanisme.

Produktet begynder at dræbe lopper 30 minutter efter indgivelse. 100 % af lopperne er døde/døende

inden for 4 timer efter behandling hos hunde og inden for 24 timer hos katte.

Insektbekæmpende aktivitet mod nye infestationer vedbliver i op til 4 uger.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Cirka 90 % af spinosad består af spinosyner A og D. Af de 90 %, er forholdet af spinosyn A til A+D

0,85 når beregnet som spinosyn A/spinosyn A+D. Konsekvensen af dette tal i farmakokinetiske og

andre studier angiver sammenlignelighed i absorption, metabolisme og eliminering af de to vigtigste

spinosyner.

Hos hunde absorberes spinosyner A og D hurtigt og distribueres vidt efter oral indgivelse.

Biotilgængeligheden blev påvist at være cirka 70%. Middelværdien for T

for spinosyner A og D var

mellem 2-4 timer og middelværdien for elimineringshalveringstiden var mellem hhv. 127,5 og 162,6

timer og 101,3 og 131,9 timer. AUC og C

-værdier var højere hos hunde, der var blevet fodret, end

hos hunde, som fastede, og de steg nogenlunde lineært med tiltagende dosishastigheder over det

tilsigtede doseringsinterval for behandling. Det anbefales derfor at behandle hunde samtidigt med

fodring, da dette maksimerer loppernes mulighed for at indtage dødelige mængder af spinosad. De

primære metabolitter i galde, fæces og urin hos både rotterne og hundene blev identificeret som

demetylerede spinosyner, udgangsstoffets glutathionkonjugater, samt N-demetylerede spinosyner A og

D. Udskillelse sker hovedsagligt gennem galde og fæces og i mindre udstrækning i urinen. Udskillelse

gennem fæces udgjorde langt størstedelen af metabolitterne hos hunde. I diegivende tæver udskilles

spinosad i kolostrum/mælken.

Hos katte absorberes spinosyner A og D ligeledes hurtigt og distribueres i vid udstrækning efter oral

indgivelse. Plasmaproteinbinding er høj (~99%). Biotilgængeligheden blev påvist at være cirka 100%

og maksimale plasmakoncentrationer blev nået 4-12 timer efter behandling. Halveringstiden for

spinosyn A og spinosyn D var på mellem 5 dage og 20 dage hos katte doseret ved 50-100 mg

spinosad/kg legemsvægt. AUC og C

-værdier var højere hos katte, der var blevet fodret, end hos

fastende katte. Det anbefales derfor at behandle katte samtidigt med fodring, da dette maksimerer

loppernes mulighed for at indtage dødelige mængder af spinosad. Hos voksne katte steg AUC i 3

efterfølgende måneder med dosering med 75 mg spinosad/kg legemsvægt, hvorefter

steady state

blev

opnået. Der sås dog ingen klinisk effekt som et resultat af dette.

De primære metabolitter i fæces og urin hos både rotterne og kattene blev identificeret som

udgangsstoffets glutathionkonjugater, samt N-demetylerede spinosyner A og D. Udskillelse sker

hovedsagligt gennem fæces og i mindre udstrækning i urinen. Udskillelse gennem fæces udgjorde

langt størstedelen af metabolitterne hos katte.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Kunstig oksekødsmag

Hydroxypropylcellulose

Kolloid silica, vandfri

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Kartonæske med klar PCTFE/PE/PVC blisterkort forseglet med aluminiumsfolie, som indeholder 3

eller 6 tyggetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/10/115/016 (90 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/017 (90 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/018 (140 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/019 (140 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/020 (180 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/021 (180 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/011 (270 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/001 (270 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/012 (425 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/003 (425 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/013 (665 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/005 (665 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/014 (1040 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/007 (1040 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/015 (1620 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/009 (1620 mg, 6 tabletter)

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11/02/2011.

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelsen: 07/01/2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

Læs hele dokumentet

EMA/732937/2010

EMEA/V/C/002233

EPAR - sammendrag for offentligheden

Comfortis

spinosad

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er

at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP's anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Comfortis?

Comfortis er et lægemiddel til dyr, der indeholder spinosad. Det fås som tyggetabletter i fem styrker

(90 mg, 140 mg, 180 mg, 270 mg og 425 mg) til hunde og katte og i yderligere tre styrker til større

hunde (665 mg, 1040 mg og 1620 mg).

Hvad anvendes Comfortis til?

Comfortis anvendes til behandling og forebyggelse af loppeangreb hos hunde og katte. Comfortis kan

også anvendes som en del af en behandlingsstrategi for loppeforårsaget dermatitis (en allergisk

reaktion på loppebid).

Comfortis gives som en enkelt dosis, der kan gentages en gang om måneden. Den passende

tabletstyrke afpasses til hundens eller kattens vægt (dosen er forskellig afhængigt af, om det er til en

hund eller en kat).

Hvordan virker Comfortis?

Det aktive stof i Comfortis, spinosad, er et insektdræbende middel, som virker ved at gribe ind i visse

specifikke receptorer (nikotinerge acetylkolin-receptorer) i loppernes nervesystem, hvilket fører til, at

de lammes og dør. Lægemidlet begynder at slå lopperne på hunden eller katten ihjel inden for 30

minutter efter, at dyret har indtaget tabletten/tabletterne, og det er aktivt i op til fire uger.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0) 20 7418 8447

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan blev Comfortis undersøgt?

Comfortis blev undersøgt på laboratoriedyr, både hunde og katte, der blev behandlet i forskellige

dyrlægepraksisser og -klinikker rundt omkring i Europa ("kliniske undersøgelser").

Der blev gennemført laboratorieundersøgelser for at se, hvor effektivt Comfortis dræber lopper på

hunde og katte med eksisterende loppeangreb, og hvor hurtigt lopperne dræbes på behandlede dyr.

I de kliniske undersøgelser blev Comfortis sammenlignet med et lægemiddel til dyr

("sammenligningsprodukt") godkendt i EU til behandling og forebyggelse af loppeangreb (selamectin, et

"spot-on"-middel, der påføres dyrets hud). Undersøgelserne omfattede hunde og katte i forskellige

aldersgrupper, af forskelligt køn, af forskellige racer og med forskellig vægt. Lægemidlets effektivitet

blev målt ved at se på antallet af levende lopper på forskellige tidspunkter efter behandlingen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Comfortis?

Resultaterne af laboratorieundersøgelserne viste, at lægemidlet effektivt dræber lopper på hunde og

katte med eksisterende loppeangreb inden for 24 timer efter behandlingen.

Sammenlignende undersøgelser med fodrede/fastende hunde viste, at Comfortis bør gives sammen

med mad for at øge den mængde af det aktive stof, hunden optager. Tilsvarende bør Comfortis gives

sammen med mad eller umiddelbart efter, at katten er blevet fodret.

Kliniske undersøgelser udført gennem en og tre måneder viste, at Comfortis er lige så effektivt som

sammenligningsproduktet til behandling af loppeangreb hos hunde og katte. Undersøgelserne viste

også, at den forebyggende virkning af spinosad mod nye loppeangreb (som følge af dets resterende

insektdræbende aktivitet) varer i op til 4 uger.

Undersøgelser har også vist, at hyppigheden og omfanget af loppeforårsaget dermatitis (en allergisk

reaktion på loppebid) nedsættes betydeligt hos hunde og katte, der behandles med Comfortis, så dets

anvendelse som en del af en behandlingsstrategi til kontrol med denne tilstand er berettiget.

Hvilken risiko er der forbundet med Comfortis?

Den hyppigste bivirkning er opkastning, som er mild og forbigående hos de fleste hunde og katte.

Andre almindelige bivirkninger hos katte omfatter diarré og appetitløshed Den fuldstændige liste over

de indberettede bivirkninger ved Comfortis fremgår af indlægssedlen.

Comfortis-tabletter må hverken anvendes til hunde eller katte, der er mindre end 14 uger gamle, eller

til hunde eller katte, der er overfølsomme (allergiske) over for spinosad eller andre af indholdsstofferne

i tabletterne.

Comfortis-tabletter anbefales hverken til hunde, der vejer mindre end 1,3 kg, eller til katte, der vejer

mindre end 1,2 kg (da en nøjagtig dosering af lægemidlet hos så små hunde eller katte ikke er mulig,

og de ved et uheld kan få en overdosis).

Brug af Comfortis-tabletter til hunde eller katte med præeksisterende epilepsi kan indebære yderligere

risici.

Sikkerheden ved brug af Comfortis er ikke undersøgt tilstrækkeligt hos drægtige eller avlende hunde

eller katte (hanner og tæver). Sikkerheden for diende hvalpe eller killinger er ikke tilstrækkeligt

undersøgt, og derfor bør Comfortis kun anvendes til drægtige, avlende eller lakterende hunde eller

katte, hvis dyrlægen specifikt har anbefalet dette.

Comfortis

EMA/732937/2010

Side 2/3

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Personer, der indgiver lægemidlet, skal vaske hænder efter berøring med Comfortis.

Utilsigtet indtagelse, herunder af børn, kan forårsage bivirkninger. I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal

der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen.

Hvorfor blev Comfortis godkendt?

CVMP konkluderede, at fordelene ved Comfortis opvejer risiciene, når det anvendes til den godkendte

indikation og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Comfortis. Benefit/risk-forholdet

fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Comfortis:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Comfortis den 11. februar 2011. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette

lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i september 2013.

Comfortis

EMA/732937/2010

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information