Colrefuz 500 mikrogram tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-07-2019

Aktiv bestanddel:
COLCHICIN
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
M04AC01
INN (International Name):
colchicine
Dosering:
500 mikrogram
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
59020
Autorisation dato:
2017-03-14

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Colrefuz.

3. Sådan skal du tage Colrefuz.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Colrefuz indeholder colchicin, som er et antiinflammatorisk middel,

der virker ved at lindre akut gigt.

Du kan tage Colrefuz til behandling af gigtanfald hos voksne og

til at forebygge, at gigt blusser op hos voksne, når der påbegyndes

behandling af gigt med andre lægemidler.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Colrefuz

Tag ikke Colrefuz

hvis du er allergisk over for det colchicin eller et af de øvrige ind-

holdsstoffer i Colrefuz (angivet i punkt 6).

hvis du har en alvorlig lidelse i blodet.

hvis du er gravid eller ammer.

hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, medmindre du bruger

sikker prævention.

hvis du har svært nedsat leverfunktion.

hvis du har svært nedsat nyrefunktion.

hvis du er i hæmodialyse.

hvis du har nedsat nyre eller leverfunktion, og samtidig er i

behandling med visse typer medicin (se "Brug af anden medicin

sammen med Colrefuz).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Colrefuz

Hvis du har problemer med dit hjerte, nyrer, lever eller fordøjelses-

system.

Hvis du er ældre og svagelig.

Hvis du har en lidelse i blodet.

Har du nedsat lever- eller nyrefunktion, bør din læge undersøge dig

grundigt for bivirkninger.

Colrefuz kan være giftigt, så det er vigtigt, at du ikke overskrider den

dosis, din læge har ordineret.

Der er kun en lille forskel mellem den virksomme dosis og en overdo-

sis af Colrefuz. Hvis du oplever symptomer som kvalme, opkastning,

mavesmeter eller diarré skal du stoppe behandlingen med Colrefuz.

Kontakt omgående din læge.

Colrefuz kan medføre alvorlig nedsættelse af knoglemarvens funk-

tion, med symptomer som:

– Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbe-

tændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodle-

gemer). Kontakt læge eller skadestue.

– Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødnin-

ger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i

blodet. Kontakt lægen.

– Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i

blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Du bør regelmæssigt få taget blodprøver, når du er i behandling med

Colrefuz.

Hvis du udvikler symptomer som feber, mundbetændelse, ondt i hal-

sen, længerevarende blødning, blå mærker eller hudlidelser bør du

omgående stoppe behandlingen med Colrefuz og straks kontakte din

læge. Disse symptomer kan være et tegn på alvorlige forandringer i

dit blod.

Brug af anden medicin sammen med Colrefuz

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

– Infektioner (clarithromycin, erythromycin, telithromycin).

– Organafstødning efter transplantation, psoriasis eller leddegigt

(ciclosporin).

– Svampeinfektioner (ketoconazol, itraconazol, voriconazol).

– HIV (ritonavir, atazanavir, indinavir).

– Hjerteproblemer (verapamil, diltiazem, digoxin, quinidin).

– Alkoholmisbrug (disulfiram).

– For meget mavesyre (cimetidin).

– Sukkersyge (tolbutamid).

– Blodmangel/B

-vitaminmangel (cyanocobalamin (vitamin

B12)).

– Forhøjet kolesterolniveau (statiner, fibrater).

Hvis du er i behandling med en eller flere af de ovenfor anførte

lægemidler, vil din læge måske justere din dosis af Colrefuz.

Hvis du har lever- eller nyreproblemer, og du er i behandling med en

eller flere af de ovenfor anførte lægemidler, må du ikke tage Colre-

fuz.

Grapefrugtjuice kan øge mængden af colchicin i blodet. Du bør der-

for ikke drikke grapefrugtjuice, mens du tager Colrefuz.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Colrefuz sammen med mad og drikke

Du kan tage Colrefuz sammen med mad og drikke, dog ikke sam-

men med grapefrugtjuice.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må ikke tage Colrefuz, hvis du er gravid.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker præven-

tion, så længe du tager Colrefuz. Tal med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Colrefuz, da det går over i mæl-

ken. Tal med lægen.

Frugtbarhed:

Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbar-

hed hos kvinder/mænd.

Colchicin (det aktive stof i Colrefuz) har påvist nedsat fertilitet hos

dyr.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Colrefuz kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejds-

sikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Colrefuz indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at

du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager

Colrefuz

3. Sådan skal du tage Colrefuz

Tag altid Colrefuz nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Tabletterne skal synkes hele.

Den sædvanlige dosis er

Indlægsseddel: Information til brugeren

Colrefuz

®

500 mikrogram tabletter

Colchicin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Colrefuz til dig

personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste ind-

lægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000109996-001-01

Voksne:

Behandling af akut gigtanfald:

2 tabletter (1 mg) efterfulgt af 1 tablet (500 mikrogram) efter 1 time.

Der skal derefter ikke tages flere tabletter i 12 timer.

Om nødvendigt, kan behandling med Colrefuz tabletter da fortsætte

med en maksimal dosis på 1 tablet 3 gange dagligt, indtil sympto-

merne er lindret.

Behandlingsforløbet bør stoppe, når der er symptomlindring, eller

når der er taget i alt 12 tabletter (6 mg). Du bør ikke tage mere end

12 tabletter i et behandlingsforløb.

Efter et gennemført forløb, bør du ikke starte et yderligere forløb før

efter mindst 3 dage.

Forebyggelse af at gigt blusser op, når behandlingen påbegyndes

med andre lægemidler:

1 tablet (500 mikrogram) 2 gange dagligt. Din læge vil fortælle dig,

hvor længe din behandling skal vare.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Colrefuz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Colrefuz, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Ved for høj dosis kan Colrefuz være særdeles giftig, endda dødbrin-

gende. Symptomerne på akut overdosis kan være forsinkede (i gen-

nemsnit 3 timer).

Tidlige Symptomer:

Kvalme, opkastning, mavesmerter, blodig diarré.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Forandringer i blodet (øget antal hvide blodlegemer).

Symptomer som kan forekomme efter 24-72 timer:

Forvirring.

Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser,

evt. smerter i hænder og fødder.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Tendens til blødning, fordi blodet er længere tid om at størkne.

Kan være alvorligt (måske livsfarlig). Tal med lægen.

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå

mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetæn-

delse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide

blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse

pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme

pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Dødsfald pga. svækket vejrtrækning/hjertestop. Ring 112.

Hvis du har glemt at tage Colrefuz

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker

om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Colrefuz

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbe-

tændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodle-

gemer). Kontakt læge eller skadestue.

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødnin-

ger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i

blodet. Kontakt lægen.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i

blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og

tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Gulsot, evt. voldsomme, blodige opkastninger, blod fra tarmen

pga. alvorlig påvirkning af leveren. Kontakt straks læge eller ska-

destue. Ring evt. 112.

Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbryd-

ning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller

skadestue.

Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i

ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Mavesmerte, kvalme, opkastning og diarré.

Hyppigheden er ikke kendt:

Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser,

evt. smerter i hænder og fødder.

Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse.

Hårtab.

Udslæt.

Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Fravær af menstruation.

Menstruationssmerter.

Nedsat sædproduktion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Colrefuz utilgængeligt for børn.

Tag ikke Colrefuz efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar Colrefuz i original ydrepakning, da det er følsomt for lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys-

ninger

Colrefuz indeholder:

Aktivt stof:

Colchicin 500 mikrogram.

Øvrige indholdsstoffer:

Laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret sti-

velse, natriumstivelsesglycolat og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er hvide til offwhite, rund, flad tablet præget med 0,5 på

den ene side.

Colrefuz

fås i:

Colrefuz 500 mikrogram i pakninger med 20 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2017

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

15. juli 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Colrefuz, tabletter (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

29252

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Colrefuz

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 500 mikrogram colchicin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 59 mg lactosemonohydrat (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne

Behandling af akut gigt

Profylakse mod gigtanfald under indledning af behandling med allopurinol og

urikosuriske lægemidler

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Behandling af akut gigtanfald:

1 mg (2 tabletter) til start efterfulgt af 500 mikrogram (1 tablet) efter 1 time.

Der skal ikke tages yderligere tabletter i 12 timer.

dk_hum_59020_spc.doc

Side 1 af 9

Efter 12 timer kan behandling om nødvendigt genoptages med en maksimumdosis på

500 mikrogram (1 tablet) hver 8. time, indtil symptomerne forsvinder. Behandlingen

afsluttes, når symptomerne er forsvundet, eller når der er indtaget i alt 6 mg (12 tabletter).

Der må ikke indtages mere end 6 mg (12 tabletter) i et behandlingsforløb.

Efter et afsluttet behandlingsforløb bør der ikke startes et nyt behandlingsforløb i mindst 3

dage (72 timer).

Profylakse mod gigtanfald under indledning af behandling med allopurinol og

urikosuriske lægemidler:

500 mikrogram to gange daglig.

Behandlingsvarigheden bør fastsættes efter faktorer som udbrudshyppighed, gigtvarighed

og efter tilstedeværelsen og størrelsen af tofi er undersøgt.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med let nedsat nyrefunktion. Dosis reduceres

eller intervallet mellem doser forlænges hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion.

Sådanne patienter bør monitoreres omhyggeligt for bivirkninger ved colchicin (se også pkt.

5.2).

For patienter med svært nedsat nyrefunktion, se pkt. 4.3.

Patienter med nedsat leverfunktion

Anvendes med forsigtighed hos patienter med mild/moderat nedsat leverfunktion. Sådanne

patienter bør monitoreres omhyggeligt for bivirkninger ved colchicin.

For patienter med svært nedsat leverfunktion, se pkt. 4.3.

Ældre

Anvendes med forsigtighed.

Administration

Til oral administration

Tabletter bør synkes hele sammen med et glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

Patienter med bloddyskrasier

Graviditet

Amning

Kvinder i den fødedygtige alder med mindre der anvendes sikker prævention

Patienter med svært nedsat nyrefunktion

Patienter med svært nedsat leverfunktion

Colchicin bør ikke anvendes hos patinter der er i hæmodialyse, da det ikke kan fjernes

ved dialyse eller udskiftningstransfusion

Colchicin er kontraindiceret hos patienter med nedsat nyre eller leverfunktion, som

tager en P-glycoproteinhæmmer (P-gp) eller en stærk CYP3A4-hæmmer (se pkt. 4.5)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Colchicin er potentielt toksisk, så det er vigtigt ikke at overskride den dosis, der er

ordineret af en læge med den nødvendige viden og erfaring.

dk_hum_59020_spc.doc

Side 2 af 9

Colchicin har et smalt terapeutisk vindue. Administrationen bør ophøre, hvis der opstår

toksiske symptomer som f.eks. kvalme, opkastning, mavesmerte, diarré.

Colchicin kan medføre alvorlig knoglemarvsdepression (agranulocytose, aplastisk anæmi,

trombocytopeni). Forandringer i blodtællinger kan være gradvise eller meget pludselige.

Særligt aplastisk anæmi har en høj dødelighed. Periodiske kontroller af blodbilledet er

essentielt.

Hvis patienten udvikler tegn eller symptomer, der kunne indikere bloddyskrasi, som f.eks.

feber, stomatitis, ondt i halsen, længerevarende blødning, blå mærker eller hudlidelser, bør

behandling med colchicin ophøre omgående, og der bør straks foretages en fuldstændig

hæmatologisk undersøgelse.

Der rådes til forsigtighed i tilfælde af:

nedsat lever- eller nyrefunktion

kardiovaskulær sygdom

gastrointestinale lidelser

ældre og svækkede patienter

patienter med unormale blodtællinger

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion bør monitoreres omhyggeligt for

bivirkninger ved colchicin (se pkt. 5.2).

Samtidig administration af P-gp-hæmmere og/eller moderate eller stærke CYP3A4-

hæmmere vil øge colchicin-eksponeringen, som kan føre til colchicin-induceret toksicitet

inklusiv dødsfald. Hvis behandling med en P-gp hæmmer eller en moderat eller stærk

CYP3A4-hæmmer er nødvendigt hos patienter med normal nyre- og leverfunktion,

anbefales en reduktion i colchicin-dosis eller afbrydelse af colchicin behandling (se pkt.

4.5).

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. Patienter med sjælden arvelig

galactoseintolerans, Lapp lactase mangel eller glucose-/galactosemalabsorption bør ikke

tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Colchicin er både et substrat for CYP3A4 og transportproteinet P-gp. Ved tilstedeværelsen

af CYP3A4- eller P-gp-hæmmere, stiger koncentrationen af colchicin i blodet. Toksicitet,

inklusiv fatale tilfælde, er rapporteret ved samtidig brug af CYP3A4- eller P-gp-hæmmere

som f.eks. makrolider (clarithromycin og erythromycin), ciclosporin, ketoconazol,

itraconazol, voriconazol, HIV protease hæmmere, calcium-kanal blokkere (verapamil og

diltiazem) og disulfiram (se pkt. 4.4).

Der er rapporteret om, at samtidig administration af makrolid antibiotika, herunder

azithromycin og P-gp substrater, såsom colchicin, har ført til forhøjede serumniveauer af

P-gp substrat. Ved samtidig administration af colchicin og azithromycin, skal risikoen for

forhøjede serumkoncentrationer af colchicin derfor tages i betragtning. Klinisk

monitorering, og evt. monitorering af serumniveau for colchicin er nødvendig under

behandling med og efter seponering af azithromycin.

Colchicin er kontraindiceret hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion som tager

en P-gp hæmmer (f.eks. ciclosporin, verapamil eller quinidin) eller en stærk CYP3A4-

dk_hum_59020_spc.doc

Side 3 af 9

hæmmer (f.eks. ritonavir, atazanavir, indinavir, clarithromycin, telithromycin, itraconazol

eller ketaconazol) (se pkt. 4.3).

Der anbefales en reduktion i colchicin-dosis eller en afbrydelse af colchicin-behandlingen

hos patienter med normal nyre eller leverfunktion hvis behandling med en P-gp-hæmmer

eller moderat til stærk CYP3A4-hæmmer er nødvendigt (se pkt. 4.4). Der anbefales en 4-

foldig reduktion i colchicin-dosis ved samtidig administration med en P-gp-hæmmer

og/eller en stærk CYP3A4-hæmmer. Der anbefales en 2-foldig reduktion i colchicin-dosis

ved samtidig administration med en moderat CYP3A4-hæmmer.

Omfanget af interaktioner med stærke eller moderate CYP3A4-hæmmere samt med P-gp-

hæmmere fra udførte in vivo forsøg er opsummeret i tabellen nedenfor:

Enkeltdosis med 0,6

mg colchicin med

eller uden:

Antal

frivillige

Ændring i % i colchicin

farmakokinetiske parametre

Vejledning

omkring

dosisreduktion:

C

max

AUC

0-t

Stærke CYP3A4-

hæmmere

Clarithromycin 250

mg to gange daglig i

7 dage

Ketoconazol 200 mg

to gange daglig i 5

dage

Ritonavir 100 mg to

gange daglig i 5 dage

N=23

N=24

N=18

4-foldig

Det akutte gigt-

regime må ikke

gentages før efter 3

dage.

Moderate CYP3A4-

hæmmere

Verapamil

(depotformulering)

240 mg en gang

daglig i 5 dage

Diltiazem

(depotformulering)

240 mg en gang

daglig i 7 dage

Grapefrugtjuice 240

ml to gange daglig i 4

dage

N=24

N=20

N=21

2-foldig

Det akutte gigt-

regime må ikke

gentages før efter 3

dage.

Potente P-gp-

hæmmere

Cyclosporin 100 mg

enkeltdosis

N=23

4-foldig

Det akutte gigt-

regime må ikke

gentages før efter 3

dage.

dk_hum_59020_spc.doc

Side 4 af 9

Set i lyset af typen af bivirkninger, anbefales forsigtighed ved samtidig administration af

lægemidler der kan påvirke blodtælling eller have en negativ påvirkning på lever- og/eller

nyrefunktion.

Derudover reducerer stoffer som f.eks. cimetidin og tolbutamid colchicins metabolisme og

derved stiger plasmaniveauer af colchicin.

Grapefrugtjuice kan øge plasmaniveauer af colchicin. Grapefrugtjuice bør derfor ikke tages

sammen med colchicin.

Reversibel malabsorption af cyanocobalamin (vitamin B12) kan være induceret af en

ændret funktion af tarmslimhinden.

Risikoen for myopati og rhabdomyolyse øges, når colchicin kombineres med statiner,

fibrater, ciclosporin eller digoxin.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Administration af colchicin hos dyr inducerer signifikant reduktion i fertilitet.

Graviditet

Colchicin er genotoksisk in vitro og in vivo og er teratogent i dyreforsøg (se pkt. 5.3).

Colchicin er derfor kontraindiceret ved graviditet (se pkt. 4.3).

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge sikker prævention under behandling.

Amning

Colchicin udskilles i modermælk. Brug af colchicin er derfor kontraindiceret hos kvinder,

der ammer (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ingen tilgængelig information vedrørende colchicins påvirkning på evnen til at køre

eller betjene maskiner. Muligheden for sløvhed og svimmelhed bør dog overvejes.

4.8

Bivirkninger

Følgende bivirkninger er set.

Frekvenserne er angivet under en af de følgende klassifikationer:

Meget almindelig > 1/10

Almindelig > 1/100 og < 1/10

Ikke almindelig > 1/1000 og < 1/100

Sjælden > 1/10 000 og < 1/1000

Meget sjælden < 1/10 000

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data)

Blod og lymfesystem

Ikke kendt: knoglemarvsdepression med agranulocytose, aplastisk anæmi og

trombocytopeni.

dk_hum_59020_spc.doc

Side 5 af 9

Nervesystemet

Ikke kendt: perifer neuritis, neuropati.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: mavesmerte, kvalme, opkastning og diarré.

Ikke kendt: gastrointestinal blødning.

Lever og galdeveje

Ikke kendt: levertoksicitet.

Hud og subkutane væv

Ikke kendt: alopecia, udslæt.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt: myopati og rhabdomyolyse.

Nyrer og urinveje

Ikke kendt: nyreskade.

Det reproduktive system og mammae

Ikke kendt: amenoré, dysmenoré, oligospermi, azoospermi.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via de

oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Colchicin har et smalt terapeutisk vindue og er ekstremt toksisk ved overdosering.

Patienter med særlig toksicitetsrisiko er dem med nedsat nyre- eller leverfunktion,

gastrointestinal sygdom eller hjertesygdom og patienter med meget høj alder.

Efter overdosis med colchicin, bør alle patienter, selv ved manglende tidlige symptomer,

henvises til omgående medicinsk undersøgelse.

Klinisk

Symptomer ved akut overdosis kan være forsinkede (i gennemsnit 3 timer): kvalme,

opkastning, mavesmerte, blødende gastroenteritis, volumendepletion, unormale

elektrolytter, leukocytose, hypotension i alvorlige tilfælde. Den anden fase med livstruende

komplikationer udvikles 24 til 72 timer efter administration af lægemiddel: multisystemisk

organdysfunktion, akut nyresvigt, konfusion, koma, ascenderende perifer motorisk og

sensorisk neuropati, myokardiedepression, pancytopeni, arytmi, respirationssvigt,

konsuptionskoagulopati. Dødsfald er ofte på grund af respirationsdepression og

kardiovaskulær kollaps. Hvis patienten overlever, kan restitution være ledsaget af rebound

leukocytose og reversibel alopecia, der starter omkring 1 uge efter den initiale indtagelse.

dk_hum_59020_spc.doc

Side 6 af 9

Behandling

Der er ingen tilgængelig antidot.

Elimination af toksiner ved maveskylning inden for 1 time efter akut forgiftning.

Overvej aktivt kul oralt hos voksne, der har indtaget mere end 0,1mg/kg kropsvægt inden

for 1 time fra modtagelsen og ved indtagelse af enhver mængde hos børn inden for 1 time

fra modtagelsen.

Hæmodialyse har ingen virkning (tilsyneladende højt distributionsvolumen).

Tæt klinisk og biologisk monitorering på hospitalet.

Symptomatisk og understøttende behandling: respirationskontrol, opretholdelse af blodtryk

og cirkulation, korrektion af væske og elektrolytforstyrrelser.

Den dødelige dosis varierer bredt (7 - 65 mg enkeltdosis) hos voksne, men er generelt

omkring 20 mg.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: M 04 AC 01. Lægemidler mod gigt, uden indvirkning på urinsyre-

metabolismen.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

I studiet AGREE (Acute Gout Flare Receiving Colchicine Evaluation) blev colchicin i lav

og høj dosis sammenlignet ved brug af et randomiseret, placebokontrolleret design. Det

længerevarende colchicin regime med høj dosis (totalt 4,8 mg over 6 timer) blev

sammenlignet med et placeboregime og et forkortet regime ved lav dosis (totalt 1,8 mg

over 1 time, dvs. 1,2 mg efterfulgt af 0,6 mg på 1 time). Begge colchicin regimer var

signifikant mere effektive end placebo med 32,7 % der responderede i gruppen med høj

dosis, 37,8 % der responderede i gruppen med lav dosis og 15,5 % der responderede i

placebogruppen (henholdsvis P = 0,034 og P=0,005 versus placebo). Resultaterne fra det

primære endepunkt ved 24 timer viser bedre sikkerhed ved colchicin i lav dosis uden

effekttab i forhold til colchicin i høj dosis for tidlige akutte gigtudbrud (selvadministreret

indenfor 12 timer fra udbrudsstart). Den farmakokinetiske analyse der blev udført i dette

studie viste at plasmakoncentrationen af colchicin var faldet betydeligt efter cirka 12 timer

fra administrationen hos raske frivillige.

Colchicin profylakse (0,6 mg 2 gange daglig) ved indledning med allopurinol for kronisk

urinsur gigt nedsatte hyppigheden og alvorligheden af akutte udbrud og nedsatte

sandsynligheden for tilbagevendende udbrud. Behandling kan fortsætte i op til 6 måneder,

baseret på kliniske data. Det er nødvendigt med prospektive, randomiserede, kontrollerede

forsøg for videre at evaluere udbrudsprofylakse i op til 6 måneder, efter 6 måneder, og

over tid.

Colchicins virkningsmekanisme til behandling af gigt er ikke forstået fuldstændig. Det

anses, at colchicin virker mod den inflammatoriske respons til uratkrystaller, ved muligvis

at hæmme migrationen af granulocytter ind i det inflammerede område. Andre af

colchicins egenskaber, som f.eks. interaktion med mikrotubuli, kan også bidrage til

dk_hum_59020_spc.doc

Side 7 af 9

virkemåden. Virkningen indtræder cirka 12 timer efter oral administration og er maksimal

efter 1 til 2 dage.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Colchicin absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt efter oral administration. Maksimale

plasmakoncentrationer opnås normalt efter 30 til 120 minutter. Den terminale halveringstid

er 3 til 10 timer. Plasmaproteinbinding er cirka 30 %. Colchicin metaboliseres delvist i

leveren og derefter delvist via galden. Det akkumulerer i leukocytter. Colchicin udskilles i

omfattende grad (80 %) i uomdannet form og som metabolitter i fæces. 10-20 % udskilles i

urinen.

Nedsat nyrefunktion

Hos raske personer udskilles colchicin i omfattende grad i urinen. Colchicin clearance er

nedsat hos patienter med nedsat nyrefunktion. Total colchicin clearance fra kroppen var

nedsat med 75 % hos patienter med nyresygdom i terminalstadiet, der var i dialyse.

Påvirkningen af nedsat nyrefunktion på colchicins farmakokinetik blev undersøgt i et

studie hos patienter med familiær Middelhavsfeber (FMF), 5 kvinder og 4 mænd, med

(n=4) og uden (n=5) nedsat nyrefunktion. Den gennemsnitlige alder var 30 år (interval 19-

42 år). Alle 5 patienter med nedsat nyrefunktion havde amyloidose påvist ved biopsi; 4

gennemgik rutinemæssig hæmodialyse og 1 havde et serumkreatinin CL på 15 ml/min.

Derfor kunne de klassificeres som havende svært nedsat nyrefunktion. Personer fik 1 mg

colchicin på nær 1 person med cirrhosis, som fik 500 mikrogram. Der sås et 4-foldigt fald i

colchicin CL hos personer med nedsat nyrefunktion sammenligt med dem der havde

normal nyrefunktion (0,168 ± 0,063 l/t/kg vs. 0,727 ± 0,110 l/t/kg). Den terminale

halveringstid var 18,8 ± 1,2 t for personer med svært nedsat nyrefunktion og 4,4 ± 1,0 t for

dem med normal nyrefunktion. Distributionsvolumen var sammenlignelig mellem

grupperne. Patienten med cirrhosis havde et 10-foldigt lavere CL sammenlignet med

personer med normal nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Ingen farmakokinetiske data er tilgængelige for børn.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Genotoksicitet

I ét studie, indikerede et forsøg på bakterier at colchicin havde en mindre mutagen

virkning.

To andre forsøg på bakterier og et forsøg på Drosophila melanogaster viste dog, at

colchicin ikke var mutagent.

Forsøg har vist at colchicin inducerer kromosomforandringer og mikronuclei, og medfører

nogen DNA-skade

Teratogenecitet

Dyreforsøg har vist, at colchicin er teratogent.

dk_hum_59020_spc.doc

Side 8 af 9

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Prægelatineret stivelse

Natriumstivelsesglycolat

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

59020

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. marts 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. juli 2019

dk_hum_59020_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information