Clozapine "Actavis" 25 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
CLOZAPIN
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
N05AH02
INN (International Name):
clozapine
Dosering:
25 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
19399
Autorisation dato:
1999-01-14

1/11

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clozapine Actavis

25 mg og 100 mg tabletter

Clozapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Clozapine Actavis til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om

de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapine Actavis

Sådan skal du tage Clozapine Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bemærk

Clozapine Actavis kan give alvorlige bivirkninger som for få hvide

blodlegemer (agranulocytose) og betændelse i hjertemusklen. Din læge

vil følge dig nøje og tage mange prøver og undersøgelser, særligt i

begyndelsen af din behandling.

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får feber, ondt i halsen, ømme

muskler og føler dig utilpas.

Du skal også straks kontakte lægen, hvis du får hurtig puls (hjerterytme)

selv om du er i ro, uregelmæssig puls, hjertebanken, smerter i brystet,

uforklarlig træthed, åndenød og hurtig vejrtrækning.

1. Virkning og anvendelse

Clozapine Actavis er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum). Clozapine

Actavis virker ved at hæmme overførslen af nerveimpulser i hjernen.

Du kan tage Clozapine Actavis

mod skizofreni, hvis anden medicin ikke virker, eller hvis du ikke kan tåle

den på grund af bivirkninger.

mod psykiske symptomer ved Parkinsons sygdom, hvis anden

behandling ikke virker.

2/11

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapine Actavis

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på

doseringsetiketten.

Tag ikke Clozapine Actavis:

hvis du er allergisk over for clozapin eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6).

hvis du ikke kan få taget regelmæssige blodprøver.

hvis du tidligere har haft mangel på hvide blodlegemer.

hvis du tidligere har taget clozapin, og antallet af hvide blodlegemer faldt

under behandlingen.

hvis du tager medicin, der kan nedsætte antallet af de hvide blodlegemer,

f.eks langtidsvirkende antipsykotika. Tal med lægen.

hvis din knoglemarv fungerer dårligt, eller du tager medicin, der kan

hæmme knoglemarven (f.eks. karbamazepin, kræftmedicin).

hvis du har epilepsi, der ikke bliver behandlet.

hvis du har tendens til tarmslyng på grund af forstoppelse og manglende

tarmfunktion.

hvis du har psykisk påvirkning på grund af forgiftning eller misbrug af

alkohol, medicin, narkotika eller andre stoffer.

hvis du er påvirket af narkotika, medicin, alkohol eller andre stoffer.

hvis du har alvorlig sygdom i hjertet. Tal med lægen.

hvis du har alvorlig sygdom i nyrerne.

hvis du har kvalme, appetitløshed eller gulsot på grund af en leversygdom

eller alvorligt nedsat leverfunktion evt. leversvigt med sløret bevidsthed.

hvis du bliver dårlig evt. besvimer, fordi dit hjerte ikke pumper

tilstrækkeligt, eller dit blodtryk falder pludseligt. Det kan skyldes

hjertesygdom eller medicin.

hvis du bliver sløv, meget søvnig, fraværende eller bevidstløs, enten uden

særlig grund eller på grund af sygdom, medicin, alkohol eller misbrug af

anden art.

Bemærk: Bevidstløse eller bedøvede patienter må ikke få Clozapine Actavis.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Clozapine Actavis.

Tal med lægen, inden du tager Clozapine Actavis, hvis du:

har en hjertesygdom, eller hvis du eller nogen i din nærmeste familie har

sygdom i hjertet med uregelmæssig hjerterytme og ændring (QT-

forlængelse) i hjertekurven (EKG).

eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet medicin som denne

har været forbundet med dannelse af blodpropper.

har forstoppelse, eller hvis du tidligere er blevet opereret i tarmen.

har Parkinsons sygdom.

tidligere har haft forstyrrelser i knoglemarven enten på grund af sygdom

eller medicin.

3/11

har for få hvide blodlegemer.

har eller tidligere har haft epilepsi. Du kan få kramper, når du tager

Clozapine Actavis.

har forstørret blærehalskirtel (prostata).

har grøn stær (glaukom).

tager anden medicin mod sindslidelser (antipsykotisk medicin) mod

depression eller mod Parkinsons sygdom.

Vær opmærksom

Der er risiko for påvirkning af hjertet, når du tager Clozapine Actavis.

Kontakt straks lægen,

hvis du får en vedvarende hurtig hjertebanken eller høj puls i hvile.

hvis du får følelsen af at dit hjerte enten slår for hurtigt med ekstraslag

eller for langsomt.

hvis du får brystsmerter.

hvis du får en uforklarlig træthed, vejrtrækningsbesvær eller en

unaturligt hurtig vejrtrækning.

hvis du får kvalme, opkastning og/eller appetitløshed.

hvis du får feber, ondt i halsen, hovedpine eller ømhed i musklerne.

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager Clozapine Actavis, da alkohol

forstærker den sløvende virkning af Clozapine Actavis.

Så længe du får Clozapine Actavis, skal du have undersøgt hjertet, blod og

urin regelmæssigt.

På grund af risikoen for alvorlige bivirkninger vil du få taget mange

blodprøver og hjertekurver under og efter behandlingen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Clozapine Actavis. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Clozapine Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke

vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

visse typer langtidsvirkende medicin mod sindslidelser (antipsykotika).

medicin mod allergi (visse antihistaminer).

stærkt smertestillende medicin (f.eks. morfin eller lignende), koffein;

fenylbutazon.

medicin, der har en antikolinerg virkning,

visse typer medicin mod Parkinsons sygdom (f.eks. levodopa).

medicin mod kramper i mave-tarm-kanalen (f.eks. butylscopolamin,

mebeverin, papaverin).

visse typer medicin mod astma (f.eks. ipratropium, tiotropium).

4/11

øjenmiddel til udvidelse af pupillerne (hyoscin).

medicin mod for højt blodtryk.

medicin, der hæmmer vejrtrækningen (beroligende medicin, stærk

smertestillende medicin).

visse typer medicin mod svampeinfektioner.

medicin mod HIV.

medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin; carbamazepin).

visse typer beroligende medicin (f.eks. benzodiazepiner).

visse typer medicin mod depression (f.eks. MAO-hæmmere; fluvoxamin;

lithium; moclobemid; citalopram).

visse typer hjertemedicin (f.eks. digoxin).

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).

visse typer medicin mod mavesår (f.eks. omeprazol).

visse typer medicin mod infektioner (f.eks. rifampicin).

Kontakt lægen. Det er måske nødvendigt at ændre dosis.

Clozapine Actavis kan påvirke virkningen af anden medicin og anden medicin

kan påvirke virkningen af Clozapine Actavis. Spørg lægen eller på apoteket,

hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Vær opmærksom på

Koffein i medicin og i kaffe kan øge virkningen af Clozapine Actavis.

Fortæl det til lægen, hvis du pludseligt holder op med at ryge eller har

planer om at holde op med at ryge. Virkningen af Clozapine Actavis kan

øges ved pludseligt rygeophør.

Brug af Clozapine Actavis sammen med mad og drikke

Du kan tage Clozapine Actavis i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt.

Du skal tage Clozapine Actavis tabletter med et glas vand.

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager Clozapine Actavis, da det forstærker

den sløvende virkning af medicinen.

Hvis du drikker kaffe, kan virkningen af Clozapine Actavis øges. Fortæl lægen,

hvis du drikker kaffe, eller hvis du sætter dit kaffeforbrug op eller ned.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager Clozapine Actavis.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Clozapine Actavis efter aftale med lægen.

5/11

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, mens du

tager Clozapine Actavis tabletter. Tal med lægen.

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget

Clozapine Actavis i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten):

rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse,

vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogle af disse

symptomer skal du kontakte din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Clozapine Actavis tabletter, da clozapin går

over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clozapine Actavis kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du

tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner,

især i de første uger af behandlingen.

Clozapine Actavis indeholder lactose

Clozapine Actavis indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Clozapine Actavis

Tag altid Clozapine Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Du skal tage tabletterne med et glas vand. Tabletterne har delekærv og kan

enten deles eller synkes hele.

Den sædvanlige dosis er:

Dosis er individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad.

Behandling af skizofreni

Voksne

1. dag: 1/2 tablet på 25 mg (12,5 mg) 1-2 gange dagligt, i alt 12,5 mg-25 mg.

2. dag: 1-2 tabletter på 25 mg (25-50 mg) dagligt, eventuelt fordelt på 2

doser.

Lægen kan øge din dosis med 1-2 tabletter på 25 mg (25-50 mg) dagligt og

med 1-3 dages intervaller til højst 3 tabletter på 100 mg (300 mg) dagligt eller

mere til den ønskede virkning er opnået.

Den almindelige dosis er 2 -5 tabletter på 100 mg (200–450 mg), evt. fordelt

på flere daglige doser.

6/11

Når du har taget Clozapine Actavis et stykke tid, og den ønskede virkning er

opnået, vil lægen eventuelt sætte din dosis ned.

Ældre

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Brug til børn

Clozapine Actavis skal normalt ikke bruges til børn under 16 år.

Behandling af psykiske symptomer ved Parkinsons sygdom

Voksne

Du skal begynde med at tage 1/2 tablet på 25 mg (12,5 mg) dagligt. Lægen

kan sætte din dosis op med 1/2 tablet på 25 mg (12,5 mg) om ugen til 2

tabletter på 25 mg (50 mg) dagligt. Du kan tage den samlede dosis som en

enkeltdosis om aftenen. Tal med lægen.

Den almindelige dosis er mellem 1-1½ tablet på 25 mg (25–37,5 mg) dagligt.

enkelte tilfælde kan en højere dosis være nødvendig.

Hvis du har taget for mange Clozapine Actavis tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af

Clozapine Actavis, end der står her i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering

søvnighed, sløvhed, dyb bevidstløshed, forvirring, hallucinationer (syner,

stemmer, lugte, smag eller berøring).

ophidselse, delirium (voldsom forvirring, angst, hallucinationer og

kramper).

ufrivillige bevægelser og muskelryk i arme og ben, kramper, savlen, store

pupiller, sløret syn, ændringer i kroppens temperatur.

for lavt blodtryk, evt. med besvimelse; hurtig hjertebanken, uregelmæssig

hjerterytme.

lungebetændelse, vejrtrækningsbesvær og vejrtrækningsstop.

Hvis du har glemt at tage Clozapine Actavis

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage Clozapine Actavis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Clozapine Actavis

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Lægen vil sørge for

at nedsætte din dosis gradvist i forbindelse med ophør af behandlingen med

Clozapine Actavis.

Hvis du pludseligt holder op med at tage Clozapine Actavis, kan du få nogle

af de symptomer, som du er blevet behandlet for. Du vil også kunne få stærk

svedtendens, hovedpine, kvalme, opkastning og diaré.

7/11

Fortæl det straks til lægen, hvis du igen føler dig syg, efter at behandlingen

med Clozapine Actavis er stoppet.

4. Bivirkninger

Clozapine Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10

behandlede)

Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede)

Kramper evt. ledsaget af kortvarige muskelryk.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser (ekstrapyramidale

symptomer). Forsvinder ikke altid efter du er stoppet med behandlingen.

Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede)

Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt

neuroleptisk syndrom). Ring 112.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. for få hvide blodlegemer. Kontakt straks læge.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede)

Hurtig, evt. uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Pludselig bevidstløshed med ophør af puls og åndedræt på grund af

hjerteflimmer. Ring straks 112.

Pludseligt bevidsthedstab på grund af voldsomt fald i blodtrykket eller

hjertesvigt. Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt. 112.

Brystsmerter evt. med udstråling til hals eller arme, smerter ved

vejrtrækning, åndenød, angst, tendens til besvimelse, hurtig eller langsom

evt. meget uregelmæssig puls. Dette kan være tegn på alvorlig lidelse i

hjertet (blodprop i kranspulsårerne, betændelse i hjertemusklen),

betændelse i hjertesækken, blodprop i lungen eller væske i lungehinden.

Kan være livsfarligt. Ring 112.

Blodpropper i venerne, særligt i benene (med symptomer som hævelse,

smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til

lungerne, hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis

du oplever nogle af disse symptomer, skal du søge læge omgående.

Fejlsynkning af mad (du får maden i den gale hals). Ring evt. 112.

Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og

vrangforestillinger (delirium) Kontakt læge.

8/11

Leverbetændelse, gulsot, appetitløshed, hudkløe. Kontakt læge eller

skadestue.

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede)

Hjertestop. Manglende puls. Ring 112.

Vejrtrækningsbesvær, vejrtrækningsstop. Ring 112.

Dyb bevidstløshed. Ring 112.

Kvalme, opkastninger, manglende afføring og luftafgang og voldsomme,

turevise mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller

skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet

(for få blodplader).

Syreforgiftning med meget højt blodsukker, udtørring, dyb og hurtig

vejrtrækning, svækket bevidsthed, evt. dyb bevidstløshed. Kontakt læge

eller skadestue. Ring 112.

Leversvigt med voldsom gulsot og bevidstløshed. Kontakt omgående læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10

behandlede)

Sløvhed, døsighed, svimmelhed.

Forstoppelse, øget spytdannelse.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede)

Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glukose) i

blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere). Kan være alvorligt. Tal

med lægen.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive

alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært

forhøjet blodtryk er alvorligt.

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogen

udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Feber; forstyrrelser i temperaturreguleringen; sløret syn; hovedpine;

træthed.

Rysten, muskelstivhed, rastløshed og trang til bevægelse, rokkende,

vridende bevægelser især med benene.

Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende stilling eller

fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.

Kvalme, opkastning; madlede; mundtørhed.

Vægtstigning.

9/11

Problemer med at holde på vandet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede)

Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Det kan udvikle sig til en

alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Rastløshed; ophidselse.

Forvirring.

Synkebesvær.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede)

Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol og fedt (triglycerider)

i blodet. Det kan hos nogen udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med

lægen.

Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kan blive alvorligt. Kontakt

lægen eller skadestue.

Forstørret spytkirtel. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.

Ufrivillige bevægelser af tunge, ansigt, mund, læber eller kæbe. Kontakt

lægen, hvis du får nogle af disse bivirkninger, eller hvis bivirkningerne

bliver for generende.

Langsomme, ufrivillige bevægelser.

Forstoppelse.

Hudreaktioner.

Clozapine Actavis kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke

mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, på

grund af påvirkning af blodet, hjertekurven og leveren. Laboratorieprøverne

bliver igen normale, når behandlingen ophører.

Hos ældre med demens er der rapporteret et lidt forøget antal dødsfald

blandt patienter, der er i behandling med antipsykotika sammenlignet med

dem, der ikke er i behandling med antipsykotika.

Blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse,

smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til

lungerne hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du

oplever nogle af disse symptomer skal du søge læge omgående.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

10/11

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Clozapine Actavis utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Clozapine Actavis ved almindelig temperatur.

Brug ikke Clozapine Actavis efter den udløbsdato (EXP), der står på

pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clozapine Actavis indeholder

Aktivt stof: clozapin.

Øvrige indholdsstoffer er: lactose, magnesiumstearat, talcum,

majsstivelse, povidon, kolloid vandfri silica, pregelatineret stivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Clozapine Actavis 25 mg er en lysegul tablet med delekærv og mærket

”CPN” og ”25” på hver side af delekærven.

Clozapine Actavis 100 mg er en lysegul tablet med delekærv og mærket

”CPN” og ”100” på hver side af delekærven.

Pakningsstørrelser

100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Fremstiller

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca)

Neptunus 12

11/11

8448 CN Heerenveen

Holland

eller

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca)

Appelhof 13

8465 RX Oudehaske

Holland

eller

Synthon Hispania S.L.

C/ Castelló 1, 1. Pol. Las Salinas

08830 San Boi de Llobregat

Barcelona

Spanien

eller

Acino Estonia OÜ

Jaama 55B

63308, Põlva

Estland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2019

10. september 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Clozapine ”Actavis”, tabletter

0.

D.SP.NR.

9900

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clozapine ”Actavis”

Clozapine ”Actavis” kan forårsage agranulocytose. Brugen bør begrænses til patienter:

med skizofreni som ikke responderer på eller er intolerante over for antipsykotisk

behandling eller patienter med psykose i forbindelse med Parkinsons sygdom, når anden

behandling ikke har haft effekt (se pkt. 4.1)

som initialt har normale leukocyttal (

3500/mm

(3,5x10

/L)) og neutrofilocyttal (

2000/mm

(2,0x10

/L)) og

hvor regelmæssige målinger af leukocytter og neutrofilocytter kan udføres på følgende

måde: ugentligt i løbet af de første 18 ugers behandling og mindst hver 4. uge derefter

under hele behandlingen. Monitoreringen skal fortsætte under hele behandlingen og i 4

uger efter fuldstændig seponering af Clozapine ”Actavis”.

Ordinerende læger bør følge de beskrevne forholdsregler fuldstændigt. Patienter, som

behandles med Clozapine ”Actavis” bør ved hver konsultation mindes om at kontakte den

behandlende læge straks, hvis nogen form for infektioner er ved at udvikle sig. Særlig

opmærksomhed bør udvises ved influenzasymptomer, såsom feber eller ondt i halsen og ved

andre tegn på infektion, som kan være en indikation på neutropeni.

Clozapine ”Actavis” skal ordineres under nøje medicinsk overvågning i henhold til de

officielle anbefalinger.

Myokarditis

Clozapin er forbundet med en øget risiko for myokarditis, som i sjældne tilfælde har været

fatalt. Den øgede risiko for myokarditis eller kardiomyopati er størst i de første 2 måneder af

behandlingen. Sjældne tilfælde af fatal kardiomyopati er også observeret.

Hos patienter, som oplever vedvarende takykardi i hvile, især i løbet af de første 2 måneder

af behandlingen, og/eller palpitationer, arytmier, brystsmerter eller andre tegn og symptomer

på hjertesvigt (fx uforklarlig træthed, dyspnø, takypnø) eller symptomer, som ligner

dk_hum_19399_spc.doc

Side 1 af 21

myokardieinfarkt bør mistænkes for myokarditis eller kardiomyopati.

Hvis myokarditis eller kardiomyopati mistænkes bør behandlingen med Clozapine ”Actavis”

straks stoppes og patienten skal henvises til kardiolog med det samme.

Patienter som udvikler clozapininduceret myokarditis eller kardiomyopati bør ikke

behandles med clozapin igen.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 25 mg eller100 mg clozapin.

Hjælpestoffer:

Clozapine ”Actavis” 25 mg indeholder 48 mg lactosemonohydrat.

Clozapine ”Actavis” 100 mg indeholder 192 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

25 mg: Lysegul tablet med delekærv og præget med ”CPN” og ”25” på hver side af

delekærven.

100 mg: Lysegul tablet med delekærv og præget med ”CPN” og ”100” på hver side af

delekærven.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Clozapine ”Actavis” er indikeret til behandlingsresistente skizofrene patienter og til

skizofrene patienter som har svære, ubehandlelige neurologiske bivirkninger ved behandling

med andre antipsykotika, herunder atypiske antipsykotika.

Behandlingsresistens defineres som manglende tilfredsstillende klinisk bedring til trods for

tilstrækkelige doser af mindst 2 forskellige antipsykotika, herunder et atypisk antipsykotika,

ordineret i en tilstrækkelig periode.

Clozapine ”Actavis” er også indikeret til psykotiske forstyrrelser, som opstår i forbindelse

med Parkinsons sygdom, når standardbehandling ikke har virket.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosis skal justeres individuelt. Hver enkelt patient bør gives den laveste effektive dosis.

Påbegyndelse af Clozapine ”Actavis” behandling skal begrænses til patienter med leukocyttal

3500/mm

(3,5x10

/L) og neutrofilocyttal

2000/mm

(2,0x10

/L) inden for

standardiserede normalgrænser.

Dosisjustering er indiceret til patienter som også får lægemidler som har farmakodynamisk og

farmakokinetisk interaktion med Clozapine ”Actavis” som fx benzodiazepiner eller SSRI’er

(selective serotonin re-uptake inhibitors) (se pkt. 4.5).

dk_hum_19399_spc.doc

Side 2 af 21

Følgende doser anbefales:

Behandlingsresistente skizofrene patienter

Påbegyndelse af behandling

12,5 mg (halvdelen af en 25 mg tablet) en eller to gange dagligt den første dag, efterfulgt af

en eller to 25 mg tabletter den anden dag. Tolereres dette, kan den daglige dosis gradvist øges

med 25-50 mg ad gangen indtil et dosisniveau på op til 300 mg/dag er nået i løbet af 2-3 uger.

Herefter kan den daglige dosis øges, hvis påkrævet, med 50-100 mg ad gangen hver halve

eller, helst, hele uge.

Ældre

Ved påbegyndelse af behandling anbefales særligt lav dosis (12, 5 mg en gang den første dag)

og at efterfølgende dosisøgninger begrænses til 25 mg om dagen.

Børn

Clozapine ”Actavis” bør ikke anvendes til børn under 16 år, da der ikke er dokumentation

for sikkerhed og effekt hos børn. Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da erfaringen med

behandling af børn er utilstrækkelig.

Terapeutisk dosisinterval

Hos de fleste patienter kan antipsykotisk effekt forventes med doser på 200-450 mg fordelt

på flere daglige doser. Den samlede daglige dosis kan fordeles ujævnt over dagen, hvor den

største dosis tages ved sengetid. Vedrørende vedligeholdelsesdosis, se nedenfor.

Maksimal dosis

For at opnå fuld terapeutisk effekt kan enkelte patienter have behov for større doser. I disse

tilfælde er hensigtsmæssige øgninger (dvs. ikke over 100 mg) tilladelige op til 900 mg/dag.

Den øgede risiko for bivirkninger (især kramper) ved doser over 450 mg/dag bør huskes.

Vedligeholdelsesdosis

Efter opnåelse af fuld terapeutisk effekt kan mange patienter behandles effektivt med lavere

doser. Forsigtig nedtitrering anbefales derfor. Behandlingen børe fortsættes i mindst 6

måneder. Hvis den daglige dosis ikke overstiger 200 mg, kan dosis muligvis administreres en

gang dagligt ved sengetid.

Seponering af behandling

Hvis det planlægges at seponere behandlingen med Clozapine ”Actavis”, anbefales det, at der

sker gradvis nedtrapning af dosis over en periode på 1-2 uger. Hvis pludseligt ophør er

nødvendigt (fx på grund af leukopeni) bør patienten observeres nøje for tilbagevenden af de

psykotiske symptomer og symptomer relateret til kolinerg rebound-effekt, såsom overdreven

svedtendens, hovedpine, kvalme, opkastning og diarre.

Genoptagelse af behandling

Hos patienter som ikke har fået Clozapine ”Actavis” i mere end 2 dage, bør behandlingen på

ny opstartes med 12,5 mg (halvdelen af en 25 mg tablet) en eller to gange den første dag. Hvis

denne dosis tolereres uden problemer kan det muligvis lade sig gøre at titrere dosis til

terapeutisk niveau hurtigere end anbefalet ved initial påbegyndelse af behandling. Patienter

dk_hum_19399_spc.doc

Side 3 af 21

der tidligere har oplevet vejrtrækningsstop eller hjertestop ved initial dosering (se pkt.

4.4.), men efterfølgende kunne titreres med succes til terapeutisk dosis, bør dog re-titreres

med stor forsigtighed.

Skift fra tidligere antipsykotisk behandling til Clozapine ”Actavis”

Generelt anbefales det, at Clozapine ”Actavis” ikke anvendes i kombination med andre

antipsykotika. Når behandling med Clozapine ”Actavis” påtænkes startet hos en patient, som

allerede er i antipsykotisk behandling, anbefales det først at trappe patienten ud af

behandlingen med det andet antipsykotiske lægemiddel.

Psykotiske forstyrrelser i forbindelse med Parkinsons sygdom i tilfælde af

behandlingssvigt ved standardbehandling

Startdosis må ikke overstige 12,5 mg/dag (halvdelen af en 25 mg tablet) taget om aftenen.

Efterfølgende dosisøgninger skal ske i trin på 12,5 mg med højst to trin pr. uge up til en

maksimal døgndosis på 50 mg. Denne dosis kan først opnås ved udgangen af den anden

behandlingsuge. Den samlede daglige dosis bør tages som enkeltdosis om aftenen.

Den gennemsnitlige effektive dosis er normalt mellem 25 mg og 37,5 mg om dagen. Hvis

behandling i mindst en uge med en dosis på 50 mg ikke giver tilstrækkelig virkning, kan dosis

med forsigtighed øges i trin på 12, 5 mg om ugen.

Døgndosis på 50 mg bør kun overskrides i særlige tilfælde og en maksimal døgndosis på 100

mg må aldrig overskrides.

Dosisøgninger bør begrænses eller udsættes, hvis der opstår ortostatisk hypotension, kraftig

sedering eller konfusion. Blodtrykket bør monitoreres under de første uger af behandlingen.

Når de psykotiske symptomer har været væk i mindst 2 uger er det muligt at øge dosis af

antiparkinsonbehandlingen, hvis det er indikeret vurderet udfra den motoriske status. Hvis

dette resulterer i recidiv af de psykotiske symptomer kan dosis af Clozapine ”Actavis” øges i

trin på 12,5 mg om ugen op til maksimalt 100 mg om dagen taget som en eller to delte doser

(se ovenfor).

Seponering af behandling: En gradvis nedsættelse af dosis i trin på 12,5 mg over en periode

på mindst en uge (helst to) anbefales.

Behandlingen skal ophøre straks, hvis der optræder neutropeni eller agranulocytose som

beskrevet i pkt. 4.4. I denne situation er det vigtigt at overvåge patienten omhyggeligt

psykiatrisk, da symptomerne hurtigt kan vende tilbage.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Patienter der ikke er i stand til at få foretaget regelmæssige blodprøver.

Toksisk eller idiosynkratisk granulocytopeni/agranulocytose i anamnesen (med

undtagelse af granulocytopeni/agranulocytose fra tidligere kemoterapi) (se pkt. 4.4 og

4.8).

Clozapin-induceret agranulocytose i anamnesen.

Nedsat knoglemarvsfunktion (se pkt. 4.5).

Ukontrolleret epilepsi (se pkt. 4.4 og 4.8).

dk_hum_19399_spc.doc

Side 4 af 21

Alkoholisk eller andre toksiske psykoser, påvirkning af stoffer, komatøse tilstande.

Kredsløbskollaps og/eller CNS-depression af enhver årsag.

Svære nyre- eller hjertelidelser (fx myokarditis).

Aktiv leversygdom forbundet med kvalme, anoreksi eller gulsot; progressiv leversygdom,

leversvigt.

Paralytisk ileus.

Behandling med clozapin må ikke påbegyndes samtidig med lægemidler, der vides at

have betydeligt potentiale for at medføre agranulocytose; samtidig brug af depot-

antipsykotika frarådes.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Clozapine ”Actavis” kan forårsage agranulocytose. Forekomsten af agranulocytose og

dødelighedsraten hos de patienter, som udvikler agranulocytose, er faldet markant efter

indførelse af monitorering af leukocyt- og neutrofilocyttallene. Det er derfor obligatorisk at

efterleve de følgende forholdsregler og de bør udføres i overensstemmelse med de officielle

anbefalinger.

På grund af de risici som er forbundet med Clozapine ”Actavis” er dets brug begrænset til

patienter for hvem behandling er indikeret som beskrevet i pkt. 4.1 (Terapeutiske

indikationer) og

som initialt har normale leukocyttal (

3500/mm

(3,5x10

/L)) og neutrofilocyttal (

2000/mm

(2,0x10

/L)) og

hvor regelmæssige målinger af leukocytter og neutrofilocytter kan udføres på følgende

måde: ugentligt i løbet af de første 18 ugers behandling og mindst hver 4. uge derefter

under hele behandlingen. Monitoreringen skal fortsætte under hele behandlingen og i 4

uger efter fuldstændig seponering af Clozapine ”Actavis”.

Før påbegyndelse af clozapinbehandling bør patienterne have taget blodprøver (se

”agranulocytose”), optaget anamnese og lavet en fysisk undersøgelse. Der bør udvises

forsigtighed hos patienter med kardiovaskulær sygdom eller familiær historie af QT-

forlængelse. Patienter med tidligere hjertesygdom eller der findes abnorme kardielle resultater

under den fysiske undersøgelse bør henvises til en specialist til yderligere undersøgelser som

kan inkludere EKG og patienten bør kun behandles, hvis de forventede fordele klart

overstiger risiciene (se pkt. 4.3). Den ordinerende læge bør overveje at lave et EKG inden

behandling.

Ordinerende læger bør følge de beskrevne forholdsregler fuldstændigt.

Inden påbegyndelse af behandlingen skal lægen sikre sig så godt som muligt, at

patienten ikke tidligere har haft hæmatologiske bivirkninger ved behandling med

clozapin, som betød at behandlingen blev afbrudt. Recepter bør ikke udstedes til en

længere periode end der er mellem to blodprøvetagninger.

Øjeblikkelig seponering af Clozapine ”Actavis” er påkrævet, hvis leukocyttallet er

mindre end 3000/mm

(3,0x10

/L) eller hvis neutrofilocyttallet er mindre end

1500/mm

(1,5x10

/L) på noget tidspunkt under behandlingen med Clozapine

”Actavis”. Patienter som har fået afbrudt deres Clozapine ”Actavis” behandling

tidligere pga. for lave enten leukocyt- eller neutrofilocyttal må ikke gives Clozapine

”Actavis” behandling igen.

Ved hver konsultation bør patienter i Clozapine ”Actavis”-behandling huskes på at den

behandlende læge skal kontaktes straks, hvis der er optræk til nogen form for infektion.

dk_hum_19399_spc.doc

Side 5 af 21

Særlig opmærksomhed bør udvises ved influenzasymptomer, såsom feber eller ondt i

halsen og ved andre tegn på infektion, som kan være en indikation på neutropeni.

Patienten og plejepersonale tilknyttet patienten skal informeres om, at der skal

foretages en blodlegemetælling straks, hvis sådanne symptomer opstår. Ordinerende

læger opfordres til at føre journal over alle patienters blodprøveresultater og til at tage

de nødvendige forholdsregler for at forhindre disse patienter uforsætligt behandles med

clozapin i fremtiden.

Patienter som tidligere har haft knoglemarvsforstyrrelser må kun behandles, hvis

fordelene ved behandlingen overstiger risikoen. De bør vurderes nøje af en hæmatolog

før behandling med Clozapine ”Actavis” påbegyndes.

Patienter med lavt leukocyttal pga. benign etnisk neutropeni bør overvejes nøjes og bør

kun startes på Clozapine ”Actavis” efter aftale med en hæmatolog.

Monitorering af leukocyt- og neutrofilocyttal

Der bør måles leukocyt- og neutrofilocyttal inden for 10 dage før påbegyndelse af behandling

med Clozapine ”Actavis” for at sikre, at kun patienter med normale leukocyttal (

3500/mm

(3,5x10

/L)) og neutrofilocyttal (

2000/mm

(2,0x10

/L)) behandles med lægemidlet. Efter

påbegyndelse af Clozapine ”Actavis”-behandling skal leukocyt- og neutrofilocyttallene

monitoreres hver uge i de første 18 uger og mindst hver 4. uge derefter.

Monitoreringen skal fortsætte gennem hele behandlingen og 4 uger efter fuldstændig

seponering af Clozapin ”1A Farma eller indtil laboratorieværdierne er normaliserede (se

nedenfor: Lavt leukocyttal/neutrofilocyttal). Ved hver konsultation skal patienten mindes

om straks at kontakte ordinerende læge, hvis der opstår nogen form for infektion, feber,

ondt i halsen eller andre influenzalignende symptomer. Hvis et eller flere af disse

symptomer eller tegn på infektion opstår, skal der straks måles leukocyttal og udføres

differentierede blodværdier.

Lavt leukocyt- eller neutrofilocyttal

Hvis enten leukocyttallet falder til mellem 3500/mm

(3,5x10

/L) og 3000/mm

(3,0x10

eller neutrofilocyttallet falder til mellem 2000/mm

(2,0x10

/L) og 1500/mm

(1,5x10

under behandlingen med Clozapine ”Actavis” skal der foretages blodlegemetælling mindst 2

gange om ugen indtil patientens leukocyt- og neutrofilocyttal stabiliserer sig hhv. i intervallet

3000-3500/mm

(3,0- 3,5x10

/L) og 1500-2000/mm

((1,5-2,0x10

/L) eller højere.

Øjeblikkelig afbrydelse af behandlingen med Clozapine ”Actavis” er påkrævet, hvis enten

leukocyttallet falder til mindre end 3000/mm

(3,0x10

/L) eller neutrofilocyttallet falder til

mindre end 1500/mm

(1,5x10

/L) under Clozapine ”Actavis”-behandling. Leukocyt- og

differentialtælling bør udføres dagligt og patienterne bør monitoreres nøje for influenza-

lignende symptomer eller andre symptomer som tyder på infektion. Det anbefales at bekræfte

de hæmatologiske resultater ved at lave blodtælling to dage i træk – behandlingen med

Clozapine ”Actavis” bør dog afbrydes efter den første blodtælling.

Efter seponering af behandlingen med Clozapine ”Actavis” er hæmatologisk vurdering

nødvendig indtil blodtællingerne er normale igen.

Blodværdier

Påkrævet handling

Leukocytter/mm

(/L)

Neutrofilocytter/mm

dk_hum_19399_spc.doc

Side 6 af 21

3500 (3,5x10

2000 (2,0x10

Fortsæt behandling med Clozapine

”Actavis”

3000-3500 (3,0-3,5

1500-2000 (1,5-2,0

Fortsæt behandling med Clozapine

”Actavis”, tag blodprøver to gange

ugentligt indtil værdierne stabiliseres

eller øges.

< 3000 (3,0 x10

< 1500 (1,5 x10

Seponer straks behandling med

Clozapine ”Actavis”, tag blodprøver

dagligt indtil værdierne normaliseres,

monitorer for infektion. Genoptag ikke

behandlingen.

Hvis Clozapine ”Actavis” seponeres, og der enten ses yderligere fald i leukocytter til

under 2000/mm

3

(2,0x10

9

/L) eller fald i neutrofilocytter til under 1000/mm

3

(1,0x10

9

/L)

bør behandlingen varetages af en erfaren hæmatolog.

Seponering af behandlingen af hæmatologiske årsager

Patienter som har fået afbrudt behandlingen med Clozapine ”Actavis” pga. enten lavt

leukocyt- eller lavt neutrofilocyttal bør ikke behandles med Clozapine ”Actavis” igen.

Ordinerende læger opfordres til at føre journal over alle patienters blodprøveresultater og til at

tage de nødvendige forholdsregler for at forhindre disse patienter uforsætligt behandles med

clozapin igen i fremtiden.

Seponering af behandlingen af andre årsager

Patienter som har været i behandling med Clozapine ”Actavis” i mere end 18 uger, og har

været uden behandling i mere end 3 dage og mindre end 4 uger bør monitoreres ugentligt

mht. blodværdier i yderligere 6 uger. Hvis der ikke observeres nogen unormale

hæmatologiske værdier kan monitorering med højst 4 ugers interval genoptages. Har

behandlingen været afbrudt i mere end 4 uger skal der foretages ugentlig blodprøvekontrol i

18 uger og dosistitrering skal foretages igen (se pkt. 4.2).

Andre forsigtighedsregler

Hjælpestoffer

Tabletterne indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form for hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

Hvis der opstår eosinofili anbefales det at seponere behandlingen med Clozapine ”Actavis”,

hvis eosinifiltallet stiger til over 3000/mm

(3,0x10

/L). Behandlingen bør først genoptages,

når eosisnifiltallet er faldet til under 1000/mm

(1,0x10

/L).

I tilfælde af trombocytopeni anbefales det at afbryde behandlingen med Clozapine

”Actavis”, hvis trombocyttallet falder til under 50000/mm

(50x10

/L).

dk_hum_19399_spc.doc

Side 7 af 21

Ortostatisk hypotension, med eller uden synkope, kan optræde under Clozapine ”Actavis”-

behandling. Kollaps kan i sjældne tilfælde være udtalt og ledsages muligvis af hjerte- og/eller

respirationsstop. Sådanne tilfælde ses oftest ved samtidig anvendelse af benzodiazepiner eller

andre psykotrope lægemidler (se pkt. 4.5) og under initial dosistitrering i forbindelse med

hurtig dosisøgning - i meget sjældne tilfælde er disse opstået allerede efter den første dosis.

Patienter som påbegynder behandling med Clozapine ”Actavis” kræver derfor tæt medicinsk

overvågning. Monitorering af stående og liggende (rygleje) blodtryk er nødvendig under de

første ugers behandling af patienter med Parkinsons sygdom.

Som andre neuroleptika kan clozapin forårsage QT-forlængelser (se pkt. 4.8). Derfor er

forsigtighed tilrådet hos patienter med kardiovaskulære lidelser eller familiehistorik om

QT-forlængelse. En baseline EKG er anbefalet før behandling (se også starten af dette

afsnit) og under behandling. Behovet for EKG monitorering bør vurderes fra patient til

patient. Under behandlingen bør dosis reduceres, hvis QT er forlænget og behandling bør

seponeres, hvis QT er >500 ms. Periodisk elektrolyt monitorering anbefales også.

Samtidig brug af andre antipsykotika bør undgås (se pkt. 4.5).

Gennemgang af databaser med sikkerhedsoplysninger tyder på, at brugen af Clozapine

”Actavis” er forbundet med en øget risiko for myokarditis, især under, men ikke begrænset

udelukkende til, de 2 første måneder af behandlingen. Nogle tilfælde af myokarditis har været

fatale. Der er også rapporteret om perikarditis/perikardieeffusion og kardiomyopati i

forbindelse med clozapinbehandling – disse rapporter omfatter også dødsfald. Myokarditis

eller kardiomyopati bør mistænkes hos patienter som oplever vedvarende takykardi i hvile,

især under de første 2 måneders behandling, og/eller palpitationer, arytmier, brystsmerter og

andre tegn og symptomer på hjertesvigt (fx uforklarlig træthed, dyspnø, takypnø) eller

symptomer som ligner myokardieinfarkt. Andre symptomer som kan vise sig i tillæg til

ovenstående er influenzasymptomer. Hvis myokarditis eller kardiomyopati mistænkes bør

behandling med Clozapine ”Actavis” øjeblikkeligt afbrydes og patienten straks henvises til

kardiolog.

Patienter med clozapininduceret myokarditis eller kardiomyopati bør ikke genoptage

behandlingen med Clozapine ”Actavis”.

Patienter med epilepsi i anamnesen bør følges tæt under Clozapine ”Actavis”-behandling, da

dosisrelaterede kramper er rapporteret. I sådanne tilfælde skal dosis reduceres (se pkt. 4.2) og

om nødvendigt, kan der iværksættes antikonvulsiv behandling.

Patienter med stabil eksisterende leversygdom kan behandles med Clozapine ”Actavis”, men

kræver regelmæssige leverfunktionsprøver. Leverfunktionsprøver bør udføres hos patienter

som under behandling med Clozapine ”Actavis” udvikler symptomer på leverinsufficiens,

som fx kvalme, opkastning og/eller spisevægring. Hvis der måles kliniske betydende

stigninger (mere end 3 gange den øvre normalgrænse) eller hvis der opstår symptomer på

gulsot, skal behandling med Clozapine ”Actavis” afbrydes. Behandlingen kan først

genoptages (se Genoptagelse af behandling under pkt. 4.2), når resultaterne af

leverfunktionsprøverne er normale igen. I disse tilfælde bør leverfunktionen overvåges nøje

efter behandlingen er genoptaget.

Clozapine ”Actavis” udøver antikolinerg aktivitet som kan forårsage bivirkninger i hele

kroppen. Omhyggelig overvågning er indikeret i tilfælde af forstørret prostata og

snævervinklet glaukom. Clozapine ”Actavis” er blevet forbundet med varierende grader af

dk_hum_19399_spc.doc

Side 8 af 21

nedsat intestinal peristaltik, fra obstipation til intestinal obstruktion, fækal ophobning

og paralytisk ileus (se pkt. 4.8), sandsynligvis pga. dets antikolinerge egenskaber. Disse

bivirkninger har i sjældne tilfælde været fatale. Særlig opmærksomhed bør udvises hos

patienter, som samtidigt får lægemidler som vides at forårsage forstoppelse (specielt

lægemidler med antikolinerge egenskaber, såsom visse antipsykotika, antidepressiva og

antiparkinsonmidler), som tidligere har haft kolonsygdom eller som tidligere er opereret i det

nedre abdomen, da dette kan forværre situationen. Det er vigtigt, at obstipation erkendes og

behandles aktivt.

Patienter kan under behandling med Clozapine ”Actavis” opleve forbigående

temperaturstigninger til over 38 °C med de højeste temperaturer inden for de første 3 uger af

behandlingen. Feberen er normalt benign. Lejlighedsvis er den forbundet med en stigning

eller et fald i leukocyttallet. Patienter med feber bør undersøges omhyggeligt for at udelukke

muligheden for en underliggende infektion eller udviklingen af agranulocytose. Hvis der ses

høj feber, skal muligheden for malignt neuroleptikasyndrom overvejes.

I sjældne tilfælde er der rapporteret om nedsat glukosetolerance og/eller udvikling eller

forværring af diabetes mellitus i forbindelse med behandling med Clozapine ”Actavis”.

Virkningsmekanismen for denne mulige sammenhæng er stadig uvis. Der er meget sjældent

rapporteret om tilfælde af svær hyperglykæmi med ketoacidose eller hyperosmolært koma

hos patienter hvor der ikke tidligere har optrådt hyperglykæmi – nogle af disse tilfælde har

været fatale. Når der forelå opfølgningsdata viste de, at seponering af clozapin for det meste

medførte remission af den nedsatte glukosetolerance og genoptagelse af behandlingen med

clozapin medførte recidiv. Seponering af clozapinbehandlingen bør overvejes hos patienter

hvor aktiv medicinsk behandling af hyperglykæmien ikke har virket.

Tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) er blevet rapporteret hos patienter i behandling

med antipsykotika. Patienter i behandling med antipsykotika har ofte erhverved

risikofaktorer for VTE. Derfor bør alle mulige risikofaktorer for VTE klarlægges før og

under behandling med Clozapine Actavis, og der bør tages forebyggende forholdsregler.

Der er rapporteret om akutte seponeringssymptomer efter akut seponering af clozapin,

hvorfor gradvis seponering anbefales. Hvis akut seponering er nødvendig (for eksempel på

grund af leukopeni), skal patienten omhyggeligt observeres for recidiv af psykotiske

symptomer og symptomer relateret til kolinerg rebound-effekt, såsom kraftig svedtendens,

hovedpine, kvalme, opkastning og diaré.

Anvendelse til ældre

Det anbefales, at behandlingen påbegyndes ved lavere dosis (se pkt. 4.2).

Under behandling med Clozapine ”Actavis” kan der opstå ortostatisk hypotension og der er

rapporteret om takykardi, som kan være vedvarende. Ældre patienter, specielt ældre med

kompromitteret kardiovaskulær funktion, kan være mere følsomme over for disse

bivirkninger.

Ældre patienter kan også være mere følsomme over for de antikolinerge virkninger af

Clozapine ”Actavis”, såsom urinretention og obstipation.

Øget dødelighed hos ældre med demens

Data fra to store observationsstudier har vist en lidt forøget risiko for død blandt ældre med

demens, der er i behandling med atypiska antipsykotika, sammenlignet med ældre med

dk_hum_19399_spc.doc

Side 9 af 21

demens, der ikke er i behandling. Der er ikke tilstrækkelige data til at give et fast estimat

på risikoens størrelse og årsagen til den øgede dødelighed er ikke kendt.

I randomiserede placebo-kontrollerede kliniske studier, er der blevet set en ca. 3 gange

øget risiko for cerebrovaskulære bivirkninger i demenspopulationen med nogle atypiske

antipsykotika. Mekanismen for denne øgede risiko er ikke kendt. En øget risiko kan ikke

udelukkes for andre antipsykotika eller andre patientpopulationer. Clozapin skal bruges

med forsigtighed i patienter med øget risiko for slagtilfælde.

Clozapine ”Actavis” er ikke godkendt til behandling af demens-relaterede

adfærdsforstyrrelser.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende præparater er kontraindiceret:

Lægemidler, der vides at have betydeligt potentiale for knoglemarvsdepression, bør ikke

anvendes sammen med clozapin (se pkt. 4.3).

Langtidsvirkende depot-antipsykotika (med myelosuppressivt potentiale) bør ikke

anvendes samtidigt med clozapin, da disse ikke kan fjernes hurtigt fra kroppen i tilfælde,

hvor dette kan være nødvendigt, fx ved neutropeni (se pkt. 4.3).

Alkohol bør ikke indtages samtidigt med clozapin på grund af den mulige forstærkede

sedering.

Samtidig anvendelse af følgende præparater kræver følgende forholdsregler inklusiv

dosisjusteringer:

Clozapin kan forstærke den centrale virkning af CNS-deprimerende midler, såsom

narkotika, antihistaminer og benzodiazepiner. Særlig forsigtighed anbefales, når clozapin

behandling startes hos patienter i behandling med et benzodiazepin eller andet psyko-

tropisk lægemiddel. Disse patienter kan have øget risiko for kredsløbskollaps, der i sjældne

tilfælde kan være udtalt og kan medføre hjerte- og/eller vejrtrækningsstop. Det er ikke

klart, hvorvidt hjerte- eller vejrtrækningsstop kan forhindres ved dosisjustering.

På grund af risiko for additiv virkning er forsigtighed nødvendig ved samtidig

administration af lægemidler med antikolinerg, hypotensiv eller respirationsdeprimerende

virkning.

På grund af dets anti-

-adrenerge egenskaber kan clozapin reducere den blodtryksøgende

effekt af noradrenalin eller andre overvejende

-adrenerge midler og ophæve adrenalins

pressor-effekt.

Samtidig administration af lægemidler, der vides at hæmme aktiviteten af nogle cytokrom

P450-isozymer, kan øge koncentrationen af clozapin, og det kan være nødvendigt at

reducere clozapin-doseringen for at undgå bivirkninger. Dette er vigtigst for CYP1A2-

inhibitorer såsom koffein (se nedenfor) samt SSRI'eren fluvoxamin. Nogle andre SSRI'ere,

såsom fluoxetin, paroxetin og i mindre grad sertralin, er CYP2D6-hæmmere, og større

farmakokinetiske interaktioner med clozapin er derfor mindre sandsynlig. Ligeledes er

farmakokinetiske interaktioner med CYP3A4-hæmmere, såsom azol-antimykotika,

cimetidin, erythromycin samt proteasehæmmere, usandsynlige, selvom der er rapporteret

nogle tilfælde. Da plasmakoncentrationen af clozapin øges af koffein og reduceres med

dk_hum_19399_spc.doc

Side 10 af 21

næsten 50 % efter en femdages koffeinfri periode, kan justering af clozapindosis være

nødvendig, hvis koffeinindtaget ændres. I tilfælde af pludseligt rygeophør kan

plasmakoncentrationen af clozapin øges, hvilket kan medføre øgning i bivirkninger.

Der er rapporteret om tilfælde, hvor interaktioner mellem citalopram og clozapin kan øge

risikoen for bivirkninger i forbindelse med behandling med clozapin.

Årsagssammenhængen for denne interaktion er endnu ikke fastslået.

Samtidig administration af lægemidler, der vides at inducere cytokrom P450-enzymer, kan

nedsætte plasmakoncentrationen af clozapin, hvilket giver en reduceret virkning.

Lægemidler, der vides at inducere aktiviteten af cytokrom P450-enzymer, med

indberettede interaktioner med clozapin, inkluderer bl.a. carbamazepin (må ikke anvendes

samtidig med clozapin pga. dets myelosuppressive potentiale), phenytoin og rifampicin.

Kendte inducere af CYP1A2 så som omeprazol kan føre til nedsat clozapin niveau.

Muligheden for nedsat effekt af clozapin bør overvejes, hvis det bruges i kombination med

disse præparater.

Andet:

Samtidig brug af lithium eller andre CNS-aktive midler kan øge risikoen for udvikling af

malignt neuroleptikasyndrom.

Der er rapporteret sjældne, men alvorlige tilfælde af krampeanfald, inklusive debut af

krampeanfald hos non-epileptiske patienter, samt isolerede tilfælde af delirium i

forbindelse med samtidig administration af clozapin og valproinsyre. Disse virkninger

skyldes muligvis en farmakodynamisk interaktion, hvor mekanismen endnu ikke er

fastslået.

Der skal udvises forsigtighed hos patienter i samtidig behandling med lægemidler, der

enten hæmmer eller inducerer cytokrom P450-isozymer. Der er indtil nu ikke observeret

klinisk relevante interaktioner med tricykliske antidepressiva, phenothiaziner og type I

anti-arytmika, der vides at binde sig til cytokrom P4502D6.

Tabel 1 herunder viser en oversigt over de mest vigtige lægemiddelinteraktioner med

clozapin (dette er ikke en fuldstændig liste).

Tabel 1: Henvisninger til de mest almindelige lægemiddelinteraktioner med clozapin

Lægemiddel

Interaktioner

Kommentarer

Knoglemarvshæmmere (fx

carbamazapin,

chloramphenicol,

sulphonamider (fx co-

trimoxazol), pyrazolon

analgetika (fx

phenylbutazon),

penicilamin, cytotoksiske

stoffer og langtidsvirkende

depotinjektioner af

antipsykotika

Interagerer ved at øge

risikoen og/eller graden af

knoglemarvshæmning.

Clozapin må ikke benyttes

samtidigt med andre

stoffer med et kendt

potentiale for at hæmme

knoglemarvsfunktionen (se

pkt. 4.3).

Benzodiazepiner

Samtidig brug kan øge

risikoen for

Selvom det sjældent

forekommer, anbefales

dk_hum_19399_spc.doc

Side 11 af 21

kredsløbskollaps, hvilket

kan medføre hjerte-

og/eller respirationsstop.

forsigtighed når disse

lægemidler anvendes

sammen. Rapporter

antyder, at respiratorisk

depression og kollaps mere

sandsynligt forekommer

ved starten af denne

kombination, end når

clozapin tilføjes et

etableret

benzodiazepinregime.

QT forlængende

præparater (fx andre

antipsykotika), præparater

som forårsager elektrolyt

ubalance (fx duretika

Samtidig brug kan forøge

risikoen for QT-

forlængelse og

kardiovaskulære

problemer.

Samtidig brug bør undgås.

CYP1A2 inducerende

præparater (fx omeprazol)

Samtidig brug kan

nedsætte clozapin

niveauet.

Mulighed for reduceret

effekt af clozapin bør

overvejes.

Antikolinergika

Clozapin potenserer

virkningen af disse

lægemidler ved additiv

antikolinerg aktivitet.

Observer patienter for

antikolinerge bivirkninger

fx konstipation, særligt når

anvendt som hjælp til at

kontrollere

hypersalivation.

Antihypertensiva

Clozapin kan potensere

den hypotensive virkning

af disse lægemidler som

følge af dets

sympatomimetisk

antagonistiske virkning.

Forsigtighed anbefales, når

clozapin anvendes

samtidig med

antihypertensiva. Patienter

bør advares om risikoen

for hypotension, særligt i

perioden med initial

dosistitrering.

Alkohol, MAO-hæmmere,

CNS-deprimerende midler,

inklusive narkotika og

benzodiazepiner

Forstærket central

virkning. Additiv CNS-

depression samt forstyrret

kognitiv og motorisk

præstation ved

kombinationsbehandling

med disse lægemidler.

Forsigtighed tilrådes, hvis

clozapin anvendes

samtidig med andre CNS-

aktive stoffer. Advar

patienter, om de muligt

øgede sedative virkninger,

og advar dem mod at føre

køretøjer eller betjene

maskiner.

Lægemidler med høj

proteinbinding (fx

warfarin og digoxin)

Clozapin kan forårsage en

stigning i

plasmakoncentrationen af

disse lægemidler som

følge af fortrængning fra

plasmaproteiner.

Patienter skal monitoreres

for forekomsten af

bivirkninger forbundet

med disse lægemidler, og

dosis af det proteinbundne

lægemiddel justeres, hvis

det er nødvendigt.

dk_hum_19399_spc.doc

Side 12 af 21

Phenytoin

Tilføjelse af phenytoin til

clozapin

lægemiddelregimenet kan

forårsage en nedsættelse af

plasmakoncentrationen af

clozapin.

Såfremt phenytoin skal

benyttes, bør patienten

monitoreres tæt for en

forværring eller recidiv af

psykotiske symptomer.

Lithium

Samtidig brug kan øge

risikoen for udvikling af

malignt neuroleptika-

syndrom.

Observer for tegn og

symptomer på malignt

neuroleptikasyndrom.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide.

Der er kun begrænset kliniske data for anvendelse af clozapin til gravide. Dyrestudier

indikerer ikke direkte eller indirekte skadelig virkning, hvad angår svangerskab, den

embryonale/føtale udvikling, fødsel og den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusive Clozapine Actavis) under tredje

trimester af graviditeten, har risiko for at få bivirkninger inkluderende ekstrapyramidale

og/eller abstinenssymptomer i varierende sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der har

været rapporteret om agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens,

respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser. Derfor skal nyfødte monitoreres

omhyggeligt.

Amning:

Clozapin bør ikke anvendes i ammeperioden.

Dyreforsøg indicerer, at clozapin udskilles i modermælk og har en virkning hos det

ammede barn.

Kvinder i den fertile alder:

Kvinder, der skifter fra andet antipsykotika til clozapin, kan opleve igen at menstruere

normalt. Kvinder i den fertile alder bør derfor anvende sikker antikonception.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Clozapin virker sederende og sænker krampetærsklen, hvorfor aktiviteter som at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner bør undgås, særligt i de første uger af behandlingen.

4.8

Bivirkninger

For størstedelens vedkommende kan clozapins bivirkningsprofil forudses ud fra dets

farmakologiske egenskaber. En vigtig undtagelse er stoffets tendens til at forårsage

agranulocytose (se pkt. 4.4). På grund af denne risiko er brugen begrænset til

behandlingsresistent skizofreni samt psykose, der opstår i forbindelse med Parkinsons

sygdom, i tilfælde hvor standardbehandlingen svigter. Selvom monitorering af blodværdier

er en vigtig del af plejen af patienter, der får clozapin, skal lægen også være opmærksom

på andre sjældne, men alvorlige bivirkninger, der kun kan diagnosticeres i de tidlige stadier

ved omhyggelig observation og kommunikation med patienten for at undgå morbiditet og

mortalitet.

dk_hum_19399_spc.doc

Side 13 af 21

Lidelser i blod- og lymfe

Der er risiko for at udvikle granulocytopeni og agranulocytose ved behandling med

clozapin. Selvom dette sædvanligvis er reversibelt ved seponering af behandling, kan

agranulocytose medføre sepsis og kan vise sig at være fatal. Da akut seponering af

lægemidlet er nødvendig for at undgå udvikling af livstruende agranulocytose, er

monitorering af leukocyttal påkrævet (se pkt. 4.4). Tabel 2 nedenfor opsummerer den

estimerede forekomst af agranulocytose for hver behandlingsperiode med clozapin.

Tabel 2: Estimeret forekomst af agranulocytose

Behandlingsperiode

Forekomst af agranulocytose per 100.000

patientugers

2

observation

Uge 0-18

32,0

Uge 19-52

Uge 53 og længere

Fra ’UK Clozaril Patient Monitoring Service lifetime registry experience’ mellem 1989 og 2001.

Patienttid er summen af individuelle tidsenheder, hvor den registrerede patient har fået Leponex inden debut af

agranulocytose. For eksempel 100.000 patient-uger hos 1000 patienter registret i 100 uger (100*1000=100.000),

eller 200 patienter som var registreret i 500 uger (200*500=100.000) inden debut af agranulocytose.

Den kumulative forekomst af agranulocytose i 'UK Clozaril Patient Monitoring Service

lifetime registry experience' (0-11,6 år mellem 1989 og 2001) er 0,78 %. Størstedelen af

tilfældene (ca. 70 %) opstod inden for de første 18 ugers behandling.

Endokrine lidelser

Hyperprolaktami er rapporteret sjældent under behandling med clozapin. Enkeltstående

tilfælde af pseudophaeochromocytoma associeret med clozapin behandling er forekommet.

Metaboliske og ernæringsmæssige lidelser

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om nedsat glukosetolerance og/eller udvikling eller

forværring af diabetes mellitus i forbindelse med behandling med clozapin. Der er i meget

sjældne tilfælde rapporteret om svær hyperglykæmi, i visse tilfælde førende til

ketoacidose/hyperosmolært koma, hos patienter i behandling med clozapin, og som ikke

tidligere har oplevet tilfælde af hyperglykæmi. Glukoseniveauerne normaliseredes hos de

fleste patienter efter seponering af clozapin. I få tilfælde recidiverede hyperglykæmien ved

genoptagelse af behandling. Selvom de fleste patienter havde risikofaktorer for non-insulin

afhængig diabetes mellitus (type 2-diabetes), er hyperglykæmi også dokumenteret hos

patienter uden kendte risikofaktorer (se pkt. 4.4).

Lidelser i det centrale og perifere nervesystem

Meget almindeligt observerede bivirkninger inkluderer sløvhed/sedering og svimmelhed.

Clozapin kan forårsage EEG-forandringer, inklusive spike og wave-komplekser. Det

sænker krampetærsklen dosisafhængigt og kan inducere myokloniske krampetrækninger

og generaliserede krampeanfald. Der er større risiko for disse symptomer ved hurtig

øgning af dosis og hos patienter med allerede eksisterende epilepsi. I sådanne tilfælde bør

dosis reduceres, og behandling med antikonvulsiva påbegyndes, hvis det er nødvendigt.

Carbamazepin bør undgås på grund af stoffets knoglemarvsdeprimerende potentiale, og

andre mulige farmakokinetiske interaktioner med andre antikonvulsiva bør overvejes.

Patienter i behandling med clozapin kan i sjældne tilfælde opleve delirium.

dk_hum_19399_spc.doc

Side 14 af 21

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om tardiv dyskinesi hos patienter i behandling

med clozapin, som tidligere har været behandlet med andre antipsykotika. Patienter, der

har udviklet tardiv dyskinesi med andre antipsykotika, har oplevet bedring med clozapin.

Lidelser i myo-, endo-, perikardium og klapper

Der kan opstå takykardi og postural hypotension, med eller uden synkope, specielt i de

første uger af behandlingen. Forekomst og sværhedsgrad af hypotension afhænger af

hastighed og størrelse af dosistitreringen. Der er i forbindelse med behandling med

clozapin rapporteret om kredsløbskollaps på grund af udtalt hypotension, særligt i

forbindelse med aggressiv titrering af lægemidlet, med risiko for alvorlige konsekvenser

som hjerte- eller vejrtrækningsstop.

En mindre del af patienter behandlet med clozapin oplever EKG-forandringer svarende til

de, der ses med andre antipsykotika, inklusive S-T segmentdepression og flade eller

inverterede T-takker, der normaliseres efter seponering af clozapin. Den kliniske betydning

af disse forandringer er uklar. Der er dog observeret sådanne abnormiteter hos patienter

med myokarditis, som derfor bør overvejes. QT-forlængelse kan også forekomme.

Der er rapporteret om isolerede tilfælde af kardielle arytmier/ventrikulær arytmier (VF,

VT) – Torsades de pointes kan ikke udelukkes, perikarditis/perikardial effusion og

myokarditis, hvor nogle har været fatale. Størstedelen af myokarditis-tilfældene opstod

inden for de første to måneder af behandling med clozapin. Kardiomyopati opstod som

regel senere i behandlingsforløbet.

Der er rapporteret om eosinofili i forbindelse med nogle tilfælde af myokarditis (ca. 14 %)

og perikarditis/perikardial effusion. Det vides dog ikke, om eosinofili er en pålidelig

markør for karditis.

Tegn og symptomer på myokarditis eller kardiomyopati inkluderer vedvarende takykardi i

hvile, palpitationer, arytmier, brystsmerter og andre tegn og symptomer på hjertesvigt (fx

uforklarlig træthed, dyspnø, takypnø) eller symptomer, der ligner myokardieinfarkt. Andre

symptomer, der kan være til stede, ud over de ovenfor nævnte, inkluderer

influenzalignende symptomer.

Pludselig, uforklaret død vides at opstå blandt psykiatriske patienter, der får konventionel

antipsykotisk behandling, men også blandt ubehandlede psykiatriske patienter. Sådanne

dødsfald er i meget sjældne tilfælde rapporteret blandt patienter i behandling med clozapin.

Vaskulære (ekstrakardielle) lidelser

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af venøs tromboemboli (herunder tilfælde af

pulmonær emboli og tilfælde af dyb venøs trombose).

Respiratoriske lidelser, lidelser i thorax og mediastinum

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om pleural effusion. Der er i meget sjældne tilfælde

opstået respiratorisk depression og respirationssvigt, med eller uden kredsløbskollaps (se

pkt. 4.4 og pkt. 4.5).

Gastrointestinale lidelser

Der er meget hyppigt observeret konstipation og hypersalivation samt hyppige tilfælde af

kvalme og opkastning. Der kan i meget sjældne tilfælde opstå ileus (se pkt. 4.4).

dk_hum_19399_spc.doc

Side 15 af 21

Behandling med clozapin kan i sjældne tilfælde være forbundet med dysfagi. Aspiration af

indtaget føde kan forekomme hos patienter med dysfagi eller som konsekvens af akut

overdosering.

Lever- og galdevejslidelser

Der kan forekomme forbigående, asymptomatiske stigninger i leverværdier og i sjældne

tilfælde hepatitis og cholestatisk gulsot. Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om

fulminant levernekrose. Hvis der udvikles gulsot, skal clozapin seponeres (se pkt. 4.4). Der

er i sjældne tilfælde rapporteret om akut pankreatitis.

Muskuloskeletale-, bindevævs- og knoglelidelser

Polyserositis er sjældent rapporteret under behandling med clozapin.

Lidelser i nyrer og urinveje

Der er rapporteret isolerede tilfælde af akut interstitiel nefritis i forbindelse med

behandling med clozapin.

Forstyrrelser i reproduktion og lidelser i mammae

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om priapisme.

Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted

Der er rapporteret om tilfælde af malignt neuroleptikasyndrom hos patienter i behandling

med clozapin alene eller i kombination med lithium eller andre CNS-aktive lægemidler.

Der er rapporteret om akutte abstinenssymptomer (se pkt. 4.4).

Nedenstående tabel (tabel 3) opsummerer bivirkninger akkumuleret fra spontane rapporter

samt rapporter fra kliniske studier.

Tabel 3: Estimat over frekvensen af behandlingsrelaterede bivirkninger fra spontane

rapporter og rapporter fra kliniske forsøg

Lidelser i blod- og lymfesystemet

Almindelig (>1/100, <1/10)

Ikke almindelig (>1/1.000, <1/100)

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Leukopeni/fald i leukocyttal/neutropeni,

eosinofili, leukocytose.

Agranulocytose.

Anæmi.

Trombocytopeni, trombocytose.

Metaboliske og ernæringsmæssige lidelser

Almindelig (>1/100, <1/10)

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Vægtøgning.

Nedsat glukosetolerance, diabetes mellitus.

Ketoacidose, hyperosmolært koma, svær

hyperglykæmi, hypertriglyceridæmi

Hypercholesterolæmi.

Psykiatriske lidelser

dk_hum_19399_spc.doc

Side 16 af 21

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Rastløshed, agitation.

Lidelser i det centrale og perifere

nervesystem

Meget almindelig (>1/10)

Almindelig (>1/100, <1/10)

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Sløvhed/sedering, svimmelhed.

Sløret syn, hovedpine, tremor, rigiditet,

akathisia, ekstrapyramidale symptomer,

krampeanfald/kramper/myokloniske kramper.

Konfusion, delirium.

Tardiv dyskinesi.

Lidelser i myo., endo-, perikardium og

klapper

Meget almindelig (>1/10)

Almindelig (>1/100, <1/10)

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Takykardi.

EKG-forandringer.

Kredsløbskollaps, arytmier/ventrikulære

arytmier (VF, VT), myokarditis,

perikarditis/perikardiel effusion.

Kardiomyopati, hjertestop, QT-forlængelse,

Torsades de pointes.

Vaskulære (ekstrakardielle) lidelser

Almindelig (>1/100, <1/10)

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Hypertension, postural hypotension, synkope.

Venøs tromboemboli (inklusive pulmonær

emboli og dyb venøs

trombose)

Lidelser i luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Aspiration af indtaget mad, pleural effusion.

Respiratorisk depression/respirationsstop.

Gastrointestinale lidelser

Meget almindelig

Almindelig(>1/100, <1/10)

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Forstoppelse, forøget spytsekretion.

Kvalme, opkastning, anoreksi, mundtørhed.

Dysfagi.

Forstørret spytkirtel, intestinal

obstruktion/paralytisk ileus/fækal ophobning.

Lever- og galdevejslidelser

Almindelig (>1/100, <1/10)

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Forhøjede leverværdier.

Hepatitis, cholestatisk gulsot, pankreatitis.

dk_hum_19399_spc.doc

Side 17 af 21

Meget sjælden (<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Fulminant levernekrose.

Dermatologiske lidelser

Meget sjælden (<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Hudreaktioner.

Lidelser i nyrer og urinveje

Almindelig (>1/100, <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Urininkontinens, urinretention.

Interstitiel nefritis.

Graviditet, puerperium og den perinatale

periode

Ukendt (hyppigheden kendes ikke)

Neonatalt abstinenssyndrom (se pkt. 4.6)

Forstyrrelser i reproduktion og lidelser i

mammae

Meget sjælden(<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Priapisme.

Generelle symptomer og forstyrrelser ved

applikationsstedet

Almindelig (>1/100, <1/10)

Ikke almindelig (>1/1.000, <1/100)

Meget sjælden (<1/10.000), inklusive

enkeltstående rapporter

Træthed, feber, benign hypertermi,

forstyrrelser i sved-/temperaturreguleringen.

Malignt neuroleptikasyndrom.

Pludselig, uforklaret død.

Undersøgelser

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Øget CPK.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via på

www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300

København S, e-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Mortaliteten er ca. 12 % i tilfælde af akut forsætlig eller uforsætlig overdosering med

Clozapine ”Actavis”, for hvilke der findes information vedrørende udkommet. De fleste

dødsfald var forbundet med hjertesvigt eller pneumoni forårsaget af aspiration og opstod

ved doser over 2000 mg. Der har været rapporter om patienter, der har overlevet doser på

over 10.000 mg. Hos enkelte voksne, primært personer, der ikke tidligere har fået

Clozapine ”Actavis”, har doser helt ned til 400 mg imidlertid medført livstruende

komatøse tilstande og i et enkelt tilfælde død. Hos små børn har indtagelse af 50-200 mg

medført stærk sedering og koma, uden at være letalt.

Tegn og symptomer

Søvnighed, letargi, arefleksi, koma, konfusion, hallucinationer, agitation, delirium,

ekstrapyramidale symptomer, hyper-refleksi, kramper, hypersalivation, mydriasis, sløret

dk_hum_19399_spc.doc

Side 18 af 21

syn, termolabilitet, hypotension, kollaps, takykardi, kardielle arytmier, aspirations-

pneumoni, dyspnø, respiratorisk depression og respiratorisk svigt.

Behandling

Ventrikeltømning og/eller administration af aktivt kul inden for de første 6 timer efter

indtagelse af lægemidlet. Peritoneal dialyse og hæmodialyse vil sandsynligvis være uden

effekt. Symptomatisk behandling under vedvarende kardiel monitorering, respirations-

overvågning, monitorering af elektrolytter og syre-basebalance. Brug af adrenalin bør, på

grund af risiko for “reverse-adrenalineffekt”, undgås i behandlingen af hypotension.

Tæt medicinsk supervision er nødvendig i mindst 5 dage på grund af risiko for forsinkede

reaktioner.

Børn

Brugen af små mængder clozapin (op til 200 mg) til små børn (under 6 år) kan føre til svær

forgiftning. Symptomerne på dette inkluderer ekstrapyramidale manifestationer.

4.10

Udlevering

Begrænset til sygehuse og speciallæger i psykiatri og neurologi.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

N05A H02 – Antipsychotica, diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Clozapin er vist at være et antipsykotikum, som adskiller sig fra klassiske antipsykotika.

Ifølge farmakologiske undersøgelser forårsager stoffet ikke katalepsi og hæmmer heller ikke

apomorfin- eller amfetamin-induceret stereotyp adfærd. Det har kun svag dopamin

receptorblokerende aktivitet ved D

og D

receptorer, men udviser høj potens for D

receptoren udover potente anti-alfa-adrenerge, antikolinerge, antihistaminerge virkninger og

hæmmende virkning på arousal-reaktionen. Stoffet har også vist sig at have antiserotoninerge

egenskaber.

Klinisk medfører clozapin hurtig og markant sedation og udviser stærke antipsykotiske

virkninger især hos skizofrene patienter, som er resistente over for med anden medicinsk

behandling. Clozapin har i sådanne tilfælde vist sig at lindre både positive og negative

skizofrene symptomer effektivt især i korte afprøvninger. I en åben klinisk afprøvning udført

med 319 behandlingsresistente patienter behandlet i 12 måneder, sås en klinisk relevant

bedring hos 37 % af patienterne inden for den første uges behandling og hos yderligere 44 %

ved udgangen af de 12 måneder. Bedring blev defineret som ca. 20 % reduktion fra baseline i

Brief Psycriatric Rating Scale Score. Herudover er bedring ved nogle dele af kognitiv

dysfunktion blevet beskrevet.

Sammenlignet med klassiske antipsykotika giver Clozapine ”Actavis” færre ekstrapyramidale

reaktioner, såsom akut dystoni, parkinsonlignende bivirkninger og akathisia. I modsætning til

klassiske antipsykotika medfører Clozapine ”Actavis” kun en lille eller slet ingen forhøjelse

dk_hum_19399_spc.doc

Side 19 af 21

af prolaktin, hvilket betyder, at bivirkninger såsom gynækomastia, amenoré, galactoré og

impotens undgås.

En potentielt alvorlig bivirkning som følge af Clozapine ”Actavis”-behandling er

granulocytopeni og agranulocytose, der forekommer med en skønnet incidents på henholdsvis

3 % og 0,7 %. I betragtning af denne risiko bør anvendelsen af Clozapine ”Actavis”

begrænses til patienter, som er behandlingsresistente eller patienter med psykose i

Parkinsons sygdom, når andre behandlingsstrategier har fejlet (se pkt. 4.1) og som

regelmæssigt kan få foretaget hæmatologiske undersøgelser (se pkt. 4.4 og pkt. 4.8).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Optagelsen af oralt indgivet Clozapin er 90-95 % - mad påvirker hverken optagelseshastighed

eller -omfang.

Clozapine ”Actavis” undergår moderat first pass metabolisme, hvilket giver en absolut

biotilgængelighed på 50-60 %. Under steady-state forhold, når stoffet indgives to gange

daglig, forekommer maksimum blod-niveauer i gennemsnit efter 2,1 timer (interval: 0,4 til

4,2 timer) og fordelingsvolumen er 1,6 l/kg. Clozapin er ca. 95 % plasmaproteinbundet.

Stoffets udskillelse er bifasisk med en gennemsnitlig terminal halveringstid på 12 timer

(interval: 6-26 timer). Efter enkeltdoser på 75 mg var den gennemsnitlige terminale

halveringstid 7,9 timer; den øgedes til 14,2 timer når steady-state forhold blev nået ved indgift

af daglige doser på 75 mg i mindst 7 dage. Dosisstigninger fra 37,5 til 75 og 150 mg indgivet

to gange daglig viste sig under steady-state at medføre lineære dosis-proportionelle stigninger

i arealet under plasmakoncentrations/tidskurven (AUC) samt i maksimum og minimum

plasmakoncentrationerne.

Clozapine ”Actavis” metaboliseres næsten fuldstændigt inden udskillelse. Af hoved-

metabolitterne var det kun demetylmetabolitten, der viste sig at være aktiv. Dens

farmakologiske virkninger minder om clozapins farmakologiske virkninger, men er

væsentligt svagere og varer kortere tid. I urin og fæces ses kun spormængder af uændret stof,

ca. 50 % af den indgivne dosis udskilles som metabolitter i urinen og 30 % i fæces.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet udfra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser, geno-toksicitet,

karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet (vedrørende reproduktionstoksicitet, se pkt. 4.6)

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Talcum

Majsstivelse

Povidon

Silica, kolloid vandfri

Stivelse, pregelatineret

6.2

Uforligeligheder

dk_hum_19399_spc.doc

Side 20 af 21

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

25 mg tabletter: 5 år.

100 mg tabletter: 5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (PVC/PVDC/ALU).

Tabletbeholder (HDPE).

Pakningsstørrelser:

25 mg: 100 tabletter.

100 mg: 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg: 19399

100 mg: 19400

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. januar 1999

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

10. september 2018

dk_hum_19399_spc.doc

Side 21 af 21

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information