Cometriq

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
cabozantinib
Tilgængelig fra:
Ipsen Pharma
ATC-kode:
L01XE
INN (International Name):
cabozantinib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Thyroid Neoplasms
Terapeutiske indikationer:
Behandling af voksne patienter med progressiv, inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk medullær thyroid carcinoma.
Produkt oversigt:
Revision: 17
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002640
Autorisation dato:
2014-03-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/002640

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

COMETRIQ 80 mg hårde kapsler

cabozantinib (

S

)-malat

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægsedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage COMETRIQ

Sådan skal du tage COMETRIQ

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er COMETRIQ

COMETRIQ er et lægemiddel mod kræft, der indeholder det aktive stof cabozantinib (

S

)-malat.

Det er et lægemiddel, der anvendes til behandling af medullær thyroideacancer, en sjælden type

thyroideacancer, der ikke kan fjernes ved operation eller som har spredt sig til andre dele af kroppen.

Sådan virker COMETRIQ

COMETRIQ blokerer virkningen af proteiner, der kaldes receptor-tyrosinkinaser (RTK'er), og som er

involveret i cellevækst og udvikling af nye blodkar til at forsyne celler. Disse proteiner kan være til

stede i store mængder i kræftceller, og ved at blokere deres virkning kan COMETRIQ forsinke

hastigheden, med hvilken tumoren vokser, og hjælpe med til at afskære forsyningen af blod, som

kræften har brug for.

COMETRIQ kan sinke eller stoppe væksten af medullær thyroideacancer. Det hjælper til med at

formindske tumorer, der er forbundet med denne type cancer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage COMETRIQ

Tag ikke COMETRIQ

hvis du er allergisk over for cabozantinib eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager COMETRIQ, hvis du:

har for højt blodtryk

har eller har haft et aneurisme (udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en rift i en

blodårevæg

har diaré

har en nylig baggrund med at hoste blod op eller væsentlig blødning

har gennemgået operation inden for den sidste måned (eller hvis et kirurgisk indgreb er

planlagt), inklusive dentale indgreb

har fået strålebehandling inden for de sidste 3 måneder

har inflammatorisk tarmsygdom (for eksempel Crohn’s sygdom eller ulcerativ colitis eller

diverticulitis)

har fået at vide, at din cancer har spredt sig til dine luftveje eller spiserøret

har en nylig baggrund med blodprop i benet, hjerneblødning eller hjerteanfald

tager lægemidler for at kontrollere din hjerterytme, har en langsom hjertefrekvens, har

problemer med dit hjerte eller har problemer med niveauerne af calcium, kalium eller

magnesium i dit blod

har svær lever- eller nyresygdom.

Fortæl det til din læge, hvis nogen af disse påvirker dig.

Du har måske behov for behandling for

dem, eller din læge kan beslutte at ændre din dosis af COMETRIQ eller helt stoppe behandlingen. Se

også pkt. 4 “

Bivirkninger”

Du bør også fortælle din tandlæge, at du tager COMETRIQ. Der er vigtigt for dig, at du udøver god

mundpleje under behandling med COMETRIQ.

Børn og unge

COMETRIQ anbefales ikke til børn eller unge. Virkningerne af COMETRIQ hos mennesker under 18

år er ikke kendte.

Brug af anden medicin sammen med COMETRIQ

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept. Dette er fordi, at COMETRIQ kan påvirke den måde, visse andre lægemidler fungerer.

Ligeledes kan visse andre lægemidler påvirke den måde, som COMETRIQ fungerer. Dette kunne

betyde, at din læge er nødt til at ændre den dosis, du tager.

Lægemidler, der behandler svampeinfektioner, såsom itraconazol, ketoconazol og posaconazol

Lægemidler anvendt til behandling af bakterielle infektioner (antibiotika), såsom

erythromycin, clarithromycin og rifampicin

Allergilægemidler, såsom fexofenadin

Lægemidler til behandling af angina pectoris (brystsmerter, der skyldes utilstrækkelig

blodforsyning til hjertet), såsom ranolazin

Steroider, anvendt til at reducere inflammation eller behandle et antal forskellige sygdom i

immunsystemet

Lægemidler anvendt til at behandle epilepsi eller krampeanfald, såsom phenytoin,

carbamazepin og phenobarbital

Naturlægemidler indeholdende perikon

(Hypericum perforatum),

som af og til anvendes til at

behandle depression eller depressions-relaterede tilstande, såsom angst

Lægemidler anvendt til at fortynde blodet, som f.eks. warfarin og dabigatran etexilat

Lægemidler til at behandle for højt blodtryk eller andre hjertetilstande, såsom aliskiren,

ambrisentan, digoxin, talinolol og tolvaptan

Lægemidler for diabetes, såsom saxagliptin og sitagliptin

Lægemidler anvendt til at behandle gigt, såsom colchicin

Lægemidler anvendt til at behandle HIV eller AIDS, såsom ritonavir, maraviroc og

emtricitabin

Lægemidler anvendt til at behandle virus-infektioner, såsom efavirenz

Lægemidler anvendt til at forhindre afstødning af et transplantat (ciclosporin) og ciclosporin-

baserede regimer ved reumatoid artritis og psoriasis

Oral antikonception

Hvis du tager COMETRIQ samtidig med, at du anvender oral antikonception, er den orale

antikonception måske ikke effektiv. Du skal også anvende en barriere antikonception (f.eks. kondom

eller pessar), mens du tager COMETRIQ og i mindst 4 måneder efter, at behandlingen er afsluttet.

Brug af COMETRIQ sammen med mad

Undgå at indtage produkter, der indeholder grapefrugt, i den periode, hvor du tager dette lægemiddel,

da det kan øge niveauerne af COMETRIQ i dit blod.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Undgå at blive gravid under behandlingen med COMETRIQ.

Hvis du eller din partner kan blive

gravid, så anvend passende antikonception under behandlingen og mindst 4 måneder efter at

behandlingen er afsluttet. Tal med din læge om, hvilke antikonceptionsmetoder er passende, mens du

tager COMETRIQ. Se pkt. 2.

Fortæl det til lægen, hvis du eller din partner er gravid eller planlægger at blive gravid, mens du tager

COMETRIQ.

Tal med din læge INDEN du tager COMETRIQ

hvis du eller din partner overvejer eller planlægger

at få en baby efter at din behandling er afsluttet. Der er en mulighed for, at din frugtbarhed kunne blive

påvirket af behandlingen med COMETRIQ.

Kvinder, der tager COMETRIQ, bør ikke amme under behandlingen og i mindst 4 måneder efter, at

behandlingen er afsluttet, da cabozantinib og/eller dets metaboliter kan udskilles i brystmælk og være

skadeligt for dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Udvis forsigtighed under kørsel eller ved brug af maskiner. Husk på, at behandling med COMETRIQ

kan få dig til at føle dig træt eller svag.

3.

Sådan skal du tage COMETRIQ

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Du bør fortsætte med at tage dette lægemiddel, indtil din læge beslutter at standse din behandling.

Hvis du oplever alvorlige bivirkninger, kan din læge beslutte at ændre din dosis eller stoppe

behandlingen tidligere end oprindelig planlagt. Din læge vil afgøre, om du har behov for at få din dosis

justeret, især de første otte uger af behandlingen med COMETRIQ.

COMETRIQ bør tages én gang om dagen. Afhængig af den dosis, du har fået ordineret, er antallet af

kapsler, der skal tages, som følger:

140 mg (1 orange 80 mg kapsel og 3 grå 20 mg kapsler)

100 mg (1 orange 80 mg kapsel og 1 grå 20 mg kapsel)

60 mg (3 grå 20 mg kapsler)

Din læge vil afgøre, hvad der er den rette dosis for dig.

Dine kapsler vil komme i et blisterkort organiseret efter den ordinerede dosis. Hvert blisterkort har nok

kapsler til til at vare syv dage (én uge). Dine kapsler findes også som en 28-dages pakning, der

indeholder kapsler nok til at vare 28 dage, i 4 blisterkort med kapsler til 7 dage på hvert kort.

Tag hver dag kapslerne på tværs af rækken. Flere oplysninger på blisterkortene omfatter, hvor mange

kapsler du skal tage og hvor mange kapsler ialt, der er i hvert blisterkort, er beskrevet nedenfor under

pkt. 6. For at hjælpe dig med at huske dine doser, så skriv datoen hvor du tog din første dosis på

pladsen ved siden af kapslerne. For at fjerne kapslerne for din dosis:

Tryk fligen ind

Træk bagpapiret af

Tryk kapslen gennem

folien

COMETRIQ bør

ikke

tages sammen med mad. Du bør ikke spise noget i mindst 2 timer før, du tager

COMETRIQ og i 1 time efter at have taget lægemidlet. Synk kapslerne én ad gangen med vand. Lad

være at åbne dem.

Hvis du har taget for meget COMETRIQ

Hvis du har taget flere COMETRIQ, end du har fået besked på, så kontakt en læge eller tag på

hospitalet med kapslerne og denne indlægsseddel med det samme.

Hvis du har glemt at tage COMETRIQ

Hvis der stadig er 12 timer eller mere inden din næste dosis, så tag den glemte dosis lige så

snart, du husker det. Tag din næste dosis på det normale tidspunkt.

Hvis din næste dosis skal tages inden mindre end 12 timer, så lad være at tage den dosis, som

du har glemt. Tag din næste dosis på det normale tidspunkt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får bivirkninger, vil din læge måske bede dig om at tage COMETRIQ i en lavere dosis. Din

læge kan også ordinere andre lægemidler som hjælp til at kontrollere dine bivirkninger.

Fortæl det straks til din læge, hvis du lægger mærke til nogen af følgende bivirkninger – du kan

have behov for hurtig medicinsk behandling:

Symptomer omfattende smerter i maven, kvalme, opkastning, forstoppelse eller feber. Disse

kan være tegn på en perforation af mave-tarm-kanalen, et hul, der udvikler sig i din mave eller

tarm, som kunne være livstruende.

Hævelse, smerter i dine hænder og fødder, eller kortåndethed.

Et sår, der ikke heler op.

Opkastning eller hosten blod op, hvilket kan være klart rødt eller ligne kaffegrums.

Smerter i munden, tænderne og/eller kæben, hævelse eller sår inde i munden, manglende

følelse i eller en følelse af tyngde i kæben eller løsnen af en tand. Dette kunne være tegn på

knoglebeskadigelse af kæben (osteonekrose).

Krampeanfald, hovedpiner, konfusion eller problemer med at koncentrere sig. Disse kan være

tegn på en tilstand, der kaldes posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES). PRES er

ikke almindelig (påvirker færre end 1 ud af 100 mennesker).

Diarré, der er alvorlig, og ikke synes at blive bedre.

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelige bivirkninger

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 mennesker)

Uro i maven, inklusive diaré, kvalme, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesbesvær og

mavesmerter

Synkebesvær

Blister, smerter i hænderne eller fodsålerne, udslæt på eller rødmen af huden, tør hud

Nedsat appetit, vægttab, ændret smagsans

Træthed, svaghed, hovedpine, svimmelhed

Ændringer i hårfarve (lysner), hårtab

Hypertension (øgning i blodtryk)

Rødmen, hævelse eller smerter i munden eller svælget, taleproblemer, hæshed

Ændringer i blodtest, der bruges til at overvåge den almene helbredstilstand og leveren, lave

niveauer af elektrolytter (som magnesium, calcium eller kalium)

Lavt antal blodplader

Ledsmerter, muskeltrækninger

Hævede lymfekritler

Smerter i armene, hænderne, benene eller fødderne

Almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10 mennesker)

Angst, depression, konfusion

Generaliserede smerter, bryst- eller muskelsmerter, ørepine, ringen for ørerne

Svaghed eller nedsat følelse eller prikken i lemmerne

Kulderystelser, rysten

Dehydrering

Inflammation af abdomen eller bugspytkirtlen

Inflammation af læberne eller mundvigene

Inflammation ved hårrødderne, acne, blistere (på dele af kroppen udover hænder og fødder)

Hævelse i ansigtet og i andre dele af kroppen

Tab af eller ændret smagssans

Hypotension (fald i blodtryk)

Atrieflimmer (hurtige og uregelmæssige hjerteslag)

Lysnen af huden, hud i flager, usædvanlig bleg hud

Abnorm hårvækst

Hæmorrider

Lungebetændelse

Smerter i munden, tænderne og/eller kæben, hævelse eller sår inde i munden, manglende

følelse i eller en følelse af tyngde i kæben eller løsnen af en tand. Dette kunne være tegn på

knoglebeskadigelse af kæben (osteonekrose)

Nedsat aktivitet i skjoldbruskkirtlen; symptomer kan omfatte: træhed, vægtøgning,

forstoppelse, følelse af kold og tør hud

Lavt antal hvide blodlegemer

Nedsat indhold af fosfat i blodet

Rift eller hul eller blødning i din mave eller tarmene, inflammation eller rift i

endetarmsåbningen, blødninger i lungerne eller luftrøret

Abnorm forbindelse af vævet i dit fordøjelsessystem. Symptomerne kan omfatte kraftig eller

vedblivende mavepine

Abnorm forbindelse af vævet i dit luftrør, spiserør eller lunger

Absces (ansamling af pus, med hævelse og inflammation) i abdomen eller underlivsområdet

eller i dine tænder/gummer

Blodpropper i blodkar og i lungerne

Slagtilfælde

Svampeinfektioner, der kan være i huden, munden eller kønsorganerne

Sår, der har svært ved at hele op

Protein eller blod i urinen, galdesten, smertefuld vandladning

Sløret syn

Øgning i niveauet af bilirubin i dit blod (hvilket kan resultere i gulsot/gulfarvning af hud og

øjne)

Fald i niveauerne af protein i dit blod (albumin).

Ikke almindelige bivirkninger

(kan påvirke 1 ud af 100 mennesker)

Inflammation af spiserøret; symptomer kan omfatte halsbrand, brystsmerter, følen sig syg,

ændret smagsans, oppustethed, bøvsen og fordøjelsesbesvær

Infektion og inflammation i lungen, kollaps af lunge

Hudsår, cyster, røde pletter i ansigtet eller på lårene

Ansigtsmerter

Ændringer i testresultater, der måler blodkoagulation eller blodlegemer

Tab af koordination i dine muskler, skade på skeletmuskulatur

Tab af opmærksomhed, bevidsthedstab, ændringer i tale, delirium, abnorme drømme

Brystsmerter, som skyldes blokeringer i arterierne, hurtig hjertefrekvens

Leverskade, nyresvigt

Nedsat hørelse

Inflammation i øjnene, grå stær

Ophør af menstruation, vaginalblødning

En tilstand, der kaldes posterior reversibel encefalopati syndrom (PRES) der har symptomer

såsom krampeanfald, hovedpine, konfusion, eller besvær med at koncentrere sig

Ikke kendt

(bivirkninger med ukendt hyppighed)

Hjerteanfald

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. Opbevares i den originale emballage for beskyttelse

mod fugt.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

COMETRIQ indeholder

Aktivt stof: cabozantinib (

S

)-malat.

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler indeholder cabozantinib (

S

)-malat svarende til 20 mg cabozantinib.

COMETRIQ 80 mg hårde kapsler indeholder cabozantinib (

S

)-malat svarende til 80 mg cabozantinib.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapsel indhold:

mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium,

natriumstivelsesglycolat, kolloid vandfri silica og stearinsyre.

Kapselskal:

gelatine og titandioxid (E171)

20 mg kapslerne indeholder også sort jernoxid (E172)

80 mg kapslerne indeholder også rød jernoxid (E172)

Prægeblæk:

højglans shellac, sort jernoxid (E172) og propylenglycol

Udseende og pakningsstørrelser

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler er grå og har “XL184 20mg” trykt på den ene side.

COMETRIQ 80 mg hårde kapsler er orange og har “XL184 80mg” trykt på den ene side.

COMETRIQ hårde kapsler er pakket på blisterkort organiseret efter den ordinerede dosis. Hvert

blisterkort indeholder tilstrækkelig medicin til 7 dage. Hver række på blisterkortet indeholder den

daglige dosis.

Blisterkortet for 60 mg daglig dosis indeholder énogtyve 20 mg kapsler som 7 daglige doser

totalt. Hver daglig dosis gives i én række og indeholder tre 20 mg kapsler:

tre grå 20 mg

Blisterkortet for 100 mg daglig dosis indeholder syv 80 mg kapsler og syv 20 mg kapsler som

7 daglige doser totalt. Hver daglig dosis findes i én række og indeholder én 80 mg kapsel og

én 20 mg kapsel:

én orange 80 mg + én grå 20 mg

Blisterkortet for 140 mg daglig dosis indeholder syv 80 mg kapsler og énogtyve 20 mg kapsler

som 7 doser totalt. Hver daglig dosis findes i én række og indeholder én 80 mg kapsel og tre

20 mg kapsler:

= 60 mg

= 100 mg

én orange 80 mg + tre grå 20 mg

COMETRIQ hårde kapsler findes også i 28-dages pakninger:

84 kapsler (4 blisterkort med 21 x 20 mg) (60 mg/dag dosis)

56 kapsler (4 blisterkort med 7 x 20 mg og 7 x 80 mg) (100 mg/dag dosis)

112 kapsler (4 blisterkort med 21 x 20 mg og 7 x 80 mg) (140 mg/dag dosis)

Hver 28-dages pakning indeholder medicin nok til 28 dage.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

Fremstiller

Catalent UK Packaging Limited

Lancaster Way

Wingate Industrial Park

Westhoughton

Bolton

Lancashire

BL5 3XX

Storbritannien

Eller

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstr. 1 und 2

73614 Schorndorf

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien,

Luxembourg/Luxemburg

Italia

Ipsen NV Guldensporenpark 87

Ipsen SpA

B-9820 Merelbeke

Via del Bosco Rinnovato n. 6

België /Belgique/Belgien

Milanofiori Nord Palazzo U7

Tél/Tel: + 32 - 9 - 243 96 00

20090 Assago (Mi)

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

България

Latvija

PharmaSwiss EOOD

Ipsen Pharma representative office

16, Troyanski Prohod Street,

Kalnciema street 33-5

Floor 3, Office 8, Lagera

Riga

1612 Sofia

LV 1046

Тел.: +359 2 8952 110

Tel: +371 67622233

Česká republika

Lietuva

= 140 mg

Ipsen Pharma, s.r.o.

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas

Olbrachtova 2006/9,

T. Narbuto 5,

140 00 Praha 4

08105 Vilnius

Tel: + 420 242 481 821

Tel. + 370 700 33305

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

Magyarország

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Ipsen Pharma Hungary Kft.

Kista Science Tower

Váci út 33. IX. em.

Färögatan 33

H-1134 Budapest

SE- 164 51 Kista

Tel.: +36-1-555-5930

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Deutschland, Österreich

Nederland

Ipsen Pharma GmbH

Ipsen Farmaceutica B.V.

Einsteinstraße 174

Taurusavenue 33b

D-81677 München

2132 LS Hoofddorp

Tel.: +49 89 2620 432 89

Tel: + 31 (0) 23 554 1600

Eesti

Polska

Centralpharma Communications OÜ

Ipsen Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29

Selise 26-11,

00-867 Warszawa

13522, Tallinn

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Tel: +372 60 15 540

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Portugal

Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Alameda Fernão Lopes, n° 16A-1°B

Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος

1495 - 190 Algés

GR-17456 Αθήνα Ελλάδα

Portugal

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

Tel: + 351 - 21 - 412 3550

España

România

Ipsen Pharma, S.A.

Ipsen Pharma România SRL

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

Sectorul 1, Strada Grigore

08908 L‟Hospitalet de Llobregat

Alexandrescu nr. 59, Etaj 1

Barcelona

Bucureşti, 010623

Tel: + 34 - 936 - 858 100

Tel: + 40 21 231 27 20

France

Slovenija

Ipsen Pharma

PharmaSwiss d.o.o.

65 quai Georges Gorse

Brodišče 32

92100 Boulogne-Billancourt

SI-1236 Trzin

France

Tel: + 386 1 236 47 00

Tél: + 33 1 58 33 50 00

Hrvatska

Slovenská republika

PharmaSwiss d.o.o.

Ipsen Pharma, organizačná zložka

Strojarska 20, 10 000 Zagreb,

Zámocká 3

Hrvatska

SK-811 01 Bratislava

Tel: +385 1 6311 833

Slovenská republika

Fax: +385 1 6311 844

Tel: + 420 242 481 821

Ireland

United Kingdom

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

Ipsen Ltd.

Blanchardstown Industrial Park

190 Bath Road

Blanchardstown

Slough, Berkshire SL1 3XE

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én hård kapsel indeholder cabozantinib (

S

)-malat svarende til 20 mg cabozantinib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

De hårde kapsler er grå med “XL184 20mg” trykt i sort på kapslens krop. Kapslen indeholder et

elfenbenshvidt til hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

COMETRIQ er indiceret til behandling af voksne patienter med progressiv, inoperable, lokal

fremskreden eller metastatisk thyroideacarcinom.

For patienter, hos hvem rearranged during transfection (

RET

)-mutationsstatus ikke er kendt eller

negativ, bør en mulig nedsat virkning af behandlingen tages i betragtning, inden der tages beslutning

om individuel behandling (se vigtige oplysninger i pkt. 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandling med COMETRIQ bør indledes af en læge med erfaring i administrationen af anticancer

lægemidler.

Dosering

COMETRIQ (cabozantinib) kapsler og CABOMETYX (cabozantinib) tabletter er ikke bioækvivalente

og må ikke bruges som erstatning for hinanden (se pkt. 5.2).

Den anbefalede dosis COMETRIQ er 140 mg én gang daglig, taget som én 80 mg orange kapsel og tre

20 mg grå kapsler. Behandlingen bør fortsættes, indtil patienten ikke længere har klinisk fordel af

behandlingen, eller indtil der forekommer uacceptabel toksicitet.

Der bør forventes, at hos et flertal af patienter behandlet med COMETRIQ vil en eller flere

dosisjusteringer (reduktion og/eller seponering) blive nødvendige på grund af toksicitet. Patienterne

bør derfor overvåges nøje under de første otte ugers behandling (se pkt. 4.4)

Kontrol af formodede lægemiddelbivirkninger kan betyde midlertidig seponering og/eller

dosisreduktion ved behandlingen med COMETRIQ. Når dosisreduktion er nødvendig, anbefales det at

reducere til 100 mg daglig, administreret som én 80 mg orange kapsel og én 20 mg grå kapsel, og

derefter til 60 mg daglig, administreret som tre 20 mg grå kapsler.

Seponeringer af dosering anbefales til kontrol af CTCAE grad 3 eller højere toksiciteter eller

uudholdelige grad 2 toksiciteter.

Dosisreduktioner anbefales ved bivirkninger som, hvis de er vedvarende, kunne blive alvorlige eller

intolerable.

Da de fleste bivirkninger kan forekomme tidligt i behandlingsforløbet, bør lægen nøje evaluere

behandlingen af patienten i de første 8 uger af behandlingen for at afgøre, om dosismodifikationer er

nødvendige. Bivirkninger, der generelt opstår tidligt, omfatter hypokalcæmi, hypokaliæmi,

thrombocytopeni, hypertension, palmoplantar erythrodysæsthesi-syndrom (PPES), og gastrointestinale

(GI) bivirkninger (abdominal- og mundsmerter, slimhindeinflammation, konstipation, diaré,

opkastning.

Forekomsten af visse alvorlige bivirkninger (såsom GI-fistel) kan være afhængige af den kumulative

dosis og kan fremkomme på et senere trin i behandlingen.

Hvis patienten glemmer at tage en dosis, bør den manglende dosis ikke tages, hvis der er mindre end

12 timer til den næste dosis.

Samtidige administreret lægemidler

Samtidige administreret lægemidler der er potente hæmmere af CYP3A4, bør anvendes med

forsigtighed, og kronisk administration af lægemidler, der er potente induktorer af CYP3A4, bør

undgås (se pkt. 4.4 og 4.5).

Valg af et alternativt samtidigt administreret lægemiddel uden eller med minimalt potentiale til at

inducere eller hæmme CYP3A4 bør overvejes.

Ældre patienter

Der anbefales ikke nogen specifik dosisjustering ved brugen af cabozantinib til ældre mennesker

(≥ 65 år). En tendens til øget ratio af SAE’er er imidlertid blevet observeret hos forsøgspersoner i

alderen 75 år og ældre.

Race

Der er kun lille erfaring med cabozantinib hos ikke-kaukasiske patienter.

Nedsat nyrefunktion

Cabozantinib bør anvendes med forsigtighed hos patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion.

Cabozantinib anbefales ikke til patienter med svært nedsat nyrefunktion, da sikkerheden og virkningen

ikke er blevet fastslået hos denne population.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion er den anbefalede dosis cabozantinib 60 mg

én gang daglig. Tæt monitorering af overordnet sikkerhed anbefales hos disse patienter (se pkt. 5.2),

da dosisjustering eller dosisafbrydelse kan være nødvendig. Cabozantinib anbefales ikke til patienter

med svært nedsat leverfunktion, da sikkerheden og virkningen ikke er blevet fastslået hos denne

population.

Patienter med nedsat hjertefunktion

Der er begrænsede data for patienter med nedsat hjertefunktion. Der kan ikke gives specifikke

anbefalinger for dosering.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen ved cabozantinib hos børn i alderen < 18 år er endnu ikke blevet fastslået.

Der foreligger ingen data.

Administration

COMETRIQ er til oral anvendelse. Kapslerne skal synkes hele og må ikke åbnes. Patienterne bør

instrueres i ikke at spise noget i mindst 2 timer før og til og med 1 time efter at have taget

COMETRIQ.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Reduktioner af dosis og seponering forekom hos henholdsvis 79 % og 72 % af patienter behandlet

med cabozantinib i det pivotale kliniske studie. To dosisreduktioner var påkrævet hos 41 % af

patienterne. Mediantiden til første dosisreduktion var 43 dage og var til første dosisseponering

33 dage. Tæt monitorering af patienterne anbefales derfor under de første 8 ugers behandling (se

pkt. 4.2).

Perforationer, fistler og intra-abdominale abscesser

Alvorlige gastrointestinale (GI) perforationer og fistler, af og til med dødelig udgang, og intra-

abdominale abscesser er blevet observeret med cabozantinib. Patienter, som for nylig har fået

strålebehandling, har inflammatorisk tarmsygdom (f.eks. Crohn’s sygdom, ulcerativ colitis, peritonitis

eller diverticulitis), har tumorinfiltration af trachea, bronkierne eller øsofagus, har komplikationer fra

tidligere GI-kirurgi (især i forbindelse med forsinket eller ufuldstændig opheling) eller har

komplikationer fra tidligere strålebehandling af thorakshulen (inklusive mediastinum), bør

omhyggeligt evalueres inden indledning af behandling med cabozantinib, og de bør efterfølgende

monitoreres tæt for symptomer på perforationer og fistler.

Ikke-GI fistler bør udelukkes i tilfælde med

indtræden af mucositis efter behandlingens start. Cabozantinib bør seponeres hos patienter, der oplever

en GI perforation eller en GI eller ikke-GI fistel.

Thromboemboliske bivirkninger

Bivirkninger i form af venøs thromboemboli, herunder lungeemboli og arteriel thromboemboli, i nogle

tilfælde letale, er blevet observeret med cabozantinib. Cabozantinib bør anvendes med forsigtighed

hos patienter med risiko for, eller som har en anamnese, for disse bivirkninger. Cabozantinib bør

seponeres hos patienter, som udvikler et akut myokardieinfarkt eller nogen anden klinisk signifikant

arteriel thromboembolisk komplikation.

Hæmoragi

Alvorlig hæmoragi, i nogle tilfælde letale, er blevet observeret med cabozantinib. Patienter, der har

bevis for involvering af trachea eller bronkierne af tumor eller en anamnese med hæmoptyse forud for

indledning af behandlingen, bør evalueres omhyggeligt inden indledning af behandling med

cabozantinib. Cabozantinib bør ikke gives til patienter med alvorlig hæmoragi eller nylig hæmoptyse.

Aneurismer og arterielle dissektioner

Brug af VEGF-hæmmere hos patienter med eller uden hypertension kan fremme dannelse af

aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Inden indledning af behandling med cabozantinib bør denne

risiko overvejes nøje for patienter med risikofaktorer såsom hypertension eller tidligere aneurisme.

Gastrointestinale (GI) lidelser

Diarré, kvalme/opkastning, nedsat appetit og stomatitis/orale smerter var nogle af de hyppigst

rapporterede GI-bivirkninger (se pkt. 4.8). Akut medicinsk behandling, herunder støttende behandling

med antiemetika, midler mod diarré eller antacida, bør indledes for at forhindre dehydrering,

elektrolytubalancer og vægttab. Dosisafbrydelse eller -reduktion eller permanent seponering af

cabozantinib bør overvejes ved vedvarende eller tilbagevendende signifikante GI-bivirkninger (se

pkt. 4.2).

Sårkomplikationer

Sårkomplikationer er blevet observeret med cabozantinib. Behandling med cabozantinib bør om

muligt stoppes mindst 28 dage forud for planlagt operation, herunder dentalkirurgi eller invasive

dentalprocedurer. Beslutningen om at genoptage behandling med cabozantinib efter operation bør

baseres på klinisk bedømmelse af tilstrækkelig sårheling. Cabozantinib bør seponeres hos patienter

med sårhelingskomplikationer, der kræver medicinsk intervention.

Hypertension

Hypertension er blevet observeret med cabozantinib. Alle patienter bør monitoreres for hypertension

og om nødvendigt behandles med standard anti-hypertensiv terapi. I tilfælde af vedvarende

hypertension på trods af anti-hypertensiver, bør dosis af cabozantinib reduceres. Cabozantinib bør

seponeres, hvis hypertension er svær og vedvarende på trods af anti-hypertensiv terapi og

dosisreduktion af cabozantinib. I tilfælde af hypertensiv krise, bør cabozantinib seponeres.

Osteonekrose

Bivirkninger med osteonekrose af kæben (ONJ) er blevet observeret med cabozantinib. En oral

undersøgelse bør foretages forud for start med cabozantinib og periodisk under behandlingen med

cabozantinib. Patienterne bør rådgives med henblik på praktisering af oral hygiejne. Behandling med

cabozantinib bør om muligt stoppes mindst 28 dage forud for planlagt dentalkirurgi eller invasive

dentalprocedurer. Der bør udvises forsigtighed hos patienter, der får midler forbundet med ONJ,

såsom bisfosfonater. Cabozantinib skal seponeres hos patienter, der oplever ONJ.

Palmoplantar erytrodysæstesi-syndrom

Palmoplantar erytrodysæstesi-syndrom (PPES) er blevet observeret med cabozantinib. Når PPES er

alvorlig, bør seponering af behandling med cabozantinib overvejes. Cabonazinib bør genstartes med

en lavere dosis, når PPES er reduceret til grad 1.

Proteinuri

Proteinuri er blevet observeret med cabozantinib. Protein i urinen bør monitoreres regelmæssigt under

behandling med cabozantinib. Cabozantinib bør seponeres hos patienter, der udvikler nefrotisk

syndrom.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom

Der er blevet observeret posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) med cabozantinib. PRES

skal overvejes hos enhver patient, der har symptomer, der tyder på denne diagnose, herunder kramper,

hovedpine, synsforstyrrelser, forvirring eller ændret mental funktion. Behandling med cabozantinib

bør seponeres hos patienter med PRES.

Forlængelse af QT-interval

Cabozantinib bør anvendes med forsigtighed til patienter med en anamnese for forlængelse af QT-

interval, patienter, der tager anti-arytmetika, eller patienter med præ-eksisterende hjertelidelse,

bradykardi eller elektrolytforstyrrelser. Ved brug af cabozantinib bør man overveje periodisk

monitorering med EKG'er under behandlingen og elektrolytter (serum calcium, kalium og

magnesium). Samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere, der kan øge

plasmakoncentrationerne af cabozantinib, bør anvendes med forsigtighed.

CYP3A4-inducere og -hæmmere

Cabozantinib er et CYP3A4-substrat. Samtidig administration af cabozantinib med den stærke

CYP3A4-hæmmer ketoconazol resulterede i en øgning i cabozantinib plasmaeksponering. Der kræves

forsigtighed ved administration af cabozantinib med midler, der er stærke CYP3A4-hæmmere.

Samtidig administration af cabozantinib med den stærke CYP3A4-inducer rifampicin resulterede i et

fald i cabozantinib plasmaeksponering. Derfor bør kronisk administration af midler, der er stærke

CYP3A4-inducere, med cabozantinib undgås. (se pkt. 4.2 og 4.5)

P-glykoprotein-substrater

Cabozantinib var en hæmmer (IC

= 7,0 μM), men ikke et substrat, af P-glykoprotein (P-gp)

transportaktiviteter i et to-rettet assay-system, der anvender MDCK-MDR1 celler. Cabozantinib kan

derfor have potentialet til at øge plasmakoncentrationerne af co-administrerede substrater P-gp.

Patienter bør advares mod at tage et P-gp substrat (f.eks. fexofenadin, aliskiren, ambrisentan,

dabigatran etexilat, digoxin, colchicin, maraviroc, posaconazol, ranolazin, saxagliptin, sitagliptin,

talinolol, tolvaptan), mens de får cabozantinib.

MRP2-hæmmere

Administration af MRP2-hæmmere kan resultere i øget cabozantinib-plasmakoncentration. Derfor skal

samtidig anvendelse af MRP2-hæmmere (f.eks. ciclosporin, efavirenz, emtricitabin) ske med

forsigtighed.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkningen af andre lægemidler på cabozantinib

CYP3A4-hæmmere og -inducere

Administration af den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol (400 mg daglig i 27 dage) til raske

frivillige sænkede cabozantinib clearance (med 29 %) og øgede enkeltdosis plasma cabozantinib

eksponering (AUC) med 38 %. Derfor bør co-administration af potente CYP3A4-hæmmere

(f.eks. ritonavir, itraconazol, erythromycin, clarithromycin, grapefrugtjuice) med cabozantinib

foretages med forsigtighed.

Administration af den potente CYP3A4-inducer rifampicin (600 mg daglig i 31 dage) til raske

frivillige øgede cabozantinib-clearance (4,3 gange) og reducerede eksponeringen af cabozantinib i

plasma (AUC) efter en enkelt dosis med 77 %. Kronisk co-administration af potente CYP3A4-

inducere (f.eks. phenytoin, carbamazepin, rifampicin, phenobarbital eller naturlægemidler

indeholdende perikon

[Hypericum perforatum]

) med cabozantinib bør derfor undgås.

Midler til modificering af gastrisk pH

Administration af protonpumpe-hæmmeren (PPI) esomeprazol (40 mg daglig i 6 dage) sammen med

en enkelt dosis 100 mg cabozantinib til raske frivillige resulterede ikke i nogen klinisk signifikant

effekt på cabozantinibs plasmaeksponering (AUC). Dosisjustering er ikke nødvendig, når midler til

modificering af gastrisk pH (dvs. PPI’er, H2-receptorantagonister og antacida) administreres sammen

med cabozantinib.

MRP2-hæmmere

In vitro

data viser, at cabozantinib er substrat for MRP2. Administration af MRP2-hæmmere kan

derfor resultere i øget cabozantinib-plasmakoncentration.

Galdesyrebindende midler

Galdesyrebindende midler såsom colestyramin og colesevelam kan interagere med cabozantinib og

kan påvirke absorptionen (eller reabsorptionen) resulterende i potentielt nedsat eksponering (se

pkt. 5.2). Den kliniske relevans af disse potentielle interaktioner er ukendt.

Virkning af cabozantinib på andre lægemidler

Virkningen af cabozantinib på farmakokinetikken for antikonceptionssteroider er ikke blevet

undersøgt. Da uændret kontraceptiv virkning ikke kan garanteres, anbefales yderligere en

antikonceptionsmetode, såsom en barrieremetode.

På grund af høje plasmaproteinbindingsniveauer af cabozatinib (se pkt. 5.2), kan plasmaprotein

fortrænges, som en mulig interaktion med warfarin. INR værdier skal monitoreres i tilfælde af en

sådan kombination.

P-glykoprotein-substrater

Cabozantinib var en hæmmer (IC

= 7,0 μM), men ikke et substrat, af P-gp transportaktiviteter i et to-

rettet assay-system, der anvender MDCK-MDR1 celler. Cabozantinib kan derfor have potentialet til at

øge plasmakoncentrationerne af co-administrerede substrater af P-gp. Patienter bør advares mod at

tage et P-gp substrat (f.eks. fexofenadin, aliskiren, ambrisentan, dabigatran etexilat, digoxin, colchicin,

maraviroc, posaconazol, ranolazin, saxagliptin, sitagliptin, talinolol, tolvaptan), mens de får

cabozantinib.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/antikonception hos mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal tilrådes at undgå graviditet, mens de får cabozantinib. Kvindelige

partnere til mandlige patienter, der tager cabozantinib, skal også undgå graviditet. Effektive

antikonceptionsmetoder bør anvendes af mandlige og kvindelige patienter og deres partnere under

behandlingen og i mindst 4 måneder efter fuldførelsen af behandlingen. Da oral antikonception

muligvis ikke kan betragtes som ”effektive metoder for antikonception”, bør de anvendes sammen

med en anden metode, såsom en barrieremetode (se pkt. 4.5).

Graviditet

Der findes ingen studier med gravide kvinder, der bruger cabozantinib. Studier af dyr har vist

embryo-føtale og teratogene virkninger (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Cabozantinib bør ikke anvendes under graviditet, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med cabozantinib.

Amning

Det vides ikke, om cabozantinib og/eller dets metaboliter udskilles i human mælk. På grund af den

potentielle skade for spædbarnet, bør mødre stoppe med at amme under behandling med cabozantinib

og i mindst 4 måneder efter fuldførelsen af behandlingen.

Fertilitet

Der er ingen data om human fertilitet. Baseret på ikke-kliniske sikkerhedsfund, kan mandlig og

kvindelig fertilitet blive kompromitteret af behandling med cabozantinib (se pkt. 5.3). Både mænd og

kvinder bør tilrådes at søge rådgivning og overveje fertilitetspræservering inden behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Cabozantinib påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Bivirkninger

såsom træthed og svaghed er blevet forbundet med cabozantinib. Der bør derfor anbefales

forsigtighed, når der køres eller betjenes maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

De mest almindelige alvorlige bivirkninger forbundet med cabozantinib er

pneumoni, slimhinde

inflammation, hypokalcæmi, dysfagi, dehydrering, lungeemboli og hypertension. De hyppigste

bivirkninger af en hvilken som helst grad (oplevet af mindst 20 % af patienterne) omfatter diaré,

PPES, vægttab, nedsat appetit, kvalme, træthed, dysgeusi, ændringer i hårfarve, hypertension,

stomatitis, konstipation, opkastning, slimhindeinflammation, asteni og dysphoni.

De mest almindelige laboratorieabnormaliteter var øget aspartat aminotransferase (ASAT), øget alanin

aminotransferase (ALAT), øget alkalisk fosfatase (ALP), lymfopeni, hypokalcæmi, neutropeni,

thrombocytopeni, hypofosfatæmi, hyperbililirubinæmi, hypomagnesiæmi og hypokaliæmi.

Liste med bivirkninger i tabelformat

Bivirkninger er angivet i Tabel 1 i henhold til MedDRA systemets organklasse- og

hyppighedskategorier. Hyppigheder er baseret på alle grader og defineret som: Meget almindelig

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppering præsenteres

bivirkningerne i rækkefølge af faldende alvorlighed.

Tabel 1: Bivirkninger rapporteret med cabozantinib

MedDRA-

system-

organklasse

Meget almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Ikke kendt

MedDRA-

system-

organklasse

Meget almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

absces

(inklusive

visceral, hud, tand),

pneumoni,

folliculitis,

svampeinfektion

(inklusive hud, oral,

genital)

aspergilloma

Det endokrine

system

hypotyroidisme

Metabolisme og

ernæring

nedsat appetit,

hypokalcæmi

hypokaliæmi

hypomagnesiæmi

dehydrering

hypoalbuminæni

hyperbilirubinæmi

hypofosfatæmi

Psykiske

forstyrrelser

angst, depression,

konfus tilstand

abnorme

drømme,

delirium

Nervesystemet

dysgeusi, hovedpine,

svimmelhed

cerebrovaskulær

hændelse

, perifer

neuropati, paræstesi,

ageusi, tremor

ataksi,

opmærksomheds

-forstyrrelse,

hepatisk

encefalopati,

bevidsthedstab,

talebesvær,

posterior

reversibelt

encefalopatisynd

Øjne

sløret syn

grå stær,

konjunctivitis

Øre og labyrint

ørepine, tinnitus

hypoacusis

Hjerte

atrieflimmer

angina pectoris,

supraventrikulær

takykardi

myokardieinfarkt

Vaskulære

sygdomme

hypertension

hypotension

, dyb

venetrombose

venøs trombose

arteriel trombose

bleghed, perifer

kølighed

aneurismer og

arterielle

dissektioner

Luftveje, thorax

og mediastinum

dysfoni,

orofaryngeale

smerter

ikke-gastrointestinal

fistel

(inklusive

trakeal,

pneumomediastinum

, trakeo-øsofageal),

lungeemboli

blødning i

luftvejene

(inklusive pulmonær,

bronchial, trakeal),

aspirationspneumoni

atelektase,

faryngealt ødem,

pneumonitis

Mave-tarm-

diaré

, kvalme

gastrointestinal

øsophagitis

MedDRA-

system-

organklasse

Meget almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Ikke kendt

kanalen

stomatitis,

konstipation,

opkastning

abdominalsmerter

dyspepsi, dysfagi,

glossodyni

perforation

gastrointestinal

fistel

gastrointestinal

hæmoragi

pancreatitis,

hæmorrider,

analfissurer,

analinflammation,

cheilitis

Lever og

galdeveje

cholelithiasis

Hud og

subkutane væv

palmoplantar

erytrodysæstesi-

syndrom

, ændringer

i hårfarve, udslæt,

tør hud, alopeci,

erytem

hyperkeratose, akne,

blister, unormal

hårvækst,

hudafskalning,

hypopigmentation af

huden

hudsår,

telangiectasi

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

artralgi,

muskelspasmer,

ekstremitetssmerter

Muskuloskeletale

brystsmerter,

osteonekrose af

kæben

rabdomyolyse

Nyrer og

urinveje

proteinuri

, dysuri,

hæmaturi

akut

nyreinsufficiens

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

amenorré,

vaginalblødning

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

træthed,

slimhindeinflammati

on, asteni

forringet sårheling

kulderystelser,

ansigtsødem,

cyster,

ansigtssmerter,

lokaliseret ødem

Undersøgelser

vægttab, ALAT,

ASAT og alkalisk

fosfatase i serum

forhøjet, blod-LDH

forhøjet, blod-TSH

forhøjet

trombocytopeni

blod-kreatinkinase

forhøjet, lymfopeni

neutropeni

aktiveret partiel

tromboplastintid

forkortet,

eosinofiltælling

forhøjet

trombocyttælling

forhøjet

Se pkt. 4.8 Beskrivelse af udvalgte bivirkninger for yderligere detaljer.

Følgende termer er blevet kombineret for at angive korrekt frekvenskategori:

Nedsatte parametre for hæmatologi: lymfopeni og nedsat antal lymfocytter; neutropeni og nedsat antal

neutrofiler; trombocytopeni og nedsat antal trombocytter.

Forhøjede parametre for hæmatologi: øget antal eosinofiler og eosinofili, øget antal trombocytter og

trombocytose

Nedsatte parametre for biokemi: hypoalbuminæmi og nedsat albumin i blodet, hypokalcæmi og nedsat calcium

i blodet, hypokaliæmi og nedsat kalium i blodet, hypomagnesiæmi og nedsat magnesium i blodet,

hypofosfatæmi og nedsat fosfor i blodet.

Forhøjede parametre for biokemi: hyperbilirubinæmi og forhøjet bilirubin i blodet, hypotyreoidisme og forhøjet

skjoldbruskkirtelstimulerende hormon i blodet.

Abdominalsmerter, abdominalt ubehag, øvre abdominalsmerter og nedre abdominalsmerter.

Hypertension og forhøjet blodtryk.

Hypotension og nedsat blodtryk.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En værdi for thyroideastimulerende hormon (TSH) over normalen efter den første dosis blev

observeret hos 57 % af patienterne på cabozantinib versus 19 % af patienterne på placebo (uanset

baseline værdier). Tooghalvfems procent af patienterne i cabozantinib armen havde en forudgående

thyroidektomi, og 89 % tog thyroideahormoner forud for den første dosis.

En øgning fra baseline i korrigeret QT-interval efter Fridericia (QTcF) på 10 - 15 ms på dag 29 (men

ikke på dag 1) efter indledning af behandling med cabozantinib (ved en dosis på 140 mg qd) blev

observeret i et kontrolleret klinisk studie med cancerpatienter (se pkt. 4.4). Denne effekt var ikke

forbundet med en ændring i morfologien i hjertekurveformen eller nye rytmer. Ingen cabozantinib-

behandlede patienter havde en QTcF >500 ms.

Se pkt. 4.4 for anbefalinger om monitorering og behandling af følgende bivirkninger: perforationer,

fistler og intraabdominale abscesser; tromboemboliske hændelser; hæmoragi; aneurismer og arterielle

dissektioner; gastrointestinale sygdomme; sårkomplikationer; hypertension; osteonekrose;

palmoplantar erytrodysæstesisyndrom; proteinuri og posteriort reversibelt encefalopatisyndrom.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen specific behandling for overdosering med cabozantinib og mulige symptomer på

overdosering er ikke blevet fastslået.

I tilfælde af mistanke om overdosering bør cabozantinib seponeres og understøttende behandling skal

indledes. Metaboliske, kliniske laboratorieparametre bør monitoreres mindst ugentlig eller hvad der

anses for klinisk passende for at vurdere mulige ændringstendenser. Bivirkninger forbundet med

overdosering skal behandles symptomatisk.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastisk middel, proteinkinase-hæmmer, ATC-kode:

L01XE26

Virkningsmekanisme

Cabozantinib er et lille molekyle, der hæmmer multiple receptortyrosinkinaser (RTK’er) impliceret i

tumorvækst og angiogenese, patologisk knogle genmodellering og metastatisk progression af cancer.

Cabozantinib blev evalueret for dets hæmmende aktivitet mod en række kinaser og blev identificeret

som en hæmmer af MET (hepatocyt vækstfaktor receptorprotein) og VEGF (vaskulær endothelial

vækstfaktor) receptorer. Derudover hæmmer cabozantinib andre tyrosinkinaser inklusive

RET

, GAS6-

receptoren (AXL), stamcellefaktor receptoren (KIT) og Fms-lignende tyrosinkinase-3 (FLT3).

Farmakodynamisk virkning

Cabozantinib udviste dosis-relateret hæmning af tumorvækst, tumorregression og/eller hæmmede

metastase i en lang række præ-kliniske tumormodeller.

EMA/468342/2015

EMEA/H/C/002640

EPAR - sammendrag for offentligheden

Cometriq

cabozantinib

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Cometriq. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Cometriq bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Cometriq, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Cometriq, og hvad anvendes det til?

Cometriq er et kræftlægemiddel, der indeholder det aktive stof cabozantinib. Det anvendes til

behandling af voksne med medullær thyroideacancer, en kræfttype, som udgår fra de celler i

skjoldbruskkirtlen, der producerer hormonet calcitonin. Cometriq anvendes, når kræften ikke kan

fjernes ved operation og er fremskreden eller har bredt sig til andre dele af kroppen.

Fordelene ved Cometriq er muligvis mindre for patienter, hvis kræftceller ikke har en mutation i genet

RET ("re-arranged during transfection"). Dette må tages i betragtning, når det skal afgøres, om

behandlingen skal påbegyndes.

Da antallet af patienter med medullær thyroideacancer er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden",

og Cometriq blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 6. februar 2009.

Hvordan anvendes Cometriq?

Cometriq udleveres kun efter recept, og behandlingen bør kun iværksættes af en læge med erfaring i

brug af kræftmedicin.

Cometriq leveres som kapsler (20 og 80 mg). Den anbefalede dosis er 140 mg én gang dagligt, der

tages som én 80-mg-kapsel og tre 20-mg-kapsler. Patienten bør undgå at spise mindst to timer før og

en time efter at have fået dosen af Cometriq. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis eller

midlertidigt standse behandlingen på grund af bivirkninger, navnlig i de første otte uger af

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

behandlingen. Behandlingen fortsættes, indtil patienten ikke længere har fordel af den, eller

bivirkningerne bliver uacceptable.

Cometriq bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der får andre lægemidler, som påvirker dets

nedbrydning i kroppen. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Cometriq?

Det aktive stof i Cometriq, cabozantinib, er en tyrosinkinasehæmmer. Det vil sige, at stoffet blokerer

enzymer af typen tyrosinkinaser. Disse enzymer findes i visse receptorer (såsom VEGF-, MET- og RET-

receptorer) i kræftceller. Her aktiverer de en række processer, herunder celledeling og vækst af nye

blodkar, der forsyner kræftsvulsten. Ved at blokere virkningen af disse enzymer i kræftcellerne

medvirker Cometriq til at begrænse kræftens vækst og spredning.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Cometriq?

Cometriq er påvist at være effektivt i én hovedundersøgelse med 330 voksne med medullær

thyroideacancer, der ikke kunne behandles med operation og var omfattende eller havde bredt sig til

andre dele af kroppen. Cometriq blev givet én gang dagligt med en begyndelsesdosis på 140 mg (som

om nødvendigt kunne nedsættes ved bivirkninger) og sammenlignet med placebo (en virkningsløs

behandling). Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på, hvor længe patienterne overlevede

uden forværring af sygdommen (progressionsfri overlevelse). Hos de patienter, der fik Cometriq, var

dette 11,2 måneder, sammenlignet med 4,0 måneder hos dem, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Cometriq?

De hyppigste bivirkninger ved Cometriq (som optræder hos mere end 2 ud af 10 patienter) er diarré,

hånd-fod-syndrom med udslæt og følelsesløshed af håndflader og fodsåler (palmart-plantart

erytrodysæstesisyndrom), vægttab, nedsat appetit, kvalme, træthed, smagsforstyrrelser, ændret

hårfarve, for højt blodtryk (hypertension), inflammation af slimhinderne, herunder mundslimhinden

(stomatitis), forstoppelse, opkastning, svaghed og ændret stemme. De hyppigste abnorme blodprøver

var forhøjede leverenzymer, såsom aspartataminotransferase (AST), alaninaminotransferase (ALT) og

alkalisk fosfatase (ALP), lavt antal hvide blodlegemer (lymfopeni eller neutropeni), lavt antal

blodplader (trombocytopeni), lavt calciumindhold i blodet (hypocalcæmi), lavt fosfatindhold i blodet

(hypofosfatæmi), lavt magnesiumniveau i blodet (hypomagnesiæmi), lavt kaliumindhold i blodet

(hypokaliæmi) og forhøjet indhold af bilirubin, et nedbrydningsprodukt af røde blodlegemer

(hyperbilirubinæmi).

De alvorligste bivirkninger er lungebetændelse, inflammation af slimhinder, for lavt calciumindhold i

blodet (hypokalcæmi), synkebesvær (dysfagi), væsketab (dehydrering), blodpropper i karrene til

lungerne (lungeemboli) og for højt blodtryk (hypertension). Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger og begrænsninger ved Cometriq fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Cometriq godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) besluttede, at fordelene ved Cometriq opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Cometriq havde vist gavnlig virkning

hos patienter med fremskreden, ikke-operationsegnet medullær thyroideacancer, for hvem der kun er

få andre behandlingsmuligheder. Bivirkningerne blev anset for at kunne behandles og var acceptable i

sammenligning med de begrænsede andre behandlingsmuligheder. Udvalget bemærkede dog, at

Cometriq

EMA/468342/2015

Side 2/3

mange patienter havde behov for nedsat dosis, og udvalget anbefalede, at virksomheden undersøgte,

om påbegyndelse af behandlingen med lavere doser stadig ville være effektiv, men give færre

bivirkninger.

Cometriq har fået en "betinget godkendelse". Det betyder, at der er flere videnskabelige beviser på vej

om lægemidlet, som virksomheden skal fremskaffe. Hvert år gennemgår Det Europæiske

Lægemiddelagentur alle nye oplysninger, der måtte foreligge, og ajourfører om nødvendigt dette

sammendrag.

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Cometriq?

Da Cometriq har fået en betinget godkendelse, skal den virksomhed, der markedsfører Cometriq,

fremlægge oplysninger fra en undersøgelse, der sammenligner sikkerheden og virkningen af forskellige

doser af Cometriq og fordele heraf hos patienter, der ikke har RET-genmutationen, eller hos hvem

kræftcellerne har forandringer i en anden familie af gener (RAS).

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cometriq?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Cometriq anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Cometriq, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Cometriq

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Cometriq den 21. marts 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Cometriq findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Cometriq, kan du læse indlægssedlen (også en del

af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Cometriq findes

på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2015.

Cometriq

EMA/468342/2015

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information