Combigan 2+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
BRIMONIDINTARTRAT, TIMOLOLMALEAT
Tilgængelig fra:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
ATC-kode:
S01ED51
INN (International Name):
BRIMONIDINTARTRAT, TIMOLOLMALE
Dosering:
2+5 mg/ml
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
38127
Autorisation dato:
2005-10-24

Indlægsseddel: Information til brugeren

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

Brimonidintartrat og timolol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da det

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Combigan

Sådan skal du bruge Combigan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Combigan er øjendråber, der bruges til at kontrollere grøn stær (glaukom).

Det indeholder to forskellige stoffer (brimonidin og timolol), som begge nedsætter for højt tryk i øjet.

Brimonidin hører til en gruppe lægemidler, som kaldes alfa-2-receptorstimulatorer. Timolol hører til

en gruppe lægemidler, som kaldes betablokkere. Combigan ordineres for at nedsætte for højt tryk i

øjet, når det ikke er tilstrækkeligt med øjendråber, der kun indeholder en betablokker.

Inde i øjet findes en klar, vandig væske, som forsyner øjets inderside med næring. Væsken løber

konstant fra øjet, hvorefter der dannes ny væske. Hvis væsken ikke kan forlade øjet hurtigt nok, stiger

trykket i øjet, hvilket med tiden kan skade synet. Combigan virker ved at nedsætte væskedannelsen og

øge afvandingen af øjet. Derved nedsættes trykket i øjet, som dog stadig forsynes med næring.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Combigan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Combigan øjendråber, opløsning:

hvis du er

allergisk

over for

brimonidintartrat, timolol, betablokkere

eller et af de

øvrige

indholdsstoffer

i Combigan (angivet i afsnit 6). Symptomerne på en allergisk reaktion kan

omfatte hævelser i ansigt, læber og svælg, hiven efter vejret, svimmelhed, åndenød, kløe eller

røde øjenomgivelser.

hvis du har eller tidligere har haft åndedrætsproblemer såsom

svær astma

eller

svær kronisk

obstruktiv bronkitis

(alvorlig lungesygdom, som kan medføre hvæsende vejrtrækning,

besværet vejrtrækning eller længerevarende hoste).

hvis du har

en langsom puls, hjertesvigt

eller

forstyrrelser i hjerterytmen

(uregelmæssig

hjerterytme) (med mindre du har pacemaker).

hvis du tager

monoaminooxidasehæmmere

(MAO-hæmmere) eller visse andre

midler mod

depression

Combigan må ikke bruges til børn under 2 år og bør sædvanligvis ikke bruges til børn i alderen 2-17

år.

Brug ikke Combigan, før du har talt med lægen, hvis du tror, at et af disse punkter passer på dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Combigan:

hvis du lider af eller tidligere har lidt af

koronar hjertesygdom (symptomerne kan omfatte brystsmerter eller trykken for brystet,

åndenød eller kvælningsfornemmelse), hjertesvigt, lavt blodtryk

hjerterytmeforstyrrelser som f.eks. langsom hjerterytme

vejrtrækningsproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom

dårligt blodomløb (f.eks. Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom)

diabetes, da timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker

overaktiv skjoldbruskkirtel, da timolol kan maskere tegn og symptomer

nyre- eller leverproblemer

tumor i binyrerne

hvis du har fået en øjenoperation for at nedsætte trykket i øjet.

hvis du har eller tidligere har haft nogen form for allergi (f.eks. høfeber, eksem) eller en

alvorlig allergisk reaktion. Vær opmærksom på, at du måske kan få brug for en større dosis

adrenalin end sædvanligt i tilfælde af en alvorlig reaktion.

Fortæl lægen inden en operation, at du bruger Combigan, da timolol kan ændre virkningen af

visse lægemidler, der bruges under bedøvelse.

Brug af anden medicin sammen med Combigan

Combigan kan påvirke eller påvirkes af anden medicin du bruger, herunder andre øjendråber

til behandling af glaukom (grøn stær).

Fortæl din læge, hvis du bruger eller har til hensigt at bruge

medicin til at sænke blodtrykket, hjertemedicin eller lægemidler til behandling af diabetes.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin for andre tilstande, også hvis de er uden forbindelse til din

øjensygdom, samt medicin, som ikke er købt på recept.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Combigan, og/eller Combigan kan påvirke virkningen af

anden medicin. Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager:

smertestillende midler

sovemedicin eller angstdæmpende medicin

medicin mod for højt blodtryk (hypertension)

medicin mod hjerteforstyrrelser (f.eks. unormal hjertebanken) såsom betablokkere, digoxin

eller kinidin (til behandling af hjerteproblemer og nogle typer af malaria)

medicin til behandling af diabetes eller forhøjet blodsukker

medicin mod depression som f.eks. fluoxetin og paroxetin

en anden type øjendråber til at sænke for højt tryk i øjet (glaukom)

medicin mod alvorlige allergiske reaktioner

medicin, der påvirker visse hormoner i kroppen, f.eks. adrenalin og dopamin

medicin, der påvirker musklerne i blodkar

medicin til behandling af halsbrand eller mavesår.

Fortæl det til lægen, hvis du får ændret dosis af anden medicin, eller hvis du har et regelmæssigt

alkoholforbrug.

Hvis du skal bedøves, bør du fortælle lægen eller tandlægen, at du bruger Combigan.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Brug ikke

Combigan, hvis du er gravid, medmindre din læge finder det nødvendigt.

Hvis du ammer, må du ikke bruge Combigan. Timolol kan gå over i modermælk. Spørg din læge til

råds, inden du tager medicin under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Combigan kan hos enkelte virke sløvende og medføre træthed eller uskarpt syn. Du må ikke

køre eller betjene værktøj eller maskiner, før symptomerne er aftaget. Tal med lægen, hvis du oplever

problemer.

Combigan indeholder benzalkoniumchlorid

Kontaktlinser

Brug ikke Combigan, mens du bærer kontaktlinser. Vent mindst 15 minutter efter drypning med

Combigan, før du sætter linserne i igen.

Et konserveringsmiddel i Combigan (benzalkoniumchlorid) kan give irritation af øjnene og er

kendt for at misfarve bløde kontaktlinser.

3.

Sådan skal du bruge Combigan

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Combigan må ikke bruges til børn under 2 år. Combigan bør sædvanligvis ikke bruges til børn mellem

2 og 17 år.

Den sædvanlige dosis er 1 dråbe Combigan 2 gange daglig med ca. 12 timers interval. Kontakt lægen,

hvis du ønsker at ændre dosis eller stoppe behandlingen.

Hvis du anvender Combigan sammen med andre øjenmidler, skal der gå

mindst 5 minutter

mellem

drypning med Combigan og brug af de andre øjenmidler.

Brugsanvisning

Flasken må ikke anvendes, hvis plomberingen af flaskehalsen er brudt, før du tager flasken i brug.

Vask hænder før åbning af flasken. Bøj hovedet tilbage og kig op i loftet.

Træk let ned i det nedre øjenlåg, så der dannes en lille lomme.

Vend bunden i vejret på flasken, og tryk på den for at dryppe 1 dråbe i hvert øje, der skal

behandles.

Slip det nedre øjenlåg og luk øjet.

Hold øjet lukket, og tryk fingeren mod den inderste øjenkrog (den side af øjet, som er nærmest

næsen) i 2 minutter. Dette er med til at forhindre, at Combigan kommer ud i resten af kroppen.

Prøv igen, hvis dråben ryger ved siden af.

For at forebygge infektioner må flaskehalsen ikke komme i berøring med øjet eller andet. Sæt

skruelåget på igen straks efter brug for at lukke flasken.

Hvis du har brugt for mange dråber Combigan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere dråber Combigan, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag flasken og kartonen med.

Voksne

Selv om du bruger flere dråber Combigan, end du bør, er det usandsynligt, at det vil skade dig. Dryp

øjne igen til sædvanlig tid. Tal med lægen, hvis du føler dig usikker.

Nyfødte og børn

Der er forekommet flere tilfælde af overdosering med brimonidin (et af indholdsstofferne i

Combigan) hos nyfødte og børn under behandling for grøn stær. Det viser sig ved søvnighed, slaphed,

lav kropstemperatur, bleghed og vejrtrækningsbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis noget af dette

skulle forekomme.

Voksne og børn

Kontakt straks lægen, hvis du er kommet til at synke Combigan ved en fejltagelse.

Hvis du har glemt at bruge Combigan

Hvis du glemmer at bruge Combigan, skal du, så snart du kommer i tanke om det, dryppe en enkelt

dråbe i det eller de øjne, der skal behandles, og derefter fortsætte som du plejer. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Combigan

Combigan bør anvendes hver dag, for at medicinen kan virke efter hensigten.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan oftest fortsætte med at anvende dine øjendråber, hvis bivirkningerne ikke er alvorlige.

Tal med lægen eller apoteket hvis du er bekymret. Du må ikke stoppe med at bruge

Combigan uden først at tale med din læge.

Kontakt straks lægen, hvis du får en af følgende bivirkninger:

dårligt hjerte (f.eks. smerter i brystet) eller uregelmæssig puls

hurtigere eller langsommere puls eller lavt blodtryk

Følgende bivirkninger kan forekomme under brug af Combigan:

Påvirkning af øjet:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Røde øjne, brændende fornemmelse i øjet.

Almindelige (

an forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Sviende fornemmelse eller smerter i øjet

Allergisk reaktion i øjet eller på huden omkring øjet

Små skader i øjets ydre (med elle uden betændelse)

Hævede, røde eller betændte øjenlåg

Irritation eller en fornemmelse af noget i øjet

Kløe i øjet og øjenlåget

Follikler eller hvide pletter på det gennemsigtige lag, der dækker

øjets overflade

Synsforstyrrelser

Øget tåreflåd

Tørhed i øjet

Sammenklæbende øjne

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Uklart syn

Hævelse eller betændelse i det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade

Trætte øjne

Lysfølsomhed

Smerter i øjenlågene

Hvidfarvning af det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade

Hævelse eller områder med betændelse under øjets overflade

Flydere foran øjnene

Ikke kendt (hyppighed kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

Sløret syn

Påvirkning af kroppen:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Forhøjet blodtryk

Depression

Søvnighed

Hovedpine

Mundtørhed

Generel svækkelse

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Hjertesvigt

Uregelmæssig hjerterytme

Ørhed

Besvimelse

Næsetørhed

Smagsforandringer

Kvalme

Diarré

Ikke kendt

hyppighed kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

Forhøjet eller nedsat hjerterytme

Lavt blodtryk

Rødme i ansigtet

Nogle af disse bivirkninger kan skyldes allergi over for et af indholdsstofferne.

Der er set yderligere bivirkninger med brimonidin eller timolol, og de kan derfor også forekomme med

Combigan.

Følgende yderligere bivirkninger er forekommet ved anvendelse af brimonidin:

Betændelse i øjet, små pupiller, søvnproblemer, forkølelsessymptomer, kortåndethed,

symptomer fra maven og fordøjelsessystemet, almene allergiske reaktioner, hudreaktioner,

herunder rødme, hævelse af ansigtet, kløe, udslæt og udvidelse af blodkarrene.

Som før andre lægemidler, som anvendes i øjnene, optages Combigan (brimonidin/timolol) i blodet.

Dette kan medføre bivirkninger, som ses ved behandling med betablokkere, der indsprøjtes i en

blodåre eller gives via munden. Hyppigheden af bivirkninger efter lokal anvendelse i øjet er lavere

end når medicin eksempelvis gives som en indsprøjtning eller gennem munden. De nævnte

bivirkninger er set ved behandling av øjensygdomme med betablokkere.

Allergiske reaktioner, som omfatter hele kroppen, herunder hævelser under huden (der

kan forekomme på områder som ansigt og lemmer og kan medføre synke- eller

vejrtrækningsbesvær), nældefeber, lokalt hududslæt eller hududslæt over hele kroppen,

kløen, alvorlig pludselig livstruende allergisk reaktion

Lavt blodsukker

Søvnløshed, mareridt, hukommelsestab

Besvimelse blodprop i hjernen eller hjerneblødning, nedsat blodforsyning til hjernen,

forøgede tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsygdom), prikkende,

usædvanlig fornemmelse (som snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden)

Hornhindebetændelse, sløret syn og løsning av laget under nethinden, der indeholder

blodkar, efter øjenkirurgi (hvilket kan forårsage synforstyrrelser), nedsat følsomhed i

hornhinden, beskadigelse af øjeæblets yderste lag, nedsænkende øjenlåg (medfører at

øjnene er halvlukkede), dobbeltsyn

Brystsmerter, væskeophobning i kroppen (ødem), ændringer i hjerterytmen eller

hjertefrekvensen, en type hjerterytmeforstyrrelse, hjerteanfald, hjertesvigt

Raynauds fænomen (hvide, “døde” finger og tæer), kolde hænder og fødder

Sammentrækning af luftvejene i lungerne (fortrinsvis hos patienter med

luftvejssygdomme), vejrtrækningsbesvær, hoste

Fordøjelsesbesvær, mavesmerter, opkastning

Hårtab, hududslæt med hvidligt sølvlignende udseende (psoriasiformt hududslæt) eller

forværring af psoriasis, hududslæt

Muskelsmerter, der ikke er forårsaget af aktivitet

Seksuelle problemer, nedsat libido

Kraftesløshed/træthed

Andre bivirkninger indberettet efter brug af øjendråber, der indeholder phosphat:

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med svære skader på den forreste glasklare del af

øjenæblet (hornhinden) udviklet uklare områder på hornhinden på grund af kalkaflejringer under

behandlingen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Anvend kun 1 flaske ad gangen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten på flasken og kartonen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Selv om der stadig skulle være nogle dråber tilbage, skal flasken smides ud 4 uger efter ibrugtagning

for at forebygge infektioner. Som en hjælp til at huske dette kan du skrive datoen for åbning af flasken

i feltet på kartonen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Combigan øjendråber indeholder:

Aktive stoffer: Brimonidintartrat og timolol. 1 ml opløsning indeholder 2 mg brimonidintartrat

og timololmaleat svarende til 5 mg timolol.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), natriumdihydrogen-

phosphatmonohydrat, dinatriumphosphatheptahydrat og renset vand. Der kan tilsættes små

mængder saltsyre eller natriumhydroxid for at opnå den rette pH-værdi (et udtryk for

opløsningens surhedsgrad).

Combigans udseende og pakningsstørrelse

Combigan er en klar, grønliggul øjendråbeopløsning, der fås i plastflasker med skruelåg. Hver flaske

er omtrent halvt fuld og indeholder 5 ml opløsning. Combigan udleveres i pakninger med 1 eller 3

flasker. Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

County Mayo

Irland

For yderligere oplysninger om denne medicin kontakt repræsentanten i Danmark:

Allergan Norden AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

Sverige

Tlf.: +46 8 594 100 00

Denne indlægsseddel blev senest revideret

Juli 2016

21. juli 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Combigan, 2 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

22957

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Combigan

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder:

2,0 mg brimonidintartrat, svarende til 1,3 mg brimonidin

5,0 mg timolol som 6,8 mg timololmaleat

Øjendråberne indeholder benzalkoniumchlorid 0,05 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

En klar, grøngul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af det intraokulære tryk (IOP) hos patienter med kronisk åbenvinklet glaukom

eller okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på lokale betablokkere.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Pædiatrisk population

Combigan er kontraindiceret til nyfødte og børn under 2 år (se pkt. 4.3, 4.4, 4.8 og 4.9).

Combigan bør ikke anvendes til børn og unge mellem 2 og 17 år på grund af utilstrækkelig

dokumentation for sikkerhed og virkning (se også pkt. 4.4 og 4.8).

38127_spc.doc

Side 1 af 13

Anbefalet dosering til voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede dosis er 1 dråbe Combigan i det eller de berørte øjne 2 gange daglig med

ca. 12 timers interval. Hvis der anvendes flere end et lokalt øjenpræparat, bør de

forskellige præparater administreres med mindst 5 minutters interval.

Administration

Som med andre øjendråber, for at reducere mulig systemisk absorption, anbefales det at

trykke på tåresækken ved den indre øjenkrog (punktokklusion) eller lukke øjenlågene i to

minutter. Dette bør gøres umiddelbart efter inddrypning af en dråbe. Dette kan reducere de

systemiske bivirkninger og øge den lokale aktivitet.

For at undgå kontaminering af øjet eller øjendråberne må spidsen på dråbetælleren ikke

komme i kontakt med omgivelserne.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Combigan er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- og nyrefunktion. Derfor skal

præparatet anvendes med forsigtighed til disse patienter.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive indholdsstoffer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Reaktive luftvejssygdomme, herunder asthma bronchiale eller asthma bronchiale i

anamnesen, svær kronisk obstruktiv lungesygdom.

Sinusbradykardi, syg sinus-syndrom, sinoatrialt blok, atrioventrikulært blok af anden

eller tredje grad, der ikke kontrolleres med pacemaker. Åbenlyst hjertesvigt,

kardiogent shock.

Anvendelse til nyfødte og børn under 2 år (se pkt. 4.8).

Patienter, der er i behandling med monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere).

Patienter, der får antidepressiva, som påvirker den noradrenerge transmission (f.eks.

tricykliske antidepressiva og mianserin).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatrisk population

Børn over 2 år - navnlig børn mellem 2 og 7 år og/eller med legemsvægt < 20 kg - bør

behandles med forsigtighed og følges nøje på grund af den høje incidens og sværhedsgrad

af sløvhed (se pkt. 4.8). Der mangler dokumentation for sikkerhed og virkning hos børn og

unge mellem 2 og 17 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

I kliniske forsøg fik nogle patienter allergilignende øjenreaktioner (allergisk konjunktivitis

og allergisk blefaritis) under brug af Combigan. Allergisk konjunktivitis optrådte hos 5,2%

af patienterne. Lidelsen debuterede sædvanligvis efter 3-9 måneder og medførte generelt,

at 3,1% afbrød behandlingen. Allergisk blefaritis var ikke almindeligt, men forekom hos

<1%. I tilfælde af allergiske reaktioner bør Combigan seponeres.

Der er rapporteret forsinkede okulære overfølsomhedsreaktioner med brimonidintartrat,

oftalmisk opløsning, 0,2 %, hvoraf nogle blev rapporteret som forbundet med en stigning i

IOP.

Ligesom andre øjenmidler til lokalbehandling kan der forekomme systemisk absorption af

Combigan. Der er ikke observeret forstærket systemisk absorption af de enkelte aktive

38127_spc.doc

Side 2 af 13

indholdsstoffer. På grund af den beta-adrenerge komponent timolol kan der forekomme

samme type kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses ved systemiske

betablokkere. Incidensen af systemiske utilsigtede lægemiddelreaktioner efter topisk

oftalmisk administration er lavere end ved systemisk administration. Se pkt. 4.2

vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

Hjertesygdomme

Der er indberettet hjertereaktioner, der omfatter (sjældne) dødsfald forbundet med

hjertesvigt, efter administration af timolol

. Hos patienter med hjertesygdomme

(f.eks. koronar hjertesygdom, Printzmetals angina og hjerteinsuffiensn

eller i behandling for hypotension skal behandling med betablokkere

vurderes kritisk, og behandling med andre aktive stofer skal overvejes.

Patienter med kardiovaskulære sygdomme skal observeres for tegn på

forværring af disse sygdomme og bivirkninger.

På grund af den negative efekt på ledningstiden bør betablokkere

anvendes med forsigtighed til patienter med førstegrads AV-blok.

Hvis det er nødvendigt at indstille behandlingen hos patienter med koronar hjertesygdom,

bør præparatet i lighed med systemiske betablokkere seponeres gradvist for at undgå

rytmeforstyrrelser, myokardieinfarkt eller pludselig død.

Vaskulære sygdomme

Patienter med svære perifere kredsløbsforstyrrelser/sygdomme (dvs. svære former for

Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) skal behandles med forsigtighed.

Åndedrætssygdomme

Der er rapporteret om respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald på grund af

bronkospasmer, hos patienter med astma efter administration af visse oftalmiske

betablokkere.

Combigan bør anvendes med forsigtighed til patienter med mild/moderat kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) og kun, hvis de potentielle fordele opvejer de potentielle

risici.

Hypoglykæmi/diabetes

Betablokkere bør anvendes med forsigtighed til patienter, der har tendens til spontan

hypoglykæmi, eller til patienter med labil diabetes, da betablokkere kan maskere tegn og

symptomer på akut hypoglykæmi.

Hyperthyroidisme

Betablokkere kan også maskere tegn på hyperthyroidisme.

Combigan skal anvendes med forsigtighed til patienter med metabolisk acidose og

ubehandlet fæokromocytom.

Hornhindesygdomme

Oftalmiske betablokkere kan medføre øjentørhed. Patienter med hornhindesygdomme skal

behandles med forsigtighed.

38127_spc.doc

Side 3 af 13

Andre betablokkere

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte effekter af systemisk betablokade kan

forstærkes, når timolol gives til patienter, som allerede behandles med en systemisk

betablokker. Reaktionerne hos disse patienter bør observeres nøje. Brug af to topiske

adrenerge β-adrenoceptorblokkere

anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske

reaktioner på en række allergener i anamnesen reagere kraftigt på gentaget eksponering for

sådanne allergener og udvise manglende respons på den sædvanlige dosis adrenalin til

behandling af anafylaktiske reaktioner.

Choroidalløsning

Der er rapporteret om choroidalløsning ved brug af lægemiddel som hæmmer

produktionen af kammervand (f.eks. timolol, acetazolamid) efter filtreringsprocedurer.

Kirurgisk anæstesi

Betablokerende oftalmologiske præparater kan blokere effekterne af systemiske beta-

agonister som f.eks. adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol.

Combigan indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som kan forårsage

øjenirritation. Kontaktlinser skal udtages før applikation, og der skal gå mindst 15

minutter, før de atter sættes i. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser, og

Combigan bør derfor ikke komme i kontakt med sådanne kontaktlinser.

Combigan er ikke undersøgt hos patienter med akut glaukom.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med den faste kombination af brimonidin og

timolol. Selv om Combigan ikke er undersøgt i specifikke lægemiddelinteraktionsforsøg,

bør den teoretiske mulighed for en additiv eller forstærkende virkning ved anvendelse af

CNS-deprimerende midler (alkohol, barbiturater, opioider, sedativa eller anæstetika) tages

i betragtning.

Der er mulighed for additiv virkning, som fører til hypotension og/eller udtalt bradykardi,

når en opløsning med oftalmiske betablokkere administreres samtidig med orale

calciumantagonister, adrenerge β-adrenoceptorblokkere, antiarytmika (herunder

amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika eller guanethidin. Efter applikation

af brimonidin er der også rapporteret om meget sjældne (<1 ud af 10.000) tilfælde af

hypotension, og der bør derfor udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af Combigan

og systemiske antihypertensiva.

Der er lejlighedsvist rapporteret om mydriasis som følge af samtidig brug af oftalmiske

betablokkere og adrenalin (epinephrin). Betablokkere kan øge den hypoglykæmiske

virkning af antidiabetika. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykæmi (se pkt.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen).

Den hypertensive reaktion på pludselig seponering af clonidin kan blive potenseret ved

anvendelse af betablokkere.

38127_spc.doc

Side 4 af 13

Der er rapporteret om forstærket systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens,

depression) under kombinationsbehandling med CYP2D6-hæmmere (f.eks. kinidin,

fluoxetin, paroxetin) og timolol.

Samtidig brug af en betablokker og anæstetika kan svække kompensatorisk takykardi og

øge risikoen for hypotension (se pkt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler

vedrørende brugen), og anæstesiologen skal derfor informeres om, at patienten anvender

Combigan.

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af Combigan og iodholdige kontrastmidler

eller intravenøst lidocain.

Cimetidin, hydrazalin og alkohol kan øge timolols plasmakoncentration.

Der foreligger ingen oplysninger om niveauet af cirkulerende katekolaminer efter

administration af Combigan. Der bør dog udvises forsigtighed hos patienter, der tager

lægemidler som kan påvirke metabolismen og optagelse af cirkulerende aminer såsom

chlorpromazin, methylphenidat og reserpin.

Forsigtighed tilrådes ved indledning af samtidig behandling (eller ved dosisændringer) med

et lægemiddel med systemisk effekt (uanset lægemiddelform), som kan udvise interaktion

med α-adrenerge agonister eller ændre deres aktivitet, dvs. agonister eller antagonister til

adrenerge receptorer (f.eks. isoprenalin, prazosin).

Selv om der ikke er udført specifikke lægemiddelinteraktionsforsøg med Combigan, bør

der tages højde for den teoretiske mulighed for additiv sænkning af det intraokulære tryk

ved anvendelse af prostamider, prostaglandiner, karboanhydrasehæmmere og pilocarpin.

Brimonidin er kontraindiceret til patienter, som får monoaminoxidase (MAO)-hæmmere,

og patienter, som får antidepressiva, der påvirker den noradrenerge transmission (f.eks.

tricykliske antidepressiva og miaserin) (se pkt. 4.3). Patienter, der har været i MAO-

hæmmerbehandling, bør vente 14 dage efter endt behandling før indledning af behandling

med Combigan.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brug af den faste kombination af brimonidin og

timolol til gravide kvinder. Combigan bør ikke bruges under graviditet, medmindre det er

klart nødvendigt. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

Brimonidintartrat

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brug af brimonidintartrat til gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet ved høje maternotoksiske doser (se pkt. 5.3

Prækliniske sikkerhedsdata). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Timolol

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet ved doser, der var signifikant højere end

dem, der skulle anvendes i klinisk brug (se pkt. 5.3).

38127_spc.doc

Side 5 af 13

I epidemiologiske undersøgelser er der ikke forekommet bivirkninger i form af mis-

dannelser, men der er påvist en risiko for intrauterin væksthæmning ved oral

administration af betablokkere. Endvidere er der observeret symptomer på betablokade

(f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi) hos den nyfødte, når moderen

har fået betablokkere frem til fødslen. Hvis Combigan administreres under graviditet frem

til tidspunktet for fødslen, skal den nyfødte overvåges nøje i de første levedage.

Amning

Brimonidintartrat

Det vides ikke, om brimonidin udskilles i human modermælk, men det udskilles i mælken

hos diegivende rotter.

Timolol

Betablokkere udskilles i modermælk.

Ved terapeutiske doser af timolol i

øjendråber er det dog ikke sandsynligt, at der ville være tilstrækkelige

mængder til stede i modermælk til at frembringe kliniske symptomer på

betablokering hos spædbørn. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den

systemiske absorption.

Combigan bør ikke anvendes i ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Combigan påvirker kun i ubetydelig grad evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

Combigan kan medføre forbigående sløret syn, synsforstyrrelser, træthed og/eller sløvhed,

hvilket kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Patienten bør

vente med at køre bil eller betjene maskiner, indtil symptomerne har fortaget sig.

4.8

Bivirkninger

Baseret på 12 måneders kliniske data var de hyppigst forekommende bivirkninger

konjunktival hyperæmi (hos ca. 15% af patienterne) og brænden/svien i øjet (hos ca. 11%

af patienterne). De fleste af disse tilfælde var milde og førte kun til seponering hos

henholdsvis 3,4% og 0,5%.

Følgende bivirkninger er indberettet fra kliniske forsøg med Combigan:

Øjne

Meget almindelige (≥1/10): konjunktival hyperæmi, brænden.

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Svien, allergisk konjunktivitis, corneaerosion, keratitis

punctata superficialis, øjenpruritus, konjunktival follikulose, synsforstyrrelser, blefaritis,

epifora, øjentørhed, øjenflåd, øjensmerter, øjenirritation, fornemmelse af fremmedlegeme i

øjet

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Nedsat synsstyrke, konjunktivalt ødem, follikulær

konjunktivitis, allergisk blefaritis, konjunktivitis, mouches volantes, astenopi, fotofobi,

papillær hypertrofi, smerter i øjenlåg, konjunktival blegning, ødemer i cornea, infiltrat i

cornea, løsning af øjets glaslegeme

38127_spc.doc

Side 6 af 13

Psykiske forstyrrelser

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Depression

Nervesystemet

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Sløvhed, hovedpine

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Svimmelhed, synkope

Hjerte

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Kongestivt hjertesvigt, palpitationer

Vaskulære sygdomme

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Rhinitis, næsetørhed

Mave-tarm-kanalen

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Mundtørhed

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Smagsforandringer, kvalme, diarré

Hud og subkutane væv

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Øjenlågsødem, øjenlågspruritus, øjenlågserytem

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Allergisk kontaktdermatitis

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Asteniske tilstande

Følgende bivirkninger er indberettet efter markedsføring af Combigan:

Øjne

Ikke kendte: Sløret syn

Hjerte

Ikke kendte: Arytmi, bradykardi, takykardi

Vaskulære sygdomme

Ikke kendte: Hypotension

Hud og subkutane væv

Ikke kendte: Erythema facialis

38127_spc.doc

Side 7 af 13

Andre bivirkninger, som er forekommet i forbindelse med en af komponenterne, og som

muligvis også vil kunne forekomme med Combigan:

Brimonidin

Øjne: Iritis, iridocyclitis (anterior uveitis), miosis

Psykiske forstyrrelser: Insomni

Luftveje, thorax og mediastinum: Øvre luftvejslidelser, dyspnø

Mave-tarm-kanalen: Gastrointestinale symptomer

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Systemiske allergiske

reaktioner

Hud og subkutane væv: Hudreaktion, herunder erythem, ansigtsødem, pruritus, udslæt og

vasodilatation.

I tilfælde hvor brimonidin har været brugt som led i behandlingen af medfødt glaukom, er

der rapporteret symptomer på overdosering af brimonidin såsom bevidsthedstab, apati,

somnolens,

hypotension,

hypotoni,

bradykardi,

hypotermi,

cyanose,

bleghed,

respirationsdepression og apnø hos nyfødte og børn under 2 år, der fik brimonidin (se pkt.

4.3).

Der er rapporteret en høj incidens og sværhedsgrad af sløvhed hos børn fra og med 2 år,

især hos børn mellem 2 og 7 år og/eller med legemsvægt < 20 kg (se pkt. 4.4).

Timolol

I lighed med andre topisk anvendte oftalmiske lægemidler absorberes

Combigan (brimonidintartrat/timololn i det systemiske kredsløb.

Absorption af timolol kan medføre de samme bivirkninger, som ses med

systemiske betablokerende midler.

Incidensen af systemiske utilsigtede lægemiddelreaktioner efter topisk oftalmisk

administration er lavere end for systemisk administration. Se pkt. 4.2 vedrørende

reduktion af den systemiske absorption.

Yderligere bivirkninger, som er observeret med oftalmiske betablokkere, og som potentielt kan

forekomme med Combigan, er anført herunder:

Immunsystemet: Systemiske allergiske reaktioner, herunder angioødem, urticaria,

lokaliseret og generaliseret udslæt, pruritus, anafylaktisk reaktion

Metabolisme: Hypoglykæmi

Psykiske lidelser: Insomni, mareridt, hukommelsestab

38127_spc.doc

Side 8 af 13

Nervesystemet: cerebrovaskulær hændelser, cerebral iskæmi, øget forekomst af symptomer

på myasthenia gravis, paræstesier

Øjne: Keratitis, choroidalløsning efter trabekulektomi (se pkt. 4.4, Særlige advarsler og

forsigtighedsregler vedrørende brugen), nedsat følsomhed i cornea, hornhinde-erosion,

ptose, diplopia

Hjerte: Brystsmerter, ødem, atrioventrikulær blok, hjertestop, hjerteinsufficiens

Vaskulære sygdomme: Raynauds syndrom, kolde hænder og fødder

Luftveje, thorax og mediastinum: Bronkospasme (hovedsageligt hos patienter med

eksisterende bronkospastisk lidelse), dyspnø, hoste

Mave-tarm-kanalen: Dyspepsi, mavesmerter, opkastning

Hud og subkutane væv: Alopeci, psoriasiformt udslæt eller forværring af psoriasis, udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv: Myalgi

Det reproduktive system og mammae: Seksuel dysfunktion, nedsat libido

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Træthed

Bivirkninger indberettet for øjendråber, der indeholder phosphater:

Der er i meget sjældne tilfælde indberettet corneal forkalkning forbundet med brug af

øjendråber, der indeholder phosphat, hos patienter med svært beskadigede hornhinder.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Sjældne rapporter om overdosering af COMBIGAN til mennesker medførte ikke nogen

uønskede udfald. Behandling af en overdosis omfatter supportiv og symptomatisk

behandling. Patientens luftveje skal holdes frie.

Brimonidin

Oftalmisk overdosis (voksne)

I de modtagne tilfælde har de hændelser, der blev rapporteret, generelt været dem, der

allerede er anført som bivirkninger.

38127_spc.doc

Side 9 af 13

Systemisk overdosis som følge af utilsigtet indtagelse (voksne)

Der foreligger meget begrænset information om utilsigtet indtagelse af brimonidin hos

voksne. Den eneste uønskede hændelse, der hidtil er rapporteret, er hypotension. Det blev

rapporteret, at den hypotensive episode blev efterfulgt af rebound-hypertension. Det er

rapporteret, at orale overdoser af andre alfa-2-agonister har medført symptomer som f.eks.

hypotension, asteni, opkastning, apati, sedation, bradykardi, arytmier, miosis, apnø,

hypotoni, hypotermi, respirationsdepression og krampeanfald.

Pædiatrisk population

Der er offentliggjort eller indberettet flere tilfælde af alvorlige bivirkninger til Allergan,

efter at børn har indtaget Alphgan ved en fejltagelse. Børnene fik symptomer på hæmning

af centralnervesystemet, typisk midlertidig koma eller lavt bevidsthedsniveau, apati,

somnolens, hypotoni, bradykardi, hypotermi, bleghed, respirationsdepression og apnø, og

måtte indlægges på intensiv afdeling og i visse tilfælde intuberes. Alle kom sig

fuldstændig, de fleste af dem i løbet af 6-24 timer.

Timolol

Symptomer på systemisk overdosering af timolol omfatter: bradykardi, hypotension,

bronkospasme, hovedpine, svimmelhed og hjertestop. Et forsøg med patienter viste, at

timolol ikke var let dialyserbart.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S01ED 51

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Ophthalmologica – antiglaucom-midler og miotica -

beta-blokerende midler – timolol, kombinationer.

Virkningsmekanisme

Combigan indeholder to aktive stoffer: brimonidintartrat og timololmaleat. Disse to

komponenter nedsætter forhøjet intraokulært tryk gennem komplementære virkemåder, og

den samlede virkning medfører en øget trykreduktion i forhold til hvert af stofferne givet

som monoterapi. Virkningen opnås hurtigt.

Brimonidintartrat er en adrenerg alfa-2-receptoragonist, som er 1000 gange mere selektiv

over for alfa-2-adrenoreceptorer end over for alfa-1-adrenoreceptorer. Denne selektivitet

resulterer i udeblivelse af mydriasis og manglende vasokonstriktion i mikrokar i

forbindelse med retinatransplantation hos mennesker.

Brimonidintartrat menes at sænke det intraokulære tryk ved at øge det uveosklerale flow

og reducere kammervandsproduktionen.

38127_spc.doc

Side 10 af 13

Timolol er et beta

- og beta

- nonselektivt adrenergt receptorblokerende middel uden

signifikant intrinsisk sympatomimetisk, direkte hjertedepressiv eller lokalanæstetisk

(membranstabiliserende) virkning. Timolol nedsætter trykket i øjet ved at nedsætte

kammervandsproduktionen. Den nøjagtige virkemåde er ikke helt afklaret, men beror

sandsynligvis på hæmning af den øgede cAMP-syntese, som skyldes endogen beta-

adrenerg stimulation.

Klinisk virkning

I tre kontrollerede, dobbeltblinde kliniske forsøg udvirkede Combigan (2 gange daglig) en

klinisk betydningsfuld yderligere nedsættelse af middeldøgntrykket sammenlignet med

timolol (2 gange daglig) og brimonidin (2 gange daglig eller 3 gange daglig) givet som

monoterapi.

I et forsøg med patienter med utilstrækkelig tryknedsættelse efter mindst tre ugers

indledning af monoterapi observeredes et øget fald i middeldøgntryk på 4,5, 3,3 og 3,5

mmHg i løbet af 3 måneders behandling med henholdsvis Combigan (2 gange daglig),

timolol (2 gange daglig) og brimonidin (2 gange daglig). I dette forsøg kunne et signifikant

yderligere fald i intraokulært tryk ved trough-koncentrationer kun påvises ved sammen-

ligning med brimonidin, men ikke med timolol. Combigan udviste dog altid en positiv

tendens og var overlegent på alle andre tidspunkter. I en sammenligning med timolol af de

samlede data fra de to andre forsøg udviste Combigan statistisk overlegenhed under hele

forløbet.

Endvidere var Combigans tryknedsættende virkning konsekvent ikke ringere end

virkningen opnået med adjuverende behandling med brimonidin og timolol (alle 2 gange

daglig).

I dobbeltblinde forsøg på op til 12 måneders varighed opretholdtes Combigans

tryknedsættende virkning.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Combigan

Plasmakoncentrationer af brimonidin og timolol blev bestemt i et crossover-forsøg med

sammenligning af monoterapibehandling med de to stoffer og Combigan-behandling hos

raske forsøgspersoner. Der var ingen statistisk signifikant forskel mellem AUC for

brimonidin og timolol efter behandling med Combigan og de to stoffer som monoterapi.

Middelværdierne for C

for brimonidin og timolol efter administration af Combigan var

henholdsvis 0,0327 og 0,406 ng/ml.

Brimonidin

Efter okulær administration af 0,2% øjendråbeopløsning hos mennesker sås lave

plasmakoncentrationer af brimonidin. Brimonidin metaboliseres ikke i væsentlig grad i det

menneskelige øje, og bindingen til humant plasmaprotein er ca. 29%. Middelværdien for

tilsyneladende eliminationshalveringstid i det systemiske kredsløb var ca. 3 timer efter

lokalbehandling af mennesket.

Brimonidin absorberes godt efter oral administration hos mennesker og uskilles hurtigt.

Hovedparten af dosis (ca. 74%) udskiltes som metabolitter i urinen i løbet af fem dage, og

38127_spc.doc

Side 11 af 13

uomdannet stof blev ikke påvist i urinen. In vitro-forsøg med lever fra dyr og mennesker

tyder på, at metabolismen i væsentlig grad medieres af aldehydoxidase og cytochrom

P450. Derfor synes systemisk elimination primært at foregå som metabolisering i leveren.

Brimonidin bindes i et væsentligt omfang og reversibelt til melanin i okulært væv uden

uønskede virkninger. Akkumulation finder ikke sted, hvis der ikke forekommer melanin.

Brimonidin metaboliseres ikke i større omfang i det menneskelige øje.

Timolol

Efter okulær administration af en 0,5% øjendråbeopløsning hos personer, der blev opereret

for katarakt var den maksimale koncentration af timolol 898 ng/ml i kammervand 1 time

efter administration. En del af dosis absorberes systemisk og metaboliseres derefter i

udstrakt grad i leveren. Timolol har en plasmahalveringstid på ca. 7 timer. Timolol

metaboliseres delvist i leveren, og timolol og dets metabolitter udskilles via nyrerne.

Timolol bindes ikke i væsentlig grad til plasmaprotein.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De enkelte komponenters okulære og systemiske sikkerhedsprofil er veldokumenteret. De

prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af de enkelte komponenters sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne

doser, genotoksicitet og karcinogenicitet. Yderligere undersøgelser af Combigan for

okulær toksicitet efter gentagne doser viste heller ingen særlig risiko for mennesker.

Brimonidin

Brimonidintartrat udviste ikke teratogenicitet hos dyr, men har vist sig at føre til aborter

hos kaniner og nedsat postnatal vækst hos rotter efter systemisk eksponering for doser, der

var henholdsvis ca. 37 gange og 134 gange højere end humane terapeutiske doser.

Timolol

I dyreforsøg har betablokkere vist sig at give nedsat gennemblødning i navlesnoren, nedsat

føtal vækst, forsinket ossifikation og øget føtal og postnatal død, men ikke teratogenicitet.

Efter indtagelse af timolol er der observeret embryotoksicitet (resorption) hos kaniner og

føtotoksicitet (forsinket ossifikation) hos rotter ved høje maternelle doser.

Teratogenicitetsforsøg hos mus, rotter og kaniner med orale timololdoser på op til 4.200

gange den humane døgndosis af Combigan har ikke medført misdannelser hos fostret.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Dinatriumphosphatheptahydrat

Saltsyre eller natriumhydroxid til justering af pH

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

38127_spc.doc

Side 12 af 13

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

21 måneder.

Efter anbrud: Anvendes i løbet af 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvide lavdensitets polyethylenflasker med skruelåg af polystyren. Hver flaske indeholder

5 ml.

Fås i følgende pakningsstørrelser: Karton med 1 eller 3 flasker à 5 ml. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

Repræsentant

Allergan Norden AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

38127

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. oktober 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. juli 2016

38127_spc.doc

Side 13 af 13

Andre produkter

search_alerts

share_this_information