Clozapin "Orifarm" 25 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-03-2020

Aktiv bestanddel:
CLOZAPIN
Tilgængelig fra:
Orifarm Generics A/S
ATC-kode:
N05AH02
INN (International Name):
clozapine
Dosering:
25 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
36358
Autorisation dato:
2006-08-21

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clozapin Orifarm, 25 mg og 100 mg tabletter

clozapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin Orifarm

Sådan skal du tage Clozapin Orifarm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Clozapin Orifarm tilhører en gruppe af medicin kaldet antipsykotika (medicin, der bruges til at behandle

psykiske sygdomme såsom psykoser).

Clozapin Orifarm anvendes til behandling af skizofreni, hvor anden medicin ikke har virket. Skizofreni er en

psykisk sygdom, der påvirker, hvordan du tænker, føler og opfører dig. Du bør kun tage denne medicin, hvis du

allerede har prøvet mindst to andre slags antipsykotisk medicin, herunder en af de nyere atypiske antipsykotika

til behandling af skizofreni, og disse ikke har virket eller ikke kunne tåles pga. bivirkninger, der ikke kunne

behandles.

Clozapin Orifarm anvendes desuden til behandling af svære forstyrrelser i tanker, følelser og opførsel hos

patienter med Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har virket.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Clozapin Orifarm:

hvis du er allergisk over for clozapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clozapin Orifarm (angivet i pkt.

hvis du ikke kan få taget regelmæssige blodprøver.

hvis du tidligere har haft nedsat antal hvide blodlegemer.

hvis du tidligere har taget clozapin, og antallet af hvide blodlegemer faldt under behandlingen.

hvis du tager medicin som kan nedsætte antallet af hvide blodlegemer, som f.eks. langtidsvirkende

antipsykotika. Dette gælder dog ikke, hvis du har haft lavt antal hvide blodceller pga. kemoterapi.

hvis du tidligere har været nødt til at stoppe med at tage Clozapin Orifarm pga. alvorlige bivirkninger (fx

agranulocytose eller hjerteproblemer).

hvis din knoglemarv fungerer dårligt.

hvis du tager medicin, der forhindrer, at din knoglemarv fungerer ordentligt.

hvis du har epilepsi, der ikke er velkontrolleret.

hvis du er psykisk påvirket på grund af forgiftning, misbrug af alkohol, medicin, narkotika eller andre

stoffer.

hvis du har problemer med kredsløbet.

hvis du oplever symptomer som f.eks. sløvhed, søvnighed, bliver fraværende eller bevidstløs på grund af

ændringer i hjernefunktionen.

hvis du har alvorlige hjerteproblemer.

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du har kvalme, madlede eller gulfarvning af hud og øjne på grund af en aktiv leversygdom.

hvis du har en alvorlig leversygdom eller leversvigt.

hvis du har tendens til tarmslyng på grund af forstoppelse og manglende tarmfunktion.

Fortæl det straks til din læge og tag ikke Clozapin Orifarm, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Clozapin Orifarm må ikke gives til nogen, der er bevidstløse eller i koma.

Advarsler og forsigtighedsregler

Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er meget vigtige. Du skal følge dem for at minimere risikoen

for alvorlige livstruende bivirkninger.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Clozapin Orifarm:

hvis du har en hjertesygdom, eller hvis du eller nogen i din nærmeste familie har en sygdom i hjertet med

uregelmæssig hjerterytme og ændring (QT-forlængelse) i hjertekurven (EKG).

hvis du har forstoppelse, hvis du tidligere er blevet opereret i tarmen eller hvis du tager medicin, der kan

give kronisk forstoppelse (f.eks. antikolinerg medicin).

hvis du har haft knoglemarvsforstyrrelse.

hvis du har eller tidligere har haft epilepsi. Du kan få kramper, når du tager Clozapin Orifarm.

hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller svært ved at lade vandet.

hvis du har grøn stær (glaukom).

hvis du har en leversygdom. Hvis du har en leversygdom bør der udføres regelmæssige

leverfunktionsprøver.

hvis du har en nyresygdom.

hvis du har diabetes. Forhøjede (nogle gange betydeligt) blodsukkerniveauer er forekommet hos patienter

med eller uden sukkersyge i deres sygdomshistorie (se afsnit 4).

hvis du er sengeliggende i længere tid, da det kan øge risikoen for blodpropper.

hvis du lider af en demenssygdom.

hvis du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet

med dannelse af blodpropper.

hvis du er i risiko for at få slagtilfælde, f.eks. hvis du har for højt blodtryk, hjerte-kar-problemer eller

problemer med blodkarrene i hjernen.

Fortæl det straks til din læge, inden du tager den næste Clozapin Orifarm tablet:

Hvis du får tegn på

forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller anden

infektion.

Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine symptomer er

forbundet med din medicin.

hvis du får en pludselig og hurtig stigning af kropstemperaturen samt stive muskler, som kan føre til

bevidstløshed (neuroleptisk malignt syndrom), da du kan være udsat for en alvorlig bivirkning, som

kræver omgående behandling.

hvis du har

hurtige og uregelmæssige hjerteslag

, selv når du hviler,

hjertebanken, åndenød,

smerter i brystkassen

eller

uforklaret træthed

. Din læge vil kontrollere dit hjerte og om

nødvendigt straks henvise dig til en hjertespecialist.

hvis du oplever

kvalme, opkastning

og/eller

appetitløshed

. Din læge vil kontrollere dine levertal.

hvis du har

alvorlig forstoppelse

. Din læge vil behandle dig for dette for at undgå yderligere

komplikationer.

Lægelige undersøgelser og blodprøver

Før du starter med at tage Clozapin Orifarm, vil din læge spørge dig ud om din sygdomshistorie og tage en

blodprøve for at sikre, at dit antal af hvide blodceller er normalt. Det er vigtigt at undersøge dette, da din

krop har brug for hvide blodceller til at bekæmpe infektioner.

Sørg for, at du får taget regelmæssige blodprøver, før du starter behandlingen, under

behandlingen og efter du stopper behandlingen med Clozapin Orifarm.

Din læge vil fortælle dig helt præcist hvor og hvornår, du skal have taget prøverne. Du må kun tage

Clozapin Orifarm, hvis dine blodtal er normale.

Clozapin Orifarm kan forårsage et alvorligt fald i antallet af hvide blodceller (agranulocytose).

Kun regelmæssige blodprøver kan vise din læge, om du er i risiko for at udvikle agranulocytose.

I de første 18 uger af behandlingen, er blodprøver nødvendige hver uge. Derefter er blodprøver

nødvendige mindst én gang om måneden.

Hvis der er et fald i antallet af hvide blodceller, skal du straks stoppe med at tage Clozapin Orifarm.

Antallet af hvide blodceller bør derefter vende tilbage til normalt.

Du skal have taget blodprøver i yderligere 4 uger efter, at du er stoppet med Clozapin Orifarm -

behandlingen.

Du skal også til en fysisk undersøgelse hos lægen, før du starter behandlingen. Din læge vil muligvis lave et

elektrokardiodiagram (EKG) for at kontrollere dit hjerte, men kun hvis dette er nødvendigt, eller du har nogen

særlige problemer.

Hvis du har en leversygdom, skal du regelmæssigt have lavet en test af din leverfunktion, så længe du tager

Clozapin Orifarm.

Hvis du har for højt blodsukker (diabetes), vil din læge måske regelmæssigt undersøge dit

blodsukkerniveau.

Clozapin Orifarm kan forårsage ændringer i dit niveau af fedtstoffer i blodet. Clozapin Orifarm kan

forårsage vægtøgning. Din læge vil måske holde øje med din vægt og niveauet af fedtstoffer i dit

blod.

Hvis Clozapin Orifarm får dig til at føle dig svimmel, rundtosset eller svag, skal du være forsigtig, når du

rejser dig fra siddende eller liggende stilling.

Hvis du skal have foretaget en operation, eller hvis du af en eller anden grund ikke kan være oppegående

i længere tid, skal du fortælle din læge, at du tager Clozapin Orifarm. Du kan være i risiko for trombose

(blodprop i en blodåre).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Clozapin Orifarm. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Børn og unge

Hvis du er under 16 år, bør du ikke tage Clozapin Orifarm, da der ikke er nok information om brug af

Clozapin Orifarm hos denne aldersgruppe.

Ældre (60 år og derover)

Ældre patienter (60 år og derover) kan have større risiko for følgende bivirkninger under behandlingen:

svaghed eller svimmelhed efter ændring af stilling, svimmelhed, hurtig hjerterytme, svært ved at lade vandet og

forstoppelse.

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du lider af demens.

Brug af anden medicin sammen med Clozapin Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Du skal

muligvis tage en anden dosis af din medicin eller tage en anden medicin.

Hvis du tager Clozapin Orifarm samtidigt med anden medicin, kan det have indflydelse på effekten af Clozapin

Orifarm og/eller effekten af den anden medicin.

Fortæl din læge, hvis du planlægger at tage, hvis du tager

(selvom behandlingen næsten er slut), eller hvis du for nylig er stoppet med at tage noget af følgende

medicin:

langtidsvirkende depot-injektioner med antipsykotisk medicin. Denne type medicin må ikke anvendes

sammen med Clozapin Orifarm.

lægemidler som kan påvirke din knoglemarvsfunktion (f.eks. carbamazepin, chloramphenicol,

sulphonamider, phenylbutazon, penicillamin, samt cytotoksiske stoffer). Denne type medicin må ikke

anvendes sammen med Clozapin Orifarm.

medicin mod allergi (visse antihistaminer).

narkotiske stoffer eller anden medicin, som kan påvirke dit åndedræt.

medicin, der har en antikolinerg virkning, som anvendes mod mavekramper, spasmer og køresyge, spørg

lægen hvis du er i tvivl.

medicin mod for lavt eller for højt blodtryk som f.eks. noradrenalin og adrenalin.

visse typer medicin mod svampeinfektioner (f. eks. ketoconazol).

medicin mod HIV.

medicin mod epilepsi (f. eks. phenytoin, carbamazepin, valproat).

medicin som kan påvirke hjerterytmen (forlænge QT-intervallet) som f.eks. andre antipsykotika.

visse typer beroligende medicin (f. eks. benzodiazepiner).

visse typer medicin mod depression (f. eks. MAO-hæmmere, fluvoxamin, lithium, moclobemid,

citalopram, sertralin).

anden antipsykotisk medicin til behandling af psykiske sygdomme (f.eks. perazin).

medicin mod Parkinsons sygdom.

visse typer hjertemedicin (f.eks. digoxin).

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).

visse typer medicin mod mavesår (f.eks. omeprazol, cimetidin).

visse typer medicin mod infektioner (f.eks. rifampicin, erythromycin).

vanddrivende medicin (diuretika).

atropin, medicin, som kan være i nogle øjendråber eller hoste- og forkølelsesmedicin.

hormonel prævention (p-piller).

Denne liste er ikke komplet. Din læge eller apotekspersonalet har mere information om medicin, du skal

være forsigtig med eller undgå at tage sammen med Clozapin Orifarm. De ved også, om den medicin, du

tager, tilhører nogen af de ovenstående medicingrupper. Tal med dem.

Vær opmærksom på:

at koffein i medicin og i kaffe kan øge virkningen af Clozapin Orifarm.

fortæl det til lægen, hvis du ændrer vaner med hensyn til rygning, f.eks. hvis du starter med at ryge, eller

hvis du pludseligt holder op med at ryge eller har planer om at holde op med at ryge. Virkningen af

Clozapin Orifarm kan ændres og det kan være nødvendigt at justere dosis.

Brug af Clozapin Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Clozapin Orifarm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager Clozapin Orifarm, da det forstærker den sløvende virkning af

medicinen.

Hvis du drikker koffeinholdige drikke (kaffe, te, cola), kan virkningen af Clozapin Orifarm øges. Fortæl lægen,

hvis du drikker koffeinholdige drikke, eller ændrer dit forbrug af disse.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Clozapin Orifarm efter aftale med lægen. Hvis du er i den fødedygtige alder,

skal du bruge sikker prævention, mens du tager Clozapin Orifarm. Tal med lægen.

Kontakt straks din læge hvis du bliver gravid mens du er i behandling med Clozapin Orifarm.

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget clozapin i sidste trimester (de sidste

tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse,

vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer skal du kontakte din

læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Clozapin Orifarm, da clozapin går over i modermælken. Tal med lægen.

Fertilitet

Nogle kvinder, som tager medicin mod psykiske sygdomme, har uregelmæssige eller ingen menstruation. Hvis

dette gælder for dig, så kan din menstruation muligvis vende tilbage, når din medicin bliver skiftet til Clozapin

Orifarm. Det betyder, at du skal bruge prævention.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clozapin Orifarm kan virke sløvende, trættende og give kramper. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes

i trafikken eller arbejde med maskiner, især i de første uger af behandlingen.

Clozapin Orifarm indeholder lactose

Clozapin Orifarm indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Clozapin Orifarm

Tag altid Clozapin Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Det er vigtigt, at du ikke ændrer din dosering eller holder op med at tage Clozapin Orifarm, uden at tale med din

læge først. Fortsæt med at tage tabletterne, så længe din læge siger, du skal. Hvis du er 60 år og derover, vil din

læge måske starte din behandling med en lavere dosis og langsomt øge doseringen, da du muligvis har en større

risiko for at udvikle bivirkninger (se afsnit 2 ’Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin Orifarm’).

Dosis er individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad. For at minimere risikoen for lavt blodtryk,

krampeanfald og sløvhed, er din læge nødt til at øge din dosis gradvist. Du må kun stoppe behandlingen efter

aftale med lægen.

Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Tabletten kan deles i to lige store doser. Tabletterne kan enten deles eller synkes hele.

Den sædvanlige dosis er:

Din dosis skal justeres individuelt af lægen.

Behandling af skizofreni

Voksne

1. dag: 12,5 mg 1-2 gange dagligt, i alt 12,5 mg-25 mg.

2. dag: 25-50 mg dagligt, eventuelt fordelt på 2 doser.

Lægen kan øge din dosis med 25-50 mg dagligt og med 1-3 dages intervaller til 300 mg dagligt eller mere til den

ønskede virkning er opnået.

Den almindelige dosis er 200 – 450 mg, evt. fordelt på flere daglige doser.

Nogle patienter kan have brug for mere. En daglig dosis på op til 900 mg er tilladt. Øgede bivirkninger (særligt

kramper) kan forekomme ved daglige doser på over 450 mg. Tag altid den for dig lavest effektive dosis. De

fleste patienter tager en del af deres dosis om morgenen og en del af deres dosis om aftenen. Din læge vil

fortælle dig nøjagtig, hvordan du skal dele din daglige dosis. Hvis din daglige dosering kun er 200 mg, kan du

tage denne som en enkeltdosis om aftenen.

Når du har taget Clozapin Orifarm et stykke tid, og den ønskede virkning er opnået, vil lægen eventuelt sætte din

dosis ned.

Ældre

Det anbefales at begynde med en lavere dosis og have mindre dosisøgninger. Følg lægens anvisning.

Brug til børn og unge

Clozapin Orifarm skal normalt ikke bruges til børn under 16 år.

Behandling af psykiske symptomer ved Parkinsons sygdom

Voksne

Du skal begynde med at tage 12,5 mg dagligt. Lægen kan sætte din dosis op med 12,5 mg om ugen, til 50 mg

dagligt. Du kan tage den samlede dosis som en enkeltdosis om aftenen. Tal med lægen.

Stigningerne i dosis bør stoppes eller udskydes, hvis du føler dig svag, svimmel eller forvirret. For at undgå

sådanne symptomer vil dit blodtryk blive målt i løbet af de første uger af behandlingen.

Den almindelige dosis er mellem 25 – 37,5 mg dagligt. I enkelte tilfælde kan en højere dosis være nødvendig.

Doser på 50 mg daglig bør kun overskrides i særlige tilfælde. Den maximale daglige dosis er 100 mg. Tag altid

den for dig lavest effektive dosis.

Hvis du har taget for mange Clozapin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clozapin Orifarm, end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være:

Søvnighed, sløvhed, mangel på reflekser, bevidstløshed, forvirring, hallucinationer, ophidselse,

usammenhængende tale, delirium, ufrivillige bevægelser og muskelryk i arme og ben, kramper, øget produktion

af spyt, forstørrede pupiller, sløret syn, ændret kropstemperatur, lavt blodtryk, evt. med besvimelse, hurtig eller

uregelmæssig hjerterytme, lungebetændelse, vejrtrækningsbesvær og vejrtrækningsstop.

Hvis du har glemt at tage Clozapin Orifarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. Kontakt din læge snarest muligt, hvis du ikke har taget Clozapin Orifarm

i over 48 timer.

Hvis du holder op med at tage Clozapin Orifarm

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Lægen vil sørge for en gradvis nedsættelse af din dosis.

Hvis du pludseligt holder op med at tage Clozapin Orifarm, kan du få nogle af de symptomer, som du er blevet

behandlet for. Du vil også kunne få stærk svedtendens, hovedpine, kvalme, opkastning og diarré. Hvis du får

nogle af disse symptomer, skal du straks kontakte din læge. Disse symptomer kan blive fulgt af flere alvorlige

bivirkninger, medmindre du kommer under behandling med det samme.

Fortæl det straks til lægen, hvis du igen føler dig syg, efter at behandlingen med Clozapin Orifarm er stoppet.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræve behandling, samt ophør af behandlingen med Clozapin

Orifarm. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af de følgende symptomer:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

Hvis du får

alvorlig forstoppelse

. Din læge vil behandle dig for dette for at undgå yderligere

komplikationer.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Hvis du får tegn på

forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller anden

infektion.

Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine symptomer er

forbundet med din medicin.

Hvis du får krampeanfald.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

Hvis du får en pludselig og hurtig stigning af kropstemperaturen samt stive muskler, som kan føre til

bevidstløshed (neuroleptisk malignt syndrom), da du kan være udsat for en alvorlig bivirkning, som

kræver omgående behandling.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):

Hvis du oplever tegn på infektion i de øvre luftveje eller lungebetændelse, som f.eks. feber, hoste,

vejrtrækningsproblemer, besværet åndedræt.

Hvis du oplever

kvalme, opkastning

og/eller

appetitløshed

. Din læge vil kontrollere dine levertal.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter) eller

meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

Hvis du har

hurtige og uregelmæssige hjerteslag

, selv når du hviler,

hjertebanken, åndenød,

smerter i brystkassen

eller

uforklaret træthed

. Din læge vil kontrollere dit hjerte og om

nødvendigt straks henvise dig til en hjertespecialist.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

Hvis du har smertefuld og vedvarende rejsning af penis. Det kaldes priapisme. Hvis du har en rejsning, der

varer mere end 4 timer, kan omgående medicinsk behandling være nødvendig for at undgå yderligere

komplikationer.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

Hvis du oplever dundrende brystsmerte, fornemmelse af, at brystet strammer sammen, trykkende eller

knugende fornemmelse (brystsmerten kan stråle ud i venstre arm, kæbe, nakke og øverste del af maven),

åndenød, svedeture, svaghed, let hovedpine, kvalme, opkastning og hjertebanken (symptomer på

hjerteanfald). Kontakt skadestuen med det samme.

Hvis du oplever trykken eller tung fornemmelse i brystet, følelsen af stramhed, knugende, brændende eller

kvælende fornemmelse (symptomer på for lidt blod og ilt til hjertemusklen), skal din læge undersøge dit

hjerte.

Hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjerteslag (atrieflimmer). Der kan lejlighedsvis være

hjertebanken, besvimelse, åndenød eller ubehag i brystet.

Hvis du oplever tegn på blodprop i venerne, især i benene (symptomerne omfatter hævelse, smerte og

rødmen på benene), som kan bevæge sig gennem blodkarrene til lungerne og give brystsmerter samt

åndedrætsbesvær.

Hvis du oplever voldsom svedproduktion, hovedpine, kvalme, opkastning og diarre (symptomer på

kolinerg syndrom).

Hvis du oplever kraftigt nedsat urinproduktion (tegn på nyresvigt).

Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af muskler. Det kan ende med

nyresvigt.

Hvis du får en allergisk reaktion (hævelse hovedsageligt i ansigt, mund og hals, såvel som tungen, hvilket

kan være kløende eller smertefuldt).

Hvis du oplever høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning.

Smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med alvorlig tarmslyng.

Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. væske i lungehinden.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du oplyse det til din læge med det samme, inden du tager

Clozapin Orifarm.

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

Sløvhed, døsighed, svimmelhed.

Hurtig puls.

Forøget spytdannelse.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Højt antal hvide blodceller (leukocytose), højt antal af en bestemt type hvide blodceller (eosinofili).

Vægtøgning.

Sløret syn, hovedpine, rysten (tremor), stivhed i muskler, indre rastløshed, ufrivillige bevægelser

(ekstrapyramidale symptomer), kramper.

Ændringer af hjerterytmen (EKG forandringer).

Forhøjet blodtryk, blodtryksfald når du rejser dig, besvimelse.

Kvalme, opkastning, madlede, mundtørhed.

Forhøjede leverværdier ved blodprøver.

Besvær med at holde på vandet, besvær med at lade vandet.

Træthed, feber, øget svedproduktion, forstyrrelser i kroppens temperaturregulering.

Taleforstyrrelser (f.eks. sløret tale).

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

Mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose).

Taleforstyrrelser (f.eks. stammen).

Risiko for at falde.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1000 patienter):

Blodmangel (anæmi).

Nedsat glukose-tolerance, sukkersyge.

Fedme.

Rastløshed, ophidselse.

Forvirring, delirium.

Hurtig, evt. uregelmæssig puls, pludselig bevidstløshed med ophør af puls og åndedræt på grund af

hjerteflimmer, pludseligt bevidsthedstab på grund af voldsomt fald i blodtrykket eller hjertesvigt.

Betændelse i hjertemusklen (myokarditis) eller i hjertesækken (perikarditis), samling af væske omkring

hjertemusklen (perikardiel effusion).

Synkebesvær, indånding af opkastet mad.

Leverbetændelse, gulfarvning af hud og øjne (gulsot), betændelse i bugspytkirtlen der kan føre til

alvorlige smerter i den øvre del af maven.

Blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som

kan løsrives og føres med blodet til lungerne hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær.

Øgning af et leverenzym i blodet (kreatine phosphokinase, CPK).

Pauser i vejrtrækningen under søvn (søvnapnø).

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

Forøget blødningstendens på grund af nedsat antal blodplader (trombocytopeni) eller forøget antal

blodplader (trombocytose).

Forstyrrelse i syre/base balancen med meget højt blodsukker, udtørring, dyb og hurtig vejrtrækning,

svækket bevidsthed, evt. dyb bevidstløshed.

Meget højt indhold af triglycerider eller kolesterol i blodet.

Ufrivillige gentagende bevægelse (tardiv dyskinesi), tvangstanker og tvangshandlinger.

Forstørret hjerte, hjertestop.

Vejrtrækningsbesvær, vejrtrækningsstop.

Forstørret spytkirtel. Kvalme, opkastninger, manglende afføring og luftafgang og voldsomme, periodiske

mavesmerter på grund af tarmslyng.

Akut leversvigt.

Hudreaktioner.

Nyrebetændelse, som kan give smerter, feber og blod i urinen.

Pludselig død.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

Leversygdomme inkl. fedtlever, døde leverceller, leverskade, leversygdomme, der involverer udskiftning

af normalt levervæv med arvæv, der fører til mistet leverfunktion inkl. levertilfælde, der fører til

livstruende følgevirkninger som fx leversvigt (som kan føre til død), leverskade (skadede leverceller,

galdekanal i leveren, eller begge) og levertransplantation.

Hjertebanken.

For lavt blodtryk.

Ændringer ved elektroencephalografi/EEG-undersøgelse.

Diarre, mavegener, halsbrand, mavegener efter et måltid, muskelsvaghed, muskelkramper. muskelsmerte.

Tilstoppet næse.

Natlig sengevædning.

Pludselig, ukontrollabel stigning i blodtryk (pseudofæokromocytom).

Ukontrolleret sidelæns bøjning af kroppen (pleutotonus).

Problemer med at få udløsning, da sæden trænger ind i blæren i stedet for ud gennem penis (tør orgasme

eller tilbagegående udløsning).

Udslæt, purpurrøde pletter, feber eller kløe pga. betændelse i blodkar.

Betændelse i tarmen, hvilket kan give diarre, mavesmerter, feber.

Ændring i hudfarve, ”sommerfugl udslæt” i ansigtet, ledsmerter, muskelsmerter, feber og appetitløshed

(lupus erythematosus).

Betændelse i mave-, hjerte- og bughinden.

Uro i benene.

Hos ældre mennesker med demens er der rapporteret en lille øgning i dødelighed blandt patienter, der anvender

antipsykotika sammenlignet med patienter der ikke anvender antipsykotika.

Læs hele dokumentet

13. marts 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Clozapin ”Orifarm”, tabletter

Clozapin ”Orifarm” kan medføre agranulocytose. Brugen bør begrænses til

patienter:

med skizofreni, som ikke responderer på, eller er intolerante over for,

antipsykotisk behandling eller patienter med psykose i forbindelse med

Parkinsons sygdom, når anden behandling ikke har haft effekt (se pkt. 4.1)

som initialt har normale leukocyttal (≥3500/mm

3

(3,5x10

9

/l)) og absolut

neutrofiltal (ANC) (≥2000/mm

3

(2,0x10

9

/l)) samt

hvor regelmæssige målinger af leukocytter (WBC) og absolut neutrofiltal (ANC)

kan udføres som følger: ugentligt i løbet af de første 18 uger af behandlingen og

herefter mindst hver 4. uge gennem hele behandlingen. Monitorering skal

fortsætte gennem hele behandlingen og i 4 uger efter fuldstændig seponering af

Clozapin ”Orifarm” (se pkt. 4.4).

Ordinerende læger

skal

følge de angivne forholdsregler fuldstændig. Ved hver

konsultation skal patienten i behandling med Clozapin ”Orifarm” mindes om straks

at kontakte den behandlende læge, hvis der opstår nogen form for infektion. Man

skal

være særlig opmærksom på influenzalignende klager, så som feber eller ondt i halsen,

samt andre tegn på infektion, som kan være en indikation på neutropeni (se pkt. 4.4).

Clozapin ”Orifarm” skal ordineres under streng medicinsk kontrol i

overensstemmelse med officielle anbefalinger (se pkt. 4.4).

Myokarditis

Clozapin er forbundet med øget risiko for myokarditis, som i sjældne tilfælde har været

fatalt. Den øgede risiko for myokarditis er størst i de første 2 måneder af behandlingen.

Der er ligeledes indberettet sjældne tilfælde af fatal kardiomyopati (se pkt. 4.4).

Myokarditis eller kardiomyopati bør mistænkes hos patienter, som oplever vedvarende

takykardi under hvile, særligt i de første 2 måneder af behandlingen, og/eller

palpitationer, arytmier, smerter i brystet og andre tegn og symptomer på hjertesvigt (fx

uforklaret træthed, dyspnø, takypnø) eller symptomer, der ligner myokardieinfarkt (se

pkt. 4.4).

Ved mistanke om myokarditis eller kardiomyopati, skal behandling med Clozapin

”Orifarm” straks seponeres, og patienten henvises straks til en kardiolog (se pkt. 4.4).

Patienter med clozapin -induceret myokarditis eller kardiomyopati må ikke få

genoptaget behandlingen med clozapin (se pkt. 4.3 og 4.4).

0.

D.SP.NR.

dk_hum_36358_spc.doc

Side 1 af 23

22309

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clozapin ”Orifarm”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder henholdsvis 25 mg og 100 mg clozapin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Clozapin ”Orifarm” 25 mg indeholder 32 mg lactose.

Clozapin ”Orifarm” 100 mg indeholder ca. 130 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Clozapin ”Orifarm” 25 mg: Rund, gul, flad og facetslebet tablet, som er mærket ’25’ og har

delekærv på den ene side og som er plan på den anden side.

Clozapin ”Orifarm” 100 mg: Rund, gul, flad og facetslebet tablet, som er mærket ’100’ og har

delekærv på den ene side og som er plan på den anden side.

Tabletterne kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandlingsresistent skizofreni

Clozapin ”Orifarm” er indiceret til behandlingsresistente, skizofrene patienter samt til

skizofrene patienter, som oplever svære, ubehandlelige neurologiske bivirkninger ved andre

antipsykotiske lægemidler, inklusive et atypisk antipsykotika.

Behandlingsresistens defineres som manglende tilfredsstillende klinisk bedring, til trods

for brug af tilstrækkelige doser af mindst to forskellige antipsykotiske lægemidler,

inklusive et atypisk antipsykotika, ordineret igennem en tilstrækkelig periode.

Psykose i forbindelse med Parkinsons sygdom

Clozapin ”Orifarm” er også indiceret ved psykotiske forstyrrelser, der opstår i forbindelse med

Parkinsons sygdom, hvis der er manglende effekt ved standardbehandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis skal justeres individuelt. Den enkelte patient bør have laveste effektive dosis. For doser,

der ikke kan opnås/er praktiske med den valgte styrke, kan anden styrke vælges. Forsigtig

titrering og opdelt doseringsskema er nødvendigt for at minimere risikoen for hypotension,

krampeanfald og sedation.

Påbegyndelse af behandling med Clozapin ”Orifarm” skal begrænses til patienter med

leukocyttal ≥3500/mm

(3,5x10

/l) og absolut neutrofiltal (ANC) ≥2000/mm

(2,0x10

/l) inden

for standardiserede normalgrænser.

dk_hum_36358_spc.doc

Side 2 af 23

Dosisjustering er indiceret til patienter, der samtidig får medicin med farmakodynamisk og

farmakokinetisk interaktion med Clozapin ”Orifarm” så som benzodiazepiner og SSRI’er

(selective serotonin re-uptake inhibitors) (se pkt. 4.5).

Skift fra tidligere antipsykotisk behandling til Clozapin ”Orifarm”

Det anbefales generelt ikke at anvende Clozapin ”Orifarm” i kombination med andre

antipsykotika. Når behandling med Clozapin ”Orifarm” initieres hos en patient, der allerede er

i oral antipsykotisk behandling, anbefales det først at seponere det andet antipsykotika ved at

nedtitrere dosis.

Følgende doser anbefales:

Behandlingsresistente skizofrene patienter

Påbegyndelse af behandling

12,5 mg én eller to gange den første dag, efterfulgt af 25 mg én eller to gange den anden dag.

Hvis dette er veltolereret, kan daglig dosis langsomt øges med 25-50 mg ad gangen, indtil der

inden for 2-3 uger nås et dosisniveau på op til 300 mg/dag. Om nødvendigt, kan dosis herefter

yderligere øges med 50-100 mg ad gangen i intervaller på halve eller, helst, hele uger.

Terapeutisk dosisspænd

Antipsykotisk effekt kan, hos de fleste patienter, forventes ved 200-450 mg/dag, givet som

delte doser. Den totale daglige dosis kan fordeles ujævnt med den største dosis ved

sengetid.

Maksimal dosis

For at opnå fuld terapeutisk effekt, kan enkelte patienter have behov for større doser, i

hvilket tilfælde hensigtsmæssige øgninger (ikke over 100 mg) er tilladt op til 900 mg/dag.

Man bør dog være opmærksom på den øgede risiko for bivirkninger (særligt kramper) ved

doser over 450 mg/dag.

Vedligeholdelsesdosis

Efter der er opnået maksimal terapeutisk effekt, kan mange patienter behandles effektivt

ved lavere doser. Omhyggelig nedtitrering anbefales derfor. Behandlingen bør opretholdes

i mindst 6 måneder. Hvis den daglige dosis ikke overstiger 200 mg, kan administration 1

gang daglig om aftenen være hensigtsmæssig.

Seponering af behandling

Hvis der planlægges seponering af behandling med Clozapin ”Orifarm”, anbefales gradvis

reduktion i dosis over en periode på 1-2 uger. Hvis akut seponering er nødvendig, bør

patienten omhyggeligt observeres for optræden af seponeringsreaktioner (se pkt. 4.4).

Genbehandling

Hos patienter, hvor der er gået mere end 2 dage siden sidste dosis af Clozapin ”Orifarm”,

bør behandlingen genstarte med 12,5 mg én eller to gange den første dag. Hvis denne dosis

er veltolereret, kan det muligvis lade sig gøre at titrere dosis til terapeutisk niveau hurtigere

end det anbefales ved initial behandling. Patienter der tidligere har oplevet

vejrtrækningsstop eller hjertestop ved initial dosering (se pkt. 4.4.), men efterfølgende

kunne titreres med succes til terapeutisk dosis, bør dog re-titreres med stor forsigtighed.

Psykotiske forstyrrelser i forbindelse med Parkinsons sygdom, i tilfælde af behandlingssvigt

ved standardregime

dk_hum_36358_spc.doc

Side 3 af 23

Behandlingsstart

Startdosis må ikke overstige 12,5 mg/dag taget om aftenen. Efterfølgende dosisøgninger skal

ske i trin af 12,5 mg, med maksimalt to trin per uge, op til maksimalt 50 mg - en dosis der først

kan nås ved afslutningen af den anden uge. Den totale daglige dosis bør helst gives som

enkeltdosis om aftenen.

Terapeutisk doseringsinterval

Den gennemsnitlige effektive dosis er som regel mellem 25 og 37,5 mg/dag. Hvis

behandling i mindst én uge med en dosis på 50 mg ikke giver tilfredsstillende terapeutisk

respons, kan dosis forsigtigt øges i trin af 12,5 mg/uge.

Maksimal dosis

Doser på 50 mg/dag bør kun overskrides i særlige tilfælde, og den maksimale dosis på 100 mg/

dag må aldrig overskrides.

Dosisstigninger bør begrænses eller udsættes hvis der opstår ortostatisk hypotension, voldsom

sedering eller konfusion. Blodtrykket skal monitoreres i løbet af de første ugers behandling.

Vedligeholdelsesdosis

Ved fuldstændig remission af psykotiske symptomer i mindst 2 uger, kan anti-

parkinsonmedicinen øges, hvis dette er indiceret på baggrund af motorisk status. Hvis dette

resulterer i recidiv af psykotiske symptomer, kan dosis af Clozapin ”Orifarm” øges i trin af

12,5 mg/uge, op til maksimalt 100 mg/dag, taget i én eller to delte doser (se ovenfor).

Afsluttende behandling

Der anbefales en gradvis reduktion af dosis i trin af 12,5 mg over en periode på mindst én uge

(helst to).

Behandlingen skal straks seponeres i tilfælde af neutropeni eller agranulocytose (se pkt. 4.4).

Det er i denne situation vigtigt at monitorere patienten omhyggeligt psykiatrisk, da symptomer

kan recidivere meget hurtigt.

Særlige populationer

Nedsat leverfunktion

Patienter med nedsat leverfunktion skal modtage Clozapin ”Orifarm” med forsigtighed med

regelmæssig monitorering af leverfunktionstests (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Der er ikke blevet udført pædiatriske studier. Sikkerhed og effekten af Clozapin ”Orifarm” til

børn og unge under 16 år er ikke fastslået. Det bør ikke anvendes til denne aldersgruppe før

yderligere data er tilgængelige.

Patienter på 60 år og derover

Ved initiering af behandling anbefales en speciel lav dosis (12,5 mg gives en gang daglig

den første dag), med efterfølgende dosisstigninger begrænset til 25 mg/dag.

Administration

Clozapin ”Orifarm” administreres oralt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

dk_hum_36358_spc.doc

Side 4 af 23

anført i pkt. 6.1.

Patienter der ikke er i stand til at få foretaget regelmæssige blodprøver.

Toksisk eller idiosynkratisk granulocytopeni/agranulocytose i anamnesen (med

undtagelse af granulocytopeni/agranulocytose fra tidligere kemoterapi).

Clozapin-induceret agranulocytose i anamnesen.

Behandling med clozapin må ikke påbegyndes samtidig med lægemidler, der vides at

have betydeligt potentiale for at medføre agranulocytose; samtidig brug af depot-

antipsykotika frarådes.

Nedsat knoglemarvsfunktion.

Ukontrolleret epilepsi.

Alkoholisk eller anden toksisk psykose, påvirkning af stoffer, komatøse tilstande.

Kredsløbskollaps og/eller CNS-depression af enhver årsag.

Svære nyre- eller hjerte

forstyrrelser

(fx myokarditis).

Aktiv leversygdom forbundet med kvalme, anoreksi eller gulsot; progressiv

leversygdom, leversvigt.

Paralytisk ileus.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Agranulocytose

Clozapin ”Orifarm” kan forårsage agranulocytose. Forekomsten af agranulocytose og

fatalitetsraten hos de patienter, som udvikler agranulocytose, er faldet betragteligt siden

indførelsen af monitorering af leukocytter og absolut neutrofiltal (ANC). Følgende

sikkerhedsmæssige forholdsregler er derfor påkrævede og bør udføres i overensstemmelse med

officielle anbefalinger.

På grund af de risici som er forbundet med Clozapin ”Orifarm”, skal brugen begrænses til

patienter, hvor behandling er indiceret som angivet i pkt. 4.1 og:

som initialt har normale leukocyttal (

3500/mm

(3,5x10

/l)) og absolut neutrofiltal

(ANC) (

2000/mm

(2,0x10

/l)) samt

hvor regelmæssige målinger af leukocytter og absolut neutrofiltal (ANC) kan udføres

ugentligt i løbet af de første 18 uger af behandlingen og herefter mindst hver 4. uge.

Monitoreringen bør fortsætte gennem hele behandlingen og i 4 uger efter fuldstændig

seponering af Clozapin ”Orifarm”.

Før påbegyndelse af clozapinbehandling skal patienterne have taget blodprøver (se

”agranulocytose”), have en anamnese og gennemført en fysisk undersøgelse. Patienter med

hjertesygdom eller abnorme kardielle resultater af undersøgelser i anamnesen bør henvises

til en specialist til yderligere undersøgelser som kan inkludere EKG, og patienten bør kun

behandles hvis de forventede fordele klart opvejer risikoen (se pkt. 4.3). Den ordinerende

læge bør overveje at foretage et EKG før behandling.

Ordinerende læger skal følge de angivne forholdsregler fuldstændig.

Inden påbegyndelse af behandling skal lægen så godt som muligt sikre sig, at patienten

ikke tidligere har oplevet hæmatologiske bivirkninger ved behandling med clozapin, der

medførte behov for seponering. Lægemidlet bør ikke ordineres for længere perioder end

intervallet mellem to blodprøver.

Akut seponering af Clozapin ”Orifarm” er påkrævet, hvis leukocyttallet er mindre end

3000/mm

(3,0x10

/l) eller absolut neutrofiltal (ANC) er mindre end 1500/mm

(1,5x10

på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af behandlingen med Clozapin ”Orifarm”.

dk_hum_36358_spc.doc

Side 5 af 23

Patienter som har fået seponeret Clozapin ”Orifarm” på baggrund af fald i leukocytter eller

absolut neutrofiltal (ANC) må ikke genoptage behandling med Clozapin ”Orifarm”.

Ved hver konsultation skal patienten i behandling med Clozapin ”Orifarm” mindes om

straks at kontakte den behandlende læge, hvis der opstår nogen form for infektion. Man bør

være særlig opmærksom på influenzalignende klager, såsom feber eller ondt i halsen, samt

andre tegn på infektion, som kan være en indikation på neutropeni. Patienten og

plejepersonale tilknyttet patienten skal informeres om, at patienten i sådanne tilfælde straks

skal have foretaget blodtælling. Ordinerende læger opfordres til at registrere alle patientens

blodprøveresultater og at tage de nødvendige forholdsregler for at forhindre, at disse

patienter uforsætligt behandles med clozapin i fremtiden.

Patienter med primære knoglemarvsforstyrrelser i anamnesen bør kun behandles, hvis det

vurderes, at fordelene opvejer risikoen. De bør vurderes omhyggeligt af en hæmatolog

inden påbegyndelsen af behandling med Clozapin ”Orifarm”.

Behandling af patienter med lavt leukocyttal pga. benign etnisk neutropeni bør overvejes

nøje og bør kun startes på Clozapin ”Orifarm” efter aftale med en hæmatolog.

Monitorering af leukocytter og absolut neutrofiltal (ANC)

Inden for 10 dage før påbegyndelse af behandling med Clozapin ”Orifarm” skal der måles

leukocytter og differentierede blodværdier for at sikre, at kun patienter med normalt leukocyttal

og absolut neutrofiltal (ANC) (leukocyttal

3500/mm

(3,5x10

/l)) og absolut neutrofiltal (ANC)

2000/mm

(2,0x10

/l)) bliver behandlet med lægemidlet. Efter påbegyndelse af behandling

med Clozapin ”Orifarm” skal leukocytter og absolut neutrofiltal (ANC) monitoreres ugentligt

igennem de første 18 uger og herefter mindst hver 4. uge.

Monitoreringen skal fortsætte gennem hele behandlingen og 4 uger efter fuldstændig

seponering af Clozapin ”Orifarm” eller indtil laboratorieværdierne er normaliserede (se ”Lavt

leukocyttal/absolut neutrofiltal (ANC)” nedenfor). Ved hver konsultation skal patienten

mindes om straks at kontakte ordinerende læge, hvis der opstår nogen form for infektion, feber,

ondt i halsen eller andre influenzalignende symptomer. Hvis et eller flere af disse symptomer

eller tegn på infektion opstår, skal der straks måles leukocyttal og udføres differentierede

blodværdier.

Lavt leukocyttal og absolut neutrofiltal (ANC)

Hvis leukocyttallet falder til mellem 3500/mm

(3,5x10

/l) og 3000/mm

(3,0x10

/l) og/eller

absolut neutrofiltal (ANC) falder til mellem 2000/mm

(2,0x10

/l) og 1500/mm

(1,5x10

/l) ved

behandling med Clozapin ”Orifarm” skal der måles laboratorieværdier mindst 2 gange om ugen

indtil patientens leukocyttal og absolut neutrofiltal (ANC) er stabiliseret inden for henholdsvis

3000-3500/mm

(3,0- 3,5x10

/l) og 1500-2000/mm

(1,5-2,0x10

/l) eller højere.

Behandling med Clozapin ”Orifarm” skal straks seponeres hvis enten leukocyttallet i løbet af

behandlingen er mindre end 3000/mm

(3,0x10

/l) eller absolut neutrofiltal (ANC) er mindre end

1500/mm

(1,5x10

/l). Leukocyttal og differentierede blodværdier bør da måles dagligt og

patienten skal omhyggeligt monitoreres nøje for influenzalignende symptomer eller andre

symptomer der tyder på infektion. Blodværdier bør bekræftes ved to blodprøver på to på hinanden

følgende dage: Clozapin ”Orifarm” bør dog seponeres efter den første blodprøve. Hæmatologiske

vurdering efter seponering af Clozapin ”Orifarm” er påkrævet, indtil der er konstateret

hæmatologisk remission.

Tabel 1

Blodværdier

Påkrævet handling

dk_hum_36358_spc.doc

Side 6 af 23

Leukocytter/mm

(/l)

Absolut neutrofiltal

(ANC) /mm

(/l)

3500 (

3,5x10

2000 (

2,0x10

Fortsæt behandling med Clozapin

”Orifarm”

Mellem

3000 og

< 3500 (

3,0x10

<3,5x10

Mellem

1500 og

< 2000 (

1,5x10

<2,0x10

Fortsæt behandling med Clozapin

”Orifarm”, tag blodprøver to gange

ugentligt indtil værdierne stabiliseres eller

øges.

< 3000 (<3,0x10

< 1500 (<1,5 x10

Seponér straks behandling med Clozapin

”Orifarm”, tag blodprøver dagligt indtil

værdierne normaliseres, monitorer for

infektion. Genoptag ikke behandlingen.

Hvis Clozapin ”Orifarm” seponeres, og der ses yderligere fald i leukocytter til under

2000/mm

3

(2,0x10

9

/l) og/eller fald i absolut neutrofiltal (ANC) til under 1000/mm

3

(1,0x10

9

/l),

bør behandlingen varetages af en erfaren hæmatolog.

Seponering af behandling af hæmatologiske årsager

Patienter som har fået seponeret behandling med Clozapin ”Orifarm” på grund af

forstyrrelser i leukocyttal eller absolut neutrofiltal (ANC) (se ovenfor), må ikke genoptage

behandlingen med Clozapin ”Orifarm”.

Ordinerende læger opfordres til at registrere alle patientens blodprøveresultater og at tage de

nødvendige forholdsregler for at forhindre, at disse patienter uforsætligt behandles med clozapin i

fremtiden.

Seponering af behandling af andre årsager

Patienter, der har været i behandling med Clozapin ”Orifarm” i mere end 18 uger, og som har

fået behandlingen seponeret i mere end 3 dage, men mindre end 4 uger, bør monitoreres ugentligt

med henblik på leukocytter og absolut neutrofiltal (ANC) i yderligere 6 uger. Hvis der ikke opstår

hæmatologiske abnormiteter, kan monitoreringsintervallerne på 4 uger genoptages. Hvis

behandling med clozapin har været afbrudt i 4 uger eller mere, skal der monitoreres ugentligt i de

følgende 18 ugers behandling og dosis re-titreres (se pkt. 4.2).

Andre forsigtighedsregler

Tabletterne indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Eosinofili

I tilfælde af eosinofili anbefales det at seponere behandlingen med Clozapin ”Orifarm”, hvis

eosinofiltallet stiger til over 3000/mm

(3,0x10

/l), og først at påbegynde behandlingen igen efter

eosinofiltallet er faldet til under 1000/mm

(1,0x10

/l).

Trombocytopeni

I tilfælde af trombocytopeni anbefales det at seponere behandling med Clozapin ”Orifarm”, hvis

trombocyttallet falder til under 50000/mm

(50x10

/l).

Hjerte-kar sygdomme

Ortostatisk hypotension, med eller uden synkope, kan opstå under behandling med

Clozapin ”Orifarm”. Kollaps kan i sjældne tilfælde være udtalt og kan være ledsaget af

hjertestop og/eller respirationsstop. Der er større risiko for sådanne tilfælde ved samtidig

brug af benzodiazepiner eller andre psykotropiske lægemidler (se pkt. 4.5) og under initial

dk_hum_36358_spc.doc

Side 7 af 23

titrering i forbindelse med hurtig dosisstigning; i meget sjældne tilfælde er de opstået efter

den første dosis. Patienter, der starter behandling med Clozapin ”Orifarm”, skal derfor

være under tæt medicinsk overvågning. Monitorering af stående og liggende (rygleje)

blodtryk er nødvendig i løbet af de første ugers behandling hos patienter med Parkinsons

sygdom.

Analyse af sikkerhedsdatabaser tyder på, at brug af Clozapin ”Orifarm” er forbundet med en øget

risiko for myokarditis, især under, men ikke begrænset til, de 2 første måneder af behandlingen.

Nogle tilfælde af myokarditis har været fatale. Der er også rapporteret perikarditis/

perikardieeffusion og kardiomyopati i forbindelse med clozapinbehandling – disse rapporter

indeholder også fatale tilfælde. Myokarditis eller kardiomyopati bør mistænkes hos patienter der

oplever vedvarende takykardi under hvile, især under de første 2 måneders behandling, og/eller

palpitationer, arytmier, brystsmerter og andre tegn og symptomer på hjertesvigt (fx uforklarlig

træthed, dyspnø, takypnø) eller symptomer som ligner myokardieinfarkt. Andre symptomer som

kan være tilstede, ud over de ovenfor nævnte, inkluderer influenzalignende symptomer. Hvis

myokarditis eller kardiomyopati mistænkes bør behandling med Clozapin ”Orifarm” øjeblikkeligt

seponeres og patienten straks henvises til en kardiolog.

Hos patienter, der er diagnosticeret med kardiomyopati under behandling med clozapin, er der

risiko for at udvikle mitralklapinsufficiens. Mitralklapinsufficiens er blevet rapporteret i sager

med kardiomyopati relateret til behandling med clozapin. Disse sager med mitral-klap-

insufficiens blev rapporteret som enten mild eller moderat mitralinsufficiens på todimensionelt

ekkokardiografi (2DEcho) (se pkt. 4.8).

Patienter med clozapininduceret myokarditis eller kardiomyopati bør ikke genoptage

behandlingen med Clozapin ”Orifarm”.

Myokardieinfarkt

Efter markedsføring er der rapporteret om tilfælde af myokardieinfarkt, inklusiv dødelige

tilfælde. Vurdering af årsagen var svær i de fleste tilfælde pga. alvorlig tidligere hjertesygdom og

plausible alternative årsager.

Forlængelse af QT interval

Som med anden antipsykotika anbefales det at udvise forsigtighed hos patienter med kendt

hjertekarsygdom eller arvelig QT-forlængelse.

Som med anden antipsykotika anbefales det at udvise forsigtighed når clozapin ordineres

sammen med lægemidler, der er kendt for at øge QT-intervallet.

Cerebrovaskulære bivirkninger

I randomiserede placebo-kontrollerede kliniske studier, er der blevet set en ca. 3 gange øget

risiko for cerebrovaskulære bivirkninger i demenspopulationen med nogle atypiske

antipsykotika. Mekanismen for denne øgede risiko er ikke kendt. En øget risiko kan ikke

udelukkes for andre antipsykotika eller andre patientpopulationer. Clozapin skal bruges med

forsigtighed i patienter med øget risiko for slagtilfælde.

Risiko for tromboembolisme

Da Clozapin ”Orifarm” kan være forbundet med tromboembolisme, skal immobilisering af

patienter undgås. Der er blevet rapporteret tilfælde af venøs tromboembolisme (VTE) med

antipsykotiske lægemidler. Da patienter behandlet med antipsykotika ofte er forbundet med

sygdomsbetingede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE identificeres

før og under behandling med Clozapin ”Orifarm” og forebyggende foranstaltninger

iværksættes.

dk_hum_36358_spc.doc

Side 8 af 23

Krampeanfald

Patienter med epilepsi i anamnesen bør monitoreres tæt under behandling med Clozapin

”Orifarm”, da der er rapporteret dosisrelaterede kramper. I sådanne tilfælde bør dosis reduceres

(se pkt. 4.2) og om nødvendigt, bør antikonvulsiv behandling påbegyndes.

Antikolinerge effekter

Clozapin ”Orifarm” udøver antikolinerg aktivitet, hvilket kan give bivirkninger fra hele kroppen.

Omhyggelig overvågning er indiceret i tilfælde af forstørret prostata og snævervinklet

glaukom. Clozapin ”Orifarm” er, sandsynligvis på grund af dets antikolinerge egenskaber,

forbundet med varierende grader af nedsat intestinal peristaltik, fra obstipation til intestinal

obstruktion, fækal ophobning, paralytisk ileus, megacolon og intestinal infarkt/iskæmi (se

pkt. 4.8). Disse bivirkninger har i sjældne tilfælde været fatale. Særlig opmærksomhed bør udvises

hos patienter i samtidig behandling med medicin, der vides at forårsage obstipation (specielt

lægemidler med antikolinerge egenskaber, såsom visse antipsykotika, antidepressiva og

antiparkinsonmidler), og hos patienter med colonsygdom eller indgreb i nedre abdomen i

anamnesen, da dette kan forværre situationen. Det er vigtigt, at obstipation erkendes og behandles

aktivt.

Feber

Patienter kan under behandling med Clozapin ”Orifarm” opleve forbigående

temperaturstigninger til over 38 °C med de højeste temperaturer inden for de første 3 uger af

behandlingen. Feberen er sædvanligvis benign. Lejlighedsvis er den forbundet med en stigning

eller et fald i leukocyttallet. Patienter med feber bør undersøges omhyggeligt for at udelukke

muligheden for en underliggende infektion eller udvikling af agranulocytose. I tilfælde af høj

feber, bør muligheden for neuroleptisk malignt syndrom (NMS) overvejes. Hvis diagnosen

NMS bliver bekræftet, skal Clozapin ”Orifarm” øjeblikkeligt seponeres og passende medicinsk

behandling skal iværksættes.

Fald

Clozapin ”Orifarm” kan forårsage anfald, somnolens, postural hypotension, motorisk og

sensorisk ustabilitet, hvilket kan føre til fald og dermed brud eller andre skader. For patienter

med sygdomme eller tilstande, eller patienter der tager medicin, der kan forværre disse

virkninger, vurderes faldrisici ved indledning af antipsykotisk behandling samt regelmæssigt

for patienter under langvarig antipsykotisk behandling.

Metaboliske ændringer

Atypiske antipsykotiske lægemidler, inklusiv Clozapin ”Orifarm”, har været forbundet med

metaboliske ændringer, der kan øge den kardiovaskulær/cerebrovaskulær risiko. Disse

metaboliske ændringer kan omfatte hyperglykæmi, dyslipidæmi og vægtøgning. Atypiske

antipsykotiske lægemider kan forårsage metaboliske ændringer, men hver klasse har dets egen

specifikke profil.

Hyperglykæmi

Der er i sjældne tilfælde rapporteret nedsat glukosetolerance og/eller forværring af diabetes

mellitus i forbindelse med behandling med clozapin. Der er endnu ikke fastlagt en mekanisme for

den mulige sammenhæng. Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret svær hyperglykæmi med

ketoacidose eller hyperosmolært koma hos patienter uden tidligere tilfælde af hyperglykæmi i

anamnesen. Nogle tilfælde har været fatale. Da opfølgningsdata blev tilgængelige, medførte

seponering af clozapin oftest remission af den nedsatte glukosetolerance og genoptagelse af

behandlingen med clozapin medførte recidiv. Patienter med veletableret diabetes mellitus, som

er begyndt at tage atypiske antipsykotika, skal monitoreres regelmæssigt for forværret

glukosekontrol.

dk_hum_36358_spc.doc

Side 9 af 23

Patienter med risikofaktorer for diabetes mellitus (f.eks. overvægt, familieanamnese med

diabetes mellitus) som skal begynde at tage atypiske antipsykotika, skal have målt fastende

blodsukker ved begyndelsen af behandlingen og regelmæssigt under behandling. Patienter, der

udvikler symptomer på hyperglykæmi under behandling med atypiske antipsykotika skal have

målt fastende blodsukker. I nogle tilfælde er hyperglykæmi forsvundet efter seponering af

atypiske antipsykotika, men nogle patienter krævede fortsat antidiabetisk behandling på trods

af seponering af det mistænkte lægemiddel. Seponering af clozapin bør overvejes hos patienter,

hvor aktiv behandling af hyperglykæmien ikke har haft effekt.

Dyslipidæmi

Uønskede ændringer i lipider er blevet set hos patienter behandlet med antipsykotika, inklusiv

clozapin. Klinisk monitorering, inklusive baseline og periodisk opfølgning af forhøjede lipider

hos patienter, der tager clozapin, anbefales.

Vægtøgning

Vægtøgning er blevet set med atypiske antipsykotika, inklusiv clozapin. Klinisk monitorering

af vægten anbefales.

Ophørs- og seponeringseffekter

Der er rapporteret om akutte seponeringssymptomer efter akut seponering af clozapin, hvorfor

gradvis seponering anbefales. Hvis akut seponering er nødvendig (for eksempel på grund af

leukopeni), bør patienten observeres nøje for recidiv af psykotiske symptomer og symptomer

relateret til kolinerg rebound-effekt, såsom kraftig svedtendens, hovedpine, kvalme, opkastning

og diarré.

Særlige populationer

Nedsat leverfunktion

Patienter med stabil præeksisterende leversygdom kan behandles med Clozapin ”Orifarm”, men

kræver regelmæssige leverfunktionsprøver. Leverfunktionsprøver skal udføres hos patienter med

symptomer på mulig leversygdom, f.eks. kvalme, opkastning og/eller appetitløshed opstået under

clozapin-behandling. Hvis de forhøjede værdier er kliniske relevante (mere end 3 gange den øvre

normalværdi) eller hvis symptomer på gulsot opstår, skal behandlingen med Clozapin ”Orifarm”

seponeres. Behandlingen kan kun genoptages (se ”Genbehandling” under pkt. 4.2), når

resultaterne for leverfunktionsprøverne er normale. I disse tilfælde skal leverfunktionen overvåges

nøje efter behandlingen er genoptaget.

Patienter på 60 år eller derover

Det anbefales, at behandlingen af patienter på 60 år eller derover påbegyndes ved lavere dosis (se

pkt. 4.2).

Under behandling med Clozapin ”Orifarm” kan der opstå ortostatisk hypotension og der er

rapporteret om takykardi, som kan være vedvarende. Patienter på 60 år eller derover, specielt de

med kompromitteret kardiovaskulær funktion, kan være mere følsomme over for disse

bivirkninger.

Patienter på 60 år eller derover kan også være særligt følsomme over for de antikolinerge

virkninger af Clozapin ”Orifarm”, såsom urinretention og obstipation.

Øget mortalitet hos ældre patienter med demens

Data fra to store observationsstudier har vist, at ældre mennesker med demens, som er i

behandling med antipsykotiske lægemidler har en let forøget risiko for død sammenlignet

med dem, der ikke er i behandling. Der er ikke tilstrækkelig data til at give et sikkert

dk_hum_36358_spc.doc

Side 10 af 23

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information